RAMMER FOR FREMTIDENS SPEJDER OG FRILUFTSLIV SEMINAR 20. NOVEMBER 2009 I HINDEMOSEN OPSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMER FOR FREMTIDENS SPEJDER OG FRILUFTSLIV SEMINAR 20. NOVEMBER 2009 I HINDEMOSEN OPSAMLING"

Transkript

1 RAMMER FOR FREMTIDENS SPEJDER OG FRILUFTSLIV SEMINAR 20. NOVEMBER 2009 I HINDEMOSEN OPSAMLING 1

2 PROGRAM FOR SEMINARET 9.30 VELKOMST 9.45 OPLÆG 1:Temperaturen på dagens og fremtidens spejder og friluftsliv Søren Andkjær, SDU OPLÆG 2: Scala 2 cases Torben Stenstrup, KFUM i Herlufmagle Pause OPLÆG 3: Om processen og tilblivelsen af spejderhuset i Hindemosen Claus Kastbjerg Nielsen, Stjernegruppen Fotos: Lokale og Anlægsfonden og Steffen Stamp (side 1,7 og 10). Illustrationer: Sophus Søbye Arkitekter (side 10) og Aart (side 6). Opsamlingen er udarbejdet af Hausenberg for Lokale og Anlægsfonden OPLÆG 4: Arkitekturen og fremtidens spejderhytte Sophus Søbye, Sophus Søbye Arkitekter FROKOST GRUPPEARBEJDE STATUS, VISIONER OG STRATEGI FOR FREMTIDENS SPEJDER OG FRILUFTSLIV FÆLLES DEBAT AFRUNDING MINGLING 2

3 OPLÆG 1: Lektor Søren Andkjær, Syddansk Universitet: Temperaturen på dagens og fremtidens spejder og friluftsliv Søren Andkjær indledte med et historisk tilbageblik på det, han betegner som de tre grønne bølger: FIGUR MOTIVER FOR UNGES DELTAGELSE I FRILUFTSLIVET (16 24 ÅRIGE, SKALA FRA O TIL 5, HVOR 5 ER MEST) Den første grønne bølge ( ): Her blev naturen opfattet som ånd, og der blev lagt vægt på sanselighed og nationalfølelse. Den anden grønne bølge ( ): I denne periode blev naturen opfattet som en kontrast til mennesket, og der blev lagt vægt på sundhed, krop og naturfredning. Den tredje grønne bølge (1970?): De sidste årtier har der igen været fokus på naturens værdi, og det handler om livsstil, økologi og bæredygtighed. Med dette afsæt pegede Søren Andkjær på, at spejderbevægelsen ikke har spillet så central rolle i den 3. grønne bølge, som man kunne forvente. Han pegede på, at andre aktører i høj grad præger udviklingen inden for friluftsliv. Det er markedet i form af kommercielle firmaer, staten med fx naturvejledere og udeskole samt andre aktører og institutioner i civilsamfundet som fx høj og efterskoler. Søren Andkjær viste resultater fra sin undersøgelse af unges syn på friluftsliv, og der blev blandt deltagerne bidt særligt mærke i de unges motiver for at deltage i friluftsliv, idet det i høj grad handler om personlig udvikling, at være sammen med venner og at opleve naturen. At lære om naturen vægtede derimod ikke speciel højt som motiv. 3

4 Søren Andkjær tegnede et billede af friluftslivet som stadig mere komplekst og differentieret i forhold til motiver, målgrupper og aktiviteter. Der er på den ene side kommet større fokus på action, risiko og individualitet, samtidig med at ro fremhæves som en særlig værdi og naturen tænkes ind i terapi, som fx haveterapi for stressramte. Der er generelt stor opmærksomhed på sundhed, og hvad fysisk aktivitet og omgivelser betyder for livskvalitet og levealder. Samtidig bor flere og flere i byen, og det giver nogle særlige udfordringer i forhold til at tænke meningsfuldt og udfordrende friluftsliv i byen. Generelt beskrev Søren Andkjær den aktuelle udvikling i friluftslivet med ordene pædagogisering, professionalisering og kommercialisering. Der skal skabes rammer, der er fleksible, multifunktionelle, og foranderlige. Det er fortsat vigtigt at tænke i medindflydelse for brugerne og brugerstyring. Og endelig skal der udvikles nye muligheder for friluftsliv i bynære omgivelser, ligesom der skal tænkes i vild natur, ruter og stisystemer. FIGUR: KATEGORISERING AF MODERNE FRILUFTSLIV I forhold til at udvikle nye rammer for fremtidens friluftsliv betyder det aktuelle billede ifølge Søren Andkjær, at: Der skal udvikles rum og steder til både traditionelle aktiviteter og nye aktiviteter. De skal skabes nye typer af mødesteder både for de organiserede og de mere uorganiserede aktiviteter. Der skal skabes plads til forskellige og nye målgrupper (fx børnefamilier, ældre, indvandrere, funktionshæmmede, naturbørnehaver og udeskoler). I konkurrencen mellem mange typer af tilbud til de unge, er der brug for at skabe noget særligt. Et særligt sted og en særlig stemning, som det fx er lykkedes for Stjernegruppen i Hindemosen. For at tiltrække flere skal der tænkes i æstetik og design. 4

5 OPLÆG 2: Torben Stenstrup, KFUM i Herlufmagle: Scala 2 cases DEN FACILITERENDE SPEJDERHYTTE Rigtig mange spejdergrupper har i dag en nedslidt hytte, som de forsøger på bedste vis at vedligeholde og reparere, men som alligevel ikke er tidssvarende. Nogle kaster sig ud i at bygge nyt, men ofte bliver der tænkt meget traditionel. Men hvad skal der til, for at tage springet og bygge noget helt nyt og meget bedre? Hvad kræver det at bygge et spejderhus, der i langt højere grad understøtter friluftslivet, som skaber mulighed for at større åbenhed overfor andre grupper og foreninger, som signalerer, at man er stolt af at være spejder og som kan tiltrække flere medlemmer? Det diskuterede Torben Stenstrup med afsæt i to projekter, han selv er involveret i. Det første projekt er Den Faciliterende Spejderhytte, der er lavet sammen med CUBUS Arkitekter med støtte fra Lokale og Anlægsfonde. Hytten er tænkt som et modulbyggeri, der skal være fleksibel og mobilt. Den kan i høj grad præfabrikeres og monteres og demonteres af frivillige på stedet. Hytten har få grundfaste bygningsdele, så man kan slette sine spor med græstørv, hvis hytten fjernes. Tanken er, at man kan bygge til med flere moduler, hvis gruppen vokser eller give enkelte moduler videre, hvis man er blevet færre medlemmer og har mindre brug for plads. Det andet projekt er spejderhuset Nunatakken i Herlufmagle, der er resultatet af et længerevarende udviklingsarbejde og en arkitektkonkurrence, der blev vundet af Aart Arkitekter og LiW Planning. Visionen for Nunatakken er at være en nyskabende platform for et fællesskab, der har fokus på børn og unges leg og læring igennem et aktivt natur og friluftsliv. Fællesskabet skal være båret af attraktive aktiviteter, det baserer sig på en stærk lokal forankring, og som samtidig formår at byde den forbipasserende med ind. Målgrupperne for huset er foreninger med vægt på børn, unge, natur, bevægelse, sundhed og friluftsliv. Det er lokale unge (klub, skole og SFO), 21 skoler (udeskole og lejrskole), førskolebørn, udfordrede børn og unge, grupper, børnefamilier og enkeltpersoner og gerne endnu flere i form af Lokale Aktionsgrupper (LAG), kulturliv og erhvervsliv. 5

6 Huset skal være støttepunkt til rekreativ forbindelses sti og tanken er, at huset skal opleves som et sted på ruten for vandreren, børnefamilien og den faste bruger. NANUTAKKEN KFUM SPEJDERHUS I HERLUFMAGLE I udviklingen og formgivningen af huset har der været lagt vægt på at demonstrere bæredygtige løsninger og at sikre lave udgifter til vedligeholdelse og lavt forbrug til vand, varme mv. KFUM arbejder nu på at skaffe finansiering til huset, der kommer til at koste omkring 45 mio. kr. 6

7 OPLÆG 3: Claus Kastbjerg Nielsen, gruppeleder i Stjernegruppen: Om processen og tilblivelsen af spejderhuset i Hindemosen DET NYE SPEJDERHUS I HINDEMOSEN NU Claus Kastbjerg Nielsen er en af dem, der kan fortælle en succeshistorie om at bygge nye faciliteter, der giver bedre muligheder for at være ude, gør spejderlivet mere attraktivt og tiltrækker nye medlemmer til gruppen. I Stjernegruppen er de gået fra 50 til ca. 200 medlemmer på de sidste 10 år. Nye spejdere er blevet tiltrukket af en stor og fantastisk naturgrund, et stærkt og visionært lederskab, gode velplanlagte aktiviteter og ikke mindst af et nyt hus, der både ude og inde har skabt base for et aktivt og attraktivt spejder og friluftsliv. SPEJDERHYTTE I HINDEMOSEN FØR 7

8 Claus Kastbjerg Nielsen understregede i sit oplæg, at det vigtige ikke er de fysiske faciliteter i sig selv. De skal skabe rammerne for det aktive friluftsliv. Præmis nummer 1, sagde Claus Kastbjerg Nielsen er at friluftsliv er kongen. Derfor skal de gode faciliteter give lyst til at komme ud og være i naturen. Der skal være tænkt over, at det er nemt at bruge toiletter, når man er ude også for andre end spejderne at der ikke skal skiftes fodtøj, når man skal ind, at der er gode steder børnene kan blive varme uden at skulle gå helt indenfor osv. Stjernegruppen har gjort sig en række erfaringer med byggeriet af spejderhuset, som Claus Kastbjerg Nielsen delte ud af. For det første er det vigtigt, at spejderarbejdet ikke lider pga. opførsel af nye faciliteter. Det kan være en god idé at trækkes på professionelle rådgivere og håndværkere frem for at lade alt foregå som frivilligt arbejde. Samtidig er det en stor fordel at have en professionel arkitekt på opgaven, der kan sikre den arkitektonisk kvalitet og udfordre de vante løsninger. Det skete fx i Hindemosen, da man på arkitektens anbefaling holdt fast i at bruge beton, selvom mange var skeptiske overfor dette materiale. Generelt kræver det stor tålmodighed at bygge nyt, og særligt finansieringen kan være et problem. Her havde Claus Kastbjerg Nielsen ros til Lokale og Anlægsfonden for at gå ind i projektet og for samarbejdet generelt. Claus Kastbjerg beskrev, hvorfor huset er blevet en succes. Fysisk er det lykkedes at gøre et uderum til husets hjerte: Det såkaldte Basecamp, hvor der er bålplads, er husets vigtigste rum. Derudover er der tænkt i enkelhed fx i køkken, toilet, depoter, logistik og i brug af beton. Ud over det fysiske har huset også stor symbolsk betydning for Stjernegruppen. Huset udstråler gruppens ambitioner og holdånd. Og så handler det om, at huset er fysisk omdrejningspunkt for rigtig mange ting: Madklub, familiespejd, udeskole, Sct. Hansbål, skovbørnehave, børnefødselsdage, kurser, gensynsweekender træklatring gårdsalg, foredrag mv. Stjernegruppen har udarbejdet en fempunktsplan for sit fremtidige virke. Her er fokus på fortsat udvikling af spejdergruppen, udvikling af Hindemosen til et attraktivt friluftscenter for lokalområdet og resten af Odense, etablering af udeskoler i samarbejde med to lokale folkeskoler, etablering af en naturforbindelse til Odense Å (Friluftsporten) samt etablering af Danmarks første skovklatringsbane. Claus Kastbjerg Nielsen anbefalede at gøre op med det, han kaldte spejderes sekteriske selvopfattelse, og han anbefalede i stedet at skabe alliancer med alle friluftsinteresserede. Stjernegruppen har valgt at at gå selv frem for at udvikle og bygge huset i samarbejde med andre foreninger, institutioner eller organisationer. Det har ifølge Claus Kastbjerg Nielsen været en fordel, fordi det har givet en bedre beslutningskraft i processen. Men samtidig er det vigtigt at invitere andre grupper og brugere indenfor, når huset så står færdigt. 8

9 OPLÆG 4: Sophus Søbye, Sophus Søbye Arkitekter: Arkitekturen og fremtidens spejderhytte Visionen må være, at fremtidens spejderhuse via hovedgrebet skal indkapsle og stimulere de væsentligste fordringer for menneskelig udvikling, indledte arkitekten bag spejderhuset i Hindemosen, Sophus Søbye, sit indlæg. Han fortsatte ved at opliste en række værdier, som han som arkitekt, mener det er vigtigt at lægge vægt p i udviklingen og formgivningen af fremtidens faciliteter til spejder og friluftsliv: Fællesskab at skabe mulighed for at mennesker i alle aldre kan mødes og være sammen. Leg plads til leg og fysisk udfoldelse. Fordybelse ro til sindet samt mulighed for koncentreret arbejde. Kommunikation. Socialt engagement plads til at kunne udfolde sig sammen. Iagttagelse fordring for indlæring via iagttagelse. Fleksibilitet huset må ikke begrænse brugerne det skal inspirere! Ude inde grænsen imellem ude og inde må gerne opløses og udfordres. Naturen kontakt til naturen. Tradition og historie. Teknologi og fremtid vedvarende energi og bæredygtig energi. Arkitektur og håndværk æstetik og kvalitet og smukke og inspirerende rum. Tektonik klare og synlige konstruktioner. Robusthed anvendelse af materialer, der patinerer smukt over tid. Derefter viste Sophus Søbye, hvordan han havde omsat disse værdier til arkitektur, rum og form i spejderhuset i Hindemosen illustreret med billeder af det enkle, smukke og velfungerende hus og det spejderliv, der udfolder sig i og omkring huset i hverdagen. Udfordring bygningen skal udfordre krop og sind samt være uforudsigelig. Åbenhed bygningen skal signalere åbenhed og afspejle den demokratiske institution. Ankomsten ved ankomsten inddrages og integreres man naturligt i husets aktiviteter. Mødesteder formelle / uformelle mødesteder og fællesrum ude som inde. 9

10 Som afslutning viste Sophus Søbye et forslag til Spejderlejren Ingeborg ved Roskilde Fjord, som han har udarbejdet til en arkitektkonkurrence udskrevet af FDF i Hvidovre og med Lokale og Anlægsfonden som rådgivere. Konkurrencen blev vundet af arkitektvirksomheden Aart, og FDF arbejder nu på at skaffe finansiering til byggeriet. FORSLAG TIL SPEJDERLEJR FOR FDF 10

11 ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL GRUPPERNE I grupperne blev der arbejdet med følgende spørgsmål: STATUS: Hvordan oplever du, at spejder og friluftslivet forandrer sig i disse år? VISIONER: Hvilke former for spejder og friluftsliv drømmer du om år? STRATEGI: Hvordan mener du, vi kan udvikle bedre rammer for fremtidens spejder og friluftsliv? På baggrund af oplæg, diskussioner i grupper og den efterfølgende fælles debat skitseres her en række temaer på tværs samt en håndfuld ideer og råd fra deltagerne til Lokale og Anlægsfondens videre arbejde med rammer for fremtidens spejder og friluftsliv. TEMAER PÅ TVÆRS Spejder og friluftsliv i forandring Det Danske Spejderkorps (DDS) har oplevet en stigning i medlemstallet de sidste par år, og for en gruppe som Stjernegruppen er det lykkedes at gå fra 50 til 200 medlemmer på et årti. Men det store billede er, at der gennem de sidste 10 til 20 år er blevet færre spejdere i Danmark. Særligt er det svært for spejdergrupperne at tiltrække og fastholde teenagere. Der er mange årsager til denne udvikling. Der er mange tilbud til børn og unge i dag. Friluftslivet konkurrerer med flere og flere indendørs aktiviteter som computerspil, TV mv. Flere børn er i naturen i deres daginstitutioner fx skovbørnehaver frem for i deres fritid. Nogle spejdergrupper bliver ikke oplevet som attraktive nok af de unge dels på grund af fordomme og dels fordi aktiviteterne ikke er udadvendte og udfordrende nok. Ved seminaret var der også enighed om, at de fysiske faciliteter spiller en stor rolle i denne udvikling. Der er for mange nedslidte spejderhytter, der ikke er tilstrækkelig attraktive, og som ikke inviterer til at bruge naturen omkring hytten. Der var enighed om, at det ikke er det konkrete hus, der er det vigtigste, men det friluftsliv der er mulighed for at udfolde omkring huset. Men det blev samtidig understreget, at huset i sig selv fortæller noget om, hvor godt det går for spejdergruppen og dermed fungerer som god eller dårlig reklame for spejdergruppen. 11

12 Behov for fleksibilitet, foranderlighed og omstillingsparathed Fra mange deltagere blev der peget på, at der er behov for, at spejderkorpsene og de enkelte grupper er bedre til at forandre og udvikle sig, så de igen bliver attraktive for flere. Det kræver omstillingsparathed og bedre og mere fleksible faciliteter. For nogle blev de gamle utidssvarende hytter oplevet som en klods om benet, fordi de er i dårlig stand og koster alt for mange penge at vedligeholde. Drømmen er at kunne bruge ressourcerne på gode aktiviteter i stedet for på vedligeholdelse og nødtørftig istandsættelse. Netop udfordringen med at tiltrække og fastholde unge og voksne i grupperne kræver nye måder at gøre tingene på. Mange unge stopper som spejdere, enten når de bliver teenagere, eller når de flytter hjemmefra. Nogle oplever et hul mellem spejderliv for børn og spejderliv for voksne. At skabe bedre vilkår og gøre sig mere attraktiv for teenagere og unge i starten af 20erne kan for eksempel kræve mere adventure orienterede aktiviteter, flere kurser og ledertræning eller mere ansvar til de unge fx ved at give dem egne nøgler til spejderhytten. Fokus på værdier og kerneopgaver Generelt var der enighed om, at det er vigtigt at holde fast i værdierne. Dem er der ikke noget galt med. Det handler om at sætte friluftsliv i fokus, og det kan sagtens lade sig gøre både at tilfredsstille nutidens jagt på eventyr og oplevelser samtidig med at værdier som enkelhed, fællesskab, vedholdenhed, synlighed og lederskab fastholdes. I en tid hvor mange private virksomheder tilbyder aktiviteter og udfordringer i naturen for eksempel som teambuilding blev værdien af det ukommercielle fællesskab i spejderbevægelsen understreget. Samtidig var der blandt mange deltagere åbenhed over for at tænke nye måder at finansiere aktiviteter. En foreslog fx, at en spejdergruppe kunne udbyde planlagte og forberedte weekend spejderlejre for andre grupper mod betaling. Professionalisering Der blev peget på, at mange spejdergrupper gerne vil i gang med at bygge nyt, men ikke ved, hvordan de skal komme i gang. Generelt blev der peget på behovet for at få professionel rådgivning. Der blev efterspurgt hjælp i afklaringsfasen, når gruppens behov skal afklares og de skal omsættes til ønsker til et nyt hus, i formgivningsfasen når huset skal designes og tegnes, og i opførelsesfasen til at styre projektet på den bedste måde. Behov for nye former for samarbejde og organisering Generelt var der blandt deltagerne stor åbenhed i forhold til at indgå i samarbejde med andre grupper af friluftsinteresserede, skoler, børnehaver mv. Særligt blev behovet for at skabe liv i spejderhuse hele dagen og hele ugen drøftet. Det kræver mange typer af brugere. Der blev drøftet fordele og ulemper ved at have alle grupper repræsenteret, når et nyt hus skal udvikles og bygges, frem for at invitere dem ind, når det står færdigt. Nogle deltagere foreslog nye måder at organisere sig på. Fx i nye typer af partnerskaber. Andre foreslog at blive bedre til at bruge lønnet 12

13 personale ikke nødvendigvis til kedelige praktiske opgaver, men også til lederudvikling mv. Der blev også peget på et behov for at være bedre til at samarbejde på tværs af korps og bruge hinandens erfaringer, dele faciliteter og promovere spejder og friluftsliv overfor for eksempel fonde og politikere og forvaltninger i kommunerne i fællesskab. Økonomi og finansiering Mange af deltagerne oplever at tilskuddene til spejdergrupperne bliver mindre i disse år. Der er hård kamp om de kommunale tilskud og private donationer, og spejderne er ikke altid de bedste til at få del i kagen. Generelt bliver der ikke sparet op til nye bygninger, og det er et problem, når spejderbevægelsen står med en lang række nedslidte bygninger, som det er dyrt at vedligeholde. Samtidig knytter der sig en række udfordringer til at låne til nybyggeri fx den manglende mulighed for almindelige realkreditlån. Fra nogle af deltagere blev der peget på, at spejdere generelt er ydmyge, og at det ikke er det bedste afsæt for at få tilstrækkelig opmærksomhed og skaffe penge til nye projekter fx fra kommunerne. Der var stor tilfredshed med at Lokale og Anlægsfonden involverer sig aktivt i dette område, men der er brug for at tænke i mange forskellige bidragsydere. Derudover er det vigtigt også at udvikle faciliteter, der kan opføres enkelt og billigt. Herved fastholdes værdien ved enkelhed, og flere får mulighed for at bygge eller opgradere deres faciliteter. Koncepter for nye faciliteter I formiddagens oplæg blev der præsenteret et enkelt (og forhåbentligt) billigt koncept for den fleksible spejderhytte, der skal kunne bruges alle steder. Og der blev vist projekter, der var udtænkt netop til det landskab, det sted og den grund, de skal ligge på. Der blev vist eksempler på hytter til henholdsvis 4 mio.kr. og 45 mio.kr. Samtidig blev der peget på, at der ikke altid er brug for et fast sted og et fysisk hus som ramme for friluftsaktiviteter. Nogle gange kan et sted til grej være det, der er behov for. Diskussionen peger på, at der er behov for en bred vifte af faciliteter til friluftsliv, og at det for den enkelte spejdergruppe og de øvrige involverede må afgøres, hvad der er det rigtige ambitionsniveau og hvilke kvaliteter ved stedet, det er vigtigt at bygge videre på. Generelt var der stort fokus på, at det ikke er spejderhytten i sig selv, der er afgørende, men det liv i naturen hytten eller huset giver mulighed for og inviterer til. Derfor blev der også drøftet, hvordan man kan sætte landskabet og naturen i centrum og tænke forskellige strategier for bevaring eller udvikling af landskabets eksisterende karakter. Nogle steder som ved Hindemosen er det rigtige at lade landskabet være uberørt og andre steder som i Herlufmagle kan der med fordel arbejdes med en højere grad af kultivering eller bearbejdning af landskabet. Helt konkret blev der peget på behovet for at få depotplads nok også gerne på nye måder. Der blev foreslået bedre lys i forbindelse med spejderhytter, så det er nemmere at være ude i vinterhalvåret. Og så blev vigtigheden af gode bålsteder understreget. 13

14 Ideer og anbefalinger til Lokale og Anlægsfonden Afslutningsvis blev det drøftet, hvad deltagerne mener Lokale og Anlægsfonden kan gøre for at bidrage til bedre rammer for fremtidens spejder og friluftsliv. Der kom en række forslag til fonden: Lav en undersøgelse og vurdering af eksisterende spejderhytter/lejre og bidrag til en fremadrettet og prioriteret strategi for udvikling og eventuelt afvikling af mindre vigtige steder og helt nedslidte huse. Understøt samarbejde mellem de forskellige korps. Hjælp spejdergrupperne med at få professionel rådgivning til afklaring af behov, udvikling og formgivning af nye faciliteter og projektstyring. Undersøg og vis erfaringerne med multifunktionelle faciliteter hvornår virker det og hvornår virker det ikke? Tænk ikke kun i bygninger husk landskabet omkring hytterne og natur andre steder og netværk mellem spejder og andre friluftsinteresserede. Støt nye mødesteder, hvor spejdere kan mødes uden for de faste tidspunkter. Udskriv en konkurrence om spejder /adventurepark, spejderland eller et spejder experimentarium, hvor de unge spejdere selv kan bygge deres drømme. Husk behovet for depotplads og tænk det på nye måder. Lav gerne flere seminarer og workshops med udveksling af inspiration og erfaringer. 14

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv SØREN ANDKJÆR, LEKTOR, PH.D. INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK RUM, FYSISK AKTIVITET OG SUNDHED SYDDANSK UNIVERSITET Temperatur??? Historisk

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! Indhold: Planen...3. Huset...4. Grunden...6. Økonomi...8. Vi er... 10. Du kan...

Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! Indhold: Planen...3. Huset...4. Grunden...6. Økonomi...8. Vi er... 10. Du kan... Stjernekasteren, særnummer 2004, 2. udgave Indhold: Planen...3 Huset...4 Grunden...6 Økonomi...8 Vi er... 10 Du kan... 12 Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! side 1 Skibhusspejderne, Det

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Udkast. Stjernegruppen

Udkast. Stjernegruppen as t dk U Foto: Tropspatrulje på hike i Apuseni bjergene i Transsylvanien, sommer 2010 Stjernegruppen Stjernegruppen er en del af Det Danske Spejderkorps, de blå spejdere i Danmark. Stjernegruppen er en

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Det nye friluftsliv til flere brugergrupper

Det nye friluftsliv til flere brugergrupper Det nye friluftsliv til flere brugergrupper 12 For få år siden bestod landets spejderbyggerier ofte af gamle barakker og slidte træhytter. Nogle steder var der kun råd til at investere i udtjente skurvogne

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Prioritet 1: Meget vigtig - 0-12 mdr. Prioritet 2: Vigtig - 13-24 mdr. Prioritet 3: Ikke vigtig. Målsætning

Prioritet 1: Meget vigtig - 0-12 mdr. Prioritet 2: Vigtig - 13-24 mdr. Prioritet 3: Ikke vigtig. Målsætning Prioritet 1: Meget vigtig - 0-12 mdr. Prioritet 2: Vigtig - 13-24 mdr. Prioritet 3: Ikke vigtig Målsætning Inspiration Vores aktiviteter Antal per alder 3 årige: 4-årige: 5-årige:... 17-årige: 18-årige:

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia. Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget

Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia. Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget Vedr.: Pkt. til behandling på kommende folkeoplysningsudvalgs møde ift. evt. overtagelse af foreningshytte,

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Det Danske Spejderkorps medvirker til spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Hvad er kommune og korpssamarbejde Tips til kommunalt samarbejde Gode spørgsmål at diskutere Kommune og

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Dansk Sejlunion November 2013 Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning,

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

en platform for et nyt fællesskab

en platform for et nyt fællesskab Projektintroduktion januar 2012 Etape 1 Byggeri 1.700 m2 og 4 ha landskab 32 mio. Etape 2 8 ha læringslandskab 10 mio. Etape 3 Rekreativ vandrerute fra Holmegård Mose til Ravnstrup Sø en platform for et

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Castberggård 23. januar 2014 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af fonde med

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Fagligt udviklingsforløb 2. møde den 18. april 2013 Program for dagen 08.45-09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00-10.00 Opsamling fra sidst 10.00-10-15

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

FDF Hvidovre Ingeborg

FDF Hvidovre Ingeborg FDF Hvidovre Ingeborg Lejrområde og indretning Udflugtsmål og seværdigheder Praktiske oplysninger Oplysninger om Ingeborg Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug,

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Torsdag den 8. november kl. 9.30 til 16.00 på Gerlev Idrætshøjskole. De seneste år er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske

Læs mere

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads INATSISARTUTS nye parlamentsbygning 2. UDGAVE Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads Informationer til Kommuneqarfik Sermersooqs borgerhøring Modelbillede Søen fremmer områdets værdighed

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Post-it idéer fra Aarhus Fællesmøde d. 25. april 2015

Post-it idéer fra Aarhus Fællesmøde d. 25. april 2015 Post-it idéer fra Aarhus Fællesmøde d. 25. april 2015 Der er forsøgt at inddele alle de mange idéer under nogle overskrifter, for at give et bedre overblik til at arbejde med. Overskrift: Hvordan sikre

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

LOKALES ANLÆGS FONDEN

LOKALES ANLÆGS FONDEN Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 205 Offentligt Lokale og Anlægsfonden Kanonbådsvej 12A 1437 København K Tlf: 3283 0330 Fax: 3283 0331 fonden (gifonden.dk www.loa-fonden.dk Folketingets Kulturudvalg

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges Oktober 2014 Konkurrence: SØ 15 Lejrsang På Sø 15 skal vi selvfølgelig have en lækker lejrsang! Hvis du har en sangfugl i maven, så skriv til sang@soe15.dk og få tilsendt de vilde konkurrencebetingelserne!

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere