KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER"

Transkript

1 August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

2 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering? Kommende begivenheder Glaspigen Vi skal prale lidt mere SUDOKU Selvvalgte kurser CAFÉ-eftermiddage: Utilsigtede hændelser i kommunen Danser med døden Kursus i osteporose NADA (øreakupunktur) Orientering fra klubben Tilmeldingskupon Klubbestyrelsen NY HJEMMESIDE" SE SIDE 7 Deadline for det næste nyhedsblad er den 6. oktober 2014 Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Solvej Skærbæk, Kirsten Mikkelsen, Loni Bjerre, Helle Kurup og Jytte Dylmer Forsidefoto: Tryk: Oplag: freeimages.com WERKs Gra iske Hus a s, Aarhus eksemplar

3 AUGUST ER VI BLEVET KLOGERE AF PRIVATISERING? Byrådet i Århus skal efter sommerferien tage stilling til et forslag om udlicitering af Plejehjemmet Bøgeskovhus og eventuelt den tilhørende hjemmepleje. Sundhed og Omsorgsrådmanden begrunder forslaget med et ønske om at lære af de private. Men man kan undre sig over, hvad rådmanden mener, at vi kan lære af de private, som vi ikke allerede har haft lejlighed til at lære af de mange private irmaer, som allerede opererer i ældreområdet? Hvis man spørger en offentligt ansat socialog sundhedsassistent og en privat ansat social- og sundhedsassistent om deres arbejds opgaver, så får man som hovedregel stort set de samme svar. Det er beretninger om, at der er travlt, at der er brug for mere tid til at løse de mange opgaver kvali iceret, at der er brug for en ekstra indsats på en række områder, hvis man skal give ældre en værdig alderdom. Dagligdagen er i det store og hele organiseret på den samme måde. Kun på et område adskiller det offentlige sig fra det private: De private virksomheder har, som hovedregel langt færre ledere og konsulenter ikke på det helt nære plan men på de overordnede planer. Men netop de overordnede ledelseslag er ikke en del af udbuddet. Mit bedste bud er derfor, at vi næppe vil opleve de store forskelle på præmisserne eller på det arbejde der skal udføres. Når jeg alligevel mener, at vi skal ofre forslaget særlig opmærksomhed, så skal det ses i lyset af, at udlicitering i sig selv er en ret bekostelig affære. Og privatisering vil næppe reducere antallet af ledere og konsulenter i det offentlige snarere tvært imod. Dels skal der bruges uanede ressourcer på udarbejdelsen af udbudsmateriale og der skal i de efterfølgende år bruges rigtig mange ressourcer på at kontrollere, at den eventuelle private virksomhed lever op til en given kontrakt. Det er ressourcer, som vi i høj grad kunne bruge langt bedre til gavn for borgerne og til gavn for et ekstremt presset arbejdsmiljø. Men også samarbejdet lider skade af udlicitering / privatisering. De private virksomheder har den fordel, at de alene behøver at tage sig af de opgaver, som de har budt på. I ældreplejen oplever de offentlige ansatte social- og sundhedsassistenter eksempelvis at de ud over de opgaver der står på den daglige køreplan også skal tage sig af en række sygeplejefaglige opgaver. Men da de sygeplejefaglige opgaver ikke er en del af frit valg i ældreplejen, så skal de privatansatte kolleger ikke løse den slags opgaver.

4 4 NYHEDSbladet Opgaverne løses i stedet af hjemmesygeplejen. Det er bestemt ikke særligt rationelt. I det hele taget tager vi bedst vare på den ældre, den handicappede eller den syge, hvis vi sørger for, at færrest muligt kommer i det samme hjem. Det sparer også tid til kørsel m.v. når den samme person kan løse lest mulige opgaver. Men også på en række andre områder, er der plads til at overveje, om ressourcerne er anvendt rationelt. Måske behøver man ikke en selvstændig velfærdsteknologisk afdeling i Sundhed og Omsorg, når man samtidig har Danmarks Tekniske universitet til, at tage sig af den samme type opgaver. Måske behøver man ikke sine egne uddannelses- og udviklingsafdelinger. Måske kan man klare sig med færre ledelseslag og måske Jeg tror faktisk, at mange social- og sundhedsassistenter har mange ideer til, hvor kommunen kan spare på ressourcerne for til gengæld, at bruge de nødvendige ressourcer på de borgere, som kommunen jo ret beset er til for. Jeg håber, at vores kolleger både i ældreplejen, på voksen- og handicapområdet, i psykiatrien og på sygehusene vil bidrage med ideer til, hvordan vi bedst bruger ressourcerne i den offentlige sektor. Og jeg håber, at vi sammen kan sætte kvaliteten på dagsordenen hen over sommeren og i det kommende efterår. Men først fortsat sol og sommer til alle. God sommer Annie Schacht Formand FØLG OS PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN I AARHUS

5 AUGUST KOMMENDE BEGIVENHEDER I SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN I 2014 SÆT X I KALENDEREN ALLEREDE NU! Den 28. august kl Der a holdes kursus i Osteoporose ved overlæge Eva Ebbehøj, i FOA Århus lokaler. Tilmelding senest 20. august Der a holdes CAFÉ-eftermiddag for social- og sundheds- assistentklubbens medlemmer i FOA Århus lokaler. TEMA: Utilsigtede hændelser i kommunen Den 24. september kl Tilmelding senest 19. september 2014 Den 20. oktober kl Der a holdes foredrag ved John Madsen "DANSER MED DØDEN" Tilmelding senest 16. oktober 2014 Den 29. oktober kl Der a holdes foredrag ved Karin Dyhr om bogen "GLASPIGEN" Tilmelding senest 24. oktober 2014 Den 19. november Der a holdes Julehygge

6 6 NYHEDSbladet SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN INVITERER DIG TIL AT MØDE FORFATTEREN AF BOGEN "GLASPIGEN" DOKUMENTARROMAN af Karin Dyhr Som barn påvirkedes Ida af faderens seksuelle overgreb, men ingen reagerede. Som voksen bryder hun sammen, og mange år går med indlæggelser på psykiatriske afdelinger, inden hun med terapi og jernvilje får en rimelig hverdag. Glaspigen er en usædvanlig beretning. En beretning som handler om en uhyggelig og trist historie, der er ikke fokus på incesten, men det handler om, hvad overgreb gør ved et menneske, og hvordan man kommer tilbage til livet som et helt og komplet menneske. Glaspigen viser nogle ufattelige ressourcer, som vi alle kan lære af. TIDSPUNKT Den 29. oktober 2014 kl STED FOA Århus Chr. X Vej Viby J TILMELDING Via ww.assistentklubben.dk, sms eller Sidste frist for tilmelding er den 24. oktober 2014 Der serveres kaffe / te med brød og frugt

7 AUGUST TJEK JÆVNLIGT SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT KLUBBENS HJEMMESIDE DET ER HER KLUBBEN MED KORT VARSEL KAN UDSENDE MEDDELELSER TIL JER

8 8 NYHEDSbladet VI SKAL PRALE LIDT MERE Af Kirsten Normann Andersen, Afdelingsformand FOA Århus Hver eneste arbejdsdag i sundhedssektoren byder på sine egne små og store sejre. Alligevel hører offentligheden oftest om problemerne. Men vores egne små som store hverdagsmirakler fortjener ikke blot opmærksomhed de kan også være med til at udbrede kendskabet til social- og sundhedsuddannelserne. Men ikke mindst kan mere fokus på de små og store sejre også både skærpe vores egen opmærksomhed på kvalitet og det kan forøge arbejdsglæden. TEORI ER IKKE ALTID PRAKSIS I takt med, at en række sundhedsområder er blevet sat på formel, med kvalitetsstandarder, som beskriver hvad der skal gøres i en given situation og med visitation, hvor eksterne konsulenter de inerer den pleje og behandling, som borgeren kan tilkomme, så er vores faglige diskussioner også blevet mere lydløse. Og mens konsulenter overtager rollen som eksperter på vores fagområde, så opfattes vi mere og mere som robotter, som gør det, som vi får besked på. Jeg er næppe den eneste, som ofte har undret mig over nye projekter, som i bedste fald var gammel vin på nye lasker. Rehabilitering er et eksempel på sådan et projekt. Siden jeg blev uddannet for snart 30 år siden, har hjælp til selvhjælp været udgangspunkt, for pleje og behandling af borgerne. Hvordan går det så til, at akademiske konsulenter i kommunerne formår, at få rehabilitering til at fremstå som et nyt og banebrydende projekt? Men ikke mindst hvordan får vi sat fokus på, at vi dagligt opnår langt lere resultater, end den formelle rehabilitering nogen sinde vil formå at beskrive? VI GØR EN FORSKEL Fakta er, at vi i dagligdagen reelt kompenserer for mange af de behov, som diverse visitationer og kvalitetsstandarder aldrig vil formå at beskrive. Fakta er, at hvis vi alene gjorde det, som standarderne foreskriver, så ville det være omsorgssvigt overfor borgerne. Jo vel har vi tavshedspligt, og den kan forhindre, at vi fortæller alt hvad vi ved, men på arbejdspladsen kan vi sagtens tale med hinanden om vores succes. Og i anonymiseret form, kan vi også i mere generelle vendinger fortælle om, hvad der ofte skal til, hvis vi skal lykkes med vores arbejde. Som når det lykkes, at inde ud af, hvad der kan vække appetitten hos den småt spisende patient. Eller når det lykkes at få helet et genstridigt sår. Eller når vi lærer at kommunikerer med patienten, som på grund af afasi eller demens har mistet sproget. Eller når vi opdager behandlingskrævende lidelser, via vores daglige observationer. Eller når den daglige pleje og omsorg resulterer i velvære for de svageste borgere.

9 AUGUST Når vi selv begynder at fokusere på vores resultater store som små så bliver vi ikke kun mere bevidste om værdien af det arbejde vi udfører. Vi bliver i stand til at forklare, hvorfor standarder og visitationer aldrig giver et retvisende billede af borgernes behov og derfor i bedste fald er over lødige. Vi bliver i stand til at forklare, hvordan vi hver eneste dag søger at hjælpe borgere til at hjælpe sig selv. Vi bliver i stand til at forklare, hvordan kontinuitet og et godt kendskab til borgeren / patienten gør den helt store forskel på den behandling og pleje, som vi yder. VI SKAL TAGE FAGET TILBAGE De leste borgere krydser ingre for, at de aldrig får brug for sygehusene eller ældreplejen. Og mange klarer sig faktisk også det meste af livet uden pleje og / eller behandling. Og hovedreglen er, at den borger, som søger hjælp, ofte har brug for hjælp, enten fysisk eller psykisk. Jeg mødte for nogle år siden en ældre patient, som netop var blevet udskrevet fra sygehuset. Straks lægen havde sagt, at hun skulle hjem, kunne hun pludseligt ikke længere gå med det gangstativ, som hun ellers benyttede. Omfattende undersøgelser gav ikke noget svar på det nye problem. Da en social- og sundhedsassistent ved vagtskifte satte sig hos hende og forklarede, at sygehuset ikke kunne gøre mere for hende, men at hun i stedet ville få tilbudt en a lastningsplads på et plejehjem, hvor hun kunne få træning, så kunne patienten gå igen. Så selv om patienten ikke havde brug for fysisk hjælp, så havde hun stadig brug for hjælp til at håndtere utryghed og angst for udskrivelsen. Det kan synes som en ubetydelig indsats, men for den ældre kvinde var det en vigtig indsats. Men jeg er i tvivl om social- og sundhedsassistenten ik anerkendelse for indsatsen. Til gengæld er jeg ret sikker på, at man i journalen kan læse om alle de undersøgelser, som kvinden blev udsat for først. Jeg ik selv en anstrengt undskyldning for mange år siden, da jeg under protest blev sendt på sygehuset med en beboer, som var faldet ud af hans kørestol. Lederen og sygeplejersken insisterede på, at han havde smerter på grund af faldet. Jeg foreslog imidlertid, at vi først lagde et nyt kateter a demeure, idet han om natten selv havde seponeret det han havde tidligere. Beboeren havde ikke noget sprog, men han greb min hånd og ville ikke give slip igen, mens han så godt han nu kunne forsøgte at bekræfte mit forslag. Men janteloven er ikke skrevet forgæves, så jeg tog med på sygehuset, hvor jeg forklarede, at beboeren var faldet ud af kørestolen, og min leder mente, at skulderen skulle røntgenfotograferes men at beboeren i øvrigt havde seponeret sit kateter om natten, og jeg ville foreslå, at vi skyndte os at få lagt et nyt. Og jeg havde jo ret så en fyldt urinpose senere, så kunne vi tage hjem igen men en synligt lettet beboer. Jo det var da godt set, sagde min leder. Men et par uger efter kunne jeg konstatere, at det ledige job, som jeg havde søgt var blevet givet til en anden. Derfor ved jeg også, af egen erfaring, at det ikke er omkostningsfrit at blande sig, men jeg synes alligevel vi skylder borgerne og vores faglighed at gøre det.

10 10 NYHEDSbladet De faglærte murere ophører jo heller ikke med at kritisere et elendigt byggeri blot fordi eksperterne søger at fremstille det som unikt? I det mindste kan man i bogen kloge hænder læse, hvordan Mattias Tesfaye kritiserer det berømte 8-tal på Amager sønder og sammen, skønt arkitekterne har vundet ine priser for byggeriet. Men de rigtige tegninger er intet værd, hvis håndværket ikke er i orden. Et godt håndværk er også forudsætningen for de gode resultater på vores fagområde. Lad også os tage vores fag tilbage. Det kan vi, hvis vi tager bladet fra munden og bidrager med rigtige løsninger på rigtige menneskers problemer. Lad os samle vores mange fælles erfaringer, som med al ønskelig tydelighed viser, at vi både kan højne kvaliteten, borgernes livskvalitet og vores arbejdsglæde, hvis vi benytter de rigtige løsninger. Og lur mig om der ikke også vil være en samfundsøkonomisk gevinst hvis vi formår at få ledere og folkevalgte til at lytte mere til social- og sundhedspersonalet. VINDERNE AF SUDOKUKONKURRENCEN FRA APRIL-NUMMERET ER: Janette Gerstenberger Anne Marie Ilsøe Lone Ø Kristensen VI ØNSKER TILLYKKE Gevinsten kan a hentes i klubben i åbningstiden. SUDOKU Sæt din logik på prøve med dette spil, der har taget verden med storm! Hver række, søjle og 3x3 kasse skal indeholde alle tal fra 1-9. Der er på forhånd placeret nogle af tallene i Sudoku-opgaven og man skal så ved hjælp af logisk tankegang og ræsonnement prøve at regne ud, hvilke tal de øvrige felter skal indeholde. Der kræves ingen særlige matematiske evner for at kunne løse en Sudoku. Deadline for sudoku løsning er den 6. oktober 2014, herefter vil der ske lodtrækning. God fornøjelse.

11 AUGUST Navn: Adresse: Sendes til: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X s Vej Viby J Senest den 6. oktober 2014.

12 12 NYHEDSbladet SELVVALGTE KURSER MÅLGRUPPE Betalende medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben. Målet er at yde tilskud til medlemmer af klubben til selvvalgte kurser, uddannelser, workshops, temadage, studieture og konferencer, samt andre udviklingstiltag for medlemmerne. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af kursusudgifter, køb af bøger og materialer til kurset og transport. Der kan ikke bevilges til kurser og andet hvor arbejdsgiveren, FOA eller klubben i forvejen dækker kursusudgift, udgift til materialer eller transport. Du har mulighed for at søge op til kr. pr. år. Det er først-til-mølle princippet der gælder. Klubben afsætter kr. pr. år til formålet. Husk at medsende kvittering, bankoplysninger, CPR-nummer og en begrundelse for ansøgningen. Hvis du synes det kursus du har deltaget i, er relevant for andre medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben, modtager klubben gerne et indlæg til bladet med en kort beskrivelse af dit udbytte. OBS! MEDLEMMER AF FOA-PSYKIATRI: Er du medlem af FOA psykiatri, skal du søge om tilskud der igennem. OBS! Der må påregnes en behandlingstid på op til en måned fra modtagelse af ansøgningen i klubben. HEJSA HAR DU HUSKET AT HENTE DIN NYE TASKE. TASKEN ER GRATIS FOR ALLE KLUBBENS MEDLEMMER. Venlig hilsen Klubbestyrelsen

13 AUGUST CAFÉ-EFTERMIDDAG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBENS MEDLEMMER TEMA: UTILSIGTEDE HÆNDELSER I KOMMUNEN TID OG STED Torsdag den 24. september 2014 kl i FOA Århus lokaler. Er du også i tvivl eller har du bare lyst til at mødes med kollegerne og få en god drøftelse om 'utilsigtede hændelser' i almindelighed er du/i meget velkommen til at deltage. Nedenstående er de mest almindelig stillede spørgsmål fra klubbens medlemmer. Hvad sker der når jeg indberetter en utilsigtet hændelse? Kan jeg indberette en utilsigtet hændelse anonymt? Hvad skal indberetningerne gøre godt for? Kan jeg blive indkaldt til en tjenestelig samtale med ledelsen? Hvilke rettigheder har jeg? Kan jeg miste min autorisation hvis jeg laver en utilsigtet hændelse? TILMELDING Nødvendig af hensyn til forplejning. Du kan tilmelde dig via mail eller SMS tlf senest den. 19. september 2014

14 14 NYHEDSbladet John Madsen DANSER MED DØDEN FOREDRAG MED JOHN MADSEN Når en nær slægtning får en livstruende sygdom, så er det på tide at danse med døden. Det vil sige, at man får et forhold til døden, mens tid er og forener sig med, at døden er en del af livet. En åbenhjertig historie om et halvt år, hvor min kone Solvejg gik fra at være rask til at dø af cancer. Hvad stiller man op? Dette er et brugsforedrag, om hvad man kan gøre, og hvordan man kommer videre i sit liv, og hvordan det at leve med en døende kan være livfuldt og nært. TIDSPUNKT Den. 20. oktober 2014 kl STED TILMELDING FOA Århus Chr X Vej Viby J Hjemmesiden eller SMS eller Sidste frist for tilmelding er den 16. oktober 2014 Der serveres kaffe / te med brød og frugt

15 AUGUST KURSUS I OSTEOPOROSE TIDSPUNKT Den 28. august kl FORMÅL At social- og sundhedsassistenter får opdateret den sidste nye viden om sygdommen. Kursus omhandler blandt andet: fysiologi og patofysiolgi udredning/undersøgelser forebyggelse behandling smertebehandling UNDERVISER Overlæge Eva Ebbehøj, Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Kurset er gratis for betalende medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben. Der udstedes kursusbevis. TILMELDING hjemmesiden eller på SMS Sidste frist for tilmelding er den 20. august Skulle du blive forhindret i at deltage, venligst kontakt da klubben og afmeld så en kollega eventuelt ka n få din plads. Kurset a holdes i FOA Århus Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget på kurset. Der serveres kaffe/te med brød og frugt

16 16 NYHEDSbladet SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN NADA (ØREAKUPUNKTUR) NU ER DER 225 MEDLEMMER SOM ER UDDANNET NADA-BEHANDLER IGENNEM SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN At social- og sundhedsassistenterne er uddannede NADA behandlere har vist sig at være en kæmpe succes. Der er allerede mange borgere og patienter som har haft gavn af behandlingen, social- og sundhedsassistenteleverne bliver tilbudt behandling med NADA akupunktur, for at a hjælpe eksamensangst, to behandlinger et par dage før eksamen er som regel nok. Det er ikke kun eksamensangst NADA behandlingen viser sig at have en positiv effekt på, men også angst, uro, stress, forhøjet blodtryk, rygestop, depressioner, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, vrede m.m. Overvejer du at tage uddannelsen, så kontakt klubben og få informationer om hvordan du kommer i gang. NADA er en akupunkturform som giver ro, mindsker stress og forbedre koncentrationsevnen. Behandlingen er derfor velegnet, hvis man er meget nervøs før eksamen. Behandlingen udføres med 5 tynde engangsnåle i hvert øre. For at få den bedste effekt, skal man helst have to behandlinger. Som medlem af social- og sundhedsassistentklubben, kan du også igennem klubben uddanne dig til NADA behandle.

17 AUGUST SOMMEREN GÅR PÅ HÆLD... ORIENTERING FRA KLUBBEN På den ordinære Generalforsamling den 19. november 2013 blev det besluttet at a holde generalforsamlingen første kvartal i året, derfor er der ingen indkaldelse til generalforsamlingen i dette her blad. Generalforsamlingen vil blive a holdt i marts måned 2015 JULEHYGGEN Bliver a holdt den 19. november 2014, så sæt allerede kryds i kalenderen nu. Invitationen kommer med i det næste blad, som udkommer primo november Venlig hilsen Klubbestyrelsen

18 18 NYHEDSbladet TILMELDING TIL... SÆT KRYDS Kursus i osteoporose Tidspunkt Tilmelding senest den 20. august 2014 Den 28. august 2014 CAFÉ-eftermiddag: Utilsigtede hændelser i kommunen Tidspunkt Tilmelding senest den 19. september 2014 Den 24. september 2014 FOREDRAG: DANSER MED DØDEN Tidspunkt Tilmelding senest den 16. oktober 2014 Den 20. oktober 2014 Foredrag: GLASPIGEN Tidspunkt Tilmelding senest den 24. oktober 2014 Den 29. oktober 2014 Hvis du er uheldig og må melde a bud til et kursus, kan du gøre klubben og dine kolleger en stor tjeneste, ved at melde a bud i god tid. Der er ofte ventelister, og så kan en anden nå at få din plads. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. Navn Cpr: Adresse Arbejdsplads Fagruppe Mailadresse Telefon

19 AUGUST KLUBBESTYRELSEN Formand Annie Schacht Region Midt Næstformand Helle Kurup Social- og sundhedsassistent Bestyrelsesmedlem Jytte Dylmer Aarhus Kommune Næstformand i Social- og sundhedssektoren i FOA Århus Bestyrelsesmedlem Loni Bjerre Aarhus Kommune Bestyrelsesmedlem Solvej Skærbæk Region Midt Bestyrelsesmedlem Kirsten Mikkelsen Region Midt

20 Afsender: Social- og sundhedsassistentklubben, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J Adressen: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X s Vej Viby J Hjemmeside Telefon og Annie Schacht og Åbningstider: Mandag til onsdag Torsdag Klubben holder lukket Den første torsdag i måneden på grund af bestyrelsesmøde Ferielukket i uge 42.

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering........................ 3 Kære kollega idéer til overenskomstforhandlinger................

Læs mere

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Det er frivilligt............................................. 3 Kommende begivendheder.........................................

Læs mere

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Livsfarlig ledelse........................................... 3 Arbejder du ved en praktiserende læge?............................

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder For meget forlangt?... 3 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever... 5 Nye udfordringer

Læs mere

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER September 2011 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi gør en forskel............................................ 3 Gæstebud: Den dybe tallerken skal

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2010 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse LEDEREN: Med mennesker er intet sikkert............................. 3 Regionale FOA-medlemmer ud af KTO..............................

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2007 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder...3 Gæstebud Bent Hansen...5 Separation og skilsmisse...8 Bioanalytikere social og sundhedsassistenter...10

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

April 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Overenskomst 2013....................................... 3 Konference på Skanderborghus.....................................

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen... 3 Gæstebud ved Karen Sthær... 5 Foa-Ungdom... 7 Nyt fra Århus kommunen... 9 Konkurrence: Sudoko...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat PRÆSENTATION Hvem er jeg. Sygeplejestuderende i Horsens på modul 5. INDLEDNING Nu vil vi forsøge at give vores bud på hvad sygepleje er i dag, og hvad

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland Dette er et kursuskatalog, hvor du kan finde en oversigt over de kursustilbud og temadage som Kreds Midtjylland samt DSA har sat i gang i forbindelse med aktiviteter til ledige sygeplejersker. Vi håber

Læs mere

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst Det handler om angst Børn og unge med angst - tirsdag d. 20 august kl. 19.00* Angstlidelser hos børn og unge er udbredte og udgør et seriøst problem. Er du forældre til et barn/en ung med angst, kan du

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-4 Foredag/temamøder 5-6 Motion 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Maj 2008 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen: Juhu... det' os............................................ 3 Optakten til vores overenskomst har været

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger Døds kvalitet - et spørgsmål om ressourcer og holdninger Døden på plejehjem - en undersøgelse gennemført af Landsforeningen Liv&Død Resultater, konklusioner og holdninger November 2006 Metode og gennemførelse

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98 Nyhedsbrev Februar 2010 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Hermed en orientering vedrørende dialogmøde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg d.22. januar, og videns deling med Arbejdstilsynet d.25.januar.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter erfaringer fra 2006 2011 Ingelise Bøggild Gentofte Kommune Baggrund 2005 Kommunalt ønske om at kvalificere den palliative indsats Mål at tilbyde

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere