KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER"

Transkript

1 Side 1 af 11 KLINISKE RETNINGSLINIER FOR

2 Side 2 af 11 Procedurer for rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper Baggrund Fleksible endoskoper er med deres lange tynde kanaler vanskelige at rengøre. De tåler ikke temperaturer over 60 C og kan derfor ikke steriliseres på normal vis. Fleksible endoskoper må i stedet dekontamineres med en kompliceret sammensat rengørings- og desinfektionsprocedure, hvor selv små afvigelser fra gældende rekommandationer kan medføre spredte, periodiske svigt af proceduren. I sådanne tilfælde kan patienten udsættes for smitte med risiko for alvorlige infektioner, inklusiv Hepatitis C, i forbindelse med invasive procedurer. Metoder Rengøring Rengøring skal fjerne organisk materiale fra instrumenter, så disse kan desinficeres eller steriliseres med det forventede resultat. Biopsitænger og andet udstyr med spiralkanaler af metal udgør et specielt problem. En løsning kan være at anvende engangsbiopsitænger. Der er ingen godkendte standarder til at vurdere effekten af en rengøringsprocedure udført på instrumenter under klinisk anvendelse. Desinfektion Desinfektion skal minimere risikoen for smitteoverførsel. Ved valg af desinfektionsmiddel skal man være opmærksom på, at desinfektionsmidlerne kan skade instrumenterne, ligesom der ofte er miljømæssige problemer i forbindelse med anvendelsen. I H:S anvendes 2% glutaraldehyd ved 20-25ºC eller 0,24% ved 59ºC, der er både effektivt og tåles af de fleste materialer. Sterilisation Sterilisation skal eliminere alle mikroorganismer inklusiv sporer. Meget endoskopisk tilbehør skal steriliseres og anvendes sterilt. Biopsitænger og andet udstyr med spiralkanaler er vanskelige at sterilisere og engangsudstyr må overvejes. Patienten Bloddonorer, der har fået foretaget biopsi under endoskopi, skal holde 1 års pause som donor ifølge danske transfusionsmedicinske standarder.

3 Side 3 af 11 Fleksible laryngoskoper uden kanaler der anvendes over stemmelæberne Fremgangsmåde 1. Før endoskopi Laryngoskoper, der inden for 3 døgn er behandlet efter punkterne 2.1 og 2.2, kan umiddelbart anvendes Andre laryngoskoper skal inden brug desinficeres som anført i punkt Efter endoskopi 2.1. Manuel rengøringsprocedure Hele laryngoskopets overflade afvaskes i frisktappet vand fra vandhanen tilsat et enzymholdigt detergent (anvendes kun til et laryngoskop). Laryngoskopet skylles i koldt vand fra vandhanen 2.2. Desinfektion Tilstrækkelig procedure Laryngoskopets overflade aftørres med 70 vol% alkohol Alternativ procedure Laryngoskopet desinficeres i en vaskedekontaminator 3. Opbevaring Endoskoperne skal opbevares i skabe med udluftning

4 Side 4 af 11 Fleksible, fuldt vaskbare endoskoper, der anvendes i luftveje, mavetarmkanal og nedre del af urinvejene Procedurer med særlig risiko for infektion (risikoprocedurer) ERCP - PEG - bronkoskopi - cystoskopi Fremgangsmåde 1. Før endoskopi 1.1. Endoskoper, der er korrekt rengjorte og desinficeret efter nedenstående procedure inden for 3 døgn. Endoskopet kan umiddelbart anvendes Vandbeholderen skal være steriliseret. Der anvendes sterilt vand. Begge dele udskiftes ved øvre endoskopi efter koloskopi Tilbehør skal være steriliseret eventuelt anvendes engangsudstyr 1.2. Endoskoper, der er korrekt rengjorte og desinficeret efter nedenstående procedure, men ikke har været i brug inden for 3 døgn Skal vaskes og desinficeres i en vaskedekontaminator før anvendelse (punkt 2.3) Endoskoper der skal anvendes ved risikoprocedurer Endoskoperne skal vaskes og desinficeres i en vaskedekontaminator (punkt 2.3). Kanalerne gennemskylles herefter med 70% alkohol før endoskopi. Ved ERCP skal der anvendes en ny steril vandbeholder med sterilt vand ved hver undersøgelse. 2. Efter endoskopi 2.1. Før endoskopet tages af generatoren Overfladen af endoskopet aftørres og evt. renseventil påmonteres. Kanalerne gennemskylles med vand 2.2. Manuel rengøring uden for endoskopistuen Ved videoskoper: Husk at montere beskyttelseshætte på generatorstikket. Endoskopet nedsænkes i frisktappet vand (anvendes kun til et endoskop) med et egnet detergent (se punkt 6). Ventilerne fjernes, overfladen afvaskes og endoskopets spids og ventiler rengøres med børste (husk slæden på duodenoskoper). Kanaler, der kan behandles med en rensebørste, rengøres med denne. Børster med børster i begge ender kan med fordel anvendes. Disse børster føres gennem kanaler i en retning og ikke frem og tilbage. Der anvendes ny børste hver gang (se punkt 5).

5 Side 5 af 11 Øvrige kanaler gennemskylles med detergentopløsningen (inklusiv wirekanalen på duodenoskoper). Der foretages en lækagetest, hvis denne funktion ikke er indbygget i dekontaminatoren 2.3. Dekontaminering i vaskedekontaminatoren Endoskopet monteres med tilslutningsslanger til vaskedekontaminatoren og evt. lækagetester. Ved videoskoper: Husk at montere beskyttelseshætte på generatorstikket. 3. Før opbevaring Umiddelbart efter dagens sidste dekontaminering skal endoskopernes kanaler gennemskylles med 70 vol% alkohol (hospitalssprit), og derefter gennemblæses med luft. 4. Opbevaring Endoskoperne skal opbevares lodret ophængt i skabe med udluftning. Endoskoperne skal hænge uden ventiler og manøvreknapperne skal være i fristilling. 5. Rensebørster Kan dagen igennem vaskes og desinficeres i vaskedekontaminatoren og efter dagsprogrammet sendes til autoklavering. 6. Detergenter til manuel rengøring Nedenstående specielle detergenter til fleksible endoskoper og tilbehør kan anbefales: Ultrasan 3E-Zyme Bodedex forte

6 Side 6 af 11 Invasive endoskoper Fuldt vaskbare, fleksible endoskoper, der anvendes i sterile hulrum såsom peritonealhule, pleurahule, hjerneventrikler, led og blodkar. 1. Før endoskopi 1.1. Et endoskop, som dekontamineres ved kemisk termodesinfektion, dekontamineres før endoskopi som beskrevet under punkt 2. Eventuelle kanaler gennemskylles herefter med 70 vol% alkohol Et endoskop, som er plasmasteriliseret, kan anvendes efter gældende forskrifter for plasmasterilisering Endoskoperne skal håndteres med sterile handsker. 2. Efter endoskopi 2.1. Manuel rengøring Overfladen af endoskopet aftørres og eventuelle kanaler gennemskylles med vand. Endoskopet nedsænkes i frisktappet vand fra vandhane tilsat et enzymholdigt detergent (se punkt 6, side 5), og eventuelle ventiler afmonteres. Endoskopets overflade afvaskes, spids og ventiler rengøres med børste. Kanaler, der kan rengøres med børste, rengøres med denne (se punkt 5, side 5). Andre kanaler gennemskylles med detergentopløsningen Automatisk dekontaminering Følgende metoder kan anbefales: Kemisk termodesinfektion ved C med pereddikesyre. Plasmasterilisation. Mindre optimalt er: Kemisk termodesinfektion ved 59 C under anvendelse af et egnet detergent og 0,24% glutaraldehyd (= 20% glutaraldehyd som fortyndes af maskinen) 3. Før opbevaring Efter kemisk termodesinfektion skal evt. kanaler i endoskoperne gennemskylles med 70 vol% alkohol. 4. Opbevaring Efter kemisk termodesinfektion skal endoskoperne opbevares ophængt i skabe med udluftning NB! Anvendes pereddikesyre eller plasma til dekontaminering af fleksible endoskoper, skal man ved henvendelse til de relevante leverandører sikre sig, at endoskopet tåler behandlingen, og at udstyret til dekontamineringen er egnet til opgaven.

7 Side 7 af 11 Specialprocedure for fleksible endoskoper, hvor der kan være risiko for opformering af mikroorganismer på grund af at de har været efterladt i en vaskedekontaminator natten over at de har været til reparation at de har været opbevaret i en kuffert at de er nyindkøbt. at de her angivne rekommandationer ikke er fulgt. I så fald skal følgende procedure følges: 1. Endoskopets kanaler fyldes med et enzymholdigt detergent og efterlades i 10 min. 2. Endoskopet rengøres manuelt som beskrevet under punkt 2.2, s. 4 (punkt 2.1, s. 6 for invasive endoskoper) 3. Endoskopet dekontamineres i en vaskedekontaminator. Det må ikke ske sammen med andre endoskoper. 4. Endoskopets kanaler gennemskylles med 70 vol% alkohol og er herefter klar til brug.

8 Side 8 af 11 Prøvetagning til kvalitetskontrol af gastrointestinale endoskoper Vandprøver fra endoskoperne 1. Tages lige før en endoskopi, når endoskopet er tilsluttet, men før endoskopets kappe smøres med creme 2. Ved tryk på vand/luftventilen opsamles der distalt 5 ml. vand i et sterilt spidsglas, der stilles i et stativ. 3. Spidsglasset mærkes med mærkat fra den fortrykte KMA seddel. 4. Den fortrykte KMA seddel udfyldes med dato, klokkeslæt og endoskopets nummer. 5. Stativet med prøveglassene anbringes i speciel kølekasse med fryseelementer. Vandprøver fra vandbeholder 1. Ca. 5 ml vand fra endoskopernes vandbeholder hældes i et sterilt spidsglas i følgende situationer: 1.1 Lige før der skiftes vandbeholder. 1.2 Før der hældes nyt sterilt vand på en igangværende beholder. 1.3 Lige før prøverne fremsendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. 1. Spidsglasset sættes i stativ og mærkes med mærkat fra en fortrykt KMA seddel. 2. Den fortrykte KMA seddel mærket Vandbeholder udfyldes med dato, klokkeslæt og evt. vandbeholderens type. 3. Stativet med prøveglassene anbringes i den specielle køletaske med fryseelementer. Kølekassen fremsendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) Kontaktperson:

9 Side 9 af 11 Prøvetagning til kvalitetskontrol af Fleksible bronkoskoper Vandprøver fra bronkoskoper 1. Tages lige før en bronkoskopi, når bronkoskopet er tilsluttet, men før bronkoskopets kappe evt. påsmøres en creme eller gel. 2. Bronkoskopets instrumentkanal gennemskylles med 5 ml sterilt saltvand ved hjælp af en steril sprøjte. Saltvandet opsamles i et sterilt spidsglas (mærket instrumentkanal) ved bronkoskopets spids. 3. Spidsglasset påsættes mærkat fra speciel KMA seddel, som er mærket instrumentkanal. 4. KMA-sedlen udfyldes med dato, klokkeslæt og endoskopets nummer. 5. Bronkoskopets sugekanal gennemskylles med 5 ml sterilt saltvand ved hjælp af en steril sprøjte, som med en steril gummislange tilsluttes bronkoskopets sugestuds. Under gennemskylningen trykkes sugeventilen i bund. Saltvandet opsamles i et sterilt spidsglas (mærket sugekanal) ved bronkoskopets spids. 6. Spidsglas påsættes mærkat fra speciel KMA seddel, som er mærket sugekanal. 7. KMA-sedlen udfyldes med dato, klokkeslæt og endoskopets nummer. 8. Stativet med prøveglassene anbringes i køleskab eller i speciel kølekasse med fryseelementer. Kølekassen fremsendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) Kontaktperson:

10 Side 10 af 11 Prøvetagning til kvalitetskontrol af fleksible cystoskoper Vandprøver fra cystoskoper 1. Tages lige før en cystoskopi, når cystoskopet er tilsluttet, men før cystoskopets kappe evt. påsmøres en creme eller gel. 2. Cystoskopets arbejdskanal gennemskylles med 5 ml sterilt saltvand ved hjælp af en steril sprøjte. Saltvandet opsamles i et sterilt spidsglas ved cystoskopets spids. 3. Spidsglasset mærkes med mærkat fra speciel KMA seddel. 4. Den specielle KMA seddel udfyldes med dato, klokkeslæt og endoskopets nummer. 5. Stativet med prøveglassene anbringes i køleskab eller i speciel kølekasse med fryseelementer. Kølekassen fremsendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) Kontaktperson:

11 Side 11 af 11 Litteratur 1. AIDS. Sygdommen AIDS og retningslinier til forebyggelse af HIV-infektion. Sundhedsstyrelsen, juli Råd og anvisninger om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper, 4. Udgave, Statens Seruminstitut Bronowicki JP, Venard V, Botte C, Monhoven N, Gastin I, Chone L, et al. Patient-to-patient transmission of hepatitis C virus during colonoscopy [see comments]. N.Engl.J.Med Jul : Andrieu J, Barny S, Colardelle P, Maisonneuve P, Giraud V, Robin E, et al. [Prevalence and risk factors of hepatitis C virus infection in a hospitalized population in a gastroenterology unit. Role of endoscopic biopsies]. Gastroenterol.Clin.Biol Apr. 19: Transfusionsmedicinske Standarder, version 2.0, November Dansk Selskab for Klinisk Immunologi.

ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING

ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING AF FLEKSIBLE SKOPER (2. UDGAVE) EN VEJLEDNING OM RENGØRINGSPRODUKTER OG VÆRNEMIDLER II Udarbejdet af Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Civilingeniør Henrik Simonsen

Læs mere

Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren

Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren 7. reviderede udgave, 1. oplag 2004 Det Centrale Afsnit for Sygehushygiejne Afdelingen for Antibiotikaresistens og Sygehushygiejne Statens Serum Institut

Læs mere

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013 HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE på Aarhus Tandlægeskole 6. udgave 2013 Hygiejneudvalget Institut for Odontologi og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere og kliniske tandteknikere Faculty of Health

Læs mere

Hygienist 2416 Ultralydstandrenser Indbygningsmodel

Hygienist 2416 Ultralydstandrenser Indbygningsmodel BRUGSANVISNING Hygienist 2416 Ultralydstandrenser Indbygningsmodel Hygienist 2416 Ultralydstandrenser 1 Print date: 05-10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktopbygning

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 Tillægget Ingen tabere, kun vindere iso klinikken Termisk desinfektion Ikke alle klinikker tester autoklaver Autoklave efter hospitalsstandard Sparer tid og penge Vandkvaliteten

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-36/B. Production code: UPD60 Black

04/2014. Mod: MICRON-36/B. Production code: UPD60 Black 04/2014 Mod: MICRON-36/B Production code: UPD60 Black Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling,

Læs mere

Læsevejledning... 3. Forord... 4. Introduktion til struktureret sidemandsoplæring i hjemmet... 5. Åndedrætsorganerne... 8. Ansvar...

Læsevejledning... 3. Forord... 4. Introduktion til struktureret sidemandsoplæring i hjemmet... 5. Åndedrætsorganerne... 8. Ansvar... Indhold Læsevejledning... 3 Forord... 4 Introduktion til struktureret sidemandsoplæring i hjemmet... 5 Åndedrætsorganerne... 8 Ansvar... 11 Håndhygiejne... 17 Tracheostomipleje... 23 Sugning... 31 Sugning

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM BEHANDLING AF PATIENTER MED SMITSOMME SYGDOMME, HERUNDER ISOLATION CEI 4. udgave 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning 6 2.1 Smittespredning

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-36/G. Production code: UPD60 Grey

04/2014. Mod: MICRON-36/G. Production code: UPD60 Grey 04/2014 Mod: MICRON-36/G Production code: UPD60 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning igennem.

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Vandkvalitet i dentale units

Vandkvalitet i dentale units Vandkvalitet i dentale units tove larsen og ellen v. frandsen I de senere år har der været øget fokus på den mikrobiologiske kvalitet af vandet fra dentale units, eller snarere på den ofte mangelfulde

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende Metoder og kontrol Jytte Hansen Dansk Standard har udgivet en standard DS 2451-12, som omhandler styring af infektionshygiejnen på tandklinikker. Heri angives bl.a. forskellige krav til sterilisationsprocesser

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Nye koncepter til mobile tandklinikker

Nye koncepter til mobile tandklinikker Bachelorprojekt Nye koncepter til mobile tandklinikker Dato: 20/12-2010 Student: Nikolaj Apitz s053871 Vejleder: Claus Thorp Hansen Studieretning: Design og innovation Institut: DTU Management Projektperiode:

Læs mere

TRANSFUSIONSMEDICINSKE STANDARDER 1998. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

TRANSFUSIONSMEDICINSKE STANDARDER 1998. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi TRANSFUSIONSMEDICINSKE STANDARDER 1998 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 1. udgave 1994, 4. revision 1998 Transfusionsmedicinske Standarder 1994 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 1. udgave, november

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Værd at vide om håndhygiejne

Værd at vide om håndhygiejne Værd at vide om håndhygiejne 1 Hvorfor er det vigtigt at forbedre håndhygiejnen? Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og på os. En person

Læs mere