Overskrift Danmark-Aabenraa: Affaldscontainere. Ordregiver ARWOS AFFALD A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Affaldscontainere. Ordregiver ARWOS AFFALD A/S"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Affaldscontainere ARWOS AFFALD A/S Levering af affaldsbeholdere. Levering af affaldsbeholdere i Arwos forsyningsområde. CPV: PWS Skejby Nordlandsvej Århus N Mailadresse: Telefon: Fax:

2 Danmark-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice Løjt Kirkeby Skole. Rengøringsservice på Løjt Kirkeby Skole i Aabenraa Kommune. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg

3 Danmark-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg

4 Danmark-Aalborg: Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner AALBORG KOMMUNE, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet»dit Blad«til Aalborg Kommune. Udbuddet omfatter levering/udførelse af ydelserne: annoncetegning/-salg layout trykning adressering og distribution af magasinet»dit Blad«. Ældre- og Handicapforvaltningen står for alt redaktionelt indhold. Det vil sige artikler, fotos, faste infosider og interne annoncer. Ved interne annoncer forstås informationer fra Aalborg Kommune opstillet som annoncer. Magasinet udkommer 4 gange årligt, primo januar,. april,. juli og. oktober. Eksakt udgivelsesplan udarbejdes i samarbejde med vindende tilbudsgiver. CPV: Nordjyske Medier Langagervej 9220 Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: nordjyskemedier.dk/

5 Danmark-Aalborg: Fjernvarmerørledninger AALBORG FORSYNING, SERVICE A/S Prærør 205 levering af fjernvarmerør, komponenter og muffemontage til Aalborg Forsyning, Varme. Rammeaftale om levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter samt muffemontage. CPV: Logstor A/S Danmarksvej 9670 Løgstør Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

6 Danmark-Aalborg: Måtter AALBORG UNIVERSITET Rengøringsservice, vinduespolering og måtterservice Aalborg Universitet. Rengøringsservice på følgende 0 adresser ved Aalborg Universitet: Niels Jernes Vej 8A, 9220 Aalborg Ø Vestre Havnepromenade 5, 9000 Aalborg Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Ved Stranden 22, 2-4 sal, 9000 Aalborg Sofiendalsvej 9 og, 9200 Aalborg SV Nordkraft, Østerbrogade -3, 9000 Aalborg Nordkraft, Teglgårdsplads, 9000 Aalborg Friis, Nyhavnsgade 4, 9000 Aalborg Waterfront, Rendsburggade 6, 9000 Aalborg CWO huset, Skibbrogade 3 og 5, 9000 Aalborg. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter polering af udvendigt og indvendigt facadeglas, polering af internt glas, rengøring af plexiglas og solafskærmning. Måtteservice omfatter levering og vask af måtter. Opgaven udbydes samlet i en aftale. Der indgås en kontrakt pr. delaftale. CPV: , , Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens

7 Danmark-Aarhus: CT-scannere REGION MIDTJYLLAND, INDKØB & MEDICOTEKNIK CT-scanner til bl.a. kræftudredning og neurologisk udredning. CT-scanner til bl.a. kræftudredning og neurologisk udredning. CPV: GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby

8 Danmark-Ballerup: Dele til krigsskibe DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Dele til krigsskibe.

9 Danmark-Ballerup: Dele til militært luft- og rumfartsudstyr THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , Dele til militært luft- og rumfartsudstyr. Skrog og mekaniske reservedele til militært luft- og rumfartsudstyr.

10 Danmark-Ballerup: Kombinerede køle- og fryseskabe BOLIGFORENINGEN AAB (AFDELING 54) Levering samt installering/tilslutning af hårde hvidevarer til AAB afdeling 54. Kontrakt vedrører levering samt installering/tilslutning af ca. 945 køle/fryseskabe og kontrakt 2 vedrører levering samt installering/tilslutning af ca. 945 komfurer. CPV: 3970, A/S Bolind-Handel Østmarken Søborg

11 Danmark-Ballerup: Måtter BALLERUP KOMMUNE Måtteservice. Rammeaftalen omfatter leje, udlægning, vask og skift af indgangstæppemåtter på lokaliteter i Ballerup Kommune (skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger med videre). CPV: , Berendsen Tekstil Service A/S Tobaksvejen Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

12 Danmark-Ballerup: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANISATION (DALO) CPV: , , Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer. Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel. Sonarer.

13 Danmark-Birkerød: Diverse næringsmidler BEREDSKABSSTYRELSEN EU-udbud af rammeaftale om fødevarer til Beredskabsstyrelsen. Denne udbudsforretning vedrører rammeaftale om levering af fødevarer til 8 af Beredskabsstyrelsens kantiner beliggende i hele landet heraf én på Bornholm. Udbuddet omfatter Kød og pålæg og fjerkræ, frugt og grønt samt øvrige kantinevarer. I kantinerne bespises dagligt værnepligtige, medarbejdere, kursister og samarbejdsparter. Der lægges vægt på at maden er af ernæringsmæssig høj standard, samt at den er veltillavet og af høj kvalitet hvad angår smag og udseende. Beredskabsstyrelsen stiler mod et mål om 40 % økologi. Rammeaftalen er eksklusiv og indeholder ikke vilkår om minimumsaftag. Beredskabsstyrelsen har et årligt forbrug af fødevarer på ca DKK baseret på tidligere års indkøb. Indkøbet kan variere fra år til år, og er dermed ikke en forpligtende volumen. CPV: , , , , , , Catering Engros A/s Stamholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Fax:

14 Danmark-Birkerød: Opvaskemaskiner til industriel brug BEREDSKABSSTYRELSEN CPV: , , , Opvaskemaskiner til industriel brug. Vaske-/tørremaskiner. Vaskemaskiner. Maskiner til rensning eller tørring af flasker eller andre beholdere. KEN A/S Bøgebjergvej Broby Mailadresse: Telefon: Fax:

15 Danmark-Brønderslev: Forsikringstjenester BRØNDERSLEV FORSYNING A/S Indkøb af forsikringsaftaler. Brønderslev Forsyning A/S ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: - Delaftale : Bygnings- og Løsøreforsikring - Delaftale 2: Entrepriseforsikring - Delaftale 3: Erhvervs- og produktansvarsforsikring - Delaftale 4: Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring - Delaftale 5: Motorkøretøjsforsikringer - Delaftale 6: Arbejdsskadeforsikring - Delaftale 7: Rejseforsikring - Delaftale 8: Kriminalitets- og netbanksindbrudsforsikring Forsikringsselskabet skal samarbejde med Brønderslev Forsyning's forsikringmægler. CPV: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon: Internetadresse: AXA Forsikring Ahlefeldtsgade København K Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon: Internetadresse: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Internetadresse: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon: Internetadresse: Codan Forsikring Gammel Kongevej 60

16 790 København V Internetadresse: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon: Internetadresse: Tryg Forsikring Klausdalsbrovej Ballerup Internetadresse: 2

17 Danmark-Fredericia: Bygge- og anlægsarbejder ENERGINET.DK (DK) CPV: Bygge- og anlægsarbejder. NKT Cables NKT Cables NKT NKT Cables NKT Cables

18 Danmark-Fredericia: Smøreolier og smøremidler DONG ENERGY WIND POWER A/S (DK ) CPV: , , Smøreolier og smøremidler. Gearolier. Olier til anvendelse i hydrauliske systemer og til andre formål.

19 Danmark-Fredriksberg: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme BOLIGSELSKABET MUNKESØPARKEN, KALUNDBORG, (AFD. 350) Boligselskabet Munkesøparken, Munkesøparken afd. 350 Renovering Entreprisekontrakter. Byggesagen omfatter følgende arbejder udbudt i entrepriser.. Betonrenoveringsentreprisen. Omfatter renovering af hele bebyggelsens altangange og trappeopgange og et mindre omfang af altaner. Der skal foretages renovering af skadet betonplader på altangange. Der skal etableres permanent understøtning med søjler og bjælker. Renovering af slidlag på altangange. Maling af lofter i altangange og trappeopgange. 2. Facadelukningsentreprisen. Omfatter inddækning af altangange i glas/stål (præfabrikeret system). Inddækning/lukning af alle altaner med glas/stål (præfabrikeret system). Etablering af nye isolerede brystninger og vinduespartier i boligerne mod havesiden. 3. Køkkenentreprisen. Omfatter udskiftning af køkkener og etablering af nye installationer til el, vand og afløb. Etablering af ballanceret ventilation i alle boliger. Inddækning af diverse synlige rørføringer i alle boliger. Udskiftning af enkelte forsyningsledninger fra varmecentral. 4. Anlægsentreprisen. Omfatter etablering af ny asfaltbelægning på bebyggelsens parkerings og vejarealer. Etablering af installationer i terræn. Evt. etablering af elladestationer til el scootere mv. CPV: CG Jensen A/S Fabriksparken Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Daurehøj Erhvervsbyg A/S Tuse Byvej Holbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Daurehøj Erhvervsbyg A/S Tuse Byvej Holbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse: MT Højgaard A/S Hareskovvej Kalundborg

20 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

21 Danmark-Glostrup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support I/S VESTFORBRÆNDING Digital Borgerservice. Vestforbrændings Kommuneservice varetager en række forvaltningsopgaver for flere af vores ejerkommuner. Opgaven rummer digital og analog borgerservice, kundebaseret stamdata, sagsbehandling, afregning af borgere og dialog med vognmænd. Til mere koordineret og struktureret understøttelse af disse opgaver, ønskes konsulentassistance til etablering af en fælles it-platform baseret på kendt standard teknologi og rammeløsninger. Desuden option på licenser, support og drift af løsningen. CPV: Netcompany A/S Grønningen København K Internetadresse:

22 Danmark-Glostrup: Juridisk rådgivning GLOSTRUP BOLIGSELSKAB, AFDELING 9, STADIONKVARTERET Aftale om rådgivning og bistand udbud og kontrakt. Den af bekendtgørelsen omfattede aftale vedrører juridisk og udbudsteknisk rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af udbud samt kontrakthåndtering i forbindelse med realisering af helhedsplanen for Stadionkvarteret beliggende i Glostrup Kommune. Aftalen forventes indgået af Glostrup Boligselskab, Afdeling 9, Stadionkvarteret, med Kuben Management A/S og Molt Wengel Advokatpartnerselskab. Aftalen omfatter bl.a. udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kontrakt mm. og håndering af udbudsproces. CPV: 79000, Kuben Management A/S / Molt Wengel Advokatpartnerselskab Ellebjergvej 52 / Indiakaj / 200 København SV / København Ø

23 Danmark-Glostrup: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension I/S VESTFORBRÆNDING Maskinkasko og all-risk forsikring. Indgåelse af kontrakter på forsikring. CPV: AXA Vesicherung AG Heidenkampsweg Hamborg TYSKLAND Gjensidig Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV

24 Danmark-Grenaa: Tjenesteydelser i forbindelse med skovning NORDDJURS KOMMUNE Annoncering vedrørende udførsel af genopretning af klitnaturområder på Anholt. Norddjurs Kommune udbyder udførslen af genopretning af klitnaturområder på Anholt. Projektets samlede formål er at genoprette og udvide arealet med netto ca. 29 ha beliggende indenfor et areal på brutto 327 ha med klitnaturområder på Anholt, med særlig fokus på naturtyperne grå-grøn klit og klitlavninger. Genopretningen understøtter de langsigtede målsætninger i områdets Natura 2000-plan. Realisering af projektet vil medvirke til, at ovennævnte naturtyper opnår gunstig bevaringsstatus, at Danmark opfylder sine forpligtelser i relation til habitatdirektivet og til, at Norddjurs Kommune kan gennemføre indholdet i Natura 2000-handleplanen for området.. Naturplejen gennemføres ved at rydde uønsket vegetation, primært bevoksninger med følgende arter: Bjerg-fyr Østrigsk Fyr Rynket rose Birk Slåen Tagrør Med rydningen sikres det, at øens ekstraordinært fine naturværdier bevares og at målene i Natura 2000-planen nås. Annonceringen gennemføres som et funktionsudbud, hvilket betyder, at Norddjurs Kommune, modsat et traditionelt udbud, ikke opstiller detaljerede kravspecifikationer for de processer, der findes at løse opgaven bedst muligt. Det er derimod op til tilbudsgiver at byde ind med den opgaveløsning, som tilbudsgiver finder optimal til opfyldelse af de resultatmål der er opstillet for opgaven. Det er et ufravigeligt krav, at genopretningen skal være fuldført senest den og bortskaffelsen af vedmasse/restprodukt skal være fuldført senest den Bemærk! Annonceringen gennemføres som en offentlig annoncering i henhold til de gældende regler for Bilag II B tjenesteydelser, idet opgaven vurderes at have grænseoverskridende interesse, hvorfor alene Udbudsdirektivets art. 23, art. 35, stk. 4 og traktatens grundlæggende bestemmelser om blandt andet den frie etableringsret og retten til tjenesteydelsernes frie bevægelighed, jf. TEUF artikel 49 og 56 (tidligere EF-traktatens artikel 43 og 49), samt de deraf udledte principper om ligebehandling af tilbudsgivere, forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet og gennemsigtighed finder anvendelse. CPV: , , Kaj Bech A/S Mads Bjerresvej Holstebro Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

25 Danmark-Helsinge: Hjælpemidler til ældre GRIBSKOV KOMMUNE Levering af genbrugshjælpemidler. Gribskov Kommune har, som en del af puljen Løft af ældreområdet 204, fået bevilget midler til indkøb og opsætning af dels stationære personløftere og dels indkøb af hygiejnestole. Både personløftere og stole er til brug for borgere på plejecentrene. Formålet med indsatsen er dels at sikre borgerne på plejecentrene en større selvhjulpenhed og egen aktivitet i sammenhæng med forflytninger, og dels at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne på plejecentrene med henblik på at undgå løfteskader, nedslidning m.v. Både borgere og plejepersonale får dermed hjælpemidler til en mere værdig, effektiv og tryg forflytning og pleje. Indsatsen indeholder indkøb og opsætning af skinnesystem til stationære personløftere, indkøb og etablering af personlifte og motorer, samt indkøb af stole til både personløftere samt hygiejnestole. Personløfterne etableres på alle plejecentre, ligesom alle plejecentre også får leveret udstyr til personløfterne samt hygiejnestole. CPV: Ergolet ApS Tårnborgvej 2 C 4220 Korsør Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dan Rehab A/S Messingvej Randers SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

26 Danmark-Hillerød: Blodanalyseapparater REGION HOVEDSTADEN Forbrugsartikler og udstyr til blodgas-analyser. Udbuddet vedrører anskaffelse af forbrugsartikler og udstyr til blodgas-analyser. CPV: , , 33430, , Radiometer Medical ApS Åkanadevej Brønshøj

27 Danmark-Hillerød: Blodposer REGION HOVEDSTADEN Forbrugsartikler og udstyr til tapning og behandling af blod. Udbuddet vedrører anskaffelse af forbrugsartikler og udstyr til tapning og behandling af blod til Region Hovedstadens blodbanker og tappesteder, herunder GivBlod og mobile tappesteder. CPV: 33463, , Fresenius-Kabi, fillial af Fresenius-Kabi AB Islands Brygge København S Hettich Laninstruments ApS Frydensborgvej 27E 3400 Hillerød

28 Danmark-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN Pipetteringsrobotter til NGS. Udbuddet omfatter anskaffelse af to udstyr til NGS libery preparation liquid handling systemet (pipetteringsrobotter) som beskrevet i kravspecifikationen. CPV: , PerkinElmer Danmark Tonsbakken Skovlunde

29 Danmark-Holstebro: Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester HOLSTEBRO KOMMUNE Drift og vedligehold af veje og grønne områder i Holstebro Kommune. Kontrakten omfatter drift og vedligehold af veje og grønne områder i Holstebro Kommune. Opgaven blev udbudt som én entreprise. Tilbudsgiver skulle afgive tilbud på hele entreprisen. CPV: , , , , , , , , , Kaj Bech A/S Mads Bjerres Vej Holstebro Mailadresse: Internetadresse:

30 Danmark-Horsens: Programpakke til kommunikationsformål HORSENS KOMMUNE Tværgående borgerorienteret kommunikationsplatform. Kommunikationsplatformen skal fungere som værktøj til videokommunikation mellem kommunes medarbejdere, borgere samt borgerens netværk. Indkøbet omfatter implementering og adgang til systemet (licenser). CPV: , , , KMD A/S Ballerup 2750 Lautrupparken 40-42

31 Danmark-Hvidovre: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer HVIDOVRE GYMNASIUM & HF Rengøringsservice. Rengøringsservice på Hvidovre Gymnasium & HF. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver samt eventuelt forbrugsartikler, som fx håndklædeark, toiletpapir og håndsæbe. Opgaven udbydes samlet i en aftale. Vinduespolering udbydes som option. Opgaven indeholder virksomhedsoverdragelse. CPV: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV

32 Danmark-Hvidovre: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning HVIDOVRE KOMMUNE ESCO - Energi- og udviklingsprojekt HvidovreKommune. Hvidovre Kommune udbyder hermed gennemførelse af energibesparende tiltag på en række bygninger i kommunen. ESCO-projektet omfatter udvalgte bygninger på i alt ca m². I forbindelse med tilbudsfase følgende bygninger udvalgt til at danne grundlag for den businesscase, som tilbudsgivernes skal basere deres tilbudsgivning på: rådhuset sundhedscenter trekløver (daginst.) holmegårdsskolen advedøre skole Businesscasen består af en bygningsmasse på i alt ca m². Formålet med projektet er at reducere kommunens energiforbrug, primært gennem renovering og forbedring af bygningernes klimaskærm og energianlæg. Hvidovre Kommune udbyder derfor et ESCO-projekt. Projektet omfatter energianalyse, projektering og udførelse af energibesparende bygge- og anlægsarbejder udfra et bæredygtigt og totaløkonomisk princip. Målet er i samarbejde med ESCO-leverandøren at forbedre kommunens skolers indeklima og læringsmiljøer, reducere kommunens energiforbrug på de udvalgte ejendomme samt opdatering af bygningernes energimærker. ESCO-projektet vil omfatte renovering og forbedringer af bygningernes energiforbrugende anlæg og klimaskærme, herunder installation af vedvarende energianlæg. Udbuddet omfatter option på tilkøb af serviceaftaler og lovpligtige eftersyn af driftsanlæg, samt indgåelse af kontrakt vedrørende fase 2 og 3. Projektet består således af tre faser:. en energianalysefase, hvor ESCO-leverandøren detaljeret kortlægger potentialet for energireduktion i de udvalgte bygninger samt kommer med forslag til renoveringsarbejder i de enkelte bygninger, inklusive energiog driftsbesparelser, kortlægning af indeklima i læringsmiljøer, prissætningen af implementeringen, tilbagebetalingstiden og afledte effekter (positive som negative) ved gennemførelsen af tiltagene samt garanteret energibesparelse herved. På baggrund af resultaterne fra fase vurderer Hvidovre Kommune, om kommunen ønsker at gøre brug af optionen på fase 2 og en projekterings- og udførelsesfase, hvor ESCO-leverandøren på baggrund af Hvidovre Kommunes valg af tiltag projektere og udfører de konkrete energireducerende initiativer. Hvidovre Kommune ønsker, så vidt det er muligt, og bidrager positivt til initiativer, at etablere solcelleanlæg eller andre VE-anlæg. Derudover skal ESCO-leverandøren revidere bygningernes energimærker. Hvidovre Kommune ønsker i denne fase at gennemføre et salg af de opnåede energibesparelse CO2-kvoter. 3. en drifts- og opfølgningsfase, hvor de opnåede effekter verificeres forbedring af indeklima skal dokumenteres, driftspersonalet uddannes i brug af de nye energibesparende anlæg. Der følges op på bygningernes energi- og driftsstatus herunder supporttjenester, præstationsopfølgning samt energibesparelsesgaranti. Driften af bygningerne varetages af kommunens egne medarbejdere, supporteret af ESCO-leverandøren. I fasen kan indgå fortsat udvikling og trimning af bygningernes energiforbrug. ESCO-leverandøren skal forvente at være gæsteunderviser på kommunens skoler og deltage i de energikampagner som Hvidovre Kommune måtte

33 igangsætte. Såfremt Hvidovre Kommune på baggrund af fase energianalysen ønsker at udnytter optionen på fase 2 og 3 vil Hvidovre Kommune selv stå for finansieringen af de energiforbedrende investeringer. Af hensyn til det kommunale anlægsloft, der forventes at være på ca DKK pr. år, forventer Hvidovre Kommune af Fase 2 vil skulle gennemføres over 2 eller 3 budgetår. CPV: , , , , , Siemens A/S Borupvang Ballerup Telefon: Internetadresse: 2

34 Danmark-Ikast: Regnskabs- og revisionsvirksomhed IKAST-BRANDE KOMMUNE Revision. Der er indgået kontrakt vedr. levering af revision til Ikast-Brande Kommune. Kontrakten er indgået som rammeaftale. Denne består af en fast leverance i form af lovpligtig finansiel revision og lovpligtig forvaltningsrevision samt en løbende leverance pr. bestilling på rådgivning indenfor revisionsområdet. CPV: , BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

35 Danmark-Købehavn C: Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker DR Offentligt EU-udbud af Radio-undersøgelse af lytteradfærd i Danmark. Siden 2008 har de førende radioselskaber på det danske marked stået bag en undersøgelse af radiolytningen i Danmark. Den nuværende kontrakt udløber den , hvorfor der skal indgås en ny kontrakt for perioden..206 til , med mulighed for forlængelse i op til fire (4) år. For at ne (DR, Danske Medier Research ApS, Berlingske People A/S og SBS Discovery RadioAps) fortsat kan stå bag en velanskrevet måling af lytteradfærden i Danmark, har de ønsket tilbud på en radio-undersøgelse, som er retvisende og dækkende for lytteradfærden, fleksibel i forhold til markeds- og teknologi-udvikling og økonomisk overkommelig for ne. CPV: TNS Gallup A/S Masnedøgade København

36 Danmark-København: Ansvarsforsikringstjenester KIRKEMINISTERIET (DK) Ansvarsforsikring for Den danske Folkekirke. Kirkeministeriet har indgået aftale om kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring for Den danske Folkekirke med en dækningssum pr. skade, pr. år på DKK. CPV: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

37 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KAB Udbud af parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning i tilknytning til større renoveringssager. KAB ønsker på vegne af de i udbudsbekendtgørelsens Bilag A angivne boligorganisationer og disses boligafdelinger at indgå parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med renovering med 6 rådgivere. De i Bilag A angivne boligorganisationer er alene potentielle deltagere i rammeaftalerne. Det vil blive oplyst i udbudsmaterialet, hvilke af de angivne boligorganisationer i Bilag A, der vil være omfattet af de parallelle rammeaftaler. Aftalerne vil vedrøre renovering og ombygning i tilknytning til større renoveringssager med forventede håndværkerudgifter over ca DKK ekskl. moms for ) almene boliger samt 2) byggeri- og anlæg iøvrigt, der kan administreres af et alment forretningsførerselskab. Ydelserne omfattet af rammeaftalerne vil primært omfatte:. Registrering og forundersøgelse af eksisterende forhold. 2. Definering af omfang af renovering/ombygning. 3. Udarbejdelse af byggeprogram. 4. Udarbejdelse af projektmateriale. 5. Udarbejdelse af oplæg til beboermøder og orienteringer. 6. Deltagelse i byggeudvalgsmøder, beboermøder og diverse andre møder i det omfang bygherren finder det nødvendigt. 7. Myndighedsbehandling. 8. Udarbejdelse af planer for byggepladsens indretning. 9. Udarbejdelse af udbudsmateriale. 0. Afholdelse af entrepriseudbud.. Evaluering af indstilling af tilbud. 2. Byggeledelse, fagtilsyn og kvalitetssikring samt sundheds- og sikkerhedsplan. 3. Afholdelse af afleveringsforretning, mangelgennemgange og opfølgning på mangelafhjælpning. 4. Indsamle nøgletal og deltage i entreprenør- og rådgiverevaluering i det omfang, det måtte være påkrævet i den pågældende sag. 5. Indsamle og koordinere data til brug for udarbejdelse af energiregnskaber. 6. Indsamle og koordinere data til brug for bygherrens indberetning af tilgængelighed for handicappede. 7. Udarbejdelse og implementering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale for de i byggesagen berørte bygningsdele. 8. Udarbejdelse af teknisk byggeregnskab. 9. Afholdelse af. års gennemgang med tilhørende opfølgning. 20. Deltagelse i 5-års gennemgang og bistå bygherren i opfølgningen herpå. KAB har på vegne af de anførte boligorganisationer og disses boligafdelinger sideløbende med nærværende udbud udbudt 8 parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med mindre renoveringssager (hvor håndværkerudgifterne er under DKK ekskl. moms) og 6 rammeaftaler om totalrådgivning for nybyggeri. Ydermere er udbudt 6 parallelle rammeaftaler om bygherrerådgivning. CPV: , , , 73000, ,

38 Wissenberg A/S Valdemarsgade København V Mailadresse: Telefon: Arkitema K/S Frederiksgade Aarhus C Mailadresse: Telefon: NOVA5 arkitekter as Sankt Annæe Passage G 262 København K Mailadresse: Telefon: Tegnestuen Vandkunsten Krudtløbsvej København K Mailadresse: Telefon: Domus arkitekter Gl. Strand 40, st 202 København K Mailadresse: Telefon: AI a/s Refshalevej København K Mailadresse: Telefon:

39 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KAB Udbud af parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri. KAB ønsker på vegne af de i udbudsbekendtgørelsens Bilag A angivne boligorganisationer og disses boligafdelinger at indgå parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri med 6 rådgivere. De i Bilag A angivne boligorganisationer er alene potentielle deltagere i rammeaftalerne. Det vil blive oplyst i udbudsmaterialet, hvilke af de angivne boligorganisationer i Bilag A, der vil være omfattet af de parallelle rammeaftaler. Aftalerne vil vedrøre nybyggeri for ) almene boliger samt 2) byggeri- og anlæg i øvrigt, der kan administreres af et alment forretningsførerselskab. Ydelserne omfattet af rammeaftalerne vil primært omfatte:. Registrering af eksisterende forhold. 2. Udarbejdelse af byggeprogram 3. Udarbejdelse af projektmateriale. 4. Udarbejdelse af oplæg til beboermøder og orienteringer. 5. Deltagelse i byggeudvalgsmøder, beboermøder og diverse andre møder i det omfang bygherren finder det nødvendigt. 6. Myndighedsbehandling. 7. Udarbejdelse af planer for byggepladsens indretning. 8. Udarbejdelse af udbudsmateriale. 9. Afholdelse af entrepriseudbud. 0. Evaluering af indstilling af tilbud.. Byggeledelse, fagtilsyn og kvalitetssikring samt sundheds- og sikkerhedsplan. 2. Afholdelse af afleveringsforretning, mangelgennemgange og opfølgning på mangelafhjælpning. 3. Indsamle nøgletal og deltage i entreprenør- og rådgiverevaluering i det omfang, det måtte være påkrævet i den pågældende sag. 4. Indsamle og koordinere data til brug for udarbejdelse af energiregnskaber. 5. Indsamle og koordinere data til brug for bygherrens indberetning af tilgængelighed for handicappede. 6. Udarbejdelse og implementering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale for de i byggesagen berørte bygningsdele. 7. Udarbejdelse af teknisk byggeregnskab. 8. Afholdelse af. års gennemgang med tilhørende opfølgning. 9. Deltagelse i 5-års gennemgang og bistå bygherren i opfølgningen herpå. KAB har på vegne af de anførte boligorganisationer og disses boligafdelinger sideløbende med nærværende udbud udbudt 6 parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med større renoveringssager (hvor håndværkerudgifterne er over DKK. ekskl. moms) og 8 parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med mindre renoveringssager (hvor håndværkerudgifterne er under DKK ekskl. moms).ydermere er udbudt 6 parallelle rammeaftaler om bygherrerådgivning. CPV: , , , 73000, ,

40 Ai a/s Refshalevej København K Mailadresse: Telefon: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé København S Mailadresse: Telefon: Dominia A/S Ved vesterport 6, 3 62 København V Mailadresse: Telefon: Domus Arkitekter Gl. Strand 40, st 202 København K Mailadresse: Telefon: Cowi A/S Parallelvej Kongens Lyngby Mailadresse: Telefon: Tegnestuen Vandkunsten Krudtløbsvej København K Mailadresse: Telefon:

41 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KAB Udbud af parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning i tilknytning til mindre renoveringssager. KAB ønsker på vegne af de i udbudsbekendtgørelsens bilag A angivne boligorganisationer og disses boligafdelinger at indgå parallelle rammeaftaler om totalrådgivning vedrørende renovering med 8 rådgivere. De i Bilag A angivne boligorganisationer er alene potentielle deltagere i rammeaftalerne. Det vil blive oplyst i udbudsmaterialet, hvilke af de angivne boligorganisationer i Bilag A, der vil være omfattet af de parallelle rammeaftaler. Aftalerne vil vedrøre renovering og ombygning i tilknytning til renovering af mindre renoveringssager med forventede håndværkerudgifter op til ca DKK ekskl. moms for ) almene boliger samt 2) byggeri- og anlæg i øvrigt, der kan administreres af et alment forretningsførerselskab. Ydelserne omfattet af rammeaftalerne vil primært omfatte:. Registrering og forundersøgelse af eksisterende forhold. 2. Definering af omfang af renovering/ombygning. 3. Udarbejdelse af byggeprogram. 4. Udarbejdelse af projektmateriale. 5. Udarbejdelse af oplæg til beboermøder og orienteringer. 6. Deltagelse i byggeudvalgsmøder, beboermøder og diverse andre møder i det omfang bygherren finder det nødvendigt. 7. Myndighedsbehandling. 8. Udarbejdelse af planer for byggepladsens indretning. 9. Udarbejdelse af udbudsmateriale. 0. Afholdelse af entrepriseudbud.. Evaluering af indstilling af tilbud. 2. Byggeledelse, fagtilsyn og kvalitetssikring samt sundheds- og sikkerhedsplan. 3. Afholdelse af afleveringsforretning, mangelgennemgange og opfølgning på mangelafhjælpning. 4. Indsamle nøgletal og deltage i entreprenør- og rådgiverevaluering i det omfang, det måtte være påkrævet i den pågældende sag. 5. Indsamle og koordinere data til brug for udarbejdelse af energiregnskaber. 6. Indsamle og koordinere data til brug for bygherrens indberetning af tilgængelighed for handicappede. 7. Udarbejdelse og implementering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale for de i byggesagen berørte bygningsdele. 8. Udarbejdelse af teknisk byggeregnskab. 9. Afholdelse af. års gennemgang med tilhørende opfølgning. 20. Deltagelse i 5-års gennemgang og bistå bygherren i opfølgningen herpå. Det bemærkes, at rådgivningen omfatter sager, der almindeligvis ikke vil være omfattet af udbudsdirektivet. Således opfordres mindre rådgivervirksomheder til at anmode om prækvalifikation. KAB har på vegne af de anførte boligorganisationer og disses boligafdelinger sideløbende med nærværende udbud udbudt 6 parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med større renoveringssager (hvor håndværkerudgifterne er over DKK ekskl. moms) og 6 rammeaftaler om totalrådgivning for nybyggeri. Ydermere er udbudt 6 parallelle rammeaftaler om bygherrerådgivning. CPV: , , , 73000, ,

42 Wissenberg A/S Valdemarsgade København V Mailadresse: Telefon: Karl Henning Sørensen arkitekter as Frederiksborgvej Helsinge Mailadresse: Telefon: Gaihede a/s Trekronergade 26 H 2500 Valby Mailadresse: Telefon: Pålsson Arkitekter A/S Svanevej København NV Mailadresse: Telefon: Mangor & Nagel A/S Struenseegade København N Mailadresse: Telefon: Henrik Larsen, Rådgivende Ingeniører A/S Godthåbsvænget Frederiksberg Mailadresse: Telefon: EKAS Rådgivende Ingeniører A/S Trørødvej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Dominia AS Ved vesterport 6, 3 62 København V Mailadresse: Telefon:

43 Danmark-København: Bærbare datamater KØBENHAVNS UNIVERSITET / Rammeaftale vedrørende indkøb af computere og skærme mm. Nærværende prækvalifikation indeholder 5 delaftaler, hvor der for hver delaftale vil blive indgået kontrakt med én tilbudsgiver, som herefter vil være eneleverandør på den pågældende delaftale. Rammekontrakterne vil være gældende for en periode på år, dog hver med mulighed for forlængelse i 2 gange år, således at den maksimale løbetid for en rammekontrakt er 3 år. Rammekontrakterne estimeres til en samlet værdi af DKK ekskl. moms i kontrakternes maksimale løbetid (3 år). Beløbet forventes at fordele sig som følger: 20 pct. Delaftale : Stationære computere til administration og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af Microsoft Windows 7/x og Linux) 30 pct. Delaftale 2: Bærbare computere til administration og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af Microsoft Windows 7/x og Linux) Konvertibel tablet bærbar computer til administration og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af Microsoft Windows 8/x) 5 pct. Delaftale 3: Håndholdte computere til administration og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af Microsoft Windows 8/x) 35 pct. Delaftale 4: Stationære computere til forskning og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af MacOSX) Bærbare computere til forskning og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af MacOSX) All in one computere til forskning og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af MacOSX) 0 pct. Delaftale 5: Skærme og tilbehør Den endelige mængde indkøb er dog afhængig af en række forhold herunder konkrete behov, udstyr der kræver udskiftning samt de bevillinger der gives. CPV: , , , Dustin A/S Michael Drewsens Vej Højbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dustin A/S Michael Drewsens Vej Højbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dustin A/S

44 Michael Drewsens Vej Højbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Comm2IG A/S Topstykket Birkerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

45 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Statsfængslet på Nordfalster Perimetermur. Direktoratet skal opføre et nyt lukket fængsel på det nordlige Falster med plads til 250 indsatte. Fængslet kommer til at bestå af 0 bygninger på i alt ca m² omgivet af perimetermur. Perimetermuren er ca. 6 m høj og,3 km lang i tykkelse 25 cm insitu konstruktion inkl. afsluttende murkrone. Som forberedelse for entreprisen er der tidligere udført ca. 4 m bred grusvej i ca. 2 m afstand fra perimetermuren samt etableret byggeplads. Del forberedende jordarbejder er afsluttet medio 203. Del 2 (nærværende del) omfatter etablering af perimetermur omkransende bebyggelsen. Del 3 bygningentrepriserne blev udbudt i foråret 204. CPV: , EMR Murer og Entreprenør A/S Falkevej Nr. Snede

46 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder JUSTITSMINISTERIET, DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Statsfængslet på Nordfalster Bygge og anlægsentrepriser. Direktoratet for Kriminalforsorgen skal opføre et nyt lukket fængsel på det nordlige Falster med plads til 250 indsatte. Fængslet kommer til at bestå af 0 bygninger på i alt ca m² omgivet af en 6 m høj og,4 km lang perimetermur. De enkelte bygninger opføres i -2 plan samt kælderetage på nogle af bygningerne omfattende:. Normalafdeling NA: m² i -2 etager uden kælder 2. Normalafdeling NB: m² i -2 etager uden kælder 3. Normalafdeling NC: m² i -2 etager uden kælder 4. Normalafdeling ND: m² i -2 etager uden kælder 5. Særlig sikret afdeling SA: m² i -2 etager med delvis kælder 6. Besøgsafdeling BA: 072 m² i etage med delvis kælder 7. Portbygning PO: m² i -2 etager uden kælder 8. Administration/Beskæftigelsesbygning AB: m² i -2 etager med delvis kælder 9. Fælles kulturhus FK: m² i -2 etager uden kælder. 0. Personalebygning PE: 02 m² i etage med kælder. Alle arealangivelser er ekskl. kælderarealer. Bygningsarbejderne i tilknytning til nærværende annoncering opdeles i nedenstående delentrepriser, idet der henvises til bilag B for en mere udtømmende entreprisebeskrivelse: E02 Råhus omhandlende jordarbejder, ledninger i jord, pladssøbt beton, betonelementleverance og -montage, bygningsstål mv. for bygningerne NA-ND, SA og BA og indre perimetermure i terræn. Entreprisen omfatter ca m² ekskl. kælder. E03 Råhus 2 omhandlende jordarbejder, ledninger i jord, pladsstøbt beton, betonelementleverance og -montage, bygningsstål mv. for bygningerne PO, AB, FK og PE samt garagebygninger og mindre indre perimetermure i terræn. Entreprisen omfatter ca m² ekskl. kælder. E05 Lukningsarbejder omhandlende udvendig facadearbejde på bygning FK samt udvendige døre/vinduer/porte på alle bygninger. E06 Tagdækning omfattende tagisolering og membraner på alle bygninger. Det skal bemærkes at der overalt er flade tage og at der på bygning AB er grønne tage. E08 Komplettering omfattende indvendige kompletteringsarbejder indeholdende tømrer, maler, gulve, lofter, indvendige døre og glaspartier, fast inventor mv. på alle bygninger. E09 Installationer omhandlende VVS, ventilation, elinstallationer, CTS-anlæg mv. på alle bygninger. E3 Storkøkken omfattende produktionskøkken i bygning AB. E4 Solcelleanlæg omfattende etablering af solcelleanlæg på terræn med årsproduktion på ca. 90 MWh. E5 Terræn/gartner omfattende færdiggørelse af vej- og ledningsanlæg i forhold til allerede etablerede anlæg, samt terræn gartnerarbejde i øvrigt på hele området. CPV: LM Byg A/S

47 Tykmosevej Havdrup CC Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej Herlufmagle Fjelsø Entreprise A/S Testrupvej Aalestrup GVL Entreprise A/S Oldvej Farum JAKON A/S Baltorpbakken Ballerup Wicotec Kirkebjerg A/S Hovedgaden Lejre Oluf Brønnum & Co. A/S Ellekjær Herlev Viasol A/S Hejrevej København MSE A/S Alstrup Strandvej 2B 4840 Nr. Alslev 2

48 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder UDLÆNDINGESTYRELSEN Ombygning af Sjælsmark Kaserne. Udlændingestyrelsen påregner at gennemføre en ombygning af Sjælsmark Kaserne med henblik på at kunne anvende kasernen som asylcenter. Nærværende bekendtgørelse vedrører de bygge- og anlægsarbejder, der er forbundet med denne ombygning. Byggeriet udbydes som en hovedentreprise og omfatter nærmere bestemt en renovering og istandsættelse af ca m² etageareal. Renoveringsarbejder omfatter gennemgribende renovering/ny-indretning af ca. 40 stk. baderum/toiletter, stk. portvagt-bygning, renovering/istandsættelse af øvrige eksisterende bygninger til primært opholds-/soverum samt tilhørende administration, køkken, sundhedsklinik, depot, idrætshal, teknik m.m. Entreprisen omfatter følgende arbejder: Indvendig nedrivning af baderum, etablering af nye baderum, kloak, tømrer, murer, vvs, el, malerarbejder, ABA, ADK og perimetersikring (hegn/porte og CCTV). (Entreprisen omfatter ikke IT-installationer). CPV: , , , DAHL A/S Islevdalvej Rødovre

49 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet RIGSHOSPITALET (DK) Det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt Nordfløjen. Nordfløjen er en del af det samlede»det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt«. Byggefeltet er beliggende i Rigshospitalets periferi mod Blegdamsvej og Frederik V's Vej. På byggefelt ligger nu 2 selvstændige bygninger, der huser Administration, patienthotel og ambulatorier. Begge bygninger nedrives under anden entreprise. Nordfløjen opføres i 8 etager mod vest nedtrappende til 3 etager mod øst ved Blegdamsvej og en kælderetage. Der etableres desuden tunnelforbindelse fra Centralkomplekset til Nordfløjen. Nordfløjen etableres som en kompakt enhed med stor nærhed mellem funktionerne. Bygningsvolumenerne er inddelt i afsnit, der vinkles mod hinanden i en»zig-zag«struktur, disponeret i 7 længer. Bygningens basis består af stueetagen med indgange fra både Frederik V's Vej og fra forpladsen mod det eksisterende hospital. De 3 nederste etager danner tilsammen basis under fordelingsetagen med forbindelsesgang til Centralkomplekset og udadvendte funktioner som uddannelse og ambulatorier. De øverste etager indeholder sengeafsnit og ambulatorier, der i den foldede struktur sikrer korte afstande på tværs i form af den tværgående fordelingsakse, som knytter enhederne sammen. Byggeriet skal forberedes for evt. senere tilbygning i form af fase 2. Bruttoarealet er ca m², heraf udgør kælder ca m². Bruttoarealer er opmålt iht. til BR regler. Atrium er ikke medregnet. Bygningen opføres i bygningsklasse 205. Forventet byggeopstart 2. halvår 204. Udførelsesperioden forventes at være 37 mdr. I den forbindelse skal byggeriet udføres mens Rigshospitalet er i drift og hvor byggepladsens beliggenhed er i tæt forbindelse med hospitalets traumegård. Dette medfører at udførelsen af Nordfløjen ikke må hindre ambulancekørsel til traumecenter og at byggepladsens arealer er begrænset. Byggeriet udbydes i 7 delaftaler: ændret til 4 ved ændringsbekendtgørelse Storentreprise S0 Byggeplads Byggepladetablering, drift og logistik Storentreprise S Råhus Jordarbejder Kloakarbejder Betonarbejder Betonelementleverance og montering Spændarmering Stålarbejder Tagdækningsarbejder Afløbsarbejder i jord Storentreprise S2 Facader. Udgået. Ny bekendtgørelse Storentreprise S3 Aptering. Udgået. Ny bekendtgørelse Storentreprise S4 Teknik, VVS VVS-arbejder inkl. sprinkler, køl og medicinsk trykluft Ventilationsarbejder Storentreprise S5 Teknik, EL EL-arbejder inkl. BMS/CTS-anlæg (bygningsautomatik) Elevatorer Sikringsanlæg Solcelleanlæg Storentreprise S6 Landskab og terræn. Udgået. Afventer.

50 CPV: Ajos A/S Godthåbsvej Vejle NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3 B 2860 Søborg Glenco A/S Stamholmen Hvidovre Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund 2

51 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet RIGSHOSPITALET (DK) Det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt Nordfløjen Nyt udbud Storentreprise S2 og S3. Nordfløjen er en del af det samlede»det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt«. Byggefeltet er beliggende i Rigshospitalets periferi mod Blegdamsvej og Frederik V's Vej. På byggefelt ligger nu 2 selvstændige bygninger, der huser Administration, patienthotel og ambulatorier. Begge bygninger nedrives under anden entreprise. Nordfløjen opføres i 8 etager mod vest nedtrappende til 3 etager mod øst ved Blegdamsvej og en kælderetage. Der etableres desuden tunnelforbindelse fra Centralkomplekset til Nordfløjen. Nordfløjen etableres som en kompakt enhed med stor nærhed mellem funktionerne. Bygningsvolumenerne er inddelt i afsnit, der vinkles mod hinanden i en»zig-zag«struktur, disponeret i 7 længer. Bygningens basis består af stueetagen med indgange fra både Frederik V's Vej og fra forpladsen mod det eksisterende hospital. De 3 nederste etager danner tilsammen basis under fordelingsetagen med forbindelsesgang til Centralkomplekset og udadvendte funktioner som uddannelse og ambulatorier. De øverste etager indeholder sengeafsnit og ambulatorier, der i den foldede struktur sikrer korte afstande på tværs i form af den tværgående fordelingsakse, som knytter enhederne sammen. Byggeriet skal forberedes for evt. senere tilbygning i form af fase 2. Bruttoarealet er ca m², heraf udgør kælder ca m². Bruttoarealer er opmålt iht. til BR regler. Atrium er ikke medregnet. Bygningen opføres i bygningsklasse 205. Forventet byggeopstart 2. halvår 204. Udførelsesperioden forventes at være 37 mdr. I den forbindelse skal byggeriet udføres mens Rigshospitalet er i drift og hvor byggepladsens beliggenhed er i tæt forbindelse med hospitalets traumegård. Dette medfører at udførelsen af Nordfløjen ikke må hindre ambulancekørsel til traumecenter og at byggepladsens arealer er begrænset. Byggeriet udbydes i 7 delaftaler. Denne udbudsbekendtgørelse vedrører prækvalifikation af flg. delaftaler: Storentreprise S2 Facader Facadearbejder Storentreprise S3 Aptering Murerarbejder Smedearbejder Malerarbejder Støbte undergulve Gulvarbejder Loftarbejder Snedkerarbejder Tømrerarbejder Fast inventar, standard inventar Fast inventar, klinisk inventar - montage Herudover indhentes der i forbindelse med anden procedure tilbud på flg. delaftaler: Storentreprise S0 Byggeplads Storentreprise S Råhus Storentreprise S4 Teknik, VVS Storentreprise S5 Teknik, EL Storentreprise S6 Landskab og terræn.

52 CPV: HSHansen A/S Bredgade Lem St Elindco Byggefirma A/S Nordmarksvej Jyllinge 2

53 Danmark-København: Bygge-anlægsarbejde: vejtunneler KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR UDFØRELSE AF ANLÆG Tillægskontrakt om udførelse af tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej. Københavns Kommune indgik i 20, på baggrund af et EU-udbud, kontrakt med Nordhavnsvej Konsortiet I/S om»nordhavnsvej Vej- og tunnelentreprise«. Kontrakten blev indgået som led i etableringen af en ny vejforbindelse (Nordhavnsvej), der skal løbe mellem Helsingørmotorvejen umiddelbart nord for Ryparken station og Strandvænget ved Svanemøllehavnen. Entreprisen er i øjeblikket under udførelse. Københavns Kommune og staten indgik den en principaftale om metro til Ny Ellebjerg samt udbygning af Nordhavnen. Det indgår som et led i aftalen, at der skal etableres et tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej og en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten. Københavns Kommune er bygherre i forhold til etableringen af tilkoblingsanlægget. Nærværende bekendtgørelse vedrører den tillægskontrakt, som Københavns Kommune har indgået med Nordhavnsvej Konsortiet I/S, med henblik på sidstnævntes udførelse af tilkoblingsanlægget i sammenhæng med den eksisterende kontrakt mellem parterne. Etablering af Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten indgår ikke i tillægskontrakten. De arbejder, der indgår i tillægskontrakten med Nordhavnsvej Konsortiet I/S, består grundlæggende i en forlængelse af den allerede projekterede og i 20 udbudte tunnel på ca. 300 meter. De arbejder, der skal udføres som en del af tillægskontrakten, består i hovedtræk i nedbrydningsarbejder, etablering af sekantpælevægge, grundvandssænkning, udgravning af byggegrube inkl. jordankre, betonarbejder, M&E arbejder, tilfyldning over tunnel, retablering af Strandvænget og åbning af Nordhavnsvej til Strandpromenaden. Der er således tale om arbejder, der falder i naturlig sammenhæng med det igangværende anlægsarbejde udført af Nordhavnsvej Konsortiet i henhold til kontrakten indgået i 20. Værdien af tillægskontrakten udgør DKK. Værdien af den i 20 indgåede kontrakt om»nordhavnsvej Vej- og tunnelentreprise«er på ca. 4 mia. DKK. CPV: , , Nordhavnsvej Konsortiet I/S Ryvangs Allé 3 X 200 København Ø

54 Danmark-København: Bygge-anlægsarbejde: affaldsforbrændingsanlæg I/S AMAGER RESSOURCECENTER CPV: , , , , Bygge-anlægsarbejde: affaldsforbrændingsanlæg. Udførelse af elektriske installationer. Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg. Blikkenslager- og rørlægningsarbejde. Installationer til brandsikring. Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

55 Danmark-København: Byggearbejde JUSTITSMINISTERIET, DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Statsfængslet på Nordfalster stålentreprisen. Direktoratet for Kriminalforsorgen skal opføre et nyt lukket fængsel på det nordlige Falster med plads til 250 indsatte. Fængslet kommer til at bestå af 0 bygninger på i alt ca m² omgivet af en 6 m høj og,4 km lang perimetermur. Nærværende udbud omfatter entreprise E07 Stål. Entreprise E07, stål omfatter overdækninger og hegn i forbindelse med bygningerne som sikring af de indsatte. Stålarbejder herunder stålkonstruktioner inkl. gitre og riste over varegårde, udearealer og halvtage samt værn ved ud- og indvendige trapper og gitterriste foran terrasser/altaner samt porte i stål. CPV: HSM Industri A/S Bredstrupvej Grenaa

Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner AABENRAA KOMMUNE Datatilbehør og forbrugsartikler. Indkøb af toner og blækpatroner, samt datatilbehør, til brug for Sydjysk Udbudssamarbejde bestående

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler, senge/læsebord til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø Kommuner. Hjælpemidler, senge/læsebord til Aalborg,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner Hjælpemidler -

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby Vejdirektoratet - Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB (M.FL., JF. PKT. II..4)) Kontrakt om it-system

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad Aabenraa Kommune DK-Kokkedal: Nyt idrætscenter i Humlebæk. Fredensborg Kommune Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør-

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger. Ordregiver A ENGGAARD A/S (DK)

Overskrift Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger. Ordregiver A ENGGAARD A/S (DK) Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger A ENGGAARD A/S (DK) El-entreprise, VVS-entreprise, ventilationsentreprise samt sprinklerentreprise i forbindelse med opførelsen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere