STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION"

Transkript

1 STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION Større medarbejdertrivsel og øget effektivitet er gevinsten for virksomheder, der arbejder aktivt med at udvikle medarbejdernes personlige styrker. Forskning i positiv psykologi og herunder styrkebaseret udvikling bliver stadig mere efterspurgt som ledelsesredskab i private og offentlige virksomheder, der arbejder med at øge trivsel og præstation. Det er der mange gode grunde til ifølge aut. erhvervspsykolog og Master i Anvendt (MAPP) Ebbe Lavendt fra. Med sit igangværende ph.d.-projekt ved Københavns Universitet er han en af verdens førende eksperter på positiv psykologisk coaching. FREMMER PRÆSTATION OG TRIVSEL Positiv psykologi handler helt grundlæggende om at stille skarpt på styrker, ressourcer og muligheder, og forskning viser, at det største udviklingspotentiale ligger i menneskers styrker. En vigtig årsag til den stærkt stigende interesse for forskningen fra især ledere er de efterhånden mange undersøgelser, der dokumenterer, at medarbejdere er langt mere engagerede og produktive på jobbet, når de får mulighed for at bruge deres styrker og gøre det, de er bedst til. Det er i høj grad med ti at fremme præstation og trivsel, forklarer Ebbe Lavendt. LEDELSE I BRED FORSTAND Han samarbejder med Mads Bab, Master i Anvendt (MAPP) og stifter af virksomheden Gnist, om at gøre forskningen anvendelig som ledelsesredskab. Et af de mest brugte værktøjer inden for styrkebaseret ledelse er visuelle styrkekort baseret på VIA-metoden (se boks), og der er i dag en række gode eksempler fra arbejdslivet, der viser, hvordan de nye værktøjer kan anvendes inden for vidt forskellige grene af ledelse, herunder forandringsledelse og personaleledelse (se cases). Som konsulenter og coaches skal vi tænke i fornyelse, turde gå nye veje og prøve værktøjer af, der gør det nemmere og sjovere for ledere og medarbejdere at arbejde aktivt med styrker. Men vi skal samtidig i langt højere grad stå inde for, at der er solid forskning bag de metoder, vi anvender i vores praksis. Vi skal sikre, at det, vi anbefaler, også virker i praksis, fastslår Mads Bab. 1

2 PAS PÅ STYRKEFÆLDEN Man skal dog ikke være blind for de faldgruber, der kan ligge i arbejdet med styrker. Eksperterne er enige om, at ledere med et isoleret fokus på styrker risikerer at spænde ben for sig selv. En styrke i én sammenhæng kan være en svaghed i en anden. Det kan for eksempel være et problem, at man har svært ved at sætte mål og træffe svære beslutninger, fordi man eksempelvis har mere fokus på en styrke, der handler om vise venlighed. Det er vigtigt, at den enkeltes styrker ses i sammenhæng med jobfunktionen og hele tiden sikres den nødvendige fleksibilitet i rollen. FAKTA VIA styrker - Values In Action En af den positive psykologis grundlæggere, den amerikanske psykolog Christopher Peterson, ledte for godt ti år siden et stort hold internationale forskere i udviklingen af en klassifikation af centrale menneskelige styrker. Resultatet blev en klassifikation bestående af 24 såkaldte karakterstyrker fordelt i 6 overordnede kategorier. Forskningen bag VIA styrker er klar: Fokus på egne styrker har positiv virkning på menneskers trivsel, såsom mere selvværd og selvtillid, mindre stress, mere engagement og drivkraft og mere glæde. Styrkekort gør det abstrakte konkret Mange oplever det som meget abstrakt at tale om og forholde sig til et tema som styrker. Brugen af illustrative styrkekort gør det meget nemmere at hjælpe andre med at Finde, Forstå og Forankre egne personlige styrker. Styrkekortene bruges i dag af undervisere, vejledere, coaches, konsulenter og virksomheder, der arbejder målrettet med styrker. Kortene findes i forskellige varianter med udgaver målrettet unge i skolealderen samt voksne og er udviklet af henholdsvis erhvervspsykolog, MAPP Ebbe Lavendt, (http://), og stifter af Gnist, MAPP Mads Bab (http://gnist.com). 2

3 10 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE MED STYRKER SOM LEDELSESREDSKAB Dine medarbejdere: trives bedre er mere selvsikre har højere selvværd har mere energi og gejst oplever mindre stress er mere modstandsdygtige præsterer bedre er mere engagerede er bedre til at nå deres mål udvikler sig hurtigere og opnår vedvarende forbedringer Kilde: CAPP 2010 CASES (KORT VERSION) SKAT: KOMPETENCER FORGÅR, STYRKER BESTÅR SKAT er first mover inden for offentlig ledelse, når det gælder om brug af styrkebaseret udvikling i forandringsprocesser. Formålet er at ruste medarbejderne til at se nye karrieremuligheder og gå efter dem, når deres job forsvinder. At arbejde med styrker er et meget håndgribeligt værktøj, der er nemt at forklare til andre. For mennesker, der skal flytte sig til andre opgaver, ser jeg det som et kompas, du kan navigere efter. Når du som nogle medarbejdere her i organisationen har været ansat i år, er det rigtig svært at flytte sig fra kendte og trygge rammer. Det kan dog være en nødvendighed, enten fordi jobbet forsvinder, eller fordi der er brug for folk til nye opgaver. Men hvor kompetencerne bliver slidt, er dine personlige styrker noget, du kan tage med dig og bringe i spil, uanset hvilken opgave du sidder med, hvad enten det lovgivning, kundebetjening, revision eller noget andet, pointerer Hanne Christensen, HR konsulent i SKAT s Koncerncentersekretariat. Hun har været tovholder på et længerevarende kompetence- og karriereafklaringsforløb for 150 akademikere afholdt i samarbejde med DJØF. Hun er også ansvarlig for SKAT s interne coachteam, der stod for styrkebaseret coaching af deltagerne i udviklingsforløbet. Evalueringerne taler for sig selv: flotte ratings med coachingdelen som topscorer. Forløbet har været så stor en succes, at SKAT her i efteråret 2012 har introduceret et projekt for en ny medarbejdergruppe, nemlig som et personligt udviklingsforløb for HK-personale i Skatteministeriet under overskriften 'Gør dig klar til fremtidens udfordringer'. 3

4 BIOGEN IDEC: STYRKEBASERET SALGSLEDELSE KAN SES PÅ RESULTATERNE Biotekvirksomheden Biogen Idec arbejder aktivt med at udvikle sælgernes personlige styrker. Det sker for at forbedre trivsel og motivation, styrke kunderelationer og løfte salget. Her er der for første gang en test, der ikke fokuserer på alt det, du er mindre god til. Omdrejningspunktet er vores styrker og det, vi er gode til. For det er bevist, at det skaber trivsel og bedre livskvalitet, når vi gør det, vi er bedst til. I et team tror man ofte, at vi alle sammen skal kunne lidt af det hele. Men vi vil hellere arbejde aktivt med den menneskelige kapital, hvor vi fokuserer på den enkeltes styrker, og hvordan vi hver især bedst kan bidrage til at nå det fælles mål. Bag den styrkebaserede tilgang til salgstræning står Elsebeth S.S.M. Jensen, Key Account Manager og Sales Coach i Biogen Idec, der fremstiller og markedsfører lægemidler til behandling af multipel sclerose. Med en certificering i styrkebaseret udvikling har hun introduceret VIA styrker (se boks) i sit salgsteam som et led i udvikling og professionalisering af sælgernes personlige kompetencer. Det ultimative formål er at styrke de professionelle relationer med sygeplejersker og læger på hospitalernes scleroseafdelinger og derigennem påvirke salget. Opadgående spiral til salgsløft Som mennesker kan vi godt udvikle os ved at tage fat i vores svagheder. Men forskningen viser, at vi udvikler os endnu mere ved at fokusere på det, der fungerer. Når vi gør det, vi er bedst til, bruger vi os selv på en helt anden måde. Det giver mere energi og bliver en opadgående spiral. I dag præger det hele erhvervslivet, at vi skal nå mere på kortere tid. Jeg tror på, at når du forbedrer den menneskelige kapital ved at udvikle styrkerne hos de mennesker, du har i dit team, så får du også løftet dit salg. Og det vil man kunne måle på, understreger Elsebeth Jensen. BØRNEHUSET ÅKANDEN: STYRKETRÆNING SOM LEDELSESREDSKAB Daginstitutionen Åkanden i Nordsjælland har sat fokus på medarbejdernes styrker i det daglige arbejde. Det får opgaver og ressourcer til at hænge bedre sammen med pædagogikken og styrker arbejdsmiljøet - alt sammen til gavn for børnene. I forhold til børn er det helt naturligt at arbejde pædagogisk med styrker og det de er gode til. Nu har Heidi Paaske Jørgensen, cand.pæd.psych. og daglig leder af den integrerede institution Åkanden i Værløse, også introduceret styrkebaseret udvikling som ledelsesredskab og har indtil nu coachet en stor del af institutionens faste medarbejdere til at finde frem til deres personlige styrker. Tilbagemeldingerne fra de medarbejdere, der har taget imod tilbuddet, er meget positive. De synes, det er vildt sjovt, at der nu bliver sat ord på deres topstyrker, og jeg oplever også, at medarbejderne bliver mere åbne over for kollegernes styrker. Samtidig er det blevet lettere for mig at argumentere for, hvorfor en konkret opgave skal ligge hos en bestemt medarbejder eller team. Vi har simpelthen ikke tid til, at alle løber rundt efter den samme bold. På den lange bane håber jeg, at vi får frigjort ressourcer til andre opgaver, siger Heidi Paaske Jørgensen. 4

5 Hun ser det som en proces, der gradvis ændrer måden at tænke, tale og handle i positiv retning. Vinderne er børnene. Det er min hypotese. Det er blevet helt legalt at stå ved, at kollegaen er god til noget, og jeg er god til noget andet. Så har vi alle gjort det på den halve tid, og begges ressourcer kommer hurtigere tilbage på børnene. Børn udvikler sig ved at få nærvær. Jo flere af disse tidslommer, vi kan finde, og jo flere øjne og ører er der på børnegruppen, des mere udvikling kan vi skabe, fastslår Heidi Paaske Jørgensen. FRITIDSCENTER RANDERSVEJ, ÅRHUS: STYRKER UNGES VALG AF UDDANNELSE De unge i landets fritidsklubber er bedre rustet til at vælge uddannelse, når de kender deres personlige styrker. Fritidscenter Randersvej i Århus har søsat et udviklingsprojekt, der skal hjælpe unge til at finde den indre motivation og træffe de rette uddannelsesvalg. Det er langt fra alle unge, der følger deres hjerte, når de skal vælge uddannelse. Mange lader sig nemt påvirke af forældre, venner og lærere. Fritidscenter Randersvej har taget udfordringen op og sat sig for at hjælpe unge med at finde og bruge deres personlige styrker til at træffe bedre uddannelsesvalg. Det sker som et led i Århus kommunes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Et af midlerne til at nå målet er illustrative VIA styrkekort, der anvendes som redskab til at skabe dialog og refleksion hos de unge om, hvad de er rigtig gode til, og hvad de brænder for. Styrkekortene adskiller sig positivt fra andre værktøjer ved at være orienteret mod de unges ressourcer frem for svagheder. De unge, vi gerne vil have fat i, har mange gange oplevet at falde ud af et system og fejle. De bliver traditionelt mødt med krav om at rette fejlen og løse problemet. Her gør det en stor forskel at arbejde med styrker, hvor vi i stedet bygger dem op med udgangspunktet i det, de kan. Når der er fokus på det, der fungerer, får vi mulighed for at skabe en helt anden dialog og refleksion, forklarer fritidsleder Elin Andersen, Midtbyklubben i Århus, der er en del af Fritidscenter Randersvej. OM FORFATTERNE Artiklen er skrevet i et samarbejde mellem: Ulla Schade, journalist, kommunikationsrådgiver & coach, Ebbe Lavendt, autoriseret erhvervspsykolog, Master i Anvendt og ph.d.- studerende, Mads Bab, Master i Anvendt, Citer venligst denne artikel som: Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Styrkebaseret lederskab fremmer trivsel og præstation. København:. 5

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Det Personalepolitiske Forum Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Maj 2008 Det Personalepolitiske Forum Projektledelse Marlene Skou Jørgensen,

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet?

Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet? Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet? Af Karin Jessen Forfatter til bogen: Motivation og ledelse www.ps4.dk Hver eneste dag går vi alle på arbejdet med den hensigt, at det skal

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Den Sociale Magasinet Udviklingsfond Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Slip kontrollen, lad brugerne styre

Slip kontrollen, lad brugerne styre STOF nr. 21, 2013 Slip kontrollen, lad brugerne styre - I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Så er ferien slut og du har forhåbentligt nydt en god ferie uden arbejde eller hvad? Vi vil meget gerne have dig til

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet Netværks Akademiet WORKBOOK DNA networking udnyt dit netværkspotentiale - FÅ HEMMELIGHEDEN VED AT KOBLE ENKLE EFFEKTFULDE COACHING-TEKNIKKER MED DINE NETVÆRKSKOMPETENCER Netværks Akademiet NAVN... VIRKSOMHED...

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere