Kompetenceløft til alle Midtvejsnotat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceløft til alle Midtvejsnotat"

Transkript

1 Kompetenceløft til alle Midtvejsnotat

2 Midtvejsnotatets indhold 1. Baggrund og formål 2. Evalueringsprocessen 3. Historien kort 4. Mål for Kompetenceløft til alle 5. Rovsing Managements som projektdriver 6. Forandrede rammer for indsatsen 7. Gennemførte aktiviteter 8. Resultater a. Kendskab b. Indtryk c. Samarbejde d. Virksomhedernes Return On Investment (ROI) 9. Erfaringer og perspektiver 2015 Deloitte 2

3 Baggrund og formål Hvorfor Kompetenceløft til alle? Baggrund Region Hovedstaden udbød i 2013 projektet Kompetenceløft til alle, der havde til formål at skabe vækst i hovedstadsregionen gennem et kompetenceløft af regionens virksomheder. Kompetenceløftet skulle ske gennem en mere progressiv anvendelse af jobrotation. Rovsing Management blev valgt som leverandør til at gennemføre projektet. Projektet startede i august 2013, mens den virksomhedsrettede indsats blev igangsat i november Projektet er fastsat til at slutte d. 31/7 2016, men der er forventning om en forlængelse af projektperioden som følge af en senere tildeling/start end planlagt. Formål med Kompetenceløft til alle 1. At skabe jobrotationsprojekter, der i alt giver mindst efteruddannelsesdage (svarende til medarbejdere, der er på uddannelse med en varighed på 20 dage) fortrinsvis i små og mellemstore virksomheder. 2. At sikre øget kendskab til og bedre indtryk af jobrotationsordningen. 3. At sikre samarbejde mellem relevante aktører med henblik på optimering af processer. 4. At sandsynliggøre forankring af indsatsen efter projektets udløb Deloitte 3

4 Evalueringsprocessen Kontekst for midtvejsnotatet Rovsing Management har bedt Deloitte Consulting (tidligere New Insight) om rådgivning og sparring om udarbejdelse af evalueringsdesign, dataindsamling og databehandling. Endvidere har Rovsing Management bedt Deloitte Consulting om - på baggrund af data indsamlet og behandlet af Rovsing Management at udarbejde et midtvejsnotat og en slutevaluering. Deloitte Consulting leverer rådgivning vedr. opsamling af erfaringer og udarbejder midtvejsnotat samt slutevaluering. Rovsing Management udarbejder selv baselineundersøgelse af kendskab og indtryk, ligesom Rovsing Management leverer bearbejdet data og rådata til brug i midtvejsnotat og slutevaluering Deloitte 4

5 Mål for Kompetenceløft til alle Mod jobrotationsdage Aktiviteter Output Effekt 2015 Deloitte 5

6 Midtvejsnotatets opbygning Hvad viser notatet? Status for projektet herunder: Aktiviteter initieret i regi af projektet herunder opsøgende indsats, inddragelse af samarbejdspartnere og optimering af processer omkring jobrotation. Proces herunder etablering af projektorganisation og udvikling af samarbejde. Umiddelbare resultater i form af output notatet kan ikke sige meget om effekter endnu. Midtvejsnotatet undersøger fire dimensioner: 1. Kendskab og indtryk (output). Midtvejsnotatet består af: Mundtlig præsentation. Skriftlig notat i ppt-format. Midtvejsnotatet tager afsæt i følgende datakilder: Survey til virksomheder. Kendskab og indtryk (baseline og midtvejs). ROI (ved start og slut). CRM-udtræk. 2. Samarbejde (output). 3. Antal jobrotationsdage (effekt). 4. Forventet ROI (effekt). Fokusgruppeinterview med involverede aktører. Dialog med Rovsing Management om fremdriften i projektet Deloitte 6

7 Rovsing Managements rolle Hovedopgaver i projektet Projektledelse Gennemførelse af aktiviteter Etablering af projektorganisering og fysisk enhed. Udvikling af vidensforum på projekthjemmeside. Varetagelse af den fulde ledelse af projektet. Udarbejdelse af evalueringsdesign samt valg af leverandør. Gennemførelse af baseline-undersøgelse samt løbende indsamling af data. Etablering af advisory board. Forslag til forankring af indsatsen. 1. Virksomhedskontakt. 2. Samarbejde på tværs af aktører. 3. Procesudvikling Deloitte 7

8 Gennemførte aktiviteter Hvilke aktiviteter er gennemført? 2015 Deloitte 8

9 Gennemførte aktiviteter Virksomhedskontakt Opsøgende telefonisk kontakt til 748 virksomheder pr. 1/ Den opsøgende indsats har ført til afholdelse af 185 møder. Dette svarer til, at hver fjerde kontakt giver et møde. Mere end 300 virksomheder er kontaktet som følge af, at de i baseline undersøgelsen tilkendegav, at de ønskede at høre mere om jobrotationsordningen. Udvikling af materiale til brug i den opsøgende virksomhedskontakt herunder 5-gode-grunde, oversigt over regler og muligheder, økonomien for virksomheder samt vores uddannelsesoversigt. Assistance til virksomhederne med at finde kvalificerede jobrotationsvikarer gennem vores netværk i a- kasserne. Kompetenceløft-enheden har anvendt meget tid på håndholdt rådgivning og vejleding af virksomhederne gennem hele forløbet herunder ved at forklare og uddybe information fra jobcentret, og ved at støtte virksomhederne med konkret assistance med blanketter og regneark. Sparring med virksomhederne om muligheder for efteruddannelse, der kan bidrage til vækst og udvikling i virksomhederne. Kompetenceløft-enheden har i konkrete tilfælde forsøgt at få samarbejde i gang mellem virksomheder og jobcentre, hvis virksomheden gav udtryk for at samarbejdet ikke fungerer Deloitte 9

10 Antal virksomheder Gennemførte aktiviteter Virksomhedskontakt - virksomhedstørrelse Antal af Kontaktet telefonisk Antal af Møde afholdt > Virksomhedsstørrelse Kilde: Rovsing Management Fordelingen på virksomhedsstørrelse viser, at kompetenceløft-enheden har haft relativt stor succes med at få istandsat møder med store og mellemstore virksomheder. Enheden har taget kontakt til relativt mange mindre virksomheder som følge af den overordnede strategi om at skabe kompetenceløft i MMV er, ligesom der var mange mindre virksomheder, som i forbindelse med baseline undersøgelsen tilkendegav interesse for at blive kontaktet for at høre mere om ordningen. Rovsing Management har ikke aktivt opsøgt store virksomheder med mere end 250 ansatte og kontakten til disse er sket på baggrund af henvisninger fra samarbejdspartnere Deloitte 10

11 Branche Gennemførte aktiviteter Virksomhedskontakt - brancher Private husholdninger med ansat medhjælp mv. Undervisning Transport og godshåndtering Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Pengeinstitut og finansvirksomhed + Forsikring Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Offentlig forvaltning og forsvar Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteyderlser Landbrug Kultur, forlystelser og sport Information og Kommunikation Fremstillingsvirksomhed Fast ejendom Engrosh. detalilh.; rep af moterkøretøjer og motorcykler El, gas og fjernvarme Bygge og anlægsvirksomhed Andre serviceydelser Administrative Tjenesteydelser og hjælpetjenester Kilde: Rovsing Management Antal af Møde afholdt 5 13 Antal af Kontaktet telefonisk Kompetenceløft-enheden har især været i kontakt med virksomheder inden for handel og salg, fremstilling og bygge- og anlægsvirksomheder Deloitte 11

12 Kommune Gennemførte aktiviteter Virksomhedskontakt - kommuner Vallensbæk Tårnby Rødovre Rudersdal Lyngby-Taarbæk København Ishøj Hørsholm Høje-Taastrup Hvidovre Hillerød Herlev Helsingør Gribskov Greve Glostrup Gladsaxe Gentofte Frederikssund Frederiksberg Fredensborg Egedal Brøndby Ballerup Allerød Albertslund Kilde: Rovsing Management Antal Antal af Møde afholdt Antal af Kontaktet telefonisk Der er stor spredning i kontakten til virksomheder fordelt på kommuner. Kompetenceløft-enheden har især haft kontakt til virksomheder i København, Helsingør og Fredensborg. Mange virksomheder i København har ytret et ønske om i kontakt via baseline-undersøgelsen, mens Rudersdal, Herlev, Helsingør, Gladsaxe og Fredensborg har været i fokus for indsatsen indtil nu Deloitte 12

13 Gennemførte aktiviteter Samarbejde - samarbejdspartnere ANTAL SAMARBEJDER MED FORSKELLIGE AKTØRER Uddannelsesinstitutioner Private uddannelsesudbydere A-kasser/ faglige organisationer Erhvervsnetværk Rovsing Management har opbygget netværk med Region Hovedstadens jobcentre, uddannelsesudbydere, a- kasser og faglige organisationer. Foruden disse aktørgrupper, har Kompetenceløftenheden et tæt samarbejde med: Hovedstadens Jobrotationsservice. De to jobrotationsnetværk der er mellem jobrotationskonsulenterne i Region Hovedstaden. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. Den tidligere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobcentre Kilde: Rovsing Management 2015 Deloitte 13

14 Gennemførte aktiviteter Samarbejde aktiviteter Oversigt over samarbejdsaktiviteter Aktivitetsform Samarbejdsmøder 67 Oplæg om jobrotationsordningen for flere aktører Netværksmøder med flere forskellige aktører Kilde: Rovsing Management Antal møder Kompetenceløft-enheden har i starten af projektet bl.a. fokuseret på at få opbygget et stort netværk blandt de mange aktører inden for jobrotationsordningen, og enheden har afholdt en række samarbejdsmøder for at skaffe nye samarbejdspartnere. Minikonference for jobcentrene - oktober 2014 Minikonferencen satte fokus på øget samarbejde mellem jobcentrene på tværs af Region Hovedstaden. På minikonferencen holdt Kaare Hansen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplæg om grundlaget for regelændringerne. Nytårstaffel for A-kasser og uddannelsesudbyder - januar 2015 Kompetenceløft for alle inviterede a-kasser/faglige organisationer og uddannelsesudbydere til nytårstaffel for at opdatere om de nye regler for jobrotationsordningen efter beskæftigelsesreformen. Minikonference for jobcentrene - februar 2015 Fokus på fortolkningsmuligheder af de nye regler for jobrotationsordningen, der kom i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Udsendt målrettede nyhedsbreve til forskellige aktørgrupper 2015 Deloitte 14

15 Gennemførte aktiviteter Procesudvikling Udarbejdet grundlag og teknisk løsning til platform til jobrotationsnet.dk, som dog ikke blev realiseret, da datahåndteringsgodkendelserne ikke kunne komme på plads og udsøgningsmulighederne på jobnet.dk blev forbedret. Desuden elektronisk blankethåndtering (var bygget op på samme login funktion som jobrotationsnet.dk). Undersøgt mulighederne for processtyrringsredskab til jobrotationsordningen i samarbejde med jobcentrene. Udarbejdet kontaktliste over jobrotationskonsulenter i Region Hovedstaden. (opgaven blev tidligere varetaget af Beskæftigelsesregionerne). Samlet viden om jobrotationsordningen i et videnskatalog, der ligger på projektets hjemmeside Deloitte 15

16 Resultater Hvilke resultater har projektet opnået? 2015 Deloitte 16

17 Antal jobrotationsdage Resultater Antal jobrotationsdage som Rovsing Management har været medvirkende til Jobrotationsdage og efteruddannelsesdage pr. 1/ Antal dage Jobrotationsdage - godkendelsesblanket Jobrotationsdage - foreløbig godkendelse Jobrotationsdage - samlet Jobrotationsdage - Fase 3 (pipeline) 413 Efteruddannelsesdage - Godkendelsesblanket Efteruddannelsesdage - Foreløbig godkendelse Efteruddannelsesdage - samlet Udvikling i jobrotationsdage Efteruddannelsesdage - hvor der ikke er jobrotationsdage Måneder Måltal Fremskrevet udvikling Der er i projektet godkendt jobrotationsdage pr. 1/ Halvvejs i projektperioden har projektet således skabt 37 pct. af de forventede antal jobrotationsdage. Resultatet svarer til oprettelsen af gennemsnitligt på 875 jobrotationsdage pr. måned. For at nå målsætningen om dage skal projektet i resten af perioden skabe dage pr. måned, hvilket svar til 59 pct. flere dage pr. måned. Projektet har skabt flere efteruddannelsesdage end jobrotationsdage, idet ikke virksomheder har fået godkendt alle efteruddannelsesdage som jobrotationsdage. Dette skyldes fx, at virksomheden ikke har fundet et jobrotationsvikar eller ikke har fået godkendt alle efteruddannelsesdage som jobrotationsdage. Kompetenceløftet er således større end antallet af jobrotationsdage, hvilket er afspejlet i antallet af efteruddannelsesdage Deloitte 17

18 Antal Resultater Brugen af jobrotationsordningen fordelt på regioner Udviklingen i antal offentligt forsørgede i jobrotation 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 Kilde: Danmarks Statistik Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Udviklingen i antal forsørgede i jobrotation i Region Hovedstaden følger udviklingen i resten af landet i perioden fra 2013 til tredje kvartal Dog har Region Hovedstaden en stagnerende udvikling fra 4. kvrt til 2. kvrt. 2014, mens de øvrige regioner oplever et fald i antal personer i jobrotation. Der er dog tale om en meget lille variation i udviklingen på tværs af regioner. Kompetenceløft til alle kan være en medvirkende årsag til udviklingen i Region Hovedstaden, men det er ikke muligt at isolere effekten af projektet gennem de præsenterede data Deloitte 18

19 Pct. Resultater Generelt kendskab til jobrotationsordningen ,5 30,5 Jeg har aldrig hørt om jobrotationsordningen. N = Kilde: Rovsing Management Udvikling i virksomhedernes kendskab til jobrotationsordningen 50,2 42,9 Jeg har hørt, at jobrotationsordningen findes. Baseline 16,3 21,2 Jeg har kendskab til jobrotationsordningen, men har ikke brugt den. Midtvejsevaluering 1,2 3,3 1,8 2,1 Jeg har kendskab til jobrotationsordningen, og har gennemført mindst ét jobrotationsforløb. Jeg har kendskab til jobrotationsordningen, og er i gang med at gennemføre vores første jobrotationsforløb. Flere virksomheder i Region Hovedstaden har fået kendskab til jobrotationsordningen i projektperioden. Det øgede kendskab kan aflæses i, at en større andel virksomheder nu har kendskab til ordningen, fremfor kun at have hørt om ordningen Deloitte 19

20 Skala 1-5 Resultater Hvilke elementer kender virksomhederne? Udvikling i virksomhedernes kendskab til jobrotationsordningen 1,78 2,07 2,18 2,36 1,74 1,79 1,76 1,59 1,65 1,58 1,8 2 Økonomiske muligheder Efteruddannelses mulighederne Lovgivning og regler Processen i jobrotationsforløb Fleksibiliteten i jobrotationsforløb Ansættelsesforhold for vikaren N = Kilde: Rovsing Management Baseline Midtvejsevalueringen Virksomhederne har opnået større kendskab til samtlige elementer i jobrotationsordningen i løbet af projektperioden Deloitte 20

21 Skala 1-5 Resultater Erfaringer øger kendskabet til enkelte elementer Kendskab til jobrotationsordningen i 2015, opdelt efter hvorvidt virksomheden har kendskab eller erfaringer med jobrotationsordningen 3,86 3,58 3,28 3,68 3,66 3,71 1,92 2,25 1,62 1,63 1,6 1,86 Økonomiske muligheder Efteruddannelses mulighederne Lovgivning og regler Processen i jobrotationsforløb Fleksibiliteten i jobrotationsforløb Ansættelsesforhold for vikaren N = Kilde: Rovsing Management Kendskab til jobrotationsordningen Erfaringer med Jobrotationsordningen De virksomheder som har erfaringer med jobrotation, har større viden om alle elementer i jobrotationsordningen, end de virksomheder, der blot har kendskab til ordningen Deloitte 21

22 Skala 1-5 Resultater Indtryk af ordningen - virksomheder med kendskab Indtryk af jobrotationsordningen - hos virksomheder som har kendskab til jobrotationsordningen 2,4 2 1,9 2,1 2,4 2,4 2,3 2,3 2, ,8 2 2,2 2,6 Tilskud er tilstrækkeligt N = Kilde: Rovsing Management God forretning Tilskud er tilstrækkeligt Lovgivning er overskuelig Baseline Ordningen er fleksibel Midtvejsevaluering Vikaren er kompetent Nem rekruttering af vikar Ordningen er: Mere for ledige - mindre for medarbejdere Virksomhederne, der kender til jobrotationsordningen, har i perioden fået et bedre indtryk af alle elementer i ordningen Deloitte 22

23 Skala 1-5 Resultater Indtryk af ordningen - virksomheder med erfaring Indtryk af jobrotationsordningen - hos virksomheder som har erfaring med jobrotationsordningen 3,8 3,3 3, ,1 2,9 2,6 3,5 3,3 3,4 3,2 3 2,5 3,5 3,5 3,1 3 2,9 3 3,5 3,3 3,2 3 Tilskud er tilstrækkeligt God forretning N = Kilde: Rovsing Management Tilskud er tilstrækkeligt Lovgivning er overskuelig Jobcenter effektivt Baseline God information Udd. Indst. gode til samarbejde Midtvejsevaluering Jobrotation tiilpases virksomheder Vikaren er kompetent Nem rekruttering af vikar Vil anbefale jobrotation Ordningen er: Mere for ledige - mindre for medarbejder Virksomhederne som har gjort brug af jobrotationsordningen oplever bl.a., at jobrotationsydelsen er tilstrækkelig, at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er forbedret, at jobrotationsordningen i høj grad kan tilpasses virksomhedernes behov, og at de har oplevet kompetente vikarer Deloitte 23

24 Resultater Rovsing Managements påvirkning af kendskab og indtryk Har Rovsing Management forbedret virksomhedernes indtryk af jobrotationsordningen? Har Rovsing Management forbedret virksomhedernes kendskab til jobrotationsordningen? 52,8 47,2 33,3 66,7 Rovsing Management har forbedret mit indtryk af jobrotationsordningen Rovsing Management har ikke forbedret mit indtryk af jobrotationsordningen Kilde: Rovsing Management Rovsing Management har forbedret mit kendskab til jobrotation Rovsing Management har ikke forbedret mit kendskab til jobrotationsordningen Kilde: Rovsing Management 2/3 af virksomhederne mener at RM har haft en positiv indflydelse på deres kendskab til jobrotationsordningen. Omtrent halvdelen mener, at RM har været med til at forbedre deres indtryk af jobrotationsordningen Deloitte 24

25 Resultater Aktørernes oplevelse af samarbejde 01 Rollefordeling I starten havde jobcentrene svært ved at finde ud af egen rolle. Dette har gjort det svært for dem at samarbejde med Kompetenceløft for alle. 02 Netværk Jobcentrene har behov for flere koordinerende netværk særligt er der behov for kobling til erhvervsvejledere og uddannelsesinstitutioner. 03 Koordinering Kompetenceløft til alle har bidraget til koordinering mellem virksomheder og JC. Opgaver som jobcentrene ikke har ressourcer til. 04 Kommunale grænser Vanskeligt for tværkommunale aktører (fx større virksomheder, a-kasser og uddannelsescentrene), at jobcentrene kun har fokus på kommunen og har forskellige tolkninger af jobrotationsregler. 05 Barrierer - Tung administration. - Uklar kommunikation i jobcentrene. - Uklar kommunikation til virksomheder Deloitte 25

26 Resultater Return On Investment (forventet) økonomi/drift At omkostningerne forbundet med jobrotationsforløbet vil tjene sig selv ind, inden for det første år efter jobrotationsforløbets afslutning? N = 16 Kilde: Rovsing Management 0 3 Økonomiske forventninger til jobrotationsforløbet At medarbejdernes opkvalificering (qua deres efteruddannelsesforløb) vil være med til at skabe vækst i virksomheden? 2 4 At der vil komme en produktionsnedgang undervejs i jobrotationsforløbet som følge af, at de faste medarbejdere er væk under uddannelse? I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 8 2 Virksomhederne forventer, at opkvalificeringen vil bidrage til at skabe vækst i virksomheden. Næsten alle virksomheder forventer, at de i løbet af jobrotationsforløbet vil opleve produktionsnedgang som følge af de faste medarbejderes fravær under uddannelse. Der skal tages forbehold for resultatet, idet svarfordelingen er baseret på et meget lavt antal respondenter Deloitte 26

27 Resultater Return On Investment (forventet) - kompetencer At medarbejderne, der har været på efteruddannelse, kan varetage sine arbejdsopgaver på et højere eller bedre niveau efter uddannelsesforløbet? N = 16 Kilde: Rovsing Management Hvorvidt efteruddannelse af medarbejderne har været med til at øge kompetenceniveauet hos medarbejderne i virksomheden At medarbejderne, der har været på efteruddannelse, bliver gladere og mere positive på arbejdet, når de har afsluttet deres efteruddannelsesforløb? 3 At medarbejderne har færre sygedage efter deres efteruddannelsesforløb? I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Virksomhederne har store forventninger til et markant kompetenceløft, der betyder at medarbejderne efter uddannelsesforløbet kan varetage arbejdsopgaver på et højere og bedre niveau. Der skal tages forbehold for resultatet, idet svarfordelingen er baseret på et meget lavt antal respondenter Deloitte 27

28 Resultat Return on Investment (forventet) - forventninger til jobvikaren Forventer du, at jobrotationsvikaren kan bidrage positivt til virksomhedens hverdag i løbet af jobrotationsvikariatet? I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I høj grad Er det sandsynligt, at virksomheden vil ansætte jobrotationvikaren efter endt forløb? I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke N = 16 Kilde: Rovsing Management Virksomhederne forventer i høj grad, at jobrotationsvikaren kan bidrage positivt til virksomheden i løbet af vikariatet, ligesom flere virksomheder forventer at ville ansætte jobrotationsvikarer efter endt forløb. Der skal tages forbehold for resultaterne, idet svarfordelingen er baseret på et meget lavt antal respondenter Deloitte 28

29 Resultat Årsager til valg af jobrotation I hvilken grad har følgende udsagn været årsag til, at du har valgt at gøre brug af jobrotationsordningen i forbindelse med efteruddannelse? Jeg finder det atraktivt, at man selv kan vælge og ansætte jobrotationsvikaren 4,25 Jeg har valgt at gøre brug af jobrotationsordningen, da finansieringsformen giver os mulighed for at gøre brug af mere efteruddannelse, end hvad der ellers havde været muligt 3,75 Jeg har valgt at gøre brug af jobrotationsordningen, fordi vi gerne ville være med til at hjælpe ledige med at få mere erhvervserfaring Jeg bruger jobrotationsordningen i forbindelse med rekruttering, da vi får mulighed for at se kandidater an og lære dem op under jobrotationsvikariatet 3,25 3,06 Jobrotationsydelsen har stor betydning for, at jeg har valgt at gøre brug af jobrotationsordningen 4,5 Jeg valgte jobrotationsordningen for at undgå produktionsnedgang i forbindelse med efteruddannelse af medarbejderne N = 16 Kilde: Rovsing Management 2, Jobrotationsydelsen er en helt central årsag til at virksomhederne vælger at starte et jobrotationsprojekt. Virksomhederne finder det desuden attraktivt, at virksomheden selv kan vælge og ansætte jobrotationsvikaren. Der skal tages forbehold for resultaterne, idet svarfordelingen er baseret på et meget lavt antal respondenter Deloitte 29

30 Resultater Katalysatorer for etablering af jobrotation Hvem italesatte i første omgang behovet eller interessen for at bruge jobrotation i forbindelse med efteruddannelse? En medarbejder HR Jobcentret Kompetenceløft til alle (Rovsing Management) Uddannelsesudbyder Øvrig ledelse Andre 2 N = 16 Kilde: Rovsing Management Hvilke aktører har været afgørende for, at jobrotationsforløbet blev etableret i virksomheden? Øvrig ledelse En mellemleder HR En medarbejder Tillidsrepræsentant Uddannelsesudbyder Kompetenceløft til alle (Rovsing Mangement) Jobcentret Kompetenceløft-enheden italesætter behov og er afgørende for etablering af jobrotationsforløb. Der skal tages forbehold for resultaterne, idet svarfordelingen er baseret på et meget lavt antal respondenter Deloitte 30

31 Resultater Hvorfor vælger virksomheder jobrotation? I hvilken grad er efteruddannelse af medarbejderne et led i virksomheds strategi? Holde på gode folk og uddanne til internt brug. Markedsføring. Vi ønsker at jobrotationen skal hjælpe med at øge produktiviteten. 31% 6% 63% Højne kvalifikationer og derigennem kvalitet så vi bliver mere konkurrencedygtige Generel kompetenceløft til medarbejderne ved hjælp af efteruddannelse. Bedre forretningsforståelse og kundeservice og -fokus. I høj grad I nogen grad I middel grad Jobrotation er en god måde at få dækket virksomhedens vikarbehov samtidig med, at vi hjælper en ledig med at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Efteruddannelse er med til at sikre, at medarbejdernes kompetencer vedligeholdes og ikke mindst udvikles i forhold til de krav der er til faget Deloitte 31

32 Resultat Barrierer for jobrotation Har følgende udsagn været en betænkelighed/barriere for at indgå i jobrotationsprojektet? Det er usikkert, om vi kan finde en kvalificeret jobrotationsvikar Virksomheden har ikke tidligere haft vikarer ansat og er betænkelige ved dette Virksomheden har ikke tidligere benyttet sig af efteruddannelse Det er svært at få et overblik over, hvordan økonomien vil hænge sammen i jobrotationsforløbet 2,25 2,31 2,94 3,31 Den interne koordination og planlægning er tidskrævende 3,13 Processen med at finde de rigtige efteruddannelsesforløb og tilmelde sig er tidskrævende Det er tidskrævende at udfylde de officielle papirer i forbindelse med jobrotationsordningen 2,88 3,25 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Skala 1-5 Kilde: Rovsing Management 2015 Deloitte 32

33 Erfaringer og perspektiver 2015 Deloitte 33

34 Erfaringer Forandrede rammer for indsatsen 1. juli 2014 Taksten for private virksomheder sættes ned fra 198,76 kr. til 176,20 kr. 18. september 2014 Den særlige pulje er tom for midler, hvilket der først bliver offentliggjort en måned senere. En del virksomheder har derfor søgt den særlige pulje uden held. 17. oktober 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender en Skrivelse om orientering om jobrotationsordningen, der strammer jobrotationsordningen op og fjerner meget af fleksibiliteten i ordningen. Det er fx ikke længere muligt at søge puljen på tværs af p-numre, ligesom jobrotationsvikaren skal have funktionssammenfald med medarbejderne som er på uddannelse. 1. januar 2015 Beskæftigelsesreformen forringer mulighederne for jobrotationsordningen. Jobrotationsvikarerne kan nu kun være i vikariat i seks måneder mod 12 måneder før årsskiftet, vikaren skal have være ledig i minimum 6 måneder, hvor kravet tidligere var tre måneder. Nye refusionsregler betyder, at det jobcenter som leverer rotationsvikaren er berettiget til 60 % refusion (mod tidligere 100%) og selv skal finansiere de 40% af finansieringen Deloitte 34

35 Erfaringer Nye regler betyder mindre jobrotation Rovsing Management vurderer at have tabt ca jobrotationsdage, der var i pipeline, men som ikke bliver til noget som følge af nye regler. Eksempler på større jobrotationsprojekter, der har måttet opgives: Imerco (ca jobrotationsdage) Kriminalforsorgen (ca jobrotationsdage) CM Port (ca. 338 jobrotationsdage) 2015 Deloitte 35

36 Antal jobrotationsdage Forventninger til målopfyldelse Rovsing Management forventer at nå målet Jobrotationsdage Såfremt regler og forudsætninger for jobrotationsordningen forbliver som de er i dag, og jobcentrene ikke foretager yderligere stramninger, forventer Kompetenceløft for alle at nå det absolutte mål på jobrotationsdage heri er indregnet planlagte og godkendte samt påbegyndte forløb ved projektets afslutning. Kompetenceløft-enheden har erfaret, at den håndholdte indsats, opfølgning og koordinering er afgørende for, at jobrotationsprojekter bliver gennemført. Enheden har derfor ansat endnu en udviklingskonsulent med fokus på den virksomhedsrettede indsats. Der er en vis usikkerhed om virksomhedernes fremtidige efterspørgsel. Bedre erfaringer i den opsøgende indsats og øget kendskab til jobrotationsordningen kan føre til stigende efterspørgsel blandt virksomhederne. Omvendt kan markedet for jobrotationsprojekter risikere at være mættet i den sidste del af perioden, ligesom lavere tilskud kan begrænse efterspørgslen. Potentiel udvikling i virksomhedernes efterspørgsel Faldende efterspørgsel Samarbejde Kompetenceløft-enheden oplever, at samarbejdet på tværs af aktørgrupperne er forbedret. Enheden oplever, at jobcentrene og uddannelsesudbydere (herunder VEU) i vid udstrækning bruger enheden som sparringspartner på jobrotationsområdet. Efter aftale med Region Hovedstaden har kompetenceløft-enheden opprioriteret indsatsen der hvor jobcentrene er positive og efterspørger hjælp og sparring. Prioriteringen medvirker til at øge det gode samarbejde, der hvor muligheder for at skabe resultater er størst. Procesoptimering Kompetenceløft-enhedens indsats vedr. procesoptimeringsaktiviteter blev sat markant tilbage, da muligheden for at gøre brug af jobrotationsnet-platformen med nem-id login i forhold til håndtering af jobrotationsprocessen forsvandt. Procesoptimeringen imellem aktører er blevet vanskeliggjort af ændrede prioriteringer i bl.a. jobcentrene, men kompetenceløftenheden arbejder videre på, at vise veje i gode samarbejdsprocesser sammen med andre aktører på feltet. Kompetenceløft-enheden har lavet mindre procesoptimeringsprodukter og vil den nærmeste fremtid bl.a. se nærmere på hvordan enheden kan være med til at optimere samarbejdet mellem uddannelsesudbydere og jobcentre. Stigende efterspørgsel 2015 Deloitte Tid 36

37 Perspektiver Videreførelse af gode erfaringer + nye tiltag Virksomhedsrettet kontakt Kompetenceløft-enheden vil sætte øget fokus på det dobbelte kompetenceløft, hvor der sikres kvalificerede vikarer inden for de områder, hvor kompetenceløft-enheden oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft, fx sosu-medhjælpere, hotel- og restaurantbranchen og byggebranchen. Der vil blive udarbejdet flere artikler om jobrotationsordningen og markedsføring af ordningen vil ske i fagblade som Lederne og Dansk HR. Kompetenceløft-enheden vil arbejde målrettet med øget kommunikation til og rådgivning af virksomheder. Procesudvikling Samarbejde på tværs Kompetenceløft-enheden vil afholde flere arrangementer for aktørerne med fokus på jobrotationsordningen med henblik på at øge samarbejde på tværs af aktørerne, fx dialogmøde mellem VEU og jobcentre. Kompetenceløft-enheden vil fortsætte med et tættere samarbejde med VEU-centrene, da arbejdsopgaver overlapper på flere områder Videreførelse og forankring Kompetenceløft-enheden vil udarbejde en endnu mere konkret vejledning til virksomhederne i form af en Step-by-step guide til etablering af jobrotationsforløb. Kompetenceløft-enheden vil fortsat have fokus på udvikling af værktøjer, der kan hjælpe virksomhederne i forbindelse med jobrotationsordningen. Kompetenceløft-enheden vil fortsat arbejde med strukturer for samarbejde på tværs af aktører. Kompetenceløft-enheden har påbegyndt overvejelser om, hvordan projektet kan videreføres herunder: Udsende orienteringsbrev til virksomhedskontakter med en vejledning til, hvordan de fortsat kan gøre brug af jobrotationsordningen. At afholde en række netværksmøder med deltagelse af aktører som kan have glæde af hinanden i fremtidige netværk. Videregivelse af materiale til uddannelsesudbydere, som de kan bruge som inspiration til deres eget materiale i forbindelse med jobrotation Deloitte 37

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 2015 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området Tema: Den virksomhedsrettede indsats Program 09.00-09.05 Velkomst og præsentation af dagens program 09.05-10.00 Status på implementering

Læs mere

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HILLERØD JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Hvad er jobrotation? Jobrotation går ud på, at en virksomhed kan modtage økonomisk støtte fra staten (198,- kr. pr. time,

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Rotationsforløb SSH Billund, Esbjerg, Vejen og Varde kommuner

Rotationsforløb SSH Billund, Esbjerg, Vejen og Varde kommuner Rotationsforløb SSH Billund, Esbjerg, Vejen og Varde kommuner Praktik 4 uger 1. Skoleperiode på SOSU Opkvalificering af vikarer Vikar i løntilskud 6 mdr. Efteruddannelse af ansatte Vikar i ordinær ansættelse

Læs mere

Kampagnekatalog - Voksenlærlingekampagne 2007. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & sjælland

Kampagnekatalog - Voksenlærlingekampagne 2007. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & sjælland Kampagnekatalog - Voksenlærlingekampagne 2007 Hovedstaden & Sjælland Indhold 3 Introduktion 3 Kampagnepakke 4 Kampagneprodukter 7 Informationsmøder 7 Hotline 7 Sortering i virksomhedslister 8 Bestilling

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

BØRNEHUS HOVEDSTADEN

BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BISTÅR KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice

Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice N O T A T 18. marts 2015 [AMK Øst/KLV] Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice 2015-0002588 De 16 jobcentre i Hovedstadsområdet

Læs mere

Statistik på jobrotation i Østdanmark

Statistik på jobrotation i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11.juni 2 J.nr. : 2-26799/JHO Statistik på jobrotation i Østdanmark Det er nu kommet data på antallet af vikarer i jobrotation fordelt på dagpengemodtagere

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009 1 Ref. alm Den 30. januar 2009 Den økonomiske krise trækker Danmark skævt Ordrebøgerne har gennem noget tid set stadig tyndere ud, og virksomhedernes behov for at ansætte ny arbejdskraft er derfor styrtdykket.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Dette skema beskriver anbefalingerne for tværkommunalt samarbejde om beskæftigelse, som er blevet udarbejdet i Kommunekontaktrådet (KKR)

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere