Strandhuse Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strandhuse Antenneforening"

Transkript

1 Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne over og planer for det kommende år til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Eventuelle forslag 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår et bidrag/kontingent på kr. 485,- 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: 1. Bodil Klausen (modtager genvalg) 2. Kaj Engberg (modtager genvalg) 3. Jørn Iversen (modtager genvalg) 7. Valg er revisor. På hvad er: 1. Preben Bruus (modtager ikke genvalg) 2. Finn Høybye (modtager genvalg) 8. Eventuelt Formand Finn Mortensen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen, hvor der var afbud fra Allan Madsen. Han bød derefter velkommen til Palle Jensen fra Stofa, som vil besvare spørgsmål. Der var mødt 30 stemmeberettigede medlemmer frem. Ingen stemmer ved fuldmagt. Ad. pkt. 1 Henning Lyhne blev foreslået af bestyrelsen, og valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne, og erklærede herefter generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2015: Her er formandens beretning for På sidste års generalforsamling blev Allan Madsen valgt ind i bestyrelsen, og bestyrelsen består i dag af 7 medlemmer, som jeg lige har præsenteret for jer. Endvidere fik vi en ny revisor Finn Høybye i stedet for Erik Lund.

2 Antennesammenslutningen i Kolding, som også i daglig tale kaldes ASIK og som vi er del af, består fortsat af 7 antenneforeninger foreninger med ca medlemmer, et lille fald på ca. 500 medlemmer. Strandhuse Antenneforening udgør af de medlemmer ca. 5.2 % og ca. 76 % af ovennævnte medlemmer hører ind under Antenneforeningen Kolding også kaldet AFiK i daglig tale. Den 1. januar 2015 havde vi ca medlemmer, et lille fald på ca. 9 medlemmer i forhold til år De fleste af de medlemmer som melder sig ud, begrunder det med at de ønsker, at skifte over til en anden tv-udbyder. Vi kan se, at tidligere medlemmer nu igen melder sig ind i antenneforeningen, da medlemstallet næsten er det samme som sidste år. Dags dato er medlemstallet igen steget til Grundet den høje pris på den store pakke er der flere og flere medlemmer, der skifter til pakke 1 og 2. Den 1. januar havde ca. 349 medlemmer pakke 1 og det svarer til ca. 25 %, en stigning på ca. 5 % i forhold til sidste år (dags dato ca. 384). Pakke 2 havde ca. 300 af vore medlemmer og det svarer til ca. 23 %, og er en stigning på ca. 5 % i forhold til sidste år (dags dato ca. 305). Pakke 3 udgør nu kun 52 % og svarer til 712 medlemmer (dags dato 682). Vi ser tillige, at antallet af tilslutninger i pakke 3 er faldende jo mere prisen stiger. Jeg/vi tror, at antallet af medlemmer, som fremover vil vælge pakke 1 eller pakke 2 vil stige, såfremt kanalpriserne i pakke 3 bliver ved med at stige 9-12% om året. Prisstigningen her i 2015 er ca. 11 %. I dag kan pakkeskift for alle pakkerne foretages med et varsel på løbende måned + 30 dage. Pakkeskift kan foretages enten skriftligt eller pr. telefon til Stofa. Beløbet for at skifte pakke opkræves af Stofa, som får hele beløbet. Priser for pakkeskift m.m. kan ses på vores hjemmeside. I dag har ca. 52 % af vore medlemmer bredbånd/internet fra Stofa og antallet af medlemmer med telefoni fra Stofa er ca. 19 %, og ca. 24 % har en Stofa-boks. I lighed med tidligere år, har Stofa i august/september måned 2014, i samarbejde med Wilke, gennemført en vurdering af kanalsammensætningen i hele landet. Resultatet minder til forveksling om det vi kender fra tidligere år, og vi må konstatere, at medlemmernes holdning til kanaler, kun har ændret sig lidt fra år til år. Der hvor Kolding skiller sig ud fra resten af landet er, at de tyske kanaler ligger noget højere i vurderingen end i resten af landet. Vores samarbejdsaftale med Stofa vedr. fordelsaftale 1, 2 og 3 indeholder følgende:

3 De digitale tjenester og forskellige fordele består pt. af: Hvis man har en Stofa-Boks med kort: - Kortet fås lige nu til halv pris kr. 312, normalpris er kr Fri adgang til StartForfra på de fleste udsendelser (ikke sport) - Udvidet StartForfra+, adgangen går op til 48 timer tilbage via tv-guiden på fjernbetjeningen på mange udsendelser, men bl. andet ikke for sport og film - Fri adgang til DR Tv s arkiv - Stofa-Fritvalgskort til 0 kr. sammen med tilkøb af kanaler - Ca. 200 film, fra SHOWTIME Hvis man ikke har en boks: - Tilkøb ekstra kanaler med et Fritvalgskort, der sættes direkte i dit TV Kortet er som nævnt gratis pt. Det kræver som minimum, at man har pakke 1, for at kunne sammensætte sin egen pakke.

4 Bredbånd / Internet: - Fri bredbåndsforbindelse/internetforbindelse (1 Mbit), er steget fra 256 Kbit til 1 Mbit - Trådløst bredbånd inkl. WebTv (kan se alle dine tv-programmer på din PC, smartphone eller tablet), hvis du er online hjemmefra Dette kræver minimum en bredbåndsforbindelse på 20 Mbit fra Stofanet - 10% rabat på tilkøb af hurtigere bredbånd - WebTv To Go uden for dit hus. Hvilke programmer, der kan ses, er afhængig af Stofas aftale med programleverandører. Fri IP-telefoni via bredbånd behold dit fastnetnummer og din telefon: - Man kan vælge mellem følgende: - Forbrugsafregnet, med 50 % rabat på fri tale eller - Fast pris aktuelt 50,- kr./måned Endvidere er følgende tillægstjenester med i aftalen uden tillæg: - vis nummer, viderestilling og telefonsvarer. Men der skal betales til mobil og til udlandet. Det er ingen forudsætning, at man abonnerer på Stofanet. Siden den 14. januar 2015 sendes al tv kun i ukrypteret digital kvalitet, det betyder, at der er fri adgang til digital-tv i hele huset. En forudsætning er et fjernsyn med DVB-C tuner eller en Stofaboks eller en boks af andet fabrikat. Det er ikke nødvendigt at have et programkort til Stofa-boksen eller til CA-modul i fjernsynet. Mindst ca % af Stofanet-brugerne i Kolding anvender WebTv og over 25 % anvender web-tv to go, ligesom mængden af tidsforskudt tv øges måned for måned. Forbruget på internet stiger fortsat med ca. 5-8 % om måneden. Det er især streamingstjenester som Netflix, HBO og YouTube, der står for denne stigning, og det er ca. 40 % af al internettrafik der i dag kan henføres til disse tjenester. På generalforsamlingen i 2014 blev det vedtaget, at modernisere vort antenneanlæg for at kunne opfylde alle de krav som før nævnt blandt andet på grund af det stadigt voksende internetforbrug. Derfor skal vi hele tiden sikre os, at anlægget er i tip top stand, så vore medlemmer ikke søger hen til andre udbydere. Moderniseringen blev afsluttet i august måned og prisen på kr inkl. mons blev som budgetteret og bliver, som nævnt på sidste år generalforsamling, fordelt over tre år. Som også nævnt på sidste års generalforsamling, har ASIK i samarbejde med Stofa drøftet den fremtidige fiberstruktur i Kolding og omegn, som hører under ASIK. Vi har i dag en node-struktur med ca. 500 eller flere medlemmer på hver node men vi skal ned på ca. 250 medlemmer pr. node, så man får en betydelig bedre stabilitet i anlægget, og modsvarer det øgede pres der er forårsaget af større internettrafik. Vi i ASIK har derfor fået Stofa til at måle trafikken på alle noderne, så vi havde en ide om hvor vi stod inden vi gik i gang med at udarbejde en plan for hvor og hvordan vi skulle gribe moderniseringen/opdateringen an. Denne modernisering/opdatering af ASIK's anlæg (her tænker jeg på flere noder m.m.) er nu sat i gang og foretages løbende her i 2015 og Denne investering foretages af ASIK, derfor er kontingentet til ASIK også steget en del her i 2015.

5 På generalforsamlingen i 2014 oplyste vi, at det analoge signal sandsynligvis vil blive slukket i januar Den 14. januar i år blev det analoge signal så slukket, det blev gjort samtidig med opdatering af tv-programmerne. For at sikre at så mange medlemmer som muligt under ASIK fik besked om sluk af det analoge signal, blev der udarbejdet en drejebog i samarbejde med Stofa. I november måned 2014 sendt vi et brev ud til samtlige medlemmer i ASIK, TV Kolding sendte en film om analog sluk, på flere tvkanaler var der løbetekst, og i ugeavisen var der 4 gange en helsides annonce hvor også de nye tvprogrammer var vist. Den 12. januar sendte Stofa så en SMS og mail ud til alle som har tilmeldt sig Stofas driftsinformation med besked om, at den 14. januar blev der slukket for det analoge signal. Efterfølgende har vi i bestyrelsen kun fået meget få opringninger angående det analoge sluk. I ASIK har man besluttet at DAB-signalet lukkes i antenneanlægget her til foråret Angående tidspunktet kommer der nærmere på vores hjemmeside, når vi kender datoen. Grunden til at vi lukker for DAB-signalet er, at få mere kapacitet i antenneanlægget. Som før nævnt blev kanalmønstret den 14. januar ændret for alle pakkerne. Det nye kanalmønster kan ses på vores hjemmeside, samt der var en helsides annonce i Budstikken mellem jul og nytår 2 gange samt 2 gang efter nytår. De nye kanalmønstre for 2015 kan ses oppe på tavlen: Pakke 1: 34 kanaler Pakke 2: 46 kanaler (inklusiv pakke 1) Pakke 3: 64 kanaler (inklusiv pakke 1 og 2) Som I kan se, er det ikke de store kanalændringer der er foretaget i I pakke 1, er børnekanalen Nickelodeon flyttet over i pakke 2. I pakke 2 er der kommet 3 nye kanaler, Cartoon Network, TLC og TNT, samt at TV2 Film er lukket. I pakke 3, er kanal 7 ændret til Discovery ID (kriminalfilm) samt der er kommet 2 nye kanaler Comedy Central og TV2's nye sportskanal TV2 Sport, denne kanal koster 480 kr. om året.

6 Oppe væggen kan man se, hvordan priserne kommer til: Også i år 2015 er priserne i de tre pakker steget en del. Pakke 1 stiger 168 kr. til kr. blandt andet på grund af at betalingskanalerne, TV2, Kanal 5, TV3 med flere har fået prisstigninger (5 15 %), stigning af Koda og copydan afgifterne. Endvidere stiger foreningskontingentet grundet modernisering og forbedring af vort antenneanlæg, denne stigning er indeholdende i foreningskontingentet Pakke 2 stiger til kr., en prisstigning på 312 kr., på grund af prisstigningen i pakke 1 samt at betalingskanalerne også her har fået en prisstigning. Pakke 2 er en standard pakke fra Stofa, som også markedsfører den over hele landet.

7 Pakke 3 stiger på grund af prisstigninger på 5 8 % på de fleste betalingskanaler, samt at der er kommet en ny dyr betalingskanal i pakken, TV2`s sportskanal TV2 Sport. Pakke 3 stiger 447 kr. til kr. Paletten med fritvalgskanaler er udvidet med endnu flere kanaler, samt at også alle kanalerne fra pakke 2 og 3 er med i paletten. Det betyder, at man kan købe en eller flere kanaler og evt. skifte til en mindre pakke og derved sænke sine tv omkostninger. Priserne for de enkelte kanaler ligger på kr./måned pr. kanal. Her på tavlen er der vist nogle eksempler med tilkøb af kanaler:

8 Det nye kanalmønster i pakke 1, 2 og 3 samt programpriser m.m. blev godkendt på ASIKs delegeretmøde i november måned Selvom vi synes, at vore programpakker er steget meget, kan vi i Kolding fortsat glæde os over nogle af landets bedste priser, når vi sammenligner os med andre antenneforeninger rundt om i landet. Endvidere kan jeg oplyse, at mere end 85% af al tv-sening i Danmark ses på de kanaler der ligger i pakke 1 og 2. Som nævnt i vores indkaldelse til generalforsamlingen bliver priserne for pakke 1, 2 og 3 for 2015 henholdsvis. - Pakke 1: kr ,- - Pakke 2: kr ,- - Pakke 3: kr ,- Priserne for de 3 pakker er inkl. vores foreslåede foreningskontingent på 485 kr. Der er også alternative muligheder: Se de forskellige muligheder på Stofas hjemmeside. Det frie valg af tv-kanaler er ikke billigt, faktum er, at vi får mest indhold for pengene ved at vælge den kollektive distribution. Med alle de muligheder vi har i dag med de forskellige pakker kan vi nu se Tv fra kr./år, men der er også andre muligheder i stedet for pakke 2 og 3. Vores administrationsaftale fra 2012 med Stofa betyder, at opkrævning af tv-/ foreningskontingent nu opkræves ¼ årligt. Endvidere er det med i aftalen, at Stofa er berettiget til at samfakturere de af Stofa og Strandhuse Antenneforenings udbudte tjenester, dvs. at et medlem inden for overskuelig fremtid kun vil modtage en faktura kvartårlig fra Stofa, f.eks. med tv, internet og telefoni m.m. Denne ændring bliver uden en meromkostning for vores forening. I serviceaftalen som vi har med Stofa, er der blandt andet et årligt serviceeftersyn af vort anlæg. Heller ikke i 2014 har der ikke været mange bemærkninger i servicerapporten, som vi efterfølgende modtager. Vi har heller ikke i årets løb fået mange opkald vedrørende dårligt signal, som vi fik tidligere. Vi i bestyrelsen prøver at være på forkant med de mange nye teknologier, derfor vores nye tiltag, som blandt andet gik/går ud på at modernisere vort antenneanlæg og ligeledes at udbygge anlægget med flere noder. Jeg kan henvise til, at alle undersøgelser viser, at tv-seningen mere og mere flytter mod bredbånd, smartphone, tablet og bærbar computer. I 1990 var ca. 100 % af tv-seningen på fjernsynet og intet på bredbånd, i dag er tallet på tv-seningen nede på ca. 57 % på fjernsyn og resten på andre teknologier. I dag er det ikke så ofte, at en familie sider samlet om samme skærm og indhold. Nye teknologier og Wi-Fi har gjort det muligt at se tv på den enhed der passer den enkelte bedst så som bredbånd, smartphone, tablet eller bærbar computer. Som tidligere nævnt brugte flere end 28% WebTv til at se tv-programmer, film blandt andet fra Netflix med flere, samt at online spil også er i kraftig vækst. Dette betyder som tidligere nævnt, at vort antenneanlæg belastes betydeligt af det voksende bredbånd/internet forbrug.

9 Med disse sidste ord vil jeg slutte min beretning og her benytte lejligheden til at sige tak til Preben Bruus og Finn Høybye for revidering af vores regnskab. Også en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for den store og konstruktive opbakning i bestyrelsesarbejde, som de lægger for dagen med dette arbejde for Strandhuse Antenneforening. Spørgsmål fra salen: - DAB radiosignalet lukkes. Hvorfor?: For at få mere kapacitet. - Problemer med Start-Forfra funktionen, oplever at det tit falder ud.: De berørte taler med Palle Jensen efter generalforsamlingen. - Nodeudbygning? Forklaring udbedes?: En node er et samlingspunkt hvorfra signalerne sendes ud til forbrugerne. Udbygningen er fortaget for, at der kun er tilknyttet 200 brugere i stedet for 500 pr. node. Dette er for at få bedre plads på tv/internetforbindelsen. - Kan man ikke selv sammensætte programmer, fx de 7 man gerne vil se?: Jo, men det bliver var alt for dyrt. Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Ad. pkt. 3 Kasserer Kaj Engberg gennemgik regnskab og balance. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Ad. pkt. 4 Ingen forslag er en indkommet. Ad. pkt. 5 Kasserer Kaj Engberg gennemgik budget og bidragsfastsættelse for Det fremlagte budget og bidragsfastsættelse blev herefter enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Ad. pkt. 6 Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg Bodil Klausen Kaj Engberg Jørn Iversen Alle var villige til genvalg. Alle blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: Finn Mortensen Kaj Engberg Jørn Iversen Kurt Langeberg Bodil Klausen Søren Ipsen Allan Madsen

10 Ad. pkt. 7 På valg var: Preben Bruus (modtager ikke genvalg) Finn Høybye (modtager genvalg) Ingen på generalforsamlingen ønskede at blive opstillet. Dirigenten foreslog, at vi nøjes med en revisor det næste år. Finn Høybye, som ikke var til stede, blev genvalgt som revisor. Ad. pkt. 8 Intet under eventuelt. Generalforsamlingen sluttede kl Dirigenten takkede for god ro og orden. Herefter takkede formanden for i aften og for godt fremmøde Dato Henning Lyhne Dato Bodil Klausen dirigent referent

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

ET STÆRKT TILBUD: Tv-pakke 1 + mobiltelefoni til markedets skarpeste pris. AN-TV Mobil - streamet underholdning til fordelspriser.

ET STÆRKT TILBUD: Tv-pakke 1 + mobiltelefoni til markedets skarpeste pris. AN-TV Mobil - streamet underholdning til fordelspriser. Nummer 49 21. årgang Februar 2015 AN-TV Mobil - streamet underholdning til fordelspriser ET STÆRKT TILBUD: Tv-pakke 1 + mobiltelefoni til markedets skarpeste pris AN-TV i 2015 tv-pakker mobil-pakker medlemsfordele

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Family Mix Plus aftale

Family Mix Plus aftale Opdateret 26-02-2012 Michael Fabricius Højgaard, Stofa Carit Pedersen, FDA ERFA-gruppe FAMILY MIX/Stofa Family Mix Plus aftale XX A/F Møde Tåstrup den 26. februar 2012 Salgschef Michael Fabricius Højgaard

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere