RAMMER FOR FREMTIDENS SPEJDER OG FRILUFTSLIV SEMINAR 20. NOVEMBER 2009 I HINDEMOSEN OPSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMER FOR FREMTIDENS SPEJDER OG FRILUFTSLIV SEMINAR 20. NOVEMBER 2009 I HINDEMOSEN OPSAMLING"

Transkript

1 RAMMER FOR FREMTIDENS SPEJDER OG FRILUFTSLIV SEMINAR 20. NOVEMBER 2009 I HINDEMOSEN OPSAMLING 1

2 PROGRAM FOR SEMINARET 9.30 VELKOMST 9.45 OPLÆG 1:Temperaturen på dagens og fremtidens spejder og friluftsliv Søren Andkjær, SDU OPLÆG 2: Scala 2 cases Torben Stenstrup, KFUM i Herlufmagle Pause OPLÆG 3: Om processen og tilblivelsen af spejderhuset i Hindemosen Claus Kastbjerg Nielsen, Stjernegruppen Fotos: Lokale og Anlægsfonden og Steffen Stamp (side 1,7 og 10). Illustrationer: Sophus Søbye Arkitekter (side 10) og Aart (side 6). Opsamlingen er udarbejdet af Hausenberg for Lokale og Anlægsfonden OPLÆG 4: Arkitekturen og fremtidens spejderhytte Sophus Søbye, Sophus Søbye Arkitekter FROKOST GRUPPEARBEJDE STATUS, VISIONER OG STRATEGI FOR FREMTIDENS SPEJDER OG FRILUFTSLIV FÆLLES DEBAT AFRUNDING MINGLING 2

3 OPLÆG 1: Lektor Søren Andkjær, Syddansk Universitet: Temperaturen på dagens og fremtidens spejder og friluftsliv Søren Andkjær indledte med et historisk tilbageblik på det, han betegner som de tre grønne bølger: FIGUR MOTIVER FOR UNGES DELTAGELSE I FRILUFTSLIVET (16 24 ÅRIGE, SKALA FRA O TIL 5, HVOR 5 ER MEST) Den første grønne bølge ( ): Her blev naturen opfattet som ånd, og der blev lagt vægt på sanselighed og nationalfølelse. Den anden grønne bølge ( ): I denne periode blev naturen opfattet som en kontrast til mennesket, og der blev lagt vægt på sundhed, krop og naturfredning. Den tredje grønne bølge (1970?): De sidste årtier har der igen været fokus på naturens værdi, og det handler om livsstil, økologi og bæredygtighed. Med dette afsæt pegede Søren Andkjær på, at spejderbevægelsen ikke har spillet så central rolle i den 3. grønne bølge, som man kunne forvente. Han pegede på, at andre aktører i høj grad præger udviklingen inden for friluftsliv. Det er markedet i form af kommercielle firmaer, staten med fx naturvejledere og udeskole samt andre aktører og institutioner i civilsamfundet som fx høj og efterskoler. Søren Andkjær viste resultater fra sin undersøgelse af unges syn på friluftsliv, og der blev blandt deltagerne bidt særligt mærke i de unges motiver for at deltage i friluftsliv, idet det i høj grad handler om personlig udvikling, at være sammen med venner og at opleve naturen. At lære om naturen vægtede derimod ikke speciel højt som motiv. 3

4 Søren Andkjær tegnede et billede af friluftslivet som stadig mere komplekst og differentieret i forhold til motiver, målgrupper og aktiviteter. Der er på den ene side kommet større fokus på action, risiko og individualitet, samtidig med at ro fremhæves som en særlig værdi og naturen tænkes ind i terapi, som fx haveterapi for stressramte. Der er generelt stor opmærksomhed på sundhed, og hvad fysisk aktivitet og omgivelser betyder for livskvalitet og levealder. Samtidig bor flere og flere i byen, og det giver nogle særlige udfordringer i forhold til at tænke meningsfuldt og udfordrende friluftsliv i byen. Generelt beskrev Søren Andkjær den aktuelle udvikling i friluftslivet med ordene pædagogisering, professionalisering og kommercialisering. Der skal skabes rammer, der er fleksible, multifunktionelle, og foranderlige. Det er fortsat vigtigt at tænke i medindflydelse for brugerne og brugerstyring. Og endelig skal der udvikles nye muligheder for friluftsliv i bynære omgivelser, ligesom der skal tænkes i vild natur, ruter og stisystemer. FIGUR: KATEGORISERING AF MODERNE FRILUFTSLIV I forhold til at udvikle nye rammer for fremtidens friluftsliv betyder det aktuelle billede ifølge Søren Andkjær, at: Der skal udvikles rum og steder til både traditionelle aktiviteter og nye aktiviteter. De skal skabes nye typer af mødesteder både for de organiserede og de mere uorganiserede aktiviteter. Der skal skabes plads til forskellige og nye målgrupper (fx børnefamilier, ældre, indvandrere, funktionshæmmede, naturbørnehaver og udeskoler). I konkurrencen mellem mange typer af tilbud til de unge, er der brug for at skabe noget særligt. Et særligt sted og en særlig stemning, som det fx er lykkedes for Stjernegruppen i Hindemosen. For at tiltrække flere skal der tænkes i æstetik og design. 4

5 OPLÆG 2: Torben Stenstrup, KFUM i Herlufmagle: Scala 2 cases DEN FACILITERENDE SPEJDERHYTTE Rigtig mange spejdergrupper har i dag en nedslidt hytte, som de forsøger på bedste vis at vedligeholde og reparere, men som alligevel ikke er tidssvarende. Nogle kaster sig ud i at bygge nyt, men ofte bliver der tænkt meget traditionel. Men hvad skal der til, for at tage springet og bygge noget helt nyt og meget bedre? Hvad kræver det at bygge et spejderhus, der i langt højere grad understøtter friluftslivet, som skaber mulighed for at større åbenhed overfor andre grupper og foreninger, som signalerer, at man er stolt af at være spejder og som kan tiltrække flere medlemmer? Det diskuterede Torben Stenstrup med afsæt i to projekter, han selv er involveret i. Det første projekt er Den Faciliterende Spejderhytte, der er lavet sammen med CUBUS Arkitekter med støtte fra Lokale og Anlægsfonde. Hytten er tænkt som et modulbyggeri, der skal være fleksibel og mobilt. Den kan i høj grad præfabrikeres og monteres og demonteres af frivillige på stedet. Hytten har få grundfaste bygningsdele, så man kan slette sine spor med græstørv, hvis hytten fjernes. Tanken er, at man kan bygge til med flere moduler, hvis gruppen vokser eller give enkelte moduler videre, hvis man er blevet færre medlemmer og har mindre brug for plads. Det andet projekt er spejderhuset Nunatakken i Herlufmagle, der er resultatet af et længerevarende udviklingsarbejde og en arkitektkonkurrence, der blev vundet af Aart Arkitekter og LiW Planning. Visionen for Nunatakken er at være en nyskabende platform for et fællesskab, der har fokus på børn og unges leg og læring igennem et aktivt natur og friluftsliv. Fællesskabet skal være båret af attraktive aktiviteter, det baserer sig på en stærk lokal forankring, og som samtidig formår at byde den forbipasserende med ind. Målgrupperne for huset er foreninger med vægt på børn, unge, natur, bevægelse, sundhed og friluftsliv. Det er lokale unge (klub, skole og SFO), 21 skoler (udeskole og lejrskole), førskolebørn, udfordrede børn og unge, grupper, børnefamilier og enkeltpersoner og gerne endnu flere i form af Lokale Aktionsgrupper (LAG), kulturliv og erhvervsliv. 5

6 Huset skal være støttepunkt til rekreativ forbindelses sti og tanken er, at huset skal opleves som et sted på ruten for vandreren, børnefamilien og den faste bruger. NANUTAKKEN KFUM SPEJDERHUS I HERLUFMAGLE I udviklingen og formgivningen af huset har der været lagt vægt på at demonstrere bæredygtige løsninger og at sikre lave udgifter til vedligeholdelse og lavt forbrug til vand, varme mv. KFUM arbejder nu på at skaffe finansiering til huset, der kommer til at koste omkring 45 mio. kr. 6

7 OPLÆG 3: Claus Kastbjerg Nielsen, gruppeleder i Stjernegruppen: Om processen og tilblivelsen af spejderhuset i Hindemosen DET NYE SPEJDERHUS I HINDEMOSEN NU Claus Kastbjerg Nielsen er en af dem, der kan fortælle en succeshistorie om at bygge nye faciliteter, der giver bedre muligheder for at være ude, gør spejderlivet mere attraktivt og tiltrækker nye medlemmer til gruppen. I Stjernegruppen er de gået fra 50 til ca. 200 medlemmer på de sidste 10 år. Nye spejdere er blevet tiltrukket af en stor og fantastisk naturgrund, et stærkt og visionært lederskab, gode velplanlagte aktiviteter og ikke mindst af et nyt hus, der både ude og inde har skabt base for et aktivt og attraktivt spejder og friluftsliv. SPEJDERHYTTE I HINDEMOSEN FØR 7

8 Claus Kastbjerg Nielsen understregede i sit oplæg, at det vigtige ikke er de fysiske faciliteter i sig selv. De skal skabe rammerne for det aktive friluftsliv. Præmis nummer 1, sagde Claus Kastbjerg Nielsen er at friluftsliv er kongen. Derfor skal de gode faciliteter give lyst til at komme ud og være i naturen. Der skal være tænkt over, at det er nemt at bruge toiletter, når man er ude også for andre end spejderne at der ikke skal skiftes fodtøj, når man skal ind, at der er gode steder børnene kan blive varme uden at skulle gå helt indenfor osv. Stjernegruppen har gjort sig en række erfaringer med byggeriet af spejderhuset, som Claus Kastbjerg Nielsen delte ud af. For det første er det vigtigt, at spejderarbejdet ikke lider pga. opførsel af nye faciliteter. Det kan være en god idé at trækkes på professionelle rådgivere og håndværkere frem for at lade alt foregå som frivilligt arbejde. Samtidig er det en stor fordel at have en professionel arkitekt på opgaven, der kan sikre den arkitektonisk kvalitet og udfordre de vante løsninger. Det skete fx i Hindemosen, da man på arkitektens anbefaling holdt fast i at bruge beton, selvom mange var skeptiske overfor dette materiale. Generelt kræver det stor tålmodighed at bygge nyt, og særligt finansieringen kan være et problem. Her havde Claus Kastbjerg Nielsen ros til Lokale og Anlægsfonden for at gå ind i projektet og for samarbejdet generelt. Claus Kastbjerg beskrev, hvorfor huset er blevet en succes. Fysisk er det lykkedes at gøre et uderum til husets hjerte: Det såkaldte Basecamp, hvor der er bålplads, er husets vigtigste rum. Derudover er der tænkt i enkelhed fx i køkken, toilet, depoter, logistik og i brug af beton. Ud over det fysiske har huset også stor symbolsk betydning for Stjernegruppen. Huset udstråler gruppens ambitioner og holdånd. Og så handler det om, at huset er fysisk omdrejningspunkt for rigtig mange ting: Madklub, familiespejd, udeskole, Sct. Hansbål, skovbørnehave, børnefødselsdage, kurser, gensynsweekender træklatring gårdsalg, foredrag mv. Stjernegruppen har udarbejdet en fempunktsplan for sit fremtidige virke. Her er fokus på fortsat udvikling af spejdergruppen, udvikling af Hindemosen til et attraktivt friluftscenter for lokalområdet og resten af Odense, etablering af udeskoler i samarbejde med to lokale folkeskoler, etablering af en naturforbindelse til Odense Å (Friluftsporten) samt etablering af Danmarks første skovklatringsbane. Claus Kastbjerg Nielsen anbefalede at gøre op med det, han kaldte spejderes sekteriske selvopfattelse, og han anbefalede i stedet at skabe alliancer med alle friluftsinteresserede. Stjernegruppen har valgt at at gå selv frem for at udvikle og bygge huset i samarbejde med andre foreninger, institutioner eller organisationer. Det har ifølge Claus Kastbjerg Nielsen været en fordel, fordi det har givet en bedre beslutningskraft i processen. Men samtidig er det vigtigt at invitere andre grupper og brugere indenfor, når huset så står færdigt. 8

9 OPLÆG 4: Sophus Søbye, Sophus Søbye Arkitekter: Arkitekturen og fremtidens spejderhytte Visionen må være, at fremtidens spejderhuse via hovedgrebet skal indkapsle og stimulere de væsentligste fordringer for menneskelig udvikling, indledte arkitekten bag spejderhuset i Hindemosen, Sophus Søbye, sit indlæg. Han fortsatte ved at opliste en række værdier, som han som arkitekt, mener det er vigtigt at lægge vægt p i udviklingen og formgivningen af fremtidens faciliteter til spejder og friluftsliv: Fællesskab at skabe mulighed for at mennesker i alle aldre kan mødes og være sammen. Leg plads til leg og fysisk udfoldelse. Fordybelse ro til sindet samt mulighed for koncentreret arbejde. Kommunikation. Socialt engagement plads til at kunne udfolde sig sammen. Iagttagelse fordring for indlæring via iagttagelse. Fleksibilitet huset må ikke begrænse brugerne det skal inspirere! Ude inde grænsen imellem ude og inde må gerne opløses og udfordres. Naturen kontakt til naturen. Tradition og historie. Teknologi og fremtid vedvarende energi og bæredygtig energi. Arkitektur og håndværk æstetik og kvalitet og smukke og inspirerende rum. Tektonik klare og synlige konstruktioner. Robusthed anvendelse af materialer, der patinerer smukt over tid. Derefter viste Sophus Søbye, hvordan han havde omsat disse værdier til arkitektur, rum og form i spejderhuset i Hindemosen illustreret med billeder af det enkle, smukke og velfungerende hus og det spejderliv, der udfolder sig i og omkring huset i hverdagen. Udfordring bygningen skal udfordre krop og sind samt være uforudsigelig. Åbenhed bygningen skal signalere åbenhed og afspejle den demokratiske institution. Ankomsten ved ankomsten inddrages og integreres man naturligt i husets aktiviteter. Mødesteder formelle / uformelle mødesteder og fællesrum ude som inde. 9

10 Som afslutning viste Sophus Søbye et forslag til Spejderlejren Ingeborg ved Roskilde Fjord, som han har udarbejdet til en arkitektkonkurrence udskrevet af FDF i Hvidovre og med Lokale og Anlægsfonden som rådgivere. Konkurrencen blev vundet af arkitektvirksomheden Aart, og FDF arbejder nu på at skaffe finansiering til byggeriet. FORSLAG TIL SPEJDERLEJR FOR FDF 10

11 ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL GRUPPERNE I grupperne blev der arbejdet med følgende spørgsmål: STATUS: Hvordan oplever du, at spejder og friluftslivet forandrer sig i disse år? VISIONER: Hvilke former for spejder og friluftsliv drømmer du om år? STRATEGI: Hvordan mener du, vi kan udvikle bedre rammer for fremtidens spejder og friluftsliv? På baggrund af oplæg, diskussioner i grupper og den efterfølgende fælles debat skitseres her en række temaer på tværs samt en håndfuld ideer og råd fra deltagerne til Lokale og Anlægsfondens videre arbejde med rammer for fremtidens spejder og friluftsliv. TEMAER PÅ TVÆRS Spejder og friluftsliv i forandring Det Danske Spejderkorps (DDS) har oplevet en stigning i medlemstallet de sidste par år, og for en gruppe som Stjernegruppen er det lykkedes at gå fra 50 til 200 medlemmer på et årti. Men det store billede er, at der gennem de sidste 10 til 20 år er blevet færre spejdere i Danmark. Særligt er det svært for spejdergrupperne at tiltrække og fastholde teenagere. Der er mange årsager til denne udvikling. Der er mange tilbud til børn og unge i dag. Friluftslivet konkurrerer med flere og flere indendørs aktiviteter som computerspil, TV mv. Flere børn er i naturen i deres daginstitutioner fx skovbørnehaver frem for i deres fritid. Nogle spejdergrupper bliver ikke oplevet som attraktive nok af de unge dels på grund af fordomme og dels fordi aktiviteterne ikke er udadvendte og udfordrende nok. Ved seminaret var der også enighed om, at de fysiske faciliteter spiller en stor rolle i denne udvikling. Der er for mange nedslidte spejderhytter, der ikke er tilstrækkelig attraktive, og som ikke inviterer til at bruge naturen omkring hytten. Der var enighed om, at det ikke er det konkrete hus, der er det vigtigste, men det friluftsliv der er mulighed for at udfolde omkring huset. Men det blev samtidig understreget, at huset i sig selv fortæller noget om, hvor godt det går for spejdergruppen og dermed fungerer som god eller dårlig reklame for spejdergruppen. 11

12 Behov for fleksibilitet, foranderlighed og omstillingsparathed Fra mange deltagere blev der peget på, at der er behov for, at spejderkorpsene og de enkelte grupper er bedre til at forandre og udvikle sig, så de igen bliver attraktive for flere. Det kræver omstillingsparathed og bedre og mere fleksible faciliteter. For nogle blev de gamle utidssvarende hytter oplevet som en klods om benet, fordi de er i dårlig stand og koster alt for mange penge at vedligeholde. Drømmen er at kunne bruge ressourcerne på gode aktiviteter i stedet for på vedligeholdelse og nødtørftig istandsættelse. Netop udfordringen med at tiltrække og fastholde unge og voksne i grupperne kræver nye måder at gøre tingene på. Mange unge stopper som spejdere, enten når de bliver teenagere, eller når de flytter hjemmefra. Nogle oplever et hul mellem spejderliv for børn og spejderliv for voksne. At skabe bedre vilkår og gøre sig mere attraktiv for teenagere og unge i starten af 20erne kan for eksempel kræve mere adventure orienterede aktiviteter, flere kurser og ledertræning eller mere ansvar til de unge fx ved at give dem egne nøgler til spejderhytten. Fokus på værdier og kerneopgaver Generelt var der enighed om, at det er vigtigt at holde fast i værdierne. Dem er der ikke noget galt med. Det handler om at sætte friluftsliv i fokus, og det kan sagtens lade sig gøre både at tilfredsstille nutidens jagt på eventyr og oplevelser samtidig med at værdier som enkelhed, fællesskab, vedholdenhed, synlighed og lederskab fastholdes. I en tid hvor mange private virksomheder tilbyder aktiviteter og udfordringer i naturen for eksempel som teambuilding blev værdien af det ukommercielle fællesskab i spejderbevægelsen understreget. Samtidig var der blandt mange deltagere åbenhed over for at tænke nye måder at finansiere aktiviteter. En foreslog fx, at en spejdergruppe kunne udbyde planlagte og forberedte weekend spejderlejre for andre grupper mod betaling. Professionalisering Der blev peget på, at mange spejdergrupper gerne vil i gang med at bygge nyt, men ikke ved, hvordan de skal komme i gang. Generelt blev der peget på behovet for at få professionel rådgivning. Der blev efterspurgt hjælp i afklaringsfasen, når gruppens behov skal afklares og de skal omsættes til ønsker til et nyt hus, i formgivningsfasen når huset skal designes og tegnes, og i opførelsesfasen til at styre projektet på den bedste måde. Behov for nye former for samarbejde og organisering Generelt var der blandt deltagerne stor åbenhed i forhold til at indgå i samarbejde med andre grupper af friluftsinteresserede, skoler, børnehaver mv. Særligt blev behovet for at skabe liv i spejderhuse hele dagen og hele ugen drøftet. Det kræver mange typer af brugere. Der blev drøftet fordele og ulemper ved at have alle grupper repræsenteret, når et nyt hus skal udvikles og bygges, frem for at invitere dem ind, når det står færdigt. Nogle deltagere foreslog nye måder at organisere sig på. Fx i nye typer af partnerskaber. Andre foreslog at blive bedre til at bruge lønnet 12

13 personale ikke nødvendigvis til kedelige praktiske opgaver, men også til lederudvikling mv. Der blev også peget på et behov for at være bedre til at samarbejde på tværs af korps og bruge hinandens erfaringer, dele faciliteter og promovere spejder og friluftsliv overfor for eksempel fonde og politikere og forvaltninger i kommunerne i fællesskab. Økonomi og finansiering Mange af deltagerne oplever at tilskuddene til spejdergrupperne bliver mindre i disse år. Der er hård kamp om de kommunale tilskud og private donationer, og spejderne er ikke altid de bedste til at få del i kagen. Generelt bliver der ikke sparet op til nye bygninger, og det er et problem, når spejderbevægelsen står med en lang række nedslidte bygninger, som det er dyrt at vedligeholde. Samtidig knytter der sig en række udfordringer til at låne til nybyggeri fx den manglende mulighed for almindelige realkreditlån. Fra nogle af deltagere blev der peget på, at spejdere generelt er ydmyge, og at det ikke er det bedste afsæt for at få tilstrækkelig opmærksomhed og skaffe penge til nye projekter fx fra kommunerne. Der var stor tilfredshed med at Lokale og Anlægsfonden involverer sig aktivt i dette område, men der er brug for at tænke i mange forskellige bidragsydere. Derudover er det vigtigt også at udvikle faciliteter, der kan opføres enkelt og billigt. Herved fastholdes værdien ved enkelhed, og flere får mulighed for at bygge eller opgradere deres faciliteter. Koncepter for nye faciliteter I formiddagens oplæg blev der præsenteret et enkelt (og forhåbentligt) billigt koncept for den fleksible spejderhytte, der skal kunne bruges alle steder. Og der blev vist projekter, der var udtænkt netop til det landskab, det sted og den grund, de skal ligge på. Der blev vist eksempler på hytter til henholdsvis 4 mio.kr. og 45 mio.kr. Samtidig blev der peget på, at der ikke altid er brug for et fast sted og et fysisk hus som ramme for friluftsaktiviteter. Nogle gange kan et sted til grej være det, der er behov for. Diskussionen peger på, at der er behov for en bred vifte af faciliteter til friluftsliv, og at det for den enkelte spejdergruppe og de øvrige involverede må afgøres, hvad der er det rigtige ambitionsniveau og hvilke kvaliteter ved stedet, det er vigtigt at bygge videre på. Generelt var der stort fokus på, at det ikke er spejderhytten i sig selv, der er afgørende, men det liv i naturen hytten eller huset giver mulighed for og inviterer til. Derfor blev der også drøftet, hvordan man kan sætte landskabet og naturen i centrum og tænke forskellige strategier for bevaring eller udvikling af landskabets eksisterende karakter. Nogle steder som ved Hindemosen er det rigtige at lade landskabet være uberørt og andre steder som i Herlufmagle kan der med fordel arbejdes med en højere grad af kultivering eller bearbejdning af landskabet. Helt konkret blev der peget på behovet for at få depotplads nok også gerne på nye måder. Der blev foreslået bedre lys i forbindelse med spejderhytter, så det er nemmere at være ude i vinterhalvåret. Og så blev vigtigheden af gode bålsteder understreget. 13

14 Ideer og anbefalinger til Lokale og Anlægsfonden Afslutningsvis blev det drøftet, hvad deltagerne mener Lokale og Anlægsfonden kan gøre for at bidrage til bedre rammer for fremtidens spejder og friluftsliv. Der kom en række forslag til fonden: Lav en undersøgelse og vurdering af eksisterende spejderhytter/lejre og bidrag til en fremadrettet og prioriteret strategi for udvikling og eventuelt afvikling af mindre vigtige steder og helt nedslidte huse. Understøt samarbejde mellem de forskellige korps. Hjælp spejdergrupperne med at få professionel rådgivning til afklaring af behov, udvikling og formgivning af nye faciliteter og projektstyring. Undersøg og vis erfaringerne med multifunktionelle faciliteter hvornår virker det og hvornår virker det ikke? Tænk ikke kun i bygninger husk landskabet omkring hytterne og natur andre steder og netværk mellem spejder og andre friluftsinteresserede. Støt nye mødesteder, hvor spejdere kan mødes uden for de faste tidspunkter. Udskriv en konkurrence om spejder /adventurepark, spejderland eller et spejder experimentarium, hvor de unge spejdere selv kan bygge deres drømme. Husk behovet for depotplads og tænk det på nye måder. Lav gerne flere seminarer og workshops med udveksling af inspiration og erfaringer. 14

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv SØREN ANDKJÆR, LEKTOR, PH.D. INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK RUM, FYSISK AKTIVITET OG SUNDHED SYDDANSK UNIVERSITET Temperatur??? Historisk

Læs mere

Rammer for fremtidens spejder- og friluftsliv

Rammer for fremtidens spejder- og friluftsliv Rammer for fremtidens spejder- og friluftsliv Stenstrup & Ko ApS Torben Stenstrup Ålehusvej 22 4160 Herlufmagle Mail: stenstrup@adr.dk Tlf. 30 34 46 20 Når spejdergruppens faciliteter ikke slår til Kan

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! Indhold: Planen...3. Huset...4. Grunden...6. Økonomi...8. Vi er... 10. Du kan...

Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! Indhold: Planen...3. Huset...4. Grunden...6. Økonomi...8. Vi er... 10. Du kan... Stjernekasteren, særnummer 2004, 2. udgave Indhold: Planen...3 Huset...4 Grunden...6 Økonomi...8 Vi er... 10 Du kan... 12 Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! side 1 Skibhusspejderne, Det

Læs mere

Vision 2010. Stjernegruppen. Stjernegruppen er er en del af Det Danske Spejderkorps, de blå spejdere i Danmark.

Vision 2010. Stjernegruppen. Stjernegruppen er er en del af Det Danske Spejderkorps, de blå spejdere i Danmark. Vision 2010 Stjernegruppen Stjernegruppen er er en del af Det Danske Spejderkorps, de blå spejdere i Danmark. Stjernegruppen holder til i Skibhuskvarteret i Odense. Stjernegruppens vision Stjernegruppen

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Udkast. Stjernegruppen

Udkast. Stjernegruppen as t dk U Foto: Tropspatrulje på hike i Apuseni bjergene i Transsylvanien, sommer 2010 Stjernegruppen Stjernegruppen er en del af Det Danske Spejderkorps, de blå spejdere i Danmark. Stjernegruppen er en

Læs mere

miljømæssig bæredygtighed

miljømæssig bæredygtighed Velkommen bæredygtige fællesskaber i Engdraget workshop 1 miljømæssig bæredygtighed 26.09.2016 PROGRAM velkommen vision for Engdraget workshoppens formål Hvor står du i forhold til bæredygtighed? oplæg:

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Det Danske Spejderkorps medvirker til spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Hvad er kommune og korpssamarbejde Tips til kommunalt samarbejde Gode spørgsmål at diskutere Kommune og

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Kodeordene er fleksibilitet, udfordringer, udvikling, samarbejde og udeliv

Kodeordene er fleksibilitet, udfordringer, udvikling, samarbejde og udeliv Til Kulturudvalget! Karen Jeppe Gruppe er en spejdergruppe i hastig vækst. Over de sidste tre år, er vi gået fra 30 til 100 spejdere og vores lederstab er udvidet fra 11 til 17 voksne. Det udfordre vores

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Kvalitet, udvikling og nytænkning

Kvalitet, udvikling og nytænkning Kvalitet, udvikling og nytænkning Esben Danielsen ed@loa-fonden.dk 44 år Bachelor i fysik og kommunikation fra RUC Været spillestedsleder i godt 10 år for spillestedet Gimle i Roskilde. Været en del af

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Indhold Vi mødes på biblioteket Biblioteket - den mest besøgte kulturinstitution Vision Livskraft fra 0-100 Biblioteksstrategi Køge Kommune Biblioteket styrker medborgerskab

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K.

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. 20.11.2012 Bilag 3 Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. Sted: Generator, Kastengevej 3, 6950 Ringkøbing Program: Velkomst og præsentation Om Ringkøbing K i Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Korpsrådsmøde 2012 Sang: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Journalnr. A 19 d. 10-2-2011 Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Madhus tilslutter sig til fulde, at der i en

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Kvalitet, udvikling og nytænkning

Kvalitet, udvikling og nytænkning Kvalitet, udvikling og nytænkning Faciliteter til de Hvorfor? Faciliteter der skaber mere og bedre engagement og deltagelse engagerede fritidsfællesskaber Store projekter med eksempelværdi, viser nye veje,

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Prioritet 1: Meget vigtig - 0-12 mdr. Prioritet 2: Vigtig - 13-24 mdr. Prioritet 3: Ikke vigtig. Målsætning

Prioritet 1: Meget vigtig - 0-12 mdr. Prioritet 2: Vigtig - 13-24 mdr. Prioritet 3: Ikke vigtig. Målsætning Prioritet 1: Meget vigtig - 0-12 mdr. Prioritet 2: Vigtig - 13-24 mdr. Prioritet 3: Ikke vigtig Målsætning Inspiration Vores aktiviteter Antal per alder 3 årige: 4-årige: 5-årige:... 17-årige: 18-årige:

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Tips og tricks til at søge fonde og puljer. FORA Fleksibel Workshopdag lørdag den 14. nov. 2015

Tips og tricks til at søge fonde og puljer. FORA Fleksibel Workshopdag lørdag den 14. nov. 2015 Tips og tricks til at søge fonde og puljer FORA Fleksibel Workshopdag lørdag den 14. nov. 2015 www.foreningsudviklerne.dk Helt ind til benet Fundraising handler om at vinde sympati og tillid Ansøgningen

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013 Indstilling Til Magistraten Den 31. oktober 2013 Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr 2017 ønsker at indlede en proces med at hverve Spejdernes Lejr 2017. Aarhus Kommune 1. Resume ønsker at indlede en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Præsentation Jes Aagaard Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Hvad er Naturvejledning (Asta) Hvorfor Naturvejledning en visionær miljøminister Hvem er den typiske nordmand? Mange

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015 Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner Version 7 29. august 2015 Hvorfor ny strategi for fritids- og friluftsliv Behov for nye strategier fordi: De eksisterende

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Det nye friluftsliv til flere brugergrupper

Det nye friluftsliv til flere brugergrupper Det nye friluftsliv til flere brugergrupper 12 For få år siden bestod landets spejderbyggerier ofte af gamle barakker og slidte træhytter. Nogle steder var der kun råd til at investere i udtjente skurvogne

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

Friluftslivsstrategi. Herning Kommune. - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. Herning Kommune. - et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi Herning Kommune - et friluftsliv, der byder op til dans 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvor skal friluftslivet bevæge sig hen... 4 Fokus på fire temaer:... 5 Bevægelse... 6

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia. Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget

Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia. Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget Vedr.: Pkt. til behandling på kommende folkeoplysningsudvalgs møde ift. evt. overtagelse af foreningshytte,

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere