Bruger- og driftsvejledninger til byggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger- og driftsvejledninger til byggeri"

Transkript

1 Bruger- og driftsvejledninger til byggeri -vejledning om vejledninger Leif Bertelsen

2 Eksempel på placeringer af tekniske anlæg Forord Bruger- og driftsvejledninger skal være et redskab til: brugerne om anvendendelse af bygningsdelene på den meste optimale måde og udnyttelse af de faciliteter der er stillet til rådighed, driftspersonalet kan vedligeholde bygningsdelene optimalt, driftspersonalet eller tilkaldte specialister kan finde, hvor de aktuelle installationer eller bygningsdele findes. Forestil dig, at brugerne skal have pudset de vendbare vinduer, men kan ikke slå børnesikringen fra. Eller der sker et svigt i installationerne, og driftspersonalet tilkalder specialister. Specialisterne ankommer en mørk nat i strid blæst og regnen står ned i tove - så kan det være en sur opgave at finde hvor hvad er. Bruger- og driftsvejledninger er kommunikation fra en eller flere til brugerne og driftspersonalet (for eksempel fra ingeniøren der har udført projektet, eller den entreprenør der har udført bygværket, eller den producent der har fremstillet produkterne). Er denne kommunikation ikke gennemført på modtagernes præmisser, så er der en latent risiko for at kæden springer af, med de konsekvenser, at bygværket eller bygningsdelene anvendes eller vedligeholdes fejlagtig. Tak til: Arkitekt Torben Skødt Driftsleder Per Pedersen Ingeniør Marianne Weberg Ingeniør Allan Larsen Ingeniør Aksel Skovmand for konstruktive kommentarer til manuskriptet. Bygningsdelskort er redskabet til udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen og planlægning af almindelige driftsopgaver. Tak til: Driftsleder Per Pedersen for konstruktive kommentarer til manuskriptet. Målgruppen for dette skrift er de rådgivere (arkitekter og ingeniører) der projekterer bygninger, de entreprenører der udfører bygningsarbejder og de leverandører og producenter der fremstiller komponenter til byggeriet. Og ikke mindst de bygherrer som indgår aftaler om opførelse af bygninger. Har du kommentarer eller spørgsmål til nærværende vejledning, hører jeg gerne. Leif Bertelsen, Karup i oktober

3 Indholdsfortegnelse Forord 2 Indholdsfortegnelse 3 1. Kommunikation Kommunikationsmodel Målgruppe for informationen Sproget 5 2. Brugervejledninger Brugervejledningens formål Brugervejledningens indhold Brugervejledningens layout 6 Eksempel Hvad bør en brugervejledning indeholde? 8 3. Driftsvejledninger Driftsvejledningens formål Driftsvejledningens indhold Driftsvejledningens layout Hvad bør en driftsvejledning indeholde? Bygningsdelskort Generelt Digitalisering Gennemgang af udvalgte felter Overskrift Adresse Specifikation Dimensioner, antal og total Eftersyn og udfaldskrav Opretning og/eller behandling Henvisninger og/eller bilag Skema til eftersyns- og vedligehold Bilag 19 SfB-systemet 19 Eksempel på bygningsdelskort 24 3

4 1. Kommunikation I forord er nævnt, at kommunikation mellem to parter skal foregå på modtagerens præmisser. For at undgå at kædes springer af, inden modtageren har nået at læse eller forstå budskabet, indledes med at sætte fokus på nogle grundlæggende kommunikative begreber. 1.1 Kommunikationsmodel En kommunikationsproces er gennemført, når afsenderens budskab er korrekt opfattet af modtageren 1. Men der er ofte en lang og besværlig vej, for at denne kommunikationsproces forløber uden at der er støj på linien. Udformning af det budskab der skal formidles, skal udformes på modtagerens betingelser. Er det et budskab der er udenfor modtagerens paratviden, skal budskabet udformes med stor omhyggelighed, her kan figurer og/eller billeder være til stor nytte. 1.2 Målgruppe for informationen Det er vigtigt, at fastlægge, hvilken målgruppe budskab udarbejdes for. Vurdere hvilke budskaber der er relevant og hvilke der har en informationsværdi for målgruppen. Ved over- eller irrelevante informationer er der en latent risiko for at budskabet går tabt. Budskabet skal være direkte og præsis. Modtageren skal ikke 1) Se for eksempel Preben Sepstrup: Tilrettelæggelse af information. 4

5 lede efter det budskab der skal formidles. For eksempel skal modtageren ikke lede efter et bestemt type eller model, eller lede Det er ikke en god ide, at sammenblande budskaber/informationer for flere modeller eller typer, ligesom det heller ikke er en god ide, at budskabet til en modtagergruppe sammenblandes med budskaber til en anden modtagergruppe. efter budskabet blandt andre (irrelevante) informationer, for eksempel kan brugervejledninger ofte være indflettet i montageog/eller driftsvejledninger. 1.3 Sproget Som hovedregel skal alle informationer til brugerne være på dansk. Det samme er stort set gældende for driftspersonalet. Undgå forkortelser, fremmedord og tekniske udtryk. For så vidt angår vejledninger til montører/håndværkerne skal vej- Det er ikke en god ide, at der er flere sprogvariationer i samme vejledning. ledningerne ligeledes være på dansk. Vejledninger til specialister, kan være udformet på engelsk eller på tysk, men kun i yderste konsekvens. 5

6 Definitioner: En brugervejledning defineres som det værktøj som udleveres til brugerne af bygværket, beboeren etc. Brugervejledningen har til formål at informere brugeren om, hvordan bygværket, boligen etc. anvendes mest optimalt, hvordan det installerede udstyr bedst anvendes og betjenes, hvordan og med hvilke midler det skal rengøres etc. så brugerne får størst nytte af bygværket. Eksempel på en vejledning En altankasse skal placeres på altanens indvendige side, for sker der noget med ophæng, kan altankassen falde ned og måske forvolde skade på ting eller på personer. 2. Brugervejledninger Når vi køber et nyt apparat eller nyt udstyr til vort hjem, er der gerne en brugervejledning med. Denne brugervejledning omhandler som ofte hvordan vi anvender det nyindkøbte, hvordan vi rengør og behandler, hvad apperatet er særlig anvendelig til og nogle advarsler om hvad vi skal passe på. Disse brugervejledninger omhandler yderst sjældent hvordan vi reparerer, men henviser i stedet til producenten eller et serviceværksted. 2.1 Brugervejledningens formål Brugervejledningen har til formål, at give brugerne informationer om, hvordan bygværket, boligen etc. anvendes, så brugerne får mulighed for at udnytte de faciliteter der stilles til rådighed, hvordan installationerne etc. indstilles, hvordan udstyr betjenes, hvordan og med hvilke midler bygværket, boligen etc. renholdes, hvordan overflader som for eksempel gulve vedligeholdes. En brugervejledning er envejskommunikation. Er der noget brugerne ikke forstår vejledningen, er der ikke mulighed for at få et svar på et spørgsmål. 2.2 Brugervejledningens indhold Nogle bygværker er store, og det kan for brugerne være vanskelig at finde rundt. Det er en god ide, at starte brugervejledningen med en skematisk oversigt over bygværket, anvise hvor der er parkeringsforhold, hvor affaldscontainer er placeret etc. Er der flere etager bør disse skematisk vises, eventuel med angivelser af postadresser, hvor der er depotrum og andre bygningsmæssige faciliteter. Brugervejledningen skal logisk opbygges med en emneopdeling der er brugervenlig og en indholdsfortegnelse - se forslag i efterfølgende afsnit 2.4. Brugervejledninger skal også indeholde råd om vitale sikkerhedsforhold, for eksempel om, hvor der kan ophænges altankasser, flugtveje, brandalarmer etc. 2.3 Brugervejledningens layout Som nævnt i afsnit 1.1 skal budskaber afleveres på modtagerenes betingelser. Da brugerne kan have vidt forskellige forudsætninger, paratviden etc. er det en balancegang om, hvor der hverken tales ned eller der anvendes fagudtryk eller forudsættes inforstået tekst. Det er sådan, at vi mennesker bedre forstår billeder, figurer etc. Billeder og figurer kan være den balancegang der tilgodeser både 6

7 den bruger der ikke har indsigt i et bygværk og den faglige kompetente bruger der kender alt til bygværker. Med en blanding af tekst og figurerer, eventuelt forklaring af tekniske forhold i en boks for eksempel med farvet baggrund, bliver en brugervejledning mere spændende og mere tilgængelig. Opdel brugervejledningen i afsnit efter benyttelse, for eksempel et afsnit om rengøring, et afsnit om betjening etc. Eksempel 2.1 Moderne elgruppetavler indeholder mere teknik end de ældre typer. Var der overgang i elinstallationen, eller blev elinstallationen overbelastet sprang sikringen og der skulle en ny sikring til for at elinstallationen igen kunne anvendes. Fig. 1 til eksempel 2.1: Eksempel på gruppetavle Sådan er det ikke mere. Der er nu fejlstrømsrelæ og automatsikringer. Fejlstrømsrelæ Fejlstrømsrelæ er en sikkerhedsforanstaltning, der slår fra, hvis der kommer overgang i elinstallationerne. Fejlstrømsrelæ bør afprøves en gang årlig. Slår fejlstrømsrelæet ikke fra eller til - kontakt ejerens driftsafdeling. Automatsikringer Automatsikringer slår fra, hvis elinstallationen overbelastes. I stedet for at skifte sikringer, virker automatsikringerne anderledes. Fig. 2 til eksempel 2.1: Eksempel på fejlstrømsrelæ Du skal blot vente ca. et par minutter, afbryd (sluk for) apparater og lamper der er tilsluttet ved en stikkontakt og tilkoble sikringsgruppen til igen. Hvis sikringsgruppen atter udkobles (slår fra), vent i yderlige ca. 5 minutter og tilkoble sikringsgruppen igen. Udkobles sikringsgruppen igen, skal du kontakte ejerens driftsafdeling. Du finder gruppetavlen som vist i figur 4. Fig. 3 til eksempel 2.1: Eksempel på sikringsgruppe Kommentar I stedet for at brugerne skal kontakte driftspersonalet med anmodning om hjælp, fordi nu virker elkomfur ikke?, kan det være en fordel at forklare i brugervejledningen hvordan brugerne skal betjene elinstallationerne i gruppetavlen. - det kan let opfattes som et nederlag, hvis brugerne af driftspersonalet får at vide, at du skal bare slå fejlstrømsrelæet til igen, eller slå lige kontakterne til ved sikringen. Eksempel på placeringer af tekni- Fig. 4 til eksempel 2.1: ske installationer 7

8 2.4 Hvad bør en brugervejledning indeholde? Indholdet af en brugervejledning skal afpasses efter hvad bygværket skal anvendes til og eventuel hvilke forudsætninger brugerne forventes at besidde. Hvis vi tager udgangspunkt i, at bygværket indeholder boliger, bør brugervejledningen for eksempel indeholde: 1. Rengøring af gulve (for hver gulvtype), incl. vedligeholdelsesbehandlinger af fliser/klinker etc., incl. vedligeholdelsesbehandlinger af træværk, døre og låger af hårde hvidevarer af sanitet og tilhørende armaturer af emhætte eller emfang og ventilationsanemostater af radiatorer og andre varmeafgivende apparater af vinduer og udvendige døre 2. Betjening hovedafbryder for vand og varme indstilling af termostater betjening af målere og aflæsninger af forbrug (el, vand og varme) emhætte eller emfang hårde hvidevarer elgruppetavle indstilling og betjening af eventuel dørtelefon telefonanlæg, eventuel hvordan anlægget udvides antenneanlæg, eventuel hvordan anlægget udvides eventuel ventilationsanlæg vinduespudsning og eventuelle børnesikringer indeklima (friskluftstilførsel) Illustration for betjening af børnesikring 3. Brug af særlige faciliteter låsesystem altaner trapper og fælles adgangsveje incl. belysning placeringer og brug af eventuelle brandalarmer eller brandslukningsudstyr 4. Fælles faciliteter oversigtsplaner parkeringsforhold postkasseanlæg affaldsrum og affaldssortering - placeringer fællesvaskeri fællesrum depotrum og disses placeringer 5. Kontakt hvem skal kontaktes, hvis der opstår svigt? 8

9 Kommentarer Skriv en sammenhængende vejledningen på dansk og indsæt eventuelle mindre vejledninger eller figurer fra producenterne. Brug ikke for mange forskellige fonte - lav et struktureret layout med illustrative figurerer og skitser/billeder. Skriv ikke dobbelt ( i det enkelte afsnit), det nedgør brugerne og vanskeliggør kommunikationsprocessen. Er der flere involveret i udarbejdelse af en brugervejledning - lav en aftale om hvem der skriver hvad og hvem der samler de skrevne afsnit og koordinere form og layout. Skriv ikke noget som helst om vedligeholdelseseftersyn og -frekvens - det vedrører vedligeholdelsesvejledningen. Skal der endelig være noget om vedligeholdelse - henvis til den til enhver tid gældende vedligeholdelsesvejledningen/-plan. Omkring de bygningsdele, som brugerne skal vedligeholde - anfør et udfaldskrav, for eksempel Trægulve vedligeholdes med lak/olie så ofte, at lak/olie ikke gennemslides. Eksempel på illustration af målerplacering Ved udformningen af brugervejledningen - tænk som bruger og overvej hvad du har brug for at få oplyst. Det er en mindre god ide - og ikke acceptabel - at lade brugervejledningen være en samling brochure fra de forskellige producenter. Det giver et rodet og uoverskuelig sammensurium, som i bedste fald forvirrer brugerne, i værste fald gør brugervejledningen ubrugelig og uforståelig. Skal der være brochure/vejledninger fra producenterne med i brugervejledningen - indsæt disse som bilag, men begræns antal og omfang af bilag. Disse vejledninger SKAL være på dansk. BEMÆRK: Brochure/vejledninger indsat som bilag kan ikke erstatte det skrevne i selve brugervejledningen. Bilag skal opfattes som støtte til brugerne - eventuel som uddybende forklaring/vejledning, for eksempel vejledning fra producenten af målere der oplyser, hvilke parametre der kan måles og aflæses. VIGTIGT: Sorter i leverandørernes vejledninger, så der i brugervejledningen alene er vejledning om den aktuelle type eller model. Brugervejledning bør udarbejdes sideløbende med at detailprojektet udarbejdes - herved sikres bedst, at alt kommer med, og arbejdet bliver færdig på en gang. Så er der alene justeringer som udført projekt tilbage. 9

10 Definitioner: En driftsvejledning defineres som det værktøj driftspersonalet har til rådighed, for let og hurtig at kunne servicere bygningen incl. de tekniske installationer. Til driftsvejledningen skal som bilag være hovedtegninger af de tekniske installationer. 3. Driftsvejledninger Driftsvejledninger er det værktøj som driftspersonalet først tager fat i, når bygningen og de tekniske installationer skal serviceres. Driftsvejledningen skal desuden vise placeringer af de vigtigste tekniske bygningsdele, som for eksempel vand-, varme-, el- og afløbsinstallationer. Desuden skal driftsvejledningen indeholde oplysninger om producenter og/eller leverandører, specielt om leverandører af bygningsdele der jævntligt skal serviceres, fx. elevatorer, automatiske døre, sprinkler eller andre brandtekniske anlæg. Driftsvejledninger må ikke forveksles eller sammenblandes med montage- og vedligeholdelsesvejledninger. I mange situationer er det hensigtsmæssigt, at montagevejledninger er vedhæftet driftsvejledningen som bilag, hvilket kan hjælpe driftspersonalet med servicering. 3.1 Driftsvejledningens formål Formålet for driftsvejledningen er derfor et hjælpemiddel for driftsog servicepersonalet om den almindelige drift af bygværket og de tekniske installationer, hvor hvad er placeret, adgangsforhold og eventuelle indstillinger. Som ved brugervejledning er driftsvejledningen også envejskommunikation. Vejledningen skal derfor udarbejdes så drifts- og servicepersonalet kan forstå vejledningen. Her kan dansksproget vejledninger være udslagsgivende for korrekt servicering. Det er ikke driftspersonalet der skal udføre alle opgaver - der er ofte tilknyttet et net af servicemedarbejder. Der er vigtig, at driftsog servicepersonalet let kan finde de relevante oplysninger om hele servicenetværket - eller finde hvor disse oplysninger kan hentes! Eksempel på illustration til servicemedarbejder (elevator) 3.2 Driftsvejledningens indhold Et af de vigtigste forhold i en driftsvejledning er at kunne finde det der skal serviceres. I en presset situation er det altafgørende, at der ikke skal spildes tid på at lede efter hvor for eksempel hovedventil til fjernvarmen eller hvor dækslet til en pumpebrønd er placeret. Det er også vigtig, at der i driftsvejledningen er anført kontaktpersoner eller telefonnumre til de servicefirmaer der skal servicerer for eksempel elevatoren. I driftsvejledningen bør anføres hvilke koder der er til for eksempel automatiske anlæg, dørkoder eller lignende. Det skal ikke påregnes, at tilkaldt assistance fra eksterne virk- 10

11 somheder har fuld overblik over placeringer af egne installationer, hvorfor disses placeringer skal fremgå af driftsvejledningen, for eksempel placeringer af krydsfelter for telefon, antenne, lysleder etc. Elanlæg er eller kan være særlig kompliceret. Der skal el til næsten alt, og det er vigtig, at driftspersonalet har kendskab til, hvor de forskellige centrale dele af elanlæg er placeret med tilhørende tidsure relæ er etc. Driftsvejledningen bør også indeholde en komplet fortegnelse over belysningsarmaturter og de tilhørende lyskilder - typer og fabrikater, ligesom type af lyskildernes sokkel kan være af betydning. Ved fejlsøgning kan det være af betydning at diagrammer over tilslutninger/montage er tilgængelige. De vigtigste vejledninger/montagevejledninger bør være en del af bilagene til driftsvejledningen. BEMÆRK: Sorter i leverandørens vejledning, så der alene er vejledning om den aktuelle type/model. Bilag skal være sorteret og opdelt efter SfB-systemet. Til de tekniske installationer bør der være en komplet fortegnelse over de installerede armaturer, filtre, pumper, ventiler etc. med angivelse af type og model. 3.3 Driftsvejledningens layout Drifts- og servicepersonel er som hovedregel trænet til at se tegninger. For designer og konstruktører (arkitekter og ingeniører) bør det derfor være en let sag at udarbejde en driftsvejledning for bygværket! Historien viser, at det er det ikke. For designerene og konstruktørerne skal sætte sig i driftspersonalets sted for at kunne udarbejde en god driftsvejledning. For hvad skal driftspersonalet have af informationer? Kan driftspersonalet ikke bare se tegningerne? Eller kan de ikke bare se på bygningen - driftspersonalet er jo fagfolk! Designer og konstruktørerne skal tænke på, at det ikke er et 24timers job at passe en bygning, der kommer andre, bl. a. servicemedarbejder, og driftspersonalet skal også have ferie - bare en gang imellem. Eksempel på illustration til en pumpebrønd. Så til den medarbejder der kun kommer en gang imellem og for den servicemedarbejder der kommer kl. 2 om natten i storm og rusk og skal finde et bestemt brønddæksel for at kunne udbedre en fejl ved en kloakpumpe, skal der være en driftsvejledning med de rette informationer. Først og fremmest skal der være gode oversigtsplaner med angivelser af hvor hvad er. 11

12 Der bør også være forklaringer om, hvordan der kan foretages inspektioner af mindre let tilgængelige installationer, og hvad der skal medbringes, for eksempel en stige. Eksempel på del af illustration af et blandeanlæg. Detaileringsgrad skal afpasses efter driftspersonalets forudsætninger. Hvordan er for eksempel ventilationssystemet sammensat? Det vises bedst med et diagram. Det samme er gældende for hovedforsyninger af el, vand og varme. Meget af det der skal (bør) medtages i en driftsvejledning vises og forklares meget let med illustrationer - og det kan driftspersonalet forstå. 12

13 Eksempel på illustration af følerer og sensore. Bør suppleres med skitse af placering. Lav en struktureret driftsvejledning, opdelt efter Sbf systemet, med illustrationer der reelt viser hvad det er driftspersonalet har brug for. Entreprenørerne sætter for wksempel ofte mærkater på rør eller på komponenter, men disse mærkater er tit meget små og hvad med holdbarheden! - og glem ikke installationer i terræn eller dem der er på taget! - og husk et komplet sæt tegninger (el, VVS, ventilation og spildevand). 3.4 Hvad bør en driftsvejledning indeholde? Driftsvejledning bør opdeles efter SfB-systemet. Det gøre det lettere for driftspersonalet at finde informationer om netop den bygningsdel der søges. Driftsvejledningens indhold afhænger af bygningen og hvad bygningen skal anvendes til. Men generelt set bør en driftsvejledning indeholde: 1. Oversigtsplaner Sammenhængende planer for hver etage incl kælder, tag og terræn. 2. Adgangsforhold Udvendige døre Dørtelefonanlæg Postkasseanlæg Låsesystem og evnt. koder til døre Elevator Eksempel på angivelse af kontakter til udv. lys 3. Kommunikationsanlæg Stikindføringer Telefon Fællesantenneanlæg Lysleder EDB-anlæg 4. VVS-anlæg Stikindføringer Vandanlæg Varmeanlæg incl. radiatoranlæg, gulvvarme etc. Hovedfordelingsdiagram Blandeanlæg Pumper og regulatorer Reguleringsventiler og deres placering Varmtvandsproduktion Sanitet og armaturer Hoved- og bimålere CTS-anlæg og andet automatik 13

14 5. Ventilationsanlæg Ventilatorer og disses placeringer Styringssystemer og automatik Ventilationsdiagram Friskluftstilførsel 6. Spildevandsanlæg Stik- og rensebrønde Pumpebrønde og tilhørende automatik Fedt- og olieudskillere Indvendige rensesteder 7. Elanlæg Indførringer og mastesikringernes placering Hoved- og bitavler Hoved- og bimålere Hovedfordelingsdiagram Tidsure Belysning, armaturer og lyskilder Lystændesteder og sensorer 8. Andet Oversigt over hårde hvidevarer Kommentarer Skriv en sammenhængende vejledningen - på dansk - og indsæt eventuelle mindre vejledninger eller figurer fra producenterne. Eksempel på illustration af nødåbning af døre Brug ikke for mange forskellige fonte - lav et struktureret layout med illustrative figurerer og skitser/billeder. Skriv ikke dobbelt (i det enkelte afsnit), det nedgør brugerne og vanskeliggør kommunikationsprocessen. Er der flere involveret i udarbejdelse af en driftsvejledning - lav en aftale om hvem der skriver hvad og hvem der samler de skrevne afsnit og koordinere form og layout. Skriv ikke noget som helst om vedligeholdelseseftersyn og -frekvens - det vedrører vedligeholdelsesvejledningen. Skal der endelig være noget om vedligeholdelse - henvis til den til enhver tid gældende vedligeholdelsesvejledningen/-plan. Omkring de bygningsdele, som driftspersonalet skal vedligeholde - anfør et udfaldskrav, for eksempel Når trykfald over et filter er mere end xx PASCAL skal filteret udskiftes. Det er en mindre god ide - og ikke acceptabel - at lade driftsvejledningen være en samling brochure fra de forskellige producenter. Det giver et rodet og uoverskuelig sammensurium, som i bedste fald forvirrer, i værste fald gør driftsvejledningen ubrugelig og uforståelig. 14

15 Montage-, drifts og brugervejledninger fra producenterne skal med i driftsvejledningen - indsæt disse som bilag. Forlang af producenterne/leverandørere, at der skal leveres selvstændige vejledninger for henholdsvis montage og drift - og at disse vejledninger er på dansk. BEMÆRK: Brochure/vejledninger indsat som bilag kan ikke erstatte det skrevne i selve driftsvejledningen. Bilag skal opfattes som støtte til brugerne - eventuel som uddybende forklaring/vejledning. Eksempel på angivelse af data til en tagventilator VIGTIGT: Sorter i leverandørernes vejledninger, så der i driftsvejledningen alene er vejledning om den aktuelle type eller model. Adskil montage-, drifts- og brugervejledninger. Det er ofte set, at medsendte vejledninger er et sammensurium af alle vejledningstyper og det allerværste er, når disse vejledninger er flettet ind i hinanden. Kræv, at producenter/leverandører adskiller de 3 vejledningstyper. I driftsvejledningen er det vigtigt, at der er anført hvem der har udført arbejdet, hvilken producent/leverandør der har leveret, navn, adresse, telefonnummer og eventuelt /website. For bygningsdele der jævnlig skal serviceres, for eksempel elevatorer, anføres servicetelefonnummer og eventuelt kontaktperson. For de bygningsdele der jævntlig serviceres af leverandør eller andre specialister, skal anføres adgangsveje til bygningsdelen, placering af eventuelle nøglebokse, hvem der skal kontaktes forud for servicering etc. 15

16 Bygningsdelskort: Matr. nr: Ejendomsnr.: Adresse: SfB nr: Betegnelse: Specifikation: Dimension: Antal (stk.): Total (m 2 ): Eftersyn og udfaldskrav: Opretning og/eller behandling: Dato: Bygning nr.: Entreprenør: Revideret den: Indbygningsår: Levetid år: Eftersynsinterval år: Vedligeholdelsesinterval år: 1. vedligeholdelse år: 4. Bygningsdelskort 4.1 Generelt Bygningsdelskort er grundlaget for udarbejdelse af henholdsvis vedligeholdelsesplanen og almindelige driftsopgaver. Det er derfor vitalt, at oplysningerne i bygningsdelskortene er meget præsise og fyldestgørende. For eksempel må det betragtes som en mangel, hvis der er anført, at branddørene og dørpumperne skal eftergås og justeres en gang om året, hvis det ikke er oplyst hvilke dørpumper der er anvendt og det nødvendige datablad er vedhæftet bygningsdelskortet. Henvisninger og/eller bilag (datablade): År Eftersynskontrol Vedligehold eller opretning Eksempel på bygningsdelskort - se bilag Det hjælper heller ikke mege, at for eksempel teglmure skal eftergås og udbedres, hvis der ikke er oplyst stentype og mørteltype, eventuelt fugetype. Det er også en hjælp i den daglige drift, hvis der - ved for eksempel el- og VVS bygningsdele er anført de respektive el- og VVS numre! Kan du - til en bygningsdel - ikke få plads til alle oplysningerne - så skriv videre på et nyt bygningsdelskort eller er der flere bygningsdelskort med samme SfB nummer - giv SfB betegnelsen et præfiks for eksempel et bogstav eller et tal eventuelt et bygningsnummer. 4.2 Digitalisering Bygningsdelskortene skal udarbejdes digitalt med et kort pr. fil. Til bygningsdelskortet skal anvendes et filformat der er alment gældende, for eksempel Word eller Excel. Har du en bygningsdelskort med SfB betegnelse: (31) Hh4, benytter du filnavnet 31, eventuelt med et præfiks. Et eventuelt datablad 31_præfiks_bilag_a. I indholdsfortegnelsen eller oversigten bør du anføre 31_præfiks_ Facadepartier. Bilag skal ligeledes være digitaliseret med en fil pr. bilag. Bilag kan være i format.pdf. 4.3 Gennemgang af felter Overskrift Efter Bygningsdelskortet skrives selskabets navn, afdelingens nummer og afdelingnavn SfB nummer i de fleste tilfælder vil det være tilstrækkelig at angive SfB hovedbetegnelse, for eksempel 31 efterfuldt af et præfiks (hvis der er blere bygningsdele med samme hovednummer) Adresse En afdeling kan bestå af flere bygninger - bygninger som ikke er opbygget ens. Bygningsdele som er specielle for en bestemt byg- 16

17 ning angives på et bygningsdelskort for sig selv - angiv adressen og eventuelt bygningsnummer Specifikation Her anføres hvad bygningsdelen omhandler, fabrikater, typebetegnelse, kvaliteter etc. For eksempel anføres hvilke teglværk der har leveret teglstene, farve og styrke og hvilken mørtel og eventuel fuge der er anvendt. Desuden skal isoleringsmateriale angives med fabrikat og type. Eller hvem der har leveret vinduerne, farve og hvilken type, hvilken type glas der er anvendt, hvilke beslag og greb der er anvendt. Ved vippe- eller drejevinduer er det vigtigt, at type af beslag er angivet - fabrikat og nummer. Ved indvendige døre skal der differentieres mellem almindelige døre og branddøre. Husk at oplyse alle beslag, besætninger og eventuelle dørpumper. Er branddøre tilkoblet et ABA-anlæg skal det specielt anføres. Ved el- og VVS anlæg skal oplyses fabrikater og typer, eventuelle farver samt henholdsvis el- og /eller VVS nummer. Husk også at vedhæfte datablade over komponenterne, specielt komponenter i eltavler samt for pumper, beholdere, veksler, ventilatorer etc. De fleste glemmer alle de småting der bliver monteret, for eksempel toiletsæde, håndklædeholdere, kontakter, eludtag etc. Ved gulve - især banevarer - er der uhyre vigtigt, at der er anført fabrikat, type, farve og varenummer. Desuden skal angives hvad banerne er svejset med. Du skal - ved udarbejdelse af bygningsdelskort - tage udgangspunkt i, at du som reparatør, skal bestille materiale til en bestilt reparation. I stedet for at bruge tid på at tage ud på besigtigelse eller kontakte diverse leverandører, tager du bygningsdelskortet frem - så kan du med det samme se hvad du skal bruge til reparationen. Ved en del reparationer eller lokalisering af fejl er det vigtigt, at der foreligger de tekniske data om bygningsdelene eller komponenterne. Derfor skal der ved mange af de tekniske bygningsdele vedhæftes datablade. Et datablad er ikke det samme som en monterings- eller brugervejledning, men alene de tekniske specifikationer. Er de tekniske beskrivelser sammenblandet med montagevejledning - adskil delene, så der alene vedhæftes de tekniske specifikationer Dimensioner, antal og total Af hensyn til udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen og planlægning af driftseftersyn, skal mængder oplyses. Bygningsdelskortet skal for eksempel indeholde oplysninger om 17

18 mængder af facademur, antal køkkener, antal køleskabe, vinduesantal og samlet areal, arealer af de forskellige typer af tagmaterialer, meter tagrender og tagnedløb, antal rensebrønde, mængder for hver type fuger etc. Levetid, eftersyns- og vedligeholdelsesinterval skal opgives ud fra praktisk erfaring Eftersyn og udfaldskrav Det skal oplyses hvad der skal medbringes til eftersynet, for eksempel stige eller specielt værktøj/måleudstyr, nøgler etc. Anfør hvad der skal efterses og kontrolleres og hvad der er udfaldskravet. Er der særlige krav til de personer der skal forestå eftersynet, eftersynet skal udføres af personer med særlige kvalifikationer eller lignende, skal dette ligeledes anføres, for eksempel er det ikke en tømrer der er behov for, når den automatiske dør skal efterses og repareres. Skal eftersynes uføres når bestemte kriterier er tilstede anføres dette, for eksempel, at bygningsdelen skal efterses i tørvejr, ved et bestemt temperaturinterval eller ved en bestemt belastning Opretning og/eller behandling Er udfaldskravene ikke opfyldt ved eftersynes, skal der ske opretning. Det anføres hvordan der oprettes og med hvilke materialer, komponenter og/eller metode. Er der særlige sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages, anføres dette. Skal for eksempel den skridsikre altangang overfaldebehandles, angiven både for- og efterbehandling, produkttype, eventuel malerkode etc. I nogle tilfælder kan for eksempel anføres, at udbedring skal udføres efter MBK - angiv behandlingsnummer og farve. Er der ved opretning og/eller udskiftning behov for flere faggrupper, er det en god ide at anføre dette. Skal der for eksempel ske reparation af et varmetæppe, kan der meget vel være behov for både en VVS-installatør og en elektriker Henvisninger og/eller bilag Det vil være en god idé at opplyse hvilken(hvilke) tegninger der viser bygningsdelen (husk hele tegningsnummeret og sidste revisionsdato). Er der et datablad vedhæftet bygningsdelskortet, skal dette anføres med databladets dato. Henvisninger til generelle kataloger eller lignende accepteres ikke Skema til eftersyns- og vedligehold Udfyld skemaet med år og sæt x hvornår eftersynet eller vedligehold/opretning skal udføres. 18

19 5. Bilag SfB-systemet fra HFB 30 SfB-systemet (SfB = Samarbetskomitén för Byggnadsfrågor) blev oprindeligt udviklet for klassificering og kodning af den svenske standardbeskrivelse Bygg-AMA, og anvendtes her første gang i Systemet vandt hurtigt stor udbredelse, også i andre lande, bl.a. i forbindelse med byggevareregistrering, især fordi det i 1972 blev internationalt anerkendt af CIB (Commission Internationale du Batiment) i Rotterdam. En anden medvirkende årsag er, at SfB-systemets principper har vist sig velegnet til opbygning af kodningssystemer i forbindelse med edb-behandling af byggesagers data, suppleret med frie symboler. Opbygning SfB-systemets koder består af cifre og bogstaver sammensat i en trefaset kode, eksempel: (21) F g2. Første facet (21), angiver bygningsdel (her ydervæg); anden facet angiver konstruktionen (her muret konstruktion), og tredje facet g2 angiver ressourcen (materiale, arbejdsydelse, administration, i dette eksempel tegl). (21) F g2 angiver altså en muret ydervæg af tegl. Til hver facet hører en tabel med angivelse af symbolerne og deres betydning. Symbolerne i de tre facetter kan kombineres efter behov, således at det er muligt at give en rimeligt præcis kodning af bygningsdelen, konstruktionen og materialet, som færdigt fænomen, byggevare eller ydelse. Systemet er derfor blevet det foretrukne klassifikationssystem for byggeriets dokumenter, primært i kraft af dets internationale udbredelse. De tre tabeller Hver facet bestemmes ud fra en tabel: Bygningsdelstabellen Opbygget af tocifrede tal i parentes og indeholder 10 hovedgrupper, hver med 10 underdelinger. Bygningsdelen skal opfattes som en funktion, i eksemplet ovenfor altså funktionen ydervæg og ikke en konkret væg. Alle tal der ender på 9, anvendes til opsummering af de øvrige bygningsdele i hovedgruppen. Konstruktionstabellen Benytter alfabetets store bogstaver og er baseret på den metode, efter hvilken bygningsdelen er konstrueret. Kodningen har ikke relation til arbejdsudførelsen (håndværket), men til karakteren af de hovedbyggevarer, der indgår i den (andre end substansen). Ressourcetabellen Opbygget af alfabetets små bogstaver, hvert kombineret med et ciffer fra 0 til 9. Tabellen omfatter fire hovedtyper af ressourcer: a Administration. b Hjælpemidler. SfB-systemet c Arbejde. d Operationer (arbejde + hjælpemidler). e w Byggevarer. Ved fuld kodning af komponenter (færdigvarer) hvor kun det funktionelle aspekt er relevant og materialekarakteren uinteressant, anvendes bogstavet x, fx komfur (73) X x, eller badekar (74) X x. Består en færdigvare af to eller flere materialer af lige stor vigtighed, anvendes bogstavet y, fx el-ledninger og -kabler (6.) J y. Er et af materialerne dominerende eller særligt karakteriserende, kodes der efter dette, fx betonfacadeelement i sandwich-udførelse med isolering (21) G f2. Kodning De tre symboler fra hver sin tabel skal altid skrives i den fastlagte rækkefølge, og principielt skal der altid anvendes fuld kode. Er det ikke muligt at finde et relevant symbol i en af tabellerne, anvendes: Bygningsdelstabellen ( ) hvor produktet ikke kan henføres til en bestemt bygningsdel. Konstruktionstabellen Y hvor produktet ikke kan henføres til en bestemt konstruktion. Ressourcetabellen y hvor produktet ikke skal kodes efter materialer, og ikke kan karakteriseres ved et enkelt materiale, som nævnt ovenfor. Anvendelse af SfB-systemet I praksis er der dog tit problemer med kodning af byggevarer, fordi systemet ikke alene er skabt med dette formål for øje, og fordi der ikke er foretaget en grundlæggende dansk opdatering de sidste 18 år. Nye konstruktioner, anvendelser og materialer gør, at det tit mangler den fornødne detaljeringsgrad. I HFB's byggevarekatalog anvendes af pladshensyn en tillempet, koncentreret udgave af SfB, hvor flere bygningsdele ofte samles i samme parentes, og en eller flere af facetterne helt udelades, hvis den ikke er relevant. I Danmark er Byggecentrum licensholder på SfBsystemet, og den seneste officielle og komplette publikation herom udkom i 1978 med titlen SfB byggevare-registrering. I 1988 udsendtes publikationen BC/SfB-Bygningsdeltavle, der var en intern dansk revision af systemets første tabel, ikke helt i overensstemmelse med den internationale udgave. Ændringerne heri er i en vis udstrækning medtaget i det følgende, dog ikke de nye underinddelinger i hovedgrupperne. Konstruktions- og ressourcetabellerne blev ikke

20 SfB-systemet fra HFB 30 ajourført ved denne lejlighed, men genoptrykt uændret. Desværre blev oversigten over SfB-koder ordnet efter bygningsdele og den alfabetiske byggevarefortegnelse med SfB-koder ikke medtaget og findes kun i den gamle udgave. Publikationerne kan købes i Byggecentrum Boghandel. Tlf Eksempler på bygningsdele: (12) Fundament. (13) Terrændæk. (21) Ydervæg. (22) Indervæg. (23) Dæk. (27) Tagværk. (31) Ydervægge, komplettering. (32) Indervægge, komplettering. (33) Dæk, komplettering. (34) Trapper og ramper, komplettering. (41) Udvendige vægoverflader. (42) Indvendige vægoverflader. (43) Dækoverflader. (45) Lofter, overflader. (47) Tage, overflader. Funktionstabel (Bygningsdele og grunddele) (1.) Bygningsbasis (10) Terræn. (11) Fri. (12) Fundamenter. (13) Terrændæk. (14) Fri. (15) Fri. (16) Fri. (17) Fri. (18) Øvrige. (19) Sum. (2.) Primære bygningsdele (20) Terræn. (21) Ydervægge. (22) Indervægge. (23) Dæk. (24) Trapper og ramper. (25) Fri (Bærende konstruktioner). (26) Altaner. (27) Tage. (28) Øvrige. (29) Sum. (3.) Komplettering (30) Terræn. (31) Ydervægge, komplettering. (32) Indervægge, komplettering. (33) Dæk, komplettering. (34) Trapper og ramper, komplettering. (35) Lofter, komplettering. (36) Altaner, komplettering. (37) Tage, komplettering. (38) Øvrige, komplettering. (39) Sum. (4.) Overflader (40) Terræn, belægninger. (41) Udvendige vægoverflader. (42) Indvendige vægoverflader. (43) Dæk og gulve, overflader. (44) Trapper og ramper, overflader. (45) Lofter, overflader. (46) Altaner, overflader. (47) Tage, overflader. (48) Øvrige overflader. (49) Sum. (5.) VVS-anlæg (50) Terræn. (51) Affald. (52) Afløb og sanitet. (53) Vand. (54) Luftarter. (55) Køling. (56) Varme. (57) Ventilation. (58) Øvrige VVS-anlæg. (59) Sum. (6.) El- og mekaniske anlæg (60) Terræn. (61) Fri. (62) Højspænding. (63) Lavspænding. (64) Elektronik og svagstrøm. (65) Fri. (66) Transportanlæg

21 SfB-systemet fra HFB 30 (67) Øvrige mekaniske anlæg. (68) Øvrige elektriske anlæg. (69) Sum. (7.) Inventar (70) Terræn. (71) Teknisk inventar. (72) Tavler, skilte og skærme. (73) Opbevaringsmøbler. (74) Bordmøbler. (75) Siddemøbler. (76) Liggemøbler. (77) Boligtekstiler og afskærmning. (78) Øvrige. (79) Sum. (8.) Fri (9.) Fri Konstruktionstabel A Forberedelser. Almindelige forudsætninger. Alment om konstruktioner og omkostninger, herunder interimistiske foranstaltninger. A anvendes endvidere ved kodning af generel information om et materiale (substans), uden relation til nogen konstruktion. B Nedrivninger og afstivninger. C Udgravninger og tilfyldninger. D Reserveret. E Konstruktioner støbt på stedet. F Murværk. G Råhuskonstruktioner af præfabrikerede elementer. H Konstruktioner af stænger og profiler. I Rør- og kanalinstallationer. J Konstruktioner med tråd, wire og net mv. K Varmeisolering (lydisolering). L Beskyttelseskonstruktioner med folie og pap. M Sammenfalsede konstruktioner (blik mv.). N Konstruktioner med overlægsplader. O Reserveret. P Afretningslag (lodret og vandret). Q Vakant. R Pladekonstruktioner. S Flisekonstruktioner. T Overfladekonstruktioner med banevarer (dog ikke L). U Vakant. V Påstrøgne overflader samt imprægnering (også påsprøjtede). W Beplantninger. X Montering af færdigvarer til komplettering herunder overflader og installationer. Y Reserveret anvendes ved byggevarekodning til ikke-konstruktionsbestemte varer samt alment. Z Reserveret. - Reserveret. Ressourcetabel For a, b, c, d og o foreligger ikke nogen international vedtagen underinddeling. De med kursiv anførte underinddelinger er udarbejdet af et udvalg af danske brugere og anbefales af Byggecentrum til brug her i landet, indtil en eventuel international underinddeling foreligger. a Administration 0 Alment og diverse. 1 Funktionsplanlægning, programmering, forskrifter. 2 Produktionsplanlægning. 3 Ressourceplanlægning, hovedprojekt. 4 Ressourcestyring, arbejds- og tidsplaner. 5 Produktionsstyring, instruktion og ledelse. 6 Funktionsstyring. 7 Ressourcekontrol, prøver. 8 Produktionskontrol, tilsyn. 9 Produktionskontrol, aflevering. b Hjælpemidler (materiel og værktøj) 0 Alment og diverse. 1 Hjælpemidler til forberedelse. 2 Hjælpemidler til afsætning. 3 Hjælpemidler til transport. 4 Hjælpemidler til tildannelse. 5 Hjælpemidler til anbringelse. 6 Hjælpemidler til færdiggørelse. 7 Hjælpemidler til oplagring. 8 Hjælpemidler til beskyttelse. 9 Hjælpemidler til drift. c Arbejde 0 Alment og diverse. 1 Forberedelse. 2 Afsætning. 3 Transport, håndlangning. 4 Tildannelse (før anbringelse). 5 Anbringelse. 6 Færdiggørelse. 7 Oplagring. 8 Beskyttelse. 9 Drift. d Operationer (arbejde + hjælpemidler) 0 Alment og diverse. 1 Forberedelse. 2 Afsætning. 3 Transport, håndlangning. 4 Tildannelse (før anbringelse). 5 Anbringelse

22 SfB-systemet fra HFB 30 6 Færdiggørelse. 7 Oplagring. 8 Beskyttelse. 9 Drift. e-o Materialer i form- og færdigvarer e Natursten 1 Granit, basalt, andre eruptive stenarter. 2 Marmor. 3 Kalksten (undtagen marmor). 4 Sandsten. 5 Skifer. 6 Reserveret. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre natursten. f Afbundne mørtler, jf. q 1 Kalkmørtel. 2 Cementmørtel og beton. 3 Terrazzo (kunststen). 4 Porebeton. 5 Let-tilslagsbeton. 6 Asbestcement mv. 7 Gips. 8 Magnesia. 9 Andre ubundne mørtler. g Ler (tørrret, brændt), jf. r 1 Ubrændt ler, fx soltørret. 2 Brændt ler. 3 Glaseret brændt ler, sintret ler. 4 Reserveret. 5 Reserveret. 6 Ildfaste lerprodukter. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre materialer af tørret eller brændt ler. h Metal 1 Støbejern, smedejern. 2 Stål, blødt stål. 3 Stållegeringer, fx rustfast stål. 4 Aluminium, aluminiumlegeringer. 5 Kobber. 6 Kobberlegeringer, fx messing, bronze. 7 Zink. 8 Bly. 9 Andre metaller, fx tin, krom, nikkel, andre metallegeringer. i Træ 1 Konstruktionstræ (styrkeklassificeret). 2 Trælast uklassificeret. 3 Ædlere træsorter. 4 Lamineret træ, fx limtræ og krydsfiner, også med færdig overflade. 5 Finer. 6 Reserveret. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre træsorter og -produkter (bortset fra de under j1, j7 og j8 anførte). j Vegetabilske og animalske materialer 1 Træfibre, fx træfiberplader. 2 Papir, bølgepap. 3 Vegetabilske fibre (bortset fra træ). 4 Reserveret. 5 Bark, kork. 6 Animalske fibre, læder. 7 Træspåner (spånplader). 8 Træbeton. 9 Andre vegetabilske og animalske formvarer. k Reserveret l Reserveret m Uorganiske fibre 1 Mineraluld/fibre (fx stenuld, glasuld og keramisk uld). 2 Asbestuld/fibre. 3 Reserveret. 4 Reserveret. 5 Reserveret. 6 Reserveret. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre uorganiske fibre. n Asfalt (bitumen), gummi, plast etc., jf. s 1 Asfalt (Bitumen). 2 Imprægnerede fibre og filt. 3 Reserveret. 4 Linoleum. 5 Gummi (naturlig og syntetisk). 6 Plast, syntetiske fibre. 7 Skumplast. 8 Reserveret. 9 Andre asfalt-, samt gummi- og plastmaterialer, blandede, naturlige og syntetiske fibre. o Glas Underinddeling vakant. I Danmark foreslås følgende underinddeling

23 SfB-systemet fra HFB 30 anvendt, indtil international underinddeling foreligger. 1 Trukket glas. 2 Støbt formglas. 3 Støbt planglas. 4 Sikkerhedsglas. 5 Isolerende glas. 6 Uigennemsigtigt glas. 7 Skumglas. 8 Presglas. 9 Øvrigt og diverse. s Asfalt (bitumen), jf. n 1 Asfalt (bitumen), beg, tjære. 2 Reserveret. 3 Reserveret. 4 Mastiksasfalt (bitumen med fine fyldstoffer). 5 Blandinger af sten og bitumen (grove fyldstoffer med bitumen som bindemiddel). 6 Reserveret. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre asfaltmaterialer. p-s Materialer i mængdevarer t-v Funktionsbestemte varer p Tilslags- og fyldmateriale 1 Naturligt fyldmateriale, tilslagsmaterialer. 2 Kunstige tilslagsmaterialer alment, kunstigt granulat (tungt). 3 Kunstigt granulat (ler). 4 Aske. 5 Spåner. 6 Pulver. 7 Fibre. 8 Reserveret. 9 Andre tilslagsmaterialer og løse fyldmaterialer. q Kalk og cement, uafbundne mørtler, beton, jf. f 1 Kalk. 2 Cement. 3 Murcement (færdigblandede hydrauliske bindemidler). 4 Mørtler, beton, kalkcementmørtler. 5 Terrazzo og kunststensmørtler. 6 Porebetonmørtler. 8 Reserveret. 9 Andre kalk- og cementmørtler, asbestcementmørtel. r Ler, gips, magnesit og plastbindemidler, uafbundne mørtler, jf. g 1 Lermørtler. 2 Gips, gipsmørtler. 3 Magnesit, magnesitmørtler. 4 Plastbindemidler og plastmørtler. 5 Reserveret. 6 Reserveret. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre bindemidler og mørtler (bortset fra de under q anførte). t Befæstelsesmidler og fugematerialer 1 Svejsematerialer. 2 Loddematerialer. 3 Klæbemidler. 4 Fugematerialer, kit, mastiks. 5 Reserveret. 6 Befæstelses-, lukke- og låseanordninger. 7 Bygningsbeslag. 8 Reserveret. 9 Andre befæstelsesmidler og fugematerialer. u Beskyttelses- og tilsætningsmidler 1 Rustbeskyttelsesmidler. 2 Tilsætningsmidler. 3 Råd-, svampe- og insektbeskyttelsesmidler. 4 Brandhæmmende midler. 5 Polermidler, forseglingsmidler, hærdemidler, porefyldningsmidler. 6 Vandafvisende midler. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre beskyttelses- og tilsætningsmidler (bortset fra de under v anførte), fx antistatiske midler. v Malervarer Underinddeling ikke fastlagt, men bør omfatte fernisser, lakker, spartelmasser, pigmenter etc. w Forbrugsvarer 1 Rustfjerningsmidler. 2 Reserveret. 3 Brændsler (gasformede, flydende og faste). 4 Vand. 5 Syrer, alkalier. 6 Gødning. 7 Rengøringsmidler, afslibningsmidler. 8 Reserveret. 9 Andre forbrugsvarer

24 Eksempel på bygningsdelskort Bygningsdelskort: Matr. nr: Ejendomsnr.: Adresse: SfB nr: Betegnelse: Dato: Bygning nr.: Entreprenør: Revideret den: Specifikation: Dimension: Antal (stk.): Total (m 2 ): Indbygningsår: Levetid år: Eftersynsinterval år: Vedligeholdelsesinterval år: 1. vedligeholdelse år: Eftersyn og udfaldskrav: Opretning og/eller behandling: Henvisninger og/eller bilag (datablade): År Eftersynskontrol Vedligehold eller opretning 24

SfB-systemet. Bygningsdelstabellen ( ) hvor produktet ikke kan henføres til en bestemt bygningsdel.

SfB-systemet. Bygningsdelstabellen ( ) hvor produktet ikke kan henføres til en bestemt bygningsdel. (SfB = Samarbetskomitén för Bygg nadsfrågor) blev oprindeligt udviklet for klassificering og kodning af den svenske standardbeskrivelse Bygg- AMA, og anvendtes her første gang i 1950. Systemet vandt hurtigt

Læs mere

Bilag 1: Nummereringsprincip

Bilag 1: Nummereringsprincip Bilag 1 Bilag 1: Nummereringsprincip Det følgende bilag indeholder et forslag til nummerering af niveauerne, der anvendes i Byggeklassifikationsprojektet. Forslaget er udarbejdet af Mogens Rasmussen fra

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (11) Fri (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling. Fundamentssokler,

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Spiloppen Mosevangen 2 5683 Haarby Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Spiloppen Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Børnehave Kontaktperson:

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen

Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen Drift & Vedligehold Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen 27886501 1 Indhold Elforsyningen... 3 Tavler... 3 Generelt... 3 Vedligeholdelse af bruger... 3 Vedligeholdelse af autoriseret

Læs mere

Likviditetsbudget / Langtidsplan

Likviditetsbudget / Langtidsplan Side 1 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 Side 2 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 19/2 2/21 Saldo primo 3.888.74 4.15.262 3.898.293 3.22.945 2.417.261 2.286.969 2.436.792 2.646.1

Læs mere

AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING

AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige materialer vedligeholdes og hvordan installationer benyttes.

Læs mere

Modelleverancespecifikation

Modelleverancespecifikation Indledning Kataloget indeholder for de beskrevne objekter en side med nedenstående informationer. En side vil i nogle tilfælde omhandle en konkret bygningsdel (ét objekt), mens det i andre tilfælde vil

Læs mere

Udkast til 12.03.2008

Udkast til 12.03.2008 Udkast til 12.03.2008 AFTALE MELLEM Børne & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard

Læs mere

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE 19.06.2008 AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard på skoleområdet

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum MATERIALEBESKRIVELSE 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 74 700 Esbjerg Tlf.: 7 1 1 1 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Ewaldsalle Ewaldsalle 13-19, 25-31 700

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode:

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode: 5.5 Bygningsatlas I nedenstående bliver sammenhængen mellem de enkelte miljøproblematiske stoffer og bygningsdele angivet i skematisk form (Bygningsatlas). Data i skemaerne er baseret på viden indsamlet

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle

MATERIALEBESKRIVELSE. 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle MATERIALEBESKRIVELSE 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen.

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen. Vejledning Formål Denne Bygherrestandard for Drift og vedligehold skal sikre en ensartet struktur for alle byggesager i Københavns Kommune. Den ensartede mappestruktur vil give fagforvaltningen en mulighed

Læs mere

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger Forside Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger 32 Dato 1. August 2 33 Revisions nr. 35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks Vejledning Felter markeret

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14 2 I forbindelse med din murer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 1,5 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisning er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Velkommen til Flintholmgård

Velkommen til Flintholmgård Flintholmgård 2 Velkommen til Flintholmgård din ramme om et aktivt byliv Flintholmgård er 42 anderledes familieboliger beliggende centralt på Frederiksberg i det nye bykvarter omkring Flintholm Station.

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Mikkel Cerniusek Christensen Nyhåbsvej 1 8560 Kolind E-mail: mikkel@mctag.dk Telefon 86392950 CVR / RID CVR:20229888-RID:9208-2002- 2-651133383572

Læs mere

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING Ved aflevering/overdragelse af det samlede byggeprojekt til bygherren er det normalt, at bygherren modtager et samlet drifts- og vedligeholdelsesmateriale med alle nødvendige oplysninger om bygningens

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Prækvalifikationsbilag 6 -

Prækvalifikationsbilag 6 - Prækvalifikationsbilag 6 - Oversigt over typiske arbejder Side 1 af 5 Prækvalifikationsbilag 6: Oversigt over typiske arbejder Nedenfor beskrives det forventede opgaveindhold i de udbudte fagområder. De

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Toftegårds Alle 14, 1. th. Andelsboligforeningen: AB Mølletoften af 1902 Administrator: Boligexperten Administration

Læs mere

Supplerende beboervejledning

Supplerende beboervejledning Udarbejdet af : US / KEL oktober 2007 Side 1 af 6 Supplerende beboervejledning Indholdsfortegnelse Side 1. Generelle oplysninger.. 2 Postkasser Nøgler Skiltning Altaner, max. belastning Depotrum Parkering

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Arkitekt Tag Opdeles som minimum i typer e+er konstrukdonsopbygning (materialer og konstrukdonstykkelse). Vinduer Døre, porte og karruseldøre Vægge og vinduesfacadesystemer

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere