Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A."

Transkript

1 OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr. Sønderborg 721 Ejer: Sønderborg Kommune Anvendelse: Undervisningsformål Arkitekt: Ukendt Opførelseår: ff. Bygninger: Ældste del opført (ukendt arkitekt, muligvis kgl. bygningsinspektør til 1864, L. A. Winstrup) i nygotisk stil med rødt murværk isat bånd af sortglaserede sten. Udvidelser 1939 og Ældste del ret velbevaret. Historie: Opført som Höhere Bürgerschule (realskole) under navnet Herzog- Friedrich-Schule. Efter 1912 almindelig skole, offentlig tysk skole, derefter dansk folkeskole. I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt har mange paralleller til Winstrups Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. Wiinstrup Hovedbygningen omfatter en toetages bygning på fem store vinduesfag, beliggende langs Kirkegade med en jævngammel vinkelbygning vinkelret bagud. Dertil tilbygninger bagud og mod øst, samt en selvstændig (næsten) gymnastiksalsbygning, som formodes at være fra 39. Det ældste byggeri er præget af historicistiske og lidt grove detaljer, dybtliggende vinduer i muret dobbeltfals og med segmentbuede stik over. Vinduerne er med lige overkarm og udmuring over, samt dekorative glaserede enkeltsten omkring vinduerne, samt glaserede, skrå, murede sålbænke. Dertil kommer dekorative bånd og hjørneudsmykninger af ligeledes glaserede sten alle glaserede sten er mørke/dodenkopfarvede. Vinduerne synes at være originale. Lav muret trempelkonstruktion, der er udkraget og muret i dekorativ mønstermur. Midt på facaden en muret gavlkvist med kamtakker (som i Haderslev). Midt på facaden synes en tidligere hovedindgang erstattet af et upassende vindue. Muret gavlkam ført over taget og afsluttet øverst og nederst med trapper øverst og nederst. Stejlt skifertag med i alt seks små kviste med udhæng på gadesiden. Vinkelbygningen er på østsiden delvis dækket af nyere tilbygning, mens der på vestsiden er isat en uheldig kvist i taget. Vinduerne i vinkelbygningen er samme type med segmentbuede stik over. Tilbygning mod øst er nyere og ret uheldig i forhold til den oprindelige bygning, mens den fritliggende salsbygning med helvalmet tag er nydelig og neutral i forhold til den oprindelige bygning. Kvist i vinkelbygning bagud, ovenlys i tagfladerne, samt stort vindue på facaden. Hovedbygningen som helhed velbevaret Neutrale 1

2 Tidligere Kreisamt Adresse: Brorsonsvej 1-3, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 716 & 913 Ejer: Sønderborg Kommune Anvendelse: Kunst- og musikskole mm. Arkitekt: Ukendt/Rellensmann Opførelseår: 1878/1914 Bygninger: Brorsonsvej 1: 1914 af regeringsarkitekt Rellensmann, Brorsonsvej 3: Opført 1878, ukendt arkitekt. Et interessant kompleks, hvor Brorsonsvej 3 er et fint eksempel på den nygotiske Hannoverskole, mens Brorsonsvej 1 er et sent eksempel på hjemstavnsstilen i den nybarokke udgave. Historie: Opført som kontorer og bolig for Sønderborg kreds, amtshus for Sønderborg Amt (1960 udvidet med forbindelsesbygning til Skolevej 18), fra 1970 ejet af Sønderborg Kommune og anvendes til forskellige skoleformål. Nr. 1 er et pudset hus i to etager, under et stort helvalmet tegltag og med småsprossede vinduer og forskellige udbygninger. Hjemstavnsstil med historiske, nybarokke stiltræk. Nr. 3 er ligeledes to etager under et stort valmet skifertag, men i modsætning til nr. 1 en udpræget facadebygning med symmetrisk anbragt, muret gavlkvist. Stiltrækkene er udpræget gotisk inspireret. Nr. 1 er gråpudset, oprindeligt, og med stort set samtlige originale vinduer intakt. Herunder bl. charmerende og karakteristiske udbygninger med hjørnekarnap med barokt præget tag med sving, og opført i to etager som en slags hjørnetårn. Gadesiden mod Brorsonsvej er husets ansigt, hvilket markeres med en stor muret kvist med barok murkrone, samt en stor buet karnap i den nordlige del. På sydsiden mod gaden markerer hjørnekarnappen sig som et rigtigt tårn, mens der i øvrigt er syv fag vinduer, samt også her en buet karnap i stueetagen. Mod vest er der en mindre, oprindelig forlængelse af huset, der afsluttes med en glasveranda med svungent baroktag. Hele huset er samlet under et stort, valmet tegltag. Facaderne står i den oprindelige grå cementpuds med bl.a. dekorative, enkle bånd i etagehøjderne og under vinduerne. Huset fremstår i det ydre uhyre oprindeligt. Den grå puds giver en smule preussisk præg havde huset været i røde mursten var det tættere på hjemstavnsstilen. Nr. 3 er stilmæssigt af en ganske anden og egentlig mere velkendt type med facaderne i gule mursten med beskedne røde dekorationer i form af bånd over og under vinduer, bryn og gesims med mønster. Huset har skifertag i en kompliceret udformning med skotrender, idet der mod gaden er symmetrisk anbragt gavlkvist over tre fag, mens der både mod syd og nord er tilsvarende murede gavlkviste, og mod vest en større længe med to vinduesfag med god afstand. Mod nord giver gavlkvisten adgang til en oprindelig terrasse i 1. sals højde, mens der mod gaden er hovedindgang. De tre gavlkviste afslutter med gotiske blændinger med tilsvarende spidsbuede vinduer, mens alle øvrige vinduer er segmentbuede, neo-gotiske, vinduer. En udbygning med vest er beklædt med skifer, der synes at være oprindeligt. Her er en uheldig spindeltrappe i stål opsat som flugtvej. Samtlige vinduer synes at være oprindelige, mens den centrale indgangsdør fra gaden er skiftet ud. I taget mod nord et par små, oprindelige kviste, mens der er et par senere isatte ovenlysvinduer. Tilbygninger, der i beskedent omfang har forstyrret de oprindelige bygningskomplekser. Tilstanden på begge ejendomme er god, og der er en meget høj grad at bevaringsværdi Beliggenheden er negativt præget og domineret af den gennemskårne vej umiddelbart langs med sydsiden af nr. 1 positivt er at Brorsonsvej er, stille og fredelig. 2

3 Tidligere marinestation og -skole Adresse: Gerlachsgade 2, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 854 GPS-koord. Ejer: Forsvarsministeriet Anvendelse: Sønderborg Kaserne Arkitekt: Eugen Fink Opførelseår: 1905 ff. Bygninger: To store blokke, opført efter tegninger af marinearkitekt Eugen Fink. Oprindeligt tænkt som symmetrisk anlæg med tre blokke, kun de to nærmest byen blev opført. Et hovedmonument i det tyske kejserriges arkitektur, efter ønske fra kejseren opført i stilen inspireret af de tyske ordensborge, men i forhold til den et par år yngre marinestation i Mürwik ved Flensborg mere moderne i stilen med indslag af Neustil / Jugendstil. Ret velbevaret med originale vinduer og intakte trappegange; i det indre en del moderniseringer af de enkelte rum. Historie: En af de tre nye marinestationer, som anlagdes i forbindelse med opbygningen af den tyske højsøflåde efter 1890 og udflytningen fra Kiel. Siden 1920 dansk kaserne og sergentskole. Består samlet set af to svagt U-formede bygninger, hvor den nordligste var tænkt som den centrale bygning, med et stort, fæstningsagtigt tårn på det sted, der skulle have været symmetri-omdrejningspunktet. Begge de store bygninger er opført i tre etager i røde mursten og med tag af røde bæverhaler. Afslutningen ved gavlene er alle steder markeret med tværgående bygninger, den sydligste lidt længere end de øvrige, alle opført i fire etager med en markeret rygning og gavl mod vest, der markerer bygningen. I tagfladen mellem gavlafslutningerne, henholdsvis midterpartiet med gavl, er også selve bygningen i fire etager, dog udformet som mansardetage med bæverhaler også på fronten. Det store midtertårn har tydelig borgkarakter med en udkraget øvre etage under det stejle tag. Der er på alle fire sider en række små vinduer (glugger) og taget er belagt med bæverhaler som de øvrige tage. Tårnet afslutte foroven med en anseelig lanterne med kobbertag. Mellem de to store bygninger er der indkørsel, flankeret af to små, helvalmede vagtbygninger i en etage. Samtlige vinduer synes oprindelige og er udformet som dybtliggende, segmentbuede, store vinduer. I stueetagen er vinduerne brede og under en halvcirkelbue, og dermed markerede i forhold til resten af huset. Murværket er en ret rød sten og mest markant i kraft af sin imponerende størrelse. Murværket er uden de helt store dekorationer, bortset fra samtlige gavle, der har pudsede blændingsfelter. Stilen er generelt historicistisk. Mansardetagen (4. etage) er på langsiderne markeret som sådan, mens den på tværbygningerne ved gavlene er markeret med mønstermurværk og pudsede blændingsfelter. Den sydlige bygning har en tårnagtig opbygning der afsluttes med en bastion med flagstang. Mod gården mod øst har denne bygning til dels udformning som en tværbygning, hvor der på den nordlige bygning er en klar tværbygning med helvalmet tværbygning. De mest synlige ændringer i det samlede anlæg er to elevatortårne på gårdsiden mod øst, samt adskillige ovenlysvinduer Tilstanden er præget af god vedligeholdelse, og i betragtning af bygningernes alder er den god. Imponerende beliggenhed meget markant beliggenhed, der understøtter tidens opfattelse af militærets ganske væsentlige position i samfundet, og ikke mindst i disse yderområder i det Tyske rige. 3

4 Tidligere Sonderburger Bank Adresse: Perlegade 26, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 226 Ejer: Danske Bank Anvendelse: Bank Arkitekt: Johann Theede Opførelseår: 1907 Bygning: Opført af arkitekt Johann Theede, Kiel, i en nationalromantisk stil med brug af granitsten til hele facaden, men med fine Jugendstil-detaljer, bl.a. vinduesbrystninger på 1. sal og smedejernsport. En voldsom og symbolsk bygning, i nær familie med offentlige monumenter som Knivsbjerg-tårnet. Øverst på gavlen mod gaden er indhugget et sejlskib som symbol på marinebyen, mens de tidligere bogstaver Sonderburger Bank er borthugget. I det ydre velbevaret, i det indre meget ombygget. Historie: Opført for Sonderburger Bank, efter 1920 Landmandsbanken, i dag Danske Bank. Gavlhus i to etager under et stejlt heltag. Pudset hus, bortset fra facaden, der i nationalromansk stil er fuldstændig beklædt med granit. Relativt smalt baghus, der består af to dele det bageste en smule smallere end det forreste. Bygningen er i tre etager og har stort set originale vinduer. Taget er stejlt og teglklædt. Bagest på grunden er huset påbygget en ret uheldig banktilbygning i en etage og med fladt tag. Facade mod Perlegade er ret enestående i sin udformning man må konstatere at pengene tilsyneladende ligger godt forvaret bag de solide mure! Huset har en romantisk, borgagtig karakter, der bl.a. understreges af relativt smalle vinduer med lodrette granitsøjler imellem, samt den overhvælvede meget markante gennemgang til bagarealerne., udformet som en gavl på gavlen. Den store gavl er asymmetrisk i sin udformning, idet der til venstre i 2. og 3. etage er tilbagetrukket altan. Gavlen mod øst har en udenpåliggende altan i 3. etage. Tilbygning mod øst samt en række udefinerede indvendige ombygninger Farven på det pudsede hus er ganske upassende til stilen. Rimelig god Bagarealernes forskellige udnyttelse er ikke af god, bymæssig standard. Ahlmannskolen Adresse: Kongevej 35, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 2802 Ejer: Sønderborg Kommune Anvendelse: Kommuneskole Arkitekt: Magnus Schlichting/Dall & Mundt Opførelseår: 1910 Bygninger: Ældste del opført 1907 efter tegning af Magnus Schlichting, Flensborg, i typisk nordtysk nationalromantik udvidet mod nord med bygninger i dansk bedre Byggeskik-stil af arkitekterne Andreas Dall og Holger Mundt. Senere udvidelser 1948 og Tilsammen et spændende anlæg, hvor typisk tysk og typisk dansk mødes. Ret velbevaret anlæg. Historie: Opført som Bürgerschule, efter 1920 dansk kommuneskole. 4

5 Skt. Marie Menighedshus Aresse: Østergade 1, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1145 GPS-koord Ejer: Skt. Marie Sogn Anvendelse: Menighedshus Arkitekt: Carl Voss Opførelseår: 1910 Bygninger: Opført efter tegning af arkitekt Carl Voss, Kiel, der var en af hjemstavnsstilens forkæmpere og medstifter af Baupflege Tondern. Stilen med pudsede facader, smalle vinduesrækker og mansardtag tækket med bæverhaler er bygningen dog mere et eksempel på almen tysk nybarok med jugendstil-detaljer end slesvigsk hjemstavnsstil. Velbevaret anlæg i såvel ydre som indre. Historie: Opført som menighedshus, hvilket det fortsat er. Vanskeligt definerbar bygning består af hovedhus med to gavlkviste mod gaden samt samtidig påbygget vinkelbygning bagpå,med sal etc. fra terræn. Vinduer i stueetagen er brede kurvehanksbuede, mens en del vinduer i 2. og 3. etg. er enkeltrammede og delt af markante murpiller, der giver huset bidrag til det nationalromantiske, borgagtige. I den bageste del af bygningen er der også jugendagtige indgangsdøre både mod nord og syd. Vinkelbygningen bagtil er lidt mere enkel i udtrykket. Der er store gennemgående vinduer i dobbelt højde under kurvehanksbuede stik i salsbygningen mod vest, mens bygningen mod øst har alm. korspostdelte vinduer - alle vinduer med krydssprosser. Enkelte kviste i manzarden, også originale. Kun beskedne Huset er i det ydre meget originalt og vel vedligeholdt. Omgivelserne er relativt neutrale, og der er et rimeligt samspil med de næsten samtidige bygninger på Kongevej. Hele komplekset står pudset, delvis sprutpudset, samt hvidmalet. Bygningen fremstår som toetages og med mansardtag overalt, tækket med røde tegl/bæverhaler. Mod syd, væk fra gaden, er bygningen til dels med fuld kælderetage pga. terrænspring. Alle vinduer er hvide og tilsyneladende originale, indrammet af en glatpudset dekoration. Hovedbygningen har refendfuget underdel, tilbagetrukket hoveddør i midten mellem de to fremhævede gavlkviste, der går helt 5

6 Tidligere Rigsbank Adresse: Kongevej 58, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1009 Ejer: Privateje Anvendelse: Advokatkontorer Arkitekt: Anton Huber Opførelseår: 1908 Bygning: Opført 1908 efter tegning af Anton Huber. Et fint eksempel på hjemstavnsstilen, men med en enkelthed, der peger frem mod Neue Sachlichkeit. Af det interessante inventar, der var udført af Anton Huber, Kunsthåndværksskolen i Flensborg, er der nu kun få rester men de kvadratiske facaderelieffer stammer fra Huber. Historie: Opført som tysk rigsbank, efter 1920 solgt til privateje. Enkelt længehus i 2 etager med helvalmet tegltag og fremtrukne sidepartier (vinkelbygninger) mod vest og halvrund karnap i to etager mod Kongevej. Opført i røde mursten og med blådæmpede vingetegl på taget. central hoveddør over midterpartiet er der en altan med hvidmalet værn i træ og murpiller. I bjælkelagshøjde er der i begge langsider dekorative relieffer formentlig kalksten. I tagfladen er der på alle fire sider såkaldte flagermus-kviste suppleret med en tilsvarende fabrikskvist mod vest, midtpå. På grund af stort terrænfald mod vest er der en meget pompøs terræntrappe til hoveddøren med et svungent forløb og kranset af værn i træ med pudsede søjler. I det ydre ingen Meget fin og original tilstand Den pompøse, udvendige trappe spille godt op til huset, der i øvrigt markerer sig fint blandt de øvrige på Kongevej. Et relativt kompakt hus, præget af den tyske hjemstavnsstil i en relativt enkel udformning. Facaden mod Kongevej er domineret af den ret store, halvrunde karnap, der afsluttes for oven i gesimshøjde og med helvalmet, knækket tag. I karnappen og nordgavlen er enrammede vinduer, mens der i facaderne i øvrigt er korspostdelte rokokoagtige vinduer. Stueetagens vinduer er samlet i tilbageliggende felter med markeret fremtrukket bryn over, to og to, mens sidepartierne mod vest har den samlet tre og tre. Midterpartiet mellem de fremtrukne sidelænger er fremtrukket til sidepartiernes linie i stueetagen med 6

7 Statsskolen Adresse: Kongevej 37, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1140 Ejer: Undervisningsministeriet Anvendelse: Sønderborg Gymnasium Arkitekt: Jürgensen & Bachmann Opførelseår: Bygninger: Opført af arkitekterne Peter Jürgensen og Jürgen Bachmann, Charlottenburg/ Berlin, efter offentlig arkitektkonkurrence Jürgensen & Bachmann hørte til de kendteste arkitekter i Tyskland og det smukke og velbevarede anlæg er et hovedværk både i hjemstavnsstilen og tysk arkitektur generelt. Supplerende gymnastiksal påbygget 1938, tilbygninger 1926 og 1966 ff. Velbevaret med originale vinduer og døre, idet indre en del moderniseret med forsænkede lofter mv. Historie: Opført af Sønderborg by, efter at byen til gengæld for placeringen af marinestationen havde forpligtet sig til at sørge for beder forhold for byens Oberrealschule. Efter 1920 dansk gymnasium. Opført som længehus med helvalmet tag, den sydlige del fremstår som en forlængelse. Der er påbygget en vinkelbygning mod øst ved hovedindgangens placering, mens der nord for den oprindelige bygning til påbygget en gymnastiksal. Senere er der yderligere tilføjelser mod øst. Vinduerne er meget store, korspostdelte vinduer sydligst i hovedfløjen er store salsvinduer i 2. etage. Den sydlige del hovedfløjen er lavere og med helvalmet tag, samt en mindre gavlkvist mod vest. Vinkelret på hovedbygningen er der nordligst påbygget en salsbygning med helvalmet tag og høje, gennemgående vinduer. Vinkelret på hovedbygningen mod øst er en stor senere udvidelse i to etager, der følger bygningsmønstret fra den oprindelige bygning. Vinduer og materialer mv. som øvrige. Omtrent over sammenbygningen er en lanterneagtig tårnopbygning med terrasse og flagstang øverst. En række yderligere og senere udbygninger og tilbygninger, der tilsammen giver et meget stort kompleks. Tilstanden er i det ydre ganske god i det indre er bygningerne alle ændret en del med f.eks. nedsænkede lofter, nyere skillevægge og opdelinger mv. Fortsat smukke omgivelser med store træer ud mod vejen bagtil præget af tilbygninger. Hovedbygningen, beliggende langs Kongevej, samt de øvrige bygninger, er opført i to etager i mørke, røde sten og med blådæmpede vingetegl på nær salsbygningen der er en etg. Hovedbygningen har hovedindgang nordligst, markant med sandstensportal med kvadre og halvcirkelportal med egetræsdør over indgangen er der en enkel men markant gavlkvist. 7

8 Domhuset Adresse: Kongevej 41, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1098 Ejer: Justitsministeriet Anvendelse: Domhus til 2008, p.t. uden anvendelse Arkitekt: Rellensmann Opførelseår: Bygninger: Hovedbygning samt arrester og arrestforvarerbolig mv., opført efter tegninger af regeringsarkitekt Rellensmann med regeringsarkitekt Rahn som ansvarlig. Et meget fint og velbevaret eksempel på hjemstavnsstilen, i brugen af kvaderliséner og murdetaljer i nær familie med Rellensmanns samtidige Altes Gymnasium i Flensborg. Originale vinduer, døre og tag; i det indre moderniseringer af de enkelte rum. Historie: Opført som domhus og anvendt som sådan til udflytningen af retsadministrationen til nye bygninger Stor vinkelbygning i tre etager, mod syd en forlængelse, alt sammen samlet under et stort og stejlt tegltag med en udbygget, hvid gesims. Selve retsbygning suppleres med arrestbygning mod SØ, fængselsgård og port, samt portner og/eller arrestforvarerbolig. Hoveddør er anbragt i muret portal i klassisk udformning med gavltrekant. Alle vinduer er rokokotype med krydssprosser, både i for- og bagside. Gavlen mod nord har ligeledes opdeling med murede kvaderlisener og med segmentbuede vinduer i 1. etage samt murede blændingsfelter i gavltrekanten. Bagsiden af hovedhuset har jernvinduer i trapperummet, med dekorationer, samt i øvrigt forskellige vinduestyper i etagerne. Vinkelbygget arresthus i to, delvis tre etager med stejlt tag og samme materialevalg. Mod syd er et par boligindretninger, mod gaden, udenfor fængselsgården, er der en portnerbolig i en etage og med helvalmet tag. Hele anlægget er meget komplet og indtil videre meget velholdt, selv om d.d. er tømt for sine oprindelige funktioner. Ikke umiddelbart synlige ændringer, bortset fra petitesser. God fin - velholdt OK i fin synergi med nabobygningerne man kan frygte for bygningens fremtid. Alt byggeri i komplekset er udført i røde mursten og med tegltag belagt med blådæmpede vingetagsten. I taget er der adskillige såkaldte flagermus-kviste. Hovedbygningen, med i alt 5 vinduesfag, har en underetage der ikke særligt markeret bortset fra slutsten over hvert vindue, mens 2. og 3. etage for midterpartiets vedkommende er markeret med murede kvaderlisener mellem alle vinduer, og en 3 fags facadekvist i taget, ligeledes med kvaderlisener og lavt tag. 8

9 Sønderborghus Adresse: Løngang 1, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1116 GPS-koord Ejer: Sønderborg Kommune Anvendelse: Forsamlingsbygning Arkitekt: Martin Nyrop Opførelseår: Bygninger: Firfløjet anlæg omkring en lukket gård, opført og tegnet af arkitekt Martin Nyrop, København, i sen dansk nationalromantik. Meget velbevaret anlæg med originale vinduer, sal mv.; kun er ved sydgavlen tilføjet et nyere indgangsparti i glas. Historie: Opført af den danske bevægelse i Sønderborg efter en offentlig indsamling til brug som forsamlingsbygning. I dag aktivitets- og kulturhus. Kompakt kvadratisk bygningsanlæg i tre etager, borgagtig karakter med to facader og to gavle ninger, der ikke forskønner den oprindelige bygning i henhv. glas og zink. Det borgagtige præg understreges af kamtakkerne, der markerer fire gavle eller to langhuse forbundet omkring en lysgård. Hertil tæller yderligere de mindre vinduer i den øverste etage, som kunne være hentet fra borgen skydeskår. I øvrigt er bygningen opført i røde sten og med røde vingetegl på taget, samt hvide vinduer. Tilbygninger Jævnt god Ligger lidt på en ø med trafik og parkering rundt på alle sider af huset har ikke noget at støtte sig op ad. Det nationalromantiske signal kommer primært fra de takkede gavle, der giver bygningen et historicistisk anstrøg. Bygningen er lidt torso-agtig i sin meget kompakte udformning uden egentligt formildende omstændigheder ret rustik. De to facadesider har vinder i den traditionelle stil med krydssprosser, mens de to gavlsider kun har beskedent antal vinduer. Til gengæld er der på gavlsiderne tilbyg- 9

10 Tidligere Amtsbanegård Adresse: Jernbanegade 1, 6400 Sønderborg Mtr. Sønderborg 1819 Ejer: DSB Anvendelse: Rutebilstation Arkitekt: Johann Thude Opførelseår: 1912 Bygning: Opført 1912 af arkitekt Johann Theede, Kiel, som en kopi af Hindsgavl Slot på Fyn. Bygningen er på den måde et markant vidnesbyrd om den interesse, der gennem forskellige bogværker var vakt for gammel dansk arkitektur trods de nationale modsætninger. Velbevaret i ydre og indre, gennemgribende restaureret Historie: Opført som banegård for de alsiske amtsbaner, efter at den første banegård fra 1898 var blevet for lille banegård for den normalsporede bane Sønderborg-Mommark, siden da rutebilstation. Længehus med helvalmet afslutning, klassisk frontespice og fire gavlkviste på modsatte side, Op ført næsten som en kopi af Hindsgavl slots hovedbygning. 9 fags hovedbygning i to etager og med helvalmede gavle, fremhævet midterparti med 4 lisener og klassisk udformet gavltrekant over de midterste 3 brede fag med den centrale hoveddør indrammet af portal, og dekorative felter på hver side. Ved gavlene er tilføjet yderligere et vinduesfag i en smallere bygning, trukket tilbage fra facaden og ligeledes afsluttet med helvalm. Hele bygningen er opført i en relativt lys rød sten med hvid pudset gesims med ret stor udkragning, og tag af røde vingesten. Soklen er markeret med sandstensbeklædning. Mod øst modsat gadesiden er tagfladen ført igennem, og facaden har i 2. etage tre alm. vinduesfag fra hver gavl, samt fem extra brede vinduesfag omkring midten af bygningen. Den midterste del af bygningen har på bagfacaden en beskeden markeret udbygning over fire vinduesfag i midten, også helvalmet og med røde tegl og et par døre. Over midterbygningen på bagsiden er der fire murede gavlkviste i taget, med to vinduer i hver. Alle vinduer i hele bygningen er passende rokokotype med korspostdeling og krydssprosser, mens der er meget beskedne ændringer fsa. de udvendige døre. Stort set ikke Vel vedligeholdt udvendig Bygningen er flot, men ligger lidt besynderligt i gadebilledet med den store rutebilplads bagved også denne bygning savner nogle omgivelser til støtte og afløsning for de mange jernbanespor, der tidligere har været. 10

11 Stenderup Frimenighedskirke Adresse: Stenderup Kirkebakke 4, Nybøl, 6400 Sønderborg Mtr. Stenderup, Nybøl 53 Ejer: Sundeved-Centret Anvendelse: Kurser, lejrskole mv. Arkitekt: Opførelseår: 1903 Bygning: Kirken opført 1903 af arkitekt Martin Nyrop, København, opført i gule flensborgsten med bånd af kalksten, tegltag med tagrytter. Præstegård tilføjet 1912; både kirke og præstegård typiske for Nyrops danske nationalromantik. Historie: Opført for Sundeved Frimenighed som dansk kirke, 1970 solgt til Sundeved-Centret til foreningsbrug. Kirkebygning opført som traditionel processionskirke, uden tårn men med tagrytter. Præsteboligen i tilslutning til kirken er oprindeligt formentlig opført som to fritliggende bygninger bolig og stald men er undergået så mange ændringer at den ikke registreres. Murværket er helt i gule såkaldte Flensborgsten, beskedne udsmykninger i murværket i form af savskifter og hvid gesims med lille udladning. Våbenhusets gavle mod nord har en enkelt blændingsudsmykning med cirkler og halvcirkelindramning af den klassicistiske hoveddør. Skibets vestgavl er derimod rigt blændingsudsmykket med bl.a. korsblænding, cirkelblændinger og lodrette, smalle blændingsfelter samt små, indbyggede fuglehuller, der refererer til tekst inde i kirken som ved dit alter den kvidrende fugl, und i dit tempel din tjener et skjul. Tag på både kirke og tagrytter er belagt med bly, som afløsning for et tidligere bliktag. Nej Rimelig god OK Kirkebygningen beskrives som egnsinspireret nationalromantik, en bygning som hviler helt i sig selv. Bygningen er et længehus, beliggende stort set øst-vest, med kirkeskib og kor, samt et sideskib der slutter sig på nordsiden af skibet sammen med en lille vinkelbygning med gavl og blindgavl med indgangsdør, indeholdende våbenhus. Samtlige vinduer er originale og delvis jern, rundbuede og beliggende dybt i murværket med hvidmale fals. 11

12 Forsamlingsgården Sundeved Adresse: Nybølvej 2, Vr. Sottrup, 6400 Sønderborg Mtr. Sottrup Ejerlav, Sottrup 184 GPS-koord N , E Ejer: Forsamlingsgården Sundeved Anvendelse: Forsamlingshus Arkitekt: Fr. Kiørboe/Martin Nyrop Opførelseår: 1911 Bygning: Opført 1911 af arkitekt Frederik Kiørboe, der var ansat hos Martin Nyrop. Typisk for den danske arkitektur, der var inspireret af Møgeltønder-stilen. Stilen ligger nærmest dansk Bedre Byggeskik som den ses praktiseret hos f.eks. de samtidige arkitekter i det sønderjyske område (Thaysen, Fink og Gram) Historie: Opført som dansk forsamlingshus for Sundeved til erstatning for det første lille forsamlingshus fra Bygningskomplekset er præget af større tyngde end den sene tyske hjemstavnsstil. Murværk i røde sten, rødt tegltag og hvide gesimser, god bredde på bygningskroppene og kun 45 gr. tag. De synlige sokler er sat i granitkvadre. Et kompliceret bygningsanlæg med mange elementer. Den vestlige del af vinkelfløjen har en lang fabrikskvist på både nord og sydsiden, og mod nord er der en beskeden, men meget uheldig tilbygning med fladt tag i hjørnet mellem de to vinkler på sidebygningen. Udbygningen i hjørnet mod NØ med indgang til salen synes at være oprindelig, men valget af ny hoveddør i plast er uheldigt for helheden. Flere vinduer er udskiftet til thermo med tykke sprosser; tilbygning m. fladt tag og moderne vindue og støbt/ pudset sokkel mod vest. Der er sket ommuringer i den delvis selvstændige tidligere rejsestald. Generelt er den tekniske tilstand god der ses enkelte skævheder i murværket ved den store sal. Sten v. indkørsel: Danmarks befrielse Hovedbygningen indeholder sale (stor og lille) og er beliggende øst-vest til denne føjet en stor/lang vinkelbygning nord/syd og mod vest, af lidt mindre højde. Nord for hovedbygningen er en tidligere, nu ombygget rejsestald. Et idérigt og prætentiøst byggeri når tiden betænkes. Der er for tiden klassiske vinduer med krydssprosser i de meste, en del er dog udskiftede med termoglas og tykkere sprosser. Porte og større indgangspartier er med kurvehanksbuede stik de fleste udskiftet med nyere vinduer/døre i plast. 12

13 Gråsten Banegård Adresse: Kongevej 71-73, 6300 Gråsten Mtr. Gråsten, Gråsten-Adsbøl 200B GPS-koord N , E Ejer: DSB Anvendelse: Jernbanestation Arkitekt: Fr. Wilh. Jablonowski Opførelseår: 1901 Bygning: Opført 1901 efter tegning af Baurat Friedrich Wilhelm Jablonowski, Haderslev, i den typiske nordtysk-hanseatiske nygotik, som gennemførtes ved både amtsbanerne i Haderslev kreds 1896 og ved Tinglev/Padborg-Sønderborgbanen Bygningen er velbevaret med originale vinduer og tag, i det indre noget ombygget, bl.a. med indrettet venteværelse for kongefamilien. Den bedst bevarede af alle Jablonowskis stationsbygninger og i modsætning til de øvrige, der stort set alle er i privateje, fortsat i anvendelse som station. Enkelte vinduer og døre er udskiftede, og indretningen i nogen grad opdateret. Pakhusbygningen mod vest er en integreret del af komplekset. Opført renoveret i bindingsværk og med tag af eternit. Porte og døre er her bevaret. Enkelte vinduer og døre er udskiftet/ændret til uheldige løsninger. Bevaringstilstanden er rimelig, når man tager fredningen i betragtning kunne enkelte fejltagelser dog godt være undgået. I kraft af sin fortsatte funktion som banegård, virker bygningen med sine omgivelser harmonisk og rigtig. Historie: Station på den tyske normalsporede statsbane fra Tinglev/Padborg til Sønderborg, 1920 overtaget af DSB. Et sammenhængende kompleks bestående af hovedbygning i to etager, sidefløj mod øst i en etage og pakhusfløj mod vest med lavt tag. Hovedbygning og sidefløj i Jablonowski s og tidens stil med rødt murværk og store hvide pudsede felter, som præger meget af det offentlige byggeri omkring århundredskiftet Taget er belagt med tidstypiske, flade røde falstegl og har stort udhæng med frie spær og remme. Vinduerne sidder relativt dybt i murede false i røde sten, og er alle segmentbuede og stort set velbevarede. 13

14 Gråsten tidligere posthus Adresse: Ahlefeldvej1 Mtr. Gråsten, Adsbøl 153 GPS-koord N , E Ejer: Privat Anvendelse: Post/ postdistribution Arkitekt: Ukendt Opførelseår: 1902 Bygning: Opført 1902 (tegning på Sønderborg Slot, arkitekt ikke angivet) i typisk postgotik med fialeprydet gavlkvist, hvidpudset murværk med røde bånd. Velbevaret, men alle bygninger og døre udskiftet til moderne, men med bibeholdelse af originale lysninger. Historie: Opført af det tyske postvæsen. Relativt kompakt to etagers hus med markeret tværbygning med gavle. Fremstår som et bredt langhus langs med Ahlefeldsvej med en smal tværbygning med gavl mod gaden og bagtil. Tværgående sadeltag på tværbygningen, men samme rygningshøjde. Gavlen på tværbygningen er prydet med kamtakker med pinnakler på alle takker, samt i hovedhuset to kviste med tag som pinnaklerne. Huset er i øvrigt i tidens officielle stil, hvidpudset og med en del dekorationer, hjørnepilastre, bryn, indfatninger omkring vinduer mv. i røde sten. Taget er skifertækket. Små tårne pinnakeltårne pryder de to gavle nederst og øverst. Samtlige vinduer og døre er skiftet til nye helt uden poste eller sprosser ikke skønt! og der er etableret en handicaprampe på en meget markant placering. Både segmentbuede og rundbuede vinduer. Mest synlig er den totale udskiftning og ændring af vinduerne og døre. Rimelig Nordborg Slot Adresse: Slotsgrunden 1, 6430 Nordborg Mtr. Nordborg 170 GPS-koord Ejer: Nordborg Efterskole Anvendelse: Skole Arkitekt: Ældre/Eugen Fink Opførelseår: tallet/1911 Bygninger: Anlæg med portfløj, flankeret af runde tårne med nybarokke kuppelspir, trefløjet anlæg i 1-2 etager, hvidkalket med tegltage. Dele af 1600-tallets slot bevaret, men væsentligste dele af anlægget opført , da slottet ombyggedes til tysk folkehøjskole v/ marinearkitekt Eugen Fink. Også i det indre bevarede trapperum i borgromantisk stil. Et interessant Gesamtkunstwerk med mindelser om både jugend, nybarok og hjemstavnsstil opbygget på grundlag af resterne af de plønske hertugers slot fra årene efter Historie: Hertugslot, fra 1729 i kongeligt eje, anvendt som amtmandsbolig. Udparcelleret 1772, derefter i privateje, til det i 1909 købtes af den tyske højskoleforening, efter 1920 dansk højskole, nu efterskole. 14

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Haderslev Kommune. Tilstand: Bygningens tilstand er generelt rimelig

Haderslev Kommune. Tilstand: Bygningens tilstand er generelt rimelig Haderslev Kommune Gamle hovedpostkontor Adresse: Jernbanegade 1 A 6100 Haderslev Anvendelse: Boliger Opførelseår: 1867 Bygning: Opført som hovedpostkontor 1867 over for den daværende statsbanegård i forbindelse

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Historie: Opført for den danske statsbane, tilhørte 1866-1920 de preussiske statsbaner.

Historie: Opført for den danske statsbane, tilhørte 1866-1920 de preussiske statsbaner. Aabenraa Kommune Statsbanegården Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Kolstrup, Aabenraa 2661 GPS-koord: 55º02 948 /9º25 068 Ejer: Sækko Anvendelse: Udstillingsbygning Arkitekt: N. P. Holsøe Opførelseår:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5 Betegnelse: Adresse: Identifikation: Nuv. ejer: Hadsund Gamle Politistation Tinggade 2-4, 9560 Hadsund Matrikel nr. 30cz, Hadsund by, Hadsund Sogn Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Morten Skøt (1887-1936)

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

Ultanggård, Haderslev

Ultanggård, Haderslev Ultanggård, Haderslev Region: Syddanmark Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Ultangvej 26, Halk, 6100 Haderslev. Matr.nr.: 18, Halk Arkitekt: Alexander Wilhelm Prale, Flensborg Ejer: Asmus Fromm Christiansen

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger BYGNINGSREGISTRANT 0 FOR FAXE MIDTBY, SYD Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger OM REGISTRANTEN Denne registranten over bevaringsværdige bygninger er udarbejdet som baggrund for Lokalplan nr.

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 De store terrænforskelle ses tydeligt. Forsorgsmuseet Viebæltegård og Social- og Sundhedsforvaltningen, det tidligere Svendborg Industriforenings Tekniske Skole,

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØLVGADE SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17. juni 2013 Besigtiget af: Rikke Tønnes, Københavns Ejendomme Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ORINGE, VORDINGBORG SINDSSYGEHOSPITAL VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild og Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R AMAGERPORTS VAGT KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18. februar 2014 Besigtiget af: Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE Side 1 á 11 13 14 15 18 16 19 12 9 17 11 8 10 2 1 7 4 6 5 Værker på min tur TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE 3 Skrevet af: Side 2 á 11 Værker

Læs mere

VMZ Klink facadesystem. - rustik kvalitet i zink

VMZ Klink facadesystem. - rustik kvalitet i zink VMZ Klink facadesystem - rustik kvalitet i zink Et smukt løft til den traditionelle stil... Til traditionelle gavltrekanter og facader, hvor der fx tidligere har været brugt træ er VMZ Klink det indlysende

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SCHØNBERGSGADE 15 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.11.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TINGVEJ 2 4690 HASLEV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33 13 22 11

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANDAGER MØLLE ODDER KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.08.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/727-0001 Kommune: Odder Kommune Adresse: Møllevej

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

SAVE-vurdering af Holtegaard

SAVE-vurdering af Holtegaard SAVE-vurdering af Holtegaard Stuehuset Den arkitektoniske værdi En nyklassicistisk bygning opført formentlig i 1905 (bygningen er opført på fundamenterne af et ældre stuehus) i en periode, hvor stilarten

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: JYDERUP STATIONSBY Historie Jyderup stationsby opstod på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874,

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.10.2013 Besigtiget af: Birte Skov Journalnummer: Kommune: Frederiksberg Kommune Adresse: Vodroffsvej 8, 1900

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØHOLM GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 11.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere