KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER"

Transkript

1 August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

2 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering? Kommende begivenheder Glaspigen Vi skal prale lidt mere SUDOKU Selvvalgte kurser CAFÉ-eftermiddage: Utilsigtede hændelser i kommunen Danser med døden Kursus i osteporose NADA (øreakupunktur) Orientering fra klubben Tilmeldingskupon Klubbestyrelsen NY HJEMMESIDE" SE SIDE 7 Deadline for det næste nyhedsblad er den 6. oktober 2014 Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Solvej Skærbæk, Kirsten Mikkelsen, Loni Bjerre, Helle Kurup og Jytte Dylmer Forsidefoto: Tryk: Oplag: freeimages.com WERKs Gra iske Hus a s, Aarhus eksemplar

3 AUGUST ER VI BLEVET KLOGERE AF PRIVATISERING? Byrådet i Århus skal efter sommerferien tage stilling til et forslag om udlicitering af Plejehjemmet Bøgeskovhus og eventuelt den tilhørende hjemmepleje. Sundhed og Omsorgsrådmanden begrunder forslaget med et ønske om at lære af de private. Men man kan undre sig over, hvad rådmanden mener, at vi kan lære af de private, som vi ikke allerede har haft lejlighed til at lære af de mange private irmaer, som allerede opererer i ældreområdet? Hvis man spørger en offentligt ansat socialog sundhedsassistent og en privat ansat social- og sundhedsassistent om deres arbejds opgaver, så får man som hovedregel stort set de samme svar. Det er beretninger om, at der er travlt, at der er brug for mere tid til at løse de mange opgaver kvali iceret, at der er brug for en ekstra indsats på en række områder, hvis man skal give ældre en værdig alderdom. Dagligdagen er i det store og hele organiseret på den samme måde. Kun på et område adskiller det offentlige sig fra det private: De private virksomheder har, som hovedregel langt færre ledere og konsulenter ikke på det helt nære plan men på de overordnede planer. Men netop de overordnede ledelseslag er ikke en del af udbuddet. Mit bedste bud er derfor, at vi næppe vil opleve de store forskelle på præmisserne eller på det arbejde der skal udføres. Når jeg alligevel mener, at vi skal ofre forslaget særlig opmærksomhed, så skal det ses i lyset af, at udlicitering i sig selv er en ret bekostelig affære. Og privatisering vil næppe reducere antallet af ledere og konsulenter i det offentlige snarere tvært imod. Dels skal der bruges uanede ressourcer på udarbejdelsen af udbudsmateriale og der skal i de efterfølgende år bruges rigtig mange ressourcer på at kontrollere, at den eventuelle private virksomhed lever op til en given kontrakt. Det er ressourcer, som vi i høj grad kunne bruge langt bedre til gavn for borgerne og til gavn for et ekstremt presset arbejdsmiljø. Men også samarbejdet lider skade af udlicitering / privatisering. De private virksomheder har den fordel, at de alene behøver at tage sig af de opgaver, som de har budt på. I ældreplejen oplever de offentlige ansatte social- og sundhedsassistenter eksempelvis at de ud over de opgaver der står på den daglige køreplan også skal tage sig af en række sygeplejefaglige opgaver. Men da de sygeplejefaglige opgaver ikke er en del af frit valg i ældreplejen, så skal de privatansatte kolleger ikke løse den slags opgaver.

4 4 NYHEDSbladet Opgaverne løses i stedet af hjemmesygeplejen. Det er bestemt ikke særligt rationelt. I det hele taget tager vi bedst vare på den ældre, den handicappede eller den syge, hvis vi sørger for, at færrest muligt kommer i det samme hjem. Det sparer også tid til kørsel m.v. når den samme person kan løse lest mulige opgaver. Men også på en række andre områder, er der plads til at overveje, om ressourcerne er anvendt rationelt. Måske behøver man ikke en selvstændig velfærdsteknologisk afdeling i Sundhed og Omsorg, når man samtidig har Danmarks Tekniske universitet til, at tage sig af den samme type opgaver. Måske behøver man ikke sine egne uddannelses- og udviklingsafdelinger. Måske kan man klare sig med færre ledelseslag og måske Jeg tror faktisk, at mange social- og sundhedsassistenter har mange ideer til, hvor kommunen kan spare på ressourcerne for til gengæld, at bruge de nødvendige ressourcer på de borgere, som kommunen jo ret beset er til for. Jeg håber, at vores kolleger både i ældreplejen, på voksen- og handicapområdet, i psykiatrien og på sygehusene vil bidrage med ideer til, hvordan vi bedst bruger ressourcerne i den offentlige sektor. Og jeg håber, at vi sammen kan sætte kvaliteten på dagsordenen hen over sommeren og i det kommende efterår. Men først fortsat sol og sommer til alle. God sommer Annie Schacht Formand FØLG OS PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN I AARHUS

5 AUGUST KOMMENDE BEGIVENHEDER I SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN I 2014 SÆT X I KALENDEREN ALLEREDE NU! Den 28. august kl Der a holdes kursus i Osteoporose ved overlæge Eva Ebbehøj, i FOA Århus lokaler. Tilmelding senest 20. august Der a holdes CAFÉ-eftermiddag for social- og sundheds- assistentklubbens medlemmer i FOA Århus lokaler. TEMA: Utilsigtede hændelser i kommunen Den 24. september kl Tilmelding senest 19. september 2014 Den 20. oktober kl Der a holdes foredrag ved John Madsen "DANSER MED DØDEN" Tilmelding senest 16. oktober 2014 Den 29. oktober kl Der a holdes foredrag ved Karin Dyhr om bogen "GLASPIGEN" Tilmelding senest 24. oktober 2014 Den 19. november Der a holdes Julehygge

6 6 NYHEDSbladet SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN INVITERER DIG TIL AT MØDE FORFATTEREN AF BOGEN "GLASPIGEN" DOKUMENTARROMAN af Karin Dyhr Som barn påvirkedes Ida af faderens seksuelle overgreb, men ingen reagerede. Som voksen bryder hun sammen, og mange år går med indlæggelser på psykiatriske afdelinger, inden hun med terapi og jernvilje får en rimelig hverdag. Glaspigen er en usædvanlig beretning. En beretning som handler om en uhyggelig og trist historie, der er ikke fokus på incesten, men det handler om, hvad overgreb gør ved et menneske, og hvordan man kommer tilbage til livet som et helt og komplet menneske. Glaspigen viser nogle ufattelige ressourcer, som vi alle kan lære af. TIDSPUNKT Den 29. oktober 2014 kl STED FOA Århus Chr. X Vej Viby J TILMELDING Via ww.assistentklubben.dk, sms eller Sidste frist for tilmelding er den 24. oktober 2014 Der serveres kaffe / te med brød og frugt

7 AUGUST TJEK JÆVNLIGT SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT KLUBBENS HJEMMESIDE DET ER HER KLUBBEN MED KORT VARSEL KAN UDSENDE MEDDELELSER TIL JER

8 8 NYHEDSbladet VI SKAL PRALE LIDT MERE Af Kirsten Normann Andersen, Afdelingsformand FOA Århus Hver eneste arbejdsdag i sundhedssektoren byder på sine egne små og store sejre. Alligevel hører offentligheden oftest om problemerne. Men vores egne små som store hverdagsmirakler fortjener ikke blot opmærksomhed de kan også være med til at udbrede kendskabet til social- og sundhedsuddannelserne. Men ikke mindst kan mere fokus på de små og store sejre også både skærpe vores egen opmærksomhed på kvalitet og det kan forøge arbejdsglæden. TEORI ER IKKE ALTID PRAKSIS I takt med, at en række sundhedsområder er blevet sat på formel, med kvalitetsstandarder, som beskriver hvad der skal gøres i en given situation og med visitation, hvor eksterne konsulenter de inerer den pleje og behandling, som borgeren kan tilkomme, så er vores faglige diskussioner også blevet mere lydløse. Og mens konsulenter overtager rollen som eksperter på vores fagområde, så opfattes vi mere og mere som robotter, som gør det, som vi får besked på. Jeg er næppe den eneste, som ofte har undret mig over nye projekter, som i bedste fald var gammel vin på nye lasker. Rehabilitering er et eksempel på sådan et projekt. Siden jeg blev uddannet for snart 30 år siden, har hjælp til selvhjælp været udgangspunkt, for pleje og behandling af borgerne. Hvordan går det så til, at akademiske konsulenter i kommunerne formår, at få rehabilitering til at fremstå som et nyt og banebrydende projekt? Men ikke mindst hvordan får vi sat fokus på, at vi dagligt opnår langt lere resultater, end den formelle rehabilitering nogen sinde vil formå at beskrive? VI GØR EN FORSKEL Fakta er, at vi i dagligdagen reelt kompenserer for mange af de behov, som diverse visitationer og kvalitetsstandarder aldrig vil formå at beskrive. Fakta er, at hvis vi alene gjorde det, som standarderne foreskriver, så ville det være omsorgssvigt overfor borgerne. Jo vel har vi tavshedspligt, og den kan forhindre, at vi fortæller alt hvad vi ved, men på arbejdspladsen kan vi sagtens tale med hinanden om vores succes. Og i anonymiseret form, kan vi også i mere generelle vendinger fortælle om, hvad der ofte skal til, hvis vi skal lykkes med vores arbejde. Som når det lykkes, at inde ud af, hvad der kan vække appetitten hos den småt spisende patient. Eller når det lykkes at få helet et genstridigt sår. Eller når vi lærer at kommunikerer med patienten, som på grund af afasi eller demens har mistet sproget. Eller når vi opdager behandlingskrævende lidelser, via vores daglige observationer. Eller når den daglige pleje og omsorg resulterer i velvære for de svageste borgere.

9 AUGUST Når vi selv begynder at fokusere på vores resultater store som små så bliver vi ikke kun mere bevidste om værdien af det arbejde vi udfører. Vi bliver i stand til at forklare, hvorfor standarder og visitationer aldrig giver et retvisende billede af borgernes behov og derfor i bedste fald er over lødige. Vi bliver i stand til at forklare, hvordan vi hver eneste dag søger at hjælpe borgere til at hjælpe sig selv. Vi bliver i stand til at forklare, hvordan kontinuitet og et godt kendskab til borgeren / patienten gør den helt store forskel på den behandling og pleje, som vi yder. VI SKAL TAGE FAGET TILBAGE De leste borgere krydser ingre for, at de aldrig får brug for sygehusene eller ældreplejen. Og mange klarer sig faktisk også det meste af livet uden pleje og / eller behandling. Og hovedreglen er, at den borger, som søger hjælp, ofte har brug for hjælp, enten fysisk eller psykisk. Jeg mødte for nogle år siden en ældre patient, som netop var blevet udskrevet fra sygehuset. Straks lægen havde sagt, at hun skulle hjem, kunne hun pludseligt ikke længere gå med det gangstativ, som hun ellers benyttede. Omfattende undersøgelser gav ikke noget svar på det nye problem. Da en social- og sundhedsassistent ved vagtskifte satte sig hos hende og forklarede, at sygehuset ikke kunne gøre mere for hende, men at hun i stedet ville få tilbudt en a lastningsplads på et plejehjem, hvor hun kunne få træning, så kunne patienten gå igen. Så selv om patienten ikke havde brug for fysisk hjælp, så havde hun stadig brug for hjælp til at håndtere utryghed og angst for udskrivelsen. Det kan synes som en ubetydelig indsats, men for den ældre kvinde var det en vigtig indsats. Men jeg er i tvivl om social- og sundhedsassistenten ik anerkendelse for indsatsen. Til gengæld er jeg ret sikker på, at man i journalen kan læse om alle de undersøgelser, som kvinden blev udsat for først. Jeg ik selv en anstrengt undskyldning for mange år siden, da jeg under protest blev sendt på sygehuset med en beboer, som var faldet ud af hans kørestol. Lederen og sygeplejersken insisterede på, at han havde smerter på grund af faldet. Jeg foreslog imidlertid, at vi først lagde et nyt kateter a demeure, idet han om natten selv havde seponeret det han havde tidligere. Beboeren havde ikke noget sprog, men han greb min hånd og ville ikke give slip igen, mens han så godt han nu kunne forsøgte at bekræfte mit forslag. Men janteloven er ikke skrevet forgæves, så jeg tog med på sygehuset, hvor jeg forklarede, at beboeren var faldet ud af kørestolen, og min leder mente, at skulderen skulle røntgenfotograferes men at beboeren i øvrigt havde seponeret sit kateter om natten, og jeg ville foreslå, at vi skyndte os at få lagt et nyt. Og jeg havde jo ret så en fyldt urinpose senere, så kunne vi tage hjem igen men en synligt lettet beboer. Jo det var da godt set, sagde min leder. Men et par uger efter kunne jeg konstatere, at det ledige job, som jeg havde søgt var blevet givet til en anden. Derfor ved jeg også, af egen erfaring, at det ikke er omkostningsfrit at blande sig, men jeg synes alligevel vi skylder borgerne og vores faglighed at gøre det.

10 10 NYHEDSbladet De faglærte murere ophører jo heller ikke med at kritisere et elendigt byggeri blot fordi eksperterne søger at fremstille det som unikt? I det mindste kan man i bogen kloge hænder læse, hvordan Mattias Tesfaye kritiserer det berømte 8-tal på Amager sønder og sammen, skønt arkitekterne har vundet ine priser for byggeriet. Men de rigtige tegninger er intet værd, hvis håndværket ikke er i orden. Et godt håndværk er også forudsætningen for de gode resultater på vores fagområde. Lad også os tage vores fag tilbage. Det kan vi, hvis vi tager bladet fra munden og bidrager med rigtige løsninger på rigtige menneskers problemer. Lad os samle vores mange fælles erfaringer, som med al ønskelig tydelighed viser, at vi både kan højne kvaliteten, borgernes livskvalitet og vores arbejdsglæde, hvis vi benytter de rigtige løsninger. Og lur mig om der ikke også vil være en samfundsøkonomisk gevinst hvis vi formår at få ledere og folkevalgte til at lytte mere til social- og sundhedspersonalet. VINDERNE AF SUDOKUKONKURRENCEN FRA APRIL-NUMMERET ER: Janette Gerstenberger Anne Marie Ilsøe Lone Ø Kristensen VI ØNSKER TILLYKKE Gevinsten kan a hentes i klubben i åbningstiden. SUDOKU Sæt din logik på prøve med dette spil, der har taget verden med storm! Hver række, søjle og 3x3 kasse skal indeholde alle tal fra 1-9. Der er på forhånd placeret nogle af tallene i Sudoku-opgaven og man skal så ved hjælp af logisk tankegang og ræsonnement prøve at regne ud, hvilke tal de øvrige felter skal indeholde. Der kræves ingen særlige matematiske evner for at kunne løse en Sudoku. Deadline for sudoku løsning er den 6. oktober 2014, herefter vil der ske lodtrækning. God fornøjelse.

11 AUGUST Navn: Adresse: Sendes til: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X s Vej Viby J Senest den 6. oktober 2014.

12 12 NYHEDSbladet SELVVALGTE KURSER MÅLGRUPPE Betalende medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben. Målet er at yde tilskud til medlemmer af klubben til selvvalgte kurser, uddannelser, workshops, temadage, studieture og konferencer, samt andre udviklingstiltag for medlemmerne. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af kursusudgifter, køb af bøger og materialer til kurset og transport. Der kan ikke bevilges til kurser og andet hvor arbejdsgiveren, FOA eller klubben i forvejen dækker kursusudgift, udgift til materialer eller transport. Du har mulighed for at søge op til kr. pr. år. Det er først-til-mølle princippet der gælder. Klubben afsætter kr. pr. år til formålet. Husk at medsende kvittering, bankoplysninger, CPR-nummer og en begrundelse for ansøgningen. Hvis du synes det kursus du har deltaget i, er relevant for andre medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben, modtager klubben gerne et indlæg til bladet med en kort beskrivelse af dit udbytte. OBS! MEDLEMMER AF FOA-PSYKIATRI: Er du medlem af FOA psykiatri, skal du søge om tilskud der igennem. OBS! Der må påregnes en behandlingstid på op til en måned fra modtagelse af ansøgningen i klubben. HEJSA HAR DU HUSKET AT HENTE DIN NYE TASKE. TASKEN ER GRATIS FOR ALLE KLUBBENS MEDLEMMER. Venlig hilsen Klubbestyrelsen

13 AUGUST CAFÉ-EFTERMIDDAG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBENS MEDLEMMER TEMA: UTILSIGTEDE HÆNDELSER I KOMMUNEN TID OG STED Torsdag den 24. september 2014 kl i FOA Århus lokaler. Er du også i tvivl eller har du bare lyst til at mødes med kollegerne og få en god drøftelse om 'utilsigtede hændelser' i almindelighed er du/i meget velkommen til at deltage. Nedenstående er de mest almindelig stillede spørgsmål fra klubbens medlemmer. Hvad sker der når jeg indberetter en utilsigtet hændelse? Kan jeg indberette en utilsigtet hændelse anonymt? Hvad skal indberetningerne gøre godt for? Kan jeg blive indkaldt til en tjenestelig samtale med ledelsen? Hvilke rettigheder har jeg? Kan jeg miste min autorisation hvis jeg laver en utilsigtet hændelse? TILMELDING Nødvendig af hensyn til forplejning. Du kan tilmelde dig via mail eller SMS tlf senest den. 19. september 2014

14 14 NYHEDSbladet John Madsen DANSER MED DØDEN FOREDRAG MED JOHN MADSEN Når en nær slægtning får en livstruende sygdom, så er det på tide at danse med døden. Det vil sige, at man får et forhold til døden, mens tid er og forener sig med, at døden er en del af livet. En åbenhjertig historie om et halvt år, hvor min kone Solvejg gik fra at være rask til at dø af cancer. Hvad stiller man op? Dette er et brugsforedrag, om hvad man kan gøre, og hvordan man kommer videre i sit liv, og hvordan det at leve med en døende kan være livfuldt og nært. TIDSPUNKT Den. 20. oktober 2014 kl STED TILMELDING FOA Århus Chr X Vej Viby J Hjemmesiden eller SMS eller Sidste frist for tilmelding er den 16. oktober 2014 Der serveres kaffe / te med brød og frugt

15 AUGUST KURSUS I OSTEOPOROSE TIDSPUNKT Den 28. august kl FORMÅL At social- og sundhedsassistenter får opdateret den sidste nye viden om sygdommen. Kursus omhandler blandt andet: fysiologi og patofysiolgi udredning/undersøgelser forebyggelse behandling smertebehandling UNDERVISER Overlæge Eva Ebbehøj, Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Kurset er gratis for betalende medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben. Der udstedes kursusbevis. TILMELDING hjemmesiden eller på SMS Sidste frist for tilmelding er den 20. august Skulle du blive forhindret i at deltage, venligst kontakt da klubben og afmeld så en kollega eventuelt ka n få din plads. Kurset a holdes i FOA Århus Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget på kurset. Der serveres kaffe/te med brød og frugt

16 16 NYHEDSbladet SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN NADA (ØREAKUPUNKTUR) NU ER DER 225 MEDLEMMER SOM ER UDDANNET NADA-BEHANDLER IGENNEM SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN At social- og sundhedsassistenterne er uddannede NADA behandlere har vist sig at være en kæmpe succes. Der er allerede mange borgere og patienter som har haft gavn af behandlingen, social- og sundhedsassistenteleverne bliver tilbudt behandling med NADA akupunktur, for at a hjælpe eksamensangst, to behandlinger et par dage før eksamen er som regel nok. Det er ikke kun eksamensangst NADA behandlingen viser sig at have en positiv effekt på, men også angst, uro, stress, forhøjet blodtryk, rygestop, depressioner, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, vrede m.m. Overvejer du at tage uddannelsen, så kontakt klubben og få informationer om hvordan du kommer i gang. NADA er en akupunkturform som giver ro, mindsker stress og forbedre koncentrationsevnen. Behandlingen er derfor velegnet, hvis man er meget nervøs før eksamen. Behandlingen udføres med 5 tynde engangsnåle i hvert øre. For at få den bedste effekt, skal man helst have to behandlinger. Som medlem af social- og sundhedsassistentklubben, kan du også igennem klubben uddanne dig til NADA behandle.

17 AUGUST SOMMEREN GÅR PÅ HÆLD... ORIENTERING FRA KLUBBEN På den ordinære Generalforsamling den 19. november 2013 blev det besluttet at a holde generalforsamlingen første kvartal i året, derfor er der ingen indkaldelse til generalforsamlingen i dette her blad. Generalforsamlingen vil blive a holdt i marts måned 2015 JULEHYGGEN Bliver a holdt den 19. november 2014, så sæt allerede kryds i kalenderen nu. Invitationen kommer med i det næste blad, som udkommer primo november Venlig hilsen Klubbestyrelsen

18 18 NYHEDSbladet TILMELDING TIL... SÆT KRYDS Kursus i osteoporose Tidspunkt Tilmelding senest den 20. august 2014 Den 28. august 2014 CAFÉ-eftermiddag: Utilsigtede hændelser i kommunen Tidspunkt Tilmelding senest den 19. september 2014 Den 24. september 2014 FOREDRAG: DANSER MED DØDEN Tidspunkt Tilmelding senest den 16. oktober 2014 Den 20. oktober 2014 Foredrag: GLASPIGEN Tidspunkt Tilmelding senest den 24. oktober 2014 Den 29. oktober 2014 Hvis du er uheldig og må melde a bud til et kursus, kan du gøre klubben og dine kolleger en stor tjeneste, ved at melde a bud i god tid. Der er ofte ventelister, og så kan en anden nå at få din plads. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus. Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. Navn Cpr: Adresse Arbejdsplads Fagruppe Mailadresse Telefon

19 AUGUST KLUBBESTYRELSEN Formand Annie Schacht Region Midt Næstformand Helle Kurup Social- og sundhedsassistent Bestyrelsesmedlem Jytte Dylmer Aarhus Kommune Næstformand i Social- og sundhedssektoren i FOA Århus Bestyrelsesmedlem Loni Bjerre Aarhus Kommune Bestyrelsesmedlem Solvej Skærbæk Region Midt Bestyrelsesmedlem Kirsten Mikkelsen Region Midt

20 Afsender: Social- og sundhedsassistentklubben, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J Adressen: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X s Vej Viby J Hjemmeside Telefon og Annie Schacht og Åbningstider: Mandag til onsdag Torsdag Klubben holder lukket Den første torsdag i måneden på grund af bestyrelsesmøde Ferielukket i uge 42.

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER November 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Besparelser på sundhed er for dyrt......................... 3 Studietur til Barcelona..............................................

Læs mere

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering........................ 3 Kære kollega idéer til overenskomstforhandlinger................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Januar 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Uskyldig til det modsatte er bevist?......................... 3 Indkaldelse til generalforsamling...................................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Oktober 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi venter stadig på handling bag ordene.................... 3 Rapportering af utilsigtede hændelser...............................

Læs mere

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Det er frivilligt............................................. 3 Kommende begivendheder.........................................

Læs mere

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G Oktober 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER GENERALFORSAMLING NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Giv forråelsen en overhaling................................ 3 Kære medlemmer..................................................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Ingen kære mor............................................ 3 Borgernes forløb lytter.............................................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Juli 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Du kan roligt regne med, at du er noget.................. 3 Rapportering af utilsigtede hændelser..............................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Januar 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Nærved ulykke(ligt)........................................ 3 Indkaldelse til generalforsamling...................................

Læs mere

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Livsfarlig ledelse........................................... 3 Arbejder du ved en praktiserende læge?............................

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER November 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2009 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen af Annie Schacht.......................................... 3 Gæstebud Jan Helbak om diskurs....................................

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Oktober 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

Oktober 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Oktober 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Utilsigtede hændelser - udvikling eller afvikling?........... 3 Invitation til juleinspiration.........................................

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Maj 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Kære Bent Hansen......................................... 3 Færre men dygtigere SOSU-assistenter.............................

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden.

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden. Året 2014 har været et travlt og turbulent år, siger vi ikke det hvert år? Jo men nu føles det mere som at arbejdsgiverne bevidst udfordrer os på alle områder, mon det har noget med OK-15 at gøre??? Som

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål

Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål Kursus for kursusledere den 25. september 2013 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Få inspirationsmail på www.habitmanager.com 1 Værktøj:

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen?

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen? Hørsholm Kommune: Medarbejdere 1. Hvor tilfreds er du generelt med din ansættelse i Hørsholm kommunes Ældrepleje? Overordentlig tilfreds 1. Meget tilfreds Tillfreds Ikke særligt tilfreds Slet ikke tilfreds

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Region Sjælland Beretning

Region Sjælland Beretning Region Sjælland Beretning Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 Region Sjælland Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 På midtvejsmødet

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2011 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen: Godt nytår............................................... 3 Uddrag fra Forbundsformandens dagbog..............................

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder For meget forlangt?... 3 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever... 5 Nye udfordringer

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Bilag 1 Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Nedenfor er vist de samlede input fra workshop den 2. marts 2016 til de fem emner, som den nye Værdighedspolitik kommer til at omhandle.

Læs mere

THE LADY AND THE REAPER

THE LADY AND THE REAPER THE LADY AND THE REAPER Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Læs de vedlagte tekster og diskutér dem ud fra de stillede spørgsmål. Fra The Lady and the Reaper, 2009 Side 1 af 5 TIL

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Skru op for arbejdsglæden med de 9 virksomhedsregler - Copy

Skru op for arbejdsglæden med de 9 virksomhedsregler - Copy Skru op for arbejdsglæden med de 9 virksomhedsregler - Copy Underviser Ingrid Ann Watson Dårlig stemning på arbejdspladsen kan føre til alle mulige problemer, bl.a. stress, depression og, i nogle tilfælde,

Læs mere

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem a rstyrrelser Tak for tiden Fordi tiden er vigtig En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem ...kultur er noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

15. og 16. september i København 2. og 3. december i Aarhus Konfliktløsning i praksis Sådan forbedrer du samarbejde og kommunikation

15. og 16. september i København 2. og 3. december i Aarhus Konfliktløsning i praksis Sådan forbedrer du samarbejde og kommunikation 15. og 16. september i København 2. og 3. december i Aarhus Konfliktløsning i praksis Sådan forbedrer du samarbejde og kommunikation Få værktøjer til at håndtere energidræbende konflikter og kontroverser

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 01. februar 2016, kl. 09.00-12.00.

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 01. februar 2016, kl. 09.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 01. februar 2016, kl. 09.00-12.00. Mødet afholdes i det blå værelse på Rådhuset Deltagere: Per Thordal, Jette Lützhøft,

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige. Program

Introduktionsdag for frivillige. Program Introduktionsdag for frivillige. Torsdag d. 29. januar 2009 kl. 16-21 På Hotel Harmonien i Haderslev Der blev diskuteret livligt, så snart der var en pause i mødet. Foto: Leif Hilker Program Velkomst og

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Ældre og sexualitet. Spørgsmålene og fordommene er mange, når det kommer til ældre og sex.

Ældre og sexualitet. Spørgsmålene og fordommene er mange, når det kommer til ældre og sex. Ældre og sexualitet Underviser Hvordan håndterer plejeinstitutionerne ældres seksualitet? Er der nogen retningslinier på området? Har ældre overhovedet en seksualitet? Spørgsmålene og fordommene er mange,

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER September 2011 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi gør en forskel............................................ 3 Gæstebud: Den dybe tallerken skal

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT!

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! 'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! Underviser OBS! Arrangementet er nu meldt udsolgt! Ønsker du at deltage kan du sende en mail til dm@livakurser.dk og blive skrevet på venteliste.

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med.

SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med. SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med. Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår. Kinesisk ordsprog OmSorg et tilbud om sorg/samtalegrupper

Læs mere

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Kom med forslag til kurser og aktiviteter Alle FOA-medlemmer har mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, der skal holdes i FOA - Fag og Arbejde,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Rigtig god fornøjelse! Helle www.cbaf.dk Center for Balance mellem Arbejdsliv

Læs mere