Introduktion til ChemSketch. Version 11.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til ChemSketch. Version 11.0"

Transkript

1 Introduktion til ChemSketch Version

2 2

3 Indholdsfortegnelse Hent og installér ChemSketch... 4 Opstart... 4 Skærmbilledet i ChemSketch... 5 Lav en ny side i dokumentet... 5 Første gang med ChemSketch... 6 Tegn carbonhydrider i ChemSketch... 7 Stregformler... 8 Dobbelt- og trippelbindinger... 8 Substituerede forbindelser... 9 Aromatiske forbindelser... 9 Indsættelse af radikaler Ændring af valens eller ladning Nummerering af carbonkæden Struktur-egenskaber Beregning af molarmasse og stofsammensætning Navngivning Udpegning af stereocentre Visning i 3D Måling af bindingslængde og -vinkel Draw-modulet Tekst Tegning Gruppér og opdel gruppe Skabeloner Hent og installér Labudstyr Kopiering til Word Liste over genveje

4 Forord ChemSketch er et fortrinligt og ganske gratis kemisk tegneprogram. Denne folder er ikke en fuldstændig manual til ChemSketch, men blot beregnet som mindre opslagsværk ved anvendelse af programmet til kemi på gymnasialt niveau. Det kan anbefales at udskrive dokumentet her som en A5-folder. Udarbejdet i 2012 af Anne Nørgaard, Aalborg Studenterkursus. Jeg modtager meget gerne rettelser og/eller forslag til forbedringer; God fornøjelse med ChemSketch! Anne Nørgaard Hent og installér ChemSketch ChemSketch 11.0 hentes nemmest via hjemmesiden - skriv ChemSketch i søgefeltet og klik på DOWNLOAD NOW, når programmet vises. Følg anvisningerne ved installationen. ChemSketch 12.0 kan hentes direkte fra udbyderens hjemmeside, nemlig men det kræver, at man registrerer sig. Første gang, du klikker på ChemSketch-ikonet går installationen i gang og du følger blot anvisningerne. Tillægsmodulet Labudstyr med ekstra tegninger af udstyr følger oftest automatisk med, når man henter ChemSketch 11.0, men har man brug for at hente og installere modulet særskilt, så se vejledningen på side 14 under afsnittet Hent og installér Labudstyr. Kort fortalt går det ud på, at man henter en mappe med en række smarte og kombinerbare illustrationer til Template-mappen og så opretter et link til mappen via Template-vinduet. Opstart Ved hver opstart af ChemSketch afvikles en reklame for ACDLabs produkter. Efter et kort øjeblik kan man stoppe reklamen med et klik på krydset. Der kommer også en boks med Tip of the day frem, og hvis man har god tid en dag, så kan det godt betale sig at se nogle af de fif, der kommer i denne boks. 4

5 Skærmbilledet i ChemSketch Titellinje Menulinje Værktøjslinjer Vælg mellem Structure- og Draw-mode Hvis man lader pilen hvile over en knap et øjeblik, så kan man se navnet på knappen Liste med de 13 senest anvendte grundstoffer Arbejdsark Lav en ny side i dokumentet Når man skal lave en ny side i sit dokument, så klikker man på New Page i den øverste værktøjslinje eller taster Shift + F3 Og man skifter mellem siderne i et dokument ved at klikke på venstre- eller højrepilene nederst i skærmbilledet eller brug Pg Up/Pg Dn på tastaturet Hvis man ønsker at få vist et gitter, også kaldet et grid, så kan man slå det til og fra med genvejen: Ctrl + Shift + W 5

6 Første gang med ChemSketch Når du vil tegne kemiske strukturer skal du være i Strukture mode. Vælg et grundstof ude i venstre side af skærmbilledet. Hvis du ikke vælger et, så er ChemSketch forudindstillet til at vælge carbon. ChemSketch fylder automatisk op med hydrogen og da carbon skal have 4 bindinger, bliver det CH 4, der kommer frem første gang, du venstreklikker i arbejdsarket. Alle steder, hvor du nu venstreklikker, vil du nu lave et methanmolekyle. For at slå den funktion fra igen, skal du vælge en anden funktion, f.eks. et andet grundstof eller måske markeringsværktøjet. For at tegne en kæde med flere carbonhydrider skal du venstreklikke på det allerede tegnede methanmolekyle og holde knappen nede, mens du trækker musen lidt ud til siden til dér, hvor du ønsker, det næste carbonatom skal være. Som default er Chemsketch indstillet til kun at vise de endestillede carbonatomer. Det bevirker, at hvis du for eksempel tegner propan, så vil du se, at den miderste CH 2 -gruppe kun vises, når du placerer pilen på den. 6

7 Dette kan ændres ved at markere din tegning med markeringsværktøjet helt til venstre i nederste værktøjslinje og så dobbeltklikke på det markerede molekyle. Derved fremkommer denne boks, og du skal nu sætte et flueben ved All: Dette flueben fjernes Og dette vælges Tryk derefter Apply og slut af med Set Default Du har nu gjort indstillingen med at vise alle carbonatomer til standardindstilling. I dette vindue kan du også vælge indstillingerne for længden på bindingerne, skriftstørrelsen på atomerne mm. Vinduet lukkes ved et klik på den lille streg øverst i venstre hjørne. Tegn carbonhydrider i ChemSketch Hvis du skal tegne en strukturformel for eksempelvis hexan, så vælg carbon ude i venstre side af skærmbilledet og klik en gang på arbejdsarket. Klik så på det CH 4, der blev tegnet og du hold venstre museknap nede mens du trækker lidt til højre og slipper. Så har du tegnet CH 3 -CH 3. Klik nu på det højre CH 3, træk lidt til højre og slip. Skærmbilledet vil nu vise propan: CH 3 -CH 2 -CH 3. Fortsæt med at klikke på den CH 3 - gruppe længst til højre, træk lidt ud og slip - gentag indtil du har 6 carbon med tilhørende hydrogen på en række, altså hexan. Klik og træk musen til højre 7

8 Når du ønsker at lave forgrenede molekyler, så tegn først hovedkæden og placér derefter pilen på det carbonatom, hvorfra der skal udgå en forgrening, venstreklik og hold museknappen nede, træk lidt ned eller op og slip. Denne procedure gentages også, indtil du har det ønskede antal forgreninger. Det ser pænest ud, hvis bindingerne mellem carbonatomerne er nogenlunde lige lange. Ønskes hydrogenatomerne tegnet på enkeltvis, så vælger man H ude i venstre side af skærmbilledet og man venstreklikker på et C-atom, trækker lidt ud og slipper. Dette gøres for alle H-atomerne. Du kan til slut prøve at bruge Clean Structure-knappen Den gør bindingerne lige lange og tilpasser vinklerne. i højre side af den nederste værktøjslinje. Stregformler Når man skal lave langkædede carbonhydrider er det ofte hensigtsmæssigt at tegne dem forenklet og her er det oplagt at tegne dem som stregformler. Vælg zigzag-ikonet og træk en streg på arbejdsarket med venstre musetast nede indtil du har det ønskede antal C-atomer. Hvis du som beskrevet på side 5 har valgt at vise alle C-atomer, så vil du få en stregformel, der ser sådan ud: H 3 C CH 2 CH 2 CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 Dobbelt- og trippelbindinger For at lave en dobbeltbinding klikkes én ekstra gang på bindingen mellem to C-atomer og for at lave en trippelbinding klikkes endnu en gang. Klikker man en tredje gang, så bliver bindingen til en enkeltbinding igen. Husk, at du skal have valgt C ude i venstre side af skærmbilledet. 8

9 Substituerede forbindelser For at udskifte et atom i et molekyle, f.eks. et allerede tegnet carbonhydrid, skal man først ude i venstre side af skærmbilledet (hvor de sidste 13 anvendte grundstoffer står) vælge det atom, man vil have sat på. Man klikker så på det atom, som det nye atom skal bindes til, trækker lidt ud med venstre museknap nede og giver slip. Her er det vist med et O-atom, der sættes på ethan, så vi får ethanol: Hvis det ønskede grundstof ikke er i rækken med de sidste 13 anvendte, så klik på det periodiske system og vælg det ønskede grundstof. Bemærk, at ChemSketch automatisk regulerer antallet af H-atomer Aromatiske forbindelser For at tegne en aromatisk forbindelse, f.eks. benzen, vælges symbolet for benzen yderst til højre i skærmbilledet og der venstreklikkes inde i arbejdsfeltet, der hvor du vil have ringen anbragt og dernæst højreklikkes for at slå funktionen fra. Du har nu tegnet en benzenring, hvor hver anden binding er en dobbeltbinding. For at ændre det til symbolet med den aromatiske ring markeres molekylet med Vælg-værktøjet, dernæst åbnes menuen Tools og endelig vælges Show Aromacity Forskellen ses på billedet og har betydning, hvis man for eksempel skal udregnes bindingslængder. 9

10 Indsættelse af radikaler Når man ønsker at indsætte et radikal i stedet for et atom, så vælges Radical Label næsten nederst i venstre side af skærmbilledet og klikker på det atom, man ønsker at udskifte med et radikal. Man kan også vælge et indeks på sit radikal, så det er muligt at angive, at molekylet indeholder flere forskellige radikaler. Ændring af valens eller ladning Under knappen Radical Label sidder denne knap Atom Chemical Properties, hvor man blandt andet kan ændre et atoms valens eller ladning. Klik først på knappen og dernæst på det atom, du ønsker at ændre ladning eller valens på For eksempel kan man vise acetationen ved først at tegne ethansyre, aktivere Atom Chemical Properties, klikke på OH-gruppes og så ændre Charge til -1. O C H 3 C O - Nummerering af carbonkæden Nederst i venstre side af skærmbilledet vælges havelågen eller hash-tegnet og du skriver nu en eventuel tekst samt angiver, hvilket tal ChemSketch skal begynde nummereringen med (oftest 1) Så klikkes på hvert carbonatom efter tur og de nummereres fortløbende. 10

11 Struktur-egenskaber ChemSketch giver mulighed for let at bestemme nogle forskellige egenskaber ved de molekyler eller ioner, man har tegnet. Beregning af molarmasse og stofsammensætning Marker det ønskede molekyle, vælg menuen Tools i menulinjen, gå ned til Calculate og Select Properties to Calculate og sæt så flueben ved de egenskaber, du ønsker beregnet. Dernæst vælges Selected Properties og du trykker på knappen Copy to Editor. Navngivning Navngivning i ChemSketch er supernemt. Tegn det ønskede molekyle, markér det og klik på knappen Generate name for Structure: Den findes til højre i værktøjslinjen. Vær opmærksom på, at kun molekyler indeholdende de mest almindeligt forekommende grundstoffer kan navngives i denne gratis udgave af ChemSketch lige som der er en begrænsning på maks. 50 atomer og maks. 3 cycliske ringe. Udpegning af stereocentre Vælg Tools Generate Stereo Deescriptor Options og sæt flueben ved Mark Undefined Chiral Centers og tryk Ok. Dernæst markeres det ønskede molekyle og du vælger nu Tools Generate Stereo Descriptors. De chirale centre vil nu være markeret med en blå stjerne: 11

12 Visning i 3D For at få molekylet vist i 3D skal du markere molekylet og aktivere 3D-Viewer-knappen yderst til højre i øverste værktøjslinje. Ønsker man molekylet vist med de rigtige bindingslængder og vinkler, så skal man 3D-optimere molekylet med 3D-Optimization i nederste værktøjslinje inden man starter 3D-Viewer. Ellers kan man 3D-optimere molekylet i 3D-viewer og derpå vælge Copy to Chemsketch nederst i skærmbilledet. Når 3D-Viewer er åbnet, så skifter man frem og tilbage mellem 1-ChemSketch og 3-3D-Viewer nederst i venstre hjørne af skærmbilledet. Genvej: hold Alt-knappen nede og tryk det understregede tal. I 3D-Viewer kan du dreje molekylet rundt ved at klikke på det og trække med musen og du kan vælge, hvordan det skal præsenteres Balls and Stics, pinde, med eller uden elektronsky her: Måling af bindingslængde og -vinkel Måling af bindingslængde og -vinkel sker ligeledes i 3D-Viewer Længde: Klik på Bond Length og dernæst på de to naboatomer, du ønsker at måle længden imellem. Man kan først vælge et punkt, når en lille boks med koordinaterne vises. Vinkel: Klik på Bond Angle og dernæst på de tre atomer, der danner den vinkel, du ønsker at måle. Det er vigtigt at topvinklen klikkes som 3 nummer to, som vist på figuren. 3 Du kan også her først vælge et punkt, når den lille boks med koordinaterne vises. Valgte atomer vises som grønne: 12

13 Draw-modulet Draw-modulet minder om et almindeligt tegneprogram som Paint. Du kan indsætte figurer, give dem kontur- og fyldfarver, indsætte tekst og ikke mindst hente og moderere skabeloner fra Template Window. Tekst I ChemSketch indsættes tekstfelter som du så kan skrive almindelig tekst eller måske reaktionsskemaer ind i. Du klikker på teksteditoren Text på det lodrette Tekst Editor værktøjspanel i venstre side og klikker med cursoren dér, hvor du ønsker, teksten skal begynde. Hvis du senere ønsker at redigere i allerede skrevet tekst, så vælges ligeledes Text og der klikkes på den tekst, du ønsker at redigere. På værktøjslinjen er der anbragt genveje til ofte anvendte formateringer i forbindelse med opskrivning af reaktionsskemaer hævet/sænket skrift samt græske bogstaver. Hvis du ønsker at redigere i teksten på en skabelon hentet fra Template, så læs videre under overskriften Group og ungroup Tegning På værktøjslinjen til venstre i skærmbilledet kan man vælge en række forskellige tegneredskaber og figurer. Der er streger, kurver, firkanter med skarpe og afrundede hjørner, cirkler, som kan laves til ovaler; endda et polygonværktøj. Vælg for eksempel cirkelværktøjet venstreklik og træk udad og lidt op eller ned og så vil du få en oval. Hvis du holder Shift nede, mens du tegner med cirkelværktøjet, så får du en rigtig cirkel. Slip museknappen før du slipper Shift. Når du er færdig med cirkelværktøjet, så højreklik et sted i dokumentet. Der er desværre ikke et håndtegningsværktøj i ChemSketch helt så kreativt skal det alligevel ikke være. Gruppér og opdel gruppe Det er en god idé, at gruppere de forskellige dele af en tegning enten undervejs eller helt til slut. Hvis ikke et objekt, som er sammensat af andre mindre objekter, er grupperet, så kan det for eksempel ikke flyttes rundt med. Gruppering af flere objekter til ét samlet objekt kan gøres ved at holde shift-tasten nede, mens alle de elementer, der ønskes grupperet, markeres ét efter ét og til sidst og vælges Group under Objectmenuen. Tilsvarende kan et grupperet objekt markeres og opdeles i dets delelementer ved at trykke én eller flere gange på Ungroup afhængigt af, hvor mange niveauer af grupper, der er i objektet og hvor meget, du ønsker at opdele det. Når du skal ændre noget i en skabelon hentet fra Template-vinduet, så er det oftest nødvendigt at vælge Ungroup en eller flere gange for at kunne moderere delelementer i objektet for eksempel at ændre teksten på en kemikalielabel eller farven på et kemikalie. For at ændre teksten vælges værktøjet Text og du klikker på KMnO 4 CuSO 4 tekstfeltet, som nu kan redigeres. For at ændre farven kan man lave en firkantet figur, der passer i størrelsen, farve den med et klik på farvepaletten nederst på siden og så placere den bag ved tekstfeltet vha. værktøjerne i menulinjen øverst. Husk at markere hele figuren og gruppere det til slut. 13 Farve-paletten

14 Skabeloner I menulinjen findes menuen Templates (Skabeloner), hvor mange grupper af molekyler er lavet på forhånd. Vælg genvejen Template Window i værktøjlinjen og vælg ønsket stofklasse, afbildningsform eller Labudstyr. Vær opmærksom på, at når du vælger Lab kit, Figures eller Labudstyr så skifter ChemSketch automatisk til Draw-mode Når du har valgt den ønskede stofklasse eller punkt på menuen til højre og dernæst en figur i feltet til venstre, så luk Template-vinduet. Du får nu indsat figuren i dit ChemSketch-dokument hver gang du venstreklikker - for at komme ud af indsættelsesværktøjet skal du højreklikke et tilfældigt sted i dokumentet. Hvis det er et molekyle, du har indsat, så kan du moderere eller redigere i det i Structure, mens tegninger modereres i Draw. Hent og installér Labudstyr Tillægsmodulet Labudstyr med tegninger af alskens laboratorieudstyr kan hentes nederst på denne hjemmeside sammen med en vejledning til installation: Jeg har tilladt mig at kopiere denne ganske udmærkede vejledning: 14

15 Nu er det muligt at anvende de mange illustrationer ved at åbne Template-vinduet og vælge Labudstyr og en undermappe og dernæst det ønskede udstyr. Hvis du ønsker at afbilde et bægerglas, så vælg Templates Template Window Labudstyr Bægre, skåle & div. glas og klik på billedet af bægerglasset. Luk derefter Template vinduet og venstreklik nu én gang, der hvor du ønsker bægerglasset anbragt. Hvis du ønsker flere bægerglas, så venstreklik flere gange på de ønskede steder og husk at højreklikke for at komme ud af indsættelsesværktøjet. Der er virkeligt mange muligheder i denne Labudstyrs-pakke. Meget forskelligt laboratorieudstyr, som kan kombineres på forskellige måder. Der er også en stump gummislange som kan vendes og drejes og sættes sammen til en længere slange, så du kan forbinde glas og kolber og andet. Giv dig tid til at se dem alle igennem en dag. Kopiering til Word ChemSketch er et rigtig godt tegneprogram til kemiske strukturer og laboratorieudstyr, men til større skriftlige opgaver som kemirapporter eller lignende, kan det anbefales at skrive i sit sædvanlige tekstbehandlingsprogram og så blot kopiere tegningerne fra ChemSketch og her er det Business as usual - marker det ønskede molekyle i ChemSketch eller 3D-Viewer, tryk Ctrl C for at kopiere, gå ind på det ønskede sted i dit Word-dokument og tast Ctrl V for at sætte det ind. Derefter kan man evt. ændre tekstombrydningen ved at højreklikke på objektet, vælge Egenskaber, Layout og så den ønskede tekstombrydning. I 3D-Viewer kan det nogle gange være en fordel at ændre baggrundsfarven fra sort til hvid. Det gøres ved at vælge menuen Options og dernæst Colors og så vælge de ønskede farver 15

16 Liste over genveje Her følger en liste over nogle praktiske genveje i ChemSketch. Hvis du ønsker at finde flere genveje, så kan dette gøres ved at finde kommandoen via menulinjen. Hvis der er en genvej, vil tast-kombinationen være angivet til højre for selve kommandoen. Genvej til Tast-kombination Hjælp Fortryd Gem F1 Ctrl + Z Ctrl + S Gem som Ctrl + Shift + S (eller F2) Åbn dokument Luk Marker alt Kopier Klip Sæt ind Luk aktivt vindue Indsæt ny side Slår grid-visning til eller fra Snap to grid Skabelon-vindue Radikal-vindue Periodisk system Gruppér/opdel gruppe Structure Properties F3 Ctrl + W Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V Esc Shift + F3 Ctrl + Shift + W Ctrl + Q (Virker ikke på min pc) F5 F6 F7 Ctrl + G Alt + Shift + S 3D-optimering Ctrl + Shift + 3 Opstart 3D Viewer Alt + A + 1 (Slip A før du taster 1) Skift fra 3D Viewer til ChemSketch Alt + 1 Skift fra ChemSketch til 3D Viewer Alt

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Tegnedelen i Open- og LibreOffice

Tegnedelen i Open- og LibreOffice Tegnedelen i Open- og LibreOffice Lav en plakat med værktøjet og lær det grundlæggende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske?...4 Programmer og hjemmesider...4 Plakaten!...4 Indstillinger

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Introduktion til Rhinoceros 3d

Introduktion til Rhinoceros 3d Introduktion til Rhinoceros 3d September 2012, ruben.borup@aarch.dk, Arkitektskolen Aarhus Interfacets opbygning B A C D F E G H I a) Den øverst menu (alle kommandoer, kategoriseret browse) b) Kommandoprompt

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer.

Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer. Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer. (Undo) Fortryd handling du lige har gjort: (Redo). Fortryd det du lige har fortrudt Kopier: Sæt ind: I (nævnt

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning.

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning. Ny HOFOR Citrix Portal Du bedes fremover benytte URL en https://portal.hofor.dk i stedet for portal.ke.dk. Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Arbejd med Publisher designskabeloner. En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne

Arbejd med Publisher designskabeloner. En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne Arbejd med Publisher designskabeloner En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne Indholdsfortegnelse Hente skabelonfiler Udpakke zip-filerne Arbejde i skabelonen Gemme Eksportere til

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2. LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2

Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2. LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2 LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2 Særligt om Page Editorens indretning... 3 Content Editoren i Page Editor

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH Kursussite: www.plan-k.dk/chemsketch Helge Blom Andersen Center for Undervisningsmidler Damhaven 13A, 7100 Vejle heba@ucl.dk side 1 De følgende sider er udskrifter af

Læs mere

Kom it. lavet af Martin Hejgaard Sørensen. Vi skal i denne øvelse tegne et kattebur dvs. et bur til at transportere en kat.

Kom it. lavet af Martin Hejgaard Sørensen. Vi skal i denne øvelse tegne et kattebur dvs. et bur til at transportere en kat. Vi skal i denne øvelse tegne et kattebur dvs. et bur til at transportere en kat. Vi skal først have SketchUp sat op så vi kan tegne fornuftigt. Hvis vi ikke har den venstre toolbar skal vi have den slået

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

01-04-2014 SketchUp 2014

01-04-2014 SketchUp 2014 01-04-2014 SketchUp 2014 Hans Lyche Dahl Heiselberg SKIVETS.DK Hans Heiselberg - Skive Tekniske Skole Side : 1/16 SketchUp i undervisningen SketchUp er et let tilgængeligt tegneprogram, hvor brugeren kommer

Læs mere