Stabilisering og overflytning Principper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stabilisering og overflytning Principper"

Transkript

1 Stabilisering og overflytning Principper e næste 6 sider indeholder en skabelon for stabilisering, visitation og overflytning samt en liste over visitationsnumre. Skabelonen er inspireret at støttedokumenter fra specialiserede pædiatriske henteordninger. en gør anvendelse af PT konceptets terminologi. Forbehold: Intet skema kan forudse alle scenarier, og modsat vil mange punkter i skabelonen være overflødige for nogle børn Behandling af det kritisk syge barn er en specialistopgave, og skemaer og guidelines kan højst supplere træning og erfaring. Lokal og regional organisering og løbende rådførsel med børnecenter er afgørende for sikre patientforløb Skabelonen forholder sig primært til proces og logistik. Klinisk vejledning må søges andetsteds, herunder i behandlingsvejledningen og ved kontakt til modtagende afdeling et overordnede håb er at tilbyde et mentalt framework og dermed bidrage til en struktur for sikker håndtering af det akut kritisk sygt barn på ikke børnecenter, herunder en god visitation og sikker overflytning. er tilbydes et fælles sprog for det afgørende samarbejde mellem henvisende og modtagende afdelinger. et er valgt at bevare de engelske navne, akronymet PT er sammensat af. Journalisering, herunder af væsentlige overordnede beslutninger, kan erfaringsmæssigt være svær at honorere i transportsammenhæng pga tidspres, klinisk kompleksitet og et delt ansvar mellem flere afdelinger. Skemaet indbyder til at få nedskrevet væsentlige detaljer, herunder logistiske i form af navn og funktion på involverede parter og aftaler, der indgås. Skabelonen kan alene hjælpe, hvis den anvendes, hvilket fordrer kendskab og accept hos brugerne. et er derfor afgørende, at den udvikles i takt med erfaringer og feedback, som der hermed indbydes til. Visitationsnumre skal selvsagt løbende revideres i takt med ændrede numre, meldegange og organisering. Skabelonen tænkes praktisk anvendt på følgende faser: 1) Ledelse (hos lokalt team). Non technical skills og crisis ressource management betones under ONTROL. er mindes om vigtigheden af tydelig identifikation af teamleder og dennes ansvarsområder. Tilstedeværende kompetencer og ressourcer skal sikres. er mindes om opgaver, der ofte kan/bør delegeres så snart, de identificeres. 2) Visitation. et foreslås, at skemaet anvendes som støttedokument under visitation hos både henvisende og modtagende afdeling. ermed kan barnets status overleveres struktureret udfra punkterne under SSSS, råd og vejledning kan nedskrives under OMMUNIT og endelig beslutning om overflytning kan anføres under VLUT, inklusiv hvordan den gennemføres (via hentehold eller via henvisende team). OMMUNIT beskriver desuden arrangering af transport (typisk via MK). en mere generelle kommunikation, herunder med barn og forældre, forudsættes løst som en del af teamledelse og kan delegeres. 3) Praktisk klargøring og pakning af barn: Under PRPR & PK nævnes, hvad der typisk praktisk skal klargøres før transport. Mange af disse opgaver kan delegeres, når behovet for overflytning står klart, hvad det ofte gør tidligt. er er 3 domæner, der skal klargøres: Patient, udstyr og team. ette fører frem til, at barnet bliver transportklar. 4) fgangstjek. Uanset hvilket team, der transporterer, er det afgørende at stoppe op inden afgang og fokusere teamet på fælles plan, praktisk parathed og undgåelse af banale forglemmelser. Tjeklisten PRPRTUR HKLIST kan gennemløbes på ganske kort tid før afgang fra enheden, i ambulancen før lokalt sygehus forlades, samt i ambulancen før denne forlades ved ankomsten til modtagende sygehus. 5) Transport. enne side er til brug i ambulancen for det henvisende personale, der selv transporterer. er er plads til at skrive kontaktnumre og kliniske mål, der er formuleret i de tidligere faser i skabelonen. er mindes om hensyn, der fysiologisk og sikkerhedsmæssigt generelt bør tages under ambulancetransport. Hos det stabiliserede barn skulle der gerne være tid og mulighed for at planlægge overdragelse af patienten til modtagende team. Siden foreslår en mulig struktur og ansvarsfordeling for den gode hand over og har plads til noter.

2 STBILISRING & OVRFLYTNING F BRN 1/6 I (label / navn & PR): Vægt: V lder: I udført af: rmbånd påsat: J/N Neonatal 2år? Reaktion: I via (pt./far/mor/andet?): FV: G: Korrigeret: SSSS IRWY & OLUMN RVILIS Fri & stabil Truet Intubation i gang Intuberet Trakeostomeret Hoved fixeret i neutralstilling etaljer Tubestørrelse, oral/nasal, cuff, dybde, rtg thorax Halskrave SYGOMSHISTORI Hovedtræk (inkl. relevante tidligere sygdomme) BRTHING Spontan (incl PP) O 2 flow RF Luft flow Indtrækninger / grunting? Kliniske hovedproblem: Mistanke om non accidental injury? J / NJ RIOLOGI Tidpunkt, modalitet og fund FiO 2 SpO 2 Ventileret TV / Toptryk RF PP I: (T Insp og T xp ) FiO 2 SpO 2 Hoved olumna cervicalis Øvrig columna Nakken frikendt J/N IRULTION Observationer HR BP MP Kapillær fyldningstid T kkokardiografi / Fokuseret ultralyd: ISBILITY Kredsløbsmedicin Væskebolus (ml) Krystalloid SG M FFP lbumin ndet Vaskulære adgange PVK / i.o. VK/NVK rteriel Tubeplacering Thorax bdomen Bækken kstremiteter Overført? NJ J, fuldt J, uden rådata V HROPY BLOGSSR Tidspunkt TV / PIP x RF PP / FiO2 Type (a / pv / cv / kap) ph po2 B GS V M ILT / V / P / U Blodsukre Pupiller (størrelse og lysreaktion) HØ V Kramper / fokal neurologi: Medicin (hyperosmolær terapi, krampebehandling mv) BS1: BS2: HO3ˉst po2 Laktat Glukose Na + K + a 2+ ion l Glukose Bolus % ml Vedligehold % ml/t NVIRONMNT / VRYTHING LS Ventrikelsonde Oral Nasal yrkning Hvorfra / hvornår B givet: Tidspunkt / dosis Temp (central/perifer) Brandsår, % BS Kontaminering / tox? vt. dyrkningfund BLOPRØVR Blodtype Væsentlige fund og abnormaliteter Forlig / B test gyldig til: Mors blod medbragt til forlig? Levertal Nyretal J / N Koagulation Trc INR/KNFT/PP PTT /KFIF TG / ROTM

3 STBILISRING & OVRFLYTNING F BRN 2/6 Teamleder ONTROL Navn Funktion Telefonnummer NSVR: Sikre B behandling Optimér RSSOURR (personel, materiel og location) Optimér KOMPTNR TM MNGMNT Fordel roller tydeligt Bedside klinik (læge, sygeplejersker mm.) Kopiering af journal ndet: (Se også side 3) Visitation / telefonrådgivning med børnecenter Overførsel af radiologi Bestilling af transport, hvis indiceret Klagøre udstyr til patient og team, herunder Håndtering af familie (tillad bedside, kommunikér ærligt) Infusionsopblanding (2 sygeplejersker) Visitation / vejledning OMMUNIT Se kontaktliste (side 6) for relevante telefongange og visitationsforslag Struktureret format anbefales (ISBR, se nedenfor) Hav journalakter & observationer klar. ssessment (side 1) kan fungere som disposition Notér aftale (herunder råd til behandling, aftale om visitation, afhentning / egen transport, aftale om ny samtale etc) ISBR HUSK 1 Introduction / Identify: Navn og funktion på dig selv og den du taler med, samt data på patienten Situation: en kliniske problemstilling og den umiddelbare bekymring i overskrift ( sound bite ) Background: Hvad førte til aktuelle situation? Kendt kronisk sygdom eller disponerende faktorer? ktuel sygdomspræsentation. B gennemgang. nvend assessment arket (side 1) ssesment: Hvad er barnets hovedproblem og umiddelbare behov? rbejdsdiagnose Recommendation: Hvad har du behov for fra modtagende/rådgivende læge? Søger du råd eller overflytning eller begge dele? Visitation og overflytning kræver ofte, at flere modtagende afdelinger (fx kirurgisk / intensiv / radiologisk) orienteres og samtykker. ftal, hvem der står for dette Tidspunkt fdeling / speciale Nummer til afdeling Lægens navn & funktion irekte nummer Noter 2 Tidspunkt fdeling / speciale Nummer til afdeling Lægens navn & funktion irekte nummer Noter 3 Tidspunkt fdeling / speciale Nummer til afdeling Lægens navn & funktion irekte nummer Noter Transport ILTBHOV (minutvolumen / flow inklusiv evt triggerflow) x (anslået transporttid) x 2 = mbulanceudbyder og nummer Tidspunkt for samtale Hastegrad () Forventet ankomst ftaler om ilt/luft/andet Lægehelikopter / SOK Lægens navn og telefonnummer ftale Overflytning? VLUT J Hentehold KLRGØR: Journalkopi, radiologi, rtg thorax, mindst 2 i.v. adgange og a/k gas Optimér behandling iht. henteholdets anbefalinger get team Sikr kompetencer under transport (minimum speciallæge) Optimér klinik i samråd med modtagende afdeling Tidskritisk tilstand: fvej terapi mod tidsforbrug Klargør til transport, se næstes side NJ Optimer behandling ftale om ny konference? Ved forværring: Ny visitation

4 STBILISRING & OVRFLYTNING F BRN 3/6 PRPR PRPR & PK Forberedelse af barnets klinik, af udstyr til barnet og ledsagende team, og af ledsagende personale KLINIK Hvad der kan gå galt, vil gå galt. Tænk plan B. Optimér fysiologi. Se relevante afsnit i behandlingsvejledning og tag behandlingsvalg i samråd med modtagende center. Observationsark føres løbende. B Traume: olumna, herunder nakken, immobiliseres til frikendt Intubation en route bør undgås. Overvej elektiv intubation Tube fixéres og markering noteres. Hoved fixeres i neutralstilling Rtg thorax til kontrol af tube og pulmonal status Tæt monitorering og afhjælpning af tuberelaterede problemer Spontant ventilerende: Optimér lejring, inhalationer, fio2, evt PP Ventilerede: Titrér respiratorterapi, gerne på transportrespirator tidligt NG eller OG sonde til frit tabler adækvat kredsløbsadgang, typisk mindst 2 i.v. eller i.o. Mindst en adgang tilgængelig til bolusmedicin/væske Forlig og type, evt på mater Vedligeholdsvæske kan typisk vente Infusioner skiftes til pumpe kanyle og VK: fvejes i samråd med modtagende. Ofte for tidskrævende/risikabel Neuroobservation Krampekontrol Neuromål ift BT, iltning, po2 og temperatur afhængig af klinisk scenarie Glukose: Bolus og vedligehold efter behov nalgosedation og paralyse. Overvej, om noget kan gives som bolus ave ikke intenderet hypotermi, skærm barnet inkl. under procedurer Pt. gennemdyrkes og behandles empirisk for infektion OM INTUBTION: Hyppigt indiceret forud for transport. Se kapitel om luftvej. Tænk over kompetencer (mest børneerfarne, helst speciallæge) lokalitet (skal barnet på OP? ØNH?) udstyr (relevante størrelser til luftvejen og efterfølgende ventilation), monitorering (minimum: NIBP, spo2 og kapnografi før, under og efter), fysiologisk optimering (fx inhalationer, cpap, volumen, inopressor) lejring (ear to sternal notch, undgå fleksion/ekstension) medicin (induktion og vedligehold efter intubation) plan (aftal plan og plan B i teamet og tjek, at de kan effektueres) esuden: Modificeret RSI: Mindre børn tåler apnå dårligt. Blid maskeventilation er ofte nødvendig efter induktion og anbefales Induktionsstoffer: Vælges iht. klinisk scenarie. Overvej ketamin ved shockeret barn Forvent og imødegå +B+ komplikationer. Ved hypoxi: OPS (displacement, obstruction, pneumothorax, equipment, stomach) Husk røntgenkontrol af tubeplacering USTYR TIL PTINT Udstyr til intubation i forventet og nærmeste tilstødende størrelser, herunder B Monitor Laryngoskoper, 2 stk, med relevante blade Masker Tuber Stilletter Transportrespirator, HM filter og slanger passende til barnets vægt Respiratortjek: Batteriniveau og ladefunktion Kapnograf, obs deadspace Fyldt iiltbombe med udtag til respirator og flowmeter (tjek 15l/min) Transportsug, som tjekkes (husk gasforbrug, hvis gasdrevet) Sugekatetre i passende størrelser og antal (tjek passage gennem tuben) Iltslanger og passende konnektions lle infusioner signeret af 2 personer. Tænk eventualiteter og mængde Bolusvæske klargøres inklusiv evt blodprodukter Sprøjtepumper, mindst 1 backup Infusion/bolusmedicin til analgosedation og evt paralyse Blodsukkermåler (evt. ambulancens) / mobil BG måler Kuvøse eller lignende Tæpper, varmelegemer etc Tjek funktion inkl. batteri, lader, alarmer Kapnograf obligat SpO2 med relevant sensorstørrelse Orale og nasale airways LM Magill tang Optrukket intubationsmedicin Pleuradrænage tilsluttes ensretterventil (Heimlich). Vandlås uegnet til transport Selvudfoldende pose ( mbu / Ruben ) i passende størrelse Gennemløbspose ( system ) i passende størelse Iltmasker (Hudson, Venturi, non rebreather) PP udstyr Forstøvermaske / adapter til tube Supplerende adgange, evt intraossøs backup efibrillator, tjek funktion og relevante pads Medicin til at behandle kramper, hypo/hyperglykæmi & IP forhøjelse Sele til fixering af barn og sikring af udstyr Øjenbeskyttelse KG m. børneelektroder Manchet BT med alderssvarende manchet Invasiv BT måling, hvis relevant USTYR & PPIRR TIL PRSONL Telefon Penge Mad og drikke Sikker beklædning I Stetoskop og pupillygte Kopi af radiologi, (eller overført) Kopi af journal, observationsark, medicinark, blodprøvesvar Print af evt støttedokumenter Mors blod til forlig (kirurgisk neonatal) inklusiv relevant papirarbejde TM Relevante kompetencer (minimum speciallæge og erfaren sygeplejerske) Briefet af teamleder gen fysiologi OK? (tørstig, sulten, træt, tendens til køresyge, tømt blære?) Plan aftalt og kommunikeret i teamet og med modtagende afdeling? Se side 5 Fortrolighed med alt udstyr? (Respirator, monitor, sug etc) PK TÆNK OVR: 1. Sikkerhed (egen og patientens) 2. Tilgængelighed 3. Redundans (medicin, sprøjtepumper, ilt etc) Nedenstående sikres i forbindelse med endelige stabilisering på båre eller i kuvøse Tubefixering og tilgængelighed. St.p. og kapnograf ok? m mærke noteret Tube set på rtg thorax Neuroobservationer BS B gas efter stabilisering på transportrespirator. Notér T(O 2) og PaO 2 Slanger fixeret Tjek sufficient iltbeholdning i cylinder og i ambulance Tjek backupventilation (x 2) Tjek sug og katetre Tjek pleuradræn Passende temperaturmiljø for barnets størrelse, dels vha passiv insulering, dels evt aktiv opvarmning (kuvøse og/eller ambulance) Øjne Fixéring af patient og udstyr dgange og infusioner tjekkes Slanger samles Monitor Tjek funktion Invasive tryk nullet Bolusadgang umiddelbart tilgængelig Let at se larmer: Hørbare og synlige, og grænser relevante

5 STBILISRING & OVRFLYTNING F BRN 4/6 PR-PRTUR HKLIST nvendes 1. før afgang fra afdeling, 2. før afgang i ambulancen, og 3. før afgang fra ambulance til modtagende afdeling B PTINT OG USTYR Luftvejsstatus OK? Plan + B aftalt og udførlig? Tube fixeret? Hoved neutralstilling? Rtg thorax ok? Kapnograf Stabil på respirator? TO2 vs PaO2 noteret? Respiratortjek: Batteri+lader OK? Tilsluttet og fungerer? PLN Reddere og team introduceret Forventninger til transporten formuleret Kørselsform (prioritér sikkerhed) Sikker aftale med modtagende afdeling? Modtagende læge: I, nummer, funktion Backup ventilation: system og selvudfoldende ( mbu ) kutnumre undervejs Iltbeholdning: Mindst 2 x forventet forbrug? Orienteret modtager om afgang og status Sug: Samlet og virker? Sugekatetre? Hjemtransport af personel og udstyr (taxabon) Flowmetre: Tjek funktion (15l/min?) Kredsløbsstatus optimeret? Plan aftalt og udførlig? dgange: Mindst 2 stk. Backup plan (i.o.?) PPIRR MM. Journalkopi inkl medicinskema Radiologi overført eller i kopi Bolus: dgang? Medicin og volumen klar? Transportjournal Infusioner: Kontinuitet og tæthed. Medikamina kører / klar? Pumper: Fungerer og lader? kstra med? Relevante guidelines & støttedokumenter T blod fra mor (<3 mdr) Monitor placeret synligt? Monitortjek: Batteri, lader, visuelle og auditive alarmer, alarmgrænser, a tryk nulstillet og fixeret efibrillator: Funktion? Børnepads? Neuroobservationer inden afgang FMILI Informeret om status og forventninger I og samtykke på plads Transportplan. Kontaktnummer Medbring forælder om muligt Tjek enkeltvis: Sedation? nalgesi? Paralyse? Glukose? Giv mulighed for kontakt og 'på gensyn' Rescueterapi klar (kramper, IP kontrol) BS måler? Tjek funktion og anvendelse Patient spændt godt fast? TM Klar? Maven fyldt, blæren tom? Telefon lt udstyr fastgjort? Relevant påklædning og I Passende temperatur og skærmning. Temperaturmåler Mad/drikke yrket og B givet? Stetoskop og pupillygte

6 STBILISRING & OVRFLYTNING F BRN 5/6 TRNSPORT PLN Som etableret undervejs Modtagende afdeling: fdelingens nummer Modtagende læge, navn Modtagende læge, nummer Forældres transportform Forældres navn og nummer entrale kliniske mål for transporten (B) INN TRNSPORT I MBULNN V NKOMST I FLING Gennemgå tjekliste før alle 3 faser (før afgang fra afdelingen, i ambulancen før transport, og før ambulancen forlades) nighed om, at patient er transportabel inden primære afgang? Sikkerhed prioriteres over hastighed Overhold fartgrænser Minimér acceleration og opbremsning (pga patientens fysiologi og risiko for flyvende objekter) Blå blink kun ved stillestående trafik Personale fastspændt under turen flugtende kørselsretningen Patientforværring: Stop ambulance. Genoptag, når stabiliseret og personale fastspændt Brug for hjælp/råd. nvend akutnumre, eller via redderne kontakt til MK / præhospital / lokalt sygehus Løbende patientobservation og førsel af observationsark Forbered hand over er gives rapport, når hele modtagende team er tilstede,inden patienten fysisk flyttes og ansvaret overdrages Struktureret rapport anbefales. er er flere forskellige anvendte koncepter herfor PT modificeret til hand over og afslutning af transport: SSSS: lt OK? Umiddelbare behov? ONTROL: Hvem skal overtage ansvaret, hvilke roller har folk i forbindelse med forflytning, delegér akutte opgaver OMMUNIT: Tidligere og nuværende sygehistorie, behandlingstiltag, klinisk forløb. okumentation. Forældre VLUT: Identificerede problemstillinger for patienten PRPR & PK: Forflyt patient. tablér på modtagende afdelings respirator og monitor. flever alt relevant materiale. Pak eget grej. TRNSPORT: Hjemtur. Informér om forventet hjemkomst NOTR:

7 STBILISRING & OVRFLYTNING F BRN 6/6 VISITTIONSNUMR PRINIPPR Visitation starter i egen region For hvert af de 4 universitetscentre er anført regionale og supra regionale funktioner, der kan være relevante for visitation. Roskilde og Hvidovre er medtaget, men ved overflytning af kritisk syge børn i Region Sjælland og Region Hovedstaden visiteres til universitetscenter, primært Rigshospitalet Fald tilbage på hovednumre ved problemer med lokalnumre, eventuelt via egen omstilling. TRNSPORT (ambulance / helikopter) MK (Region Nord): MK (Region Midt): MK (Region Syd): MK (Region Sjælland): MK (Region HS): Joint Rescue oordination entre (SR tjenesten, Søværnets Operative Kommando, SOK ): LBORG UNIVRSITTSHOSPITL alborg sygehus er i transitionsfase med nye numre, hvorfor nedenstående kan være forældet. Omstilling anbefales indtil videre. Hovednummer: irekte kald: lokalnummer (nye numre) eller lokalnummer (gamle numre) Børneanæstesiologisk vagthavende: Bagvagt, Intensiv 103, alborg Nord: personsøger 500 Intensiv 103, alborg Nord: Neonatal vagthavende: Personsøger 304 Neonatal afdeling 12: eller Neonatal afdeling 13: RHUS UNIVRSITTSHOSPITL, SKJBY Hjertelungekirurgi (Vestdanmark) MO for lungesvigt, ikke neonatale (dvs >1mdr) (nationalt) Hovednummer, omstilling: irekte kald: lokal Intensiv bagvagt, afdeling I: Intensiv afdeling I: Neonatal bagvagt (hentehold): RHUS UNIVRSITTSHOSPITL, NØRRBROG Traumer (regionalt) Neurokirurgi (regionalt) Hovednummer, omstilling: irekte kald: lokal Traumevagt (ortopæd): Neurokirurgisk bagvagt: Bagvagt neurointensiv NI: Neurointensiv afdeling NI: Bagvagt, IT: fdeling IT: ONS UNIVRSITTSHOSPITL Mavetarmkirurgi (Vestdanmark) Hovednummer, omstilling: irekte numre: lokal Bagvagt, børneintensiv BRIT: næstesiologisk bagvagt: Børneanæstesiolog, vagthavende: Kontaktes via anæstesiologisk bagvagt Traumeleder (ortopædkirurg, visiterer alle traumepatienter): Neonatal bagvagt: Neonatalafdeling H56: eller RIGSHOSPITLT l kirurgi i Østdanmark Brandsår (national) MO for lungesvigt neonatalt (<1md) (national) Hyperbar iltbehandling af dykkersyge, nekrotiserende fasciitis og andre tilstande (national) Hovednummer, omstilling: irekte nummer: lokal Traumevagt (anæstesiolog, traumeleder): (førstevalg ved tvivl om meldegang) Neonatalklinikken GN (inklusiv børnintensiv funktion op til 2 år), bagvagt: Neonatalklinikken GN, transportlæge (i ventetid på hentehold): mobil MO vagt: Formidles via GN bagvagt Bagvagt intensiv 4131: Neurokirurgisk bagvagt: Neuroanæstesiologisk bagvagt: næstesiologisk bagvagt, Juliane Marie enter: Thoraxanæstesiologisk bagvagt: Pædiatrisk bagvagt: Bagvagt, brandsårsafdeling: HBO vagt: Via omstiling eller via traumeleder ROSKIL Kritisk syge børn i region Sjælland visiteres primært til Rigshospitalet Hovednummer, omstilling: Pædiatrisk bagvagt: Pædiatrisk afdeling 10: Pædiatrisk afdeling 30: Intensiv bagvagt: via omstilling Intensiv afdeling: HVIOVR Kritisk syge børn i region Sjælland og region HS visiteres primært til Rigshospitalet. Hovednummer, omstilling: Pædiatrisk bagvagt: Pædiatrisk afdeling: Intensiv bagvagt: Intensiv afdeling:

NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN

NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN Nogle rekommendationer for intensiv behandling af børn i Danmark Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM og DSIT. Godkendt af DASAIM/DSIT på Intensiv

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen...2 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale...3 Første dag på afdelingen... 3 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæring)...

Læs mere

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Introduktionsprogram til på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Velkommen til s timelønnede team vi ser frem til et konstruktivt og positivt samarbejde. Du bedes læse dette introduktionsprogram og derefter

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner 60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2 Organdonation Manual til nøglepersoner 2003 60673 Faneblade 16/12/02 17:07 Side 1 Forord Introduktion Del 1 Nøglepersonernes opgaver Hvordan udføres opgaven?

Læs mere

ABT projekt 191. Arbejdskraftbesparende teknologi og organisering af pacemaker- /ICDkontrol

ABT projekt 191. Arbejdskraftbesparende teknologi og organisering af pacemaker- /ICDkontrol ABT projekt 191 Arbejdskraftbesparende teknologi og organisering af pacemaker- /ICDkontrol Hjertemedicinsk Afdeling B, Århus UniversitetsHospital, Skejby. 1 1. Indledning 3 2. Kort kronologisk beskrivelse

Læs mere

Vejledning for TUTORLÆGER. Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation

Vejledning for TUTORLÆGER. Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation Vejledning for TUTORLÆGER Dansk Selskab for Almen Medicin Praktiserende Lægers Organisation Vejledning for TUTORLÆGER Udgivet af Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende Lægers Organisation Vejledning

Læs mere

Succesfulde tiltag. Pårørende i Psykiatrien

Succesfulde tiltag. Pårørende i Psykiatrien Succesfulde tiltag Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af

Læs mere

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 KOMMUNIKATION Tema 1: Overblik over hvad der sker Titel på ide/ønske Hvad går ideen ud på Hvorfor er det vigtigt at gennemføre ideen - hvilket

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS BUD PÅ EN BEDRE INDSATS Bud på en BEDRE INDSATS Forord Alle borgere har ret til fri og lige adgang til sundhedsydelser, uanset hvor i Danmark, de bor eller befinder sig. Det gælder naturligvis også en

Læs mere

Målbeskrivelse. Maj 2007

Målbeskrivelse. Maj 2007 INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI Målbeskrivelse Maj 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1. INDLEDNING 4 1.1 Specialet anæstesiologi 4 1.2 Introduktionsuddannelsen i anæstesiologi 4 2. MÅL 5 2.1

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges

Læs mere

Vejledning i undervisning af undervisere. Niveau 1

Vejledning i undervisning af undervisere. Niveau 1 Vejledning i undervisning af undervisere Niveau 1 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Indholdsoversigt... 7 Bilag... 7 Noter... 8 Undervisningens målgruppe... 8 Formål... 8 Læringsmanual... 11 Modul

Læs mere

Vejledning i undervisning af sygehuspersonale. Niveau 2

Vejledning i undervisning af sygehuspersonale. Niveau 2 Vejledning i undervisning af sygehuspersonale Niveau 2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Indholdsoversigt... 7 Bilag... 7 Noter... 8 Formål... 8 Læringsmanual... 9 Modul 1: Introduktion... 9 Modul

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N En beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 8

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 8 Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri Hoveduddannelse Blok 8 Ansættelsessteder: N: Neonatalklinikken GN, Rigshospitalet, 6 mdr. H1: Børneafdelingen, Herlev Hospital, 12 mdr. H2: BørneUngeKlinikken,

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE. Kvalitetshåndbog. Skabelon for opbygning af en kvalitetshåndbog til højvoltsstrålebehandling i Danmark

EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE. Kvalitetshåndbog. Skabelon for opbygning af en kvalitetshåndbog til højvoltsstrålebehandling i Danmark EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE Kvalitetshåndbog Skabelon for opbygning af en kvalitetshåndbog til højvoltsstrålebehandling i Danmark Af Health Care Consulting EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE I SAMARBEJDE

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere