Projektstatus: FESTIVAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektstatus: FESTIVAL + 2014"

Transkript

1 Projektstatus: FESTIVAL

2 KMØ Festival+ er et af ni projekter under kulturaftalen Kulturmetropol- Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra Af de 26 kommuner deltager otte kommuner i Festival+: Egedal, Køge, Gentofte, Helsingør, Ishøj, København, Rudersdal og Rødovre Golden Days har siden 2012 været en del af Festival +, og CPH:DOX indgik i samarbejdet fra

3 Forandringsmodel Ressourcer Aktiviteter Resultater Brugerrettede effekter Samfundsmæssige effekter Lokale festivalaktiviteter Nye oplevelsesprodukter og -designs Kulturtilbud med øget vidensindhold og læringspotentiale Attraktiv og synliggjort kulturregion Festivaler Kommuner Kulturaktører/Instit utioner Finansiering Partnerskaber Regionale/tværgåen de festival-aktiviteter Kampagner og markedsføring Møder mellem GD/DOX sekretariat, kommuner og institutioner samt møder i fora på tværs Sparring, udvikling, vejledninger og erfaringsdeling Brug af stedsspecifikke og alternative locations/venues Presse/omtale Nye målgrupper Fælles kommunikationsredskaber Større volumen: geografisk, publikumsmæssigt, fondsmuligheder og mediepartnerskaber Øget samarbejde og dialog på tværs af kommunegrænser. Stor tilfredshed. Synlighed og identitetsskabelse Bedre udfoldelsesmuligheder for kulturelle aktører og større gennemslagskraft Sammenhæng mellem de lokale aktiviteter og øget bevidsthed om at være en del af en helhed (en festival og en kulturregion) Sammenhængskraft i regionen Investering i kultursamarbejde på tværs af kommunegrænser Vækst / oplevelsesøkonomi Flere tværgående og årligt tilbagevendende festivaler i regionen Øget volumen, tyngde og udviklingsrum til regional festival 3

4 FESTIVAL 2014 Golden Days Golden Days er en public service festival, der har til formål at formidle viden og historie til den brede befolkning. Golden Days Festivalen satte fra september 2014 fokus på første verdenskrig og dens chokbølge af forandringer. Festivalen tog emner op som dadaisme, seksualitet, granatchok, krigshaver, skyttegrave og ekspressionisme - og stillede desuden skarpt på, at krigen gjorde Danmark til en del af det moderne Europa. DOX:ON:TOUR CPH:DOX, Copenhagen International Film Festival er Skandinaviens største dokumentarfilmfestival. Med DOX:ON:TOUR skabte CPH:DOX en regional festival fra 21. oktober 13. november 2014, som bød på filmvisninger med dertilhørende debatter, samtaler eller events både i biografer, men også i alternative venues som f.eks. svømmehaller, kirker, rådhuse, supermarkeder, slotte og museer. 4

5 Festivalaktiviteter Golden Days - uddrag fra festivalens program: HELSINGØR Forfatterforedrag, Carsten Jensen, M/S Museet for Søfart Futuristisk koncert med Naksipaksi, Kulturværftet Folkekøkken og skyttegravsteater, Kulturhavnen Mød forfatter Jan Gillou, Helsingør Bibliotek RØDOVRE Gallipoli, tyrkisk storfilm, Kulturhuset Viften Klar til kamp? Orienteringsløb, Oplevelsescenter Vestvolden, Eibybunkeren Foredrag Martin Zerlang om 1914, Ejbybunkeren Folkekøkken ved Rådhuset EGEDAL Gershwin & Carl Nielsen-koncert, Ølstykke Bibliotek Folkekøkken, Egedal Centeret RUDERSDAL Film Lawrence of Arabia, Biblioteket Birkerød Udstilling Krig , Mothsgården Folkekøkken, Rudersdal Centeret DOX:ON:TOUR uddrag fra festivalen program: GENTOFTE Natural Resistance + naturvinsmagning på Bernstorff Slot ThuleTuvalu + debat om klimaforandringer i Kildeskovshallen KØGE Sume + oplæg om grønlandsk kultur og identitet i Køge Bio+Køge Bibliotek Genetic Me + instruktørbesøg og debat om genetik og personlighed på Tapperiet ISHØJ The Great Museum + oplæg om museumskuratering på Arken Palestine Marathon + samtale om arrangering af løb i Palæstina i Ishøj Bio KØBENHAVN Bronx Obama + mød Obama-lookalike og skriv tale han fremfører på Bremen Teater Just Eat It: A Food Waste Story + debat om madspild i ny Netto-butik Marx Marathon på Arbejdermuseet Magt, kærlighed og dominans foredrag i KBHs byret og på CPH Jailhouse 5

6 Årets resultater Nye oplevelsesprodukter og -designs Brug af stedsspecifikke locations Presse/omtale - Udvikling af nye og innovative kulturtilbud. Bl.a. Samproduktion mellem festivalerne og lokale aktører. Goldens Days folkekøkken indtog både byens rum og andre rum. - Utraditionel og stedsspecifik tænkning, modig planlægning er med til at rykke forestillingen om, hvor kulturen er, hvad oplevelser kan være samt hvilke muligheder det lokale rummer. DOX:ON:TOUR viste film i kirker, svømmehaller, rådhuse og museer. - Øget pressevolumen både regionalt og kommunalt. Begge festivaler fik sammenlignet med tidligere år det hidtil højeste antal presseklip i Golden Days fik ca. 600, mens CHP:DOX fik ca Nye målgrupper Fælles kommunikationsredskaber Større volumen: geografisk, publikumsmæssigt, fondsmuligheder og mediepartnerskaber Øget samarbejde og dialog på tværs af kommunegrænser. Stor tilfredshed. - Øget deltagelse fra nye målgrupper. Den højeste andel deltagende mænd (39%) i Golden Days historie. Med DOX:ON:TOUR henvender festivalen sig til et ældre publikum end CPH:DOX. - Inspirationsforum og videndeling i udviklingsproces. Grafisk værktøjskasse, fælles PR-materiale, online platforme samt billetportal (Golden Days). - Som regional begivenhed øges festivalernes attraktivitet både i fondsøjemed samt for større partnerskaber. Samarbejdet med DR gjorde at mennesker har set Golden Days på TV. - Aktiviteter og initiativer på tværs af kommunegrænser. Med mindre projektgrupper er der etablerede Golden Days kontakt på tværs af kommunerne, hvor videndeling, ideudveksling og samproduktion har fundet sted. Flere tog ejerskab og initiativer og viste stor iver og glæde ved at samarbejde. Partnere er meget tilfredse med samarbejdet. - 6

7 Årets effekter Kulturtilbud med vidensindhold Synlighed og identitetsskabelse Bedre udfoldelsesmuligheder for kulturelle aktører og større gennemslagskraft Sammenhæng mellem de lokale aktiviteter og øget bevidsthed om at være en del af en helhed (en festival og en kulturregion) - Vidensindhold: Golden Days arbejder strategisk med at skabe vidensbaserede oplevelser indenfor festivalens format. I dette tilfælde handlede det om at placere en fjern verdenskrig i publikums bevidsthed. DOX:ON:TOUR fokuserede på film med et spændende samfundsperspektiv, der kunne diskuteres videre efter filmen. - Genkendelse og identitet: Stor sammenhængskraft på tværs gennem festivalernes PR kampagne bl.a. gennem synlighed i byens rum. Genkendelse og forventning til indhold. Borgerne indskriver sig identitetsmæssigt i at være en del af festival og en større, regional kulturbegivenhed. - Kontinuitet og ejerskab: Festival+ skaber en vækstplatform og et udviklingsforum for både gengangere og nye festivalpartnere. Kontinuiteten fra år til år styrker kvalitet og udbud af arrangementer. Samarbejdets tillidsrum giver festivalpartnere mulighed for at tage endnu mere ejerskab og være endnu mere modige i deres planlægning. - Sammenhængskraft: Udover PR kampagner, der binder festivalerne visuelt sammen, arbejdede Golden Days i år også med indholdsaktiviteter der binder festivalen sammen på tværs herunder print selv udstilling, foredragsturne, filmpakker, folkekøkkener samt deling af aktiviteter til børn. Denne sammenhæng og synergi på tværs, skal få brugerne til i endnu højere grad at opleve, at de er en del af en større regionalbegivenhed. 7

8 Utilsigtede effekter 2014 Festivalernes samarbejde med kulturinstitutioner og kommuner -Golden Days oplever, at samarbejdet fungerer bedst, når koordinatoren er forankret i en kulturinstitution eller når samarbejdet med kulturinstitutionerne er meget stærkt. Som festival er man afhængig af kulturinstitutionernes velvilje og engagement, derudover er Golden Days direkte tilknytning til de lokale kulturinstitutioner vigtig efter kulturaftalens ophør. -I 2015 skal der i god tid for CPH:DOX s vedkommende udarbejdes en præcis plan for hvilke målgrupper og interessenter i kommunen, der kan tænkes at have interesse for et givent event samt stå for at kontakte, institutioner, virksomheder m.m. for at få flere publikummer. - CPH:DOX skal kampagnemæssigt tilpasse sig kommunerne. CPH:DOX opererer med en programdeadline ca. en måned før festivalstart og offentliggør programmet ca. 3 uger før. Dette har vist sig for kort tid for kommunerne. Der er enighed om at lægge deadline tidligere næste år. Dette kan betyde et lidt mindre filmudvalg. 8

9 Endnu ikke realiserede effekter Golden Day Festivalen ser bl.a. på Spil Dansk Dagen i planlægningen af en forretningsmodel efter denne kulturaftales ophør i Golden Days vil på længere sigt lægge op til en høj grad af publikumsinddragelse. Der arbejdes på, hvordan man kan gøre publikum til medskabere og afsendere af arrangementer var pilotprojektåret for DOX:ON:TOUR. Der er mange gode ting at bygge videre på. Fremover er den primære opgave at få flere folks øjne op for det stærke koncept, bl.a. igennem strategisk outreach og en længere marketingsperiode. CPH:DOX vil også arbejde videre med flere initiativer, derudover PR-kampagnen, skaber sammenhæng og synergi på tværs af kommunerne.

10 Konklusion - Investering i det regionale kultursamarbejde: Alle parter profiterer af mødet på tværs i forhold til netværk, videndeling og indsigt i lokale potentialer. Samarbejdet er et udviklingslaboratorium for både festivalerne regionalt og for festivalpartnerne lokalt og regionalt. - Netværk og partnerskab: Netværks- og tillidsopbygning mellem festivalerne og koordinatorer/lokale institutioner øger mulighederne for flere og større arrangementer. Det tager tid, men erfaringerne viser, at der tages ofte mere ejeskab og initiativ lokalt. - Kontinuiteten: Kontinuiteten i samarbejdet giver et bedre evalueringsgrundlag og indsigt i festivalens muligheder og udfordringer for både festivalerne og for koordinatorerne. Dette skaber afsæt for en målrettet udvikling af samarbejde og metoder. - Partnerskabsanalyse: Golden Days udarbejder hvert år en evaluering med festivalens partnere. 79 % af festivalens samarbejdspartnere svarer, at festivalen i 2014 bidrog til at tiltrække nye målgrupper og 61% at det er en fordel at være en del af festivalen, så generelt er der stor tilfredshed med samarbejdet. 10

11 Konklusion: Den samlede indsats Festival + har som en del af den første kulturaftale været en afsøgning af, hvordan man på tværs af kommunerne kan arbejde sammen om kultur. Festival+ har med god succes arbejdet med at udbrede Golden Days fra at være en københavnerevent, til nu også at være en event der overskrider regionens grænser og CPH:DOX har været On Tour i regionen. Golden Days og CPH:DOX er professionelle samarbejdspartnere, der leverer kvalitetsoplevelser til regionens borgere. Festivaler af begge slags er, trods deres indbyrdes forskellighed som henholdsvis dokumentarfilmfestival og historisk festival, oplagte i forhold til regionens mange venues og indbyggere. Festivalerne har i dialog med lokale kulturinstitutioner skabt nye og innovative aktiviteter med en relevant merværdi for de deltagende kommuner. Festival + har vist, at det tager tid at bygge et samarbejde op mellem kommuner og festivaler, ligesom det tager tid at konsolidere et publikum til festivalernes aktiviteter. Golden Days har været med fra begyndelsen i Festival + og har i løbet af de sidste tre år haft tid til at udvikle et samarbejde mellem kommunerne, der rækker ud over festivalens visuelle kampagne. I 2014 var der særligt fokus på at samarbejde på tværs regionen og netværke. På at pulje ressourcer og koordinere indsatser. Således nedsattes en række arbejdsgrupper, der ide- og erfaringsudvekslede, overensstemte og koordinerede indsatser. Festivaler er begivenheder, der meget sjældent holder sig indenfor kommunegrænser, ind imellem kan holdes indenfor en region, men oftest, hvis de er rigtig gode, får de en karakter af væren udenfor traditionelle styringsmæssige opdelinger af land og regioner. Projektejerkredsen for Festival +vurderer, at mange flere festivaler er egnede til udbredelse og kunne gøres mere vedkommende for flere ved at blive bredt ud.

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

KulturMetropolØresund

KulturMetropolØresund KulturMetropolØresund Kulturaftalens betydning for borgerne og kulturindsatsen i en samlet kulturregion Foto 06 Golden Days: Imagebureauet 08 Decimeterhalvmaraton: Projektfoto 10 Sæt Kulturen I Spil: Malene

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 Årsrapport 2014 Indhold Kontekst i KMØ Delelementer Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektpionererne Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 KMØ Projektspace

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Evaluering af de seks indsatsområder Børnekulturområdet Det har været en hovedmålsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle en

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Indhold 1. Indledning og koncept 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger 3. Kampagnens budget 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens resultater

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og 217.000 jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige

På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og 217.000 jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige N O T A T Uddrag af regionernes erhvervsudviklingsstrategier Region Nordjylland Oplevelsesøkonomi Baggrund - Nye oplevelseserhverv I takt med at flere og flere løntunge produktionsjobs og også mange videnjobs

Læs mere

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 Geopark Odsherred - Strategi 2015-2018 Udarbejdet af: Geopark Odsherred - marts 2015 Tekst og tilrettelæggelse: Sekretariatet for Geopark Odsherred Fotos og illustationer:

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 Oresund Event Center FORANALYSE Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 6 Indledning s. 3 Aktøranalyse s. 25 Summary & Anbefalinger s. 6 Borgeranalyse

Læs mere

Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter 2010-2012

Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter 2010-2012 Projekt Videreudvikling af Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter 2010-2012 Afsluttende evaluering december 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Områdeprofil... 5 2.1. Indkomster... 6 2.2.

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 I juni 2010 fremlagde regeringen sin strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv, som har til formål at øge kulturudvekslingen

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere