Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2013)"

Transkript

1 Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 11. september 2013 kl på Flensborghus Til stede: Steen Schröder, Jens A. Christiansen, Christian Jürgensen, Alice Feddersen, Peter Lynggaard Jacobsen, Viggo Jacobsen, Jytte Nickelsen, Per Gildberg, Udo Jessen, Anders Molt Ipsen, Randi Kuhnt, Stine Døssing, Thorsten Kjærsgaard, Bahne Bahnsen, Manfred Nissen, Inger Marie Christensen, Ronny Grünewald, Horst Schneider, Rüdiger Schulze, Martin Lorenzen, Gerd Pickardt, Kirsten la Cour, Henrik Becker-Christensen Afbud: Flemming Meyer, Dieter Paul Küssner, Jørgen Kühl, Torsten Schütt Protokolfører: Jette Hanisch Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Spørgetid 3. Godkendelse af protokollen af 15. april Fastlæggelse af den endelige dagsorden 5. Meddelelser 6. Orientering om den aktuelle landspolitiske situation v/ssw 7. Status på arbejdet med et Sydslesvigting v/ssf 8. Status på Samrådets og SSF s kommunikations- og oplysningsprojekt v/ssf 9. Beretning ved Dansk Kirke for Sydslesvig 10. Forslag til mødedatoer Eventuelt 12. Lukket møde 1. Valg af ordstyrer Da Flemming Meyer er forhindret i at deltage, tager næstformanden Inger Marie Christensen over. Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer. Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

2 2. Spørgetid Der er ingen spørgsmål. 3. Godkendelse af protokollen af 15 april 2013 Den udsendte protokol godkendes. 4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden Den udsendte dagsorden vedtages. Under punkt 12 Lukket møde behandles resultataftaler 2014 og anlæg Meddelelser Viggo Jacobsen: Menighederne i Slesvig fusionerer pr. 1. januar Der var problemer omkring Ansgar i Slesvig, idet børnehaven var flyttet og pedelboligen tom. Nu er Sundhedstjenesten kommet ind, og vi samarbejder med Dansk Centralbibliotek. Jens A. Christiansen: Vi deltager igen i år i Kulturnatten på Christiansborg 11. oktober. Vi orienterer bredt om mindretal med særlig fokus på FUEV s borgerinitiativ, men der kan også sættes fokus på enkelte foreningers særlige indsatsområder. Vi har rullegardin og plancher med, men det vigtigste er dialogen med gæsterne; samtale og godt humør bærer aftenen. Vi har i år fået tildelt Færøværelset på 1. sal, centralt beliggende i forhold til Folketingssalen og portrætterne og med stor gennemstrømning. For underholdningen står Rødkål & Sauerkraut, og Claus Jørn Jensen fra Grænseforeningen vil også være der. Folketingsturen finder sted november; programmet er ikke på plads endnu. Folketinget, SSF og Museum Sønderjylland planlægger en række parlamentariske møder i 2014 i anledning af 150 året for 1864 og en vandreudstilling i Landdagen samt et møde med repræsentanter fra Østrig. Til den 7. februar planlægges samtaler mellem danske og tyske politikere, og i foråret er der et arrangement på ambassaden i Berlin, målrettet mod Forbundsdagen. Der vil også være arrangementer i grænselandet og på Christiansborg, her nok i forbindelse med folketingsturen. Møderne skal pege fremad og markedsføre regionen og det mellemfolkelige samabejde. Anders Molt Ipsen: Foreslår, at man på Kulturnatten også orienterer om feriebørnsrejserne. Alice Feddersen: Vi vil gerne vise vores igangværende digitaliseringsarbejde, så vi har brug for teknik. 6. Orientering om den aktuelle landspolitiske situation v/ssw Martin Lorenzen: Flemming Meyer sidder lige nu i forhandelinger om finansloven. Landboforeningen får igen tilskud; vi er i dialog med Landsregeringen omkring tilskud til de andre danske foreninger og institutioner. Med henblik på planlægningsloven vil vi fremover bliver hørt i Planungsraum 5. Omkring kulturdialog i kulturministeriet vil Anke gerne have mindretallet inddraget i processen. Både ministeren og SSW er bestræbt på at tilgodese mindretallet, men det kan ikke ske overalt fra dag til anden, hvad der f.eks. kom til udtryk i kulturrapporten, selv om embedsmændene bliver mere og mere opmærksomme. Vi er spændte på dommen på fredag. Der er mange gisninger, men ikke noget konkret, og vi er stadig optimistiske og tror, at klagen bliver afvist. Landsstyrelsen holder møde straks efter domsafsigelsen med henblik på oplæg til landsmødet dagen efter. Høringen har vist, at det Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

3 ikke kun drejer sig om SSW men om hele mindretallet, da modstanderne betvivler, at mindretallet findes, idet bekendelsen hertil er fri. I den sammenhæng er det positivt, at SSF i forbindelsen med 1864-festlighederne tager initiativ til at orientere bredt om mindretallet. Rüdiger Schulze: Henviser til Junge Unions seneste pressemeddelelse. Der er stadig kræfter, der ikke accepterer, at vi er her. Gerd Pickardt: Mange er af den mening, at Bonn-København erklæringerne ikke er et retsgrundlag. I må nok være forberedte på at komme med en udtalelse straks i retssalen. Steen Schröder: Det er vigtigt, at mindretallet og ikke SSF i kulturrapporten nævnes som en kulturel faktor i landet. Jens A. Christiansen: Har talt med Anke. Udgangspunktet for vores leder på Kontakt var ros til kulturrapporten, men vi synes også, at mindretallets store arbejde kunne have fyldt lidt mere. Vi ser fremad, tingene kan udvikles, og vi venter spændt på fredag. 7. Status på arbejdet med et Sydslesvigting v/ssf Jens A. Christiansen: Samrådet besluttede, at forslaget om et Sydslesvigting burde behandles i en arbejdsgruppe. Gruppens medlemmer er Georg Buhl (Dansk Centralbibliotek), Peter Lynggaard Jacobsen (DKS), Wolfgang Bradtke (SdU), Niels Ole Krogh (Skoleforeningen), Elke Putzer (SSW), Maren Schultz (Sundhedstjenesten), Manfred Kühl (SSF) og undertegnede. Flensborg Avis støtter men vil ikke være repræsenteret i arbejdsgruppen. Der har været afholdt ét møde, hvor vi drøftede opgaven, og hvordan den kan løses. Der var enighed om at inddrage eksperter, der skal komme med forslag til, om et sådant Sydslesvigting er realistisk, og hvordan det i givet fald kunne se ud samt skabe grund for videre drøftelse. Man kunne jo også se på, hvordan samerne og finlands-svenskerne har klaret opgaven. Vi fandt frem til to navne: professor Ove Korsgaard og konsulent Jens Adser Sørensen, der har været konsulent i Folketinget og arbejdet med etablering af parlamentariske forsamlinger og processer. Vores forslag er at indkalde til konferencer og diskutere flere forslag. Vi har brug for en finansiel ramme; en konference vil koste ca euro. Udo Jessen: Udgangspunktet for et Sydslesvigting var, at det ikke skulle være topstyret men bestå af almindelige sydslesviger. Kan ikke genkende denne holdning. Jens A. Christiansen: Vi beder fagfolk analysere og afdække mulighederne for, hvordan man kan skabe et demokratisk forum, hvor menigmand har indflydelse, vi starter ikke med holdninger og kompetencer. Tanken er at lave en bred høring, hvor Korsgaard kan redegøre for den kulturhistoriske udvikling, og Jens Adser Sørensen kan på baggrund af sine erfaringer udføre et stykke praktisk arbejde. De to kunne sammen give konferencen et spændende indhold. Kirsten la Cour: En sådan konference ville være et oplagt emne for et Folkeuniversitetsarrangement euro til videreuddannelse vil altid give noget. Inger Marie Christensen: Der bør inviteres bredt til en sådan konference. Gerd Pickardt: Vi har sagt ja til diskutere et Sydslesvigting, så vi må også sige ja til en konference til euro. Martin Lorenzen: Man kan søge om tilskud hos SOF. Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

4 Jens A. Christiansen: En konference kunne bestå af et oplæg fra Jens Adser Sørensen, et foredrag fra Ove Korsgaard samt en debat. Samrådet skal beslutte, om det bringer os videre. SSF er forpligtet til at melde tilbage til Landsmødet. Stinne Døssing: Det er godt at kigge både på det historiske og det praktiske, men man kunne måske også inddrage en fremtidsforsker. Jens A. Christiansen: Konklusion: Der er almindelig opbakning til at følge arbejdsgruppens forslag, og arbejdsgruppen kommer med et konkret forslag til en konference til næste møde. Det skal undersøges, hvad en fremtidsforsker vil koste. 8. Status på Samrådets og SSF s kommunikations- og oplysningsprojekt v/ssf Jens A. Christiansen: Gennemgår den udsendte rapport fra Bysted. I referencegruppen sidder Jørn Aagesen og Rita Jacobsen (Dansk Centralbibliotek), Bjarne Lønborg (Flensborg Avis), Horst Schneider (SdU), Anders Molt Ipsen og Katrine Hoop (Skoleforeningen), Martin Lorenzen og Per Dittrich (SSW) samt Bernd Engelbrecht og undertegnede fra SSF. Med baggrund i analysen må vi sige at have en generel udfordring med det store dannelseshul både hos os selv og andre. Kirsten la Cour: Tak til arbejdsgruppen. Har i de senere år konstateret, at mange af de store skolebørn ikke ved, hvem f.eks. Angela Merkel er. I dag er der fri adgang til informationer på internettet, men i familierne ser man ikke mere TV-Avisen sammen. Steen Schröder: Der er ikke ret meget nyt i rapporten, men den er bekræftende på områder, vi ikke er så fortrolige med. Bekræfter mig i, at det var rigtigt at starte dette projekt. Thorsten Kjærsgaard: Det er positivt, at man finder frem til det samme, som vi før har fundet frem til. Jytte Nickelsen: Bysted har endnu ikke taget stilling til det foreliggende materiale. Martin Lorenzen: Det afgørende er, hvordan vi skal implementere det bestående materiale i det nye. 9. Beretning ved Dansk Kirke i Sydslevig Viggo Jacobsen indledte med at betone i Sydslesvig og ikke for (som der fejlagtigt står i dagsordenen), idet dette for ham betoner nærhed og at kirken vokser op nedefra, er i landskabet) På folkekirkelig vis Menighederne under Dansk Kirke i Sydslesvig driver kirke på folkekirkelig vis. Vi taler i mindretallet ofte om samhørigheden hen over grænsen. Jeg vover påstanden, at det er indenfor det kirkelige arbejde, fællesskabet med vore landsmænd nord for grænsen bliver tydeligst markeret. I vore menigheder ringer kirkeklokkerne til gudstjeneste om søndagen kl. 10, lige som det er tilfældet i langt hovedparten af de 2000 danske sogne nord for grænsen. Vi anvender samme kongeligt autoriserede salmebog, alterbog og ritualbog. Med andre ord: liturgien er den samme. Præsterne skal lede gudstjenesten med de samme foreskrevne tekstlæsninger, så Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

5 tanken ligger nær, at der f.eks. siges amen på samme tidspunkt her i Sydslesvig, som i mange menigheder nord for grænsen. Dette forhold er bekræftet af ingen ringere end Danmarks Radio. Så sent som i søndags ( ) var der radiotransmission af gudstjenesten i Rendsborgs Danske Kirke. I det hele taget er der ganske stor folkelig bevidsthed om DKS i DK, via Danske Sømands- og Udlandskirkers arbejde og bladudgivelse samt via f.eks. venskabsmenigheder hen over grænsen, ligesom det gav stor opmærksomhed, at der var en kandidat fra Sydslesvig til bispestolen i Haderslev. I øvrigt sætter de danske menigheder et godt aftryk i landskabet hvert eneste år: ca gudstjenester med små deltagere. Andre tætte grænseoverskridende bånd De danske præster i Sydslesvig er traditionelt teologer med uddannelse fra Universiteterne i enten Århus eller København. Vi ansættes med ansættelsesbrev fra Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK), kongeligt stadfæstet, og med kollats fra biskoppen over Haderslev Stift. Præsterne tager sig af alle de traditionelle folkekirkelige handlinger + husbesøg, dåb, mini-konfirmander, konfirmationer, vielser og begravelser, møder, koncerter og studiekredse i menighederne. DKS har tætte bånd til DSUK, der som sagt er præsternes ansættende myndighed. Disse bånd har bestået siden 1919, hvor mindretallet oprettede forbindelse til forgængerorganisationen: Dansk Kirke i Udlandet. Dansk Kirke i Sydslesvigs domkirke er Helligåndskirken, som blev overdraget fra Den Nordelbiske Kirke til DKS i Her har der været afholdt danske gudstjenester siden Ubeskedent kalder vi den Domkirke, fordi det er her nyuddannede præster ordineres til tjenesten i Sydslesvig. Det er kirkens skyld Som ganske ny præst i Flensborg-Nord blev jeg forskrækket, da min forgænger, provst Karstoft udtalte, at når denne landsdel er tysk i dag ja så er det kirkens skyld. Jeg kan huske, at jeg tænkte, hvad er det lige, du har rodet dig ud i. Karstoft hentydede selvfølgelig til den kendsgerning, at kirkesproget blev tysk, at tysk så at sige afløste latin, det fik med tiden indflydelse på sproget i det sydslesvigske landskab generelt, ikke mindst indenfor skoleverdenen, da lovgivningen på det felt skelede til kirkesproget. Ja, det er en tung arv at bære, derfor skynder jeg mig til nutiden. Det sekulariserede samfund Menighederne under DKS er meget omhyggelige med den årlige statistik, som bruges som dokumentation overfor både de danske kirkelige myndigheder, over for DSUK og de bevilgende myndigheder i DK. Ved hjælp af statistikken får vi et overblik over, hvor mange gudstjenester der er blevet afholdt, hvor mange deltagere der var og hvor mange kirkelige handlinger, dåb bryllupper og begravelser, der har fundet sted i løbet af et år. Vi kan ikke komme udenom, at menighederne under DKS også bliver ramt af den sekularisering, der i de senere år sætter sit tydelige præg på det tyske samfund. F.eks. har Den Nordelbiske Kirke måttet rette ind efter en medlemstilbagegang gennem de seneste år fra 3,2 til 2,2 mill. medlemmer. Denne udvikling er også en trussel for det danske kirkeliv i Sydslesvig. Indenfor de sidste 10 år er der sket en nedgang i det samlede medlemstal på ca. 10 %. Denne nedgang kan i store træk henføres til relativt få menigheder, men set over en periode på 30 år må vi notere et ikke ubetydeligt fald i antal af konfirmander og kirkelige handlinger. Strukturen På den baggrund har det været naturligt for kirkerådet at sætte et strukturarbejde i gang med sigte på at gå i dybden med et analyse af fordelingen af præsteembeder, sammenholdt med Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

6 menigheder og deres størrelse. Det har således været og er vigtigt for Kirkerådet at have en plan for kirkelivet i Sydslesvig fremover, selv om vi godt ved, at det er præsternes ansættende myndighed, DSUK, der opretter og nedlægger præsteembeder i Sydslesvig. Kirkerådets såkaldte 2020-plan er blevet præsenteret på dette års Kirkedag. Den ligger på vores hjemmeside, hvis den skulle have interesse. Kirkerådet anbefaler heri bl.a., at det kirkelige arbejde tager højde for Skoleforeningens nye fællesskolestruktur med i alt 9 fællesskoler i Sydslesvig. Kirkerådet vurderer som udgangspunkt, at der bør være kirke og præstegård, hvor fællesskolerne ligger. Vi har ved dette arbejde også kunnet konstatere, at distrikterne generelt ikke passer godt sammen, skoledistrikter, SSF-distrikter og menighedsdistrikter. Efter min opfattelse vil det styrke det lokale sammenhold og give energi til det folkelige arbejde, hvis vi imellem organisationerne kunne arbejde os frem til en højere grad af overensstemmelse mellem distrikterne. Det fintmaskede net I strukturudvalget er vi klare over, at de små enheder i det fintmaskede sydslesvigske geografiske net er sårbare. Vi skal finde en balance mellem tilstrækkeligt med præsteligt arbejde og den folkekirkelige nærhed. Hvis man fjerner en stilling, kan hullerne i landkortet hurtigt blive så store, at medlemmerne på et tidspunkt kan finde det mest hensigtsmæssigt at rette henvendelse til den tyske præst på stedet. Vi agter at opretholde præsternes bopælspligt. Men det kræver også meget af DKS mht. boligerne, da vi konkurrerer med Folkekirken om kandidaterne. Nærmeste fremtid I Slesvig har DSUK godkendt oprettelse af en 50 % præstestilling med 50 % forpligtigelse på MBU arbejdet. Der vil således fremadrettet ikke længere være 200 % præstedækning i Slesvig, men når den nye præst er valgt til den fusionerede menighed, da står kun 150 % præstetjeneste til rådighed for det store område, hvor de sidste 50 % skal bruges til konsulentarbejde for MBU og oprettelse af en religionspædagogisk samling til gavn for lærere, præster og andet godtfolk. I Flensborg har kirkerådet anbefalet at holde stillingen efter Sten Haarløv vakant foreløbig et års tid. Måske når medlemstallet igen op på et højere niveau. Vi får se. Dette betød, at vi måtte finde en løsning for de faste udensogns forpligtelser, der var tillagt de to embeder i Fl. Nord. Her er vi landet på følgende: Jacob Ørsted overtaget funktionen som DKS sygehuspræst, hovedsagelig rigsdanske patienter på Diako og Ruben Fønsbo som fængselspræst. Det ser også ud til, at vi lander på en god løsning hvad angår vikar ved studieorlov. Og web, der er vi - fremprovokeret af situationen - i gang med at formulere en mere skarp web-politik, idet vi f.eks. skal have fastlagt: Hvad er menighederne forpligtede til, mindstemålet for hvad de skal have på deres hjemmeside. Her til sidst. De 35 danske menigheder sammensluttet i DKS er sikkert blandt dem, der har størst glæde af samarbejdet med de i Samrådet organiserede danske foreninger og institutioner. Lad mig nævne nogle eksempler. Vi har f.eks. årligt 70 prædikesteder, men kun 16 egne kirkebygninger. Det betyder, at der mange steder fejres danske gudstjenester i SSF s forsamlingshuse eller Skoleforeningens bygninger, ligesom vore menighedslokaler mange steder benyttes af SSF. Vi drager nytte af Centralkartoteket, af trykkerifaciliteter, Kirkesiden i Kontakt, arrangerer koncerter sammen med SSF og SdU. Eller tænk på et arrangement som Jesus på Flensborghus skolebørn finder ud af at der er noget, der hedder Flensborghus, samtidigt med at de gennemlever episoder fra Jesu liv rundt omkring i bygningen. Forud er gået et godt samarbejde med en lang række skoler, engagerede lærere og præster lokalt samt Skoleforeningens konsulent Kirsten la Cour og Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

7 MBU s Thomas Hougesen. Vi har i mange år kunnet samarbejde med SdU om konsulentstillingen og fået godt støtte derfra. Flensborg Avis tager imod gudstjenestelisten og offentliggør den med et søndagsord. Vi er med på Danevirkegården. Der er tætte bånd til Sundhedstjenesten, og Biblioteket har i mange år nu haft konsulentens udlånsmateriale stående, ligesom det er lagt ind i udlånsdatabasen. SÅ: Tak for det fremragende samarbejde, der blomstrer ude omkring. Snakken om at vi ikke kan samarbejde i Sydslesvig, den køber jeg ikke. Lidt personligt. Og så kan jeg ikke lade være med at føje til, at det har været en enorm berigelse som barn af grænselandet at opleve, hvordan forholdet til den tyske omverden har ændret sig hen over de 30 år jeg nu har været i Flensborg. Jeg ved, at meget af den hårde benarbejde er begået på den politiske front af jer i SSW; men vi i kirken er også kommet med. Overdragelsen af Helligåndskirken har betydet mere end et skøde. Et positivt samarbejdsklima er opstået. Det blev f.eks. tydeligt under de store kirkedage i Hamborg i de første majdage, hvor DKS var med i en udstilling sammen med Kirchenkreis Schleswig- Flensburg. Derfor glæder jeg mig også til en ny udgave af den dansk-tyske salmebog. Heri vil også være kendte tyske salmer oversat til dansk, hvilket betyder at en dansk og tysk menighed i højere grad mødet i øjenhøjde, når der er fælles gudstjenester. Allerførst glæder jeg mig til at ca. 100 vigtige multiplikatorer kommer til Sydslesvig i næste uge. Kirkeministeriet holder kursusdøgn for ca. 100 danske provster og Provsteforeningens årsmøde afvikles i Slesvig. Dernæst venter der en glædelig begivenhed 1. s. i advent. Takket være hjælp fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan vi indvie Bjørn Nørgaards udsmykning af Helligåndskirken. Endvidere glæder det mig meget, at DKS også er på næste års Finanslov. Jo, jeg ved at budgetforhandlinger forestår; men man har da lov at håbe. Jeg er straks færdig; men jeg tillader mig at sige, at godt nok er det formelt set DSUK, der er ansvarlig for at oprette og nedlægge præsteembeder i Sydslesvig. MEN virkeligheden er ret beset en ganske anden. For selvfølgelig er det ikke DSUK, der opretter eller nedlægger embederne. Det gør Sydslesvigerne selv. Dette siger jeg ikke kun, fordi vi har brug for flere medlemmer; men jeg er meget sikker på, at samfundskulturen vil ændre sig, hvis ikke der er en institution, der er forpligtet på at fastholde 2000 år gamle grundfortællinger som f.eks. den om den barmhjertige samaritan, eller om at komme med i 11. time, eller om tilgivelsen af den søn, der har forbrudt sig på værst tænkelige måde over for sin far, eller hvad med budet om at elske næsten, om det så er fjenden, eller om alle medlemmers lige værd og værdighed, som Paulus betoner det. Det er nogle centrale fortællinger, der er gledet helt ind i sproget og kultur. Bærende elementer. Uden dem var vi nogle andre mennesker med andre værdinormer. Så husk at bruge jeres danske kirker i Sydslesvig. Anders Molt Ipsen: Det er glædeligt, at det grænseoverskridende samarbejde her bekræftes. Det er den bedste mediestrategi. Gerd Pickardt: Hvad er årsagen til faldet i konfirmander på trods af et stigende elevtal? Viggo Jacobsen: Kirken er det sidste, man vælger til. Kirsten la Cour: Er blevet kontaktet af Thomas Hougesen fra MBU der foreslår, at skole og kirke i fællesskab laver en 5-års plan. Et godt eksempel på samarbejde. Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

8 Jens A. Christiansen: Tak for et fint oplæg. Du nævnte, at DKS i flere tilfælde ikke har samme rammebetingelser som i Danmark. I har netop en opgave i at forklare, at vi her i Sydslesvig har brug for andre rammebetingelser, end mange menigheder i Danmark. Viggo Jacobsen: Der foreligger en gammel aftale om, at vore menigheder skal sammenlignes med ø-menigeheder i Danmark, hvilket passer godt med de faktiske forhold. Men vi skal hele tiden minde om det, historien skal hele tiden fortælles. 10. Forslag til mødedatoer 2014 Per Gildberg har et problem med den 3. marts, som så rykkes til den 12. marts. De andre datoer bibeholdes. 11. Eventuelt Der var intet under punktet. Mødet slutter kl oktober 2013 jh / JAC Møde i Det Sydslesvigske Samråd /8

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet torsdag den 26. februar 2015 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen

Protokollat over styrelsesmødet torsdag den 26. februar 2015 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 10.3.2015 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet torsdag den 26. februar 2015 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen Til stede: Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Michael

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013 MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG Studieturen 2013 Som tidligere oplyst finder studieturen i år sted i dagene 30. august - 1. september og med bus fra Helsingør Turistfart.

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 i foredragssalen Fraværende: Kisser Bjørn Madsen (forhåndsafbud) Jørgen Ingberg Henriksen (forhåndsafbud) 30.03.2011 10/11, 14 Init.:

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010 Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde torsdag den 29. september 2011 på Jes Kruse-Skolen, Egernførde Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af mødeleder og protokolfører

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup kirke

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Referat for: Vejle Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Tove Bjørn Jensen var fraværende med afbud. Bendt Spendrup Mathiasen forlod mødet efter punkt 12.

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. maj 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. maj 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. maj 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Paul Verner Skærved, Inge Dalsgaard, Eva Boel, Grethe Krogh Jakobsen, Bente Kaysen, Jens Hebsgaard, Kresten

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Juli 2013 - september 2013

Juli 2013 - september 2013 Juli 2013 - september 2013 Kirken med det glade smil s. 3 Siden sidst s. 4 Sommerfest og menighedsudflugt s. 5 Høstgudstjeneste i Herslev s. 7 Menighedens hjemmeside s. 8 Kirkehøjskole og guldkonfirmation

Læs mere

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester Forside: Frederiksstad og Husum danske menigheder Kirkeblad nr.1 juni-august 2015 En ny Ånd For mange står kirken som noget lidt gammeldags. Beroligende, siger nogle. Kedeligt, siger nogle andre. Jeg kan

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger Budget 2015 Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014 Bemærkninger Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af den fremlagte økonomiske politik og forudsætter implementeringen

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,Per

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Onsdag den 29-07-2009 Mødested: Mødelokale nr. 6 (kælder) Administrationsbygningen, Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende:

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

August 2015 - November 2015

August 2015 - November 2015 August 2015 - November 2015 Årets konfirmander i Adelby Kirke Synge sammen - med hver sit næb s. 3 Siden sidst s. 4 Salmesangaften, Efterårsmøde s. 5 Menighedsudflugt, Sogneaften om salmebogen, Aftensmad

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 Sang: Asger Afbud: Carl Helman, Else Marie Møllmann, Kim Ingemann Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Januar 2015 - april 2015

Januar 2015 - april 2015 Januar 2015 - april 2015 Siden sidst s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 5 Foredrag s. 8 Spilleeftermiddag og Fastelavn s. 9 Særlige gudstjenester s. 9 Gudstjenester og Arrangementer s. 6 7 Adresser

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Dansk Kirke i Sydslesvigs Håndbog for menighedsrådsmedlemmer

Dansk Kirke i Sydslesvigs Håndbog for menighedsrådsmedlemmer Dansk Kirke i Sydslesvigs Håndbog for menighedsrådsmedlemmer Ved Susanne Bramsen Böll, Lotte Sandø Heftye, Jens Peter Hovgaard, Marianne Wullf og Jytte Nickelsen Indhold: I. Indledning II. Om Dansk Kirke

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 16. juni 2011 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 16. juni 2011 Blad nr. 1 Den 16. juni 2011 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 16. juni 2011 kl.18.00 i Solrød Strandkirke. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. Fraværende

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd tirsdag den 6. maj 2014 klokken 10:00

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), fra SUK: Asger Torben Petersen

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014. tema: kirken i krise

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014. tema: kirken i krise Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014 tema: kirken i krise Sommer på spring Efter nogle dage med heftig regn og masser af torden ser det i skrivende stund omsider ud til at

Læs mere

Vejledning om folkekirkens konsulenter.

Vejledning om folkekirkens konsulenter. Udkast Vejledning om folkekirkens konsulenter. 1. Indledning. Kirkeministeriet har med ikrafttrædelse den 1. januar 2010 udstedt bekendtgørelse nr.... af... om folkekirkens konsulenter samt fællesinstruks

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Menighedsrådsmøde den 12. november 2014 Beslutningsprotokol

Menighedsrådsmøde den 12. november 2014 Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde den 12. november 2014 Beslutningsprotokol Dagsorden 1. Vedtagelse af dagsorden 2. Godkendelse af protokollen fra sidste ordinære møde i menighedsrådet (den 20. august 2014) 3. Valg til

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere