Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad ,2% Antal primære korsbånds operationer i alt Antal flerligamentoperationer i alt Antal korsbåndsrevisioner i alt 1.342

2 Hvorfra udgår rapporten Rapporten er udarbejdet af styregruppen for DKRR i samarbejde med Kompetence Center for Epidemiologi og Biostatistik Nord og Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest. Kontaktperson for DKRR i Kompetence Center for Epidemiologi og Biostatistik Nord er afdelingslæge, phd Alma B. Pedersen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: og Kontaktperson for DKRR i Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik Vest er kvalitetskonsulent Anne Haagen Hjelm, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og Kontaktperson for DKRR i styregruppen er formand Martin Lind, professor, sektorchef, dr.med., ph.d., Idrætssektoren, Ortopædkirurgisk Afdeling, Århus Sygehus,Tage Hansens Gade 2, 8000 Århus C, Tlf: / 7465 og

3 Indholdsfortegnelse 1. Resume Konklusioner og anbefalinger Styregruppens medlemmer Oversigt over alle indikatorer med beregningsgrundlag Datagrundlag Oversigtstabel over landsresultater for alle indikatorer Indberetninger og komplethedsgrad Kvalitetsindikatorer Indikator I: Stabilitetsmåling Indikator II: Komplethed af 1 års klinisk kontrol Indikator III: Sideforskel i knæløshed Indikator IV: Revisioner inden for 2 år Resultater generelt Primær ACL operation...28 KOOS og Tegner score for primær ACL operation...41 Overlevelse efter primær ACL operation...45 Sammenligning af operationsteknikker ved primær ACL operation...47 Sammenligning mellem Patellasene graft (BPTB) og Hamstringssene graft (ST/GR) ACL revision Flerligament operationer DVT profylakse Komplikationer og reoperationer Case mix...71

4 1. Resume Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register (DKRR) har nu eksisteret i 7 år, og denne årsrapport indeholder data fra de første 6 år. Der er nu indrapporteret operationer i DKRR. Af disse er primære operationer, revisionsoperationer og flerligament/kollateral ligament operationer. 31 offentlige afdelinger foretager korsbåndsrekonstruktioner, og 37 privat klinikker foretager korsbåndsrekonstruktion. 23 af de 37 privat klinikker udfører under 20 indgreb pr. år, hvilket er en stigning i forhold til I 2011 er komplethedsgrad 89,2 % i forhold til Landspatientregistret sammenlignet med 83 % komplethedsgrad i 2010, sidstnævnte dog forbedret til 86,6 ved efterregistrering. 36 % af patienterne indtaster præoperativt subjektive scores over nettet. Ved 1-års kontrol er 24 % af patienterne inde og indtaste subjektive scores. Disse værdier er faldet støt de seneste år, og det er registrets største udfordring at forbedre den patient baserede indtastningskomplethed. For registrets forskellige indikatorer er der følgende resultater: Der udføres instrumenteret objektiv stabilitetsmåling hos 90 % af alle patienter, hvilket er tilfredsstillende. Et års kontrol gennemføres hos 46 % af alle patienter. Vedrørende indikatoren Revisioner inden for 2 år, ligger denne på 2,8 % for patienter opereret i 2009, hvilket er en mindre stigning fra tidligere år, men stadig acceptabelt. Endelig har 83 % af patienter < 3 mm sideforskel i instrumenteret knæløshedsmåling, hvilket er tilfredsstillende. 80 % af operationerne skyldes idrætsskader med fodbold og håndbold som de hyppigste idrætsgrene, som forårsager ledbåndsskader. Vedrørende operationsteknikker ved primære korsbåndsoperationer anvendes semi-t/gracilis sener hos 84 %, patellasene hos 6 % og 10% andre teknikker. Der har over de sidste 5 år været en tendens til stigende anvendelse af semi-t/gracilis sener til ACL rekonstruktion. Der fortages meniskoperation ved 37 % af operationerne, 23 % af disse operationer er meniskreinsertioner. Den gennemsnitlige operationstid er 74 minutter. 13 % af patienterne får DVT profylakse. Der er aktuelt en stigende anvendelse af anteromedial femurkanal placering, hvor denne teknik indenfor 4 år er steget fra 12% til en andel på 63 % i Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 1

5 2. Konklusioner og anbefalinger 2012 årsrapporten kan efter 7 års drift præsentere tendenser i korsbånds operationsteknikker og ændringer i behandlingsresultater. For registrets forskellige indikatorer er der følgende resultater: Der udføres instrumenteret objektiv stabilitetsmåling hos 90 % af alle patienter, hvilket er tilfredsstillende. Et års kontrol gennemføres hos 46 % af alle patienter. Vedrørende indikatoren Revisioner inden for 2 år, ligger denne på 2,8 % for patienter opereret i 2009, hvilket er en mindre stigning men stadig tilfredsstillende. Endelig har 84 % af patienter < 3 mm sideforskel i instrumenteret knæløsheds måling, hvilket er tilfredsstillende. Der ses for få patienter til 1-års kontrol. Der kan være flere forskellige årsager til dette, og hovedårsagerne er sandsynligvis, at patienterne ikke møder op til kontrol, og at man aktivt fravælger at indkalde patienter af ressource hensyn. Det må forventes, at der her er en forbedringsmulighed, så kompletheden kan komme op på mellem % Dansk Korsbånds Rekonstruktions Registers fortsatte største problem er komplethedsgrad for subjektive patientdata. Her har påmindelse om at gå på nettet og registrere ikke været sufficient, og et forsøg med skriftligt rykkerbrev overfor manglende patientindtastning til 1 års kontrollen har ikke givet sufficient tilbagemelding. For at optimere præoperativ patient indtastning opfordres alle afdelinger til at have computere tilgængelige i deres ambulatorier, så patienter kan indtaste samtidig med, at de bliver skrevet op til operation. Selve kompletheden af operationsregistrering er 89,2 % i 2011, og registret er tæt på de ønskede 90 % komplethed. Dog kan det ses, at efterregistrering kan forbedre dette tal yderligere. Analyser af forskelle mellem afdelinger viser, at enkelte privathospitaler og klinikker slet ikke indberetter til registret. Men hovedårsagen er dårlig registrerings procent hos privathospitaler med stor produktion af korsbånds operationer. Med hensyn til forskelle mellem operationsteknikker er der foretaget sammenligning mellem anvendelse af patellasene-graft og hamstrings-graft. Der blev ikke fundet forskelle i subjektivt klinisk resultat og objektiv knæstabilitet. Undersøgelse af revisionsrater viser følgende tendenser: Patellasene grafter revideres mindre hyppigt end hamstrings grafter. Anvendelse af anteromedial portal til femur kanal placering øger revisionshyppighed i mindre grad i forhold til transtibial metode. At den nye mere anatomisk korrekte anteromediale portal anvendelse medfører en mindre øgning i revisions hyppighed, skyldes mest sandsynligt, at der er tale om indførsel af en ny og teknisk sværere operationsteknik, som har en vis learning-curve. Der er et fortsat velfungerende samarbejde mellem de Skandinaviske ACL registre, som muliggør præsentation af registerdata i videnskabelige artikler og ved en række internationale kongresser og kurser, og de seneste 5 år har der været faste sessioner kun om de Skandinaviske register data ved de største internationale kongresser indenfor sportstraumatologi Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 2

6 3. Styregruppens medlemmer Overlæge Søren Kjeldsen (SAKS) Overlæge Martin Lind (formand) Overlæge Svend Erik Christiansen (Region Midt) Overlæge Bent W Jakobsen (Region Midt suppleant) Overlæge John Rosenbeck (Region Nord) Overlæge Gert Kristensen (Region Nord suppleant) Overlæge Niels Mortensen (Region Syd) Overlæge Adel Nafai (Region Syd suppleant) Overlæge Otto Kraemer (Region Hovedstaden) Overlæge Lars Konradsen (Region Hovedstad suppleant) Overlæge Gunnar Barfod (Region Sjælland) Overlæge Bo Klareskov (Region Sjælland suppleant) Afdelingslæge Alma Becic Pedersen (Kompetencecenter Nord) Cheflæge Hans Peder Graversen (Region Midtjylland) 4. Oversigt over alle indikatorer med beregningsgrundlag 1. Stabilitetsmåling Andel af alle operationer foretaget i 2011 der får vurderet knæstabilitet præoperativt ved hjælp af kvantitativ mekanisk udmåling. Standard: >90% Nævner: Alle korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1, 2 og 3 ) lavet i 2011 med svar til MAALEUDSTYR. Tæller: Alle korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1, 2 og 3 ) lavet i 2011 med svar 1, 2, eller 3 til MAALEUDSTYR. Operationer med manglende data for Maaleudstyr er ikke med i beregning, idet vi ikke ved, om de har fået vurderet knæstabilitet eller ej. 2. Komplethed af 1 års klinisk kontrol Andel af alle operationer foretaget i 2010, som bliver set til 1 års klinisk kontrol. Standard: >60% Nævner: Alle korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1, 2 og 3 ) lavet i 2010, hvis selve operationen er den første registreret på den side i DKRR. Tæller: Antal operationer som har en registreret kontrol i DKRR 270 til 450 dage efter operationsdato. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 3

7 3. Sideforskel i knæløshed Andel af alle primæroperationer foretaget i 2010, som har mindre end 3 mm side forskel i knæløshed ved 1 års klinisk kontrol. Standard: >90% Nævner: Alle primær korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1 ) med GRAFTVALGACL 1 eller 2 lavet i 2010, som var til 1 års klinisk kontrol og har angivet POSTOPACLLOESHOEJRE og POSTOPACLLOESVENSTRE. Tæller: Alle primær korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1 ) med GRAFTVALGACL 1 eller 2 lavet i 2010, som var til 1 års klinisk kontrol og absolutte forskel mellem POSTOPACLLOESHOEJRE og POSTOPACLLOESVENSTRE er mindre end 3 millimeter. 4. Revisioner inden for 2 år Andel af primæroperationer foretaget i 2009, som er revideret inden for 2 år efter operation. Standard:<5% Nævner: Alle primær korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1 og AKTUELSKADE= ACL ) lavet i 2009 som har en status i CPR registeret. Tæller: Antal af primær korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1 og AKTUELSKADE= ACL ) lavet i 2009 som var revideret ifølge af DKRR (dvs. AKTUELOPERATION= 3 på den samme side eller AKTUELOPERATION= 2 hvis AKTUELSKADE= ACL på den samme side) indenfor 730 dage efter operationsdato. 5. Datagrundlag KMS data udtræk for DKRR fra 10. april 2012 (operationer ) KOOS data udtræk 10. april 2012 LPR data fra 10. januar 2012 (kvartalvis udtræk fra SST med hospitalshistorie for patiner med KNBF*, KNFC*, KNGC*, KNBB*, KNBC*, KNGE*, KMGU* eller KNFU* i ) Vitalstatus per 1. januar 2012 DKKR rapport ekskluderer ikke patienter, som har fået fejlregistreret flere primære operationer på den samme side, eller hvis deres operationsdato er efter dødsdato. Vedr. klinisk kontrol og KOOS data: første primære operation per side bliver koblet til den første kliniske kontrol (dvs. hvis der er flere kontroller per side, bliver det kun brugt den første kontrol) eller til den første KOOS. Vedr. overlevelsesanalyser: første primære operation per side er linket til første revision. Kun patienter som har en vitalstatus i CPR registeret er inkluderet. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 4

8 6. Oversigtstabel over landsresultater for alle indikatorer Indikatorområde Indikatorer Landsresultat for Stabilitetsmåling 2. Komplethed af 1 års klinisk kontrol 3. Sideforskel i knæløshed 4. Revisioner inden for 2 år Andel af alle operationer foretaget i 2011, der får vurderet knæstabilitet præoperativt ved hjælp af kvantitativ mekanisk udmåling. Andel af alle operationer foretaget i 2010, som bliver set til 1 års klinisk kontrol. Andel af alle primæroperationer foretaget i 2010, som har mindre end 3 mm side forskel i knæløshed ved 1 års klinisk kontrol. Andel af primæroperationer foretaget i 2009, som er revideret inden for 2 år efter operation. Landsresultat for ( ) 89.9 ( ) 48.5 ( ) 46.7 ( ) 83.4 ( ) 83.6 ( ) 2.2 ( ) 2.8 ( ) 7. Indberetninger og komplethedsgrad Kommentar: For første gang er det lykkedes at være meget tæt på de ønskede 90 % komplethedsgrad med 89,2 i Der har således været god effekt af efterregistrerings tiltag. Regionalt set opfylder region Midtjylland med 93,4 % målet med en komplethedsgrad på > 90 %. Siden databasens start i 2005 er andelen af patientindtastningerne præoperativt faldet fra 48% til nu 36 %. Patientregistreringerne i forbindelse med 1 års kontrollen er ligeledes faldet fra 36 % til nu så lavt som 25 %. Så lave værdier reducerer validiteten af disse oplysninger markant, så der bliver behov for væsentlige forbedringer her i fremtiden Et andet lyspunkt i komplethedsgraden er andelen, der er set til 1 års kontrol. Her er der sket en stigning fra 42% i 2009 til 47% i 2011; men dog langt fra de 60 %, som indikatoren foreskriver. Man skal være opmærksom hvis man vil sammenligne tabel Samlet komplethed for primær ACL, Flerligament operationer og ACL revisioner i DKRR (Standard >90% ) med tabel Antal indrapporterede operationer til Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register fordelt på afdelinger. Tabel med samlet komplethed i DKRR viser antal indberettede operationer i DKRR, uanset operationstype. Derimod, den anden tabel viser antal indberettede operation i DKRR opdelt i primær operation, flerligament og revision operation. Det er i alt 5 operationer uden angivelse af operationstypen, hvilket gør, at det er en uoverensstemmelse mellem tal vist i de to tabeller. F.eks. i tabel med samlet komplethed står at der er indberettet 121 operationer på Amager Hospital. Idet en operation mangler angivelse af operationstypen, står der i nedenstående tabel for Amager Hospital kun 120 operationer. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 5

9 Samlet komplethed for primær ACL, Flerligament operationer og ACL revisioner i DKRR (Standard >90%) Land/Region/Sygehus Komplethed i % (95% CI) Komplethed i % (95% CI) DKRR LPR og/ eller DKRR Komplethed i % (95% CI) Landsresultat 89.0 ( ) 86.6 ( ) ( ) Region Hovedstaden I alt 85.7 ( ) 81.5 ( ) ( ) Allerød privathospital ( ) ( ) ( ) Amager Hospital 84.3 ( ) 88.0 ( ) ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik ( ) 69.6 ( ) ( ) Arresødal Privathospital 66.7 ( ) 50.0 ( ) ( ) Bekkevold Privathospital. (. -.). (. -.) ( ) Bispebjerg Hospital 76.2 ( ) 96.6 ( ) ( ) Bornholms Hospital 55.6 ( ) 36.8 ( ) ( ) City Privathospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Frederiksberg Hospital ( ) ( ) ( ) Frederikssund Hospital 90.6 ( ) 85.9 ( ) ( ) Gentofte Hospital 98.4 ( ) 52.0 ( ) ( ) Gildhøj Privathospital 86.9 ( ) 69.5 ( ) ( ) Glostrup Hospital 79.2 ( ) 92.8 ( ) ( ) Herlev Privatklinik 78.9 ( ) 86.4 ( ) ( ) Hillerød Hospital. (. -.) 50.0 ( ) ( ) Hørsholm Hospital ( ) 94.3 ( ) ( ) Kysthospitalet, Skodsborg 0.0 ( ) 7.7 ( ) ( ) Københavns Privathospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Nørmark Ortopædkirurgisk Klinik 94.2 ( ) 91.7 ( ) ( ) Parkens Privathospital 93.8 ( ) 76.4 ( ) ( ) Privathospitalet Danmark 50.0 ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet 86.7 ( ) 93.0 ( ) ( ) SagaNordic. (. -.). (. -.) ( ) Solbjerg Klinik Frederiksberg 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Region Midtjylland I alt 95.2 ( ) 92.5 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning 93.5 ( ) ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Århus 86.4 ( ) 72.7 ( ) ( ) Ciconia Privathospital 92.6 ( ) ( ) ( ) Eira Privathospitalet Skejby 96.5 ( ) 93.9 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 6

10 Land/Region/Sygehus OPA Ortopædisk Hospital Aarhus Komplethed i % (95% CI) Komplethed i % (95% CI) DKRR LPR og/ eller DKRR Komplethed i % (95% CI) 86.0 ( ) 91.7 ( ) ( ) Regionshospitalet Herning ( ) 96.5 ( ) ( ) Regionshospitalet Holstebro. (. -.). (. -.) ( ) Regionshospitalet Horsens 96.9 ( ) 94.8 ( ) ( ) Regionshospitalet Randers. (. -.) 96.0 ( ) ( ) Regionshospitalet Silkeborg 98.1 ( ) 87.9 ( ) ( ) Regionshospitalet Viborg 96.0 ( ) 85.7 ( ) ( ) Specialhospitalet Akselholm ( ) ( ) ( ) Viborg Privathospital 91.8 ( ) 90.6 ( ) ( ) Region Nordjylland I alt 71.6 ( ) 73.9 ( ) ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital 60.4 ( ) 72.6 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg 80.0 ( ) 91.9 ( ) ( ) Klinik Aalborg* 56.9 ( ) 75.9 ( ) ( ) Klinik Hjørring* 92.6 ( ) 97.0 ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Speciallægepraksis 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Skørping Privathospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Sygehus Thy-Mors 89.4 ( ) ( ) ( ) Region Sjælland I alt 93.0 ( ) 85.4 ( ) ( ) Køge Sygehus 65.2 ( ) 34.8 ( ) ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) ( ) ( ) Næstved Sygehus 93.8 ( ) 98.0 ( ) ( ) Privathospitalet Sorana 12.5 ( ) 50.0 ( ) ( ) Privathospitalet Valdemar 98.0 ( ) 78.6 ( ) ( ) Privatklinikken Guldborgsund 98.5 ( ) 92.9 ( ) ( ) Slagelse Sygehus. (. -.). (. -.) ( ) Regon Syddanmark I alt 87.8 ( ) 90.3 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg 92.3 ( ) 81.8 ( ) ( ) DAMP Sundhedscenter Tønder 97.5 ( ) 98.8 ( ) ( ) Kolding Sygehus 59.3 ( ) 95.3 ( ) ( ) Kragh Petersen Privatklinikken Bondovej ( ) 94.9 ( ) ( ) OUH Svendborg Sygehus 63.5 ( ) 55.6 ( ) ( ) Odense (inkl. Middelfart) 96.5 ( ) 98.2 ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde ( ) 92.0 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 7

11 Land/Region/Sygehus Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken Komplethed i % (95% CI) Komplethed i % (95% CI) DKRR LPR og/ eller DKRR Komplethed i % (95% CI) 87.5 ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Kollund ( ) 78.6 ( ) ( ) Privathospitalet Mølholm 98.7 ( ) 93.8 ( ) ( ) Quattro clinic 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 97.6 ( ) ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev 85.1 ( ) ( ) ( ) Vejle Sygehus 93.2 ( ) 89.8 ( ) ( ) Følgende klinikker har ikke opereret I 2011: Erichsens Privathospital, Glostrup Privathospital, Herlev Hospital, Holbæk Sygehus, Rigshospitalet, Privathospitalet Møn, Ringsted Sygehus, Aleris Privathospitaler Odense, Sygehus Sønderjylland Aabenraa * Klinik Hjørring har registreret 17 operationer udført i de første 3 måneder af Fra 1. april er Hjørring lagt under Ålborg, og selv om de har speciale funktion for korsbånds operationer, så fremgår det ikke fra overstående tabel, idet alle deres operationer er registreret under Klinik Ålborg (i alt 99 operationer). Udvikling af komplethedsgrad År DKRR LPR og/ eller DKRR Komplethed i % Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 8

12 Antal indrapporterede operationer til Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register fordelt på afdelinger Land/Region/Sygehus Prim: primær ACL operation; Fler: Flerligament operation; Rev: ACL revision I alt Fler Prim Rev Fler Prim Rev Fler Prim Rev Fler Prim Rev N N N N N N N N N N N N % Landsresulatat Region Hovedstaden I alt Aleris Privathospitaler, Århus Allerød privathospital Amager Hospital Amartro Privathospital og Idrætsklinik Arresødal Privathospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Privathospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Glostrup Privathospital Herlev Hospital Herlev Privatklinik Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Hørsholm Hospital Kysthospitalet, Skodsborg Nygart Specialklinik Nørmark Ortopædkirurgisk Klinik Parkens Privathospital Privathospitalet Danmark Privathospitalet Hamlet Rigshospitalet Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 9

13 I alt Land/Region/Sygehus Fler Prim Rev Fler Prim Rev Fler Prim Rev Fler Prim Rev N N N N N N N N N N N N % Region Midtjylland I alt Aleris Privathospitaler, Herning Ciconia Privathospital Eira Privathospitalet Skejby OPA Ortopædisk Hospital Aarhus Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg Specialhospitalet Akselholm Viborg Privathospital Århus Sygehus Tage- Hansens Gade Region Nordjylland I alt ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Klinik Aalborg Klinik Hjørring Ortopædkirurgisk Speciallægepraksis Sygehus Thy-Mors Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 10

14 I alt Land/Region/Sygehus Fler Prim Rev Fler Prim Rev Fler Prim Rev Fler Prim Rev N N N N N N N N N N N N % Region Sjælland I alt Køge Sygehus Nykøbing F Sygehus Næstved Sygehus Privathospitalet Møn Privathospitalet Sorana Privathospitalet Valdemar Privatklinikken Guldborgsund Ringsted Sygehus Region Syddanmark I alt Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Odense DAMP Sundhedscenter Tønder Give Sygehus Kolding Sygehus Kragh Petersen Privatklinikken Bondovej Middelfart Sygehus OUH Odense Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus Ortopædkirurgisk Center Varde Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken Privathospitalet Kollund Privathospitalet Mølholm Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sygehus Sønderjylland Haderslev Vejle Sygehus Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 11

15 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 12

16 8. Kvalitetsindikatorer 8.1. Indikator I: Stabilitetsmåling Andel af alle operationer foretaget i 2011 der får vurderet knæstabilitet præoperativt ved hjælp af kvantitativ mekanisk udmåling. Standard: >90% Kommentar: Kun operationer hvor der er sat kryds under variablen Måleudstyr er taget med i beregning af indikator 1, dvs. pt. med manglende svar under Måleudstyr er ikke med i beregningen, idet vi ikke ved, om de har fået vurderet knæstabilitet præoperativt eller ej. Der er en del operationer med manglede indberetning af Måleudstyr, hvilket igen giver uoverensstemmelse mellem antal af patienter vist i tabel Antal indrapporterede operationer til Dansk Korsbåndsregister fordelt på afdelinger og tabel 8.1. Indikator I: Stabilitetsmåling. Langt de fleste afdelinger anvender instrumenteret stabilitetsmåling i deres præoperative diagnostik. På landsbasis har 89,9% af alle patienter fået foretaget præoperativ stabilitetsmåling. Samtlige offentlige klinikker anvender stabilitetsmåling til stort set alle deres patienter. Vedr. privathospitaler har kun en enkelt klinik, som kun har lavet én operation i 2010, ikke anvendt stabilitetsmåling. Der kan ikke forventes 100% anvendelse af instrumenteret stabilitetsmåling, idet visse akutte patienter og patienter med svær instabilitet eller patienter med svær overvægt ikke kan få foretaget en sådan måling. Konklusion Stabilitetsmåling udføres med tilfredsstillende hyppighed i den præoperative diagnostik og på en tilfredsstillende andel af landets sygehuse og klinikker. Siden oprettelsen af Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register har der været en væsentlig fremgang i anvendelsen af instrumenteret stabilitetsmåling fra 70% til nu knap 90% af alle patienter, hvilket må ses som tilfredsstillende. Land/Region/Sygehus Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Antal patienter der har vurderet knæstabilitet (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Landsresultat I alt 84.5 ( ) 88.6 ( ) 2,469 2, ( ) Region Hovedstaden I alt 83.4 ( ) 88.0 ( ) ( ) Allerød privathospital 66.7 ( ) 66.7 ( ) ( ) Amager Hospital 81.3 ( ) 92.9 ( ) ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik ( ) ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 13

17 Land/Region/Sygehus Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Bispebjerg Hospital 95.7 ( ) ( ) Bornholms Hospital 40.0 ( ) ( ) Frederiksberg Hospital 96.8 ( ) ( ) Frederikssund Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Antal patienter der har vurderet knæstabilitet (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) ( ) ( ) ( ) 98.0 ( ) ( ) 98.0 ( ) ( ) Gildhøj Privathospital 97.7 ( ) 98.6 ( ) ( ) Glostrup Hospital 0.0 ( ) 3.1 ( ) ( ) Herlev Privatklinik ( ) ( ) Hillerød Hospital ( ) ( ) Hørsholm Hospital 97.3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nørmark Ortopædkirurgisk Klinik 0.0 ( ) 6.1 ( ) ( ) Parkens Privathospital 73.3 ( ) 94.7 ( ) ( ) Privathospitalet Danmark ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet 97.4 ( ) 97.7 ( ) ( ) Region Midtjylland I alt 86.3 ( ) 87.4 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning 77.8 ( ) 94.1 ( ) ( ) Ciconia Privathospital 88.0 ( ) 96.0 ( ) ( ) Eira Privathospitalet Skejby 74.5 ( ) 65.7 ( ) ( ) OPA Ortopædisk Hospital Aarhus ( ) ( ) Regionshospitalet Herning 97.2 ( ) ( ) ( ) ( ) Regionshospitalet Horsens 82.6 ( ) 86.2 ( ) ( ) Regionshospitalet Randers ( ) ( ) ( ) Regionshospitalet Silkeborg 87.2 ( ) 92.0 ( ) ( ) Regionshospitalet Viborg 89.7 ( ) 93.3 ( ) ( ) Specialhospitalet Akselholm ( ) ( ) ( ) Viborg Privathospital 64.2 ( ) 55.3 ( ) ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade 90.9 ( ) 88.9 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 14

18 Land/Region/Sygehus Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Antal patienter der har vurderet knæstabilitet (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Region Nordjylland I alt 92.2 ( ) 95.9 ( ) ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital 89.7 ( ) 95.1 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg 56.3 ( ) 88.2 ( ) ( ) Klinik Aalborg ( ) 97.5 ( ) ( ) Klinik Hjørring 96.8 ( ) 98.4 ( ) ( ) Sygehus Thy-Mors 95.2 ( ) ( ) ( ) Region Sjælland I alt 63.6 ( ) 81.5 ( ) ( ) Køge Sygehus 28.6 ( ) ( ) ( ) Nykøbing F Sygehus 87.5 ( ) 40.0 ( ) ( ) Næstved Sygehus 97.5 ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Sorana 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Privathospitalet Valdemar 75.0 ( ) 79.5 ( ) ( ) Privatklinikken Guldborgsund 15.6 ( ) 73.1 ( ) ( ) Region Syddanmark I alt 91.7 ( ) 90.9 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg 91.7 ( ) ( ) DAMP Sundhedscenter Tønder 97.5 ( ) ( ) ( ) ( ) Kolding Sygehus 18.8 ( ) 12.2 ( ) ( ) Kragh Petersen Privatklinikken Bondovej ( ) Middelfart Sygehus ( ) ( ) ( ) 95.6 ( ) ( ) OUH Odense Universitetshospital 90.0 ( ) 87.8 ( ) ( ) OUH Svendborg Sygehus ( ) ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde 92.6 ( ) 95.7 ( ) ( ) Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken ( ) ( ) Privathospitalet Kollund 77.8 ( ) ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Mølholm 94.4 ( ) 92.0 ( ) ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 97.5 ( ) 93.2 ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev 91.9 ( ) 95.0 ( ) ( ) Vejle Sygehus ( ) ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 15

19 Udvikling af Indikator I År Antal patienter der har vurderet knæstabilitet (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) , ( ) ,001 2, ( ) ,971 2, ( ) ,960 2, ( ) ,637 3, ( ) ,695 3, ( ) ,469 2, ( ) 8.2. Indikator II: Komplethed af 1 års klinisk kontrol Andel af alle operationer foretaget i 2010, som har været til 1 års kontrol. Standard >60% Kommentar: Registrering af patient outcome data til 1-års kontrol har i 2011 vist en stagnerende tendens. Således er der i 2011 set ca. 46,7 % til 1-års kontrol, hvor der er registreret data. Dette er næsten uændret fra 2010, hvor der blev set 48,5%. Det er primært privat klinikker, som forsømmer at se patienter til afsluttende 1-års kontrol. Standard er reduceret til 60 %, idet det ikke er realistisk at se flere patienter til afsluttende kontrol, når patienterne fysisk skal møde op til dette. En mere optimal måde at opnå indsamling af subjektive data vil være et internet baseret kontakt via . Her er det vist, at man kan opnå svarprocenter på op mod 90%. Da landets sygehuse typisk ikke har systemer indført, vil der gå nogle år, før denne mulighed kan realiseres. Konklusion Andelen af patienter som ses til 1-års kontrol er stadig for lav med ca. 46,7 %. Det er udtalt problematisk, at der specielt indenfor det private område ikke anvendes denne vigtige kvalitetssikring. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 16

20 Land/Region/Sygehus Andel, i %, der har været til 1års kontrol (95% CI) Andel, i %, der har været til 1års kontrol(95% CI) Antal patienter der har været til 1års kontrol (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har været til 1års kontrol (95% CI) Landsresultat I alt 42.3 ( ) 48.5 ( ) 1,360 2, ( ) Region Hovedstaden I alt 32.9 ( ) 31.9 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Århus 7.1 ( ) 6.7 ( ) ( ) Allerød privathospital 45.5 ( ) 33.3 ( ) ( ) Amager Hospital 45.2 ( ) 52.0 ( ) ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik 61.9 ( ) 46.2 ( ) ( ) Arresødal Privathospital 42.9 ( ) ( ) ( ) Bispebjerg Hospital 46.2 ( ) 48.9 ( ) ( ) Bornholms Hospital 60.0 ( ) 60.0 ( ) ( ) Frederiksberg Hospital 69.2 ( ) 76.9 ( ) ( ) Frederikssund Hospital 61.9 ( ) 51.9 ( ) ( ) Gentofte Hospital 48.8 ( ) 20.3 ( ) ( ) Gildhøj Privathospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Glostrup Hospital 0.0 ( ) 15.8 ( ) ( ) Herlev Privatklinik 22.7 ( ) 40.0 ( ) ( ) Hørsholm Hospital 72.2 ( ) 72.2 ( ) ( ) Parkens Privathospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet 29.4 ( ) 36.8 ( ) ( ) Rigshospitalet 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Region Midtjylland I alt 53.3 ( ) 61.0 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning 0.0 ( ) 31.1 ( ) ( ) Ciconia Privathospital 55.3 ( ) 61.9 ( ) ( ) Eira Privathospitalet Skejby 50.0 ( ) 48.5 ( ) ( ) OPA Ortopædisk Hospital Aarhus 0.0 ( ) 2.0 ( ) ( ) Regionshospitalet Herning 76.3 ( ) 64.3 ( ) ( ) Regionshospitalet Horsens 56.0 ( ) 68.9 ( ) ( ) Regionshospitalet Randers 0.0 ( ) ( ) ( ) Regionshospitalet Silkeborg 52.1 ( ) 63.6 ( ) ( ) Regionshospitalet Viborg 68.6 ( ) 74.7 ( ) ( ) Viborg Privathospital 78.3 ( ) 50.0 ( ) ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade 56.8 ( ) 72.8 ( ) ( ) Region Nordjylland I alt 20.5 ( ) 27.8 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 17

21 Land/Region/Sygehus Andel, i %, der har været til 1års kontrol (95% CI) Andel, i %, der har været til 1års kontrol(95% CI) Antal patienter der har været til 1års kontrol (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har været til 1års kontrol (95% CI) ARTROS - Aalborg Privathospital 5.6 ( ) 10.7 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Klinik Aalborg 0.0 ( ) 6.9 ( ) ( ) Klinik Hjørring 47.9 ( ) 45.2 ( ) ( ) Sygehus Thy-Mors 40.0 ( ) 38.1 ( ) ( ) Region Sjælland I alt 36.7 ( ) 48.2 ( ) ( ) Køge Sygehus 4.3 ( ) 6.7 ( ) ( ) Nykøbing F Sygehus 0.0 ( ) 75.0 ( ) ( ) Næstved Sygehus 52.2 ( ) 53.0 ( ) ( ) Privathospitalet Valdemar 40.0 ( ) 80.9 ( ) ( ) Privatklinikken Guldborgsund 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Ringsted Sygehus 48.3 ( ) 47.5 ( ) ( ) Region Syddanmark I alt 43.9 ( ) 57.1 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg 50.0 ( ) 54.2 ( ) ( ) DAMP Sundhedscenter Tønder 8.8 ( ) 54.5 ( ) ( ) Kolding Sygehus 32.0 ( ) 18.8 ( ) ( ) Middelfart Sygehus 29.8 ( ) 59.3 ( ) ( ) OUH Odense Universitetshospital 50.0 ( ) 58.3 ( ) ( ) OUH Svendborg Sygehus 54.4 ( ) 28.3 ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde 84.8 ( ) 85.2 ( ) ( ) Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken 29.4 ( ) 66.7 ( ) ( ) Privathospitalet Kollund 58.3 ( ) 66.7 ( ) ( ) Privathospitalet Mølholm 22.4 ( ) 47.9 ( ) ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 51.3 ( ) 70.0 ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) 48.3 ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev 61.8 ( ) 62.4 ( ) ( ) Vejle Sygehus 27.3 ( ) 81.6 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 18

22 Udvikling af Indikator II År Antal patienter der har været til 1 års kontrol (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har været til 1 års kontrol (95% CI) , ( ) ,162 2, ( ) , ( ) , ( ) ,471 3, ( ) ,360 2, ( ) 8.3. Indikator III: Sideforskel i knæløshed Andel af alle primær ACL operationer foretaget i 2010 som har mindre end 3 mm side forskel i knæløshed ved 1 år klinisk kontrol. Standard > 90% Kommentar: Andel, som har mindre end 3 mm sagittal sideløshedsforskel er 83,6%. Vurdering af behandlingsresultaterne mellem afdelingerne er vanskelige, idet der anvendes forskelligt udstyr til måling af den mekaniske stabilitet. Endvidere er der en væsentlig bias mulighed, idet det ofte vil være den opererende kirurg, som foretager bedømmelsen og udmålingen. Der er, undertegnede bekendt, kun ét sted i landet, hvor der foretages bedømmelse ved hjælp af uafhængig fysioterapeut, og her (Århus Sygehus, Tage Hansens Gade) ses det, at løshedsværdierne er større end landsgennemsnittet. Konklusion Databasens resultat, med mere end 83% som har acceptabel sagittal stabilitet, betragtes som et acceptabelt resultat. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 19

23 Land/Region/Sygehus Andel, i %, med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) Andel, i %,med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) Antal patienter med mindre end 3 mm side forskel (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) Landsresultat I alt 84.8 ( ) 83.4 ( ) 941 1, ( ) Region Hovedstaden I alt 86.7 ( ) 81.2 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Århus ( ) ( ) Allerød privathospital ( ) 50.0 ( ) ( ) Amager Hospital 75.0 ( ) 76.2 ( ) ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik 81.8 ( ) ( ) ( ) Arresødal Privathospital 40.0 ( ) 0.0 ( ) Bispebjerg Hospital 91.7 ( ) 84.4 ( ) ( ) Bornholms Hospital 0.0 ( ) 33.3 ( ) ( ) Frederiksberg Hospital 88.5 ( ) 75.6 ( ) ( ) Frederikssund Hospital 80.0 ( ) ( ) ( ) Gentofte Hospital 83.3 ( ) ( ) ( ) Gildhøj Privathospital ( ) ( ) Glostrup Hospital Herlev Privatklinik 77.8 ( ) 60.0 ( ) ( ) Hørsholm Hospital 93.8 ( ) 93.5 ( ) ( ) Parkens Privathospital ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 85.7 ( ) ( ) Region Midtjylland I alt 82.1 ( ) 76.3 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning ( ) ( ) Ciconia Privathospital 88.9 ( ) 44.4 ( ) ( ) Eira Privathospitalet Skejby 97.3 ( ) 91.8 ( ) ( ) OPA Ortopædisk Hospital Aarhus ( ) ( ) Regionshospitalet Herning 69.2 ( ) 79.5 ( ) ( ) Regionshospitalet Horsens 73.2 ( ) 70.3 ( ) ( ) Regionshospitalet Randers ( ) ( ) ( ) Regionshospitalet Silkeborg 81.5 ( ) 90.3 ( ) ( ) Regionshospitalet Viborg 83.6 ( ) 70.3 ( ) ( ) Viborg Privathospital 92.9 ( ) ( ) ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade 79.3 ( ) 68.2 ( ) ( ) Region Nordjylland I alt 84.8 ( ) 86.0 ( ) ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital 75.0 ( ) 66.7 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 20

24 Land/Region/Sygehus Andel, i %, med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) Andel, i %,med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) Antal patienter med mindre end 3 mm side forskel (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Klinik Aalborg ( ) Andel, i %, med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) Klinik Hjørring 83.3 ( ) 89.3 ( ) ( ) Sygehus Thy-Mors ( ) 81.3 ( ) Region Sjælland I alt 85.7 ( ) 94.2 ( ) ( ) Køge Sygehus 0.0 ( ) Næstved Sygehus 94.4 ( ) 98.0 ( ) ( ) Privathospitalet Valdemar 95.2 ( ) 97.1 ( ) ( ) Privatklinikken Guldborgsund Ringsted Sygehus 63.2 ( ) 69.2 ( ) ( ) Region Syddanmark I alt 87.7 ( ) 89.8 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg 71.4 ( ) ( ) ( ) DAMP Sundhedscenter Tønder 93.5 ( ) 91.1 ( ) ( ) Kolding Sygehus 33.3 ( ) ( ) Middelfart Sygehus 94.1 ( ) ( ) ( ) OUH Odense Universitetshospital 80.0 ( ) 81.0 ( ) ( ) OUH Svendborg Sygehus 96.7 ( ) 93.3 ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde 96.3 ( ) ( ) ( ) Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Kollund ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Mølholm 92.3 ( ) 94.9 ( ) ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 91.3 ( ) 87.9 ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) 80.0 ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev 88.9 ( ) 97.7 ( ) ( ) Vejle Sygehus 57.1 ( ) 77.8 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 21

25 Udvikling af Indikator III År Antal patienter med mindre end 3 mm side forskel (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) ( ) ( ) ( ) ( ) ,062 1, ( ) , ( ) 8.4. Indikator IV: Revisioner inden for 2 år Andel af primær ACL operationer foretaget i 2009 som er revideret (dvs. reopereret med ny korsbåndsoperation) indenfor 2 år efter operation. Standard <10% Kommentar: 2 års revisionsraten for patienter opereret i 2009 var 2,8% på landsbasis. Således er der sket en mindre stigning fra 2,2 for 2008 operationer. Vi har nu 6 års overlevelseskurver, som viser, at revisionshyppigheden efter 6 år er ca. 5%. Resultaterne viser endvidere også, at revisionsindgreb primært foretages fra 1-3 år efter operationen, og at der ikke er tegn til, at der kommer nye stigninger i revisionshyppigheden senere i forløbet. Konklusion Hyppighed af komplikationen reoperation med revisions korsbånd med ca. 2.8 % efter 2 år er acceptable. Der er i år 7 afdelinger, som har revisionsrater på over de acceptable 5 %. Disse afdelinger anbefales at gennemgå disse failures for mulige årsager til forhøjet revisions hyppighed. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 22

26 Land/Region/Sygehus Andel, i %, der er revideret (95% CI) Andel, i %, der er revideret (95% CI) Antal patienter der er revideret (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der er revideret (95% CI) Landsresultat I alt 1.6 ( ) 2.2 ( ) 74 2, ( ) Region Hovedstaden I alt 1.6 ( ) 2.3 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Århus 0.0 ( ) 7.7 ( ) ( ) Amager Hospital 28.6 ( ) 0.0 ( ) ( ) Bispebjerg Hospital 1.3 ( ) 0.0 ( ) ( ) Bornholms Hospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Frederiksberg Hospital 1.5 ( ) 2.7 ( ) ( ) Frederikssund Hospital 2.1 ( ) 5.1 ( ) ( ) Gentofte Hospital 0.0 ( ) 2.9 ( ) ( ) Gildhøj Privathospital 0.0 ( ) 1.8 ( ) ( ) Hørsholm Hospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Parkens Privathospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet 0.0 ( ) 7.1 ( ) ( ) Region Midtjylland I alt 1.5 ( ) 2.2 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning 0.0 ( ) 5.9 ( ) ( ) Ciconia Privathospital 3.2 ( ) 6.5 ( ) ( ) Eira Privathospitalet Skejby 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) OPA Ortopædisk Hospital Aarhus 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Regionshospitalet Herning 0.0 ( ) 1.9 ( ) ( ) Regionshospitalet Horsens 1.5 ( ) 4.5 ( ) ( ) Regionshospitalet Randers 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Regionshospitalet Silkeborg 3.7 ( ) 1.1 ( ) ( ) Regionshospitalet Viborg 0.0 ( ) 2.4 ( ) ( ) Viborg Privathospital 6.9 ( ) 3.2 ( ) ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade 1.9 ( ) 2.0 ( ) ( ) Region Nordjylland I alt 1.2 ( ) 4.1 ( ) ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital 0.0 ( ) 7.1 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Klinik Aalborg 2.6 ( ) 0.0 ( ) ( ) Klinik Hjørring 1.1 ( ) 2.3 ( ) ( ) Sygehus Thy-Mors 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Region Sjælland I alt 1.4 ( ) 1.4 ( ) ( ) Køge Sygehus 2.1 ( ) 4.3 ( ) ( ) Nykøbing F Sygehus 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Næstved Sygehus 2.2 ( ) 3.5 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 23

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME... 4 2. BAGGRUND... 4 3. STYREGRUPPE... 5 4. INDIKATORER... 5 5. RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2011 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 111.907 Primæroperationer 1995-2011 17.791 Antal

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere