6/2007. Praktik i de ukrainske landbrugsuddannelser. Rapport fra fact finding mission til Kiev februar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6/2007. Praktik i de ukrainske landbrugsuddannelser. Rapport fra fact finding mission til Kiev. 5.-9. februar 2007"

Transkript

1 6/2007 DK Praktik i de ukrainske landbrugsuddannelser Rapport fra fact finding mission til Kiev februar 2007 København, april 2007 Udlændingeservice Ryesgade København Ø Telefon: Hjemmeside:

2 Oversigt over fact finding-rapporter udgivet i 2006 og 2007 Børneforsorg, børnehjem og forholdene for forældreløse børn i Sri Lanka, Rapport fra fact-finding mission til Colombo, Sri Lanka Februar 2006: 1 Sygdomsbehandling i Sri Lanka, Rapport fra fact-finding mission til Colombo, Sri Lanka Februar 2006: 2 Familieret og verifikation af dokumenter samt behandlingsmuligheder m.m. i Cameroun, Rapport fra fact-finding mission til Yaoundé, Buea og Bamenda, Cameroun, marts 2006 Juli 2006: 3 Familieret og verifikation af dokumenter samt behandlingsmuligheder m.m. i Ghana, Rapport fra factfinding mission til Accra, Ghana, marts 2006 Juli 2006: 4 Rapport om fængselsforhold i Nigeria, Fact-finding mission til Lagos og Abuja, Nigeria, december : 1 Menneskehandel (trafficking) i Nigeria, Rapport fra fact-finding mission til Lagos og Abuja, Nigeria, december : 2 Menneskerettighedsforhold i den Demokratiske Republik Congo (DRC), Rapport fra dansk-norsk fact-finding mission til Kinshasa, DRC, januar : 3 Familieret og verifikation af dokumenter samt behandlingsmuligheder m.m. i den Demokratiske Republik Congo (DRC), Rapport fra dansk-norsk fact-finding mission til Kinshasa, DRC, januar : 4 Syria: Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, Report from a fact finding mission to Damascus, January : 5 Praktik i de ukrainske landbrugsuddannelser, Rapport fra fact finding mission til Kiev, februar : 6

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og kommissorium Praktik på de enkelte landbrugsuddannelser Generelt Landbrugsskolerne Masliyskyy State Agrarian Technical College Studieretninger Praktik Praktik i udlandet Dokumentudstedelse Kontaktpersoner Talyankivskyy Agrarian College Uddannelsesretninger Praktik Praktik i udlandet Dokumentudstedelse: Kontaktpersoner Akademierne Poltava Agrarian Academy Studieretninger Praktik Praktik i udlandet Dokumentudstedelse Kontaktpersoner Universiteterne Zhytomyr Agro Ecological University Fakulteter Praktik Praktik i udlandet

4 5.1.3 Dokumentudstedelse Kharkiv technical University of Agriculture Fakulteter Praktik Praktik i udlandet Dokumentudstedelse Kontaktpersoner Sumy National Agrarian University Fakulteter Praktik Praktik i udlandet Dokumentudstedelsen Kontaktpersoner Lugansk National Agrarian University Fakulteter Praktik Praktik i udlandet Dokumentudstedelse Kontakpersoner National Agricultural University of Kiev Fakulteter Praktik Praktik i udlandet Dokumentudstedelse Kontaktpersoner Berezhany National University, Agro Technical Institute Fakulteter Praktik Praktik i udlandet

5 5.7.3 Dokumentudastedelse Kontaktpersoner Vinnitsya State Agrarian University Fakulteter Praktik Praktik i udlandet Dokumentudstedelse Kontaktpersoner Podilly Agrarian-Technical University Praktik Praktik i udlandet Dokumentudstedelse Kontaktpersoner Analyse Lønarbejde eller praktik Falske dokumenter, herunder behovet for notarpåtegning Arbejdets omfang under praktikopholdet, herunder betalingen herfor Formidlerne Ukrainske formidlere (se bilag 6.4.1) Danske formidlere (se bilag 6.4.2) Praktik som en naturlig del af uddannelsesforløbet Bilag

6 1. Indledning og kommissorium Indledning Udlændingeservice besøgte Kiev i perioden februar Besøget var arrangeret af den danske ambassade i Kiev. De fleste møder foregik på ambassaden. Udlændingeservice ønsker at takke ambassaden for den ydede assistance. Kommissorium Udlændingeservice har i 2006 meddelt mere end 1800 opholdstilladelser til landbrugspraktikanter fra Ukraine. I forbindelse med sagsbehandlingen skal Udlændingeservice blandt andet vurdere, hvorvidt praktikopholdet i Danmark har en naturlig tilknytning til en påbegyndt eller erhvervet landbrugsuddannelse i Ukraine. Til brug for vurderingen skal ansøgerne fremlægge relevante uddannelsesdokumenter fra hjemlandet. Fra forskellig side er det blevet oplyst, at omhandlede uddannelsesdokumenter undertiden er falske, eller at dokumenterne er ægte, det vil sige udstedt af den kompetente myndighed, men at indholdet er urigtigt. Ifølge samme kilder er det muligt i Ukraine mod bestikkelse at få udstedt sådanne ægte dokumenter med urigtigt indhold. På den baggrund ønsker Udlændingeservice at aflægge et besøg i Ukraine, herunder primært i Kiev, for at få en mere præcis beskrivelse af de ukrainske landbrugsuddannelser, herunder i hvilket omfang der i uddannelsesforløbet er indlagt praktik. I den forbindelse ønskes tillige oplyst, hvorvidt agronomstudiet og dyrlægestudiet indeholder praktikperioder. Endvidere ønskes uddannelsesdokumentudstedelsen nærmere belyst, herunder hvorvidt omhandlede dokumenter forfalskes eller udstedes med urigtigt indhold mod bestikkelse. Endeligt ønskes der etableret kontakter i Ukraine, der hurtigt og sikkert kan vurdere om et dokument er udstedt med urigtigt indhold eller er forfalsket. Udlændingeservice ønsker under besøget at indhente oplysninger fra alle relevante kilder i Ukraine. For så vidt angår beskrivelsen af landbrugsuddannelserne ønskes der informationer primært fra uddannelsesstederne. For så vidt angår uregelmæssigheder i forbindelse med dokumentudstedelsen og ægthedsvurdering af dokumenterne ønskes oplysninger ikke alene fra uddannelsesstederne, men tillige fra andre med indsigt i forholdene, f.eks. lokale advokater, embedsmænd, diplomatiske repræsentationer med særlig viden indenfor området, internationale organisationer, EC-delegationen etc. Besøget forventes at blive gennemført i januar eller februar

7 2. Praktik på de enkelte landbrugsuddannelser 2.1 Generelt Landbrugsuddannelse i Ukraine kan fås på enten landbrugsskoler (colleges), akademier eller universiteter. Colleges er beregnet på elever, der lige har afsluttet folkeskolen. Det svarer således til de danske landbrugsskoler og tekniske skoler. Colleges kan være et forstudium til universiteterne, men kan også give en afsluttende uddannelse. Akademierne er kortere videregående uddannelser. Alle uddannelsesforløb har flere praktikperioder. Der er 22 landbrugsuniversiteter og 128 landbrugsskoler i Ukraine. Delegationen talte med de læreranstalter, der ifølge den danske ambassade i Kiev sender flest studerende på praktikophold i Danmark 3. Landbrugsskolerne 3.1 Masliyskyy State Agrarian Technical College Masliyskyy landbrugsskole er 86 år gammel og har 700 elever. Elever optages efter 9 eller 11 års skolegang. Bestået landbrugsskoleuddannelse giver adgang til videre studier på et akademi eller universitet Studieretninger Det er muligt at specialisere sig i følgende fag: Agronomi, animalsk produktion, ledelse og organisation, planteproduktion og økonomi/finansiering. Efter bestået eksamen er eleven i stand til at forvalte et landbrug Praktik % af studietiden er afsat til praktik. Skolen har sine egne landbrug, hvor eleverne får deres første praktik. Derefter er der praktikperioder på andre landbrugsvirksomheder i Ukraine Praktik i udlandet af skolens elever modtager praktik i Danmark hvert år. Kontakten mellem elev og det danske praktiksted formidles i Ukraine af Union of Agrarian Youth og i Danmark af Agri Lida. Eleven forventes at være medlem af Union of Agrarian Youth og betale kontingent hertil. Praktikperioden er normalt 1år. Efter praktikopholdet skal eleven udarbejde en rapport om praktikkens indhold og udbytte. For at dække omkostningerne til formidlingen og rejsen til Danmark, arbejder eleven undertiden uden betaling på det danske praktiksted. Landbrugsskolen oplyste endvidere, at det kan enten være den danske vært eller formidlerne, eleven skylder penge Dokumentudstedelse Skolen udsteder følgende dokumenter til eleven: 5

8 - Udskrift af eksamensbogen (book of exam), der er en protokol, hvor elevens karakterer for beståede eksaminer fortløbende føres ind af de respektive lærere, der underskriver karaktersiden. Udskriften underskrives og stemples af skolens direktør og dekanen (bilag 3.1.1) - Uddannelsesbevis (educational evidence), der indeholder en udskrift af eksamensbogen. Dokumentet oversættes og oversættelsen og udskriftens korrekthed bevidnes af en notarpåtegning. Beviset kan alene underskrivers af skolens direktør Kontaktpersoner Direktør G.V. Dolynyuk. tlf.: Afdelingsleder Nathalya Pahovych 3.2 Talyankivskyy Agrarian College Talyankivskyy landbrugsskole er 86 år gammel og har 605 faste elever og 310 fjernstuderende. Studietiden er normalt 3-4 år. I 2006 blev landbrugsskolen en underafdeling af Oman Agrarian University Uddannelsesretninger Der er på skolen mulighed for at specialisere sig I følgende fag: Animalsk produktion, agronomi, automatisering og elektricitet, gasopvarmning af landbrugsejendomme Praktik Skolen har sit eget landbrug, hvor eleverne får den første praktik. 50 % af undervisningstiden er praktik Praktik i udlandet Skolen tillægger praktik i udlandet stor betydning, idet det giver eleven mulighed for at blive fortrolig med det højere tekniske niveau i Vesteuropa. Udenlandsopholdet begynder i det 3. studieår. Skolen sender omkring 40 elever til Danmark om året. Der sendes også elever til Schweiz. Union of Agrarian Youth formidler kontakten med praktikstederne i udlandet. Praktikopholdet i udlandet kan træde i stedet for den i uddannelsen påkrævede praktik Dokumentudstedelse: Skolen udsteder følgende dokumenter til eleverne: - Udskrift af eksamensbogen - Uddannelsescertifikat med udskrift af eksamensbogen, der oversættes til engelsk. Udskriften oversættes til engelsk. Udskriften og oversættelsens gyldighed bekræftes af en notarpåtegning. 6

9 3.2.4 Kontaktpersoner Direktør Viktor Kroshka Bilag er eksempel på direktørens underskrift og stempel. 7

10 4. Akademierne 4.1 Poltava Agrarian Academy Akademiet har såvel en landbrugsskole som et egentligt akademi. Omkring elever går på landbrugsskolen og omkring elever på akademiet Studieretninger Man kan på akademiet specialisere sig i følgende fag: Agronomi, økonomi, bogholderi, mekanisering, ingeniørfag, animalsk produktion og veterinær medicin. De 2 første studieår indeholder bl.a. nogle alment dannende fag som sprog, historie, filosofi, matematik. Først fra det 2. år begynder specialiseringen Praktik Akademiet har sine egne gårde, hvor de meste af den indenlandske praktik finder sted. Eleven skal gennemgå et bestemt antal praktikperioder. Praktikopholdene vil have relation til de pågældendes specialisering Praktik i udlandet Akademiet sender 2. års elever til Storbritannien, hvor de arbejder i landbruget i 4-6 måneder. Der sendes også elever til Tyskland i 6-12 måneder. Yderligere sendes der elever på praktikophold i Schweiz i 6-12 måneder. Det er altid dekanens kontor, der skal give tilladelse til udenlandsophold. Akademiet sender omkring 200 elever til praktikophold i udlandet om året, herunder omkring 20 til Danmark. Eleverne, der sendes til Danmark, har normalt påbegyndt 4. studieår og har ofte tidligere været i Storbritannien. Det forventes, at opholdet i Storbritannien giver eleven de fornødne sprogkundskaber til at kunne klare sig sprogligt i Danmark. Danish-Ukrainian Connections formidler kontakten med det danske praktiksted. Eleven betaler omkring 800 EURO til formidleren for kontakten til praktikstedet, visum og rejseomkostninger. Normalt dækker dette beløb rejsen til Hamburg, hvorefter eleven skal betale yderligere 40 EURO for at komme til Danmark. de studerende betaler endvidere 50 USD til dekanens kontor for papirarbejdet i forbindelse med praktikopholdet. Ifølge akademiet gav formidleren tidligere eleven kredit, så gælden efterfølgende skulle arbejdes af hos den danske praktikvært, men i dag skal det være kontantbetalingen Dokumentudstedelse - Udskrift af eksamensbogen oversat til engelsk og forsynet med en notarpåtegning - Uddannelsesbevis, der indeholder udskrift af eksamensbogen. Bevises stemples og underskriftes af dekanen eller prodekanen, samt vicerektoren. Der er altid 2 underskrifter på dette dokument. (bilag 4.1.1) - Studenterkort (bilag 4.1.2) 8

11 4.1.4 Kontaktpersoner Vicerektor Oleg Gorb. tel: +38(05322)28686; fax: +38(0532)

12 5. Universiteterne 5.1 Zhytomyr Agro Ecological University Zhytomyr agronomisk- økologisk statsuniversitet har faste studerende og fjernstuderende. Efter 4 års studier kan bacheloreksamen bestås. Efter yderligere 1 års studier kan specialisteksamen bestås, og efter yderligere 1 år kan mastergraden erhverves. Alene 5 % af studenterne afslutter studiet med en mastergrad Fakulteter Man kan specialisere sig i følgende fag: Agronomi, management, maskin-og ingeniørfag, økologi, økonomi, animalsk produktion, veterinær medicin og skovbrug. Det første studieår koncentrerer sig om alment dannende fag som filosofi, etik, sprog, matematik Praktik Praktikperioder er obligatorisk for studerende på samtlige fakulteter. Normalt vil den indenlandske praktikperiode være på ½ år. Praktikken indledes i det 2. eller 3. studieår. Når eksamen er bestået, tager nogle af kandidaterne yderligere praktik. Disse praktikophold er udenfor universitetets kompetence, og universitetet vil som regel ikke have kendskab til praktikophold, når først den endelige eksamen er bestået. Det er udenfor universitetets kompetence Praktik i udlandet Universitetet sender elever til 6 måneders ophold i Storbritannien og til Danmark, hvor opholdslængden typisk er 12 eller 18 måneder. Omkring 40 studenter om året har praktikophold i Danmark. Kontakten formidles af Dan-Lat Farms som universitetet har direkte kontakt med. Ifølge universitetet arbejder studenten gratis for praktikværten i 20 timer for at betale for formidlingen. Tidligere tog studenter praktikperioder udenlands for at tjene penge. I dag er det for at dygtiggøre sig og gøre det muligt selv at investere i ukrainske landbrug og indgå i joint ventures med udenlandske investorer. Universitetet er meget tilfreds med de studerendes ophold i Danmark. Landbruget have et højt niveau i Danmark, og studenterne bliver behandlet godt med en god løn og gode leveforhold Dokumentudstedelse Universitetet udsteder følgende dokumenter til de studerende: - Udskrift af eksamensbogen underskrevet og stemplet af rektor eller af vicerektor og af dekanen. - Uddannelsesbevis (bilag 5.2.1) - Diplom, der er det endelige eksamensbevis. Universitetet oplyste, at der eksisterede et sort marked for praktikkontrakter, hvorfor man ønskede direkte kontakt med ambassaden i Kiev og Udlændingeservice. 10

13 5.2.4 Kontaktpersoner Vicerektor Dmytro Dema. fax: +380(412)221531; tel: +380(412) Afdelingsleder Pavlo Poplavsky. fax: +380(412) Kharkiv technical University of Agriculture Det tekniske landbrugsuniversitet i Kharkiv har studerende. Der er tillige en landbrugsskole tilknyttet universitetet Fakulteter Man kan specialisere sig i følgende fag: Agronomi, opvarmning af landbrugsejendomme, genbrug af landbrugsprodukter, ledelse og økonomi, mekanisering. De første 3 år er der flest generelle, alment dannende fag, derefter påbegyndes specialiseringen Praktik Praktikperioder er obligatorisk for alle studerende. Universitetet planlægger at oprette en animalsk produktionsenhed. Den første praktikperiode foregår normalt i Ukraine Praktik i udlandet Universitetet føler en stærk tilknytning til Danmark og har i de sidste 10 år sendt elever på praktikophold i Danmark. Omkring 50 elever om året tager til Danmark med henblik på et praktikophold på en dansk landbrugsvirksomhed. Tidligere blev kontakten mellem den studerende og praktikværten i Danmark formidlet af Agri Lida. Nu er det alene gennem Landbrugets Jobservice. Den studerende skal selv betale sine rejseomkostninger i forbindelse med praktikopholdet i Danmark. Den studerende betaler formidleren 400 EURO for kontaktformidlingen. Først efter 3 års studier gives der tilladelse til praktikophold i udlandet. Nogle studerende har et 6 måneders praktikophold i Storbritannien eller Tyskland bag sig, inden de kommer til Danmark. det var kildens opfattelse, at visse studerende efter at have været i Danmark, sælger deres praktikaftaler med danske praktikværter og uddannelsesdokumenter til andre, der ønsker at komme til Danmark som landbrugspraktikanter Dokumentudstedelse Universitetet udsteder følgende dokumenter til de studerende: - Udskrift af eksamensbogen, der oversættes til engelsk. En notar bekræfter, at udskriften og oversættelsen er korrekte. Dekanen stempler og underskriver udskriften. (bilag 5.3.1) - To whom it may concern dokument, der bekræfter, at pågældende er student på universitetet. Underskrives af rektor, den respektive dekan og lederen af personalekontoret (bilag 5.3.2) 11

14 - Uddannelsesbevis. Underskrives af rektor, dekanen eller lederen af personalekontoret (bilag 5.3.3) - Individuel uddannelsesplan og en praktikplan. Underskrives af dekanen. (bilag 5.3.4) Bilag er eksempler på stempler og underskrifter Kontaktpersoner Dekan Olexander Naumenko, tel/fax: Sumy National Agrarian University Det nationale landbrugsuniversitet i Sumy har studerende og fjernstuderende Fakulteter Man kan specialisere sig i følgende fag: Management, teknologi, agronomi, bioteknik, veterinær medicin, fødevareprocesser, ingeniørfag Praktik Praktikperioder er obligatoriske. Påbegyndes normalt i det 3. studieår Praktik i udlandet Universitetet sender omkring 600 studerende til udlandet om året med henblik på et praktikophold indenfor landbruget. Heraf rejser studerende til Storbritannien, 100 til Polen, til Tyskland og 20 til Danmark. Praktikophold i udlandet påbegyndes normalt i det 4. studieår. Universitetet har samarbejdet med formidleren Travel to Farm i 5 år. Den respektive dekan skal give tilladelse til praktikophold. Studenten gennemgår et sprogkursus på universitetet inden udrejsen. Det er normalt, at en studerende har 1-2 praktikophold i udlandet. Studenten betaler USD 85 til universitetet for dokumentudstedelsen. Universitetet ved ikke, hvor mange penge, der betales til formidleren Dokumentudstedelsen Universitetet udsteder følgende dokumenter til de studerende: - Udskrift af eksamensbogen oversat til engelsk bekræftet af en notarerklæring - Uddanelsesbevis - Studenterkort Kontaktpersoner Afdelingsleder Volodymyr Yefanov 12

15 5.5 Lugansk National Agrarian University Det nationale landbrugsuniversitet i Lugansk har studerende og fjernstuderende Fakulteter Man kan specialisere sig i følgende fag: Agronomi, veterinær medicin, bioteknik,økonomi, mekanisering, fødevareteknologi og ledelse Praktik Studenter forventes at have gennemført praktikperioder af mindst 1 års varighed. Universitetet har sin egen gård, hvor den første praktik foregår. Den første praktikperiode begynder i det 2. studieår Praktik i udlandet Universitetet har i de sidste 4 år sendt studenter på praktikophold i Danmark om året. I alt sendes studenter til udlandet om året for at få praktik. Praktikopholdet i Danmark finder normalt sted i det 4. studieår. Alene studenter med forudgående praktik i udlandet, f.eks. i Storbritannien, sendes til Danmark. Formidlerne til de danske praktiksteder er AB Farm. Studenten betaler formidleren 420 EURO for kontakten med en dansk praktikvært (inklusive billet). Der betales USD 50 til universitet for dokumentudstedelsen. Ofte tager studenten et banklån, som universitetet garanterer for Dokumentudstedelse Universitetet udsteder følgende dokumenter til de studerende: - Uddannelsesbevis, der underskrives af universitetets kontor for internationale relationer eller af vicerektoren - Udskrift af eksamensbogen oversat til engelsk med notarpåtegning (bilag 5.5.1) - Certifikat fra dekanen (bilag 5.5.2) - Certifikat fra dekanen om praktik (bilag 5.5.3) - Praksisplan (bilag 5.5.4) Bilag indeholder eksempler på stempler og underskrifter Kontakpersoner Afdelingsleder Valentina Lebedeva. 13

16 5.6 National Agricultural University of Kiev Det nationale landbrugsuniversitet i Kiev er Ukraines største landbrugsuniversitet med studerende. Det ejer HA jord, hvoraf halvdelen er skov. Der foregår tillige militærtræning af studerende i den værnepligtige alder Fakulteter Man kan specialisere sig i følgende fag: Pædagogik, agronomi, teknologi, veterinær medicin, økonomi, mekanisering, skovbrug, management, økologi. Efter 4 års studier kan man tage bachelorgraden, efter 6 år mastergraden Praktik Den første praktik foregår på universitetets egne gårde. I hvert studieår er der indlagt praktik Praktik i udlandet Universitetet interviewer de studerende, der ønsker et udenlandsk praktikophold og udvælger de egnede. Man samarbejder med formidleren Travel to Farm og med landbrugsskolen Asmildkloster og region Viborg Landboungdom. Omkring studerende modtager praktik i udlandet om året, herunder 70 i Danmark. Universitetet er glade for muligheden for at sende studerende til Danmark, da Danmark er førende vedrørende animalsk produktion. Travel to Farm taler med de studerende, universitetet har udvalgt til et praktikophold i Danmark og foretager den endelige udvælgelse. Den studerende betaler EURO til formidleren for kontakten med det danske praktiksted, visum og rejse. Universitetet er bekendt med, at visse studerende har solgt deres praktikkontrakt til andre studerende Dokumentudstedelse Alene den respektive dekan eller prodekan kan underskrive og stemple dokumenter til brug for udenlandsk praktikophold. Universitetet udsteder følgende dokumenter: - Udskrift af eksamensbogen, oversat til engelsk med notarpåtegning, der bekræfter udskriften og oversættelsens gyldighed. - Uddannelsesplan, der bekræfterat indehaveredne er studerende på universitetet Kontaktpersoner Vicerektor Victor Kalensky. fax: ; tel: Afdelingsleder Vadym Tkachuk 14

17 5.7 Berezhany National University, Agro Technical Institute Det agrotekniske institute under det nationale universitet i Berezhany har studerende og fjernstuderende. Instituttet har egne forretninger og gårde. Man har også militærtræning til studerende i den værnepligtige alder Fakulteter Man kan specialisere sig i følgende fag: Skovbrug, herunder landskabsarkitektur, økologi, økonomi, kraft-varmeproduktion, herunder kloakering, bioteknik og fødevareproduktion. Efter 4 års studier kan man bestå bacheloreksamen, efter 5 år specialist eksamen og efter 6 år mastereksamen (skal aflægges på Kiev landbrugsuniversitet). Det første halve år af studiet indeholder alment dannende fag som historie, kultur, litteratur, matematik etc Praktik I det første studieår afholdes 14 dages praktik på universitetets egen gårde Praktik i udlandet Den studerende, der ønsker en praktikperiode i udlandet, må først gennemgå et 200 timers sprogkursus, samt have førerbevis og bestået kursus i IT. Den studerende kan tage et udenlandsk praktikophold allerede fra det 2. studieår. Formidleren til danske praktiksteder er Dan-Lat Farms Formidleren besøger universitetet og udvælge egnede studerende. Omkring 100 studenter får udenlandsk praktikophold om året, herunder 55 i Danmark. De flere studerende, der tager til Danmark har allerede 1 udenlandsophold bag sig. Det danske praktiksted betaler formidleren for kontakten, udgiften til rejse, visum etc. Til gengæld arbejder den studerende 190 timer gratis på praktikstedet. Den studerende betaler omkring 60 USD til universitetet for dokumentudstedelse etc Dokumentudastedelse Universitetet udsteder følgedne dokumenter til den studerende: - Diplom (eksamensbevis), når studierne er endeligt overstået - Udskrift af eksamensbogen oversat til engelsk og bekræftet af en notarpåtegning - Certifikat, der bevidner, at indehaveren er studeredne på universitetet. Rektor stempler og underskriver alle ovennævnte dokumenter. Universitetet er bekendt med 1 tilfælde, hvor en student har forfalsket sine dokumenter. Bilag viser rektors underskrift og stempel Kontaktpersoner Rektor Vasyl M. Pavliskyi. fax: ; tel:

18 5.8 Vinnitsya State Agrarian University Statslandbrugsuniversitetet i Vinnitsya har studerende. Der er tillige 9 landbrugsskoler tilknyttet universitetet. De har i alt elever Fakulteter Man kan specialisere sig i følgende fag: Agronomi, økonomi, bogholderi, animalsk produktion, landbrugsteknologi Praktik Der er indlagt praktik i hvert studieår Praktik i udlandet Universitetet sender årligt 250 studerende til Storbritannien, til Danmark, til Sverige, til Polen, 10 til Nederlandene og 15 til Schweiz. Praktikophold i udlandet kan påbegyndes allerede i det 2. studieår. Det er normalt, at den første udenlandsophold er i Storbritannien eller Polen, derefter er den studerende egnet til at tage til f.eks. Danmark. Formidleren er i Ukraine Maxim Nikanov fra International Information Centre. Den studerende betaler USD til formidleren for kontakten til praktikstedet og rejseomkostninger. Formidleren i Danmark er Danish-Ukrainian Connection (DUC) til hvem den studerende betaler 500 EURO om året Dokumentudstedelse Universitetet udsteder følgende dokumenter til den studerende: - Uddannelsescertifikat med universitetets stempel og rektors eller vicerektors underskrift (bilag 5.8.1) - Udskrift af eksamensbogen. (bilag 5.8.2) Kontaktpersoner Afdelingsleder Ruslan Goebatyuk. fax: ; tel: Podilly Agrarian-Technical University Det agrar-tekniske universitet i Podilly har fuldtidsstuderende og 700 fjernstuderende Fakulteter Man kan specialisere sig i følgende fag: Økonomi, mekanisering, agronomi, veterinær medicin og bioteknik. De første 3 år undervises der i mere alment dannende fag. Fra det 4. studieår specialiserer man sig. 16

19 5.9.2 Praktik Praktikperioder er integreret i undervisningen Praktik i udlandet Universitetet sender årligt omkring 300 studerende på praktikophold/sæsonarbejde i Storbritannien, USA, Schweiz og Sverige. Normalt kan praktik i udlandet påbegyndes i det 3. studieår. Studerende tager i især sæsonarbejde i Storbritannien. Omkring 20 studerende har praktikophold i Danmark om året. Næsten alle studerende har haft et udenlandsophold tidligere, inden de tager til Danmark. Formidlerne er Landbrugets Jobservice og Travel to Farm. For at betale formidleren arbejder den studerende 22 timer gratis under praktikopholdet i Danmark. Nogle studerende betaler omkring 100 USD på frivillig basis til universitetet Dokumentudstedelse Universitetet udsteder følgende dokumenter til de studerende: - Udskrift af eksamensbogen oversat til engelsk. Universitetets stempel og påtegning fra dets internationale afdeling (bilag 5.9.1) - Undervisningsplan med universitetets stempel og rektors underskrift (bilag 5.9.2) - Certifikat med universitetets stempel og rektors underskrift ( bilag 5.9.3) - Uddannelsesbevis med universitets stempel og rektors underskrift (bilag 5.9.4) Eksempel på vicerektors underskrift og universitetets stempel (bilag 5.9.5) Kontaktpersoner Afdelingsleder Natalia Gladkaya. tel:

20 6. Analyse 6.1 Lønarbejde eller praktik Det fremgår af stort set alle kilder, at muligheden for at foretage en efter ukrainske forhold anseelig opsparing under det udenlandske praktikophold, er en væsentlig motivation for praktikopholdet. Den britiske ambassade i Kiev oplyste, at Storbritannien, der indtil nu har været den største aftager af ukrainske landbrugsstuderende, ikke har en praktikordning, men alene giver en mulighed for at tage sæsonarbejde. Kvoten var i 2006 på studerende. I 2006 var ukrainere i Storbritannien som sæsonarbejdere indenfor landbruget. Fra 2008 reserveres kvoten til studerende fra de nye EU-medlemslande Rumænien og Bulgarien, hvorfor ukrainere ikke længere vil have mulighed for at tage sæsonarbejde i Storbritannien. Sverige modtager omkring 100 ukrainske landbrugspraktikanter om året. Norge modtager 200, Finland 59, Tyskland omkring 120 og Østrig 43. Den norske ambassade i Kiev oplyste, at det var mere afgørende for de studerende at få muligheden for at få en arbejdsindkomst end at få et uddannelsesmæssigt udbytte. Det så man bl.a. af, at mange studerende blev i praktiklandet efter praktikperiodens ophør. Dertil kom, at mange af praktikanterne allerede inden påbegyndelse af praktikopholdet havde afsluttet deres uddannelse i Ukraine. Det ukrainske landbrugsministerium oplyste, at i perioden havde 14 universiteter indberettet, at 272 studerende havde taget til Danmark som praktikanter. Det ukrainske undervisningsministerium oplyste endvidere om et tilfælde, hvor en ukrainsk praktikant i Danmark ikke fik mulighed for at arbejde det antal lovede timer, hvorfor den pågældende fik udbetalt en mindre løn end forventet. Det var både landbrugsministeriet og den studerende utilfreds med. Ministeriet udtrykte ønske om at komme i direkte kontakt med danske landbrugsorganisationer. Ministeriet var endvidere af den opfattelse, at en del af de praktikanter, som tog til Danmark, ikke var landbrugsstuderende i Ukraine. Ifølge ministeriet var det meget nemt at fremstille og købe falske dokumenter i Ukraine. Flere universiteter kunne oplyse, at studerende efter praktikopholdet i Danmark kunne købe landbrugsejendom i Ukraine. Undertiden skete det i samarbejde med danske investorer. Samtlige læreanstalter pointerede, at praktik indgik som en integreret del af undervisningsforløbet, og at også de studerende, der specialiserede sig f.eks. i økonomi, veterinærmedicin, management etc., skulle have landbrugspraktik. Derimod var det ikke noget krav, at praktikken blev gennemført i udlandet. På flere læreranstalter kunne udenlandspraktikken gennemføres allerede efter det 2. studieår. Da det 1. studieår ofte var domineret af alment dannende fag, kunne man risikere at sende en praktikant til udlandet, der ikke havde meget praktisk erfaring med konkrete landbrugsopgaver. 6.2 Falske dokumenter, herunder behovet for notarpåtegning En del af de adspurgte læreranstalter anførte, de havde kendskab til, at studerende enten forfalske uddannelsesbeviser og lignende med det formål at komme på et udenlandsk praktikophold, eller solgte allerede opnåede kontrakter til medstuderende. Den nordiske 18

21 politiforbindelsesofficer på ambassaden i Kiev oplyste om følgende tilfælde, hvor personer, der ønskede et udenlandsk praktikophold, havde anvendt sig af falske dokumenter ved visumansøgningen til et af de nordiske lande: - 22.marts 2006: 1 person, der ansøgte om opholdstilladelse som praktikant i Danmark, indleverede falske papirer fra Berezhany universitetet på ambassaden - 9. juni 2006: 3 personer, der ansøgte om opholdstilladelse som praktikant i Norge, angav at være studerende fra Zhytomyr universitetet, indleverede falske universitetspapirer på den norske ambassade -14. juni 2006: 1 person, der ansøgte om opholdstilladelse som praktikant i Danmark, indleverede falske papirer fra Bila Tsarkva State Agrarian University på ambassaden -28. juni 2006: 1 person, der ansøgte om opholdstilladelse som praktikant i Danmark, indleverede falske papirer fra National Agriculturel University of Kiev på ambassaden -22.august 2006: 1 person, der ansøgte om opholdstilladelse som praktikant i Danmark, trak sin ansøgning tilbage, da det blev oplyst, at ambassaden ville undersøge dokumenternes ægthed -12. september 2006: 1 person, der angav at være fjernstudent ved Bila Tserkva Agrarian University, ansøgte om opholdstilladelse som praktikant i Danmark. En kontrolopringning til universitetet viste, at ansøgeren var bortvist fra læreranstalten. Den norske ambassade oplyste, at forfalskningen af dokumenter tillige kan foregå på selve læreanstalten. Ved konstatering af anvendelse af falske dokumenter anmoder den norske ambassade politiforbindelsesofficeren om at anmelde sagen til ukrainsk politi. Den britiske ambassade oplyste, at man have et meget begrænset kendskab til forfalskede dokumenter. Der blev normalt ikke foretaget ægthedsvurdering af de fremlagte papirer. Det skyldtes, at opholdet i Storbritannien var et egentligt arbejdsophold og ikke som f.eks. i Norge og Danmark et uddannelsesforløb. Samtlige læreanstalter opfordrede de danske myndigheder til at kontakte dem i tilfælde, hvor der var mistanke om svindel. Delegationen talte med de 11 læreanstalter, der sender flest studerende på praktikophold i Danmark. I alt vurderede de 11 læreanstalter, at de sender omkring 400 studerende på praktikophold i Danmark om året. Dertil kommer, at nogle ansøgere kan have afsluttet deres landbrugsuddannelse i Ukraine, førend praktikopholdet påbegyndes. I sådanne sager har læreranstalterne ikke kendskab til praktikopholdet. Udlændingeservice udstedte i 2006 i alt omkring opholdstilladelser til landbrugspraktikanter fra Ukraine. Selvom der også kommer praktikanter fra andre end de ovennævnte læreanstalter, er forskellen på de 400 studerende, læreanstalterne har kendskab til og de udstedte tilladelser, så stor, at der naturligt opstår en mistanke om, at en del af de ukrainske landbrugspraktikanter i Danmark ikke er i færd med en relevant landbrugsuddannelse i Ukraine. Den danske ambassade i Kiev har for nylig indført en regel om, at udskriften fra eksamensbogen skal oversættes til engelsk af en notar, der tillige med sin påtegning skal bekræfte udskriftens gyldighed. Flere af læreanstalterne fandt en sådan ordning 19

22 tidskrævende og fordyrende, ligesom notarpåtegningen kun i begrænset omfang kunne tages som bevis for, at udskriften var ægte. 6.3 Arbejdets omfang under praktikopholdet, herunder betalingen herfor Flere af læreanstalterne oplyste, at den studerende udover de aftalte 37 timers arbejde om ugen, tillige må arbejde nogle timer gratis for sin praktikvært. Formålet med dette ulønnede arbejde var at betale formidlerens salær og eventuelle rejseomkostninger. Repræsentanterne for de forskellige læreanstalter så intet problem heri, idet de studerende således slap for at stifte gæld i forbindelse med praktikopholdet. Nogle af læreanstalterne oplyste, at det ulønnede arbejde især var populært for nogle år siden, mens det i dag er mere normalt, at de studerende optager et banklån for at betale omkostningerne ved et praktikophold i udlandet. 6.4 Formidlerne Formidlere er organisationer eller enkeltpersoner, der formidler kontakten mellem den studerende og det danske praktiksted. Der eksisterer såvel ukrainske som danske formidlere Ukrainske formidlere (se bilag 6.4.1) De ukrainske formidlere udarbejder en kontrakt (se bilag b), som den studerende må underskrive. Formidlerne samarbejder med de forskellige universiteter. De ukrainske formidlere har kontakt til visse danske formidlere. Nogle læreanstalter udtrykte ønske om at få direkte kontakt med de danske formidlere, så de ukrainske formidlere kunne undgås. De studerende betaler et beløb til formidleren, der skal dække dennes salær, betaling for visum, rejseomkostninger etc Danske formidlere (se bilag 6.4.2) De danske formidlere udarbejder en kontrakt, der underskrives af den studerende, praktikværten og formidleren. Heri indgår blandt andet en beskrivelse af praktikforløbet. Derudover udleverer nogle formidlere forskelligt informationsmateriale til den studerende. Nogle danske formidlere opkræver et salær fra den studerende og fra den danske praktikvært. 6.5 Praktik som en naturlig del af uddannelsesforløbet En del af de danske praktikværter har angiveligt udtrykt forundring over, at de ukrainske praktikstuderende har meget lidt kendskab til praktisk landbrug. Det harmonerer heller ikke med oplysningerne fra de ukrainske læreanstalter om, at praktik er en integreret del af undervisningen allerede fra de første år. Dog bemærkes det, at de første par år på de ukrainske landbrugsuniversiteter er præget af alment dannende fag som filosofi, sprog, matematik etc., hvorfor den egentlige specialisering i landbrugsrelevante fag først påbegyndes senere. Er den studerende påbegyndt praktikperioden i udlandet umiddelbart efter at have bestået de mere alment dannede fag, kan det være en konsekvens, at de pågældende mangler praktisk landbrugserfaring. Nogle danske praktikværter har anført, at de ukrainske praktikanters engelskkundskaber er meget mangelfulde. Hertil oplyste flere 20

23 af læreanstalter, at man først sendte de studerende til Storbritannien for at arbejde, hvor de pågældende så lærte engelsk, førend de senere i studieforløbet kunne få tilladelse af læreanstalten til at tage til Danmark. Den britiske ambassade oplyste hertil, at mange af de ukrainske studerende arbejder på meget store landbrug i Storbritannien med russisktalende formænd og andre ukrainske eller russisktalende arbejdskollegaer. Derfor var et ophold i Storbritannien ikke en garanti for, at engelskkundskaber blev erhvervet. Nogle af læreanstalterne har engelskundervisning, som de studerende skulle bestå, inden praktikopholdet i Danmark blev påbegyndt. 21

24 7. Bilag Bilag

25 23

26 Bilag

27 Bilag

28 Bilag

29 Bilag

30 Bilag

31 29

32 30

33 31

34 32

35 Bilag

36 34

37 35

38 Bilag

39 Bilag

40 Bilag

41 Bilag

42 40

43 41

44 42

45 43

46 44

47 45

48 Bilag

49 47

50 Bilag

51 49

52 Bilag

53 Bilag

54 Bilag

55 Bilag

56 54

57 Bilag

58 56

59 57

60 58

61 59

62 60

63 61

64 62

65 63

66 Bilag

67 65

68 66

69 67

70 68

71 69

72 Bilag

73 Bilag

74 72

75 Bilag

76 Bilag Ukrainske formidlere a) Union of Agrarian Youth Union of Agrarian Youth har hovedsæde i byen Cherkassy. Den ledes af Vitaliy Ivanovych (formand) og Roman Kayda (viceformand). tel/fax: b) International Association of Agricultural Students of Ukraine. Den ledes af Anatolii Mrachkovskyi (formand) og Viktor Cherniy (udvekslingskoordinator). tel/fax: c) Shutkevych (Ltd)- Student exchange. Formand Yelena Shutkevych. tel/fax: d) Ya. O. debych. e) Andriy Dukun. tel/fax: f) Pavlo and Larysa Kushin. tel/fax: g) Dmitry Furman (sortlistet af ambassaden) h) Maxim Nikonov, International Information centre 74

77 Bilag b 75

78 76

79 77

80 78

81 79

82 Bilag Danske formidlere a) Landbrugets jobservice ved Peder Top Adresse: Spanget 7, Korinth, 5600 Faaborg tel: b) Travel to Farm (Danish Farm Organizations Committee for Exchange of Farm Youth) Adresse: Axelborg. 4.sal, Vesterbrogade 4A, 1620, København V tel: c) Grindsted Agricultural Academy Adresse: Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted tel: d) Dan-Lat Farms ved Gita og Jørgen Lind Adresse: Fabjergkirkevej 58, 7620 Lemvig tel: e) Agri Lida Adresse: Lille Tvedevej 12, Lille Tvede, 4700 Næstved tel: f) Danish Know How Adresse: Hesselgårdsvej 35, 3460 Birkerød tel: g) BN Connections Adresse: Starupvej 24, 6040 Egtved Tel: h) Danish-Ukrainian Connections (DUC) Adresse: Aaparken 14, st. 3., 7400 Herning tel i) AB-Farm 80

Stikprøvekontrol af 100 sager vedrørende ukrainske landbrugspraktikanter

Stikprøvekontrol af 100 sager vedrørende ukrainske landbrugspraktikanter Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 230 Offentligt Au pair- og Praktikantkontoret Center for Job og Visit Dato: 8. april 2008 Stikprøvekontrol af 100 sager vedrørende ukrainske landbrugspraktikanter

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: Kontor: Fællesjournalen Telefonservicecenter: Man-fre kl. 9.00-15.00 E-post: us@us.dk Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Du har søgt om at få lov

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet PER j.nr. 3.Q.3750.c. Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet Indholdsfortegnelse: I. Praktikanter... 1 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik... 1 Hvad

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 228 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale ved samråd med Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. Del. Spørgsmål Å, AA og AB. Spørgsmålene

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Vejledning i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Denne vejledning beskriver en fremgangsmåde i at tilrettelægge og gennemføre praktikophold i udlandet for en elev

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana Land: Slovenien Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 27. juni 2013

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Bilkent University Land: Tyrkiet Periode: Fra: januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 International Hospitality Management Orientering om virksomhedspraktik 2016 November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution,

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

INTERNATIONALE AKTIVITETER

INTERNATIONALE AKTIVITETER INTERNATIONALE AKTIVITETER for skoleåret 2017 / 2018 STUDIE- OG PRAKTIKOPHOLD Som elev på EUX Business har du mulighed for at tage et studieophold i England eller USA à 4 ugers varighed. AALBORG HANDELSSKOLE

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon.) Navn på universitet i udlandet: University of Southampton Land: United Kingdom Periode: Fra: September 2011 Til: Januar

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

25. februar 2009 Sags nr.: Tilsynsrapport, Dalum Landbrugsskole den 27. januar 2009.

25. februar 2009 Sags nr.: Tilsynsrapport, Dalum Landbrugsskole den 27. januar 2009. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Tilsynsrapport, Dalum Landbrugsskole den 27.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v.

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Merethe Nord Philip Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Informationsmøde om 1. Betingelser for ophold som au pair i Danmark 2. Misbrug (kontrol/sanktion) 3. Beskyttelse af au pair-personer

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 18. maj

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse: Tjekliste vedrørende ansøgninger om praktik eller prøveansættelser fra udenlandske læger.... 2 Procedurebeskrivelse

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich Land: United Kingdom Periode: Fra: 9/1/2012 Til: 23/6/2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: University college London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: University college London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: University college London Land: England Periode: Fra:24 sep 2012 Til:2/1-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg University Land: Holland Periode: Fra: August 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Université libre de Bruxelles Land: Belgien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne

Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne Udenrigsministeriet Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik? Praktikanter er studerende ved højere læreanstalter, der som led i deres

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at kunne

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat Land: Spanien Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt at læse

Læs mere