Stress og menneskesyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress og menneskesyn"

Transkript

1 Stress og menneskesyn Om individets, fællesskabets og samfundets ansvar Forestil dig en virksomhed, der har en fabrik. Derinde skal folk arbejde. Fabrikken er fuld af asbest, men ledelsen tror ikke på, at det er farligt. De har ikke råd til at bygge om. Hvis du vil have arbejde, er det take it or leave it. Hvis du ikke vil arbejde på fabrikken, er der andre, der vil. Hvis du bliver syg af asbest, er det dit problem. Du kunne bare have passet bedre på dig selv. Du kunne have sørget for forebyggende foranstaltninger. En maske, for eksempel. Det er nemlig ikke alle, der bliver syge. Så hvorfor kan du ikke klare mosten? Det er virkelig ikke virksomhedens problem. De skal tjene penge. Så man arbejder på akkord. Jo hurtigere, jo bedre. Man skal jo kunne klare sig i den globale konkurrence. Og der må stadig effektiviseres. Så nu inddrages rygepauser. Tissepauser. Når medarbejderne bliver syge, ansætter man bare nogle andre. Nogle yngre. Nogle mere robuste. Og i jobannoncerne skriver man: Du er en person med højt energiniveau. Du trives med travlhed og er villig til at påtage dig fleksible arbejdstider. Du tager personligt ansvar for din sundhed og ønsker fortsat at udvikle din robusthed. Tænk, hvis Tænk, hvis det var en skole! Og der ikke var et alternativ i miles omkreds. Medmindre du altså selv ville undervise dine børn derhjemme! Det ville virkelig trække overskrifter. Alle billeder halter, men det er min påstand, at sådan er vores samfund lige nu. Asbesten i det rum, vi kalder arbejdsmarkedet, er begreber som kompetenceudvikling, livslang læring, menneskelige resurser, selv-læring, potentialer Og det gør sig ikke kun gældende på arbejdsmarkedet, det er i vuggestuer og børnehaver, hvor du afleverer dit kompetente barn, og hvor pædagogerne bruger mere tid på læreplaner og lovbefalede papirer end på at være sammen med dit barn. Det er i skolen med elevplaner, test og eksaminer i ét væk, og hvor eleverne bliver undervist af en computer. Det er på universiteterne med stopprøver og tidsbegrænsede underskrevne aftaler om specialeaflevering. Vi bliver hele tiden åndet i nakken og så synes vi, det er mærkeligt, at flere og flere går ned med stress Nu er stress i de senere år blevet sat voldsomt på dagsordenen. Flere har indset, at virksomhederne også spiller en rolle og har et ansvar i forhold til stress. Men det er stadig en udbredt opfattelse, at stress primært er din egen skyld. Det er dit liv og dermed dit ansvar! Du kunne bare have sagt fra! Flere virksomheder er begyndt at sørge for sundhedsordninger eller laver stresspolitikker. Men det er symptombehandling. Firmaer og selv arbejdspladser inden for det offentlige, skriver sådan her i deres jobannoncer: Du vil komme til at samarbejde med kompetente og vidende kolleger i et effektivt og travlt sekretariat, hvor vi lægger vægt på at udnytte og udvikle alles evner og talenter så langt som overhovedet muligt. Du tager personligt ansvar for videreudvikling af dine kompetencer og færdigheder og ønsker at uddanne dig fortsat. Du er innovationsparat, selvstændig, udadvendt, serviceminded og samarbejdsorienteret.

2 Du er villig til at påtage dig fleksible arbejdstider, og er i stand til at håndtere et betydeligt antal sager samtidig. Vi er en gruppe, der trods mange opgaver og tidspres, opretholder en positiv og uhøjtidelig omgangstone. Jeg er jobsøgende i skrivende stund. Og de ovennævnte tre klip fra jobannoncer er ægte. Sådan skriver man: Vi lægger vægt på at udnytte vi har mange opgaver og tidspres. Hvorfor skriver en arbejdsgiver, at der er travlt hos ham? Har alle ikke travlt? Så hvorfor skrive det i en jobannonce? Opfatter arbejdsgiver de jobsøgende som dovne mennesker, der ikke gider arbejde eller i hvert fald helst vil hæve deres løn uden den store indsats? Det er jo helt ude i hampen! Disse jobannoncer er henvendt til akademiske medarbejdere, det man også kalder vidensmedarbejdere. I modsætning til for årtier siden, hvor det var vedvarende, ensformigt arbejde, der gav LO eren stress og fysisk nedslidning, er det i dag også vidensmedarbejdere, der rammes. Og især kvinder. Og vi er i hvert fald ikke dovne: Hvor man tidligere skulle motivere sine medarbejdere, skal man i dag nærmest træde på bremsen, siger Palle Ørbæk, direktør for det nationale center for arbejdsmiljø til avisen Urban. Så hvorfor skriver de sådan? Mine analytiske tilbøjeligheder kan ikke lade være med at læse mellem linjerne: Der er simpelthen flere opgaver i denne stilling, end de fleste vil kunne nå i et pænt tempo på 37 timer. Her er en stress-zone! Er du stadig forarget over mit asbest-billede? Tænker du stadig, at det billede overhovedet ikke holder? Okay, måske på nogle virksomheder, men slet ikke på samfundet som helhed. Og hvad skal de også gøre, virksomhederne? Konkurrencen er hård, og tiden er jo bare blevet sådan. Er den det? Er det en udefinérbar tidsånd, der sætter dagsordenen for arbejdsmarkedets strategier? Jeg læste på et tidspunkt en meget øjenåbnende artikel om det, som jeg vil opsummere her: Ordet kompetence er oprindelig et juridisk begreb, som betød, at du havde den formelle ret eller myndighed til et eller andet. En direktør havde den formelle kompetence til at godkende firmaets ordrer for eksempel. Kompetence var noget, du fik tildelt. Siden 1990 erne har kompetence været forbundet med ord som innovation, fleksibilitet, samarbejdsevne, omstillingsparathed og læring. Det er ikke længere nok for et menneske at have erhvervet kvalifikationer og almendannelse via uddannelse og erhvervserfaring. Kompetence er evnen til at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt. Kvalifikationer har med faglighed at gøre, mens kompetencer er et sammensurium af indre, personlige dynamikker, viden og indsigt, som man kan anvende nyttigt i en konkret situation. Ifølge cand.scient.pol. Stefan Herman, som har skrevet den omtalte artikel, kan man spore kompetencebegrebet tilbage til Human Ressource Management (HRM), som for alvor blev ledelsesbegrebet i Danmark i 90 erne. HRM interesserer sig for de menneskelige faktorer, der skaber innovation, fleksibilitet osv., og et stigende antal projekter op gennem 90 erne peger på disse faktorer både som afgørende for den økonomiske ydeevne og som løsenet for den menneskelige selvrealisering. Det nye kompetencebegreb slår altså til lyd for et heldigt sammenfald: Samfundets økonomiske interesser falder sammen med individets personlige. At være forløst personligt og menneskeligt går hånd i hånd med at gøre det nyttige og det produktive. Virksomheder vil ikke kun have ansatte, de vil have hele mennesker.

3 I 1991 lancerer LO idéen om det udviklende arbejde, som skal forene bedre vilkår for medarbejderne og mere lønsom virksomhedsøkonomi. I 1997 udgiver Undervisningsministeriet en stor rapport om National Kompetenceudvikling erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling. BUPL gør i 1998 kompetenceudvikling til et indsatsområde, og samme år får Danmark et Kompetenceråd, som slår fast, at det er nødvendigt, at nationen bringes over i videnssamfundet gennem investering i de menneskelige resurser. Det er en humanisme, der betaler sig, hedder det i rådets rapport fra Visionen er at udvikle alle mennesker på alle niveauer gennem hele livet. BNP er ikke længere dækkende for den nationale succes og konkurrenceevne, nu har vi også et nationalt kompetenceregnskab! Det er ikke bare borgerlig politik: Den tidligere SR-regering er enig. I deres erhvervspolitiske strategi fra 2001, skriver den, at det: bliver den menneskelige kompetence, viden og kreativitet, der kommer til at afgøre, hvilke virksomheder og samfund, der klarer sig bedst. Kompetencebegrebet indgår så en naturlig alliance med læringsbegrebet, som allerede var på vej frem i forbindelse med ungdomsoprøret. I 1972 kommer der en rapport fra UNESCO, hvor de slår til lyd for udviklingen af the complete man og foreslår at verden sætter udviklingen af det enkelte menneske i centrum. UNESCO peger på selvrealisering og personlig vækst som eksistentielle fordringer, og dermed forskydes interessen fra lærer-elev- forældre-barn-forhold til frigørelsen eller udviklingen af den enkeltes potentialer. Jesper Juhl sætter herhjemme trumf på med Dit kompetente barn, og i folkeskoleloven fra 1993 bliver læring, projektarbejde mv. de store hit. I loven bliver det understreget, at den enkelte elevs personlige udviklingsprojekt er i centrum. I 1996 gentager UNESCO hovedbudskabet fra 1972-rapporten. Kompetenceudvikling gennem livslang læring er derefter mantraet i hele det danske samfund fra vuggestue til hospice. Det menneskelige dannelsesprojekt, selvrealiseringsprojekt, eller hvad vi skal kalde det, kobles nu sammen med samfundets økonomiske interesser og globale konkurrenceevne. Den viden, du har i dag, er forældet i morgen. Derfor må du hele tiden udvikle dig og omstille dig. Du må aflære gammel viden og vaner og indoptage nye. At være er nu at være i udvikling: Den medarbejder, der ikke er under udvikling, er under afvikling. De personlige, bløde menneskelige resurser er brændstof i den ny økonomi og du har selv ansvar for din læring. Falder du igennem tja, så har du ikke forvaltet din skat af indre resurser og potentialer. Så langt Stefan Herman. Han er den første og eneste, jeg har læst, som skærer det ud i pap: Der findes ingen uidentificérbar tidsånd, der sætter dagsorden for erhvervslivet. Det gør mennesker. Og så siver det ned i strukturen, hvor det breder sig som ringe i vandet. Dagens dansker er blevet resurse-væsener! Udvikling bliver et mål i sig selv. Og det sætter sig igennem i psykologien, pædagogikken og i andre bløde videnskaber. Det er blevet den luft, vi indånder. Vi har ikke værdi som dem, vi er, men som dem, vi kan blive; vi er hele tiden på vej. En strømning, som har en åndelig pendant i fænomenet emerging church. Vi er tvunget til at forløse vores indre resurser og potentialer, hvis vi skal gøre os gældende. Udviklingstrang er altså blevet ét med udviklingstvang.

4 Resurser er grundlæggende til for at blive udnyttet. Det gjorde man tidligere med jordens resurser af råvarer. Nu er det viden og menneskelig kompetence, der skal skabe positive tal på virksomheders og statens bundlinje. Du sælger ikke længere din arbejdskraft, du sælger dig selv med hud og hår! Vejen til at udnytte dine indre resurser går gennem at udvikle dig. Tro ikke, at det er for dine blå øjnes skyld, at du bliver tilbudt alverdens kurser osv. Tanken om menneskelig udvikling som udelukkende godt bliveer fremmet, fordi der er økonomisk behov for det. Selvfølgelig har vi trang til at udvikle os, lære nyt, erobre nye områder. Det er en medskabt egenskab, så vi kan underlægge os jorden. Vi har både lyst og evne til det så idéen vinder jo genklang i os. Og er det ikke også en bibelsk tanke: stilstand er det samme som tilbagegang? Visse kirkelige kredse hævder endda, at dette også gør sig gældende for helliggørelsen. Du kan blive syndfri! Du kan blive et mere effektivt Kristusvidne. Du kan få et mere autentisk, tættere, mere tilfredsstillende forhold til Gud. Du må bare arbejde på det, udvikle dig. Men dér går de helt galt i byen. Vores medskabte udviklingstrang har ingen indflydelse på helliggørelsen. Fra Guds synspunkt kan vi aldrig udvikle os frem til fortjenester hos ham. Han elsker os, som han har skabt os. Vi har hans yndest, fordi Han har frelst os fra al vores eget præstationsræs og -trang. Hos Gud handler hverken frelse eller helliggørelse om fortjeneste, det er ren nåde. Vi er underfuldt skabt, men frygteligt faldet. Derfor har vi også en tendens til havesyge, som Bibelen udtrykker det. Vi vil have materielle goder, og jo flere tilbud og muligheder, samfundet byder på, jo mere synes vi, vi har behov for. Eller som én har sagt det: Jo mere velstand og rigdom vi ser omkring os, jo mere bevidste bliver vi om, hvad vi ikke har udrettet for at blive lige så succesfulde eller velstående som de andre. Vi har fået vores primære identitet i vores arbejde, i at gøre, i stedet for at være. Denne udviklingstvang internaliseret som udviklingstrang er dagens vilkår. Problemet er bare, at det viser sig, at vi ikke kan holde til det i det lange løb. Vi kan ikke holde til angsten bevidst eller ubevidst for at blive afviklet. Eller status-angsten, som kommer af den grundlæggende antagelse om, at alt er muligt, og at alle i princippet er lige. Angsten for ikke at slå til eller blive en succes pisker os videre i selvudvikling. Vi er blevet vores egen værste arbejdsgiver. Vi påtager os flere opgaver, end vi egentlig har lyst til, fordi vi tror, at sådan bør det være, hvis man vil gøre karriere. Vores tid er spændt ud som en elastik: Under normale forhold med orden i privatlivet, søde kollegaer og godt helbred klarer vi den. Men der er ikke luft til en krise. Et sygt barn. En mor, der dør. Konflikt i bibelkredsen. Så sprænges elastikken og stressen rammer! Nu er det jo ikke en naturlov mange mennesker kan klare både et travlt arbejde og store kriser i deres liv. Men flere og flere bliver syge af stress. Pensionsselskaberne, som udbyder sundhedsforsikringer, melder at andelen af stress-relaterede skader, som udløser forsikringspenge, er fordoblet fra 2004 til For at trække endnu en tråd tilbage til asbest-billedet: Stress anses langt på vej for at være den enkeltes problem og ansvar. Bliver du ramt af stress, er det din egen skyld! Det er dig, der ikke har økonomiseret med dine resurser og potentialer! Du er ansvarlig for, at du ikke kan tåle mosten! Denne grundlæggende indstilling bekræftes af, at flere og flere almindelige mennesker tegner en sundhedsforsikring. For tænk nu hvis Det skal dog retfærdigvis siges, at også nogle virksomheder anerkender deres ansvar netop ved at tegne sundhedsforsikring for deres ansatte, men: Det er som om virksomhederne i stigende grad køber sig til aflad i stedet for at skabe et ordentligt arbejdsmiljø udtaler HK til avisen Urban i august 2007.

5 Brug-og-smid-væk - mentaliteten er ikke længere begrænset til materielle ting. Ved at lukke øjnene for, at netop kompetenceudvikling gennem livslang læring er det asbestfyldte rum, man tvinger mennesker til at arbejde i, det rum, der skaber stress og stressrelaterede sygdomme, bliver brug-og-smid-væk i praksis menneskesynet. Du er noget værd, så længe du kan arbejde i det asbestfyldte rum. Bliver du syg, må du tage vare på dig selv. Nu vil nogle så indvende, at det vel ikke kan være arbejdsgiverness ansvar eller opgave, at gøre noget for en medarbejder, der bliver syg af stress, fordi vedkommende har kriser i privatlivet? Tja, det ved jeg da ikke hvis vi er ansat som HELE mennesker, hvis alle vore personlige, indre resurser skal stilles til rådighed for vores arbejdsgiver er det så ikke rimeligt, at han også hjælper, uanset hvad der lige udløser stressen? Det påvirker jo vores effektivitet, innovation og omstillingsparathed, hvis en privatkrise stresser os. Og hvis arbejdsopgaverne er tilrettelagt, så de med et højt tempo kan nås på cirka 37 timer om ugen med normal psykisk og fysisk habitus hvor meget luft er der så til en forkølelse, før man kommer bagud (det stresser). For slet ikke at tale om større personlige kriser. Ville det optimale ikke være, at arbejdsgiver er villig til at indrette arbejdsmængden i forhold til den stressede medarbejders formåen lige nu og her? Og ville det ikke også være smart af arbejdsgiver at se til, at den stressramte bliver hurtigt og sikkert behandlet, så han kan komme tilbage hurtigst muligt? Vakante stillinger og uløste opgaver, er normalt ikke god virksomhedsøkonomi. Der er garanteret også mange arbejdsgivere, der handler sådan. Men der er lige så mange, der ikke gør. Som bare signalerer: Det var ærgerligt, sørg for at blive rask i en fart, ellers bliver du erstattet af en anden. Det er brug-og-smid-væk-menneskesyn. Ikke ret mange taler om, at netop kompetenceudviklingens bagside er stress. At kompetenceudvikling koblet med højt tempo simpelthen er asbest for sind og krop. Der er grænser for, hvor meget mennesker orker at udvikle sig. Hvor meget man orker konstant at blive åndet i nakken. Der er grænser for, hvor mange opgaver, man kan løse, uden at måtte gå på kompromis med kvaliteten. Faglig frustration stresser. Hvis det at gå på arbejde kun handler om at nå opgaverne, ikke om at udføre dem godt, så er der dømt stress-zone! Det handler ikke kun om dem, der er på arbejdsmarkedet. Arbejdsløse bliver stresset. De bliver nemlig også hele tiden åndet i nakken: udvikl dig! Frigør dine resurser. Din viden fra i går, er forældet i dag. Hvis ikke du skriver fire ansøgninger om ugen, så er du nok doven, og vi trækker dig i dagpenge. Samfundsnasser! Børn og unge bliver også pustet i nakken. På tre år er antallet af børn indlagt på grund af stress steget med 30%, viser undersøgelser på to danske hospitaler. I marts 2008 kørte TV2-Nyhederne en række indslag om det stigende antal børn, der dropper ud af skolen, fordi de ikke kan følge med og derfor taber interessen. Hvorfor er børn stressede? Tja, hvis deres forældre er stressede, kan det faktisk smitte. Børn bliver også testet som aldrig før. De skal udvikle sociale kompetencer. Beskrives, måles og vejes. De er jo fremtidens resurser! De skal opretholde Danmarks velstand, når de nuværende virksomhedsledere, politikere og trendsættere skal nyde deres otium eller, det får de ikke tid til,

6 de skal nemlig udvikle ældre-kompetencer. Udvikling fra vugge til krukke. Som et formål i sig selv. En ny religion. Så kommer kroner-spørgsmålet: Hvad kan vi bruge denne viden til? Og hvad er alternativet? Hallo du kan jo ikke bare melde dig ud af samfundet, vel? Stefan Hermans artikel var et gennembrud for mig. Jeg så, at det ikke var min skyld alene, at jeg blev syg af stress. Jeg har lov og ret til at bede andre om hjælp, bede arbejdsgiver og samfund om hjælp, fordi de har et medansvar. Dét i sig selv fjernede en sten på vejen til helbredelse. Som kristen tager jeg afstand fra brug-og-smid-væk-menneskesynet. Jeg ønsker ikke, at det ubevidst skal snige sig ind og blive mit. Jeg ønsker heller ikke, at det skal snige sig ind og sætte dagsordenen i min menighed. Og jeg håber heller ikke det sniger sig ind hos kristne organisationer og arbejdsgivere. Men det, der ikke bliver talt om, bliver ofte overset. En fare, man ikke kan se, er større end én, man har kastet lys over. Kristeligt Dagblad bragte en artikel om stress i kristelige organisationer i oktober Det kom frem, at medarbejdere her ofte har endnu en grund til at presse sig selv hårdt: De arbejder for en god sag. De har hjerte for deres arbejde. Og måske har deres gudsbillede også taget farve af samfundsudviklingen: Gud mener nok også, at jeg kan arbejde hurtigere og dygtiggøre mig mere for pengene? En hurtig privat rundspørge blandt en håndfuld kristne organisationer, viser, at stress ikke er noget, man ligefrem har på dagsordenen. Ikke sådan formelt i hvert fald. Som arbejdsgivere er organisationerne bevidste om at skabe og vedligeholde trivsel for deres ansatte. Og for at spørge ind til og mægle i konflikter som er en mega-stressfaktor. Man er også opmærksom på at give anerkendelse og eksplicitere, at enhver ansat er en vigtig brik i helheden, men at man skal holde fri med god samvittighed. Jeg så for nylig en jobannonce fra en kristen arbejdsplads, der sluttede med sætningen: Kan du klare stress? Hm hvilket signal sender det? Det er altså ikke helt entydigt, hvordan kristne arbejdspladser forholder sig. Til gengæld er der nok også stadig stor usikkerhed om selve definitionen af ordet stress. Man kan jo godt have stress-forebyggende foranstaltninger, uden at de nødvendigvis hedder noget med stress. Jeg har selv været ansat i en organisation, hvor man ikke har det nedskrevet, men mottoet går fra mund til øre: Her har vi en høj kvajekvote! Det vil sige et trygt arbejdsklima, hvor man ikke bliver halshugget for den mindste fejl. Det er stressforebyggende. Alligevel bliver ansatte på kristne arbejdspladser også ramt. Og selvfølgelig er det hele ikke bare samfundets eller arbejdsgivernes skyld. Jeg står til ansvar over for Gud med mit eget liv. Jeg skal forvalte min tid og mit liv til Guds ære. Passer jeg på min krop? Fylder jeg mit sind med gode input? Sørger jeg for at bade mig i Guds nåde? Eller hvordan tænker jeg lige om mine brødre og søstre, mine med-tjenere i menigheden? Tænker jeg om dem som nogle, hvis evner og tid skal udnyttes, fordi vi jo skal bygge Guds rige effektivt

7 og professionelt? Respekterer jeg et nej uden at rynke på næsen? Har jeg øje for stress-symptomer i min bibelkreds? Eller omvendt er jeg selv den, der i hvert fald ikke vil påtage mig (flere) frivillige opgaver for Gud, fordi det ikke er økonomisk lønsomt? Fordi jeg har så travlt med at få brød på bordet, tøj i skabet, oplevelser i fotoalbummet, flere kompetencer på mit CV? Måske kunne jeg nøjes med mindre? Måske kunne jeg vælge en mere enkel livsstil? Så der blev råd til deltidsarbejde. Råd til hvile. Råd til at være noget (mere) for min næste? På den måde kunne jeg godt melde mig (lidt) ud af samfundet. Men det koster selvfølgelig: Jeg kommer i konflikt med min egen havesyge. Anvendt litteratur: Stefan Hermann: Fra styring til ledelse om kompetencebegrebets udvikling i: Undervisningsministeriets tidkrift Uddannelse nr. 1, januar Artiklen er tilgængelig på Undervisningsministeriets hjemmeside: Stefan Hermann og Jens Erik Kristensen: Fra strejke til stress. Kronik i Dagbladet Information, 12. marts Thomas Milsted: Stress. Grib chancen for et bedre (arbejds)liv. Jyllands-Postens Forlag 2006 Nærværende essay er trykt i bogen: Alting har en tid. Kristen og stress. Credo Forlagsgruppen Lohse.

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen SUND UPDATE NYHEDSBREV - NORDEA LIV & PENSION - FEBRUAR 2011 Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen Som virksomhed leverer Nordea Liv & Pension resultater, der kan måles. Som arbejdsplads har vi sat fokus

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 Del: Fire ud af ti LO-medlemmer som smede, elektrikere og sosu'er har oplevet stress på jobbet

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v. 1 1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.4, 375 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

6.s.e.trin.B Matt 19,16-26 Salmer: Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig.

6.s.e.trin.B Matt 19,16-26 Salmer: Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig. 6.s.e.trin.B. 2016 Matt 19,16-26 Salmer: 752-52-522 487-155-29 Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig. Nogle elsker det. Andre synes, at der bare for meget. Og det er nok

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Langtidsfriske medarbejdere

Langtidsfriske medarbejdere Langtidsfriske medarbejdere - skab de bedste betingelser for trivsel og effektivitet Det er da påfaldende at mange ledere bruger 80% af deres ledertid på de 20% (eller mindre) af medarbejderne, som på

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Generation mewe og rekruttering anno 2011.

Generation mewe og rekruttering anno 2011. Reflexen. Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Uddannelse, læring og Filosofi, Aalborg Universitet Mette Bidstrup Holmgaard Stud.mag. i Læring og forandringsprocesser Institut for Uddannelse, læring

Læs mere

Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine

Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine Børnene overlades i alt for høj grad til sig selv i daginstitutionerne. Min vurdering er, at det kommer

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Fremtidens offentlige organisation og ledelse. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Fremtidens offentlige organisation og ledelse. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Fremtidens offentlige organisation og ledelse Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Læs mere

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Rigtig god fornøjelse! Helle www.cbaf.dk Center for Balance mellem Arbejdsliv

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv?

Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv? Sagsnr. 17.01-05-21 Ref. MLK/hbj Den 27. maj 2005 Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv? Af LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Teknologirådets konference den

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Modstand og indvendinger mod kontakt med pressen Journalisterne er så negative Pressen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Stress i et ledelsesperspektiv Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Ledelsens/lederens styrker og udfordringer Viden om stress, trivsel og effektivitet

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Stress hos personer med hjerneskade -

Stress hos personer med hjerneskade - Stress hos personer med hjerneskade - i forbindelse med tilbagevenden til arbejdsmarkedet Hjerneskadecentrets 20 års jubilæumskonference 1. oktober 2010 1 Faktorer, der kan medvirke til at udløse stress

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Oplæg til forældremødet den 29. september 2005.

Oplæg til forældremødet den 29. september 2005. 1 Oplæg til forældremødet den 29. september 2005. (Jørgen Møller) Tema: Om Fristedets vision, værdier, børnesyn og den pædagogiske tænkning, som vi forsøger at bygge vores praksis på. Jeg er af mine medarbejdere

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere