Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014 Campus Vejle HHX Markedskommunikation niveau C Rex Andersen & Michael Funding Fisker hh14mko1133 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Markedskommunikation Reklamens målsætninger og målgrupper Positionering og branding Kommunikationsparametrene Den kreative strategi Internettet Planlægning af kommunikationsindsatsen Juridiske og etiske retningslinjer for markedskommunikation Kontrol af kommunikationsindsatsen Direct Marketing Informations- og oplysningskampagner Opsamling og eksamenstræning Side 1 af 8

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Markedskommunikation Kapitel 1: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Introduktion til faget Fagets sammenhæng med Afsætningsfaget Markedskommunikationsformer Kommunikationsmodellen og -processen Begrebet integreret markedskommunikation Kommunikationsplatformen 4 Lektioner Gruppearbejde med fokus på kommunikationsprocessen og efterfølgende fremlæggelse. Titel 2 Reklamens målsætninger og målgrupper Kapitel 2: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Artikler: Hun skal kildre kvinders købe-gen, B. Hartung, BT, 16/ Modeblogs er en guldgrube, K. Andreasen, Politiken, 21/ De kloge kunder, C. Birk, Huset Markedsføring nr. 6, 2012 Reklamers forskellige målsætninger Kommunikationsmål Målgrupper og modtagergruppe Købsadfærd ift. kommunikationsmålene Casearbejde om købsadfærd og markedsføring 10 Lektioner Gruppearbejde med fokus på kommunikationsprocessen og efterfølgende fremlæggelse. Casearbejde gruppeprojekt Case med JBS Undertøj: Caroline Wosniacki og kendismarkedsføring, Side 2 af 8

3 integreret markedsføring. Skriftlig aflevering. Titel 3 Positionering og branding Kapitel 3: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Artikel: Danske Bank vil ligne Netto, J. Aagaard, Berlingske Business, 20/ Video: Reklamefilm til illustration af teorierne anvendt i praksis. Primært fundet på YouTube. Differentiering Positionering og strategier AIDA-modellen Branding USP, ESP & ISP 7 Lektioner Lærerstyret undervisning med eksempler på reklamefilm fra youtube. Gruppearbejde med analyse af reklamefilm og artikel med udgangspunkt i teorierne om positionering og branding. Titel 4 Kommunikationsparametrene Kapitel 4: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Pressemeddelelser: Eksempler på pressemeddelelser fra forskellige større danske virksomheder. Primært fundet på virksomhedernes hjemmesider. Reklame PR og værktøjer Pressekontakt (meddelelser & møder) Sales promotion (consumer & trade) Journalistisk stil og struktur Sponsorering Side 3 af 8

4 Personlig kontakt/salg 10 Lektioner Case arbejde gruppeprojekt. Case om danske virksomheders pressekontakt, udarbejdning af pressemeddelelse til skriftlig aflevering på baggrund af de gennemgåede teorier, som grupper fremlagde i PowerPoint. Titel 5 Den kreative strategi Kapitel 5: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Ideudvikling/4 fasemodellen Budskabsindhold og -udformning Trykte annoncer Andre reklamemedier: print, outdoor, online, sociale medier Funktion Æstetik Rationelle overvejelser Reklamepsykologi og semiotik Reklameanalyse Farvernes betydning Reklametekst/sætningsbygning (LIX og LOM) 7 Lektioner Individuelle og gruppeopgaver, hvor eleverne finder reklamer og analyserer dem med udgangspunkt i den kreative strategis teorier. Efterfølgende diskussioner på klassen. Titel 6 Internettet Kapitel 6: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Websites: Eksempler på salgshjemmesider fra både danske og udenlandske forhandlere i Side 4 af 8

5 forskellige segmenter. Kommunikationsmål Promotionsparametrene De fire e-handelsmarkeder De tre elektroniske netværk Kommunikationsmediet Online fællesskaber M-Commerce og Permission marketing 5 Lektioner Gruppearbejde om, og analyse af udvalgte salgshjemmesider, fundet af eleverne selv, med udgangspunkt i identifikation af anvendte teorier herunder sitets kommunikationsmål, anvendte promotionsparametre mm. Diskussion på klassen omkring analysen og forskelle syn på de specifikke salgshjemmesider. Titel 7 Planlægning af kommunikationsindsatsen Kapitel 7: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Prissætningssites: Eksempler på beregning af GRP og TRP ud fra reklamerende mediers tariffer, eksempelvis TV2 Reklame. Medieplanlægning Medie- og budgetbeslutninger Reklamemidler og medier Styrker og svagheder ved de forskellige medier Prissætning af reklame (GRP og TRP) Medievalgskriterier Budgettering Tidsplanlægningen 10 Lektioner Case arbejde Case om planlægning af kommunikationsindsatsen for et produkts reklamekampagne. Eleverne arbejdede i grupper og valgte hvilket produkt de ville Side 5 af 8

6 planlægge kommunikationsindsatsen for. I deres case skulle de tage argumentere for deres valg ud fra kapitlets aspekter og teorier. Titel 8 Juridiske og etiske retningslinjer for markedskommunikation Kapitel 8: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Video: Film om ekstrem markedsføring: The Jonesses, Premiere Picture, Reklameannoncer: Eksempler på både trykte og virtuelle (online) reklamer, der enten er i strid med eller på vippen til at være i strid med markedsføringsloven. Udvalgte paragraffer fra Markedsføringsloven: Paragraf 1 til 5, samt paragraf 10 og 11 De internationale retningslinjer for markedsføring ICC Kodeks Forbrugerombudsmanden Kodeks for reklamepraksis Reklamepraksis for sales promotion Særlige Markedsføringstyper og forbud Retningslinjer for Radio/Tv-reklamer 6 Lektioner Individuelt researcharbejde af eleverne, hvor de finder yderligere eksempler på reklamer, der er på kanten af markedsføringsloven og begrunder denne konklusion ud fra den givne loven og praksis for markedsføring. Diskussion på klassen om de fundne reklamer, de forskellige synspunkter og argumenter fremsattes af eleverne. Diskussion af filmen og hvilke markedsføringsmetoder, der er tilladte og forbudte, samt hvorfor. Titel 9 Kontrol af kommunikationsindsatsen Kapitel 9: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Side 6 af 8

7 Video: Reklamevideoer brugt til at foretage prætest og posttest analyse samt herefter udarbejdning af markedskort og nøgletalsanalyse, videoer primært fundet på YouTube. Kontrol af praktiske forløb Effektmåling AIDA-modellen i kommunikationsindsatsen Prætest- og posttestmetoder Markedskortet og nøgletalsanalysen Markedskortets begrænsninger og anvendelse som reklamemål Fejlkilder i kommunikationsindsatsen 8 Lektioner Større gruppearbejde, hvor eleverne foretog prætest analyse af hinanden på baggrund af firmaerne og produkterne i udvalgte reklamevideoer. Herefter så klassen alle reklamevideoerne, og foretog posttest af hinanden på baggrund af den nye eksponering af reklamer. Ud fra svarene udarbejdede grupperne et markedskort for deres valgte firma og lavede en nøgletalsanalyse. Titel 10 Direct marketing Kapitel 10: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Direct Marketing værktøjerne: Direkte salg og mail Uadresserede udsendelser Telemarketing Kuponhæfter og postordre Tv-Shop og internettet 4 Lektioner Spørgsmål om Direct Marketing før og efter gennemgang af emnet, samt diskussion på klassen om de forskellige værktøjers anvendelsesmuligheder og begrænsninger (styrker og svagheder ved hver form for Direct Marketing). Side 7 af 8

8 Titel 11 Informations- og oplysningskampagner Kapitel 11: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Informations- og oplysningskampagner: Materiale fra forskellige myndigheder og private virksomheders informationskampagner, bl.a. Rådet for Sikker Trafik Kør bil når du kører bil og Call Me Tal ordentlig, det koster ikke noget. Informations- og oplysningskampagners kendetegn Planlægningsproceduren for disse kampagner Sebstrups model, den strategiske baggrund og det taktiske niveau 10 Lektioner Case arbejde Case med eksemplerne på informations- og oplysningskampagner. Eleverne analyserer en eksisterende kampagne og udarbejder herefter egen informations- og oplysningskampagne på baggrund af et problem, de mener trænger til at blive belyst og skabe adfærdsændring indenfor. Eleverne udarbejdede et storyboard og præsenterede deres kampagne med argumentation i teorien. Titel 12 Opsamling og eksamenstræning Hele Bogen: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Alt supplerende materiale og litteratur Eksamenstekster fra tidligere eksamener. Opsamling og spørgsmål til hele forløbet Eksamenstræning i prøveform A 4 Lektioner Opsamling af hele markedskommunikationsforløbet og afklaring af spørgsmål af enhver art såvel teoretisk som praktisk. Eksamenstræning, hvor eleverne fik lov at afprøve en rigtig eksamensopgave under forhold, der ligner eksamen, bl.a. tidsmæssigt. Side 8 af 8

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2013-14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Kompendium i Erhvervscase Synopsis

Kompendium i Erhvervscase Synopsis Kompendium i Erhvervscase Synopsis Pia Petersen Lene Damgård Ole Reinholdt Claus Christensen Revideret dec. 2010 Erhvervscase kompendium Indhold 1. Studieområde og erhvervscase...3 1.1 Hvad går erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-december 2014 Januar-juni 2015 Institution Htx Gastro-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 International

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere