BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE"

Transkript

1 BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang en styrkebaseret tilgang kan være en god tilgang for virksomheder der ønsker positiv udvikling. Forskningen viser idag, hvorfor en styrkebaseret tilgang medfører, at traditionelle ideer om trivsel på arbejdspladsen må vige for en tilgang, der kræver en større forståelse af engagement og ægte interesse.

2 INDLEDNING En virksomhed er fremtidssikret når den udvikler er sæt egenskaber, der gør den i stand til, ikke kun at håndtere forandringer, men også at udnytte dem til egen fordel. Det vil sige, at en fremtidssikret virksomhed grundlæggende er en virksomhed, der evner at udnytte sine styrker på markedet. Interessant nok har virksomheder indadtil den holdning, at opnåelsen af forbedring baserer sig på et andet paradigme, nemlig at vi må arbejde med vores svage sider for at præstere optimalt. Udadtil har vi den holdning, at udnyttelsen af vores organisatoriske styrker er fundamentet for succes, mens vi indadtil har den holdning, at vi skal rette op på vores svage sider. Modsætningen er da til at få øje på! Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang en styrkebaseret tilgang kan være en god tilgang for virksomheder der ønsker positiv udvikling. Forskningen viser idag, hvorfor en styrkebaseret tilgang medfører, at traditionelle ideer om trivsel på arbejdspladsen må vige for en tilgang, der kræver en større forståelse af engagement og ægte interesse. Den styrkebaserede tilgang er med andre ord ikke blot en feel-good tilgang til at sikre arbejdsglæde, men nærmere en ledelsestilgang, som resulterer i engagement og optimale arbejdspræstationer. HVAD ER STYRKEBASERET LEDELSE? Først og fremmest er en styrke ikke nødvendigvis noget, vi er gode til. En styrke er det, som gør os stærke, mere robuste og engagerede i det vi laver. En styrke er med andre ord en bestemt måde at tænke, føle og handle, der gør det muligt at præstere og engagere sig optimalt, mens vi samtidig føler en større oprigtighed og autenticitet. For at undgå forvirringer kalder vi denne type styrker for karakterstyrker. Vi er alle i besiddelse af karakterstyrker, men det er langt fra alle, som er klar over, hvad deres karakterstyrker er, og hvordan de skal bruge så det giver mening for dem selv og for deres omgivelser. Forskning viser faktisk, at kun en tredjedel af os er i stand til beskrive, hvad vores karakterstyrker reelt er. Prøv at tænke nærmere over den virksomhed, du arbejder for, og forestil dig de mange evalueringer, bedømmelser og samtaler i relation til medarbejdernes arbejdspræstation, som sker hver eneste dag året rundt. Du skal ikke kun tænke på de formelle vurderinger, men også de uformelle samtaler efter et projekt, hvor et team evalurer et givent resultatet. Forestil dig medarbejderne tale om, hvordan disse samtaler stimulerer dem, hvor meget de ser frem til samtalerne, og hvordan de agerer sammen med deres kolleger under og efter en sådan samtale. Forestil dig medarbejderne tale om disse samtaler som noget, der inspirerer dem, engagerer og fylder dem med passioneret energi. En energi der gør at de på god vis for dem selv og virksomheden stræber efter nye målsætninger og større visioner. Det er imidlertid ikke sådan, det ser ud i mange virksomheder. Så hvad er der galt med disse ellers praktisk evaluerende samtaler? Hvorfor føler medarbejderne sig i fortvivlende grad mere uengagerede frem for engageret? Hvordan gør man samtalerne interessante, nyttige og måske oven i købet fornøjelige? Side 2

3 STYRKEBASERET LEDELSE OG PERFORMANCE Inden for de seneste 3-5 år har den styrkebaseret tilgang, dvs. en tilgang, der tager højde for, hvad der gør os henholdsvis stærke og svage, udviklet sig til at være mere end blot et buzz-word. Forskning fra forskellige kilder påviser ret overbevisende, hvor effektiv denne tilgang er. Eksempelvis har analyseinstituttet Corporate Leadership Council foretaget en undersøgelse blandt mere end medarbejdere, hvor konklusionen var, at en styrkebaseret tilgang til ledelse resulterer i en resultatfremgang på 36% sammenlignet med et fald på 27%, hvis fokus er på svage sider. I en peer-reviewed forskningsartikel påviste forskerne Harter, Schmidt og Hayes, at muligheden for at arbejde med det, som er mest energigivende for os hver eneste dag, dvs. at bruge vores karakterstyrker, er afgørende for medarbejderengagement, som igen er en afgørende for omsætning, produktivitet, overskud og kundetilfredshed. Forskerne fandt frem til, at parametre, som f.eks. om vi bruger vores karakterstyrker eller ej, er forbundet med en resultatfremgang på 34% i de afdelinger, hvor medarbejderne er mest engageret, sammenlignet med de afdelinger, hvor medarbejderne er gennemsnitligt engageret. Resultatet er en fremgang på hele 46% ved sammenligning af de mest engagerede afdelinger med de mindst engagerede. STYRKEBASERET LEDELSE, SOCIAL K APITAL OG INNOVATION For mange virksomheder, især de vidensbaserede, er social kapital et afgørende element. En virksomhed med en høj grad af social kapital har en kultur, som er defineret ved tillid, respekt, fri udveksling af viden og information samt evnen til at bygge på hinandens karakterstyrker, kompetencer og viden. Vedvarende innovation altså at få de rette ideer, realisere disse ideer og implementere nye måder at arbejde på afhænger af virksomhedens evne til samarbejde. Forskning viser, at netop social kapital og innovation i høj grad handler om den styrke, der opstår ved, at mange mennesker, har en stærk selvfølelse kombineret med en gruppeorienteret indstilling hvor de, samarbejder og gør en fælles indsats. Der er så at sige tale om såvel personlig som social styrke. Tilsvarende har forskere tilknyttet Gallup konstateret, at graden af engagement hænger direkte sammen med en innovativ kultur. Ifølge deres undersøgelse svarer 59% af de engagerede medarbejdere, at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er der blandt de mindst engagerede medarbejdere kun 3%, som mener det. STYRKEBASERET LEDELSE OG HJERNEN HVORFOR DET VIRKER I dag er en virksomheds fleksibilitet et af de mest afgørende aspekter for en leder at sikre. Men det er yderst tvivlsomt, om et overvejende fokus på svage sider og mangler, er den bedste metode til at opnå fleksibilitet. Faktisk viser forskning, at mennesker, der udnytter deres karakterstyrker (i stedet for at rette op på deres svage sider) til at nå deres mål, når dem hurtigere og gør det med større glæde og en større følelse af mening. I tillæg til ovenstående er især er en nylig neurovidenskabelig undersøgelse interessant at kigge nærmere på. På det amerikanske Case Western Reserve University - Weatherhead School of Management gjorde forskerne for nylig en interessant opdagelse. De coachede og gav feedback til to grupper af studerende, som alle havde brug for at præstere bedre på deres uddannelser. Den ene gruppe blev coachet og fik feedback med fokus på deres svage sider og udfordringer, mens den anden gruppe fik feedback og coaching målrettet deres karakterstyrker, håb og drømme. Efter at være blevet coachet gennemgik begge grupper en MRscanning, mens de så en optagelse af den coaching, de havde fået. Forskerne gjorde en særligt interessant observation. Side 3

4 Den gruppe, som fik feedback med fokus på karakterstyrker, udviste en væsentlig større aktivering af hjernens visuelle cortex. Det visuelle cortex, er det sted i hjernen, som anvendes til at forestille sig fremtiden og indgå i sammenhænge med andre for at finde den bedste tilgang til at opnå det ønskede resultatet. I den anden gruppe var der stort set ingen aktivering af hjernens visuelle cortex. Til gengæld var der en væsentlig større aktivering af det sympatiske nervesystem (kæmp, frys eller frygt). Dette gjorde medlemmerne af denne gruppe mere defensivt indstillet og dermed ikke modtagelige for gode råd eller aktive ift. at søge hjælp hos venner og bekendte. HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Uanset hvor overbevisende forskning, der foreligger for den styrkebaseret tilgangs relevans i udviklingen af virksomheder, udelukker det ikke, at vi også må rette op på vores svage sider. Nogle svage sider skal tackles individuelt på deres måde, mens andre måske kan ignoreres, fordi konsekvenserne af dem gøres mindre alvorlige, når vi bruger vores karakterstyrker. Så for at slå det helt fast: Forskningen viser IKKE, at en styrkebaseret tilgang medfører at man bør overse svage sider. Forskningen bakker dog i høj grad op om et større og mere konsekvent fokus på at udvikle styrker end, hvad der er tilfældet i de fleste virksomheder i verden i dag. En tilgang til performance baseret på engagement og karakterstyrker kan inddeles i 4 kategorier, som vi baserer på vores IDEA-tankesæt. 1. Inspiration og indsigt Inspiration og indsigt handler om at opnå indsigt i egne og andres karakterstyrker, herunder ens medarbejderes. Det kan bl.a. opnås ved at arbejde med den globalt anerkendte styrkeprofil, som tilbydes gratis af VIA Institute on Character. Til at supplere denne tilgang kan der med fordel arbejdes med styrkekort og andre redskaber der gør området konkret. Evnen til at få øje på karakterstyrker hos andre, herunder ens medarbejdere, er en nødvendig ledelseskompetence. 2. Design og ideer Udvikling af metoder til at anvende karakterstyrker strategisk og i dagligdagen ved at identificere så mange styrkemæssige sweet-spots som muligt. Et sweet-spot er kombinationen af færdigheder (hvad jeg er god til) med karakterstyrker (hvad jeg kan lide) og mine mål eller arbejdskrav (hvad jeg skal gøre) 3. Eksperimentering Når man vil gå fra, at afdække og tale om karakterstyrker, til, at man bruger dem aktivt er det nødvendigt at eksperimentere med nye måder at gøre ting på. Dette skift er ofte ikke et spørgsmål om handlingsplaner, men snarere eksperimenter, hvor ledere og medarbejdere afprøver, hvad der sker for både deres eget engagement og præstation samt for andres, når virksomheden forsøger sig med nye styrkebaserede tilgange. 4. Anerkendelse og analyse For at udvikle sine styrker, må man lære af, hvad der virker. Det handler om nysgerrighed og om at undersøge, hvad der virker bedst i praksis. Det handler ikke om at kopiere noget fra ét område til et andet, men om at identificere de bedste principper. Side 4

5 Traditionelt er udviklingsfokus i organisationer knyttet til færdigheder. Ved at fokusere på netop færdighederne hos ens medarbejdere og teams er man kommet et langt stykke, men målet er ikke nået endnu. Den næste del af opgaven kan med fordel handle om at ruste medarbejderne til at gøre det, der styrker dem, så de i højere grad oplever deres job som et kald. I den forbindelse har nylig forskning i Tyskland undersøgt begrebet om at opfatte ens arbejde som et kald. Ud af en persons 5 primære karakterstyrker, hvor mange af disse tror du så, at en person, som opfatter sit arbejde som et kald, får brugt hver eneste dag? Forskernes konklusion var fire Hvor bruger jeres medarbejdere dagligt? MERE INFORMATION Dette dokument er skrevet af Mads Bab, stifter af den styrkebaserede konsulentvirksomhed Gnist. Mads er konsulent med stor erfaring, og han rådgiver ledere på top- og mellemniveau om virksomhedskultur, innovation og styrkebaseret ledelse. Desuden er han ekstern lektor på Aarhus Universitet, hvor han underviser i områder med relation til positiv psykologi i virksomheder, medarbejderengagement og styrkebaseret ledelse. Mads er forfatter til bogen Gnisten i arbejdslivet og er foredragsholder både herhjemme og i udlandet. For nærmere information eller tilladelse til at bruge dele af dette materiale kan du kontakte: Mads Bab Tlf Side 5

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere