It i dagtilbud. 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It i dagtilbud. 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 19.2.2013"

Transkript

1 It i dagtilbud 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune Foto: Line Skov Hansen 2012 v/ Line Skov Hansen Master IKT og Læring Cand. Mag. Læring og Forandringsprocesser

2 Program : Velkommen v/ Line Skov Hansen Dagens program Siden sidst KMD-rapport og MBU udbud BETT : Apps i den pædagogiske praksis Erfaringsudveksling omkring arbejdet med en udvalgt apps Forskellige former for apps At vælge apps til brug i en pædagogisk praksis At anmelde apps : Digital fortælling og formidling i børnehaven v/line Skov Hansen Hands on og gruppearbejde : Frokost : Gruppearbejde fortsat kort fremlæggelse af arbejdet : Help desk om bloggens funktioner v/john Klesner 13, : Intro til opgave til næste gang + kort om den afsluttende opgave, opsamling på dagens arbejde og input : Gruppearbejde omkring opgave til næste kursusdag d

3 Vores blog

4 Siden sidst KMD Rapport: Forskelle på digitale tilbud til danske børn i daginstitutionerne (2013): Landets daginstitutioner er ved at tage de første digitale skridt Børnehaverne og vuggestuerne har forskellige forudsætninger for at inddrage digitale medier i børnenes udvikling Institutionsledere og pædagoger ser gode potentialer i de digitale medier og værktøjer og vil gerne inddrage dem yderligere Undersøgelsen viser samtidig, at den konkrete anvendelse i dag er begrænset. Økonomi og manglende kompetencer er oplevede bremseklodser, og der ønskes et større politisk fokus på området

5 Udviklingsprogrammet: Fremtidens Dagtilbud MBU: 25 mio. kr. til at forbedre børns trivsel og læring i dagtilbud (2013). Mål: Alle børn i dagtilbud i alderen 0-5 år skal trives og lære så meget, de kan Betydningen af social arv skal mindskes i forhold til børns trivsel og læring

6 Udbuddets it fokus - uddrag Kompetenceforløb om it og digitale medier til at understøtte 3-5 årige børns læring indenfor læreplanstemaerne sproglig udvikling og natur og naturfænomener Temahæfte om it og digitale medier til at understøtte børns læring Lokale netværk på tværs af daginstitutioner og kommuner Faglige teams internt i daginstitutionerne ift. brug af it og digitale medier i et læringsøjemed

7 Udbuddets it fokus kortsigtede mål: Det pædagogiske personale arbejder målrettet med it og digitale medier med henblik på at understøtte børns trivsel og læring (kendetegnet ved;) Det pædagogiske personale inddrager anvendelsen af it og digitale medier i de didaktiske overvejelser Det pædagogiske personale anvender it og digitale medier, herunder f.eks. både målrettede læringsprogrammer og generiske redskaber, i det pædagogiske arbejde Personalet screener nye læringsprogrammer mv. ud fra programmernes læringsmæssige relevans, vidensbasering og anvendelighed mv. med henblik på at anvende denne i arbejdet med børns læring og trivsel Der er igangsat konkrete læringsforløb med it og digitale medier for at understøtte børns læring inden for læreplanstemaerne sprog og natur

8 BETT lidt inspiration v/ John Klesner

9 Arbejdet med udvalgte apps i den pædagogiske praksis Foto: Line Skov Hansen 2013 Foto: Line Skov Hansen 2012

10 Vurdering af apps og andre programmer Oversigt: Anders Fehrman 2012

11 Tre typer af apps 1. Træningsapps 2. Apps der kan bruges i forlængelse i en arbejdsproces 3. Apps der egentlig er tiltænkt noget andet end skole/dagtilbud og læring : Flightradar /fly-til-bragdya.html Med inspiration fra: Ann-Thérèse Arstorp 2012

12 Ann-Thérèse Arstorp 2012

13 Hvad indeholder en god anmeldelse af eksempelvis en app? Hvad hedder appen? Hvad kan appen? Hvilke former for læring/leg understøtter appen? Hvilke rammer kræver arbejdet med appen? Hvilke kompetencer kræver brug af appen? Hvad skal man som voksen være opmærksom på? Hvad koster appen?

14 Drøft to og to Hvad karakteriserer en god app/digitalt værktøj? Hvordan kan I som kommende it-inspiratorer være med til at støtte kolleger i valg af gode apps/digitale værktøjer Kan vi lave nogle fælles kriterier for, hvad en anmeldelse på bloggen skal indeholde?

15 Digital fortælling og formidling i dagtilbud Hvad er en digital fortælling, samt hvad betyder det at kunne udtrykke sig multimodalt? Barnet som aktør medbestemmende, medvirkende, medproducerende, medspiller Digitale fortællinger og formidling set i forhold til lærerplanens seks temaer, samt indsatsområder som inklusion, sproglig opmærksomhed og arbejdet med pædagogisk dokumentation Hands on øvelser og gruppearbejde

16 Hvad er en fortælling? Den græske filosof Aristoteles ( f.kr.) definerede allerede i antikken en fortælling som en afsluttet enhed, der har: En begyndelse, hvor historien sættes i gang, og plottet ridses op; problemet og personerne præsenteres En handlesekvens, hvor der er en spændingsopbygning En afslutning, hvor problemet løses og handlingen rundes af og falder til ro (Christensen 1997)

17 Komposition Et hoved med bid i. Hovedet er historiens begyndelse. Her præsenteres læseren for historiens hovedperson, og vi får at vide hvor og hvornår handlingen foregår. En histories begyndelse rummer også anslaget En god og fyldig krop. Kroppen er historiens midte. Her udspiller selve handlingen sig. Det er her konflikten opstår og uddybes. Halen er historiens slutning. Konflikten bliver løst. Der må gerne være slag i halen, fx i form af en overraskelse. llemtrin/komposition.aspx

18 Hjemme - ude - hjemme Hjemme - ude - hjemme er en meget simpel komposition. Det er, når en person er hjemme, så ude og så hjemme igen. Denne komposition bruges meget i eventyr Foto: Colourbox

19 Børn må høre mange historier for at de skal lære, hvordan en historie er bygget op, og selv lære at fortælle Bølgan 2006

20 Børns fortællinger Børns fortællinger er både en måde at konstruere identitet på og en måde at erfare, at andre mennesker kan have andre opfattelser, gennem deres respons på fortællingen. Selv helt små børn i samtale med voksne lave fortællinger, og når børn er omkring 4 år, kan de fleste til og med lave komplekse fortællinger, som fantasinarrativer og narrativer ud fra deres personlige erfaringer Fortællepraksis i børnehaven er vigtig i et livslangt læringsperspektiv, bl.a. fordi der er tæt sammenhæng mellem børns sproglige mestring i dagtilbudsalderen og deres læse- og skriveindlæring. Gennem fortællinger lærer børn at deltage i en såkaldt udvidet diskurs (at tale om hændelser, der ligger uden for den konkrete situation), en diskursform, der bygger bro mellem det talte og det skrevne sprog Lisa Gjems 2009

21 Hvad er en digital fortælling? En digital fortælling er en multimedieproduktion hvor flere udtryksformer ofte indgår eks. billeder, video tekst og lyd Den digital fortælling og formidling giver dermed mulighed for at udtrykke sig i forskellige modaliteter man taler her ofte om multimodalitet

22 Digitalt fortalte historier - tre kategorier Arbejdet med digitale historier kan foregå på mange måder, men man deler ofte op i følgende kategorier: Stillbilleder Videofortælling Animation Undheim 2012

23 Muligheder for deltagelse med it og medier Via forskellige modaliteter er det i dag muligt for selv helt små børn at få en stemme, som de ikke har i en udpræget skriftkultur, samt skabe en kommunikation, der kan formidles på mere end en måde At producere en digital fortælling på en computer eller ipad giver det enkelte barn kompositionelle midler og rettigheder, som plejer at være forbundet med massemediernes verden, samt en mulighed for netop at lege og eksperimenterer sig til megen viden om medieudtryk Skov Hansen 2012

24 Undheim 2012

25 Pædagogisk dokumentation som en måde at fortælle på

26 Når børn dokumenterer Foto: Colourbox

27 Drøft to og to Hvordan kan digital fortælling og formidling anvendes i forhold til de kommunale indsatsområder i Favrskov? Arbejdet med pædagogisk analyse De pædagogiske lærerplaner Inklusion

28 Digitale kompetencer i børnehaven - en kvalitativ undersøgelse med fokus på børnehavebørns produktion af digitale fortællinger Problemformulering Hvordan kan 4-6 årige børnehavebørn, via et forløb omkring det at producere digitale fortællinger på ipad, få mulighed for at udvikle digitale kompetencer? Fokus Hvordan kan børnenes arbejde med små digitale fortællinger på ipaden organiseres og tilrettelægges med henblik på, at de lærer sig nyt? Hvad lærer børnene egentlig hvad er forløbet reelt med til at fremme i forhold til det at udvikle digitale kompetencer? Skov Hansen 2012

29 Digitale kompetencer i dagtilbud - med inspiration fra Allan Martin (2006) Niveau 1 Tænd, sluk, navigation på ipaden Finde forskellige apps på ipaden Bruge de mest basale funktioner ved forskellige apps Vide hvordan man sletter og gemmer Forsøge sig frem Niveau 2 At eksperimentere med en app og dens muligheder At overføre erfaring med en app over i anvendelsen af en ny Selv at gå videre med brugen af en app til nye formål, end de introducerede At erhverve sig begreber knyttet til funktioner og handlinger At kunne udtrykke sig og reflektere over egen læring og handlen omkring arbejdet på ipaden

30 Didaktisk design Didaktisk design = et udkast, der først får sin endelige form i mødet med børnene, derfor er der tale om en dynamisk planlægning (Broström & Vejleskov 2009: 69). Figur: Didaktisk relationsmodel, Hiim og Hippe 2007

31 Børnehave A og B Børnehave A: Mig og min børnehave 1. pædagog og 6, 5-6 årige børn Varighed: 1 uge 6 ipads App: Puppetpals Børnehave B: Digitale fortællinger med rim 1 pædagog og 18, 4-5 årige børn Varighed 1. uge 4 ipads App: Puppetpals, Free Paint

32 To forløb med en fælles struktur Hvad kan denne app? Forberedelse til produktion Arbejde med den endelige fortælling Formidling

33 Pædagogens forskellige positioner gennem forløbene Gå bagved barnet Gå ved siden af barnet Gå foran barnet Basil Bernstein

34 Eksperimenterende kulturel praksis 1. Voksen styrede aktiviteter 2. Fælles undersøgelser 3. Børnenes selvorganiserede leg Thestrup 2009

35 Hvad kan denne app hvad man man med en ipad? Med fokus på det undersøgende fællesskab At prøve sig frem Learning by doing Læring i fællesskab med andre

36 Eksempler fra forløbet i børnehave A Leg med appen Puppet Pals - det undersøgende fællesskab Forberedelse til produktion samarbejde og videndeling Arbejde med den endelige fortælling til og fra koblinger Formidling - videndeling

37 Digitale fortællinger - et par eksempler

38 Hvad sagde børnene? Jeg er stolt af min film - det var dejligt at skulle vise den for de andre Det var dejligt at man kunne lære, at man selv kunne bestemme, hvad man ville have med i filmen. Fordi man bare kunne tage et billede, det var dejligt Jeg lærte at man godt kunne lave film selv, så det ikke kun er dem, der laver film til biografen, der kan Det var dejligt, at man ikke skulle skynde sig og at man kunne lære en masse om ipads

39 Hvad sagde pædagogerne? Jeg var overrasket over mig selv, det at jeg godt kunne og at det ikke var så farligt. Det der overraskede mig Det der overraskede mig mest er hvor lang tid de koncentrerede sig om arbejdet. Tiden smuttede også for mig selv, Jeg var meget overrasket over, hvor eksperimenterende de (børnene) var, og at de ville hjælpe hinanden. Samt at det var sådan lidt legende let for dem. Jeg har tænkt meget på det her med at passe på, og det var jo den første dag, og det her med at de drønede rundt, der sker jo ikke noget vel, så på den måde tænker jeg at legen i det, og så måske, at vi alligevel skulle være så strukturerede for dem.

40 Drøft i grupper Ideer til aktiviteter med digital fortælling i børnehaven i vores egen praksis? Hvilke muligheder ser vi i arbejdet med digital fortælling og formidling i forhold til barnets stemme Hvordan kan digital fortælling tænkes ind i forhold til de seks lærerplanstemaer? Hvilke potentialer ligger der digital fortælling i forhold til sprog?

41 Børn kommer kun et stykke af vejen selv (Jessen 2012) Det er den pædagogiske praksis, der afgør, hvordan de digitale mediers muligheder anvendes (Thestrup 2009) Foto: Colourbox

42 Frokost

43 Den digitale sandkasse

44 Digital fortælling og formidling - værktøjer Bookcreator istopmotion imovie FrameMagic Papercamera Free paint

45 Den digitale sandkasse Gå sammen i små grupper Bliv enige om en app til digital fortælling og formidling, som I gerne sammen vil undersøge

46 Præsentation af gruppernes arbejde

47 Help-desk

48 So far so good 1. Digitale kompetencer og dannelse, mediepædagogik og didaktisk 2. Digital fortælling i dagtilbud 3. Rollen som it-inspirator

49 Lidt om den afsluttende opgave - meget lidt Løses i fællesskab i grupper på 2-3 Omfang 5-6 normal sider 2400 anslag pr. side Opgave 1. Beskriv hvordan der på sigt i din institution kan arbejdes pædagogisk med it, herunder hvordan der kan arbejdes med børnenes digitale dannelse og kompetencer i børnehaven. Beskriv også hvordan dette arbejde kan tænkes ind, i forhold til jeres arbejde med de pædagogiske læreplaners seks temaer, samt arbejdet med at udvikle et inkluderende læringsmiljø 2. Beskriv rollen som it-inspirator i forhold til dette 3. Beskriv med udgangspunkt i et eller flere af følgende læreplanstemaer: sprog, natur eller krop og bevægelse et forløb hvor it inddrages Vejledning: Line

50 Opgaven til næste gang Praksisfortællinger med digitalfortælling i dagtilbud 1. Lav et lille forløb, hvor I/du afprøver et digitalt fortælleværktøj i jeres/din pædagogiske praksis 2. Lav en didaktisk planlægning inden forløbet 3. Lav en lille "hverdagsfortælling" på bloggen om jeres/dine erfaringer Eks.:

51 Refleksion i grupper Hvilke tanker har dagens indhold sat i gang? Hvad vil vi gerne vide mere om? Hvilke potentialer og hvilke udfordringer ser vi i arbejdet med digital fortælling

52 Referencer Arstorp, A.K. (2012): Tre typer af apps, indlæg på blog: Bølgan, N. (2006): temahefte_om_ikt_i_barnehagen.pdf Christensen, H. (1997): Det narrative fra metapsykologi til puslebord. Skrifter fra center for småbørnsforskning, nr. 9. Vejle: Kroghs Forlag Gjems, L. (2009): Hvad lærer børn når de fortæller? - Børns læreprocesser gennem narrativ praksis. Frederikshavn: Dafolo Forlag Hiim, H. & Hippe, E. (2007): Læring gennem oplevelse, forståelse og handling - En Studiebog I Didaktik. 2. udg. København: Gyldendal KMD (2013): Den digitale daginstitution - En temperaturmåling og vurdering af daginstitutionernes digitale tilstand og potentialer: %20Den%20digitale%20daginstitution.pdf

53 Referencer MBU (2013): omposition.aspx Skov Hansen, L. (2012): Digitale kompetencer i børnehaven en kvalitativ undersøgelse med fokus på børnehavebørns produktion af digitale fortællinger Martin, A (2006): A European framework for digital literacy. Digital Kompetanse, vol. 2, s Lokaliseret d på Idun.no: Thestrup, K. (2009): Fælles leg med digitale medier. Kap. 12, s i: Mors, N. & Mørch, S. (red.) (2009): Pædagog i en mangfoldig verden Undheim, M. (2011): Digital kompetanse i barnhagen. Mediepædagogerne: digital_kompetanse.pdf

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Inspirationsmaterialet er udviklet af: Marianne Svanholt, UCC msvc@ucc.dk, tlf. 27 12 97 39 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde FBK

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring

Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring Evalueringen er foretaget af: Pelle Ussing konsulent for Pædagogisk IT- og medielæring og Hanne Larsen, Projektleder og udviklingskonsulent

Læs mere

Didaktik og teknologi i pædagogisk arbejde

Didaktik og teknologi i pædagogisk arbejde Didaktik og teknologi i pædagogisk arbejde Lena Basse, Lektor, Pædagoguddannelsen Roskilde, University College Sjælland og Astrid Hestbech, Lektor, Forskning og Innovation, University College Sjælland

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Spørgeskemaundersøgelse, alle medarbejdere Rapport for daginstitutioner 1 Rapporten indeholder analyse af svar fra spørgeskema udsendt til alle medarbejdere i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7 Kvalitetsrapport Dagtilbud 2014 1 Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Anbefalinger...7 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger...11 3.1 Forældretilfredshedsundersøgelse... 11 3.2 Tosprogs-Taskforce... 11 3.3 Evaluering

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere