Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter"

Transkript

1 Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter 1) Navn 1.1 Foreningens navn er Borupgaard Gymnasiums Elevråd forkortet Elevrådet. 2) Formål 2.1 Elevrådets formål er at repræsentere elever på Borupgaard Gymnasium og varetage disses interesser over for skolens administration og lærerstab, i skolens udvalg og over for andre relevante parter. 2.2 Elevrådet er uafhængigt af partipolitiskes interesser og organisationer. 2.3 Elevrådet skal hvert år på elevrådsturen tage stilling til om det vil være medlem af forskellige paraplyorganisationer. 3) Medlemmer 3.1 Elevrådet skal bestå af 2 elever fra hver klasse og én suppleant, for det tilfælde at en af repræsentanterne bliver forhindret i deltagelse. 3.2 Elevrådsrepræsentanterne skal vælges i 1.g før den 1. september 3.3 I løbet af året kan elever, der ikke er valgt som klasserepræsentanterne, indgå i elevrådet Disse elever kan ikke stemme ved valg direkte omhandlende klasserne Elevrådet kan indkalde til interne møder. 3.4 En elev kan blive givet en advarsel og senere blive udelukket fra elevrådet for upassende opførsel til møder. 3.5 Hvis en elevrepræsentant ikke vil deltage eller bliver udelukket fra elevrådet, skal klassen vælge en ny repræsentant inden for 14 dage. 3.6 Elevrådsrepræsentanterne fungerer som bindeled mellem elevrådet og deres klasser Elevrådsrepræsentanterne videregiver informationer til deres klasser 4) Elevrådsturen 4.1 Elevrådets øverste myndighed er elevrådsturen.

2 4.2 Det er kun på elevrådsturen eller ved ekstraordinære elevrådsmøder at vedtægterne kan revideres Et ekstraordinære elevrådsmøde kan kun finde sted med mindst to ugers varsel fra elevrådsformanden til hele elevrådet Ændres vedtægterne, skal disse også ændres på hjemmesiden, hvor de er offentliggjort. 4.3 Der kan vælges ny formand på elevrådsturen, hvis denne endnu ikke er valgt på et ekstraordinært elevrådsmøde. 4.4 Elevrådsturens funktion er teambuilding, evt. valg af ny formand, diskussion af relevante emner og validering af vedtægterne. 5) Elevrådsformanden 5.1 Elevrådet har én formand, som er overordnet ansvarlig for elevrådets opgaver. 5.2 Enhver kandidat til formandsposten skal udmelde, at de stiller op til formandsposten senest 14 dage før det ekstraordinære elevrådsmøde eller elevrådsturen, på Lectio til elevrådet Det er kun 1.- og 2.g ere der kan stille op som formandskandidat. 5.3 Formanden skal sidde i Elevrådsbestyrelsen 5.4 Formanden kan ikke videregive sin position, medmindre der forekommer en særlig omstændighed, hvor formanden ikke kan varetage sin opgave I tilfælde af at formanden ikke kan varetage sin opgave, er næstformanden forpligtet til at fungere som formand til en ny formand er valgt I tilfælde af denne omstændighed kan der indkaldes til nyt ekstraordinært elevrådsmøde. 5.5 Hvis en formand opfører sig udemokratisk og 2/3 af elevrådet ikke længere ønsker denne formand, kan disse elever gøre krav på at formanden indkalder til nyt formandsvalg ved ekstraordinært elevrådsmøde. 5.6 Formandens opgaver er general administrator af elevrådet Elevrådsformanden som står for den daglige kommunikation med ledelsen Elevrådsformanden skal indkalde til møder, fungere som mødestyrer og udsende referater fra Elevrådsmøderne og Elevrådsbestyrelsesmøderne Formanden er den primære tillidsmand for eleverne på skolen.

3 5.7 Formanden skal offentliggøres ved første skolesamling efter formandsvalg. 6) Næstformanden 6.1 Der er én næstformand. 6.2 Næstformanden skal sidde i Elevrådsbestyrelsen. 6.3 Næstformanden vælges af på et ekstraordinært elevrådsmøde efter formandsvalget. 6.4 Enhver kandidat til næstformandsposten skal udmelde, at de stiller op til næstformandsposten senest 2 dage efter formandsvalget, på Lectio til elevrådet Det er kun 1.- og 2.g ere der kan stille op som næstformandskandidat. 6.5 Næstformandens opgave er at fungere som formandens sparingspartner, potentiel suppleant for formanden og tage kontakt til medlemmer af Elevrådsbestyrelsen som udebliver. 7) Elevrådsbestyrelsen 7.1 Elevrådsbestyrelsen er elevrådets aktive organ. 7.2 Elevrådsbestyrelsen består af frivillige fra elevrådet og åben for alle fra elevrådet. 7.3 Vi stræber efter at elevrådsbestyrelse består af 30 medlemmer, fordelt på 10 1.g ere, 10 2.g ere og 10 3.g ere Er der flere end 30 engagerede medlemmer i Elevrådsbestyrelsen, må formanden tage emnet op som et punkt på dagsorden og alle medlemmer i Elevrådsbestyrelsen må overveje deres eget engagement og deltagelse. 7.4 Alle udvalg skal være repræsenterede i Elevrådsbestyrelsen af mindst ét medlem. 7.5 Elevrådsbestyrelsesmøderne skal afholdes hver uge, onsdag i spisepausen, formanden har dog ret til at aflyse og rykke møderne til passende dage. 7.6 Hvis elevrådsrepræsentanter har forslag eller idéer, relevante for Elevrådsbestyrelsen, kan de fremlægge dem på et Elevrådsbestyrelsesmøde Den som fremlægger et forslag/idé må være med under diskussionen og forsvare sit forslag/idé, men må ikke være med under evt. afstemning. 7.7 Det er formandens opgave at sende en reminder-sms ud inden Elevrådsbestyrelsesmøde.

4 7.8 Man skal melde afbud pr. sms til formanden Ved afbud er det påkrævet at læse beslutningsreferatet for det pågældende møde Hvis et medlem udebliver flere gange i træk uden at melde afbud, er det næstformandens opgave at tage kontakt til medlemmet og høre om det forsat ønsker at deltage ved møderne. 7.9 Der skal tages beslutningsreferat af hvert Elevrådsbestyrelsesmøde Alle beslutninger skal skrives i beslutningsreferatet ledelsen Beslutningsreferatet skal lægges tilgængeligt for elevrådsbestyrelsen og 7.10 Formalia ved Elevrådsbestyrelsesmøde Formanden udvælger en referent Referenten skriver alle mødedeltager ned og afleverer listen til formanden Formanden er ordstyrer og i tilfælde af at formanden er fraværende er næstformanden ordstyrer Godkendelse af sidste uges referat. 8) Elevrådet 8.1 Der skal holdes mindst 6 elevrådsmøder i løbet af skoleåret Møderne fastlægges i koordination med skolens administration. 8.2 Formanden skal indkalde alle elevrådsmedlemmer til mødet på Lectio min. 2 dage før mødet. 8.3 Ved første elevrådsmøde i skoleåret kan man melde sig ind i alle udvalg og Elevrådsbestyrelsen. 8.4 Ved første elevrådsmøde i skoleåret skal der laves en telefonliste for alle medlemmer, som lægges online kun tilgængelig for Elevrådet Telefonlisten er fortrolig for Elevrådet og må ikke udleveres til andre. 8.5 Formalia ved elevrådsmøder Formanden udvælger en referent Formanden laver en liste, som alle medlemmer skriver sig på efter hvert møde. Denne liste afleverer formanden på kontoret.

5 8.5.3 Formanden er ordstyrer Godkendelse af sidste mødes referat. 9) Udvalg 9.1 Der skal være min. én formand for hvert udvalg. 9.2 Nogle af udvalgene er åbne for alle elever på Borupgaard Indmelding sker ved direkte henvendelse til formanden. 9.3 Udvalgsformændene er ansvarlige for at holde møder, skrive referater og informere Elevrådsbestyrelsen om beslutninger taget i udvalget. 9.4 Udvalgene vælger internt formændene. 9.5 Elevrådsformand og næstformand skal være medlemmer af alle grupper på Lectio, men behøver ikke deltage aktivt i udvalget eller deltage til møderne, men skal dog læse referaterne. 9.6 For optimalt forhold skal udvalgsformændene koordinere med hinanden Det er forbudt at holde møder samtidigt med Elevrådsbestyrelsen. til møder Udvalgsformændene skal skrive ud til hele Elevrådsbestyrelsen, når de indkalder 9.7 Man skal melde afbud pr. sms til udvalgsformanden Ved afbud er det påkrævet at læse beslutningsreferatet for det pågældende møde. 10) Tillidsmænd 10.1 Elevrådet ønsker at skabe et godt og funktionelt samarbejde med skolens administration Elevrådet har 2 tillidsposter i Skolerådet og 2 tillidsposter i Skolebestyrelsen. Disse skal besættes af tillidsmænd. I Skolebestyrelsen har kun én af tillidsmændene lov til at stemme Tillidsmændene bør være af forskellig køn og klassetrin henholdsvis 2.- og 3.g Valg til tillidsposter sker 14 dage inden sidste Skoleråds- eller Skolebestyrelsesmøde i skoleåret Tillidsmændene vælges på Elevrådsbestyrelsesmøde.

6 10.3 En person kan ikke både sidde i Skolerådet og i Skolebestyrelsen Tillidsmændene skal være medlemmer af Elevrådsbestyrelsen Man har en tillidspost fra man bliver valgt til man forlader Borupgaard, gælder dog ikke for formandsposten eller næstformandsposten i Elevrådet Hvis der er utilfredshed med tillidsmændene kan disse ved et Elevrådsbestyrelsesmøde afsættes hvis 2/3 af tilstedeværende Elevrådsbestyrelsesmedlemmer ønsker det Afstemning om afsættelse af tillidsmænd skal varsles 5 dage før det Elevrådsbestyrelsesmøde, hvor emnet tages op Afstemningen skal være anonym. 11) Revidering af vedtægter 11.1 Revidering kan kun ske på elevrådsturen eller ved ekstraordinært elevrådsmøde Alle fungerende elevrådsmedlemmer har lov til at stille ændringsforslag til vedtægterne Man er selv ansvarlig for at argumentere for sit ændringsforslag enten mundtligt eller skriftligt Der skal være 2/3 flertal før et ændringsforslag, kan skrives ind i vedtægterne Formanden kan nedlægge veto mod en ændring Formandens veto kan omstødes ved 3/4 flertal Alle ændringer i vedtægterne fortaget på et ekstraordinært elevrådsmøde skal genvedtages på elevrådsturen. 12) Ekstraordinære elevrådsmøder 12.1 Elevrådsformanden skal indkalde til ekstraordinære elevrådsmøder senest 3 uger før Hele elevrådet skal indkaldes til det ekstraordinære elevrådsmøde Ændringsforslag skal sendes til hele elevrådet min. 2 uger før det ekstraordinære elevrådsmøde Kun varslede ændringsforslag behandles på ekstraordinære elevrådsmøde.

7 Der kan godt ændres i ændringsforslagene under det ekstraordinære elevrådsmøde. Disse vedtægter er skrevet og vedtaget af Borupgaard Gymnasiums Elevråd på elevrådsturen januar Nuværende formand: Caroline Fabricius Nuværende næstformand: Benedikte Alberg Kloth Disse vedtægter er ændret og vedtaget af Borupgaard Gymnasiums Elevråd på ekstraordinært elevrådsmøde d. 30. oktober 2013 Nuværende formand: Benedikte Alberg Kloth Nuværende næstformand: Christoffer Gottlieb Disse vedtægter er revideret og vedtaget af Borupgaard Gymnasiums Elevråd på elevrådsturen januar Nuværende formand: Benedikte Alberg Kloth Nuværende næstformand: Christoffer Gottlieb

Dets Vedtægter og Vejledning

Dets Vedtægter og Vejledning Dets Vedtægter og Vejledning 1 Formålsbestemmelse 1a Elevrådet skal arbejde og agere med bestræbelse på at være interessepolitisk samt undgå al form for partipolitik. 1b Elevrådet skal agere som bindeled

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011

Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011 Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011 1. Foreningens navn er "Andelssamfundet i Hjortshøj" (AiH). 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune, under Århus Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere