Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet"

Transkript

1 Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Norddjurs kommune. I oversigten indgår nøgletal for 2007 og Udvikling i det samlede antal sygedagpengesager sammenligning mellem kommuner I den følgende tabel 1.1 er der vist en oversigt over udviklingen i det samlede antal sygedagpengesager i Randers kommune, Syddjurs kommune og Norddjurs kommune fra uge 3 i 2007 til uge 23 i Desuden er der i tabel 1.1 og figur 1.1 foretaget en sammenligning af udviklingen i antallet af sygedagpengesager pr. 100 indbyggere i de tre kommuner siden uge 3 i Tabel 1.1 Uge nr. Sager i alt, Randers Sager i alt, Syddjurs Sager i alt, Norddjurs Sager pr. 100 indbyggere, Randers Sager pr. 100 indbyggere, Syddjurs Sager pr. 100 indbyggere, Norddjurs 3, ,61 1,56 1, ,80 1,68 1, ,78 1,71 1, ,88 1,72 1, ,90 1,81 1, ,85 1,78 1, ,02 1,81 1, ,16 2,01 1,82 7, ,13 2,00 1, ,13 1,92 1, ,08 1,71 1,52 1

2 Figur 1.1 Sygedagpengesager i Randers, Syddjurs og Norddjurs 2,50 Antal 2,00 1,50 1,00 0,50 Sager pr. 100 indbyggere, Randers Sager pr. 100 indbyggere, Syddjurs Sager pr. 100 indbyggere, Norddjurs 0,00 3, , Uge nr. 1.2 Udvikling i antal sygedagpengesager over 52 uger sammenligning mellem kommuner Da udgiften til sygedagpengesager med en varighed over 52 uger skal finansieres fuldt ud af kommunen, er der i den følgende tabel 1.2 vist en oversigt over udviklingen i disse sager fra uge 3 i 2007 til uge 23 i 2008 for Randers kommune, Syddjurs kommune og Norddjurs kommune. Desuden er der i tabel 1.2 og figur 1.2 foretaget en sammenligning af udviklingen i antallet af sygedagpengesager over 52 uger pr. 100 indbyggere i de tre kommuner fra uge 3 i 2007 til uge 23 i Tabel 1.2 Uge nr. Sager over 52 uger, Randers Sager over 52 uger, Syddjurs Sager over 52 uger, Norddjurs Sager pr. 100 indbyggere, Randers Sager pr. 100 indbyggere, Syddjurs Sager pr. 100 indbyggere, Norddjurs 3, ,32 0,30 0, ,36 0,29 0, ,38 0,32 0, ,42 0,32 0, ,44 0,35 0, ,47 0,34 0, ,53 0,38 0, ,57 0,44 0,41 7, ,59 0,44 0, ,61 0,45 0, ,61 0,37 0,28 2

3 Figur 1.2 Sygedagpengesager over 52 uger i Randers, Syddjurs og Norddjurs Antal 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Sager pr. 100 indbyggere, Randers Sager pr. 100 indbyggere, Syddjurs Sager pr. 100 indbyggere, Norddjurs , Uge nr. 1.3 De sygemeldtes erhvervsmæssige tilhørsforhold Med henblik på at få et mere præcist billede af hvilke typer af borgere, der modtager sygedagpenge, har forvaltningen sat fokus på deres erhvervsmæssige tilhørsforhold. I perioden fra uge 40 i 2007 til uge 23 i 2008 er der således foretaget en fordeling af alle 995 nyoprettede sager ud fra, om de sygemeldte er privat ansatte, offentlig ansatte, dagpengemodtagere eller selvstændige. Fordelingen af de sygemeldte efter erhvervsmæssigt tilhørsforhold er vist i tabel 1.3 og figur 1.3. Tabel 1.3 Sygemeldt fra: Antal Andel Privat arbejdsgiver ,65 % Offentlig arbejdsgiver ,06 % A-kasse ,66 % Selvstændige 76 7,64 % I alt % 3

4 Figur 1.3 Fordeling af sygemeldinger på erhvervsmæssigt tilhørsforhold 7% 12% 31% 50% Privat arbejdsgiver Offentlig arbejdsgiver A-kasse Selvstændige 1.4 Årsag til sygemelding Med henblik på at få et mere præcist billede af hvilke typer af borgere, der modtager sygedagpenge, har forvaltningen ligeledes sat fokus på årsagen til deres sygemelding. I perioden fra uge til uge 23 i 2008 er der således foretaget en fordeling af alle 995 nyoprettede sager ud fra, om sygemeldingen skyldes fysisk sygdom, psykisk sygdom, blandet fysisk og psykisk sygdom eller graviditetsgener. Endelig er der en række sager, hvor sygdomsårsagen er uafklaret. Fordelingen af de sygemeldte efter sygdomsårsag er vist i tabel 1.4 og figur 1.4. Tabel 1.4 Sygemeldt med: Antal Andel Fysisk sygdom ,02 % Psykisk sygdom ,83 % Blandet fysisk/psykisk 26 2,61 % Graviditetsgener 54 5,43 % Uafklaret sygdomsårsag 31 3,12 % I alt % 4

5 Figur 1.4 Fordeling af sygemeldinger på sygdommens art 3% 5% 3% 26% 62% Fysisk sygdom Psykisk sygdom Blandet fysisk/psykisk Graviditetsgener Ukendt 1.5 Afklaringsforløb for sygedagpengemodtagere Jobcenter Norddjurs har etableret en række særlige forløb for sygedagpengemodtagere med henblik på at få afklaret deltagernes beskæftigelsesmæssige muligheder. I forbindelse med gennemførelsen af afklaringsforløbene samarbejdes der både med Beskæftigelsesafdelingen og med eksterne aktører. Siden september 2007 har 109 sygedagpengemodtagere afsluttet deres deltagelse i et forløb, som Jobcenter Norddjurs køber hos den private aktør AS3. I tabel 1.5 er der vist en oversigt over resultaterne. 5

6 Tabel 1.5 Tilbagevendt til oprindelig arbejdsplads 3 Tilbagevendt til A-kasse 27 Opnået ansættelse i nyt job på ordinære vilkår 30 Ansat i flexjob 3 Start af selvstændig virksomhed 2 Påbegyndt uddannelse/revalidering 4 Raskmeldt tilbagevendt til kontanthjælp 8 Tilbagevisiteret pga. behandling af pensionssag 6 Overgået til barsel 1 Tilbagevisiteret pga. kompliceret sygdomssituation 15 Stoppet sygedagpenge 3 Anden afklaring 5 Fraflyttet kommunen 2 I alt 109 Af de 109 personer, som har afsluttet deres deltagelse i forløbet, er der således 83, svarende til 76,1 pct., der ikke er vendt tilbage til sygedagpengesystemet. Siden november 2007 har 36 sygedagpengemodtagere afsluttet deres deltagelse i et forløb hos Beskæftigelsesafdelingen. I tabel 1.6 er der vist en oversigt over resultaterne. Tabel 1.6 Tilbagevendt til oprindelig arbejdsplads 7 Tilbagevendt til A-kasse 5 Opnået ansættelse i nyt job på ordinære vilkår 5 Start af selvstændig virksomhed 1 Ansat i flexjob 1 Påbegyndt uddannelse/revalidering 5 Raskmeldt tilbagevendt til kontanthjælp 1 Overgået til barsel 1 Tilbagevisiteret pga. kompliceret sygdomssituation 10 I alt 36 Af de 36 personer, som har afsluttet deres deltagelse i forløbet, er der således 26, svarende til 72,2 pct., der ikke er vendt tilbage til sygedagpengesystemet. 6

7 2. Kontanthjælp Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på kontanthjælpsområdet i Norddjurs kommune. 2.1 Udvikling i antal kontanthjælpssager I den følgende tabel 2.1 er der vist en oversigt over udviklingen i det samlede antal kontanthjælpssager i Norddjurs kommune. I tabellen er kontanthjælpsmodtagerne opdelt efter, om de tilhører matchgruppe 1-3, matchgruppe 4-5 eller deltager i et forrevalideringsforløb. Tabel 2.1 Match 1-3 Match 4-5 Forrevalidering I alt Ultimo Antal kontanthjælpsansøgere i 2007 og 2008 Med henblik på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere har Jobcenter Norddjurs satset på at yde rådgivning om beskæftigelse og uddannelse umiddelbart i forbindelse med borgernes første henvendelse for at ansøge om kontanthjælp. Dette har medført, at 177 kontanthjælpsansøgere, svarende til ca. 28 pct. af alle kontanthjælpsansøgere i 2007 er vendt i døren og i stedet har skaffet sig et andet forsørgelsesgrundlag end kontanthjælp. I tabel 2.2 og i figur 2.1 er der vist en oversigt over antallet af kontanthjælpsmodtagere og andelen, der er vendt i døren. 7

8 Tabel Kontanthjælpsansøgere i alt Ansøgere vendt i døren Hele % Andel af ansøgere vendt i døren 2008 Kontanthjælpsansøgere i alt Ansøgere vendt i døren Andel af ansøgere vendt i døren Januar % Februar % Marts % April % Maj % Figur 2.1 Kontanthjælpsansøgere Antal januar 2007 april juli oktober januar 2008 Måned april Kontanthjælpsansøgere i alt Heraf ansøgere vendt i døren 2.3 Jobsøgnings- / afklaringsforløb for matchgruppe 1-3 Jobcenter Norddjurs har i samarbejde med den private aktør AS3 etableret et særligt forløb for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1-3. Formålet med forløbet er gennem aktiv jobsøgning og afklaring at få deltagerne i arbejde eller uddannelse. 8

9 Siden september 2007 har 80 kontanthjælpsmodtagere afsluttet deres deltagelse i forløbet og i tabel 2.3 er der vist en oversigt over resultaterne. Tabel 2.3 Fået arbejde på ordinære vilkår 37 Påbegyndt uddannelse 9 Revalidering/ uddannelse 2 Flyttet til anden kommune 4 Dagpengeberettiget 1 Virksomhedscenteraktivitet 7 Tilbagevisiteret pga. kompliceret sygdomssituation 5 Anden aktivering 7 Modtager ikke længere kontanthjælp 8 I alt 80 Ud af de 80 deltagere er der således 61 personer, svarende til 76 pct., der ikke længere modtager kontanthjælp. 3. Fleksjob Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene vedrørende fleksjob i Norddjurs kommune. 3.1 Udvikling i antal borgere, der er godkendt til et fleksjob I den følgende tabel 3.1 er der vist en oversigt over den kvartalsvise udvikling fra 1. januar 2007 til 1. juni 2008 i det samlede antal borgere i Norddjurs kommune, som er godkendt til et fleksjob. Tabel 3.1 December 2007 Marts 2008 Juni 2008 I fleksjob Sygemeldte på ledighedsydelse I aktivitet på ledighedsydelse Opfølgning v. jobkonsulenter Godkendt til fleksjob i alt

10 3.2 Udvikling i antal etablerede fleksjob I tabel 3.2 er der vist en oversigt over det samlede antal fleksjob, som Norddjurs kommune har oprettet i perioden fra 1. januar 2007 til 1.juni Tabel 3.2 Akkumuleret antal etablerede fleksjob i December 2007 Marts 2008 Juni Personer, der har været på ledighedsydelse i 12 måneder, har et lovgivningsmæssigt krav på at få mulighed for at kontakte en anden aktør end jobcentret med henblik på at få hjælp til etablering af fleksjob. Jobcenter Norddjurs har i den forbindelse lavet aftale med AS 3 om et forløb med løbende optag. Siden februar 2008 har 15 personer deltaget i forløbet hos AS 3. I tabel 3.3 er der vist en oversigt over resultaterne. Tabel 3.3 Kommet i fleksjob 7 Fraflyttet kommunen 1 Tilbagevisiteret pga. kompliceret sygdomssituation 1 Fleksjobsøgende 5 I anden afklaring 1 I alt 15 Ud af de 15 deltagere er der således 9, svarende til 60 pct., der ikke længere er på ledighedsydelse i Norddjurs Kommune. Af disse er 7 ansat i fleksjob. 4. Førtidspension Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene vedrørende førtidspension i Norddjurs kommune. 4.1 Antal tilkendte førtidspensioner i 2007 I 2007 blev der i alt tilkendt 72 førtidspensioner. 10

11 I den følgende tabel 4.1 er der vist en oversigt over udviklingen i antallet af førtidspensioner, som Norddjurs kommune har tilkendt i perioden januar 2007 maj Tabel 4.1 Antal tilkendelser af førtidspension Akkumuleret antal tilkendelser af førtidspension Ultimo Januar 8 8 Februar Marts April Maj Udvikling i antal førtidspensionister Tabel 4.3 og figur 4.1 viser udviklingen i det samlede antal førtidspensionister i Norddjurs kommune fordelt på henholdsvis måned og kvartal. Tabel 4.3 Antal førtidspensionister (gl. lovgivning) Antal førtidspensionister (ny lovgivning) Samlet antal førtidspensionister Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni

12 Figur 4.1 Udvikling i antal tildelte førtidspensioner Samlet antal førtidspensionister Antal førtidspensionister (gl. lovgivning) Antal førtidspensionister (ny lovgivning) 0 marts 07 juni september december marts 08 juni 12

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere