til at opføre sig ordentligt ved bordet o.s.v. Medens det lyder som noget nogen har lovet, at man skal have skattenedsættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til at opføre sig ordentligt ved bordet o.s.v. Medens det lyder som noget nogen har lovet, at man skal have skattenedsættelse"

Transkript

1 VlS EGNS-AVIS for område Y'ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af llareskov-værløse Avis der udsendtes første gangt Avis nr.32 Side I Uge 44 Underligt at mån kan gå til valg ph, at,rborgerne skal have lov til at bestemme selv" når man uden at spørge pålægger dem en udgift fordi man mener, at det nu skal være politikere der skal afgøre om børn får en sund varm ret... Uden at spørge pålægger man i to tempi forældrene at dække udgifterne: Først hvad det koster pr. dag pr barn. Dernæst hvad det koster at byggemodne institutioners køkkener til formålet - eller og undervise medarbejdere i fremstilling af mad, administration m.v. Man forventer ikke at ALLE institutioner kan fremstille maden selv. Løsningen kan være såkaldt flyvemad - så melder spørgsmålet sig - er det bedre end mors mad? Vil der i det hele taget være virksomheder der kan klare opgaven??? Kan man klare opgaven uden at tage hensyn til hvad et hjem kan/vil betale Flyvemad kan betyde ukendte mængder der vel heller ikke er gratis. HVAD KAN BLIVE DET NÆ,STE? Det kan godt blive skolen. Her har lærere jo hævdet, at kun god mad kan sikre, atbørnene er på dupperne... Og så er madpakkerne ude af billedet. af 6ngangsemballage - Er det mon ikke en mor der bedst ved hvad man kan yde og har råd til På området. Er det måske ikke netop familiens samling omkring det hjemlige hovedmåltid der er en af familiens hovedaktiviteter. Er det ikke her man skaber opdragelse og evnen til at opføre sig ordentligt ved bordet o.s.v. Medens det lyder som noget nogen har lovet, at man skal have skattenedsættelse så skrev man i Berlingske Tidende:. 4. juli 2008, at,,regeringen lader forældrebetalingen i daginstitutionerne stige fra 25 til30" for at financiere en ny madordning. Forældrene står nu til at betale næsten lige så meget, som før regeringen lovede at hj ælpe børnefamilierne Først hævede man forældrenes egenbetaling og nu har den ubemærket fået et yderligere hak opad" Skrevet af Uffe Tang. Lige om hjørnet venter skoleområdet - hvor undervisere påpeger, at eleverne ville være bedre modtagere af inspiration hvis de havde fået mad på skolen... Når det nu fører til, at kommunen skal overtage at levere mad til børnene - kan det være man skal fremstille retten selv. Der bliver så tale om at bruge adskillige tons råvarer. Men man skal ikke regne med. at det kommer til glæde for den lokale handel - for kommunen mener godt nok de har retten til at tage fordele ved storkøbets fordele - sammen med nabokommuner, og de sammenspiste erhvervsråd lider ikke af kommentarer... Men borgere kritiseres for, at,,de ikke handler nok i Bymidten"... Kulturprisen gik i år til ledere af kor i Farum

2 EGNS-AVIS for området V,!trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 2 Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge Hvis du vil sikre at din aften bliver en succes - så gak til BIo i Y ærløs... Måske har forældre i JonstruP ikke haft alternative forslag fordi man var overbevist om, at fortsættelse af skole og fritidstilbud var den bedste og ENESTE løsning. HAR BORGERNE I JONSTRUP ALTERNE MULIGHEDER hvis vi lukker Jonstrup skole - spørger formanden for skoleudvalget Ulla Rasmussen i Farum Avis den,19. august. Formanden siger endvidere:rrder er intet som helst, der er vedtaget endnu, vi har fået forelagt nogle forslag fra forvaltningen. Vi har sendt en hel del ud til høring - det er ikke det samme som, at vi går ud og sparer." Nu vil man høre folks mening:,,jeg håber meget athørerhvis de har kommentarer til det, vi har fremlagt. Har de alternative forslag?. Det vil vi gerne høre nærmere om. Jeg syntes det er lidt trist, at de ser bål og brand med det sammett.,rjeg ser gerne, at vi bibeholder skolen derude, men vi skal også kigge på, om tilbuddet er godt nok til de børntt. Forslaget om lukning af skolen er forvaltningens og om tilbuddet ikke er godt nok til børnene har været nyt for mange forældre. På området er der ikke tale om,,hævd" fordi en skole har været i brug i så og så mange år. Men det har været overraskende for en del forældre, at snakken mellem politikere og børnefamilier stort set ikke har været noget at skrive hjem om. Meget og for meget er gået på at det var forvaltning og deres medarbejdere der sættes på opgaverne. Netop lukningen af en,,hjælp til børn og forældre i et yderdistrikt - der omfatter såvel skole som fritid må have vist, at emnet ligger fjernt fra - bare - at være en teknisk detalje. Havde der ikke været en slags pligt til, at varetage denne opgave på en bedre måde. Villte det ha' taget for meget af de ærede medlemmers travle tid?? Reaktionerne har jo vist, at det burde være i den slags sager medlemmerne træder i karakter. Pligten til at følge partigruppen med en række kolde afstemninger - uden nogen der risikerede at sprænge noget. Det var nemmere da man skulle stemme om flyvestationens fredning - da måtte man lokke et andet parti til at gi' flertallet en oprakt finger. Af og til er der altså muligheder i politik. M.h.t. Statsministerens propaganda for demokrati i fremmede lande er det vist rimeligt at pege på, at selv hvor der er tale om indgreb i børns skolestart og livet i hjemmet - var det nok med en enkelt stemme. Er det godt nok??? KOM IKKE HER srger man hos det lokale skovvæsen. Vi har lavet 1.t ridestier som gør det ret nemt at finde rundt i vore skove I VORE DAGE ER DER MEGET MED.AT udgifterne stiger og stiger og så snakker man om at leve sundt - eller bare sundere. Det koster mere - hvis ikke man kan finde noget i disken der er ved at nærme sig udløbsdatoen,re 'L= llll rrtlrr [r4rr,.aå#-t tænker over, at c f-.:r'i man burde ha' givet dem blomsterne'når man så de var glade for dem. Måske især roserne. Men det skal så væreitide-ik' Hvad tror du de lever af hos DAN BOLIG I V,{RLØSE?... - De lever af tilfredse kunder... AVIS NR.32.UGE 44 Kulturprisen 2008 side I Mad på alle institutionerne I Jonstrup skole 2 Kommunale budgetter 3 Bymidtenyt 4 Lille Værløse Skole 4 Præstesøen 4 Ikke inhabil 5 Egen radio og TV 5 Det danske sprog 6 Furesø kommune Nul sejlads på Furesøen 6 Farum svømmer i Værløse 7 Dagens varme ret 8 Værløse Garden 9 Salg af kommunejord l0 Farum fodbold ll Enhedslisten ll Udigning der ikke ligner 12 HVIS EN GRUPPE POLITIKERE virkelig vil udpege butikker der forhandler usunde spiser som forkastelige skulle man sætte deres trækprocenter ned... POLITIREFORMEN har det ikke godt fordi Brøndby og FCK absolut mødes 8 x om året

3 EGNS.AVIS for OMrådCt V,ItrRLØSE-EGNEN 35OO VæTIøSE SidC 3 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' IJge Når de kommunale budgetter ligner en kombination af Robin Hood og Ebberød Bank. Når der af og til har været ønsker om, at tage et stormøde med skatteborgerne for at lytte og fremlægge hvad der er Borgmesterens forslag til budgetter - har de mere modne medlemmer af byrådet nærmest trøstet sig med, at,rborgerne alligevel ikke forstår budgettet". Der er heller aldrig fremlagt en liste over kommaer eller enkelte ord der er ændret efter budgetmødet med borgerne. andet 'der kunne have været bedre". Men vi kunne spørge: Når nu en kommune der er et forbillede for de små HAR NÅO TILAT BETALE 892 MILLIONER TIL KØBENHAVN OG ANDRE KOMMUNER er det så ikke fordi denne kommune har et overskud der bl.a. indeholder 892 millioner kr.??????? Når man ved, at man SKAL betale millioner til udligning er det vel et tal der skal fremgå af budgettet. Der er jo kommuner der med stolthed ligesom har haft som måi, at ligge i top 5 med et skattegrundlag der er så stort. Lyngby-Tårbæk kommune der er en stor 6n af slagsen - skal betale 892 millioner i udligning - til direkte og indirekte tilskud til andre kommuner i form af diverse udligningsbeløb eller et reduceret bloktilskut HVIS IKKE der havde været nogen form for mellemkommunal udligning ville denne store kommune have ca kr. mere pr. borger at gøre godt med. Det skriver byrådsmedlem Lene Kaspersen, der er konservativt medlem i Lyngby-Tårbæk kommune i den lokale avis. Der kunne skrives bøger om oplevelser man kommer hjem med efter familiebesøg i hjemstavnen og sammenligninger med hvad man har og de har. Der skal ikke herske tvivl om, at andre vurderinger kommer til det resultat, at DET ER MEGET DYRERE AT LEVE i Københavnsområdet,,på Djævleøen" som vi kaldes. MEN DET ER HER VI HAR VORES VIRI(E. Men når budgetarbejdet stort set har arbejdet med beskæringer og mere brugerbetaling - har man også i Lyngby-Tårbæk oplevet kritik af et og I dag er det forbudt at sætte skatten op. Den liberale regering forbyder det, men tilbyder i stedet for, at sætte skatterne ned... Hvad forhindrer Lyngby-Tårbæk kommune i, at kalkulere med, at man til udligning nøjes med at sætte TYVE MILLIONER af til udligningen. Helt enkelt ved at man sætter skatten ned - under henvisningtil,,at pengene ligger bedst i borgernes pung"... De tilføres jo hvert år nye brugerbetalte herligheder som en følge af kommunernes beskæring af hvad man kaldte service. HVIS MAN I ET BYRÅD vedtager et budget der forbereder borgerne på, at f.eks. 892 millioner forventes sendt videre til andre kommuner burde man have fri ret til at skære ned på skatteprocenten. Men det virker mere og mere som om de borgere man valgte til Folketinget stort set er usynlige efter vælgermøderne. Der var sågar en minister der gik til valg på, at han støttede, at borgerne måtte bestemme mere selv...

4 EGNS-AVIS for området V.If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 4 Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge I BYMIDTEN samler man sig nu om den sidste jul uden varehus. Bankerne skal være glade for, at man i stedet for skattenedsættelser har satya krone ud af drift. To butikker melder om lukning medens flere og flere dagligvarebutikker mener, at personalet skal bruge deres tid i butikkerne. Måske er det nemmere at hente personale i en weekend for der er mange steder man søger personale i ugens daglig-dage - og ret mange steder oplever man at der skiftes meget ud ved kasserne. Julepyntede træer er fra de dage da kommunen bevilgede penge til de mange tusinde lys.. Nu må man måske nøjes med det lys der går ud fra butikkerne - men det forlyder, man forsøg på at finde ud af noget. Men kommunen stiller de to træer til rådighed. Hvis man ville tilbyde ristede kastanjer skal man samle dem op nu - men det var da noget nyt. De nye trapper ved højhuset frister måske til underholdning af trappeartister (en vits) Da de ikke kan døbes,,spanske trapper" skal man linde et andet navn der får slagkraft... Efter at Farum har så godt drikkevand afviser man, at opstille en hane eller en springvands-hane med Furesø-vand... Det forlyder nemlig, at der er steder hvor man på restauration bliver klar over hvad rent drikkevand koster. Men mennesker skal altså også have vand... ffifilffi;il;; endnu lever mennesker der kan huske da den tidligere borgmester Ernst Ellgaard glædede sig over, at man havde fået et nærpoliti til byen. Det går jo meget godt uden. Det kunne have været meget værre hvis ikke butikkerne stillede deres varer ud i området hvor man går. Men til al held er der hverken døde eller sårede, trøster man sig med. I Farum er de der handler lidt bedre beskvttet MAN HARAFLYST hvad man kaldte den tvungne pensionist-opsparing. MEN vi tror alligevel det er klogt at spare lidt op til den tredje alder hvis det er bestemt, at man skal leve mange år mere. Lille Værløse skole der nu bliver større... Skolen der nu igen har været gennem en ombygning og tilretning efter nye krav - skal nu tage eleverne fra Jonstrup. Nogen har spu om der så vil være plads Der er i dag en helt klar forskel på bygning B og de andre tre bygninger. I de sidste tre siger eleverne, at lokalerne er rare at opholde sig i, medens eleverne i B kun syntes det samme for under halvdelen af eleverne. Kun lidt over halvdelen af eleverne i 6-9-klassetrin syntes at skolen har hyggelige fællesområder indenfor. Der er stor utilfredshed omkring rengøringen. Eleverne giver udtryk for, at være tilfredse med deres egen rengøring. Men toiletterne er til gengæld ikke særlige attraktive. Kun lidt over halvdelen af eleverne kan lide at bruge toiletterne. Der syntes ikke at være tegn på, at der her sker en ændring. Men det er jo generelt noget de fleste skoler lever med år efter år... Det er måske netop her man skal hente årsagen til elevers sygedage... DET KOSTER PENGE for piger der ikke syn's om ar som alderstegn... DER ER I DETTE EFTERÅR SKET EN NATURPLEJE AF PR,flSTEMOSEN. Man fjerner en del uønskede vækster for at forbedre vækstmulighederne for padder og vand- insekter og de helt specielle plantesamfund.. Der ryddes op så man kan se ind i den særegne og smukke natur i de centrale dele af Præstesøen og øge værdien af området væsentligt. Det er i øvrigt et led i planen om Mølleåindsatsen. Værløse Naturplejeforening, Koklapperne og kommunen indgår en femårig lejeaftale om græsning i et ca. 6 ha stort område syd for Præstesø der ejes af Kuben Byg DET ER OM EFTERÅRET der er mænd der skyder helt vildt. Meget ofte er det fugle og ænder man selv har sat ud for at de skulle ha' et godt liv før døden. i øvrigt er der da dyr der lever længere fordi de fløj hurtigere end haglene...

5 EGNS-AVIS for området V,1trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 5 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang IJge 44_ 200g Borgmesteren var ikke inhabil.. Det er ikke så mange uger siden TV2 i deres,,nyhedskanal" som en slags løbeseddel brugte et indslag med billede hvor en tidligere borgmester sagde, at han var uskyldig dømt - han havde ikke giort noget... Men der var ingen vind der rørte sig hos de,,højere magter indenfor kredse der ellers åbner sig når snakken er om de uskyldigt dømte i andre lande". I forbindelse med senere borgmestervalg fik man en snak om borgmester-valg - og måtte konstatere, at mange nyvalgte borgmestre undrede sig over den magt en borgmester fik tildelt - bl.a., den nye borgmester i Furesøen. I den forbindelse skriver man i Berlingske Tidende om borgmestres ret, at,,alene vanskelighederne ved at suspendere borgmestre i Danmark giver anledning til undren",,afdækningen af de talrige sager om skjulte lån, fortielser om kommunens virkelige økonomiske situation og den arrogance hvormed borgmesteren har ignoreret et svagt tilsynsråd og den fåtallige opposition i byrådet, burde sammen med byrådets beslutning om suspension være tilstrækkelig til at sende Farum-borgmesteren ud af borgmesterstolen".,,men i modsætning til Folketinget, hvor et flertal altid kan tvinge en minister eller en hel regering til at gå, er det ikke muligt for et flertal i en kommunalbestyrelse at fjerne en borgmester, der holder på sin ret til at blive. Politik er ikke nok i kommunalpolitik. Der skal jura til". Lederen der er skrevet da redaktør Karsten Madsen var chef. Den fylder to spalter og er meget interessant. Som historien kan berette førte det til. at det danske retsvæsen overgik (hvad man senere måtte opleve) ved at dømme byrådsmedlemmer til bøder fordi de ikke havde holdt øje med hvad borgmesteren havde gang i. Selve sagen har år efter ikke været nær en afslutning??????? De dømte politikere blev frikendt - men alene angsten for, at noget kunne gå galt - har måske sat sig et lille spor i det nye byråd. DET ER LYKKEDES FOR TV at finde noget om Furesø kommune - uden brug af hele personalets tid - eller brugt den meget berømte helikopter til noget... Medlemmer af kommunens byråd skulle forsamlet være utilfreds med. at den værende borgmester uden for flextiden varetager opgaver for et advokatfirma, som han har lov til at hente indtægten fra. Det havde været en større ret til mistanke hvis det havde været hans firma der havde været med til at skrive hvad borgmesteren siger - eller hente indtægt fordi det er det firma der skal løse opgaver i vores kommune. Men på den anden side er det en slags demokrati, at man godt kan snakke om den slags - uden at skulle tegne det. MEN DET ER NATURLIGVIS surt. at Øjvind skal se den slags i TV og ikke først er informeret af Jesper.. HVIS DE ligger inde med sjove ting om set og sket i kommunen så send det i en kuvert for ellers forsvinder det i strømmen af s... DER ER mennesker der ikke henter hvad som helst på hjemmesider... RADTO 8il kan afly.'ttes pa 91.8 tnhz. mandag 2l-22 nyt fra Værlose. Har du arbejder? Der var engang Yærløse havde egen lokal radio det var til Erik Lumholdt's stolthed. Han var tidligere styrer af sporvogne i København, men også 6n af de aktive omkring Skovgården. Værløse havde også engang egen TVkanal - der byggede på den frivillige indsats, men måtte lade livet, da der ikke var flertal for at denne stolthed kunne fortsætte. Siden fik kommunen i Værløse også et samarbejde med tre nabokommuner. med noget der ligner sparede man også bort. Det streges bare ud. Der var vist også engang man lovede lokalt telefonnet der betød, at man kunne tale med hinanden indenfor området helt gratis. Som årene er gået har man fået påbudt, at lade diverse private kanaler grave i fortove for at nedlægge kabler og ledninger uden man har fået andet end ret ujævne fortove og veje der ligner månelandskaber. Ved siden af har man regler for hvad du og jeg må m.h.t. master og tv-tallerkener, men udefra kan man kræve, at få tilladelser til at grave master ned, uanset det,ruæsteriske råd" ikke griber ind. Stor set alle der arbejdede med brevduer har lukket ned - har ingen brevdueforening klaget over at al den mastebehov og alle de SMS'er har forvirret brevduernes sans i den grad at man ikke mere tør spille med penge på duer i deres totalisator... "":""""""' NAR MAN GODT KUNNE UNDV,4,RE MEDLEMMER I BYRÅDET kunne man spare et par stykker mener de i Furesø... Ak ja, den åbenhed...

6 EGNS-AVIS for området V,!trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 6 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 IJge Her i avisen har vi på et tidligt tidspunkt slået fast,rilt det smukkeste danske sprog er det trykte". Så er det nemlig uden de mange pavselyde - de indskudte ord,,hvad er det nu det hedder" - æhtøhter, attter,rom jeg så må sige" o.s..v. Vi var ikke kommet langt ind i den nye Furesø kommune før den socialdemokratiske førstedame Sabine Kirchmeier-Aders en fra Farum fik tildelt en direktørstilling for Dansk Sprognævn. I en kronik i Politiken den 15. oktober skriver hun om problemerne for mindre sprog der bliver mere og mere truet af engelsk.,,og hvem vil dog have et tabersprog som hovedsprog" spørger hun læserne. Man kan frit svare hende hvis man vil. Hun skriver at DANSK måske vil være det eneste sprog i Norden som ikke er sikret gennem en generet overordnet rammelovgivning. Norsk, svensk og dansk udtrykker bekymring for det lokale hovedsprogs status i forhold til det engelske globalsprog FURESø I(OMMUNi DER SKAL SES MERE PÅ HVAD DER BRUGES AF ENERGI PÅ DE KOMMUNALE BYGNINGER. Der er tale om lys og Vaf- -/' me vand og rengøring. Måske skal kommunen have et bygningsdriftskontor til at varetage disse opgaver - der kan bidrage med økonomiske besparelser. Der vil vel også være en del bygninger hvor man uden at genere nogen kan sætter ure på så det regulerer brugen af varme og lys. Men man skal heller ikke forvente, at det er smart at lukke alt for meget ned for lys på de offentlige pladser. Belysningen kan skabe tryghed og måske afværge forbrydelser Også var man lidt vild med dans i de gamle dage FURESø I(OMMUNE DE NYE BUDGETTER kredser meget om det faldendt børnetal. Det lyder ikke rart. Det er muligt man skal sætte det i forbindelse med ønskerne om at have nogle små boliger til borgere der gerne ville sælge deres hus. De ønsker dog ikke at fraflytte kommunen - men kan ikke finde en mindre bolig i det lokale område. MEN det har jo ikke været den lokale politik at støtte det,,støttede boligbyggeri". Men der er sikkert købere til mange af de større parcelhuse - hvor det ville hjælpe på mange hvis de blev ffldt op med nye familier i den fødedygtige alder - bare man kunne stillle boliger til rådighed. SEJLADSEN PÅ VORE SØER mister måske denne mulighed hvis andre kommuner end Furesø vælger at spare udgifterne bort formodes at være' sidste gang Furesø deltager i projektet der nok meget vanskeligt kan undvære den kommunale støtte. Bådfarten er en kulturel mellemkommunal turistaktivitet der fik et lift da flere omegnskommuner stod sammen om at drive. Netop nu da en ny kommune bærer navnet Furesø i sit vartegn og navn burde Furesø være det første sted man kunne glæde sig over denne turist værdi. Det kunne være af værdi for den nye restauratør, at have denne færgedrift - hvis man ville lægge sejltur sammen med et spisetilbud under et ophold. Furesøen er Danmarks dybeste sø og næsten på allle tider af året en skøn åbenbaring - som styrkes ved at opleve søbredden ude fra søen... Man skal vel heller ikke undlade at pege på værdien af reklamerne i bådfartens program hvor historien i meget væsentlig grad handler om Furesøbad og fortæller om Furesøegnen som ikke levnes megen skiltning set fra de nærliggende veje. Men måske kan man opleve at man får mulighed for, at både kan opsøges ved nedkørsel fra Kollekolle... Men det gi'r ikke megen aktivitet på Furesøbad DER VIL IKKE VÆ,RE NOGEN TVIVL OM. at de mest lukkede rådhuse begynder at sætte sine spor. De vil ganske sikkert bli' flere

7 EGNS-AVIS for OMrådCt V,4f,RLØSE-EGNEN 35OO VæTIøSC SidC 7 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge Stort fremmøde af borgere fra JONSTRUP men også fra ob L men nu skal svømme a I Værløse hvor banern e er 25 rnofar llllv At! I a aaaoo oa aa a aao a aaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaa Byrådsmødet på Farum rådhus 8/10- Borgere havde fhet zt vide, at man ikke kunn, stille spørgsmåi, da de skulle være indleveret otte dage før. Da der var afbud fra Ole Bondo Christensen var Ebbe Christensen indkaldt som stedfortræder ved behandling afbudget Der var ingen spørgsmå1. I UrO.t begyndte kl. 18 1og blev hævet 20,45 Borgere fra Jonstrup havde afleveret 718 underskrifter mod nedlæggelsen af skolen Jonstrup via nettet. Borgmesteren har i Furesø Avis orienteret om lukningen af Jonstrup Skole. I anledning af at Borgmesteren skulle have peget på nedsættelse af antal af byrådsmedlemmer for at spare penge havde Øjvind Vilsholm anmodet om at emnet blev diskuteret som et punkt på mødet. Spørgsnålet om antallet af byrådsmedlemmer fra 2010 tages op i økonomiudvalget. """"":"""' BYRÅDET VEDTOG Svend Erik Jørgensen men i stedet for støttet realisere det forudsatte boligbyggeri. Det kan realiseres uden skade På naturværdier. Fredningsnævnets proces om dokumentationen og fredningen og dens omfang har efter forvaltningens opfattelse været mangelfuld. Kendelsen indeholder ikke en argumentation for, hvorfor kommunen ikke er defacto-ejer som hævdet OM KOMMUNENS BUDGET blev det vedtaget, at skatten uændret bliver 27,loh for Farum 24,80 for Værløse Grundskylden bliver også uændret l2r3 for Farum og11,3 for Værløse Diverse ændringsforslag blev nedstemt: Indskolingen i Jonstrup lukkes. Der spares kr i2009 -ialt 2,79 mill. Millioner i årene Skolelandbruget nedlægges. Farum svømmehal skal spare%millioni2009 og i alt 5.1 mill. I årene 2010-r2 Bibliotekerne skal spare i2009 og samlet 2,7 mill Værløse og Farum bibliotek får ikke samme åbningstid. Smil sætter ar i kittet... Man godkendte ikke at man får et eksternt konsulentfirma til at påvise mulige effektiviseringer og besparelsesmuligheder i forvaltningens orgasnisation. Det ville have kostet kr. Forslag om opgivelse af overtagelsen af flyvestation Værløse Fredningen af arealerne accepteres. Man skal forhandle sig til de 100 millioner med Partier i folketinget. 2 stemte for, 14 stemte imod, ni undlod at stemme. RUDKØBING PÅ LANGELAND er det andet sted man skal bygge en folkeskole der skal bygges og drives af et privat konsortium... JO I BYRÅD har medlemmer også lov til at hævde, at de stemmer EFTER DERES BEDSTE OVERBEVISNING. HAVDE DER SIDDET NOGEN AF SØENS FOLK i byrådet havde man,,fundet de håndører det ville koste at kunne sejle på Furesøens egne vandet t... EN TURIST der stoppede op på sin vej - fordi han ville se byen der giorde rødvin til forsidestof, men tjeneren blev bedt om at servere en kande med vand...

8 EGNS.AVIS for OMrådCt V,ItrRLØSE-EGNEN 35OO VæTIøSE SidE 8 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Uge SLINGREKURS PÅ FURESØENS VÅGER.. Vift stolt... som det hedder. Furesøens byråd var de første der pillede spalter ud af trafikken på Furesøen. Nu vil man i LyngbY- Tårbæk og Gladsaxe undersøge om man kan fortsætte og måske med et mindre tilskud fra Furesø. Rudersdal kommune giver et mindre beløb for at få både til at holde ind ved kommunens havneanlæg. IGEN FORLEDEN DAG var der busser i København der ikke kørte ud fordi chaufførerne absolut skulle holde møde... DET ER PA ANNEXGAARDEN I HARESKOV Det lokale medborgerhus der er spiseaften lørdag den l. novbr. kl.19. Ring først TIRSDAG den 6. ki. 19,30 fortæller X'inn Løkkegaard om den snart 90-årige Hareskov skole DET DANSKE SPROG TORSDAG den 13. ki. 16 ved professor Erik Hansen MANDEN SAD BARE og ventede, han havde hørt at meget ville komme m/alderen Det forlyder, at RYETBO PLEJEHJEM med endnu en indsats har indviet nye lokaliteter. Antagelig med den moderne arkitekts id6 om, at bruge det sorte selv i noget der er en fortsættelse af noget andet der er kommet til i to omgange. Der er tale om 34 nye boliger som der sikkert vil være brug for, også fordi der er unge familier der gerne vil hente en mor eller far til vores egn. DER VAR ENGANG man på Fægyden havde et skilt der advarede mod, levende dyr der af og til have ønsket om, at løbe over vejen. Skiltet er sikkert slidt op, men man kan stadigvæk blive overrasket over, at et dyr eller to er på vej over veje. De der bevisligt kører meget stærkt kan miste livet hvis de :::*::Y11lIt_ DN har lavet en liste over dyr der mister livet på vore veje: 3. millioner padder, 1,1 mill. Fugle, katte, pindsvin, harer, ræve,1500 grævlinge, hjortevildt, andre pattedyr. Små pattedyr som egern o.s.v.. De dræbes bare i trafik... Regn bør genbruges... OM KOMMUNENS PLIGT TIL AT SIKRE VARM MAD allerede når:man endnu lever af modermælk. DAGENS RET VIL sikkert blive leveret i plastic-indpakning så børn lever nok med, de i weekenden får mad som deres bedstemor lavede. Før børn starter indlæring til et skoleforløb får de dagenq ret i boxe, opvarmet Pr. bud, eller frosne boxe der først skal gennem en minutovn, før det leveres som kommunalgodkendt varm, sund ret, som hjem betaler.. DER ER MANGE VIRKSOMHEDER der af god fornuft har aftalt at de der er beskæftiget først får pengene nogle dage efter udført arbejde - det andet er måske slet ikke så smart DER ER DA OGSÅ KLASSER hvor det ikke er godt den ene elev er klasser bedre end de andre... KARAKTER I SKOLEN er en opgave der mest tiltrækker de der er bedst til det meste - indrømmer de Håbet er livets LYS... DER ER NU nåuhusn hvor man lukker så meget af for borgere, at man godt kan spare strømmen til svingdøren Kun de ældste kan huske da borgmester og udvalgsformaend/ og -kvinder havde træffeti' DET ER DA KLART når der ikke er så mange der låner bøger mere, og borgerne er optrænet til, at klare det hele selv - kan de gøre skranken mindre, nedsætte åbningstiden og bare sætte større sprække i brevkassen DET F',ORLYDER, at man i Farum igen i år har skabt en REVY på grund af et og andet man ikke tør skrive... Op i revy'en med det... DER BURDE V,1f,RE EN PRIS til de der tager deres dåser med og henter nogle kroner NÅR DER NU ER POLITIKERE der er sure over, at mødre ikke sætter flere børn i verden er det fordi de arbejder ude... UNDERSØGELSER viser, at flere og flere i den fødedygtige alder (pigerne) vælger at være alene fordi de slet ikke har fundet drenge der havde husholdning i deres skoletid...

9 EGNS-AVIS for området V^ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side e Fortsættelse af Hareskov-værløse Avis, der udsendtes første gangt' uge DERVAR ENGANG det lød fra en kreds af lokale borgere at det var trist, at Værløse Garden ikke kunne overlev... Det skulle der gøres noget ved. Men hvat Som det ser ud i dag - her sidst i oktober - ved vi at Garden forsøger at skaffe midler til nye uniformer. Det var heller ikke byrådets bord. Nu ved vi, at Garden hvert år holder årsfest denne gang lørdag den 15. november på Syvstjerneskolen Det er fødselsdag nr, 49, lyder det ikke interessant. Vil man med som forældre, musikant, gammel garder, ven, støtte med gode id6er - eller børn hvis far eller mor fandt hinanden på en af gardens sommerture eller lidt ældre voksne der har slidt i årevis for gardere gennem tiderne - så ring til der er hos Søren Møller Larsen. Det koster hund for deltagelse og to - hvis man er to. Et eller andet brev til Garden sendes til Bringebakken Værløse Men meget i god tid. Det kunne være interessant at vide om snakken om en støtteindsats bare har ventet på dette signal. HUSK SÅ, at nogle år i Garden har givet mere end en generation store oplevelser. Og om garderne kunne man som sangerinde sang det : Og så går de på en særlig måde... og det gør de... Når byrådet ikke ville bidrage til at garden skulle hedde Furesø - e det frit for, at bidrage til, at den fortsat kan bevare mindet om Værløse.- det behøver ikke at koste et lille husmandssted. Men 6n eller anden form for en hånd vil være i den positive retning. Vi anmoder om, at man tager sig i vare med al den spareiver i et land hvor man ikke må gå med knive. Vi skal huske at der ikke er meget liv på Værløse-egnen der ikke er født sat gang i, af andre end frivillige. Man er skrækslagen ved tekstlinien i sangen hvor det hed: Om lidt - bliver der stille... SOMMERTIDEN HAR I ÅR V,4f,RET NOGET GANSKE S,4RLIGT til stor glæde for mange... I den ret nye kommune fortsætter man med at flytte rundt med et og andet. Der var engang man som borger kunne hente hjælp, tips og svar ved at tale med embedsfolk på rådhuset hvad skulle man ellers ha' den slags til, Kommunen frk skyld for, at de ikke kvitterede for henvendelser og var meget langsommelige m.h.t. behandling af byggesager - men man fik den forklaring, at det krævede tid, at have borgerne rendende rundt om på afdelinger og kontorer. Derfor opfandt man Borgerhjælpskontoret med ansatte der skulle vide alt. Det holdt ikke altid vand - MEN de kunne hente en embedsdame eller -mand PÅ STEDET... Nu konstaterer man, at man på biblioteket har overladt så meget til brugerne, at der er blevet personale i overskud så de godt kan overtage Borgerbutikkens arbejde ved siden af at de får kortere åbningstid. På rådhuset får man mere plads så man kan tilbyde nærpolitiet en stol ved siden af de der ordner pas og kørekort. På den måde er det stort set ikke muligt at forstyrre nogen som helst på rådhuset, og så kan man reducere styrken fordi udgiften til dagsværk (faste ansatte) falder stærkt i øjnene. Det minder efterhånden stærkt om livet som det var i det gamle Farum.. Lige og ret pludselig er BY. rådet kommet i knibe. Man mangler beboere eller & skatteydere og ville gerne give det udtryk i en reklame med billeder af glade mennesker. Man ville gerne have borgere der kunne styrke brugerbetaling og den slags - her er børnefamilier vejen fnem. Men de skal lokkes til Furesø - men det bliver godt nok svært hvis sparekniven fortsat bruges og politikere fortsætter med de STØRSTE AKTIVITETER på helt aflukkede møder hvor der ikke må sive ret eget ud fra - selvom man prædikede åbenhed og!.g.ls.:.*:llr$.**... DER ER NOGEN der først prøver med et srnil før de prøver dialog...

10 EGNS.AVIS for OMrådCt V,ÆRLØSE'EGNEN 35OO VæTIøSE SidE IO Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gtngt'9'1945 Uge Ved økonomiudvalgets møde den 22. oktober blev følgende Indtægter for salg af ejendomme omfatter i alt 65.1 million: Eversgrunden Lerstedet I Furesøgård Farum Gydevej 77 Mosestedet 63 Søgaarden Sejlgården Birkevang (gl.tjenestebolig) Langt de fleste ejendomme forventes først solgt i I løbet af året er der indgået 9.4 mill. Der er dækningsafgift på flyvestationen. Der er modtaget 12,8 mill. Fra midtvej sreguleringen af tilskud og udligning. Der er budgetteret med optagelse aflån i 2008 på 29,5 mill som blev.., indgået 7 indsigelser....t... låneoptaget i Kommunekredit. Man skal drøfte fredning af Bagsværd og Lyngby sø med omgivelser. Man skal drøfte pladssituationen på daginstitutionsområdet. Der mangler 12 vuggestuepladser i Børnehusene i Farum 2l har givet høringssvar om politik for dag- og fritidstilbud. Man skal måske lukke ventelisten for børn fra andre kommuner endnu en tid. Børn i 3-årsalderen skal have en sprogvurdering Man skal drøfte taxanævn og vedtægter Man skal drøfte fælleslegat for sociale formål i kommunen. Her er tale om sammenlægning af eksisterende legater. KE Der er mange områder hvor genbrug har været en god indsats. Det har derfor mange gange været nødvendigt' at sende tøj til rensning og det har efterfølgende skabt flere Problemer fordi grunden er blevet forurenet i stedet for.. Men genbrug kræver mange gange en kemisk rensning - så den er kommet for at blive. DER VAR ENGANG DA MAN SATTE SALGET AF JORD I V,frRLØSE VEST i gang forat SIKRE,AT MAN KUNNE BEVARE DEN TILBUDTE SERVICE.. Ja, GODMORGEN - er udtryk man nu hører... Låneomlægningen af FIH-LÅNET medfører et kurstab ph 6616 millioner der påvirker regnskabet for 2008 som en udgift. Udgiften er financieret med et større lån i Kommunekredit og har derfor ingen likviditetsmæssig befydning i forbindelse med kassebeholdningen FIH-LÅNET vil Kunne indfries for kr. Frivillighedspolitik har efter en høring nedsat en arbejdsgruppe. Efter et borgermøde skal man drøfte sundhedsprofil og sundhedspolitik. Der skal måske afholdes et borgermøde den 9-.3 Sager fra dette møde kan være med på byrådsmødet sidste onsdag i oktober kl. 18 i Farum Rådhus. Som talt ud af kommunens nye budgetter - vil solen først skinne når borgere i stort antal igen vælger at fylde børneværelserne op med børn... Og det kan ikke gå for stærkt

11 BGNS-AVIS for området V,af,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side rl Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 IJge dl, (1 Der er tale om lidt af en fodbold-tragedie i den del af kommunen der har et hold i superligaen hvor man mere markedsfører Nordsj ælland De der ikke husker historien skal huske, at Farum Boldklub og Stavnsholt på et tidspunkt blev slået sammen for at fortsætte aktiviteterne omkring breddeidrætten hvor man også aktiverede de der aldrig ville opnå at betale skat af det de fik for at spille fodbold. Men som rene amatører uden doping og de store reklameindtægter lykkedes det Farum Boldklub ved hjælp af ledelse og dygtige trænere, at spille førsteholdet op gennem rækkerne som Farum Boldklub Det var også med stor interesse fra kommunen og de daværende lokale politikere. Der kom focus på og man fik stort stadion og så skulle det hele drives professionelt med en bunke sponsorer, reklamer og alt hvad der ellers hørte til. En lokal entrepenør tog hånd om aktiviteterne og lejede licensen af Farum og fandt frem til at det var bedre at kalde det FC som dem i Parken - og give det mere bredde med FC NORDSJ.flLLAND. MEDENS MAN SAMLEDE HELE REGIONEN OG OMKRING 40 KLUBBER I ET STØRRE F/trLLESSKAB gik det desværre den anden vej med Farum Boldklub - der fortsat drev amatørlinien og ikke kunne/ville låne pengespillere til sit førstehold. Nu startede en udvikling der førte førsteholdet (der i grunden var FC Nordsjælllands andethold) den anden vej - med nedrykninger år efter år. Et enligt år forlød det, at hele førsteholdet havde valgt helt andre græsgange. I dette år har Farum Boldklub en sidsteplads i serie 1. 0 points ingen sejre - ingen uafgiort. 1 mål scoret mod 81. MEN licens til et hold i superligaen er Farum's En licens der er lejet ud til ejeren af FC Nordsjælland. Det er Furesø kommune der ejer det store stadion der som regel kun er åben på en langside og for en ende... Furesø kommune har drøftet at sælge dette stadion - det er ikke sikkert der kan være andre end FC Nordsjælland der kunne være interesserede i at købe dette stadion. Problemet er i øvrigt, at stadion ikke opfylder kravet til fodbold i den danske superliga. Der skal lægges varme under græsset - for at holde til i superligaen. Derfor fortæller man. at FCN må have en aftale med en klub der har bane med varme i - så der kan afvikles kampe hvis sneen og isen dækker græsset i Farum. FCN skal have ønsker om at kommunen betaler for anlæg af varme under græsset hvortil boldklubben har udtrykt ønsker om at finde en stadion nær Hillerød i stedet for. MEN reglerne om leje af licensen fastslår, at ALLE kamp skal spilles på banen i Farum - med undtagelse af de der skulle spilles et andet sted på grund af manglende varme i græsset. I forbindelse med snak om besparelser og nye tiltag har kommunen ikke afsat penge til anlæg af varme under græsset i Farum. Men FCN's,randethold" er på vej ned i serie 2 - og det er mere end tragisk medens FCN tager hele mediefladen - for en god og stor indsats i dansk topfodbold. Og i Furesø kommune UNDERSØGELSER HAR VIST, at mange danskere bruger megen tid fra hjem til arbejdsplads og tilbage hven dag skal rejse inere end 50 kilometer hver dag. Der er hele der bor på den samme adressc som de arbe.ider. Det kan være selvstændige, men flere og flere passer deres arbejde hjcmme fra. MOSEGAARDEN OG SKOVGÅRDEN efterlyser frugter til behandling med henblik på årets juleborde ENHEDSSLISTEN vil ikke leve med at Borgmesteren siger noget til andre før de forskellige byrødder har fået det at vide - af HAM - og rådhusbetjentene har afleveret materialet på rådsmedlemmernes arbejdsplads, så det ikke skal komme bag på dem, at de både skal læse aviser og se TV for at kunne følge med...

12 EGNS-AVIS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang Uge DET ER N,4STEN UTROLIGT - MEN DET ER S4NDT... VISSE STEDER FÅR MAN MINDRE FOR SINE SKATTEPENGE END ANDRE STEDER... Hvis man ikke kan få den beregning fra egne rækker kan man f.eks, lytte til hvad et medlem af Lyngby-Tårbæk Byråd Lene Kaspersen skriver i deres lokale avis. DET ER OM'UDLIGNINGS- ORDNINGEN som INGEN har kunnet forklare fornuften i. Borgere i visse områder omkring København lever dyrere end mange andre steder i landet. Heldigvis tjener borgerne mere på deres job. MEN når deres kommune gør hret op viser det sig, at en aftale om grænser betyder, at de såkaldt rige kommuner ikke må skabe de forhold borgerne fortjente ved deres store ydelse. Når kommuner - som de rige - kan vise større indtægter end det normale betyder det, at man skal tilsende millioner til en fælles kasse hvor der sker en udligning hvis regler ingen kan forklare. Udover at man bidrager til Hovedstaden flyttes millioner af kroner vest på til vanskeligt stillede kommuner - hvad der er fornuft i. Men der skal være måde med hvor store mængder der går den vej. I2009 venter man at Lyngby-Tårbæk kommune skal betale 892 millioner til udligning. Skulle man ikke det ville man have kr. mere pr. borger at gøre godt med. Nogen vil mene, at mindre kunne gøre det. Ingen er vist imod, at bidrage til en udligning. Men ingen mener det går som med hjælpen til Afrika - hvor hjælpen visse steder får den modsatte virkning. I FURESØ %-DELEN V,4f,RLØSE er man ikke mere i top men her tvinger oldnordiske uforståelige regler politikere til at udskyde mere end,,et og andet" for at,,have råd til" at tilsende millioner ud af kommunen - før man bringer områdets egne ting på højde med den :::: ::: ::::::::::: I KRISEN omkring økonomien er det en trøst, at mange endnu kan låne bare de vil henvende sig... Kulturudvalget drøftede 9.10 handleplan for kulturområdet indenfor kommunens handicappolitik Der skal m.h.t. tilgængelighed ses nærmere på de fysiske rammer i forbindelse med kulturfaciliteter, mulighed for tilskud og hjælpemidler og mere information om tilgængelighed KULTURPRISEN 2OO8 blev uddelt ved en festlighed i Farum Kulturhus tirsdag den 28.okt. kl. 17. Der er indstillet følgende: Gadekærsgruppen der er en arbejdsgruppe under Værløseegnens Historiske Forening. Ilse Schødt. Kulturelt Samråd Furesø. Bodil Thomsen og Bernt Christensen, Farum Koret. Pensionistkoret m..v. Børge Egelund Jørgensen der er initiativtager til en række kulturelle aktiviteter i Hareskovby, for borgere i Furesø kommune. Stine Eriksen, instruktør pilaktivscenens jubilæumsudstilling. Prisen for 2007 blev tildelt Peter Nørager- Nielsen der i flere sæsoner har været chefinstruktør for Teatergruppen Syvstjernen. Farum Jazzklub havde søgt om et tilskud på kr. eller i under'- skudsgaranti. Man bevilgede underskudsgaranti. Furesø Keramik- og Kreativforening søgte om kr. til nye aktiviteter. Man bevilgede i tilskud. Man anbefalede udkast til frivillighedspolitik overfor Byrådet, efter godkendte rettelser i materialets tekst. Dialog-Forum søgte om et tilskud på til en forestilling den Foreningen er stiftet af unge med tyrkisk baggrund bosiddende i Danmarl. Man bevilgede tilskud på Det kan let blive til for meget orientering og udadvendthed - og borgerkontakt kræver tid og er ofte til ulejlighed - når nu kommuner har deres egen måleenhed for TID. Det tager den TID som det skal tage - når en kommune skal bruge TID på noget. DERFOR er der heller ingen kommune der har fået DANSK REKORD i at være de hurtigste til at returnere færdigt behandlede byggesager.

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Månedalen - 12 risikopolitikere - Asyllejre - Nyrige - Hausgaard - Kim Larsen - Postbude - Røgblomster - Ung og tyndhåret IT -Minutrace for hjemmehjælpere

Læs mere

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12 KajsBod - FarumGæld Valg Tegnerier Sladder Rejser Motorvejskøer - Hareskovbyhuse Rotter LokalAviser Rygter IntetKøn Togforsinkelser Hjemmepleje VærløseVest

Læs mere

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores EGNS-AVIS for område V'4RJLØSE-EGNEN 3500 Vaerløse Forlsættelse af Hareskov-Værløse Avis der udsendtes første gangt-9-1945 Man mangler endnu en festlighed i Værløse Bymidte når byggeriet på BYMIDTEN kan

Læs mere

Når din kommune skænder...

Når din kommune skænder... Kajs Avis Nr. 33 23. august 2007 Side 1 af 12 KommuneSkænderi - Regnvand - Delebiler - Breddeidræt - Socialdemokratiet 100 år - Trekroner - Præstesøen - Rygning - Kartofler i Sahara - Pressefrihedens vogter

Læs mere

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev oprettet for børn og deres forældre - med henblik på at lave en

Læs mere

Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12 Pressecensur - FFF - Superligafodbold - Trafik - Kolonihave - Månedalen - Ulighed - Jernbanehegn - Rygestop - Hundeskove - Skovhuset - DNS-register - Ulighed

Læs mere

Småsnak BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? SKOVMANDEN DER BLEV TRÆERNES VEN MERE END NOGEN ANDEN.

Småsnak BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? SKOVMANDEN DER BLEV TRÆERNES VEN MERE END NOGEN ANDEN. Kajs Avis Nr. 8 1. marts 2007 Side 1 af 12 Nr. 8 1. marts 2007 BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? Man kan ikke forestille sig, at de der bestemmer ikke ved hvem de er. To unge der

Læs mere

Tunnel mellem Værløse og Farum? Tankespind drøm. eller virkelighed... Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1. Nr. 5 8.

Tunnel mellem Værløse og Farum? Tankespind drøm. eller virkelighed... Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1. Nr. 5 8. Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1 undergrunden under Farum Sø? Nr. 5 8. februar 2005 Tunnel mellem Værløse og Farum? Billederne her er fra Bavnestedet i Værløse og viser begyndelsen til en konstruktion,

Læs mere

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie...

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie... AJS VlS EGNS-AVS for område V,ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af llareskov-værløse Avis der udsendtes første ga;ngt-9-1945 Det må ikke være nemt at være skolelærer eller elev i vore dage. Først

Læs mere

als J VlS ::T*::i::::*:::::::: Y:*:::::::""* l:t?l?. ::1' Futesø Tidende Kommunal udgift til glæde for borgere i flere kommuner.

als J VlS ::T*::i::::*:::::::: Y:*:::::::* l:t?l?. ::1' Futesø Tidende Kommunal udgift til glæde for borgere i flere kommuner. als J a VlS 'l *' 3:"cr c o j s,tf ';r \J-.-F: EN: 9:!; v:i -r! L i Futesø Tidende EGNS-AVS for område VÆF{LØSE-EGNEN 3500 Værløse ::T*::i::::*:::::::: Y:*:::::::""* l:t?l?. ::1'.,Det er ikke til at forstå'at

Læs mere

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Det frie ord - Borgerligt ombud Vinsmagning Overenskomst Skovhusets Venner Fedme - Furesø Kommune: Plan- og Økonomiudvalg Ung i Værløse Frikadeller vs. Sløjd/gymnastik

Læs mere

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper.

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper. a.ar-. 9l- ^-r I rj c't a a VlS EGNS-AVIS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Vaerløse Avis der udsendtes første gzngt-9-t945 AVIS nr. 36-65.årgang Side 1 - Uge 43-2010 Det er

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Unge og straffeattes - Fiskebæk Hotel - Handicappede - Mobiltelefoni on/off - Netavis - Furesø Kommune Fritidsaktiviteter - Kultur & Samfund - Jordbær i Kirke

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997 medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende

Læs mere

Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem.

Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem. ikaj s lavis, b.0.=!.!y 5 7.o ';oto "-? ::x i iar: ^!- Futesø Tidende -a EGNS.A'S for OMrådC V.&F.LØSE.EGNEN 35OO VAETøSC Fortsæftelse af Bereskov-Værløse Avils der udsendtes første gang?-9-1945 Kajs Avis

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01. medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.2000 Af Svend Ole Jensen

Læs mere

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13 Nr. 2 september 2006 1. årgang Socialdemokraten Læs bl.a. om: 2 I vadestedet 13 Kommunesammenlægning set fra en ansats synsvinkel 3 Et år er snart gået 14 Jakob går fra borde! 4 Nu prøver jeg at blande

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

NÅR MAN IKKE HAR TID FURESØ. teknik og flyve man ikke interesseret i. stationsudvalg POLITISKE TILFÆLDIGHEDER

NÅR MAN IKKE HAR TID FURESØ. teknik og flyve man ikke interesseret i. stationsudvalg POLITISKE TILFÆLDIGHEDER Kajs Avis 2007 Nr.6 15. februar 2007 side 1 M.H.T. ekspropriation af areal fra to ejendomme ved Lejrvej skal udvalget god kende svar til Vejdirek toratet på en klage fra den ene gårdejer. I Værløse besluttede

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 15 JUNI 2013 INDHOLD: Side 4: Sidste nyt fra byfornyelse Side 6: Tunnelen malet - StreetArt Side 7: Skiltning omkring Kværndrup Side 9: Nyt fra hallen Side 10: Pjerrot fra Svendborgvej 65 Side 12:

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere