Dansk Folkeparti. Hvordan ser jeres ideelle danske samfund ud? Dette beskrives meget tydeligt i vores Principprogram og Arbejdsprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Folkeparti. Hvordan ser jeres ideelle danske samfund ud? Dette beskrives meget tydeligt i vores Principprogram og Arbejdsprogram"

Transkript

1

2 Dansk Folkeparti Frederikshavn gymnasiums elevblad har interviewet Carsten Sørensen fra Dansk folkeparti: Navn: Carsten Sørensen 34 år Stilling: Langtidssygemeldt specialarbejder Opstiller i: Frederikshavn kommune Fritidsinteresser og hobbyer: Politik - er politisk aktiv lokalformand i Dansk Folkeparti Frederikshavn-Læsø Lokalforening. Politiske mærkesager: Arbejdsmarkedspolitik. Socialpolitik: En bedre socialpolitik, hvor borgerene føler der bliver lyttet til dem. Skolepolitik. Erhvers- og turismeudvikling. Vi skal gøre mere for at tiltrække virksomheder til kommunen. Fordi Dansk Folkeparti ser børn og unge som dem, som skal være med til at sikre fremgang for Danmark og Frederikshavn kommunen i fremtiden. Børn og unge skal ikke være gidsler i, at kommunen har en dårlig økonomi i dag. Dansk Folkeparti mener også der skal mere fokus på praktiske kundskaber, isted for altid kun de boglige kundskaber. Hvilke områder adskiller i jer fra de andre partier? Vi er garanter for de svage i samfundet bliver tilgodeset. Idet flere af vores kandidater også selv har set den side af systemet. Både som langtidsledig, langtidssygmeldt, førtidspensionist, anbragt uden for hjemmet som barn osv. Dansk Folkeparti vil arbejde for en kommune med økonomisk stabilitet og råderum. Det kan kun ske ved en stram økonomisk styring. Dansk Folkeparti vil som overordnet mål føre en økonomisk ansvarlig politik. Administrerer borgernes skattekroner med omtanke. Dansk Folkeparti er garanter for menig dansker på gulvet bliver hørt. Samt Dansk Folkeparti vil som overordnet mål føre en økonomisk ansvarlig politik. Hvordan ser jeres ideelle danske samfund ud? Dette beskrives meget tydeligt i vores Principprogram og Arbejdsprogram Hvordan er jeres kommunale politik set i forhold til den nationale organisation? Vores kommunale politik er tættere på borgerne i Frederikshavn kommunen end den landspolitiske politik der føres fra den nationale organisation. Idet de skal se det ude fra en helhed for hele landet. Så det er en mere borgernær politik vi kan fører. Vi ser det som en fornuftig investering. Men der skal være en skarp fokus på hvad det kan give både de unge og kommune igen.

3 Frederikshavner Listen Jan Andersen, 55 år, arbejdsløs cand.scient.soc., byrådsmedlemskandidat Ganske kort hvad står jeres parti for? Frederikshavnerlisten er en lokal liste uden organisatorisk tilknytning til de landsdækkende partier. Politisk befinder listen sig i midten og til venstre for midten. Listen er i valgforbund med Socialdemokraterne. Centrale buzz words er fornyelse, demokrati og social retfærdighed. Listens formål er 1) at stille sig til rådighed for enkeltpersoner eller grupper, der ønsker at opstille til byrådet, 2) at give borgere i Frederikshavn Kommune forøgede muligheder for at øve indflydelse på udviklingen af kommunen, samt 3) at inddrage nye grupper af borgere mere aktivt i den demokratiske proces, herunder børn og unge under 18 år. - Arbejdsløshed: Hvad nytter cykelstier, klimapolitik og Tordenskjoldsdage, hvis alle voksne står uden arbejde? Kommunen skal gøre alt og mere til - for at hjælpe borgere, der er ramt af ledighed, og indsatsen for at skabe nye erhverv og arbejdspladser skal forstærkes betydeligt. Nedtur skal vendes til optur. - Nærdemokrati: Kommunesammenlægningen har skabt alvorlige problemer for den demokratiske proces. Der er blevet alt for langt mellem borger og byråd og lokalområderne har mistet indflydelse samtidig med, at magten koncentreres i Frederikshavn. Den uheldige udvikling skal vendes, vi skal stille uret om til demokratisk tid! Mange af de beslutninger, der i dag træffes af kommunalbestyrelsen, kan og bør træffes af borgerne ude lokalt. Listen vil oprette demokratisk valgte lokalbyråd i kommunens byer og landsbyer. Antal folkevalgt pr. indbygger skal tilbage til antallet før kommunalreformen, dvs. 1 folkevalgt pr indbygger. - Ungdomsbyråd: Børn og unge skal have meget mere indflydelse på egne forhold. Det er de unge selv, der ved, hvad der skal til for at gøre kommunen til et spændende sted for unge. Listen ønsker, at der oprettes et ungdomsbyråd, der tager sig af de unges forslag og ideer, og som støtter og hjælper unge, der har projekter, de gerne vil gennemføre. Unge skal stemme på Frederikshavnerlisten, fordi listen ved dette valg er den eneste politiske liste, der tager unges inddragelse i den demokratiske proces alvorligt ved konkret at arbejde for oprettelse af et ungdomsbyråd. Det var listens byrådskandidat, der tog initiativ til, at Frederikshavn Kommune skulle tilslutte sig ungevalget. Ud over oprettelse af et ungdomsbyråd støtter listen enhver bæredygtig aktivitet, der kommer fra de unge selv, ligesom den støtter alle andre ungeaktiviteter, der gør kommunen til et bedre sted for unge. Hvilke områder adskiller i jer fra de andre partier? Frederikshavnerlisten er den eneste liste med kun én kandidat (øv). Listen adskiller sig bl.a. fra partierne ved 1) at være en lokal liste, der kæmper for reelt lokalt demokrati 2) at stille sig til rådighed for personer og grupper, der ønsker at opstille til et byrådsvalg. Enhver, der tilslutter sig listens program, kan uden karensperiode kandidere for listen. 3) at have en veludbygget og velbesøgt hjemmeside, der opdateres dagligt med nyheder mm., 4) i stedet for en traditionel medlemsorganisation at være en Facebook-gruppe, man kan tilslutte sig gratis, 5) at se politik som en proces, der involverer vælgerne direkte i politikformuleringen, 6) at lægge overvejelser vedr. politik og strategi åbent frem 7) at være klar i spyttet, når det gælder formulering af politiske standpunkter Stille forslag om oprettelse af lokalbyråd og ungdomsbyråd (også selvom det skulle ske, at vi mod forventning - smiley - ikke får stemmer nok til et mandat). Frederikshavnerlisten er stærkt kritisk, når det gælder regeringens stramme styring af kommunerne. Regeringens skattestop betyder, at mange kommuner, herunder vores egen, har meget svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Vi foretrækker en stigning i kommuneskatten frem for besparelser på børn, skoler, ældre, psykiatri, og svage grupper. Problemet er bare, at regeringen vil straffe kommunen økonomisk, hvis vi valgte at lade kommuneskatten stige (FL har foreslået en stigning på 1 procent). Hvad er jeres holdning til nedskæringerne på uddannelsesområdet / SU? Gymnasieeleverne skal ikke betale regningen for regeringens skattelettelsespolitik. En gymnasieklasse bør bestå af højst 28 elever. SU en skal være 6-årig. Uddannelse skal være et investeringsområde, ikke et besparelsesobjekt. Hvad har i af aktiviteter udover de politiske møder? Chat via Facebook. Drømmer om at få råd til at lave en super-interaktiv hjemmeside, så en stor del politisk aktivitet kan være internetbaseret. I stedet for traditionelle møder skal folk kunne sætte sig foran pc en, oprette en profil, logge ind, gå til møde, debattere, blogge, danne fora, skabe kontakter, netværke, lave afstemninger osv. Det vil animere flere unge til at involvere sig i politik. Et cyber-space-parti hvor den traditionelle partiorganisation (gab!) er erstattet af et klik-med-musen-demokrati. Noget i den stil. Nogen, der vil være med til at diskutere design? Kommunen bør støtte unges projekter på mange forskellige måder, også økonomisk, og kommunen skal levere tovholdere som fx ifm. Ungdomsnetværket, det gælder også et fremtidigt ungdomsbyråd. Initiativerne skal komme fra de unge selv og kommunen skal støtte op.

4 Kommunallisten Steen Jørgensen Ganske kort hvad står jeres partier for? Vi er en lokalliste dvs. at vi stiller IKKE op til Folketingsvalg. Vi handler og tænker kun lokalt, det er nærdemokrati og vores styrke. Vores hovedindsats er Beskæftigelsen, Skoleområdet, Økonomien, Socialområdet og Oplandsbyerne. Hvorfor er netop disse punkter vigtige? Det er vigtigt med gode skoler. Så man kan få en ordentlig uddannelse og forhåbentligt et godt job. Vi skal sørge for at få vendt udviklingen, således at vi får flere arbejdspladser til Kommunen og dermed også få flere skattekroner, således at vi kan give både vore ældre, handicappede og unge det som de har behov for og vi skal se til at folk bliver boende i oplandet. Fordi vi er lokalt forankret, vi er fri og uafhængig af Erhvervsliv og Fagbevægelsen og vi tænker og handler lokalt, på tværs af partierne, Før, under og efter valget. Hvad arbejder jeres ungdomsorganisation med, kernesager, aktiviteter, + hvor mange medlemmer, møder? Vi har desværre ingen, men vi vil meget gerne have flere og yngre kræfter ind, så man er meget velkommen til at kontakte mig for et medlemskab. Vi skal have profileret Frederikshavn kommune og opland. Erhvervslivet skal styrkes, så det gøres attraktivt for nye virksomheder at komme til Frederikshavn kommune. Flere erhvervsdrivende er ensbetydende med et bedre skattegrundlag, som giver kommunen større økonomisk råderum og flere arbejdspladser, derfor skal kommunen arbejder tæt sammen med virksomheder og arbejdspladser om at skabe nye job. Kommunen skal påtage sig hovedansvaret for at skabe en erhvervsudvikling, som fører til flere arbejdspladser. De store investeringer, som er foretaget i både Frederikshavn. Skagen og Sæby, skal omsættes i nye arbejdspladser. Vi skal også huske Energibyen, med vindmøller, biogasanlæg etc. Jeg har sagt at alle kommunale bygninger, som er egnede, skal have solceller/ solvarme. Vi skal styrke oplevelses- serviceog turistindustrien i hele den nye kommune, og det skal i løbet af få år betyde mindst 1000 nye arbejdspladser i lokale virksomheder. Jeg giver ikke ubetinget regeringen skylden for den situation vi står i dag, det er en kombination af flere ting. Vi er ramt af en dyr kommunalreform, hvor vi ikke er blevet kompenseret for alle de opgaver vi overtog fra bl.a. amterne. Den kommunale udligningsordning, der skulle mindske forskellen mellem rige og fattige, fungerer ikke, vi kan heller ikke sælge bygninger og jord pga. krisen. Vi har et skattestop og oveni fik vi så en global finanskrise. Men regeringens politik lægger nogle bånd på hvad kommuner kan og ikke kan. Hvad er jeres holdning til nedskæringerne på uddannelsesområdet / SU Det er helt klart nogle ting man bør se på igen Hvordan ser jeres ideelle danske samfund ud? Som et sted hvor det er godt at bo, hvad enten det er i byerne eller oplandet, med god service til borgerne, gode pasnings- uddannelses- og fritidsmuligheder og hvor man respekterer hinanden. Hvad har i af aktiviteter udover de politiske møder? Pt. ikke meget, da vi ikke er en så stor organisatorisk gruppe som de landspolitiske partier, vi håber på at kunne gøre mere efter valget. Hvordan er jeres kommunale politik set i forhold til den nationale organisation? Vi har ingen national organisation over os, vi er lokale, frie og uafhængige. Den økonomiske situation taget i betragtning, så har vi IKKE mulighed for det nu. Kommer der senere konkrete projekter frem, vil vi se positivt på dem. Kan I hjælpe med at skabe flere arbejdspladser til unge? Pt. er det pga. den økonomiske krise op af bakke. Men vi arbejder alle igennem Erhvervsrådet og Væksteforum med flere for at få skabt flerearbejdspladser i Frederikshavn. Forhåbentlig kan Energibyen og Palm City også være med til at skaffe flere arbejdspladser.

5 Radikale Venstre FAKTABOX: -Radikale venstre opstiller 3 kandidater -De er opstillet sideordnet -Spidskandidat er Hans Jørgen Nygaard, økologisk landmand. -Radikale venstre har ikke været repræsenteret i byrådet i 20 år -Hvis du vil stemme på Radikale venstre skal du sætte kryds ved B Ganske kort. Hvad står jeres parti for? Vi vil gerne tage os af samfundets svage, samtidig med at vi har orden i økonomien. Derudover har skolen altid været vores hjertebarn. -Bæredygtigt miljø -Et godt læringsmiljø på skolerne -Større indsats på det sociale område Endvidere går vi ind for at skabe et ægte lokalt demokrati. Dette skal gøres ved at indføre høringsret af distriktsudvalg (udvalg bestående af folk fra små lokalområder) i byrådet, for at alle kan blive hørt. Vi har særlig fokus på uddannelsesområdet. Vi vil forbedre de fysiske rammer på skolerne, da det er altafgørende at vi får nogen veluddannede unge. -Gennemføre Energikommunen og gøre hele frederikshavn CO2 neutral. -Lave en naturpark ved Skagen/Odde -Få genetableret Gårdbogård sø, for en bedre biodiversitet i området. Den er rædselsfuld! Skattenedsættelser hos de rige er vanvittigt i krisetider, vi har brug for en ny regering! Hvad er jeres holdning til nedskæringerne på uddannelsesområdet / SU? Vi går ikke ind for nedskæringer på uddannelsesområdet, da uddannelse er Danmarks råstof, og det vi skal bruge i fremtiden. Hvad har i af aktiviteter udover de politiske møder? Op til valget har vi gadearrangementer i Sæby, Skagen og Frederikshavn, men da vi kun er 3 kandidater er det begrænset, hvor langt vi kan nå ud. Hvordan er jeres kommunal politik set i forhold til den nationale organisation? Den politik vi fører nationalt og kommunalt er meget ens. Det vil vi se positivt på. Vi vil især bakke op om kulturelle tiltag, som vi altid støtter meget op omkring. Kan I hjælpe med at skabe flere arbejdspladser til unge? Vi vil at så mange som muligt for en uddannelse. Derfor vil vi også gerne hjælpe unge med at få praktikpladser, ved at få virksomheder til at tage flere praktikanter.

6 Venstre Lars Møller, 51 år, uddannet landmand, opstiller til borgmester Ganske kort hvad står jeres parti for? Venstre er Danmarks Liberale Parti, og det betyder, at vi arbejder for frihed for den enkelte og lige muligheder. Hvorfor er netop disse punkter vigtige? - Venstres vil have et systemskifte i Frederikshavn Kommune. Vi ønsker en ny borgmester, der kan sætte gang i udviklingen i Frederikshavn Kommune. De seneste år er gået op i store planer og abstrakte ideer, der aldrig er blevet til noget, men som har kostet en masse penge! Det skal der laves om på, og derfor vil Venstre sætte sig i spidsen for bedre politisk ledelse af kommunen. - Der er brug for arbejdsro i folkeskolen. Venstre vil sikre en langsigtet løsning på skolestrukturen og vil ikke være med til at lukke landsbyskoler! Ungdomsuddannelserne og erhvervsuddannelserne skal styrkes, og videregående uddannelser skal udvikles og fastholdes på de nicheområder hvor det er muligt. - Frederikshavn skal være i front på miljø og energi. Vi vil sætte endnu mere fart i den udvikling, der allerede sker inden for især vindkraft og biogas. Her vil der være mange arbejdspladser til erstatning for dem, vi har mistet. - Hvis vi vil have vores unge mennesker til at vende tilbage til Frederikshavn Kommune efter endt uddannelse og tiltrække unge fra resten af landet, skal vi have en attraktiv ungdomskultur. Et af midlerne hertil er netværk på tværs af skoler og uddannelser. Det vil vi opfordre til, men en ungdomskultur må nødvendigvis gro nedefra og skabes af de unge selv. Først og fremmest fordi de er enige i vores politik. Venstre ønsker, at unges ideer skal danne baggrund for ungdomsinitiativer i kommunen. Det skal være unge selv der tager initiativerne og er dynamoen i at udvikle attraktive aktiviteter ikke kommunen. Kommunen skal støtte op om de unge ved at hjælpe med at realisere nye ideer, fx gennem ungdomsnetværket. Hvilke områder adskiller i jer fra de andre partier? Vi er jo et liberalt parti der arbejder for frihed til forskellighed for at for at skabe lige muligheder for alle, således de fx kan tage en uddannelse. Til kommunalvalget synes jeg også vi adskiller os ved at have en rigtig bred og stærk liste med både unge, ældre, kvinder, mænd og personer med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Hvad er jeres holdning til nedskæringerne på uddannelsesområdet / SU? Samlet set er der ikke foretaget nedskæringer på SU det er korrekt at der er foretaget en omfordeling af midlerne, således at de der er dårligst stillet nu får lidt mere i SU det synes vi er en god løsning. Der er heller ikke skåret ned på uddannelsesområdet, så der er en forkert præmis i spørgsmålet! Fakta er, at der bruges ¾ mia. kr. mere på gymnasiale uddannelser i 2010 end i Det er korrekt at Gymnasiernes skal reducere administrationsudgifter med ca. 85 mio. kr. i 2010, men samtidig får de 24 mio. kr. til at etablere administrative fællesskaber. Og fordi elevtallet stiger markant næste år, så vil udgifterne pr. elev falde lidt. Men det er trods alt også billigere at undervise elev nr. 23 end elev nr. 1. Hvordan er jeres kommunalpolitik set i forhold til den nationale organisation? Jeg synes der er en ret god sammenhæng, og det er vel også naturligt. Kommunalpolitik handler jo om de nære ting, såsom skole, børnehaver, ældrepleje og gode ungdomsaktiviteter. Derimod handler landspolitik jo mere om de overordnede linjer, så der er en fin fordeling. Det er fornuftigt at kommunen støtter en lang række frivillige foreninger, såsom idrætsklubber, spejdere mv. Kommunen kan være med til at sikre at det er muligt at have disse aktiviteter, så det er godt at være ung i Frederikshavn Kommune. Kan I hjælpe med at skabe flere arbejdspladser til unge? Der er ingen tvivl om at kommunen kan og bør spille en rolle i forhold til at skabe arbejdspladser til unge. Arbejderpladser er jo forudsætningen for, at unge vil bo her. Kommunen kan være behjælpelig med at skabe forståelse for værdien af at have unge ansat og være med til at skabe netværk der kan skaffe unge ind på arbejdsmarkedet.

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 5.0, af september 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL):

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): Fredag den 14. januar 2011 (D) 1 Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): 41. møde Fredag den 14. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 105: Forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 LAYOUT OG GRAFISK PRODUKTION: INFO DESIGN APS NUUK MAJ 2010 FOTOS: KEVIN O HARA og L.SCHMIDT Kapitel

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4 Fra FRV til dig: Godt nytår! Fynskalenderen Valgtrommer på vej ONSDAG DEN 26. JANUAR 2005, kl. 19.00: Ekstraordinært amtsdelegeretsmøde på Ringe Bibliotek! Det ekstraordinære amtsdelegeretsmøde indkaldes

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden.

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1 (Fremsættelse 26.03.2010). 89. møde Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00 Kl. 10:00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 10: Indenrigs- og sundhedsministerens regionalpolitiske

Læs mere

TS: Hvor længe har du været kommunalpolitiker, og hvad for nogle interesseområder har du? Og hvad var dit formål med at gå ind i politik?

TS: Hvor længe har du været kommunalpolitiker, og hvad for nogle interesseområder har du? Og hvad var dit formål med at gå ind i politik? Bilag D: Interview med Jens Jørgen Nygaard, borgmester i Ledøje-Smørum Kommune og medlem af sammenlægningsudvalget i den nye Egedal Kommune for de Konservative. Tilstede: JJN: Jens Jørgen Nygaard TS: Trine

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 11-05-2012 Efterfølgende forslag har i forskellige faser under udviklingen været præsenteret for / konfereret med bl.a. Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg, Dennis Christensen, FOA, Bente

Læs mere