Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter"

Transkript

1 April 2010 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

2 NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse LEDEREN: Med mennesker er intet sikkert Regionale FOA-medlemmer ud af KTO Klar til konflikt? Alle gode kræfter skal i spil Uddrag fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sudoko Autorisationsprocedurer under lup Selvvalgte kurser Kursustilbud i smertebehandling Kursus: Når verden kommer til udtryk Studietur 2010 går til Berlin Psykiatriklubben afholder Temadag Social- og sundhedsassistentklubben indbyder til konference Smerteobservationer af mennesker med demens Kursus i sundhedspædagogik Forsiden: Foto af Britta Bertel. Har du noget du synes kunne være af interesse for alle medlemmer, så ring eller skriv til os og vi vil videre formidle det. Deadline for det næste nyhedsblad er den 1. juni Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Britta Bertel, Jytte Dylmer, Loni Bjerre og Ninna Knudsen Tryk: WERKs Grafiske Hus a s, Århus Oplag: eksemplar

3 April 2010 Med mennesker er intet sikkert I de kommende uger er Sundhed og Omsorg i gang med at introducere de nye jobprofiler for social- og sundhedspersonalet. I første omgang bliver profilerne præsenteret for tillidsrepræsentanterne, men senere vil alle social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter bliver inviteret til en præsentation af profilerne. Arbejdet med profilerne har været givende, idet en række påstande og tabuer har været til livlig debat, og både ledere og andre faggrupper har også deltaget i diskussionerne. Det er godt. Debatten er nemlig den første forudsætning for, at vi kan udvikle vores fagområder. I dette nummer af vores klubblad har vi igen inviteret en debattør nemlig den nye formand for Dansk sygeplejeråd, Grethe Christensen. Det er altid spændende, at lære nye kolleger fra andre forbund at kende især når der er tale om beslægtede fagområder. Vi lytter os allerede til, at der er en god dialog mellem forbundssektoren og den nye formand for DSR, og vi er også glade for at kunne præsentere hendes tanker om samarbejdet for vores medlemmer i assistentklubben i Århus. Dialogen skal imidlertid gå to veje før den kan kaldes en dialog. Og derfor får Grethe Christensens indlæg et par ord med på vejen her på lederpladsen. Det er glædeligt, at den nye formand anerkender, at social- og sundhedsassistenter har selvstændig kompetence. Det er imidlertid en evig kilde til utryghed, når selvstændigheden igen og igen forsøges defineret som arbejdet i forhold til stabile patienter. For det første forudsætter såkaldt stabilitet, at der ikke længere kan ske noget uforudset. For det andet er der næppe patienter på sygehusene eller for den sags skyld på plejehjem i dag, som er stabile. Var de det, så havde de nemlig slet ikke brug for sundhedssektoren. Når vi alligevel oplever, at både andre faggrupper og sygeplejefaglige ledere søger at afgrænse social- og sundhedsassistenternes kompetence, så hænger det sandsynligvis sammen med, at vores uddannelse både er baseret på generel faglig kompetence men mindst ligeså meget på personlige kompetencer. De læringsmetoder, som vores uddannelse bygger på, forudsætter, at vi kan lære gennem hele vores arbejdsliv, og at vi selvstændigt kan sige både til og fra. 3

4 NYHEDSbladet Det kan med garanti være svært at forholde sig til, hvis man ikke selv har prøvet at uddanne sig på disse betingelser. Det erfarede vi også, da vi arbejdede med jobprofilerne i Sundhed og Omsorg i Århus kommune. Og det er ikke mindst svært i en tid, hvor en stor del af det sundhedsfaglige arbejde, bygger på standarder for behandling og pleje. Noget kunne imidlertid tyde på, at den politiske dagsorden er klar til at stille spørgsmål ved, om det var rigtigt, at standardisere sundhedssektoren. I hvert fald er bureaukratiet, som følger af standardiseringen for alvor sat til debat. Det er en oplagt mulighed for, at plejehjemsassistenter og social- og sundhedsassistenter over hele landet tager bladet fra munden. I vores daglige arbejde er vi nemlig ofte vidende om, at vi for få midler, og med enkle øvelser, ville kunne hjælpe langt flere borgere til et bedre helbred og et mere tilfredsstillende liv hvis blot arbejdsforholdene gav os mulighed for det. Så i stedet for at ærgre sig over, at vi igen skal lægge øre til et forsøg på at begrænse social- og sundhedsassistenter, så vil jeg her blot glæde mig over, at vi faktisk er rigtig godt på vej og ved fælles hjælp, skal vi også nok nå hele vejen til en anerkendelse af, at social- og sundhedsassistenter er blevet en helt uundværlig faggruppe i sundhedssektoren. Venlig hilsen Annie Schacht 4

5 April 2010 Regionale FOA-medlemmer ud af KTO Hentet på FOA.dk FOAs hovedbestyrelse har besluttet at melde sine regionale medlemmer ud af forhandlingsfællesskabet KTO. Udmeldelsen kommer i god tid inden næste runde af de offentlige overenskomstforhandlinger, der indledes i slutningen af Udmeldelsen omfatter cirka medlemmer, og skyldes dels erfaringerne ved de sidste overenskomstforhandlinger i 2008 og dels et ønske om at placere de regionalt ansatte stærkere ved de næste overenskomstforhandlinger. Vi står i dag med to meget selvstændige arbejdsgivermodparter i kommunerne og regionerne, og det er den situation, som er et resultat af kommunalreformen, som vi nu tager konsekvensen af, siger forbundsformand Dennis Kristensen. Overenskomsterne i kommunerne og i regionerne endte allerede i 2008 forskelligt. Vi kan se, at arbejdsgiverne agerer yderst selvstændigt og det er den virkelighed, vi skal tackle stærkest muligt næste gang. Samtidig kan vi også se, at der i KTO vil blive et betydeligt demokratisk underskud på det regionale område, hvis de kommunale topforhandlere også skal lægge linien på det regionale og sundhedsmæssige område, siger Dennis Kristensen. Han peger på, at FOA ser gode samarbejdsmuligheder på det regionale område, når det gælder lønmodtagersiden. Dennis Kristensen understreger også, at det stadig er meget afgørende med et stærkt KTO på det kommunale område. 5

6 NYHEDSbladet Klar til konflikt? Den 20. april ved vi, om forligsmandens overenskomster på det private område bliver godkendt. I skrivende stund er mange af de private overenskomster nemlig til urafstemning. Og det er absolut en mager omgang. De private arbejdsgivere har nemlig som forventet brugt finanskrisen som argument for løntilbageholdenhed. Og mange arbejdsgivere har truet med at flytte deres produktion til udlandet, hvis medarbejderne forlanger for meget i løn. Om det er rimeligt eller ej er nok en smagssag, men det er et faktum, at banker og private virksomheder i en årrække har samlet på gigantiske overskud, uden at det tilsvarende har smittet af på lønnen. Bankdirektører scorer stadig gigantiske bonusser, på trods af, at de fleste banker lever af lån fra staten. Og det er et faktum, at det er den almindelige lønmodtager, som kommer til at betale regningen. De private overenskomstforhandlinger er lidt populært sagt delt op i en række puljer. Det såkaldte minimallønsområde forhandler først. På dette område er de generelle lønninger ikke så vigtige, for det meste løn er oftest aftalt lokalt. Herefter forhandles det såkaldte normallønsområde. Her hører FOAs overenskomster også til. FOA har flere private overenskomster også på social- og sundhedsområdet. Og netop i disse forhandlinger oplever man paradokserne ved privatisering af sundhedsområderne. Både når det gælder sygehusbehandling og ældrepleje, så får de private virksomheder betaling svarende til den pris, som det offentlige sygehus og den offentlige ældrepleje selv får. Derfor bør lønnen til personalet være den samme, uanset om man arbejder offentligt eller privat. Sådan tænker vi i hvert fald i FOA. Men de private leverandører er naturligvis interesseret i, at få en så billig overenskomst som muligt. Jo billigere overenskomst, jo større fortjeneste. Men det gør også konkurrencen urimelig skæv. Og det bør i sig selv være grund nok til, at FOA ikke indgår aftaler for privatansatte, som er ringere end tilsvarende overenskomster på det offentlige område. Indgår vi ikke aftaler, vil forligsinstitutionen sandsynligvis diktere en aftale, som så bliver sendt til afstemning sammen med de øvrige private overenskomster. 6

7 April 2010 FOA kan ikke alene afgøre sådan en afstemning. Vi er afhængige af, at også andre forbunds medlemmer finder forligene for ringe. I skrivende stund ser det ud til, at 3Fs serviceområder vil stemme nej sådan som det også skete ved den sidste forhandling. Noget tyder også på, at HK kan komme os til undsætning. HK erne har nemlig også fået dikteret et forlig, som forhandlerne ikke er tilfredse med, og derfor opfordrer HK privat medlemmerne til at stemme nej. I FOA bør vi imidlertid gøre hvad vi kan. Hver eneste stemme tæller. Men en forudsætning for, at de privatansatte medlemmer får en stemmeseddel er dels, at de er medlem af FOA, og at vi har registreret, at de privatansatte medlemmer arbejder på et overenskomstområde, som gør dem stemmeberettigede. Vi har brug for din hjælp. Lad ikke private arbejdsgivere få fortjeneste, som i virkeligheden er sparede lønkroner. Kontakt FOA, hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi ved, at du er privatansat og hjælp os med at organisere kolleger, som ikke har fået meldt sig i fagforening. Og sidst men ikke mindst hvis vi ender i konflikt efter den 20. april så er det som bekendt en forudsætning for at få strejkegodtgørelse, at man er medlem af den forhandlingsberettigede organisation. Annie Schacht 7

8 NYHEDSbladet Alle gode kræfter skal i spil Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd Opgaveflytning og ny arbejdsdeling er for alvor kommet på dagsordenen i sundhedsvæsenet. Det er da mange årsager til. En af årsagerne er, at mange politikere tilsyneladende har en mission om, at opgaverne i sundhedsvæsenet bare skal løses så billigt som overhovedet muligt. Det synes jeg er et rigtigt dårligt udgangspunkt for at diskutere arbejdsdeling. For i virkeligheden er der mange rigtig gode grunde til at ryste posen og se, om opgaverne kan fordeles på en anden måde. Både sygehuse og kommuner får flere komplekse opgaver en tid, hvor der kommer flere ældre og flere kronisk syge, men færre i arbejdsstyrken. Der kommer nye behandlingstilbud, som f.eks. mammografiscreening, telemedicin og meget andet. Kvaliteten skal hele tiden blive bedre, og det bliver den kun, hvis alle medarbejderne bruger deres kompetencer optimalt. Med andre ord: Der er brug for, at alle gode kræfter kommer i spil overalt i sundhedsvæsenet. Desværre er indsatsen for en ny arbejdsdeling alt for usystematisk på mange arbejdspladser. Der er gode erfaringer med ny arbejdsdeling men der er også mange dårlige. En del medarbejdere oplever påtvungen opgaveglidning, hvor tilfældige enkeltopgaver bliver trukket ned over dem. Andre medarbejdere er utrygge ved at afgive opgaver til andre, fordi hensigten med ændringerne er utydelig, eller fordi de faglige argumenter er usynlige. Det hænger sammen med, at arbejdsgiverne mangler et systematisk fokus på, hvilke faggrupper, der skal gøre hvad og hvorfor. Men det hænger måske også sammen med, at vi i en hektisk hverdag ofte går udenom de svære diskussioner, som handler om vores faglige identitet. Konsekvensen er ringere sundhedstilbud, et dårligere arbejdsmiljø og en svagere fagidentitet. 8

9 April 2010 Derfor kommer vi ikke udenom at sætte et systematisk fokus på arbejdsdelingen. I alle dele af sundhedsvæsenet og for alle faggrupperne. Men vi skal gøre det på den rigtige måde, så alle oplever, at den nye arbejdsdeling er meningsfuld og sundhedsfagligt forsvarlig. Jeg har tre bud på, hvordan vi i fællesskab kan arbejde for en bedre arbejdsdeling. For det første: Det nytter ikke noget, at nogle kører på frihjul. En ny arbejdsdeling skal gælde alle faggrupper. Ellers får vi ikke den samlede nytækning, der er behov for. For det andet: Arbejdsdelingen i sundhedsvæsenet skal tilrettelægges på baggrund af patienternes behov og medarbejdernes kompetencer. Det betyder i praksis, at opgaverne skal varetages på det lavest mulige specialiseringsniveau men at det altid skal være kompleksiteten i patientforløbet, der afgør hvilket niveau, opgaverne skal varetages på. Derfor giver det også bedre mening at tænke i forløb frem for enkeltopgaver. For eksempel er både social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker uddannet til sygepleje. Men der er forskel på, hvilke dele af sygeplejen, social- og sundhedsassistenter selvstændigt kan varetage. Derfor vil der altid være forløb, hvor der skal være en sygeplejerske med i billedet. Det betyder ikke, at social- og sundhedsassistenten ikke kan udføre sygeplejen i de komplicerede forløb men det betyder, at det skal ske i samarbejde med sygeplejersken. For det tredje: Vi skal holde op med at gå udenom den varme grød. Der er behov for, at vi ude på hver enkelt arbejdsplads italesætter, at der er forskel på, hvad faggrupperne er uddannet til. Det kan være svært og følsomt at tage hul på den diskussion med kollegerne. Omvendt er det en forudsætning for, at alle får en stærk fagidentitet. Og det er en forudsætning for at finde ud af, hvilken kompetenceudvikling, grupperne hver især skal have for at møde patienternes behov. Opgaveflytning bliver også et centralt tema i de kommende år. Og jeg er ikke i tvivl om, at både social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker bliver et af omdrejningspunkterne i den udvikling. Det gør vi, fordi vi er to veluddannede faggrupper, og fordi vores kompetencer kan bruges bredt i sundhedsvæsenet. Det er en udvikling, som kræver, at vi er fremme i skoene og sikrer, at vi får den kompetenceudvikling, der skal til. Men det er også en udvikling, som rummer store muligheder for begge faggrupper. Dem skal vi gribe så alle gode kræfter kommer i spil. For der er brug for os alle. 9

10 NYHEDSbladet Uddrag fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Sundhedsstyrelsen har lavet nye regler / vejledning for delegation af sundhedsfaglig virksomhed Årsagen til præciseringen er at Sundhedsvæsenet er nødt til at være fleksibelt; for at kunne imødekomme forskelle i lokale behov for at kunne udnytte de forhåndenværende ressourcer for at skabe klarhed over opgaveglidning / opgaveflytning. Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse og en vejledning om delegation af forbeholdt virksomhed, som træder i kraft den 1. januar Reglerne kan medvirke til en øget opgaveglidning/opgaveflytning og kommer i et vist omfang med anvisning på, hvordan delegation af forbeholdt virksomhed i praksis kan foregå. Reglerne beskriver blandt andet mulighederne for at udarbejde en ramme for delegation af behandling af den enkelte patient og en defineret patientgruppe både i den sekundære og primære sektor. Det er væsentligt for patientsikkerheden, at opgaverne i sundhedsvæsenet varetages inden for klare rammer og med en klar ansvarsplacering. Derfor præciserer reglerne den sundhedsretlige ansvarsplacering ved delegation. Der menes autoriserede personer med eget forbeholdt virksomhedsområde Eks. Social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter har ikke et selvstændigt virksomhedsområde. Hvorimod eks. læger, tandlæger, jordemødre har forbeholdt virksomhedsområde. Disse kan eks. ordinere medicin, ordinere behandling. Uddrag af: Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) Hvis en person, der har fået delegeret en opgave, ikke er en autoriseret sundhedsperson, men er omfattet af Patientklagenævnets kompetence, jf. bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001 om persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er 10

11 April 2010 omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed, vil Patient klagenævnet kunne give kritik, hvis den pågældende ikke har handlet fagligt korrekt. Du kan finde hele teksten på her er bekendtgørelsen og vejledningen til 18 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2008, og i medfør af 220 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar Og bekendtgørelse af nr af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp og den tilhørende vejledning om benyttelse af medhjælp (nr. 115 af 11. december 2009) 11

12 NYHEDSbladet Vinderne Sudoko konkurrencen fra januar-nummeret er: Elly Holm fra Tranbjerg Vi ønsker TILLYKKE Gevinsten kan afhentes i klubben i åbningstiden. Sudoko Sæt din logik på prøve med dette spil, der har taget verden med storm! Hver række, søjle og 3x3 kasse skal indeholde alle tal fra 1-9. Der er på forhånd placeret nogle af tallene i Sudoko-opgaven og man skal så ved hjælp af logisk tankegang og ræsonnement prøve at regne ud, hvilke tal de øvrige felter skal indeholde. Der kræves ingen særlige matematiske evner for at kunne løse en Sudoko. Deadline for sudoko løsning er den 1. juni 2010, herefter vil der ske lodtrækning efter den 1. juni kan løsningen ses på vores hjemmeside: God fornøjelse. 12

13 April Navn: Sendes til: Social- og Sundhedsassistent klubben Christian X's Vej Viby J senest den 1. juni

14 NYHEDSbladet Autorisationsprocedurer under lup Uddrag fra sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen sætter nu procedurerne for autorisation af alle sundhedspersoner fra tredjelande under lup. Det sker i forlængelse af skærpelsen af reglerne for autorisation af læger fra tredjelande. Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med relevante organisationer, foreninger og aftagere undersøge, om der er behov for tilsvarende skærpelse for andre sundhedsfaglige faggrupper. Det første, der bliver undersøgt, er reglerne for autorisation af tandlæger fra tredjelande. Øvrige autoriserede faggrupper Sundhedsstyrelsen vil derudover i den kommende tid kontakte de autoriserede faggruppers interesseorganisationer samt arbejdsgiverne og bede dem om at vurdere, om der er behov for en ændring af autorisationsprocedurerne. Hvis der på de enkelte områder er behov for det, vil relevante organisationer, faggrupper og arbejdsgivere blive indkaldt til møder, hvor eventuelle skærpelser vil blive drøftet. Sundhedsstyrelsen vil inden udgangen af 2010 have gennemgået autorisationsprocedurerne for samtlige autoriserede faggrupper. Tidsplan for gennemgang af reglerne for autorisation af øvrige autoriserede faggrupper: Foråret 2010 Kliniske tandteknikere, Tandplejere, Jordemødre, Radiografer, Social- og sundhedsassistenter, Sygeplejersker. Efteråret 2010 Bandagister, Bioanalytikere, Ergoterapeuter, Fodterapeuter, Fysioterapeuter, Kiropraktorer, Kliniske diætister, Optikere. 14

15 April 2010 Selvvalgte kurser Målgruppe: Betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Målet er at yde tilskud til medlemmer af klubben til selvvalgte kurser, uddannelser, workshops, temadage, studieture og konferencer samt andre udviklingstiltag for medlemmerne. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af kursusudgifter, køb af bøger og materialer til kurset, forplejning, transport eller andre udgifter i forbindelse med dette. Der kan ikke bevilges til kurser og andet hvor FOA eller klubben i forvejen dækker kursusudgift, udgift til materialer, forplejning eller transport. Du har mulighed for at søge op til kr. pr. år. Det er først til mølle princippet der gælder. Klubben afsætter kr. pr. år til formålet. Husk at medsende kvittering, kontonummer CPR nummer og en begrundelse for ansøgningen. Hvis du synes det kursus du har deltaget i, er relevant for andre social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter, modtager klubben gerne et indlæg til bladet med en kort beskrivelse af dit udbytte. Obs. medlemmer af FOA-Psykiatri: Er du medlem af psykiatriklubben, kan du ikke søge tilskud igennem Social- og sundhedsassistentklubben 15

16 NYHEDSbladet Kursustilbud i smertebehandling Indhold: Smerte Definition Anatomi & fysiologi Smertetyper Udredning af årsager til smerter Behandling af de forskellige typer smerte Medicinsk behandling (virkning og bivirkning) Ikke-medicinsk behandling Underviser: Overlæge Eva Ebbehøj, Endokrinologisk Afdeling, Århus Sygehus Tid: Kurset afholdes d. 28. april kl til Sted: FOA s lokaler. Chr. X vej 56-58, 8260 Viby J. Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Der bliver udstedt kursusbevis. Tilmelding: (med samme oplysninger som på slip bagest i bladet) eller send slippen. Antal deltagere er max. 40. Ved mere end 40 tilmeldte, vil der ske lodtrækning. Deadline for tilmelding er den 23. april. Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget på kurset. Der serveres kaffe, kage og frugt. 16

17 April 2010 Kursus: Når vreden kommer til udtryk Om at forebygge og håndtere aggression Indhold: Mødet med det andet menneske. Lidt om at have magten og hvordan vi håndterer den. Anerkendende kommunikation. De socialpædagogiske værktøjer at invitere uden om vreden. Voldelig adfærd hvad er det vi snakker om? De menneskelige reaktioner Fokus på hjernen, kroppens sprog og det sociale samspil. Når volden finder sted. Personalets handlemuligheder i situationen. Med angst i bagagen håndtering af svære følelser. Hvordan støtter vi hinanden. Refleksion fælles læring Analyse af situationen Ideer til forebyggelse Der bliver udstedt kursusbevis. Underviser: Mette Søndergaard Ergoterapeut Underviser - Foredragsholder - Forfatter. Tid: 7. september 2010 kl Sted: FOA Århus Chr. X vej Viby J Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Øvrige skal ansøge igennem egen klub. Tilmelding: (Eller brug slippen bag i bladet). Antal deltagere er max. 40, ved mere end 40 tilmeldinger, vil der ske lodtrækningblandt alle ansøgningerne. Deadline for tilmelding er den 1. september Herefter hører du kun fra klubben hvis du ikke er optaget på kurset. 17

18 NYHEDSbladet Studietur 2010 går til Berlin RETTELSE TIL DATOER FOR STUDIETUREN. SÆT X I KALENDEREN UGE 39 I 2010, HVIS TUREN HAR INTERESSE. Program for studietur FOA Århus 2010 MANDAG 27. september 2010 Opsamling på Viby Torv kl.6. Vi kører til grænsen og holder pause hos Fleggaard ca. kl.8. Derefter går turen 450 km gennem Tyskland. Frokostpause undervejs. Forventet ankomst til Berlin kl Vi kører til hotellet og bliver indkvarteret. Derefter tager vi på en spadseretur til museet The Story of Berlin. Udstillingen omfatter 2 dele: Berlins 800-år gamle historie, samt undergrunden, hvor vi ser en original atombunker fra den kolde krigs tid. Fællesspisning om aftenen. TIRSDAG 28. september 2010 TORSDAG 30. september 2010 Under opholdet arrangeres følgende studiebesøg: 1. Rehabilitering af hjerneskadede (der følger flere data til senere.) 2. Universitetshospitalet Charité med besøg i udvalgte afdelinger 3. Dagcenter med hjemmebehandlingstilbud ProWo. e.v (Projekt Wohnen) 4. Johannesstift & Hospice: forskellige modeller for plejehjem for ældre med bl.a. demens. Johannesstift er et center der er samlet i en slags landsby. Stedets forstander og personale arrangerer præsentation, foredrag om hospice og hele deres organisation, samt arbejde med ældre og demente. Efterfølgende bliver vi ført rundt i plejehjemmene. Centeret ligger et stykke uden for Berlin. Der vil blive arrangeret turistudflugter alt efter hvad der kan blive tid til FREDAG 1. oktober 2010 Turen starter kl.9.00 efter morgenmad og går hjem ad samme rute som på udrejsen med indkøbspause ved grænsen kl Forventet ankomst til Århus kl Der vil blive sendt et nærmere detaljeret program ud ved tilmelding. 18

19 April 2010 Pris pr. person: For betaldende medlemmer koster det kr. For ikke betalende medlemmer koster det kr. Ved minimum 46 deltagere. Prisen er inkl.: bustransport, rejseleder, lokal tysktalende guide under studiebesøgene, 4 overnatninger på et godt og centralbeliggende turisthotel, indkvartering i værelse m. bad/toilet, halvpension x 4, besøg/udflugter iht. program, obligatorisk bidrag til Rejsegarantifonden. Der betales et tillæg for: Øvrige måltider, drikkevarer, forsikringer, entreer, enkeltværelse 900 kr. Program og tilrettelæggelse: Er vejledende og med forbehold for ændringer og aflysninger. Tilmelding: Du skal tilmelde dig på nedenstående talon. Deadline d. 1. juni Sammen med tilmeldingen skal vi have et depositum på 500,- kr, der ikke bliver tilbagebetalt, hvis du melder fra, eller på anden måde bliver forhindret i at deltage. Der er altså bindende tilmelding. Hvis du ikke bliver optaget på turen eller turen aflyses, får du pengene tilbage. Du vil få besked kort tid efter deadline, om du er optaget. Restbeløbet skal betales inden den 1. august HUSK at udfylde det hele! Der er mulighed for at søge din arbejdsgiver om at få tjenestefri/kursusafgiften betalt. Indbetaling kan ske på konto; Arbejdernes Landsbank - Århus afd. Reg. nr Kontonummer Talonen sendes til: Social- og sundhedsassistentklubben Chr. X vej 56 58, 8260 Viby J med kvittering for betalt depositum. Navn: Arbejds plads: Privat adresse: Tlf.: Mobil: Har du søgt tjenestefri: Betalt kursusaf gift: Medlem af social- og sundhedsassistent klubben: Cpr.nr: Har betalt depositum på konto 19

20 NYHEDSbladet Psykiatriklubben afholder en Temadag om: Udfordringer og positioner for Psykiatrien 2010 i et udviklende og skabende perspektiv Temadag med inspiration og input fra cand. psych. Benedicte Schilling Torsdag 7. oktober 2010 Kl Detailprogram Benedicte Schilling er cand. psych. klinisk psykolog, specialistgodkendt. Supervisor & træner, forfatter og systemisk efteruddannet både i Danmark og England. Hun er specialist i arbejdet med børn, unge, voksne og familier som er brugere af det sociale og psykiatriske system i Danmark og England. Temaet er: Hvordan håndterer vi forståelsen af normalitet og afvigelse i psykiatrien? Hvordan forholder vi os til de tilgange, tankegange og metoder, som for tiden udgør fundamentet for psykiatrien som et kerne-velfærdstilbud? Vi vil også udforske, hvordan vi kan bane vej for en praksisbaseret evidens i psykiatrien i hverdagen. 20

21 April 2010 Fokus for udfordringerne på dagen vil være temaer som: Hvad kendetegner psykiatrien som organisation, arbejdsplads og kultur i 2010? Tilgangene, metoderne og succeskriterierne for vores arbejde, og hvordan passer de med vores egen opfattelse som fagpersoner af vores faglige identitet og integritet? Hvordan tilpasser vi vores professionelle identiet, så den passer med de udfordringer vi møder i hverdagen, så vi bevarer vores glæde ved arbejdet? Hvordan forholder vi os til forståelser af normalitet og afvigelse i psykiatrien, herunder diagnoser og forståelsen af behandling, sådan at vi kan udføre vores opgaver optimalt? Hvordan positionerer vi os hensigtsmæssigt og opmuntrende til patienter, pårørende, kolleger og samarbejdsparter, så de føler sig respektfuldt og konstruktivt set og mødt af os? Hvordan og med hvilke mål samarbejder vi strategisk og ressourceorienteret med patienterne omkring deres psykiatriske problematikker? Hvordan undersøger vi, om det vi gør er godt nok og gør en positiv forskel for patienterne? Hvordan styrker vi vores egen faglige selforståelse og følelse af kompetence i hverdagens arbejde? Der vil blive taget udgangspunkt i den viden, som vi har opbygget gennem årene. Kurset er gratis for social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer der vil dog ikke blive ydet daglønstab. Vi anbefaler at I søger tjenstefri med løn Tilmelding: (med samme oplysninger som på slip bagest i bladet) eller send slippen. Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget. Deadline for tilmelding er den 1. september 2010 Sted: Temadagen afholdes i Festsalen på psykriatrisk hospital Skovagervej Risskov 21

22 NYHEDSbladet Social- og sundhedsassistentklubben indbyder til konference den oktober 2010 på Hørning Kro og Hotel Social- og sundhedsassistentklubben har igennem længere tid fået flere og flere henvendelser fra vores medlemmer om at vores arbejdsvilkår er ændret markant. Derfor har vi i social- og sundhedsassistentklubben besluttet os for at undersøge årsagerne. Er der et øget arbejdspres i sundhedsvæsnet? hvis ja hvad er så årsagen? De arbejdsvilkår der er på arbejdspladserne har de sammenhæng med den måde vores samfund er skruet sammen på? Er Systemet årsagen til at vores arbejdsvilkår har ændret sig? Til at besvare mange af de spørgsmål har vi inviteret Konsulent i FOA Århus Jan Helbak Social- og sundhedssektorformand i FOA Karen Stæhr og afdelingsformand i FOA Århus Kirsten Normann Andersen til at hjælpe os med at analysere vores hverdag og samfund så vi kan få et overblik over hvad det er der sker og hvordan vi kan reagere på de vilkår vi skal arbejde under. Det nærmere program vil komme i næste blad reserver datoerne hvis det har interesse. Der er dobbeltværelser til overnatning og socialt samvær om aftenen. Det er gratis for betalende medlemmer af klubben. Der ydes ikke daglønstab. Tilmelding: Deadline: (med samme oplysninger som på slip bagest i bladet) eller send slippen. Antal deltagere er max. 80. Ved mere end 80 tilmeldte, vil der ske lodtrækning. Den 19. september 22

23 April 2010 Smerteobservationer af mennesker med demens En overset problemstilling i Danmark Hvordan kan man identificere smerter hos Demente? Klubben afholder kurserne i samarbejde med de øvrige sundhedsfaglige klubber Baggrunden for kurset Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, som er forbundet med aktuel eller truende vævsbeskadigelse eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan beskadigelse. Smerte er hvad patienten eller beboeren siger Hvad gør vi så, når beboeren ikke siger noget? Hvad skal vi så tro på? Hvis vi spørger beboeren om han har ondt, så siger han ikke noget. Eller måske siger han nej. Har han så ondt alligevel? Er det bare noget vi tror han har? Skal vi gætte på, at han måske har ondt? Smerter er invaliderende. Vi ved det jo fra os selv. Blot hovedpine er jo en forbandet tilstand, der gør, at vi har svært ved at fungere, som vi plejer. Vi mister lysten til at lave noget. Vil bare være i fred. Bliver i dårligt humør. Vrisser af vore nærmeste. Aflyser aftaler. Isolerer os. Går måske i seng. Internationale undersøgelser viser, at 83 % af samtlige plejehjemsbeboere dvs. både demente og ikke-demente oplever regelmæssig smerte i én eller anden grad. Internationale undersøgelser viser også, at ikke-demente får 3 gange mere smertestillende medicin end de demente gør. Betyder det så, at demenssygdom beskytter mod smerter? Er demenssygdom smertelindrende? Eller har demente ikke nær så mange smerter som ikke-demente? Lige som du og jeg har de demente selvfølgelig også smerter. De har lige så mange plager og smerter som alle andre mennesker. De har smerter fra gamle traumer. Smerter fra gamle slidte led og knogler. Smerter fra ømme muskler. I det hele taget smerter fra en gammel krop plaget af knogleskørhed, slidgigt og almindelig ælde og forfald. 23

24 NYHEDSbladet Hvordan kan vi blive bedre til at observere og genkende smerter hos mennesker, der ikke udtrykker smerte verbalt? Formål At mennesker med demenssygdom smertelindres i forhold til at kunne bevare livskvalitet. Mål 1. At alle medarbejdere/faggrupper lærer at observere og genkende smerteadfærd hos demente 2. At alle medarbejdere/faggrupper lærer at bruge smerteobservationsskemaet MAI-10. Metode Undervisningen tager udgangspunkt i Afdelingsoverlæge Bettina Husebø s smerteobser-vationsskema, som underviseren har oversat til dansk. Skemaet er afprøvet og implementeret på Holmegårdsparken og vil blive introduceret til kursusdeltagerne med henblik på implementering i egen organisation. Program 1. Hvad er smerteadfærd? 2. Kan jeg måle og forstå en anden persons smerte? 3. Hvordan bruger jeg MAI-10 skemaet? 4. Hvordan implementerer jeg skemaet i egen organisation? Kurset afholdes den 25. oktober og har en varighed på tre timer. De afholdes formmiddag og eftermiddag. Du kan vælge enten. 1. kl kl Deadline Sted Tilmelding Den 15. oktober. Kurset er gratis for betalende medlemmer af klubben. Der ydes ikke daglønstab, men du kan søge din arbejdsgiver om tjenestefri med løn. Der er plads til 100 deltagere på hvert hold. Kurset afholdes denne gang i Festsalen på psykiatrisk hospital Skovagervej 2, 8240 Risskov (med samme oplysninger som på slip bagest i bladet) eller send slippen. Eller på telefonnummer eller

25 April 2010 Kursus i sundhedspædagogik Formålet med kurset er at styrke og udvikle medlemmernes evne til at arbejde målrettet med sundhedspædagogiske problemstillinger. Målet er at deltagerne: opnår kendskab til en bred vifte af sundhedspædagogiske teorier, f. eks. teori om sundhedsantagelser, forandringsstadier og social læring træner sundhedspædagogiske teorier i praksis fx i den motiverende samtale bliver opmærksomme på vigtigheden af, at målrette kommunikationen til konkrete målgrupper og lave målgruppeanalyse Undervisningen vil blive tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, herunder optagelse på video, gruppe og individuel feedback. Der skal beregnes forberedelsestid mellem kursusaftenerne. Kursusforløb: 1. tirsdag den 26. oktober kl tirsdag den 2. november kl tirsdag den 9. november kl Sted: FOA s lokaler. Chr. X vej 56-58, 8260 Viby J. Undervisere: Lene Dørfler, leder af sundhedsfremme og forebyggelse i Silkeborg Kommune Helle Terkildsen, projektleder, sundhedsfremme og forebyggelse, Aarhus Universitet Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben, øvrige skal ansøge igennem egen klub. Der serveres et let aftensmåltid. Tilmelding til: Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. (Husk at skrive alle oplysning på også hvis I sender en mail) Deadline for tilmelding er den 15. oktober 2010 Antal deltagere: Max.16 og minimum 10 personer. Du hører kun fra klubben hvis du IKKE er optaget på kurset. 25

26 NYHEDSbladet Tilmelding til... Sæt Kryds Kursus i smertebehandling Den 28. april 2010 Tilmelding senest den 23. apr Mærk kuverten: Smertebehandling Kursus: Den 7. september 2010 Når vreden kommer til udtryk Mærk kuverten: Tilmelding senest den 1. sep Når vreden kommer til udtryk Temadag: Normalitet Den 7. oktober 2010 Tilmelding senest den 1. sep Mærk kuverten: Temadag i psykiatrien Konference om arbejdsvilkår Den 7-8. oktober 2010 Tilmelding senest den 19. sep Mærk kuverten: Konference Kursus i Smerteobservationer Den 25. oktober 2010 af mennesker med demens Mærk kuverten: Tilmelding senest den 15. okt Smerteobservationer Kursus i sundhedspædagogik Den 26. oktober 2010 Tilmelding senest den 15. okt Mærk kuverten: Sundhedspædagogik Hvis du er uheldig og må melde afbud til et kursus, kan du gøre klubben og dine kolleger en stor tjeneste, ved at melde afbud i god tid. Der er ofte ventelister, og så kan en anden nå at få din plads. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. Navn Cpr: Adresse Arbejdsplads Fagruppe Mailadresse 26 Telefon

27 April 2010 Klubbestyrelsen Formand Annie Schacht Har orlov fra Region midt Næstformand Britta Bertel Har orlov fra Århus Kommune Bestyrelsesmedlem Ninna Knudsen Tillidsrepræsentant Region midt Bestyrelsesmedlem Jytte Dylmer Fællestillidsrepræsentant suppleant i Århus Kommune Bestyrelsesmedlem Loni Bjerre Tillidsrepræsentant Århus Kommune 27

28 Afsender: Social- og sundhedsassistentklubben, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J Adressen: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X vej Viby J Hjemmeside Telefon og Annie Schacht og Britta Bertel og Åbningstider: Mandag til onsdag Torsdag OBS: Klubben holder lukket... Den første torsdag i måneden på grund af bestyrelsesmøde. Uge 29 pga. ferie.

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER November 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Besparelser på sundhed er for dyrt......................... 3 Studietur til Barcelona..............................................

Læs mere

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering........................ 3 Kære kollega idéer til overenskomstforhandlinger................

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Vejgaardhallen Aalborg 3. Juni 2015

Vejgaardhallen Aalborg 3. Juni 2015 Vejgaardhallen Aalborg 3. Juni 2015 Aftenens emner Social- og sundhedshjælpernes fremtid Magtanvendelse Delegation Medicinhåndtering Social- og sundhedshjælpernes fremtid Rehabilitering Tidlig opsporing

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G Oktober 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER GENERALFORSAMLING NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Giv forråelsen en overhaling................................ 3 Kære medlemmer..................................................

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 For frivillige fra aflastnings- og vågetjenester samt fra besøgstjenester, som også har aflastningsopgaver målrettet demente, alvorligt syge og døende onsdag

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

De første 10 år med Sundhedskartellet

De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet Copyright Sundhedskartellet 2007 Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd - Grafisk Enhed 07-92 1.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Juli 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Du kan roligt regne med, at du er noget.................. 3 Rapportering af utilsigtede hændelser..............................

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Smertebehandling af mennesker med middelsvær til svær demens

Smertebehandling af mennesker med middelsvær til svær demens Smertebehandling af mennesker med middelsvær til svær demens Ulla Helsted Klinisk oversygeplejerske Holmegårdsparken (www.holmegaardsparken.dk) Hvad vil jeg fortælle om? Baggrunden for at dette projekt

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Område: Human Resources Udarbejdet af: Camilla Skytte Behrendsen Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Camilla.Skytte.Behrendsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631873 Dato: 22.

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012 Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012 For frivillige fra aflastnings- og vågetjenester samt fra besøgstjenester, som også har aflastningsopgaver målrettet demente, alvorligt syge og døende onsdag

Læs mere

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden.

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden. Året 2014 har været et travlt og turbulent år, siger vi ikke det hvert år? Jo men nu føles det mere som at arbejdsgiverne bevidst udfordrer os på alle områder, mon det har noget med OK-15 at gøre??? Som

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2011 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen: Godt nytår............................................... 3 Uddrag fra Forbundsformandens dagbog..............................

Læs mere

Vejgaardhallen Aalborg 16. marts 2015

Vejgaardhallen Aalborg 16. marts 2015 Vejgaardhallen Aalborg 16. marts 2015 Autorisation Magtanvendelse Delegation FMK Sektorformand Karen Stæhr Autorisation Autorisation? Hvad betyder en autorisation - øget kvalitet - styrket patientsikkerhed

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig!

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig! Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune Den 21. september 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: Uddannelse koster men det betaler sig! Der har i den seneste periode

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Oktober 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi venter stadig på handling bag ordene.................... 3 Rapportering af utilsigtede hændelser...............................

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Kom med forslag til kurser og aktiviteter Alle FOA-medlemmer har mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, der skal holdes i FOA - Fag og Arbejde,

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst til faggruppelandsmødet 2. Valg af ordstyrer og referent, Lene er ordstyrer, Tove er mødeleder, Bente er referent (Anne supplerer) Vi har

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Dansk Sygeplejeråd Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd 2 forord

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT!

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! 'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! Underviser OBS! Arrangementet er nu meldt udsolgt! Ønsker du at deltage kan du sende en mail til dm@livakurser.dk og blive skrevet på venteliste.

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere