Servicemål vejledende (Brutto uger)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)"

Transkript

1 Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel For alle mål er målopfyldelsen vurderet på baggrund af den samlede tid fra kommunen modtager ansøgning til en afgørelse gives (bruttotiden). Dette gælder dog ikke for byggesager og miljøgodkendelser, som er tiden fra modtagelsen af en fyldestgørende ansøgning A: Sagsbehandlingstider der fremadrettet afrapporteres til Teknik- og Miljøudvalget. Sagstype antal sager Byggesager lette sager (nettomål jf ØUbeslutning fra 15. juni 2010) Bygge sager svære (nettomål jf ØUbeslutning fra 15. juni 2010) Antal sager årligt Servicemål vejledende (Brutto uger) Efterlever servicemål 2013 gennemsnitlig ligger under servicemål Efterlever servicemål status pr. 1. august uge Ja Nej. For byggesager gælder, at forvaltningen nu har tilpasset kapaciteten til det stigende antal sager og at alle nye sager modtaget efter 1. oktober 2014 vil overholde en. Inden udgange af 2014 vil alle ophobede sager være behandlet uger Nej Nej. For byggesager gælder, at forvaltningen nu har tilpasset kapaciteten til det stigende antal sager og at alle nye sager modtaget efter 1. oktober 2014 vil overholde en. Inden udgange af Forslag til servicemål for uge 4 uger 1

2 2014 vil alle ophobede sager være behandlet 30 5 Regulering af miljøgodkendelser af 12 uger Ja Ja 12 uger virksomheder: Ikke risikovirksomheder/risikovirksomheder (kap. 5) Kompliceret 1 Regulering af miljøgodkendelser af 52 uger Ja Ja 52 uger virksomheder: Ikke risikovirksomheder/risikovirksomheder (kap. 5) - Meget kompliceret 1 Natbevillinger - udtalelse til politiet uger Ja 2 uger Naturbeskyttelsesloven (Dispensation) uger Ja 30 uger 2 uger Nej Nej. Der vil være ca 2 uger 10 % af sagerne der ikke opfylder Tilladelse til A-boringer - ukomplicerede 60 en. Der er udarbejdet handlingsplan for nedbringelse af en Tilladelse til A-borringer - komplicerede 60 4 uger Ja Ja 4 uger Tilladelse til udledning (Recipient) uger Ja Ja 12 uger Dispensation i henhold til "miljøregulering af 1 uge Ja Ja 1 uge visse aktiviteter" - herunder støj og støv ved anlægsarbejder 200 Forespørgsler på enkeltgrunde og olietanke uge Ja Ja 1 uge 8 uger Nej Forvaltningen 8 uger forventer at overholde Behandling af sager efter en jordforureningslovens 8 til byggeri på i 2014, idet der er forurenede grunde udarbejdet handlingsplan herfor. Tilladelse til spildevand (kloak) - midlertidige 4 uger Ja Ja 4 uger 100 ukomplicerede Tilladelse til spildevand (kloak) - permanente 52 uger Ja Ja 52 uger 6 komplicerede Tilladelse til spildevand (kloak) - permanente 12 uger Ja Ja 12 uger 20 ukomplicerede 2

3 Tilsagn til nybyggeri og renovering af almene boliger - skema A (teknisk/administrativ behandling, indstilling til BR, skema A tilsagn) 15 Tilladelse til gravninger uge Ja Ja 1 uge Tilladelse til opstilling af stilladser og 1 uge Ja Ja 1 uge containere 52 uger Nej Nej. Forvaltningen forventer ikke at overholde sagbehandlingstiden for de ca. 26 lokalplaner der forventes i Teknik- og Miljøforvaltningen vil inden udgangen af 2014 fremlægge forslag for Teknik- og Miljøudvalget til, hvordan der kan ske en forkortelse af lokalplanprocessen i 52 uger Lokalplaner 34 alle dens faser, herunder forvaltningens, de formelle høringsprocesser og den politiske indstillingsproces. I den forbindelse skal forvaltningen blandt andet vurdere muligheden at differentiere mellem ukomplicerede og svære lokalplansager, som det i dag kendes fra byggesagsbehandlingen. 24 uger Ja Ja 24 uger 3

4 Godkendelse af anlægsøkonomi for nybyggeri og renovering af almene boliger - skema B (teknisk/administrativ behandling, skema B tilsagn) 15 8 uger Nej Nej. Der er udarbejdet handlingsplan, men det forventes ikke at den gennemsnitlige kan overholdes. 8 uger B: Sagstyper, der ikke længere er er for: Sagstype antal sager Antal sager årligt Begrundelse Ejendomsforespørgsler Foretages digitalt, med svar med de samme i størstedelen af sagerne Adresser 100 Ny lovgivning Behandling af anmeldelse om import/eksport af affald - Meget lille antal sager og ikke særligt 2 komplicerede sager fokusområde Behandling af anmeldelse om import/eksport af affald - Meget lille antal sager og ikke særligt ukomplicerede sager Tilladelse til fysiske vandløbsreguleringer samt hydrauliske omlægninger for eksisterende vandløb Tilladelse til regulering af grundvandsressourcen 10 Erhvervsperiodekort 2500 Erhvervslicenser fokusområde Meget lille antal sager Meget lille antal sager og ikke særligt fokusområde Fra 2015 kommer der en digital løsning hvor kunden får kort med det samme Fra 2015 kommer der digital løsning hvor kunden får licens med det samme C: Sagstyper der alene indgår i Teknik- og Miljøforvaltningens styringsmodel Sagstype antal sager Antal sager årligt Servicemål 2013 (Brutto uger) Efterlever servicemål (2013) gennemsnitlig ligger under servicemål Status medio

5 Varmeforsyning - dispensation og tilladelse 20 Behandling af 19 ansøgninger vedr. genanvendelse af affald Behandling af 19 ansøgninger vedr. genanvendelse af jord 8 Tilladelse til filmoptagelser uger Ja Tilladelse til mobilt gadesalg 450 Tilladelse til opsætning af skilte og bannere (fx stilladsreklame) Tilladelse til skilte og vareudstillinger foran butikker Tilladelse til stade- og salgspladser uger Nej I 2014 viser foreløbige målinger at den gennemsnitlige overholdes. Forvaltningen har skærpet interne arbejdsgange samt været i dialog med eksterne parter om hurtigere svar på fx høringer 4 uger Ja 4 uger Nej I 2014 viser foreløbige målinger at den gennemsnitlige ikke overholdes. Der er udarbejdet handlingsplan for at nedbringe 2 uger Nej Forvaltningen kan ikke leve op til en for Indre By, da der her er tale om en årlige ansøgningsrunde, som skaber en stor sagsmængde på en gang. Forvaltningen overvejer derfor et særskilt mål for Indre By. 6 uger Ja 6 uger Ja Tilladelse til brug af byens rum i forbindelse uger Ja 4 uger Nej Forvaltningen forventer at en nøjere planlægning af annoncering vil får en ned på 4 uger. 5

6 med arrangementer/events (reservation) Tilladelse til udendørsservering - 1. kvartal uger Ikke målt i 2013 Tilladelse til udendørsservering kvartal uger Ja 37b - individuel kollektiv råderet - godkendelse af visse forbedringsarbejder i almene boligafdelinger (teknisk/administrativ behandling, godkendelse) Afgørelse af budget-, regnskab- og 37b tvister typisk mellem boligafdeling og boligorganisation (administrativ behandling, herunder høring, afgørelse) Byggeregnskab for mindre renoveringer og 37b (teknisk/administrativ behandling, godkendelse) Garantistillelse for almene boligafdelingers optagelse af realkreditlån (indstilling til TMU, tilbagesendelse af garantierklæring) Godkendelse af byggeregnskab for nybyggeri og renovering af almene boliger - skema C (teknisk/administrativ behandling, skema C tilsagn) Henvendelse fra borgere om boligorganisation/boligafdeling (administrativ behandling, udtalelse) Mindre renoveringssager (teknisk/administrativ behandling, godkendelse) Tilladelse til omlægning af lån i almene boligafdelinger (administrativ behandling, godkendelse) Tilsagn til nybyggeri og renovering af almene boliger (skema A), hvor lokalplanen endnu ikke er udarbejdet Godkendelse af anlægsøkonomi for nybyggeri og renovering af almene boliger (skema B) med politisk behandling Godkendelse af byggeregnskab for nybyggeri og renovering af almene boliger (skema C) med politisk behandling Garantistillelse for almene boligafdelingers optagelse af realkreditlån indstilling til TMU, ØU og BR uger Ja 8 uger nej Forvaltningen har i 2014 haft en sag som har overholdt en. Der er udarbejdet en handlingsplan. 8 uger Ja 16 uger Nej Der er udarbejdet en handlingsplan. uger Nej Der er udarbejdet en handlingsplan. 12 uger Ja 12 uger Ja 4 uger Nej Der er udarbejdet en handlingsplan. 48 uger Ingen sager i uger Ingen sager i uger Ingen sager i uger Ingen sager i 2013 Mindre renoveringssager med garantistillelse uger Ingen sager i

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010 Indholdsfortegnelse Ydelse: Ordinær drift...2 Aktivitet: Administrativ støttefunktion...2 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Anlæg og Udbud...4 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Bydesign...5 Aktivitet:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Marina, Grenaa bådklubs mødelokale, Skakkesholm 26, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Jens

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Midtvejsstatus for Udfordringsretten

Midtvejsstatus for Udfordringsretten Midtvejsstatus for Udfordringsretten Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Fakta om Udfordringsretten... 5 3. Overordnet status for udfordringsretten... 7 3.1. Fordeling af ansøgninger fra kommuner...

Læs mere

Forvaltningen har ikke forslag til omplaceringer af budget imellem udvalgets fagområder.

Forvaltningen har ikke forslag til omplaceringer af budget imellem udvalgets fagområder. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2119036 Ref. PIBE Dir. tlf. 4631 3405 piaberring@roskilde.dk 12. august 2015 Budgetnotat for Klima- og Miljøudvalget - budget 2016 afsluttende budgetdrøftelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 18. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013 INDHOLD: 1. BAGGRUND S.2 2. TRE SPOR FOR UDMØNTINGEN GENERELLE FORHOLD S. 3 DIALOGBASERET UDBUDSPROCES S. 4 FAST TRACK

Læs mere