Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015 Campus Vejle HHX Markedskommunikation niveau C Michael Funding Fisker & Henrik H. Christiansen hh15mko1143 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Markedskommunikation Reklamens målsætninger og målgrupper Positionering og branding Kommunikationsparametrene Journalistik Reklamemidler og -medier Reklamepsykologi og -analyse Juridiske og etiske retningslinjer for markedskommunikation Sociale medier Oplevelsesbaseret kommunikation Medieplanlægning og kontrol af kommunikationsindsatsen Informations- og oplysningskampagner Opsamling og eksamenstræning Side 1 af 8

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Markedskommunikation Kapitel 1: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Videoklip til illustration af forskellige markedskommunikationsformer. Introduktion til faget Fagets sammenhæng med Afsætningsfaget Markedskommunikationsformer Kommunikationsmodellen og -processen Begrebet integreret markedskommunikation Kommunikationsplatformen 4 Lektioner Lærerstyret undervisning og dialog med eleverne. Individuel opgavearbejde med fokus på kommunikationsprocessen og efterfølgende diskussion på klassen. Titel 2 Reklamens målsætninger og målgrupper Kapitel 2: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Reklameklip til illustration af reklamer med forskellige målsætninger og målgrupper. Reklamers forskellige målsætninger Kommunikationsmål Målgrupper og modtagergruppe Købsadfærd i relation til kommunikationsmålene 6 Lektioner Lav lærerstyring undervisning og konsulent for eleverne. Gruppearbejde med fokus på reklamemålsætning og målgrupper, med efterfølgende gruppefremlæggelse. Side 2 af 8

3 Titel 3 Positionering og branding Kapitel 3 & 4: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Bog: Kapitel 1 & 14: Branding, H. Hansen, Samfundslitteratur, Reklamefilm til illustration af positioneringsteorierne og især branding. Dokumentarklip med bl.a. Martin Lindstrøm om branding. Positionering og strategier AIDA-modellen Brandingtyper og storytelling USP, ESP og ISP Reputation management Brand som tegn og brandets identitet 10 Lektioner Blandet høj og lav lærerstyret undervisning med eksempler på reklamefilm, selvstændigt arbejde ude af klassen, klassediskussion og projektarbejde. Gruppearbejde med analyse af reklamefilm og artikel med udgangspunkt i teorierne om positionering og branding. Case-arbejde om branding ude i byen og projektfremlæggelser på klassen. Titel 4 Kommunikationsparametrene Kapitel 5, 7 & 8: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Artikel: Saxo Bank i pole position, Huset Markedsføring, Pressemeddelelser & Direct mails: Eksempler på pressemeddelelser fra forskellige større danske virksomheder. Primært fundet på virksomhedernes hjemmesider. Skabeloner til udarbejdning af Direct mails. Reklame PR og værktøjer Pressekontakt (meddelelser & møder) Sales promotion (consumer & trade) Direct marketing og Direct mail Side 3 af 8

4 Sponsering (traditionel og ny tilgang) Personlig kontakt/salg 10 Lektioner Primært lav lærerstyring i undervisning, konsulent og deltager. Case arbejde gruppeprojekt. Case om danske virksomheders pressekontakt, udarbejdning af pressemeddelelse til skriftlig aflevering på baggrund af de gennemgåede teorier, som grupper fremlagde i PowerPoint. Gruppearbejde om Direct Mail og fremlæggelse af udarbejdede Direct Mails. Titel 5 Journalistik Kapitel 6: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Kommercielle nyheder Journalistik stil og struktur Nyhedsopbygning (nyhedstrekanten) Layout 4 Lektioner Lærerstyret undervisning og dialog med eleverne. Primært individuelle opgaver om nyhedsopbygning og journalistik stil og struktur. Klassediskussion og dialog om opgavebesvarelser. Titel 6 Reklamemidler og medier Kapitel 13: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Begreberne reklamemiddel og reklamemedie Beskrivelse og vurdering af de enkelte midler og medier Big data 4 Lektioner Side 4 af 8

5 Titel 7 Lav Lærerstyring undervisning og dialog med eleverne. Gruppearbejde om styrker og svagheder ved forskellige medier og deres anvendelse. Klassediskussion. Reklamepsykologi og -analyse Kapitel 9 & 10: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Reklamer til psykologisk analyse og reklameanalyse. Perceptions- og gestaltpsykologi Personlighedsteori Semiotik (brugen af tegn i reklamepsykologi) Neuromarketing Reklameanalyse Budskabsindhold og -udformning Analyse af illustrationer 8 Lektioner Blandet høj og lav lærerstyret undervisning og dialog med eleverne. Gruppearbejde om reklamepsykologi og analyse af reklamer. Fremlæggelser på klassen af forskellige reklametyper. Klassediskussion. Titel 8 Juridiske og etiske retningslinjer for markedskommunikation Kapitel 12: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Video: Film om ekstrem markedsføring: The Jonesses, Premiere Picture, Reklameannoncer: Eksempler på både trykte og virtuelle (online) reklamer, der enten er i strid med eller på vippen til at være i strid med markedsføringsloven. Udvalgte paragraffer fra Markedsføringsloven: Paragraf 1 til 5, samt paragraf 10 og 11 De internationale retningslinjer for markedsføring ICC Kodeks Forbrugerombudsmanden Side 5 af 8

6 Kodeks for reklame og markedskommunikation Markedsføringsloven Særlige Markedsføringstyper og forbud Retningslinjer for Radio/Tv-reklamer Væsentligste arbejdsformer 6 Lektioner Blandet høj og lav lærerstyret undervisning og dialog med eleverne. Individuelt researcharbejde af eleverne, hvor de finder yderligere eksempler på reklamer, der er på kanten af markedsføringsloven og begrunder denne konklusion ud fra den givne loven og praksis for markedsføring. Diskussion på klassen om de fundne reklamer, de forskellige synspunkter og argumenter fremsattes af eleverne. Diskussion af filmen og hvilke markedsføringsmetoder, der er tilladte og forbudte, samt hvorfor. Titel 9 Sociale medier Kapitel 14: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Website: Videnscenter om bl.a. virksomheders anvendelse af sociale medier Om anvendelsen af forskellige medier set fra et virksomhedssynspunkt. Definition af sociale medier Virksomhedens anvendelse af sociale medier Virksomhedens sociale medieplatform Internettet Kommunikationsprocesser Hjemmesider og trafikskabere Viral markedsføring Mobile applikationer 6 Lektioner Lav lærerstyret undervisning og dialog med eleverne. Projektarbejde om Sociale medier og virksomhedernes anvendelse heraf, arbejde om en fiktiv virksomheds optimale anvendelse sin sociale medieplatform. Fremlæggelse på klassen af projektarbejdet. Side 6 af 8

7 Titel 10 Oplevelsesbaseret kommunikation Kapitel 11: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Videoklip om oplevelsesdesign og sensory branding bl.a. med Martin Lindstrøm. Oplevelsesøkonomiens grundtrin De fire oplevelsesdomæner Oplevelsens opbygning (set over tid) Oplevelsesdesign (Tematisering og Sensory Branding) Væsentligste arbejdsformer 8 Lektioner Blandet høj og lav lærerstyret undervisning og dialog med eleverne. Gruppearbejde om forskellige virksomheders oplevelsesprodukter, services mv. Fremlæggelser på klassen og diskussion om praksis og teori i oplevelseskommunikation. Analytisk arbejde om sensory branding og tematisering af oplevelser. Titel 11 Medieplanlægning og kontrol af kommunikationsindsatsen Kapitel 15 & 16: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Medievalg Budgettering af reklameomkostningerne Tidsplan for kommunikationsaktiviteterne Effektmålinger Præ- og posttestmetoder Markedskortet Rentabilitetskontrol Væsentligste arbejdsformer 8 Lektioner Blandet lærerstyret undervisning og dialog med eleverne. Individuelt og gruppearbejde om planlægning og kontrol af kommunikationsindsatsen i reklamekampagner. Eleverne arbejder med medieplanlægning ift. en bestemt virksomhed og diskuterer deres overvejelser på klassen. Eleverne udarbejder markedskort og nøgletalsanalyse og diskuterer anvendelsen heraf i plenum. Side 7 af 8

8 Titel 12 Informations- og oplysningskampagner Kapitel 17: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Informations- og oplysningskampagner: Materiale fra forskellige myndigheder og private virksomheders informationskampagner. Informations- og oplysningskampagners kendetegn Planlægningsproceduren for disse kampagner Sebstrups model, den strategiske baggrund og det taktiske niveau Kommunikationsarbejdets platform Væsentligste arbejdsformer 6 Lektioner Blandet høj og lav lærerstyret undervisning og dialog med eleverne. Minicase arbejde Case med eksemplerne på informations- og oplysningskampagner. Eleverne analyserer en eksisterende kampagne og udarbejder herefter i korte træk egen informations- og oplysningskampagne på baggrund af et problem, de mener trænger til at blive belyst og skabe adfærdsændring indenfor. Titel 13 Opsamling og eksamenstræning Hele I-Bogen: Markedskommunikation, M. Bregendahl et al. Systime, Alt supplerende materiale og litteratur Eksamenstekster fra tidligere eksamener. Opsamling og spørgsmål til hele forløbet Eksamenstræning i prøveform A 4 Lektioner Opsamling af hele markedskommunikationsforløbet og afklaring af spørgsmål af enhver art såvel teoretisk som praktisk. Eksamenstræning, hvor eleverne fik lov at afprøve en rigtig eksamensopgave under forhold, der ligner eksamen, bl.a. tidsmæssigt. Side 8 af 8

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2013-14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - maj 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere