Falck Erhvervskøretøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falck Erhvervskøretøjer"

Transkript

1 FALCK ERHVERVSKØRETØJER (Dækningsgruppe 14-16) Almindelige bestemmelser Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises til disse. Betingelserne gælder for virksomheden som abonnent (herefter Kunden ) og Falck Danmark A/S (herefter Falck ). VARE-, LAST-, TANK- OG FORVOGNE OVER 3,5 T. (Dækningskode ) 2.1. Assistance udføres ved ethvert uheld, der er sket i Danmark, der forhindrer fortsat kørsel ved køretøjets egen hjælp. Endvidere efter anmeldt tyveri eller hvis køretøjets fører på grund af tilskadekomst eller sygdom er ude af stand til selv at føre køretøjet Assistance ydes i form af udbedring af skaden på stedet eller i form af bjærgning, transport, starthjælp eller brændstofudbringning. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales af 2.3. Transport sker til værksted eller hjemsted efter Kundens valg. I forbindelse med reparation af køretøjet ydes transport mellem reparationsværksteder Ved assistance forbeholder Falck sig ret til at forlange havarerede vogne aflæsset. Af- og pålæsning er ikke omfattet af aftalen. Eventuelle færge-, bro- og vejudgifter til Kundens køretøj afholdes af 3. Døroplukning 3.1. Aftalen omfatter døroplukning af køretøjer. Hvis låsesmed efter Falcks skøn må tilkaldes, er dette omfattet af aftalen. 4. Persontransport 4.1. Befordring af det havarerede køretøjs fører og eventuel medhjælper til hjemsted. Til persontransport anvendes offentligt transportmiddel, hyrevogn eller Falck-bil efter Falcks valg Hvis Falck skønner det rimeligt, kan Kunden i stedet vælge at blive befordret til hotel, hvor Falck betaler én overnatning incl. morgenmad. PÅHÆNGSVOGN, SÆTTEVOGN OG TRAILER (Dækningskode ) 2.1. Assistance ydes efter ethvert uheld, der er sket i Danmark, og som forhindrer fortsat kørsel med forvogn og/eller påhængs-/sættevogn. Endvidere efter tyveri Assistance ydes i form af udbedring af skaden på stedet, bjærgning eller transport. Eventuelle udleverede reservedele betales af 2.3. Transport sker til værksted eller hjemsted efter Kundens valg. I forbindelse med reparation af køretøjet ydes transport mellem reparationsværksteder Ved assistance forbeholder Falck sig ret til at forlange havarerede vogne aflæsset. Af- og pålæsning ydes ikke under abonnement. Eventuelle færge-, bro og vejudgifter til Kundens køretøj betales af 2.5. Etablering af kontakt til leverandør af reservekøretøj. Omlæsning og videretransport af eventuel last betales af BUS OG HYREVOGN (Dækningsgruppe ) 2.1. Assistance ydes ved ethvert uheld, der er sket i Danmark, og som forhindrer fortsat kørsel ved køretøjets egen hjælp. Endvidere efter tyveri eller hvis køretøjets fører på grund af tilskadekomst eller sygdom er ude af stand til selv at føre køretøjet Assistance ydes i form af udbedring af skaden på stedet eller i form af bjærgning, transport, starthjælp eller brændstofudbringning. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales af 2.3. Transport sker til værksted eller hjemsted efter Kundens valg. I forbindelse med reparation af køretøjet ydes transport mellem reparationsværksteder. Eventuelle færgeudgifter til Kundens køretøj betales af 3. Døroplukning 3.1. Aftalen omfatter døroplukning af køretøjer. Hvis låsesmed efter Falcks skøn må tilkaldes, er dette omfattet af aftalen. 4. Persontransport 4.1. Befordring af det havarerede køretøjs fører og eventuel medhjælper til hjemsted. Til persontransport anvendes offentligt transportmiddel, hyrevogn eller Falck-bil efter Falcks valg Hvis Falck skønner det rimeligt, kan Kunden i stedet vælge at blive befordret til hotel, hvor Falck betaler én overnatning incl. morgenmad Transport af passagerer i bus og hyrevogn er ikke dækket af abonnementet, med mindre andet er aftalt særskilt.

2 4.4. Etablering af kontakt til leverandør af reservekøretøj. Omlæsning og videretransport af eventuel last betales af 5. Passagertransport (gælder kun dækningsgruppe 1605 ogdækningsgruppe 2014) Under forudsætning af at der er tegnet dækning på risikogruppe 1605 og på risikogruppe 2014, ydes der befordring af det havarerede køretøjs passagerer til foreningens/virksomhedens hjemsted eller fælles bestemmelsessted i Danmark. FALCK EUROPA ABONNEMENT (Dækningskode 1410, 1510, 1610) Kan ikke længere nytegnes Det er en forudsætning, at der på køretøjet ligeledes er tegnet abonnement på en af dækningsgrupperne: ; ; ; Abonnementet dækker uden for Danmarks grænser i det geografiske Europa indtil Bosporous. Abonnementet dækker ikke i S.N.G. (det tidligere Sovjetunionen), Grønland, Island og Færøerne Assistance ydes i form af vejservice, bugsering eller koordinering af vagtcentralydelser efter følgende retningslinier: 2. Vejservice 2.1. Der udføres vejservice under abonnement i op til 3 timer på skadestedet. Tidsforbrug herudover samt eventuelle reservedele og udbragt brændstof betales af Eventuelle færge- vejeller broudgifter betales af 3. Bugsering 3.1. Køretøj og fører bugseres til nærmeste værksted, dog max. 100 km fra skadestedet. 4. Vagtcentralydelser 4.1. Håndtering af vagtcentralydelser er omfattet af abonnementet, mens alle øvrige omkostninger omkring den enkelte ydelse betales af Kunden, medmindre andet er anført i følgende vagtcentralydelser Betalingsgaranti Indhentning af betalingsgaranti fra Kundens bankforbindelse eller fra de fleste gængse kreditkort. Gebyr for indhentning af betalingsgarantien er dækket af abonnementet i forbindelse med udgifter til bugsering og vejservice ud over abonnementsdækningen. Endvidere dækkes gebyr for indhentning af betalingsgaranti i forbindelse med de øvrige ydelser, som er formidlet via Falck-abonnementet. Ved betalingsgaranti til andre formål, skal Kunden betale normale gebyrer Værksted Etablering af kontakt til værksted f.eks. for at aftale tid for reparation og fremskaffelse af reservedele, mens køretøjet transporteres frem til værkstedet Reservekøretøj Etablering af kontakt til leverandør af reservekøretøj, hvis reparation af Kundens køretøj tager for lang tid Reservechauffør Etablering af kontakt til reservechauffør i tilfælde af tilskadekomst eller sygdom hos køretøjets fører Anvisning/etablering af overnatningsmuligheder Anvisning eller etablering af overnatningsmulighed for chaufføren, hvis skaden på køretøjet ikke umiddelbart kan udbedres Etablering af hjemtransport af køretøj Bugsering af Kundens køretøj hjem til Danmark. Udgiften til transport i Danmark vil være dækket af det almindelige Falckabonnement for Danmark Formidling af kontakt Falck kan formidle kontakt til en taksator for at få vurderet en eventuel skade på stedet. Ligeledes kan kontakt til advokat etableres i tilfælde af alvorlige uheld eller andre retslige tvistigheder. UDVIDET FALCK EUROPAABONNEMENT (Dækningsgruppe 1412, 1512, 1612) 1.1. Det er en forudsætning, at der på køretøjet ligeledes er tegnet abonnement på en af dækningsgrupperne: ; ; ; Abonnementet dækker uden for Danmarks grænser i det geografiske Europa indtil Bosporous. Abonnementet dækker ikke i S.N.G. (det tidligere Sovjetunionen), Grønland, Island og Færøerne Assistance ydes i form af vejservice, bjærgning og fritrækning, bugsering eller koordinering af vagtcentralydelser efter følgende retningslinier: 2. Vejservice 2.1. Der udføres vejservice under abonnement i op til 3 timer på skadestedet. Tidsforbrug herudover samt eventuelle reservedele og udbragt brændstof betales af Eventuelle færge- bro- eller vejafgifter betales af 3. Fritrækning 3.1. Abonnementet dækker fritrækning af køretøjet. Herved forstås frigørelse/fritrækning af blød jord, sne, snedriver ol. Såfremt køretøjet er kørt i grøften, ligger på siden eller lignende, og ikke er i stand til at fortsætte kørslen ved egen hjælp efter fritrækning, er dette ikke dækket af abonnementet og betragtes som forsikringsskade. 4. Bugsering 4.1. Køretøj og fører bugseres til nærmeste værksted, dog max. 100 km fra skadestedet. 5. Vagtcentralydelser 5.1. Håndtering af vagtcentralydelser er omfattet af abonnementet, mens alle øvrige omkostninger omkring den enkelte ydelse betales af Kunden, medmindre andet er anført i følgende vagtcentralydelser Betalingsgaranti Indhentning af betalingsgaranti fra Kundens bankforbindelse eller fra de fleste gængse kreditkort. Gebyr for indhentning af betalingsgaranti for ydelser, der ikke er omfattet af abonnementet, dækkes af Endvidere dækkes gebyr for indhentning af betalingsgaranti i forbindelse med de øvrige ydelser, som er formid-

3 let via Falck-abonnementet. Ved betalingsgaranti til andre formål, skal Kunden betale normale gebyrer Værksted Etablering af kontakt til værksted f.eks. for at aftale tid for reparation og fremskaffelse af reservedele, mens køretøjet transporteres frem til værkstedet Transport på lad ydes til entreprenørmateriel op til en egenvægt på 10 tons Entreprenørmateriel med en egenvægt større end 10 tons transporteres på lad efter aftale Reservekøretøj Etablering af kontakt til leverandør af reservekøretøj, hvis reparation af Kundens køretøj tager for lang tid Reservechauffør Etablering af kontakt til reservechauffør i tilfælde af tilskadekomst eller sygdom hos køretøjets fører Anvisning/etablering af overnatningsmuligheder Anvisning eller etablering af overnatningsmulighed for chaufføren, hvis skaden på køretøjet ikke umiddelbart kan udbedres Etablering af hjemtransport af køretøj Bugsering af Kundens køretøj hjem til Danmark. Udgiften til transport i Danmark vil være dækket af det almindelige Falck-abonnement for Danmark Formidling af kontakt Falck kan formidle kontakt til en taksator for at få vurderet en eventuel skade på stedet. Ligeledes kan kontakt til advokat etableres i tilfælde af alvorlige uheld eller andre retslige tvistigheder. TILLÆG TIL FALCK EUROPAABONNEMENTER (Dækningskode 1411, 1511, 1611) 1.1. Abonnementet er et tillæg til Falck Europaabonnement (dækningsgruppe 1410, 1510, 1610) eller til Udvidet Falck Europaabonnement (dækningsgruppe 1412, 1512, 1612) 1.2. Abonnementet dækker i samme geografiske område som Falck Europa-abonnement og Udvidet Falck Europa-abonnement 2. Udvidet bugsering eller hjemtransport 2.1. Abonnementet dækker udvidet bugsering af køretøjet ud over dækningen i Falck Europaabonnementet samt mulighed for hjemtransport Forudsætninger for udvidet bugsering eller hjemtransport: A. Såfremt det er muligt, skal køretøjet bringes i stand til selv at fortsætte ved egen kraft. B. Er det ikke muligt, kan køretøjet på Kundens forlangende blive bugseret til nærmeste kvalificerede værksted for reparation. C. Er reparation ikke mulig/hensigtsmæssig, kan Kunden i samråd med Falck aftale kørsel til andet værksted, alternativt hjem transport af køretøjet Ved assistance forbeholder Falck sig ret til at forlange havarerede vogne aflæsset. Denne af- og pålæsning samt eventuel transport af godset og evt. passagerer betales af Udgifter til ventetid ved Østeuropæiske grænseovergange betales af 2.4. Eventuelle vej-/, tunnel-/, told-/, bro- og færgeudgifter og dieselafgifter til Kundens køretøj betales af 2.5. Eventuelle oprydningsomkostninger og følgeskader forårsaget af det havarerede køretøj eller køretøjets last dækkes ikke under abonnementet.

4 Generelle abonnementsbetingelser - Erhverv Falck Danmark A/S Abonnementets omfang Abonnementet omfatter den hjælp, der er beskrevet i abonnementskontrakten. Hjælpen udføres overalt i Danmark undtagen Færøerne og Grønland og kan rekvireres døgnet rundt. Hvor det er specificeret, omfatter abonnementet dog også hjælp i andre geografiske områder. Abonnementet omfatter ikke hjælp i krigs-, konflikt- og katastrofeområder. Ikrafttrædelsesdato Abonnementet træder i kraft på tegningsdatoen, med mindre anden dato er aftalt. For abonnementskontrakter indgået efter den 15. april 2009 skal abonnenten oplyse sin adresse til Falck i forbindelse med abonnementstegning. adressen benytter Falck til at sende opdateret information om abonnementet, nyheder og gode tilbud. s kan bl.a. indeholde tilbud inden for vejhjælp, brandslukning, sundhed, sikring og kurser (læs mere om vores produkter på www. falck.dk/erhverv). Abonnenten kan til enhver tid efter tegning/betaling af abonnementet frabede sig information, nyheder og gode tilbud pr. ved at henvende sig til Falcks Kundecenter Erhverv eller ved at framelde sig via en af de udsendte s. Opsigelse Abonnementet kan opsiges af abonnenten eller Falck skriftligt med mindst en måneds varsel til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Abonnementet løber således i perioder på minimum 12 måneder ad gangen. Abonnementsperioden fremgår af abonnementsaftalen, og den oplyses ved telefonisk henvendelse til Falck på tlf.: eller via til: For abonnentens eventuelle dækning af privat bolig, privat bil eller familie gælder følgende opsigelsesregler: Abonnementet er uopsigeligt i 5 måneder efter ikraftrædelsesdatoen og kan herefter opsiges af abonnenten eller Falck skriftligt med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Abonnementet løber således minimum i 6 måneder. Spørgsmål om opsigelsesfrister kan stilles til vores kundeservice på telefon eller via til Hvis kontrakten misligholdes af abonnenten, er Falck dog til enhver tid berettiget til skriftligt at ophæve abonnementet, eksempelvis hvis abonnementsafgiften ikke er indbetalt senest 14 dage efter forfald eller ved bevisligt fejlagtige oplysninger og svigagtige fortielser. Ændring af abonnementskontrakten Kunden eller Falck kan ændre abonnementskontrakten skriftligt og med samme varsel, som gælder ved abonnementets opsigelse jf. afsnittet Opsigelse. Hvis kunden eller Falck ikke ønsker at fortsætte abonnementet på de ændrede vilkår, skal kunden/falck give skriftlig besked herom til den anden part hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelse af ændringsmeddelelsen, hvorefter abonnementet fortsættes på uændrede vilkår i den resterende del af indeværende abonnementsperiode. Abonnementet ophører i sin helhed ved udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Modtager Falck/kunden ingen sådan meddelelse, fortsætter abonnementet på de ændrede vilkår. Årlig regulering af abonnementsprisen Falck er berettiget til at forhøje den årlige abonnementspris som følge af omkostningsstigninger. Falck kan kun gennemføre prisreguleringer for fremtidige abonnementsperioder. Falck kan kun regulere prisen én gang om året, uanset om abonnenten har valgt hel-eller halvårlig betaling. Prisreguleringer meddeles i forbindelse med opkrævningen for den kommende abonnementsperiode. Prisreguleringen træder tidligst i kraft med starten af den første måned efter, at opkrævning med meddelelse om regulering er sendt til abonnenten med virkning fra abonnementets forfaldsdato. Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet til den ændrede pris, skal der gives skriftlig meddelelse herom til Falck straks og senest 14 dage efter modtagelse af fornyelsen. Abonnementet betragtes herefter som opsagt med virkning fra Falcks modtagelse af meddelelsen. Dog tidligst til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Modtager Falck ingen sådan meddelelse herom, fortsætter abonnementet til den ændrede pris. Foranstående begrænsning gælder dog ikke, hvor der foreligger bristende forudsætninger hos Falck, herunder ved urigtige oplysninger fra kunden eller svigagtige fortielser. For øvrige prisreguleringer henvises til afsnittet Ændring af abonnementskontrakten. Betaling Der kan vælges mellem hel-og halvårlig betaling, og tilmelding til Betalingsservice er obligatorisk. Abonnementet forfalder hel-/halvårligt til den næstsidste bankdag i måneden før næste abonnementsperiode begynder. Ved halvårlig betaling betales et tillæg på 5% af den årlige abonnementspris. Ved manglende rettidig betaling er Falck berettiget til at opkræve rykkergebyrer og morarente i overensstemmelse med Rentelovens regler. Udebliver betalingen mere end 14 dage efter forfaldsdagen er Falck berettiget til skriftligt at ophæve abonnementet uden yderligere varsel og kræve betaling for assistancer udført efter forfaldsdagen. Falck forbeholder sig ret til at undlade at udføre assistancer så længe kunden er i restance med abonnementsafgiften uden at betalingspligten dermed bortfalder. Begrænsning af abonnementets dækning Assistancebehov, der kendes på tegningstidspunktet, omfattes ikke af abonnementet. Falck forbeholder sig ret til at fremsende regning for særligt indkøbte materialer til brug ved konkrete redningsarbejder. Ansvarsbegrænsning Falck Danmark A/S er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler dog med de begrænsninger, der følger al nærværende abonnementsbetingelser. Falck kan kun gøres ansvarlig for skader eller tab, der direkte kan henføres til Falcks ydelser efter denne aftale. Falck er således i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller lign. indirekte eller afledet tab, for skader opstået i forbindelse med terrorisme, og ej heller skader som kunden kan tegne forsikring for i et dansk opererende selskab. Hvis Falck skal yde hjælp under ekstraordinære og/eller meget vanskelige forhold, hvor særlige hjælpemidler må tages i brug, påtager Falck sig ikke erstatningsansvar for skader, der er opstået under eller efter at hjælpen er ydet. I tilfælde af force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejrog vejforhold, krig, oprør og uroligheder) eller andre ekstraordinære begivenheder, er Falck ikke ansvarlig for manglende assistance.

5 Generelle abonnementsbetingelser - Erhverv Falcks samlede erstatningsansvar begrænses, hvor lovgivningen tillader det, til maksimalt 5 mio.kr. Skader som kunden ønsker at gøre Falck ansvarlig for, skal anmeldes til Falck inden for rimelig tid. Andre ydelser Udgifter til assistancer, der ikke er omfattet af abonnementet, betales af kunden til Falck eller Falcks samarbejdspartner til en pris svarende til den til enhver tid gældende markedspris på nævnte ydelser. Hvis kunden ikke opfylder en sådan betalingsforpligtelse enten til Falck eller Falcks samarbejdspartner, er Falck berettiget til at undlade at udføre assistancer så længe kunden er i restance. Alle assistancer skal rekvireres via kontakt til Falck. Falck er således ikke forpligtet til at dække assistancer udført af anden leverandør, hvor abonnenten selv har rekvireret assistance uden om Falck. Bemærk: Hvis der er krav på ydelser efter gældende love eller via forsikring, dækkes disse ydelser ikke af abonnementet, medmindre andet fremgår af de specifikke abonnementsbetingelser. I tvivlstilfælde vil kunden dog altid være dækket af abonnementet Falck Danmark A/S

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1)

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1) FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises

Læs mere

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger BYGNINGSSKADESERVICE (Dækningskode 0701-0703, 0801-0803) Én enhed svarer til en erhvervsbygning/et erhvervslejemål dog højst op til 1.000 m2 pr. enhed. 2. Skadeservice 2.1. Abonnementet omfatter skadeservice

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Køretøjer som kan omfattes af Totempos abonnementer er Dansk indregistrerede personbiler, varevogne (dog max. 3.500 kg.), motorcykler, trailere og campingvogne,

Læs mere

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER ABONNEMENTSBETINGELSER Falck Bil/MC Super Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningsgruppe 1221 Person-/vare-/lastvogn

Læs mere

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER Falck Kørsel Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Generelt om

Læs mere

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Falck Bolig Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Falck Bolig dækningsoversigt Super Plus

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER. Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer

ABONNEMENTS- BETINGELSER. Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer ABONNEMENTS- BETINGELSER Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer RING +45 70 27 91 12, NÅR DU HAR BRUG FOR HJÆLP Du kan også downloade FDM-appen Mit FDM så er det nemt at tilkalde assistance. Hvis din bil er kaskoforsikret,

Læs mere

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Trivsel Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Erhverv Falck Trivsel: 1 Akutberedskab 2 Klippekort abonnement 3 Din virksomheds dækning 4 Sådan kan

Læs mere

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Trivsel Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Erhverv Falck Trivsel: 1 Akutberedskab 2 Klippekort abonnement 3 Din virksomheds dækning 4 Sådan kan

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser VETERANKØRETØJSFORSIKRING 01012010 A Fællesbetingelser 1 1 Sikrede personer 1 2 Geografisk område 1 3 Undtagen risiko 1 4 Motorløb, kap- og væddeløbskørsel 1 5 Øvelseskørsel 1 6 Kørsels- / stilstandsperiode

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

M15 Fællesbestemmelser for Erhvervsbil

M15 Fællesbestemmelser for Erhvervsbil Fællesbestemmelse for Erhvervsbil 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen dækker dig som forsikringstager og enhver, som med din tilladelse bruger køretøjet eller er fører af det. 1.2 Værksteder

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. Forsikringen tilbydes i samarbejde med Januar/2015 Bilforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING AUTOFORSIKRING A Forsikringens omfang 1 1 Sikrede omfang 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Forsikringen dækker ikke 1 4 Motorløb, væddeløbskørsel 1 B Ansvarsforsikring 1 5 Hvad dækkes af forsikringen 1

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere