Billeder fra sidste års roskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billeder fra sidste års roskole"

Transkript

1 Billeder fra sidste års roskole NYBORG ROKLUB VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer for roning, lære kommandoer og materiellet at kende. Velkommen og god fornøjelse! 11

2 08.00 Velkomst og tilbud i Nyborg Roklub imens kaffe/te/brød. Præsenteres af Brian Sørensen Dagens program Præsenteres af Lene Svejborg Regelsæt og hvad er roning på vand (roreglement sikkerhed m.m.) Præsenteres af Brian Sørensen Præsentation af instruktører Præsenteres af Lene Svejborg Praktisk del: Holdene præsenteres og instruktører tager over Bådens indretning, klargøring, rotaget og på vandet Frokost, herunder spørgsmål og opsamling Praktisk del: Instruktører tager over og på vandet igen Opsamling og tak for i dag Velkomst kaffe/te/brød Præsenteres af Brian Sørensen Roklubbens daglige ro tider, soc. samvær, nøgler, rospinning, svømmehal mv. Præsenteres af Lene Svejborg. Brug af Præsenteres af Brian Sørensen Roning med instruktørerne Frokost, opsamling, aftaler med instruktører, indmeldelse Tak for i dag Tilbud om afprøvning af EDON både i havnebassinet. 2

3 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6-7 Side 8-11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side Side 20 Side Forside Program for Roskolen Indholdsfortegnelse Uddannelse og udtryk Frigivelsesskema Lidt om Nyborg Roklub Ro reglement Vinterronings reglement Erhvervelse af mærker Brug af svømmehallen Brug af klublokale Inriggerens opbygning Bådtyper i klubben Kommandoerne i bådene Rotaget opbygning Praktiske oplysninger 3

4 Rospinning i Nyborg Roklub Kanin Frigivet Korttursstyrmand Langtursstyrmand Scullerret Indsats Vel roet Spændholdt Daglig rofarvand Til roning klar Svirvel Big blades Korttursstyrmand Styrmandssæde Inrigger Outrigger Edon sculler Gig båd Singlesculler Dobbelt sculler Dobbelt firer 2- og 4 årers Otter 4

5 Dette skema vil du blive frigivet efter Din instruktør vil følge skemaet og afkrydse efterhånden. INSTRUKTIONSRAPPORT: KOPI EMNER 1 Praktisk ropåklædning 2 Gennemgang af roreglement; dagligt rofarvand. 3 Gennemgang af bådens indretning; styrbord / bagbord 4 Løfteteknik Hvordan får man båden i og op af vandet 5 Klargøring af båden: Ror, bundprop, årer, øsekar, bådshage, redningsveste. 6 Afprøvning af redningsveste 7 Gennemgang af rokort.dk 8 Opvarmning / udstrækning Øvelser før og efter roturen 9 Gennemgang af ro- og skoddetag 10 Indstilling af spændholt 11 Kommando: Ombord / Fra borde 12 Kommando: Til roning klar / Ro væk 13 Kommando: Det er vel / Åren på vandet 14 Kommando: Sæt i / Sæt hårdt i 15 Kommando: Til skodning klar / Skod væk 16 Kommando: Åren langs 17 Kommando: Småtroning 18 Kommando: Kvart åre/åren ud 19 Kommando: Rejs åre 20 Styring / lægge til 21 Skifte styrmand Hvordan laver vi et skift i båden. 22 Rengøring af båd og årer 23 Rapportering af skader på / fejl ved både 24 Vedligeholdelse af både 25 Regler og normer ved brug af klubhuset 27 Uddannelsesmuligheder: Korttursstyrmandskursus m.v. 28 Svømning: Svømmefærdigheder 29 Socialt samvær: Grillroning, tirsdagshygge, socialt samvær m.m.* 30 Kendskab til klubblad, hjemmesiden, Nyborg Roklubs venner m.m.* 5 5

6 Nyborg Roklub er en forening med mange forskellige aktiviteter. Her er mulighed for udfordring både på det sportslige/fysiske og på det sociale niveau. Også de håndværksmæssige og åndelige kompetencer kan man få udfordret gennem deltagelse i klubbens drift og vedligeholdelse. Nyborg roklub er ikke et fitnesscenter, men en forening af frivillige medlemmer. Sportsligt er vores profil fortrinsvis fokuseret omkring tur- og motionsroning i 2- og 4 års inriggerbåde, og kajakroning har gennem årene fundet sin naturlige plads i klubben. Der er også mulighed for at udfordre sig selv i kaproning, både på vandet og i ergometer. I vinterhalvåret, hvor almindelig roning ikke er mulig, dyrkes der svømning i Nyborg Svømme- og Badeland samt styrketræning, ergometerroning og rospinning i klubbens motionsrum. På det sociale niveau arrangerer roklubben fællesspisning, julefrokost, nytårsfest og andre aktiviteter for medlemmerne. Roklubben er også rejsearrangør af skiture om vinteren. I tilknytning til roklubben hører støtteforeningen Nyborg Roklubs venner, der dyrker socialt samvær og støtter roklubben økonomisk. Årshjul Nyborg Roklub Vi lægger vægt på socialt samvær Vinter Rospinning Ergometerstævner DM - FM Julefrokost Roture på stille vinterdage Forår Rospinning slutter Standerhejsning Ro skolen Opstart roning på vandet Efterår Roning på vandet Standerstrygning og fest Rospinning opstart Skønne sensommerture på vandet Sommer Langture på vandet Killingedåb og fest Socialt samvær på vandet Roaftner 6 6

7 Ro reglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt ro reglement. Al udøvelse af roning skal ske under hensyntagen til de hermed forbundne risici, valg af bådtype, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder, risiko for at drive væk fra kysten m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt. Der skal inden turens påbegyndelse være indhentet vejrudsigter der dækker den planlagte tur. Ingen både må gå ud uden en godkendt styrmand. Der må roes fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. Roning i tæt tåge anses som natroning. Daglig rofarvand = korttursstyrmandsbevis. Udenfor daglig rofarvand = langtursstyrmandsbevis. Daglig ro farvand er mod øst, fyret på Knudshoved, og mod syd Bøsøre. Der skal roes langs kysten max. 500 m. fra land. Der må krydses over fjorden, nord for linjen fra Kalkovnen til Lindholm havn i lige linje, i roligt vejr. Der må ikke roes under broerne ved Koppers og Svendborg Landevej. Der må roes hele året, dog er den primære ro sæson som regel, fra ultimo marts (standerhejsning) til ultimo oktober (standerstrygning). I perioden fra Standerstrygning til standerhejsning, eller når vandtemperaturen er på eller under 10 grader, roes efter Nyborg roklubs vinterroningsreglement. Vandtemperaturen defineres af DMI vandtemperatur for Nyborg Roning i mørke (natroning) er tilladt. Ved natroning, medbringes altid klart hvidt fastmonteret lys som skal kunne lyse 360 grader rundt og ses 3,5 km væk. Kun meget erfarne roere må ro i mørke, og der skal altid medbringes kompas eller GPS, nødblus, nødraketter redningsveste med reflekser, lommelygte og fløjte om bord. Det er kun tilladt at ro i in riggede både, og kun efter forhåndsgodkendelse af et bestyrelsesmedlem. Nyborg roklub har faste planlagte dage og tidspunkter, hvor der vil være en ansvarlig rovagt tilstede. Tidspunkter og dage fremkommer på bl.a. hjemmesiden. På tidspunkter hvor der er roning med faste rovagter, er det Rovagtens opgave at sætte bådholdene, under hensyn til de enkelte medlemmers ønsker. Møder man op og vil ro på de tidspunkter, skal Rovagtens anvisninger følges. Ror man udenfor disse dage og tidspunkter, skal bådens styrmand være fyldt 18 år, og bådens mandskab være frigivne roere. Instruktører må gerne instruere kaniner udenfor faste rotider. Enhver rotur skal skrives ind i rokort.dk før start, enten via pc i bådhallen eller via smartphone/egen pc. Der vælges en styrmand for hver tur (ansvar for båd og mandskab) og vedkommende skal indskrives først i rokort, ved hver tur. Derudover skal der være oplysninger om hvilken båd der anvendes, hvilken rute man tager, og hvilke personer der deltager i mandskabet. Ved hjemkomst skal turen afsluttes i rokort, enten via pc i bådhallen, eller via smartphone/egen pc. Er der sket skade på materiellet meddeles det i rokort, og til materialeforvalteren. Spærreseddel skal sættes på båden. Spærresedler forefindes ved Pc i bådhallen. 7 7

8 Der må absolut ikke bades direkte fra bådene. Under en hver rotur, skal den private ejendomsret langs kysterne respekteres. Et bådhold består af en styrmand og fuldtallig bemanding af båden. Dog kan enkelte bådtyper roes uden fuldtallig besætning, dette gælder en Otter som kan roes af ned til 6 personer, eller en dobbeltfirer, med 3 personer. Dog bør det være reglen, mere end undtagelsen at disse både roes med fuld besætning. I bådene skal forefindes det fornødne antal redningsveste. I inriggede både ydermere øsekar, samt bådshage. Alle aktive medlemmer over 18 år, skal til enhver tid kunne aflægge en svømmeprøve på 300 meter. Alle aktive medlemmer under 18 år skal hvert år aflægge en svømmeprøve på 600 meter. Bestyrelsen kan til hver en tid bede et medlem om aflæggelse af en 300 meters svømmeprøve. Det tilrådes at alle aktive medlemmer, træner deres svømmefærdigheder i svømmehallen hver vinter. Efter endt rotur skal båden skylles med fersk vand udvendigt og hvis nødvendigt også indvendigt. Herefter skal båden aftørres og aluminiumskinner til rullesæder i specielle både, skal aftørres med en speciel klud. Sidst ankomne bådhold efterlader bådpladsen i ordentlig stand. Se rengøringsinstruks i bådhallen.. For at opnå de forskellige rettigheder i Nyborg Roklub, skal man have gennemført relevant kursusvirksomhed, samt have de nødvendige kvalifikationer. Instruktører kan så tildele de ønskede rettigheder, som korttursstyrmands- og scullerret. Disse 2 rettigheder kan først erhverves fra det fyldte 16 år. Langtursstyrmandsret kan først opnås efter erhvervelse af kortursstyrmandsret, og rettigheden tildeles af bestyrelsen. Korttursstyrmandsret/ ret/bevis ( internt kursus ) Korttursstyrmandsret giver ret til at ro indenfor daglig ro farvand. Kurserne gennemføres efter behov Langtursstyrmandsret/bevis ( eksternt kursus ) Langtursstyrmandsret giver ret til at ro udenfor daglig ro farvand. Kurserne er eksterne og der kan søges om lov til deltagelse i disse kurser hos bestyrelsen, men først efter aflagt 300 meters svømmeprøve. Erhvervelse af langtursstyrmandsret sret kræver følgende: Minimum haft korttursstyrmandsret i 1 år Deltaget i mindst 2 langture i fremmed farvand Deltaget i planlægningen af en langtur over flere dage Have prøvet en landgang på åben kyst i inrigger Du skal være fyldt 18 år, og have bestået DFfR s langtursstyrmandskursus Aflagt 300 meters svømmeprøve. Efter bestået svømmeprøve, kan langtursstyrmandskursus ansøges Langtursstyrmandskursus ansøges af bestyrelsen. I ansøgningen beskrives ansøgerens roerfaring, og der henvises til en langtursstyrmand, der kan bekræfte ansøgerens kvalifikationer. Ansøgeren vil ved tilmelding til langtursstyrmandskursus få besked på, om vedkommendes kvalifikationer er tilstrækkelige til at erhverve langtursstyrmandsret efter bestået kursus, eller om der er færdigheder, der skal tilegnes efter kurset. Roerens modenhed, omtanke og øvrige erfaringsgrundlag indgår i vurderingen af tildeling af langtursstyrmandsret. Roere, der har bestået DFfR s langtursstyrmandskursus, men ikke fået udstedt retten, kan af bestyrelsen tildeles midlertidig langtursstyrmandsret til en enkelt tur 8 8

9 Udgangspunktet er en singlesculler. Det kræver scullerret at ro singlesculler og styre en out rigget båd. Scullerret er en styrmandsret som gælder til klubbens outriggere (dette gælder ikke GIG både) For at få tildelt scullerret kræves godkendt korttursstyrmandsbevis. Der skal aflægges en prøve med en af bestyrelsen godkendt scullerinstruktør, og prøven skal være overbevisende gennemført. Dette kan ske når personen føler at prøven kan gennemføres, typisk efter roede kilometer i sculler på en sæson. Følgende emner skal med i prøven: Roeren skal på sikker og betryggende vis kunne håndterer båden på land og på vandet + være sikker i indog udstigning. Roeren skal sammen med en instruktør have prøvet kæntring, og lave en re-entry. Roeren får scullerret i den sæson vedkommende har erhvervet sin ret, men skal aflægge en 600 meters svømmeprøve inden næste standerhejsning. Gennemføres svømmeprøven ikke frakendes man sin rettighed Edonbåde er en singlesculler med støttepontoner, og anses for en out rigget båd. Der kræves ikke scullerret for at ro en Edonbåd, så længe støttepontonerne er påmonterede. Når pontonerne er afmonterede anses båden som en singlesculler, og kræver scullerrettighed. Medlemmer uden scullerrettighed men frigivet til inrigger, som vil ro edonbåd, kræves der følgeskab af anden båd, hvor personen i følgebåden har korttursstyrmandsret. Godkendelse kort- lang- og scullerrettigheder fra andre klubber: Alle personer der vil være medlem af Nyborg Roklub, skal igennem en praktisk prøve med en af bestyrelsen godkendt instruktør, inden opnåede rettigheder erhvervet i andre roklubber kan overføres og godkendes i Nyborg Roklub Ved indmeldelse i Nyborg Roklub, skriver man under på man kan svømme 300 m. Der må kun instrueres nye roere fra standerhejsning til standerstrygning. Det tilsigtes at alle nye medlemmer skal igennem Nyborg Roklubs roskole, men det er ikke et krav for at blive frigivet. Roskolen afholdes som regel i april. En roer kan godt blive frigivet i løbet af sæsonen, hvis han/hun har gennemgået samme undervisning, som foregår på roskolen og er blevet undervist af en af Nyborg Roklubs godkendte instruktører. Frigivelse sker efter vurdering og en prøve af en godkendt instruktør, med udgangspunkt i bilag/tjekliste fra Roskolen. Der må kun instrueres nye ikke frigivne roere, af en fra Nyborg Roklubs bestyrelse godkendt instruktør. Instruktørliste findes i båd hal og på hjemmesiden. 9 9

10 . Redningsveste og oppustelige redningsveste skal være CE godkendte. Ved temperaturer på eller over 12 grader behøves der ikke at bæres redningsvest eller oppustelig redningsvest, men de skal medbringes og tilgængelige i bunden af båden. Der skal være rednings- eller oppustelige redningsveste i båden til hele mandskabet på turen. Det er den på rokort.dk anførte styrmands ansvar, at vurdere ud fra vejr, vind og mandskabets erfaring, om påføring af redningsvest eller oppustelig redningsvest kan undlades, når vandtemperaturen tillader det. Dette gælder både out- og inriggede både. Følgende fritages for krav om brug/medbringe veste Roere der træner outrigger/singlesculler med instruktør. Dette gælder også roere under 18 år. Roere over 18 år med scullerret. På enhver langtur skal DFfR s gældende langtursreglement overholdes. En langtur er en hver tur der går ud over dagligt rofarvand. Endagsture udenfor dagligt rofarvand må finde sted uden godkendelse fra bestyrelsen. Langture udover 1 døgns varighed skal der søges tilladelse af en fra bestyrelsen godkendt langtursstyrmand, som ikke nødvendigvis behøves være medlem af bestyrelsen. Dog skal bestyrelsen være skrifteligt orienteret. På langture gælder DFfR langtursreglement for brug af veste, og Nyborg Roklubs vandtemperaturregler (12 grader) Til langtursroning må kun benyttes både, som lever op til kravene beskrevet i DFfR s typebeskrivelse af langtursbåde. DET ER EN GOD IDE AT BÆRE REDNINGS- EL. OPPUSTELIG REDNINGSVEST SELVOM VANDTEMPERATUREN ER OVER 12 GRADER. UNDER SKIFT AF PLADSER I INRIGGEDE BÅDE, ER DER RISIKO FOR KÆNTRING. DET ER DERFOR HENSIGTSMÆSSIGT AT SKIFTE PLADSER MEGET TÆT IND UNDER LAND. TRÆNE SINE SVØMMEFÆRDIGHEDER HVER VINTER. 300 METER OG GERNE LÆNGERE 10 10

11 Der roes efter Nyborg roklubs roreglement, med følgende skærpelser Vinterroning defineres som roning fra standerstrygning til standerhejsning eller når vandtemperaturen er under eller på 10 C. Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter solopgang til halv time før solnedgang. Der må ikke roes når der er udsigt til isdannelse. Natroning er ikke tilladt. Der må kun roes i bådtyperne inrigger. Der kan søges om dispensation til roning i out riggede både. Dispensationen udstedes af bestyrelsen, og der udfyldes blanketten vinterroningstilladelse i outrigger. Tilladelsen søges hvert år. Blanketten kan downloades på hjemmesiden Området for udøvelse af vinterroning er til Slipshavn havn mod øst, og til Den Sorte Lade mod syd, dog må man gerne være gæst i en anden roklub Al udøvelse af vinterroning skal ske under hensyntagen til de hermed forbundne risici, valg af bådtype, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder, risiko for at drive væk fra kysten m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt. Der skal inden turens påbegyndelse være indhentet vejrudsigter der dækker den planlagte tur. Under roning skal det tilstræbes, at båden holdes så tæt en afstand til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt. Afstanden til land bør aldrig overstige 50 m. Alle skift i båden skal ske så tæt på land som mulig, så man hurtig kan komme på land ved evt. kæntring. Medlemmer under 18 år, skal være i følgeskab med mindst 1 senior roer. Der skal altid bæres godkendt redningsvest eller godkendt oppustelig redningsvest. Alle skal bære varmt og vindtæt tøj. Der kræves indgående kendskab til relevante publikationer fra Søsportens sikkerhedsråd. Vandtemperaturen defineres af DMI vandtemperatur for Nyborg Vinterroningsreglementet gælder for alle robåde i Nyborg Roklub, dog ikke kajakker. Kajakker har eget vinterroningsreglement. Vand-temperatur 0 C 5 C 10 C 15 C Badetøj 0:08 0:10 0: Alm påklædning 0:30 0:50 1:50 3:30 Vindtæt tøj 1:30 3: 5: 9: Tørdragt 2:30 5: 7: 13: Våddragt 7: 10: 17: 36: Overlevelsesdragt 12: 17: 30: OBS: tallene er for den gennemsnitlige overlevelsestid bevidstløshed vil ofte indtræde på den halve tid (kilde: Søsportens sikkerhedsråd)

12 Som et synligt bevis på de ro mæssige resultater indenfor en ro sæson (standerhejsning til standerstrygning) uddeles der emblemer og nåle. Uddelingen foregår til standerstrygning 250 km mærke (kan kun opnås første gang 250 km er nået) 500 km mærke Sølvåre opnås ved 1000 km roning (Sølvåren fås med nål eller øje) Guldåren opnås ved 1500 km roning (Også denne åre fås med nål og øje) I ergometersæsonen (standerhejsning til standerhejsning) tildeles der også emblemer for opnåede kilometer i ergometerrummet. Uddelingen foregår til standerhejsning 500 km 1000 km 1500 km Bestyrelsen kan beslutte at uddele FORTJENSTPOKALEN. Tildelingen af denne vandrepokal gives for en vedholdende indsats over en længere periode til gavn for roklubben. Roede km er i denne sammenhæng uden betydning. Siddende bestyrelsesmedlemmer kan ikke komme i betragtning. Bestyrelsen kan beslutte at tildele ærestegn for en vedvarende indsats over længere årrække til gavn for roklubben. Den fineste udmærkelse er æresmedlemsskab af Nyborg Roklub. Denne sjældne udmærkelse kræver en indsats, der ligger noget ud over erhvervelse af ærestegnet. Dette er ikke en forudsætning. Æresmedlemmer bliver fritaget for kontingent. Nuværende æresmedlemmer: Jørgen Madsen 12 12

13 Listen over svømmevagter/ansvarlige kan downloades via hjemmesiden Det gamle svømmebassin og det lille bassin er til rådighed for roklubbens medlemmer og deres børn mandage i vintersæsonen fra kl til Passive medlemmer er også velkomne. Der er ikke adgang til de øvrige faciliteter i svømmehallen og tiderne skal overholdes. Det store bassin er beregnet på svømning og det lille bassin kan bruges til bl.a. leg med badedyr. Der må springes fra 1-meter vippen fra kl Øvrige udspring må kun ske fra startskamlerne. Der må springes fra 3-meter vippen fra kl Øvrige udspring må kun ske fra startskamlerne. Brug af svømmehallen forudsætter almindelig god og ansvarlig opførsel samt respekt for alle svømmere og svømmehallens brugere, og at man følger alle anvisninger fra dagens svømmevagt. Dog er følgende ikke tilladt: Løbe i hallen. Skubbe andre i vandet. Leg der er til gene for andre. Springe ud på noget eller nogen. Overtrædelse kan medføre bortvisning. Udsigt fra en inrigger en vindstille dag ud fra Kajbjerg 13 13

14 Som aktiv eller passivt medlem af Nyborgs Roklub kan man låne klublokaler og køkken til privat formål Den ansvarlige for udlån af klublokalet er formanden for Nyborg roklub. Det må ikke kollidere med klubbens egne fastlagte arrangementer. Tjek kalenderen på hjemmesiden for tidspunkter og dage lokalet er udlånt. Klublokale, toilet og køkken overtages, som det forefindes. Klublokale, toilet og køkken afleveres ryddet og rengjort. Gulvet vasket. Opvaskemaskinen skal være tømt, affald og tomme flasker skal være fjernet. Der aftales et nøgleudleverings- og nøgleafleveringstidspunkt. Et udlån gælder normalt et døgn, fra kl. 12 til næste dag kl.12 Der kan disponeres over borde, stole og service til 40 personer. Ungdomsroere kan kun låne klublokalet, hvis en forælder/voksen står som ansvarlig låner. Skader på service eller inventar erstattes af lejeren. Formanden er ansvarlig for udlån af Nyborg Roklubs klublokale. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden

15 15 15

16 2 åres inrigger Doublesculler Kajak Sæderne i båden har nummererede pladser (1, 2 (3 og 4) (5, 6, 7, 8)), og disse bruges ved kommandoer fra styrmanden, (styrmanden ved måske ikke altid, hvad alle hedder, men altid hvilket sæde man sidder på.) Sæde nr. 1 er det første i sejlretningen (forstavn), altså det der er længst væk fra styrmanden (agterstavn). 4 åres inrigger GIG 8 med styrmand ED Edonbåde 16 16

17 Din styrmand i båden vil før, under og efter roturen komme med flere kommandoer som skal følges for det lykkedes at få en succesfuld rotur. Du vil/skal prøve at være styrmand, inden du kan blive frigivet roer og på almindelig ture vil man skiftes om tjansen. Der er dog formelt 1. styrmand registreret for hver tur i vores computer der er ansvarlig for tur og mandskab Kommando Et og to klar til at gå g ombord (hhv. tre og fire) Et og to ombord (hhv. tre og fire) Tre og fire f klar til at gå fra borde (hhv. et og to) Tre og fire fra borde (hhv. et og to) Sæt af Sæt fra Balance Til roning klar Ro væk Til skodning klar Skod Skod væk Udførelse Varsler at man skal stå klar til at gå i båden. Man anbringer forsigtigt den fod, der er nærmest båden på bundbrættet mellem spændholt og sæde. Derefter sætter man en hånd på hver ræling, og den anden fod placeres ved siden af den første. Så sætter man sig roligt på sædet og anbringer fødderne i spændholtet. Varsler at man skal være parat til at gå fra borde Man kører frem på sædet, anbringer fødderne på bundbrædderne, tager fat i begge rælinger og rejser sig, og sætter den nærmeste fod på broen først, træder derefter ud af båden. Roere nærmest broen, sætter af. Der bruges bådshage eller årehåndtag, aldrig årebladet. Roerne sidder i vel-roet stilling. Årer på ræling. Styrmanden skaber balance ved at flytte sig. Roerne kører langsomt frem på sædet og strækker armene. Årebladet stilles lodret over vandoverfladen Roning påbegyndes, og fortsættes indtil ny kommando gives. Det er altid roeren nærmest styrmanden som sætter hastigheden. Årens håndtag trækkes ind til kroppen. Den hule side af årebladet vendes mod stævnen. Årebladet svinges ned i vandet, armene strækkes, og roerne kører frem på sædet. Der fortsættes med at skodde til der gives kontraordre. Hensigten Få roerne samtidig i båden (to og to). Få roerne samtidig ud af båden Få båden fri af f.eks. en bro. At skabe balance i båden Udgangsstilling til roning Roning påbegyndes. Båden skal bakke. Båden bakker Vel roet Det er vel Småtroning Man stopper med at ro/skodde og indtager vel-roet stillingen, med strakte arme og ben. Åren skives/ligger lige over vandoverfladen. Åren føres let gennem vandet med samme kadence som før, men trækket er svagere. Man stopper med at ro/skodde, mens båden fortsat glider gennem vandet. Båden fortsætter for ca. halv kraft. Bruges ved vanskelige passager m.v

18 Lige træk Åretaget genoptager sin fulde kraft i den side, hvor man har roet småt roning Kommandoen bruges til at ophæve kommandoen småt roning Fuldt træk Alle roere ror igen med normal kraft Kommandoen bruges til at ophæve kommandoen småt roning i hele båden Sæt i Sæt hårdt i Kvart åre Åren langs Åren ud Klar til at rejse årer Rejs årer Lad falde Man sænker det skivede åreblad ned umiddelbart under vandoverfladen. Årebladets forreste kant drejes lidt for at fange vandet. Det er her vigtigt, at alle sidder med strakte arme og ben. Kommandoen følger som regel umiddelbart efter Sæt i. Årebladet drejes hurtigt i lodret position. Det er vigtigt, at alle sidder med strakte arme og ben. Uden at standse roningen eller rytmen i rotaget trækkes åren kvart ind, mens roeren kører tilbage på sædet. Roningen fortsætter i et langsommere tempo. Åren slippes med den ene hånd, og overkroppen lænes kraftigt tilbage, idet årehåndtaget styres af den anden hånd og føres hen over hovedet. Åren ligger nu langs med båden. Ophæver Åren langs. Man får åren tilbage i sin udgangsposition. Åren skal fra vel roet stillingen svinges op i lodret stilling. Håndtaget stilles på bundbrættet tæt ved midterlangremmen. Bladets hule side skal vende agterud. Åren lægges ned i åregangen og roerne indtager vel-roet stillingen. Man bremser bådens fart Får båden til at standse øjeblikkeligt. Ved roning gennem smalle passager, hvor der ikke er plads til at have årene helt ude. Bruges bla. Ved skift i båden ude på vandet. Når man vil hilse på andre skibe. Bruges også til at hilse på Kongeskibet. Kongeskibet vil så kippe med flaget Ophæver rejs årer kommandoen. Fald ind Se til åren Den nævnte sides roere falder ind i den roning eller skodning der foretages af den anden sides roere. Alle roerne ser til deres eget åreblad for at undgå det støder ind i noget under roningen. Man synkroniserer rotagene efter en situation hvor roningen i en af siderne var ophørt. At gøre roerne opmærksom på at der er forhindringer forude

19 19 19

20 Når man starter som roer, kaldes man i rojagonen for en killing/kanin. Denne titel bærer man, indtil man er døbt ved den årlige killingedåb, som er et tilløbsstykke for hele byen og til festen om aftenen får man overrakt sin dåbsattest. Nogle killinger vælger den fulde pakke, nogle den blide, og det er i fuld overensstemmelse med ånden i Nyborg Roklub: Der skal være plads til alle, og det skal være sjovt for alle. Kong Neptun med følge ankommer til Killingedåb. Kaninerne venter spændt på dåben. Kongens følge sørger for en klargøring til dåben Endelig døbt af Kong Neptun og rigtig roer Som nybegynder skal man igennem et instruktionsforløb, hvor en erfaren instruktør skal lære dig at ro, kommandoer, løfteteknik, regler, sikkerhed og bådens indretning m.v. Dette foregår oftest på Roskole over en weekend i foråret. Her får man både praktisk og teoretisk undervisning af en af klubbens instruktører. Når instruktøren siger god for, at du har været igennem det hele, bliver du frigivet roer. Det betyder, at du herefter kan tage ud og ro med alle, dog skal der altid være en korttursstyrmand i båden

21 Løbetøj eller træningsdragt. Gerne flere lag, da vinden på havet kan være kold. Vindtæt jakke/overdel. Ha altid et sæt skiftetøj liggende på land. (Hvis uheldet er ude. I specielt april og oktober er skiundertøj en god idé.) Dine sko må ikke ha en bred hæl, da de skal passe i en fast hælkappe i båden Pas på solen, den er voldsom på vandet. Indskrive turen på pc en Redningsveste til alle i båden Bådshage Flag og klubstander Øsekar Sætte bundpropper i Tjekke alle bundbrædder ligger korrekt Skrive båden/mandskab ind på pc en Gør båden ren efter roturen. Den skal vaskes/spules med rent vand, aftørres med klud. Bundpropper løsnes. Tjek båden for skader. Er der opstået en skade under turen, noteres dette på pc en Afslut turen på pc en Båden skal flyttes kan det blive nødvendigt at løfte den manuelt. Man må kun løfte båden i sidelangremmen, ALDRIG i rælingen. På billedet ses at der løftes med højre hånd i sidelangremmen, den venstre hånd bruges kun til støtte. Gå ned i knæ (inderste ben forrest), så du løfter med hjælp af lårmusklerne ikke ryggen. Vi glæder os til at lære DIG at ro. Velkommen i klubben 21 21

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Aarhus Studenter Roklub

Aarhus Studenter Roklub Aarhus Studenter Roklub Instruktionsmappe til Korttursstyrmandskursus Side2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. STYRMANDENS ANSVAR, PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 3. RIGTIG PÅKLÆDNING... 4 4. KOMMANDOER...

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

April 2013 30.ÅRGANG NR. 2

April 2013 30.ÅRGANG NR. 2 På langtur til Venedig April 2013 30.ÅRGANG NR. 2 Aktivitetskalender Forsommer 2013 Dato Klokken Aktivitet Ansvarlig 30. 17.30 Roskole svømmeaften Bodil Maj 1. maj 10.00 Standerhejsning på Skarøhytten

Læs mere

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem.

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem. Rørvig Sejlklub Havnen Toldbodvej 85 4581 Rørvig www.roervig-sejlklub.dk info@roervig-sejlklub.dk Foråret 2015 Kære kommende medlem, I det vedlagte materiale vil jeg gerne fortælle lidt om Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling PRAKTISK AT HUSKE: Træningen starter præcis. Skulle du af en eller anden grund være forhindret, så husk at melde afbud. Per mail eller gangen før -

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Indhold: Foto: Tina Espander. Side 10. Vintervedligeholdelse. Side 12. Søren Kay in memoriam. Side 19. I.P. Müller statuen del 2.

Indhold: Foto: Tina Espander. Side 10. Vintervedligeholdelse. Side 12. Søren Kay in memoriam. Side 19. I.P. Müller statuen del 2. Foto: Tina Espander 87. ÅRGANG Indhold: Side 10 Side 12 Side 19 Side 20 Side 22 Side 24 Side 25 Side 27 Side 29 Vintervedligeholdelse Søren Kay in memoriam I.P. Müller statuen del 2 Indtryk fra Norgestur

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] ISBN 978-87-90742-43-0

Læs mere

... En ny rosæson er startet med smukt og dejligt vejr

... En ny rosæson er startet med smukt og dejligt vejr Nr. 2 marts / april 2007 66. Årgang En ny rosæson er startet med smukt og dejligt vejr AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th. 61 12 69 62 9000 Aalborg,

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

... Kanolle på sommertogt i svenske farvande

... Kanolle på sommertogt i svenske farvande Nr. 5 september / oktober 2006 65. Årgang Kanolle på sommertogt i svenske farvande Læs artikel side 17 Foto: John Fjeldsted Larsen AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT Indholdsfortegnelse FORMANDENS KLUMME... 3 HISTORIEN OM HORSENS DAME ROKLUB... 4 HORSENS ROKLUB 125 ÅR, 1890-2015... 7 LANGTUR: Sechers bekendelser... 27

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub.

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. 27.06.2012 Sidst revideret 27.06.2012 vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling - 6 og 9 er ændret. 1 Navn og formål. 1. Klubbens navn er Næstved Roklub,

Læs mere