Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2013)"

Transkript

1 Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 11. september 2013 kl på Flensborghus Til stede: Steen Schröder, Jens A. Christiansen, Christian Jürgensen, Alice Feddersen, Peter Lynggaard Jacobsen, Viggo Jacobsen, Jytte Nickelsen, Per Gildberg, Udo Jessen, Anders Molt Ipsen, Randi Kuhnt, Stine Døssing, Thorsten Kjærsgaard, Bahne Bahnsen, Manfred Nissen, Inger Marie Christensen, Ronny Grünewald, Horst Schneider, Rüdiger Schulze, Martin Lorenzen, Gerd Pickardt, Kirsten la Cour, Henrik Becker-Christensen Afbud: Flemming Meyer, Dieter Paul Küssner, Jørgen Kühl, Torsten Schütt Protokolfører: Jette Hanisch Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Spørgetid 3. Godkendelse af protokollen af 15. april Fastlæggelse af den endelige dagsorden 5. Meddelelser 6. Orientering om den aktuelle landspolitiske situation v/ssw 7. Status på arbejdet med et Sydslesvigting v/ssf 8. Status på Samrådets og SSF s kommunikations- og oplysningsprojekt v/ssf 9. Beretning ved Dansk Kirke for Sydslesvig 10. Forslag til mødedatoer Eventuelt 12. Lukket møde 1. Valg af ordstyrer Da Flemming Meyer er forhindret i at deltage, tager næstformanden Inger Marie Christensen over. Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer. Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

2 2. Spørgetid Der er ingen spørgsmål. 3. Godkendelse af protokollen af 15 april 2013 Den udsendte protokol godkendes. 4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden Den udsendte dagsorden vedtages. Under punkt 12 Lukket møde behandles resultataftaler 2014 og anlæg Meddelelser Viggo Jacobsen: Menighederne i Slesvig fusionerer pr. 1. januar Der var problemer omkring Ansgar i Slesvig, idet børnehaven var flyttet og pedelboligen tom. Nu er Sundhedstjenesten kommet ind, og vi samarbejder med Dansk Centralbibliotek. Jens A. Christiansen: Vi deltager igen i år i Kulturnatten på Christiansborg 11. oktober. Vi orienterer bredt om mindretal med særlig fokus på FUEV s borgerinitiativ, men der kan også sættes fokus på enkelte foreningers særlige indsatsområder. Vi har rullegardin og plancher med, men det vigtigste er dialogen med gæsterne; samtale og godt humør bærer aftenen. Vi har i år fået tildelt Færøværelset på 1. sal, centralt beliggende i forhold til Folketingssalen og portrætterne og med stor gennemstrømning. For underholdningen står Rødkål & Sauerkraut, og Claus Jørn Jensen fra Grænseforeningen vil også være der. Folketingsturen finder sted november; programmet er ikke på plads endnu. Folketinget, SSF og Museum Sønderjylland planlægger en række parlamentariske møder i 2014 i anledning af 150 året for 1864 og en vandreudstilling i Landdagen samt et møde med repræsentanter fra Østrig. Til den 7. februar planlægges samtaler mellem danske og tyske politikere, og i foråret er der et arrangement på ambassaden i Berlin, målrettet mod Forbundsdagen. Der vil også være arrangementer i grænselandet og på Christiansborg, her nok i forbindelse med folketingsturen. Møderne skal pege fremad og markedsføre regionen og det mellemfolkelige samabejde. Anders Molt Ipsen: Foreslår, at man på Kulturnatten også orienterer om feriebørnsrejserne. Alice Feddersen: Vi vil gerne vise vores igangværende digitaliseringsarbejde, så vi har brug for teknik. 6. Orientering om den aktuelle landspolitiske situation v/ssw Martin Lorenzen: Flemming Meyer sidder lige nu i forhandelinger om finansloven. Landboforeningen får igen tilskud; vi er i dialog med Landsregeringen omkring tilskud til de andre danske foreninger og institutioner. Med henblik på planlægningsloven vil vi fremover bliver hørt i Planungsraum 5. Omkring kulturdialog i kulturministeriet vil Anke gerne have mindretallet inddraget i processen. Både ministeren og SSW er bestræbt på at tilgodese mindretallet, men det kan ikke ske overalt fra dag til anden, hvad der f.eks. kom til udtryk i kulturrapporten, selv om embedsmændene bliver mere og mere opmærksomme. Vi er spændte på dommen på fredag. Der er mange gisninger, men ikke noget konkret, og vi er stadig optimistiske og tror, at klagen bliver afvist. Landsstyrelsen holder møde straks efter domsafsigelsen med henblik på oplæg til landsmødet dagen efter. Høringen har vist, at det Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

3 ikke kun drejer sig om SSW men om hele mindretallet, da modstanderne betvivler, at mindretallet findes, idet bekendelsen hertil er fri. I den sammenhæng er det positivt, at SSF i forbindelsen med 1864-festlighederne tager initiativ til at orientere bredt om mindretallet. Rüdiger Schulze: Henviser til Junge Unions seneste pressemeddelelse. Der er stadig kræfter, der ikke accepterer, at vi er her. Gerd Pickardt: Mange er af den mening, at Bonn-København erklæringerne ikke er et retsgrundlag. I må nok være forberedte på at komme med en udtalelse straks i retssalen. Steen Schröder: Det er vigtigt, at mindretallet og ikke SSF i kulturrapporten nævnes som en kulturel faktor i landet. Jens A. Christiansen: Har talt med Anke. Udgangspunktet for vores leder på Kontakt var ros til kulturrapporten, men vi synes også, at mindretallets store arbejde kunne have fyldt lidt mere. Vi ser fremad, tingene kan udvikles, og vi venter spændt på fredag. 7. Status på arbejdet med et Sydslesvigting v/ssf Jens A. Christiansen: Samrådet besluttede, at forslaget om et Sydslesvigting burde behandles i en arbejdsgruppe. Gruppens medlemmer er Georg Buhl (Dansk Centralbibliotek), Peter Lynggaard Jacobsen (DKS), Wolfgang Bradtke (SdU), Niels Ole Krogh (Skoleforeningen), Elke Putzer (SSW), Maren Schultz (Sundhedstjenesten), Manfred Kühl (SSF) og undertegnede. Flensborg Avis støtter men vil ikke være repræsenteret i arbejdsgruppen. Der har været afholdt ét møde, hvor vi drøftede opgaven, og hvordan den kan løses. Der var enighed om at inddrage eksperter, der skal komme med forslag til, om et sådant Sydslesvigting er realistisk, og hvordan det i givet fald kunne se ud samt skabe grund for videre drøftelse. Man kunne jo også se på, hvordan samerne og finlands-svenskerne har klaret opgaven. Vi fandt frem til to navne: professor Ove Korsgaard og konsulent Jens Adser Sørensen, der har været konsulent i Folketinget og arbejdet med etablering af parlamentariske forsamlinger og processer. Vores forslag er at indkalde til konferencer og diskutere flere forslag. Vi har brug for en finansiel ramme; en konference vil koste ca euro. Udo Jessen: Udgangspunktet for et Sydslesvigting var, at det ikke skulle være topstyret men bestå af almindelige sydslesviger. Kan ikke genkende denne holdning. Jens A. Christiansen: Vi beder fagfolk analysere og afdække mulighederne for, hvordan man kan skabe et demokratisk forum, hvor menigmand har indflydelse, vi starter ikke med holdninger og kompetencer. Tanken er at lave en bred høring, hvor Korsgaard kan redegøre for den kulturhistoriske udvikling, og Jens Adser Sørensen kan på baggrund af sine erfaringer udføre et stykke praktisk arbejde. De to kunne sammen give konferencen et spændende indhold. Kirsten la Cour: En sådan konference ville være et oplagt emne for et Folkeuniversitetsarrangement euro til videreuddannelse vil altid give noget. Inger Marie Christensen: Der bør inviteres bredt til en sådan konference. Gerd Pickardt: Vi har sagt ja til diskutere et Sydslesvigting, så vi må også sige ja til en konference til euro. Martin Lorenzen: Man kan søge om tilskud hos SOF. Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

4 Jens A. Christiansen: En konference kunne bestå af et oplæg fra Jens Adser Sørensen, et foredrag fra Ove Korsgaard samt en debat. Samrådet skal beslutte, om det bringer os videre. SSF er forpligtet til at melde tilbage til Landsmødet. Stinne Døssing: Det er godt at kigge både på det historiske og det praktiske, men man kunne måske også inddrage en fremtidsforsker. Jens A. Christiansen: Konklusion: Der er almindelig opbakning til at følge arbejdsgruppens forslag, og arbejdsgruppen kommer med et konkret forslag til en konference til næste møde. Det skal undersøges, hvad en fremtidsforsker vil koste. 8. Status på Samrådets og SSF s kommunikations- og oplysningsprojekt v/ssf Jens A. Christiansen: Gennemgår den udsendte rapport fra Bysted. I referencegruppen sidder Jørn Aagesen og Rita Jacobsen (Dansk Centralbibliotek), Bjarne Lønborg (Flensborg Avis), Horst Schneider (SdU), Anders Molt Ipsen og Katrine Hoop (Skoleforeningen), Martin Lorenzen og Per Dittrich (SSW) samt Bernd Engelbrecht og undertegnede fra SSF. Med baggrund i analysen må vi sige at have en generel udfordring med det store dannelseshul både hos os selv og andre. Kirsten la Cour: Tak til arbejdsgruppen. Har i de senere år konstateret, at mange af de store skolebørn ikke ved, hvem f.eks. Angela Merkel er. I dag er der fri adgang til informationer på internettet, men i familierne ser man ikke mere TV-Avisen sammen. Steen Schröder: Der er ikke ret meget nyt i rapporten, men den er bekræftende på områder, vi ikke er så fortrolige med. Bekræfter mig i, at det var rigtigt at starte dette projekt. Thorsten Kjærsgaard: Det er positivt, at man finder frem til det samme, som vi før har fundet frem til. Jytte Nickelsen: Bysted har endnu ikke taget stilling til det foreliggende materiale. Martin Lorenzen: Det afgørende er, hvordan vi skal implementere det bestående materiale i det nye. 9. Beretning ved Dansk Kirke i Sydslevig Viggo Jacobsen indledte med at betone i Sydslesvig og ikke for (som der fejlagtigt står i dagsordenen), idet dette for ham betoner nærhed og at kirken vokser op nedefra, er i landskabet) På folkekirkelig vis Menighederne under Dansk Kirke i Sydslesvig driver kirke på folkekirkelig vis. Vi taler i mindretallet ofte om samhørigheden hen over grænsen. Jeg vover påstanden, at det er indenfor det kirkelige arbejde, fællesskabet med vore landsmænd nord for grænsen bliver tydeligst markeret. I vore menigheder ringer kirkeklokkerne til gudstjeneste om søndagen kl. 10, lige som det er tilfældet i langt hovedparten af de 2000 danske sogne nord for grænsen. Vi anvender samme kongeligt autoriserede salmebog, alterbog og ritualbog. Med andre ord: liturgien er den samme. Præsterne skal lede gudstjenesten med de samme foreskrevne tekstlæsninger, så Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

5 tanken ligger nær, at der f.eks. siges amen på samme tidspunkt her i Sydslesvig, som i mange menigheder nord for grænsen. Dette forhold er bekræftet af ingen ringere end Danmarks Radio. Så sent som i søndags ( ) var der radiotransmission af gudstjenesten i Rendsborgs Danske Kirke. I det hele taget er der ganske stor folkelig bevidsthed om DKS i DK, via Danske Sømands- og Udlandskirkers arbejde og bladudgivelse samt via f.eks. venskabsmenigheder hen over grænsen, ligesom det gav stor opmærksomhed, at der var en kandidat fra Sydslesvig til bispestolen i Haderslev. I øvrigt sætter de danske menigheder et godt aftryk i landskabet hvert eneste år: ca gudstjenester med små deltagere. Andre tætte grænseoverskridende bånd De danske præster i Sydslesvig er traditionelt teologer med uddannelse fra Universiteterne i enten Århus eller København. Vi ansættes med ansættelsesbrev fra Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK), kongeligt stadfæstet, og med kollats fra biskoppen over Haderslev Stift. Præsterne tager sig af alle de traditionelle folkekirkelige handlinger + husbesøg, dåb, mini-konfirmander, konfirmationer, vielser og begravelser, møder, koncerter og studiekredse i menighederne. DKS har tætte bånd til DSUK, der som sagt er præsternes ansættende myndighed. Disse bånd har bestået siden 1919, hvor mindretallet oprettede forbindelse til forgængerorganisationen: Dansk Kirke i Udlandet. Dansk Kirke i Sydslesvigs domkirke er Helligåndskirken, som blev overdraget fra Den Nordelbiske Kirke til DKS i Her har der været afholdt danske gudstjenester siden Ubeskedent kalder vi den Domkirke, fordi det er her nyuddannede præster ordineres til tjenesten i Sydslesvig. Det er kirkens skyld Som ganske ny præst i Flensborg-Nord blev jeg forskrækket, da min forgænger, provst Karstoft udtalte, at når denne landsdel er tysk i dag ja så er det kirkens skyld. Jeg kan huske, at jeg tænkte, hvad er det lige, du har rodet dig ud i. Karstoft hentydede selvfølgelig til den kendsgerning, at kirkesproget blev tysk, at tysk så at sige afløste latin, det fik med tiden indflydelse på sproget i det sydslesvigske landskab generelt, ikke mindst indenfor skoleverdenen, da lovgivningen på det felt skelede til kirkesproget. Ja, det er en tung arv at bære, derfor skynder jeg mig til nutiden. Det sekulariserede samfund Menighederne under DKS er meget omhyggelige med den årlige statistik, som bruges som dokumentation overfor både de danske kirkelige myndigheder, over for DSUK og de bevilgende myndigheder i DK. Ved hjælp af statistikken får vi et overblik over, hvor mange gudstjenester der er blevet afholdt, hvor mange deltagere der var og hvor mange kirkelige handlinger, dåb bryllupper og begravelser, der har fundet sted i løbet af et år. Vi kan ikke komme udenom, at menighederne under DKS også bliver ramt af den sekularisering, der i de senere år sætter sit tydelige præg på det tyske samfund. F.eks. har Den Nordelbiske Kirke måttet rette ind efter en medlemstilbagegang gennem de seneste år fra 3,2 til 2,2 mill. medlemmer. Denne udvikling er også en trussel for det danske kirkeliv i Sydslesvig. Indenfor de sidste 10 år er der sket en nedgang i det samlede medlemstal på ca. 10 %. Denne nedgang kan i store træk henføres til relativt få menigheder, men set over en periode på 30 år må vi notere et ikke ubetydeligt fald i antal af konfirmander og kirkelige handlinger. Strukturen På den baggrund har det været naturligt for kirkerådet at sætte et strukturarbejde i gang med sigte på at gå i dybden med et analyse af fordelingen af præsteembeder, sammenholdt med Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

6 menigheder og deres størrelse. Det har således været og er vigtigt for Kirkerådet at have en plan for kirkelivet i Sydslesvig fremover, selv om vi godt ved, at det er præsternes ansættende myndighed, DSUK, der opretter og nedlægger præsteembeder i Sydslesvig. Kirkerådets såkaldte 2020-plan er blevet præsenteret på dette års Kirkedag. Den ligger på vores hjemmeside, hvis den skulle have interesse. Kirkerådet anbefaler heri bl.a., at det kirkelige arbejde tager højde for Skoleforeningens nye fællesskolestruktur med i alt 9 fællesskoler i Sydslesvig. Kirkerådet vurderer som udgangspunkt, at der bør være kirke og præstegård, hvor fællesskolerne ligger. Vi har ved dette arbejde også kunnet konstatere, at distrikterne generelt ikke passer godt sammen, skoledistrikter, SSF-distrikter og menighedsdistrikter. Efter min opfattelse vil det styrke det lokale sammenhold og give energi til det folkelige arbejde, hvis vi imellem organisationerne kunne arbejde os frem til en højere grad af overensstemmelse mellem distrikterne. Det fintmaskede net I strukturudvalget er vi klare over, at de små enheder i det fintmaskede sydslesvigske geografiske net er sårbare. Vi skal finde en balance mellem tilstrækkeligt med præsteligt arbejde og den folkekirkelige nærhed. Hvis man fjerner en stilling, kan hullerne i landkortet hurtigt blive så store, at medlemmerne på et tidspunkt kan finde det mest hensigtsmæssigt at rette henvendelse til den tyske præst på stedet. Vi agter at opretholde præsternes bopælspligt. Men det kræver også meget af DKS mht. boligerne, da vi konkurrerer med Folkekirken om kandidaterne. Nærmeste fremtid I Slesvig har DSUK godkendt oprettelse af en 50 % præstestilling med 50 % forpligtigelse på MBU arbejdet. Der vil således fremadrettet ikke længere være 200 % præstedækning i Slesvig, men når den nye præst er valgt til den fusionerede menighed, da står kun 150 % præstetjeneste til rådighed for det store område, hvor de sidste 50 % skal bruges til konsulentarbejde for MBU og oprettelse af en religionspædagogisk samling til gavn for lærere, præster og andet godtfolk. I Flensborg har kirkerådet anbefalet at holde stillingen efter Sten Haarløv vakant foreløbig et års tid. Måske når medlemstallet igen op på et højere niveau. Vi får se. Dette betød, at vi måtte finde en løsning for de faste udensogns forpligtelser, der var tillagt de to embeder i Fl. Nord. Her er vi landet på følgende: Jacob Ørsted overtaget funktionen som DKS sygehuspræst, hovedsagelig rigsdanske patienter på Diako og Ruben Fønsbo som fængselspræst. Det ser også ud til, at vi lander på en god løsning hvad angår vikar ved studieorlov. Og web, der er vi - fremprovokeret af situationen - i gang med at formulere en mere skarp web-politik, idet vi f.eks. skal have fastlagt: Hvad er menighederne forpligtede til, mindstemålet for hvad de skal have på deres hjemmeside. Her til sidst. De 35 danske menigheder sammensluttet i DKS er sikkert blandt dem, der har størst glæde af samarbejdet med de i Samrådet organiserede danske foreninger og institutioner. Lad mig nævne nogle eksempler. Vi har f.eks. årligt 70 prædikesteder, men kun 16 egne kirkebygninger. Det betyder, at der mange steder fejres danske gudstjenester i SSF s forsamlingshuse eller Skoleforeningens bygninger, ligesom vore menighedslokaler mange steder benyttes af SSF. Vi drager nytte af Centralkartoteket, af trykkerifaciliteter, Kirkesiden i Kontakt, arrangerer koncerter sammen med SSF og SdU. Eller tænk på et arrangement som Jesus på Flensborghus skolebørn finder ud af at der er noget, der hedder Flensborghus, samtidigt med at de gennemlever episoder fra Jesu liv rundt omkring i bygningen. Forud er gået et godt samarbejde med en lang række skoler, engagerede lærere og præster lokalt samt Skoleforeningens konsulent Kirsten la Cour og Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

7 MBU s Thomas Hougesen. Vi har i mange år kunnet samarbejde med SdU om konsulentstillingen og fået godt støtte derfra. Flensborg Avis tager imod gudstjenestelisten og offentliggør den med et søndagsord. Vi er med på Danevirkegården. Der er tætte bånd til Sundhedstjenesten, og Biblioteket har i mange år nu haft konsulentens udlånsmateriale stående, ligesom det er lagt ind i udlånsdatabasen. SÅ: Tak for det fremragende samarbejde, der blomstrer ude omkring. Snakken om at vi ikke kan samarbejde i Sydslesvig, den køber jeg ikke. Lidt personligt. Og så kan jeg ikke lade være med at føje til, at det har været en enorm berigelse som barn af grænselandet at opleve, hvordan forholdet til den tyske omverden har ændret sig hen over de 30 år jeg nu har været i Flensborg. Jeg ved, at meget af den hårde benarbejde er begået på den politiske front af jer i SSW; men vi i kirken er også kommet med. Overdragelsen af Helligåndskirken har betydet mere end et skøde. Et positivt samarbejdsklima er opstået. Det blev f.eks. tydeligt under de store kirkedage i Hamborg i de første majdage, hvor DKS var med i en udstilling sammen med Kirchenkreis Schleswig- Flensburg. Derfor glæder jeg mig også til en ny udgave af den dansk-tyske salmebog. Heri vil også være kendte tyske salmer oversat til dansk, hvilket betyder at en dansk og tysk menighed i højere grad mødet i øjenhøjde, når der er fælles gudstjenester. Allerførst glæder jeg mig til at ca. 100 vigtige multiplikatorer kommer til Sydslesvig i næste uge. Kirkeministeriet holder kursusdøgn for ca. 100 danske provster og Provsteforeningens årsmøde afvikles i Slesvig. Dernæst venter der en glædelig begivenhed 1. s. i advent. Takket være hjælp fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan vi indvie Bjørn Nørgaards udsmykning af Helligåndskirken. Endvidere glæder det mig meget, at DKS også er på næste års Finanslov. Jo, jeg ved at budgetforhandlinger forestår; men man har da lov at håbe. Jeg er straks færdig; men jeg tillader mig at sige, at godt nok er det formelt set DSUK, der er ansvarlig for at oprette og nedlægge præsteembeder i Sydslesvig. MEN virkeligheden er ret beset en ganske anden. For selvfølgelig er det ikke DSUK, der opretter eller nedlægger embederne. Det gør Sydslesvigerne selv. Dette siger jeg ikke kun, fordi vi har brug for flere medlemmer; men jeg er meget sikker på, at samfundskulturen vil ændre sig, hvis ikke der er en institution, der er forpligtet på at fastholde 2000 år gamle grundfortællinger som f.eks. den om den barmhjertige samaritan, eller om at komme med i 11. time, eller om tilgivelsen af den søn, der har forbrudt sig på værst tænkelige måde over for sin far, eller hvad med budet om at elske næsten, om det så er fjenden, eller om alle medlemmers lige værd og værdighed, som Paulus betoner det. Det er nogle centrale fortællinger, der er gledet helt ind i sproget og kultur. Bærende elementer. Uden dem var vi nogle andre mennesker med andre værdinormer. Så husk at bruge jeres danske kirker i Sydslesvig. Anders Molt Ipsen: Det er glædeligt, at det grænseoverskridende samarbejde her bekræftes. Det er den bedste mediestrategi. Gerd Pickardt: Hvad er årsagen til faldet i konfirmander på trods af et stigende elevtal? Viggo Jacobsen: Kirken er det sidste, man vælger til. Kirsten la Cour: Er blevet kontaktet af Thomas Hougesen fra MBU der foreslår, at skole og kirke i fællesskab laver en 5-års plan. Et godt eksempel på samarbejde. Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

8 Jens A. Christiansen: Tak for et fint oplæg. Du nævnte, at DKS i flere tilfælde ikke har samme rammebetingelser som i Danmark. I har netop en opgave i at forklare, at vi her i Sydslesvig har brug for andre rammebetingelser, end mange menigheder i Danmark. Viggo Jacobsen: Der foreligger en gammel aftale om, at vore menigheder skal sammenlignes med ø-menigeheder i Danmark, hvilket passer godt med de faktiske forhold. Men vi skal hele tiden minde om det, historien skal hele tiden fortælles. 10. Forslag til mødedatoer 2014 Per Gildberg har et problem med den 3. marts, som så rykkes til den 12. marts. De andre datoer bibeholdes. 11. Eventuelt Der var intet under punktet. Mødet slutter kl oktober 2013 jh / JAC Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) 1 Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 23. maj 2011 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Inger

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2012)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2012) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2012) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd tirsdag den 18. september 2012 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (1/2015-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (1/2015-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (1/2015-2) Refereat fra Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 16. februar 2015 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Jon Hardon Hansen, Steen Schröder,

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2012)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2012) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2012) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 11. april 2012 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Alice Feddersen (i stedet for Jørn Aagesen),

Læs mere

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Person Informationer Kontakt Dieter Paul Küssner Formand for Sydslesvigsk Forening

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 14.5.2012 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 30. januar 2013 på Flensborghus

Protokol over styrelsesmødet den 30. januar 2013 på Flensborghus Protokol over styrelsesmødet den 30. januar 2013 på Flensborghus Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

Møderne fandt sted på Dansk Centralbibliotek i Flensborg september

Møderne fandt sted på Dansk Centralbibliotek i Flensborg september Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af budgetmøderne 2013 Til

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård

Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 8871/15 MJOH Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (3/2016)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (3/2016) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (3/2016) Protokol fra Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 25. maj 2016 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Kirstin Asmussen, Bahne Bahnsen, Henrik Becker-Christensen,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 10. ordinære møde den 27. februar 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 10. ordinære møde den 27. februar 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 23798/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 10. ordinære møde den 27. februar 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Danske Sømandsog Udlandskirker. Handlingsplan 2012-2015. www.dsuk.dk

Danske Sømandsog Udlandskirker. Handlingsplan 2012-2015. www.dsuk.dk Danske Sømandsog Udlandskirker Handlingsplan 2012-2015 www.dsuk.dk [ Værdi 1 ] [ Vi er den danske evangelisklutherske folkekirke i udlandet ] at vi tilbyder rammer for gudstjeneste, menighedsliv og kirkelige

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015

Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015 Blad nr. 3009 Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Meddelelse fra Kirkeministeriet om Biskoppens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond.

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond. Kirkearkiver Arkiv K 30 Den danske Menighed i Flensborg og Omegn/ Dansk Kirke i Sydslesvig. Førstepræsten. afl. jr. 1990/I 33, 1994/I 83 og 1996/I 100. Pastor C.W. Noack 1921-37 1. 1921-37. Pastor C.W.Noacks

Læs mere

Godkendt med tilføjelsen af organistens ansøgninger

Godkendt med tilføjelsen af organistens ansøgninger Menighedsrådsmøde nr. 324, 18.02.2015 kl. 17.00 Indleder: Lise H. Sørensen Afbud: Sigfred Lauridsen, Kirsten D. Sejthen, Lise-Lotte Hovgaard, Steen Victor Christensen Dagsordens punkter Kort redegørelse

Læs mere

esvigs danske historie

esvigs danske historie esvigs danske historie Tekst- og billedredaktion: Lars N. Henningsen Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 62 Flensborg 2009 Indhold Indledning 9 Hvad er Sydslesvig

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Folkekirkens styre. Lisbet Christoffersen Bidrag til årskursus 2014 Danmarks Kirketjenerforening Nyborg Strand 11 Juni

Folkekirkens styre. Lisbet Christoffersen Bidrag til årskursus 2014 Danmarks Kirketjenerforening Nyborg Strand 11 Juni Folkekirkens styre Lisbet Christoffersen Bidrag til årskursus 2014 Danmarks Kirketjenerforening Nyborg Strand 11 Juni 2014 11-06-2014 lic@ruc.dk 1 Oversigt over formiddagen 1. Hvem er I og hvem er jeg

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, den 3. april 2014 J.nr. 013 JSS/--- Protokol fra konstituerende møde i Folkekirkens

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet torsdag den 26. februar 2015 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen

Protokollat over styrelsesmødet torsdag den 26. februar 2015 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 10.3.2015 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet torsdag den 26. februar 2015 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen Til stede: Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Michael

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Dybt hælder året i sin gang... Den sommer, som vi ikke så ret meget til i år, er ved at være til ende. Mens disse linjer skrives, er himlen

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (5/2016)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (5/2016) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (5/2016) Protokol fra Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 26. september 2016 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Referent: Dansk Centralbibliotek for

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat. Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat. Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat Protokol Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud (Frode 21 42 18 52): Værter: Sognehuset Erik Steen

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923.

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. Private personarkiver Arkiv P 23 Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. afl. jr. 1993/P 423. 1. 1946. Protokol for Københavnske

Læs mere

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning Godt nytår og velkommen til arbejdet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 94590/14 HREJ Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2016)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2016) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2016) Protokol fra Møde i Det Sydslesvigske Samråd torsdag den 21. juli 2016 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) v/christian

Læs mere

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Bestemmelser om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Følgende bestemmelser regulerer strukturen for Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskab samt valg

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 5. januar 2016. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. 1 Marius deltager Sag: Stiftsrådet (1187)

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 5. januar 2016. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. 1 Marius deltager Sag: Stiftsrådet (1187) Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. januar 2016. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Marius deltager Sag: Stiftsrådet (1187) Referat af stiftsrådsmøde december Indkaldelse af forslag

Læs mere

Et trossamfund i Luthersk Mission

Et trossamfund i Luthersk Mission Et trossamfund i Luthersk Mission Flere og flere medlemmer af Luthersk Mission (LM) overvejer af samvittighedsmæssige, teologiske, missionale og kirkelige grunde deres medlemskab af folkekirken. Baggrunden

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Rede des Landesvorsitzenden des SSW Flemming Meyer zum Tagesordnungspunkt 7 a Landesverband Schiffbrücke 42 24939 Flensburg Tel. (0461) 144 08 310 Fax (0461) 144 08 313 info@ssw.de Formandens beretning

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Fælles KirkeNyt De 5 danske kirker i Flensborg 1. halvår 2013

Fælles KirkeNyt De 5 danske kirker i Flensborg 1. halvår 2013 Fælles KirkeNyt De 5 danske kirker i Flensborg 1. halvår 2013 Vi fortsætter Efter et års forstærket kirkeligt samarbejde i Flensborg fortsætter de fem kirker i det kommende år med fælles arrangementer

Læs mere

Sydslesvigudvalgets beretning 2010

Sydslesvigudvalgets beretning 2010 Sydslesvigudvalget Sydslesvigudvalgets beretning 2010 Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet tirsdag den 15. november 2011 kl på Christian Paulsen-Skolen

Protokollat over styrelsesmødet tirsdag den 15. november 2011 kl på Christian Paulsen-Skolen 22.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet tirsdag den 15. november 2011 kl. 17.00 på Christian Paulsen-Skolen Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels

Læs mere

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE Ligeledes skal hertugdømmet Sønderjylland ikke forenes med Danmarks rige og krone og ikke incorporeres deri, således at en er herre over dem begge. fra Constitutio

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift.

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift. Stiftsudvalg for funktionshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede (SUFO) Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev

Læs mere

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend Menighedsrådsmøde nr. 347, 08.03.2017 kl. 19.00 Indleder: Lise H. Sørensen Afbud: Svend Tilstede: Steen, Inger, Kirsten, Henrik, Johannes, Knud, Poul, Lise, Mette, Maja, Hans Erik, Jytte, Elisabeth, Erik,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Betænkning. Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 2. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens

Læs mere

Dansk Kirke i Sydslesvig e.v.

Dansk Kirke i Sydslesvig e.v. Bilag 2 Dansk Kirke i Sydslesvig e.v. Vi gør Folkekirken lidt større! KIRKEDAGEN 2015 KIRKERÅDETS ÅRSBERETNING V. FORMANDEN Indledning s. 2 KIRKERÅDSARBEJDET s. 3 Bygge- og ejendomssager s. 3 Forholdet

Læs mere

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016 Side1 af biskoppernes møde den 25. - 27. oktober 2016 Deltagere var Elof Westergaard, Henning Toft Bro, Henrik Stubkjær, Henrik Wigh-Poulsen, Lise-Lotte Rebel, Marianne Christiansen, Peter Fischer-Møller,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold

Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold Lørdag den 7. september 2013 i Sct. Hans Kirke, Odense DSUKs bestyrelse havde inviteret medlemmer af stiftsbestyrelser, repræsentanter for menighedsråd/kirkeråd

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Først tak til jer alle sammen for at I har fundet vej til Nationalmuseet denne mandag formiddag.

Først tak til jer alle sammen for at I har fundet vej til Nationalmuseet denne mandag formiddag. Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareens tale ved konferencen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Dato: 22. april 2013 Nationalmuseet den 22. april 2012 Først tak til jer

Læs mere

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen.

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen. Peter Bangs Vej 1 DK-2000 Frederiksberg T: +45 33 11 44 88 interchurch@interchurch.dk www.interchurch.dk Frederiksberg, den 28. april 2016 J.nr. 013 BN/rhs Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl i Skt. Nicolai Gården

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl i Skt. Nicolai Gården Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl. 18.00 i Skt. Nicolai Gården Til stede: Lars Olesen, Renate Rohde, Stig Mathiassen, Ib Zakarias, Bent Holm-Laursen, Erik Søndergaard, Eva Nordentoft,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup kirke

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Folkekirken og Porvoo

Folkekirken og Porvoo Folkekirken og Porvoo Den 3. oktober 2010 tilslutter Den danske Folkekirke sig Porvoo Fællesskabet. Porvoo Fællesskabet består af lutherske og anglikanske kirker i Norden, Baltikum samt Storbritannien

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt. Dog tilføjes punkt med Nyt fra Frikirkeforum som punkt 9.

1. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt. Dog tilføjes punkt med Nyt fra Frikirkeforum som punkt 9. Endeligt referat Til FU Endeligt referat for møde i Forretningsudvalget den 2. juni kl. 16-18 i Trinitatisstuen på Diakonissestiftelsen. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 12. november 2015 kl. 16.30-20.00 i Københavns Bispegård, Nørregade 11, 1165 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Der forelå afbud

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 i foredragssalen Fraværende: Kisser Bjørn Madsen (forhåndsafbud) Jørgen Ingberg Henriksen (forhåndsafbud) 30.03.2011 10/11, 14 Init.:

Læs mere

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg Klima- forandringen - Hvordan vil vi tackle de globale og lokale udfordringer i Norden og Slesvig-Holsten? Temakonference for beslutningstagere og interesserede fra Norden og Slesvig-Holsten 1. marts 2008

Læs mere

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015 08-07-2015 18:00:00 Menighedsrådsmøde 10-07-2015 14:00 Ugeskursus "Intensiv koruge" på Jaruplund Højskole afsluttes med to åbne koncerter, en på Duborg Skolen kl. 11.00 og en i kl. 14.00. Dansk musik,

Læs mere

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd om RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift De menighedsråd i sogne beliggende

Læs mere

e Agenda Lidt om os Lidt om jer Lidt om danskerne Strategisk vej Tre epokegørende og kreative ideer Lidt om jeres online potentiale

e Agenda Lidt om os Lidt om jer Lidt om danskerne Strategisk vej Tre epokegørende og kreative ideer Lidt om jeres online potentiale Folkekirken e Agenda Lidt om jer Lidt om danskerne Strategisk vej Lidt om os Tre epokegørende og kreative ideer Lidt om jeres online potentiale Lidt om os. Kære Gud eller hvem du er. Og det er netop problemet,

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere