Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi"

Transkript

1 Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi Varmeisolering 15 Floatglas Energiglas EnergiRuder Solafskærmning 23 Solafskærmende glas Brandbeskyttende 33 Brandbeskyttende glas, E, EW og EI Støjdæmpning 39 Lydreducerende glas Personsikkerhed 44 Sikkerhedsglas klasse 3-1 Hærdet glas Lamineret glas Sikringsglas 47 Sikringsklasser P1A-P8B, BR1-BR7, SG1-SG2 Lamineret glas Lamineret+hærdet glas Selvrengørende glas 51 Aktiv belægning, fotokatalytisk og hydrofil Dekorglas 57 Spejle Silketrykt glas Ornamentglas Matslebet glas Sandblæst glas Matætset glas Facadeglas Glassystemer 62 Structural Glazing U-Profilerede glas Specialglas 65 Extra klart glas Elektrisk ledende glas Røntgen glas Grundlæggende om glas 68 Glas som byggemateriale Dimensionering Termoruder Bearbejdning Kondens Standarder, Stikordsregister, Adresser 78 BR, BR-S, DS, SBi, GS, DBI, bips, BYG-ERFA, BYG.DTU CE-mærking

2 Velkommen til GLASFAKTA 2007 Du holder nu i hånden din fjerde udgave af GLASFAKTA, et praktisk hjælpemiddel til brug ved valg af bygningsglas. Den erstatter tidligere udgaver. Her findes alle vigtige fakta, med CE-mærkede data, for at kunne vælge eller foreskrive det rigtige glasalternativ. Du kan vælge blandt et rigt udvalg af glaskombinationer indenfor funktionsområderne varmeisolering, solafskærmning, brandbeskyttelse, støjdæmpning, personsikkerhed og sikring. Desuden gives grundværdier om vore produkter indenfor områderne selvrengørende glas, dekorglas, glassystemer og specialglas. 07 Ved hovedparten af alle projekteringstilfælde kan man finde de rigtige glasmuligheder i GLASFAKTA. Hvis du har behov for at kombinere mange funktioner i en og samme glasløsning, er vores dataprogram Pilkington Spectrum et bedre hjælpemiddel. Du kan læse mere om det på side 9. Nogle tips om hvordan du anvender GLASFAKTA Første gang, du anvender GLASFAKTA, anbefaler vi dig først at læse kapitlet Valg af funktionsglas. Her får du en god guide og vigtig information om ting, som du bør vide, inden du begynder at arbejde med GLASFAKTA. Hvis du ved præcis, hvad du leder efter, begynder du at søge i indholdsfortegnelsen på første side. Her findes sidehenvisninger til kapitler, til eksempler med de forskellige funktionsglas. Hver gruppe af funktionsglas har en grøn ikon. De er også placeret i de øverste hjørner på kapitelsiderne om de respektive funktionsglas. Takket være dette kan du let bladre dig frem til det ønskede kapitel uden at søge sidenummeret i indholdsfortegnelsen. Se også GLASFAKTA på vores hjemmeside, her kan også findes yderligere oplysninger. Derudover er der naturligvis vores brochurer og datablade. Når du ser dette symbol findes der mere information om det aktuelle emne f.eks. på eller i vores brochuremateriale. 2 PILKINGTON GLASFAKTA 2007 PILKINGTON GLASFAKTA

3 En kort præsentation af Pilkington Efter indtrædelsen i Pilkington blev grundlagt i England i 1826 og Pilkington i Norden NSG gruppen er vi indgår fra juni 2006 i NSG Group (Nippon Vi producerer floatglas i Finland og Sverige. verdens største produ- Sheet Glass). I alle fire lande findes der uddannet personale cent af plan- og sikker- som hjælper med at løse komplicerede glas- heds-glas til bygge- og Det var Pilkington som i halvtredserne opfandt spørgsmål inden for de områder som behand- bilindustrien med og udviklede floatglasprocessen, som revolu- les i GLASFAKTA. 49 hel- eller delejede tionerede fremstillingen af planglas og forbed- floatglasværker rede produktkvaliteten meget betydeligt. Pilkington Sverige Siden 1976 har Pilkington produceret floatglas Efter indtrædelsen i NSG gruppen er vi i Halmstad, hvor der også findes anlæg for verdens største producent af plan- og sikker- hærdning og belægning af glas. Termoruder hedsglas til bygge- og bilindustrien med 49 hel- eller delejede floatglasværker. Virksom- produceres i Piteå, Vetlanda og Malmø. I Malmø hærder vi også glas. Autoruder Bjerka heden er repræsenteret i over 130 lande og har produceres i Pilkingtons anlæg i Landskrona. Virksomhedspræsentation produktion i 26 af dem. Gruppen omsætter for ca 54 milliarder kroner og har ca Vor grossistvirksomhed for både bygningsglas og bilruder findes over hele landet. Piteå ansatte. Pilkington investerer mange millioner kroner i forskning, udvikling og kvalitetssikring for Pilkington Norge Vi har virksomheder på syv forskellige steder i Norge. I Bergen, Bjerka, Stavanger, Orkan- Trondheim Orkanger Nivala fortsat at kunne lede udviklingen af planglas- ger og Elverum produceres termoruder. I produkter. I byggeindustrien fokuserer vi på Elverum producres også slebet, silketrykt og at udvikle og forædle produkter som gør vor tilværelse mere komfortabel og sikker, og bi- hærdet glas. Desuden har vi en afdeling for glas & metal i Trondheim, glarmesterafdeling Tammerfors drager til en bedre totaløkonomi. Den seneste innovation er Pilkington Activ det selvrengø- i Bergen, Stavanger og Trondheim, samt grossistvirksomhed i Bergen, Oslo, Stavanger og Bergen Elverum Gävle Laitila Lahti rende glas. Trondheim. Oslo Glas er et miljøvenligt byggemateriale som giver god ressourcehusholdning, og desuden Pilkington Danmark I Skive produceres termoruder. Vort grossist- Stavanger Stockholm Tallinn tager vi i produktionen ansvar for og hensyn, selskab findes i Ålborg, Kolding, Odense og til både globalt og lokalt miljø. Vore anstrengelser er blevet belønnet med flere miljøpriser. Glostrup. Göteborg Pilkington Finland Siden 1987 producerer og forædler vi floatglas i Lahti. Vi har også produktion af termoruder Ålborg Skive Halmstad Vetlanda i Nivala. Den øvrige virksomhed er koncentreret om produktion af autoruder og glas til marineindustrien. Kolding Glostrup Odense Landskrona Malmö Produktion af Floatglas Produktion af termoruder Hærdning af glas Detaljeret adresseliste findes bagerst i GLASFAKTA. Glas & Metal Salgskontor og/eller grossistaktivitet Produktion af autoglas 4 PILKINGTON GLASFAKTA 2007 PILKINGTON GLASFAKTA

4 VALG AF FUNK- TIONSGLAS Stil kravet, vi har glasset Man kan få praktisk taget alle funktioner der ønskes, indbygget i en eneste glaskonstruktion Glassets grundlæggende funktion er at slippe dagslyset ind, give gennemsyn og beskytte mod vind og vejr. I de seneste årti har den tekniske udvikling af glassets egenskaber gjort det til et af de vigtigste byggematerialer. kombinationsmuligheder, det vil sige glaskonstruktioner med multifunktion. På siderne 8-10 ses mere om de her muligheder. Vi håber at det kan inspirere til nye kloge idéer i projekteringsarbejdet. Pilkington Spectrum findes på I dag har vi adgang til funktionsglas som hjælper dig til effektiv energistyring og som opfylder højt stillede krav til bl.a. brandbeskyttelse, støjdæmpning, personsikkerhed, sikring, selvrengørende og dekor. Denne udvikling har ført til, at mange traditionelle byggematerialer nu erstattes med glasprodukter for at slippe mere dagslys ind eller åbne for visuel kommunikation. Vi kan få praktisk taget samtlige funktioner indbygget i en og samme glaskonstruktion. Til og med kan et enkeltglas rumme flere funktioner. Men det er med flere glas man kan få flere I denne publikation har vi begrænset antallet af kombinationer pr funktionsområde i tabellerne. Det har vi gjort, dels for at gøre indholdet mere let tilgængeligt, dels for at holde sideantallet nede. Når der søges fakta om glaskombinationer med mange indbyggede funktioner er vort dataprogram Pilkington Spectrum et godt hjælpemiddel. Det kan downloades fra vores hjemmeside eller spørg os om at skaffe oplysningerne. På hjemmesiden findes yderligere nyttig information. PILKINGTON GLASFAKTA 2007

5 Sortimentsoversigt Produktnavn Kode Beskrivelse Pilkington Optifloat Clear Klar floatglas Pilkington K Glass K Energiglas med hård belægning Pilkington Optitherm SN SN Energiglas med blød belægning Pilkington Optitherm S3 S(3) Energiglas med blød belægning Pilkington Optifloat Grey gy Gennemfarvet solafskærmende glas Pilkington Optifloat Bronze bz Gennemfarvet solafskærmende glas Pilkington Optifloat Green gn Gennemfarvet solafskærmende glas Pilkington Arctic Blue ab Gennemfarvet solafskærmende glas Pilkington Suncool HP Neutral 70/40 Hn(70) Belagt solafskærmende-energiglas Pilkington Suncool HP Neutral 53/40 Hn(53) Belagt solafskærmende-energiglas Pilkington Suncool HP Silver 50/30 Hs(50) Belagt solafskærmende-energiglas Pilkington Suncool Brilliant 66/33 B(66) Belagt solafskærmende-energiglas Pilkington Suncool Brilliant 50/25 B(50) Belagt solafskærmende-energiglas Pilkington Suncool Brilliant Blue 50/27 Bb(50) Belagt solafskærmende-energiglas Pilkington Suncool Brilliant 30/17 B(30) Belagt solafskærmende-energiglas Pilkington Eclipse Advantage Ea+farve Hårdtbelagt solafskærmende-energiglas Pilkington Pyroshield Clear P Spejlrådglas, brandklasse E Pilkington Pyroshield Texture P Råtrådglas, brandklasse E Pilkington Pyroshield Safety Clear Py Sikkerhedsspejltrådglas, brandklasse E Pilkington Pyroshield Safety Texture Py Sikkerhedsråtrådglas, brandklasse E Pilkington Pyrodur Pd Brandbeskyttende flerlagsglas, E og EW Pilkington Pyrostop Ps Brandbeskyttende flerlagsglas, EI Pilkington Optilam Phon Lp Folie-lamineret glas til støjdæmpning Pilkington Optilam Phon K Glass Lp K Folie-lamineret glas til støjdæmpning med energi Pilkington Optilam L Lamineret personsikerhedsglas, klasse 3-1 Pilkington T (t) Hærdet personsikerhedsglas, klasse 1 Pilkington Optilam L Lamineret sikringsglas klasse P2A-P5A Pilkington Sikringsglas Lamineret glas til sikring i klasserne P6B-P8B Pilkington Sikringsglas Lamineret glas til sikring i klasserne BR & SG Pilkington Activ A Selvrengørende glas Pilkington Activ Suncool A+ Suncoolkode Selvrengørende solafskærmende-energiglas Pilkington Activ Blue Aab Selvrengørende solafskærmende glas Pilkington Optimirror Spejl Pilkington Silketryk D Hærdet silketrykt glas Pilkington Ornamentglas Tx Valset mønstret glas Pilkington Optifloat Opal Op Matætset glas Pilkington Sandblæst Sandblæst floatglas Pilkington Optilam Matlamineret Lamineret med opal folie Pilkington Emalje Facadeglas Hærdet glas med keramisk farve Pilkington E Belagt Facadeglas (Spandrel) Hærdet glas med belægning Pilkington Planar System Pilkington Profilit Structural glazing (boltet) Glassystem med valset U-profil glas Pilkington Optiwhite w Extra klart floatglas Pilkington TEC Glass Ec Glas med elektrisk ledende belægning Pilkington Med-X X Glas mod røntgenstråler Pilkington Insulight Pilkington produceret termorude Gasfyllnad Ar Argonfyldning i termoruden Gasfyllnad Kr Kryptonfyldning i termoruden Registrerede varemærker skrives normalt med fed type i skrifttype Times New Roman og med mærket, som det ses i tabellen. I stedet for at gentage dette mærke overalt i denne publikation skrives det registrerede navn kun i fed Times New Roman PILKINGTON GLASFAKTA

6 Vælg mellem et utal af kombinationsmuligheder En glaskonstruktion består ofte af flere glas. Ved kloge kombinationer kan man indbygge mange funktioner i samme konstruktion, for eksempel solafskærmning, varmeisolering, personsikkerhed og lydreduktion En glaskombination kan tilpasses til sin opgave i to tæt knyttede dimensioner: dels hvordan man opbygger glaskonstruktionen, dels hvilke funktioner man indbygger i selve glasset. Variationsrigdom i konstruktionen Her findes et næsten uendeligt antal valgmuligheder. Et, to, tre eller fire glas? Termorude eller koblet konstruktion? Tykkelsen på de enkelte glas? Afstanden mellem glassene? Luft, argon eller krypton i mellemrummet? I kapitlet Grundlæggende om glas på side 68 er der yderligere hjælp til at vælge rigtigt. Brug GLASFAKTA når det er en kortfattet information om produkterne i vort sortiment, eller et hurtigt overblik over de mest forekommende glaskombinationer og samtidig se og sammenligne deres værdier. Men når funktionskravene kendes og der ønskes den bedste løsning eller der skal kombineres mange funktioner i samme konstruktion (d.v.s. have adgang til hele Pilkington s standardsortiment), når man vil lave sin egen tabel på et udvalg af glaskombinationer eller få en udskrift af kon-struktionerne, så er det om at bruge Pilkington Spectrum. Mangfoldige glasegenskaber Med belægning, prægning, silketryk, sandblæsning, hærdning, laminering, med mere findes der i dag et stort udbud af glas med specielle egenskaber for eksempel glas til energistyring, brandbeskyttelse, støjdæmpning, personsikkerhed og dekor. Og hvis man vil, kan de fleste funktioner kombineres i en og samme konstruktion. Som indledning til hvert kapitel med funktionssymbol findes en beskrivende tekst som gør valget nemmere. GLASFAKTA eller Pilkington Spectrum? Begge! De her to hjælpemidler kompletterer hinanden på en nyttig måde. Eksempler på spørgsmål som besvares både i GLASFAKTA 2004 (svar på de mest forekommende glaskombinationer) og Pilkington Spectrum (svar på hele Pilkington s standardsortiment). Hvad der sker med U-værdien når det inderste almindelige glas i et koblet vindue byttes til et Pilkington K Glass? Hvilke brandklasser opnås med Pilkington Pyrostop? Hvor meget dæmpes solenergien, hvis der vælges Pilkington Suncool Brilliant 66 /33 yderst i stedet for almindeligt glas? Hvad bliver U-værdien når der byttes til argon i en termorude? Hvordan ændres værdierne hvis der vælges Pilkington Activ? 8 PILKINGTON GLASFAKTA 2007

7 Pilkington Spektrum Glas kan kombineres til forskellige funktioner på et næsten uendeligt antal måder. Derfor har vi udviklet et dataprogram hvor man selv kan vælge type af konstruktion, sammensætte de ønskede glastyper og direkte på skærmen se de valgte kombinationers værdier. Vælg konstruktion enkeltglas, to-lag eller tre-lag, 1+1 eller 1+2 glas osv. Bagefter ændres glas, afstand og gasfyldning. Resultatet af forandringen ses øjeblikkeligt på skærmen. Programmet holder orden på, hvor glasset placeres for at give den forventede funktion, og at belagte glas har belægningen på den rigtige side Datablad og Samleark Man laver hurtigt et udskrift af datablad eller samleark (Exel) med alle de nødvendige værdier for projekteringen, beskrivelsen eller bestillingen (inklusiv produktkoden og Energimærkning). En dokumentation, som letter kommunikationen mellem de involverede parter. Søgefunktion Ud fra ønskede data kan der enkelt søges glaskombinationer som præsenteres i en tabel på skærmen. Dobbeltklik på en kombination så åbnes standardbilledet, med alle data og grafisk oversigt, som kan udskrives på papir eller sendes som vedhæftet med en . Pilkington Spectrum hjælper til hurtigt og enkelt at få værdierne på alle produktkombinationer i Pilkington s standardsortiment. Det er let at anvende og kræver ingen forkundskaber. Pilkington Spectrum kan downloades fra vores hjemmeside www. pilkington.dk. Programmet følger Microsoft standard for PC. Datablad Skærmbillede Søgefunktion PILKINGTON GLASFAKTA 2007

8 Definer kravene, vælg glas og beskriv glaskombinationen tydeligt Man må ofte tage hensyn til mange og modstridende krav når man skal vælge glas, så tænk spørgsmålene ordentlig igennem. Til hjælp er der her en vejledning til de mest almindelige spørgsmål. De tre almindeligste krav er lav U-værdi, høj lystransmittans og lav solenergitransmittans. Helst skal alle tre krav opfyldes med maximale værdier i en eneste rude, som desuden skal se ud som almindeligt klart glas. Dette er umuligt at efterkomme fuldt ud, men i dag findes der funktionsglas, som i høj grad kan opfylde disse modstridende krav, plus mange andre krav som der kan defineres. Definer U-værdien Lav U-værdi indebærer god isolering, mindsket energiforbrug og høj overfladetemperatur som resulterer i mindre kuldenedfald og kuldestråling. Definer lystransmittans, LT Høj lystransmittans indebærer, at meget dagslys slipper ind i rummet. Øget dagslys mindsker behovet for kunstig belysning og er velgørende for alle, som opholder sig i lokalet. Definer g-værdien En reduktion af solenergien indebærer bedre termisk indeklima om sommeren og mindre behov for køling og udvendig afskærmning. De fleste af Pilkingtons solafskærmende glas har i dag meget høj lystransmittans i forhold til g-værdien, hvilket indebærer mindre solenergi uden alt for stor reduktion af dagslyset. Definer brandklasse E, EW eller EI De brandbeskyttende glas er brandklassificerede i forskellige konstruktionstyper med hensyn til tæthed, integritet og isolering. Definer støjdæmpning i R w (C; Ctr) Glas kan kombineres på et uendeligt antal måder, hvilket påvirker lydreduktionen. Definer kravniveauet som en R w jf. ønsket standard. Definer personsikkerheden og sikring Personsikkerhedsglas angives i klasse 3-1, incl brudmønster: modstand mod hårde stød, for at forhindre skære-skader, hvis glasset går i stykker. Sikring mod hærværk og indbrud angives i klasse P1A-P8B og produceres og testes for at modstå hårdt stød (P1A-P5A) og skarpt stød (P6B-P8B). Sikring mod skud angives i klasse BR1-BR7 eller SG1-SG2 og hver klasse angiver glassets modstand afhængig af våben, projektil og afstand. Definer kravet til udseendet Udover de tekniske krav stilles der en række æstetiske og mange gange svært definerbare krav til glaskombinationen. De har ofte med oplevelsen af glasset at gøre. For eksempel glassets refleksion, farvegengivelse og udseende, farven på facadeglas eller typen af translucent glas. Funktionskrav Virkemiddel Definer Standard Mindre varmetab Energiglas U-værdi DS/EN 673 Mindre kuldenedfald Energiglas U-værdi DS/EN 673 Forbedret termisk komfort Energiglas U-værdi DS/EN 673 Øget/mindre UV-stråling Jernfattigt/Lamineret glas UV-transmittans DS/EN 410 Øget/mindre lysindstråling Lyst/mørkt glas LT, lystransmittans DS/EN 410 Mindre solstråling Solafskærmende glas g-værdi DS/EN 410 Refleksion/blænding/spejling Solafskærmende glas LT og Lrud + lys ude/lys inde DS/EN 410 Forhindre røg, flammer, stråling Brandbeskyttende glas E, EW eller EI og tid DS/EN Støjdæmpning Lyddæmpende glas Rw (C; C tr ) db DS/EN ISO Forhindre skæreskader Personsikkerhedsglas Klasse 3-1 DS/EN Forhindre hærværk og indbrud Sikringsglas Klasse P1A-P8B DS/EN 356 Forhindre skud Sikringsglas Klasse BR1-BR7 eller SG1-SG2 DS/EN 1063 Rengøring Selvrengørende glas Glas i brystninger Facadeglas (Emalje/Belagt) Farve Uigennemsigtigt Translucente glas Type af glas: Ornament, ætsat, - sandblæst, silketryk, matlaminat 10 PILKINGTON GLASFAKTA 2007

9 Sådan beskrives valget af glaskombination Ud fra kravdefinitionerne kan man ved hjælp af GLASFAKTA vælge en glaskombination som opfylder kravene. Man kan også få hjælp af Pilkington Spectrum eller konsultere Pilkington. TERMORUDEBESKRIVELSE To-lags termorude: : Udvendig 6mm Pilkington Suncool Brilliant 66/33, 15mm argon, indvendigt 4mm Pilkington Optifloat Clear: Energimærkning: 1,1/65/36 Denne opbygning kan også specificeres med vor produktkode på en enkel og præcis måde: Pilkington 6B(66)-15Ar-4 For at undgå misforståelser er det vigtigt at foreskrive glasvalget på en entydig måde. Enten laves en produktionsspecifikation med navn i klartekst, og altid med det yderste glas først og det inderste til sidst. Mål angives med BxH (bredde først). ENERGIMÆRKNING Energimærkning er en sammenfatning af rudens data: U/LT/g U-værdi W/m²K LysTransmittans i % g-værdi (total solenergitransmittans: TST) i % For at være sikker på at den rude der er valgt, også er den som leveres, er det vigtigt, at produktet beskrives tydeligt og nøjagtigt. Sikre projekterende anvender vores Produktkode I tabellerne og i Pilkington Spectrum findes altid en produktkode vist for hver glaskombination. Den er til for at forenkle kommunikationen og øge sikkerheden mellem bestilleren og producenten. Koden er entydig og kan naturligvis anvendes i beskrivelsen i stedet for produktspecifikationen i klartekst. Koden beskriver eksakt, hvordan termoruden/ glaskombinationen er opbygget. Cifrene angiver tykkelsen i mm på glasset eller mellemrummet. Bogstaverne er den kortest mulige forkortelse for respektive produktnavn, produkttype eller gas. Der findes en nøgle til forkortelserne på side 7. Ved belagt glas viser placeringen af forkortelsen hvor belægningen findes. Koderne adskilles med et plustegn (+) eller bindestreg (- ). Plustegnet anvendes for koblede mellemrum og bindestreger angiver at det er en termorude. Almindeligt floatglas og luft i mellemrummet har ingen bogstavkode, men angives kun med tykkelsen på glasset eller mellemrum. Argon forkortes Ar og Krypton Kr og skrives direkte efter mellemrumsbredden, for eksempel -12Ar-. Produktkoden skrives altid med det yderste glas først. Produktkoden er en komprimeret, nøjagtig beskrivelse af hvordan en termorude eller anden glaskombination er opbygget. PRODUKTSPECIFIKATION MED PRODUKTKODE 4mm Pilkington Suncool HP Neutral 70/40. Placeringen af produktnavnets forkortelse viser at belægningen sidder i det tætte mellemrum UD 6mm Pilkington Optifloat Green, hærdet 9,1 mm Pilkington Optilam Phon lydreducerende glas Pilkington 6gn(t)+40+4Hn(70)-15Ar-9,1Lp IND Produktkoden ses i tabellerne og fås automatisk i når der anvendes Pilkington Spectrum 40mm luft. Plustegnet angiver at det er en koblet ramme 15mm argon. Bindestregen angiver at det er en termorude PILKINGTON GLASFAKTA

10 Produktnavn Termiske værdier Produktkode Energimærkn. U-værdi Indv. temp. Type U/LT/g Luft Argon Krypton med argon med argon W/m 2 K W/m 2 K W/m 2 K o C Pilkington Suncool HP Neutral 70/40 6Hn(70) Tre-lag 1,0/64/39 1,3 1,0 0,8 16,3 15 Terminologi og beskrivelseskoder, forklaring til tabellerne Denne information hjælper til hurtigt at forstå og tyde tabellerne i GLASFAKTA. Produktnavn Produktnavnet angiver hvilken type af glas som indgår i ruden, for eksempel Pilkington Optifloat Clear. Når der indgår flere produkter i ruden fremgår det altid af produktkoden, hvilke de er. Produktkode Vores betegnelse Europæisk standard Forklaring Koden beskriver nøjagtigt hvordan termoruden eller glaskombinationen er opbygget, for eksempel 6Hn(70) Cifrene angiver tykkelserne i mm på glas og spalter. Bogstaverne er den kortest tænkelige forkortelse for de respektive produktnavne, produkttyper og gas. Der findes en mere detaljeret beskrivelse af produktkoden på side 11. Type Her fremgår det om det er et enkeltglas, en to-lags termorude, en tre-lags termorude, en koblet rude 1+2 osv. For flere detaljer se på side i kapitlet Grundlæggende om glas. Energimærkning Energimærkning er en sammenfatning af rudens data. Den består altid af tre cifre U/LT/g U U g Varmeisolering T UV τ uv Transmission af ultraviolet stråling LT τ ν Transmitteret synligt lys LR ut ρ ν Reflekteret lys udad LR in Reflekteret lys indad R a Farvegengivelsesindeks I I Solenergistråling ST τ θ Direkte Solergitransmittans SR ρ θ Solenergireflektans (udad) SA α θ Solenergiabsorptans TST/g g Total solenergitransmittans f1 Total afskærmningsfaktor f2 Direkte afskærmningsfaktor E, EW, EI E, EW, EI Brandklasser R W (C; C tr ) R W (C; C tr ) Lydreduktion Sikkerhedsklasser for personsikkerhed P1A-P8B P1A-P8B Sikringsklasser mod hærværk og indbrud BR1-BR7 BR1-BR7 Sikringsklasser mod skud SG1-SG2 SG1-SG2 Sikringsklasser mod skud som er nøgletallene for rudens egenskaber, det vil sige U-værdi/lystransmittans/g-værdi. Energimærkningen er først interessant når man har en komplet kombination af funktionsglas. Derfor angives denne kode ikke i de tabeller som udelukkende skal vise egenskaber, på for eksempel brandbeskyttende, lydreduktion, sikkerhed og sikring. Energimærkningsklasse i h.t. Energimærkningsordning af termoruder. Se Termiske værdier De angivne U-værdier er beregnede midtpunktsværdier i henhold til DS/EN 673. Ved beregning og/eller bedømmelse af et vindues samlede praktiske U-værdi skal der tages hensyn til isoleringen i randzonen, karm og ramme, samt tages hensyn til vinduets størrelse jvf DS Udg. og korrigeres for ufuldstændigheder ved monteringen. Praksis forudsætter også at gasfyldte ruder har 90% fyldningsgrad. Her vises beregnet Overfladetemperatur på det inderste glas i en 90%-argongasfyldt termorude ved -10 C ude og +20 C inde. Optiske værdier Alle optiske værdier er beregnet i henhold til DS/EN 410. Værdierne er opdelt i tre afsnit UV-stråling, dagslys og solenergi. UV-stråling T UV (τ uv ) er transmissionen af ultraviolet stråling i intervallet nm. 12 PILKINGTON GLASFAKTA 2007

11 Optiske værdier UV Dagslys Solenergi T UV LT LR ud LR ind R a ST SR SA TST g Afsk. faktor % % % % Indeks % % % % solf. f 1 f ,39 0,51 0,45 Dagslys LT (τ ν ) er værdien på det transmitterede synlige lys i intervallet nm angivet i procent af det mod glasset indfaldende lys. LR ud (ρ ν ) og LR ind er reflekteret lys udad og indad i det samme interval. Index Ra, som almindeligt benævnes farvegengivelsesindeks, er et forsøg på at beskrive glassets transmissionsfarve i henhold til en metode beskrevet og reguleret i DS/EN 410. Solenergi Intervallet for solenergistrålingen (I) er nm i henhold til DS/EN 410. ST (τ θ ) er den Direkte Solenergitransmittans, SR (ρ θ ) er den udadrettede Solenergireflektans og SA (α θ ) Solenergiabsorptans er den i glaskombinationen absorberede solenergi. TST(g) er den totalt transmitterede solenergi som består af ST plus den andel af absorberet solenergi som efterstråler indad. Den totale solenergitransmittans TST angives også som solfaktor g. Afskærmningsfaktorerne f1 (total transmittans) og f2 (direkte transmittans) anvendes først og fremmest i varme- og ventilationsberegningsprogrammer. De er beregnet med en to-lags termorude med solfaktor 0,76 som grundlag. I ST SR g-værdi + SA I=SR+SA+ST=100% Brandklasse Lydreduktion Sikkerheds- Sikrings- Måloplysninger klasse klasse Tykkelse Tykkelses- Vægt Længde- Min- Max E EW EI R w R w + C R w + C tr 3-1 P, BR, SG tolerancer tolerancer mål mål db db db mm mm kg/m 2 mm mm mm (C)1 P3A 33 +/ x x 2000 Brandklasse Brandbeskyttende glas deles i brandklasse E, EW og EI i henhold til BR95 og DS/EN For yderligere information se kapitlet Brandbeskyttende på side 33 Lydreduktion Lydreduktionen angives i R w, R w + C og R w + C tr db. For yderligere information se kapitlet om Støjdæmpning på side 39. Personsikkerhed Glas som klarer kravet i henhold til DS/ EN12600 klassificeres som personsikkerhedsglas i klasserne 3-1. For yderligere information se kapitlet Personsikkerhed på side 44. PILKINGTON GLASFAKTA 2007 Sikring Sikringsglas (security) testes efter DS/EN 356 og klasses i sikringsklasserne P1A-P8B og vedr skud efter DS/EN 1063 i klasserne BR1-BR7 og SG1-SG2. Flere informationer findes i kapitlet Sikringsglas på side 47. Måloplysninger Tykkelsen angives som nominel værdi og inkluderer også luftspalter. Tykkelsestolerancer og Vægt kan variere noget, særligt i laminerede konstruktioner. Kontakt Pilkington hvis der ønskes nøjagtige oplysninger. Hvor max. mål og min. mål angives er det vigtigt at holde produktionsmål, godkendte mål og praktisk anvendelige mål adskilt. CE-mærkning sikrer at et produkt følger den harmoniserede europæiske standard. Alle data i GLASFAKTA vises i h.t. disse standarder hvis intet andet angives. CE-mærket for hvert produkt, inklusive deklarerede værdier, findes på 13

12 14 PILKINGTON GLASFAKTA 2007

13 Varmeisolering Den oprindelige funktion for vinduesglas var at slippe dagslys ind og skabe gennemsyn samtidig med, at det gav beskyttelse mod vejr og vind. Glassets grundfunktion er fortsat den samme, men nu kan vi tilbyde meget mere i en og samme kombination. I dag er målsætningen, at skabe det bedst mulige indeklima med det laveste energiforbrug og miljøpåvirkning. Takket være avanceret forædlingsteknik har glasset udviklet sig til at være den måske vigtigste bygningskomponent i dette arbejde. Kravet til glaskonstruktioner er helt forskellige i en bygning med varmeoverskud (eksempelvis kontor) sammenlignet med bygninger med varmeunderskud (eksempelvis boliger). Pilkington har en løsning til begge situationer. Energimærkningen hjælper hurtigt med at finde den rigtige glaskombination i hvert enkelt situation. Pilkington s energiglas forbedrer indeklimaet ved, at reducere kuldenedfald og kuldestråling. Desuden reducerer de behovet for opvarmning og bidrager til et bedre miljø på vor klode og til en lavere energiregning for beboerne. En EnergiRude er fuldt tilstrækkeligt for normale vinduesstørrelser. Vil man gøre nytte af større og højere vinduer, kræves der lidt mere for at blive fri for kuldenedfald og kuldestråling. I det her kapitel findes glasprodukter som klarer det. Nu kan vægge åbnes fra gulv til tag for at få en flot udsigt og slippe ekstra meget dagslys ind. En EnergiRude med Pilkington s energiglas garanterer komforten. PILKINGTON GLASFAKTA

14 Klart floatglas, Optifloat Clear Klart floatglas, Optifloat Clear Produktnavn Termiske værdier Optiske værdier Lyd- Måloplysninger Produktkode Energimærkn. U-værdi Indv.temp UV Dagslys Solenergi reduktion Tykkelse Tykk. Vægt Type U/LT/g Luft Argon Krypton Argon T UV LT LR ud LR ind R a ST SR SA TST g Afsk.faktor R w R w +C tr tolerance med argon W/m 2 K W/m 2 K W/m 2 K o C % % % % indeks % % % % solf. f 1 f 2 db db mm +/- mm kg/m 2 Pilkington Optifloat Clear Enkeltglas 3 Enkelt 5,8/90/86 5, ,86 1,13 1, ,2 7,5 4 Enkelt 5,8/89/85 5, ,85 1,12 1, , Enkelt 5,8/89/84 5, ,84 1,11 1, , Enkelt 5,7/88/82 5, ,82 1,08 1, ,2 15 6,4L* Enkelt lamineret 5,7/88/79 5, ,79 1,04 0, , Enkelt 5,7/87/80 5, ,80 1,05 1, ,3 20 8,8L* Enkelt lamineret 5,7/87/77 5, ,77 1,01 0, , Enkelt 5,6/87/78 5, ,78 1,03 0, , Enkelt 5,5/85/75 5, ,75 0,99 0, , Enkelt 5,5/83/71 5, ,71 0,93 0, , Enkelt 5,3/81/67 5, ,67 0,88 0, ,0 47 Pilkington Optifloat Clear To-lags termorude To-lag 2,8/81/76 3,0 2,8 2,6 9, ,76 1,00 0, , To-lag 2,7/81/76 2,9 2,7 2,6 9, ,76 1,00 0, , To-lag 2,6/81/76 2,8 2,6 2,6 10, ,76 1,00 0, , To-lag 2,6/80/74 2,7 2,6 2,6 10, ,74 0,97 0, , To-lag 2,6/80/73 2,7 2,6 2,6 10, ,73 0,96 0, , To-lag 2,6/79/72 2,7 2,6 2,6 10, ,72 0,95 0, , ,4L* To-lag lamineret 2,6/78/71 2,7 2,6 2,6 10, ,71 0,93 0, ,0 30 Pilkington Optifloat Clear Tre-lags termorude Tre-lag 1,9/73/68 2,0 1,9 1,7 12, ,68 0,89 0, , Tre-lag 1,8/73/68 1,9 1,8 1,6 13, ,68 0,89 0, , Tre-lag 1,8/72/66 1,9 1,8 1,6 13, ,66 0,87 0, , Tre-lag 1,8/72/65 1,9 1,8 1,6 13, ,65 0,86 0, , Tre-lag 1,7/70/63 1,9 1,7 1,6 13, ,63 0,83 0, ,5 45 Pilkington Optifloat Clear Koblede ruder Koblet 1+1 2,8/81/76 2, ,76 1,00 0, Koblet 1+2 1,8/73/68 1,8 1,8 1,7 13, ,68 0,89 0, Forklaringer til tabelrubrikkerne findes på side * CE-mærkes senere i 2007, se side 79 For værdier på andre kombinationer se vores dataprogram Pilkington Spectrum eller kontakt Pilkington Vort floatglas, som er fri for optiske forvrængninger og giver klart gennemsyn hedder Pilkington Optifloat Clear. Det er stammen i en lang række forædlede glasprodukter. Floatglas fremstilles af sand, soda og kalksten med små tilsætninger af dolomit og feldspat. Produktionen sker i en kontinuerlig proces, hvor det smeltede glas flyder ud på et bad af smeltet tin. Glasmassen formes til et glasbånd og køles ned og skæres op i passende formater. optiske forvrængninger og ideelt, når der kræves klart gennemsyn. Det fremstilles i formater op til mm og i tykkelser fra 0,4 til 19 mm og indgår i en række af produkter som vinduer, møbler, køretøjer, indramninger og andet elektronisk udstyr. Det største anvendelsesområde er som bygningsglas i vinduer, døre, facader og tag. Her er glas-tykkelsen normalt mellem 3 og 12 mm. Floatglas er stammen i en lang række forædlede glasprodukter, hvor egenskaberne tilpasses kravet til eksempelvis U-værdi, solafskærmning, brandbeskyttelse, lydreduktion, øget krav til sikkerhed og sikring. Floatglas kan belægges (coates), gennemfarves, hærdes, lamineres, bøjes, silketrykkes, dekormales og forsølves (spejle) Solenergitransmittans, % Pilkington Optifloat UV-stråling Pilkington Optilam Lys Floatglasset er transparent, har ens tykkelse og en blank poleret overflade. Glasset er fri for Bølgelængde, nm Største delen af UV-stråling absorberes i alm. floatglas. Men den lille mængde som trænger igennem kan bidrage til både falming og ældning af materialer. Ved at laminere glasset kan PVB-folien reducere UV-strålingen betydeligt. 16 PILKINGTON GLASFAKTA 2007 PILKINGTON GLASFAKTA

15 Pilkington tilbyder tre typer af energiglas for at tilgodese forskellige prioriteringer af isoleringsevnen, lystransmittansen, solenergitransmittansen og placering i forskellige konstruktioner også til forsatsløsninger. Datablad K Glass Datablad Optitherm SN Datablad Optitherm S3 U-værdi [W/m²K]: Den mængde energi der passerer gennem konstruktionen pr sekund (Joule/sec=W), pr m² ved 1 grads forskel (K = grad ºC). U-værdien på glas: Ug måles som midtpunktværdi eksklusiv randzone jvf ENstandarder og CE-mærkning. Energiglas Pilkington s energiglas består af floatglas som belægges med et selektivt lag eller belægning som både slipper kortbølget solenergi igennem og reflekterer langbølget rumvarme. Vi tilbyder tre typer af belægning - en hård og to bløde. Klart floatglas Hård eller blød belægning Pilkington K Glass Dette glas har en hård belægning som lægges på glasset direkte i floatprocessen. Den selektive belægning er farveneutral og Pilkington K Glass ser derfor næsten ud som almindeligt glas i gennemsyn. Takket være den slidstærke belægning kan dette produkt håndteres som almindeligt glas og anvendes som enkelt energiglas i koblede rammer og forsatsruder, dvs uden at det nødvendigvis skal monteres i termorude. Man kan altså forbedre isoleringen i ældre koblede vinduer ved at udskifte et af glassene eller ved at montere et Pilkington K Glass i en separat ramme. Man kan også montere det i sprossede rammer, hvilket er særdeles værdifuldt for bevaringværdige bygninger også som lydlamineret Optilam Phon K Glass. Dette glas er den type af energiglas som slipper mest solenergi ind. Pilkington Optitherm SN Belægningen lægges på det færdige floatglas i en separat proces i direkte forlængelse af floatglasproduktionen. Den selektive belægning på Pilkington Optitherm SN er helt transparent og dette energiglas er derfor næsten lige så farveneutralt og klart som almindeligt floatglas. Det har højere lystransmittans end K Glass. Da belægningen er blød kan den skades ved håndtering, hvorfor det altid skal monteres i termoruder med belægningen mod luftmellemrummet. Pilkington Optitherm S3 Dette glas produceres på samme måde som Pilkington Optitherm SN og bør derfor håndteres og anvendes på samme måde. Den afgørende forskel er, at det isolerer bedst af vore tre alternativer og slipper lige så meget lys ind som klar float, men mindre solenergi end de andre energiglas. Hvilket energiglas skal vælges? Valget afhænger af, hvad der prioriteres i den aktuelle situation. Skal glasset monteres som et enkeltglas i forsatsramme er valget let Pilkington K Glass. Når glasset skal monteres i en termorude er valget lidt mere kompliceret. De ønskværdige egenskaber til isoleringsevnen (lav U-værdi), lystransmittans og solenergitranmittans kan ikke udnyttes fuldt ud i en og samme termorude. I Pilkington K Glass giver mest passiv solvarme: høj g-værdi. Emissionsfaktoren (ε) angiver hvor stor en del af varmen i glasoverfladen som udstråles ved en vis temperatur. Et ubelagt glas med ε=0,84 udstråler 84 % af det teoretiske mulige, medens et belagt glas med ε=0,04 kun udstråler 4 %. En større del af varmen bliver altså i glasset og gør det varmere. Glas med ε 0,20 defineres som lavemissionsglas (de kaldes oftest energiglas). Vi viser korrigerede emissiviteter i h.t. DS/EN 673. Type af glas Emissions- Glastykkelse, Tavleformat faktor (ε) mm mm Pilkington K Glass 0,17 4, x x 3600 Pilkington Optitherm SN 0,048 4, 6, 8, x 6000 Pilkington Optitherm S3 0,037 4, x 6000 Pilkington Optitherm SN vælges når både lystransmittansen og isoleringsevnen prioriteres højt, til glæde for et klart gennemsyn, dagslys, indeklima og energibesparelse. Hvis U-værdien er helt afgørende vælges Pilkington Optitherm S3. Om kombinationer med andre glas Energiglas kan med fordel kombineres med Pilkington Activ: selvrengørende glas og med såvel solafskærmende glas som forskellige sikkerhedsglas, lydreducerende glas og ornamentsglas. Om placering i termoruden Glas med blød belægning skal altid monteres med belægningssiden ind mod termorudens hulrum for at beskytte den. Termorudens U-værdi og dagslystransmittans påvirkes ikke af, om energiglasset monteres yderst eller inderst, derimod påvirkes solenergitransmittansen. Vil man have så meget solenergi ind som muligt, placeres energiglasset inderst, hvilket er det mest almindelige. Vil man have en lille solafskærmning monteres glasset yderst, hvilket reducerer solenergien gennem ruden med 3-7 %. I glastag og ovenlys kan man placere energiglasset yderst. Som indvendigt W/m 2 K U-værdi 3,0 2,0 1,0 Klart floatglas Pilkington K Glass Pilkington Optitherm SN Pilkington Optitherm S3 glas anvender man idag normalt et lamineret energiglas. Et uhærdet energiglas må aldrig monteres midt i en trelags termorude, da det absorberer mere solenergi end almindeligt glas. Den indesluttede luft formår ikke at afkøle glasset, og der opstår risiko for termisk brud. Om hærdning og laminering Pilkington K Glass med hård belægning kan håndteres som almindeligt floatglas, det vil sige hærdes, lamineres og bøjes. Energiglas med blød belægning, belægges efter at glasset er lamineret eller hærdet. Belagt glas kan ikke hærdes, lamineres, bøjes eller yderligere behandles. Om håndtering og rengøring. Det er vigtigt, at siden med den selektive belægning altid holdes tør og ren. Fugt og snavs ødelægger emissiviteten, dvs nedsætter den varmeisolerende evne væsentligt. Det er bl.a. derfor energiglasset giver bedst effekt ved montering af belægningen mod luftmellemrummet. % Lystransmittans % (LT) 100 Klart floatglas Pilkington Optitherm S3 Pilkington Optitherm SN Pilkington K Glass Solenergitransmittans (TST eller g=solfaktor) Klart floatglas Pilkington K Glass Pilkington Optitherm SN Pilkington Optitherm S3 Pilkington Energiglas gør det muligt at åbne for vægge og tag med store vinduer og glaspartier og reducere energiforbruget uden at give afkald på komforten Energimærknings-klasser: Beregning af energiklasse er altid baseret på to-lags termorude 4-15Ar-*4 hvor isolering (U-værdi) og solenergibidrag (g-værdi) vægtes mod hinanden, og hvor den bedste løsning med størst bidrag til husets opvarmning giver højeste klasse. I det europæiske energimærkningssystem er klasse A bedst og G dårligst. I den danske mærkning af termoruder gives kun klasserne A, B og C for positivt bidrag. Ruder med negativ energibalance kan ikke klassificeres. Her ses hvordan U-værdi, lystransmittans og solenergitransmittans prioriteres lidt forskelligt i hver af de tre *energi-glas. Sammenligningen er udført for en to-lags termorude (4-15Ar-*4). Det, som adskiller termoruderne, er det indvendige glas og de fire navne i diagrammet viser de fire alternativer. Desuden vises emissionsfaktoren for de forskellige glas ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Emissionsfaktor (ε) Klart floatglas Pilkington K Glass Pilkington Optitherm SN Pilkington Optitherm S3 18 PILKINGTON GLASFAKTA 2007 PILKINGTON GLASFAKTA

16 Energiglas Energiglas Produktnavn Termiske værdier Optiske værdier Lyd- Måloplysninger Produktkode Energimærkning U-værdi Indv.temp. UV Dagslys Solenergi reduktion Tykkelse Vægt Type U/LT/g Luft Argon Krypton Argon T UV LT LR ud LR ind R a ST SR SA TST g Afsk.faktor R w R w +C tr med argon W/m 2 K W/m 2 K W/m 2 K o C % % % % indeks % % % % Solf. f 1 f 2 db db mm kg/m 2 Pilkington K Glass Korrigeret emissivitet, ε = 0,17 Tilgængelige tykkelser: 3, 4, og 6 mm K3 Enkelt 5,8/83/77 5, ,77 1,01 0, ,5 K4 Enkelt 5,8/82/76 5, ,76 1,00 0, K6 Enkelt 5,8/81/73 5, ,73 0,96 0, K4 Koblet 1+1 1,8/74/72 1, ,72 0,95 0, K8,8Lp* Koblet 1+1 1,8/73/70 1, ,70 0,92 0, K4 To-lag 1,6/74/72 1,9 1,6 1,5 14, ,72 0,95 0, K4 To-lag 1,5/74/72 1,7 1,5 1,5 14, ,72 0,95 0, K4 To-lag 1,5/74/69 1,7 1,5 1,5 14, ,69 0,91 0, K6,4L* To-lag lamineret 1,5/72/68 1,7 1,5 1,5 14, ,68 0,89 0, Pilkington Optitherm SN Korrigeret emissivitet, ε = 0,048 Tilgængelige tykkelser: 4, 6, 8 og 10 mm 4-9-SN4 To-lag 1,6/78/63 2,0 1,6 1,1 14, ,63 0,83 0, SN4 To-lag 1,3/78/63 1,6 1,3 1,1 15, ,63 0,83 0, SN4 To-lag 1,2/78/63 1,4 1,2 1,1 15, ,63 0,83 0, SN4 To-lag 1,2/77/61 1,4 1,2 1,1 15, ,61 0,80 0, SN6,4L* To-lag lamineret 1,2/76/61 1,4 1,2 1,1 15, ,61 0,80 0, SN-15-4 To-lag 1,2/78/58 1,4 1,2 1,1 15, ,58 0,76 0, SN-15-6,4L* To-lag 1,2/77/57 1,4 1,2 1,1 15, ,57 0,75 0, SN4 Tre-lag 1,0/71/57 1,3 1,0 0,8 16, ,57 0,75 0, SN4 Tre-lag 0,9/71/57 1,2 0,9 0,9 16, ,57 0,75 0, SN Tre-lag 1,0/71/53 1,3 1,0 0,8 16, ,53 0,70 0, SN SN4 Tre-lag 0,7/69/50 1,0 0,7 0,5 17, ,50 0,66 0, SN4 Koblet 1+2 1,0/71/57 1,2 1,0 0,8 16, ,57 0,75 0, Pilkington Activ og Pilkington Optitherm SN Korrigeret emissivitet, ε = 0,048 A4-15-SN4 To-lag 1,2/74/60 1,4 1,2 1,1 15, ,60 0,79 0, A6-15-SN6,4L* To-lag lamineret 1,2/72/58 1,4 1,2 1,1 15, ,58 0,76 0, Pilkington Optitherm S3 Korrigeret emissivitet, ε = 0,037 Tilgængelige tykkelser: 4 og 6 mm 4-15-S(3)4 To-lag 1,1/80/61 1,4 1,1 1,1 15, ,61 0,80 0, S(3)4 To-lag 1,1/79/59 1,4 1,1 1,1 15, ,59 0,78 0, S(3)-15-4 To-lag 1,1/80/59 1,4 1,1 1,1 15, ,59 0,78 0, S(3)4 Tre-lag 1,0/72/56 1,3 1,0 0,8 16, ,56 0,74 0, S(3)4 Tre-lag 0,9/72/55 1,1 0,9 0,8 16, ,55 0,72 0, S(3) Tre-lag 1,0/72/54 1,3 1,0 0,8 16, ,54 0,71 0, S(3) S(3)4 Tre-lag 0,7/71/50 0,9 0,7 0,5 17, ,50 0,66 0, S(3)4 Koblet 1+2 1,0/72/56 1,2 1,0 0,8 16, ,56 0,74 0, Pilkington K Glass og Optitherm SN / Optitherm S3 4K SN4 Koblet 1+2 0,8/65/53 0,9 0,8 0,7 17, ,53 0,70 0, K S(3)4 Koblet 1+2 0,8/67/52 0,9 0,8 0,6 17, ,52 0,68 0, Pilkington Optifloat Clear 4 Enkelt 5,8/89/85 5, ,85 1,12 1, To-lag 2,6/81/76 2,8 2,6 2,6 10, ,76 1,00 0, Tre-lag 1,8/73/68 1,9 1,8 1,6 13, ,68 0,89 0, Forklaringer til tabelrubrikkerne findes på side * CE-mærkes senere i 2007, se side 79 For værdier på andre kombinationer se vores dataprogram Pilkington Spectrum eller kontakt Pilkington 20 PILKINGTON GLASFAKTA 2007 PILKINGTON GLASFAKTA

17 22 PILKINGTON GLASFAKTA 2007

18 Solafskærmning Den oprindelige funktion for vinduesglas var at slippe dagslys ind og skabe gennemsyn samtidig med, at det gav beskyttelse mod vejr og vind. Glassets grundfunktion er fortsat den samme, men nu kan vi tilbyde meget mere i en og samme kombination. I dag er målsætningen, at skabe det bedst mulige indeklima med det laveste energiforbrug og miljøpåvirkning. Takket være avanceret forædlingsteknik har glasset udviklet sig til at være den måske vigtigste bygningskomponent i dette arbejde. Kravet til glaskonstruktioner er helt forskellige i en bygning med varmeoverskud (eksempelvis kontor) sammenlignet med bygninger med varmeunderskud (eksempelvis boliger). Pilkington har en løsning til begge situationer. Energimærkningen hjælper hurtigt med at finde den rigtige glaskombination i hvert enkelt situation. Solafskærmende glas behøver ikke kun at være farvede. De lukker både lys og solenergi ude, hvilket kan være ønskværdigt i nogle sammenhænge, f.eks. af æstetiske årsager. I de fleste tilfælde ønsker man kun lys og intet bidrag fra solenergien. Desværre er dette fysisk umuligt, da lys også er varme. Men vi er kommet godt på vej med solafskærmende glas som slipper næsten ligeså meget sollys ind som almindeligt glas og afskærmer over to tredjedele af den totale solvarme. Disse glas mindsker behovet for ventilation og køling og baner vej for ny arkitektur med større glas og mere dagslys i rummene. Det er specielt vigtigt for velbefindendet hos os nordboere, da vi er underernæret med dagslys i vinterhalvåret. PILKINGTON GLASFAKTA

19 De gennemfarvede solafskærmende glas findes som Pilkington Optifloat i grå, bronze og grøn samt som Pilkington Arctic Blue. Jo tykkere glas desto mørkere nuancer. Disse glas kan håndteres og monteres som almindeligt floatglas. Datablad Optifloat Datablad Arctic Blue Datablad Suncool Brilliant Datablad Suncool HP Datablad Activ Suncool En oversigt over Pilkington s solafskærmende glas. Solafskærmende glas Pilkington tilbyder tre typer af solafskærmende glas: gennemfarvede glas, belagte glas med lavemissionsegenskaber samt selvrengørende solafskærmende-energiglas. Også silketrykte glas kan anvendes som solafskærmende glas. Gennemfarvede solafskærmende glas Denne type glas dæmper solenergien ved højere absorption af solenergi end klart floatglas, samtidig har de en lavere lysrefleksion. De er gennemfarvede og produceres på samme måde som klart floatglas. Eneste forskel er, at der er tilsat farve, som øger absorptionen og giver en ændret farve i glasmassen. Pilkington Optifloat findes i nuancerne grå, bronze og grøn. Pilkington Arctic Blue er naturligvis blå. Alle varianter har nogenlunde den samme solfaktor, men det transmitterede lys varierer både i mængde og farve, afhængig af glassets tykkelse. Jo tykkere glas desto mørkere nuancer, lavere sollystransmittans og bedre solfaktor. Belagte solafskærmende- energiglas Disse glas kombinerer egenskaber med solafskærmning og energiglas. De består af klart floatglas, som er belagt med en meget tynd og transparent belægning, som desuden er lavemitterende. De findes både som hårdtog blødtbelagte glas. De hårdtbelagte hedder Pilkington Eclipse Advantage og Pilkington Solar E og er først og fremmst til montage som enkeltglas. Vanligt klarglas Hård eller mjuk beläggning De blødtbelagte glas findes i tre udførelser: Pilkington Suncool HP (High Performance) slipper en stor del af det synlige lys ind, men afskærmer solenergien effektivt. Lystransmittansen er betydelig højere end solenergitransmittansen, hvilket kendetegner alle glas i denne gruppe. Der findes to neutrale varianter Pilkington Suncool HP Neutral 70/40 og Pilkington Suncool HP Neutral 53/40 og en spejlende variant Pilkington Suncool HP Silver 50/30. Det spejlende glas har bedre solfaktor end de neutrale glas. Pilkington Suncool Brilliant betragter vi som den fjerde generation af solafskærmende glas. De har en lystransmittans, som er dobbelt så høj som den totale solenergitransmittans. Større andel af lyset kan man ikke opnå, da ca halvdelen af solenergi findes i dagslyset (hvilket illustreres med skillelinien i diagrammet på næste side). Samtlige Pilkington Suncool er farveneutrale i transmission, det vil sige når man ser ud gennem glassene. Det er i refleksion, set udefra, man kan se farveforskelle. Gennemfarvede Belagte Belagte Dobbelt belagte, selvrengørende solafskærmende glas solafskærmende-energiglas solafskærmende-energiglas solafskærmende-energiglas 1. generationen 3. generationen 4. generationen 5. generationen Den femte generation er Pilkington Activ Suncool, solafskærmende glas som desuden er selvrengørende. Hvilket solafskærmende glas skal man vælge? Når der vælges solafskærmende glas af hovedsagelig æstetiske grunde, kan der frit vælges design. I øvrige tilfælde er valget afhængigt af, hvor stærkt lav solenergitransmittans prioriteres i forhold til høj lysindstråling. Når der udover solafskærmning ønskes en lav U-værdi, vælges enten blandt Pilkington Suncool eller også kombineres nogle af de øvrige solafskærmende glas med et energiglas. Når det er tilstrækkeligt med en middel solafskærmning, og høj lystransmittans er væsentlig, eller når det skal være så tæt på klart float som muligt, er Pilkington Suncool HP Neutral 70/40 det naturlige valg. Når der stilles store krav til høj lystransmittans og god solafskærmning vælges en af de fire varianter af Pilkington Suncool Brilliant. Af produktionstekniske grunde er en absolut ens farve refleksion set udefra, især ved efterbestilling, ikke muligt. Om kombinationer med andre glas Alle solafskærmende glas kan (med få undtagelser) naturligvis kombineres i termoruder med Pilkington s øvrige funktionsglas med brandbeskyttende glas, lydreduktion, sikkerhedsglas, sikringsglas, dekor, selvrengørende med flere. Om placeringen Det solafskærmende glas skal altid placeres yderst for at give maksimal solafskærmning. Pilkington Optifloat og Arctic Blue kan monteres (yderst) både i koblede vinduer og termoruder, mens Pilkington Suncool altid skal monteres (yderst) i en termorude med belægningen mod mellemrummet. Om hærdning og laminering Da solafskærmende glas absorberer meget solenergi, er det i visse tilfælde nødvendigt at hærde glasset for at eliminere risikoen for termisk brud. Pilkington Optifloat og Arctic Blue kan håndteres som klart floatglas dvs hærdes, lamineres og bøjes. Pilkington Suncool kan leveres i hærdet og/eller lamineret udførelse ved at belægningen udføres på det hærdede/laminerede glas Lystransmittans, % (LT) Pilkington Suncool er belagte glas om kombinerer solafskærmning og varmeisolering og lukker betydeligt mere lys ind end solenergi. Nogle varianter findes også med Pilkington Activ, det selvrengørende glas. Diagrammet viser forholdet mellem lystransmittans og total solenergitransmittans. Den grønne linje repræsenterer det teoretisk bedste forhold som kan opnås. Optifloat Clear 1,2/77/61 Suncool Brilliant 66/33 Suncool HP Neutral 70/40 1,1/71/43 1,1/65/36 Optifloat Green 1,2/66/41 Suncool Brilliant 50/25 Suncool HP Silver 50/30 1,1/50/27 1,1/50/31 Arctic Blue Suncool Brilliant Blue 50/27 1,2/47/33 1,1/50/29 Optifloat Grey 1,2/39/36 Suncool Brilliant 30/17 1,1/30/19 I SR SA ST I=SR+SA+ST=100% Optifloat Clear 2,6/80/73 g-værdi g-værdi = ST + andel af SA + Pilkington Optifloat Grey Pilkington Suncool HP Neutral 70/40 Pilkington Suncool Brilliant 66/33 Pilkington Activ Suncool HP 70/40 (Neutral) Pilkington Optifloat Bronze Pilkington Suncool HP Neutral 53/40 Pilkington Suncool Brilliant 50/25 Pilkington Activ Suncool HP 53/40 (Neutral) Pilkington Optifloat Green Pilkington Suncool HP Silver 50/30 Pilkington Suncool Brilliant Blue 50/27 Pilkington Activ Suncool HP 50/30 (Silver) Pilkington Arctic Blue Pilkington Suncool Brilliant 30/17 Pilkington Activ Suncool Brilliant 30/17 2. generation består af Pilkington Eclipse Advantage og Solar E, hårdtbelagte solafskærmende glas med lavemissionsegenskaber. Til 2. generation hørte også Pilkington Suncool Classic Grey 32, Pilkington Suncool Classic Silver 20 og Pilkington Suncool Classic Blue 30, som var belagte solafskærmende glas uden lavemissionsegenskaber, som nu er udgået af sortimentet Total solenergitransmittans, % (TST/g) 6-15Ar-4, med 6mm solafskærmende glas yderst 6-15Ar-SN4, med 4mm energiglas Pilkington Optitherm SN inderst 24 PILKINGTON GLASFAKTA 2007 PILKINGTON GLASFAKTA

20 Gennemfarvede solafskærmende glas Gennemfarvede solafskærmende glas Produktnavn Termiske værdier Optiske værdier Lyd- Måloplysninger Produktkode Energimærkn. U-værdi Indv.temp. UV Dagslys Solenergi reduktion Tykkelse Vægt Type U/LT/g Luft Argon Krypton Argon T UV LT LR ud LR ind R a ST SR SA TST g Afsk.faktor R w R w +C tr med argon W/m 2 K W/m 2 K W/m 2 K o C % % % % indeks % % % % Solf. f 1 f 2 db db mm kg/m 2 Pilkington Optifloat Grey Farve i transmission: Grå Farve i refleksion: Grå Tilgængelige tykkelser: 4, 5, 6, 8 og 10 mm 4gy Enkelt 5,8/57/67 5, ,67 0,88 0, gy Enkelt 5,7/44/58 5, ,58 0,76 0, gy Enkelt 5,6/26/46 5, ,46 0,61 0, gy-15-4 To-lag 2,6/40/47 2,7 2,6 2,6 10, ,47 0,62 0, gy-15-SN4 To-lag 1,2/39/36 1,4 1,2 1,1 15, ,36 0,47 0, gy SN4 Koblet 1+2 1,0/35/33 1,2 1,0 0,8 16, ,33 0,43 0, Pilkington Optifloat Bronze Farve i transmission: Bronze Farve i refleksion: Bronze Tilgængelige tykkelser: 4, 5, 6, 8 og 10 mm 4bz Enkelt 5,8/61/68 5, ,68 0,89 0, bz Enkelt 5,7/50/60 5, ,6 0,79 0, bz Enkelt 5,6/32/46 5, ,46 0,61 0, bz-15-4 To-lag 2,6/45/48 2,7 2,6 2,6 10, ,48 0,63 0, bz-15-SN4 To-lag 1,2/43/38 1,4 1,2 1,1 15, ,38 0,50 0, bz SN4 Koblet 1+2 1,0/39/34 1,2 1,0 0,8 16, ,34 0,45 0, Pilkington Optifloat Green Farve i transmission: Grøn Farve i refleksion: Grøn Tilgængelige tykkelser: 4, 5, 6, 8 og 10 mm 4gn Enkelt 5,8/80/66 5, ,66 0,87 0, gn Enkelt 5,7/75/59 5, ,59 0,78 0, gn Enkelt 5,6/67/51 5, ,51 0,67 0, gn-15-4 To-lag 2,6/67/48 2,7 2,6 2,6 10, ,48 0,63 0, gn-15-SN4 To-lag 1,2/66/41 1,4 1,2 1,1 15, ,41 0,54 0, gn SN4 Koblet 1+2 1,0/59/37 1,2 1,0 0,8 16, ,37 0,49 0, Pilkington Arctic Blue Farve i transmission: Blå Farve i refleksion: Blå Tilgængelige tykkelser: 6 og 10mm 6ab Enkelt 5,7/54/52 5, ,52 0,68 0, ab Enkelt 5,6/38/42 5, ,42 0,56 0, ab-15-4 To-lag 2,6/49/40 2,7 2,6 2,6 10, ,40 0,53 0, ab-15-SN4 To-lag 1,2/47/33 1,4 1,2 1,1 15, ,33 0,43 0, ab SN4 Koblet 1+2 1,0/43/30 1,2 1,0 0,8 16, ,30 0,39 0, Pilkington Optifloat Clear, Pilkington Optitherm SN, Pilkington Activ 6 Enkelt 5,7/88/82 5, ,82 1,08 1, SN4 To-lag 1,2/77/61 1,4 1,2 1,1 15, ,61 0,79 0, A6-15-SN4 To-lag 1,2/73/58 1,4 1,2 1,1 15, ,58 0,75 0, Hårdtbelagt solafskærmende-energiglas fortrinsvis til koblede vinduer Pilkington Eclipse Advantage Clear Farve i transmission: Neutral Farve i refleksion: Neutralt spejlende Tilgængelige tykkelser: 4, 6 og 8mm 6EaC+35+4 Koblet 1+2 1,9/61/55 1, , ,55 0,72 0, EaC SN4 Koblet 1+2 0,8/54/43 1,0 0,8 0,7 17, ,43 0,57 0, Pilkington Eclipse Advantage EverGreen Farve i transmission: Svag grøn Farve i refleksion: Grønt spejlende Tilgængelige tykkelser: 4, 6 og 8mm 6EaE+35+4 Koblet 1+2 1,9/44/29 1, , ,29 0,38 0, EaE SN4 Koblet 1+2 0,8/39/23 1,0 0,8 0,7 17, ,23 0,30 0, Forklaringer til tabelrubrikkerne findes på side * CE-mærkes senere i 2007, se side 79 For værdier på andre kombinationer se vores dataprogram Pilkington Spectrum eller kontakt Pilkington 26 PILKINGTON GLASFAKTA 2007 PILKINGTON GLASFAKTA

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

fynbo glas Glasfakta 2013

fynbo glas Glasfakta 2013 fynbo glas Glasfakta 2013 4 Varmeisolering Energiglas gør det muligt at åbnefor vægge og tag med store vinduer og glaspartier der reducere energiforbruget uden at give afkald på komforten. S. 6 S. Brandsikring

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder Glasguide Kvalificeret glasvalg Glas og ruder er i dag så avancerede, at de mere basale behov som beskyttelse mod vind og vejr, gennemsyn og gennemstrømning af dagslys er suppleret med et væld af andre

Læs mere

Beslag til koblede vinduer Dato: 14-01-2008 Sidehængt Sidestyret- Døre Dobbeltdør Anverfere Hjørnebånd venderamme Terrasse Facade Stående Type Bemærkning Leverandør Materiale Overfladebehandling Leverandørnr.

Læs mere

GRUND- LÆGGENDE OM GLAS

GRUND- LÆGGENDE OM GLAS GRUND- LÆGGENDE OM GLAS Pilkington udviklede floatglasprocessen som i dag er verdensstandard for produktion af planglas Glas som byggemateriale Almindeligt planglas produceres af sand, soda og kalk med

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

CLIMAPLUS LUX. Optimal energibalance. www.glassolutions.dk

CLIMAPLUS LUX. Optimal energibalance. www.glassolutions.dk CLIMAPLUS LUX Optimal energibalance CLIMAPLUS LUX Introduktion I Bygningsreglement 2010 er der skærpede krav til vinduerne - der fokuseres nu på den samlede energibalance fremfor U-værdi. Derfor lanceres

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 4...

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug

CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug Lamineret sikkerhedsglas iht. EN 14449 CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug Hærdet glas Opskummende interlayer Forsegling A2-s1, d0 +2/-1 mm Personsikkerhed (EN 12600) 1 (B)

Læs mere

Hærdet, keramisk farvet glas* Hærdet glas med silketryk* SGG EMALIT EVOLUTION SGG SERALIT EVOLUTION SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. *blyfri keramisk farve

Hærdet, keramisk farvet glas* Hærdet glas med silketryk* SGG EMALIT EVOLUTION SGG SERALIT EVOLUTION SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. *blyfri keramisk farve SGG EMALIT EVOLUTION SGG SERALIT EVOLUTION Hærdet, keramisk farvet glas* Hærdet glas med silketryk* *blyfri keramisk farve SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SGGEMALIT EVOLUTION Hærdet,

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms Prisliste april 2010 Ekskl. moms Kort og godt! Med KPK Døre og vinduer får du et produkt i en ensartet høj kvalitet. Træmaterialet er deklareret nordlandsk fyrretræ med et stort kerneindhold Produkterne

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

UVindue Version 2.03. Vejledning. Lars Thomsen Nielsen. Februar 2003. Teknologisk Institut, Byggeri

UVindue Version 2.03. Vejledning. Lars Thomsen Nielsen. Februar 2003. Teknologisk Institut, Byggeri Version 2.03 Vejledning Lars Thomsen Nielsen Februar 2003 Teknologisk Institut, Byggeri Forord Programmet Uvindue blev i 1997 til efter forslag fra Dansk Vindues Certificering for at lette overgangen til

Læs mere

Termisk karakterisering af PV-vinduer

Termisk karakterisering af PV-vinduer Termisk karakterisering af PV-vinduer Indledende undersøgelser Teknologisk Institut Energi BYG DTU SEC-R-20 Termisk karakterisering af PV-vinduer Indledende undersøgelser Trine Dalsgaard Jacobsen Søren

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Skræddersyede glasløsninger til badeværelset

Skræddersyede glasløsninger til badeværelset Duschglas Skræddersyede glasløsninger til badeværelset Pilkington Duschglas Brusedøre Brusevægge Spejle Glashylder NSG Group Flat Glass businesses Pilkington Duschglas Pilkington Duschglas er et omfattende

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Sapa Building System. Energi effektivitet, kontrol og tilskud

Sapa Building System. Energi effektivitet, kontrol og tilskud Sapa Building System Energi effektivitet, kontrol og tilskud Projekt: Karlstad Universitet Hus Vänern. By: Karlstad. Fotograf: Åke E:son Lindman Sapa Facadesystem 4150 SX Energieffektivt At spare på energien

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

Integrerede persienner. Sirius. Den unikke persienne - hæves nedefra og op. Det intelligente persiennesystem

Integrerede persienner. Sirius. Den unikke persienne - hæves nedefra og op. Det intelligente persiennesystem Integrerede persienner Sirius Den unikke persienne - hæves nedefra og op Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: I forhold til faste vægge øges det naturlige lysindfald, og arbejdsmiljøet forbedres

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2003 Version 6 31-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 6: DATA FOR ENERGIMÆRKEDE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-006 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 6... 5

Læs mere

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim MicroShade Vejledning til bygningssimulering med BSim Dette er en vejledning til anvendelse af BSim i forbindelse med MicroShade. BSim er et integreret edb-værktøj til analyse af bygninger og installationer,

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD

SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien Revideret marts 2014 (2) VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner,

Læs mere

PRISLISTE Døre og vinduer

PRISLISTE Døre og vinduer KPK PRISliste april 2011 2. udgave PRISLISTE Døre og vinduer Kernefyr Ekskl. moms website www.kpk-vinduer.dk Online prøverum Inspirationskatalog Galleri og fakta KORT OG GODT! Med KPK Døre og vinduer får

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

UDESTUER SANTEX UDESTUER

UDESTUER SANTEX UDESTUER UDESTUER SANTEX UDESTUER Santex Udestuer: Udestuen er en forlængelse af huset ud i det grønne, men også en forlængelse af sæsonen. Vil du anvende rummet året rundt, eller nyde et tidligt forår og et sent

Læs mere

klart brandbeskyttende glas

klart brandbeskyttende glas ProduKt GUIDE klart brandbeskyttende glas INDHOLD Introduktion Side 3 Vælg det rigtige produkt Side 4 Fordelene ved hærdet glas Side 7 PYROSWISS Side 8 VETROFLAM Side 10 CONTRAFLAM LITE Side 12 CONTRAFLAM

Læs mere

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement Databasen SimDB Databasen SimDB...1 SimDB - BuildingElement...1 SimDB - BuildingElement, ConstructionLayer...2 Materialelag for WinDoor...3 SimDB - BuildingElement, MaterialAmount...4 SimDB - BuildingMaterial...5

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Modul 2: Vinduer og solafskærmning

Modul 2: Vinduer og solafskærmning Modul 2: Indholdsfortegnelse Hvorfor har vi vinduer?...2 Forklaring på komponenter i vinduer...2 Uværdier Definition og eksempler...3 Oversigt med U-værdier for ruder...4 Sollys og solenergi...5 Sammensat

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

U LT R A L O W E N E R G Y

U LT R A L O W E N E R G Y U LT R A L O W E N E R G Y WINDOWS R VINDUER FRA ULSTED Nye Low Energy Windows ra ScandiWood A/S Windows Ulsted Low Energy Windows har skabt nye muligheder or arkitekter til at designe passivhuse. Den

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi

hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi Hansen på lavenergi Den globale opvarmning er et faktum! Temperaturen stiger og CO 2 niveauet bærer sin del af skylden, hvorfor det er ønskeligt

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

kvalitet til tiden siden1927

kvalitet til tiden siden1927 rulff Gje kvalitet til tiden siden1927 Gjerulff Velkommen til Gjerulff A/S Gjerulff A/S er et gammelt, velrenommeret og solidt Silkeborgfirma, der har leveret... Kvalitet til tiden lige siden starten i

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort!

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! ...når kvalitet, muligheder og bæredygtighed går op i en større enhed. Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! Facade-foldedøre Foldedøre til udestuer & vinterhaver Foldedøre til café, restaurant,

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Baumuster geprüft. ISO-Ledhejseporte RT 110

Baumuster geprüft. ISO-Ledhejseporte RT 110 Baumuster geprüft ISO-Ledhejseporte RT 110 I N T E R I O R P R O C E S S E X T E R I O R S E R V I C E Alt-i-et design: Moderne portkoncept høj kvalitet optimal funktion omfattende farvemuligheder perfekt

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

GLAS funktion og refleksion

GLAS funktion og refleksion GLAS funktion og refleksion Ellen Kathrine Hansen, arkitekt MAA Arkitektskolen Aarhus Lektor Forskning i nye energiteknologier integreret i den transparente facade VELFAC A/S Projektleder Vidensudveksling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere

Mere dagslys og sundere indeklima til boliger med fladt tag

Mere dagslys og sundere indeklima til boliger med fladt tag Bolig i balance Mere dagslys og sundere indeklima til boliger med fladt tag VELUX ovenlyskuppel og lystunnel VELUX Danmark /S 2012 velux.dk Bolig i balance Ovenlys giver det flade tag et boost En energieffektiv

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR GLASVÆGGE og døre INDOOR OVERSIGT ID31 HELGLAS GLAS *** LYD * MAX GLASBREDDE MAX GLASHØJDE DØRBREDDE DØRHØJDE 8 mm 34 db 1500 mm 2400 mm M9 M22+ 10 mm 35 db 1500 mm 2800 mm M10 M22+ 12 mm 37 db 1500 mm

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 3 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 27 vinduer. 38 vinduesdøre.

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 3 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 27 vinduer. 38 vinduesdøre. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave Døre og vinduer TRÆ/alu Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 3 lags ruder 27 vinduer 38 vinduesdøre 39 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.

Læs mere

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 2 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 3 vinduer. 14 vinduesdøre.

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 2 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 3 vinduer. 14 vinduesdøre. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave Døre og vinduer TRÆ/alu Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 2 lags ruder 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf. 96

Læs mere

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet og de bevaringsværdige bygninger. Først en kort gennemgang af hvor langt man kan sænke energiforbruget i bevaringsværdige bygninger. Dernæst

Læs mere

MORENDO --------------------------------------------

MORENDO -------------------------------------------- -------------------------------------------- Rektangulær lyddæmper med lav monteringshøjde og koniske bafler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION er en rektangulær

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

KLIMAGARDINER. Energi - CO 2. Økonomi - Miljø - Komfort

KLIMAGARDINER. Energi - CO 2. Økonomi - Miljø - Komfort KLIMAGARDINER Energi - CO 2 - Økonomi - Miljø - Komfort Introduktion til KLIMAGARDINER Klimagardiner er betegnelsen for en række af forskellige typer af stoffer, plisseer og persienner, som alle har den

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere