ECO GUIDE. Grønne teknologier og koncepter, der skåner miljøet INFORMATION ECO GUIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECO GUIDE. Grønne teknologier og koncepter, der skåner miljøet INFORMATION ECO GUIDE"

Transkript

1 ECO GUIDE Grønne teknologier og koncepter, der skåner miljøet INFORMATION ECO GUIDE

2 ECO GUIDE INDLEDNING 2 MILJØVENLIG = ØKONOMISK I denne Eco Guide præsenterer vi teknologier, systemindstillinger, funktioner og softwareløsninger, der hjælper din virksomhed med at minimere miljøpåvirkningen og Total Cost of Ownership (TCO). Med Konica Minoltas multifunktionsprodukter (MFP er), printere og softwareapplikationer har du valgt optimale produkter, der kombinerer ydelse med økonomisk og miljøvenlig effektivitet. Se de forskellige muligheder for at reducere TCO uden at gå på kompromis med de miljømæssige aspekter. Fordelene for din virksomhed er: Reduktion af energiforbrug Reduktion af papirforbrug Reduktion af spild (råmaterialer, fejlprint, toner osv.) CO 2 Reduktion af CO 2 -udledning Tidsbesparelse

3 ECO GUIDE INDEKS 3 Grønne teknologier 4 Fokus på hele produktets levetid 4 Simitri HD-polymeriseret toner 4 Fikseringsteknologi med induktionsopvarmning (IH) 4 Lave TEC-værdier 5 Mindre støj og bedre arbejdsmiljø 5 Brug af genbrugsplast og bioplast 5 LED som scannerlyskilde 5 Miljørelaterede mærker 6 Grønne softwareløsninger 16 Personlig printfrigivelse 16 Bruger- og omkostningsstyring 17 Digital dokumentkorrektur 17 Oversigt over -sortiment 18 Altid up to date 20 Grønne systemindstillinger 7 Strømstyrings/dvaletilstande 7 Timer- og kalenderfunktion 7 Dynamisk øko-timer 8 Øko-scan 8 Øko-print 8 Øko-måler 8 Grønne funktioner 9 Duplexprint/kopiering 9 N-up-funktion 9 Genbrug af enkeltsidet print 10 Kombinering af print- og kopijob 10 Redigeringsprint og forhåndsvisning 11 Funktion til at fjerne tomme sider og springe tomme sider over 12 Overlayfunktion 12 Boks til offentlige dokumenter 13 Deling af dokumenter via scanning eller boks 13 Videresendelse af fax 14 XPS Print Preview-driver 14 Easy set/jobprogrammering/my Tab 15

4 ECO GUIDE GRØNNE TEKNOLOGIER 4 GRØNNE TEKNOLOGIER Fokus på hele produktets levetid Fikseringsteknologi med induktionsopvarmning (IH) Alle Konica Minoltas enheder er bl.a. udviklet og fremstillet med det formål at reducere deres indvirkning på miljøet i alle stadier af deres levetid. Det omfatter både design, produktion, forsyningskæde og transport samt anvendelse og genbrug/bortskaffelse. Alle stadier i produkternes levetid overvåges nøje mht. generelle input-output-analyser, energi- og ressourceeffektivitet, genbrug og forebyggelse af spild samt, naturligvis, overholdelse af den relevante miljølovgivning og de relevante sikkerhedsbestemmelser. Konica Minolta indførte IH-teknologi for at udvikle en energieffektiv fikseringsenhed. Opvarmning af fikseringsenheden med induktionsopvarmning reducerer energiforbruget væsentligt. Den påkrævede temperatur nås meget hurtigere og kan styres meget præcist, hvilket minimerer energitabet. Den korte opvarmningstid, som er mulig vha. IH-teknologi, betyder også, at brugerne kan udnytte -systemernes forskellige strømspareindstillinger optimalt. Simitri HD-polymeriseret toner Simitri HD-polymeriseret toner er en milepæl inden for miljøbeskyttelse. Simitri HD har en væsentlig mindre indvirkning på miljøet under produktion, anvendelse og genbrug end traditionel pulvertoner. Toneren anvender en lavere fikseringstemperatur, hvilket nedsætter energiforbruget. Biomassen, der er CO 2 -neutral ved genbrug, er en vigtig bestanddel af sort Simitri HD-toner og reducerer CO 2 - udslippet yderligere. Simitri toner (polymeriseret toner) Konica Minolta-pulvertoner CO 2 Reduktion på ca. 40 % SO X Reduktion på ca. 42% NO X Reduktion på ca. 40 % (%) Reduktion af miljøpåvirkning under tonerproduktion

5 ECO GUIDE GRØNNE TEKNOLOGIER 5 Lave TEC-værdier Brug af genbrugsplast og bioplast Konica Minoltas enheder og software er udviklet til optimal ydelse med minimalt energiforbrug. De meget lave TECværdier, du finder hos Konica Minoltas forskellige kontorprodukter er imponerende. TEC-værdien er et elektrisk produkts typiske elforbrug pr. uge ved almindelig kontorbrug, som defineret i ENERGY STAR-programmet. Hvad angår design og konstruktion er de nyere systemer endnu mere miljøvenlige end de ældre systemer, da vi i stadig højere grad benytter genbrugsplast og bioplast. Det genanvendte PC/PET*, som stammer fra indsamlede vandflasker og vandkølerdunke, bruges nu i ca. 20 udvendige dele på vores enheder C Plantebaseret bioplast har en mindre indvirkning på miljøet end traditionel plast, fordi det udleder mindre CO₂ i hele levetiden. * PC: polykarbonat. PET: polyethylenterephthalat 2009 C C454e % % LED * som scannerlyskilde (kwh) Årligt strømforbrug Mindre støj og bedre arbejdsmiljø Der er blevet foretaget talløse tekniske forbedringer i alle produkter, især når det gælder reduktion af ubehagelig støj. Det gør arbejdsmiljøet i nærheden af vores enheder endnu mere behageligt. Scannerens lyskilde er blevet ændret fra den traditionelle fluorescerende lyskilde til LED. Resultatet er store strømbesparelser og lav varmeudvikling med øget lysstyrkeintensitet og scanningshastighed. *LED = Lysdiode Der Blaue Engel

6 ECO GUIDE GRØNNE TEKNOLOGIER 6 Miljørelaterede mærker Der Blaue Engel-mærket, der blev indført i Tyskland i 1978 og er verdens første miljømærkningssystem, tildeles produkter og tjenester, der har en mindre indvirkning på miljøet sammenlignet med andre produkter og tjenester. Siden Konica Minolta som den første i fotokopibranchen fik Der Blaue Engel-mærket i januar 1992, har vi løbende fået certificeret nye produkter, fordi vores produkter altid lever op til den gældende standard. ENERGY STAR Produkter, der opfylder bestemte standarder, kan blive registreret som ENERGY STARenheder som en del af et energispareprogram for kontorudstyr. Det internationale program blev indført via en aftale mellem Japan og USA og er siden blevet udbredt til EU, Canada, Australien, New Zealand, Taiwan og andre lande. Konica Minolta gik tidligt med i ENERGY STAR-programmet, og de fleste af vores produkter opfylder nu ENERGY STAR-kravene. ECO LEAF Mærket ECO LEAF oplyser om et produkts indvirkning på miljøet baseret på kvantitative målinger af miljøvenligheden i hele produktets levetid, lige fra indkøb af råvarer til produktion, salg, anvendelse, bortskaffelse og genbrug. Konica Minolta leverer data om vores kontorudstyrs indvirkning på miljøet via ECO LEAF. Afsværtning Afsværtning, der er fjernelse af blæk eller toner fra papir, er afgørende for produktionen af genbrugspapir. Konica Minoltas Simitri HD-toner giver garanti for en god afsværtning, da den opnåede topresultater i INGEDE-afsværtningstesten. RoHS 2 og overensstemmelseserklæring RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances), der har været i kraft siden juli 2006 på det europæiske marked, blev erstattet af det nye RoHS 2-direktiv i januar 2013, hvor RoHS 2 blev integreret i overensstemmelseserklæringen. Det betyder, at CE-mærket nu dækker overensstemmelse med RoHS 2 og træder i stedet for mærket, der viste, at et produkt overholdt kravene i RoHS. Konica Minolta opfylder alle krav i RoHS 2 og undgår ikke alene de angivne stoffer i de produkter, der er underlagt RoHS, men bruger ikke længere disse stoffer i nogen kontorprodukter. FSC- og/eller Der Blaue Engel-certificerede medier Konica Minolta anbefaler, at man bruger printmedier, der er certificeret af FSC (Forest Stewardship Council), til alle kontorsystemet for at tilskynde papirproducenterne til ansvarligt skovbrug. Især Der Blaue Engel-certificerede medier er miljøvenlige, da de består af 100 % genbrugspapir, og produktionen forurener meget lidt. Disse papirtyper har en minimal indvirkning på miljøet, uden at der er gået på kompromis med kvalitet og pålidelighed.

7 ECO GUIDE GRØNNE SYSTEMINDSTILLINGER 7 GRØNNE SYSTEMINDSTILLINGER Strømstyring/dvaletilstande De fleste Konica Minolta-kontorsystemer har nu tre strømsparetilstande, der reducerer energiforbruget væsentligt, når udstyret er inaktivt. Da Konica Minoltas fikseringsenhed har en meget kort reaktions- og opvarmningstid, anbefales det at programmere korte intervaller for dvaletilstandene for at optimere energibesparelsen. Når enheden er indstillet til almindelige dvaletilstande, genstarter den automatisk, lige så snart en bruger trykker på en paneltast eller der kommer et printjob. Indgående faxer får ikke maskinen til at starte, men gemmes i en sikker hukommelse, indtil maskinen genaktiveres af en anden proces. Den tredje dvaletilstand kaldes ErP-tilstanden og opfylder kravene i EU s direktiv om miljøvenligt design. Den kan aktiveres via ugetimeren eller strømspareknappen på MFPpanelet. Systemet kan kun aktiveres, hvis det er blevet programmeret i ugetimeren, eller hvis der trykkes på strømspareknappen igen. ErP-tilstanden garanterer et meget lavt energiforbrug. Timer- og kalenderfunktion For at undgå, at enheden slukker utilsigtet, har Konica Minoltas spare- og dvaletilstande en timer- og kalenderfunktion tilknyttet, der gør det muligt at aktivere systemet dagligt eller ugentligt i henhold til kalenderdatoen. Hverdage kan f.eks. defineres med et automatisk tænd- og sluk-tidspunkt. For søn- og helligdage kan man eksempelvis vælge at slå strømmen helt fra. Der er tilknyttet spare- og dvaletilstande i timer- og kalenderfunktionen, der gør det muligt at aktivere systemet dagligt eller ugentligt i henhold til kalenderdatoen. Hverdage kan f.eks. defineres med et automatisk tænd- og sluk-tidspunkt. For søn- og helligdage kan man vælge at slå strømmen helt fra. Timer- og kalenderfunktion Ugetimerindstillingerne skal programmeres af administratoren.

8 ECO GUIDE GRØNNE SYSTEMINDSTILLINGER 8 Dynamisk øko-timer Øko-print Ugetimeren, der styrer tidspunkterne for dvale- og driftstilstandene for hver dag, er blevet forbedret med en indlæringsfunktion. Den dynamiske øko-timer tilpasses automatisk til den faktiske anvendelse ud fra en 4-ugers analyse. Dermed kan brugerne nemt udnytte alle sparetilstandene effektivt. Før Når systemet er i dvaletilstand, aktiveres betjeningspanelet ikke automatisk, hvis der kommer et printjob. Der tilføres kun strøm til de påkrævede dele, og dermed minimeres unødigt strømforbrug. Øko-måler Øko-måleren viser, hvordan brugerne bidrager til at bevare miljøet, så de forbliver miljøbevidste. Ugedag De viste miljøoplysninger omfatter toner- og papirbesparelser og en oversigt over tidsforbruget i de forskellige drifts- og sparetilstande. Oplysningerne kan vises fra tre forskellige perspektiver: for hele enheden, for en konto og for en bruger timer 4 uger senere Ugedag timer Dynamisk øko-timer Øko-timeren tilpasses automatisk til den faktiske anvendelse ud fra en 4-ugers analyse. Øko-scan Takket være teknologien kun scanning skal fikseringsopvarmeren ikke aktiveres, hvis der kun scannes. De nye systemer er også som standard udstyret med en dobbeltscanner, hvilket reducerer scanningstiden og energiforbruget. Instruktion til øko-måler Hovedskærm: Counter Eco Info vælg Eco Info 1 eller Eco Info 2

9 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 9 GRØNNE FUNKTIONER Duplexprint/kopiering N-up-funktion Alle enheder, der er udstyret med en duplexenhed, kan standardindstilles til duplexprint og -kopiering, så det ikke er muligt at foretage manuelle indstillinger, og der ikke spildes printmedier. Eftersom de fleste kontordokumenter består af mere end en side, sparer duplexprint plads og papir. Besparelserne kan hurtigt løbe op i mange tusinde ark. Alle Konica Minolta-kontorsystemer giver mulighed for at bruge n-up-funktionen i kopi- eller printtilstanden. Funktionen reducerer automatisk antallet af print ved at placere et valgt antal sider på ét ark. Dette sikrer en mere økonomisk printproces, f.eks. i forbindelse med korrekturer eller præsentationer. Alt efter modellen kan der placeres op til 16 sider på ét A4-ark. Kombineret med duplexprint kan der spares op til 31 ark. Instruktion til duplexkopiering Hovedskærm: Copy Duplex/Combine vælg f.eks.: 2 Sided > 2 Sided Instruktion til n-up-kopiering Hovedskærm: Copy Duplex/Combine Combine: vælg mellem 2in1, 4in1, 8in1 vælg Combination Method Instruktion til duplexprint Vælg Layout Print Type: 2-Sided Instruktion til n-up-print Vælg Layout Combination: vælg mellem 2in1, 4in1, 6in1, 9in1, 16in1

10 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 10 Genbrug af enkeltsidede print Kombinering af print- og kopijob I dag printes mange dokumenter til øjeblikkelig engangsbrug, f.eks. . Der er ofte tale om enkelte print, der kun består af en side. De fleste Konica Minolta-enheder er ikke alene udstyret med duplexprintfunktion, men kan også anvende brugte medier og printe på den tomme bagside. For at undgå, at brugt papir ved et uheld bruges til officielle formål, kan en af printerens papirkassetter indstilles til kun at blive brugt til enkeltsidet print. Genbruget af papir bidrager til store ressourcebesparelser i dagligdagen. Små print- og kopijob medfører hyppige opvarmningscyklusser, hvilket er i direkte modstrid med ønsket om maksimal energieffektivitet. Det er derfor en fordel at samle print- og kopijob i den personlige brugerboks. Derved kan brugeren nemt printe eller kopiere alle de gemte job på en gang. En anden fordel er, at alle gemte data allerede er behandlet, så man undgår lange tidsrum med inaktivitet og permanent opvarmning mellem printjobbene. Instruktion til enkeltsidet kopiering Hovedskærm: Copy Application Paper Change Tray Settings Single Side Only Close Instruktion til kombinering af printjob VælgBasic Output Method: Save in User Box Instruktion til enkeltsidet kopiering Vælg Basic Paper Type: Single Side Only Instruktion til print af gemte job Hovedskærm: User Box Vælg din boks Open vælg dokumenterne Print

11 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 11 Redigeringsprint og forhåndsvisning I dagligdagen kan selv de mindste fejl medføre en masse fejlprint og unødige kopier. Alle enheder er imidlertid udstyret med en redigeringsfunktion til brug ved print eller kopiering af flere sæt. Denne funktion sikrer, at der kun printes et enkelt sæt, f.eks. en præsentation. Forfatteren kan dermed kontrollere dette sæt for fejl, og hvis sættet er i orden, kan hele jobbet udføres hurtigt, fordi dataene allerede er blevet behandlet. I stedet for at printe det første sæt er det nu muligt at se og rulle gennem det relevante dokument med knappen til forhåndsvisning på MFP-displayet. Hvis det er nødvendigt, kan dokumentet redigeres yderligere, f.eks. roteres. Hvis resultatet er tilfredsstillende, kan dokumentet nu printes. Brugeren kan også vælge at scanne dokumentet, så det første print ikke går til spilde. Denne funktion sikrer, at det kun er det endelige dokument, der kopieres og printes, og dermed undgås fejlprint. Knap til forhåndsvisning på MFP-display Instruktion til redigeringsprintjob Vælg Basic Output Method: Proof Print Instruktion til forhåndsvisning Vælg Copy ilæg originalerne tryk på knappen til forhåndsvisning kontroller på skærmen start

12 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 12 Funktion til at fjerne tomme sider og springe tomme sider over Overlayfunktion Dokumenter indeholder ofte tomme sider, f.eks. for at udfylde brochurer eller for at sikre, at kapitlerne i en bog begynder på højre side. For at undgå at printe tomme sider, så der spildes papir, kan print controlleren indstilles til automatisk at fjerne tomme sider. I kopitilstanden kan systemet indstilles til at registrere tomme sider automatisk allerede under scanningsprocessen. Hvis denne indstilling vælges, slettes disse tomme sider. Det er især en fordel ved duplexscanning, og man undgår unødigt papirspild. Som regel bruger virksomheder fortrykt brevpapir med brevhoveder til forretningskorrespondance i hverdagen. Ud over virksomhedens logo omfatter det normalt oplysninger såsom adresse, telefonnummer, hjemmeside og bankkonto. Alle ændringer af disse data medfører et enormt papirspild, da fortrykt brevpapir ikke kan anvendes. Konica Minoltas produkter muliggør print af brevhoveder baseret på gemte overlayfiler. Disse filer indeholder al relevant virksomhedsinformation og kan printes automatisk på valgte sider. Hvis der sker ændringer, er det dermed kun de gemte filer, der skal opdateres. Instruktion til fjernelse af tomme sider Vælg Copy, og ilæg originalerne Application No Original Settings Blank Page Removal OK Instruktion til overlayfunktion 1. Opret overlay: Opret et overlay (f.eks. med et tekstbehandlingsprogram) vælg Stamp/Composition Overlay: Create Host Image OK Print. Nu kan du gemme overlayfilen (*.KFO-fil) på computeren. 2. Print overlay: Vælg Stamp/Composition Overlay: Print Host Image vælg overlayfilen OK Print Instruktion til, hvordan tomme sider springes over Vælg Layout Skip Blank Pages

13 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 13 Boks til offentligt tilgængelige dokumenter Deling af dokumenter via scanning eller boks Ud over virksomhedens brevhoved er der normalt andre virksomhedsdokumenter, der skal opdateres regelmæssigt, og det er derfor en dårlig ide at bruge fortrykte dokumenter til dette materiale. Det kan være interne telefonlister, ordreblanketter, blanketter til rejseudgifter osv. For at holde dette materiale ajour og sikre at medarbejderne altid bruger den nyeste version, kan Konica Minoltas enheder gemme disse dokumenter digitalt i en offentlig tilgængelig boks. Det giver nem adgang til dataene og mulighed for at printe dem via betjeningspanelet eller online. Digital distribuering og deling af information og dokumenter er en meget effektiv metode. I stedet for at printe dokumenter er næsten alle Konica Minoltas produkter udstyret med en funktion til at scanne dokumenter og sende dem direkte til forskellige destinationer via , FTP, SMB og WebDAV. Ved mødeforberedelse er det for eksempel muligt at distribuere de nødvendige dokumenter pr. . Deltagerne kan så selv bestemme, om de vil printe dokumenterne eller læse dem på skærmen. De fleste enheder gør det endda muligt at gemme informationen i deltagerens personlige boks, hvorfra alle dokumenter kan downloades som PDF-fil eller printes. Instruktion til lagring af dokumenter i en boks til offentlige dokumenter Hovedskærm: User Box vælg boksen Save Instruktion til deling af dokumenter via scanning eller boks Hovedskærm: Scan/Fax Direct Input vælg destination Instruktion til print af dokumenter i boksen til offentlige dokumenter Hovedskærm: User Box vælg boksen Print

14 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 14 Videresendelse af fax XPS driver til forhåndsvisning af print Selvom den meste information nu distribueres via , er fax stadig et vigtigt kommunikationsmiddel i virksomhedernes hverdag. Normalt printes indgående fax med det samme. Konica Minoltas kontorenheder gør det muligt at gemme indgående fax i en brugerboks, hvorfra de kan downloades, printes eller videresendes til en specifik -adresse. TSI-nummeret (afsenderadressen) gør det endda muligt at videresende fax til brugergrupper, der er valgt i henhold til specifikke afsendere. Det betyder, at fax kun skal printes, når det er strengt nødvendigt. For yderligere at reducere printspild har den nye printerdriver en hidtil uset detaljeret og præcis funktion til forhåndsvisning, der viser et nøjagtigt billede af det materiale, der skal printes, på pc-skærmen. Tekstens placering, hullerne og hæftningen kan kontrolleres uden at foretage testprint. Derudover er der mulighed for at få advarsler ved sider med slettet tekst eller tekstoverløb samt tomme sider, og der er også en funktion til valg af sider, der ikke skal printes. Indstillingerne for videresendelse af faxer skal programmeres af administratoren.

15 ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 15 Easy set/jobprogrammering/my Tab For at gøre det muligt at bruge Konica Minoltas store udvalg af miljøvenlige funktioner kan de forprogrammeres, så nyttige og/ eller miljøvenlige funktioner integreres i alle print-, kopierings-, scannings- og faxprocesser. Denne forprogrammeringsfunktion gør det også muligt for nye brugere at bruge Konica Minoltas kontorprodukter uden yderligere anvisninger. Funktionen My Tab, der er tilgængelig på næsten alle kontormodeller, gør det ekstra nemt at bruge udstyret, da brugerne kan samle de funktioner, de oftest bruger, på en enkelt skærm. Miljøvenlige indstillinger såsom duplex- eller n-up-print kan tilføjes individuelt. Instruktion til miljøvenlig print med foretrukne indstillinger Favorite Setting: f.eks. 2in1, der kan bruges til at spare papir ved at printe to sider på ét ark Instruktion til konfigurering af My Tab VælgMy Tab Edit My Tab vælg de miljøvenlige funktioner, der skal registreres på My Tab og deres placering (LEFT side/right side/up/down) på My Tab Instruktion til registrering af personlige miljøvenlige indstillinger Hovedskærm: Copy Program New

16 ECO GUIDE GRØNNE SOFTWARELØSNINGER 16 GRØNNE SOFTWARELØSNINGER Personlig printfrigivelse Alle, der har arbejdet et sted med afdelingsprintere eller centrale printere, har sikkert oplevet, at der ligger printjob i printeren, som aldrig hentes. Dette "print til papirkurv" kan ikke alene lække fortrolig information og øge printomkostningerne, men er også skadeligt for miljøet. Med Konica Minoltas funktion til personlig printfrigivelse, der enten kan konfigureres for hver enhed eller implementeres via en central softwareapplikation, reduceres antallet af den type print øjeblikkeligt til nul. Et printjob frigives først, når vedkommende, der sendte jobbet, har identificeret sig ved printeren. Det sikrer, at printjob rent faktisk hentes, og eliminerer spildte print og glemte dokumenter. Active Directory server Brugerkontrol Printjob Arbejdsstation Arbejdsstation Arbejdsstation Brugerjobliste Printjob Workflow: Printjob lagres centralt, indtil brugeren identificerer sig ved printeren og henter printjobbet. Personal Print-server baseret på OpenAPI Brugergodkendelse Frigivelse af printjob

17 ECO GUIDE GRØNNE SOFTWARELØSNINGER 17 Bruger- og omkostningsstyring Digital dokumentkorrektur En måde at reducere print på er at øge brugernes bevidsthed om printomkostninger. Det kan opnås ved hjælp af central software, der beregner printomkostninger og underretter brugerne om omkostningerne ved de enkelte printjob i et pop up-vindue. Printadministratorer, der ikke vil nøjes med at øge brugernes bevidsthed på denne måde, kan også pålægge brugerne eller afdelingerne et printbudget for at få dem til at printe mere effektivt og reducere omfanget af unødige print. Ved samarbejde om dokumenter er det ikke nødvendigt at printe hver ny rettet udgave. Konica Minolta kan levere præcis de redskaber, marketingafdelinger og bureauer har brug for, så dokumentkorrekturen kan foregå fuldstændigt digitalt, alle ændringer kan spores, og så 90 % af de korrekturlæste dokumenter ikke ender i papirkurven. Softwareredskaberne indeholder effektive funktioner såsom digital markering (fremhævning, kommentarer, indsættelser) og digital sammenligning af dokumentændringer. Kommentarer i elektroniske dokumenter reducerer antallet af print.

18 ECO GUIDE OVERSIGT OVER -SORTIMENT 18 OVERSIGT OVER -SORTIMENT A4 C35P C25 C P 4000P 4700P 25e Strømspareknap Timer- og kalenderfunktion Dynamisk øko-timer Øko-scan Øko-print Øko-måler Duplexprint/ kopiering x* x x x* x* x* x x x x N-up-funktion x x x x x x x x x x Genbrug af enkeltsidede print Kombinering af print- og kopijob Redigeringsprint og forhåndsvisning Funktion til at fjerne tomme sider og springe tomme sider over x x x x x x x x x x x x* x x* x* x* - - x x x x x x x x - - x x Overlayfunktion x x x x x x - - x x Boks til offentlige dokumenter Deling af dokumenter via scanning eller boks x - - Videresendelse af fax - x x x x x x XPS driver x x x x x x - - x x Easy set/ jobprogrammering x x x x x x x - x x My Tab x - x x x x - - x x Personlig printfrigivelse Bruger- og omkostningsstyring Digital dokumentkorrektur x = Understøttet x* = Kun print - = Ikke understøttet x x x x x x x - x x x x x x x x x x x x Uafhængigt af enhedsfunktion. Kun elektronisk dokumenthåndtering.

19 ECO GUIDE OVERSIGT OVER -SORTIMENT 19 A3 C224e C284e C364e C454e C554e C654e C754e e 284e 364e 454e 554e 654e 754e Strømspareknap x x x x x x x - - x x x x x x x Timer- og kalenderfunktion x x x x x x x - - x x x x x x x Dynamisk øko-timer x x x x x x x x x Øko-scan x x x x x x x x x Øko-print x x x x x x x - - x x x x x x x Øko-måler x x x x x x x x x Duplexprint/ kopiering x x x x x x x - x x x x x x x x N-up-funktion x x x x x x x - x x x x x x x x Genbrug af enkeltsidede print Kombinering af print- og kopijob Redigeringsprint og forhåndsvisning Funktion til at fjerne tomme sider og springe tomme sider over x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x x x x x x x x* x* - - x x x x x* x* x* x x x x x x x - - x* x* x* x* x x x Overlayfunktion x x x x x x x - - x x x x x x x Boks til offentlige dokumenter Deling af dokumenter via scanning eller boks x x x x x x x - - x x x x x x x x x x x x x x - - x x x x x x x Videresendelse af fax x x x x x x x - x x x x x x x x XPS driver x x x x x x x - - x x x x x x x Easy set/jobprogrammering x x x x x x x - - x x x x x x x My Tab x x x x x x x - - x x x x x x x Personlig printfrigivelse Bruger- og omkostningsstyring Digital dokumentkorrektur x = Understøttet x* = Kun print - = Ikke understøttet x x x x x x x - - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Uafhængigt af enhedsfunktion. Kun elektronisk dokumenthåndtering.

20 ALTID UP TO DATE Alle Konica Minoltas miljøaktiviteter er en del af virksomhedens ledelsesfilosofi Creation of New Value. Denne nye værdi indbefatter ikke kun innovative produkter med intelligente funktioner, men også en konstant søgen efter nye måder at beskytte miljøet på. Når alt kommer til alt, er miljøvenlig teknologi og adfærd en del af en dynamisk proces, hvor der altid skal tages højde for de nyeste faktabaserede forskningsresultater. KONICA MINOLTA 2012 Konica Minolta offentliggør løbende information om dette vigtige emne. På vores hjemmeside er der en hel sektion om miljømæssige forhold med nyheder og omfattende PDF-dokumenter, der kan downloades. Generelle spørgsmål kan sendes til CSR- og miljørapport 2012 Din Konica Minolta Business Solutions-partner: Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej Albertslund Hjulmagervej 4B 7100 Vejle Søren Frichs Vej 40A 8230 Åbyhøj Gøteborgvej Aalborg SV Tlf /2013

bizhub ECO guide Optimering af det miljømæssige aspekt og de samlede ejerskabsomkostninger for multifunktionsmaskiner Information bizhub ECO guide

bizhub ECO guide Optimering af det miljømæssige aspekt og de samlede ejerskabsomkostninger for multifunktionsmaskiner Information bizhub ECO guide bizhub ECO guide Optimering af det miljømæssige aspekt og de samlede ejerskabsomkostninger for multifunktionsmaskiner Information bizhub ECO guide ECOlogical = ECOnomical Kære kunde Uanset dine personlige

Læs mere

DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG

DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG DOKUMENTER, DER ER SIKRE OG OVERHOLDER COMPLIANCE, ER AFGØRENDE FOR MIG FORBEDRING AF JURIDISKE WORKFLOWS FORBEDRING AF JURIDISKE WORKFLOWS 2 DEN KORTESTE VEJ TIL STØRRE EFFEKTIVITET Advokatfirmaer producerer

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Jeg vil have med personlige services, der gør

Jeg vil have med personlige services, der gør Jeg vil have UDDANNELSE med personlige services, der gør tingene ENKLERE Bedre SERVICEBASERET UDDANNELSE Den korteste vej til servicebaseret uddannelse Uddannelse er et af de mest afgørende succeskriterier

Læs mere

Multifunktionsprintere (A3), farve

Multifunktionsprintere (A3), farve bizhub C654/C754 Multifunktionsprintere (A3), farve Kontorsystemer bizhub C654/C754 bizhub C654/C754, kontorsystemer Morgendagens teknologi møder nutidens brugervenlighed Komfort og praktiske løsninger

Læs mere

bizhub 223/283/363/423 Professionelle arbejdsgange Kontorsystemer bizhub 223/283/363/423

bizhub 223/283/363/423 Professionelle arbejdsgange Kontorsystemer bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423 Professionelle arbejdsgange Kontorsystemer bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423, kontorsystemer Professionelle sort/hvid enheder til farve workflows I dag indgår farver

Læs mere

JEG VIL HAVE EFFEKTIVE WORKFLOWS MED HØJ SIKKERHED

JEG VIL HAVE EFFEKTIVE WORKFLOWS MED HØJ SIKKERHED JEG VIL HAVE EFFEKTIVE WORKFLOWS MED HØJ SIKKERHED BEDRE BANKPROCESSER DEN KORTESTE VEJ TIL OPTIMEREDE PROCESSER Finansielle institutioner producerer enorme mængder dokumenter. Lånebehandlere, kundeserviceansvarlige,

Læs mere

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk CSR RAPPORT 2014 Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk Generelt om CSR rapporten 2014 Denne CSR rapport fra Konica Minolta Business

Læs mere

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Kort og godt overbevisende Kontorsystemer bizhub C452/C552/C652 og bizhub C652DS

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Kort og godt overbevisende Kontorsystemer bizhub C452/C552/C652 og bizhub C652DS bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Kort og godt overbevisende Kontorsystemer bizhub C452/C552/C652 og bizhub C652DS bizhub C452/C552/C652 og bizhub C652DS, kontorsystemer Overbevisende værdier fra inderst

Læs mere

JEG ØNSKER KONTORLØS NINGER, DER LETTER MIT ARBEJDE

JEG ØNSKER KONTORLØS NINGER, DER LETTER MIT ARBEJDE JEG ØNSKER KONTORLØS NINGER, DER LETTER MIT ARBEJDE INTELLIGENTE KONTORLØSNINGER KONTORLØSNINGER 2 MODERNE ARBEJDSGANGE TIL DEN MODERNE VERDEN Moderne arbejdsgange er fyldt med data og information. Det

Læs mere

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet IT Scanning Copy Print Invester i rentabilitet 1 Kontorets skjulte ressource Udviklingen går rasende hurtigt. Sandsynligvis er stort set alle dine processer digitaliserede og integrerede i din virksomheds

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

bizhub C25 A4-administrator i farve og sort/hvid Kontorsystem bizhub C25

bizhub C25 A4-administrator i farve og sort/hvid Kontorsystem bizhub C25 bizhub C25 A4-administrator i farve og sort/hvid Kontorsystem bizhub C25 bizhub C25, kontorsystem Alt-i-én farveenhed for alsidig administration Uanset om der er behov for en løsning til ordrebehandling,

Læs mere

bizhub C253 og bizhub C353 Mange kombinationer = skræddersyede løsninger Kontorsystemer bizhub C253 og bizhub C353

bizhub C253 og bizhub C353 Mange kombinationer = skræddersyede løsninger Kontorsystemer bizhub C253 og bizhub C353 bizhub C253 og bizhub C353 Mange kombinationer = skræddersyede løsninger Kontorsystemer bizhub C253 og bizhub C353 bizhub C253 og bizhub C353, kontorsystem Kombination af teknologi, funktionalitet og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Montage Energiledelses Software

Montage Energiledelses Software Montage Energiledelses Software Montage er det mest avancerede software til at optimere energiforbruget, mindske spild og reducere omkostninger Scanenergi Solutions A/S Birkemose Allé 33 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Logitech Gaming Software Hjælp

Logitech Gaming Software Hjælp Logitech Gaming Software Hjælp Aktiviteter... Vil du vide mere? Opret en ny profil Kom godt i gang Knyt kommandoer til G-taster/knapper Selvstudier om profiler Indspil en makro med flere taster Problemløsning

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Spar tid på bestyrelsesarbejdet

Spar tid på bestyrelsesarbejdet Spar tid på bestyrelsesarbejdet Redaktørens manual til hjemmesiden Eksempler på forsiden af forskellige foreningers hjemmeside. Alle fotos og al tekst kan du som redaktør nemt ændre. version 02/12/2014

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

bizhub C451 Perfekt balance i farver eller s/h Kontorsystemer bizhub C451

bizhub C451 Perfekt balance i farver eller s/h Kontorsystemer bizhub C451 bizhub C451 Perfekt balance i farver eller s/h Kontorsystemer bizhub C451 bizhub C451, kontorsystem Perfekt balance på kontoret Konica Minoltas nye bizhub C451 giver den perfekte balance i farve og sort/hvid

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GRØN IT I DIN VIRKSOMHED - IDEER OG INSPIRATION TIL EN GRØNNERE PROFIL

GRØN IT I DIN VIRKSOMHED - IDEER OG INSPIRATION TIL EN GRØNNERE PROFIL GRØN IT I DIN VIRKSOMHED - IDEER OG INSPIRATION TIL EN GRØNNERE PROFIL 1. Forord 3 2. Indledning 3 2.1 Indhold 3 2.2 Baggrund 3 2.3 Læsevejledning 3 3. Hvad er grøn it? 4 4. Hvorfor grøn it? 6 5. Eksempler

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Ny version! muligheder! Vigtigt! Installer i dag! Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system.

Ny version! muligheder! Vigtigt! Installer i dag! Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system. Ny version! Vigtig opdatering af Mamut Business Software Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system. Side 2-5 Mamut One Næste generations forretningssystem kombinerer software

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere