Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad ,2% Antal primære korsbånds operationer i alt Antal flerligamentoperationer i alt Antal korsbåndsrevisioner i alt 1.342

2 Hvorfra udgår rapporten Rapporten er udarbejdet af styregruppen for DKRR i samarbejde med Kompetence Center for Epidemiologi og Biostatistik Nord og Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest. Kontaktperson for DKRR i Kompetence Center for Epidemiologi og Biostatistik Nord er afdelingslæge, phd Alma B. Pedersen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: og Kontaktperson for DKRR i Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik Vest er kvalitetskonsulent Anne Haagen Hjelm, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og Kontaktperson for DKRR i styregruppen er formand Martin Lind, professor, sektorchef, dr.med., ph.d., Idrætssektoren, Ortopædkirurgisk Afdeling, Århus Sygehus,Tage Hansens Gade 2, 8000 Århus C, Tlf: / 7465 og

3 Indholdsfortegnelse 1. Resume Konklusioner og anbefalinger Styregruppens medlemmer Oversigt over alle indikatorer med beregningsgrundlag Datagrundlag Oversigtstabel over landsresultater for alle indikatorer Indberetninger og komplethedsgrad Kvalitetsindikatorer Indikator I: Stabilitetsmåling Indikator II: Komplethed af 1 års klinisk kontrol Indikator III: Sideforskel i knæløshed Indikator IV: Revisioner inden for 2 år Resultater generelt Primær ACL operation...28 KOOS og Tegner score for primær ACL operation...41 Overlevelse efter primær ACL operation...45 Sammenligning af operationsteknikker ved primær ACL operation...47 Sammenligning mellem Patellasene graft (BPTB) og Hamstringssene graft (ST/GR) ACL revision Flerligament operationer DVT profylakse Komplikationer og reoperationer Case mix...71

4 1. Resume Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register (DKRR) har nu eksisteret i 7 år, og denne årsrapport indeholder data fra de første 6 år. Der er nu indrapporteret operationer i DKRR. Af disse er primære operationer, revisionsoperationer og flerligament/kollateral ligament operationer. 31 offentlige afdelinger foretager korsbåndsrekonstruktioner, og 37 privat klinikker foretager korsbåndsrekonstruktion. 23 af de 37 privat klinikker udfører under 20 indgreb pr. år, hvilket er en stigning i forhold til I 2011 er komplethedsgrad 89,2 % i forhold til Landspatientregistret sammenlignet med 83 % komplethedsgrad i 2010, sidstnævnte dog forbedret til 86,6 ved efterregistrering. 36 % af patienterne indtaster præoperativt subjektive scores over nettet. Ved 1-års kontrol er 24 % af patienterne inde og indtaste subjektive scores. Disse værdier er faldet støt de seneste år, og det er registrets største udfordring at forbedre den patient baserede indtastningskomplethed. For registrets forskellige indikatorer er der følgende resultater: Der udføres instrumenteret objektiv stabilitetsmåling hos 90 % af alle patienter, hvilket er tilfredsstillende. Et års kontrol gennemføres hos 46 % af alle patienter. Vedrørende indikatoren Revisioner inden for 2 år, ligger denne på 2,8 % for patienter opereret i 2009, hvilket er en mindre stigning fra tidligere år, men stadig acceptabelt. Endelig har 83 % af patienter < 3 mm sideforskel i instrumenteret knæløshedsmåling, hvilket er tilfredsstillende. 80 % af operationerne skyldes idrætsskader med fodbold og håndbold som de hyppigste idrætsgrene, som forårsager ledbåndsskader. Vedrørende operationsteknikker ved primære korsbåndsoperationer anvendes semi-t/gracilis sener hos 84 %, patellasene hos 6 % og 10% andre teknikker. Der har over de sidste 5 år været en tendens til stigende anvendelse af semi-t/gracilis sener til ACL rekonstruktion. Der fortages meniskoperation ved 37 % af operationerne, 23 % af disse operationer er meniskreinsertioner. Den gennemsnitlige operationstid er 74 minutter. 13 % af patienterne får DVT profylakse. Der er aktuelt en stigende anvendelse af anteromedial femurkanal placering, hvor denne teknik indenfor 4 år er steget fra 12% til en andel på 63 % i Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 1

5 2. Konklusioner og anbefalinger 2012 årsrapporten kan efter 7 års drift præsentere tendenser i korsbånds operationsteknikker og ændringer i behandlingsresultater. For registrets forskellige indikatorer er der følgende resultater: Der udføres instrumenteret objektiv stabilitetsmåling hos 90 % af alle patienter, hvilket er tilfredsstillende. Et års kontrol gennemføres hos 46 % af alle patienter. Vedrørende indikatoren Revisioner inden for 2 år, ligger denne på 2,8 % for patienter opereret i 2009, hvilket er en mindre stigning men stadig tilfredsstillende. Endelig har 84 % af patienter < 3 mm sideforskel i instrumenteret knæløsheds måling, hvilket er tilfredsstillende. Der ses for få patienter til 1-års kontrol. Der kan være flere forskellige årsager til dette, og hovedårsagerne er sandsynligvis, at patienterne ikke møder op til kontrol, og at man aktivt fravælger at indkalde patienter af ressource hensyn. Det må forventes, at der her er en forbedringsmulighed, så kompletheden kan komme op på mellem % Dansk Korsbånds Rekonstruktions Registers fortsatte største problem er komplethedsgrad for subjektive patientdata. Her har påmindelse om at gå på nettet og registrere ikke været sufficient, og et forsøg med skriftligt rykkerbrev overfor manglende patientindtastning til 1 års kontrollen har ikke givet sufficient tilbagemelding. For at optimere præoperativ patient indtastning opfordres alle afdelinger til at have computere tilgængelige i deres ambulatorier, så patienter kan indtaste samtidig med, at de bliver skrevet op til operation. Selve kompletheden af operationsregistrering er 89,2 % i 2011, og registret er tæt på de ønskede 90 % komplethed. Dog kan det ses, at efterregistrering kan forbedre dette tal yderligere. Analyser af forskelle mellem afdelinger viser, at enkelte privathospitaler og klinikker slet ikke indberetter til registret. Men hovedårsagen er dårlig registrerings procent hos privathospitaler med stor produktion af korsbånds operationer. Med hensyn til forskelle mellem operationsteknikker er der foretaget sammenligning mellem anvendelse af patellasene-graft og hamstrings-graft. Der blev ikke fundet forskelle i subjektivt klinisk resultat og objektiv knæstabilitet. Undersøgelse af revisionsrater viser følgende tendenser: Patellasene grafter revideres mindre hyppigt end hamstrings grafter. Anvendelse af anteromedial portal til femur kanal placering øger revisionshyppighed i mindre grad i forhold til transtibial metode. At den nye mere anatomisk korrekte anteromediale portal anvendelse medfører en mindre øgning i revisions hyppighed, skyldes mest sandsynligt, at der er tale om indførsel af en ny og teknisk sværere operationsteknik, som har en vis learning-curve. Der er et fortsat velfungerende samarbejde mellem de Skandinaviske ACL registre, som muliggør præsentation af registerdata i videnskabelige artikler og ved en række internationale kongresser og kurser, og de seneste 5 år har der været faste sessioner kun om de Skandinaviske register data ved de største internationale kongresser indenfor sportstraumatologi Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 2

6 3. Styregruppens medlemmer Overlæge Søren Kjeldsen (SAKS) Overlæge Martin Lind (formand) Overlæge Svend Erik Christiansen (Region Midt) Overlæge Bent W Jakobsen (Region Midt suppleant) Overlæge John Rosenbeck (Region Nord) Overlæge Gert Kristensen (Region Nord suppleant) Overlæge Niels Mortensen (Region Syd) Overlæge Adel Nafai (Region Syd suppleant) Overlæge Otto Kraemer (Region Hovedstaden) Overlæge Lars Konradsen (Region Hovedstad suppleant) Overlæge Gunnar Barfod (Region Sjælland) Overlæge Bo Klareskov (Region Sjælland suppleant) Afdelingslæge Alma Becic Pedersen (Kompetencecenter Nord) Cheflæge Hans Peder Graversen (Region Midtjylland) 4. Oversigt over alle indikatorer med beregningsgrundlag 1. Stabilitetsmåling Andel af alle operationer foretaget i 2011 der får vurderet knæstabilitet præoperativt ved hjælp af kvantitativ mekanisk udmåling. Standard: >90% Nævner: Alle korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1, 2 og 3 ) lavet i 2011 med svar til MAALEUDSTYR. Tæller: Alle korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1, 2 og 3 ) lavet i 2011 med svar 1, 2, eller 3 til MAALEUDSTYR. Operationer med manglende data for Maaleudstyr er ikke med i beregning, idet vi ikke ved, om de har fået vurderet knæstabilitet eller ej. 2. Komplethed af 1 års klinisk kontrol Andel af alle operationer foretaget i 2010, som bliver set til 1 års klinisk kontrol. Standard: >60% Nævner: Alle korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1, 2 og 3 ) lavet i 2010, hvis selve operationen er den første registreret på den side i DKRR. Tæller: Antal operationer som har en registreret kontrol i DKRR 270 til 450 dage efter operationsdato. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 3

7 3. Sideforskel i knæløshed Andel af alle primæroperationer foretaget i 2010, som har mindre end 3 mm side forskel i knæløshed ved 1 års klinisk kontrol. Standard: >90% Nævner: Alle primær korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1 ) med GRAFTVALGACL 1 eller 2 lavet i 2010, som var til 1 års klinisk kontrol og har angivet POSTOPACLLOESHOEJRE og POSTOPACLLOESVENSTRE. Tæller: Alle primær korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1 ) med GRAFTVALGACL 1 eller 2 lavet i 2010, som var til 1 års klinisk kontrol og absolutte forskel mellem POSTOPACLLOESHOEJRE og POSTOPACLLOESVENSTRE er mindre end 3 millimeter. 4. Revisioner inden for 2 år Andel af primæroperationer foretaget i 2009, som er revideret inden for 2 år efter operation. Standard:<5% Nævner: Alle primær korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1 og AKTUELSKADE= ACL ) lavet i 2009 som har en status i CPR registeret. Tæller: Antal af primær korsbånds operationer (AKTUELOPERATION= 1 og AKTUELSKADE= ACL ) lavet i 2009 som var revideret ifølge af DKRR (dvs. AKTUELOPERATION= 3 på den samme side eller AKTUELOPERATION= 2 hvis AKTUELSKADE= ACL på den samme side) indenfor 730 dage efter operationsdato. 5. Datagrundlag KMS data udtræk for DKRR fra 10. april 2012 (operationer ) KOOS data udtræk 10. april 2012 LPR data fra 10. januar 2012 (kvartalvis udtræk fra SST med hospitalshistorie for patiner med KNBF*, KNFC*, KNGC*, KNBB*, KNBC*, KNGE*, KMGU* eller KNFU* i ) Vitalstatus per 1. januar 2012 DKKR rapport ekskluderer ikke patienter, som har fået fejlregistreret flere primære operationer på den samme side, eller hvis deres operationsdato er efter dødsdato. Vedr. klinisk kontrol og KOOS data: første primære operation per side bliver koblet til den første kliniske kontrol (dvs. hvis der er flere kontroller per side, bliver det kun brugt den første kontrol) eller til den første KOOS. Vedr. overlevelsesanalyser: første primære operation per side er linket til første revision. Kun patienter som har en vitalstatus i CPR registeret er inkluderet. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 4

8 6. Oversigtstabel over landsresultater for alle indikatorer Indikatorområde Indikatorer Landsresultat for Stabilitetsmåling 2. Komplethed af 1 års klinisk kontrol 3. Sideforskel i knæløshed 4. Revisioner inden for 2 år Andel af alle operationer foretaget i 2011, der får vurderet knæstabilitet præoperativt ved hjælp af kvantitativ mekanisk udmåling. Andel af alle operationer foretaget i 2010, som bliver set til 1 års klinisk kontrol. Andel af alle primæroperationer foretaget i 2010, som har mindre end 3 mm side forskel i knæløshed ved 1 års klinisk kontrol. Andel af primæroperationer foretaget i 2009, som er revideret inden for 2 år efter operation. Landsresultat for ( ) 89.9 ( ) 48.5 ( ) 46.7 ( ) 83.4 ( ) 83.6 ( ) 2.2 ( ) 2.8 ( ) 7. Indberetninger og komplethedsgrad Kommentar: For første gang er det lykkedes at være meget tæt på de ønskede 90 % komplethedsgrad med 89,2 i Der har således været god effekt af efterregistrerings tiltag. Regionalt set opfylder region Midtjylland med 93,4 % målet med en komplethedsgrad på > 90 %. Siden databasens start i 2005 er andelen af patientindtastningerne præoperativt faldet fra 48% til nu 36 %. Patientregistreringerne i forbindelse med 1 års kontrollen er ligeledes faldet fra 36 % til nu så lavt som 25 %. Så lave værdier reducerer validiteten af disse oplysninger markant, så der bliver behov for væsentlige forbedringer her i fremtiden Et andet lyspunkt i komplethedsgraden er andelen, der er set til 1 års kontrol. Her er der sket en stigning fra 42% i 2009 til 47% i 2011; men dog langt fra de 60 %, som indikatoren foreskriver. Man skal være opmærksom hvis man vil sammenligne tabel Samlet komplethed for primær ACL, Flerligament operationer og ACL revisioner i DKRR (Standard >90% ) med tabel Antal indrapporterede operationer til Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register fordelt på afdelinger. Tabel med samlet komplethed i DKRR viser antal indberettede operationer i DKRR, uanset operationstype. Derimod, den anden tabel viser antal indberettede operation i DKRR opdelt i primær operation, flerligament og revision operation. Det er i alt 5 operationer uden angivelse af operationstypen, hvilket gør, at det er en uoverensstemmelse mellem tal vist i de to tabeller. F.eks. i tabel med samlet komplethed står at der er indberettet 121 operationer på Amager Hospital. Idet en operation mangler angivelse af operationstypen, står der i nedenstående tabel for Amager Hospital kun 120 operationer. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 5

9 Samlet komplethed for primær ACL, Flerligament operationer og ACL revisioner i DKRR (Standard >90%) Land/Region/Sygehus Komplethed i % (95% CI) Komplethed i % (95% CI) DKRR LPR og/ eller DKRR Komplethed i % (95% CI) Landsresultat 89.0 ( ) 86.6 ( ) ( ) Region Hovedstaden I alt 85.7 ( ) 81.5 ( ) ( ) Allerød privathospital ( ) ( ) ( ) Amager Hospital 84.3 ( ) 88.0 ( ) ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik ( ) 69.6 ( ) ( ) Arresødal Privathospital 66.7 ( ) 50.0 ( ) ( ) Bekkevold Privathospital. (. -.). (. -.) ( ) Bispebjerg Hospital 76.2 ( ) 96.6 ( ) ( ) Bornholms Hospital 55.6 ( ) 36.8 ( ) ( ) City Privathospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Frederiksberg Hospital ( ) ( ) ( ) Frederikssund Hospital 90.6 ( ) 85.9 ( ) ( ) Gentofte Hospital 98.4 ( ) 52.0 ( ) ( ) Gildhøj Privathospital 86.9 ( ) 69.5 ( ) ( ) Glostrup Hospital 79.2 ( ) 92.8 ( ) ( ) Herlev Privatklinik 78.9 ( ) 86.4 ( ) ( ) Hillerød Hospital. (. -.) 50.0 ( ) ( ) Hørsholm Hospital ( ) 94.3 ( ) ( ) Kysthospitalet, Skodsborg 0.0 ( ) 7.7 ( ) ( ) Københavns Privathospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Nørmark Ortopædkirurgisk Klinik 94.2 ( ) 91.7 ( ) ( ) Parkens Privathospital 93.8 ( ) 76.4 ( ) ( ) Privathospitalet Danmark 50.0 ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet 86.7 ( ) 93.0 ( ) ( ) SagaNordic. (. -.). (. -.) ( ) Solbjerg Klinik Frederiksberg 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Region Midtjylland I alt 95.2 ( ) 92.5 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning 93.5 ( ) ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Århus 86.4 ( ) 72.7 ( ) ( ) Ciconia Privathospital 92.6 ( ) ( ) ( ) Eira Privathospitalet Skejby 96.5 ( ) 93.9 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 6

10 Land/Region/Sygehus OPA Ortopædisk Hospital Aarhus Komplethed i % (95% CI) Komplethed i % (95% CI) DKRR LPR og/ eller DKRR Komplethed i % (95% CI) 86.0 ( ) 91.7 ( ) ( ) Regionshospitalet Herning ( ) 96.5 ( ) ( ) Regionshospitalet Holstebro. (. -.). (. -.) ( ) Regionshospitalet Horsens 96.9 ( ) 94.8 ( ) ( ) Regionshospitalet Randers. (. -.) 96.0 ( ) ( ) Regionshospitalet Silkeborg 98.1 ( ) 87.9 ( ) ( ) Regionshospitalet Viborg 96.0 ( ) 85.7 ( ) ( ) Specialhospitalet Akselholm ( ) ( ) ( ) Viborg Privathospital 91.8 ( ) 90.6 ( ) ( ) Region Nordjylland I alt 71.6 ( ) 73.9 ( ) ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital 60.4 ( ) 72.6 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg 80.0 ( ) 91.9 ( ) ( ) Klinik Aalborg* 56.9 ( ) 75.9 ( ) ( ) Klinik Hjørring* 92.6 ( ) 97.0 ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Speciallægepraksis 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Skørping Privathospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Sygehus Thy-Mors 89.4 ( ) ( ) ( ) Region Sjælland I alt 93.0 ( ) 85.4 ( ) ( ) Køge Sygehus 65.2 ( ) 34.8 ( ) ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) ( ) ( ) Næstved Sygehus 93.8 ( ) 98.0 ( ) ( ) Privathospitalet Sorana 12.5 ( ) 50.0 ( ) ( ) Privathospitalet Valdemar 98.0 ( ) 78.6 ( ) ( ) Privatklinikken Guldborgsund 98.5 ( ) 92.9 ( ) ( ) Slagelse Sygehus. (. -.). (. -.) ( ) Regon Syddanmark I alt 87.8 ( ) 90.3 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg 92.3 ( ) 81.8 ( ) ( ) DAMP Sundhedscenter Tønder 97.5 ( ) 98.8 ( ) ( ) Kolding Sygehus 59.3 ( ) 95.3 ( ) ( ) Kragh Petersen Privatklinikken Bondovej ( ) 94.9 ( ) ( ) OUH Svendborg Sygehus 63.5 ( ) 55.6 ( ) ( ) Odense (inkl. Middelfart) 96.5 ( ) 98.2 ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde ( ) 92.0 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 7

11 Land/Region/Sygehus Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken Komplethed i % (95% CI) Komplethed i % (95% CI) DKRR LPR og/ eller DKRR Komplethed i % (95% CI) 87.5 ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Kollund ( ) 78.6 ( ) ( ) Privathospitalet Mølholm 98.7 ( ) 93.8 ( ) ( ) Quattro clinic 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 97.6 ( ) ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev 85.1 ( ) ( ) ( ) Vejle Sygehus 93.2 ( ) 89.8 ( ) ( ) Følgende klinikker har ikke opereret I 2011: Erichsens Privathospital, Glostrup Privathospital, Herlev Hospital, Holbæk Sygehus, Rigshospitalet, Privathospitalet Møn, Ringsted Sygehus, Aleris Privathospitaler Odense, Sygehus Sønderjylland Aabenraa * Klinik Hjørring har registreret 17 operationer udført i de første 3 måneder af Fra 1. april er Hjørring lagt under Ålborg, og selv om de har speciale funktion for korsbånds operationer, så fremgår det ikke fra overstående tabel, idet alle deres operationer er registreret under Klinik Ålborg (i alt 99 operationer). Udvikling af komplethedsgrad År DKRR LPR og/ eller DKRR Komplethed i % Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 8

12 Antal indrapporterede operationer til Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register fordelt på afdelinger Land/Region/Sygehus Prim: primær ACL operation; Fler: Flerligament operation; Rev: ACL revision I alt Fler Prim Rev Fler Prim Rev Fler Prim Rev Fler Prim Rev N N N N N N N N N N N N % Landsresulatat Region Hovedstaden I alt Aleris Privathospitaler, Århus Allerød privathospital Amager Hospital Amartro Privathospital og Idrætsklinik Arresødal Privathospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Privathospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Glostrup Privathospital Herlev Hospital Herlev Privatklinik Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Hørsholm Hospital Kysthospitalet, Skodsborg Nygart Specialklinik Nørmark Ortopædkirurgisk Klinik Parkens Privathospital Privathospitalet Danmark Privathospitalet Hamlet Rigshospitalet Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 9

13 I alt Land/Region/Sygehus Fler Prim Rev Fler Prim Rev Fler Prim Rev Fler Prim Rev N N N N N N N N N N N N % Region Midtjylland I alt Aleris Privathospitaler, Herning Ciconia Privathospital Eira Privathospitalet Skejby OPA Ortopædisk Hospital Aarhus Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg Specialhospitalet Akselholm Viborg Privathospital Århus Sygehus Tage- Hansens Gade Region Nordjylland I alt ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Klinik Aalborg Klinik Hjørring Ortopædkirurgisk Speciallægepraksis Sygehus Thy-Mors Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 10

14 I alt Land/Region/Sygehus Fler Prim Rev Fler Prim Rev Fler Prim Rev Fler Prim Rev N N N N N N N N N N N N % Region Sjælland I alt Køge Sygehus Nykøbing F Sygehus Næstved Sygehus Privathospitalet Møn Privathospitalet Sorana Privathospitalet Valdemar Privatklinikken Guldborgsund Ringsted Sygehus Region Syddanmark I alt Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Odense DAMP Sundhedscenter Tønder Give Sygehus Kolding Sygehus Kragh Petersen Privatklinikken Bondovej Middelfart Sygehus OUH Odense Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus Ortopædkirurgisk Center Varde Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken Privathospitalet Kollund Privathospitalet Mølholm Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sygehus Sønderjylland Haderslev Vejle Sygehus Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 11

15 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 12

16 8. Kvalitetsindikatorer 8.1. Indikator I: Stabilitetsmåling Andel af alle operationer foretaget i 2011 der får vurderet knæstabilitet præoperativt ved hjælp af kvantitativ mekanisk udmåling. Standard: >90% Kommentar: Kun operationer hvor der er sat kryds under variablen Måleudstyr er taget med i beregning af indikator 1, dvs. pt. med manglende svar under Måleudstyr er ikke med i beregningen, idet vi ikke ved, om de har fået vurderet knæstabilitet præoperativt eller ej. Der er en del operationer med manglede indberetning af Måleudstyr, hvilket igen giver uoverensstemmelse mellem antal af patienter vist i tabel Antal indrapporterede operationer til Dansk Korsbåndsregister fordelt på afdelinger og tabel 8.1. Indikator I: Stabilitetsmåling. Langt de fleste afdelinger anvender instrumenteret stabilitetsmåling i deres præoperative diagnostik. På landsbasis har 89,9% af alle patienter fået foretaget præoperativ stabilitetsmåling. Samtlige offentlige klinikker anvender stabilitetsmåling til stort set alle deres patienter. Vedr. privathospitaler har kun en enkelt klinik, som kun har lavet én operation i 2010, ikke anvendt stabilitetsmåling. Der kan ikke forventes 100% anvendelse af instrumenteret stabilitetsmåling, idet visse akutte patienter og patienter med svær instabilitet eller patienter med svær overvægt ikke kan få foretaget en sådan måling. Konklusion Stabilitetsmåling udføres med tilfredsstillende hyppighed i den præoperative diagnostik og på en tilfredsstillende andel af landets sygehuse og klinikker. Siden oprettelsen af Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register har der været en væsentlig fremgang i anvendelsen af instrumenteret stabilitetsmåling fra 70% til nu knap 90% af alle patienter, hvilket må ses som tilfredsstillende. Land/Region/Sygehus Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Antal patienter der har vurderet knæstabilitet (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Landsresultat I alt 84.5 ( ) 88.6 ( ) 2,469 2, ( ) Region Hovedstaden I alt 83.4 ( ) 88.0 ( ) ( ) Allerød privathospital 66.7 ( ) 66.7 ( ) ( ) Amager Hospital 81.3 ( ) 92.9 ( ) ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik ( ) ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 13

17 Land/Region/Sygehus Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Bispebjerg Hospital 95.7 ( ) ( ) Bornholms Hospital 40.0 ( ) ( ) Frederiksberg Hospital 96.8 ( ) ( ) Frederikssund Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Antal patienter der har vurderet knæstabilitet (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) ( ) ( ) ( ) 98.0 ( ) ( ) 98.0 ( ) ( ) Gildhøj Privathospital 97.7 ( ) 98.6 ( ) ( ) Glostrup Hospital 0.0 ( ) 3.1 ( ) ( ) Herlev Privatklinik ( ) ( ) Hillerød Hospital ( ) ( ) Hørsholm Hospital 97.3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nørmark Ortopædkirurgisk Klinik 0.0 ( ) 6.1 ( ) ( ) Parkens Privathospital 73.3 ( ) 94.7 ( ) ( ) Privathospitalet Danmark ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet 97.4 ( ) 97.7 ( ) ( ) Region Midtjylland I alt 86.3 ( ) 87.4 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning 77.8 ( ) 94.1 ( ) ( ) Ciconia Privathospital 88.0 ( ) 96.0 ( ) ( ) Eira Privathospitalet Skejby 74.5 ( ) 65.7 ( ) ( ) OPA Ortopædisk Hospital Aarhus ( ) ( ) Regionshospitalet Herning 97.2 ( ) ( ) ( ) ( ) Regionshospitalet Horsens 82.6 ( ) 86.2 ( ) ( ) Regionshospitalet Randers ( ) ( ) ( ) Regionshospitalet Silkeborg 87.2 ( ) 92.0 ( ) ( ) Regionshospitalet Viborg 89.7 ( ) 93.3 ( ) ( ) Specialhospitalet Akselholm ( ) ( ) ( ) Viborg Privathospital 64.2 ( ) 55.3 ( ) ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade 90.9 ( ) 88.9 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 14

18 Land/Region/Sygehus Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Antal patienter der har vurderet knæstabilitet (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) Region Nordjylland I alt 92.2 ( ) 95.9 ( ) ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital 89.7 ( ) 95.1 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg 56.3 ( ) 88.2 ( ) ( ) Klinik Aalborg ( ) 97.5 ( ) ( ) Klinik Hjørring 96.8 ( ) 98.4 ( ) ( ) Sygehus Thy-Mors 95.2 ( ) ( ) ( ) Region Sjælland I alt 63.6 ( ) 81.5 ( ) ( ) Køge Sygehus 28.6 ( ) ( ) ( ) Nykøbing F Sygehus 87.5 ( ) 40.0 ( ) ( ) Næstved Sygehus 97.5 ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Sorana 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Privathospitalet Valdemar 75.0 ( ) 79.5 ( ) ( ) Privatklinikken Guldborgsund 15.6 ( ) 73.1 ( ) ( ) Region Syddanmark I alt 91.7 ( ) 90.9 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg 91.7 ( ) ( ) DAMP Sundhedscenter Tønder 97.5 ( ) ( ) ( ) ( ) Kolding Sygehus 18.8 ( ) 12.2 ( ) ( ) Kragh Petersen Privatklinikken Bondovej ( ) Middelfart Sygehus ( ) ( ) ( ) 95.6 ( ) ( ) OUH Odense Universitetshospital 90.0 ( ) 87.8 ( ) ( ) OUH Svendborg Sygehus ( ) ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde 92.6 ( ) 95.7 ( ) ( ) Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken ( ) ( ) Privathospitalet Kollund 77.8 ( ) ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Mølholm 94.4 ( ) 92.0 ( ) ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 97.5 ( ) 93.2 ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev 91.9 ( ) 95.0 ( ) ( ) Vejle Sygehus ( ) ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 15

19 Udvikling af Indikator I År Antal patienter der har vurderet knæstabilitet (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har vurderet knæstabilitet (95% CI) , ( ) ,001 2, ( ) ,971 2, ( ) ,960 2, ( ) ,637 3, ( ) ,695 3, ( ) ,469 2, ( ) 8.2. Indikator II: Komplethed af 1 års klinisk kontrol Andel af alle operationer foretaget i 2010, som har været til 1 års kontrol. Standard >60% Kommentar: Registrering af patient outcome data til 1-års kontrol har i 2011 vist en stagnerende tendens. Således er der i 2011 set ca. 46,7 % til 1-års kontrol, hvor der er registreret data. Dette er næsten uændret fra 2010, hvor der blev set 48,5%. Det er primært privat klinikker, som forsømmer at se patienter til afsluttende 1-års kontrol. Standard er reduceret til 60 %, idet det ikke er realistisk at se flere patienter til afsluttende kontrol, når patienterne fysisk skal møde op til dette. En mere optimal måde at opnå indsamling af subjektive data vil være et internet baseret kontakt via . Her er det vist, at man kan opnå svarprocenter på op mod 90%. Da landets sygehuse typisk ikke har systemer indført, vil der gå nogle år, før denne mulighed kan realiseres. Konklusion Andelen af patienter som ses til 1-års kontrol er stadig for lav med ca. 46,7 %. Det er udtalt problematisk, at der specielt indenfor det private område ikke anvendes denne vigtige kvalitetssikring. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 16

20 Land/Region/Sygehus Andel, i %, der har været til 1års kontrol (95% CI) Andel, i %, der har været til 1års kontrol(95% CI) Antal patienter der har været til 1års kontrol (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har været til 1års kontrol (95% CI) Landsresultat I alt 42.3 ( ) 48.5 ( ) 1,360 2, ( ) Region Hovedstaden I alt 32.9 ( ) 31.9 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Århus 7.1 ( ) 6.7 ( ) ( ) Allerød privathospital 45.5 ( ) 33.3 ( ) ( ) Amager Hospital 45.2 ( ) 52.0 ( ) ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik 61.9 ( ) 46.2 ( ) ( ) Arresødal Privathospital 42.9 ( ) ( ) ( ) Bispebjerg Hospital 46.2 ( ) 48.9 ( ) ( ) Bornholms Hospital 60.0 ( ) 60.0 ( ) ( ) Frederiksberg Hospital 69.2 ( ) 76.9 ( ) ( ) Frederikssund Hospital 61.9 ( ) 51.9 ( ) ( ) Gentofte Hospital 48.8 ( ) 20.3 ( ) ( ) Gildhøj Privathospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Glostrup Hospital 0.0 ( ) 15.8 ( ) ( ) Herlev Privatklinik 22.7 ( ) 40.0 ( ) ( ) Hørsholm Hospital 72.2 ( ) 72.2 ( ) ( ) Parkens Privathospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet 29.4 ( ) 36.8 ( ) ( ) Rigshospitalet 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Region Midtjylland I alt 53.3 ( ) 61.0 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning 0.0 ( ) 31.1 ( ) ( ) Ciconia Privathospital 55.3 ( ) 61.9 ( ) ( ) Eira Privathospitalet Skejby 50.0 ( ) 48.5 ( ) ( ) OPA Ortopædisk Hospital Aarhus 0.0 ( ) 2.0 ( ) ( ) Regionshospitalet Herning 76.3 ( ) 64.3 ( ) ( ) Regionshospitalet Horsens 56.0 ( ) 68.9 ( ) ( ) Regionshospitalet Randers 0.0 ( ) ( ) ( ) Regionshospitalet Silkeborg 52.1 ( ) 63.6 ( ) ( ) Regionshospitalet Viborg 68.6 ( ) 74.7 ( ) ( ) Viborg Privathospital 78.3 ( ) 50.0 ( ) ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade 56.8 ( ) 72.8 ( ) ( ) Region Nordjylland I alt 20.5 ( ) 27.8 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 17

21 Land/Region/Sygehus Andel, i %, der har været til 1års kontrol (95% CI) Andel, i %, der har været til 1års kontrol(95% CI) Antal patienter der har været til 1års kontrol (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har været til 1års kontrol (95% CI) ARTROS - Aalborg Privathospital 5.6 ( ) 10.7 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Klinik Aalborg 0.0 ( ) 6.9 ( ) ( ) Klinik Hjørring 47.9 ( ) 45.2 ( ) ( ) Sygehus Thy-Mors 40.0 ( ) 38.1 ( ) ( ) Region Sjælland I alt 36.7 ( ) 48.2 ( ) ( ) Køge Sygehus 4.3 ( ) 6.7 ( ) ( ) Nykøbing F Sygehus 0.0 ( ) 75.0 ( ) ( ) Næstved Sygehus 52.2 ( ) 53.0 ( ) ( ) Privathospitalet Valdemar 40.0 ( ) 80.9 ( ) ( ) Privatklinikken Guldborgsund 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Ringsted Sygehus 48.3 ( ) 47.5 ( ) ( ) Region Syddanmark I alt 43.9 ( ) 57.1 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg 50.0 ( ) 54.2 ( ) ( ) DAMP Sundhedscenter Tønder 8.8 ( ) 54.5 ( ) ( ) Kolding Sygehus 32.0 ( ) 18.8 ( ) ( ) Middelfart Sygehus 29.8 ( ) 59.3 ( ) ( ) OUH Odense Universitetshospital 50.0 ( ) 58.3 ( ) ( ) OUH Svendborg Sygehus 54.4 ( ) 28.3 ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde 84.8 ( ) 85.2 ( ) ( ) Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken 29.4 ( ) 66.7 ( ) ( ) Privathospitalet Kollund 58.3 ( ) 66.7 ( ) ( ) Privathospitalet Mølholm 22.4 ( ) 47.9 ( ) ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 51.3 ( ) 70.0 ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) 48.3 ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev 61.8 ( ) 62.4 ( ) ( ) Vejle Sygehus 27.3 ( ) 81.6 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 18

22 Udvikling af Indikator II År Antal patienter der har været til 1 års kontrol (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der har været til 1 års kontrol (95% CI) , ( ) ,162 2, ( ) , ( ) , ( ) ,471 3, ( ) ,360 2, ( ) 8.3. Indikator III: Sideforskel i knæløshed Andel af alle primær ACL operationer foretaget i 2010 som har mindre end 3 mm side forskel i knæløshed ved 1 år klinisk kontrol. Standard > 90% Kommentar: Andel, som har mindre end 3 mm sagittal sideløshedsforskel er 83,6%. Vurdering af behandlingsresultaterne mellem afdelingerne er vanskelige, idet der anvendes forskelligt udstyr til måling af den mekaniske stabilitet. Endvidere er der en væsentlig bias mulighed, idet det ofte vil være den opererende kirurg, som foretager bedømmelsen og udmålingen. Der er, undertegnede bekendt, kun ét sted i landet, hvor der foretages bedømmelse ved hjælp af uafhængig fysioterapeut, og her (Århus Sygehus, Tage Hansens Gade) ses det, at løshedsværdierne er større end landsgennemsnittet. Konklusion Databasens resultat, med mere end 83% som har acceptabel sagittal stabilitet, betragtes som et acceptabelt resultat. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 19

23 Land/Region/Sygehus Andel, i %, med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) Andel, i %,med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) Antal patienter med mindre end 3 mm side forskel (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) Landsresultat I alt 84.8 ( ) 83.4 ( ) 941 1, ( ) Region Hovedstaden I alt 86.7 ( ) 81.2 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Århus ( ) ( ) Allerød privathospital ( ) 50.0 ( ) ( ) Amager Hospital 75.0 ( ) 76.2 ( ) ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik 81.8 ( ) ( ) ( ) Arresødal Privathospital 40.0 ( ) 0.0 ( ) Bispebjerg Hospital 91.7 ( ) 84.4 ( ) ( ) Bornholms Hospital 0.0 ( ) 33.3 ( ) ( ) Frederiksberg Hospital 88.5 ( ) 75.6 ( ) ( ) Frederikssund Hospital 80.0 ( ) ( ) ( ) Gentofte Hospital 83.3 ( ) ( ) ( ) Gildhøj Privathospital ( ) ( ) Glostrup Hospital Herlev Privatklinik 77.8 ( ) 60.0 ( ) ( ) Hørsholm Hospital 93.8 ( ) 93.5 ( ) ( ) Parkens Privathospital ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 85.7 ( ) ( ) Region Midtjylland I alt 82.1 ( ) 76.3 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning ( ) ( ) Ciconia Privathospital 88.9 ( ) 44.4 ( ) ( ) Eira Privathospitalet Skejby 97.3 ( ) 91.8 ( ) ( ) OPA Ortopædisk Hospital Aarhus ( ) ( ) Regionshospitalet Herning 69.2 ( ) 79.5 ( ) ( ) Regionshospitalet Horsens 73.2 ( ) 70.3 ( ) ( ) Regionshospitalet Randers ( ) ( ) ( ) Regionshospitalet Silkeborg 81.5 ( ) 90.3 ( ) ( ) Regionshospitalet Viborg 83.6 ( ) 70.3 ( ) ( ) Viborg Privathospital 92.9 ( ) ( ) ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade 79.3 ( ) 68.2 ( ) ( ) Region Nordjylland I alt 84.8 ( ) 86.0 ( ) ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital 75.0 ( ) 66.7 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 20

24 Land/Region/Sygehus Andel, i %, med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) Andel, i %,med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) Antal patienter med mindre end 3 mm side forskel (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Klinik Aalborg ( ) Andel, i %, med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) Klinik Hjørring 83.3 ( ) 89.3 ( ) ( ) Sygehus Thy-Mors ( ) 81.3 ( ) Region Sjælland I alt 85.7 ( ) 94.2 ( ) ( ) Køge Sygehus 0.0 ( ) Næstved Sygehus 94.4 ( ) 98.0 ( ) ( ) Privathospitalet Valdemar 95.2 ( ) 97.1 ( ) ( ) Privatklinikken Guldborgsund Ringsted Sygehus 63.2 ( ) 69.2 ( ) ( ) Region Syddanmark I alt 87.7 ( ) 89.8 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg 71.4 ( ) ( ) ( ) DAMP Sundhedscenter Tønder 93.5 ( ) 91.1 ( ) ( ) Kolding Sygehus 33.3 ( ) ( ) Middelfart Sygehus 94.1 ( ) ( ) ( ) OUH Odense Universitetshospital 80.0 ( ) 81.0 ( ) ( ) OUH Svendborg Sygehus 96.7 ( ) 93.3 ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde 96.3 ( ) ( ) ( ) Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Kollund ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Mølholm 92.3 ( ) 94.9 ( ) ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 91.3 ( ) 87.9 ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) 80.0 ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev 88.9 ( ) 97.7 ( ) ( ) Vejle Sygehus 57.1 ( ) 77.8 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 21

25 Udvikling af Indikator III År Antal patienter med mindre end 3 mm side forskel (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, med mindre end 3 mm side forskel (95% CI) ( ) ( ) ( ) ( ) ,062 1, ( ) , ( ) 8.4. Indikator IV: Revisioner inden for 2 år Andel af primær ACL operationer foretaget i 2009 som er revideret (dvs. reopereret med ny korsbåndsoperation) indenfor 2 år efter operation. Standard <10% Kommentar: 2 års revisionsraten for patienter opereret i 2009 var 2,8% på landsbasis. Således er der sket en mindre stigning fra 2,2 for 2008 operationer. Vi har nu 6 års overlevelseskurver, som viser, at revisionshyppigheden efter 6 år er ca. 5%. Resultaterne viser endvidere også, at revisionsindgreb primært foretages fra 1-3 år efter operationen, og at der ikke er tegn til, at der kommer nye stigninger i revisionshyppigheden senere i forløbet. Konklusion Hyppighed af komplikationen reoperation med revisions korsbånd med ca. 2.8 % efter 2 år er acceptable. Der er i år 7 afdelinger, som har revisionsrater på over de acceptable 5 %. Disse afdelinger anbefales at gennemgå disse failures for mulige årsager til forhøjet revisions hyppighed. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 22

26 Land/Region/Sygehus Andel, i %, der er revideret (95% CI) Andel, i %, der er revideret (95% CI) Antal patienter der er revideret (tæller) Antal relevante patientforløb (nævner) Andel, i %, der er revideret (95% CI) Landsresultat I alt 1.6 ( ) 2.2 ( ) 74 2, ( ) Region Hovedstaden I alt 1.6 ( ) 2.3 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Århus 0.0 ( ) 7.7 ( ) ( ) Amager Hospital 28.6 ( ) 0.0 ( ) ( ) Bispebjerg Hospital 1.3 ( ) 0.0 ( ) ( ) Bornholms Hospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Frederiksberg Hospital 1.5 ( ) 2.7 ( ) ( ) Frederikssund Hospital 2.1 ( ) 5.1 ( ) ( ) Gentofte Hospital 0.0 ( ) 2.9 ( ) ( ) Gildhøj Privathospital 0.0 ( ) 1.8 ( ) ( ) Hørsholm Hospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Parkens Privathospital 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet 0.0 ( ) 7.1 ( ) ( ) Region Midtjylland I alt 1.5 ( ) 2.2 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning 0.0 ( ) 5.9 ( ) ( ) Ciconia Privathospital 3.2 ( ) 6.5 ( ) ( ) Eira Privathospitalet Skejby 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) OPA Ortopædisk Hospital Aarhus 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Regionshospitalet Herning 0.0 ( ) 1.9 ( ) ( ) Regionshospitalet Horsens 1.5 ( ) 4.5 ( ) ( ) Regionshospitalet Randers 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Regionshospitalet Silkeborg 3.7 ( ) 1.1 ( ) ( ) Regionshospitalet Viborg 0.0 ( ) 2.4 ( ) ( ) Viborg Privathospital 6.9 ( ) 3.2 ( ) ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade 1.9 ( ) 2.0 ( ) ( ) Region Nordjylland I alt 1.2 ( ) 4.1 ( ) ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital 0.0 ( ) 7.1 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Klinik Aalborg 2.6 ( ) 0.0 ( ) ( ) Klinik Hjørring 1.1 ( ) 2.3 ( ) ( ) Sygehus Thy-Mors 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Region Sjælland I alt 1.4 ( ) 1.4 ( ) ( ) Køge Sygehus 2.1 ( ) 4.3 ( ) ( ) Nykøbing F Sygehus 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Næstved Sygehus 2.2 ( ) 3.5 ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Side 23

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2014

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2014 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2014 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Hvorfra udgår

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2015

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2015 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2015 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Hvorfra udgår

Læs mere

Dansk Korsbånds Register

Dansk Korsbånds Register Hvidovre Hospital Hørsholm Hospital Bornholms Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Nykøbing F Sygehus Regionshospitalet Viborg Frederiksberg Hospital Ringsted Sygehus Sygehus Vendsyssel Hjørring

Læs mere

Dansk Korsbånds Register

Dansk Korsbånds Register Allerød privathospital Amager Hospital Amartro Privathospital og Idrætsklinik Arresødal Privathospital ARTROS - Aalborg Privathospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Ciconia Privathospital City

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2007-2009 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser fordelt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME... 4 2. BAGGRUND... 4 3. STYREGRUPPE... 5 4. INDIKATORER... 5 5. RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1. Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2005

Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1. Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2005 Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2005 Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 2 ÅRSRAPPORT 2005 DANSK KORSBÅNDSREGISTER Indholdfortegnelse 1. Resume... 3 2.

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2008-2010 12.0.06.201.2011 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National årsrapport 2015 Dækker perioden fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 9.410 Primæroperationer 2015 1.366 Antal revisioner

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2011 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 111.907 Primæroperationer 1995-2011 17.791 Antal

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital DAMP Sundhedscenter Tønder Danske Privathospitaler Esbjerg Danske Privathospitaler, Aalborg Danske

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2009

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2009 ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2009 Omfatter med kirurgisk behandlingsdato 1/1 2009-31/12 2009, der er indberettet til ProsBase senest 27/7 2010. Rapporten er fortolket og kommenteret af Det Danske Råd for Prostatasygdomme,

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2010

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2010 ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2010 Omfatter med kirurgisk behandlingsdato 1/1 2010-31/12 2010, der er indberettet til ProsBase senest 26/7 2011. Rapporten fortolket og kommenteret af Det Danske Råd for Prostatasygdomme,

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt opraar alder sygehus (Alle) (Alle) (Alle) Værdier operation Sum af antal Antal af personer KKGH60 Operation for

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår)

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) August 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 Anerkendelsesprocenter...

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Komplethedsgrad 2014 94% Antal

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere