Kommissorium for Studievalgsrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium for Studievalgsrådet"

Transkript

1 Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej København N Tlf. nr CVR \Studievalgsrådet\Kommissorium_Juni 2013-endelig.docx 1

2 Indhold 1.0 Grundlag: 2.0 Studievalgsrådet: 3.0 Studievalgsrådets formål: 4.0 Studievalgsrådets sammensætning: 5.0 Studievalgsrådets opgaver: 6.0 Mødehyppighed og -indhold: 7.0 Indtræden: 8.0 Udtræden: 9.0 Ikrafttræden og varighed: 1.0 Grundlag Professionshøjskolen Metropol indgik februar 2013 kontrakt med Uddannelsesministeriet, VUS, om drift at Studievalg København fra 1. august 2013 til 31. juli 2017 (med mulighed for forlængelse yderligere et år). Studievalg København finansieres via tilskud fra Uddannelsesministeriet i henhold til indgået kontrakt. Bevillingen i medfør af kontrakten, kr. 9,9 mio/år, udgør det økonomiske grundlag for Studievalg Københavns etablering, drift og opgaveløsning. Hertil kan Studievalg København løse opgaver inden for det overordnede formål i andet regi, herunder som indtægtsdækket virksomhed, via projektmidler mv. Metropol bærer alene det økonomiske og administrative ansvar for Studievalg København. 2.0 Studievalgsrådet Studievalgsrådet har en rådgivende funktion for Metropol inden for det uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske område, hvor det har relevans for Studievalg Københavns drift som en vejledningsenhed. Studievalg København vejleder om valg af videregående uddannelse og erhverv. 2

3 Studievalgsrådet har 15 medlemmer og bliver sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets interesseorganisationer (aftagere), videregående uddannelsesinstitutioner (aftagere), Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands sekretariat og ungdomsuddannelser samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Studievalg København. Der tilstræbes geografisk spredning i sammensætningen af rådet. Studievalgsrådet fungerer i hele kontraktperioden. Metropol besætter formandsposten for Studievalgsrådet. 3.0 Studievalgsrådets formål Studievalgsrådets formål er at medvirke til, at Metropol driver Studievalg København i overensstemmelse med Vejledningsloven 1 og Studievalgsbekendtgørelsen 2, herunder at Studievalg København vejleder uafhængigt af regions-, sektorog institutionsinteresser. Formålet er endvidere at medvirke til at målrette Studievalg Københavns vejledningsindsats i overensstemmelse med kontraktens indhold og (nye) uddannelses- og/eller erhvervspolitiske initiativer, så Studievalg Københavns vejledning til stadighed er til mest mulig gavn for den enkelte og samfundet. Studievalgsrådet har en skærpet forpligtelse til at tilse, at Studievalg København vejleder neutralt og landsdækkende. Hvis tre eller flere medlemmer af Studievalgsrådet mener, at dette ikke er tilfældet, og kan eller vil Studievalg København ikke umiddelbart rette op på dette misforhold, kan Metropol ikke modsætte sig, at Uddannelsesministeriet bliver orienteret om forholdene. 4.0 Studievalgsrådets sammensætning Metropol tilbyder følgende organisationer og institutioner en plads i Studievalgsrådet: 1 LBK nr 671 af 21/06/2010, Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v 2 BEK nr 876 af 07/07/2010, Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse 3

4 Ungdomsuddannelser: Ungdomsuddannelserne udgør 4-5 medlemmer og skal dække de gymnasiale uddannelsesretninger (stx, htx, hhx og hf) samt erhvervsuddannelserne (EUD). Skolerne skal have en vis geografisk spredning i Region Hovedstaden. Et alment gymnasium (stx), evt. med hf Et handelsgymnasium uddannelsesinstitution (hhx) eller merkantil erhvervsuddannelsesinstitution (EUD, hg) Et teknisk gymnasium (htx) eller teknisk erhvervsuddannelsesinstitution En uddannelsesinstitution med hf-enkeltfag Campus Bornholm (selvskreven plads grundet geografisk placering) Det tilstræbes, at skolerne er repræsenteret af rektor/vicerektor/uddannelseschef. Videregående uddannelser i Region Hovedstaden: De videregående uddannelsesinstitutioner dækker alle uddannelsesniveauer og udgør tre medlemmer: Professionshøjskolen Metropol, studiechef Charlotte Egholm. Metropol udgør formandskabet i Studievalgsrådet Et universitet Et erhvervsakademi Det tilstræbes, at institutionerne er repræsenteret af en relevant ledelsesrepræsentant. Arbejdsmarked og interesseorganisationer: Arbejdsmarked og interesseorganisationer udgør 5 6 medlemmer: Akademikernes Centralorganisation, AC Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Dansk Industri, DI Foreningen for Funktionærer og Tjenestemænd, FTF Ingeniørforeningen i Danmark, IDA Region Hovedstaden, RH Det tilstræbes, at organisationerne er repræsenteret af en relevant ledelsesrepræsentant. Studievalg: Studievalg København, centerleder Studievalg København, medarbejderrepræsentant 4

5 5.0 Studievalgsrådets opgaver Drøfter rammerne for Studievalg Københavns aktiviteter, organisation, ledelse og samarbejdsrelationer, så det til stadighed sikres, at Studievalg København vejleder landsdækkende og uafhængigt af institutions- og sektorinteresser, herunder med uafhængighed fra Metropols opgaver Drøfter aktuelle forhold, herunder uddannelsespolitiske initiativer og tiltag, der påvirker Studievalg Københavns muligheder for at opfylde kontrakt Udtaler sig om ansættelsen af lederen af Studievalg København Får årligt forelagt budget og handlingsplan, herunder særlige indsatsområder, samt beretning og regnskab 6.0 Mødehyppighed og -indhold Studievalgsrådet mødet mindst tre gange om året, i januar, april og september. Til hvert møde forbereder Studievalg København et tema af uddannelses- og/eller arbejdsmarkeds karakter, som rådets medlemmer kan drøfte Skitse til dagsorden: Januar måned: 1. Drøftelse af Studievalg Københavns forslag til årsrapport, der 1. februar skal leveres til Uddannelsesministeriet 2. Forelæggelse af budget 3. Fagligt tema April måned: 1. Opfølgning på Uddannelsesministeriets tilbagemelding på årsrapport 2. Drøftelse af udkast til handlingsplan for kommende skoleår (1. juli 30. juni) 3. Forelæggelse af regnskab for forløbne år 4. Fagligt tema September måned: 5

6 1. Opfølgning på årets optagelse på videregående uddannelser 2. Opfølgning på foregående års handlingsplan (Resultater og effekter af vejledning) 3. Fagligt tema 7.0 Indtræden Indtræden i Studievalgsrådet sker efter udpegning. Repræsentanter indtræder pr 1. august Udtræden Eventuel udtræden af Studievalgsrådet varsles af repræsentantens organisation/institution over for Metropol med mindst en måneds varsel. 9.0 Ikrafttræden og varighed Nærværende aftale træder i kraft den 1. august Samarbejdsaftalen løber i kontraktperioden, dvs. fra den 1. august den 31. juli 2017 (ellers 31. juli 2018). 6

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

VEDTÆGT for Campus Bornholm

VEDTÆGT for Campus Bornholm VEDTÆGT for Campus Bornholm Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Campus Bornholm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen VEDTÆGTER FOR Hotel- og Restaurantskolen Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden og omfattet

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium er en selvejende institution med

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Aarhus er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune i Region

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars østre Boule,ard 10 Tlf 9698 1000 aars@erhvervsskoleme.dk 9600 Aars Fax 96981080 ertwervsskoleme.dk 4 erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars Kapitel 1:

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Afsnit III Kapitel 3 Afsnit IV Kapitel 4 Afsnit V Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Afsnit VI Kapitel

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Vedtægter for TRADIUM

Vedtægter for TRADIUM Vedtægter for TRADIUM Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Tradium er en selvejende institution med hjemsted i Randers Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere