TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN"

Transkript

1 CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 1

2 INDHOLD VISION 3 VIRKELIGGØRELSE AF PROJEKTET 5 INSTITUTIONERNE - HVEM ER VI OG HVAD VIL VI 6 Vor Frelsers Kirke Christianshavns Gymnasium Christianshavns Døttreskole PROJEKTOMRÅDET 9 NYBYGNINGENS AREAL OG ANVENDELSE 12 RUMPROGRAM 13 ØKONOMI 14 Anlægsøkonomi Økonomi Arkitektkonkurrence DRIFTSPLAN 14 Driftsbudget CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 2

3 VISION Det er ikke hver dag, man får chancen for at bygge noget betydningsfuldt med en central beliggenhed i en af Københavns ældste og mest karakteristiske bydele. Projekt Tværhuset skal sætte sit præg på en enestående grund, som i dag er ejet af Vor Frelsers Kirke med Christianshavns Gymnasium og Christianshavns Døttreskole som naboer. Disse tre lokale institutioner er som initiativtagere velforankrede på Christianshavn og kan sammen løfte driften af Tværhuset. Udgangspunktet for projektet er et fælles ønske om et multifunktionshus, som hver part har et stort behov for, men som ingen af parterne kan løfte alene. Bygningen af en multifunktionel fællesbygning vil placere de tre institutioner skole, gymnasium og kirke i et unikt samspil med hinanden og med hele bydelen. Multifunktionsbygningen kommer til at ligge i centrum af den levende mangfoldighed, som Christianshavn er, og vil på en nyskabende måde kunne fungere som ramme og rum for bydelens kulturliv i bredeste forstand. CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 3

4 VORES VISION FOR HUSET TVÆRHUSET Tværhuset vil opfylde de behov, som Christianshavns børn, unge og voksne i dag mangler i form af et mødested og en idrætsfacilitet. Kernen i projektet er derfor opførelsen af en stor sal, der kan anvendes til flere funktioner og flere formål. Tværhuset skal være et samlingspunkt: et sted, hvor fortidens og nutidens arkitektur forenes i et smukt og nyskabende samspil, hvor indre funktionalitet og dristige måder at udnytte rum til flere funktioner respekterer stedets og områdets særpræg. et sted, hvor ønsket om et tættere samarbejde mellem 3 af bydelens mest indflydelsesrige institutioner kan opfyldes i et unikt samspil. et sted, der rummer mange anvendelsesmuligheder, som vil blive fuldt udnyttet i fællesskab med kultur- og idrætsinstitutioner i nærområdet. et forbillede for landets institutioner, som kommer til at ligge i centrum af Christianshavns levende mangfoldighed. Det bliver stedet, hvor fremtidens store temaer samarbejde og fællesskab bliver forankret i fælles fysiske rammer. CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 4

5 VIRKELIGGØRELSE AF PROJEKTET Et programoplæg er udført i samarbejde med Erik Møller Arkitekter, men projektet er endnu på et forberedende stadium med mange muligheder for at påvirke dets udformning. Vores ide er at opføre et hus på omkring 2400 m 2 med underjordisk og overjordisk etage samt en have som grøn indgang. Økonomiske beregninger for hele projektet, inklusive haveanlæg, er lavet. Udfordringen er nu at rejse den nødvendige finansiering til projektet i størrelsesordenen 70 mio. kr. samt at finde en samarbejdspartner, der kan bidrage med at virkeliggøre projektet. I første omgang er behovet på ca. 4 mio. kr. således, at der kan udskrives en arkitektkonkurrence, men det er vores overbevisning, at konkurrencen først skal udskrives, når 75 % af det fulde finansieringsbehov er på plads. Driftsomkostningerne er estimeret og vil blive afholdt af de tre institutioner. CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 5

6 INSTITUTIONERNE - HVEM ER VI OG HVAD VIL VI? Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke er med sit karakteristiske snoede spir en af landets mest kendte kirkebygninger. Kirken, som er indviet i 1696, regnes for et af barokkens arkitektoniske hovedværker i Danmark. Kirken er sognekirke for en bredt sammensat befolkning, i sognet bor der knap indbyggere. Vor Frelsers Kirke er hjemsted for et frodigt kultur- og musikliv, der omfatter flere kor, orgelkoncerter og klokkespilskoncerter. Kirken er en aktiv city-kirke med mange arrangementer i aftentimerne og weekenden: gudstjenester, koncerter, natkirke, studiekredse, undervisning mm. Vi ønsker sognefaciliteter tæt på kirken til øvelokaler, undervisning af skoleklasser og konfirmander, sociale arrangementer som kirkefrokoster og kirkekaffe samt til studiekredse og foredrag. CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 6

7 Christianshavns Gymnasium Christianshavns Gymnasium blev i 1924 oprettet på Prinsessegade 35. Købehavns Kommune var skoleejer frem til 2007, hvor gymnasiet overgik til at blive en statslig selvejende institution. I 2010 har gymnasiet købt sine bygninger og grund af staten. Gymnasiet har på grund af stor søgning forøget sin kapacitet væsentligt igennem de seneste årtier og rummer i dag 750 elever og ansatte. I 1980 erne fik skolen så stor pladsmangel, at kommunen indlemmede den gamle Nobels Fabriksbygning på Prinsessegade 62 som en del af skolen. Trods dette er der i dag pladsmangel på flere måder: Vi ønsker faciliteter til et samlingsrum, hvor det er muligt at samle hele skolen til fællestimer, morgensamlinger, forældremøder, translokation m.v. Desuden har skolen kun to små gymnastiksale, som ikke kan rumme skolens idrætsundervisning. Derfor transporteres en stor del af idrætseleverne ud til Sundbyhallerne under stort tids- og ressourceforbrug. Skolens behov for et stort lokale til idræt og samlingsrum ligger specielt i hverdagens dagtimer. CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 7

8 Christianshavns Døttreskole Christianshavns Døttreskole er en 210 år gammel privatskole i ét spor fra børnehaveklasse til 9. klasse. I dag tilstræbes det at forene den gamle friskoles opdragelsesidealer med de krav, der stilles til en moderne og tidssvarende skole. Skolen er meget eftertragtet, og med sine knap 300 daglige brugere er pladsforholdene på skolen meget trange. Vi ønsker faciliteter til et auditorium og en sal til idræt samt til større arrangementer som skolens fødselsdag, musicals, koncerter. Lokalråd og Lokaludvalg samt idrætsklubber på Christianshavn Christianshavn er et kvarter med mange aktive borgere, både hvad angår engagement i samfundsmæssige forhold og idrætsaktiviteter. Desværre er der i dag ikke idrætshalfaciliteter på Christianshavn, når man undtager skolernes idrætssale. Dette savnes derfor i udtalt grad bl.a. af Christianshavns Idrætsforening (CIK). Christianshavns Lokalråd og Christianshavns Lokaludvalg varetager kvarterets lokalpolitiske forhold og har i dag ingen steder at samle et rigtig stort antal borgere til møde. Tværhuset vil kunne dække en del af disse behov. Bl.a. er det tanken, at Christianshavns Idrætsforening og andre idrætsklubber vil kunne benytte sig af ledig kapacitet i Tværhuset til idræt. CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 8

9 PROJEKTOMRÅDET Bådsmandsstræde Døttreskolen Dronningegade PROJEKT OMRÅDE Christianshavns Gymnasium Vor Frelser Kirke Sankt Annæ Gade Prinsessegade CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 9

10 Døttreskolen Christianshavns Gymnasium Projektområdet Vor Frelser Kirke CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 10

11 CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 11

12 NYBYGNINGENS AREALER OG DERES TILTÆNKTE ANVENDELSER Tværhuset placeres på den del af kirkens areal, der grænser op til Christianshavns Gymnasiums skolegård og to sidefløje, og kommer i sin længde til at spænde fra Prinsessegade til Dronningensgade. Husets højde tænkes at harmonere med de to-etagede sidefløje på Christianshavns Gymnasium. Herved vil Tværhuset komme til at fremstå velproportioneret i forhold til både Vor Frelsers Kirke og gymnasiets trefløjede hovedbygning. Det er vores ønske, at bygningens ydre fremtoning i sit udtryk skal harmonere med omgivelserne. Tværhuset kommer indvendigt til at bestå af en stor samlingssal på 800 m2 med plads til 750 siddende personer eller plads til idræt. Samlingssalen vil være et dobbelthøjt rum med plateauer og gangbroer. kontorer og mødelokaler samt toiletter og et køkken på 1. sal og i stueetagen en kælderetage med bl.a. cykelkælder, maskinrum og omklædningsrum til en del af rumprogrammets areal lægges der et antal m2 til udenomsrum, gange, trapper med mere; på projektets nuværende stade udgør dette areal 200 m 2, hvorefter det samlede areal andrager ca m 2. I tilknytning til Tværhuset ind mod kirken etableres et grønt område, hvor der er plads til at børn fra Døttreskolen kan lege, og plads til at kvarterets beboere, i alle aldre, kan opholde sig. Det er et ønske fra de tre institutioner, at bygningen bliver miljøvenlig også i forhold til at holde driftsomkostningerne nede. Det er ligeledes et ønske, at Tværhuset opføres på en måde, der sikrer fuld handikaptilgængelighed. Vi vil til sidst gerne understrege, at ovenstående er et oplæg til brug for diskussion og videreudvikling med vores samarbejdspartnere. CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 12

13 RUMPROGRAM SAMLINGSSAL/IDRÆTSSAL 800 m 2 Idrætssal Translokation Morgensamling Forældremøder Fællestimer Borgermøder lokalrådet/lokaludvalget Koncertsal Levende musik Drama Opsyngningssal AKTIVITETSLOKALE 70 m 2 Studiekredse Kirkefrokoster / kirkekaffe / receptioner Mini-konfirmander Undervisning MØDELOKALER 60 m 2 3 mindre lokaler KONTORER / KOPI - PRINT 120 m 2 Kontorplads, fælles Lokalråd OMKLÆDNINGSRUM 200 m 2 Koncerter Drama Børnegudstjenester Personale Toiletter / bad MASKINRUM 40 m 2 Snerydning Græsslåning Haveredskaber CYKELKÆLDER 800 m 2 Elevcykler SERVICERUM 100 m 2 Køkken Toiletter UDENOMSAREALER 200 m 2 Gange Trapper Andet SAMLET AREAL 2390 m 2 Heraf en del af de 800 m 2 som dobbelthøjt areal CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 13

14 ØKONOMI ANLÆGSUDGIFT EXCL. MOMS INKL. MOMS Forudsætninger: 2400m 2 á gennemsnitligt excl. moms ARKITEKTKONKURRENCEUDGIFT EXCL. MOMS INKL. MOMS 55 mill. kr. 70 mill. kr mill. kr. 4 mill. kr DRIFTSPLAN Driftsudgifterne, der foreståes af et driftsselskab med de tre institutioner, fordeles i henhold til følgende ejerandele: Christianshavns Gymnasium 40 % Christianshavns Døttreskole 20 % Vor Frelsers Kirke 40 % Driftsselskabet ledes af en styregruppe bestående af en ledelsesrepræsentant fra hver af de tre institutioner. Styregruppen træffer beslutninger i henhold til driftsselskabets vedtægter og beslutter bl.a. på hvilken måde, driften og anvendelsen af bygningen skal foregå. DRIFTSBUDGET: Estimerede udgifter pr år kr. herunder rengøring, vedligehold, personal, el, vand varme, forbrugsmidler Indtægter Udlejning* Dækningsbidrag fra de tre institutioner i henhold til fordelingsnøgle kr kr *Der forventes indtægter i forbindelse med udlejning til bla. Christianshavns Lokalråd/ Lokaludvalg og kvarterets idrætsforeninger. CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 14

15 OPSUMMERING Med bygningen af Tværhuset - en multifunktionel fællesbygning - vil skole, gymnasium og kirke placere institutionerne i et unikt samspil med hinanden og med hele bydelen. Tværbygningen kommer til at ligge i centrum af den levende mangfoldighed, som Christianshavn er, og vil på en nyskabende måde kunne fungere som ramme og rum for bydelens kulturliv i bredeste forstand. For såvel institutioner som omverdenen er det vigtigt, at Tværhusets ydre rammer respekterer kvarterets særpræg og Vor Frelsers Kirkes stil og funktion som arkitektonisk samlingspunkt for Christianshavn. Samtidig er det håbet, at Tværhusets indre arkitektur med hensyn til funktionalitet og æstetik vil udvise en dristig og moderne udnyttelse af bygningens rammer til en række forskelligartede anvendelser. CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 15

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014 2 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2.

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 10 2004 Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere