Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer"

Transkript

1 Nyt fra Juni 2015 Nr. 15 BoligSyd God sommer

2 I dette nummer Boligsyd Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Boliger i hele Aabenraa Kommune Åbningstider: Mandag 8-13, onsdag 8-13 og torsdag 8-16 Tirsdag og fredag lukket Pilevej 2, 6330 Padborg Åbningstider: Mandag 8:00-13:00 Torsdag 8:00-16:00 Ternevænget 3, 6360 Tinglev Åbningstid: Torsdag 14:30-16:00 Fra formandens pen...3 Det første cafémøde i BoligSyd...5 Nye medarbejdere års jubilæum...7 Stofa... 8 Afdelingsmøde med et indlæg om nabohjælp... 9 Den administrative ledelse af organisationen Råderet Repræsentantskabsmøde...13 Årlige afdelingsmøder Strømsvigt i Smedeby Historien om de tidligere foreninger/selskaber Tjek vandstanden på dit fyr Redaktionen: Bent Christensen Afd. 2 Birgit Lagoni Afd. 56 Ewald Juhl Löck Afd. 58 Kirsten Krohn Normann Afd. 2 Tryk: Hottryk God sommer Redaktionen ønsker beboere og medarbejdere en rigtig god og solrig sommer. Vi vil benytte lejligheden til at opfordre Jer til at sende indlæg ind til Nyt Fra nr. 16, der udkommer i december Indlæg der ønskes bragt i bladet sendes til eller kontorerne Pilevej Padborg eller Kallemosen Aabenraa. Deadline 1. oktober

3 Fra formandens pen BoligSyd er snart nået gennem sit første ½ leveår, og der er faktisk sket rigtig meget på den tid. Vi har haft 2 administrationer, der skulle lægges sammen til 1, hvilket ikke er sket helt uden problematikker, men disse er nu løst, og administrationen er godt undervejs til at køre på en god og effektiv måde. Det skal dog ikke forstås, at der ikke er opgaver, der skal løses fremover. Vi mangler bl.a. at få vores håndværkergård sat i værk, men det kommer med tiden. Bestyrelsen har også skullet i gang med arbejdet, hvilket bestemt heller ikke har været problemløst. Der har været mange møder, diskussioner og ind i mellem også uoverensstemmelser. At fortælle andet ville være at omgå sandheden. Vi har også af forskellige årsager måttet sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer, som har valgt at udtræde. Ind er kommet 2 nye, Birgit Lagoni og Kirsten Normann. Herfra skal der lyde en tak for arbejdet til de to udtrådte, Birthe Hansen og Jeannette Villadsen, og et velkommen til arbejdet til de to nye. Vi har også holdt vores første repræsentantskabsmøde, hvor vi kunne præsentere regnskaberne for de to gamle organisationer. Begge kom ud af deres sidste regnskabsår med overskud, hvilket må betragtes som tilfredsstillende i og med, at overskud jo ikke er noget vi budgetterer med. Så det er tegn på, at forvaltningen af selskabernes penge er gået lidt bedre end forventet. I forbindelse med repræsentantskabsmødet blev vi præsenteret for en fordom, som jeg gerne vil aflive godt og grundigt her. Fordommen lød: Organisationsbestyrelsen vil nedlægge afdelinger. Sandheden er: Organisationsbestyrelsen nedlægger ingen afdelinger. Vi godkender kun de ønsker, som afdelingsmøderne selv kommer med om sammenlægninger, og det er afdelingerne der suverænt bestemmer, om de vil sammenlægges og ingen andre. Vi har derimod selvfølgelig en holdning til, hvor vidt det kan være fornuftigt af de enkelte afdelinger at sammenlægge sig eller ej. Den holdning vil vi da gerne redegøre for, hvis nogen afdelinger ønsker råd fra os. Efter lange forhandlinger har vi også fået det fremtidige samarbejde med vores forretningsførerselskab Dalbo på plads. Vi har fået nået et for bestyrelsen vigtigt mål, nemlig at have en kontorleder med ansvar for den øverste ledelse af kontoret til at være på vores eget kontor - ikke på fuld tid, men på deltid - hvilket er passende i og med, at vi jo også har 2 funktionschefer, der klarer hvert deres ansvarsområde. I dette job er Jonny Gjerlevsen blevet ansat hos Dalbo, men med sit virke på vores kontor. Jonny har ikke fast kontortid på kontoret, men kommer efter behov, og skulle nogen have brug for at tale med ham, kan han kontaktes via kontoret. 3

4 Vi har i foråret gennemført afdelingsmøder i de gamle ÅAB afdelinger, og her gik alt som det skulle. Kun en enkelt afdeling havde et mindre underskud. Ellers var det dejligt igen at komme ud og høre hvad der foregår i de enkelte afdelinger. I september bliver det så de gamle Padborg afdelingers tur. Her kan vi igen se næsten udelukkende positive regnskaber, og jeg glæder mig til at komme ud og hilse på så mange afdelinger som overhovedet muligt i den anledning. Til slut vil jeg ønske beboere, bestyrelsesmedlemmer og ansatte en rigtig god og varm sommer. Leif Poulsen Forsikringsforhold Det er vigtigt, at du selv sørger for at tegne en familieforsikring/ indboforsikring. Ved brand eller anden skade dækker selskabets forsikringer kun bygninger. Dine egne møbler samt andet indbo skal du selv sørge for at forsikre. Husk at sortere dit affald. Se retningslinjer herfor på: Ved at sortere dit affald nedsætter du afdelingens udgifter til renovation og minimerer faren for rotter. 4

5 Det første cafémøde i BoligSyd Der var fremmødt 17 afdelingsformænd de kom fra Tinglev, Rødekro, Kollund, Bov og Padborg. Ligeså var formanden, næstformanden og en fra organisationsbestyrelsen tilstede. Der blev startet med en præsentationsrunde, hvor alle fortalte, hvor de kom fra og lidt om deres afdeling. Derefter var der en livlig debat mellem de forskelige afdelingsformænd, da der ikke var nogen dagsorden. Man kom meget rundt. Et af emnerne var tyveri og hvordan man kan sikre sig mod det. Nabohjælp blev nævnt. Der blev aftalt, at formand og næstformand vil tage kontakt til politiet, for at få aftalt et par foredrag om nabohjælp og hvordan man kan sikre sig mod indbrud. Afdelingsformændene fra det tidligere Aabenraa Almene Boligselskab synes, det er en god ide, at holde de uformelle cafémøder, så afdelingsformændene kan udveksle erfaringer. Ewald Löck 5

6 Bernhard Heutmann - ny medarbejder i teknisk afd. BoligSyd har ansat Bernhard pr. 01. februar 2015 i teknisk afdeling. Vi ønsker alle Bernhard velkommen og håber, han bliver glad for ansættelsen. Thomas Hansen - ny vicevært BoligSyd har ansat Thomas pr. 15. februar 2015 som vicevært. Vi ønsker alle Thomas velkommen og håber, han bliver glad for ansættelsen. 6

7 Monika Löck - 25 års jubilæum Monika Löck - næstformand i BoligSyd - har fejret 25 års jubilæum som beboerdemokrat i den almene boligsektor den 29. marts Monika blev valgt ind i en afdelingsbestyrelse i Padborg Boligforening og blev i 1990 valgt ind i hovedbestyrelsen, hvorefter hun i 1992 blev valgt som formand. Denne post har hun bestridt lige til 1. januar 2015, hvor Padborg Boligforening fusionerede med Aabenraa Almene Boligselskab. Monika forsætter som næstformand i den nye organisation BoligSyd. Vi ønsker Monika tillykke med jubilæet. Husk at al afbrænding af haveaffald i Aabenraa kommune er forbudt både i byzone og sommerhusområder. 7

8 Stofa Såfremt du har problemer med Stofa, og synes, det er svært selv at få det løst, er der nu lavet en aftale mellem Stofa og BoligSyd omkring selskabets beboere. Du kan få hjælp ved at skrive til boligsyd.dk. Du skal beskrive, hvilket problem du har og oplyse dit kundenummer. Vedhæft venligst mail/dokumenter eller andet som viser historikken i din sag og tidspunktet for, hvornår du sidst har haft kontakt med Stofa. Herefter vil der blive taget kontakt til Stofa for løsning af problemet, og du vil efterfølgende få besked pr. mail. Birgit Lagoni Vis hensyn overfor dine naboer når du spiller musik for åbne vinduer - uanset hvilken tid på døgnet det er. 8

9 Afdelingsmøde med et indlæg om nabohjælp Den 25. marts 2015 var turen kommet til afd. 2, hvor der skulle holdes afdelingsmøde. En lidt anderledes start på mødet var et indlæg om nabohjælp. Et indlæg, der normalt ville have taget 2½ time, blev holdt på ca. 40 min. Indlægget blev holdt af to betjente fra det kriminalpræventive råd med hjælp fra projektor og stor skærm. Det var tilladt at stille spørgsmål, og dem var der en del af. Vi fik oplyst, at det bedste er, at danne små nabohjælpsgrupper på 5 7 personer med folk fra nærmeste nabolag. Personerne skal gerne kende til og vide, hvem der gør hvad i nabolaget, så der ikke er nogen, der bliver meldt for indbrud, bare fordi de nu kommer udefra, og man ikke ved besked om, at vedkommende er der i lovligt ærinde. Det kan også aftales, at nogen kan bruge ens affalds container, parkere bilen i carporten eller cyklen ved boligen, når nogen er bortrejst. Der kan også evt. installeres et tidsur, der automatisk tænder og slukker for lyset i huset. Man kan få en lampe, der skifter farve og derved ser det ud som om, der inde bag gardinet er tændt et tv. Tømme postkassen. Gå en tur rundt om naboens hus engang imellem, når denne er på ferie. Nabohjælpsgruppen er et enkelt middel til at holde et vågent øje med husene og nærområdet og det er til og med gratis. Kræver ikke det helt store. Er man ude at gå en tur, kan man se sig lidt omkring, for at holde øje med om alt er, som det skal være. Efter min menig en god og brugbar information vi fik den aften, som er let at tilmelde sig - dog kun et tilbud, ingen tvang. Lisbeth Elbech Christensen & Bent Christensen Man kan tilmelde sig på helt gratis 9

10 Den administrative ledelse af organisationen I forbindelse med indgået aftale med boligselskabet om den fremtidige ledelse er der samtidig truffet aftale om, at tidligere forretningsfører og direktør Jonny Gjerlevsen, ansættes i Dalbo som deltidsansat kontorleder med primær arbejdsplads på BoligSyds kontor. Hensigten med dette er at styrke den daglige ledelse direkte på stedet, og at forbedre mulighederne for strukturering af vores forretningsgange, som ikke mindst i forbindelse med fusionen her fra 1. januar har behov for en ajourføring for at komme til at virke optimalt. Det er således en person med erfaring inden for drift af en boligorganisation, der fremover vil varetage den overordnede ledelse af kontoret på Kallemosen i et samarbejde med administrations- og teknisk chef. Jeg ønsker alle en god sommer! Hans H. Appel DALBO a.m.b.a. Mange af Jer kan sikkert huske Jonny fra den tid, hvor en del af det nuværende boligselskab oprindelig hed Åbenrå Amts Boligselskab. Jonny Gjerlevsen 10

11 Råderet Lejet men helt dit eget Ewald og jeg har været på besøg i en afdeling, hvor man har valgt, at 3 boliger om året kan få nyt køkken. Vi besøgte 2 beboere, som har boet i afdelingen hhv. siden 1990 og 2003 de har fået nyt køkken i Det ene køkken er et super smart HTH køkken med mange spændende gadgets, og det andet et flot, gedigent og meget funktionelt Vordingborg køkken. For begge gælder, at valget er sket ud fra behov, funktionalitet og ønsker. Og jeg må sige de hver især har 11

12 forstået, at udleve deres køkkendrøm fuldt ud og fået rigtig meget for pengene. At de er glade og stolte af deres nye køkkener, kan jeg virkelig godt forstå. Se bare billederne som Ewald Löck har skudt. Tak fordi vi måtte kigge forbi. Råderetten giver dig som beboer mulighed for, at indrette dig i din lejebolig - indvendig som udvendig - så den passer til dine behov eller drømme. Nyt køkken, dejligt badeværelse, terrasse, carport eller udestue er nogle af de muligheder, der er. Meget kort giver råderetten frihed til, at bestemme over din bolig og mulighed for at præge boligen efter egne ønsker og behov. Du kan forbedre eller ændre din bolig, lave små justeringer eller store ændringer - således at boligen bliver ideel for dig. Afdelingsmødet skal godkende de overordnede rammer for råderetten. Dette var en meget kort og forenklet beskrivelse af råderetten. For yderligere og uddybende information kontakt venligst administrationen. De vil gerne oplyse dig om dine muligheder, og være dig behjælpelig på alle måder. Derudover kan du på BoligSyd s hjemmeside finde b.la. en pjece omkring råderetten og andre oplysninger. Der er 3 finansieringsmuligheder, så husk derfor altid at tage KONTAKT til afdelingen og boligadministrationen INDEN du går igang. I næste nummer af Nyt Fra vil det være en ny historie om beboere, der har fulgt deres drøm, forbedret boligen og gjort brug af råderetten. Birgit Lagoni 12

13 Repræsentantskabsmøde den Det første repræsentantskabsmøde efter fusionen blev afholdt i Stubbæk Forsamlingshus. Fremmødet var stort. Mandatprøven som Hans Appel forestod viste, at næste alle afdelinger var repræsenteret. Efter at de indledende øvelser var overstået, valg af dirigent (Michael Johansen), konstatering af rettidigt indkaldt møde, gennemgang af dagsorden og oplæsning af forretningsorden samt valg af stemmetællere, gik selve mødet i gang. Formanden aflagde årsberetning efterfulgt af Hans Appel som kom med en mere detaljeret beretning primært basseret på økonomien i de 2 tidligere selskaber før fusionen. Begge beretninger blev efterfølgende godkendt. Regnskabet og budgettet blev efterfølgende gennemgået og godkendt. Det var en god ting at få konstateret, at der i BoligSyd er en sund og god likviditet, og at der er styr på økonomien, hvad tegner godt for fremtiden. Begge de 2 indkommende forslag blev ved håndsoprækning godkendt. Dog var der ved forslag 4a om delegering af 13

14 kompetencer til bestyrelsen 7 repræsentanter, som stemte imod, og ved 4b om fremtidig gældende forretningsorden 4 repræsentanter, som stemte imod. Der er nu 3 suppleanter til bestyrelsen: 1. Benny Schmidt, 2. Svend Nielsen og 3. Kaj Bertelsen. Der var utroligt nok ingenting under eventuelt, så formanden afrundede mødet og takkede for god ro og orden. Jeg synes det var et rigtig godt møde. Der var kun nogle få spørgsmål og gennemgangen forløb fint. Det eneste problem som opstod, var omkring IT. Billederne til denne artikel er som altid taget af Ewald Löck. Birgit Lagoni 14

15 Skal bilen under tag? Gæsteboliger i BoligSyd På Tinglevhus i Tinglev har BoligSyd en lejlighed til rådighed, som kan lejes af alle selskabets beboere til overnattende gæster. I lejligheden er der sovepladser til 4 personer. 2 i en dobbeltseng i soveværelset og 2 på en sovesofa i opholdsrummet. På Rugkobbel og Kallemosen i Aabenraa er yderligere to gæsteboliger til rådighed med plads til hhv. 4 og 2 personer - kan dog kun lejes af beoere i afd. 40. Nærmere oplysninger og priser fås ved henvendelse på kontoret i Tinglev eller Aabenraa. Udlejning af carporte sker efter venteliste, men lige nu er ventelisterne ikke ret lange. Kontakt kontoret for at komme med i køen. Har du husket at indhente tilladelse til at holde hund og/eller kat? 15

16 Årlige afdelingsmøder Der har i marts været afholdt en del afdelingsmøder i BoligSyd. Jeg var gæst til nogle af møderne, som repræsentant for organisationsbestyrelsen, og jeg blev rigtig godt modtaget. Tak for det. Til de fleste af de møder jeg var gæst til, var der et ret stort fremmøde af beboere, som deltog aktivt med spørgsmål og debat, hvilket skabte nogle rigtig gode møder. Men der var også nogle møder, hvor der ikke kom ret mange beboer, hvilket jeg synes, var lidt ærgerligt, da man jo netop på disse møder b.la. får information om afdelingens regnskab og budget samt kan være med til at beslutte og få indflydelse på, hvad der skal sker i afdelingen af f.eks. planlagte forbedringer eller vedligeholdelser. Til september afholdes de resterende afdelingsmøder. Jeg håber på, og vil på det kraftigste opfordre til, at rigtig mange beboere vil benytte lejligheden til at komme og deltage aktivt i deres afdelingsmøde og gøre deres indflydelse gældende. Datoerne for møderne er følgende: Birgit Lagoni Mødetidspunkt Tid Afdeling Sted Tirsdag1.sep. 19:00 22 FrøslevKro Tirsdag1.sep. 19: FrøslevKro Onsdag2.sep. 19:00 13 Valdemarshus Onsdag2.sep. 19:00 12 BovKro Torsdag3.sep. 19:00 1 Kælderen Centrumsgaden Torsdag3.sep. 19:00 17 FrøslevKro Mandag7.sep. 19:00 8 FrøslevKro Mandag7.sep. 14:00 23 Fæ leshuset Tirsdag 8.sep. 14:30 10 Rønshave Tirsdag 8.sep. 14:30 21 Rønshave Tirsdag8.sep. 19:00 1 Kælderen Tjørnevej Tirsdag 8.sep. 19:00 4 FrøslevKro Onsdag9.sep. 17:45 18 BovKro Onsdag9.sep. 19: M ultihalen Græ nsehalen 16

17 VI HAR SELV LOKALERNE TIL FESTEN Vi råder over i alt 5 fælleshuse, hvoraf de 4 kan lejes af alle beboere i boligselskabet. Fælleshusene ligger i: Afd. 5: Bolderslev Afd. 9: Bov Afd. 62: Padborg Afd. 21: Tinglev Afd. 40: Aabenraa (kun for beboere i afd. 40) Nærmere oplysninger kan indhentes på kontorerne i Aabenraa/Padborg. Husk at vise hensyn til legende børn i dit boligområde, når du kører bil. 17

18 Strømsvigt i Smedeby Et utæt tag i en transformerstation nær Bækvej i Smedeby, var skyld i et par timers langt strømsvigt. Min kone skrev på sin facebook profil: Hvor er vi heldige, at vi har el strøm, en selvfølge, vil vi mene. Men lige så sårbare er vi, når strømmen ikke er der. Jeg laver lige kaffe. Nåe... nej. Sætter lige en vask over. Nåe nej. Problemet blev midlertidig løst. Den gamle transformerstation i Smedeby stod i røg... Syntes bare lige det giver anledning til at tænke på, hvor små vi mennesker er, når teknologien svigter. Jeg kan kun give min kone ret - vi tage alting som en selvfølge - strøm, vand osv. Enden af strømsvigtet i Smedeby blev, at der blev lavet en nødtørftig reparation og transformerstationen fik et nyt weekendtag - bestående af en blå presenning og otte afmærkningspæle med fod til at holde presenningen på plads. Tidlig mandag morgen kom et tag-firma for at udbedre utætheden i taget. Der blev lagt nyt tagpap på, og der blev sat en ny zinkkant på. Torsdag kom SE for at fuldføre deres del af opgaven udskiftning af kabler. De havde først på ugen udsendt en meddelelse om, at strømmen ville blive afbrudt i tidsrummet fra Vi må håbe, at med disse tiltag, er det slut med strømafbrydelser fra den side. SE kan ved driftforstyrrelser kontaktes hele døgnet på tlf Lisbeth Elbech Christensen & Bent Christensen 18

19 Historien om de tidligere foreninger/selskaber Efterlysning: Jeg vil gerne samle historien om de gamle foreninger og selskaber, der nu er samlet under BoligSyd. Det det drejer sig om Åbenrå Amt Boligselskab, Padborg Boligforening, Tinglev Boligforening, Rødekro almennyttige Boligselskab og Kirsebærhavens Boligselskab. Men jeg mangler materiale om dem, så hvis der er nogen, der har billeder, tekst el. andet fra deres start og til nu, er man hjertelig velkommen til at kontakte mig på mail el. tlf Ewald J. Löck. Tjek vandstanden på dit fyr Redaktionen ønsker administration og beboere en rigtig god sommer. Administrationen opfordrer alle beboere med gasfyr til regelmæssigt at tjekke vandtrykket. Måleren skal stå på mellem 1-2 bar. Når måleren nærmer sig 0 bar, skal servicekoordinatoren kontaktes på tlf mellem kl. 07:00-09:00 eller via mail For at undgå unødvendige og forhøjede omkostninger for afdelingen ved vandpåfyldning, bedes du tjekke dit fyr på hverdage i dagstimerne og ikke først i weekenden, hvor det koster ekstra at få en håndværker ud. Du kan eventuelt få viceværten til at vise dig, hvordan vandtrykket på netop dit fyr kontrolleres. Administrationen 19

20 HENVENDELSER VEDRØRENDE FEJL OG MANGLER I BOLIGEN. Al henvendelse vedrørende fejl og mangler i boligen skal ske til boligselskabets servicekoordinator på: Tlf. nr Telefontid: mandag fredag fra kl. 7:00 kl. 9:00. Henvendelse kan også ske via mail: eller via boligselskabet hjemmeside. Husk at oplyse adresse og telefonnr. Servicekoordinatoren vil derefter sørge for, at fejl og mangler udbedres. I vil blive kontaktet vedrørende udbedring indenfor 5 arbejdsdage. Er det en hastesag, bedes det oplyst, og udbedring vil ske hurtigst mulig. Ved akut opståede fejl i boligen udenfor telefontid oplyses vagtnummer på tlf

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

NYT FRA AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB JULI 2009 - NR. 3. Inde i bladet. Beboerdemokrati. Nyt fra DALBO. Legepladsen i Smedeby.

NYT FRA AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB JULI 2009 - NR. 3. Inde i bladet. Beboerdemokrati. Nyt fra DALBO. Legepladsen i Smedeby. NYT FRA AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB JULI 2009 - NR. 3 Foto: Kirsten Normann, Kruså Inde i bladet Beboerdemokrati Nyt fra DALBO Legepladsen i Smedeby Skimmelsvamp Beboerklagenævnet Redaktionen ønsker administration

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013. Tilfredse beboere i Byagerlunden

Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013. Tilfredse beboere i Byagerlunden Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 20 - DECEMBER 2012 Byagerlunden Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013 Tilfredse beboere i Byagerlunden Husk

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab Parkposten August 2015 Bornholm 2015 Se konkurrence på side 18 Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab www.parkposten.dk Bladet udkommer hver anden måned i ca. 850 eksemplarer.

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Orientering til beboerne

Orientering til beboerne december 2009 6. årgang nr. 2 NAB SØBO NAB Boligorganisationen DALBO a.m.b.a. SØBONyt Medlemsblad for de almene boligorganisationer: Nordborg Andelsboligforening NAB og Boligforeningen SØBO 6. årgang nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 30. årgang Nr. 9 November 2002 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 2 Redaktørens side Velkommen til dette nummer af Lundexpressen. Der er ikke kommet nogle opskrifter på julebag,

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere