Bruger- og driftsvejledninger til byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger- og driftsvejledninger til byggeri"

Transkript

1 Bruger- og driftsvejledninger til byggeri -vejledning om vejledninger Leif Bertelsen

2 Eksempel på placeringer af tekniske anlæg Forord Bruger- og driftsvejledninger skal være et redskab til: brugerne om anvendendelse af bygningsdelene på den meste optimale måde og udnyttelse af de faciliteter der er stillet til rådighed, driftspersonalet kan vedligeholde bygningsdelene optimalt, driftspersonalet eller tilkaldte specialister kan finde, hvor de aktuelle installationer eller bygningsdele findes. Forestil dig, at brugerne skal have pudset de vendbare vinduer, men kan ikke slå børnesikringen fra. Eller der sker et svigt i installationerne, og driftspersonalet tilkalder specialister. Specialisterne ankommer en mørk nat i strid blæst og regnen står ned i tove - så kan det være en sur opgave at finde hvor hvad er. Bruger- og driftsvejledninger er kommunikation fra en eller flere til brugerne og driftspersonalet (for eksempel fra ingeniøren der har udført projektet, eller den entreprenør der har udført bygværket, eller den producent der har fremstillet produkterne). Er denne kommunikation ikke gennemført på modtagernes præmisser, så er der en latent risiko for at kæden springer af, med de konsekvenser, at bygværket eller bygningsdelene anvendes eller vedligeholdes fejlagtig. Tak til: Arkitekt Torben Skødt Driftsleder Per Pedersen Ingeniør Marianne Weberg Ingeniør Allan Larsen Ingeniør Aksel Skovmand for konstruktive kommentarer til manuskriptet. Bygningsdelskort er redskabet til udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen og planlægning af almindelige driftsopgaver. Tak til: Driftsleder Per Pedersen for konstruktive kommentarer til manuskriptet. Målgruppen for dette skrift er de rådgivere (arkitekter og ingeniører) der projekterer bygninger, de entreprenører der udfører bygningsarbejder og de leverandører og producenter der fremstiller komponenter til byggeriet. Og ikke mindst de bygherrer som indgår aftaler om opførelse af bygninger. Har du kommentarer eller spørgsmål til nærværende vejledning, hører jeg gerne. Leif Bertelsen, Karup i oktober

3 Indholdsfortegnelse Forord 2 Indholdsfortegnelse 3 1. Kommunikation Kommunikationsmodel Målgruppe for informationen Sproget 5 2. Brugervejledninger Brugervejledningens formål Brugervejledningens indhold Brugervejledningens layout 6 Eksempel Hvad bør en brugervejledning indeholde? 8 3. Driftsvejledninger Driftsvejledningens formål Driftsvejledningens indhold Driftsvejledningens layout Hvad bør en driftsvejledning indeholde? Bygningsdelskort Generelt Digitalisering Gennemgang af udvalgte felter Overskrift Adresse Specifikation Dimensioner, antal og total Eftersyn og udfaldskrav Opretning og/eller behandling Henvisninger og/eller bilag Skema til eftersyns- og vedligehold Bilag 19 SfB-systemet 19 Eksempel på bygningsdelskort 24 3

4 1. Kommunikation I forord er nævnt, at kommunikation mellem to parter skal foregå på modtagerens præmisser. For at undgå at kædes springer af, inden modtageren har nået at læse eller forstå budskabet, indledes med at sætte fokus på nogle grundlæggende kommunikative begreber. 1.1 Kommunikationsmodel En kommunikationsproces er gennemført, når afsenderens budskab er korrekt opfattet af modtageren 1. Men der er ofte en lang og besværlig vej, for at denne kommunikationsproces forløber uden at der er støj på linien. Udformning af det budskab der skal formidles, skal udformes på modtagerens betingelser. Er det et budskab der er udenfor modtagerens paratviden, skal budskabet udformes med stor omhyggelighed, her kan figurer og/eller billeder være til stor nytte. 1.2 Målgruppe for informationen Det er vigtigt, at fastlægge, hvilken målgruppe budskab udarbejdes for. Vurdere hvilke budskaber der er relevant og hvilke der har en informationsværdi for målgruppen. Ved over- eller irrelevante informationer er der en latent risiko for at budskabet går tabt. Budskabet skal være direkte og præsis. Modtageren skal ikke 1) Se for eksempel Preben Sepstrup: Tilrettelæggelse af information. 4

5 lede efter det budskab der skal formidles. For eksempel skal modtageren ikke lede efter et bestemt type eller model, eller lede Det er ikke en god ide, at sammenblande budskaber/informationer for flere modeller eller typer, ligesom det heller ikke er en god ide, at budskabet til en modtagergruppe sammenblandes med budskaber til en anden modtagergruppe. efter budskabet blandt andre (irrelevante) informationer, for eksempel kan brugervejledninger ofte være indflettet i montageog/eller driftsvejledninger. 1.3 Sproget Som hovedregel skal alle informationer til brugerne være på dansk. Det samme er stort set gældende for driftspersonalet. Undgå forkortelser, fremmedord og tekniske udtryk. For så vidt angår vejledninger til montører/håndværkerne skal vej- Det er ikke en god ide, at der er flere sprogvariationer i samme vejledning. ledningerne ligeledes være på dansk. Vejledninger til specialister, kan være udformet på engelsk eller på tysk, men kun i yderste konsekvens. 5

6 Definitioner: En brugervejledning defineres som det værktøj som udleveres til brugerne af bygværket, beboeren etc. Brugervejledningen har til formål at informere brugeren om, hvordan bygværket, boligen etc. anvendes mest optimalt, hvordan det installerede udstyr bedst anvendes og betjenes, hvordan og med hvilke midler det skal rengøres etc. så brugerne får størst nytte af bygværket. Eksempel på en vejledning En altankasse skal placeres på altanens indvendige side, for sker der noget med ophæng, kan altankassen falde ned og måske forvolde skade på ting eller på personer. 2. Brugervejledninger Når vi køber et nyt apparat eller nyt udstyr til vort hjem, er der gerne en brugervejledning med. Denne brugervejledning omhandler som ofte hvordan vi anvender det nyindkøbte, hvordan vi rengør og behandler, hvad apperatet er særlig anvendelig til og nogle advarsler om hvad vi skal passe på. Disse brugervejledninger omhandler yderst sjældent hvordan vi reparerer, men henviser i stedet til producenten eller et serviceværksted. 2.1 Brugervejledningens formål Brugervejledningen har til formål, at give brugerne informationer om, hvordan bygværket, boligen etc. anvendes, så brugerne får mulighed for at udnytte de faciliteter der stilles til rådighed, hvordan installationerne etc. indstilles, hvordan udstyr betjenes, hvordan og med hvilke midler bygværket, boligen etc. renholdes, hvordan overflader som for eksempel gulve vedligeholdes. En brugervejledning er envejskommunikation. Er der noget brugerne ikke forstår vejledningen, er der ikke mulighed for at få et svar på et spørgsmål. 2.2 Brugervejledningens indhold Nogle bygværker er store, og det kan for brugerne være vanskelig at finde rundt. Det er en god ide, at starte brugervejledningen med en skematisk oversigt over bygværket, anvise hvor der er parkeringsforhold, hvor affaldscontainer er placeret etc. Er der flere etager bør disse skematisk vises, eventuel med angivelser af postadresser, hvor der er depotrum og andre bygningsmæssige faciliteter. Brugervejledningen skal logisk opbygges med en emneopdeling der er brugervenlig og en indholdsfortegnelse - se forslag i efterfølgende afsnit 2.4. Brugervejledninger skal også indeholde råd om vitale sikkerhedsforhold, for eksempel om, hvor der kan ophænges altankasser, flugtveje, brandalarmer etc. 2.3 Brugervejledningens layout Som nævnt i afsnit 1.1 skal budskaber afleveres på modtagerenes betingelser. Da brugerne kan have vidt forskellige forudsætninger, paratviden etc. er det en balancegang om, hvor der hverken tales ned eller der anvendes fagudtryk eller forudsættes inforstået tekst. Det er sådan, at vi mennesker bedre forstår billeder, figurer etc. Billeder og figurer kan være den balancegang der tilgodeser både 6

7 den bruger der ikke har indsigt i et bygværk og den faglige kompetente bruger der kender alt til bygværker. Med en blanding af tekst og figurerer, eventuelt forklaring af tekniske forhold i en boks for eksempel med farvet baggrund, bliver en brugervejledning mere spændende og mere tilgængelig. Opdel brugervejledningen i afsnit efter benyttelse, for eksempel et afsnit om rengøring, et afsnit om betjening etc. Eksempel 2.1 Moderne elgruppetavler indeholder mere teknik end de ældre typer. Var der overgang i elinstallationen, eller blev elinstallationen overbelastet sprang sikringen og der skulle en ny sikring til for at elinstallationen igen kunne anvendes. Fig. 1 til eksempel 2.1: Eksempel på gruppetavle Sådan er det ikke mere. Der er nu fejlstrømsrelæ og automatsikringer. Fejlstrømsrelæ Fejlstrømsrelæ er en sikkerhedsforanstaltning, der slår fra, hvis der kommer overgang i elinstallationerne. Fejlstrømsrelæ bør afprøves en gang årlig. Slår fejlstrømsrelæet ikke fra eller til - kontakt ejerens driftsafdeling. Automatsikringer Automatsikringer slår fra, hvis elinstallationen overbelastes. I stedet for at skifte sikringer, virker automatsikringerne anderledes. Fig. 2 til eksempel 2.1: Eksempel på fejlstrømsrelæ Du skal blot vente ca. et par minutter, afbryd (sluk for) apparater og lamper der er tilsluttet ved en stikkontakt og tilkoble sikringsgruppen til igen. Hvis sikringsgruppen atter udkobles (slår fra), vent i yderlige ca. 5 minutter og tilkoble sikringsgruppen igen. Udkobles sikringsgruppen igen, skal du kontakte ejerens driftsafdeling. Du finder gruppetavlen som vist i figur 4. Fig. 3 til eksempel 2.1: Eksempel på sikringsgruppe Kommentar I stedet for at brugerne skal kontakte driftspersonalet med anmodning om hjælp, fordi nu virker elkomfur ikke?, kan det være en fordel at forklare i brugervejledningen hvordan brugerne skal betjene elinstallationerne i gruppetavlen. - det kan let opfattes som et nederlag, hvis brugerne af driftspersonalet får at vide, at du skal bare slå fejlstrømsrelæet til igen, eller slå lige kontakterne til ved sikringen. Eksempel på placeringer af tekni- Fig. 4 til eksempel 2.1: ske installationer 7

8 2.4 Hvad bør en brugervejledning indeholde? Indholdet af en brugervejledning skal afpasses efter hvad bygværket skal anvendes til og eventuel hvilke forudsætninger brugerne forventes at besidde. Hvis vi tager udgangspunkt i, at bygværket indeholder boliger, bør brugervejledningen for eksempel indeholde: 1. Rengøring af gulve (for hver gulvtype), incl. vedligeholdelsesbehandlinger af fliser/klinker etc., incl. vedligeholdelsesbehandlinger af træværk, døre og låger af hårde hvidevarer af sanitet og tilhørende armaturer af emhætte eller emfang og ventilationsanemostater af radiatorer og andre varmeafgivende apparater af vinduer og udvendige døre 2. Betjening hovedafbryder for vand og varme indstilling af termostater betjening af målere og aflæsninger af forbrug (el, vand og varme) emhætte eller emfang hårde hvidevarer elgruppetavle indstilling og betjening af eventuel dørtelefon telefonanlæg, eventuel hvordan anlægget udvides antenneanlæg, eventuel hvordan anlægget udvides eventuel ventilationsanlæg vinduespudsning og eventuelle børnesikringer indeklima (friskluftstilførsel) Illustration for betjening af børnesikring 3. Brug af særlige faciliteter låsesystem altaner trapper og fælles adgangsveje incl. belysning placeringer og brug af eventuelle brandalarmer eller brandslukningsudstyr 4. Fælles faciliteter oversigtsplaner parkeringsforhold postkasseanlæg affaldsrum og affaldssortering - placeringer fællesvaskeri fællesrum depotrum og disses placeringer 5. Kontakt hvem skal kontaktes, hvis der opstår svigt? 8

9 Kommentarer Skriv en sammenhængende vejledningen på dansk og indsæt eventuelle mindre vejledninger eller figurer fra producenterne. Brug ikke for mange forskellige fonte - lav et struktureret layout med illustrative figurerer og skitser/billeder. Skriv ikke dobbelt ( i det enkelte afsnit), det nedgør brugerne og vanskeliggør kommunikationsprocessen. Er der flere involveret i udarbejdelse af en brugervejledning - lav en aftale om hvem der skriver hvad og hvem der samler de skrevne afsnit og koordinere form og layout. Skriv ikke noget som helst om vedligeholdelseseftersyn og -frekvens - det vedrører vedligeholdelsesvejledningen. Skal der endelig være noget om vedligeholdelse - henvis til den til enhver tid gældende vedligeholdelsesvejledningen/-plan. Omkring de bygningsdele, som brugerne skal vedligeholde - anfør et udfaldskrav, for eksempel Trægulve vedligeholdes med lak/olie så ofte, at lak/olie ikke gennemslides. Eksempel på illustration af målerplacering Ved udformningen af brugervejledningen - tænk som bruger og overvej hvad du har brug for at få oplyst. Det er en mindre god ide - og ikke acceptabel - at lade brugervejledningen være en samling brochure fra de forskellige producenter. Det giver et rodet og uoverskuelig sammensurium, som i bedste fald forvirrer brugerne, i værste fald gør brugervejledningen ubrugelig og uforståelig. Skal der være brochure/vejledninger fra producenterne med i brugervejledningen - indsæt disse som bilag, men begræns antal og omfang af bilag. Disse vejledninger SKAL være på dansk. BEMÆRK: Brochure/vejledninger indsat som bilag kan ikke erstatte det skrevne i selve brugervejledningen. Bilag skal opfattes som støtte til brugerne - eventuel som uddybende forklaring/vejledning, for eksempel vejledning fra producenten af målere der oplyser, hvilke parametre der kan måles og aflæses. VIGTIGT: Sorter i leverandørernes vejledninger, så der i brugervejledningen alene er vejledning om den aktuelle type eller model. Brugervejledning bør udarbejdes sideløbende med at detailprojektet udarbejdes - herved sikres bedst, at alt kommer med, og arbejdet bliver færdig på en gang. Så er der alene justeringer som udført projekt tilbage. 9

10 Definitioner: En driftsvejledning defineres som det værktøj driftspersonalet har til rådighed, for let og hurtig at kunne servicere bygningen incl. de tekniske installationer. Til driftsvejledningen skal som bilag være hovedtegninger af de tekniske installationer. 3. Driftsvejledninger Driftsvejledninger er det værktøj som driftspersonalet først tager fat i, når bygningen og de tekniske installationer skal serviceres. Driftsvejledningen skal desuden vise placeringer af de vigtigste tekniske bygningsdele, som for eksempel vand-, varme-, el- og afløbsinstallationer. Desuden skal driftsvejledningen indeholde oplysninger om producenter og/eller leverandører, specielt om leverandører af bygningsdele der jævntligt skal serviceres, fx. elevatorer, automatiske døre, sprinkler eller andre brandtekniske anlæg. Driftsvejledninger må ikke forveksles eller sammenblandes med montage- og vedligeholdelsesvejledninger. I mange situationer er det hensigtsmæssigt, at montagevejledninger er vedhæftet driftsvejledningen som bilag, hvilket kan hjælpe driftspersonalet med servicering. 3.1 Driftsvejledningens formål Formålet for driftsvejledningen er derfor et hjælpemiddel for driftsog servicepersonalet om den almindelige drift af bygværket og de tekniske installationer, hvor hvad er placeret, adgangsforhold og eventuelle indstillinger. Som ved brugervejledning er driftsvejledningen også envejskommunikation. Vejledningen skal derfor udarbejdes så drifts- og servicepersonalet kan forstå vejledningen. Her kan dansksproget vejledninger være udslagsgivende for korrekt servicering. Det er ikke driftspersonalet der skal udføre alle opgaver - der er ofte tilknyttet et net af servicemedarbejder. Der er vigtig, at driftsog servicepersonalet let kan finde de relevante oplysninger om hele servicenetværket - eller finde hvor disse oplysninger kan hentes! Eksempel på illustration til servicemedarbejder (elevator) 3.2 Driftsvejledningens indhold Et af de vigtigste forhold i en driftsvejledning er at kunne finde det der skal serviceres. I en presset situation er det altafgørende, at der ikke skal spildes tid på at lede efter hvor for eksempel hovedventil til fjernvarmen eller hvor dækslet til en pumpebrønd er placeret. Det er også vigtig, at der i driftsvejledningen er anført kontaktpersoner eller telefonnumre til de servicefirmaer der skal servicerer for eksempel elevatoren. I driftsvejledningen bør anføres hvilke koder der er til for eksempel automatiske anlæg, dørkoder eller lignende. Det skal ikke påregnes, at tilkaldt assistance fra eksterne virk- 10

11 somheder har fuld overblik over placeringer af egne installationer, hvorfor disses placeringer skal fremgå af driftsvejledningen, for eksempel placeringer af krydsfelter for telefon, antenne, lysleder etc. Elanlæg er eller kan være særlig kompliceret. Der skal el til næsten alt, og det er vigtig, at driftspersonalet har kendskab til, hvor de forskellige centrale dele af elanlæg er placeret med tilhørende tidsure relæ er etc. Driftsvejledningen bør også indeholde en komplet fortegnelse over belysningsarmaturter og de tilhørende lyskilder - typer og fabrikater, ligesom type af lyskildernes sokkel kan være af betydning. Ved fejlsøgning kan det være af betydning at diagrammer over tilslutninger/montage er tilgængelige. De vigtigste vejledninger/montagevejledninger bør være en del af bilagene til driftsvejledningen. BEMÆRK: Sorter i leverandørens vejledning, så der alene er vejledning om den aktuelle type/model. Bilag skal være sorteret og opdelt efter SfB-systemet. Til de tekniske installationer bør der være en komplet fortegnelse over de installerede armaturer, filtre, pumper, ventiler etc. med angivelse af type og model. 3.3 Driftsvejledningens layout Drifts- og servicepersonel er som hovedregel trænet til at se tegninger. For designer og konstruktører (arkitekter og ingeniører) bør det derfor være en let sag at udarbejde en driftsvejledning for bygværket! Historien viser, at det er det ikke. For designerene og konstruktørerne skal sætte sig i driftspersonalets sted for at kunne udarbejde en god driftsvejledning. For hvad skal driftspersonalet have af informationer? Kan driftspersonalet ikke bare se tegningerne? Eller kan de ikke bare se på bygningen - driftspersonalet er jo fagfolk! Designer og konstruktørerne skal tænke på, at det ikke er et 24timers job at passe en bygning, der kommer andre, bl. a. servicemedarbejder, og driftspersonalet skal også have ferie - bare en gang imellem. Eksempel på illustration til en pumpebrønd. Så til den medarbejder der kun kommer en gang imellem og for den servicemedarbejder der kommer kl. 2 om natten i storm og rusk og skal finde et bestemt brønddæksel for at kunne udbedre en fejl ved en kloakpumpe, skal der være en driftsvejledning med de rette informationer. Først og fremmest skal der være gode oversigtsplaner med angivelser af hvor hvad er. 11

12 Der bør også være forklaringer om, hvordan der kan foretages inspektioner af mindre let tilgængelige installationer, og hvad der skal medbringes, for eksempel en stige. Eksempel på del af illustration af et blandeanlæg. Detaileringsgrad skal afpasses efter driftspersonalets forudsætninger. Hvordan er for eksempel ventilationssystemet sammensat? Det vises bedst med et diagram. Det samme er gældende for hovedforsyninger af el, vand og varme. Meget af det der skal (bør) medtages i en driftsvejledning vises og forklares meget let med illustrationer - og det kan driftspersonalet forstå. 12

13 Eksempel på illustration af følerer og sensore. Bør suppleres med skitse af placering. Lav en struktureret driftsvejledning, opdelt efter Sbf systemet, med illustrationer der reelt viser hvad det er driftspersonalet har brug for. Entreprenørerne sætter for wksempel ofte mærkater på rør eller på komponenter, men disse mærkater er tit meget små og hvad med holdbarheden! - og glem ikke installationer i terræn eller dem der er på taget! - og husk et komplet sæt tegninger (el, VVS, ventilation og spildevand). 3.4 Hvad bør en driftsvejledning indeholde? Driftsvejledning bør opdeles efter SfB-systemet. Det gøre det lettere for driftspersonalet at finde informationer om netop den bygningsdel der søges. Driftsvejledningens indhold afhænger af bygningen og hvad bygningen skal anvendes til. Men generelt set bør en driftsvejledning indeholde: 1. Oversigtsplaner Sammenhængende planer for hver etage incl kælder, tag og terræn. 2. Adgangsforhold Udvendige døre Dørtelefonanlæg Postkasseanlæg Låsesystem og evnt. koder til døre Elevator Eksempel på angivelse af kontakter til udv. lys 3. Kommunikationsanlæg Stikindføringer Telefon Fællesantenneanlæg Lysleder EDB-anlæg 4. VVS-anlæg Stikindføringer Vandanlæg Varmeanlæg incl. radiatoranlæg, gulvvarme etc. Hovedfordelingsdiagram Blandeanlæg Pumper og regulatorer Reguleringsventiler og deres placering Varmtvandsproduktion Sanitet og armaturer Hoved- og bimålere CTS-anlæg og andet automatik 13

14 5. Ventilationsanlæg Ventilatorer og disses placeringer Styringssystemer og automatik Ventilationsdiagram Friskluftstilførsel 6. Spildevandsanlæg Stik- og rensebrønde Pumpebrønde og tilhørende automatik Fedt- og olieudskillere Indvendige rensesteder 7. Elanlæg Indførringer og mastesikringernes placering Hoved- og bitavler Hoved- og bimålere Hovedfordelingsdiagram Tidsure Belysning, armaturer og lyskilder Lystændesteder og sensorer 8. Andet Oversigt over hårde hvidevarer Kommentarer Skriv en sammenhængende vejledningen - på dansk - og indsæt eventuelle mindre vejledninger eller figurer fra producenterne. Eksempel på illustration af nødåbning af døre Brug ikke for mange forskellige fonte - lav et struktureret layout med illustrative figurerer og skitser/billeder. Skriv ikke dobbelt (i det enkelte afsnit), det nedgør brugerne og vanskeliggør kommunikationsprocessen. Er der flere involveret i udarbejdelse af en driftsvejledning - lav en aftale om hvem der skriver hvad og hvem der samler de skrevne afsnit og koordinere form og layout. Skriv ikke noget som helst om vedligeholdelseseftersyn og -frekvens - det vedrører vedligeholdelsesvejledningen. Skal der endelig være noget om vedligeholdelse - henvis til den til enhver tid gældende vedligeholdelsesvejledningen/-plan. Omkring de bygningsdele, som driftspersonalet skal vedligeholde - anfør et udfaldskrav, for eksempel Når trykfald over et filter er mere end xx PASCAL skal filteret udskiftes. Det er en mindre god ide - og ikke acceptabel - at lade driftsvejledningen være en samling brochure fra de forskellige producenter. Det giver et rodet og uoverskuelig sammensurium, som i bedste fald forvirrer, i værste fald gør driftsvejledningen ubrugelig og uforståelig. 14

15 Montage-, drifts og brugervejledninger fra producenterne skal med i driftsvejledningen - indsæt disse som bilag. Forlang af producenterne/leverandørere, at der skal leveres selvstændige vejledninger for henholdsvis montage og drift - og at disse vejledninger er på dansk. BEMÆRK: Brochure/vejledninger indsat som bilag kan ikke erstatte det skrevne i selve driftsvejledningen. Bilag skal opfattes som støtte til brugerne - eventuel som uddybende forklaring/vejledning. Eksempel på angivelse af data til en tagventilator VIGTIGT: Sorter i leverandørernes vejledninger, så der i driftsvejledningen alene er vejledning om den aktuelle type eller model. Adskil montage-, drifts- og brugervejledninger. Det er ofte set, at medsendte vejledninger er et sammensurium af alle vejledningstyper og det allerværste er, når disse vejledninger er flettet ind i hinanden. Kræv, at producenter/leverandører adskiller de 3 vejledningstyper. I driftsvejledningen er det vigtigt, at der er anført hvem der har udført arbejdet, hvilken producent/leverandør der har leveret, navn, adresse, telefonnummer og eventuelt /website. For bygningsdele der jævnlig skal serviceres, for eksempel elevatorer, anføres servicetelefonnummer og eventuelt kontaktperson. For de bygningsdele der jævntlig serviceres af leverandør eller andre specialister, skal anføres adgangsveje til bygningsdelen, placering af eventuelle nøglebokse, hvem der skal kontaktes forud for servicering etc. 15

16 Bygningsdelskort: Matr. nr: Ejendomsnr.: Adresse: SfB nr: Betegnelse: Specifikation: Dimension: Antal (stk.): Total (m 2 ): Eftersyn og udfaldskrav: Opretning og/eller behandling: Dato: Bygning nr.: Entreprenør: Revideret den: Indbygningsår: Levetid år: Eftersynsinterval år: Vedligeholdelsesinterval år: 1. vedligeholdelse år: 4. Bygningsdelskort 4.1 Generelt Bygningsdelskort er grundlaget for udarbejdelse af henholdsvis vedligeholdelsesplanen og almindelige driftsopgaver. Det er derfor vitalt, at oplysningerne i bygningsdelskortene er meget præsise og fyldestgørende. For eksempel må det betragtes som en mangel, hvis der er anført, at branddørene og dørpumperne skal eftergås og justeres en gang om året, hvis det ikke er oplyst hvilke dørpumper der er anvendt og det nødvendige datablad er vedhæftet bygningsdelskortet. Henvisninger og/eller bilag (datablade): År Eftersynskontrol Vedligehold eller opretning Eksempel på bygningsdelskort - se bilag Det hjælper heller ikke mege, at for eksempel teglmure skal eftergås og udbedres, hvis der ikke er oplyst stentype og mørteltype, eventuelt fugetype. Det er også en hjælp i den daglige drift, hvis der - ved for eksempel el- og VVS bygningsdele er anført de respektive el- og VVS numre! Kan du - til en bygningsdel - ikke få plads til alle oplysningerne - så skriv videre på et nyt bygningsdelskort eller er der flere bygningsdelskort med samme SfB nummer - giv SfB betegnelsen et præfiks for eksempel et bogstav eller et tal eventuelt et bygningsnummer. 4.2 Digitalisering Bygningsdelskortene skal udarbejdes digitalt med et kort pr. fil. Til bygningsdelskortet skal anvendes et filformat der er alment gældende, for eksempel Word eller Excel. Har du en bygningsdelskort med SfB betegnelse: (31) Hh4, benytter du filnavnet 31, eventuelt med et præfiks. Et eventuelt datablad 31_præfiks_bilag_a. I indholdsfortegnelsen eller oversigten bør du anføre 31_præfiks_ Facadepartier. Bilag skal ligeledes være digitaliseret med en fil pr. bilag. Bilag kan være i format.pdf. 4.3 Gennemgang af felter Overskrift Efter Bygningsdelskortet skrives selskabets navn, afdelingens nummer og afdelingnavn SfB nummer i de fleste tilfælder vil det være tilstrækkelig at angive SfB hovedbetegnelse, for eksempel 31 efterfuldt af et præfiks (hvis der er blere bygningsdele med samme hovednummer) Adresse En afdeling kan bestå af flere bygninger - bygninger som ikke er opbygget ens. Bygningsdele som er specielle for en bestemt byg- 16

17 ning angives på et bygningsdelskort for sig selv - angiv adressen og eventuelt bygningsnummer Specifikation Her anføres hvad bygningsdelen omhandler, fabrikater, typebetegnelse, kvaliteter etc. For eksempel anføres hvilke teglværk der har leveret teglstene, farve og styrke og hvilken mørtel og eventuel fuge der er anvendt. Desuden skal isoleringsmateriale angives med fabrikat og type. Eller hvem der har leveret vinduerne, farve og hvilken type, hvilken type glas der er anvendt, hvilke beslag og greb der er anvendt. Ved vippe- eller drejevinduer er det vigtigt, at type af beslag er angivet - fabrikat og nummer. Ved indvendige døre skal der differentieres mellem almindelige døre og branddøre. Husk at oplyse alle beslag, besætninger og eventuelle dørpumper. Er branddøre tilkoblet et ABA-anlæg skal det specielt anføres. Ved el- og VVS anlæg skal oplyses fabrikater og typer, eventuelle farver samt henholdsvis el- og /eller VVS nummer. Husk også at vedhæfte datablade over komponenterne, specielt komponenter i eltavler samt for pumper, beholdere, veksler, ventilatorer etc. De fleste glemmer alle de småting der bliver monteret, for eksempel toiletsæde, håndklædeholdere, kontakter, eludtag etc. Ved gulve - især banevarer - er der uhyre vigtigt, at der er anført fabrikat, type, farve og varenummer. Desuden skal angives hvad banerne er svejset med. Du skal - ved udarbejdelse af bygningsdelskort - tage udgangspunkt i, at du som reparatør, skal bestille materiale til en bestilt reparation. I stedet for at bruge tid på at tage ud på besigtigelse eller kontakte diverse leverandører, tager du bygningsdelskortet frem - så kan du med det samme se hvad du skal bruge til reparationen. Ved en del reparationer eller lokalisering af fejl er det vigtigt, at der foreligger de tekniske data om bygningsdelene eller komponenterne. Derfor skal der ved mange af de tekniske bygningsdele vedhæftes datablade. Et datablad er ikke det samme som en monterings- eller brugervejledning, men alene de tekniske specifikationer. Er de tekniske beskrivelser sammenblandet med montagevejledning - adskil delene, så der alene vedhæftes de tekniske specifikationer Dimensioner, antal og total Af hensyn til udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen og planlægning af driftseftersyn, skal mængder oplyses. Bygningsdelskortet skal for eksempel indeholde oplysninger om 17

18 mængder af facademur, antal køkkener, antal køleskabe, vinduesantal og samlet areal, arealer af de forskellige typer af tagmaterialer, meter tagrender og tagnedløb, antal rensebrønde, mængder for hver type fuger etc. Levetid, eftersyns- og vedligeholdelsesinterval skal opgives ud fra praktisk erfaring Eftersyn og udfaldskrav Det skal oplyses hvad der skal medbringes til eftersynet, for eksempel stige eller specielt værktøj/måleudstyr, nøgler etc. Anfør hvad der skal efterses og kontrolleres og hvad der er udfaldskravet. Er der særlige krav til de personer der skal forestå eftersynet, eftersynet skal udføres af personer med særlige kvalifikationer eller lignende, skal dette ligeledes anføres, for eksempel er det ikke en tømrer der er behov for, når den automatiske dør skal efterses og repareres. Skal eftersynes uføres når bestemte kriterier er tilstede anføres dette, for eksempel, at bygningsdelen skal efterses i tørvejr, ved et bestemt temperaturinterval eller ved en bestemt belastning Opretning og/eller behandling Er udfaldskravene ikke opfyldt ved eftersynes, skal der ske opretning. Det anføres hvordan der oprettes og med hvilke materialer, komponenter og/eller metode. Er der særlige sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages, anføres dette. Skal for eksempel den skridsikre altangang overfaldebehandles, angiven både for- og efterbehandling, produkttype, eventuel malerkode etc. I nogle tilfælder kan for eksempel anføres, at udbedring skal udføres efter MBK - angiv behandlingsnummer og farve. Er der ved opretning og/eller udskiftning behov for flere faggrupper, er det en god ide at anføre dette. Skal der for eksempel ske reparation af et varmetæppe, kan der meget vel være behov for både en VVS-installatør og en elektriker Henvisninger og/eller bilag Det vil være en god idé at opplyse hvilken(hvilke) tegninger der viser bygningsdelen (husk hele tegningsnummeret og sidste revisionsdato). Er der et datablad vedhæftet bygningsdelskortet, skal dette anføres med databladets dato. Henvisninger til generelle kataloger eller lignende accepteres ikke Skema til eftersyns- og vedligehold Udfyld skemaet med år og sæt x hvornår eftersynet eller vedligehold/opretning skal udføres. 18

19 5. Bilag SfB-systemet fra HFB 30 SfB-systemet (SfB = Samarbetskomitén för Byggnadsfrågor) blev oprindeligt udviklet for klassificering og kodning af den svenske standardbeskrivelse Bygg-AMA, og anvendtes her første gang i Systemet vandt hurtigt stor udbredelse, også i andre lande, bl.a. i forbindelse med byggevareregistrering, især fordi det i 1972 blev internationalt anerkendt af CIB (Commission Internationale du Batiment) i Rotterdam. En anden medvirkende årsag er, at SfB-systemets principper har vist sig velegnet til opbygning af kodningssystemer i forbindelse med edb-behandling af byggesagers data, suppleret med frie symboler. Opbygning SfB-systemets koder består af cifre og bogstaver sammensat i en trefaset kode, eksempel: (21) F g2. Første facet (21), angiver bygningsdel (her ydervæg); anden facet angiver konstruktionen (her muret konstruktion), og tredje facet g2 angiver ressourcen (materiale, arbejdsydelse, administration, i dette eksempel tegl). (21) F g2 angiver altså en muret ydervæg af tegl. Til hver facet hører en tabel med angivelse af symbolerne og deres betydning. Symbolerne i de tre facetter kan kombineres efter behov, således at det er muligt at give en rimeligt præcis kodning af bygningsdelen, konstruktionen og materialet, som færdigt fænomen, byggevare eller ydelse. Systemet er derfor blevet det foretrukne klassifikationssystem for byggeriets dokumenter, primært i kraft af dets internationale udbredelse. De tre tabeller Hver facet bestemmes ud fra en tabel: Bygningsdelstabellen Opbygget af tocifrede tal i parentes og indeholder 10 hovedgrupper, hver med 10 underdelinger. Bygningsdelen skal opfattes som en funktion, i eksemplet ovenfor altså funktionen ydervæg og ikke en konkret væg. Alle tal der ender på 9, anvendes til opsummering af de øvrige bygningsdele i hovedgruppen. Konstruktionstabellen Benytter alfabetets store bogstaver og er baseret på den metode, efter hvilken bygningsdelen er konstrueret. Kodningen har ikke relation til arbejdsudførelsen (håndværket), men til karakteren af de hovedbyggevarer, der indgår i den (andre end substansen). Ressourcetabellen Opbygget af alfabetets små bogstaver, hvert kombineret med et ciffer fra 0 til 9. Tabellen omfatter fire hovedtyper af ressourcer: a Administration. b Hjælpemidler. SfB-systemet c Arbejde. d Operationer (arbejde + hjælpemidler). e w Byggevarer. Ved fuld kodning af komponenter (færdigvarer) hvor kun det funktionelle aspekt er relevant og materialekarakteren uinteressant, anvendes bogstavet x, fx komfur (73) X x, eller badekar (74) X x. Består en færdigvare af to eller flere materialer af lige stor vigtighed, anvendes bogstavet y, fx el-ledninger og -kabler (6.) J y. Er et af materialerne dominerende eller særligt karakteriserende, kodes der efter dette, fx betonfacadeelement i sandwich-udførelse med isolering (21) G f2. Kodning De tre symboler fra hver sin tabel skal altid skrives i den fastlagte rækkefølge, og principielt skal der altid anvendes fuld kode. Er det ikke muligt at finde et relevant symbol i en af tabellerne, anvendes: Bygningsdelstabellen ( ) hvor produktet ikke kan henføres til en bestemt bygningsdel. Konstruktionstabellen Y hvor produktet ikke kan henføres til en bestemt konstruktion. Ressourcetabellen y hvor produktet ikke skal kodes efter materialer, og ikke kan karakteriseres ved et enkelt materiale, som nævnt ovenfor. Anvendelse af SfB-systemet I praksis er der dog tit problemer med kodning af byggevarer, fordi systemet ikke alene er skabt med dette formål for øje, og fordi der ikke er foretaget en grundlæggende dansk opdatering de sidste 18 år. Nye konstruktioner, anvendelser og materialer gør, at det tit mangler den fornødne detaljeringsgrad. I HFB's byggevarekatalog anvendes af pladshensyn en tillempet, koncentreret udgave af SfB, hvor flere bygningsdele ofte samles i samme parentes, og en eller flere af facetterne helt udelades, hvis den ikke er relevant. I Danmark er Byggecentrum licensholder på SfBsystemet, og den seneste officielle og komplette publikation herom udkom i 1978 med titlen SfB byggevare-registrering. I 1988 udsendtes publikationen BC/SfB-Bygningsdeltavle, der var en intern dansk revision af systemets første tabel, ikke helt i overensstemmelse med den internationale udgave. Ændringerne heri er i en vis udstrækning medtaget i det følgende, dog ikke de nye underinddelinger i hovedgrupperne. Konstruktions- og ressourcetabellerne blev ikke

20 SfB-systemet fra HFB 30 ajourført ved denne lejlighed, men genoptrykt uændret. Desværre blev oversigten over SfB-koder ordnet efter bygningsdele og den alfabetiske byggevarefortegnelse med SfB-koder ikke medtaget og findes kun i den gamle udgave. Publikationerne kan købes i Byggecentrum Boghandel. Tlf Eksempler på bygningsdele: (12) Fundament. (13) Terrændæk. (21) Ydervæg. (22) Indervæg. (23) Dæk. (27) Tagværk. (31) Ydervægge, komplettering. (32) Indervægge, komplettering. (33) Dæk, komplettering. (34) Trapper og ramper, komplettering. (41) Udvendige vægoverflader. (42) Indvendige vægoverflader. (43) Dækoverflader. (45) Lofter, overflader. (47) Tage, overflader. Funktionstabel (Bygningsdele og grunddele) (1.) Bygningsbasis (10) Terræn. (11) Fri. (12) Fundamenter. (13) Terrændæk. (14) Fri. (15) Fri. (16) Fri. (17) Fri. (18) Øvrige. (19) Sum. (2.) Primære bygningsdele (20) Terræn. (21) Ydervægge. (22) Indervægge. (23) Dæk. (24) Trapper og ramper. (25) Fri (Bærende konstruktioner). (26) Altaner. (27) Tage. (28) Øvrige. (29) Sum. (3.) Komplettering (30) Terræn. (31) Ydervægge, komplettering. (32) Indervægge, komplettering. (33) Dæk, komplettering. (34) Trapper og ramper, komplettering. (35) Lofter, komplettering. (36) Altaner, komplettering. (37) Tage, komplettering. (38) Øvrige, komplettering. (39) Sum. (4.) Overflader (40) Terræn, belægninger. (41) Udvendige vægoverflader. (42) Indvendige vægoverflader. (43) Dæk og gulve, overflader. (44) Trapper og ramper, overflader. (45) Lofter, overflader. (46) Altaner, overflader. (47) Tage, overflader. (48) Øvrige overflader. (49) Sum. (5.) VVS-anlæg (50) Terræn. (51) Affald. (52) Afløb og sanitet. (53) Vand. (54) Luftarter. (55) Køling. (56) Varme. (57) Ventilation. (58) Øvrige VVS-anlæg. (59) Sum. (6.) El- og mekaniske anlæg (60) Terræn. (61) Fri. (62) Højspænding. (63) Lavspænding. (64) Elektronik og svagstrøm. (65) Fri. (66) Transportanlæg

21 SfB-systemet fra HFB 30 (67) Øvrige mekaniske anlæg. (68) Øvrige elektriske anlæg. (69) Sum. (7.) Inventar (70) Terræn. (71) Teknisk inventar. (72) Tavler, skilte og skærme. (73) Opbevaringsmøbler. (74) Bordmøbler. (75) Siddemøbler. (76) Liggemøbler. (77) Boligtekstiler og afskærmning. (78) Øvrige. (79) Sum. (8.) Fri (9.) Fri Konstruktionstabel A Forberedelser. Almindelige forudsætninger. Alment om konstruktioner og omkostninger, herunder interimistiske foranstaltninger. A anvendes endvidere ved kodning af generel information om et materiale (substans), uden relation til nogen konstruktion. B Nedrivninger og afstivninger. C Udgravninger og tilfyldninger. D Reserveret. E Konstruktioner støbt på stedet. F Murværk. G Råhuskonstruktioner af præfabrikerede elementer. H Konstruktioner af stænger og profiler. I Rør- og kanalinstallationer. J Konstruktioner med tråd, wire og net mv. K Varmeisolering (lydisolering). L Beskyttelseskonstruktioner med folie og pap. M Sammenfalsede konstruktioner (blik mv.). N Konstruktioner med overlægsplader. O Reserveret. P Afretningslag (lodret og vandret). Q Vakant. R Pladekonstruktioner. S Flisekonstruktioner. T Overfladekonstruktioner med banevarer (dog ikke L). U Vakant. V Påstrøgne overflader samt imprægnering (også påsprøjtede). W Beplantninger. X Montering af færdigvarer til komplettering herunder overflader og installationer. Y Reserveret anvendes ved byggevarekodning til ikke-konstruktionsbestemte varer samt alment. Z Reserveret. - Reserveret. Ressourcetabel For a, b, c, d og o foreligger ikke nogen international vedtagen underinddeling. De med kursiv anførte underinddelinger er udarbejdet af et udvalg af danske brugere og anbefales af Byggecentrum til brug her i landet, indtil en eventuel international underinddeling foreligger. a Administration 0 Alment og diverse. 1 Funktionsplanlægning, programmering, forskrifter. 2 Produktionsplanlægning. 3 Ressourceplanlægning, hovedprojekt. 4 Ressourcestyring, arbejds- og tidsplaner. 5 Produktionsstyring, instruktion og ledelse. 6 Funktionsstyring. 7 Ressourcekontrol, prøver. 8 Produktionskontrol, tilsyn. 9 Produktionskontrol, aflevering. b Hjælpemidler (materiel og værktøj) 0 Alment og diverse. 1 Hjælpemidler til forberedelse. 2 Hjælpemidler til afsætning. 3 Hjælpemidler til transport. 4 Hjælpemidler til tildannelse. 5 Hjælpemidler til anbringelse. 6 Hjælpemidler til færdiggørelse. 7 Hjælpemidler til oplagring. 8 Hjælpemidler til beskyttelse. 9 Hjælpemidler til drift. c Arbejde 0 Alment og diverse. 1 Forberedelse. 2 Afsætning. 3 Transport, håndlangning. 4 Tildannelse (før anbringelse). 5 Anbringelse. 6 Færdiggørelse. 7 Oplagring. 8 Beskyttelse. 9 Drift. d Operationer (arbejde + hjælpemidler) 0 Alment og diverse. 1 Forberedelse. 2 Afsætning. 3 Transport, håndlangning. 4 Tildannelse (før anbringelse). 5 Anbringelse

22 SfB-systemet fra HFB 30 6 Færdiggørelse. 7 Oplagring. 8 Beskyttelse. 9 Drift. e-o Materialer i form- og færdigvarer e Natursten 1 Granit, basalt, andre eruptive stenarter. 2 Marmor. 3 Kalksten (undtagen marmor). 4 Sandsten. 5 Skifer. 6 Reserveret. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre natursten. f Afbundne mørtler, jf. q 1 Kalkmørtel. 2 Cementmørtel og beton. 3 Terrazzo (kunststen). 4 Porebeton. 5 Let-tilslagsbeton. 6 Asbestcement mv. 7 Gips. 8 Magnesia. 9 Andre ubundne mørtler. g Ler (tørrret, brændt), jf. r 1 Ubrændt ler, fx soltørret. 2 Brændt ler. 3 Glaseret brændt ler, sintret ler. 4 Reserveret. 5 Reserveret. 6 Ildfaste lerprodukter. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre materialer af tørret eller brændt ler. h Metal 1 Støbejern, smedejern. 2 Stål, blødt stål. 3 Stållegeringer, fx rustfast stål. 4 Aluminium, aluminiumlegeringer. 5 Kobber. 6 Kobberlegeringer, fx messing, bronze. 7 Zink. 8 Bly. 9 Andre metaller, fx tin, krom, nikkel, andre metallegeringer. i Træ 1 Konstruktionstræ (styrkeklassificeret). 2 Trælast uklassificeret. 3 Ædlere træsorter. 4 Lamineret træ, fx limtræ og krydsfiner, også med færdig overflade. 5 Finer. 6 Reserveret. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre træsorter og -produkter (bortset fra de under j1, j7 og j8 anførte). j Vegetabilske og animalske materialer 1 Træfibre, fx træfiberplader. 2 Papir, bølgepap. 3 Vegetabilske fibre (bortset fra træ). 4 Reserveret. 5 Bark, kork. 6 Animalske fibre, læder. 7 Træspåner (spånplader). 8 Træbeton. 9 Andre vegetabilske og animalske formvarer. k Reserveret l Reserveret m Uorganiske fibre 1 Mineraluld/fibre (fx stenuld, glasuld og keramisk uld). 2 Asbestuld/fibre. 3 Reserveret. 4 Reserveret. 5 Reserveret. 6 Reserveret. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre uorganiske fibre. n Asfalt (bitumen), gummi, plast etc., jf. s 1 Asfalt (Bitumen). 2 Imprægnerede fibre og filt. 3 Reserveret. 4 Linoleum. 5 Gummi (naturlig og syntetisk). 6 Plast, syntetiske fibre. 7 Skumplast. 8 Reserveret. 9 Andre asfalt-, samt gummi- og plastmaterialer, blandede, naturlige og syntetiske fibre. o Glas Underinddeling vakant. I Danmark foreslås følgende underinddeling

23 SfB-systemet fra HFB 30 anvendt, indtil international underinddeling foreligger. 1 Trukket glas. 2 Støbt formglas. 3 Støbt planglas. 4 Sikkerhedsglas. 5 Isolerende glas. 6 Uigennemsigtigt glas. 7 Skumglas. 8 Presglas. 9 Øvrigt og diverse. s Asfalt (bitumen), jf. n 1 Asfalt (bitumen), beg, tjære. 2 Reserveret. 3 Reserveret. 4 Mastiksasfalt (bitumen med fine fyldstoffer). 5 Blandinger af sten og bitumen (grove fyldstoffer med bitumen som bindemiddel). 6 Reserveret. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre asfaltmaterialer. p-s Materialer i mængdevarer t-v Funktionsbestemte varer p Tilslags- og fyldmateriale 1 Naturligt fyldmateriale, tilslagsmaterialer. 2 Kunstige tilslagsmaterialer alment, kunstigt granulat (tungt). 3 Kunstigt granulat (ler). 4 Aske. 5 Spåner. 6 Pulver. 7 Fibre. 8 Reserveret. 9 Andre tilslagsmaterialer og løse fyldmaterialer. q Kalk og cement, uafbundne mørtler, beton, jf. f 1 Kalk. 2 Cement. 3 Murcement (færdigblandede hydrauliske bindemidler). 4 Mørtler, beton, kalkcementmørtler. 5 Terrazzo og kunststensmørtler. 6 Porebetonmørtler. 8 Reserveret. 9 Andre kalk- og cementmørtler, asbestcementmørtel. r Ler, gips, magnesit og plastbindemidler, uafbundne mørtler, jf. g 1 Lermørtler. 2 Gips, gipsmørtler. 3 Magnesit, magnesitmørtler. 4 Plastbindemidler og plastmørtler. 5 Reserveret. 6 Reserveret. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre bindemidler og mørtler (bortset fra de under q anførte). t Befæstelsesmidler og fugematerialer 1 Svejsematerialer. 2 Loddematerialer. 3 Klæbemidler. 4 Fugematerialer, kit, mastiks. 5 Reserveret. 6 Befæstelses-, lukke- og låseanordninger. 7 Bygningsbeslag. 8 Reserveret. 9 Andre befæstelsesmidler og fugematerialer. u Beskyttelses- og tilsætningsmidler 1 Rustbeskyttelsesmidler. 2 Tilsætningsmidler. 3 Råd-, svampe- og insektbeskyttelsesmidler. 4 Brandhæmmende midler. 5 Polermidler, forseglingsmidler, hærdemidler, porefyldningsmidler. 6 Vandafvisende midler. 7 Reserveret. 8 Reserveret. 9 Andre beskyttelses- og tilsætningsmidler (bortset fra de under v anførte), fx antistatiske midler. v Malervarer Underinddeling ikke fastlagt, men bør omfatte fernisser, lakker, spartelmasser, pigmenter etc. w Forbrugsvarer 1 Rustfjerningsmidler. 2 Reserveret. 3 Brændsler (gasformede, flydende og faste). 4 Vand. 5 Syrer, alkalier. 6 Gødning. 7 Rengøringsmidler, afslibningsmidler. 8 Reserveret. 9 Andre forbrugsvarer

24 Eksempel på bygningsdelskort Bygningsdelskort: Matr. nr: Ejendomsnr.: Adresse: SfB nr: Betegnelse: Dato: Bygning nr.: Entreprenør: Revideret den: Specifikation: Dimension: Antal (stk.): Total (m 2 ): Indbygningsår: Levetid år: Eftersynsinterval år: Vedligeholdelsesinterval år: 1. vedligeholdelse år: Eftersyn og udfaldskrav: Opretning og/eller behandling: Henvisninger og/eller bilag (datablade): År Eftersynskontrol Vedligehold eller opretning 24

SfB-systemet. Bygningsdelstabellen ( ) hvor produktet ikke kan henføres til en bestemt bygningsdel.

SfB-systemet. Bygningsdelstabellen ( ) hvor produktet ikke kan henføres til en bestemt bygningsdel. (SfB = Samarbetskomitén för Bygg nadsfrågor) blev oprindeligt udviklet for klassificering og kodning af den svenske standardbeskrivelse Bygg- AMA, og anvendtes her første gang i 1950. Systemet vandt hurtigt

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring MATERIALEBESKRIVELSE Illustrativt billede 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.)

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.) Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen Isefjord (oprettet juli 2007) Revision 2 januar 2014 af SKC Se altid i "drift og vedligeholdelsesmapperne" og tegninger på bestyrelses kontoret ENERGIRAPPORT Emne

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens MATERIALEBESKRIVELSE 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

SØNDERVANGEN I VIBY J

SØNDERVANGEN I VIBY J AFD. 24 SØNDERVANGEN I VIBY J OMBYGGEDE BOLIGER INDHOLD: Generelt...side 3 Boligtyper og priser...side 4 Materialer og tekniske data...side 5 Materialer og tekniske data fortsat...side 6 Plantegning 2

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hjortevej 31 6400 Sønderborg 540-026923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Lundtoftegade. seks nye familieboliger

Lundtoftegade. seks nye familieboliger Lundtoftegade seks nye familieboliger August 2012 Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. August 2012 2 Velkommen til Lundtoftegade - seks, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Toftegårds Alle 14, 1. th. Andelsboligforeningen: AB Mølletoften af 1902 Administrator: Boligexperten Administration

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk Danmarks måske billigste typehuse KHS HUSE har bygget parcelhuse i mere end 35 år Siden 1970 har KHS HUSE stået bag mere en 1.000 byggerier, så vore huse er så at sige kvalitetstestet og godkendt af selveste

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Tåsingegade 35, st.tv 21 København Ø Andelsboligforeningen: AB Venneminde 21 København Ø Administrator: Boligexperten

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere