Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009:"

Transkript

1 Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 9. februar 2010, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Eventuelle forslag. 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår. 6. Kontingent / bidrag 2010: kr. 300, Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: a. Finn Mortensen (modtager genvalg) b. Kurt Langeberg (modtager genvalg) 8. Valg af revisorer. På valg er: a. Erik Lund (modtager genvalg) b. Preben Bruus (modtager genvalg) 9. Eventuelt. Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer frem. Ingen stemmer ved fuldmagt. Fra bestyrelsen var der afbud fra Kurt Langeberg. Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. Ad. pkt. 1 Advokat Henning Lyhne blev foreslået af bestyrelsen og valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne, og erklærede derefter generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009: Så er det tid til en kort status for året På sidste års generalforsamling blev Søren Ipsen valgt ind i bestyrelsen, og bestyrelsen består i dag af seks medlemmer. Den 1. januar 2010 havde vi 1387 medlemmer, et fald på 85 medlemmer i Hovedparten af de medlemmer der har meldt sig ud, får nu deres antennesignal fra andre udbydere, den resterende del blandt andet på grund af, at de har fået frakoblet deres antennesignal af andre grunde. I dag har 182 medlemmer den lille pakke, og det svarer til ca %, en lille stigning i forhold til sidste år, dog er det noget lavere end ASIK s, hvor gennemsnittet ligger lidt over 20 %. Antallet af medlemmer der fremover vil vælge den lille pakke vil stige, hvis kanalpriserne bliver ved med at stige. Dette er en realitet, selvom vores priser her i Kolding er nogle af de billigste her i landet, hvis vi sammenligner os med andre antenneforeninger som sender de samme kanaler ud som os. Vi har i ASIK arbejdet på at få flere forskellige løsninger i stedet for den store pakke, samt at vi ligeledes har gjort den lille pakke mere attraktiv - de forskellige muligheder kommer jeg senere ind på i min beretning. Jeg kan endvidere oplyse at knap halvdelen af vores medlemmer i dag har bredbånd / internet fra Stofa. Vi arbejder i øjeblikket på, at et pakkeskift fra stor til lille pakke fremover kan foretages med et varsel på løbende måned + 30 dage. Pakkeskift skal foretages skriftligt til Stofa eller 1

2 Strandhuse Antenneforening. Beløbet for at skifte pakke opkræves af Stofa som også får hele beløbet. Priser for pakkeskift m.m. kan ses på vores hjemmeside. Tilslutningsafgiften for at blive tilsluttet til Strandhuse Antenneforening er p.t. kr , inkl. moms. Vi har i flere år haft den samme pris og har ikke planer om at lade den stige i Som følge af, at samtlige foreninger i ASIK i dag modtager det fulde ASIK-udbud, er krydsfeltet fjernet i vores fælles hovedstation, hvilket letter vedligeholdelsen ved kanalændringer ligesom støjniveauet på de analoge kanaler i anlægget er blevet reduceret. Denne ændring betød også, at vi i december måned havde en del afbrydelser på anlægget hen over dagen i længere tid. Efter mere end 10 år er der endelig faldet dom i den såkaldte Hjørring-sag - måske har nogen af jer læst om det i dagspressen. Dette har medført at Viasat nu endelig har frafaldet kravet om, at TV3 og TV3+ skal være i den billigste programpakke med low-pay programmer. Det åbnede nye muligheder for, at vi nu kan lave en programpakke, hvor vi kan placere relativt billige betalingsprogrammer i den lille pakke, og som I kan se i den nye kanalliste har ASIK nu udnyttet denne mulighed. Omlægningen af de nye kanaler blev foretaget sidst i januar måned 2010, såvel analogt som digitalt. Der blev i september måned gennemført en vejledende programafstemning på internettet. Alle medlemmer fik tilsendt materialet med posten, så de havde mulig for at stemme enten hjemme eller et andet sted. I undersøgelsen blev medlemmernes ønsker om programmer og betalingsvillighed undersøgt. Resultatet pegede på en betalingsvillighed på omkring kr ,- for programmer ekskl. foreningskontingent, men den ønskede fordeling af kanaler gjorde det umuligt at imødekomme alles ønsker, hvilket betød at vi enten måtte acceptere en højere betaling eller fjerne nogle af de dyrere programmer som TV2 Sport, TV3+ eller 6 eren, som alle lå meget høj i afstemningen. ASIK s delegerede valgte den dyrere løsning, som I også kan se af vores udsendte indbydelse til generalforsamlingen. Endvidere gennemførte Stofa også sin egen afstemning i september måned og den viste næsten det samme resultat som vores egen. Kun TV2 Sport lå noget lavere i vores undersøgelse, måske fordi vores skema var med priser, prisen for TV2 Sport er kr. 460,- pr. år og det er den dyreste kanal vi har på nettet. Af ASIK`s medlemmer, fik vi knap besvarelser, heraf var der fra Strandhuse Antenneforening 110 besvarelser, hvilket jeg/vi finder skuffende, men må samtidig erkende, at det er meget svært at komme igennem til medlemmerne. Ud over det husstandsomdelte informationsmateriale var der annoncer i Kolding Ugeavis igennem flere uger samt indslag på TV-Kolding over weekenden, men vi må erkende, at der skal andre metoder til næste gang, hvis vi vil have flere medlemmer vil stemme. Programselskaber lancerer fortsat nye kanaler og hæver priserne på kanalerne, hvilket jeg finder stærkt uacceptabelt og denne prisspiral må standses. På den baggrund har de store antenneforeningerne i Ålborg, Århus, Hjørring, Sønderborg og Kolding besluttet, at vi skal sætte os sammen for at diskutere, hvordan vi fremadrettet skal håndtere denne udfordring. Det der er vigtigst i denne sag er, at stå sammen når programleverandørerne kommer med priser som vi ikke vil/kan acceptere. Det er det vi har gjort med TV2 Film og DK4, som er taget af ASIK-net. Der forhandles i øjeblikket om, at kunne sende DK4 digitalt. Flere af de store førnævnte foreninger har gjort det samme som ASIK og taget kanalerne af var ligeledes året, hvor det analoge jordbaserede sendenet lukkede ned til fordel for et digitalt sendenet. Alle medlemsforeningerne under ASIK, herunder også Strandhuse Antenneforening, har den klare fordel, at de fortsat kan bruge deres analoge modtagere, idet vi omkoder de digitale signaler til analoge signaler. Med opstarten af det digitale sendenet kom der ligeledes nogle nye kanaler på banen, som vi allerede fra den 1. november distribuerede digitalt ukodet i vores net, det betød at alle med DVB-C tuner eller boks kunne se disse nye kanaler. Fremover vil det være nødvendigt at begrænse antallet af analoge kanaler til fordel for flere digitale programmer blandt andet i HD-format + andre ydelser. 2

3 Det har endvidere været muligt at opnå digital rabat på Copy-Dan afgiften i 2010 gennem Stofa. I ASIK s bestyrelse har vi længe ønsket at kunne sende den lille og store programpakke i ukrypteret digital kvalitet uden at det er lykkes at komme igennem hos Stofa. Da YouSee så i efteråret bekendtgjorde, at de nu lancerede gratis ukodede tv-signaler til alle deres kunder i hvert fald de første to måneder, hvorefter de så opkrævede kr. 20,- for denne service, kom Stofa også ud af starthullerne. Stofa kom herefter med forslag til en samarbejdsaftale også kaldet Fordelsaftalen til en pris på kr. 20,- pr. måned eller kr. 240,- om året pr. husstand. Denne aftale blev godkendt på ASIK`s delegeretmøde i november måned Den nye samarbejdsaftale indeholder følgende: - Digital tv uden boks eller kort. Den lille og den store programpakke sendes i ukrypteret, digital kvalitet. Det betyder, at der er fri adgang til digital-tv. Forudsætningen er et fjernsyn med DVB-C tuner eller en Zaptor-boks. Det er ikke nødvendigt at have et programkort til Zaptor-boks eller CA modul til fjernsynet. - Diverse digitale bonuskanaler i den lille pakke. - 2 gratis HD (High Definition) tillægskanaler, hvoraf den ene er DR HD. - Fri adgang til StartForfra og arkivkanalen fra DR (DR0) ved køb af Zaptorboks + kortafgift. - Halv kortafgift for udvidede tjenester og programpakker. (værdi pt. Kr. 187,50) til CA modul eller Zaptor boks. - Telefonabonnement for 0 kr. Forbrugsafregnet eller fast pris på kr. 49,- pr. måned til alle fastnetnumre, men der skal betales til mobil og udlandet. Det er ingen forudsætning, at der abonneres på StofaNet. - Fri bredbånd / internet (256 kbit) % rabat på bredbånd/internet (StofaNet). Efter at der er kommet flere udbydere med TV, bredbånd / internetforbindelse og telefoni er priserne raslet ned på såvel de faste - som de variable priser, samtidig med at vi også har fået større hastighed på internettet til samme pris. Endvidere er Stofa, som tidligere nævnt, også i gang med at sælge forskellige tv-pakker, internet, telefon m.m. Så alle de nye aktører på det danske marked har betydet flere og bedre tilbud til antenneforeningens medlemmer. Da alle programudbydere køber de samme programmer hos de samme programleverandører, betyder det for os, som er med i ASIK med ca medlemmer, samt at ASIK også er med i favoritsamarbejdet med ca medlemmer, at vi herved får nogle bedre priser end de små foreninger; og som tidligere sagt er vi en af de billigste antenneforeninger i Danmark med det samme programudbud. Den 28. januar 2010 blev kanalmønstret ændret for såvel den lille som den store pakke. Det nye kanalmønster kan ses på vores hjemmeside, ligesom der var en helsidesannonce i Kolding Ugeavis før og efter jul. Efter ønske fra mange medlemmer har vi nu udvidet den lille analoge programpakke med nogle naturprogrammer, ligesom at der også er kommet en filmkanal (Showtime) med. Da der i den lille analoge pakke ikke er tilstrækkelige kanaler til rådighed, har vi nu udvidet den lille programpakke med diverse digitale bonuskanaler. Jeg kan oplyse, at 1 analog kanal svarer til 6-8 digitale kanaler. Flere af de store udbydere har hævet deres priser kraftigt, her tænker jeg blandt andet på Viasat (kanalerne TV3 og TV3+), Tv2 Sport og SBS (kanal 4 og 5), med prisstigningen på nævnte kanaler på knap kr. 400,-, samt på at vi har fået to nye kanaler, TV3 Puls og 6 eren, til kr. 232,-. Alle omtalte kanaler lå meget højt i vores vejledende brugerafstemning. 3

4 Endvidere har vi fjernet TV2 Film og DK4, som tidligere nævnt. DK4 kommer evt. digitalt eller over i en temapakke. På de andre programmer er der også kommet prisstigninger ligesom Koda og Copy-Dan afgiften også er steget. Det nye kanalmønster samt programpriserne blev godkendt på ASIK s delegeretmødet i november måned. Fremover vil der på jeres opkrævning fra Stofa stå følgende. - Foreningskontingent: - Programafgift: - Digitale tjenester: - Koda/Copydan afgift: - Moms: Som nævnt i vores indkaldelse til generalforsamlingen bliver priser for lille og stor pakke. Den lille pakke: kr. 925,- Den store pakke: kr ,- Alternative muligheder: - 1 temapakke: Kr ,- + lille pakke + kort = kr. 3140,50 (kr ,- + kr. 925,- + kr. 187,50 = 3140,50) - 2 temapakker: Kr ,- + lille pakke + kort = kr ,50 (kr ,- + kr. 925,- + kr. 187,50 = kr ,50) - 3 temapakker: Kr. 396,- + storpakke + kort = kr ,50 (kr. 396,- + kr ,- + kr. 187,50 = kr ,50) Så har vi også: Sammensæt selv din kanalpakke, BlandSelv, med ca. 56 kanaler. Lille BlandSelv med kanaler for 5 point (4-5 kanaler) til 69 kr. måned: Kr. 828,- + lille pakke + kort = kr ,50 (kr. 828,- + kr. 925,- + kr. 187,50 = kr ) Stor BlandSelv med kanaler for 9 point (7 9 kanaler) til 99 kr. måned: Kr ,- + lille pakke + kort = kr ,50 (kr ,- + kr. 925,- + kr. 187,50 = kr ,50) Vi håber at der kommer endnu flere kanaler i BlandSelv udbuddet. Indtil nu har TV2, Viasat og SBS ikke villet tillade at deres hovedkanaler kommer i BlandSelv udbuddet - her tænker jeg blandt andet på TV2 Charlie. Vi har nu fået den mulighed, selv at kunne beregne den samlede pris for tv-programmer, IP telefoni og internet ved at gå ind på under e-shop, og se de forskellige valgmuligheder der findes, samt hvilken besparelse der er ved at få en eller flere ydelser gennem Stofa. Vi håber med alle de nye tiltag, her tænker jeg blandt andet på de forskellige tv-pakker fra kr. 925,- kr ,-, at vi derved kan stoppe den kraftige prisspiral som programleverandørerne pålægger os på gamle som nye kanaler, da medlemmerne nu har mulighed for at fravælge den store pakke og i stedet vælge en af de andre pakker. I uge 10 husstandsomdeles en folder med informationsmateriale om de forskellige muligheder og ydelser, som Stofa kan levere gennem vort kabelnet. Til alle fodboldinteresserede kan jeg oplyse, at der i øjeblikket arbejdes på at få mange af VM kampene i fodbold til sommer sendt i HD. Med disse sidste ord vil jeg slutte min beretning og sige tak til vores to revisorer Erik Lund og Preben Bruus for revidering af vort regnskab. Også en stor tak til bestyrelsen for god opbakning i bestyrelsesarbejdet. 4

5 Spørgsmål fra salen: Edith Therkelsen: Er der engelsksprogede kanaler eller kun tyske? Svar: Der er flere engelsksprogede kanaler, da vi har taget hensyn til brugerundersøgelsen. Jan Klyver: Fodbold i HD. De fleste kampe vises på 9 eren, som vi ikke kan tage. Kan der gøres noget inden VM til sommer for at vi kan få den tilbage? Svar: Den er for dyr, ca. 26 kr/md. Der forhandles om at få den i en Temapakke. Christian Postborg: Vi er knap 1400 medlemmer, hvor mange brugere er henholdsvis analoge/ digitale brugere? Svar: Det ved vi ikke. Thomas Hansen: 1) I siger DR HD er gratis! Betaler vi ikke for den via licensen? Svar: Jo. 2) Der er godt nok kommet ½ kort-afgift, men det er blevet dyrere alligevel? Svar: Dette skyldes højere programpriser samt digitalafgiften på kr. 240,-. Torben K.: Man kan ikke optage på video fra digitalt? Svar: Nej. Peter Ubbe: Jeg har tre Temapakker, fortsætter de analogt? Svar: Programmerne i lille og i stor pakke sendes analogt, resten sendes kun digitalt. Flemming Nielsen: Stofa reklamerede i december måned i dagspressen med at de kunne tilbyde en billig C-boks. Hvad sker der med hensyn til det? Svar: Der var Stofa for hurtigt ude, man har i stedet nedsat prisen på kort-afgiften. Mogens Windfeldt: Hvor kan man se programmer og temaer? Svar: Gå ind på og vælg e-shop. Eller kontakt Stofas butik i Sydbanegade. Der blev desuden udtrykt ønske fra salen om, at bestyrelsen foreslår Stofa at levere en Zaptorboks med harddisk. Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt af forsamlingen. Ad. pkt. 3 Kasserer Kaj Engberg gennemgik regnskab og balance. Spørgsmål fra salen: Kan vi ikke udvide det tekniske, så vi evt. kunne få flere programmer for foreningens kapital? Svar: Det vil ikke hjælpe. Vi kan ikke tage mere ned, men vi påtænker at forny/udvide kablet mellem Nr. Bjert og Strandhuse. Aflagte regnskab blev herefter godkendt enstemmigt af forsamlingen. Ad. pkt. 4 Ingen forslag var indkommet. Ad. pkt. 5 Kasserer Kaj Engberg fremlagde budget for Informerede desuden om, at bestyrelsen har indgået en aftale med Stofa om, at de fremover står for al opkrævning og indbetaling af kontingent. Dette indebærer blandt andet, at vi ikke får tab på eventuel manglende kontingentindbetaling. Spørgsmål fra salen: Vil du forklare angående forskellen i afregningen af programafgift? Svar: Kaj Engberg kunne oplyse, at afregningen sker krone til krone, og forskellen alene skyldes periodeforskydning, idet man først kender den endelige opkrævning i omkring 1. marts. 5

6 Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Ad. pkt. 6 Bestyrelsens kontingentforslag på kr. 300,00 blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Ad. pkt. 7 Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Finn Mortensen Kurt Langeberg Begge var villige til genvalg. Begge blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: Finn Mortensen Kaj Engberg Jørn Iversen Kurt Langeberg Bodil Klausen Søren Ipsen Ad. pkt. 8 Følgende revisorer var på valg: Erik Lund Preben Bruus Begge var villige til genvalg. Begge blev valgt. Ad. pkt. 9 Tommy Hansen: Hvad er fremtiden for Strandhuse Antenneforening? Svar: Formand Finn Mortensen informerede om, at så længe vi har en god aftale med Stofa, og der er medlemmer til bestyrelsen, fortsætter vi uændret. Vi har ingen målsætninger for fremtiden. Jakob Østergaard: Jeg har et Sony TV med DVB-C tuner, men kan ikke tage TV2. Stofa kan ikke hjælpe, kan I? Svar: Prøv at kontakte din tv-mand og tjek om det er en DVB-C tuner der sidder i apparatet. Mouritzen, Egernvej: Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for jeres arbejde. Generalforsamlingen sluttede kl Dirigenten takkede for god spørgelyst samt god ro og orden. Herefter takkede formanden dirigenten og udtrykte glæde over det store fremmøde Dato Henning Lyhne Dato Bodil Klausen dirigent referent 6

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater.

På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater. Den 19. februar 2015, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug. Generalforsamlingen blev sædvanen tro holdt på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Pro Musica-salen i

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANTENNEFORENINGEN FRUGTVANGEN Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum antenne@frugtvangen.dk REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2002, den 2. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Antenneforeningen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter. Fra bestyrelsen mødte: Mogens E / Jan J / Asmund N / Carsten L / Klaus V Suppl.: Karsten Richardt / Erling N Afbud: Else F

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V onsdag, 12. november 2008 kl. 19.00 Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening Torben Overgaard

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere