Introduktion til ChemSketch. Version 11.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til ChemSketch. Version 11.0"

Transkript

1 Introduktion til ChemSketch Version

2 2

3 Indholdsfortegnelse Hent og installér ChemSketch... 4 Opstart... 4 Skærmbilledet i ChemSketch... 5 Lav en ny side i dokumentet... 5 Første gang med ChemSketch... 6 Tegn carbonhydrider i ChemSketch... 7 Stregformler... 8 Dobbelt- og trippelbindinger... 8 Substituerede forbindelser... 9 Aromatiske forbindelser... 9 Indsættelse af radikaler Ændring af valens eller ladning Nummerering af carbonkæden Struktur-egenskaber Beregning af molarmasse og stofsammensætning Navngivning Udpegning af stereocentre Visning i 3D Måling af bindingslængde og -vinkel Draw-modulet Tekst Tegning Gruppér og opdel gruppe Skabeloner Hent og installér Labudstyr Kopiering til Word Liste over genveje

4 Forord ChemSketch er et fortrinligt og ganske gratis kemisk tegneprogram. Denne folder er ikke en fuldstændig manual til ChemSketch, men blot beregnet som mindre opslagsværk ved anvendelse af programmet til kemi på gymnasialt niveau. Det kan anbefales at udskrive dokumentet her som en A5-folder. Udarbejdet i 2012 af Anne Nørgaard, Aalborg Studenterkursus. Jeg modtager meget gerne rettelser og/eller forslag til forbedringer; God fornøjelse med ChemSketch! Anne Nørgaard Hent og installér ChemSketch ChemSketch 11.0 hentes nemmest via hjemmesiden - skriv ChemSketch i søgefeltet og klik på DOWNLOAD NOW, når programmet vises. Følg anvisningerne ved installationen. ChemSketch 12.0 kan hentes direkte fra udbyderens hjemmeside, nemlig men det kræver, at man registrerer sig. Første gang, du klikker på ChemSketch-ikonet går installationen i gang og du følger blot anvisningerne. Tillægsmodulet Labudstyr med ekstra tegninger af udstyr følger oftest automatisk med, når man henter ChemSketch 11.0, men har man brug for at hente og installere modulet særskilt, så se vejledningen på side 14 under afsnittet Hent og installér Labudstyr. Kort fortalt går det ud på, at man henter en mappe med en række smarte og kombinerbare illustrationer til Template-mappen og så opretter et link til mappen via Template-vinduet. Opstart Ved hver opstart af ChemSketch afvikles en reklame for ACDLabs produkter. Efter et kort øjeblik kan man stoppe reklamen med et klik på krydset. Der kommer også en boks med Tip of the day frem, og hvis man har god tid en dag, så kan det godt betale sig at se nogle af de fif, der kommer i denne boks. 4

5 Skærmbilledet i ChemSketch Titellinje Menulinje Værktøjslinjer Vælg mellem Structure- og Draw-mode Hvis man lader pilen hvile over en knap et øjeblik, så kan man se navnet på knappen Liste med de 13 senest anvendte grundstoffer Arbejdsark Lav en ny side i dokumentet Når man skal lave en ny side i sit dokument, så klikker man på New Page i den øverste værktøjslinje eller taster Shift + F3 Og man skifter mellem siderne i et dokument ved at klikke på venstre- eller højrepilene nederst i skærmbilledet eller brug Pg Up/Pg Dn på tastaturet Hvis man ønsker at få vist et gitter, også kaldet et grid, så kan man slå det til og fra med genvejen: Ctrl + Shift + W 5

6 Første gang med ChemSketch Når du vil tegne kemiske strukturer skal du være i Strukture mode. Vælg et grundstof ude i venstre side af skærmbilledet. Hvis du ikke vælger et, så er ChemSketch forudindstillet til at vælge carbon. ChemSketch fylder automatisk op med hydrogen og da carbon skal have 4 bindinger, bliver det CH 4, der kommer frem første gang, du venstreklikker i arbejdsarket. Alle steder, hvor du nu venstreklikker, vil du nu lave et methanmolekyle. For at slå den funktion fra igen, skal du vælge en anden funktion, f.eks. et andet grundstof eller måske markeringsværktøjet. For at tegne en kæde med flere carbonhydrider skal du venstreklikke på det allerede tegnede methanmolekyle og holde knappen nede, mens du trækker musen lidt ud til siden til dér, hvor du ønsker, det næste carbonatom skal være. Som default er Chemsketch indstillet til kun at vise de endestillede carbonatomer. Det bevirker, at hvis du for eksempel tegner propan, så vil du se, at den miderste CH 2 -gruppe kun vises, når du placerer pilen på den. 6

7 Dette kan ændres ved at markere din tegning med markeringsværktøjet helt til venstre i nederste værktøjslinje og så dobbeltklikke på det markerede molekyle. Derved fremkommer denne boks, og du skal nu sætte et flueben ved All: Dette flueben fjernes Og dette vælges Tryk derefter Apply og slut af med Set Default Du har nu gjort indstillingen med at vise alle carbonatomer til standardindstilling. I dette vindue kan du også vælge indstillingerne for længden på bindingerne, skriftstørrelsen på atomerne mm. Vinduet lukkes ved et klik på den lille streg øverst i venstre hjørne. Tegn carbonhydrider i ChemSketch Hvis du skal tegne en strukturformel for eksempelvis hexan, så vælg carbon ude i venstre side af skærmbilledet og klik en gang på arbejdsarket. Klik så på det CH 4, der blev tegnet og du hold venstre museknap nede mens du trækker lidt til højre og slipper. Så har du tegnet CH 3 -CH 3. Klik nu på det højre CH 3, træk lidt til højre og slip. Skærmbilledet vil nu vise propan: CH 3 -CH 2 -CH 3. Fortsæt med at klikke på den CH 3 - gruppe længst til højre, træk lidt ud og slip - gentag indtil du har 6 carbon med tilhørende hydrogen på en række, altså hexan. Klik og træk musen til højre 7

8 Når du ønsker at lave forgrenede molekyler, så tegn først hovedkæden og placér derefter pilen på det carbonatom, hvorfra der skal udgå en forgrening, venstreklik og hold museknappen nede, træk lidt ned eller op og slip. Denne procedure gentages også, indtil du har det ønskede antal forgreninger. Det ser pænest ud, hvis bindingerne mellem carbonatomerne er nogenlunde lige lange. Ønskes hydrogenatomerne tegnet på enkeltvis, så vælger man H ude i venstre side af skærmbilledet og man venstreklikker på et C-atom, trækker lidt ud og slipper. Dette gøres for alle H-atomerne. Du kan til slut prøve at bruge Clean Structure-knappen Den gør bindingerne lige lange og tilpasser vinklerne. i højre side af den nederste værktøjslinje. Stregformler Når man skal lave langkædede carbonhydrider er det ofte hensigtsmæssigt at tegne dem forenklet og her er det oplagt at tegne dem som stregformler. Vælg zigzag-ikonet og træk en streg på arbejdsarket med venstre musetast nede indtil du har det ønskede antal C-atomer. Hvis du som beskrevet på side 5 har valgt at vise alle C-atomer, så vil du få en stregformel, der ser sådan ud: H 3 C CH 2 CH 2 CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 Dobbelt- og trippelbindinger For at lave en dobbeltbinding klikkes én ekstra gang på bindingen mellem to C-atomer og for at lave en trippelbinding klikkes endnu en gang. Klikker man en tredje gang, så bliver bindingen til en enkeltbinding igen. Husk, at du skal have valgt C ude i venstre side af skærmbilledet. 8

9 Substituerede forbindelser For at udskifte et atom i et molekyle, f.eks. et allerede tegnet carbonhydrid, skal man først ude i venstre side af skærmbilledet (hvor de sidste 13 anvendte grundstoffer står) vælge det atom, man vil have sat på. Man klikker så på det atom, som det nye atom skal bindes til, trækker lidt ud med venstre museknap nede og giver slip. Her er det vist med et O-atom, der sættes på ethan, så vi får ethanol: Hvis det ønskede grundstof ikke er i rækken med de sidste 13 anvendte, så klik på det periodiske system og vælg det ønskede grundstof. Bemærk, at ChemSketch automatisk regulerer antallet af H-atomer Aromatiske forbindelser For at tegne en aromatisk forbindelse, f.eks. benzen, vælges symbolet for benzen yderst til højre i skærmbilledet og der venstreklikkes inde i arbejdsfeltet, der hvor du vil have ringen anbragt og dernæst højreklikkes for at slå funktionen fra. Du har nu tegnet en benzenring, hvor hver anden binding er en dobbeltbinding. For at ændre det til symbolet med den aromatiske ring markeres molekylet med Vælg-værktøjet, dernæst åbnes menuen Tools og endelig vælges Show Aromacity Forskellen ses på billedet og har betydning, hvis man for eksempel skal udregnes bindingslængder. 9

10 Indsættelse af radikaler Når man ønsker at indsætte et radikal i stedet for et atom, så vælges Radical Label næsten nederst i venstre side af skærmbilledet og klikker på det atom, man ønsker at udskifte med et radikal. Man kan også vælge et indeks på sit radikal, så det er muligt at angive, at molekylet indeholder flere forskellige radikaler. Ændring af valens eller ladning Under knappen Radical Label sidder denne knap Atom Chemical Properties, hvor man blandt andet kan ændre et atoms valens eller ladning. Klik først på knappen og dernæst på det atom, du ønsker at ændre ladning eller valens på For eksempel kan man vise acetationen ved først at tegne ethansyre, aktivere Atom Chemical Properties, klikke på OH-gruppes og så ændre Charge til -1. O C H 3 C O - Nummerering af carbonkæden Nederst i venstre side af skærmbilledet vælges havelågen eller hash-tegnet og du skriver nu en eventuel tekst samt angiver, hvilket tal ChemSketch skal begynde nummereringen med (oftest 1) Så klikkes på hvert carbonatom efter tur og de nummereres fortløbende. 10

11 Struktur-egenskaber ChemSketch giver mulighed for let at bestemme nogle forskellige egenskaber ved de molekyler eller ioner, man har tegnet. Beregning af molarmasse og stofsammensætning Marker det ønskede molekyle, vælg menuen Tools i menulinjen, gå ned til Calculate og Select Properties to Calculate og sæt så flueben ved de egenskaber, du ønsker beregnet. Dernæst vælges Selected Properties og du trykker på knappen Copy to Editor. Navngivning Navngivning i ChemSketch er supernemt. Tegn det ønskede molekyle, markér det og klik på knappen Generate name for Structure: Den findes til højre i værktøjslinjen. Vær opmærksom på, at kun molekyler indeholdende de mest almindeligt forekommende grundstoffer kan navngives i denne gratis udgave af ChemSketch lige som der er en begrænsning på maks. 50 atomer og maks. 3 cycliske ringe. Udpegning af stereocentre Vælg Tools Generate Stereo Deescriptor Options og sæt flueben ved Mark Undefined Chiral Centers og tryk Ok. Dernæst markeres det ønskede molekyle og du vælger nu Tools Generate Stereo Descriptors. De chirale centre vil nu være markeret med en blå stjerne: 11

12 Visning i 3D For at få molekylet vist i 3D skal du markere molekylet og aktivere 3D-Viewer-knappen yderst til højre i øverste værktøjslinje. Ønsker man molekylet vist med de rigtige bindingslængder og vinkler, så skal man 3D-optimere molekylet med 3D-Optimization i nederste værktøjslinje inden man starter 3D-Viewer. Ellers kan man 3D-optimere molekylet i 3D-viewer og derpå vælge Copy to Chemsketch nederst i skærmbilledet. Når 3D-Viewer er åbnet, så skifter man frem og tilbage mellem 1-ChemSketch og 3-3D-Viewer nederst i venstre hjørne af skærmbilledet. Genvej: hold Alt-knappen nede og tryk det understregede tal. I 3D-Viewer kan du dreje molekylet rundt ved at klikke på det og trække med musen og du kan vælge, hvordan det skal præsenteres Balls and Stics, pinde, med eller uden elektronsky her: Måling af bindingslængde og -vinkel Måling af bindingslængde og -vinkel sker ligeledes i 3D-Viewer Længde: Klik på Bond Length og dernæst på de to naboatomer, du ønsker at måle længden imellem. Man kan først vælge et punkt, når en lille boks med koordinaterne vises. Vinkel: Klik på Bond Angle og dernæst på de tre atomer, der danner den vinkel, du ønsker at måle. Det er vigtigt at topvinklen klikkes som 3 nummer to, som vist på figuren. 3 Du kan også her først vælge et punkt, når den lille boks med koordinaterne vises. Valgte atomer vises som grønne: 12

13 Draw-modulet Draw-modulet minder om et almindeligt tegneprogram som Paint. Du kan indsætte figurer, give dem kontur- og fyldfarver, indsætte tekst og ikke mindst hente og moderere skabeloner fra Template Window. Tekst I ChemSketch indsættes tekstfelter som du så kan skrive almindelig tekst eller måske reaktionsskemaer ind i. Du klikker på teksteditoren Text på det lodrette Tekst Editor værktøjspanel i venstre side og klikker med cursoren dér, hvor du ønsker, teksten skal begynde. Hvis du senere ønsker at redigere i allerede skrevet tekst, så vælges ligeledes Text og der klikkes på den tekst, du ønsker at redigere. På værktøjslinjen er der anbragt genveje til ofte anvendte formateringer i forbindelse med opskrivning af reaktionsskemaer hævet/sænket skrift samt græske bogstaver. Hvis du ønsker at redigere i teksten på en skabelon hentet fra Template, så læs videre under overskriften Group og ungroup Tegning På værktøjslinjen til venstre i skærmbilledet kan man vælge en række forskellige tegneredskaber og figurer. Der er streger, kurver, firkanter med skarpe og afrundede hjørner, cirkler, som kan laves til ovaler; endda et polygonværktøj. Vælg for eksempel cirkelværktøjet venstreklik og træk udad og lidt op eller ned og så vil du få en oval. Hvis du holder Shift nede, mens du tegner med cirkelværktøjet, så får du en rigtig cirkel. Slip museknappen før du slipper Shift. Når du er færdig med cirkelværktøjet, så højreklik et sted i dokumentet. Der er desværre ikke et håndtegningsværktøj i ChemSketch helt så kreativt skal det alligevel ikke være. Gruppér og opdel gruppe Det er en god idé, at gruppere de forskellige dele af en tegning enten undervejs eller helt til slut. Hvis ikke et objekt, som er sammensat af andre mindre objekter, er grupperet, så kan det for eksempel ikke flyttes rundt med. Gruppering af flere objekter til ét samlet objekt kan gøres ved at holde shift-tasten nede, mens alle de elementer, der ønskes grupperet, markeres ét efter ét og til sidst og vælges Group under Objectmenuen. Tilsvarende kan et grupperet objekt markeres og opdeles i dets delelementer ved at trykke én eller flere gange på Ungroup afhængigt af, hvor mange niveauer af grupper, der er i objektet og hvor meget, du ønsker at opdele det. Når du skal ændre noget i en skabelon hentet fra Template-vinduet, så er det oftest nødvendigt at vælge Ungroup en eller flere gange for at kunne moderere delelementer i objektet for eksempel at ændre teksten på en kemikalielabel eller farven på et kemikalie. For at ændre teksten vælges værktøjet Text og du klikker på KMnO 4 CuSO 4 tekstfeltet, som nu kan redigeres. For at ændre farven kan man lave en firkantet figur, der passer i størrelsen, farve den med et klik på farvepaletten nederst på siden og så placere den bag ved tekstfeltet vha. værktøjerne i menulinjen øverst. Husk at markere hele figuren og gruppere det til slut. 13 Farve-paletten

14 Skabeloner I menulinjen findes menuen Templates (Skabeloner), hvor mange grupper af molekyler er lavet på forhånd. Vælg genvejen Template Window i værktøjlinjen og vælg ønsket stofklasse, afbildningsform eller Labudstyr. Vær opmærksom på, at når du vælger Lab kit, Figures eller Labudstyr så skifter ChemSketch automatisk til Draw-mode Når du har valgt den ønskede stofklasse eller punkt på menuen til højre og dernæst en figur i feltet til venstre, så luk Template-vinduet. Du får nu indsat figuren i dit ChemSketch-dokument hver gang du venstreklikker - for at komme ud af indsættelsesværktøjet skal du højreklikke et tilfældigt sted i dokumentet. Hvis det er et molekyle, du har indsat, så kan du moderere eller redigere i det i Structure, mens tegninger modereres i Draw. Hent og installér Labudstyr Tillægsmodulet Labudstyr med tegninger af alskens laboratorieudstyr kan hentes nederst på denne hjemmeside sammen med en vejledning til installation: Jeg har tilladt mig at kopiere denne ganske udmærkede vejledning: 14

15 Nu er det muligt at anvende de mange illustrationer ved at åbne Template-vinduet og vælge Labudstyr og en undermappe og dernæst det ønskede udstyr. Hvis du ønsker at afbilde et bægerglas, så vælg Templates Template Window Labudstyr Bægre, skåle & div. glas og klik på billedet af bægerglasset. Luk derefter Template vinduet og venstreklik nu én gang, der hvor du ønsker bægerglasset anbragt. Hvis du ønsker flere bægerglas, så venstreklik flere gange på de ønskede steder og husk at højreklikke for at komme ud af indsættelsesværktøjet. Der er virkeligt mange muligheder i denne Labudstyrs-pakke. Meget forskelligt laboratorieudstyr, som kan kombineres på forskellige måder. Der er også en stump gummislange som kan vendes og drejes og sættes sammen til en længere slange, så du kan forbinde glas og kolber og andet. Giv dig tid til at se dem alle igennem en dag. Kopiering til Word ChemSketch er et rigtig godt tegneprogram til kemiske strukturer og laboratorieudstyr, men til større skriftlige opgaver som kemirapporter eller lignende, kan det anbefales at skrive i sit sædvanlige tekstbehandlingsprogram og så blot kopiere tegningerne fra ChemSketch og her er det Business as usual - marker det ønskede molekyle i ChemSketch eller 3D-Viewer, tryk Ctrl C for at kopiere, gå ind på det ønskede sted i dit Word-dokument og tast Ctrl V for at sætte det ind. Derefter kan man evt. ændre tekstombrydningen ved at højreklikke på objektet, vælge Egenskaber, Layout og så den ønskede tekstombrydning. I 3D-Viewer kan det nogle gange være en fordel at ændre baggrundsfarven fra sort til hvid. Det gøres ved at vælge menuen Options og dernæst Colors og så vælge de ønskede farver 15

16 Liste over genveje Her følger en liste over nogle praktiske genveje i ChemSketch. Hvis du ønsker at finde flere genveje, så kan dette gøres ved at finde kommandoen via menulinjen. Hvis der er en genvej, vil tast-kombinationen være angivet til højre for selve kommandoen. Genvej til Tast-kombination Hjælp Fortryd Gem F1 Ctrl + Z Ctrl + S Gem som Ctrl + Shift + S (eller F2) Åbn dokument Luk Marker alt Kopier Klip Sæt ind Luk aktivt vindue Indsæt ny side Slår grid-visning til eller fra Snap to grid Skabelon-vindue Radikal-vindue Periodisk system Gruppér/opdel gruppe Structure Properties F3 Ctrl + W Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V Esc Shift + F3 Ctrl + Shift + W Ctrl + Q (Virker ikke på min pc) F5 F6 F7 Ctrl + G Alt + Shift + S 3D-optimering Ctrl + Shift + 3 Opstart 3D Viewer Alt + A + 1 (Slip A før du taster 1) Skift fra 3D Viewer til ChemSketch Alt + 1 Skift fra ChemSketch til 3D Viewer Alt

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Introduktion til Chemsketch

Introduktion til Chemsketch Intrduktin til Chemsketch ChemSketch fra ACD er et kemisk rienteret tegneprgram, sm kan hentes via internettet fra webadressen www.acdlabs.cm. Prgrammet er gratis, men du skal registreres sm bruger ved

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html The GIMP The GIMP er et gratis grafikprogram som kan hentes på nettet. Alle nye opdateringer af programmet bliver lagt på nettet, så snart de er færdige. Tilbehør (bl.a. særlige funktioner) kan også hentes

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet.

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Microstation brugermøde 10. og 11. november 2008. Indlæg af Else-Marie Lorenzen. Vejdirektoratet Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Som det første

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Genvejstaster i Lektion 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Add to Sketchbook Føjer til skitsebogen.

Genvejstaster i Lektion 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Add to Sketchbook Føjer til skitsebogen. I denne lektion gennemgås PatchDraw appliqué motifs, PatchDraw appliqué blocks, og PatchDraw pieced blocks. Der bruges blokke fra biblioteket, og du skal tegne nogle selv. Lektionen er inddelt i følgende

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud:

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud: Fejlretter Smarte tricks til tilpasning af værktøjslinjen Hurtig adgang Følgende vejledning beskriver, hvordan du kan optimere din brug af Fejlretter, således at rettearbejdet bliver endnu mere effektivt

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2002 og 2003 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2002 og 2003 Indhold Billeder og tegninger i Word 2002 og 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Billede (fanebladet)...5 Størrelse...5 Streger og farver...6 Skygge...7

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 3: Lydfiler (basis)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 3: Lydfiler (basis) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 3: Lydfiler (basis) Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Download Audacity og hjælpeprogrammet Lame (punkt 1-10) 3 Installér Audacity og Lame (punkt 11-14)..

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

FastStone Image Viewer Indhold

FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer...1 Indhold...1 Introduktion...2 Oversigt...3 Indstilling...3 Hente billeder, der skal vises og redigeres...4 Ændre visning af billeder i Billedgalleriet...5

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner Start et nyt dokument Start Word: Dobbeltklik på ikonen på skrivebordet (hvis der er en!). Klik på Word-ikonen i proceslinjen

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

PhotoFiltre manual. VUC Hjørring 2010 forår Photofiltre

PhotoFiltre manual. VUC Hjørring 2010 forår Photofiltre PhotoFiltre manual PhotoFiltre manual... 1 Download af... 2 Få til at tale dansk!... 4 PhotoFiltre skærmbilledet... 5 De 2 værktøjslinier i PhotoFiltre... 6 Værktøjspaletten... 7 Indstilling af PhotoFiltre...

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer.

Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer. Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer. (Undo) Fortryd handling du lige har gjort: (Redo). Fortryd det du lige har fortrudt Kopier: Sæt ind: I (nævnt

Læs mere

Adobe InDesign 1.5. Service & Kommunikation HTX / Viby

Adobe InDesign 1.5. Service & Kommunikation HTX / Viby Adobe InDesign 1.5 1 Adobe InDesign 1.5 2 Adobe InDesign 1.5 - Index Folderteori.............................. 3 Placering.............................. 4 Farver og tekst........................... 5 Skriftsnit

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY

AARHUS AU UNIVERSITET BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS AU UNIVERSITET QUICKGUIDE BLACKBOARD SCIENCE & TECHNOLOGY / HEALTH BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY QUICKGUIDE BLACKBOARD SCIENCE & TECHNOLOGY / HEALTH INDHOLD

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Tegnedelen i Open- og LibreOffice

Tegnedelen i Open- og LibreOffice Tegnedelen i Open- og LibreOffice Lav en plakat med værktøjet og lær det grundlæggende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske?...4 Programmer og hjemmesider...4 Plakaten!...4 Indstillinger

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

Prepress Serigrafi Grafisk Tekniker Grundforløb. Opgave: Klistermærker i flere farver

Prepress Serigrafi Grafisk Tekniker Grundforløb. Opgave: Klistermærker i flere farver Grafisk Tekniker Grundforløb Opgave: Klistermærker i flere farver I denne opgave skal der skabes et antal klistermærker i flere farver. Temaet er frit. Husk at der i serigrafi skal laves ramme for hver

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Introduktion til MarvinSketch

Introduktion til MarvinSketch Introduktion til MarvinSketch Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation af MarvinSketch og licensfil... 3 Installation af JChem

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint

Grafisk Tekniker Digitalprint Grafisk Tekniker Digitalprint Grafik med CMYK-farver, hvid dækfarve og lak i Illustrator til print på Flatbed Versa UV LEF-12 Der skal printes på et antal objekter, der enten ligger i et fixatur (udskåret

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Solid Edge 2D Drafting

Solid Edge 2D Drafting Solid Edge 2D version 106 - tutorial: Solid edge 2d er et gratis tegneprogram, der er genialt til Teknologi. Det kan bruges til at tegne maskintegninger med mål, til at tegne skitser til fysik-afleveringer,

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere