Stabilisering og overflytning Principper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stabilisering og overflytning Principper"

Transkript

1 Stabilisering og overflytning Principper e næste 6 sider indeholder en skabelon for stabilisering, visitation og overflytning samt en liste over visitationsnumre. Skabelonen er inspireret at støttedokumenter fra specialiserede pædiatriske henteordninger. en gør anvendelse af PT konceptets terminologi. Forbehold: Intet skema kan forudse alle scenarier, og modsat vil mange punkter i skabelonen være overflødige for nogle børn Behandling af det kritisk syge barn er en specialistopgave, og skemaer og guidelines kan højst supplere træning og erfaring. Lokal og regional organisering og løbende rådførsel med børnecenter er afgørende for sikre patientforløb Skabelonen forholder sig primært til proces og logistik. Klinisk vejledning må søges andetsteds, herunder i behandlingsvejledningen og ved kontakt til modtagende afdeling et overordnede håb er at tilbyde et mentalt framework og dermed bidrage til en struktur for sikker håndtering af det akut kritisk sygt barn på ikke børnecenter, herunder en god visitation og sikker overflytning. er tilbydes et fælles sprog for det afgørende samarbejde mellem henvisende og modtagende afdelinger. et er valgt at bevare de engelske navne, akronymet PT er sammensat af. Journalisering, herunder af væsentlige overordnede beslutninger, kan erfaringsmæssigt være svær at honorere i transportsammenhæng pga tidspres, klinisk kompleksitet og et delt ansvar mellem flere afdelinger. Skemaet indbyder til at få nedskrevet væsentlige detaljer, herunder logistiske i form af navn og funktion på involverede parter og aftaler, der indgås. Skabelonen kan alene hjælpe, hvis den anvendes, hvilket fordrer kendskab og accept hos brugerne. et er derfor afgørende, at den udvikles i takt med erfaringer og feedback, som der hermed indbydes til. Visitationsnumre skal selvsagt løbende revideres i takt med ændrede numre, meldegange og organisering. Skabelonen tænkes praktisk anvendt på følgende faser: 1) Ledelse (hos lokalt team). Non technical skills og crisis ressource management betones under ONTROL. er mindes om vigtigheden af tydelig identifikation af teamleder og dennes ansvarsområder. Tilstedeværende kompetencer og ressourcer skal sikres. er mindes om opgaver, der ofte kan/bør delegeres så snart, de identificeres. 2) Visitation. et foreslås, at skemaet anvendes som støttedokument under visitation hos både henvisende og modtagende afdeling. ermed kan barnets status overleveres struktureret udfra punkterne under SSSS, råd og vejledning kan nedskrives under OMMUNIT og endelig beslutning om overflytning kan anføres under VLUT, inklusiv hvordan den gennemføres (via hentehold eller via henvisende team). OMMUNIT beskriver desuden arrangering af transport (typisk via MK). en mere generelle kommunikation, herunder med barn og forældre, forudsættes løst som en del af teamledelse og kan delegeres. 3) Praktisk klargøring og pakning af barn: Under PRPR & PK nævnes, hvad der typisk praktisk skal klargøres før transport. Mange af disse opgaver kan delegeres, når behovet for overflytning står klart, hvad det ofte gør tidligt. er er 3 domæner, der skal klargøres: Patient, udstyr og team. ette fører frem til, at barnet bliver transportklar. 4) fgangstjek. Uanset hvilket team, der transporterer, er det afgørende at stoppe op inden afgang og fokusere teamet på fælles plan, praktisk parathed og undgåelse af banale forglemmelser. Tjeklisten PRPRTUR HKLIST kan gennemløbes på ganske kort tid før afgang fra enheden, i ambulancen før lokalt sygehus forlades, samt i ambulancen før denne forlades ved ankomsten til modtagende sygehus. 5) Transport. enne side er til brug i ambulancen for det henvisende personale, der selv transporterer. er er plads til at skrive kontaktnumre og kliniske mål, der er formuleret i de tidligere faser i skabelonen. er mindes om hensyn, der fysiologisk og sikkerhedsmæssigt generelt bør tages under ambulancetransport. Hos det stabiliserede barn skulle der gerne være tid og mulighed for at planlægge overdragelse af patienten til modtagende team. Siden foreslår en mulig struktur og ansvarsfordeling for den gode hand over og har plads til noter.

2 STBILISRING & OVRFLYTNING F BRN 1/6 I (label / navn & PR): Vægt: V lder: I udført af: rmbånd påsat: J/N Neonatal 2år? Reaktion: I via (pt./far/mor/andet?): FV: G: Korrigeret: SSSS IRWY & OLUMN RVILIS Fri & stabil Truet Intubation i gang Intuberet Trakeostomeret Hoved fixeret i neutralstilling etaljer Tubestørrelse, oral/nasal, cuff, dybde, rtg thorax Halskrave SYGOMSHISTORI Hovedtræk (inkl. relevante tidligere sygdomme) BRTHING Spontan (incl PP) O 2 flow RF Luft flow Indtrækninger / grunting? Kliniske hovedproblem: Mistanke om non accidental injury? J / NJ RIOLOGI Tidpunkt, modalitet og fund FiO 2 SpO 2 Ventileret TV / Toptryk RF PP I: (T Insp og T xp ) FiO 2 SpO 2 Hoved olumna cervicalis Øvrig columna Nakken frikendt J/N IRULTION Observationer HR BP MP Kapillær fyldningstid T kkokardiografi / Fokuseret ultralyd: ISBILITY Kredsløbsmedicin Væskebolus (ml) Krystalloid SG M FFP lbumin ndet Vaskulære adgange PVK / i.o. VK/NVK rteriel Tubeplacering Thorax bdomen Bækken kstremiteter Overført? NJ J, fuldt J, uden rådata V HROPY BLOGSSR Tidspunkt TV / PIP x RF PP / FiO2 Type (a / pv / cv / kap) ph po2 B GS V M ILT / V / P / U Blodsukre Pupiller (størrelse og lysreaktion) HØ V Kramper / fokal neurologi: Medicin (hyperosmolær terapi, krampebehandling mv) BS1: BS2: HO3ˉst po2 Laktat Glukose Na + K + a 2+ ion l Glukose Bolus % ml Vedligehold % ml/t NVIRONMNT / VRYTHING LS Ventrikelsonde Oral Nasal yrkning Hvorfra / hvornår B givet: Tidspunkt / dosis Temp (central/perifer) Brandsår, % BS Kontaminering / tox? vt. dyrkningfund BLOPRØVR Blodtype Væsentlige fund og abnormaliteter Forlig / B test gyldig til: Mors blod medbragt til forlig? Levertal Nyretal J / N Koagulation Trc INR/KNFT/PP PTT /KFIF TG / ROTM

3 STBILISRING & OVRFLYTNING F BRN 2/6 Teamleder ONTROL Navn Funktion Telefonnummer NSVR: Sikre B behandling Optimér RSSOURR (personel, materiel og location) Optimér KOMPTNR TM MNGMNT Fordel roller tydeligt Bedside klinik (læge, sygeplejersker mm.) Kopiering af journal ndet: (Se også side 3) Visitation / telefonrådgivning med børnecenter Overførsel af radiologi Bestilling af transport, hvis indiceret Klagøre udstyr til patient og team, herunder Håndtering af familie (tillad bedside, kommunikér ærligt) Infusionsopblanding (2 sygeplejersker) Visitation / vejledning OMMUNIT Se kontaktliste (side 6) for relevante telefongange og visitationsforslag Struktureret format anbefales (ISBR, se nedenfor) Hav journalakter & observationer klar. ssessment (side 1) kan fungere som disposition Notér aftale (herunder råd til behandling, aftale om visitation, afhentning / egen transport, aftale om ny samtale etc) ISBR HUSK 1 Introduction / Identify: Navn og funktion på dig selv og den du taler med, samt data på patienten Situation: en kliniske problemstilling og den umiddelbare bekymring i overskrift ( sound bite ) Background: Hvad førte til aktuelle situation? Kendt kronisk sygdom eller disponerende faktorer? ktuel sygdomspræsentation. B gennemgang. nvend assessment arket (side 1) ssesment: Hvad er barnets hovedproblem og umiddelbare behov? rbejdsdiagnose Recommendation: Hvad har du behov for fra modtagende/rådgivende læge? Søger du råd eller overflytning eller begge dele? Visitation og overflytning kræver ofte, at flere modtagende afdelinger (fx kirurgisk / intensiv / radiologisk) orienteres og samtykker. ftal, hvem der står for dette Tidspunkt fdeling / speciale Nummer til afdeling Lægens navn & funktion irekte nummer Noter 2 Tidspunkt fdeling / speciale Nummer til afdeling Lægens navn & funktion irekte nummer Noter 3 Tidspunkt fdeling / speciale Nummer til afdeling Lægens navn & funktion irekte nummer Noter Transport ILTBHOV (minutvolumen / flow inklusiv evt triggerflow) x (anslået transporttid) x 2 = mbulanceudbyder og nummer Tidspunkt for samtale Hastegrad () Forventet ankomst ftaler om ilt/luft/andet Lægehelikopter / SOK Lægens navn og telefonnummer ftale Overflytning? VLUT J Hentehold KLRGØR: Journalkopi, radiologi, rtg thorax, mindst 2 i.v. adgange og a/k gas Optimér behandling iht. henteholdets anbefalinger get team Sikr kompetencer under transport (minimum speciallæge) Optimér klinik i samråd med modtagende afdeling Tidskritisk tilstand: fvej terapi mod tidsforbrug Klargør til transport, se næstes side NJ Optimer behandling ftale om ny konference? Ved forværring: Ny visitation

4 STBILISRING & OVRFLYTNING F BRN 3/6 PRPR PRPR & PK Forberedelse af barnets klinik, af udstyr til barnet og ledsagende team, og af ledsagende personale KLINIK Hvad der kan gå galt, vil gå galt. Tænk plan B. Optimér fysiologi. Se relevante afsnit i behandlingsvejledning og tag behandlingsvalg i samråd med modtagende center. Observationsark føres løbende. B Traume: olumna, herunder nakken, immobiliseres til frikendt Intubation en route bør undgås. Overvej elektiv intubation Tube fixéres og markering noteres. Hoved fixeres i neutralstilling Rtg thorax til kontrol af tube og pulmonal status Tæt monitorering og afhjælpning af tuberelaterede problemer Spontant ventilerende: Optimér lejring, inhalationer, fio2, evt PP Ventilerede: Titrér respiratorterapi, gerne på transportrespirator tidligt NG eller OG sonde til frit tabler adækvat kredsløbsadgang, typisk mindst 2 i.v. eller i.o. Mindst en adgang tilgængelig til bolusmedicin/væske Forlig og type, evt på mater Vedligeholdsvæske kan typisk vente Infusioner skiftes til pumpe kanyle og VK: fvejes i samråd med modtagende. Ofte for tidskrævende/risikabel Neuroobservation Krampekontrol Neuromål ift BT, iltning, po2 og temperatur afhængig af klinisk scenarie Glukose: Bolus og vedligehold efter behov nalgosedation og paralyse. Overvej, om noget kan gives som bolus ave ikke intenderet hypotermi, skærm barnet inkl. under procedurer Pt. gennemdyrkes og behandles empirisk for infektion OM INTUBTION: Hyppigt indiceret forud for transport. Se kapitel om luftvej. Tænk over kompetencer (mest børneerfarne, helst speciallæge) lokalitet (skal barnet på OP? ØNH?) udstyr (relevante størrelser til luftvejen og efterfølgende ventilation), monitorering (minimum: NIBP, spo2 og kapnografi før, under og efter), fysiologisk optimering (fx inhalationer, cpap, volumen, inopressor) lejring (ear to sternal notch, undgå fleksion/ekstension) medicin (induktion og vedligehold efter intubation) plan (aftal plan og plan B i teamet og tjek, at de kan effektueres) esuden: Modificeret RSI: Mindre børn tåler apnå dårligt. Blid maskeventilation er ofte nødvendig efter induktion og anbefales Induktionsstoffer: Vælges iht. klinisk scenarie. Overvej ketamin ved shockeret barn Forvent og imødegå +B+ komplikationer. Ved hypoxi: OPS (displacement, obstruction, pneumothorax, equipment, stomach) Husk røntgenkontrol af tubeplacering USTYR TIL PTINT Udstyr til intubation i forventet og nærmeste tilstødende størrelser, herunder B Monitor Laryngoskoper, 2 stk, med relevante blade Masker Tuber Stilletter Transportrespirator, HM filter og slanger passende til barnets vægt Respiratortjek: Batteriniveau og ladefunktion Kapnograf, obs deadspace Fyldt iiltbombe med udtag til respirator og flowmeter (tjek 15l/min) Transportsug, som tjekkes (husk gasforbrug, hvis gasdrevet) Sugekatetre i passende størrelser og antal (tjek passage gennem tuben) Iltslanger og passende konnektions lle infusioner signeret af 2 personer. Tænk eventualiteter og mængde Bolusvæske klargøres inklusiv evt blodprodukter Sprøjtepumper, mindst 1 backup Infusion/bolusmedicin til analgosedation og evt paralyse Blodsukkermåler (evt. ambulancens) / mobil BG måler Kuvøse eller lignende Tæpper, varmelegemer etc Tjek funktion inkl. batteri, lader, alarmer Kapnograf obligat SpO2 med relevant sensorstørrelse Orale og nasale airways LM Magill tang Optrukket intubationsmedicin Pleuradrænage tilsluttes ensretterventil (Heimlich). Vandlås uegnet til transport Selvudfoldende pose ( mbu / Ruben ) i passende størrelse Gennemløbspose ( system ) i passende størelse Iltmasker (Hudson, Venturi, non rebreather) PP udstyr Forstøvermaske / adapter til tube Supplerende adgange, evt intraossøs backup efibrillator, tjek funktion og relevante pads Medicin til at behandle kramper, hypo/hyperglykæmi & IP forhøjelse Sele til fixering af barn og sikring af udstyr Øjenbeskyttelse KG m. børneelektroder Manchet BT med alderssvarende manchet Invasiv BT måling, hvis relevant USTYR & PPIRR TIL PRSONL Telefon Penge Mad og drikke Sikker beklædning I Stetoskop og pupillygte Kopi af radiologi, (eller overført) Kopi af journal, observationsark, medicinark, blodprøvesvar Print af evt støttedokumenter Mors blod til forlig (kirurgisk neonatal) inklusiv relevant papirarbejde TM Relevante kompetencer (minimum speciallæge og erfaren sygeplejerske) Briefet af teamleder gen fysiologi OK? (tørstig, sulten, træt, tendens til køresyge, tømt blære?) Plan aftalt og kommunikeret i teamet og med modtagende afdeling? Se side 5 Fortrolighed med alt udstyr? (Respirator, monitor, sug etc) PK TÆNK OVR: 1. Sikkerhed (egen og patientens) 2. Tilgængelighed 3. Redundans (medicin, sprøjtepumper, ilt etc) Nedenstående sikres i forbindelse med endelige stabilisering på båre eller i kuvøse Tubefixering og tilgængelighed. St.p. og kapnograf ok? m mærke noteret Tube set på rtg thorax Neuroobservationer BS B gas efter stabilisering på transportrespirator. Notér T(O 2) og PaO 2 Slanger fixeret Tjek sufficient iltbeholdning i cylinder og i ambulance Tjek backupventilation (x 2) Tjek sug og katetre Tjek pleuradræn Passende temperaturmiljø for barnets størrelse, dels vha passiv insulering, dels evt aktiv opvarmning (kuvøse og/eller ambulance) Øjne Fixéring af patient og udstyr dgange og infusioner tjekkes Slanger samles Monitor Tjek funktion Invasive tryk nullet Bolusadgang umiddelbart tilgængelig Let at se larmer: Hørbare og synlige, og grænser relevante

5 STBILISRING & OVRFLYTNING F BRN 4/6 PR-PRTUR HKLIST nvendes 1. før afgang fra afdeling, 2. før afgang i ambulancen, og 3. før afgang fra ambulance til modtagende afdeling B PTINT OG USTYR Luftvejsstatus OK? Plan + B aftalt og udførlig? Tube fixeret? Hoved neutralstilling? Rtg thorax ok? Kapnograf Stabil på respirator? TO2 vs PaO2 noteret? Respiratortjek: Batteri+lader OK? Tilsluttet og fungerer? PLN Reddere og team introduceret Forventninger til transporten formuleret Kørselsform (prioritér sikkerhed) Sikker aftale med modtagende afdeling? Modtagende læge: I, nummer, funktion Backup ventilation: system og selvudfoldende ( mbu ) kutnumre undervejs Iltbeholdning: Mindst 2 x forventet forbrug? Orienteret modtager om afgang og status Sug: Samlet og virker? Sugekatetre? Hjemtransport af personel og udstyr (taxabon) Flowmetre: Tjek funktion (15l/min?) Kredsløbsstatus optimeret? Plan aftalt og udførlig? dgange: Mindst 2 stk. Backup plan (i.o.?) PPIRR MM. Journalkopi inkl medicinskema Radiologi overført eller i kopi Bolus: dgang? Medicin og volumen klar? Transportjournal Infusioner: Kontinuitet og tæthed. Medikamina kører / klar? Pumper: Fungerer og lader? kstra med? Relevante guidelines & støttedokumenter T blod fra mor (<3 mdr) Monitor placeret synligt? Monitortjek: Batteri, lader, visuelle og auditive alarmer, alarmgrænser, a tryk nulstillet og fixeret efibrillator: Funktion? Børnepads? Neuroobservationer inden afgang FMILI Informeret om status og forventninger I og samtykke på plads Transportplan. Kontaktnummer Medbring forælder om muligt Tjek enkeltvis: Sedation? nalgesi? Paralyse? Glukose? Giv mulighed for kontakt og 'på gensyn' Rescueterapi klar (kramper, IP kontrol) BS måler? Tjek funktion og anvendelse Patient spændt godt fast? TM Klar? Maven fyldt, blæren tom? Telefon lt udstyr fastgjort? Relevant påklædning og I Passende temperatur og skærmning. Temperaturmåler Mad/drikke yrket og B givet? Stetoskop og pupillygte

6 STBILISRING & OVRFLYTNING F BRN 5/6 TRNSPORT PLN Som etableret undervejs Modtagende afdeling: fdelingens nummer Modtagende læge, navn Modtagende læge, nummer Forældres transportform Forældres navn og nummer entrale kliniske mål for transporten (B) INN TRNSPORT I MBULNN V NKOMST I FLING Gennemgå tjekliste før alle 3 faser (før afgang fra afdelingen, i ambulancen før transport, og før ambulancen forlades) nighed om, at patient er transportabel inden primære afgang? Sikkerhed prioriteres over hastighed Overhold fartgrænser Minimér acceleration og opbremsning (pga patientens fysiologi og risiko for flyvende objekter) Blå blink kun ved stillestående trafik Personale fastspændt under turen flugtende kørselsretningen Patientforværring: Stop ambulance. Genoptag, når stabiliseret og personale fastspændt Brug for hjælp/råd. nvend akutnumre, eller via redderne kontakt til MK / præhospital / lokalt sygehus Løbende patientobservation og førsel af observationsark Forbered hand over er gives rapport, når hele modtagende team er tilstede,inden patienten fysisk flyttes og ansvaret overdrages Struktureret rapport anbefales. er er flere forskellige anvendte koncepter herfor PT modificeret til hand over og afslutning af transport: SSSS: lt OK? Umiddelbare behov? ONTROL: Hvem skal overtage ansvaret, hvilke roller har folk i forbindelse med forflytning, delegér akutte opgaver OMMUNIT: Tidligere og nuværende sygehistorie, behandlingstiltag, klinisk forløb. okumentation. Forældre VLUT: Identificerede problemstillinger for patienten PRPR & PK: Forflyt patient. tablér på modtagende afdelings respirator og monitor. flever alt relevant materiale. Pak eget grej. TRNSPORT: Hjemtur. Informér om forventet hjemkomst NOTR:

7 STBILISRING & OVRFLYTNING F BRN 6/6 VISITTIONSNUMR PRINIPPR Visitation starter i egen region For hvert af de 4 universitetscentre er anført regionale og supra regionale funktioner, der kan være relevante for visitation. Roskilde og Hvidovre er medtaget, men ved overflytning af kritisk syge børn i Region Sjælland og Region Hovedstaden visiteres til universitetscenter, primært Rigshospitalet Fald tilbage på hovednumre ved problemer med lokalnumre, eventuelt via egen omstilling. TRNSPORT (ambulance / helikopter) MK (Region Nord): MK (Region Midt): MK (Region Syd): MK (Region Sjælland): MK (Region HS): Joint Rescue oordination entre (SR tjenesten, Søværnets Operative Kommando, SOK ): LBORG UNIVRSITTSHOSPITL alborg sygehus er i transitionsfase med nye numre, hvorfor nedenstående kan være forældet. Omstilling anbefales indtil videre. Hovednummer: irekte kald: lokalnummer (nye numre) eller lokalnummer (gamle numre) Børneanæstesiologisk vagthavende: Bagvagt, Intensiv 103, alborg Nord: personsøger 500 Intensiv 103, alborg Nord: Neonatal vagthavende: Personsøger 304 Neonatal afdeling 12: eller Neonatal afdeling 13: RHUS UNIVRSITTSHOSPITL, SKJBY Hjertelungekirurgi (Vestdanmark) MO for lungesvigt, ikke neonatale (dvs >1mdr) (nationalt) Hovednummer, omstilling: irekte kald: lokal Intensiv bagvagt, afdeling I: Intensiv afdeling I: Neonatal bagvagt (hentehold): RHUS UNIVRSITTSHOSPITL, NØRRBROG Traumer (regionalt) Neurokirurgi (regionalt) Hovednummer, omstilling: irekte kald: lokal Traumevagt (ortopæd): Neurokirurgisk bagvagt: Bagvagt neurointensiv NI: Neurointensiv afdeling NI: Bagvagt, IT: fdeling IT: ONS UNIVRSITTSHOSPITL Mavetarmkirurgi (Vestdanmark) Hovednummer, omstilling: irekte numre: lokal Bagvagt, børneintensiv BRIT: næstesiologisk bagvagt: Børneanæstesiolog, vagthavende: Kontaktes via anæstesiologisk bagvagt Traumeleder (ortopædkirurg, visiterer alle traumepatienter): Neonatal bagvagt: Neonatalafdeling H56: eller RIGSHOSPITLT l kirurgi i Østdanmark Brandsår (national) MO for lungesvigt neonatalt (<1md) (national) Hyperbar iltbehandling af dykkersyge, nekrotiserende fasciitis og andre tilstande (national) Hovednummer, omstilling: irekte nummer: lokal Traumevagt (anæstesiolog, traumeleder): (førstevalg ved tvivl om meldegang) Neonatalklinikken GN (inklusiv børnintensiv funktion op til 2 år), bagvagt: Neonatalklinikken GN, transportlæge (i ventetid på hentehold): mobil MO vagt: Formidles via GN bagvagt Bagvagt intensiv 4131: Neurokirurgisk bagvagt: Neuroanæstesiologisk bagvagt: næstesiologisk bagvagt, Juliane Marie enter: Thoraxanæstesiologisk bagvagt: Pædiatrisk bagvagt: Bagvagt, brandsårsafdeling: HBO vagt: Via omstiling eller via traumeleder ROSKIL Kritisk syge børn i region Sjælland visiteres primært til Rigshospitalet Hovednummer, omstilling: Pædiatrisk bagvagt: Pædiatrisk afdeling 10: Pædiatrisk afdeling 30: Intensiv bagvagt: via omstilling Intensiv afdeling: HVIOVR Kritisk syge børn i region Sjælland og region HS visiteres primært til Rigshospitalet. Hovednummer, omstilling: Pædiatrisk bagvagt: Pædiatrisk afdeling: Intensiv bagvagt: Intensiv afdeling:

Struktureret kollegial bedømmelse Kort nr. 8

Struktureret kollegial bedømmelse Kort nr. 8 Struktureret kollegial bedømmelse Kort nr. 8 Normal fødsel, initial behandling Introduktionsuddannelse Korrekt vurdering af det nyfødte barn mhp. farve, respiration og hjerteaktion Gennemføre Apgar-scoring

Læs mere

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme BØRNE-TOKS handlingsalgoritme TOKSscore Minimumsobservations interval Handlingsalgoritme Plejeansvar 0 Hver 12. Fortsæt scoring hver 12.. Scoringshyppigheden kan øges efter lægeordination. Øget hyppighed

Læs mere

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume kald Svært traumatiseret patient: En patient som efter fysisk traume har eller kan mistænkes at have livstruende læsion. En patient med betydende skade

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Ambulancelægen. 30. November 2011 Lægedag Syd. Helt med superkræfter... eller bare en brik i puslespillet?

Ambulancelægen. 30. November 2011 Lægedag Syd. Helt med superkræfter... eller bare en brik i puslespillet? 30. November 2011 Lægedag Syd Ambulancelægen Helt med superkræfter... eller bare en brik i puslespillet? Leder af Anæstesiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding Første udkald den 4. januar 2009 Tilknyttet

Læs mere

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Emner og spørgsmål Hvilken effekt har det haft at måle EWS, TOKS? Hvordan samarbejdet fungerer mellem sengeafdelingen og

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Indhold Statistik Skadesmekanisme Struktureret tilgang til traumemodtagelse Fysiologiske og anatomiske forskelle fra voksne Radiologi

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

MULTITRAUME PATIENTER STRATEGI OG METODIK. Jeppe Barckman Aarhus Universitetshospital

MULTITRAUME PATIENTER STRATEGI OG METODIK. Jeppe Barckman Aarhus Universitetshospital MULTITRAUME PATIENTER STRATEGI OG METODIK Jeppe Barckman Aarhus Universitetshospital trafikulykke Modtagelse af multitrauma patient Disposition 1. Strategi med udgangspunkt I ATLS principperne 2. Damage

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Vejledning i neonatal genoplivning

Vejledning i neonatal genoplivning 1 Vejledning i neonatal genoplivning Det er formålet med vedlagte vejledning at erstatte den tidligere udsendte Behandling af asphyksi ved fødslen på baggrund af den nyligt udsendte Guidelines 2000 for

Læs mere

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse Valgfri modul: Akut- og behandlersygepleje Modulet er retningsspecifikt. Akut- og behandlersygepleje udgøres af to sammenhængende

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

ALPE Essential - Mermaid Care A/S

ALPE Essential - Mermaid Care A/S Tænk hvis Tænk hvis du selv kunne udføre lungefunktionsundersøgelser målrettet anæstesiens udfordringer og problemstillinger omkring patientens præoperative oxygeneringsevne? Traditionelle lungefunktionsundersøgelser

Læs mere

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Anæstesi Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 2 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KIRURGISKE FORLØB... 3 6.1.1 Sikker kirurgi:... 3 6.1.2

Læs mere

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Intensiv patient desaturerer uobserveret Juli 2006 1. Resume af kerneårsagsanalysen Hændelsen Svært lungesyg patient indlagt på intensiv afdeling på grund af pneumoni.

Læs mere

At arbejde i traumeteam. Teamlederens rolle

At arbejde i traumeteam. Teamlederens rolle At arbejde i traumeteam Teamlederens rolle Traumeteam! " # $!%! " # $ "$ Traumeteam Effekten af traumemodtagelse beror på (blandt andet) Traume Team Aktivering med differentieret respons Traume Team med

Læs mere

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interviewer: Sådan rent formelt, hvis vi lige kunne få dit fulde navn? Læge: Ja, jeg hedder Inge De Haas. Interviewer: Ja, og din stilling?

Læs mere

HANDLEKORT Medicinsk Nødkald 1:

HANDLEKORT Medicinsk Nødkald 1: HANDLEKORT Medicinsk Nødkald 1: Anæstesisygeplejerske-1 Anæstesisygeplejerske-2 Bioanalytiker-1 Falck FAM-sygeplejerske -1 FAM-sygeplejerske-2 FAM-sygeplejerske-3 FAM-læge (Medicinsk læge-1) FAM-tovholder

Læs mere

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom BESLUTNINGSALGORITME PTOKS Score Minimums observationsinterval Beslutningsalgoritme 0 Hver 12. time 1-2 Hver 6. time 3-5 Hver 4. time 6 Hver 2. time 7-8 Hver

Læs mere

Dokumentation i Sundhedsplatformen i forbindelse med traume- og akutkald. TRAUMEKALD

Dokumentation i Sundhedsplatformen i forbindelse med traume- og akutkald. TRAUMEKALD oktober 2016 Dokumentation i Sundhedsplatformen i forbindelse med traume- og akutkald. I forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen på Rigshospitalet tages værktøjerne TraumeDok og Akutkald i

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer Udkast Præhospitale visitationsretningslinjer De præhospitale visitationsretningslinjer er en oversigt over hvilket sygehus en patient med et bestemt symptom eller en bestemt sygdom skal transporteres

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Modtager trombolyse kald ca. 10 minutter før forventet ankomst.

Modtager trombolyse kald ca. 10 minutter før forventet ankomst. FAM Sygeplejerske Medbring fra teamet, hvis tid Sprøjteinfusionspumpe og infusionssæt til denne (apparaturrum) Trombolyse-kasse (medicinrum) Trombolyse-mappe (teamkontor) Går til akutstue 1 Orienter dig

Læs mere

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Lone Fuhrmann, Anders Perner, Anne Lippert, Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, og Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

AT VIDE HVAD MAN IKKE VED, ER DOG EN SLAGS ALVIDENHED

AT VIDE HVAD MAN IKKE VED, ER DOG EN SLAGS ALVIDENHED AT VIDE HVAD MAN IKKE VED, ER DOG EN SLAGS ALVIDENHED SOSU SUN 21/5-2015 At komme i gang med simulationsundervisning PLUDSELIG VAR HAN DER ANBEFALING 1 Definer læringsbehovene først og undersøg så herefter,

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MR Scanner Viborg Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Produktion og læring! Høj uddannelsesstandart bedømt ved ekstern assessment. Hvordan?

Produktion og læring! Høj uddannelsesstandart bedømt ved ekstern assessment. Hvordan? Produktion og læring! Høj uddannelsesstandart bedømt ved ekstern assessment Hvordan? uddannelses ansvarlig overlæge Anne Grethe Mølbak Akutafdelingen, Køge Ekstern evaluering Uddannelsespris YL: 2010 Inspektorrapport

Læs mere

DIPS Okt Slagelse

DIPS Okt Slagelse DIPS Okt. 6 Slagelse Agenda Jeg vil IKKE tale (ret meget) om Antibiotika Meningitis Behandling efter overflyttelse til ITA Jeg vil gerne tale om: Det, jeg mener er relevant ved modtagelsekonstatering af

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

Status for traumeomsorg

Status for traumeomsorg Status for traumeomsorg i, Danmark BEST nettverksmøte, Bergen 10-12 november 2014 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling National traumeorganisation Fire danske

Læs mere

Fælles Akutmodtagelse

Fælles Akutmodtagelse Fælles Akutmodtagelse Fælles Akut Modtagelse (FAM) akutteam triage 1 triage 2 Akut læge Modtageområde triage-sygeplejerske triage 3 triage 4 vagtlæge triage 5 Radiologi venteområde Senge- og Speciallæger

Læs mere

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl.

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. STANDARD FOR MODTAGELSE Akut modtagelse af børn i Neonatalklinikken Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. Målgruppe Alle børn der indlægges

Læs mere

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3 B-014 Styringsværktøj Trin 3 OBS: Arket indeholder kun de standarder hvor der er krav om kvalitetovervågning på trin 3 1.1.3 - Planlægning, drift og økonomi (3/5) Der foreligger dokumentation for, at ledelser

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

En landsdækkende triagemodel

En landsdækkende triagemodel En landsdækkende triagemodel en optimering af det samlede patientforløb Jørn Munkhof Møller Ledende overlæge Akut og Traumecenter Aalborg Sygehus Program Introduktion til triage Proces i Triagearbejdsgruppen

Læs mere

uddannelses ansvarlig overlæge Anne Grethe Mølbak Akutafdelingen Køge

uddannelses ansvarlig overlæge Anne Grethe Mølbak Akutafdelingen Køge uddannelses ansvarlig overlæge Anne Grethe Mølbak Akutafdelingen Køge FORSTÅELSE AF RAMMEN model Akutafdelingen, Køge Beskrivelse af afdelingens opbygning Beskrivelse af uddannelse i afdelingen Hvor

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

TT, Odense, December 2013

TT, Odense, December 2013 TT, Odense, December 2013 Teamtræning Ved modtagelse af svært tilskadekomne patienter Traumekoordinator Randi Melhedegård Overlæge Overlæge Afdelingslæge TT, Odense, December 2013 Hvorfor er vi her i dag

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesiologi og Intensiv Terapi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Region H og SFR Region Sj Godkendt: Revisionsdato: Søgeord:

Læs mere

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det ERNÆRINGSSONDE VED DYSFAGI VED LENE KJÆRHAUGE CHRISTIANSEN, SYGEPLEJERSKE MED SÆRLIG KLINISK FUNKTION MIN HVERDAG MED SONDEERNÆRING Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Odense University Hospital THORAXTRAUMER. Overlæge Søren Bak Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd. T, Odense Universitetshospital

Odense University Hospital THORAXTRAUMER. Overlæge Søren Bak Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd. T, Odense Universitetshospital THORAXTRAUMER Overlæge Søren Bak Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd. T, Odense Universitetshospital Thoraxtraumer Skade på thoraxskelet og/eller -organer 25 % af alle traumedødsfald kan relateres til

Læs mere

Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA

Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA Jacob Steinmetz Akutlægehelikopter/akutlægebil Traumecenter/Anæstesi-OP Rigshospitalet Jacob.steinmetz@regionh.dk Good judgment

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet.

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet. Type tilsyn Her angives typen af tilsyn. Udover anæstesiologisk tilsyn som skal udfyldes før en anæstesi er der angivet en række andre tilsyn som kan registreres. Disse andre tilsyn indgår ikke i en indikator.

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning PTU's RehabiliteringsCenter Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-12-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg Liste 1 1 Mobilt Akutsystem 1) Antal uventede hjertestopkald 2) Andel korrekt udførte relevante basisobservationer 3) Andel korrekt udført basisobservation, udregnet kritisk score og relevant handling.

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark 20. november 2015 Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark Baggrund og Formål Den landsdækkende akutlægehelikopterordning med 3 beredskaber i

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

I traumedoc kan udarbejdes et notat fuldstændig som nu (AKA-vurderingsnotat), som vi indtil videre vil benytte til fortløbende journaldokumentation.

I traumedoc kan udarbejdes et notat fuldstændig som nu (AKA-vurderingsnotat), som vi indtil videre vil benytte til fortløbende journaldokumentation. Traume- og akutmodtagelsen: planer for arbejdsgange/sp dokumentation Til modtagelse af traumepatienten er udarbejdet et modul, traumedoc. I dette dokument er der mange systematiske data ex trafikuheld,

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Fælles Akutmodtagelse Organisering, Flow. Teamdannelse

Fælles Akutmodtagelse Organisering, Flow. Teamdannelse Fælles Akutmodtagelse Organisering, Flow & Teamdannelse v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske/MPH MajBrit Granhøj Jørgensen, Afdelingssygeplejerske Odense Universitetshospital November 2011 Fremtiden Færre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Karale Hermann Behandlingssted:

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

EWS. Seminar ang. den Kritisk Syge Patient. Herlev April 2010. Lajla Vang BOH

EWS. Seminar ang. den Kritisk Syge Patient. Herlev April 2010. Lajla Vang BOH EWS Seminar ang. den Kritisk Syge Patient. Kort præsentation af EWS EWS (Early Warning Score) Alarmeringssystem. Pointudregning efter fastlagte fysiologiske parametre. Handling og involvering af plejepersonale/læge

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd.

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd. Faglig høring LEDELSESGODKENDELSE Dato: 08.02. 2013 Titel Patientidentifikation, regional retningslinje Tekstforfatter Peter Barner-Rasmussen Hans Henrik Bøttger Jeanette Finderup Solveig Gram Fagligt

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-02-2016 Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-10-2015 Gyldig til: 21-12-2018

Læs mere

FOR RIGSHOSPITALET REGION HOVEDSTADEN. December 2012

FOR RIGSHOSPITALET REGION HOVEDSTADEN. December 2012 BILAG 5 ORIENTERING OM RIGSHOSPITALET, HOVEDORTOCENTERET, ANÆSTESI- OG OPERATIONSKLINIKKEN OG TRYKKAMMERET, I FORBINDELSE MED UDBUD AF DRIFT AF TRYKKAMMER FOR RIGSHOSPITALET I REGION HOVEDSTADEN December

Læs mere

Når i.v.-adgang er opnået, gives Atropin i.v. og ventilationen overtages. Er der problemer med at opnå i.v.-adgang, kan Atropin forinden gives i.m.

Når i.v.-adgang er opnået, gives Atropin i.v. og ventilationen overtages. Er der problemer med at opnå i.v.-adgang, kan Atropin forinden gives i.m. Anæstesiologisk afdeling R Nr: BØRNEANÆSTESI AN 28 Udarbejdet af: Michael Crawford Godkendt af: Afdelingsledelsen Ansvar: Michael Crawford Målgruppe: Anæstesilæger og sygeplejersker Sidst ajourført den:

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Behandlingsinstruks: Håndtering af patienter med tracheostomi

Behandlingsinstruks: Håndtering af patienter med tracheostomi Behandlingsinstruks: Håndtering af patienter med tracheostomi Gyldig fra: 01-05-2015 Version: 5.0 Revideret: 10-2015 TORB Revideres senest: 10-10-2018 Udarbejdet af: Lægelig Direktør Matthias Giebner Anvendelsesområde:

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt Opgaver: Lungernes anatomi og fysiologi. Obs. af pt en; (fysisk) Rygning, respiration (overfladisk, asymmetrisk) Frekvens, farver, smerter BT, P, TP og saturation (psykisk) Angst, reaktioner (hyperventilation,

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt.

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter 1 årigt projekt Formål: Udbrede kendskabet til de

Læs mere

ALS og Respiration. At vælge respiratoriske hjælpemidler til og / eller fra

ALS og Respiration. At vælge respiratoriske hjælpemidler til og / eller fra ALS og Respiration At vælge respiratoriske hjælpemidler til og / eller fra Hjemme respirator behandling Polio epidemien 1952 Anæstesiologer var dengang ansvarlige for den respiratoriske behandling. Respirationscenter

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere