Overskrift Danmark-Aabenraa: Affaldscontainere. Ordregiver ARWOS AFFALD A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Affaldscontainere. Ordregiver ARWOS AFFALD A/S"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Affaldscontainere ARWOS AFFALD A/S Levering af affaldsbeholdere. Levering af affaldsbeholdere i Arwos forsyningsområde. CPV: PWS Skejby Nordlandsvej Århus N Mailadresse: Telefon: Fax:

2 Danmark-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice Løjt Kirkeby Skole. Rengøringsservice på Løjt Kirkeby Skole i Aabenraa Kommune. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg

3 Danmark-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg

4 Danmark-Aalborg: Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner AALBORG KOMMUNE, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet»dit Blad«til Aalborg Kommune. Udbuddet omfatter levering/udførelse af ydelserne: annoncetegning/-salg layout trykning adressering og distribution af magasinet»dit Blad«. Ældre- og Handicapforvaltningen står for alt redaktionelt indhold. Det vil sige artikler, fotos, faste infosider og interne annoncer. Ved interne annoncer forstås informationer fra Aalborg Kommune opstillet som annoncer. Magasinet udkommer 4 gange årligt, primo januar,. april,. juli og. oktober. Eksakt udgivelsesplan udarbejdes i samarbejde med vindende tilbudsgiver. CPV: Nordjyske Medier Langagervej 9220 Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: nordjyskemedier.dk/

5 Danmark-Aalborg: Fjernvarmerørledninger AALBORG FORSYNING, SERVICE A/S Prærør 205 levering af fjernvarmerør, komponenter og muffemontage til Aalborg Forsyning, Varme. Rammeaftale om levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter samt muffemontage. CPV: Logstor A/S Danmarksvej 9670 Løgstør Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

6 Danmark-Aalborg: Måtter AALBORG UNIVERSITET Rengøringsservice, vinduespolering og måtterservice Aalborg Universitet. Rengøringsservice på følgende 0 adresser ved Aalborg Universitet: Niels Jernes Vej 8A, 9220 Aalborg Ø Vestre Havnepromenade 5, 9000 Aalborg Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Ved Stranden 22, 2-4 sal, 9000 Aalborg Sofiendalsvej 9 og, 9200 Aalborg SV Nordkraft, Østerbrogade -3, 9000 Aalborg Nordkraft, Teglgårdsplads, 9000 Aalborg Friis, Nyhavnsgade 4, 9000 Aalborg Waterfront, Rendsburggade 6, 9000 Aalborg CWO huset, Skibbrogade 3 og 5, 9000 Aalborg. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter polering af udvendigt og indvendigt facadeglas, polering af internt glas, rengøring af plexiglas og solafskærmning. Måtteservice omfatter levering og vask af måtter. Opgaven udbydes samlet i en aftale. Der indgås en kontrakt pr. delaftale. CPV: , , Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens

7 Danmark-Aarhus: CT-scannere REGION MIDTJYLLAND, INDKØB & MEDICOTEKNIK CT-scanner til bl.a. kræftudredning og neurologisk udredning. CT-scanner til bl.a. kræftudredning og neurologisk udredning. CPV: GE Healthcare Danmark A/S Park Allé Brøndby

8 Danmark-Ballerup: Dele til krigsskibe DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Dele til krigsskibe.

9 Danmark-Ballerup: Dele til militært luft- og rumfartsudstyr THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , Dele til militært luft- og rumfartsudstyr. Skrog og mekaniske reservedele til militært luft- og rumfartsudstyr.

10 Danmark-Ballerup: Kombinerede køle- og fryseskabe BOLIGFORENINGEN AAB (AFDELING 54) Levering samt installering/tilslutning af hårde hvidevarer til AAB afdeling 54. Kontrakt vedrører levering samt installering/tilslutning af ca. 945 køle/fryseskabe og kontrakt 2 vedrører levering samt installering/tilslutning af ca. 945 komfurer. CPV: 3970, A/S Bolind-Handel Østmarken Søborg

11 Danmark-Ballerup: Måtter BALLERUP KOMMUNE Måtteservice. Rammeaftalen omfatter leje, udlægning, vask og skift af indgangstæppemåtter på lokaliteter i Ballerup Kommune (skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger med videre). CPV: , Berendsen Tekstil Service A/S Tobaksvejen Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

12 Danmark-Ballerup: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANISATION (DALO) CPV: , , Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer. Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel. Sonarer.

13 Danmark-Birkerød: Diverse næringsmidler BEREDSKABSSTYRELSEN EU-udbud af rammeaftale om fødevarer til Beredskabsstyrelsen. Denne udbudsforretning vedrører rammeaftale om levering af fødevarer til 8 af Beredskabsstyrelsens kantiner beliggende i hele landet heraf én på Bornholm. Udbuddet omfatter Kød og pålæg og fjerkræ, frugt og grønt samt øvrige kantinevarer. I kantinerne bespises dagligt værnepligtige, medarbejdere, kursister og samarbejdsparter. Der lægges vægt på at maden er af ernæringsmæssig høj standard, samt at den er veltillavet og af høj kvalitet hvad angår smag og udseende. Beredskabsstyrelsen stiler mod et mål om 40 % økologi. Rammeaftalen er eksklusiv og indeholder ikke vilkår om minimumsaftag. Beredskabsstyrelsen har et årligt forbrug af fødevarer på ca DKK baseret på tidligere års indkøb. Indkøbet kan variere fra år til år, og er dermed ikke en forpligtende volumen. CPV: , , , , , , Catering Engros A/s Stamholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Fax:

14 Danmark-Birkerød: Opvaskemaskiner til industriel brug BEREDSKABSSTYRELSEN CPV: , , , Opvaskemaskiner til industriel brug. Vaske-/tørremaskiner. Vaskemaskiner. Maskiner til rensning eller tørring af flasker eller andre beholdere. KEN A/S Bøgebjergvej Broby Mailadresse: Telefon: Fax:

15 Danmark-Brønderslev: Forsikringstjenester BRØNDERSLEV FORSYNING A/S Indkøb af forsikringsaftaler. Brønderslev Forsyning A/S ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: - Delaftale : Bygnings- og Løsøreforsikring - Delaftale 2: Entrepriseforsikring - Delaftale 3: Erhvervs- og produktansvarsforsikring - Delaftale 4: Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring - Delaftale 5: Motorkøretøjsforsikringer - Delaftale 6: Arbejdsskadeforsikring - Delaftale 7: Rejseforsikring - Delaftale 8: Kriminalitets- og netbanksindbrudsforsikring Forsikringsselskabet skal samarbejde med Brønderslev Forsyning's forsikringmægler. CPV: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon: Internetadresse: AXA Forsikring Ahlefeldtsgade København K Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon: Internetadresse: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Internetadresse: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon: Internetadresse: Codan Forsikring Gammel Kongevej 60

16 790 København V Internetadresse: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon: Internetadresse: Tryg Forsikring Klausdalsbrovej Ballerup Internetadresse: 2

17 Danmark-Fredericia: Bygge- og anlægsarbejder ENERGINET.DK (DK) CPV: Bygge- og anlægsarbejder. NKT Cables NKT Cables NKT NKT Cables NKT Cables

18 Danmark-Fredericia: Smøreolier og smøremidler DONG ENERGY WIND POWER A/S (DK ) CPV: , , Smøreolier og smøremidler. Gearolier. Olier til anvendelse i hydrauliske systemer og til andre formål.

19 Danmark-Fredriksberg: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme BOLIGSELSKABET MUNKESØPARKEN, KALUNDBORG, (AFD. 350) Boligselskabet Munkesøparken, Munkesøparken afd. 350 Renovering Entreprisekontrakter. Byggesagen omfatter følgende arbejder udbudt i entrepriser.. Betonrenoveringsentreprisen. Omfatter renovering af hele bebyggelsens altangange og trappeopgange og et mindre omfang af altaner. Der skal foretages renovering af skadet betonplader på altangange. Der skal etableres permanent understøtning med søjler og bjælker. Renovering af slidlag på altangange. Maling af lofter i altangange og trappeopgange. 2. Facadelukningsentreprisen. Omfatter inddækning af altangange i glas/stål (præfabrikeret system). Inddækning/lukning af alle altaner med glas/stål (præfabrikeret system). Etablering af nye isolerede brystninger og vinduespartier i boligerne mod havesiden. 3. Køkkenentreprisen. Omfatter udskiftning af køkkener og etablering af nye installationer til el, vand og afløb. Etablering af ballanceret ventilation i alle boliger. Inddækning af diverse synlige rørføringer i alle boliger. Udskiftning af enkelte forsyningsledninger fra varmecentral. 4. Anlægsentreprisen. Omfatter etablering af ny asfaltbelægning på bebyggelsens parkerings og vejarealer. Etablering af installationer i terræn. Evt. etablering af elladestationer til el scootere mv. CPV: CG Jensen A/S Fabriksparken Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Daurehøj Erhvervsbyg A/S Tuse Byvej Holbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Daurehøj Erhvervsbyg A/S Tuse Byvej Holbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse: MT Højgaard A/S Hareskovvej Kalundborg

20 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

21 Danmark-Glostrup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support I/S VESTFORBRÆNDING Digital Borgerservice. Vestforbrændings Kommuneservice varetager en række forvaltningsopgaver for flere af vores ejerkommuner. Opgaven rummer digital og analog borgerservice, kundebaseret stamdata, sagsbehandling, afregning af borgere og dialog med vognmænd. Til mere koordineret og struktureret understøttelse af disse opgaver, ønskes konsulentassistance til etablering af en fælles it-platform baseret på kendt standard teknologi og rammeløsninger. Desuden option på licenser, support og drift af løsningen. CPV: Netcompany A/S Grønningen København K Internetadresse:

22 Danmark-Glostrup: Juridisk rådgivning GLOSTRUP BOLIGSELSKAB, AFDELING 9, STADIONKVARTERET Aftale om rådgivning og bistand udbud og kontrakt. Den af bekendtgørelsen omfattede aftale vedrører juridisk og udbudsteknisk rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af udbud samt kontrakthåndtering i forbindelse med realisering af helhedsplanen for Stadionkvarteret beliggende i Glostrup Kommune. Aftalen forventes indgået af Glostrup Boligselskab, Afdeling 9, Stadionkvarteret, med Kuben Management A/S og Molt Wengel Advokatpartnerselskab. Aftalen omfatter bl.a. udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kontrakt mm. og håndering af udbudsproces. CPV: 79000, Kuben Management A/S / Molt Wengel Advokatpartnerselskab Ellebjergvej 52 / Indiakaj / 200 København SV / København Ø

23 Danmark-Glostrup: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension I/S VESTFORBRÆNDING Maskinkasko og all-risk forsikring. Indgåelse af kontrakter på forsikring. CPV: AXA Vesicherung AG Heidenkampsweg Hamborg TYSKLAND Gjensidig Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV

24 Danmark-Grenaa: Tjenesteydelser i forbindelse med skovning NORDDJURS KOMMUNE Annoncering vedrørende udførsel af genopretning af klitnaturområder på Anholt. Norddjurs Kommune udbyder udførslen af genopretning af klitnaturområder på Anholt. Projektets samlede formål er at genoprette og udvide arealet med netto ca. 29 ha beliggende indenfor et areal på brutto 327 ha med klitnaturområder på Anholt, med særlig fokus på naturtyperne grå-grøn klit og klitlavninger. Genopretningen understøtter de langsigtede målsætninger i områdets Natura 2000-plan. Realisering af projektet vil medvirke til, at ovennævnte naturtyper opnår gunstig bevaringsstatus, at Danmark opfylder sine forpligtelser i relation til habitatdirektivet og til, at Norddjurs Kommune kan gennemføre indholdet i Natura 2000-handleplanen for området.. Naturplejen gennemføres ved at rydde uønsket vegetation, primært bevoksninger med følgende arter: Bjerg-fyr Østrigsk Fyr Rynket rose Birk Slåen Tagrør Med rydningen sikres det, at øens ekstraordinært fine naturværdier bevares og at målene i Natura 2000-planen nås. Annonceringen gennemføres som et funktionsudbud, hvilket betyder, at Norddjurs Kommune, modsat et traditionelt udbud, ikke opstiller detaljerede kravspecifikationer for de processer, der findes at løse opgaven bedst muligt. Det er derimod op til tilbudsgiver at byde ind med den opgaveløsning, som tilbudsgiver finder optimal til opfyldelse af de resultatmål der er opstillet for opgaven. Det er et ufravigeligt krav, at genopretningen skal være fuldført senest den og bortskaffelsen af vedmasse/restprodukt skal være fuldført senest den Bemærk! Annonceringen gennemføres som en offentlig annoncering i henhold til de gældende regler for Bilag II B tjenesteydelser, idet opgaven vurderes at have grænseoverskridende interesse, hvorfor alene Udbudsdirektivets art. 23, art. 35, stk. 4 og traktatens grundlæggende bestemmelser om blandt andet den frie etableringsret og retten til tjenesteydelsernes frie bevægelighed, jf. TEUF artikel 49 og 56 (tidligere EF-traktatens artikel 43 og 49), samt de deraf udledte principper om ligebehandling af tilbudsgivere, forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet og gennemsigtighed finder anvendelse. CPV: , , Kaj Bech A/S Mads Bjerresvej Holstebro Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

25 Danmark-Helsinge: Hjælpemidler til ældre GRIBSKOV KOMMUNE Levering af genbrugshjælpemidler. Gribskov Kommune har, som en del af puljen Løft af ældreområdet 204, fået bevilget midler til indkøb og opsætning af dels stationære personløftere og dels indkøb af hygiejnestole. Både personløftere og stole er til brug for borgere på plejecentrene. Formålet med indsatsen er dels at sikre borgerne på plejecentrene en større selvhjulpenhed og egen aktivitet i sammenhæng med forflytninger, og dels at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne på plejecentrene med henblik på at undgå løfteskader, nedslidning m.v. Både borgere og plejepersonale får dermed hjælpemidler til en mere værdig, effektiv og tryg forflytning og pleje. Indsatsen indeholder indkøb og opsætning af skinnesystem til stationære personløftere, indkøb og etablering af personlifte og motorer, samt indkøb af stole til både personløftere samt hygiejnestole. Personløfterne etableres på alle plejecentre, ligesom alle plejecentre også får leveret udstyr til personløfterne samt hygiejnestole. CPV: Ergolet ApS Tårnborgvej 2 C 4220 Korsør Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dan Rehab A/S Messingvej Randers SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

26 Danmark-Hillerød: Blodanalyseapparater REGION HOVEDSTADEN Forbrugsartikler og udstyr til blodgas-analyser. Udbuddet vedrører anskaffelse af forbrugsartikler og udstyr til blodgas-analyser. CPV: , , 33430, , Radiometer Medical ApS Åkanadevej Brønshøj

27 Danmark-Hillerød: Blodposer REGION HOVEDSTADEN Forbrugsartikler og udstyr til tapning og behandling af blod. Udbuddet vedrører anskaffelse af forbrugsartikler og udstyr til tapning og behandling af blod til Region Hovedstadens blodbanker og tappesteder, herunder GivBlod og mobile tappesteder. CPV: 33463, , Fresenius-Kabi, fillial af Fresenius-Kabi AB Islands Brygge København S Hettich Laninstruments ApS Frydensborgvej 27E 3400 Hillerød

28 Danmark-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN Pipetteringsrobotter til NGS. Udbuddet omfatter anskaffelse af to udstyr til NGS libery preparation liquid handling systemet (pipetteringsrobotter) som beskrevet i kravspecifikationen. CPV: , PerkinElmer Danmark Tonsbakken Skovlunde

29 Danmark-Holstebro: Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester HOLSTEBRO KOMMUNE Drift og vedligehold af veje og grønne områder i Holstebro Kommune. Kontrakten omfatter drift og vedligehold af veje og grønne områder i Holstebro Kommune. Opgaven blev udbudt som én entreprise. Tilbudsgiver skulle afgive tilbud på hele entreprisen. CPV: , , , , , , , , , Kaj Bech A/S Mads Bjerres Vej Holstebro Mailadresse: Internetadresse:

30 Danmark-Horsens: Programpakke til kommunikationsformål HORSENS KOMMUNE Tværgående borgerorienteret kommunikationsplatform. Kommunikationsplatformen skal fungere som værktøj til videokommunikation mellem kommunes medarbejdere, borgere samt borgerens netværk. Indkøbet omfatter implementering og adgang til systemet (licenser). CPV: , , , KMD A/S Ballerup 2750 Lautrupparken 40-42

31 Danmark-Hvidovre: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer HVIDOVRE GYMNASIUM & HF Rengøringsservice. Rengøringsservice på Hvidovre Gymnasium & HF. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver samt eventuelt forbrugsartikler, som fx håndklædeark, toiletpapir og håndsæbe. Opgaven udbydes samlet i en aftale. Vinduespolering udbydes som option. Opgaven indeholder virksomhedsoverdragelse. CPV: ISS Facility Services A/S Møntmestervej København NV

32 Danmark-Hvidovre: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning HVIDOVRE KOMMUNE ESCO - Energi- og udviklingsprojekt HvidovreKommune. Hvidovre Kommune udbyder hermed gennemførelse af energibesparende tiltag på en række bygninger i kommunen. ESCO-projektet omfatter udvalgte bygninger på i alt ca m². I forbindelse med tilbudsfase følgende bygninger udvalgt til at danne grundlag for den businesscase, som tilbudsgivernes skal basere deres tilbudsgivning på: rådhuset sundhedscenter trekløver (daginst.) holmegårdsskolen advedøre skole Businesscasen består af en bygningsmasse på i alt ca m². Formålet med projektet er at reducere kommunens energiforbrug, primært gennem renovering og forbedring af bygningernes klimaskærm og energianlæg. Hvidovre Kommune udbyder derfor et ESCO-projekt. Projektet omfatter energianalyse, projektering og udførelse af energibesparende bygge- og anlægsarbejder udfra et bæredygtigt og totaløkonomisk princip. Målet er i samarbejde med ESCO-leverandøren at forbedre kommunens skolers indeklima og læringsmiljøer, reducere kommunens energiforbrug på de udvalgte ejendomme samt opdatering af bygningernes energimærker. ESCO-projektet vil omfatte renovering og forbedringer af bygningernes energiforbrugende anlæg og klimaskærme, herunder installation af vedvarende energianlæg. Udbuddet omfatter option på tilkøb af serviceaftaler og lovpligtige eftersyn af driftsanlæg, samt indgåelse af kontrakt vedrørende fase 2 og 3. Projektet består således af tre faser:. en energianalysefase, hvor ESCO-leverandøren detaljeret kortlægger potentialet for energireduktion i de udvalgte bygninger samt kommer med forslag til renoveringsarbejder i de enkelte bygninger, inklusive energiog driftsbesparelser, kortlægning af indeklima i læringsmiljøer, prissætningen af implementeringen, tilbagebetalingstiden og afledte effekter (positive som negative) ved gennemførelsen af tiltagene samt garanteret energibesparelse herved. På baggrund af resultaterne fra fase vurderer Hvidovre Kommune, om kommunen ønsker at gøre brug af optionen på fase 2 og en projekterings- og udførelsesfase, hvor ESCO-leverandøren på baggrund af Hvidovre Kommunes valg af tiltag projektere og udfører de konkrete energireducerende initiativer. Hvidovre Kommune ønsker, så vidt det er muligt, og bidrager positivt til initiativer, at etablere solcelleanlæg eller andre VE-anlæg. Derudover skal ESCO-leverandøren revidere bygningernes energimærker. Hvidovre Kommune ønsker i denne fase at gennemføre et salg af de opnåede energibesparelse CO2-kvoter. 3. en drifts- og opfølgningsfase, hvor de opnåede effekter verificeres forbedring af indeklima skal dokumenteres, driftspersonalet uddannes i brug af de nye energibesparende anlæg. Der følges op på bygningernes energi- og driftsstatus herunder supporttjenester, præstationsopfølgning samt energibesparelsesgaranti. Driften af bygningerne varetages af kommunens egne medarbejdere, supporteret af ESCO-leverandøren. I fasen kan indgå fortsat udvikling og trimning af bygningernes energiforbrug. ESCO-leverandøren skal forvente at være gæsteunderviser på kommunens skoler og deltage i de energikampagner som Hvidovre Kommune måtte

33 igangsætte. Såfremt Hvidovre Kommune på baggrund af fase energianalysen ønsker at udnytter optionen på fase 2 og 3 vil Hvidovre Kommune selv stå for finansieringen af de energiforbedrende investeringer. Af hensyn til det kommunale anlægsloft, der forventes at være på ca DKK pr. år, forventer Hvidovre Kommune af Fase 2 vil skulle gennemføres over 2 eller 3 budgetår. CPV: , , , , , Siemens A/S Borupvang Ballerup Telefon: Internetadresse: 2

34 Danmark-Ikast: Regnskabs- og revisionsvirksomhed IKAST-BRANDE KOMMUNE Revision. Der er indgået kontrakt vedr. levering af revision til Ikast-Brande Kommune. Kontrakten er indgået som rammeaftale. Denne består af en fast leverance i form af lovpligtig finansiel revision og lovpligtig forvaltningsrevision samt en løbende leverance pr. bestilling på rådgivning indenfor revisionsområdet. CPV: , BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

35 Danmark-Købehavn C: Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker DR Offentligt EU-udbud af Radio-undersøgelse af lytteradfærd i Danmark. Siden 2008 har de førende radioselskaber på det danske marked stået bag en undersøgelse af radiolytningen i Danmark. Den nuværende kontrakt udløber den , hvorfor der skal indgås en ny kontrakt for perioden..206 til , med mulighed for forlængelse i op til fire (4) år. For at ne (DR, Danske Medier Research ApS, Berlingske People A/S og SBS Discovery RadioAps) fortsat kan stå bag en velanskrevet måling af lytteradfærden i Danmark, har de ønsket tilbud på en radio-undersøgelse, som er retvisende og dækkende for lytteradfærden, fleksibel i forhold til markeds- og teknologi-udvikling og økonomisk overkommelig for ne. CPV: TNS Gallup A/S Masnedøgade København

36 Danmark-København: Ansvarsforsikringstjenester KIRKEMINISTERIET (DK) Ansvarsforsikring for Den danske Folkekirke. Kirkeministeriet har indgået aftale om kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring for Den danske Folkekirke med en dækningssum pr. skade, pr. år på DKK. CPV: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

37 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KAB Udbud af parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning i tilknytning til større renoveringssager. KAB ønsker på vegne af de i udbudsbekendtgørelsens Bilag A angivne boligorganisationer og disses boligafdelinger at indgå parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med renovering med 6 rådgivere. De i Bilag A angivne boligorganisationer er alene potentielle deltagere i rammeaftalerne. Det vil blive oplyst i udbudsmaterialet, hvilke af de angivne boligorganisationer i Bilag A, der vil være omfattet af de parallelle rammeaftaler. Aftalerne vil vedrøre renovering og ombygning i tilknytning til større renoveringssager med forventede håndværkerudgifter over ca DKK ekskl. moms for ) almene boliger samt 2) byggeri- og anlæg iøvrigt, der kan administreres af et alment forretningsførerselskab. Ydelserne omfattet af rammeaftalerne vil primært omfatte:. Registrering og forundersøgelse af eksisterende forhold. 2. Definering af omfang af renovering/ombygning. 3. Udarbejdelse af byggeprogram. 4. Udarbejdelse af projektmateriale. 5. Udarbejdelse af oplæg til beboermøder og orienteringer. 6. Deltagelse i byggeudvalgsmøder, beboermøder og diverse andre møder i det omfang bygherren finder det nødvendigt. 7. Myndighedsbehandling. 8. Udarbejdelse af planer for byggepladsens indretning. 9. Udarbejdelse af udbudsmateriale. 0. Afholdelse af entrepriseudbud.. Evaluering af indstilling af tilbud. 2. Byggeledelse, fagtilsyn og kvalitetssikring samt sundheds- og sikkerhedsplan. 3. Afholdelse af afleveringsforretning, mangelgennemgange og opfølgning på mangelafhjælpning. 4. Indsamle nøgletal og deltage i entreprenør- og rådgiverevaluering i det omfang, det måtte være påkrævet i den pågældende sag. 5. Indsamle og koordinere data til brug for udarbejdelse af energiregnskaber. 6. Indsamle og koordinere data til brug for bygherrens indberetning af tilgængelighed for handicappede. 7. Udarbejdelse og implementering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale for de i byggesagen berørte bygningsdele. 8. Udarbejdelse af teknisk byggeregnskab. 9. Afholdelse af. års gennemgang med tilhørende opfølgning. 20. Deltagelse i 5-års gennemgang og bistå bygherren i opfølgningen herpå. KAB har på vegne af de anførte boligorganisationer og disses boligafdelinger sideløbende med nærværende udbud udbudt 8 parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med mindre renoveringssager (hvor håndværkerudgifterne er under DKK ekskl. moms) og 6 rammeaftaler om totalrådgivning for nybyggeri. Ydermere er udbudt 6 parallelle rammeaftaler om bygherrerådgivning. CPV: , , , 73000, ,

38 Wissenberg A/S Valdemarsgade København V Mailadresse: Telefon: Arkitema K/S Frederiksgade Aarhus C Mailadresse: Telefon: NOVA5 arkitekter as Sankt Annæe Passage G 262 København K Mailadresse: Telefon: Tegnestuen Vandkunsten Krudtløbsvej København K Mailadresse: Telefon: Domus arkitekter Gl. Strand 40, st 202 København K Mailadresse: Telefon: AI a/s Refshalevej København K Mailadresse: Telefon:

39 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KAB Udbud af parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri. KAB ønsker på vegne af de i udbudsbekendtgørelsens Bilag A angivne boligorganisationer og disses boligafdelinger at indgå parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri med 6 rådgivere. De i Bilag A angivne boligorganisationer er alene potentielle deltagere i rammeaftalerne. Det vil blive oplyst i udbudsmaterialet, hvilke af de angivne boligorganisationer i Bilag A, der vil være omfattet af de parallelle rammeaftaler. Aftalerne vil vedrøre nybyggeri for ) almene boliger samt 2) byggeri- og anlæg i øvrigt, der kan administreres af et alment forretningsførerselskab. Ydelserne omfattet af rammeaftalerne vil primært omfatte:. Registrering af eksisterende forhold. 2. Udarbejdelse af byggeprogram 3. Udarbejdelse af projektmateriale. 4. Udarbejdelse af oplæg til beboermøder og orienteringer. 5. Deltagelse i byggeudvalgsmøder, beboermøder og diverse andre møder i det omfang bygherren finder det nødvendigt. 6. Myndighedsbehandling. 7. Udarbejdelse af planer for byggepladsens indretning. 8. Udarbejdelse af udbudsmateriale. 9. Afholdelse af entrepriseudbud. 0. Evaluering af indstilling af tilbud.. Byggeledelse, fagtilsyn og kvalitetssikring samt sundheds- og sikkerhedsplan. 2. Afholdelse af afleveringsforretning, mangelgennemgange og opfølgning på mangelafhjælpning. 3. Indsamle nøgletal og deltage i entreprenør- og rådgiverevaluering i det omfang, det måtte være påkrævet i den pågældende sag. 4. Indsamle og koordinere data til brug for udarbejdelse af energiregnskaber. 5. Indsamle og koordinere data til brug for bygherrens indberetning af tilgængelighed for handicappede. 6. Udarbejdelse og implementering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale for de i byggesagen berørte bygningsdele. 7. Udarbejdelse af teknisk byggeregnskab. 8. Afholdelse af. års gennemgang med tilhørende opfølgning. 9. Deltagelse i 5-års gennemgang og bistå bygherren i opfølgningen herpå. KAB har på vegne af de anførte boligorganisationer og disses boligafdelinger sideløbende med nærværende udbud udbudt 6 parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med større renoveringssager (hvor håndværkerudgifterne er over DKK. ekskl. moms) og 8 parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med mindre renoveringssager (hvor håndværkerudgifterne er under DKK ekskl. moms).ydermere er udbudt 6 parallelle rammeaftaler om bygherrerådgivning. CPV: , , , 73000, ,

40 Ai a/s Refshalevej København K Mailadresse: Telefon: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé København S Mailadresse: Telefon: Dominia A/S Ved vesterport 6, 3 62 København V Mailadresse: Telefon: Domus Arkitekter Gl. Strand 40, st 202 København K Mailadresse: Telefon: Cowi A/S Parallelvej Kongens Lyngby Mailadresse: Telefon: Tegnestuen Vandkunsten Krudtløbsvej København K Mailadresse: Telefon:

41 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KAB Udbud af parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning i tilknytning til mindre renoveringssager. KAB ønsker på vegne af de i udbudsbekendtgørelsens bilag A angivne boligorganisationer og disses boligafdelinger at indgå parallelle rammeaftaler om totalrådgivning vedrørende renovering med 8 rådgivere. De i Bilag A angivne boligorganisationer er alene potentielle deltagere i rammeaftalerne. Det vil blive oplyst i udbudsmaterialet, hvilke af de angivne boligorganisationer i Bilag A, der vil være omfattet af de parallelle rammeaftaler. Aftalerne vil vedrøre renovering og ombygning i tilknytning til renovering af mindre renoveringssager med forventede håndværkerudgifter op til ca DKK ekskl. moms for ) almene boliger samt 2) byggeri- og anlæg i øvrigt, der kan administreres af et alment forretningsførerselskab. Ydelserne omfattet af rammeaftalerne vil primært omfatte:. Registrering og forundersøgelse af eksisterende forhold. 2. Definering af omfang af renovering/ombygning. 3. Udarbejdelse af byggeprogram. 4. Udarbejdelse af projektmateriale. 5. Udarbejdelse af oplæg til beboermøder og orienteringer. 6. Deltagelse i byggeudvalgsmøder, beboermøder og diverse andre møder i det omfang bygherren finder det nødvendigt. 7. Myndighedsbehandling. 8. Udarbejdelse af planer for byggepladsens indretning. 9. Udarbejdelse af udbudsmateriale. 0. Afholdelse af entrepriseudbud.. Evaluering af indstilling af tilbud. 2. Byggeledelse, fagtilsyn og kvalitetssikring samt sundheds- og sikkerhedsplan. 3. Afholdelse af afleveringsforretning, mangelgennemgange og opfølgning på mangelafhjælpning. 4. Indsamle nøgletal og deltage i entreprenør- og rådgiverevaluering i det omfang, det måtte være påkrævet i den pågældende sag. 5. Indsamle og koordinere data til brug for udarbejdelse af energiregnskaber. 6. Indsamle og koordinere data til brug for bygherrens indberetning af tilgængelighed for handicappede. 7. Udarbejdelse og implementering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale for de i byggesagen berørte bygningsdele. 8. Udarbejdelse af teknisk byggeregnskab. 9. Afholdelse af. års gennemgang med tilhørende opfølgning. 20. Deltagelse i 5-års gennemgang og bistå bygherren i opfølgningen herpå. Det bemærkes, at rådgivningen omfatter sager, der almindeligvis ikke vil være omfattet af udbudsdirektivet. Således opfordres mindre rådgivervirksomheder til at anmode om prækvalifikation. KAB har på vegne af de anførte boligorganisationer og disses boligafdelinger sideløbende med nærværende udbud udbudt 6 parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med større renoveringssager (hvor håndværkerudgifterne er over DKK ekskl. moms) og 6 rammeaftaler om totalrådgivning for nybyggeri. Ydermere er udbudt 6 parallelle rammeaftaler om bygherrerådgivning. CPV: , , , 73000, ,

42 Wissenberg A/S Valdemarsgade København V Mailadresse: Telefon: Karl Henning Sørensen arkitekter as Frederiksborgvej Helsinge Mailadresse: Telefon: Gaihede a/s Trekronergade 26 H 2500 Valby Mailadresse: Telefon: Pålsson Arkitekter A/S Svanevej København NV Mailadresse: Telefon: Mangor & Nagel A/S Struenseegade København N Mailadresse: Telefon: Henrik Larsen, Rådgivende Ingeniører A/S Godthåbsvænget Frederiksberg Mailadresse: Telefon: EKAS Rådgivende Ingeniører A/S Trørødvej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Dominia AS Ved vesterport 6, 3 62 København V Mailadresse: Telefon:

43 Danmark-København: Bærbare datamater KØBENHAVNS UNIVERSITET / Rammeaftale vedrørende indkøb af computere og skærme mm. Nærværende prækvalifikation indeholder 5 delaftaler, hvor der for hver delaftale vil blive indgået kontrakt med én tilbudsgiver, som herefter vil være eneleverandør på den pågældende delaftale. Rammekontrakterne vil være gældende for en periode på år, dog hver med mulighed for forlængelse i 2 gange år, således at den maksimale løbetid for en rammekontrakt er 3 år. Rammekontrakterne estimeres til en samlet værdi af DKK ekskl. moms i kontrakternes maksimale løbetid (3 år). Beløbet forventes at fordele sig som følger: 20 pct. Delaftale : Stationære computere til administration og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af Microsoft Windows 7/x og Linux) 30 pct. Delaftale 2: Bærbare computere til administration og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af Microsoft Windows 7/x og Linux) Konvertibel tablet bærbar computer til administration og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af Microsoft Windows 8/x) 5 pct. Delaftale 3: Håndholdte computere til administration og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af Microsoft Windows 8/x) 35 pct. Delaftale 4: Stationære computere til forskning og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af MacOSX) Bærbare computere til forskning og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af MacOSX) All in one computere til forskning og uddannelse, samt optioner og tilbehør (krav om driverunderstøttelse af MacOSX) 0 pct. Delaftale 5: Skærme og tilbehør Den endelige mængde indkøb er dog afhængig af en række forhold herunder konkrete behov, udstyr der kræver udskiftning samt de bevillinger der gives. CPV: , , , Dustin A/S Michael Drewsens Vej Højbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dustin A/S Michael Drewsens Vej Højbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dustin A/S

44 Michael Drewsens Vej Højbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Comm2IG A/S Topstykket Birkerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

45 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Statsfængslet på Nordfalster Perimetermur. Direktoratet skal opføre et nyt lukket fængsel på det nordlige Falster med plads til 250 indsatte. Fængslet kommer til at bestå af 0 bygninger på i alt ca m² omgivet af perimetermur. Perimetermuren er ca. 6 m høj og,3 km lang i tykkelse 25 cm insitu konstruktion inkl. afsluttende murkrone. Som forberedelse for entreprisen er der tidligere udført ca. 4 m bred grusvej i ca. 2 m afstand fra perimetermuren samt etableret byggeplads. Del forberedende jordarbejder er afsluttet medio 203. Del 2 (nærværende del) omfatter etablering af perimetermur omkransende bebyggelsen. Del 3 bygningentrepriserne blev udbudt i foråret 204. CPV: , EMR Murer og Entreprenør A/S Falkevej Nr. Snede

46 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder JUSTITSMINISTERIET, DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Statsfængslet på Nordfalster Bygge og anlægsentrepriser. Direktoratet for Kriminalforsorgen skal opføre et nyt lukket fængsel på det nordlige Falster med plads til 250 indsatte. Fængslet kommer til at bestå af 0 bygninger på i alt ca m² omgivet af en 6 m høj og,4 km lang perimetermur. De enkelte bygninger opføres i -2 plan samt kælderetage på nogle af bygningerne omfattende:. Normalafdeling NA: m² i -2 etager uden kælder 2. Normalafdeling NB: m² i -2 etager uden kælder 3. Normalafdeling NC: m² i -2 etager uden kælder 4. Normalafdeling ND: m² i -2 etager uden kælder 5. Særlig sikret afdeling SA: m² i -2 etager med delvis kælder 6. Besøgsafdeling BA: 072 m² i etage med delvis kælder 7. Portbygning PO: m² i -2 etager uden kælder 8. Administration/Beskæftigelsesbygning AB: m² i -2 etager med delvis kælder 9. Fælles kulturhus FK: m² i -2 etager uden kælder. 0. Personalebygning PE: 02 m² i etage med kælder. Alle arealangivelser er ekskl. kælderarealer. Bygningsarbejderne i tilknytning til nærværende annoncering opdeles i nedenstående delentrepriser, idet der henvises til bilag B for en mere udtømmende entreprisebeskrivelse: E02 Råhus omhandlende jordarbejder, ledninger i jord, pladssøbt beton, betonelementleverance og -montage, bygningsstål mv. for bygningerne NA-ND, SA og BA og indre perimetermure i terræn. Entreprisen omfatter ca m² ekskl. kælder. E03 Råhus 2 omhandlende jordarbejder, ledninger i jord, pladsstøbt beton, betonelementleverance og -montage, bygningsstål mv. for bygningerne PO, AB, FK og PE samt garagebygninger og mindre indre perimetermure i terræn. Entreprisen omfatter ca m² ekskl. kælder. E05 Lukningsarbejder omhandlende udvendig facadearbejde på bygning FK samt udvendige døre/vinduer/porte på alle bygninger. E06 Tagdækning omfattende tagisolering og membraner på alle bygninger. Det skal bemærkes at der overalt er flade tage og at der på bygning AB er grønne tage. E08 Komplettering omfattende indvendige kompletteringsarbejder indeholdende tømrer, maler, gulve, lofter, indvendige døre og glaspartier, fast inventor mv. på alle bygninger. E09 Installationer omhandlende VVS, ventilation, elinstallationer, CTS-anlæg mv. på alle bygninger. E3 Storkøkken omfattende produktionskøkken i bygning AB. E4 Solcelleanlæg omfattende etablering af solcelleanlæg på terræn med årsproduktion på ca. 90 MWh. E5 Terræn/gartner omfattende færdiggørelse af vej- og ledningsanlæg i forhold til allerede etablerede anlæg, samt terræn gartnerarbejde i øvrigt på hele området. CPV: LM Byg A/S

47 Tykmosevej Havdrup CC Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej Herlufmagle Fjelsø Entreprise A/S Testrupvej Aalestrup GVL Entreprise A/S Oldvej Farum JAKON A/S Baltorpbakken Ballerup Wicotec Kirkebjerg A/S Hovedgaden Lejre Oluf Brønnum & Co. A/S Ellekjær Herlev Viasol A/S Hejrevej København MSE A/S Alstrup Strandvej 2B 4840 Nr. Alslev 2

48 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder UDLÆNDINGESTYRELSEN Ombygning af Sjælsmark Kaserne. Udlændingestyrelsen påregner at gennemføre en ombygning af Sjælsmark Kaserne med henblik på at kunne anvende kasernen som asylcenter. Nærværende bekendtgørelse vedrører de bygge- og anlægsarbejder, der er forbundet med denne ombygning. Byggeriet udbydes som en hovedentreprise og omfatter nærmere bestemt en renovering og istandsættelse af ca m² etageareal. Renoveringsarbejder omfatter gennemgribende renovering/ny-indretning af ca. 40 stk. baderum/toiletter, stk. portvagt-bygning, renovering/istandsættelse af øvrige eksisterende bygninger til primært opholds-/soverum samt tilhørende administration, køkken, sundhedsklinik, depot, idrætshal, teknik m.m. Entreprisen omfatter følgende arbejder: Indvendig nedrivning af baderum, etablering af nye baderum, kloak, tømrer, murer, vvs, el, malerarbejder, ABA, ADK og perimetersikring (hegn/porte og CCTV). (Entreprisen omfatter ikke IT-installationer). CPV: , , , DAHL A/S Islevdalvej Rødovre

49 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet RIGSHOSPITALET (DK) Det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt Nordfløjen. Nordfløjen er en del af det samlede»det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt«. Byggefeltet er beliggende i Rigshospitalets periferi mod Blegdamsvej og Frederik V's Vej. På byggefelt ligger nu 2 selvstændige bygninger, der huser Administration, patienthotel og ambulatorier. Begge bygninger nedrives under anden entreprise. Nordfløjen opføres i 8 etager mod vest nedtrappende til 3 etager mod øst ved Blegdamsvej og en kælderetage. Der etableres desuden tunnelforbindelse fra Centralkomplekset til Nordfløjen. Nordfløjen etableres som en kompakt enhed med stor nærhed mellem funktionerne. Bygningsvolumenerne er inddelt i afsnit, der vinkles mod hinanden i en»zig-zag«struktur, disponeret i 7 længer. Bygningens basis består af stueetagen med indgange fra både Frederik V's Vej og fra forpladsen mod det eksisterende hospital. De 3 nederste etager danner tilsammen basis under fordelingsetagen med forbindelsesgang til Centralkomplekset og udadvendte funktioner som uddannelse og ambulatorier. De øverste etager indeholder sengeafsnit og ambulatorier, der i den foldede struktur sikrer korte afstande på tværs i form af den tværgående fordelingsakse, som knytter enhederne sammen. Byggeriet skal forberedes for evt. senere tilbygning i form af fase 2. Bruttoarealet er ca m², heraf udgør kælder ca m². Bruttoarealer er opmålt iht. til BR regler. Atrium er ikke medregnet. Bygningen opføres i bygningsklasse 205. Forventet byggeopstart 2. halvår 204. Udførelsesperioden forventes at være 37 mdr. I den forbindelse skal byggeriet udføres mens Rigshospitalet er i drift og hvor byggepladsens beliggenhed er i tæt forbindelse med hospitalets traumegård. Dette medfører at udførelsen af Nordfløjen ikke må hindre ambulancekørsel til traumecenter og at byggepladsens arealer er begrænset. Byggeriet udbydes i 7 delaftaler: ændret til 4 ved ændringsbekendtgørelse Storentreprise S0 Byggeplads Byggepladetablering, drift og logistik Storentreprise S Råhus Jordarbejder Kloakarbejder Betonarbejder Betonelementleverance og montering Spændarmering Stålarbejder Tagdækningsarbejder Afløbsarbejder i jord Storentreprise S2 Facader. Udgået. Ny bekendtgørelse Storentreprise S3 Aptering. Udgået. Ny bekendtgørelse Storentreprise S4 Teknik, VVS VVS-arbejder inkl. sprinkler, køl og medicinsk trykluft Ventilationsarbejder Storentreprise S5 Teknik, EL EL-arbejder inkl. BMS/CTS-anlæg (bygningsautomatik) Elevatorer Sikringsanlæg Solcelleanlæg Storentreprise S6 Landskab og terræn. Udgået. Afventer.

50 CPV: Ajos A/S Godthåbsvej Vejle NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3 B 2860 Søborg Glenco A/S Stamholmen Hvidovre Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund 2

51 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet RIGSHOSPITALET (DK) Det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt Nordfløjen Nyt udbud Storentreprise S2 og S3. Nordfløjen er en del af det samlede»det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt«. Byggefeltet er beliggende i Rigshospitalets periferi mod Blegdamsvej og Frederik V's Vej. På byggefelt ligger nu 2 selvstændige bygninger, der huser Administration, patienthotel og ambulatorier. Begge bygninger nedrives under anden entreprise. Nordfløjen opføres i 8 etager mod vest nedtrappende til 3 etager mod øst ved Blegdamsvej og en kælderetage. Der etableres desuden tunnelforbindelse fra Centralkomplekset til Nordfløjen. Nordfløjen etableres som en kompakt enhed med stor nærhed mellem funktionerne. Bygningsvolumenerne er inddelt i afsnit, der vinkles mod hinanden i en»zig-zag«struktur, disponeret i 7 længer. Bygningens basis består af stueetagen med indgange fra både Frederik V's Vej og fra forpladsen mod det eksisterende hospital. De 3 nederste etager danner tilsammen basis under fordelingsetagen med forbindelsesgang til Centralkomplekset og udadvendte funktioner som uddannelse og ambulatorier. De øverste etager indeholder sengeafsnit og ambulatorier, der i den foldede struktur sikrer korte afstande på tværs i form af den tværgående fordelingsakse, som knytter enhederne sammen. Byggeriet skal forberedes for evt. senere tilbygning i form af fase 2. Bruttoarealet er ca m², heraf udgør kælder ca m². Bruttoarealer er opmålt iht. til BR regler. Atrium er ikke medregnet. Bygningen opføres i bygningsklasse 205. Forventet byggeopstart 2. halvår 204. Udførelsesperioden forventes at være 37 mdr. I den forbindelse skal byggeriet udføres mens Rigshospitalet er i drift og hvor byggepladsens beliggenhed er i tæt forbindelse med hospitalets traumegård. Dette medfører at udførelsen af Nordfløjen ikke må hindre ambulancekørsel til traumecenter og at byggepladsens arealer er begrænset. Byggeriet udbydes i 7 delaftaler. Denne udbudsbekendtgørelse vedrører prækvalifikation af flg. delaftaler: Storentreprise S2 Facader Facadearbejder Storentreprise S3 Aptering Murerarbejder Smedearbejder Malerarbejder Støbte undergulve Gulvarbejder Loftarbejder Snedkerarbejder Tømrerarbejder Fast inventar, standard inventar Fast inventar, klinisk inventar - montage Herudover indhentes der i forbindelse med anden procedure tilbud på flg. delaftaler: Storentreprise S0 Byggeplads Storentreprise S Råhus Storentreprise S4 Teknik, VVS Storentreprise S5 Teknik, EL Storentreprise S6 Landskab og terræn.

52 CPV: HSHansen A/S Bredgade Lem St Elindco Byggefirma A/S Nordmarksvej Jyllinge 2

53 Danmark-København: Bygge-anlægsarbejde: vejtunneler KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR UDFØRELSE AF ANLÆG Tillægskontrakt om udførelse af tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej. Københavns Kommune indgik i 20, på baggrund af et EU-udbud, kontrakt med Nordhavnsvej Konsortiet I/S om»nordhavnsvej Vej- og tunnelentreprise«. Kontrakten blev indgået som led i etableringen af en ny vejforbindelse (Nordhavnsvej), der skal løbe mellem Helsingørmotorvejen umiddelbart nord for Ryparken station og Strandvænget ved Svanemøllehavnen. Entreprisen er i øjeblikket under udførelse. Københavns Kommune og staten indgik den en principaftale om metro til Ny Ellebjerg samt udbygning af Nordhavnen. Det indgår som et led i aftalen, at der skal etableres et tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej og en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten. Københavns Kommune er bygherre i forhold til etableringen af tilkoblingsanlægget. Nærværende bekendtgørelse vedrører den tillægskontrakt, som Københavns Kommune har indgået med Nordhavnsvej Konsortiet I/S, med henblik på sidstnævntes udførelse af tilkoblingsanlægget i sammenhæng med den eksisterende kontrakt mellem parterne. Etablering af Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten indgår ikke i tillægskontrakten. De arbejder, der indgår i tillægskontrakten med Nordhavnsvej Konsortiet I/S, består grundlæggende i en forlængelse af den allerede projekterede og i 20 udbudte tunnel på ca. 300 meter. De arbejder, der skal udføres som en del af tillægskontrakten, består i hovedtræk i nedbrydningsarbejder, etablering af sekantpælevægge, grundvandssænkning, udgravning af byggegrube inkl. jordankre, betonarbejder, M&E arbejder, tilfyldning over tunnel, retablering af Strandvænget og åbning af Nordhavnsvej til Strandpromenaden. Der er således tale om arbejder, der falder i naturlig sammenhæng med det igangværende anlægsarbejde udført af Nordhavnsvej Konsortiet i henhold til kontrakten indgået i 20. Værdien af tillægskontrakten udgør DKK. Værdien af den i 20 indgåede kontrakt om»nordhavnsvej Vej- og tunnelentreprise«er på ca. 4 mia. DKK. CPV: , , Nordhavnsvej Konsortiet I/S Ryvangs Allé 3 X 200 København Ø

54 Danmark-København: Bygge-anlægsarbejde: affaldsforbrændingsanlæg I/S AMAGER RESSOURCECENTER CPV: , , , , Bygge-anlægsarbejde: affaldsforbrændingsanlæg. Udførelse af elektriske installationer. Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg. Blikkenslager- og rørlægningsarbejde. Installationer til brandsikring. Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

55 Danmark-København: Byggearbejde JUSTITSMINISTERIET, DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Statsfængslet på Nordfalster stålentreprisen. Direktoratet for Kriminalforsorgen skal opføre et nyt lukket fængsel på det nordlige Falster med plads til 250 indsatte. Fængslet kommer til at bestå af 0 bygninger på i alt ca m² omgivet af en 6 m høj og,4 km lang perimetermur. Nærværende udbud omfatter entreprise E07 Stål. Entreprise E07, stål omfatter overdækninger og hegn i forbindelse med bygningerne som sikring af de indsatte. Stålarbejder herunder stålkonstruktioner inkl. gitre og riste over varegårde, udearealer og halvtage samt værn ved ud- og indvendige trapper og gitterriste foran terrasser/altaner samt porte i stål. CPV: HSM Industri A/S Bredstrupvej Grenaa

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR.

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR. Side 1 POLITIGÅRDEN, NUUK 2013 4,5 BYGHERRE Bygningstyrelsen Grontmij/Carl Bro Axel Poulsen Arkitektkontor A/S SAGSTYPE Hovedentreprise, energirenovering PLEJECENTER HASSELBO 2013 5 BYGHERRE Københavns

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

REFERENCE: Allehusene Jægersborg Allé 185 229, 2820 Gentofte

REFERENCE: Allehusene Jægersborg Allé 185 229, 2820 Gentofte REFERENCE: Allehusene Jægersborg Allé 185 229, 2820 Gentofte ernes Pensionskasse Adserballe & Knudsen A/S Alectia A/S Erik Møller A/S Fagentreprise Blikkenslagerarbejder 3,2 millioner kroner 3.600 kvm

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 350-450 MIO KR. finansieret ufinansieret (tilkøb) KLIMASKÆRM BAD OG INSTALLATION UDEAREALER SÆRLIGE OPGAVER KLIMASKÆRM / FINANSIEREDE POSTER Tag og facader Efterisolering

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse

Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse Kommunale bygge- og renoveringsprojekter v. Peter Munk, Afdelingsleder Teknisk Service, Frederikshavn Kommune Kommunens investeringsoversigt for perioden 2010

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere