Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1)"

Transkript

1 FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises til disse. Betingelserne gælder for virksomheden som abonnent (herefter Kunden ) og Falck Danmark A/S (herefter Falck ) er et abonnement til mindre virksomheder og institutioner med op til 10 ansatte. Man kan vælge mellem tre abonnementer: Basis, Plus og Super Skemaet viser forskellen på de tre abonnementer, og i det følgende er service og betingelser for Basis, Plus og Super beskrevet. BASIS PLUS SUPER Redningshjælp, mindre køretøjer X X X Sygetransport X X X Redningshjælp til bygninger X X X kursus i brandbekæmpelse X X Kursus i førstehjælp X X 1 brandslukker X Kursus i brandbekæmpelse FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode ) 1.1. Basis-abonnementet giver ret til tre assistancer om året fra Falck fra den dato, hvor abonnementet træder i kraft. Alt efter Kundens behov kan det være: Redningshjælp til køretøjer u. 3,5 t. (dækningskode 1203/1203-1) Sygetransport til ansatte og gæster (dækningskode 2007) Redningshjælp til virksomhedens bygninger (dækningskode 0707) 1.2. Bliver der brug for mere end tre assistancer, gælder Falcks normale priser for de enkelte ydelser. Man kan ikke overføre ubenyttede ydelser til de følgende år Al hjælp tilkaldes på Falcks vagtcentral på telefon Redningshjælp til køretøjer under 3,5 t. Person-/vare-/lastvogn max.. 3,5 t. totalvægt (Dækningskode 1203/1203-1) 2.1. Redningshjælp i Danmark Abonnementet omfatter ovenstående køretøjer, når de er indregistreret i virksomhedens navn - også når de bruges privat samt biler i virksomhedsejerens husstand. BASIS-abonnementet giver ret til hjælp ved start og nedbrud i alle situationer, hvor bilen pludselig ikke kan køre. Det gælder også, hvis man finder den igen efter et politianmeldt tyveri, eller hvis føreren bliver syg eller kommer til skade. Når Falck klarer problemet på stedet, skal man kun betale for leverede reservedele eller ekstra brændstof. Kan Falck ikke udbedre skaden, bestemmer Kunden, hvor bilen skal køres hen. Ved reparation ydes der ligeledes transport mellem værksteder. Går transporten over Storebælt eller med færge, og Kunden allerede har købt billet, er det den, der skal bruges MinutGaranti Falck har som hovedregel en MinutGaranti på 45 minutter, når der er X brug for hurtig assistance. MinutGarantien gælder, fra Falck modtager opkaldet, og til hjælpen er fremme. Kommer hjælpen ikke som lovet inden for 45 minutter, kan man få 100 kroner trukket fra næste års opkrævning dog max. 300 kroner pr. år, da man med kun har ret til 3 assistancer på abonnementet. Falck giver kun MinutGaranti på kørslen frem til assistancestedet, og behovet bliver vurderet i hvert enkelt tilfælde. Hvis hjælpen kan vente, kan man i stedet for aftale, hvornår hjælpen skal ydes. MinutGarantien gælder ikke ved force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, oprør og uroligheder) eller andre ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder Oplukning af bildøre Døroplukning er med i abonnementet. Bliver der brug for en låsesmed, er det Falck, der bestiller og betaler Persontransport Ved driftsstop, uheld eller tyveri af bilen sørger Falck for, at både fører og passagerer kommer til deres fælles bestemmelsessted i Danmark eller hjem til virksomheden. Det kan være med Falck-bil, offentlige transportmidler eller taxi efter Falcks skøn. I særlige tilfælde tilbyder Falck, at man i stedet kan få en overnatning på hotel med morgenmad Sygekørsel Ved pludselig sygdom eller tilskadekomst kan både fører og passagerer blive kørt til nærmeste læge eller behandlingssted Erstatningsbil Når man ringer til Falck for at få bilen på værksted, kan man samtidig bestille en udlejningsbil på særligt favorable vilkår i op til tre dage. Forsikring samt de første 100 kilometer i døgnet er med i prisen dog ikke brændstof eller yderligere omkostninger til for eksempel ekstra kilometer. Falcks tilbud om erstatningsbil er nærmere beskrevet på dk og i en særlig brochure. Man skal være fyldt 21 år og have haft kørekort i mindst seks måneder for at leje bil, og herudover gælder de sædvanlige betingelser hos det enkelte udlejningsfirma. Falck sørger for transport af fører og passagerer til udlejningsbilen. Man skal selv sørge for at få den afleveret igen til aftalt tid med fuld brændstoftank hos udlejningsfirmaet eller på udvalgte Falckstationer. Adresserne står i brochuren Omlæsning af varer Ved havari hjælper Falck med at få varer og andet gods over i et andet køretøj eller med at få det samlet og anbragt forsvarligt til senere afhentning. Kunden betaler selv for den videre transport, men Falck hjælper gerne med at skaffe den. For eksempel via en særlig fordelagtig aftale med Avis Redningshjælp i Europa Falck-abonnementet dækker hele Europa indtil Uralbjergene og Bosporus, men ikke Grønland, Island og Færøerne. Al hjælp tilkaldes via Falck i Danmark på Lige som i Danmark kan man få hjælp i alle situationer, hvor bilen ikke kan køre. Dog dækker transporten kun til nærmeste værksted Hjemtransport fra Malmø-Ystad I Skåne er der særlige regler: Ved havari på Europavej E 65 fra Øresundsbron til Ystad og i en radius på op til 25 km fra denne strækning kan man få både bil, fører og passagerer kørt hjem til Danmark. Kunden betaler kun udgifterne til bro eller færge.

2 Hvis campingvogne og trailere er indregistreret i virksomhedens navn, og der er tegnet særskilt abonnement på dem, tager Falckbilen dem med, hvis det er muligt. Ellers hentes de senere Døroplukning i Europa Samme hjælp som i Danmark Sygekørsel i Europa Samme hjælp som i Danmark Erstatningsbil i Europa Hvis bilen bryder sammen under kørslen, kan man få Falck til at køre den på værksted og via Falck få et tilskud til at leje en erstatningsbil, når reparation af Kundens eget køretøj tager mellem tre timer og tre dage (fem dage inklusive weekend eller helligdage). Erstatningsbilen skal bestilles gennem Falck samtidig med, at bugsering af eget køretøj bestilles. Falck yder et maks. tilskud pr. døgn. på 500 kroner i op til tre døgn. Tilskuddet dækker kilometer og forsikring inden for beløbsrammen, så længe aftalen varer. Erstatningsbilen udlejes under de for biludlejningsfirmaet til enhver tid gældende sædvanlige betingelser. Det er dog en betingelse, at føreren af udlejningsbilen er fyldt 21 år og har haft gyldigt kørekort til bil i mindst seks måneder. Kunden skal selv finde hen til bilen og betale depositum, hvis det forlanges. Bilen afleveres igen på samme sted, og brændstoftanken skal være fuld. 3. Sygetransport (Dækningskode 2007) 3.1. Både medarbejdere, kunder og gæster i virksomheden kan komme trygt og sikkert til behandling, hvis de pludselig bliver syge eller kommer til skade og ikke kan transportere sig selv Falck kører patienten til relevant behandling og retur eller hjem efter eget ønske Uden for virksomhedens adresse dækker abonnementet sygetransport til alle, der er i virksomhedens tjeneste også for eksempel kunder, elever eller tilskuere ved eksterne arrangementer Kørsel udføres til behandlingssted inden for 75 km fra arbejdsstedet. Er der længere end 75 km, kan Falck forlange lægeordination. Abonnementet omfatter ikke kørsel til ambulant behandling Hvis man har krav på sygetransport via forsikring eller gældende love, falder det uden for abonnementet. 4. Redningshjælp til virksomhedens bygninger (Dækningskode 0707) 4.1. Abonnementet omfatter virksomhedens bygninger, bortset fra lokaler og lejligheder, som er lejet ud til erhvervsformål. Abonnementet omfatter også virksomhedsejerens private bolig, når denne benyttes til daglig drift af virksomheden. Abonnementet omfatter ikke sommerhuse Skadeservice Abonnementet omfatter skadeservice ved akut opståede skader på virksomhedens adresse. Skaderne kan skyldes: Vand Indbrud og hærværk Brand og eksplosion Storm og uvejr Hjælpen omfatter ind- og udvendig afdækning af bygninger, herunder faste plader over ødelagte ruder. Presenninger er gratis de første 30 dage derefter betales gældende tarif Sikring af bygninger og inventar Falck gør, hvad der er nødvendigt for at begrænse skadernes omfang og hindre nye skader. Så vidt muligt sikres både bygninger og værdier som edb-udstyr, arkiver, lagervarer og andet. Ved hærværk og indbrud dækker abonnementet højst tre timers indsats for at begrænse skaderne. Er der brug for mere, betaler Kunden efter den gældende tarif Vandskade Ved vandskade og oversvømmelse af bygninger på virksomhedens adresse kommer Falck og pumper vandet væk. Falck kan også formidle affugtere, men Kunden betaler selv for lejen Nødstrøm Ved strømsvigt, som skyldes brand eller vandskade, kan man bede Falck om at skaffe og eventuelt installere en generator med op til 432 AMP. Normalt kommer den inden for seks timer dog ni timer på Bornholm. Kunden skal betale for både installation, afmontering og strømforbrug, mens leveringen er uden beregning. Hvis is, sne, stormvejr eller voldsom regn forhindrer eller forsinker udbringningen, giver Falck besked om det. Hvis strømsvigt rammer et større område, så der ikke kan skaffes generatorer til alle, bortfalder Falcks forpligtelse til at skaffe generatorer til abonnenterne (force majeure) Nøgleservice Virksomheden kan deponere en A-nøgle til bygningerne på en af Falcks døgnbetjente stationer. Nøglen udleveres kun mod aftalt legitimation. Hvis man har låst sig ude og ikke har deponeret en nøgle, prøver Falck at hjælpe med at komme ind. Lykkes det ikke, betaler Kunden selv for en låsesmed. FALCK MINDRE ERHVERV - PLUS (Dækningskode ) 1.1. PLUS-abonnementet omfatter alle dele af BASIS plus to ekstra fordele: Én Falck lille mobil nødhjælpskuffert (2116) Én årlig plads på et kursus i førstehjælp (8007) 2. Mobil nødhjælpskuffert 2.1. Med PLUS-abonnementet får virksomheden udleveret 1 stk. mobil nødhjælpskuffert Indholdet kan suppleres efter behov med de artikler, der hører til. enten på den nærmeste Falck-station, via eller hos Falcks Kundeservice på telefon Nødhjælpskufferten er leaset af Falck og skal afleveres ved ophør af abonnementet. 3. Kursus i førstehjælp, 6 lektioner (Dækningskode 8007) 3.1. Virksomheden har én årlig plads på et kursus med både teori og praktiske øvelser Formål Kurset tager udgangspunkt i deltagernes behov og erhvervsmæssige baggrund. Det er kursets formål, at alle lærer at udføre korrekt

3 førstehjælp, herunder hjertemassage. Både ved ulykker og akut sygdom vil deltagerne lære at håndtere selv livstruende situationer, indtil ambulancen når frem. Deltagerne bliver også rustet til at hjælpe med at øge sikkerheden i de daglige rutiner på arbejdspladsen Indhold Undervisningen er meget praktisk tilrettelagt, men begynder med elementær anatomi og fysiologi for at sikre den nødvendige viden om kroppens funktioner. Herefter følger instruktion i den indsats, der skal ydes i de første minutter: Førstehjælpens fire hovedpunkter Trinvis livreddende førstehjælp Kunstigt åndedræt og hjertemassage Deltagerne afprøver deres nye færdigheder i realistiske situationsspil. Formålet er især at lære genoplivning, kunstigt åndedræt og hjertemassage Tilmelding og afbud Man kan tilmelde sig kurset på hvor man også kan se en oversigt over kursuspladser, hvilke steder de afholdes og hvornår. Man skal selv sørge for tilmelding senest tre uger inden kurset, og Falck sender en bekræftelse. De, der har været på kursus, kan i de følgende år komme på et repetitionskursus med tre lektioner. Man bestemmer selv, om man vil på grund- eller repetitionskursus. Bliver man forhindret i at deltage på et kursus, man allerede har meldt sig til, skal man melde fra senest 8 dage før for at få tilbudt en anden kursusdag. Ved senere afbud kan man ikke være sikker på at komme af sted. Udeblivelse og afbud på selve dagen betyder, at virksomheden ikke får sin kursusplads det år. FALCK MINDRE ERHVERV - SUPER (Dækningskode ) SUPER-abonnementet omfatter alle dele af BASIS og PLUS samt yderligere to ekstra fordele: Én 5 kg kulsyre-, 9 l. vand- eller 6 kg pulverslukker med årligt eftersyn (1323, 1326, 1327) Én årlig plads på et kursus i brandbekæmpelse Abonnementet dækker nødvendig opladning, trykprøve, reparation eller udskiftning ifølge gældende forskrifter. Har håndslukkeren været i brug, eller er den beskadiget, kan Kunden også få den byttet uden for det årlige eftersyn. Kontakt Falcks vagtcentral på eller Falcks Kundeservice på Kursus i brandbekæmpelse, 3 lektioner Virksomheden har én årlig plads på et kursus med både teori og praktiske øvelser Formål Det er kursets formål, at alle lærer forebyggelse og bekæmpelse af brand. Der er både teori og praktiske øvelser, så man lærer at handle efter brandslukningens grundregler. Deltagerne bliver også motiveret til hjælpe med at forbedre brandsikkerheden i virksomheden Indhold Den teoretiske undervisning omfatter: Brandteori Slukningsmidler og deres virkning Brandslukningens grundregler Forebyggelse af brand Desuden er der øvelser i brandslukning Tilmelding og afbud Man kan tilmelde sig kurset på hvor man også kan se en oversigt over kursuspladser, hvilke steder de afholdes og hvornår. Man skal selv sørge for tilmelding senest tre uger inden kurset, og Falck sender en bekræftelse. De, der har været på kursus, kan i de følgende år komme på et repetitionskursus med to lektioner. Kunden bestemmer selv, om man vil på grund- eller repetitionskursus. Bliver man forhindret i at deltage på et kursus, man allerede har meldt sig til, skal man melde fra senest 8 dage før for at få tilbudt en anden kursusdag. Ved senere afbud kan man ikke være sikker på at komme af sted. Udeblivelse og afbud på selve dagen betyder, at virksomheden ikke får sin kursusplads det år. 2. Kulsyre-, vand- eller pulverslukker 2.1. Kunden får udleveret den type håndildslukker, der passer bedst til virksomhedens behov. Det fremgår af kontrakten, om det er en 5 kg kulsyreslukker, en 9 l. vandslukker eller en 6 kg pulverslukker Udstyret er Falcks ejendom og skal leveres tilbage ved ophør af abonnementet Eftersyn Én gang om året bliver håndslukkeren kontrolleret af Falck. Eftersynet omfatter: Adskillelse og rensning efter behov Udvendig kontrol af beholderen Kontrol af slukningsmiddel Kontrol af drivgas Kontrol af slanger, strålespidser og gydetragte Plombering om nødvendigt Udfyldelse af kontroletiket Eftersynsrapport udleveres.

4 Generelle abonnementsbetingelser - Erhverv Falck Danmark A/S Abonnementets omfang Abonnementet omfatter den hjælp, der er beskrevet i abonnementskontrakten. Hjælpen udføres overalt i Danmark undtagen Færøerne og Grønland og kan rekvireres døgnet rundt. Hvor det er specificeret, omfatter abonnementet dog også hjælp i andre geografiske områder. Abonnementet omfatter ikke hjælp i krigs-, konflikt- og katastrofeområder. Ikrafttrædelsesdato Abonnementet træder i kraft på tegningsdatoen, med mindre anden dato er aftalt. For abonnementskontrakter indgået efter den 15. april 2009 skal abonnenten oplyse sin adresse til Falck i forbindelse med abonnementstegning. adressen benytter Falck til at sende opdateret information om abonnementet, nyheder og gode tilbud. s kan bl.a. indeholde tilbud inden for vejhjælp, brandslukning, sundhed, sikring og kurser (læs mere om vores produkter på www. falck.dk/erhverv). Abonnenten kan til enhver tid efter tegning/betaling af abonnementet frabede sig information, nyheder og gode tilbud pr. ved at henvende sig til Falcks Kundecenter Erhverv eller ved at framelde sig via en af de udsendte s. Opsigelse Abonnementet kan opsiges af abonnenten eller Falck skriftligt med mindst en måneds varsel til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Abonnementet løber således i perioder på minimum 12 måneder ad gangen. Abonnementsperioden fremgår af abonnementsaftalen, og den oplyses ved telefonisk henvendelse til Falck på tlf.: eller via til: For abonnentens eventuelle dækning af privat bolig, privat bil eller familie gælder følgende opsigelsesregler: Abonnementet er uopsigeligt i 5 måneder efter ikraftrædelsesdatoen og kan herefter opsiges af abonnenten eller Falck skriftligt med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Abonnementet løber således minimum i 6 måneder. Spørgsmål om opsigelsesfrister kan stilles til vores kundeservice på telefon eller via til Hvis kontrakten misligholdes af abonnenten, er Falck dog til enhver tid berettiget til skriftligt at ophæve abonnementet, eksempelvis hvis abonnementsafgiften ikke er indbetalt senest 14 dage efter forfald eller ved bevisligt fejlagtige oplysninger og svigagtige fortielser. Ændring af abonnementskontrakten Kunden eller Falck kan ændre abonnementskontrakten skriftligt og med samme varsel, som gælder ved abonnementets opsigelse jf. afsnittet Opsigelse. Hvis kunden eller Falck ikke ønsker at fortsætte abonnementet på de ændrede vilkår, skal kunden/falck give skriftlig besked herom til den anden part hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelse af ændringsmeddelelsen, hvorefter abonnementet fortsættes på uændrede vilkår i den resterende del af indeværende abonnementsperiode. Abonnementet ophører i sin helhed ved udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Modtager Falck/kunden ingen sådan meddelelse, fortsætter abonnementet på de ændrede vilkår. Årlig regulering af abonnementsprisen Falck er berettiget til at forhøje den årlige abonnementspris som følge af omkostningsstigninger. Falck kan kun gennemføre prisreguleringer for fremtidige abonnementsperioder. Falck kan kun regulere prisen én gang om året, uanset om abonnenten har valgt hel-eller halvårlig betaling. Prisreguleringer meddeles i forbindelse med opkrævningen for den kommende abonnementsperiode. Prisreguleringen træder tidligst i kraft med starten af den første måned efter, at opkrævning med meddelelse om regulering er sendt til abonnenten med virkning fra abonnementets forfaldsdato. Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet til den ændrede pris, skal der gives skriftlig meddelelse herom til Falck straks og senest 14 dage efter modtagelse af fornyelsen. Abonnementet betragtes herefter som opsagt med virkning fra Falcks modtagelse af meddelelsen. Dog tidligst til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Modtager Falck ingen sådan meddelelse herom, fortsætter abonnementet til den ændrede pris. Foranstående begrænsning gælder dog ikke, hvor der foreligger bristende forudsætninger hos Falck, herunder ved urigtige oplysninger fra kunden eller svigagtige fortielser. For øvrige prisreguleringer henvises til afsnittet Ændring af abonnementskontrakten. Betaling Der kan vælges mellem hel-og halvårlig betaling, og tilmelding til Betalingsservice er obligatorisk. Abonnementet forfalder hel-/halvårligt til den næstsidste bankdag i måneden før næste abonnementsperiode begynder. Ved halvårlig betaling betales et tillæg på 5% af den årlige abonnementspris. Ved manglende rettidig betaling er Falck berettiget til at opkræve rykkergebyrer og morarente i overensstemmelse med Rentelovens regler. Udebliver betalingen mere end 14 dage efter forfaldsdagen er Falck berettiget til skriftligt at ophæve abonnementet uden yderligere varsel og kræve betaling for assistancer udført efter forfaldsdagen. Falck forbeholder sig ret til at undlade at udføre assistancer så længe kunden er i restance med abonnementsafgiften uden at betalingspligten dermed bortfalder. Begrænsning af abonnementets dækning Assistancebehov, der kendes på tegningstidspunktet, omfattes ikke af abonnementet. Falck forbeholder sig ret til at fremsende regning for særligt indkøbte materialer til brug ved konkrete redningsarbejder. Ansvarsbegrænsning Falck Danmark A/S er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler dog med de begrænsninger, der følger al nærværende abonnementsbetingelser. Falck kan kun gøres ansvarlig for skader eller tab, der direkte kan henføres til Falcks ydelser efter denne aftale. Falck er således i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller lign. indirekte eller afledet tab, for skader opstået i forbindelse med terrorisme, og ej heller skader som kunden kan tegne forsikring for i et dansk opererende selskab. Hvis Falck skal yde hjælp under ekstraordinære og/eller meget vanskelige forhold, hvor særlige hjælpemidler må tages i brug, påtager Falck sig ikke erstatningsansvar for skader, der er opstået under eller efter at hjælpen er ydet. I tilfælde af force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejrog vejforhold, krig, oprør og uroligheder) eller andre ekstraordinære begivenheder, er Falck ikke ansvarlig for manglende assistance.

5 Generelle abonnementsbetingelser - Erhverv Falcks samlede erstatningsansvar begrænses, hvor lovgivningen tillader det, til maksimalt 5 mio.kr. Skader som kunden ønsker at gøre Falck ansvarlig for, skal anmeldes til Falck inden for rimelig tid. Andre ydelser Udgifter til assistancer, der ikke er omfattet af abonnementet, betales af kunden til Falck eller Falcks samarbejdspartner til en pris svarende til den til enhver tid gældende markedspris på nævnte ydelser. Hvis kunden ikke opfylder en sådan betalingsforpligtelse enten til Falck eller Falcks samarbejdspartner, er Falck berettiget til at undlade at udføre assistancer så længe kunden er i restance. Alle assistancer skal rekvireres via kontakt til Falck. Falck er således ikke forpligtet til at dække assistancer udført af anden leverandør, hvor abonnenten selv har rekvireret assistance uden om Falck. Bemærk: Hvis der er krav på ydelser efter gældende love eller via forsikring, dækkes disse ydelser ikke af abonnementet, medmindre andet fremgår af de specifikke abonnementsbetingelser. I tvivlstilfælde vil kunden dog altid være dækket af abonnementet Falck Danmark A/S

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger BYGNINGSSKADESERVICE (Dækningskode 0701-0703, 0801-0803) Én enhed svarer til en erhvervsbygning/et erhvervslejemål dog højst op til 1.000 m2 pr. enhed. 2. Skadeservice 2.1. Abonnementet omfatter skadeservice

Læs mere

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER ABONNEMENTSBETINGELSER Falck Bil/MC Super Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningsgruppe 1221 Person-/vare-/lastvogn

Læs mere

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Falck Bolig Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Falck Bolig dækningsoversigt Super Plus

Læs mere

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Køretøjer som kan omfattes af Totempos abonnementer er Dansk indregistrerede personbiler, varevogne (dog max. 3.500 kg.), motorcykler, trailere og campingvogne,

Læs mere

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER Falck Kørsel Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Generelt om

Læs mere

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Trivsel Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Erhverv Falck Trivsel: 1 Akutberedskab 2 Klippekort abonnement 3 Din virksomheds dækning 4 Sådan kan

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. Forsikringen tilbydes i samarbejde med Januar/2015 Bilforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Vilkår for Tophjælp Landbrug

Vilkår for Tophjælp Landbrug Vilkår for Tophjælp Landbrug 6488-2 Marts 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014 BIL Vilkår A-22 for motorkøretøjer Gælder fra oktober 2014 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORTRYDELSESRET........................... 2 2. VÆRD AT VIDE... 3 3. DÆKNINGSOVERSIGT...

Læs mere

Falck BoligRedning Super

Falck BoligRedning Super ABONNEMENTSVILKÅR Falck BoligRedning Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck BoligRedning Super 1 Generelt 2 Akut redningshjælp 3 Udvidet akuthjælp 4 MinutGaranti

Læs mere