ECO GUIDE. Grønne teknologier og koncepter, der skåner miljøet INFORMATION ECO GUIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECO GUIDE. Grønne teknologier og koncepter, der skåner miljøet INFORMATION ECO GUIDE"

Transkript

1 ECO GUIDE Grønne teknologier og koncepter, der skåner miljøet INFORMATION ECO GUIDE

2 ECO GUIDE INDLEDNING 2 MILJØVENLIG = ØKONOMISK I denne Eco Guide præsenterer vi teknologier, systemindstillinger, funktioner og softwareløsninger, der hjælper din virksomhed med at minimere miljøpåvirkningen og Total Cost of Ownership (TCO). Med Konica Minoltas multifunktionsprodukter (MFP er), printere og softwareapplikationer har du valgt optimale produkter, der kombinerer ydelse med økonomisk og miljøvenlig effektivitet. Se de forskellige muligheder for at reducere TCO uden at gå på kompromis med de miljømæssige aspekter. Fordelene for din virksomhed er: Reduktion af energiforbrug Reduktion af papirforbrug Reduktion af spild (råmaterialer, fejlprint, toner osv.) CO 2 Reduktion af CO 2 -udledning Tidsbesparelse

3 ECO GUIDE INDEKS 3 Grønne teknologier 4 Fokus på hele produktets levetid 4 Simitri HD-polymeriseret toner 4 Fikseringsteknologi med induktionsopvarmning (IH) 4 Lave TEC-værdier 5 Mindre støj og bedre arbejdsmiljø 5 Brug af genbrugsplast og bioplast 5 LED som scannerlyskilde 5 Miljørelaterede mærker 6 Grønne softwareløsninger 16 Personlig printfrigivelse 16 Bruger- og omkostningsstyring 17 Digital dokumentkorrektur 17 Oversigt over -sortiment 18 Altid up to date 20 Grønne systemindstillinger 7 Strømstyrings/dvaletilstande 7 Timer- og kalenderfunktion 7 Dynamisk øko-timer 8 Øko-scan 8 Øko-print 8 Øko-måler 8 Grønne funktioner 9 Duplexprint/kopiering 9 N-up-funktion 9 Genbrug af enkeltsidet print 10 Kombinering af print- og kopijob 10 Redigeringsprint og forhåndsvisning 11 Funktion til at fjerne tomme sider og springe tomme sider over 12 Overlayfunktion 12 Boks til offentlige dokumenter 13 Deling af dokumenter via scanning eller boks 13 Videresendelse af fax 14 XPS Print Preview-driver 14 Easy set/jobprogrammering/my Tab 15

4 ECO GUIDE GRØNNE TEKNOLOGIER 4 GRØNNE TEKNOLOGIER Fokus på hele produktets levetid Fikseringsteknologi med induktionsopvarmning (IH) Alle Konica Minoltas enheder er bl.a. udviklet og fremstillet med det formål at reducere deres indvirkning på miljøet i alle stadier af deres levetid. Det omfatter både design, produktion, forsyningskæde og transport samt anvendelse og genbrug/bortskaffelse. Alle stadier i produkternes levetid overvåges nøje mht. generelle input-output-analyser, energi- og ressourceeffektivitet, genbrug og forebyggelse af spild samt, naturligvis, overholdelse af den relevante miljølovgivning og de relevante sikkerhedsbestemmelser. Konica Minolta indførte IH-teknologi for at udvikle en energieffektiv fikseringsenhed. Opvarmning af fikseringsenheden med induktionsopvarmning reducerer energiforbruget væsentligt. Den påkrævede temperatur nås meget hurtigere og kan styres meget præcist, hvilket minimerer energitabet. Den korte opvarmningstid, som er mulig vha. IH-teknologi, betyder også, at brugerne kan udnytte -systemernes forskellige strømspareindstillinger optimalt. Simitri HD-polymeriseret toner Simitri HD-polymeriseret toner er en milepæl inden for miljøbeskyttelse. Simitri HD har en væsentlig mindre indvirkning på miljøet under produktion, anvendelse og genbrug end traditionel pulvertoner. Toneren anvender en lavere fikseringstemperatur, hvilket nedsætter energiforbruget. Biomassen, der er CO 2 -neutral ved genbrug, er en vigtig bestanddel af sort Simitri HD-toner og reducerer CO 2 - udslippet yderligere. Simitri toner (polymeriseret toner) Konica Minolta-pulvertoner CO 2 Reduktion på ca. 40 % SO X Reduktion på ca. 42% NO X Reduktion på ca. 40 % (%) Reduktion af miljøpåvirkning under tonerproduktion

5 ECO GUIDE GRØNNE TEKNOLOGIER 5 Lave TEC-værdier Brug af genbrugsplast og bioplast Konica Minoltas enheder og software er udviklet til optimal ydelse med minimalt energiforbrug. De meget lave TECværdier, du finder hos Konica Minoltas forskellige kontorprodukter er imponerende. TEC-værdien er et elektrisk produkts typiske elforbrug pr. uge ved almindelig kontorbrug, som defineret i ENERGY STAR-programmet. Hvad angår design og konstruktion er de nyere systemer endnu mere miljøvenlige end de ældre systemer, da vi i stadig højere grad benytter genbrugsplast og bioplast. Det genanvendte PC/PET*, som stammer fra indsamlede vandflasker og vandkølerdunke, bruges nu i ca. 20 udvendige dele på vores enheder C Plantebaseret bioplast har en mindre indvirkning på miljøet end traditionel plast, fordi det udleder mindre CO₂ i hele levetiden. * PC: polykarbonat. PET: polyethylenterephthalat 2009 C C454e % % LED * som scannerlyskilde (kwh) Årligt strømforbrug Mindre støj og bedre arbejdsmiljø Der er blevet foretaget talløse tekniske forbedringer i alle produkter, især når det gælder reduktion af ubehagelig støj. Det gør arbejdsmiljøet i nærheden af vores enheder endnu mere behageligt. Scannerens lyskilde er blevet ændret fra den traditionelle fluorescerende lyskilde til LED. Resultatet er store strømbesparelser og lav varmeudvikling med øget lysstyrkeintensitet og scanningshastighed. *LED = Lysdiode Der Blaue Engel

6 ECO GUIDE GRØNNE TEKNOLOGIER 6 Miljørelaterede mærker Der Blaue Engel-mærket, der blev indført i Tyskland i 1978 og er verdens første miljømærkningssystem, tildeles produkter og tjenester, der har en mindre indvirkning på miljøet sammenlignet med andre produkter og tjenester. Siden Konica Minolta som den første i fotokopibranchen fik Der Blaue Engel-mærket i januar 1992, har vi løbende fået certificeret nye produkter, fordi vores produkter altid lever op til den gældende standard. ENERGY STAR Produkter, der opfylder bestemte standarder, kan blive registreret som ENERGY STARenheder som en del af et energispareprogram for kontorudstyr. Det internationale program blev indført via en aftale mellem Japan og USA og er siden blevet udbredt til EU, Canada, Australien, New Zealand, Taiwan og andre lande. Konica Minolta gik tidligt med i ENERGY STAR-programmet, og de fleste af vores produkter opfylder nu ENERGY STAR-kravene. ECO LEAF Mærket ECO LEAF oplyser om et produkts indvirkning på miljøet baseret på kvantitative målinger af miljøvenligheden i hele produktets levetid, lige fra indkøb af råvarer til produktion, salg, anvendelse, bortskaffelse og genbrug. Konica Minolta leverer data om vores kontorudstyrs indvirkning på miljøet via ECO LEAF. Afsværtning Afsværtning, der er fjernelse af blæk eller toner fra papir, er afgørende for produktionen af genbrugspapir. Konica Minoltas Simitri HD-toner giver garanti for en god afsværtning, da den opnåede topresultater i INGEDE-afsværtningstesten. RoHS 2 og overensstemmelseserklæring RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances), der har været i kraft siden juli 2006 på det europæiske marked, blev erstattet af det nye RoHS 2-direktiv i januar 2013, hvor RoHS 2 blev integreret i overensstemmelseserklæringen. Det betyder, at CE-mærket nu dækker overensstemmelse med RoHS 2 og træder i stedet for mærket, der viste, at et produkt overholdt kravene i RoHS. Konica Minolta opfylder alle krav i RoHS 2 og undgår ikke alene de angivne stoffer i de produkter, der er underlagt RoHS, men bruger ikke længere disse stoffer i nogen kontorprodukter. FSC- og/eller Der Blaue Engel-certificerede medier Konica Minolta anbefaler, at man bruger printmedier, der er certificeret af FSC (Forest Stewardship Council), til alle kontorsystemet for at tilskynde papirproducenterne til ansvarligt skovbrug. Især Der Blaue Engel-certificerede medier er miljøvenlige, da de består af 100 % genbrugspapir, og produktionen forurener meget lidt. Disse papirtyper har en minimal indvirkning på miljøet, uden at der er gået på kompromis med kvalitet og pålidelighed.

7 ECO GUIDE GRØNNE SYSTEMINDSTILLINGER 7 GRØNNE SYSTEMINDSTILLINGER Strømstyring/dvaletilstande De fleste Konica Minolta-kontorsystemer har nu tre strømsparetilstande, der reducerer energiforbruget væsentligt, når udstyret er inaktivt. Da Konica Minoltas fikseringsenhed har en meget kort reaktions- og opvarmningstid, anbefales det at programmere korte intervaller for dvaletilstandene for at optimere energibesparelsen. Når enheden er indstillet til almindelige dvaletilstande, genstarter den automatisk, lige så snart en bruger trykker på en paneltast eller der kommer et printjob. Indgående faxer får ikke maskinen til at starte, men gemmes i en sikker hukommelse, indtil maskinen genaktiveres af en anden proces. Den tredje dvaletilstand kaldes ErP-tilstanden og opfylder kravene i EU s direktiv om miljøvenligt design. Den kan aktiveres via ugetimeren eller strømspareknappen på MFPpanelet. Systemet kan kun aktiveres, hvis det er blevet programmeret i ugetimeren, eller hvis der trykkes på strømspareknappen igen. ErP-tilstanden garanterer et meget lavt energiforbrug. Timer- og kalenderfunktion For at undgå, at enheden slukker utilsigtet, har Konica Minoltas spare- og dvaletilstande en timer- og kalenderfunktion tilknyttet, der gør det muligt at aktivere systemet dagligt eller ugentligt i henhold til kalenderdatoen. Hverdage kan f.eks. defineres med et automatisk tænd- og sluk-tidspunkt. For søn- og helligdage kan man eksempelvis vælge at slå strømmen helt fra. Der er tilknyttet spare- og dvaletilstande i timer- og kalenderfunktionen, der gør det muligt at aktivere systemet dagligt eller ugentligt i henhold til kalenderdatoen. Hverdage kan f.eks. defineres med et automatisk tænd- og sluk-tidspunkt. For søn- og helligdage kan man vælge at slå strømmen helt fra. Timer- og kalenderfunktion Ugetimerindstillingerne skal programmeres af administratoren.

8 ECO GUIDE GRØNNE SYSTEMINDSTILLINGER 8 Dynamisk øko-timer Øko-print Ugetimeren, der styrer tidspunkterne for dvale- og driftstilstandene for hver dag, er blevet forbedret med en indlæringsfunktion. Den dynamiske øko-timer tilpasses automatisk til den faktiske anvendelse ud fra en 4-ugers analyse. Dermed kan brugerne nemt udnytte alle sparetilstandene effektivt. Før Når systemet er i dvaletilstand, aktiveres betjeningspanelet ikke automatisk, hvis der kommer et printjob. Der tilføres kun strøm til de påkrævede dele, og dermed minimeres unødigt strømforbrug. Øko-måler Øko-måleren viser, hvordan brugerne bidrager til at bevare miljøet, så de forbliver miljøbevidste. Ugedag De viste miljøoplysninger omfatter toner- og papirbesparelser og en oversigt over tidsforbruget i de forskellige drifts- og sparetilstande. Oplysningerne kan vises fra tre forskellige perspektiver: for hele enheden, for en konto og for en bruger timer 4 uger senere Ugedag timer Dynamisk øko-timer Øko-timeren tilpasses automatisk til den faktiske anvendelse ud fra en 4-ugers analyse. Øko-scan Takket være teknologien kun scanning skal fikseringsopvarmeren ikke aktiveres, hvis der kun scannes. De nye systemer er også som standard udstyret med en dobbeltscanner, hvilket reducerer scanningstiden og energiforbruget. Instruktion til øko-måler Hovedskærm: Counter Eco Info vælg Eco Info 1 eller Eco Info 2

9 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 9 GRØNNE FUNKTIONER Duplexprint/kopiering N-up-funktion Alle enheder, der er udstyret med en duplexenhed, kan standardindstilles til duplexprint og -kopiering, så det ikke er muligt at foretage manuelle indstillinger, og der ikke spildes printmedier. Eftersom de fleste kontordokumenter består af mere end en side, sparer duplexprint plads og papir. Besparelserne kan hurtigt løbe op i mange tusinde ark. Alle Konica Minolta-kontorsystemer giver mulighed for at bruge n-up-funktionen i kopi- eller printtilstanden. Funktionen reducerer automatisk antallet af print ved at placere et valgt antal sider på ét ark. Dette sikrer en mere økonomisk printproces, f.eks. i forbindelse med korrekturer eller præsentationer. Alt efter modellen kan der placeres op til 16 sider på ét A4-ark. Kombineret med duplexprint kan der spares op til 31 ark. Instruktion til duplexkopiering Hovedskærm: Copy Duplex/Combine vælg f.eks.: 2 Sided > 2 Sided Instruktion til n-up-kopiering Hovedskærm: Copy Duplex/Combine Combine: vælg mellem 2in1, 4in1, 8in1 vælg Combination Method Instruktion til duplexprint Vælg Layout Print Type: 2-Sided Instruktion til n-up-print Vælg Layout Combination: vælg mellem 2in1, 4in1, 6in1, 9in1, 16in1

10 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 10 Genbrug af enkeltsidede print Kombinering af print- og kopijob I dag printes mange dokumenter til øjeblikkelig engangsbrug, f.eks. . Der er ofte tale om enkelte print, der kun består af en side. De fleste Konica Minolta-enheder er ikke alene udstyret med duplexprintfunktion, men kan også anvende brugte medier og printe på den tomme bagside. For at undgå, at brugt papir ved et uheld bruges til officielle formål, kan en af printerens papirkassetter indstilles til kun at blive brugt til enkeltsidet print. Genbruget af papir bidrager til store ressourcebesparelser i dagligdagen. Små print- og kopijob medfører hyppige opvarmningscyklusser, hvilket er i direkte modstrid med ønsket om maksimal energieffektivitet. Det er derfor en fordel at samle print- og kopijob i den personlige brugerboks. Derved kan brugeren nemt printe eller kopiere alle de gemte job på en gang. En anden fordel er, at alle gemte data allerede er behandlet, så man undgår lange tidsrum med inaktivitet og permanent opvarmning mellem printjobbene. Instruktion til enkeltsidet kopiering Hovedskærm: Copy Application Paper Change Tray Settings Single Side Only Close Instruktion til kombinering af printjob VælgBasic Output Method: Save in User Box Instruktion til enkeltsidet kopiering Vælg Basic Paper Type: Single Side Only Instruktion til print af gemte job Hovedskærm: User Box Vælg din boks Open vælg dokumenterne Print

11 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 11 Redigeringsprint og forhåndsvisning I dagligdagen kan selv de mindste fejl medføre en masse fejlprint og unødige kopier. Alle enheder er imidlertid udstyret med en redigeringsfunktion til brug ved print eller kopiering af flere sæt. Denne funktion sikrer, at der kun printes et enkelt sæt, f.eks. en præsentation. Forfatteren kan dermed kontrollere dette sæt for fejl, og hvis sættet er i orden, kan hele jobbet udføres hurtigt, fordi dataene allerede er blevet behandlet. I stedet for at printe det første sæt er det nu muligt at se og rulle gennem det relevante dokument med knappen til forhåndsvisning på MFP-displayet. Hvis det er nødvendigt, kan dokumentet redigeres yderligere, f.eks. roteres. Hvis resultatet er tilfredsstillende, kan dokumentet nu printes. Brugeren kan også vælge at scanne dokumentet, så det første print ikke går til spilde. Denne funktion sikrer, at det kun er det endelige dokument, der kopieres og printes, og dermed undgås fejlprint. Knap til forhåndsvisning på MFP-display Instruktion til redigeringsprintjob Vælg Basic Output Method: Proof Print Instruktion til forhåndsvisning Vælg Copy ilæg originalerne tryk på knappen til forhåndsvisning kontroller på skærmen start

12 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 12 Funktion til at fjerne tomme sider og springe tomme sider over Overlayfunktion Dokumenter indeholder ofte tomme sider, f.eks. for at udfylde brochurer eller for at sikre, at kapitlerne i en bog begynder på højre side. For at undgå at printe tomme sider, så der spildes papir, kan print controlleren indstilles til automatisk at fjerne tomme sider. I kopitilstanden kan systemet indstilles til at registrere tomme sider automatisk allerede under scanningsprocessen. Hvis denne indstilling vælges, slettes disse tomme sider. Det er især en fordel ved duplexscanning, og man undgår unødigt papirspild. Som regel bruger virksomheder fortrykt brevpapir med brevhoveder til forretningskorrespondance i hverdagen. Ud over virksomhedens logo omfatter det normalt oplysninger såsom adresse, telefonnummer, hjemmeside og bankkonto. Alle ændringer af disse data medfører et enormt papirspild, da fortrykt brevpapir ikke kan anvendes. Konica Minoltas produkter muliggør print af brevhoveder baseret på gemte overlayfiler. Disse filer indeholder al relevant virksomhedsinformation og kan printes automatisk på valgte sider. Hvis der sker ændringer, er det dermed kun de gemte filer, der skal opdateres. Instruktion til fjernelse af tomme sider Vælg Copy, og ilæg originalerne Application No Original Settings Blank Page Removal OK Instruktion til overlayfunktion 1. Opret overlay: Opret et overlay (f.eks. med et tekstbehandlingsprogram) vælg Stamp/Composition Overlay: Create Host Image OK Print. Nu kan du gemme overlayfilen (*.KFO-fil) på computeren. 2. Print overlay: Vælg Stamp/Composition Overlay: Print Host Image vælg overlayfilen OK Print Instruktion til, hvordan tomme sider springes over Vælg Layout Skip Blank Pages

13 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 13 Boks til offentligt tilgængelige dokumenter Deling af dokumenter via scanning eller boks Ud over virksomhedens brevhoved er der normalt andre virksomhedsdokumenter, der skal opdateres regelmæssigt, og det er derfor en dårlig ide at bruge fortrykte dokumenter til dette materiale. Det kan være interne telefonlister, ordreblanketter, blanketter til rejseudgifter osv. For at holde dette materiale ajour og sikre at medarbejderne altid bruger den nyeste version, kan Konica Minoltas enheder gemme disse dokumenter digitalt i en offentlig tilgængelig boks. Det giver nem adgang til dataene og mulighed for at printe dem via betjeningspanelet eller online. Digital distribuering og deling af information og dokumenter er en meget effektiv metode. I stedet for at printe dokumenter er næsten alle Konica Minoltas produkter udstyret med en funktion til at scanne dokumenter og sende dem direkte til forskellige destinationer via , FTP, SMB og WebDAV. Ved mødeforberedelse er det for eksempel muligt at distribuere de nødvendige dokumenter pr. . Deltagerne kan så selv bestemme, om de vil printe dokumenterne eller læse dem på skærmen. De fleste enheder gør det endda muligt at gemme informationen i deltagerens personlige boks, hvorfra alle dokumenter kan downloades som PDF-fil eller printes. Instruktion til lagring af dokumenter i en boks til offentlige dokumenter Hovedskærm: User Box vælg boksen Save Instruktion til deling af dokumenter via scanning eller boks Hovedskærm: Scan/Fax Direct Input vælg destination Instruktion til print af dokumenter i boksen til offentlige dokumenter Hovedskærm: User Box vælg boksen Print

14 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 14 Videresendelse af fax XPS driver til forhåndsvisning af print Selvom den meste information nu distribueres via , er fax stadig et vigtigt kommunikationsmiddel i virksomhedernes hverdag. Normalt printes indgående fax med det samme. Konica Minoltas kontorenheder gør det muligt at gemme indgående fax i en brugerboks, hvorfra de kan downloades, printes eller videresendes til en specifik -adresse. TSI-nummeret (afsenderadressen) gør det endda muligt at videresende fax til brugergrupper, der er valgt i henhold til specifikke afsendere. Det betyder, at fax kun skal printes, når det er strengt nødvendigt. For yderligere at reducere printspild har den nye printerdriver en hidtil uset detaljeret og præcis funktion til forhåndsvisning, der viser et nøjagtigt billede af det materiale, der skal printes, på pc-skærmen. Tekstens placering, hullerne og hæftningen kan kontrolleres uden at foretage testprint. Derudover er der mulighed for at få advarsler ved sider med slettet tekst eller tekstoverløb samt tomme sider, og der er også en funktion til valg af sider, der ikke skal printes. Indstillingerne for videresendelse af faxer skal programmeres af administratoren.

15 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 15 Easy set/jobprogrammering/my Tab For at gøre det muligt at bruge Konica Minoltas store udvalg af miljøvenlige funktioner kan de forprogrammeres, så nyttige og/ eller miljøvenlige funktioner integreres i alle print-, kopierings-, scannings- og faxprocesser. Denne forprogrammeringsfunktion gør det også muligt for nye brugere at bruge Konica Minoltas kontorprodukter uden yderligere anvisninger. Funktionen My Tab, der er tilgængelig på næsten alle kontormodeller, gør det ekstra nemt at bruge udstyret, da brugerne kan samle de funktioner, de oftest bruger, på en enkelt skærm. Miljøvenlige indstillinger såsom duplex- eller n-up-print kan tilføjes individuelt. Instruktion til miljøvenlig print med foretrukne indstillinger Favorite Setting: f.eks. 2in1, der kan bruges til at spare papir ved at printe to sider på ét ark Instruktion til konfigurering af My Tab VælgMy Tab Edit My Tab vælg de miljøvenlige funktioner, der skal registreres på My Tab og deres placering (LEFT side/right side/up/down) på My Tab Instruktion til registrering af personlige miljøvenlige indstillinger Hovedskærm: Copy Program New

16 ECO GUIDE GRØNNE SOFTWARELØSNINGER 16 GRØNNE SOFTWARELØSNINGER Personlig printfrigivelse Alle, der har arbejdet et sted med afdelingsprintere eller centrale printere, har sikkert oplevet, at der ligger printjob i printeren, som aldrig hentes. Dette "print til papirkurv" kan ikke alene lække fortrolig information og øge printomkostningerne, men er også skadeligt for miljøet. Med Konica Minoltas funktion til personlig printfrigivelse, der enten kan konfigureres for hver enhed eller implementeres via en central softwareapplikation, reduceres antallet af den type print øjeblikkeligt til nul. Et printjob frigives først, når vedkommende, der sendte jobbet, har identificeret sig ved printeren. Det sikrer, at printjob rent faktisk hentes, og eliminerer spildte print og glemte dokumenter. Active Directory server Brugerkontrol Printjob Arbejdsstation Arbejdsstation Arbejdsstation Brugerjobliste Printjob Workflow: Printjob lagres centralt, indtil brugeren identificerer sig ved printeren og henter printjobbet. Personal Print-server baseret på OpenAPI Brugergodkendelse Frigivelse af printjob

17 ECO GUIDE GRØNNE SOFTWARELØSNINGER 17 Bruger- og omkostningsstyring Digital dokumentkorrektur En måde at reducere print på er at øge brugernes bevidsthed om printomkostninger. Det kan opnås ved hjælp af central software, der beregner printomkostninger og underretter brugerne om omkostningerne ved de enkelte printjob i et pop up-vindue. Printadministratorer, der ikke vil nøjes med at øge brugernes bevidsthed på denne måde, kan også pålægge brugerne eller afdelingerne et printbudget for at få dem til at printe mere effektivt og reducere omfanget af unødige print. Ved samarbejde om dokumenter er det ikke nødvendigt at printe hver ny rettet udgave. Konica Minolta kan levere præcis de redskaber, marketingafdelinger og bureauer har brug for, så dokumentkorrekturen kan foregå fuldstændigt digitalt, alle ændringer kan spores, og så 90 % af de korrekturlæste dokumenter ikke ender i papirkurven. Softwareredskaberne indeholder effektive funktioner såsom digital markering (fremhævning, kommentarer, indsættelser) og digital sammenligning af dokumentændringer. Kommentarer i elektroniske dokumenter reducerer antallet af print.

18 ECO GUIDE OVERSIGT OVER -SORTIMENT 18 OVERSIGT OVER -SORTIMENT A4 C35P C25 C P 4000P 4700P 25e Strømspareknap Timer- og kalenderfunktion Dynamisk øko-timer Øko-scan Øko-print Øko-måler Duplexprint/ kopiering x* x x x* x* x* x x x x N-up-funktion x x x x x x x x x x Genbrug af enkeltsidede print Kombinering af print- og kopijob Redigeringsprint og forhåndsvisning Funktion til at fjerne tomme sider og springe tomme sider over x x x x x x x x x x x x* x x* x* x* - - x x x x x x x x - - x x Overlayfunktion x x x x x x - - x x Boks til offentlige dokumenter Deling af dokumenter via scanning eller boks x - - Videresendelse af fax - x x x x x x XPS driver x x x x x x - - x x Easy set/ jobprogrammering x x x x x x x - x x My Tab x - x x x x - - x x Personlig printfrigivelse Bruger- og omkostningsstyring Digital dokumentkorrektur x = Understøttet x* = Kun print - = Ikke understøttet x x x x x x x - x x x x x x x x x x x x Uafhængigt af enhedsfunktion. Kun elektronisk dokumenthåndtering.

19 ECO GUIDE OVERSIGT OVER -SORTIMENT 19 A3 C224e C284e C364e C454e C554e C654e C754e e 284e 364e 454e 554e 654e 754e Strømspareknap x x x x x x x - - x x x x x x x Timer- og kalenderfunktion x x x x x x x - - x x x x x x x Dynamisk øko-timer x x x x x x x x x Øko-scan x x x x x x x x x Øko-print x x x x x x x - - x x x x x x x Øko-måler x x x x x x x x x Duplexprint/ kopiering x x x x x x x - x x x x x x x x N-up-funktion x x x x x x x - x x x x x x x x Genbrug af enkeltsidede print Kombinering af print- og kopijob Redigeringsprint og forhåndsvisning Funktion til at fjerne tomme sider og springe tomme sider over x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x x x x x x x x* x* - - x x x x x* x* x* x x x x x x x - - x* x* x* x* x x x Overlayfunktion x x x x x x x - - x x x x x x x Boks til offentlige dokumenter Deling af dokumenter via scanning eller boks x x x x x x x - - x x x x x x x x x x x x x x - - x x x x x x x Videresendelse af fax x x x x x x x - x x x x x x x x XPS driver x x x x x x x - - x x x x x x x Easy set/jobprogrammering x x x x x x x - - x x x x x x x My Tab x x x x x x x - - x x x x x x x Personlig printfrigivelse Bruger- og omkostningsstyring Digital dokumentkorrektur x = Understøttet x* = Kun print - = Ikke understøttet x x x x x x x - - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Uafhængigt af enhedsfunktion. Kun elektronisk dokumenthåndtering.

20 ALTID UP TO DATE Alle Konica Minoltas miljøaktiviteter er en del af virksomhedens ledelsesfilosofi Creation of New Value. Denne nye værdi indbefatter ikke kun innovative produkter med intelligente funktioner, men også en konstant søgen efter nye måder at beskytte miljøet på. Når alt kommer til alt, er miljøvenlig teknologi og adfærd en del af en dynamisk proces, hvor der altid skal tages højde for de nyeste faktabaserede forskningsresultater. KONICA MINOLTA 2012 Konica Minolta offentliggør løbende information om dette vigtige emne. På vores hjemmeside er der en hel sektion om miljømæssige forhold med nyheder og omfattende PDF-dokumenter, der kan downloades. Generelle spørgsmål kan sendes til CSR- og miljørapport 2012 Din Konica Minolta Business Solutions-partner: Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej Albertslund Hjulmagervej 4B 7100 Vejle Søren Frichs Vej 40A 8230 Åbyhøj Gøteborgvej Aalborg SV Tlf /2013

bizhub ECO guide Optimering af det miljømæssige aspekt og de samlede ejerskabsomkostninger for multifunktionsmaskiner Information bizhub ECO guide

bizhub ECO guide Optimering af det miljømæssige aspekt og de samlede ejerskabsomkostninger for multifunktionsmaskiner Information bizhub ECO guide bizhub ECO guide Optimering af det miljømæssige aspekt og de samlede ejerskabsomkostninger for multifunktionsmaskiner Information bizhub ECO guide ECOlogical = ECOnomical Kære kunde Uanset dine personlige

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

JEG VIL HAVE EFFEKTIVE WORKFLOWS MED HØJ SIKKERHED

JEG VIL HAVE EFFEKTIVE WORKFLOWS MED HØJ SIKKERHED JEG VIL HAVE EFFEKTIVE WORKFLOWS MED HØJ SIKKERHED BEDRE BANKPROCESSER DEN KORTESTE VEJ TIL OPTIMEREDE PROCESSER Finansielle institutioner producerer enorme mængder dokumenter. Lånebehandlere, kundeserviceansvarlige,

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Jeg vil have med personlige services, der gør

Jeg vil have med personlige services, der gør Jeg vil have UDDANNELSE med personlige services, der gør tingene ENKLERE Bedre SERVICEBASERET UDDANNELSE Den korteste vej til servicebaseret uddannelse Uddannelse er et af de mest afgørende succeskriterier

Læs mere

Fra papir til digitalisering

Fra papir til digitalisering 11000 10101001011 11000 Fra papir til digitalisering Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk 10101001011 11000 11000 Dokumentfangst

Læs mere

JEG ØNSKER KONTORLØS NINGER, DER LETTER MIT ARBEJDE

JEG ØNSKER KONTORLØS NINGER, DER LETTER MIT ARBEJDE JEG ØNSKER KONTORLØS NINGER, DER LETTER MIT ARBEJDE INTELLIGENTE KONTORLØSNINGER KONTORLØSNINGER 2 MODERNE ARBEJDSGANGE TIL DEN MODERNE VERDEN Moderne arbejdsgange er fyldt med data og information. Det

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK

JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK GRAFISK KOMMUNIKATION PRODUKTIONSPRINT FREMTIDEN ER LOVENDE MED DIGITALTRYK Konica Minolta gik med stor succes ind på produktionsprintmarkedet

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

Den kompakte kommunikations ekvilibrist til farver og s/h

Den kompakte kommunikations ekvilibrist til farver og s/h bizhub C20 Den kompakte kommunikations ekvilibrist til farver og s/h Kontorsystem bizhub C20 bizhub C20, kontorsystem Allround maskine til farver sort/hvid (A4) og avanceret kontorkommunikation Store virksomheder

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

JEG ØNSKER EFFEKTIVE WORKFLOWS, HØJERE PRODUKTIVITET OG LAVERE OMKOSTNINGER

JEG ØNSKER EFFEKTIVE WORKFLOWS, HØJERE PRODUKTIVITET OG LAVERE OMKOSTNINGER JEG ØNSKER EFFEKTIVE WORKFLOWS, HØJERE PRODUKTIVITET OG LAVERE OMKOSTNINGER OPTIMIZED PRINT SERVICES HVAD ER DEN OPTIMALE LØSNING TIL UDFORDRINGER PÅ DEN MODERNE ARBEJDSPLADS? SAMARBEJDE! På de moderne

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15, 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15, 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk Prisliste på printere og multifunktionsprintere for Nyborg Kommune Bemærk, at det er muligt at tilkøbe ekstraudstyr til de enkelte modeller SKI 50.10 Kopi og Print aftalen er gældende fra den 1. maj 2015

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 GN Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver løsninger Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 udslip Standby-strøm Off er ikke Off Standby-strøm Standby-strøm er den elektriske strøm, der

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Lexmark applikationer

Lexmark applikationer Lexmark ESF sguide Q3 2012 Lexmark er Hjælp dine kunder med at udnytte det komplette potentiale i deres Lexmark løsningsaktiverede enkeltfunktions- og multifunktionsprintere. Lexmarks er er designet til

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Her er din nye arkivløsning!

Her er din nye arkivløsning! Her er din nye arkivløsning! Vælg netop dét digitale arkiv, der passer til dine behov. En Plug n Play løsning lige til at gå til! KONICA MINOLTA Archive Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG

DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG FORBEDRING AF JURIDISKE WORKFLOWS FORBEDRING AF JURIDISKE WORKFLOWS 2 DEN KORTESTE VEJ TIL STØRRE EFFEKTIVITET Advokatfirmaer producerer

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN SP 8300DN Sort-hvid A3-laserprinter Printer SP 8300DN 50 S/h s/min. Højtydende og driftsikker s/h-laserprinter Laserprinteren SP 8300DN leverer en stærk kombination af høj hastighed, alsidighed og driftsikkerhed.

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Business Smart ALT-I-ÉN INKJETMODELLER, SOM BRINGER DIN VIRKSOMHEDS PRINT TIL NYE HØJDER. VELKOMMEN TIL PRINT 3.0

Business Smart ALT-I-ÉN INKJETMODELLER, SOM BRINGER DIN VIRKSOMHEDS PRINT TIL NYE HØJDER. VELKOMMEN TIL PRINT 3.0 Business Smart GARANTI Få 3 års garanti med on-site SWAP-service ALT-I-ÉN INKJETMODELLER, SOM BRINGER DIN VIRKSOMHEDS PRINT TIL NYE HØJDER. VELKOMMEN TIL PRINT 3.0 A3 315-025 iprint&scan BROTHER INTRODUCERER

Læs mere

Sikker Drift - Inventio.IT

Sikker Drift - Inventio.IT Sikker Drift Ret fokus på din virksomheds kerneforretning, og anvend ProActive Klienten, der er udviklet af Inventio.IT ProActive Klienten sikrer din virksomheds IT, da systemet automatisk sender oplysninger

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Brugerkontrolmetoder i ELMS 1.1

Brugerkontrolmetoder i ELMS 1.1 Brugerkontrolmetoder i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [FORTROLIGT] INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT...1 KONTROLMETODER...2 Integreret brugerkontrol (IUV)...2 Shibboleth (og identitetsprogrammer

Læs mere

bizhub C25 A4-administrator i farve og sort/hvid Kontorsystem bizhub C25

bizhub C25 A4-administrator i farve og sort/hvid Kontorsystem bizhub C25 bizhub C25 A4-administrator i farve og sort/hvid Kontorsystem bizhub C25 bizhub C25, kontorsystem Alt-i-én farveenhed for alsidig administration Uanset om der er behov for en løsning til ordrebehandling,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Produkt- og miljødatablad Dato: 03.03.09 Revisionsdato: 17.03.09 ALH

Produkt- og miljødatablad Dato: 03.03.09 Revisionsdato: 17.03.09 ALH Side 1 af 6 1 Firma Producent/Leverandør: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Telefon.:+49/511/7404-0 Adresse: D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany Telefax:+49/511/741050 Udgiver: Konica

Læs mere

Take the Print Solution Onboard the Mainframe

Take the Print Solution Onboard the Mainframe Take the Print Solution Onboard the Mainframe AFP brugergruppemøde 13. Og 14. november 2012 Certified Ricoh Partner The Print Solution onboard the Mainframe Historien om print Print styres centralt af

Læs mere

JEG ØNSKER KONTOR- LØSNINGER, DER ARBEJDER LIGE SÅ GODT SOM JEG SKRÆDDERSYEDE KONTOR LØSNINGER

JEG ØNSKER KONTOR- LØSNINGER, DER ARBEJDER LIGE SÅ GODT SOM JEG SKRÆDDERSYEDE KONTOR LØSNINGER JEG ØNSKER KONTOR LØSNINGER, DER ARBEJDER LIGE SÅ GODT SOM JEG SKRÆDDERSYEDE KONTOR- LØSNINGER SKRÆDDERSYEDE KONTORLØSNINGER 2 LØSNINGER TIL ALT HVERDAGENS KONTORARBEJDE På trods af de forskellige behov

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Opret en ny kalender via Create-menuen... 16

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Opret en ny kalender via Create-menuen... 16 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Photo Calendar (Kalender) 5 Photo Book (Fotobog)... 6 Contact Sheet (Kontaktark) 7 Billedpakke 8 Photo Collage (Foto collage) 8 Lave et Greeting Card (lykønskningskort)

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LCD. Velkommen til den nye farveinkjet-serie. Kom i forbindelse med din digitale verden. Læs mere på brother.dk

LCD. Velkommen til den nye farveinkjet-serie. Kom i forbindelse med din digitale verden. Læs mere på brother.dk VELKOMMEN TIL PRINT 3.0 LCD Velkommen til den nye farveinkjet-serie. Kom i forbindelse med din digitale verden. Læs mere på brother.dk Vores engagement 315-025 * Svanemærket er det officielle miljømærke

Læs mere

Mail. 0: Send en E-mail. Du kan vedhæfte billeder til mail en. Ju-hue, jeg har fået en mail på min ipad, der er også et billede med i mailen.

Mail. 0: Send en E-mail. Du kan vedhæfte billeder til mail en. Ju-hue, jeg har fået en mail på min ipad, der er også et billede med i mailen. Mail. 0: Send en E-mail. Du kan vedhæfte billeder til mail en. Ju-hue, jeg har fået en mail på min ipad, der er også et billede med i mailen. 1: Du kan åbne mail en, øverst hold på Fra i 2 sek, så kan

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Nyheder fra Adobe - og lidt til...

Nyheder fra Adobe - og lidt til... Nyheder fra Adobe - og lidt til... Per Haslev Territory Account Manager Adobe Systems Danmark per.haslev@adobe.com 1 AGENDA Adobe Acrobat 8 Adobe løsninger tilknyttet PDF Lidt praktiske eksempler - komprimering

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Windows Vista System Restore Publikationsnr.: 020109.01.02 Udgivet af: Michael Spelling 2008 Indledning

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

bizhub 421/501 Udstyret til virksomhedens sort-hvide arbejdsprocesser Kontorsystem bizhub 421/501

bizhub 421/501 Udstyret til virksomhedens sort-hvide arbejdsprocesser Kontorsystem bizhub 421/501 bizhub 421/501 Udstyret til virksomhedens sort-hvide arbejdsprocesser Kontorsystem bizhub 421/501 bizhub 421/501, kontorsystem Alsidigheden selv allround-maskiner til sort-hvid produktion Travle kontormiljøer,

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

bizhub C353P Udskrivning i sort/hvid og farve i overlegen stil Kontorsystem bizhub C353P

bizhub C353P Udskrivning i sort/hvid og farve i overlegen stil Kontorsystem bizhub C353P bizhub C353P Udskrivning i sort/hvid og farve i overlegen stil Kontorsystem bizhub C353P bizhub C353P, kontorsystem Avanceret teknologi, mere brugervenlighed Når der er travlt på kontoret og i afdelingen

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere