Billeder fra sidste års roskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billeder fra sidste års roskole"

Transkript

1 Billeder fra sidste års roskole NYBORG ROKLUB VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer for roning, lære kommandoer og materiellet at kende. Velkommen og god fornøjelse! 11

2 08.00 Velkomst og tilbud i Nyborg Roklub imens kaffe/te/brød. Præsenteres af Brian Sørensen Dagens program Præsenteres af Lene Svejborg Regelsæt og hvad er roning på vand (roreglement sikkerhed m.m.) Præsenteres af Brian Sørensen Præsentation af instruktører Præsenteres af Lene Svejborg Praktisk del: Holdene præsenteres og instruktører tager over Bådens indretning, klargøring, rotaget og på vandet Frokost, herunder spørgsmål og opsamling Praktisk del: Instruktører tager over og på vandet igen Opsamling og tak for i dag Velkomst kaffe/te/brød Præsenteres af Brian Sørensen Roklubbens daglige ro tider, soc. samvær, nøgler, rospinning, svømmehal mv. Præsenteres af Lene Svejborg. Brug af Præsenteres af Brian Sørensen Roning med instruktørerne Frokost, opsamling, aftaler med instruktører, indmeldelse Tak for i dag Tilbud om afprøvning af EDON både i havnebassinet. 2

3 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6-7 Side 8-11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side Side 20 Side Forside Program for Roskolen Indholdsfortegnelse Uddannelse og udtryk Frigivelsesskema Lidt om Nyborg Roklub Ro reglement Vinterronings reglement Erhvervelse af mærker Brug af svømmehallen Brug af klublokale Inriggerens opbygning Bådtyper i klubben Kommandoerne i bådene Rotaget opbygning Praktiske oplysninger 3

4 Rospinning i Nyborg Roklub Kanin Frigivet Korttursstyrmand Langtursstyrmand Scullerret Indsats Vel roet Spændholdt Daglig rofarvand Til roning klar Svirvel Big blades Korttursstyrmand Styrmandssæde Inrigger Outrigger Edon sculler Gig båd Singlesculler Dobbelt sculler Dobbelt firer 2- og 4 årers Otter 4

5 Dette skema vil du blive frigivet efter Din instruktør vil følge skemaet og afkrydse efterhånden. INSTRUKTIONSRAPPORT: KOPI EMNER 1 Praktisk ropåklædning 2 Gennemgang af roreglement; dagligt rofarvand. 3 Gennemgang af bådens indretning; styrbord / bagbord 4 Løfteteknik Hvordan får man båden i og op af vandet 5 Klargøring af båden: Ror, bundprop, årer, øsekar, bådshage, redningsveste. 6 Afprøvning af redningsveste 7 Gennemgang af rokort.dk 8 Opvarmning / udstrækning Øvelser før og efter roturen 9 Gennemgang af ro- og skoddetag 10 Indstilling af spændholt 11 Kommando: Ombord / Fra borde 12 Kommando: Til roning klar / Ro væk 13 Kommando: Det er vel / Åren på vandet 14 Kommando: Sæt i / Sæt hårdt i 15 Kommando: Til skodning klar / Skod væk 16 Kommando: Åren langs 17 Kommando: Småtroning 18 Kommando: Kvart åre/åren ud 19 Kommando: Rejs åre 20 Styring / lægge til 21 Skifte styrmand Hvordan laver vi et skift i båden. 22 Rengøring af båd og årer 23 Rapportering af skader på / fejl ved både 24 Vedligeholdelse af både 25 Regler og normer ved brug af klubhuset 27 Uddannelsesmuligheder: Korttursstyrmandskursus m.v. 28 Svømning: Svømmefærdigheder 29 Socialt samvær: Grillroning, tirsdagshygge, socialt samvær m.m.* 30 Kendskab til klubblad, hjemmesiden, Nyborg Roklubs venner m.m.* 5 5

6 Nyborg Roklub er en forening med mange forskellige aktiviteter. Her er mulighed for udfordring både på det sportslige/fysiske og på det sociale niveau. Også de håndværksmæssige og åndelige kompetencer kan man få udfordret gennem deltagelse i klubbens drift og vedligeholdelse. Nyborg roklub er ikke et fitnesscenter, men en forening af frivillige medlemmer. Sportsligt er vores profil fortrinsvis fokuseret omkring tur- og motionsroning i 2- og 4 års inriggerbåde, og kajakroning har gennem årene fundet sin naturlige plads i klubben. Der er også mulighed for at udfordre sig selv i kaproning, både på vandet og i ergometer. I vinterhalvåret, hvor almindelig roning ikke er mulig, dyrkes der svømning i Nyborg Svømme- og Badeland samt styrketræning, ergometerroning og rospinning i klubbens motionsrum. På det sociale niveau arrangerer roklubben fællesspisning, julefrokost, nytårsfest og andre aktiviteter for medlemmerne. Roklubben er også rejsearrangør af skiture om vinteren. I tilknytning til roklubben hører støtteforeningen Nyborg Roklubs venner, der dyrker socialt samvær og støtter roklubben økonomisk. Årshjul Nyborg Roklub Vi lægger vægt på socialt samvær Vinter Rospinning Ergometerstævner DM - FM Julefrokost Roture på stille vinterdage Forår Rospinning slutter Standerhejsning Ro skolen Opstart roning på vandet Efterår Roning på vandet Standerstrygning og fest Rospinning opstart Skønne sensommerture på vandet Sommer Langture på vandet Killingedåb og fest Socialt samvær på vandet Roaftner 6 6

7 Ro reglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt ro reglement. Al udøvelse af roning skal ske under hensyntagen til de hermed forbundne risici, valg af bådtype, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder, risiko for at drive væk fra kysten m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt. Der skal inden turens påbegyndelse være indhentet vejrudsigter der dækker den planlagte tur. Ingen både må gå ud uden en godkendt styrmand. Der må roes fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. Roning i tæt tåge anses som natroning. Daglig rofarvand = korttursstyrmandsbevis. Udenfor daglig rofarvand = langtursstyrmandsbevis. Daglig ro farvand er mod øst, fyret på Knudshoved, og mod syd Bøsøre. Der skal roes langs kysten max. 500 m. fra land. Der må krydses over fjorden, nord for linjen fra Kalkovnen til Lindholm havn i lige linje, i roligt vejr. Der må ikke roes under broerne ved Koppers og Svendborg Landevej. Der må roes hele året, dog er den primære ro sæson som regel, fra ultimo marts (standerhejsning) til ultimo oktober (standerstrygning). I perioden fra Standerstrygning til standerhejsning, eller når vandtemperaturen er på eller under 10 grader, roes efter Nyborg roklubs vinterroningsreglement. Vandtemperaturen defineres af DMI vandtemperatur for Nyborg Roning i mørke (natroning) er tilladt. Ved natroning, medbringes altid klart hvidt fastmonteret lys som skal kunne lyse 360 grader rundt og ses 3,5 km væk. Kun meget erfarne roere må ro i mørke, og der skal altid medbringes kompas eller GPS, nødblus, nødraketter redningsveste med reflekser, lommelygte og fløjte om bord. Det er kun tilladt at ro i in riggede både, og kun efter forhåndsgodkendelse af et bestyrelsesmedlem. Nyborg roklub har faste planlagte dage og tidspunkter, hvor der vil være en ansvarlig rovagt tilstede. Tidspunkter og dage fremkommer på bl.a. hjemmesiden. På tidspunkter hvor der er roning med faste rovagter, er det Rovagtens opgave at sætte bådholdene, under hensyn til de enkelte medlemmers ønsker. Møder man op og vil ro på de tidspunkter, skal Rovagtens anvisninger følges. Ror man udenfor disse dage og tidspunkter, skal bådens styrmand være fyldt 18 år, og bådens mandskab være frigivne roere. Instruktører må gerne instruere kaniner udenfor faste rotider. Enhver rotur skal skrives ind i rokort.dk før start, enten via pc i bådhallen eller via smartphone/egen pc. Der vælges en styrmand for hver tur (ansvar for båd og mandskab) og vedkommende skal indskrives først i rokort, ved hver tur. Derudover skal der være oplysninger om hvilken båd der anvendes, hvilken rute man tager, og hvilke personer der deltager i mandskabet. Ved hjemkomst skal turen afsluttes i rokort, enten via pc i bådhallen, eller via smartphone/egen pc. Er der sket skade på materiellet meddeles det i rokort, og til materialeforvalteren. Spærreseddel skal sættes på båden. Spærresedler forefindes ved Pc i bådhallen. 7 7

8 Der må absolut ikke bades direkte fra bådene. Under en hver rotur, skal den private ejendomsret langs kysterne respekteres. Et bådhold består af en styrmand og fuldtallig bemanding af båden. Dog kan enkelte bådtyper roes uden fuldtallig besætning, dette gælder en Otter som kan roes af ned til 6 personer, eller en dobbeltfirer, med 3 personer. Dog bør det være reglen, mere end undtagelsen at disse både roes med fuld besætning. I bådene skal forefindes det fornødne antal redningsveste. I inriggede både ydermere øsekar, samt bådshage. Alle aktive medlemmer over 18 år, skal til enhver tid kunne aflægge en svømmeprøve på 300 meter. Alle aktive medlemmer under 18 år skal hvert år aflægge en svømmeprøve på 600 meter. Bestyrelsen kan til hver en tid bede et medlem om aflæggelse af en 300 meters svømmeprøve. Det tilrådes at alle aktive medlemmer, træner deres svømmefærdigheder i svømmehallen hver vinter. Efter endt rotur skal båden skylles med fersk vand udvendigt og hvis nødvendigt også indvendigt. Herefter skal båden aftørres og aluminiumskinner til rullesæder i specielle både, skal aftørres med en speciel klud. Sidst ankomne bådhold efterlader bådpladsen i ordentlig stand. Se rengøringsinstruks i bådhallen.. For at opnå de forskellige rettigheder i Nyborg Roklub, skal man have gennemført relevant kursusvirksomhed, samt have de nødvendige kvalifikationer. Instruktører kan så tildele de ønskede rettigheder, som korttursstyrmands- og scullerret. Disse 2 rettigheder kan først erhverves fra det fyldte 16 år. Langtursstyrmandsret kan først opnås efter erhvervelse af kortursstyrmandsret, og rettigheden tildeles af bestyrelsen. Korttursstyrmandsret/ ret/bevis ( internt kursus ) Korttursstyrmandsret giver ret til at ro indenfor daglig ro farvand. Kurserne gennemføres efter behov Langtursstyrmandsret/bevis ( eksternt kursus ) Langtursstyrmandsret giver ret til at ro udenfor daglig ro farvand. Kurserne er eksterne og der kan søges om lov til deltagelse i disse kurser hos bestyrelsen, men først efter aflagt 300 meters svømmeprøve. Erhvervelse af langtursstyrmandsret sret kræver følgende: Minimum haft korttursstyrmandsret i 1 år Deltaget i mindst 2 langture i fremmed farvand Deltaget i planlægningen af en langtur over flere dage Have prøvet en landgang på åben kyst i inrigger Du skal være fyldt 18 år, og have bestået DFfR s langtursstyrmandskursus Aflagt 300 meters svømmeprøve. Efter bestået svømmeprøve, kan langtursstyrmandskursus ansøges Langtursstyrmandskursus ansøges af bestyrelsen. I ansøgningen beskrives ansøgerens roerfaring, og der henvises til en langtursstyrmand, der kan bekræfte ansøgerens kvalifikationer. Ansøgeren vil ved tilmelding til langtursstyrmandskursus få besked på, om vedkommendes kvalifikationer er tilstrækkelige til at erhverve langtursstyrmandsret efter bestået kursus, eller om der er færdigheder, der skal tilegnes efter kurset. Roerens modenhed, omtanke og øvrige erfaringsgrundlag indgår i vurderingen af tildeling af langtursstyrmandsret. Roere, der har bestået DFfR s langtursstyrmandskursus, men ikke fået udstedt retten, kan af bestyrelsen tildeles midlertidig langtursstyrmandsret til en enkelt tur 8 8

9 Udgangspunktet er en singlesculler. Det kræver scullerret at ro singlesculler og styre en out rigget båd. Scullerret er en styrmandsret som gælder til klubbens outriggere (dette gælder ikke GIG både) For at få tildelt scullerret kræves godkendt korttursstyrmandsbevis. Der skal aflægges en prøve med en af bestyrelsen godkendt scullerinstruktør, og prøven skal være overbevisende gennemført. Dette kan ske når personen føler at prøven kan gennemføres, typisk efter roede kilometer i sculler på en sæson. Følgende emner skal med i prøven: Roeren skal på sikker og betryggende vis kunne håndterer båden på land og på vandet + være sikker i indog udstigning. Roeren skal sammen med en instruktør have prøvet kæntring, og lave en re-entry. Roeren får scullerret i den sæson vedkommende har erhvervet sin ret, men skal aflægge en 600 meters svømmeprøve inden næste standerhejsning. Gennemføres svømmeprøven ikke frakendes man sin rettighed Edonbåde er en singlesculler med støttepontoner, og anses for en out rigget båd. Der kræves ikke scullerret for at ro en Edonbåd, så længe støttepontonerne er påmonterede. Når pontonerne er afmonterede anses båden som en singlesculler, og kræver scullerrettighed. Medlemmer uden scullerrettighed men frigivet til inrigger, som vil ro edonbåd, kræves der følgeskab af anden båd, hvor personen i følgebåden har korttursstyrmandsret. Godkendelse kort- lang- og scullerrettigheder fra andre klubber: Alle personer der vil være medlem af Nyborg Roklub, skal igennem en praktisk prøve med en af bestyrelsen godkendt instruktør, inden opnåede rettigheder erhvervet i andre roklubber kan overføres og godkendes i Nyborg Roklub Ved indmeldelse i Nyborg Roklub, skriver man under på man kan svømme 300 m. Der må kun instrueres nye roere fra standerhejsning til standerstrygning. Det tilsigtes at alle nye medlemmer skal igennem Nyborg Roklubs roskole, men det er ikke et krav for at blive frigivet. Roskolen afholdes som regel i april. En roer kan godt blive frigivet i løbet af sæsonen, hvis han/hun har gennemgået samme undervisning, som foregår på roskolen og er blevet undervist af en af Nyborg Roklubs godkendte instruktører. Frigivelse sker efter vurdering og en prøve af en godkendt instruktør, med udgangspunkt i bilag/tjekliste fra Roskolen. Der må kun instrueres nye ikke frigivne roere, af en fra Nyborg Roklubs bestyrelse godkendt instruktør. Instruktørliste findes i båd hal og på hjemmesiden. 9 9

10 . Redningsveste og oppustelige redningsveste skal være CE godkendte. Ved temperaturer på eller over 12 grader behøves der ikke at bæres redningsvest eller oppustelig redningsvest, men de skal medbringes og tilgængelige i bunden af båden. Der skal være rednings- eller oppustelige redningsveste i båden til hele mandskabet på turen. Det er den på rokort.dk anførte styrmands ansvar, at vurdere ud fra vejr, vind og mandskabets erfaring, om påføring af redningsvest eller oppustelig redningsvest kan undlades, når vandtemperaturen tillader det. Dette gælder både out- og inriggede både. Følgende fritages for krav om brug/medbringe veste Roere der træner outrigger/singlesculler med instruktør. Dette gælder også roere under 18 år. Roere over 18 år med scullerret. På enhver langtur skal DFfR s gældende langtursreglement overholdes. En langtur er en hver tur der går ud over dagligt rofarvand. Endagsture udenfor dagligt rofarvand må finde sted uden godkendelse fra bestyrelsen. Langture udover 1 døgns varighed skal der søges tilladelse af en fra bestyrelsen godkendt langtursstyrmand, som ikke nødvendigvis behøves være medlem af bestyrelsen. Dog skal bestyrelsen være skrifteligt orienteret. På langture gælder DFfR langtursreglement for brug af veste, og Nyborg Roklubs vandtemperaturregler (12 grader) Til langtursroning må kun benyttes både, som lever op til kravene beskrevet i DFfR s typebeskrivelse af langtursbåde. DET ER EN GOD IDE AT BÆRE REDNINGS- EL. OPPUSTELIG REDNINGSVEST SELVOM VANDTEMPERATUREN ER OVER 12 GRADER. UNDER SKIFT AF PLADSER I INRIGGEDE BÅDE, ER DER RISIKO FOR KÆNTRING. DET ER DERFOR HENSIGTSMÆSSIGT AT SKIFTE PLADSER MEGET TÆT IND UNDER LAND. TRÆNE SINE SVØMMEFÆRDIGHEDER HVER VINTER. 300 METER OG GERNE LÆNGERE 10 10

11 Der roes efter Nyborg roklubs roreglement, med følgende skærpelser Vinterroning defineres som roning fra standerstrygning til standerhejsning eller når vandtemperaturen er under eller på 10 C. Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter solopgang til halv time før solnedgang. Der må ikke roes når der er udsigt til isdannelse. Natroning er ikke tilladt. Der må kun roes i bådtyperne inrigger. Der kan søges om dispensation til roning i out riggede både. Dispensationen udstedes af bestyrelsen, og der udfyldes blanketten vinterroningstilladelse i outrigger. Tilladelsen søges hvert år. Blanketten kan downloades på hjemmesiden Området for udøvelse af vinterroning er til Slipshavn havn mod øst, og til Den Sorte Lade mod syd, dog må man gerne være gæst i en anden roklub Al udøvelse af vinterroning skal ske under hensyntagen til de hermed forbundne risici, valg af bådtype, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder, risiko for at drive væk fra kysten m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt. Der skal inden turens påbegyndelse være indhentet vejrudsigter der dækker den planlagte tur. Under roning skal det tilstræbes, at båden holdes så tæt en afstand til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt. Afstanden til land bør aldrig overstige 50 m. Alle skift i båden skal ske så tæt på land som mulig, så man hurtig kan komme på land ved evt. kæntring. Medlemmer under 18 år, skal være i følgeskab med mindst 1 senior roer. Der skal altid bæres godkendt redningsvest eller godkendt oppustelig redningsvest. Alle skal bære varmt og vindtæt tøj. Der kræves indgående kendskab til relevante publikationer fra Søsportens sikkerhedsråd. Vandtemperaturen defineres af DMI vandtemperatur for Nyborg Vinterroningsreglementet gælder for alle robåde i Nyborg Roklub, dog ikke kajakker. Kajakker har eget vinterroningsreglement. Vand-temperatur 0 C 5 C 10 C 15 C Badetøj 0:08 0:10 0: Alm påklædning 0:30 0:50 1:50 3:30 Vindtæt tøj 1:30 3: 5: 9: Tørdragt 2:30 5: 7: 13: Våddragt 7: 10: 17: 36: Overlevelsesdragt 12: 17: 30: OBS: tallene er for den gennemsnitlige overlevelsestid bevidstløshed vil ofte indtræde på den halve tid (kilde: Søsportens sikkerhedsråd)

12 Som et synligt bevis på de ro mæssige resultater indenfor en ro sæson (standerhejsning til standerstrygning) uddeles der emblemer og nåle. Uddelingen foregår til standerstrygning 250 km mærke (kan kun opnås første gang 250 km er nået) 500 km mærke Sølvåre opnås ved 1000 km roning (Sølvåren fås med nål eller øje) Guldåren opnås ved 1500 km roning (Også denne åre fås med nål og øje) I ergometersæsonen (standerhejsning til standerhejsning) tildeles der også emblemer for opnåede kilometer i ergometerrummet. Uddelingen foregår til standerhejsning 500 km 1000 km 1500 km Bestyrelsen kan beslutte at uddele FORTJENSTPOKALEN. Tildelingen af denne vandrepokal gives for en vedholdende indsats over en længere periode til gavn for roklubben. Roede km er i denne sammenhæng uden betydning. Siddende bestyrelsesmedlemmer kan ikke komme i betragtning. Bestyrelsen kan beslutte at tildele ærestegn for en vedvarende indsats over længere årrække til gavn for roklubben. Den fineste udmærkelse er æresmedlemsskab af Nyborg Roklub. Denne sjældne udmærkelse kræver en indsats, der ligger noget ud over erhvervelse af ærestegnet. Dette er ikke en forudsætning. Æresmedlemmer bliver fritaget for kontingent. Nuværende æresmedlemmer: Jørgen Madsen 12 12

13 Listen over svømmevagter/ansvarlige kan downloades via hjemmesiden Det gamle svømmebassin og det lille bassin er til rådighed for roklubbens medlemmer og deres børn mandage i vintersæsonen fra kl til Passive medlemmer er også velkomne. Der er ikke adgang til de øvrige faciliteter i svømmehallen og tiderne skal overholdes. Det store bassin er beregnet på svømning og det lille bassin kan bruges til bl.a. leg med badedyr. Der må springes fra 1-meter vippen fra kl Øvrige udspring må kun ske fra startskamlerne. Der må springes fra 3-meter vippen fra kl Øvrige udspring må kun ske fra startskamlerne. Brug af svømmehallen forudsætter almindelig god og ansvarlig opførsel samt respekt for alle svømmere og svømmehallens brugere, og at man følger alle anvisninger fra dagens svømmevagt. Dog er følgende ikke tilladt: Løbe i hallen. Skubbe andre i vandet. Leg der er til gene for andre. Springe ud på noget eller nogen. Overtrædelse kan medføre bortvisning. Udsigt fra en inrigger en vindstille dag ud fra Kajbjerg 13 13

14 Som aktiv eller passivt medlem af Nyborgs Roklub kan man låne klublokaler og køkken til privat formål Den ansvarlige for udlån af klublokalet er formanden for Nyborg roklub. Det må ikke kollidere med klubbens egne fastlagte arrangementer. Tjek kalenderen på hjemmesiden for tidspunkter og dage lokalet er udlånt. Klublokale, toilet og køkken overtages, som det forefindes. Klublokale, toilet og køkken afleveres ryddet og rengjort. Gulvet vasket. Opvaskemaskinen skal være tømt, affald og tomme flasker skal være fjernet. Der aftales et nøgleudleverings- og nøgleafleveringstidspunkt. Et udlån gælder normalt et døgn, fra kl. 12 til næste dag kl.12 Der kan disponeres over borde, stole og service til 40 personer. Ungdomsroere kan kun låne klublokalet, hvis en forælder/voksen står som ansvarlig låner. Skader på service eller inventar erstattes af lejeren. Formanden er ansvarlig for udlån af Nyborg Roklubs klublokale. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden

15 15 15

16 2 åres inrigger Doublesculler Kajak Sæderne i båden har nummererede pladser (1, 2 (3 og 4) (5, 6, 7, 8)), og disse bruges ved kommandoer fra styrmanden, (styrmanden ved måske ikke altid, hvad alle hedder, men altid hvilket sæde man sidder på.) Sæde nr. 1 er det første i sejlretningen (forstavn), altså det der er længst væk fra styrmanden (agterstavn). 4 åres inrigger GIG 8 med styrmand ED Edonbåde 16 16

17 Din styrmand i båden vil før, under og efter roturen komme med flere kommandoer som skal følges for det lykkedes at få en succesfuld rotur. Du vil/skal prøve at være styrmand, inden du kan blive frigivet roer og på almindelig ture vil man skiftes om tjansen. Der er dog formelt 1. styrmand registreret for hver tur i vores computer der er ansvarlig for tur og mandskab Kommando Et og to klar til at gå g ombord (hhv. tre og fire) Et og to ombord (hhv. tre og fire) Tre og fire f klar til at gå fra borde (hhv. et og to) Tre og fire fra borde (hhv. et og to) Sæt af Sæt fra Balance Til roning klar Ro væk Til skodning klar Skod Skod væk Udførelse Varsler at man skal stå klar til at gå i båden. Man anbringer forsigtigt den fod, der er nærmest båden på bundbrættet mellem spændholt og sæde. Derefter sætter man en hånd på hver ræling, og den anden fod placeres ved siden af den første. Så sætter man sig roligt på sædet og anbringer fødderne i spændholtet. Varsler at man skal være parat til at gå fra borde Man kører frem på sædet, anbringer fødderne på bundbrædderne, tager fat i begge rælinger og rejser sig, og sætter den nærmeste fod på broen først, træder derefter ud af båden. Roere nærmest broen, sætter af. Der bruges bådshage eller årehåndtag, aldrig årebladet. Roerne sidder i vel-roet stilling. Årer på ræling. Styrmanden skaber balance ved at flytte sig. Roerne kører langsomt frem på sædet og strækker armene. Årebladet stilles lodret over vandoverfladen Roning påbegyndes, og fortsættes indtil ny kommando gives. Det er altid roeren nærmest styrmanden som sætter hastigheden. Årens håndtag trækkes ind til kroppen. Den hule side af årebladet vendes mod stævnen. Årebladet svinges ned i vandet, armene strækkes, og roerne kører frem på sædet. Der fortsættes med at skodde til der gives kontraordre. Hensigten Få roerne samtidig i båden (to og to). Få roerne samtidig ud af båden Få båden fri af f.eks. en bro. At skabe balance i båden Udgangsstilling til roning Roning påbegyndes. Båden skal bakke. Båden bakker Vel roet Det er vel Småtroning Man stopper med at ro/skodde og indtager vel-roet stillingen, med strakte arme og ben. Åren skives/ligger lige over vandoverfladen. Åren føres let gennem vandet med samme kadence som før, men trækket er svagere. Man stopper med at ro/skodde, mens båden fortsat glider gennem vandet. Båden fortsætter for ca. halv kraft. Bruges ved vanskelige passager m.v

18 Lige træk Åretaget genoptager sin fulde kraft i den side, hvor man har roet småt roning Kommandoen bruges til at ophæve kommandoen småt roning Fuldt træk Alle roere ror igen med normal kraft Kommandoen bruges til at ophæve kommandoen småt roning i hele båden Sæt i Sæt hårdt i Kvart åre Åren langs Åren ud Klar til at rejse årer Rejs årer Lad falde Man sænker det skivede åreblad ned umiddelbart under vandoverfladen. Årebladets forreste kant drejes lidt for at fange vandet. Det er her vigtigt, at alle sidder med strakte arme og ben. Kommandoen følger som regel umiddelbart efter Sæt i. Årebladet drejes hurtigt i lodret position. Det er vigtigt, at alle sidder med strakte arme og ben. Uden at standse roningen eller rytmen i rotaget trækkes åren kvart ind, mens roeren kører tilbage på sædet. Roningen fortsætter i et langsommere tempo. Åren slippes med den ene hånd, og overkroppen lænes kraftigt tilbage, idet årehåndtaget styres af den anden hånd og føres hen over hovedet. Åren ligger nu langs med båden. Ophæver Åren langs. Man får åren tilbage i sin udgangsposition. Åren skal fra vel roet stillingen svinges op i lodret stilling. Håndtaget stilles på bundbrættet tæt ved midterlangremmen. Bladets hule side skal vende agterud. Åren lægges ned i åregangen og roerne indtager vel-roet stillingen. Man bremser bådens fart Får båden til at standse øjeblikkeligt. Ved roning gennem smalle passager, hvor der ikke er plads til at have årene helt ude. Bruges bla. Ved skift i båden ude på vandet. Når man vil hilse på andre skibe. Bruges også til at hilse på Kongeskibet. Kongeskibet vil så kippe med flaget Ophæver rejs årer kommandoen. Fald ind Se til åren Den nævnte sides roere falder ind i den roning eller skodning der foretages af den anden sides roere. Alle roerne ser til deres eget åreblad for at undgå det støder ind i noget under roningen. Man synkroniserer rotagene efter en situation hvor roningen i en af siderne var ophørt. At gøre roerne opmærksom på at der er forhindringer forude

19 19 19

20 Når man starter som roer, kaldes man i rojagonen for en killing/kanin. Denne titel bærer man, indtil man er døbt ved den årlige killingedåb, som er et tilløbsstykke for hele byen og til festen om aftenen får man overrakt sin dåbsattest. Nogle killinger vælger den fulde pakke, nogle den blide, og det er i fuld overensstemmelse med ånden i Nyborg Roklub: Der skal være plads til alle, og det skal være sjovt for alle. Kong Neptun med følge ankommer til Killingedåb. Kaninerne venter spændt på dåben. Kongens følge sørger for en klargøring til dåben Endelig døbt af Kong Neptun og rigtig roer Som nybegynder skal man igennem et instruktionsforløb, hvor en erfaren instruktør skal lære dig at ro, kommandoer, løfteteknik, regler, sikkerhed og bådens indretning m.v. Dette foregår oftest på Roskole over en weekend i foråret. Her får man både praktisk og teoretisk undervisning af en af klubbens instruktører. Når instruktøren siger god for, at du har været igennem det hele, bliver du frigivet roer. Det betyder, at du herefter kan tage ud og ro med alle, dog skal der altid være en korttursstyrmand i båden

21 Løbetøj eller træningsdragt. Gerne flere lag, da vinden på havet kan være kold. Vindtæt jakke/overdel. Ha altid et sæt skiftetøj liggende på land. (Hvis uheldet er ude. I specielt april og oktober er skiundertøj en god idé.) Dine sko må ikke ha en bred hæl, da de skal passe i en fast hælkappe i båden Pas på solen, den er voldsom på vandet. Indskrive turen på pc en Redningsveste til alle i båden Bådshage Flag og klubstander Øsekar Sætte bundpropper i Tjekke alle bundbrædder ligger korrekt Skrive båden/mandskab ind på pc en Gør båden ren efter roturen. Den skal vaskes/spules med rent vand, aftørres med klud. Bundpropper løsnes. Tjek båden for skader. Er der opstået en skade under turen, noteres dette på pc en Afslut turen på pc en Båden skal flyttes kan det blive nødvendigt at løfte den manuelt. Man må kun løfte båden i sidelangremmen, ALDRIG i rælingen. På billedet ses at der løftes med højre hånd i sidelangremmen, den venstre hånd bruges kun til støtte. Gå ned i knæ (inderste ben forrest), så du løfter med hjælp af lårmusklerne ikke ryggen. Vi glæder os til at lære DIG at ro. Velkommen i klubben 21 21

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Materiale til Nyborg Roklubs ro skole

Materiale til Nyborg Roklubs ro skole Glade og stolte deltagere der deltog i Danmarksmesterskabet i ergometer 2016 NYBORG ROKLUB VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Generelt KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Glade og stolte deltagere der deltog i Danmarksmesterskabet i ergometer 2016 NYBORG ROKLUB VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Roreglement for Herning Roklub

Roreglement for Herning Roklub 1. Generelt Herning Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde. Nærværende reglement fastsætter, sammen

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk. Roning i Inrigger

HOLTE ROKLUB. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk. Roning i Inrigger HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Inrigger Revideret april 2008 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BÅDTYPER... 4 2.1 INRIGGER... 4 2.2 GIG...

Læs mere

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning.

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. oklubs RO Formål Nyborg Roklubs kajakreglement har til formål at udstikke rammer, der tilgodeser både sikkerhed og trivsel i klubben. Det er ønsket at give medlemmerne de optimale muligheder, så de på

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT Side 1 af 5 1. Klubbens Hjemsted og Farver. Klubbens hjemsted er Stevns, DK. Klubbens farver er Rød og Hvid. Klubpåklædningen afhænger af aktivitet og vejrlig. Samlet gælder at reglement for påklædningen

Læs mere

Deltagerkvalifikationer

Deltagerkvalifikationer Deltagerkvalifikationer 1. stk. 1 Skanderborg Roklubs Reglement (Senest revideret af bestyrelsen 26. juni 2014) a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til deltagelse

Læs mere

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil.

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil. Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende reglement Klubreglement. 1. Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter enhver bestemmelse

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

www.nordborg-roklub.dk KANIN MANUAL

www.nordborg-roklub.dk KANIN MANUAL KANIN MANUAL Denne manual indeholder lidt om de forskellige ting, man skal vide som roer. Du kan læse om roklubben, bådene, ro kommandoer, sikkerhed, dagligt ro-farvand og hvad der ellers er godt at vide.

Læs mere

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB Indhold: Dagligt farvand og langture for Ishøj Roklub Opnåelse af rettigheder i Ishøj Roklub DFfR's langtursreglement Revideret september 2008 ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej 28-30 Udkast 8800 Viborg januar 2013 A. Generelt B. Roreglement Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Dette reglement er udarbejdet af bestyrelsen og erstatter tidligere

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen.

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen. Roregl ement 1. Daglig roning 1.1 Aktive medlemmer, som inden for de seneste 2 år har bevist at kunne svømme 300 m., kan deltage i klubbens daglige roning. For unge under 18 år efterprøves svømmefærdigheden

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB Afsnit 1 Roområde, rotidspunkter REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB 1: Dette reglement er gældende for medlemmer af Roskilde Roklub, og er udfærdiget med bemyndigelse i vedtægter for Roskilde Roklub 20. Reglementet

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Outriggerret. Outriggerkursets overordnede indhold:

Outriggerret. Outriggerkursets overordnede indhold: Outriggerret Forudsætninger: Aflagt 300 meter svømmeprøve indenfor de sidste 2 år Kan ro 2000 meter i ergometer på 10 minutter for herre og 11 minutter for damer. Omfang: Ved træning 1-2 gange/uge må det

Læs mere

Reglement for Nakskov Roklub

Reglement for Nakskov Roklub Reglement for 1 Klubhuset Klubhuset er bygget af medlemmerne. Derfor har alle medlemmer pligt til at værne om det. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubhuset. Værkstedet kan benyttes af alle aktive medlemmer.

Læs mere

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1 Materiel 1 Styrmandens materielansvar Styrmanden har ansvaret for at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse at båden er i fuld sødygtig stand under hele turen Husk styrmanden har

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT 1. Rodragt Klubbens officielle rodragt består af rød bluse og sorte shorts samt evt. sort træningsdragt. Bluse og træningsdragt bør være forsynet med klubbens stander og navn.

Læs mere

Reglementer for Nordborg Roklub

Reglementer for Nordborg Roklub Reglementer for Nordborg Roklub revideret august 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 14 Roningen Materiellet Korttursstyrmandsret

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Indholdsfortegnelse: side Generelle regler 2 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3 Korttursstyrmand

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab.

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Hvis man ror i tidsrummet mellem standerstrygning i 31. oktober og til standerhejsning i 1. april, skal man overholde en række bestemmelser. I det tidsrum

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 03.03.2014 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015 HOBRO ROKLUB Klubbesøg 14. april 2015 HVEM ER JEG? KAN MAN BLIVE FOR GAMMEL TIL AT RO? Hvad er jeres eget bud? I har rederansvaret = I definerer svaret på spørgsmålet DFfR s holdning = JA. Det kan man

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub Definition: Klubbens bådpark indeholder to typer af outriggede både, nemlig gigbåde og scullerbåde. Disse har fra sæsonstart 2015 hver sit reglement, men ansvaret

Læs mere

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA.

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA. ROREGLEMENT 22. juli 2015 Thorsminde Coastal Roklub Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg Stiftet 2015 Medlem af DFfR under DIF og FISA Generelt 1. Den daglige roning foregår under ledelse af bestyrelsen.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Gersø Hage. Klintebjerg. Pumpehuset. Vigelsø. Starten 6 km til OR. Det lige stykke. Stige Ø. Odense Kajakklub. Færge Hans. Fynsværket Biscayen

Gersø Hage. Klintebjerg. Pumpehuset. Vigelsø. Starten 6 km til OR. Det lige stykke. Stige Ø. Odense Kajakklub. Færge Hans. Fynsværket Biscayen HÅNDBOG FOR KANINER 5. udg. marts 2010 Kanin [ka ni n] subst. -en, -er, -erne 1. en lille hare som har forholdsvis korte ører, og som gnaver gange i jorden; holdes som kæledyr og husdyr, mange racer, bl.a.

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C.

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C. Aarhus Roklub ROREGLEMENT Revideret af bestyrelsen sidste gang d. 07.04.2014 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige

Læs mere

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9 INDHOLD Regler for roning 2 Langtursreglement Vinterroningsreglement for robåd 6 7 Vinterroningsreglement for kajak 8 Materiel 9 Frederiksværk Ro- og Kajakklub Havnelinien 14 Postboks 71 3300 Frederiksværk

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder.

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 14.04.2015 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Vedtaget af bestyrelsen den 28 april 2015 1. Indledning skal give dig mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne udbygger Dansk Kano og Kajak

Læs mere

Kajakreglement for Hellerup Roklub

Kajakreglement for Hellerup Roklub Kajakreglement for Hellerup Roklub Indhold 1. Adgang til kajakroning... 2 2. Kajakstatus... 2 3. Kajaksæsoner... 2 4. Dagligt kajakområde... 2 5. Sommer-ro-område... 2 Turkajak... 2 Havkajak... 2 6. Unge

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

Hvad enhver roer bør vide

Hvad enhver roer bør vide Hvad enhver roer bør vide 1 af 13 Behandling af rosportsmateriel, manøvrering m.m. Denne vejledning for roere og styrmænd i Fredericia Roklub, som er skrevet af Danske Studenters Roklub DSR og derefter

Læs mere

Vejledning i kæntringsøvelse

Vejledning i kæntringsøvelse Vejledning i kæntringsøvelse Denne vejledning er lavet ud fra de erfaringer, jeg har fra Rungsted Roklub og de steder, jeg har været med til at gennemføre en kæntringsøvelse suppleret med den viden jeg

Læs mere

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen.

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Sikkerhedsregler Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Egne færdigheder kajakteknisk. Udstyr, kajak,

Læs mere

SØNDERBORG ROKLUB. WWW.SONDERBORG-ROKLUB.DK FOR

SØNDERBORG ROKLUB. WWW.SONDERBORG-ROKLUB.DK FOR SØNDERBORG ROKLUB. WWW.SONDERBORG-ROKLUB.DK HUSKE-SEDDEL FOR KANINER På de følgende sider kan du læse lidt om roning - og roklubben. Du kan opfriske kommandoerne, læse lidt om materiellet (hvad er det

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

Kaninhåndbog for Lyngby Roklub

Kaninhåndbog for Lyngby Roklub Indholdsfortegnelse 1 Forord...2 2 Introforløb/Vinterroskole...3 2.1 Frigivet hvad så?... 3 3 Materiellet både og årer...3 3.1 Inrigger... 4 3.2 Outrigger... 5 3.3 Gigbåde... 6 3.4 Årer... 6 3.5 Udstyr...

Læs mere

Velkommen til Ry Roklub! Med dette lille hæfte vil vi gerne byde nye medlemmer velkommen og fortælle lidt om mulighederne i Ry Roklub.

Velkommen til Ry Roklub! Med dette lille hæfte vil vi gerne byde nye medlemmer velkommen og fortælle lidt om mulighederne i Ry Roklub. Velkommen til Velkommen til Ry Roklub! Med dette lille hæfte vil vi gerne byde nye medlemmer velkommen og fortælle lidt om mulighederne i Ry Roklub. Hvad er Ry Roklub? Ry Roklub blev stiftet i 1948 og

Læs mere

Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2

Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2 Opdateret 9. april 2013 Kære Kanin Velkommen til Hellerup Roklub. Vores eget billede i Hellerup Roklub er, at vi står for god romotion på vandet, kombineret med naturoplevelser og rart socialt samvær.

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og roregler

Sikkerhedsbestemmelser og roregler Jyllinge sejlklub Kajakafdelingen Sikkerhedsbestemmelser og roregler 1: Formål og gyldighed 1.1. Formål: Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF s sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler

Læs mere

Hellerup Dameroklub Kaninhåndbog

Hellerup Dameroklub Kaninhåndbog Hellerup Dameroklub Kaninhåndbog Hellerup Dameroklub Strandparksvej 42 2900 Hellerup www.hdr.dk Opdateret december 2013 Kære kanin, Hjertelig velkommen til Hellerup Dameroklub. For at hjælpe dig godt i

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2

Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2 Opdateret 30. marts 2015 Kære Kanin Velkommen til Hellerup Roklub. Vores eget billede i Hellerup Roklub er, at vi står for god romotion på vandet, kombineret med naturoplevelser og rart socialt samvær.

Læs mere

Klubhåndbog. Nordborg Roklub

Klubhåndbog. Nordborg Roklub Klubhåndbog for Nordborg Roklub revideret maj, 2012 1 Indholdsfortegnelse GENERELT Klubbens ide. 3 AKTIVITETER Målsætning 4 Årsplan.. 4 Roning 5 Præmier og udmærkelser.... 6 MATERIEL Romateriel. 7 Klubhus.

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

HÅNDBOG FOR KANINER 2015

HÅNDBOG FOR KANINER 2015 HÅNDBOG FOR KANINER 2015 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Om Aarhus Studenter Roklub... 5 Om roning... 5 Kaninbanken..6 Om det at være roer... 6 Kalender. 7 Frivillighed..8 Hvordan bliver du medlem...

Læs mere

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse Tur/konkurrencekajak

Læs mere

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 I. Generelle regler 1. Formål Formålet med dette reglement er at fremme sikker roning for alle bådtyper i Skovshoved Roklub. Reglementet supplerer lovgivningen,

Læs mere

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å KLUB ABC Værd at vide fra A til Å Juni 2013 Adresseændring Adresseændringer skal af hensyn til udsendelse af klubbladet og opkrævning af kontingent meddeles skriftligt til klubbens sekretær. Det er altså

Læs mere

Sikkerhedsanbefalinger

Sikkerhedsanbefalinger Sikkerhedsanbefalinger Perioden for vinterroning 1. november 1. april Vandtemperatur ved Skagen er nu Ca. 10 o Celsius 3 Farer hvis du falder i vandet Kuldechock Dykkerrefleks Underafkøling Kuldechock

Læs mere

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Klubhuset åbner en halvtime før kursisterne skal være klar omklædte. Instruktører: Lisa - Birgit M. - Anders J. Hjælpeinstruktør: Anette, Program Efter

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Hvad enhver roer bør vide

Hvad enhver roer bør vide Hvad enhver roer bør vide Danske Studenters Roklub, april 2005 1 Formål. Denne vejledning for roere og styrmænd i DSR er udarbejdet med det formål at præcisere forhold af sikkerhedsmæssig karakter i relation

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Reglement for Aalborg Roklub

Reglement for Aalborg Roklub Forord Elektronisk afskrift af et udateret reglement. Afskrevet og omformateret d. 22. november 2001 af Tomas Kristensen. Revideret foråret 2006 vedr. område for daglig roning mod vest. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

Ry Roklub: Klubreglement 2016

Ry Roklub: Klubreglement 2016 Indhold 1 Roklubbens medlemmer... 4 1.1 U-roere... 4 1.1.1 "Yngste roere"... 4 1.1.2 Juniorer... 4 1.2 Seniorer... 4 1.3 C-holdet... 4 1.4 Passive medlemmer... 4 1.5 Egne børn... 4 1.6 Nye medlemmer...

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Indholdsfortegnelse: side Fælles Regler for robåde og kajakker 1 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3

Læs mere

Instruktion havkajak

Instruktion havkajak Instruktion havkajak Discipliner for havkajak 24-04-2009 Fredericia Roklub Per Jørgensen Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 12: Side 14: Side 15: Skadesforebyggende

Læs mere

Birkerød Ro- og Kajakklub

Birkerød Ro- og Kajakklub Birkerød Ro- og Kajakklub Plantagevej 80B 3460 Birkerød www.birkeroed-roklub.dk Roreglement Maj 2017 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 RESUME... 2 2 INTRODUKTION... 4 3 MEDLEMSKABER... 4 4

Læs mere

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Indhold 1. Kajakroer-status... 2 2. Aspirant - Roning... 2 3. Frigivelseskrav for aspiranter... 2 4. Kajakroere frigivet i anden kajakklub eller kursusudbyder... 2 5.

Læs mere