Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014."

Transkript

1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje

2 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid kopi af sygesikringsbevis på ture med børnene Side 4 Forholdsregler på ulykkestedet Side 5 Videre forløb ved alvorlig ulykke Side 6 Ulykker i dagplejehjemmet Side 7 Videre forløb ved alvorlig ulykke i dagplejehjemmet Side 7 Alvorlig sygdom hos et dagplejebarn Side 8 Hvis et dagplejebarn dør Side 9 Begravelsen Side 9 Tid til efter - bearbejdelse Side 10 Sorgbearbejdelse hos små børn (0-3 år) Side 12 Når et barn ikke magter sin sorg Side 13 Hvis en forælder eller søskende bliver alvorlig syg og evt. dør Side 14 Hvis en ansat bliver alvorlig syg Side 14 Hvis en ansat dør Side 15 Vigtige telefonnumre i tilfælde af ulykke, krise og sorg Udkast til breve: Side 16 Brev til de øvrige dagplejebørns forældre i forbindelse med et dagplejebarns død Side 17 Brev til de øvrige dagplejebørns forældre i forbindelse 2

3 med et dagplejebarns tab af nærtstående familiemedlem Side 18 Brev til dagplejebørnenes forældre i forbindelse med en medarbejders død Side 19 Litteraturhenvisninger Side 19 Bilag: CASE Krise i relation til vuggedød Hvorfor en omsorgsplan? Dagplejens omsorgsplan er tænkt som en hjælp til at støtte barn, forældre, dagplejere og dagplejepædagoger/-ledelsen i sorgarbejdet i situationer, der kan synes kaotiske og uoverskuelige. Da dagplejen fylder en stor del af barnets hverdag, er det væsentligt at de voksne, som er tæt på barnet er rustet til at træde til, hvis der opstår en krise. Vi har alle et ansvar for at tage barnets sorg seriøst og møde barnet med omsorg og forståelse. Børn kan befinde sig i mange former for sorg. Det kan være sorg i forbindelse med dødsfald i familien eller blandt kammerater. Sorg kan også være relateret til langvarig sygdom blandt de nærmeste eller i relation til forældrenes skilsmisse. 3

4 Om at miste. Børn oplever ofte tidligt i deres liv forskellige tab. Det kan være oldeforældre, bedsteforældre eller andre i familie- eller vennekredsen eller et elsket kæledyr, som dør. Vi sørger alle - børn som voksne - når vi mister. Det er vigtigt, at vi som voksne er åbne, lydhøre og opmærksomme på, at disse tab fylder meget i børns liv. Børn bevæger sig ud og ind af sorgen. Det ene øjeblik er barnet ked af det, og i det næste leger det. Vi kan ikke ændre de svære ting, som børn oplever i deres liv, men vi kan hjælpe dem med at leve videre med disse. Vi skal ikke presse børn til samtale og små børn, der knapt har lært at tale kan slet ikke sætte ord på det, der er sket. Vi skal i stedet gennem vore handlinger og ord vise dem, at vi er der for dem til enhver tid. Skilsmisse. Det er meget vigtigt, at forældrene fortæller dagplejeren/ dagplejepædagogen, hvis der sker ændringer i barnets hverdag. Det er særligt nødvendigt, hvis det drejer sig om ændringer, som grundlæggende kommer til at påvirke barnet og dets liv som f.eks. en skilsmisse. På den måde kan dagplejeren/dagplejepædagogen være forberedt på at tage 4

5 hånd om evt. reaktioner hos barnet så som sorg, angst, frustration - eller for lidt større børns vedkommende evt. skyldfølelse. Ulykker på tur med dagplejen. Selv om vi i dagplejen passer på og er opmærksomme, kan der opstå hændelser, som vi ikke kan forudse. Hvad gør vi i en akut situation, hvor et barn kommer ud for en ulykke f.eks. på en udflugt? Det kan nogle gange være vanskeligt at overskue og nedenstående vejledning er derfor udarbejdet. Medbring altid kopi af sygesikringsbevis på ture med børnene. Forholdsregler på ulykkestedet: Stands ulykken Alarmer 112 Yd førstehjælp Få overblik over ulykkens omfang Underret dagplejeledelsen Sørg for samling og omsorg af de øvrige børn 5

6 Sørg for at kopien af sygesikringsbeviset kommer med barnet i ambulancen Tag med i ambulancen hvis du er alene, så tager du de øvrige børn med, hvis I er flere af sted, så tager øvrige dagplejere hånd om de børn, som ikke er berørt af ulykken Dagplejens ledelse sørger for, at der skabes kontakt til de berørte familier Hvis dagplejeren er af sted alene, så sørger dagplejens ledelse for, at øvrige børn bliver hentet på hospitalet Dagplejeren bliver på hospitalet, til forældrene er ankommet Videre forløb ved alvorlig ulykke. Dagplejens ledelse sørger for krisehjælp til de involverede dagplejere, forældre og børn Dagplejens ledelse kontakter/informerer og indkalder evt. de øvrige forældre Børnene holdes samlet, indtil de hentes af deres forældre Der finder en løbende orientering sted om hændelsen, så rygtedannelse undgås 6

7 Dagplejens ledelse sørger for at informere øvrige dagplejere på et møde (samt skriftligt til dagplejere, som ikke har mulighed for at deltage i mødet pga. sygdom eller ferie) Al videreinformation sker via kontakten til det/de berørte hjem, som dagplejepædagogen er ansvarlig for Vær opmærksom på reaktioner fra ikke-involverede børn Ulykker i dagplejehjemmet: Stands ulykken Alarmer 112 Yd førstehjælp Forlad ikke den tilskadekomne Få overblik over ulykkens omfang Underret ledelsen Sørg for at kopien af sygesikringsbeviset kommer med den tilskadekomne i ambulancen Hvis dagplejeassistancen ikke er kommet frem, så tag de øvrige børn med på hospitalet Dagplejeledelsen sørger så for, at øvrige børn bliver hentet på hospitalet Dagplejeledelsen kontakter familien 7

8 Dagplejeren bliver på hospitalet, til forældrene er ankommet Videre forløb ved alvorlig ulykke i dagplejehjemmet. Dagplejens ledelse kontakter/tilkalder de øvrige forældre Dagplejens ledelse sørger for krisehjælp til involverede børn og voksne De øvrige berørte børn holdes samlet, indtil de hentes af de tilkaldte forældre Dagplejens ledelse orienteres løbende om den tilskadekomne efter aftale med forældrene Dagplejens ledelse orienterer resten af personalet ved et orienteringsmøde samt skriftligt til de dagplejere, som ikke har mulighed for at være til stede pga. ferie eller sygdom Alvorlig sygdom hos et dagplejebarn. Hvis et barn bliver alvorligt syg i en længere periode, er det vigtigt med fortsat kontakt mellem dagplejen og familien. 8

9 Barnets dagplejer/dagplejepædagog tilbyder at komme på hjemmebesøg hos den berørte familie. Tanken med besøget er at afdække følgende områder: Barnets sygdom og udvikling/fremtidsperspektiver Hvordan ønsker familien, at dagplejen støtter? Dagplejen kommer om muligt med konkrete handlingsforslag, hvis forældrene måtte ønske dette Selvom et barn lider af en uhelbredelig sygdom, er det vigtigt, at barnet føler sig som en del af den kendte hverdag. Hvad der er bedst for det enkelte barn, er en vurderingssag Hvis et dagplejebarn dør. Det vil altid være chokerende, hvis et barn dør, uanset om det sker som følge af langvarig sygdom eller pga. ulykke og selv en omsorgsplan kan ikke fjerne den sorg og frustration, der vil opstå i forbindelse med et dødsfald. Følgende punkter er tænkt som en hjælp især i den akut opståede situation: Den, der erfarer, at et barn er død kontakter dagplejens ledelse også i ferier Ledelsen underretter de øvrige ansatte. Så snart det kan lade sig gøre, indkaldes medarbejderne, så alle får de samme oplysninger 9

10 I det omfang det kan lade sig gøre, koordinerer dagplejeledelsen og dagplejepædagogen, hvordan dagen skal forløbe mht. praktiske gøremål m.m. En repræsentant for Gentofte Kommunes akutsorgberedskab kan evt. hidkaldes Dagplejens ledelse udarbejder et brev med den nødvendige information, som udleveres/sendes til alle forældre. Forslag til forældrebrev findes på side 16 Dagplejens ledelse sørger for, at der bliver sendt en buket blomster hjem til familien Begravelsen. Dagplejepædagogen aftaler med det afdøde barns familie, hvordan dagplejen skal forholde sig i forhold til begravelsen. Hvis familien ønsker det, deltager dagplejen. Under alle omstændigheder sender dagplejeledelsen en buket blomster til begravelsen Tid til efter bearbejdelse. De foregående punkter handler i høj grad om den første tid efter et dødsfald og om de mange praktiske foranstaltninger. 10

11 Det siger dog sig selv, at et dagplejebarns dødsfald ikke er noget, der bearbejdes hurtigt. Sorgbearbejdelse hos små børn (0-3 år). Når et lille barn mister en nær slægtning, er det ofte helt uforståeligt. Små børn har ikke en konkret forestilling om døden og forstår derfor ikke den lange række af konsekvenser, som døden medfører. Forestillinger knytter sig til sproget og den sproglige udvikling. Børn mellem 0-3 år har endnu ikke de nødvendige erfaringer med ordenes betydning. I stedet reagerer barnet på resten af familiens sorgreaktioner samt på en række af de følelser, som har betydning for barnets aldersgruppe. Det kan f.eks. være følelser, der knytter sig til den adskillelse, som døden medfører. Adskillelse giver en følelse af forladthed, manglende opmærksomhed og tidsfornemmelse, frygt for at være alene, manglende kontrol over sig selv, men også manglende kontrol over sine omgivelser. De mest almindelige sorgreaktioner er: 11

12 Angst for mørke, adskillelse eller at være væk hjemmefra Mareridt eller problemer med at falde i søvn Tristhed Tilbagetrukkenhed Vrede som f.eks. kommer til udtryk ved at slå eller sparke Opmærksomhedskrævende adfærd Pylret eller regressiv adfærd Fysiske gener som ondt i maven Ofte oplever børn i denne aldersgruppe sig selv som midtpunktet i alt det, der sker omkring dem. De kan have en såkaldt magisk tankegang, hvor de tror, at det er deres tanker og ønsker, der danner baggrund for al handling. Børn i den alder kan derfor stille krav, som forekommer urimelige. På trods af gentagne forsøg på at få barnet til at forstå, at den pågældende ikke kommer tilbage, så kan barnet stille krav om den afdødes tilstedeværelse, som f.eks.: Mor skal komme og hente mig! Det er ofte et udtryk for et behov for at få den kendte hverdag tilbage. Samtidig har børn en evne til at leve sig ind i nuet. Det er ensbetydende med, at barnet i det ene øjeblik er dybt 12

13 ulykkeligt og i det næste tilsyneladende leger helt upåvirket af det, som er sket. Derved kan deres sorg synes overfladisk og ubetydelig set i lyset af den/de voksnes forståelse og reaktion, men det forholder sig anderledes. Børn har i virkeligheden en lavere tolerancetærskel overfor stærke følelser end voksne, og det er derfor nødvendigt at holde pause fra sorgen en gang imellem. Et barn skal have lov til at være ked af det, men barnet skal også støttes i, at det er i orden at være glad og have det sjovt også selvom det lige har mistet. På sigt hjælper pauserne barnet til at bearbejde sorgen. Når et barn ikke magter sin sorg. Det er vigtigt at være opmærksom på, om et barn begynder at vise symptomer på, at det ikke kan håndtere sorgen. Disse kan være: Barnet er overdrevent føjeligt Barnet isolerer sig Barnet leger ikke Barnet er meget ængsteligt Barnet har skræmmende fantasier Barnet er aggressivt og udadrettet 13

14 Hvis barnet vedvarende over en længere periode udviser sådanne symptomer, kan det være tegn på, at barnet ikke magter sin sorg. Hvis det er tilfældet, så er det vigtigt, at dagplejeren tager kontakt til familien samt evt. sundhedsplejerske m.fl., så barnet kan få hjælp. Hvis en forælder eller søskende bliver alvorligt syg og evt. dør. Det er vigtigt, at hjemmet giver dagplejen besked hurtigst muligt. Den person, som modtager beskeden sørger for at orientere dagplejeledelsen, der sørger for at underrette øvrige, som endnu ikke er orienteret herunder personalet i legestuen og Gæstehuset. Det er vigtigt at holde kontakten med familien enten telefonisk eller ved besøg i hjemmet. I første omgang er det vigtigt at vide, hvad der er sket og få afklaret, hvad dagplejen kan gøre for at støtte barnet og familien. Hvis det drejer sig om dødsfald og dagplejeren bliver orienteret om dette, skal dagplejeren tage kontakt til ledelsen, som vil tage hånd om dette. Ledelsen eller barnets dagplejepædagog sørger for, at der bliver sendt en buket blomster til familien. 14

15 Hvis en ansat bliver alvorlig syg. Hvis en ansat bliver alvorlig eller livstruende syg, samles personalet og informeres. De medarbejdere, der har en tæt kontakt til den pågældende holder kontakten - hvis kollegaen måtte ønske det. Ledelse eller dagplejepædagog sørger for at sende blomster. Ledelse og dagplejepædagogen sørger for at finde anden pasningsmulighed til de børn, der er berørt af sygefraværet. I første omgang bliver børnene passet i Gæstehuset, men hvis dagplejeren er ramt af langvarig og/eller livstruende sygdom, vil det være nødvendigt at finde en anden fast dagplejer til at passe børnene. Hvis en ansat dør. Medarbejderne samles og informeres. Det tilstræbes, at medarbejderne får rum til og mulighed for at tale med hinanden om det indtrufne og evt. med et medlem af Gentofte Kommunes akut-sorgberedskab. Ledelse og kollegaer sender en buket blomster til hjemmet. 15

16 Kommer dødsfaldet uventet f.eks. som følge af en ulykke eller pludselig opstået sygdom, informerer ledelsen forældrene til de berørte børn og sørger for pasning til børnene. I første omgang i Gæstehuset, men på sigt hos en anden dagplejer. Ledelsen tager kontakt til afdødes familie for at vise omsorg og støtte samt indhente information om, hvilke ønsker familien har omkring dagplejens deltagelse i begravelsen. Under alle omstændigheder fremsender dagplejen en buket blomster til begravelsen. Vigtige telefonnumre i tilfælde af ulykke, krise og sorg: Leder af Gentofte Dagpleje, Helle Mazanti, mobil Dagplejepædagog, Eva Kring, mobil Dagplejepædagog, Karin Hjort Nielsen, mobil Dagplejepædagog, Lisbeth Rønning Jørgensen mobil Gentofte Kommune tlf

17 Brev til de øvrige dagplejebørns forældre i forbindelse med et dagplejebarns død (udarbejdes af dagplejeleder/ -pædagog). Kære forældre. Det er med stor sorg, at vi må fortælle jer, at vi har mistet.. døde i går på grund af Vi voksne har brugt megen tid på at tale om det, der er sket og det vil tage tid at bearbejde sorgen. Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen finder sted, eller hvorvidt familien ønsker deltagelse fra dagplejen og forældre til vores dagplejebørn. I vil få nærmere besked, når vi er vidende om dette. Dagplejen sender en buket blomster til begravelsen. Selvom et lille barn ikke har en konkret forestilling om døden og derfor heller ikke forstår den lange række af konsekvenser, som døden medfører, så kan barnet være påvirket i længere tid efter dødsfaldet, dels fordi barnet reagerer på adskillelse og forandring, og dels fordi barnet reagerer på omgivelsernes reaktioner. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab er opmærksomme på at lytte til børnenes signaler og hjælpe dem til at få bearbejdet sorgen. Med venlig hilsen 17

18 Brev til de øvrige dagplejebørns forældre i forbindelse med et dagplejebarns tab af nærtstående familiemedlem (udarbejdes af dagplejeleder/-pædagog). Kære forældre. Det er med stor sorg, at vi i dag må fortælle jer, at har mistet sin på grund af Vi voksne har brugt meget tid på at tale om det, der er sket og ved det vil tage tid at bearbejde sorgen. Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen finder sted, eller hvorvidt familien ønsker deltagelse fra dagplejen og forældre til vores dagplejebørn. I vil få nærmere besked, når vi er vidende om dette. Dagplejen sender en buket blomster til begravelsen. Når et familiemedlem dør, kan et lille barn være påvirket af tabet i længere tid, også selvom barnet er så lille, at det ikke har en konkret forestilling om døden og den lange række af konsekvenser, som døden medfører. Et lille barn reagerer på adskillelse og forandring og på omgivelsernes reaktioner. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab er opmærksomme på at lytte til barnets signaler og hjælpe ham/hende til at få bearbejdet sorgen. 18

19 Med venlig hilsen Brev til dagplejebørnenes forældre i forbindelse med en medarbejders død (udarbejdes af dagplejeleder/-pædagog). Kære Forældre. Dagplejen har i dag modtaget meddelelse om, at er afgået ved døden. døde på grund af. Vi voksne har brugt meget tid på at tale om det, der er sket og det vil tage tid at bearbejde sorgen. Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen finder sted, eller hvorvidt familien ønsker deltagelse fra dagplejen og forældre til vores dagplejebørn. I vil få nærmere besked, når vi er vidende om dette. Selvom et lille barn ikke har en konkret forestilling om døden og derfor heller ikke forstår den lange række af konsekvenser, som døden medfører, så kan et lille barn være påvirket i længere tid efter dødsfaldet, dels fordi barnet reagerer på adskillelse og forandring, og dels fordi barnet reagerer på omgivelsernes reaktioner. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab er opmærksomme på at lytte til børnenes signaler og hjælpe dem til at få bearbejdet sorgen. 19

20 I må også forvente, at..kollegaer er påvirket og mærket af tabet. Med venlig hilsen Litteraturhenvisninger: Rapport om Kriseberedskab ved akut hændelse, af Torben H. D. Petersen, Bente Sloth, Gerald Maureschat Diverse sorg/omsorgsplaner i Gentofte Kommune Bilag: CASE Krise i relation til vuggedød. Et dagplejebarn bliver fundet død under middagssøvnen i Villa Bagatelle. To medarbejdere går omgående i gang med livreddende førstehjælp, en tredje ringer 112 og orienterer herefter dagplejelederen og Villa Bagatelles daglige leder om det, der er sket. Dagplejelederen eller dagplejepædagogen kontakter forældrene. Der tages hånd om den chokerede/ kriseramte dagplejer, der fandt barnet, indtil ledelsen får sørget for professionel krisehjælp enten i form af BUF s psykologer eller psykiatrisk skadestue. 20

21 Kollegaerne i såvel Gæstehuset som i legestuen tager sig af de øvrige børn og skaber tryghed og omsorg. Ambulancen ankommer, og ambulancepersonalet tager over, men en af de to dagplejere, der har givet førstehjælp, følger barnet til hospitalet og bliver hos barnet, til forældrene er ankommet og gerne længere, hvis forældrene ønsker det. Forældrene har sandsynligvis mange spørgsmål om hændelsen og har brug for at få svar. Der kan ligeledes være spørgsmål fra lægerne, der skal besvares. En fra ledelsesgruppen tager til hospitalet for at støtte forældrene og tage hånd om medarbejderen fra Villa Bagatelle med tilbud om psykologisk krisehjælp. En anden fra ledelsesteamet ankommer til Villa Bagatelle så hurtigt som muligt og skaber sig et overblik over situationen. Der skal tages stilling til om alle forældre til de børn, som er i huset denne dag, skal tilkaldes, eller om det er nok at informere forældrene om det skete, når de afhenter deres børn. Når alle børn er afhentet, samles det personale, der har været til stede i Villa Bagatelle denne dag. Personalet informeres om det videre hændelsesforløb. Psykologen/medlemmer fra Gentofte Kommunes akut-sorgberedskab er i Villa Bagatelle 21

22 eller er på vej til stedet. Deres opgave er at sørge for, at personalet får mulighed for at tale hændelsesforløbet igennem sammen. Ledelsen sørger for, at personalet får efterfølgende krisehjælp, hvis der er behov for det. 22

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2016. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 3 Hvorfor en omsorgsplan? Side 4 Om at miste Side 4 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Side 4 Forholdsregler

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN I DAGPLEJEN

SORG OG KRISEPLAN I DAGPLEJEN SORG OG KRISEPLAN I DAGPLEJEN Telefonliste: Ledelsen i Dagplejen Navn: Mobil ARBEJDE Tlf ARBEJDE Mobil PRIVAT Ole Lund 4019 6785 4019 6785 2255 5691 Gitte Waters 5129 1068 6223 4615 2073 7543 Ulla Dinesen

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren OMSORGSPLAN FOR Femkløveren INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM SORG OG KRISE... 4 NÅR ET BARN DØR... 5 NÅR ET BARN MISTER SIN FAR, MOR ELLER SØSKENDE... 6 NÅR ET BARN DØR I INSTITUTIONEN... 7 NÅR ET BARN

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister Trækronerne omsorgsplan september 2006 Når nogen mister Når børn bearbejder sorg Børns sorgproces er anderledes end voksnes. Børn går ofte ind og ud af sorgen og har en naturlig evne til at fortrænge voldsomme

Læs mere

Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg.

Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg. Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg. SYVSTJERNEN Handleplan i forbindelse med Børn og Sorg Indledning: Handleplanen skal betragtes som en guide i forbindelse med, når børn mister

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf Side 1 af 16 Forord... 2 Vigtige telefonnumre... 3 Tilkaldeliste... 4 Hvad gør vi... Når et barn mister i nærmeste familie... 5 Skilsmisse... 6 Alvorlig sygdom blandt børn - personale... 7 Når Brumbassens

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

Sorghandleplan for Østerbyskolen

Sorghandleplan for Østerbyskolen Sorghandleplan for Østerbyskolen Denne omsorgsplan indeholder planer for hvordan skolen/medarbejderne skal handle i svære livssituationer for: skolens elever forældre/søskende til skolens elever personale

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg.

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg. OMSORGSPLAN - FORORD Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker". På Gjellerupskolen vil vi bestræbe os på at være gode til at drage omsorg for vores elever,

Læs mere

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Denne sorghandleplan er udarbejdet som en hjælp for lærere, GFO personale og ledelse på Skovgårdsskolen, så de i et samspil med forældre

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Barnet skal føle sig set, hørt og forstået så en kontinuerlig kontakt med den efterlevende forældre er et must.

Barnet skal føle sig set, hørt og forstået så en kontinuerlig kontakt med den efterlevende forældre er et must. Vi er som pædagoger den professionelle i mødet med børn/forældre i sorg. Vi er derfor til stede omkring den, som Musehullet har mistet, er en slags garanti for, Side at livet 1 trods alt går 29-03- videre.

Læs mere

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN STORKEREDENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD & ALVORLIGE ULYKKER. Indholdsfortegnelse: Handlingsplan i forbindelse med: * Et barns dødsfald Side 2 * En kollegas dødsfald Side 4 * Et barn mister

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave At være i sorg og at være i krise kan være forårsaget af mange ting: - Alvorlig fysisk og psykisk sygdom - Dødsfald - Skilsmisse - Omsorgssvigt -

Læs mere

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Omsorgsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser November 2009 Omsorgsplan November 2009 1 Indholdsfortegnelse: EN ELEVS DØDSFALD...

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår.

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. At støtte et barn eller voksen i sorg kræver ikke, at

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken

Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken Skolen i Ryparkens krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at vi på Skolen i Ryparken har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykken

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

OMSORGSPLAN. Procedure

OMSORGSPLAN. Procedure OMSORGSPLAN et barn dør i institutionen et barn dør hjemme en søskende dør en forældre dør en bedsteforældre dør et andet familiemedlem dør en medarbejder dør en medarbejders barn dør en medarbejders mand/kone

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Sorg og Krisehjælp 1

Sorg og Krisehjælp 1 Sorg og Krisehjælp 1 Indhold Vi har i arbejdsgruppen arbejdet ud fra følgende teser:.... 4 Børns opfattelse af døden:.................... 5 Når man oplever en krise, er der typisk 4 faser:........ 6 NB!!!!:...............................

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:...

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:... Sorg og Krise 2009 Indholdsfortegnelse Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2 Information til børnegruppen/forældre/personale...2 Hvad gør vi hvis et barn dør:...2 Hvad gør vi hvis et barn

Læs mere

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske.

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Omsorg handlingsplan for Børnehaven Helgolandsgade, tlf. 96 11 63 95 Denne plan skal opfattes som et redskab, der gør det lettere for personalet i Børnehaven Helgolandsgade at handle bedst muligt, i tilfælde

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre.

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Omsorgsplan Sammenskrivning af Rødkilde Skoles omsorgsplan: Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Hver dag oplever 10-20 børn at deres mor eller

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn.

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Side 1 Side 2 Side 2 Side 2 Side 4 Side 5 Side 6 Side

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN Den aldersintegrerede institution Kaskelotten Ca. 90 børn Leder: Torben Andersen E-post: takas@esbjergkommune.dk Tlf. 76 16 77 99 HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov.

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Omsorgsplan Børnehuset Katamaranen Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Vi vil optræde åbne og lyttende,

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Notat. For at tage del kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Ungdomsskolens (om)sorgsplan.

Notat. For at tage del kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Ungdomsskolens (om)sorgsplan. Notat 8. januar 2010 Dok. nr. Sags id. Ungdomsskolens (om)sorgsplan. Ungdomsskolen Kontaktperson jmsk T 54677160 Nedenstående omsorgsplan skal bruges, når der sker det, som ikke må ske! Omsorgsplanen er

Læs mere

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan Egegård Skole OmSorg OmSorg Ved forældres død: 1. Får man viden om et dødsfald orienteres skolelederen. Man skal sikre at informationen er korrekt. 2. Klasseteamet, SFO en og evt. klubben (hvis der er

Læs mere

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg Gladsaxe Skole OmSorg Handleplaner om sorg Indholdsfortegnelse: Børns forståelse af døden side 3 Handleplan ved forældres død side 4 Handleplan ved elevs død side 5 Handleplan ved medarbejders død side

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - - 1 - Denne udgave af omsorgsplanen er fuldstændig enslydende med den trykte udgave. Opsætningen er lidt anderledes, så den er nemmere at læse på hjemmesiden. Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 Omsorgsplan

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere