Stress og menneskesyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress og menneskesyn"

Transkript

1 Stress og menneskesyn Om individets, fællesskabets og samfundets ansvar Forestil dig en virksomhed, der har en fabrik. Derinde skal folk arbejde. Fabrikken er fuld af asbest, men ledelsen tror ikke på, at det er farligt. De har ikke råd til at bygge om. Hvis du vil have arbejde, er det take it or leave it. Hvis du ikke vil arbejde på fabrikken, er der andre, der vil. Hvis du bliver syg af asbest, er det dit problem. Du kunne bare have passet bedre på dig selv. Du kunne have sørget for forebyggende foranstaltninger. En maske, for eksempel. Det er nemlig ikke alle, der bliver syge. Så hvorfor kan du ikke klare mosten? Det er virkelig ikke virksomhedens problem. De skal tjene penge. Så man arbejder på akkord. Jo hurtigere, jo bedre. Man skal jo kunne klare sig i den globale konkurrence. Og der må stadig effektiviseres. Så nu inddrages rygepauser. Tissepauser. Når medarbejderne bliver syge, ansætter man bare nogle andre. Nogle yngre. Nogle mere robuste. Og i jobannoncerne skriver man: Du er en person med højt energiniveau. Du trives med travlhed og er villig til at påtage dig fleksible arbejdstider. Du tager personligt ansvar for din sundhed og ønsker fortsat at udvikle din robusthed. Tænk, hvis Tænk, hvis det var en skole! Og der ikke var et alternativ i miles omkreds. Medmindre du altså selv ville undervise dine børn derhjemme! Det ville virkelig trække overskrifter. Alle billeder halter, men det er min påstand, at sådan er vores samfund lige nu. Asbesten i det rum, vi kalder arbejdsmarkedet, er begreber som kompetenceudvikling, livslang læring, menneskelige resurser, selv-læring, potentialer Og det gør sig ikke kun gældende på arbejdsmarkedet, det er i vuggestuer og børnehaver, hvor du afleverer dit kompetente barn, og hvor pædagogerne bruger mere tid på læreplaner og lovbefalede papirer end på at være sammen med dit barn. Det er i skolen med elevplaner, test og eksaminer i ét væk, og hvor eleverne bliver undervist af en computer. Det er på universiteterne med stopprøver og tidsbegrænsede underskrevne aftaler om specialeaflevering. Vi bliver hele tiden åndet i nakken og så synes vi, det er mærkeligt, at flere og flere går ned med stress Nu er stress i de senere år blevet sat voldsomt på dagsordenen. Flere har indset, at virksomhederne også spiller en rolle og har et ansvar i forhold til stress. Men det er stadig en udbredt opfattelse, at stress primært er din egen skyld. Det er dit liv og dermed dit ansvar! Du kunne bare have sagt fra! Flere virksomheder er begyndt at sørge for sundhedsordninger eller laver stresspolitikker. Men det er symptombehandling. Firmaer og selv arbejdspladser inden for det offentlige, skriver sådan her i deres jobannoncer: Du vil komme til at samarbejde med kompetente og vidende kolleger i et effektivt og travlt sekretariat, hvor vi lægger vægt på at udnytte og udvikle alles evner og talenter så langt som overhovedet muligt. Du tager personligt ansvar for videreudvikling af dine kompetencer og færdigheder og ønsker at uddanne dig fortsat. Du er innovationsparat, selvstændig, udadvendt, serviceminded og samarbejdsorienteret.

2 Du er villig til at påtage dig fleksible arbejdstider, og er i stand til at håndtere et betydeligt antal sager samtidig. Vi er en gruppe, der trods mange opgaver og tidspres, opretholder en positiv og uhøjtidelig omgangstone. Jeg er jobsøgende i skrivende stund. Og de ovennævnte tre klip fra jobannoncer er ægte. Sådan skriver man: Vi lægger vægt på at udnytte vi har mange opgaver og tidspres. Hvorfor skriver en arbejdsgiver, at der er travlt hos ham? Har alle ikke travlt? Så hvorfor skrive det i en jobannonce? Opfatter arbejdsgiver de jobsøgende som dovne mennesker, der ikke gider arbejde eller i hvert fald helst vil hæve deres løn uden den store indsats? Det er jo helt ude i hampen! Disse jobannoncer er henvendt til akademiske medarbejdere, det man også kalder vidensmedarbejdere. I modsætning til for årtier siden, hvor det var vedvarende, ensformigt arbejde, der gav LO eren stress og fysisk nedslidning, er det i dag også vidensmedarbejdere, der rammes. Og især kvinder. Og vi er i hvert fald ikke dovne: Hvor man tidligere skulle motivere sine medarbejdere, skal man i dag nærmest træde på bremsen, siger Palle Ørbæk, direktør for det nationale center for arbejdsmiljø til avisen Urban. Så hvorfor skriver de sådan? Mine analytiske tilbøjeligheder kan ikke lade være med at læse mellem linjerne: Der er simpelthen flere opgaver i denne stilling, end de fleste vil kunne nå i et pænt tempo på 37 timer. Her er en stress-zone! Er du stadig forarget over mit asbest-billede? Tænker du stadig, at det billede overhovedet ikke holder? Okay, måske på nogle virksomheder, men slet ikke på samfundet som helhed. Og hvad skal de også gøre, virksomhederne? Konkurrencen er hård, og tiden er jo bare blevet sådan. Er den det? Er det en udefinérbar tidsånd, der sætter dagsordenen for arbejdsmarkedets strategier? Jeg læste på et tidspunkt en meget øjenåbnende artikel om det, som jeg vil opsummere her: Ordet kompetence er oprindelig et juridisk begreb, som betød, at du havde den formelle ret eller myndighed til et eller andet. En direktør havde den formelle kompetence til at godkende firmaets ordrer for eksempel. Kompetence var noget, du fik tildelt. Siden 1990 erne har kompetence været forbundet med ord som innovation, fleksibilitet, samarbejdsevne, omstillingsparathed og læring. Det er ikke længere nok for et menneske at have erhvervet kvalifikationer og almendannelse via uddannelse og erhvervserfaring. Kompetence er evnen til at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt. Kvalifikationer har med faglighed at gøre, mens kompetencer er et sammensurium af indre, personlige dynamikker, viden og indsigt, som man kan anvende nyttigt i en konkret situation. Ifølge cand.scient.pol. Stefan Herman, som har skrevet den omtalte artikel, kan man spore kompetencebegrebet tilbage til Human Ressource Management (HRM), som for alvor blev ledelsesbegrebet i Danmark i 90 erne. HRM interesserer sig for de menneskelige faktorer, der skaber innovation, fleksibilitet osv., og et stigende antal projekter op gennem 90 erne peger på disse faktorer både som afgørende for den økonomiske ydeevne og som løsenet for den menneskelige selvrealisering. Det nye kompetencebegreb slår altså til lyd for et heldigt sammenfald: Samfundets økonomiske interesser falder sammen med individets personlige. At være forløst personligt og menneskeligt går hånd i hånd med at gøre det nyttige og det produktive. Virksomheder vil ikke kun have ansatte, de vil have hele mennesker.

3 I 1991 lancerer LO idéen om det udviklende arbejde, som skal forene bedre vilkår for medarbejderne og mere lønsom virksomhedsøkonomi. I 1997 udgiver Undervisningsministeriet en stor rapport om National Kompetenceudvikling erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling. BUPL gør i 1998 kompetenceudvikling til et indsatsområde, og samme år får Danmark et Kompetenceråd, som slår fast, at det er nødvendigt, at nationen bringes over i videnssamfundet gennem investering i de menneskelige resurser. Det er en humanisme, der betaler sig, hedder det i rådets rapport fra Visionen er at udvikle alle mennesker på alle niveauer gennem hele livet. BNP er ikke længere dækkende for den nationale succes og konkurrenceevne, nu har vi også et nationalt kompetenceregnskab! Det er ikke bare borgerlig politik: Den tidligere SR-regering er enig. I deres erhvervspolitiske strategi fra 2001, skriver den, at det: bliver den menneskelige kompetence, viden og kreativitet, der kommer til at afgøre, hvilke virksomheder og samfund, der klarer sig bedst. Kompetencebegrebet indgår så en naturlig alliance med læringsbegrebet, som allerede var på vej frem i forbindelse med ungdomsoprøret. I 1972 kommer der en rapport fra UNESCO, hvor de slår til lyd for udviklingen af the complete man og foreslår at verden sætter udviklingen af det enkelte menneske i centrum. UNESCO peger på selvrealisering og personlig vækst som eksistentielle fordringer, og dermed forskydes interessen fra lærer-elev- forældre-barn-forhold til frigørelsen eller udviklingen af den enkeltes potentialer. Jesper Juhl sætter herhjemme trumf på med Dit kompetente barn, og i folkeskoleloven fra 1993 bliver læring, projektarbejde mv. de store hit. I loven bliver det understreget, at den enkelte elevs personlige udviklingsprojekt er i centrum. I 1996 gentager UNESCO hovedbudskabet fra 1972-rapporten. Kompetenceudvikling gennem livslang læring er derefter mantraet i hele det danske samfund fra vuggestue til hospice. Det menneskelige dannelsesprojekt, selvrealiseringsprojekt, eller hvad vi skal kalde det, kobles nu sammen med samfundets økonomiske interesser og globale konkurrenceevne. Den viden, du har i dag, er forældet i morgen. Derfor må du hele tiden udvikle dig og omstille dig. Du må aflære gammel viden og vaner og indoptage nye. At være er nu at være i udvikling: Den medarbejder, der ikke er under udvikling, er under afvikling. De personlige, bløde menneskelige resurser er brændstof i den ny økonomi og du har selv ansvar for din læring. Falder du igennem tja, så har du ikke forvaltet din skat af indre resurser og potentialer. Så langt Stefan Herman. Han er den første og eneste, jeg har læst, som skærer det ud i pap: Der findes ingen uidentificérbar tidsånd, der sætter dagsorden for erhvervslivet. Det gør mennesker. Og så siver det ned i strukturen, hvor det breder sig som ringe i vandet. Dagens dansker er blevet resurse-væsener! Udvikling bliver et mål i sig selv. Og det sætter sig igennem i psykologien, pædagogikken og i andre bløde videnskaber. Det er blevet den luft, vi indånder. Vi har ikke værdi som dem, vi er, men som dem, vi kan blive; vi er hele tiden på vej. En strømning, som har en åndelig pendant i fænomenet emerging church. Vi er tvunget til at forløse vores indre resurser og potentialer, hvis vi skal gøre os gældende. Udviklingstrang er altså blevet ét med udviklingstvang.

4 Resurser er grundlæggende til for at blive udnyttet. Det gjorde man tidligere med jordens resurser af råvarer. Nu er det viden og menneskelig kompetence, der skal skabe positive tal på virksomheders og statens bundlinje. Du sælger ikke længere din arbejdskraft, du sælger dig selv med hud og hår! Vejen til at udnytte dine indre resurser går gennem at udvikle dig. Tro ikke, at det er for dine blå øjnes skyld, at du bliver tilbudt alverdens kurser osv. Tanken om menneskelig udvikling som udelukkende godt bliveer fremmet, fordi der er økonomisk behov for det. Selvfølgelig har vi trang til at udvikle os, lære nyt, erobre nye områder. Det er en medskabt egenskab, så vi kan underlægge os jorden. Vi har både lyst og evne til det så idéen vinder jo genklang i os. Og er det ikke også en bibelsk tanke: stilstand er det samme som tilbagegang? Visse kirkelige kredse hævder endda, at dette også gør sig gældende for helliggørelsen. Du kan blive syndfri! Du kan blive et mere effektivt Kristusvidne. Du kan få et mere autentisk, tættere, mere tilfredsstillende forhold til Gud. Du må bare arbejde på det, udvikle dig. Men dér går de helt galt i byen. Vores medskabte udviklingstrang har ingen indflydelse på helliggørelsen. Fra Guds synspunkt kan vi aldrig udvikle os frem til fortjenester hos ham. Han elsker os, som han har skabt os. Vi har hans yndest, fordi Han har frelst os fra al vores eget præstationsræs og -trang. Hos Gud handler hverken frelse eller helliggørelse om fortjeneste, det er ren nåde. Vi er underfuldt skabt, men frygteligt faldet. Derfor har vi også en tendens til havesyge, som Bibelen udtrykker det. Vi vil have materielle goder, og jo flere tilbud og muligheder, samfundet byder på, jo mere synes vi, vi har behov for. Eller som én har sagt det: Jo mere velstand og rigdom vi ser omkring os, jo mere bevidste bliver vi om, hvad vi ikke har udrettet for at blive lige så succesfulde eller velstående som de andre. Vi har fået vores primære identitet i vores arbejde, i at gøre, i stedet for at være. Denne udviklingstvang internaliseret som udviklingstrang er dagens vilkår. Problemet er bare, at det viser sig, at vi ikke kan holde til det i det lange løb. Vi kan ikke holde til angsten bevidst eller ubevidst for at blive afviklet. Eller status-angsten, som kommer af den grundlæggende antagelse om, at alt er muligt, og at alle i princippet er lige. Angsten for ikke at slå til eller blive en succes pisker os videre i selvudvikling. Vi er blevet vores egen værste arbejdsgiver. Vi påtager os flere opgaver, end vi egentlig har lyst til, fordi vi tror, at sådan bør det være, hvis man vil gøre karriere. Vores tid er spændt ud som en elastik: Under normale forhold med orden i privatlivet, søde kollegaer og godt helbred klarer vi den. Men der er ikke luft til en krise. Et sygt barn. En mor, der dør. Konflikt i bibelkredsen. Så sprænges elastikken og stressen rammer! Nu er det jo ikke en naturlov mange mennesker kan klare både et travlt arbejde og store kriser i deres liv. Men flere og flere bliver syge af stress. Pensionsselskaberne, som udbyder sundhedsforsikringer, melder at andelen af stress-relaterede skader, som udløser forsikringspenge, er fordoblet fra 2004 til For at trække endnu en tråd tilbage til asbest-billedet: Stress anses langt på vej for at være den enkeltes problem og ansvar. Bliver du ramt af stress, er det din egen skyld! Det er dig, der ikke har økonomiseret med dine resurser og potentialer! Du er ansvarlig for, at du ikke kan tåle mosten! Denne grundlæggende indstilling bekræftes af, at flere og flere almindelige mennesker tegner en sundhedsforsikring. For tænk nu hvis Det skal dog retfærdigvis siges, at også nogle virksomheder anerkender deres ansvar netop ved at tegne sundhedsforsikring for deres ansatte, men: Det er som om virksomhederne i stigende grad køber sig til aflad i stedet for at skabe et ordentligt arbejdsmiljø udtaler HK til avisen Urban i august 2007.

5 Brug-og-smid-væk - mentaliteten er ikke længere begrænset til materielle ting. Ved at lukke øjnene for, at netop kompetenceudvikling gennem livslang læring er det asbestfyldte rum, man tvinger mennesker til at arbejde i, det rum, der skaber stress og stressrelaterede sygdomme, bliver brug-og-smid-væk i praksis menneskesynet. Du er noget værd, så længe du kan arbejde i det asbestfyldte rum. Bliver du syg, må du tage vare på dig selv. Nu vil nogle så indvende, at det vel ikke kan være arbejdsgiverness ansvar eller opgave, at gøre noget for en medarbejder, der bliver syg af stress, fordi vedkommende har kriser i privatlivet? Tja, det ved jeg da ikke hvis vi er ansat som HELE mennesker, hvis alle vore personlige, indre resurser skal stilles til rådighed for vores arbejdsgiver er det så ikke rimeligt, at han også hjælper, uanset hvad der lige udløser stressen? Det påvirker jo vores effektivitet, innovation og omstillingsparathed, hvis en privatkrise stresser os. Og hvis arbejdsopgaverne er tilrettelagt, så de med et højt tempo kan nås på cirka 37 timer om ugen med normal psykisk og fysisk habitus hvor meget luft er der så til en forkølelse, før man kommer bagud (det stresser). For slet ikke at tale om større personlige kriser. Ville det optimale ikke være, at arbejdsgiver er villig til at indrette arbejdsmængden i forhold til den stressede medarbejders formåen lige nu og her? Og ville det ikke også være smart af arbejdsgiver at se til, at den stressramte bliver hurtigt og sikkert behandlet, så han kan komme tilbage hurtigst muligt? Vakante stillinger og uløste opgaver, er normalt ikke god virksomhedsøkonomi. Der er garanteret også mange arbejdsgivere, der handler sådan. Men der er lige så mange, der ikke gør. Som bare signalerer: Det var ærgerligt, sørg for at blive rask i en fart, ellers bliver du erstattet af en anden. Det er brug-og-smid-væk-menneskesyn. Ikke ret mange taler om, at netop kompetenceudviklingens bagside er stress. At kompetenceudvikling koblet med højt tempo simpelthen er asbest for sind og krop. Der er grænser for, hvor meget mennesker orker at udvikle sig. Hvor meget man orker konstant at blive åndet i nakken. Der er grænser for, hvor mange opgaver, man kan løse, uden at måtte gå på kompromis med kvaliteten. Faglig frustration stresser. Hvis det at gå på arbejde kun handler om at nå opgaverne, ikke om at udføre dem godt, så er der dømt stress-zone! Det handler ikke kun om dem, der er på arbejdsmarkedet. Arbejdsløse bliver stresset. De bliver nemlig også hele tiden åndet i nakken: udvikl dig! Frigør dine resurser. Din viden fra i går, er forældet i dag. Hvis ikke du skriver fire ansøgninger om ugen, så er du nok doven, og vi trækker dig i dagpenge. Samfundsnasser! Børn og unge bliver også pustet i nakken. På tre år er antallet af børn indlagt på grund af stress steget med 30%, viser undersøgelser på to danske hospitaler. I marts 2008 kørte TV2-Nyhederne en række indslag om det stigende antal børn, der dropper ud af skolen, fordi de ikke kan følge med og derfor taber interessen. Hvorfor er børn stressede? Tja, hvis deres forældre er stressede, kan det faktisk smitte. Børn bliver også testet som aldrig før. De skal udvikle sociale kompetencer. Beskrives, måles og vejes. De er jo fremtidens resurser! De skal opretholde Danmarks velstand, når de nuværende virksomhedsledere, politikere og trendsættere skal nyde deres otium eller, det får de ikke tid til,

6 de skal nemlig udvikle ældre-kompetencer. Udvikling fra vugge til krukke. Som et formål i sig selv. En ny religion. Så kommer kroner-spørgsmålet: Hvad kan vi bruge denne viden til? Og hvad er alternativet? Hallo du kan jo ikke bare melde dig ud af samfundet, vel? Stefan Hermans artikel var et gennembrud for mig. Jeg så, at det ikke var min skyld alene, at jeg blev syg af stress. Jeg har lov og ret til at bede andre om hjælp, bede arbejdsgiver og samfund om hjælp, fordi de har et medansvar. Dét i sig selv fjernede en sten på vejen til helbredelse. Som kristen tager jeg afstand fra brug-og-smid-væk-menneskesynet. Jeg ønsker ikke, at det ubevidst skal snige sig ind og blive mit. Jeg ønsker heller ikke, at det skal snige sig ind og sætte dagsordenen i min menighed. Og jeg håber heller ikke det sniger sig ind hos kristne organisationer og arbejdsgivere. Men det, der ikke bliver talt om, bliver ofte overset. En fare, man ikke kan se, er større end én, man har kastet lys over. Kristeligt Dagblad bragte en artikel om stress i kristelige organisationer i oktober Det kom frem, at medarbejdere her ofte har endnu en grund til at presse sig selv hårdt: De arbejder for en god sag. De har hjerte for deres arbejde. Og måske har deres gudsbillede også taget farve af samfundsudviklingen: Gud mener nok også, at jeg kan arbejde hurtigere og dygtiggøre mig mere for pengene? En hurtig privat rundspørge blandt en håndfuld kristne organisationer, viser, at stress ikke er noget, man ligefrem har på dagsordenen. Ikke sådan formelt i hvert fald. Som arbejdsgivere er organisationerne bevidste om at skabe og vedligeholde trivsel for deres ansatte. Og for at spørge ind til og mægle i konflikter som er en mega-stressfaktor. Man er også opmærksom på at give anerkendelse og eksplicitere, at enhver ansat er en vigtig brik i helheden, men at man skal holde fri med god samvittighed. Jeg så for nylig en jobannonce fra en kristen arbejdsplads, der sluttede med sætningen: Kan du klare stress? Hm hvilket signal sender det? Det er altså ikke helt entydigt, hvordan kristne arbejdspladser forholder sig. Til gengæld er der nok også stadig stor usikkerhed om selve definitionen af ordet stress. Man kan jo godt have stress-forebyggende foranstaltninger, uden at de nødvendigvis hedder noget med stress. Jeg har selv været ansat i en organisation, hvor man ikke har det nedskrevet, men mottoet går fra mund til øre: Her har vi en høj kvajekvote! Det vil sige et trygt arbejdsklima, hvor man ikke bliver halshugget for den mindste fejl. Det er stressforebyggende. Alligevel bliver ansatte på kristne arbejdspladser også ramt. Og selvfølgelig er det hele ikke bare samfundets eller arbejdsgivernes skyld. Jeg står til ansvar over for Gud med mit eget liv. Jeg skal forvalte min tid og mit liv til Guds ære. Passer jeg på min krop? Fylder jeg mit sind med gode input? Sørger jeg for at bade mig i Guds nåde? Eller hvordan tænker jeg lige om mine brødre og søstre, mine med-tjenere i menigheden? Tænker jeg om dem som nogle, hvis evner og tid skal udnyttes, fordi vi jo skal bygge Guds rige effektivt

7 og professionelt? Respekterer jeg et nej uden at rynke på næsen? Har jeg øje for stress-symptomer i min bibelkreds? Eller omvendt er jeg selv den, der i hvert fald ikke vil påtage mig (flere) frivillige opgaver for Gud, fordi det ikke er økonomisk lønsomt? Fordi jeg har så travlt med at få brød på bordet, tøj i skabet, oplevelser i fotoalbummet, flere kompetencer på mit CV? Måske kunne jeg nøjes med mindre? Måske kunne jeg vælge en mere enkel livsstil? Så der blev råd til deltidsarbejde. Råd til hvile. Råd til at være noget (mere) for min næste? På den måde kunne jeg godt melde mig (lidt) ud af samfundet. Men det koster selvfølgelig: Jeg kommer i konflikt med min egen havesyge. Anvendt litteratur: Stefan Hermann: Fra styring til ledelse om kompetencebegrebets udvikling i: Undervisningsministeriets tidkrift Uddannelse nr. 1, januar Artiklen er tilgængelig på Undervisningsministeriets hjemmeside: Stefan Hermann og Jens Erik Kristensen: Fra strejke til stress. Kronik i Dagbladet Information, 12. marts Thomas Milsted: Stress. Grib chancen for et bedre (arbejds)liv. Jyllands-Postens Forlag 2006 Nærværende essay er trykt i bogen: Alting har en tid. Kristen og stress. Credo Forlagsgruppen Lohse.

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3:

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: 1) Beskriv nogle forhold ved det senmoderne arbejdsliv, der kan give anledning til opståelsen af psykiske konflikter og har betydning for

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Finance Controller Finance Controller

Finance Controller Finance Controller Finance Controller Har du det som en fisk i vandet med masser af tal samt en stor kontaktflade.. Bliv Finance Controller hos os og vær med til at udvikle nogle af verdens bedste ultralydsskannere Finance

Læs mere

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet?

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Karen Albertsen Før: Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) Nu: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) En jernhånd i en silkehandske

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

God morgen og velkommen

God morgen og velkommen HVILKE CENTRALE UDFORDRINGER OG HANDLEMULIGHEDER HAR VIRKSOMHEDEN I ARBEJDET MED AT SÆTTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR? AM 2009 God morgen og velkommen Stil jer i en rundkreds Kryds nu rundkredsen så hurtigt som

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Strategi Seniorpraksis

Strategi Seniorpraksis Hvorfor en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvilke personalemæssige udfordringer har virksomheden? Hvorledes kan seniorerne være en del af løsningen? Er en seniorpolitik og -praksis midlet? Værktøjer 1. Mulig

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere