Sundhedspolitik på Skibet Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik på Skibet Skole"

Transkript

1 Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel, som giver eleverne mulighed for at få sunde motionsvaner og kostvaner SUNDE LIVSVANER.

2 Sundhedsstyrelsens anbefaling tænkt ind i Skibet Skoles hverdag. Det anbefales at børn er fysisk aktive i 1-1½ time hver dag. Aktiviteterne skal være af moderat intensitet (kan tale med andre). Perioderne kan opdeles i mindre perioder, f. eks. 15 minutter om morgenen (cykel/gå til skole), 30 minutter midt på formiddagen (leg i frikvarter), 30 minutter (leg i frikvarter), 15 minutter om eftermiddagen (cykel/gå hjem). Aktiviteterne skal dog mindst to gange om ugen være af 20 til 30 minutters varighed, og med så høj intensitet, at barnet føler sig så forpustet, at det har svært ved at føre en samtale. En opgave der kan ligge i idrætstimerne og i fritidsdelen. Alle undersøgelser peger på, at fysisk aktive børn er sundere børn, glade børn, børn med færre faglige vanskeligheder, børn med større sociale netværk og børn der får indarbejdet gode og sunde livsvaner, som de tager med sig videre i livet. Bevægelsespolitik; Lidt tankevækkende betragtninger (børn på landsplan); Mange undersøgelser viser, at det ikke er ligegyldigt, om man bevæger sig og hvordan eller hvor meget ban bevæger sig. Nogle af undersøgelsesresultaterne viser: Mangel på fysisk aktivitet er en væsentlig årsag til stigningen af livsstilssygdomme. (Henning Kirk, Børn bevægelse og idræt) % af den danske befolkning er så inaktive, at det er til fare for deres sundhed. (Torben Fridberg Skolebørns fritidsaktiviteter) 12 % af børn er enten meget lidt aktive eller deltager slet ikke i motionslignende aktiviteter. (Krop skal der til. Sundhedsstyrelsen) Blandt 1000 børn havde 6 % forstadie til diabetes type 2. (Krop skal der til. Sundhedsstyrelsen) Unge i alderen 13 til 15 år bruger ca. 7-8 gange så meget tid på forskellige former for elektronik som på idræt. (Bente Klarlund 2004) Andelen af elever der cykler til skole er faldet med omkring 30 % i perioden 1993 til (Krop skal der til. Sundhedsstyrelsen) Børn der bevæger sig har også et godt helbred. (Bente Klarlund 2004)

3 Vision Et fælles ansvar skole/hjem Børn har brug for gode voksne rollemodeller - derhjemme, i skolen, i SFO og i klubben og foreningen. Forældre, lærere, pædagoger og instruktører der ved deres egne nysgerrighed, aktivitet, begejstring, og lyst til at bruge kroppen viser, at det er sjovt at være aktiv. Her starter ofte en livslang lyst til, at bruge og udfordre kroppen. Dertil kommer også, at aktiviteter giver erfaringer med livet og verden. Sundhed og bevægelse implementeres i årsplanen Beskrives i den fælles læseplan om SUNDHED. Udviklet mellem Skibet og Damhaven SUNDHEDSPOLITIK SKIBET SKOLE Hvem skal primært arbejde med opgaven? Forældre Lærere Pædagoger Instruktørerne Lærer Pædagoger Transport til og fra skole/fritid Forældrene Skolebestyrelsen som arbejder med sikker skolevej Skolen arbejder med færdsel i hele skoleforløbet Skolen sørger for at uddanne skolepatruljer er sat i værk. Evaluering og succeskriteriet At SFO`en på Skibet Skole bliver en idræt, leg og bevægelses SFO At forældrene, lærere, pædagoger og instruktører er gode rollemodeller. Undervisningen foregår i forskellige rum. Flere børn cykler/går til skole

4 Værdien af at børn cykler/går alene eller sammen med forældrene til og fra skole er meget stor. Gevinsten er, mere trafiksikre børn, robuste børn, sunde børn og en god snak til og fra skole. Frikvarter På Skibet Skole har børnene mulighed for at være fysisk aktive i de to lange pauser skoledagen indeholder. Børnene er ude i begge pauser (afhænger naturligvis af vejret). I uderummet er der mulighed for fri leg, at bygge huler, at balancerer, at gynge, at klatre, at hinke, at samarbejde, at spille bold mm. KOM OG LEG I nogle frikvarter tilbydes børnene i indskolingen KOM OG LEG. Det vil sige, at børn fra Lærer og pædagoger (gårdvagter) Sundhedsrådet (inspiration i form af legemuligheder) Forældrene sørger for at børnene er klædt på til alt slags vejr (skifte tøj) Skolen søger for legearealer samt legerekvisitter. Sundhedsrådet laver KOM OG LEG Den/de ansvarlige voksne som er tilknyttet sundhedsrådet planlægger sammen med eleverne og er til stede under aktiviteterne. At børnene glæder sig til at komme ud og lege i pauserne. At flere børn er aktive At der er et minimum at konflikter At mange forskellige børn leger med hinanden på tværs af alder og køn. At flere børn tage del i legene. At de børn som måske ikke er så

5 sundhedsrådet (mellemtrinnet) kommer og leger med de mindre børn. Formålet er; sved på panden, mødet mellem små og store børn, tryghed, inspiration til mere leg og et godt grin. Udfordring på legepladsen Skolens ledelse Sundhedsrådet Skolebestyrelsen aktive får sig rørt når KOM OG LEG er ude. At give inspiration til lege andre steder f.eks i hjemmene. At flere børn bruger legepladsen At alle finder udfordringer på legearealerne Skibet Skole har til opgave løbende, at udvikle legepladsen, så den er spændende, udfordrende og inspirerende. Der skal være forskellige rum i skolegården. Rum der giver mulighed for leg i større eller mindre grupper. Rum der giver mulighed for stille eller vilde lege. Endelige skal der være rum som giver mulighed for at udfordre følgende; at spille bold, at løbe, at hoppe, at klatre, at balancerer, at sjippe, at gemme sig og at udfordre fantasien. Certificeret idræts-, leg og bevægelses SFO Skolens ledelse Pædagogerne At børnene bliver mere

6 På Skibet Skole møder SFO-børn voksne, som kan iværksætte idræt leg og bevægelse i skolens hverdag i de forskellige rum. Det nære rum indendørs, omkring skolen, hallen, svømmehallen, den varierede natur omkring skibet. Fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter er et vigtigt fundament i barnets udvikling af sundhed og egen identitet. I Skibet tilbydes året rundt et meget bredt udvalg af fritidsaktiviteter. Her er det op til det enkelte barn og familien at få sammensat et program, som passer ind i familiens rammer og interesser. Udhvilede børn En god nattesøvn er en forudsætning for god faglig indlæring, energi og lyst til leg og færre konflikter. En god nattesøvn forebygger den uoplagthed der let spises væk i løbet af dagen. Indlagte arrangementer i løbet af skoleåret; ABC Alle Børn Cykler 2 uger i september Aktiv rund i Danmark. September og oktober. Skolernes motionsløb. Fredag uge 41 Klar til at løbe DGI fysisk aktive Forældrene Foreningslivet SFO At alle børn har en eller flere fritidsinteresse r Forældrene Friske og udhvilede børn som har lyst til at lære og lege. Skolen (det er op til det enkelte team at vurdere, om der tid til at deltage i de enkelte arrangementer). Dog er skolernes motionsløb obligatorisk for alle elever i hovedskolen. Skolebestyrelsen Sundhedsrådet Forældrene Børn som har lyst til at deltage i disse arrangementer. Forældre der bakker op ved evt. at cykle sammen med børnene til og fra skole.

7 Alle tilbydes frisk frugt Sæt skolen i bevægelse uge 20 GetMoving Inspiration kan hentes på følgende sider

8 Formålet med en KOSTPOLITIK på Skibet Skole er, at skabe gode og sunde kostvaner fordi; (kilde Sunde skolemåltider et ledelsesansvar Fødevarestyrelsen) Grundlaget for gode mad og spisevaner skabes i barndommen. Børn spiser ca. halvdelen af deres daglige indtag af med i skole /fritidsordningen. Mætte børn lettere kan koncentrere sig. Maden og måltidet i skolen styrker trivsel og kontakt mellem børnene En sund mad/madpakke er med til at fremme børnenes sundhed - hermed forebygge overvægt og andre livsstilssygdomme Kostpolitik SFO Skibet Skole Kostpolitikken for Skibet SFO tager sit udspring i de retningslinjer, Børne- og unge forvaltningen har udstukket i deres mål og indholdsbeskrivelser for SFO. Krop og sundhed Arbejdet med børns sundhed er en central del af fritidspædagogikken, hvor der er fokus på motoriske aktiviteter og fysisk udfoldelse. Herved tilgodeses også aspekter som forebyggelse og styrkelse af de sociale kompetencer. Der skal sammen med fysisk udfoldelse også være fokus på sunde kostvaner. I praksis betyder det, at Skibet SFO ikke lovmæssigt er forpligtet til at tilbyde mad. Og derfor vil koncentrerer indsatsen på motoriske aktiviteter og fysisk udfoldelse. I Skibet SFO har vi valgt, indtil videre, at tilbyde et morgenmåltid til de fremmødte børn. Endvidere tilbyder vi et lettere mellem måltid til børnene om eftermiddagen.

9 Morgenmad hjemme og i SFO Morgenmaden er det første af dagens 3 hovedmåltider. Nogle børn har brug for at vågne helt inden der serveres morgenmad. Derfor er god tid en forudsætning for et godt morgenmåltid en god morgenstund. Morgenmaden er også en forudsætning for, at barnet kan koncentrerer sig i skolen og ikke løber ind i unødvendige konflikter. Det er vigtigt, at morgenmaden består af grove fiber og mælkeprodukter. De søde morgenmadsprodukter kan evt. gemmes til weekenden Forældre eller SFO At alle børn har spist sund og nærende morgenmad inden de møder i skole. Mellemmåltid; Dagens måltider består at minimum 3 mellemåltider. Måltider der er lige så vigtige som hovedmåltiderne, da de er med til at holde koncentrationen og energien oppe hele dagen. Et mellemmåltid kan bestå af alt lige fra groft brød, til gulerødder, nødder og frugt. Madpakken; Sidst på formiddagen er de fleste børn meget sultne så her er det også vigtigt, at dagens andet måltid består af fiberrigt mad med gode proteiner. God tid til madpakken og ro i spisesituationen er også Forældre SFO et let mellemmåltid Friske børn Koncentrerede børn Forældre Friske børn Koncentrerede børn Skolemaden

10 meget væsentlig for de gode madvaner. Inspiration kan hentes på følgende sider; (spændende opskrifter) evalueres gennem et spørgeskema en gang om året. Skolemælk Alle interesserede kan købe skolemælk. Alle typer mælk kan bestilles dog ikke kakaomælk. Fødselsdage En sund kost til hverdag giver mulighed for at skeje lidt ud til fødselsdage og til andre festlige lejligheder. Med lidt nytænkning kan festmåltiderne samtidig bidrage til den daglige ration af frugt og grønt. Børn vil ofte hellere have frisk udskåret frugt end sød fed kage. Vi forældre skal turde ændre lidt på de faste traditioner. Forældre bestiller Forældrene Flere serverer frugt og groft til fødselsdage også på skolen, hvis der deles noget ud til klassen. Sundhedspolitik udarbejdet i efteråret 2010 af; Skolens sundhedsråd Skolens sundhedsplejerske Konsulent fra Alt om kost Konsulent fra DGI Forældre

11 Skolens ledelse og lærere

Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge. 0-16 år i Lolland Kommune

Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge. 0-16 år i Lolland Kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge 0-16 år i Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Kost- og bevægelsespolitik for 0 til 16-årige i Lolland Kommunes skoler og dagtilbud... Kost og bevægelsespolitik

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 10 2004 Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Kostpolitik. Skoler, skolefritidsordninger og Fritidsklubben Bjergbanken

Kostpolitik. Skoler, skolefritidsordninger og Fritidsklubben Bjergbanken Kostpolitik Skoler, skolefritidsordninger og Fritidsklubben Bjergbanken Et sundt liv er et godt liv hele livet Indholdsfortegnelse Forord 4 Formål med kostpolitikken 5 Ansvarsfordeling i skoler 6 Ansvarsfordeling

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem - hvorfor og hvordan MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Ernæringsprincipper. for børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1

Ernæringsprincipper. for børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1 Ernæringsprincipper for børn og unge 0-16 år Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1 Ishøj Kommunes børnepolitik har overskriften et godt børneliv- et fælles ansvar. For den del af børnepolitikken, der omhandler

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune - for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune Kolofon Forord Tekst: Birgitte Kierkegaard, Risskov Skole Jørgen Hulgaard, Søndervangskolen Peter Eie Christensen, Børn og Unge- Lægeordningen Jon Arnfred,

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitik Mad- og Måltidspolitik 2014 Idræts og naturbørnehuset Tingvej 3 6535 Branderup J 13-01-2014 2 Mad- og Måltidspolitik 1. Derfor er det vigtigt at vi har en mad- og måltidspolitik. Hvad og hvorfor: - Idræts-

Læs mere

Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?

Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet? Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvorfor en mad- og måltidspolitik? Baggrund for idékataloget 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Inspirationskatalog. Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. www.skovognatur.dk

Inspirationskatalog. Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. www.skovognatur.dk Inspirationskatalog Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger www.skovognatur.dk Sundhedsstyrelsen. Center for Forebyggelse. Adresse: Islands Brygge 67, 2300 København S. Tlf.: 7222 7764. www.getmoving.dk.

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune.

Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune. Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune. Den overordnede plan på Skolebestyrelsen på Østre Skole har valgt sundhed som særligt indsatsområde i 2006-2008. Bestyrelsen har sammen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udarbejdet i foråret 2011 Godkendt i Skolebestyrelsen 31/10 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag 2. Præsentation af Søndenvinden 3.

Læs mere

Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole

Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole Introduktion Blandt forældre, lærere, pædagoger, politikere, eksperter og journalister i medierne tales der om sund mad på skolerne. På Læssøesgades skole er der også meget fokus på samt en god dialog

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere