Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre"

Transkript

1 Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression (kender til de atypiske depressionstegn hos ældre) -sorgreaktioner (normal og patologisk) -kender selvmordsprocessen at personalet ved hvordan de skal handle ved tanker og udtryk for tanker om selvmord at personalet ved hvordan de skal handle ved selvmord eller forsøg på selvmord WHO definition på selvmord En handling med dødelig udgang, som afdøde, med viden eller forventning om et dødeligt udfald, havde foranstaltet og gennemført med det formål at fremkalde de af den afdøde ønskede forandringer. WHO definition på selvmordsforsøg En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis medicin eller lignende eller udviser anden ikke-vanemæssigt adfærd, der vil være skadevoldende, hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede konsekvenser. Selvmordsprocessen Overvejelsesfasen: Kikkertsyn udvikles (kan kun se, opfatte en ting ad gangen) Personen trækker sig ind i sig selv Energimangel Isolering Manglende interesse for udseendet Negativ opfattelse af omverdenen Tab af selvværd Indirekte ytringer (skriver om død og selvmord) Direkte ytringer (Det kan også være lige meget, eller nu må det gerne være slut) 1

2 Ambivalensfasen Indre kamp Selvmordsfantasier Trist og indelukket Kaotisk rastløshed Tiltagende håbløshed Kontakt til behandlingssystemet Ubetænksom adfærd Direkte selvmordsytringer: (Min familie ville have det bedre hvis..) Afgørelsesfasen Valget er truffet Udadvendt og interesseret i omverdenen Roligere adfærd Stilhed før stormen Indirekte nonverbale ytringer: (skrive afskedsbrev) Direkte verbal ytring (sjældent hos ældre) Planlægningsfasen Strategi udtænkes Indirekte nonverbale ytringer: (samle medicin, rydde op i privat økonomi) Direkte nonverbale ytringer: (skrive afskedsbrev) Direkte verbal ytring: (sjældent hos ældre) Hvem begår selvmord? De højeste selvmordsrater finder man hos de ældste ældre både for mænd og kvinder. Mænd har en højere selvmordsrisiko end kvinder. Selvmordsraten er faldet over de seneste årtier for de yngre aldersgrupper, men ikke for personer på 80 år og derover. Den største forskel i selvmordsraten mellem mænd og kvinder findes hos de ældste ældre. Ugifte, fraskilte og efterladte har højere selvmordsrater. Ægteskab virker beskyttende mod selvmord, også hos ældre. Hos de ældste aftager ægteskabets beskyttende effekt. De ældste ældre mænd (over 80 år)reagerer kraftigst på partnerens død. I løbet af de første måneder efter tab af partner stiger selvmordsrisikoen mest. Det tyder på, at depressioner hos ældre i mange tilfælde ikke opfanges Den første uge/måned efter indlæggelse eller udskrivning fra psykiatrisk afdeling er der en meget høj selvmordsrisiko. Myter: Der er mange ikke sande myter i forbindelse med selvmord. Det der ofte optager personalet er - om de personer der taler om selvmord også gør alvor af det - om man ved at tale med borgeren om selvmord kan være med til at fremprovokere det Det må slås fast - at personer der taler om selvmord også ofte gør alvor af det - at personalet ikke skal være bange for at spørge ind til tanker om selvmord 2

3 Metode: Hængning er den mest benyttede metode for ældre mænd. De hyppigste metoder blandt kvinder er forgiftning med piller og hængning. De ældste ældre begår selvmord med beslutsomme metoder i større udstrækning, Dette gælder for både mænd og kvinder. Anbefalinger: Ældre skal gøres værdifulde behandles med respekt inddrages i beslutninger Depressioner skal opfanges Krisehjælp til efterladte Tegn på selvmordsrisiko: Ytringer - åbenlys tale om selvmordstanker eller om død - udsagn som Jeg er træt af livet eller Det ville være bedst jeg ikke var her længere Adfærd - tidligere selvmordsforsøg - ophør med værdsatte aktiviteter, trækken sig ind i sig selv Psykisk - tegn på depressive symptomer - Frustration eller fortvivlelse over at være afhængig af andre. Aktuelle stressorer - udsigten til tab af nærtstående, boligændring eller andet af betydning Samtale med den selvmordstruede Den professionelle skal: Være til stede Være lyttende Turde stille de svære spørgsmål, f.eks. tænker du på døden, tænker du på at tage dit eget liv I bekræftende fald spørge ind til hvordan selvmordet konkret skulle foregå 3

4 HANDLEPLAN Rammer Hvert område har 1 nøgleperson, som har fået særlig uddannelse i forebyggelse af selvmord. Nøglepersonerne har til opgave at være tovholder i forbindelse med forebyggelse af selvmord. Alle nøglepersoner mødes 1 x årligt til erfaringsudveksling og evt. ny viden. Nøglepersonen i området skal stå til rådighed for råd og vejledning til de øvrige medarbejdere i området. Nøglepersonerne skal forestå et 3 timers kursus i forebyggelse af selvmord 4 x årligt for nyansatte i distriktet. I kurset indgår: - faktuel viden om selvmord - sorg og kriser hos ældre - depressioner hos ældre - egen omsorg kollegaomsorg Alle nyansatte får på kurset udleveret materiale om forebyggelse af selvmord. Der er udarbejdet en undervisningsmappe Handleplan ved risiko for selvmord Alle medarbejdere skal vide hvor materiale om selvmord findes i afdelingen Når en medarbejder møder en bruger der har eller måske har tanker om selvmord - skal en person med en højere kompetence altid inddrages m.h.p. udarbejdelse af handleplan. (f.eks. sygeplejerske, assisterende områdeleder, områdeleder) Hvis en medarbejder bliver udsat for at en bruger begår selvmord eller selvmordsforsøg skal - nærmeste overordnede straks tilkaldes - en kollega tage over på det praktiske - en kollega bliver hos medarbejderen indtil nærmeste overordnede er kommet tilstede - det er legalt at indkalde en ekstra person 1. Der ydes kollegial psykisk 1.hjælp umiddelbart efter episoden (bilag 1) 2. Så hurtig som muligt efter episoden samtale med ass. områdeleder eller områdeleder der tilbyder: Psykologhjælp Samtaler med kollega Samtale med nøgleperson Leder er ansvarlig for at der bliver fulgt op på samtalen og at der laves aftaler fra gang til gang Vigtigt at der er en samtale med lederen efter 14 dage m.h.p. at de normale krisesymptomer er ved at klinge af. Samtalerne bør ikke afsluttes her. 3. Opfølgning ved kolleger Lederen er ansvarlig for - at gruppen informeres - at der skabes rum for dialog om hændelsen - at personen får mulighed for at fortælle om hændelsen til gruppen 4

5 Kollegial psykisk førstehjælp Tilrettelæg klima for hjælpen Giv aldrig den kriseramte fri umiddelbart efter episoden har fundet sted Du må ikke Skærm for nysgerrige find et velegnet rum Skab ro og sørg for, at andre overtager de praktiske gøremål (husk at gøre brug af evt. ansvarshavende uanset tidspunkt på døgnet) Bebrejde. Antyde at tingene kunne være gjort anderledes. Intellektualisere/forklare. Styre samtalen snakke om egne erfaringer. Gøre brug af gode historier, sort humor eller bagatellisere. Du må gerne/du skal Imødegå bebrejdelser og selvkritik. Lytte, også selv om det er det samme, der bliver sagt om og om igen. Anvende fysisk kontakt, hvis den kriseramte har brug for det. Finde ud af, hvad personen har lyst til og behov for. Lade den kriseramte snakke om episoden. Vær opmærksom på Den kriseramte må ikke være alene. Den kriseramte er ikke i stand til at se, hvad der skal gøres. Den kriseramte kan have ændret tidsfornemmelse. Den kriseramte kan have mistet vurderingsevnen generelt. Dine egne reaktioner på episoden og hvad det betyder for samtalen, og hvem har du selv at snakke med? Inden den kriseramte forlader vagten Hvordan skal hjemtransporten forløbe. Sørg for, at familien underrettes om det passerede evt. at kontakte netværk (evt. veninde) kontaktperson. Få aftaler i stand om evt. næste arbejdsdag/lægebesøg/krisehjælp. Kontakt til leder. Kontakt til nøgleperson. Andet Hvad med dig selv hvordan får du episoden bearbejdet? Kontakte kollega. 5

6 Normale krisesymptomer: - Hjertebanken, muskelspændinger, rysteture, kvalme - Følelsesmæssige udbrud: gråd, latter, skrigen, uro, vrede - Angst for at blive sindssyg - Uvirkelighedsfornemmelse: En følelse af at være i en glasklokke, som om man drømmer - Sløvhed: Følelse af tomhed, gråt i gråt, tunghed, indelukkethed - hyppige genoplevelser af hændelsen i tankerne - Angst, fantasier og forestillinger: tænk nu hvis - Søvnproblemer: besvær med at sove, drømme og mareridt - Irritabilitet, sårbarhed, tristhed, tyndhudethed, følelsen af at være tom indeni - Spekulationer over, om man handlede rigtigt, skyldfølelser - Isolation - Koncentrationsbesvær, svært at samle tankerne om arbejde, læsning, tv osv. Disse symptomer og reaktioner er normale, men hvis de bearbejdes hensigtsmæssigt, skulle de helst klinge af i løbet af få uger. Faresignaler, som kan tyde på, at man ikke er kommet godt igennem krisen: - Vedvarende tristhed, sløvhed, angst, depression, isolation, tomhedsfølelse - Overforbrug af alkohol eller medicin - Faldende arbejdspræstationer, evt. mange sygemeldinger - Familiemæssige problemer - Seksuelle vanskeligheder - Vedvarende søvnbesvær og mareridt - Opfarenhed og irritabilitet - Vedvarende selvbebrejdelser, skyldfølelser, dårlig samvittighed - Overdrevet aktivitet for ikke at mærke egne tanker og følelser - Vedvarende muskelspændinger, hjertebanken, svimmelhed, uvirkelighedsfornemmelser. Psykisk førstehjælp: Psykisk førstehjælp er den hjælp, der ydes i forbindelse med eller lige efter en kritisk hændelse. Den psykiske førstehjælp kan normalt ydes af andre end psykologer f. eks nære kolleger, familie eller venner. Det er først og fremmest afgørende, at den kriseramte har nogle personer omkring sig, der kan yde psykisk og fysisk omsorg: - Eventuelt lægge et tæppe omkring den kriseramte og tilbyde noget varmt at drikke. - Sørge for, at den kriseramte ikke er alene - Spørge til den kriseramtes befindende - Undersøg, om der er praktiske spørgsmål (hjemtransport, børnepasning osv.) og klare disse problemer. - Lytte til den kriseramtes oplevelser af krisesituationen - Hjælpe den kriseramte med at kontakte familie og venner og sørge for at der er en person tilstede, hvor den kriseramte sover. Den psykiske førstehjælp vil i høj grad modvirke eftervirkningerne og reaktioner på den kritiske hændelse. 6

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Det er almindeligt at reagere Når man har været udsat for en voldsom

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE

Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE SAMTALEVEJLEDNING FOR PERSONALE AT TAGE HÅND OM KOLLEGER, DER HAR VÆRET UDSAT FOR GRÆNSEOVERSKRIDENDE OPLEVELSER. BEREDSKABSPLAN - trin for trin DEBRIEFING GUIDE

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Information til pårørende Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Psykologerne Louise Due og Maria Houe samt kommunikationsmedarbejderne

Læs mere

Selvmordsproblematik

Selvmordsproblematik Selvmordsproblematik V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen 1. Hvad ved vi generelt om selvmordsproblematik? 2. Vurdering af selvmordsrisiko Fakta Selvmord I Danmark i 2012: 661 heraf 494 mænd

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag INDHOLD 1 Hvad er en krise?...3 2 Akut krisehjælp...4 2.1 Akut selvhjælp...4 2.2 Akut kollegial psykisk førstehjælp...5 2.3 Ledelsens akutte opgaver...5 2.4

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Forord...1. Titelbladet... Indholdsfortegnelse:...2. Resume...6. Anbefalinger...7

Forord...1. Titelbladet... Indholdsfortegnelse:...2. Resume...6. Anbefalinger...7 Forord Rapportens opdeling i fem hovedafsnit skal muliggøre læsning af rapporten på flere niveauer. Del I indeholder, kapitlerne 1-3 om baggrund, formål og metode. Del II indeholder kapitlerne 4-6, og

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere