Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning"

Transkript

1 Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013

2 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5 Trin 3: Præsentation... 7 Trin 4: Opfølgning... 8 Hvad er Uddannelsesbenchmark?... 9 Kontaktoplysninger

3 Indledning Det er et krav, at uddannelsesinstitutioner, der udbyder ungdomsuddannelser, AMU-kurser samt korte og mellemlange videregående uddannelser, gennemfører såkaldte selvevalueringer. Mange har fundet stor nytte i at gøre regelmæssige undersøgelser af elevernes trivsel til et centralt omdrejningspunkt for disse selvevalueringer. Formålet med denne vejledning er at give nogle konkrete råd til, hvordan den enkelte skole kan arbejde systematisk med elevtrivselsundersøgelser og inkludere dem i skolens generelle arbejde med kvalitet og udvikling. Vejledningen er udarbejdet af forretningsudvalget for Uddannelsesbenchmark. Marts

4 Tidsmæssig ramme En tidsmæssig ramme for gennemførelse af trivselsundersøgelser kan fx se ud som illustreret ved nedenstående årshjul 1 : 1 Forløb for afvikling kan variere for de forskellige uddannelser. Eksempelvis er hovedforløb på EUD meget anderledes. 4

5 Trin i evalueringsprocessen Der er følgende fire trin i evalueringsprocessen: 1. Dataindsamling 2. Analyse 3. Præsentation 4. Opfølgning I det følgende vil vi gennemgå evalueringsprocessen trin for trin. Trin 1: Dataindsamling En god undersøgelse skal blandt andet have en høj svarprocent. En høj svarprocent er afgørende for validiteten af hele analysen. En høj svarprocent sikres på flere måder, som gennemgås i det følgende. Det er vigtigt, at skolens ledelse sender et signal til lærere og elever om undersøgelsens betydning. Derfor er koordinationen mellem kvalitetsmedarbejderen, skolens ledelse og eventuelt også skolens kommunikationsafdeling meget central, ligesom ledelsens engagement skal være tydeligt for hele skolen. Den praktiske del af dataindsamlingen kan sammenfattes i følgende: Kvalitetsmedarbejderen aftaler forløb med uddannelsens ledelse Hele skolen/afdelingen varsles om undersøgelsen Evalueringen skemalægges og bør foregå i skoletiden, så eleverne/de studerende besvarer det elektroniske spørgeskema i den afsatte tid Udarbejd introskrivelse med individuelt password, som kan udleveres Forklar eleverne/de studerende, hvordan resultaterne vil blive anvendt Vær til stede med henblik på spørgsmål, der måtte opstå Hvis svarprocenten er for lav i visse klasser i forhold til skolens/uddannelsens målsætning, kan der gennemføres en opsamlingsrunde for de pågældende klasser. Bemærk at svarprocenten kan følges på webrapporten, og at Aspekt R&D sender et link til webrapporten. Trin 2: Analyse Kvalitetsmedarbejderen og/eller skolens ledelse udvælger hvilke typer præsentationer af resultatet, der er nødvendige for at kunne udarbejde en analyse af den ønskede kvalitet. Her kan det anbefales at bestille følgende rapporter hos leverandøren (eller selv udarbejde dem ud fra leverede rådata) Skolerapport (evt. opdelt i afdelinger) 5

6 Uddannelsesrapporter Klasserapporter Rapporter over tid, fx de sidste 3 år Det er normalt kvalitetsmedarbejderen eller en ledelsesperson fra den pågældende uddannelse, der udarbejder analysen på baggrund af ovennævnte rapporter. Vi vil anbefale, at der er en anden medarbejder på skolen, der fungerer som sparringspartner i analysefasen. Det kan sikre mere grundige og/eller relevante analyser, og at den sproglige formidling tilrettes målgruppen bedst muligt. Såfremt det er en kvalitetsmedarbejder, der foretager analysen, er det hensigtsmæssigt at han/hun forud for analysen drøfter forventningerne til analyserapporten med uddannelsesledelsen for den pågældende uddannelse. Dette fordi det jo selvfølgelig er vigtigt at analyserapporten kommer til at matche forventningerne til form og indhold, herunder specifikke fokusområder. Det bør også afstemmes, om rapporten udelukkende skal præsentere resultater som signifikante udsving, eller om den også skal give bud på analytiske pointer, foreslå ændringsbehov, løsningsforslag osv. Det kan også aftales at kvalitetsmedarbejderen præsenterer data og at uddannelsesledelsen foretager den mere analytiske del. Groft sagt foretages analysen ved en grundig gennemlæsning af rapporterne. Ved analysen kan man med fordel vælge succeskriterier til at måle imod. Man kan også udarbejde succeskriterier før gennemførsel af undersøgelsen, sådan som vi har foreslået i årshjulet. Et råd for at lave gode generelle kriterier kan være, at 75 % af respondenterne skal udtrykke enighed med det pågældende udsagn. Et andet kriterium kan være, at man skal opnå et minimumsgennemsnit 7 i forhold til 10-skalaen på de overordnede kriterier. Ud fra disse kriterier, som skolen selv har valgt, fremfindes signifikante 2 resultater, herunder selvfølgelig styrker og svagheder. Derudover kan det fx være klasser, der scorer signifikant forskelligt i forhold til hinanden, eller uddannelser, der over tid har bevæget sig meget. Analyseresultaterne vurderes endeligt og prioriteres ud fra akutte og langsigtede initiativer. Sådanne initiativer kan eksempelvis være: 2 Aspekt tilbyder en definition af begrebet signifikans her 6

7 Sidste års handlingsplan Skolens visioner Skolens strategiske målsætninger Der udarbejdes analyserapporter ud fra den enkelte skoles behov. Det er vigtigt at pointere, at skolen udfører dette arbejde for at skabe forbedringer ikke fordi vi skal. Trin 3: Præsentation Præsentation af resultater og anbefalinger er essentiel for hele afviklingen og forståelsen for undersøgelsen i hele skolen. Det er afgørende, hvilken målgruppe præsentation skal afleveres til af hensyn til præsentationens indhold. Her vil eksempelvis lærere og elevers/studerendes interesser være stærkt sammenfaldende, hvorimod fx administrationens interesse er helt anderledes. Målgrupper kan være bestyrelse, ledelse, administration, servicepersonale, lærere og elever/studerende. Det kan anbefales at anvende tragtmodellen ved udarbejdelse af en præsentation. Der indledes med de brede overordnede resultater eller pointer, hvorefter fokus snævres mere og mere ind. Hvis man fx vil udarbejde en præsentation til skolens ledelse kan man passende opbygge den i følgende rækkefølge: Benchmark i forhold til andre skoler Overordnede konklusioner på eleveres/de studerendes vurderinger af undervisningsmiljøet Tidsmæssigt perspektiv udviklingen igennem fx 3 år Skolens målsætninger Styrker Svagheder Indsatsområder/anbefalinger til udvikling 7

8 Trin 4: Opfølgning Det er af afgørende betydning, at man fokuserer på positive såvel som negative resultater og ikke nøjes med at tale om dem. Positive resultater skal fejres. Til gengæld er det også vigtigt, at man gør noget ved de problemer, man identificerer. Det kan ske ved at identificere og prioritere udviklingsbehov, lave konkrete løsningsforslag, udarbejde handleplaner med konkrete indsatsområder, tidsplan, mål/succeskriterier osv. Det er også vigtigt at tiltag, der er iværksat på baggrund af evalueringerne, gøres synlige for alle interessenter. Det skal blandt andet bevise, at det nytter noget at deltage i evalueringsarbejdet. Skolen kan gøre meget for at involvere alle interessenter og synliggøre, hvor vigtigt det er, at der kommer gode resultater ud af evalueringen. Som sidegevinst øger det motivationen hos eleverne for at deltage i næste evaluering. Nogle af vores medlemsskoler har haft succes med følgende tiltag: kvalitetsmedarbejderen/skolen inddrager elevrådet/dsr og opfordrer til, at rådet kommer med anbefalinger. klasselæreren/lærerteamet drøfter resultaterne af klassens evaluering med eleverne/de studerende og udpeger sammen med dem eventuelle indsatsområder. en årlig kvalitetsdag kan med fordel afholdes på skolen, hvor skolens elever/studerende får lejlighed til at udtale sig om store og små problemer i forbindelse med trivselsundersøgelsen. Referatet af denne kvalitetsdag kan efterfølgende lægges ud på skolens hjemmeside. Uddannelsesbenchmarks netværk Ud over det interne arbejde med trivselsundersøgelsen kan skolen med fordel indgå i et samarbejde med de øvrige skoler i sit netværk i regi af Uddannelsesbenchmark. Resultaterne kan danne baggrund for drøftelserne i det/de netværk som skolerne indgår i for at benchmarke og benchlearne af hinanden. Helt konkret fremfinder netværket indsatsområder, der er fælles og som man med fordel kan udarbejde fælles projekter for at løse. Her kan nævnes fælles projekter som netværk B s projekt omkring uro i timerne eller netværk A s FoU-projekt om udfordring af EUD-eleverne. 8

9 Det er en del af den samarbejdskontrakt, man har indgået med Uddannelsesbenchmark.dk, at man er villig til at dele sin viden med andre medlemsskoler. Det er derfor altid muligt for den enkelte skole at fremfinde en best practise skole, som man kan besøge eller i det hele taget udveksle erfaringer med for at forbedre sin egen praksis. Hvad er Uddannelsesbenchmark? Uddannelsesbenchmark et netværk for skoler indenfor ungdomsuddannelserne - det gymnasiale område (hhx, htx stx, hf) og erhvervsuddannelserne (grundforløb og hovedforløb) samt erhvervsakademierne. Netværket er et samarbejde om kvalitet måling af elevernes/de studerendes trivsel, medarbejdertrivsel m.m. samt ikke mindst hvordan man tilrettelægger og følger op på kvalitetsarbejdet på en skole. Styrken ved Uddannelsesbenchmark som forening, er selve netværkstanken og det arbejde, som finder sted i og mellem netværkene. Når en skole melder sig ind i Uddannelsesbenchmark bliver den automatisk medlem af et lokalt netværk og har adgang til viden og datamateriale fra andre skoler. Foreningen samarbejder med analysevirksomheden Aspekt R&D A/S, som blandt andet tilbyder at facilitere den tekniske gennemførelse af blandt andet trivselsundersøgelser og som stiller analyseværktøjet TrivselsRADAR til skolernes rådighed. Foreløbig er det gratis for Uddannelsesbenchmarks medlemsskoler at anvende TrivselsRADAR. Kontaktoplysninger Du er altid velkommen til at kontakte forretningsudvalget for Uddannelsesbenchmark med gode ideer og spørgsmål. Forretningsudvalget består p.t. af: Britta Veje Haderslev Handelsskole Else Behnk Rosborg Gymnasium Jacob Lund Campus Vejle Jan Christensen Niels Brock Maj Britt Rosenmeyer Olsen Svendborg Erhvervsskole Peter Schroeder EUC Nordvestsjælland Torben Friis Lassen Campus Bornholm, stx 9

Bedre evaluering af undervisning

Bedre evaluering af undervisning Bedre evaluering af undervisning Inspirationsoplæg med spørgeramme og koncept til skolernes arbejde med undervisningsevaluering Som en del af Uddannelsesbenchmark og ESB-netværket s samarbejde etablerede

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering. En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering. En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne 2014 Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter 1. Indledning 2. Hvorfor trivselsmåling? 3. Om Trivselmeter 4. Et overblik over processen i trivselsarbejdet 5. Fase 1: Planlægning 6. Fase 2: Måling

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Analyse af erfaringer fra tekniske og merkantile erhvervsskoler, der udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) Danske Erhvervsskoler,

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

ESB-sekretariatet. Nyt fra. Arbejdsgrupper. Nr. 2 2014, 2. kvartal Redaktion: Ebbe Schou Hargbøl og Lajla Pedersen. Fra vores helt egen verden

ESB-sekretariatet. Nyt fra. Arbejdsgrupper. Nr. 2 2014, 2. kvartal Redaktion: Ebbe Schou Hargbøl og Lajla Pedersen. Fra vores helt egen verden På sommerferie midt i reformforberedelser! Så står en sommerferie igen lige for døren, og vi skal for en stund have rystet EUD-reformforberedelserne af os. ESB-netværket er sammen med UddannelsesBenchmark

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆNSNING... 6 METODE... 6 Rationel analyse... 7 Relationel analyse... 8 EMPIRI... 10 Undersøgelse i HR afdelingen...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere