Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter"

Transkript

1 April 2010 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

2 NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse LEDEREN: Med mennesker er intet sikkert Regionale FOA-medlemmer ud af KTO Klar til konflikt? Alle gode kræfter skal i spil Uddrag fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sudoko Autorisationsprocedurer under lup Selvvalgte kurser Kursustilbud i smertebehandling Kursus: Når verden kommer til udtryk Studietur 2010 går til Berlin Psykiatriklubben afholder Temadag Social- og sundhedsassistentklubben indbyder til konference Smerteobservationer af mennesker med demens Kursus i sundhedspædagogik Forsiden: Foto af Britta Bertel. Har du noget du synes kunne være af interesse for alle medlemmer, så ring eller skriv til os og vi vil videre formidle det. Deadline for det næste nyhedsblad er den 1. juni Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Britta Bertel, Jytte Dylmer, Loni Bjerre og Ninna Knudsen Tryk: WERKs Grafiske Hus a s, Århus Oplag: eksemplar

3 April 2010 Med mennesker er intet sikkert I de kommende uger er Sundhed og Omsorg i gang med at introducere de nye jobprofiler for social- og sundhedspersonalet. I første omgang bliver profilerne præsenteret for tillidsrepræsentanterne, men senere vil alle social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter bliver inviteret til en præsentation af profilerne. Arbejdet med profilerne har været givende, idet en række påstande og tabuer har været til livlig debat, og både ledere og andre faggrupper har også deltaget i diskussionerne. Det er godt. Debatten er nemlig den første forudsætning for, at vi kan udvikle vores fagområder. I dette nummer af vores klubblad har vi igen inviteret en debattør nemlig den nye formand for Dansk sygeplejeråd, Grethe Christensen. Det er altid spændende, at lære nye kolleger fra andre forbund at kende især når der er tale om beslægtede fagområder. Vi lytter os allerede til, at der er en god dialog mellem forbundssektoren og den nye formand for DSR, og vi er også glade for at kunne præsentere hendes tanker om samarbejdet for vores medlemmer i assistentklubben i Århus. Dialogen skal imidlertid gå to veje før den kan kaldes en dialog. Og derfor får Grethe Christensens indlæg et par ord med på vejen her på lederpladsen. Det er glædeligt, at den nye formand anerkender, at social- og sundhedsassistenter har selvstændig kompetence. Det er imidlertid en evig kilde til utryghed, når selvstændigheden igen og igen forsøges defineret som arbejdet i forhold til stabile patienter. For det første forudsætter såkaldt stabilitet, at der ikke længere kan ske noget uforudset. For det andet er der næppe patienter på sygehusene eller for den sags skyld på plejehjem i dag, som er stabile. Var de det, så havde de nemlig slet ikke brug for sundhedssektoren. Når vi alligevel oplever, at både andre faggrupper og sygeplejefaglige ledere søger at afgrænse social- og sundhedsassistenternes kompetence, så hænger det sandsynligvis sammen med, at vores uddannelse både er baseret på generel faglig kompetence men mindst ligeså meget på personlige kompetencer. De læringsmetoder, som vores uddannelse bygger på, forudsætter, at vi kan lære gennem hele vores arbejdsliv, og at vi selvstændigt kan sige både til og fra. 3

4 NYHEDSbladet Det kan med garanti være svært at forholde sig til, hvis man ikke selv har prøvet at uddanne sig på disse betingelser. Det erfarede vi også, da vi arbejdede med jobprofilerne i Sundhed og Omsorg i Århus kommune. Og det er ikke mindst svært i en tid, hvor en stor del af det sundhedsfaglige arbejde, bygger på standarder for behandling og pleje. Noget kunne imidlertid tyde på, at den politiske dagsorden er klar til at stille spørgsmål ved, om det var rigtigt, at standardisere sundhedssektoren. I hvert fald er bureaukratiet, som følger af standardiseringen for alvor sat til debat. Det er en oplagt mulighed for, at plejehjemsassistenter og social- og sundhedsassistenter over hele landet tager bladet fra munden. I vores daglige arbejde er vi nemlig ofte vidende om, at vi for få midler, og med enkle øvelser, ville kunne hjælpe langt flere borgere til et bedre helbred og et mere tilfredsstillende liv hvis blot arbejdsforholdene gav os mulighed for det. Så i stedet for at ærgre sig over, at vi igen skal lægge øre til et forsøg på at begrænse social- og sundhedsassistenter, så vil jeg her blot glæde mig over, at vi faktisk er rigtig godt på vej og ved fælles hjælp, skal vi også nok nå hele vejen til en anerkendelse af, at social- og sundhedsassistenter er blevet en helt uundværlig faggruppe i sundhedssektoren. Venlig hilsen Annie Schacht 4

5 April 2010 Regionale FOA-medlemmer ud af KTO Hentet på FOA.dk FOAs hovedbestyrelse har besluttet at melde sine regionale medlemmer ud af forhandlingsfællesskabet KTO. Udmeldelsen kommer i god tid inden næste runde af de offentlige overenskomstforhandlinger, der indledes i slutningen af Udmeldelsen omfatter cirka medlemmer, og skyldes dels erfaringerne ved de sidste overenskomstforhandlinger i 2008 og dels et ønske om at placere de regionalt ansatte stærkere ved de næste overenskomstforhandlinger. Vi står i dag med to meget selvstændige arbejdsgivermodparter i kommunerne og regionerne, og det er den situation, som er et resultat af kommunalreformen, som vi nu tager konsekvensen af, siger forbundsformand Dennis Kristensen. Overenskomsterne i kommunerne og i regionerne endte allerede i 2008 forskelligt. Vi kan se, at arbejdsgiverne agerer yderst selvstændigt og det er den virkelighed, vi skal tackle stærkest muligt næste gang. Samtidig kan vi også se, at der i KTO vil blive et betydeligt demokratisk underskud på det regionale område, hvis de kommunale topforhandlere også skal lægge linien på det regionale og sundhedsmæssige område, siger Dennis Kristensen. Han peger på, at FOA ser gode samarbejdsmuligheder på det regionale område, når det gælder lønmodtagersiden. Dennis Kristensen understreger også, at det stadig er meget afgørende med et stærkt KTO på det kommunale område. 5

6 NYHEDSbladet Klar til konflikt? Den 20. april ved vi, om forligsmandens overenskomster på det private område bliver godkendt. I skrivende stund er mange af de private overenskomster nemlig til urafstemning. Og det er absolut en mager omgang. De private arbejdsgivere har nemlig som forventet brugt finanskrisen som argument for løntilbageholdenhed. Og mange arbejdsgivere har truet med at flytte deres produktion til udlandet, hvis medarbejderne forlanger for meget i løn. Om det er rimeligt eller ej er nok en smagssag, men det er et faktum, at banker og private virksomheder i en årrække har samlet på gigantiske overskud, uden at det tilsvarende har smittet af på lønnen. Bankdirektører scorer stadig gigantiske bonusser, på trods af, at de fleste banker lever af lån fra staten. Og det er et faktum, at det er den almindelige lønmodtager, som kommer til at betale regningen. De private overenskomstforhandlinger er lidt populært sagt delt op i en række puljer. Det såkaldte minimallønsområde forhandler først. På dette område er de generelle lønninger ikke så vigtige, for det meste løn er oftest aftalt lokalt. Herefter forhandles det såkaldte normallønsområde. Her hører FOAs overenskomster også til. FOA har flere private overenskomster også på social- og sundhedsområdet. Og netop i disse forhandlinger oplever man paradokserne ved privatisering af sundhedsområderne. Både når det gælder sygehusbehandling og ældrepleje, så får de private virksomheder betaling svarende til den pris, som det offentlige sygehus og den offentlige ældrepleje selv får. Derfor bør lønnen til personalet være den samme, uanset om man arbejder offentligt eller privat. Sådan tænker vi i hvert fald i FOA. Men de private leverandører er naturligvis interesseret i, at få en så billig overenskomst som muligt. Jo billigere overenskomst, jo større fortjeneste. Men det gør også konkurrencen urimelig skæv. Og det bør i sig selv være grund nok til, at FOA ikke indgår aftaler for privatansatte, som er ringere end tilsvarende overenskomster på det offentlige område. Indgår vi ikke aftaler, vil forligsinstitutionen sandsynligvis diktere en aftale, som så bliver sendt til afstemning sammen med de øvrige private overenskomster. 6

7 April 2010 FOA kan ikke alene afgøre sådan en afstemning. Vi er afhængige af, at også andre forbunds medlemmer finder forligene for ringe. I skrivende stund ser det ud til, at 3Fs serviceområder vil stemme nej sådan som det også skete ved den sidste forhandling. Noget tyder også på, at HK kan komme os til undsætning. HK erne har nemlig også fået dikteret et forlig, som forhandlerne ikke er tilfredse med, og derfor opfordrer HK privat medlemmerne til at stemme nej. I FOA bør vi imidlertid gøre hvad vi kan. Hver eneste stemme tæller. Men en forudsætning for, at de privatansatte medlemmer får en stemmeseddel er dels, at de er medlem af FOA, og at vi har registreret, at de privatansatte medlemmer arbejder på et overenskomstområde, som gør dem stemmeberettigede. Vi har brug for din hjælp. Lad ikke private arbejdsgivere få fortjeneste, som i virkeligheden er sparede lønkroner. Kontakt FOA, hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi ved, at du er privatansat og hjælp os med at organisere kolleger, som ikke har fået meldt sig i fagforening. Og sidst men ikke mindst hvis vi ender i konflikt efter den 20. april så er det som bekendt en forudsætning for at få strejkegodtgørelse, at man er medlem af den forhandlingsberettigede organisation. Annie Schacht 7

8 NYHEDSbladet Alle gode kræfter skal i spil Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd Opgaveflytning og ny arbejdsdeling er for alvor kommet på dagsordenen i sundhedsvæsenet. Det er da mange årsager til. En af årsagerne er, at mange politikere tilsyneladende har en mission om, at opgaverne i sundhedsvæsenet bare skal løses så billigt som overhovedet muligt. Det synes jeg er et rigtigt dårligt udgangspunkt for at diskutere arbejdsdeling. For i virkeligheden er der mange rigtig gode grunde til at ryste posen og se, om opgaverne kan fordeles på en anden måde. Både sygehuse og kommuner får flere komplekse opgaver en tid, hvor der kommer flere ældre og flere kronisk syge, men færre i arbejdsstyrken. Der kommer nye behandlingstilbud, som f.eks. mammografiscreening, telemedicin og meget andet. Kvaliteten skal hele tiden blive bedre, og det bliver den kun, hvis alle medarbejderne bruger deres kompetencer optimalt. Med andre ord: Der er brug for, at alle gode kræfter kommer i spil overalt i sundhedsvæsenet. Desværre er indsatsen for en ny arbejdsdeling alt for usystematisk på mange arbejdspladser. Der er gode erfaringer med ny arbejdsdeling men der er også mange dårlige. En del medarbejdere oplever påtvungen opgaveglidning, hvor tilfældige enkeltopgaver bliver trukket ned over dem. Andre medarbejdere er utrygge ved at afgive opgaver til andre, fordi hensigten med ændringerne er utydelig, eller fordi de faglige argumenter er usynlige. Det hænger sammen med, at arbejdsgiverne mangler et systematisk fokus på, hvilke faggrupper, der skal gøre hvad og hvorfor. Men det hænger måske også sammen med, at vi i en hektisk hverdag ofte går udenom de svære diskussioner, som handler om vores faglige identitet. Konsekvensen er ringere sundhedstilbud, et dårligere arbejdsmiljø og en svagere fagidentitet. 8

9 April 2010 Derfor kommer vi ikke udenom at sætte et systematisk fokus på arbejdsdelingen. I alle dele af sundhedsvæsenet og for alle faggrupperne. Men vi skal gøre det på den rigtige måde, så alle oplever, at den nye arbejdsdeling er meningsfuld og sundhedsfagligt forsvarlig. Jeg har tre bud på, hvordan vi i fællesskab kan arbejde for en bedre arbejdsdeling. For det første: Det nytter ikke noget, at nogle kører på frihjul. En ny arbejdsdeling skal gælde alle faggrupper. Ellers får vi ikke den samlede nytækning, der er behov for. For det andet: Arbejdsdelingen i sundhedsvæsenet skal tilrettelægges på baggrund af patienternes behov og medarbejdernes kompetencer. Det betyder i praksis, at opgaverne skal varetages på det lavest mulige specialiseringsniveau men at det altid skal være kompleksiteten i patientforløbet, der afgør hvilket niveau, opgaverne skal varetages på. Derfor giver det også bedre mening at tænke i forløb frem for enkeltopgaver. For eksempel er både social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker uddannet til sygepleje. Men der er forskel på, hvilke dele af sygeplejen, social- og sundhedsassistenter selvstændigt kan varetage. Derfor vil der altid være forløb, hvor der skal være en sygeplejerske med i billedet. Det betyder ikke, at social- og sundhedsassistenten ikke kan udføre sygeplejen i de komplicerede forløb men det betyder, at det skal ske i samarbejde med sygeplejersken. For det tredje: Vi skal holde op med at gå udenom den varme grød. Der er behov for, at vi ude på hver enkelt arbejdsplads italesætter, at der er forskel på, hvad faggrupperne er uddannet til. Det kan være svært og følsomt at tage hul på den diskussion med kollegerne. Omvendt er det en forudsætning for, at alle får en stærk fagidentitet. Og det er en forudsætning for at finde ud af, hvilken kompetenceudvikling, grupperne hver især skal have for at møde patienternes behov. Opgaveflytning bliver også et centralt tema i de kommende år. Og jeg er ikke i tvivl om, at både social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker bliver et af omdrejningspunkterne i den udvikling. Det gør vi, fordi vi er to veluddannede faggrupper, og fordi vores kompetencer kan bruges bredt i sundhedsvæsenet. Det er en udvikling, som kræver, at vi er fremme i skoene og sikrer, at vi får den kompetenceudvikling, der skal til. Men det er også en udvikling, som rummer store muligheder for begge faggrupper. Dem skal vi gribe så alle gode kræfter kommer i spil. For der er brug for os alle. 9

10 NYHEDSbladet Uddrag fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Sundhedsstyrelsen har lavet nye regler / vejledning for delegation af sundhedsfaglig virksomhed Årsagen til præciseringen er at Sundhedsvæsenet er nødt til at være fleksibelt; for at kunne imødekomme forskelle i lokale behov for at kunne udnytte de forhåndenværende ressourcer for at skabe klarhed over opgaveglidning / opgaveflytning. Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse og en vejledning om delegation af forbeholdt virksomhed, som træder i kraft den 1. januar Reglerne kan medvirke til en øget opgaveglidning/opgaveflytning og kommer i et vist omfang med anvisning på, hvordan delegation af forbeholdt virksomhed i praksis kan foregå. Reglerne beskriver blandt andet mulighederne for at udarbejde en ramme for delegation af behandling af den enkelte patient og en defineret patientgruppe både i den sekundære og primære sektor. Det er væsentligt for patientsikkerheden, at opgaverne i sundhedsvæsenet varetages inden for klare rammer og med en klar ansvarsplacering. Derfor præciserer reglerne den sundhedsretlige ansvarsplacering ved delegation. Der menes autoriserede personer med eget forbeholdt virksomhedsområde Eks. Social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter har ikke et selvstændigt virksomhedsområde. Hvorimod eks. læger, tandlæger, jordemødre har forbeholdt virksomhedsområde. Disse kan eks. ordinere medicin, ordinere behandling. Uddrag af: Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) Hvis en person, der har fået delegeret en opgave, ikke er en autoriseret sundhedsperson, men er omfattet af Patientklagenævnets kompetence, jf. bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001 om persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er 10

11 April 2010 omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed, vil Patient klagenævnet kunne give kritik, hvis den pågældende ikke har handlet fagligt korrekt. Du kan finde hele teksten på her er bekendtgørelsen og vejledningen til 18 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2008, og i medfør af 220 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar Og bekendtgørelse af nr af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp og den tilhørende vejledning om benyttelse af medhjælp (nr. 115 af 11. december 2009) 11

12 NYHEDSbladet Vinderne Sudoko konkurrencen fra januar-nummeret er: Elly Holm fra Tranbjerg Vi ønsker TILLYKKE Gevinsten kan afhentes i klubben i åbningstiden. Sudoko Sæt din logik på prøve med dette spil, der har taget verden med storm! Hver række, søjle og 3x3 kasse skal indeholde alle tal fra 1-9. Der er på forhånd placeret nogle af tallene i Sudoko-opgaven og man skal så ved hjælp af logisk tankegang og ræsonnement prøve at regne ud, hvilke tal de øvrige felter skal indeholde. Der kræves ingen særlige matematiske evner for at kunne løse en Sudoko. Deadline for sudoko løsning er den 1. juni 2010, herefter vil der ske lodtrækning efter den 1. juni kan løsningen ses på vores hjemmeside: God fornøjelse. 12

13 April Navn: Sendes til: Social- og Sundhedsassistent klubben Christian X's Vej Viby J senest den 1. juni

14 NYHEDSbladet Autorisationsprocedurer under lup Uddrag fra sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen sætter nu procedurerne for autorisation af alle sundhedspersoner fra tredjelande under lup. Det sker i forlængelse af skærpelsen af reglerne for autorisation af læger fra tredjelande. Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med relevante organisationer, foreninger og aftagere undersøge, om der er behov for tilsvarende skærpelse for andre sundhedsfaglige faggrupper. Det første, der bliver undersøgt, er reglerne for autorisation af tandlæger fra tredjelande. Øvrige autoriserede faggrupper Sundhedsstyrelsen vil derudover i den kommende tid kontakte de autoriserede faggruppers interesseorganisationer samt arbejdsgiverne og bede dem om at vurdere, om der er behov for en ændring af autorisationsprocedurerne. Hvis der på de enkelte områder er behov for det, vil relevante organisationer, faggrupper og arbejdsgivere blive indkaldt til møder, hvor eventuelle skærpelser vil blive drøftet. Sundhedsstyrelsen vil inden udgangen af 2010 have gennemgået autorisationsprocedurerne for samtlige autoriserede faggrupper. Tidsplan for gennemgang af reglerne for autorisation af øvrige autoriserede faggrupper: Foråret 2010 Kliniske tandteknikere, Tandplejere, Jordemødre, Radiografer, Social- og sundhedsassistenter, Sygeplejersker. Efteråret 2010 Bandagister, Bioanalytikere, Ergoterapeuter, Fodterapeuter, Fysioterapeuter, Kiropraktorer, Kliniske diætister, Optikere. 14

15 April 2010 Selvvalgte kurser Målgruppe: Betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Målet er at yde tilskud til medlemmer af klubben til selvvalgte kurser, uddannelser, workshops, temadage, studieture og konferencer samt andre udviklingstiltag for medlemmerne. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af kursusudgifter, køb af bøger og materialer til kurset, forplejning, transport eller andre udgifter i forbindelse med dette. Der kan ikke bevilges til kurser og andet hvor FOA eller klubben i forvejen dækker kursusudgift, udgift til materialer, forplejning eller transport. Du har mulighed for at søge op til kr. pr. år. Det er først til mølle princippet der gælder. Klubben afsætter kr. pr. år til formålet. Husk at medsende kvittering, kontonummer CPR nummer og en begrundelse for ansøgningen. Hvis du synes det kursus du har deltaget i, er relevant for andre social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter, modtager klubben gerne et indlæg til bladet med en kort beskrivelse af dit udbytte. Obs. medlemmer af FOA-Psykiatri: Er du medlem af psykiatriklubben, kan du ikke søge tilskud igennem Social- og sundhedsassistentklubben 15

16 NYHEDSbladet Kursustilbud i smertebehandling Indhold: Smerte Definition Anatomi & fysiologi Smertetyper Udredning af årsager til smerter Behandling af de forskellige typer smerte Medicinsk behandling (virkning og bivirkning) Ikke-medicinsk behandling Underviser: Overlæge Eva Ebbehøj, Endokrinologisk Afdeling, Århus Sygehus Tid: Kurset afholdes d. 28. april kl til Sted: FOA s lokaler. Chr. X vej 56-58, 8260 Viby J. Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Der bliver udstedt kursusbevis. Tilmelding: (med samme oplysninger som på slip bagest i bladet) eller send slippen. Antal deltagere er max. 40. Ved mere end 40 tilmeldte, vil der ske lodtrækning. Deadline for tilmelding er den 23. april. Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget på kurset. Der serveres kaffe, kage og frugt. 16

17 April 2010 Kursus: Når vreden kommer til udtryk Om at forebygge og håndtere aggression Indhold: Mødet med det andet menneske. Lidt om at have magten og hvordan vi håndterer den. Anerkendende kommunikation. De socialpædagogiske værktøjer at invitere uden om vreden. Voldelig adfærd hvad er det vi snakker om? De menneskelige reaktioner Fokus på hjernen, kroppens sprog og det sociale samspil. Når volden finder sted. Personalets handlemuligheder i situationen. Med angst i bagagen håndtering af svære følelser. Hvordan støtter vi hinanden. Refleksion fælles læring Analyse af situationen Ideer til forebyggelse Der bliver udstedt kursusbevis. Underviser: Mette Søndergaard Ergoterapeut Underviser - Foredragsholder - Forfatter. Tid: 7. september 2010 kl Sted: FOA Århus Chr. X vej Viby J Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Øvrige skal ansøge igennem egen klub. Tilmelding: (Eller brug slippen bag i bladet). Antal deltagere er max. 40, ved mere end 40 tilmeldinger, vil der ske lodtrækningblandt alle ansøgningerne. Deadline for tilmelding er den 1. september Herefter hører du kun fra klubben hvis du ikke er optaget på kurset. 17

18 NYHEDSbladet Studietur 2010 går til Berlin RETTELSE TIL DATOER FOR STUDIETUREN. SÆT X I KALENDEREN UGE 39 I 2010, HVIS TUREN HAR INTERESSE. Program for studietur FOA Århus 2010 MANDAG 27. september 2010 Opsamling på Viby Torv kl.6. Vi kører til grænsen og holder pause hos Fleggaard ca. kl.8. Derefter går turen 450 km gennem Tyskland. Frokostpause undervejs. Forventet ankomst til Berlin kl Vi kører til hotellet og bliver indkvarteret. Derefter tager vi på en spadseretur til museet The Story of Berlin. Udstillingen omfatter 2 dele: Berlins 800-år gamle historie, samt undergrunden, hvor vi ser en original atombunker fra den kolde krigs tid. Fællesspisning om aftenen. TIRSDAG 28. september 2010 TORSDAG 30. september 2010 Under opholdet arrangeres følgende studiebesøg: 1. Rehabilitering af hjerneskadede (der følger flere data til senere.) 2. Universitetshospitalet Charité med besøg i udvalgte afdelinger 3. Dagcenter med hjemmebehandlingstilbud ProWo. e.v (Projekt Wohnen) 4. Johannesstift & Hospice: forskellige modeller for plejehjem for ældre med bl.a. demens. Johannesstift er et center der er samlet i en slags landsby. Stedets forstander og personale arrangerer præsentation, foredrag om hospice og hele deres organisation, samt arbejde med ældre og demente. Efterfølgende bliver vi ført rundt i plejehjemmene. Centeret ligger et stykke uden for Berlin. Der vil blive arrangeret turistudflugter alt efter hvad der kan blive tid til FREDAG 1. oktober 2010 Turen starter kl.9.00 efter morgenmad og går hjem ad samme rute som på udrejsen med indkøbspause ved grænsen kl Forventet ankomst til Århus kl Der vil blive sendt et nærmere detaljeret program ud ved tilmelding. 18

19 April 2010 Pris pr. person: For betaldende medlemmer koster det kr. For ikke betalende medlemmer koster det kr. Ved minimum 46 deltagere. Prisen er inkl.: bustransport, rejseleder, lokal tysktalende guide under studiebesøgene, 4 overnatninger på et godt og centralbeliggende turisthotel, indkvartering i værelse m. bad/toilet, halvpension x 4, besøg/udflugter iht. program, obligatorisk bidrag til Rejsegarantifonden. Der betales et tillæg for: Øvrige måltider, drikkevarer, forsikringer, entreer, enkeltværelse 900 kr. Program og tilrettelæggelse: Er vejledende og med forbehold for ændringer og aflysninger. Tilmelding: Du skal tilmelde dig på nedenstående talon. Deadline d. 1. juni Sammen med tilmeldingen skal vi have et depositum på 500,- kr, der ikke bliver tilbagebetalt, hvis du melder fra, eller på anden måde bliver forhindret i at deltage. Der er altså bindende tilmelding. Hvis du ikke bliver optaget på turen eller turen aflyses, får du pengene tilbage. Du vil få besked kort tid efter deadline, om du er optaget. Restbeløbet skal betales inden den 1. august HUSK at udfylde det hele! Der er mulighed for at søge din arbejdsgiver om at få tjenestefri/kursusafgiften betalt. Indbetaling kan ske på konto; Arbejdernes Landsbank - Århus afd. Reg. nr Kontonummer Talonen sendes til: Social- og sundhedsassistentklubben Chr. X vej 56 58, 8260 Viby J med kvittering for betalt depositum. Navn: Arbejds plads: Privat adresse: Tlf.: Mobil: Har du søgt tjenestefri: Betalt kursusaf gift: Medlem af social- og sundhedsassistent klubben: Cpr.nr: Har betalt depositum på konto 19

20 NYHEDSbladet Psykiatriklubben afholder en Temadag om: Udfordringer og positioner for Psykiatrien 2010 i et udviklende og skabende perspektiv Temadag med inspiration og input fra cand. psych. Benedicte Schilling Torsdag 7. oktober 2010 Kl Detailprogram Benedicte Schilling er cand. psych. klinisk psykolog, specialistgodkendt. Supervisor & træner, forfatter og systemisk efteruddannet både i Danmark og England. Hun er specialist i arbejdet med børn, unge, voksne og familier som er brugere af det sociale og psykiatriske system i Danmark og England. Temaet er: Hvordan håndterer vi forståelsen af normalitet og afvigelse i psykiatrien? Hvordan forholder vi os til de tilgange, tankegange og metoder, som for tiden udgør fundamentet for psykiatrien som et kerne-velfærdstilbud? Vi vil også udforske, hvordan vi kan bane vej for en praksisbaseret evidens i psykiatrien i hverdagen. 20

21 April 2010 Fokus for udfordringerne på dagen vil være temaer som: Hvad kendetegner psykiatrien som organisation, arbejdsplads og kultur i 2010? Tilgangene, metoderne og succeskriterierne for vores arbejde, og hvordan passer de med vores egen opfattelse som fagpersoner af vores faglige identitet og integritet? Hvordan tilpasser vi vores professionelle identiet, så den passer med de udfordringer vi møder i hverdagen, så vi bevarer vores glæde ved arbejdet? Hvordan forholder vi os til forståelser af normalitet og afvigelse i psykiatrien, herunder diagnoser og forståelsen af behandling, sådan at vi kan udføre vores opgaver optimalt? Hvordan positionerer vi os hensigtsmæssigt og opmuntrende til patienter, pårørende, kolleger og samarbejdsparter, så de føler sig respektfuldt og konstruktivt set og mødt af os? Hvordan og med hvilke mål samarbejder vi strategisk og ressourceorienteret med patienterne omkring deres psykiatriske problematikker? Hvordan undersøger vi, om det vi gør er godt nok og gør en positiv forskel for patienterne? Hvordan styrker vi vores egen faglige selforståelse og følelse af kompetence i hverdagens arbejde? Der vil blive taget udgangspunkt i den viden, som vi har opbygget gennem årene. Kurset er gratis for social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer der vil dog ikke blive ydet daglønstab. Vi anbefaler at I søger tjenstefri med løn Tilmelding: (med samme oplysninger som på slip bagest i bladet) eller send slippen. Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget. Deadline for tilmelding er den 1. september 2010 Sted: Temadagen afholdes i Festsalen på psykriatrisk hospital Skovagervej Risskov 21

22 NYHEDSbladet Social- og sundhedsassistentklubben indbyder til konference den oktober 2010 på Hørning Kro og Hotel Social- og sundhedsassistentklubben har igennem længere tid fået flere og flere henvendelser fra vores medlemmer om at vores arbejdsvilkår er ændret markant. Derfor har vi i social- og sundhedsassistentklubben besluttet os for at undersøge årsagerne. Er der et øget arbejdspres i sundhedsvæsnet? hvis ja hvad er så årsagen? De arbejdsvilkår der er på arbejdspladserne har de sammenhæng med den måde vores samfund er skruet sammen på? Er Systemet årsagen til at vores arbejdsvilkår har ændret sig? Til at besvare mange af de spørgsmål har vi inviteret Konsulent i FOA Århus Jan Helbak Social- og sundhedssektorformand i FOA Karen Stæhr og afdelingsformand i FOA Århus Kirsten Normann Andersen til at hjælpe os med at analysere vores hverdag og samfund så vi kan få et overblik over hvad det er der sker og hvordan vi kan reagere på de vilkår vi skal arbejde under. Det nærmere program vil komme i næste blad reserver datoerne hvis det har interesse. Der er dobbeltværelser til overnatning og socialt samvær om aftenen. Det er gratis for betalende medlemmer af klubben. Der ydes ikke daglønstab. Tilmelding: Deadline: (med samme oplysninger som på slip bagest i bladet) eller send slippen. Antal deltagere er max. 80. Ved mere end 80 tilmeldte, vil der ske lodtrækning. Den 19. september 22

23 April 2010 Smerteobservationer af mennesker med demens En overset problemstilling i Danmark Hvordan kan man identificere smerter hos Demente? Klubben afholder kurserne i samarbejde med de øvrige sundhedsfaglige klubber Baggrunden for kurset Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, som er forbundet med aktuel eller truende vævsbeskadigelse eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan beskadigelse. Smerte er hvad patienten eller beboeren siger Hvad gør vi så, når beboeren ikke siger noget? Hvad skal vi så tro på? Hvis vi spørger beboeren om han har ondt, så siger han ikke noget. Eller måske siger han nej. Har han så ondt alligevel? Er det bare noget vi tror han har? Skal vi gætte på, at han måske har ondt? Smerter er invaliderende. Vi ved det jo fra os selv. Blot hovedpine er jo en forbandet tilstand, der gør, at vi har svært ved at fungere, som vi plejer. Vi mister lysten til at lave noget. Vil bare være i fred. Bliver i dårligt humør. Vrisser af vore nærmeste. Aflyser aftaler. Isolerer os. Går måske i seng. Internationale undersøgelser viser, at 83 % af samtlige plejehjemsbeboere dvs. både demente og ikke-demente oplever regelmæssig smerte i én eller anden grad. Internationale undersøgelser viser også, at ikke-demente får 3 gange mere smertestillende medicin end de demente gør. Betyder det så, at demenssygdom beskytter mod smerter? Er demenssygdom smertelindrende? Eller har demente ikke nær så mange smerter som ikke-demente? Lige som du og jeg har de demente selvfølgelig også smerter. De har lige så mange plager og smerter som alle andre mennesker. De har smerter fra gamle traumer. Smerter fra gamle slidte led og knogler. Smerter fra ømme muskler. I det hele taget smerter fra en gammel krop plaget af knogleskørhed, slidgigt og almindelig ælde og forfald. 23

24 NYHEDSbladet Hvordan kan vi blive bedre til at observere og genkende smerter hos mennesker, der ikke udtrykker smerte verbalt? Formål At mennesker med demenssygdom smertelindres i forhold til at kunne bevare livskvalitet. Mål 1. At alle medarbejdere/faggrupper lærer at observere og genkende smerteadfærd hos demente 2. At alle medarbejdere/faggrupper lærer at bruge smerteobservationsskemaet MAI-10. Metode Undervisningen tager udgangspunkt i Afdelingsoverlæge Bettina Husebø s smerteobser-vationsskema, som underviseren har oversat til dansk. Skemaet er afprøvet og implementeret på Holmegårdsparken og vil blive introduceret til kursusdeltagerne med henblik på implementering i egen organisation. Program 1. Hvad er smerteadfærd? 2. Kan jeg måle og forstå en anden persons smerte? 3. Hvordan bruger jeg MAI-10 skemaet? 4. Hvordan implementerer jeg skemaet i egen organisation? Kurset afholdes den 25. oktober og har en varighed på tre timer. De afholdes formmiddag og eftermiddag. Du kan vælge enten. 1. kl kl Deadline Sted Tilmelding Den 15. oktober. Kurset er gratis for betalende medlemmer af klubben. Der ydes ikke daglønstab, men du kan søge din arbejdsgiver om tjenestefri med løn. Der er plads til 100 deltagere på hvert hold. Kurset afholdes denne gang i Festsalen på psykiatrisk hospital Skovagervej 2, 8240 Risskov (med samme oplysninger som på slip bagest i bladet) eller send slippen. Eller på telefonnummer eller

25 April 2010 Kursus i sundhedspædagogik Formålet med kurset er at styrke og udvikle medlemmernes evne til at arbejde målrettet med sundhedspædagogiske problemstillinger. Målet er at deltagerne: opnår kendskab til en bred vifte af sundhedspædagogiske teorier, f. eks. teori om sundhedsantagelser, forandringsstadier og social læring træner sundhedspædagogiske teorier i praksis fx i den motiverende samtale bliver opmærksomme på vigtigheden af, at målrette kommunikationen til konkrete målgrupper og lave målgruppeanalyse Undervisningen vil blive tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, herunder optagelse på video, gruppe og individuel feedback. Der skal beregnes forberedelsestid mellem kursusaftenerne. Kursusforløb: 1. tirsdag den 26. oktober kl tirsdag den 2. november kl tirsdag den 9. november kl Sted: FOA s lokaler. Chr. X vej 56-58, 8260 Viby J. Undervisere: Lene Dørfler, leder af sundhedsfremme og forebyggelse i Silkeborg Kommune Helle Terkildsen, projektleder, sundhedsfremme og forebyggelse, Aarhus Universitet Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben, øvrige skal ansøge igennem egen klub. Der serveres et let aftensmåltid. Tilmelding til: Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. (Husk at skrive alle oplysning på også hvis I sender en mail) Deadline for tilmelding er den 15. oktober 2010 Antal deltagere: Max.16 og minimum 10 personer. Du hører kun fra klubben hvis du IKKE er optaget på kurset. 25

26 NYHEDSbladet Tilmelding til... Sæt Kryds Kursus i smertebehandling Den 28. april 2010 Tilmelding senest den 23. apr Mærk kuverten: Smertebehandling Kursus: Den 7. september 2010 Når vreden kommer til udtryk Mærk kuverten: Tilmelding senest den 1. sep Når vreden kommer til udtryk Temadag: Normalitet Den 7. oktober 2010 Tilmelding senest den 1. sep Mærk kuverten: Temadag i psykiatrien Konference om arbejdsvilkår Den 7-8. oktober 2010 Tilmelding senest den 19. sep Mærk kuverten: Konference Kursus i Smerteobservationer Den 25. oktober 2010 af mennesker med demens Mærk kuverten: Tilmelding senest den 15. okt Smerteobservationer Kursus i sundhedspædagogik Den 26. oktober 2010 Tilmelding senest den 15. okt Mærk kuverten: Sundhedspædagogik Hvis du er uheldig og må melde afbud til et kursus, kan du gøre klubben og dine kolleger en stor tjeneste, ved at melde afbud i god tid. Der er ofte ventelister, og så kan en anden nå at få din plads. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. Navn Cpr: Adresse Arbejdsplads Fagruppe Mailadresse 26 Telefon

27 April 2010 Klubbestyrelsen Formand Annie Schacht Har orlov fra Region midt Næstformand Britta Bertel Har orlov fra Århus Kommune Bestyrelsesmedlem Ninna Knudsen Tillidsrepræsentant Region midt Bestyrelsesmedlem Jytte Dylmer Fællestillidsrepræsentant suppleant i Århus Kommune Bestyrelsesmedlem Loni Bjerre Tillidsrepræsentant Århus Kommune 27

28 Afsender: Social- og sundhedsassistentklubben, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J Adressen: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X vej Viby J Hjemmeside Telefon og Annie Schacht og Britta Bertel og Åbningstider: Mandag til onsdag Torsdag OBS: Klubben holder lukket... Den første torsdag i måneden på grund af bestyrelsesmøde. Uge 29 pga. ferie.

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen... 3 Gæstebud ved Karen Sthær... 5 Foa-Ungdom... 7 Nyt fra Århus kommunen... 9 Konkurrence: Sudoko...

Læs mere

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Det er frivilligt............................................. 3 Kommende begivendheder.........................................

Læs mere

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER September 2011 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi gør en forskel............................................ 3 Gæstebud: Den dybe tallerken skal

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder For meget forlangt?... 3 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever... 5 Nye udfordringer

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 2 - APRIL 2010 Som sædvanlig foregik den årlige generalforsamling den 10. marts i en god stemning. Her ses nogle af de fremmødte.

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER NR. 1 2015 OMKREDS H 01 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Styring i sundhedsvæsenet SKADELIGE NATTEVAGTER MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS OmKreds H NR. 1/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Retspsykiatrisk afdeling udvider igen! Læs mere på side 16. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Retspsykiatrisk afdeling udvider igen! Læs mere på side 16. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 -JANUAR 2009 Retspsykiatrisk afdeling udvider igen! Læs mere på side 16. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober Vingefanget

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 -JANUAR 2010 Sidoine, vores dejlige sponsorbarn i Børnefonden. Læs om hende på siderne 12 og 13. Støt Børnefonden. Udkommer i månederne

Læs mere

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Brugerstyrede senge i psykatrien 20 Akutsygepleje i kommunerne 8 Af kredsformand Jytte Wester Fagligheden skal prioriteres DSR NORD Magasin for medlemmer

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG NR. 4 2014 OMKREDS H 04 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Spot på løn og arbejdstid GENERALFORSAMLING OG SYGEPLEJERSKEPRIS DEN INVOLVERENDE STUEGANG OmKreds H NR. 4/2014 7. årgang

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART NR. 2 2015 OMKREDS H 02 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Samarbejde og inddragelse SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE OmKreds H NR. 2/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

NYHEDSBREV 4. DemensKoordinatorer i DanmarK. Sammen bliver vi stærkere. December 2013. Den 11. december 2013 blev en vigtig mærkedag

NYHEDSBREV 4. DemensKoordinatorer i DanmarK. Sammen bliver vi stærkere. December 2013. Den 11. december 2013 blev en vigtig mærkedag NYHEDSBREV 4 17. årgang December 2013 DemensKoordinatorer i DanmarK Sammen bliver vi stærkere Den 11. december 2013 blev en vigtig mærkedag for demensindsatsen. Den dag mødtes sundhedsministre fra G8-

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club.

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME 12 I DETTE NUMMER: 6 En oplevelse for livet 16 Journal Club 20 Jobsøgning EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10

Læs mere

Konflikten her og nu. Hospice Sydvestjylland. SIR s arbejde bliver anerkendt

Konflikten her og nu. Hospice Sydvestjylland. SIR s arbejde bliver anerkendt Konflikten her og nu Hospice Sydvestjylland SIR s arbejde bliver anerkendt DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2008 MAJ 2. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK KOLOFON Kreds Syddanmark DSR Kreds Syddanmark

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

LEDERE SKAL BYGGE BRO MELLEM SEKTORER

LEDERE SKAL BYGGE BRO MELLEM SEKTORER NR. 1 MAR. 2012 Chefsygeplejersken Tema om anerkendelse KOMMER DU UD OVER RAMPEN? HØJ KVALITET TRIMMER DET ENGELSKE SUNDHEDSVÆSEN UNDGÅ KOKS, NÅR PATIENTEN SKAL FLYTTES LEDERE SKAL BYGGE BRO MELLEM SEKTORER

Læs mere

Pause... 18 Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer.

Pause... 18 Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer. Nr. 4 2009 Pause... Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning Afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 8 Vi lærer af dilemmaer 12 Nysgerrighed er min

Læs mere

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen Inklusion i de danske folkeskoler Side 8-9 Svømning og ADHD Side 17 Seksualitet på skemaet Side 30-31 Morten Benjamins Room with a view Side 4-5 Vild & Stille på Viby

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere