Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune 2010-2011"

Transkript

1 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune EXTERNE 1. NETVÆRKSUDVIKLING - "SKABE SAMMENHOLD" 1 Løbende mapping, segmentering og målrettede videnkampagner mod bruttonetværket styrker og kompetencer i CRM-system. Mål 2016: 80% af aktører mappet. 2 Løbende rekruttering til det digitale ambassadørkorps "Vild med Helsingør" på Facebook. Mål 2016: 5000 ambassadører Hurtig, let og billig dialig, kontakt til, kommunikation og involvering af majoriteten af interessenter inden for Erhverv, Detail, Kultur og Turisme aktører i konkrete projekter, således at V&V kan promovere styrker og kompetencer over for netværkets deltagere. Et digitalt ambassadørkorps af borgere der kan fortælle de positive historier omkring Helsingørregionen og anbefale Helsingør-regionens herligheder til andre og dermed bidrage til den positive tone i Helsingørregionen Mindst 500 aktører mappet Mindst 1500 ambassadører 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /02/10 13:07/ACH side 1 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

2 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Løbende udvikling af digital, tværgående styrke og kompetencebaseret netværksgruppe af "professionelle Helsingørambassadører" på LinkedIN - Mål 2016: 1000 ambassadører Et digitalt ambassadørkorps af professionelle beslutningstagere der kan fortælle de positive historier omkring Helsingør-regionen og anbefale Helsingørregionens herligeheder til andre og dermed bidrag til den positive tone og øge attraktiviteten af regionen. Skabe sammenhold og samle ambassadører der har vilje til at bidrage i et netværk, hvorfra der kan rekrutteres til tænketanke, attraktionsudviklingsgrup per m.v. Mindst 250 ambassadører 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /02/10 13:07/ACH side 2 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

3 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Konceptering, Udvikling og rekruttering til det tværgående fysisk styrke og kompetence netværk baseret på ambassadører fra de digitale LinkedIN og Facebook netværk. Mål 2016: 500 betalende ambassadører Et fysiskt ambassadørkorps af ressourcestærke professionelle beslutningstagere der ønsker at mødes for at dele viden om best practice, bidrage aktivt til at skabe vækst og en positiv udvkling af Helsingør-regionens attraktivitet. Ambassadørkorpset vil skabe sammenhold og øge fællesskabsfølelsen. Mindst 50 betalende ambassadører 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /02/10 13:07/ACH side 3 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

4 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Løbende etablering af fysiske, tværgående styrke og kompetencebaserede attraktionsudviklingsgruppe r baseret på ressourcestærke Helsingørambassadører - Mål 10 nye grupper om året frem mod nye Visionære og dynamiske tænketanke om året, sammensat på tværs af de 4 søjler Erhverv, Detail, Turist og Kultur og Politikkere, med det formål at komme med konkrete anbefalinger til visionære og vækstskabende tiltag, der både vil skabe omtale i landsdækkende medier, og spinoff i Helsingørregionen i form af realiserbare nye strategiske og visionære fyrtårne. Tiltag der er forankret i en brugerdrevet handling og udvikling, og med det formål at øge Helsingør regionens attraktivitet og omdømme. Øget fælleskabsfølelse og sammenhold vil være et implicit resultat af sådanne processer. Mindst 10 attraktionsudv ilingsgrupper etableret (WAUgrupper) og NPS-målinger 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /02/10 13:07/ACH side 4 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

5 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Passe og Pleje - Face2Face rekrutteringsmøder med TOP 250 virksomhedsledere i Helsingør Kommune 7 Rekruttering - Face2Face rekrutteringsmøder med 250 virksomhedsledere UDEN for Helsingør Kommune 8 Tværgående Branchemøder for netværket om trends og best practice (Morgen, Frokost og gåhjem møder) målrettet Kultur, Detail, Erhverv og Turisme 9 Orienteringmøder for politiske partier Fastholde eksisterende 1. Hvis erhvervsliv. Øget tilfredshed med Helsingørregionen som erhvervsområde for kreative og videntunge erhverv 25 nye kreative arbejdspladser til Helsingør-regionen Øget viden om Helsingørregionens muligheder Oplysning og synliggørelse af V&V's arbejde og resultater 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q virksomheder fraflytter skal årsag kendes. 2. min. 250 møder og NPSmålinger om året arbejdspladse r 2. min. 250 møder og NPSmålinger om året møder pr. År. 1 gang årligt pr. parti /02/10 13:07/ACH side 5 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

6 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune F2F Videnformidling i Skabe netværk og øge branchenetværk i regionen kendskab til Helsingørregionens muligheder og UDEN for Helsingør: American Business forum attraktioner hos Chinese Business Forum beslutningstagere der Copenhagen Capacity påtænker flytte deres Industriforeningen virksomhed. Rederriforeningen Rotary RoundTable VL-grupper Handelskamre, ambassader, konsulater DCVA, kapitalfonde, businessangels, M&A Banker Mæglere Advokater Revisorer 1 møde om året pr i relevante organisationer 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /02/10 13:07/ACH side 6 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

7 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune STORYTELLING - HELSINGØR TOP5 på positive historier 1 Udvikling af selvfinansieret uddannelsesplatform for servicekonceptet "Det Gode Værtskab" i samarbejde med BEF og TF Mål: udrulning i flere forvaltninger, samt hos interessenter i Detail, Turisme, Erhverv, Kultursøjlerne 2 Levende og dynamisk dialog og kommunikation med interessenter i netværket via website med nyhedsmails fra Erhverv, Detail, Kultur, og Turisme i En strategisk uddannelses og viden platform som V&V, samt alle aktører i Erhverv, Detail, Kultur og Turistsøjlen skal igennem med henblik på at skabe "det gode Helsingørværtskab" når gæster kommer til vor region - vi skal være kendt for vores "unikke serviceoplevelse", således at vore gæster taler godt om os når de kommer hjem Formidling af de gode historier, dialog og gensidig videndeling mellem V&V og interessenterne i Erhverv, Detail, Kultur og Turist. Historier der skaber positiv omtale og sammenhold på tværs Udannelsesko ncept udvikles og testes i V&V og TF i. min. 25 gode historier fra interessenter om året - 2 om måneden på eget website, samt egne LinkedIN og Facebook grupper 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /02/10 13:07/ACH side 7 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

8 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Drømmehistorier fra vore ambassadører i netværket mål: 10 dreamblogs om året 4 Pressemedelelser Lokal HD+NS Regional FAA+SA+Erhvervsbladet Berlingske + Børsen CNN/BBC/TV2NEWS TV2/TV-Lorry/P4 VVEN LinkedIN (copypaste) VMH Facebook (copy-paste) r Historier om vore ambassdøres drømme og visioner for Helsingørregionen. Drømmer der sætter en positiv dagsorden og skaber omtale og sammenhold på tværs Proaktive positiv historieformidling når de opstår via Pressemeddelelser. 10 drømme om året fra 10 ressourcestær ke ambassadører Min 11. positive historier pr. År fordelt på lokale, nationale og internationale medier 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q KULTUR & OPLEVELSESUDVIKLING højværditurister Kulturværftet Event En mindeværdig indvielse af kulturværftet NPS måling /02/10 13:07/ACH side 8 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

9 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Kulturhavn Kronborg - Kulturhavn Kronborg fælles brand, fælles bliver det nye program, fælles internationalt fyrtårn, informationsplatform, som øger turisme og Fælles billetsystem, fælles traffik i butik og antallet branding mv. - muligheder af kreative og videntunge for krone til krone arbejdspladser, samt samarbejde med udbudet af kulturtilbud Kommunen mhp på state of the art løsning for hele området. 3 VIBE projektet - Projekt ReX, Lancere ny regional event i samarbejde med Hillerød, Gribskov og evt. Fredensborg i HH-samarbejdet - grænseløse dage afklarer 2011 eventgrundlag Opgradering af eventledelseskompetence r hos V&V, samt Afklaring af opbakning til projekt ReX fra Kultur, Erhverv, Detail og Turistaktører i Nordsjælland, med henblik på evt implementering af stor regional event i 2011 i forbindelse med National Parken Kongernes Nordsjælland Opklaring og afklaring af grundlaget for at genføde projektet i NPS måling 9 Medio Ultimo 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /02/10 13:07/ACH side 9 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

10 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Fundraing til Nonkommercielle kultur projekter 4. ERHVERVSUDVIKLING Kreative og videntunge arbejdspladser 1 Udvikling, Koordination, Møder, Opfølgning på Erhverv.net, Væksthuset, Øresund Business Match, Early Warning Hjælpe kulturaktører med at fundraise Skabe 10 arbejdspladser og et attraktivt erhvervklima for iværksættere, eksisterende og nye virksomheder 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q projekt findes i samarbejde med Helsingborg og lokale aktører Dokumentere resultater og jobskabelse som følge af underleverand ører indsats min.karaktere n 8 ved NPSmåling af underleverand øres og egne services /02/10 13:07/ACH side 10 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

11 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Projekt ONE STOP SERVICE og velkomstpakke i samarbejde med BEF og TF Velkomstpakke til nye virksomheder - One Stop Service koncept der sikrer lynhurtig sagsbehandling forudsigelighed, flexibilitet og proaktivt værtskab - "Vi anviser løsninger med det samme og arbejder ud fra et proaktivt og kundedrevet servicekoncept "det gode værtskab". 1. Velkomstpakk e medio 2. One Stop Service Koncept implementere t medio 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Projekt Kreative og videntunge klyngemiljøer Mål: 2-4 nye klyngemiljøer etableret i - Grønnehave - Mitsubishi - Svingelport - Brandstationen - Kronværkerne videreudvikles - Føniks iværksætterhus revitaliseres i samarbejde med UNO. 4 Projekt "Den virtuelle arbejdsplads" for superkreative Nye attraktive kreative og videntunge klyngemiljøer i uudlejede ejendomme i Helsingør-regionen bliver udlejet og der rekrutteres nye arbejdspladser til Helsingør-regionen Nye kreative arbejdspladser hos eksisterende virksomheder min. 25 arbejdspladse r og min 2 nye kreative og/eller videntunge klyngemiljøer og videreudviklin g af eksisterende 10 kreative arbejdspladse r /02/10 13:07/ACH side 11 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

12 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Fundraising CKO, EUsocialfondsmidler, Interreg, REACH-out, private fonde til Erhvervsfremmende initiativer 6 Projekt Helsingør Erhvervsområde 7 Rekruttere 1-2 Videntunge Klyngelokomotiver Gearing af midler til erhvervsudviklingsprojekt er i samarbejd med Helsingør Kommune V&V 1Kr + HK 1kr + EU 1kr + CKO 1kr Masterplan som har ejerskab i blandt brugere og som medfører igangsættelse af konkrete byggeprojekter, der kan skabe grundlag for nye og kreative arbejdspladser. Rekrutterings og kommunikation plan for V&V når plangrundlag er klart. Få store internationale virksomheder til at vise interesse og besøge byen med henblik på at etablere sin virksomhed i Helsingør-regionen Realisere extern finansiering 1. NPS-måling på min 8 når Masterplan foreligger nye kreative og videntunge arbejdspladse r 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Anvist Helsingør Kommune min. 2 nye videntunge klyngelokomo tiver til de m2 grundstykker /02/10 13:07/ACH side 12 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

13 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Opklaring og Afklaring af mulighed for etablering af Offentlig Privat Kapitalfond (evt. børsnoteret - Helsingør på folkeaktier) der kan geares med EUfonde, Intereg midler mv. Med henblik på at øge attraktivteten for at investeringer i Helsingørregionen - Mål etablering Etablering af HAMLET Ambassadør prisen for årets ambassadør for vor by. 10 Projekt Rejstid - deltage i følgegrupper omkring Kystbanen, HH-broen mv. Beslutningsgrundlag til etablering af Offentlig Privat Kapitalfond, der kan bidrage til at investere i infrastrukturudvikling, erhvervsudvikling, fyrtårnsudvikling, bydelsudvikling, samt udvikling af SMVpotentialet gennem proaktive og "kloge" investeringer i samme. Samlet øge antallet af kreative og videntunge arbejdspladser En international, national, regional og lokal pris der gives til personer der har fungeret som ambassadør for Helsingør-regionen og bidraget til god omtale, skabt vækst og arbejdspladser Reduceret rejsetid mellem til Helsingør fra Helsingborg, København, Hillerød og Hundested Ultimo Første uddeling Strategisk 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /02/10 13:07/ACH side 13 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

14 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Projekt Green Infratech - Afklaring af muligheder Opklaring af som input til 2011 budget imageskabende tiltag omkring Helsingør som Klimakommune i samarbejde med Helsingør Kommune: mulighed for Elbil infrastruktur i samarbejde med med Better Place og 3 Kæmpe vindmøller ved indkørsel til Helsingør, Danmarks største socelleanlæg på taget af DTM 12 Deltage i Helsingørmessen sammen med 5 videntunge og kreative virksomheder fra Helsingør 5. DETAILHANDELSUDVIKL ING + Højkvalitetskæder og sortiment Synliggørelse af vore kreative og videntunge virksomheder på V&V stand på Helsingør Messen Strategisk 5 virksomheder præsenterer sig på messen 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /02/10 13:07/ACH side 14 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

15 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Projekt MasterMix - netværksdannelse blandt ejendomsejere, detailhandlere med henblik på at fremme detailhandelsudvikling og sammenhæng til Kulturhavn Kronborg og lokalplanudvikling 2 Rekruttere 1-2 detailhandels klynglokomotiver - f.eks. Bauhaus - IKEA - Bahne - Netto, Rema etc. En ny masterplan for detailhandels og byudvikling omkring City og Kulturhavn Kronbog Få store internationale detailhandelsvirksomhede r til at vise interesse og besøge byen med henblik på at etablere sin virksomhed i Helsingørregionen 3 Projekt Bazaar Afklare konkrete muligheder for at realisere en Bazaar i Helsingør med henblik på efterfølgende rekruttering 4 Projekt P-plads og skiltning Udarbejdelse af strategisk plan for Shoppingnære P- pladser og optimering af skiltning i samarbejde med brugere Løbende 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Anvise Helsingør Kommune min. 2 nye detailhandelsk lyngelokomoti ver Ultimo Løbende /02/10 13:07/ACH side 15 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

16 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Udviklingsprojekter med Helsingør Komunnen Detailhandels Forening - Internationalt Økologisk Marked, Fælles Markedsføring Jul og Sommer - Skalering af julemarked til alle handelsområder Synliggørelse af Helsingør som attraktive Shoppingby gennem Citybranding, Fælles markedsføring og store events i alle shopping områder Defineret af Helsingør Kommunes Detailhandelsf orening. NPSmål min Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /02/10 13:07/ACH side 16 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

17 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Projekt Vinterlys TURISMEUDVIKLING + 201K Opfølgning og sikring af investering på 1,3 mio i Projekt Helsårturisme realiseres til aktørers 1.Delmål fra implementerin VisitNordsjælland realiseres tilfredshed til aktørers tilfredshed - herunder MICE-turisme - Cykelturisme, sejlerturisme, Dykker/kajakturisme gsplan forfølges 2. NPS måling fra MICEaktører min Destination HH Bygge netværk til aktører Mappe i Helsingborg netværk Øget WOCO-samarbejde Bygge netværk på strategisk og taktisk niveau 4 Øget HH-samarbejde Bygge netværk til aktører i Helsingborg 5 Krydstogtsturisme Opklarende rapport Krydstogtanlæg 6 MICE-Destination - CVB - Meetingplace Meetingplace HH Nordsjælland/Helsingør 7 MICE-Destination - 2 Events 2 events i samarbejde med MICE-aktører i lavesæson 1. møde i kvartalet Deltage i møder Medio 3. og 4. kvt /02/10 13:07/ACH side 17 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

18 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Kulturarvsturisme Kronborg/Roskilde Domkirke Netværk mellem kulturarvsaktører 4 møder om året 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Dykker/Kajakturisme Opklarende rapport Ultimo Sejlerturisme gennem Nordhavnen Opklarende rapport Ultimo Sommariva masterplan Deltage i styregruppe Deltage i møder HH Markedsføringskampagner 1 fælles kampagne Via HH publikation - "100 steder du skal se inden du dør" Højkvalitets publikation HH-guiden 2011 Opklarende rapport Medio HH-Øresundskort Opklarende rapport Medio HH-MICE agentmanual Ny publikation Medio HH-Billeddatabase Billeddatabase med nye højkvalitetsbilleder fra HHregionen Medio Queen Mary 2 event Stor regional event med tusindvis Massiv medieevnt af gæster UDVIKLING AF STRATEGISKE FYRTÅRNE /02/10 13:07/ACH side 18 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

19 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Ideudvikling i samarbejde med attraktionsgrupper: Øresunds Akvariet - Panorama akvarie - Funding Marienlyst Slot udvikling - domicil for hvem? DTM - Greentech platform Solcelle, Vindmølle jordvarme 2x40.000m2 ledige areale Cinema Karreen Svingelport bydel - Universitet - Campus Højhastighedstog/Direkte - HH-CPH - H-Hil HH-broen Projekt EVENING SUN Uddannelsessøjle - Videnmotorvejen Sportssøjle - Internationale Events Innovations og Opfindercenter Universitet - SMV MBA - Campus Sommariva masterplan IKEA-Design Experience Center Visionære og realiserbare projektideer der øger attraktiviteten af Helsingør-regionen, således at turismen fremmes, udbudet og trafikken i detailhandlen øges, antallet af kreative og videntunge arbejdspladser øges, og antal af højkvalitet s kulturudbud styrkes. Konkret projektideer fremlægges 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q EXTERN I ALT /02/10 13:07/ACH side 19 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

20 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune INTERNE 0. INFRASTRUKTUR & KOORDINATION (BASIS) 1 Afklaring af muligheder for V&V Domicil prioriteret 1. Velkomst og mødecenter i Toldkammeret, 2. ACE-link terminal 3. Den gamle postbygning i jernbanegade mfl. i -11 Etablere et attraktivt og stationsnært velkomst/erhvervscenter og mødested for eksisterende og nye Erhverv, Detail, Turist og Kulturaktører i Helsingørregionen, som letter og fremmer neværksdannelse og møder på tværs af kompetener og brancher og i øvrigt sikre at vi kan vise potentielle virksomheder og gæster byens attrationer "i øjenhøjde" Lokation afklaret senest inden udgangen af og indflytning senest primo Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /02/10 13:07/ACH side 20 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

21 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Afklaring af muligheder for etablering af Erhvervscenter i -11 Lokationen har en Muligheder attraktiv og synlig opklaret i beliggenhed og kunne samarbejde danne ramme for et med Helsingør erhvervscenter, hvor One Kommune Stop Services, inden Jobskabelsescenter, udgangen af Vækst og Videns vækst services, samt Erhverv.net, Væksthuset og Øresund BUsiness match kan operere herfra. Centeret drives i samarbejde mellem Kommunen og Vækst & Viden - og i øvrigt rumme videntunge erhvervsklynger. Vækst & Viden kan i en opbygningsfase have projektledere og erhvervsmedarbejdere sidende på lokationen for at understøtte rekrutteringen af nye virksomheder 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /02/10 13:07/ACH side 21 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

22 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Generel Ledelse & Opfølgning 3 Løbende udvikling af ITbaseret flermediel internet kommunikations- og CRMplatform 4 Fremme samarbejde og netværksdannelse mellem Helsingør og Helsingborg gennem bidrag i HHstyregruppen Fundamententet for at interne og externe resultater kan skabes Sikre at kommunikationskanaler og informationsflow mellem V&V og vore interessenter til stadighed optimeres således at netværksudvikling og de gode historier bliver kommunikeret Det tværgående samarbejde og netværksdannelse sikrer at sandsynligheden for at erhvervs, turist, detail og kultur fremmende aktiviteter realiseres 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Løbende udvikling så løsningen til stadighed modsvarer interessentern es behov Løbende udvikling så løsningen til stadighed modsvarer interessentern es behov Deltage i styregruppem øder og netværksarra ngementer /02/10 13:07/ACH side 22 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

23 Kontraktsgrundlag Attraktionsudviklingsopgaver for Helsingør Kommune Fremme samarbejde og netværksdannelse mellem Helsingør Kommunes forvaltninger og Vækst og Videns ledergruppe og interessenter gennem statusrapportering, analyser, koordination og opfølgning gennem koordineret mødeplan. 6 Deltage i Tværgående koordinations, netværksudviklings og erhvervsfremmeprojekter med Helsingborg Kommune på Erhverv, Detail, Kultur og Turisme i henhold til årshjul for attraktionsudvikling Sikre at der sker løbende koordination, evaulering og opfølgning på fremdrift i projekter og indsatser, i snitfladerne mellem V&V, Forvaltningen og Politikkerne Vil kunne bidrage til øget aktivitet og trafik mellem Helsingør og Helsingborg Der skal etableres fast opfølgningspla n pr. Halvår mellem parterne Deltage i relevante fora efter aftale fra sag til sag 2011 Kontraktsum DKK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q INTERN I ALT GRAND TOTAL /02/10 13:07/ACH side 23 af 23 Årshjul VVH 3-2- SBS.xlsx

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan 2014-2015 baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 Læs om hvordan Albertslund Kommune vil udmønte erhvervsstrategien i 10 strategiske og 17 tværgående målbare initiativer www.albertslund.dk/erhvervsstrategi Indledning

Læs mere

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune Resultatkontrakt for Erhvervs- og Turismeområdet mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Skive Kommune Gældende for 1. januar 2012 til 31. december 2012 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1 Lovgrundlag

Læs mere

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY BILAG 3.2 NOVEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY RAPPORTUDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE 2015 2020 VERSION 2.1 PR. 25.08.2015 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE 2015 2020 FORORD Nye arbejdspladser skabes af det eksisterende erhvervsliv,

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Vækstforum mødesager

Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Mødetidspunkt 06-01-2015 12:30 Mødested Konferencesalen i kælderetagen i bygning 'Arkaden', Herlev Hospital Indholdsliste 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01.

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01. Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk Dato 08.01.15 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Faktaark for de 10 fælles initiativer

Faktaark for de 10 fælles initiativer Faktaark for de 10 fælles initiativer Efter dialog mellem kommuner og Region Hovedstaden er der udvalgt 10 større fælles initiativer, der i første omgang skal fokuseres på i implementeringen af den Regionale

Læs mere

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe.

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008 Lolland Kommunes Erhvervsstrategi December 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Lollands udgangspunkt 4 1.2 Udmøntning af erhvervspolitik og handlingsplan 6 2 Vision, mål og indsatsområder...7

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Bruttoliste Input til Erhvervsplan 2015-2018

Bruttoliste Input til Erhvervsplan 2015-2018 Bruttoliste Input til Erhvervsplan 2015-2018 I dette dokument er alle kommentarer til forslaget til Erhvervsplanen samlet og grupperet fra borddebatter, SMS er og mails fra Erhvervskonferencen 3. sept.

Læs mere