Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger"

Transkript

1 Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger

2 2 1. Transitlodsninger og højsølodsninger, 1.1. Hvad er transitlodsning og højsølodsning? En transitlodsning, er en lodsning i danske farvand af et skib, som ikke påbegynder eller afslutter sin sejlads i dansk havn. Transitlodsninger kaldes også gennemsejlingslodsninger. En højsølodsning er en lodsning uden for et lands territorium. 1.2 Priselementer Prisen for en transitlodsning eller højsølodsning sammensættes af: 2. Et tillæg til grundbeløbet. Tillægget beregnes på baggrund af skibets dimensioner og dybgang.. 3. Milepenge pr. lodset sømil. 4. Rejsepenge: der beregnes et tillæg på 7 pct. af ovenstående til dækning af rejsetid og Om beregningen af de enkelte priselementer, se skemaet under pkt prisberegningens begyndelse og afslutning Prisen beregnes fra påsætning af DanPilots lods til aftagning af DanPilots lods Mulighed for mængderabat på lodsninger For at øge sejladssikkerheden i danske farvande yderligere er der mulighed for at opnå rabat for kunder, der årligt anvender DanPilot på mere end 29 lodsninger på de længste transitruter i dansk farvand. Rabatmuligheden gælder for skibe, der tager lods på følgende strækninger i rute T: Skagen-Gedser Skagen-Allinge Allinge-Skagen Gedser-Skagen Rabatten beregnes pr. kalenderår. 2. Omladning (STS-operationer) 2.1. Hvad er en STS-lodsning? 2

3 3 En STS-operation (ship-to-ship) består i at overføre flydende last fra ét skib til et andet skib. En STS-lodsning består i enten at lægge de skibe, der skal foretage STS, langs, eller at lade dem gå fra efter endt STS. Langslægning og afgang udgør hver sin STS-lodsning. 2.2 Priselementer for STS-lodsninger Prisen for lodsning ved omladning mellem skibe (STS-operationer) sammensættes af: 2. Et tillæg til grundbeløbet. Tillægget beregnes på baggrund af skibets dimensioner og dybgang. 3. Et STS-tillæg 4. Rejsepenge: der beregnes et tillæg på 7 pct. af ovenstående til dækning af rejsetid og Om beregningen af de enkelte priselementer, se skemaet under pkt Bunkering 3.1. Hvad er bunkering Ved bunkering forstås overførsel til et skib af brændstof, som udelukkende er bestemt for drift af det modtagende skib Priselementer for bunkering 2. Et tillæg til grundbeløbet. Tillægget beregnes på baggrund af skibets dimensioner og dybgang. 3. Milepenge for tre mils sejlads 4. Rejsepenge: der beregnes et tillæg på 7 pct. af ovenstående til dækning af rejsetid og Om beregningen af de enkelte priselementer, se skemaet under pkt Flotbringning 4.1. Hvad er flotbringning? Flotbringning betegner den situation, hvor et skib efter at være gået på grund, eller på grund af andre tekniske, manøvredygtighedsmæssige etc. grunde rekvirerer lods indtil det opståede problem er løst Priselementer for flotbringning 2. En timebetaling for at lodsen står til rådighed beregnet fra det tidspunkt, lodsen afgår fra havn. 3. Rejsepenge: der beregnes et tillæg på 7 pct. af ovenstående til dækning af rejsetid og 3

4 4 Såfremt skibet efterfølgende ønsker lodsens bistand under den videre sejlads, beregnes der for denne del sædvanlig lodspris efter pkt Om beregningen af de enkelte priselementer, se skemaet under pkt Ekstraordinære opgaver, herunder lodsning i isfyldte farvande Ekstraordinære opgaver, herunder specialopgaver, opgaver, der kræver særlig forberedelse, er særligt tidskrævende eller indebærer særlige risici mv. afregnes efter aftale med DanPilot og efter en samlet vurdering af den medgåede tid og de konkrete omstændigheder mv. Særligt bemærkes, at skibe, der sejler med en service speed på mindre end 10 knob anses for en specialopgave. DanPilots ekstra omkostninger til lodsning i isfyldte farvande lægges til den ordinære pris for lodsningen. 6. Bestillingsvarsler DanPilot servicerer alle skibe, som bestiller lods med mindst 18 timers varsel til ETA (Estimated time of Arrival). Skibe, der bestiller lods med et kortere varsel vil blive søgt betjent bedst muligt efter kundens ønske, men det henstilles, at bestillingsvarslet overholdes. 7. Hvis DanPilot kommer for sent til en lodsning Hvis DanPilots lods påbegynder lodsningen mere end 30 minutter senere end det tidspunkt, kunden med et varsel på mindst 18 timer har angivet som ETA (Estimated Time of Arrival), og hvis dette ikke skyldes kundens forhold, yder DanPilot 25 % prisnedslag på kundens pris. 8. Oversigt over DanPilots priser i 2016 (danske kroner): Pris/Produkt Transitlodsning STS Bunkering Flotbringning Is mv Grundbeløb Startgebyr LxBxD Milepenge Se nedenfor Se nedenfor Rejsepenge 7 pct. 7 pct. 7 pct. STS-tillæg Timebetaling Specialoperation Konkret aftale med kunden Konkret aftale med kunden Konkret aftale med kunden Konkret aftale med kunden Faktiske meromkostninger 4

5 5 Linje LG * BR Mile penge Tillæg til grundbeløb 1 Under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Over , , , , , , , , , , , , ,

6 6 Vejledning: Pristabellen gælder for skibe med en dybgang mellem 0 og 3,49 m. For skibe med større dybgang gælder følgende: For skibe med en dybgang mellem 3,50 m og 3,99 m anvendes de værdier, der står 1 linje under faktoren LB*BR. For skibe med en dybgang mellem 4,00 m og 4,49 m anvendes de værdier, der står 2 linjer under faktoren LB*BR. For skibe med en dybgang mellem 4,50 m og 5,49 m anvendes de værdier, der står 3 linjer under faktoren LB*BR. For skibe med en dybgang mellem 5,50 m og 6,49 m anvendes de værdier, der står 4 linjer under faktoren LB*BR. For skibe med en dybgang mellem 6,50 m og 7,49 m anvendes de værdier, der står 5 linjer under faktoren LB*BR. For skibe med en dybgang mellem 7,50 m og 8,99 m anvendes de værdier, der står 6 linjer under faktoren LB*BR. For skibe med en dybgang mellem 9,00 m og 10,49 m anvendes de værdier, der står 7 linjer under faktoren LB*BR. For skibe med en dybgang mellem 10,50 m og 11,99 m anvendes de værdier, der står 8 linjer under faktoren LB*BR. For skibe med en dybgang mellem 12,00 m og 13,49 m anvendes de værdier, der står 9 linjer under faktoren LB*BR. For skibe med en dybgang mellem 13,50 m og 14,99 m anvendes de værdier, der står 10 linjer under faktoren LB*BR. For skibe med en dybgang mellem 15,00 m og 16,49 m anvendes de værdier, der står 11 linjer under faktoren LB*BR. For skibe med en dybgang mellem 16,50 m og 17,99 m anvendes de værdier, der står 12 linjer under faktoren LB*BR. For skibe med en dybgang mellem 18,00 m og derover anvendes de værdier, der står 13 linjer under faktoren LB*BR. Skibets største længde (LG) ganges med skibets største bredde (BR). Herved fremkommer faktoren LG * BR. Beløbet pr. lodset sømil fremgår af kolonnen "Milepenge" ud for den fundne faktor LG * BR. Tillægget til grundbeløbet fremgår af kolonnen "Tillæg til grundbeløb" ud for den fundne faktor LG*BR. 6