Kompetenceløft til alle Midtvejsnotat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceløft til alle Midtvejsnotat"

Transkript

1 Kompetenceløft til alle Midtvejsnotat

2 Midtvejsnotatets indhold 1. Baggrund og formål 2. Evalueringsprocessen 3. Historien kort 4. Mål for Kompetenceløft til alle 5. Rovsing Managements som projektdriver 6. Forandrede rammer for indsatsen 7. Gennemførte aktiviteter 8. Resultater a. Kendskab b. Indtryk c. Samarbejde d. Virksomhedernes Return On Investment (ROI) 9. Erfaringer og perspektiver 2015 Deloitte 2

3 Baggrund og formål Hvorfor Kompetenceløft til alle? Baggrund Region Hovedstaden udbød i 2013 projektet Kompetenceløft til alle, der havde til formål at skabe vækst i hovedstadsregionen gennem et kompetenceløft af regionens virksomheder. Kompetenceløftet skulle ske gennem en mere progressiv anvendelse af jobrotation. Rovsing Management blev valgt som leverandør til at gennemføre projektet. Projektet startede i august 2013, mens den virksomhedsrettede indsats blev igangsat i november Projektet er fastsat til at slutte d. 31/7 2016, men der er forventning om en forlængelse af projektperioden som følge af en senere tildeling/start end planlagt. Formål med Kompetenceløft til alle 1. At skabe jobrotationsprojekter, der i alt giver mindst efteruddannelsesdage (svarende til medarbejdere, der er på uddannelse med en varighed på 20 dage) fortrinsvis i små og mellemstore virksomheder. 2. At sikre øget kendskab til og bedre indtryk af jobrotationsordningen. 3. At sikre samarbejde mellem relevante aktører med henblik på optimering af processer. 4. At sandsynliggøre forankring af indsatsen efter projektets udløb Deloitte 3

4 Evalueringsprocessen Kontekst for midtvejsnotatet Rovsing Management har bedt Deloitte Consulting (tidligere New Insight) om rådgivning og sparring om udarbejdelse af evalueringsdesign, dataindsamling og databehandling. Endvidere har Rovsing Management bedt Deloitte Consulting om - på baggrund af data indsamlet og behandlet af Rovsing Management at udarbejde et midtvejsnotat og en slutevaluering. Deloitte Consulting leverer rådgivning vedr. opsamling af erfaringer og udarbejder midtvejsnotat samt slutevaluering. Rovsing Management udarbejder selv baselineundersøgelse af kendskab og indtryk, ligesom Rovsing Management leverer bearbejdet data og rådata til brug i midtvejsnotat og slutevaluering Deloitte 4

5 Mål for Kompetenceløft til alle Mod jobrotationsdage Aktiviteter Output Effekt 2015 Deloitte 5

6 Midtvejsnotatets opbygning Hvad viser notatet? Status for projektet herunder: Aktiviteter initieret i regi af projektet herunder opsøgende indsats, inddragelse af samarbejdspartnere og optimering af processer omkring jobrotation. Proces herunder etablering af projektorganisation og udvikling af samarbejde. Umiddelbare resultater i form af output notatet kan ikke sige meget om effekter endnu. Midtvejsnotatet undersøger fire dimensioner: 1. Kendskab og indtryk (output). Midtvejsnotatet består af: Mundtlig præsentation. Skriftlig notat i ppt-format. Midtvejsnotatet tager afsæt i følgende datakilder: Survey til virksomheder. Kendskab og indtryk (baseline og midtvejs). ROI (ved start og slut). CRM-udtræk. 2. Samarbejde (output). 3. Antal jobrotationsdage (effekt). 4. Forventet ROI (effekt). Fokusgruppeinterview med involverede aktører. Dialog med Rovsing Management om fremdriften i projektet Deloitte 6

7 Rovsing Managements rolle Hovedopgaver i projektet Projektledelse Gennemførelse af aktiviteter Etablering af projektorganisering og fysisk enhed. Udvikling af vidensforum på projekthjemmeside. Varetagelse af den fulde ledelse af projektet. Udarbejdelse af evalueringsdesign samt valg af leverandør. Gennemførelse af baseline-undersøgelse samt løbende indsamling af data. Etablering af advisory board. Forslag til forankring af indsatsen. 1. Virksomhedskontakt. 2. Samarbejde på tværs af aktører. 3. Procesudvikling Deloitte 7

8 Gennemførte aktiviteter Hvilke aktiviteter er gennemført? 2015 Deloitte 8

9 Gennemførte aktiviteter Virksomhedskontakt Opsøgende telefonisk kontakt til 748 virksomheder pr. 1/ Den opsøgende indsats har ført til afholdelse af 185 møder. Dette svarer til, at hver fjerde kontakt giver et møde. Mere end 300 virksomheder er kontaktet som følge af, at de i baseline undersøgelsen tilkendegav, at de ønskede at høre mere om jobrotationsordningen. Udvikling af materiale til brug i den opsøgende virksomhedskontakt herunder 5-gode-grunde, oversigt over regler og muligheder, økonomien for virksomheder samt vores uddannelsesoversigt. Assistance til virksomhederne med at finde kvalificerede jobrotationsvikarer gennem vores netværk i a- kasserne. Kompetenceløft-enheden har anvendt meget tid på håndholdt rådgivning og vejleding af virksomhederne gennem hele forløbet herunder ved at forklare og uddybe information fra jobcentret, og ved at støtte virksomhederne med konkret assistance med blanketter og regneark. Sparring med virksomhederne om muligheder for efteruddannelse, der kan bidrage til vækst og udvikling i virksomhederne. Kompetenceløft-enheden har i konkrete tilfælde forsøgt at få samarbejde i gang mellem virksomheder og jobcentre, hvis virksomheden gav udtryk for at samarbejdet ikke fungerer Deloitte 9

10 Antal virksomheder Gennemførte aktiviteter Virksomhedskontakt - virksomhedstørrelse Antal af Kontaktet telefonisk Antal af Møde afholdt > Virksomhedsstørrelse Kilde: Rovsing Management Fordelingen på virksomhedsstørrelse viser, at kompetenceløft-enheden har haft relativt stor succes med at få istandsat møder med store og mellemstore virksomheder. Enheden har taget kontakt til relativt mange mindre virksomheder som følge af den overordnede strategi om at skabe kompetenceløft i MMV er, ligesom der var mange mindre virksomheder, som i forbindelse med baseline undersøgelsen tilkendegav interesse for at blive kontaktet for at høre mere om ordningen. Rovsing Management har ikke aktivt opsøgt store virksomheder med mere end 250 ansatte og kontakten til disse er sket på baggrund af henvisninger fra samarbejdspartnere Deloitte 10

11 Branche Gennemførte aktiviteter Virksomhedskontakt - brancher Private husholdninger med ansat medhjælp mv. Undervisning Transport og godshåndtering Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Pengeinstitut og finansvirksomhed + Forsikring Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Offentlig forvaltning og forsvar Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteyderlser Landbrug Kultur, forlystelser og sport Information og Kommunikation Fremstillingsvirksomhed Fast ejendom Engrosh. detalilh.; rep af moterkøretøjer og motorcykler El, gas og fjernvarme Bygge og anlægsvirksomhed Andre serviceydelser Administrative Tjenesteydelser og hjælpetjenester Kilde: Rovsing Management Antal af Møde afholdt 5 13 Antal af Kontaktet telefonisk Kompetenceløft-enheden har især været i kontakt med virksomheder inden for handel og salg, fremstilling og bygge- og anlægsvirksomheder Deloitte 11

12 Kommune Gennemførte aktiviteter Virksomhedskontakt - kommuner Vallensbæk Tårnby Rødovre Rudersdal Lyngby-Taarbæk København Ishøj Hørsholm Høje-Taastrup Hvidovre Hillerød Herlev Helsingør Gribskov Greve Glostrup Gladsaxe Gentofte Frederikssund Frederiksberg Fredensborg Egedal Brøndby Ballerup Allerød Albertslund Kilde: Rovsing Management Antal Antal af Møde afholdt Antal af Kontaktet telefonisk Der er stor spredning i kontakten til virksomheder fordelt på kommuner. Kompetenceløft-enheden har især haft kontakt til virksomheder i København, Helsingør og Fredensborg. Mange virksomheder i København har ytret et ønske om i kontakt via baseline-undersøgelsen, mens Rudersdal, Herlev, Helsingør, Gladsaxe og Fredensborg har været i fokus for indsatsen indtil nu Deloitte 12

13 Gennemførte aktiviteter Samarbejde - samarbejdspartnere ANTAL SAMARBEJDER MED FORSKELLIGE AKTØRER Uddannelsesinstitutioner Private uddannelsesudbydere A-kasser/ faglige organisationer Erhvervsnetværk Rovsing Management har opbygget netværk med Region Hovedstadens jobcentre, uddannelsesudbydere, a- kasser og faglige organisationer. Foruden disse aktørgrupper, har Kompetenceløftenheden et tæt samarbejde med: Hovedstadens Jobrotationsservice. De to jobrotationsnetværk der er mellem jobrotationskonsulenterne i Region Hovedstaden. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. Den tidligere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobcentre Kilde: Rovsing Management 2015 Deloitte 13

14 Gennemførte aktiviteter Samarbejde aktiviteter Oversigt over samarbejdsaktiviteter Aktivitetsform Samarbejdsmøder 67 Oplæg om jobrotationsordningen for flere aktører Netværksmøder med flere forskellige aktører Kilde: Rovsing Management Antal møder Kompetenceløft-enheden har i starten af projektet bl.a. fokuseret på at få opbygget et stort netværk blandt de mange aktører inden for jobrotationsordningen, og enheden har afholdt en række samarbejdsmøder for at skaffe nye samarbejdspartnere. Minikonference for jobcentrene - oktober 2014 Minikonferencen satte fokus på øget samarbejde mellem jobcentrene på tværs af Region Hovedstaden. På minikonferencen holdt Kaare Hansen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplæg om grundlaget for regelændringerne. Nytårstaffel for A-kasser og uddannelsesudbyder - januar 2015 Kompetenceløft for alle inviterede a-kasser/faglige organisationer og uddannelsesudbydere til nytårstaffel for at opdatere om de nye regler for jobrotationsordningen efter beskæftigelsesreformen. Minikonference for jobcentrene - februar 2015 Fokus på fortolkningsmuligheder af de nye regler for jobrotationsordningen, der kom i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Udsendt målrettede nyhedsbreve til forskellige aktørgrupper 2015 Deloitte 14

15 Gennemførte aktiviteter Procesudvikling Udarbejdet grundlag og teknisk løsning til platform til jobrotationsnet.dk, som dog ikke blev realiseret, da datahåndteringsgodkendelserne ikke kunne komme på plads og udsøgningsmulighederne på jobnet.dk blev forbedret. Desuden elektronisk blankethåndtering (var bygget op på samme login funktion som jobrotationsnet.dk). Undersøgt mulighederne for processtyrringsredskab til jobrotationsordningen i samarbejde med jobcentrene. Udarbejdet kontaktliste over jobrotationskonsulenter i Region Hovedstaden. (opgaven blev tidligere varetaget af Beskæftigelsesregionerne). Samlet viden om jobrotationsordningen i et videnskatalog, der ligger på projektets hjemmeside Deloitte 15

16 Resultater Hvilke resultater har projektet opnået? 2015 Deloitte 16

17 Antal jobrotationsdage Resultater Antal jobrotationsdage som Rovsing Management har været medvirkende til Jobrotationsdage og efteruddannelsesdage pr. 1/ Antal dage Jobrotationsdage - godkendelsesblanket Jobrotationsdage - foreløbig godkendelse Jobrotationsdage - samlet Jobrotationsdage - Fase 3 (pipeline) 413 Efteruddannelsesdage - Godkendelsesblanket Efteruddannelsesdage - Foreløbig godkendelse Efteruddannelsesdage - samlet Udvikling i jobrotationsdage Efteruddannelsesdage - hvor der ikke er jobrotationsdage Måneder Måltal Fremskrevet udvikling Der er i projektet godkendt jobrotationsdage pr. 1/ Halvvejs i projektperioden har projektet således skabt 37 pct. af de forventede antal jobrotationsdage. Resultatet svarer til oprettelsen af gennemsnitligt på 875 jobrotationsdage pr. måned. For at nå målsætningen om dage skal projektet i resten af perioden skabe dage pr. måned, hvilket svar til 59 pct. flere dage pr. måned. Projektet har skabt flere efteruddannelsesdage end jobrotationsdage, idet ikke virksomheder har fået godkendt alle efteruddannelsesdage som jobrotationsdage. Dette skyldes fx, at virksomheden ikke har fundet et jobrotationsvikar eller ikke har fået godkendt alle efteruddannelsesdage som jobrotationsdage. Kompetenceløftet er således større end antallet af jobrotationsdage, hvilket er afspejlet i antallet af efteruddannelsesdage Deloitte 17

18 Antal Resultater Brugen af jobrotationsordningen fordelt på regioner Udviklingen i antal offentligt forsørgede i jobrotation 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 Kilde: Danmarks Statistik Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Udviklingen i antal forsørgede i jobrotation i Region Hovedstaden følger udviklingen i resten af landet i perioden fra 2013 til tredje kvartal Dog har Region Hovedstaden en stagnerende udvikling fra 4. kvrt til 2. kvrt. 2014, mens de øvrige regioner oplever et fald i antal personer i jobrotation. Der er dog tale om en meget lille variation i udviklingen på tværs af regioner. Kompetenceløft til alle kan være en medvirkende årsag til udviklingen i Region Hovedstaden, men det er ikke muligt at isolere effekten af projektet gennem de præsenterede data Deloitte 18

19 Pct. Resultater Generelt kendskab til jobrotationsordningen ,5 30,5 Jeg har aldrig hørt om jobrotationsordningen. N = Kilde: Rovsing Management Udvikling i virksomhedernes kendskab til jobrotationsordningen 50,2 42,9 Jeg har hørt, at jobrotationsordningen findes. Baseline 16,3 21,2 Jeg har kendskab til jobrotationsordningen, men har ikke brugt den. Midtvejsevaluering 1,2 3,3 1,8 2,1 Jeg har kendskab til jobrotationsordningen, og har gennemført mindst ét jobrotationsforløb. Jeg har kendskab til jobrotationsordningen, og er i gang med at gennemføre vores første jobrotationsforløb. Flere virksomheder i Region Hovedstaden har fået kendskab til jobrotationsordningen i projektperioden. Det øgede kendskab kan aflæses i, at en større andel virksomheder nu har kendskab til ordningen, fremfor kun at have hørt om ordningen Deloitte 19

20 Skala 1-5 Resultater Hvilke elementer kender virksomhederne? Udvikling i virksomhedernes kendskab til jobrotationsordningen 1,78 2,07 2,18 2,36 1,74 1,79 1,76 1,59 1,65 1,58 1,8 2 Økonomiske muligheder Efteruddannelses mulighederne Lovgivning og regler Processen i jobrotationsforløb Fleksibiliteten i jobrotationsforløb Ansættelsesforhold for vikaren N = Kilde: Rovsing Management Baseline Midtvejsevalueringen Virksomhederne har opnået større kendskab til samtlige elementer i jobrotationsordningen i løbet af projektperioden Deloitte 20

21 Skala 1-5 Resultater Erfaringer øger kendskabet til enkelte elementer Kendskab til jobrotationsordningen i 2015, opdelt efter hvorvidt virksomheden har kendskab eller erfaringer med jobrotationsordningen 3,86 3,58 3,28 3,68 3,66 3,71 1,92 2,25 1,62 1,63 1,6 1,86 Økonomiske muligheder Efteruddannelses mulighederne Lovgivning og regler Processen i jobrotationsforløb Fleksibiliteten i jobrotationsforløb Ansættelsesforhold for vikaren N = Kilde: Rovsing Management Kendskab til jobrotationsordningen Erfaringer med Jobrotationsordningen De virksomheder som har erfaringer med jobrotation, har større viden om alle elementer i jobrotationsordningen, end de virksomheder, der blot har kendskab til ordningen Deloitte 21

22 Skala 1-5 Resultater Indtryk af ordningen - virksomheder med kendskab Indtryk af jobrotationsordningen - hos virksomheder som har kendskab til jobrotationsordningen 2,4 2 1,9 2,1 2,4 2,4 2,3 2,3 2, ,8 2 2,2 2,6 Tilskud er tilstrækkeligt N = Kilde: Rovsing Management God forretning Tilskud er tilstrækkeligt Lovgivning er overskuelig Baseline Ordningen er fleksibel Midtvejsevaluering Vikaren er kompetent Nem rekruttering af vikar Ordningen er: Mere for ledige - mindre for medarbejdere Virksomhederne, der kender til jobrotationsordningen, har i perioden fået et bedre indtryk af alle elementer i ordningen Deloitte 22

23 Skala 1-5 Resultater Indtryk af ordningen - virksomheder med erfaring Indtryk af jobrotationsordningen - hos virksomheder som har erfaring med jobrotationsordningen 3,8 3,3 3, ,1 2,9 2,6 3,5 3,3 3,4 3,2 3 2,5 3,5 3,5 3,1 3 2,9 3 3,5 3,3 3,2 3 Tilskud er tilstrækkeligt God forretning N = Kilde: Rovsing Management Tilskud er tilstrækkeligt Lovgivning er overskuelig Jobcenter effektivt Baseline God information Udd. Indst. gode til samarbejde Midtvejsevaluering Jobrotation tiilpases virksomheder Vikaren er kompetent Nem rekruttering af vikar Vil anbefale jobrotation Ordningen er: Mere for ledige - mindre for medarbejder Virksomhederne som har gjort brug af jobrotationsordningen oplever bl.a., at jobrotationsydelsen er tilstrækkelig, at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er forbedret, at jobrotationsordningen i høj grad kan tilpasses virksomhedernes behov, og at de har oplevet kompetente vikarer Deloitte 23

24 Resultater Rovsing Managements påvirkning af kendskab og indtryk Har Rovsing Management forbedret virksomhedernes indtryk af jobrotationsordningen? Har Rovsing Management forbedret virksomhedernes kendskab til jobrotationsordningen? 52,8 47,2 33,3 66,7 Rovsing Management har forbedret mit indtryk af jobrotationsordningen Rovsing Management har ikke forbedret mit indtryk af jobrotationsordningen Kilde: Rovsing Management Rovsing Management har forbedret mit kendskab til jobrotation Rovsing Management har ikke forbedret mit kendskab til jobrotationsordningen Kilde: Rovsing Management 2/3 af virksomhederne mener at RM har haft en positiv indflydelse på deres kendskab til jobrotationsordningen. Omtrent halvdelen mener, at RM har været med til at forbedre deres indtryk af jobrotationsordningen Deloitte 24

25 Resultater Aktørernes oplevelse af samarbejde 01 Rollefordeling I starten havde jobcentrene svært ved at finde ud af egen rolle. Dette har gjort det svært for dem at samarbejde med Kompetenceløft for alle. 02 Netværk Jobcentrene har behov for flere koordinerende netværk særligt er der behov for kobling til erhvervsvejledere og uddannelsesinstitutioner. 03 Koordinering Kompetenceløft til alle har bidraget til koordinering mellem virksomheder og JC. Opgaver som jobcentrene ikke har ressourcer til. 04 Kommunale grænser Vanskeligt for tværkommunale aktører (fx større virksomheder, a-kasser og uddannelsescentrene), at jobcentrene kun har fokus på kommunen og har forskellige tolkninger af jobrotationsregler. 05 Barrierer - Tung administration. - Uklar kommunikation i jobcentrene. - Uklar kommunikation til virksomheder Deloitte 25

26 Resultater Return On Investment (forventet) økonomi/drift At omkostningerne forbundet med jobrotationsforløbet vil tjene sig selv ind, inden for det første år efter jobrotationsforløbets afslutning? N = 16 Kilde: Rovsing Management 0 3 Økonomiske forventninger til jobrotationsforløbet At medarbejdernes opkvalificering (qua deres efteruddannelsesforløb) vil være med til at skabe vækst i virksomheden? 2 4 At der vil komme en produktionsnedgang undervejs i jobrotationsforløbet som følge af, at de faste medarbejdere er væk under uddannelse? I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 8 2 Virksomhederne forventer, at opkvalificeringen vil bidrage til at skabe vækst i virksomheden. Næsten alle virksomheder forventer, at de i løbet af jobrotationsforløbet vil opleve produktionsnedgang som følge af de faste medarbejderes fravær under uddannelse. Der skal tages forbehold for resultatet, idet svarfordelingen er baseret på et meget lavt antal respondenter Deloitte 26

27 Resultater Return On Investment (forventet) - kompetencer At medarbejderne, der har været på efteruddannelse, kan varetage sine arbejdsopgaver på et højere eller bedre niveau efter uddannelsesforløbet? N = 16 Kilde: Rovsing Management Hvorvidt efteruddannelse af medarbejderne har været med til at øge kompetenceniveauet hos medarbejderne i virksomheden At medarbejderne, der har været på efteruddannelse, bliver gladere og mere positive på arbejdet, når de har afsluttet deres efteruddannelsesforløb? 3 At medarbejderne har færre sygedage efter deres efteruddannelsesforløb? I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Virksomhederne har store forventninger til et markant kompetenceløft, der betyder at medarbejderne efter uddannelsesforløbet kan varetage arbejdsopgaver på et højere og bedre niveau. Der skal tages forbehold for resultatet, idet svarfordelingen er baseret på et meget lavt antal respondenter Deloitte 27

28 Resultat Return on Investment (forventet) - forventninger til jobvikaren Forventer du, at jobrotationsvikaren kan bidrage positivt til virksomhedens hverdag i løbet af jobrotationsvikariatet? I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I høj grad Er det sandsynligt, at virksomheden vil ansætte jobrotationvikaren efter endt forløb? I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke N = 16 Kilde: Rovsing Management Virksomhederne forventer i høj grad, at jobrotationsvikaren kan bidrage positivt til virksomheden i løbet af vikariatet, ligesom flere virksomheder forventer at ville ansætte jobrotationsvikarer efter endt forløb. Der skal tages forbehold for resultaterne, idet svarfordelingen er baseret på et meget lavt antal respondenter Deloitte 28

29 Resultat Årsager til valg af jobrotation I hvilken grad har følgende udsagn været årsag til, at du har valgt at gøre brug af jobrotationsordningen i forbindelse med efteruddannelse? Jeg finder det atraktivt, at man selv kan vælge og ansætte jobrotationsvikaren 4,25 Jeg har valgt at gøre brug af jobrotationsordningen, da finansieringsformen giver os mulighed for at gøre brug af mere efteruddannelse, end hvad der ellers havde været muligt 3,75 Jeg har valgt at gøre brug af jobrotationsordningen, fordi vi gerne ville være med til at hjælpe ledige med at få mere erhvervserfaring Jeg bruger jobrotationsordningen i forbindelse med rekruttering, da vi får mulighed for at se kandidater an og lære dem op under jobrotationsvikariatet 3,25 3,06 Jobrotationsydelsen har stor betydning for, at jeg har valgt at gøre brug af jobrotationsordningen 4,5 Jeg valgte jobrotationsordningen for at undgå produktionsnedgang i forbindelse med efteruddannelse af medarbejderne N = 16 Kilde: Rovsing Management 2, Jobrotationsydelsen er en helt central årsag til at virksomhederne vælger at starte et jobrotationsprojekt. Virksomhederne finder det desuden attraktivt, at virksomheden selv kan vælge og ansætte jobrotationsvikaren. Der skal tages forbehold for resultaterne, idet svarfordelingen er baseret på et meget lavt antal respondenter Deloitte 29

30 Resultater Katalysatorer for etablering af jobrotation Hvem italesatte i første omgang behovet eller interessen for at bruge jobrotation i forbindelse med efteruddannelse? En medarbejder HR Jobcentret Kompetenceløft til alle (Rovsing Management) Uddannelsesudbyder Øvrig ledelse Andre 2 N = 16 Kilde: Rovsing Management Hvilke aktører har været afgørende for, at jobrotationsforløbet blev etableret i virksomheden? Øvrig ledelse En mellemleder HR En medarbejder Tillidsrepræsentant Uddannelsesudbyder Kompetenceløft til alle (Rovsing Mangement) Jobcentret Kompetenceløft-enheden italesætter behov og er afgørende for etablering af jobrotationsforløb. Der skal tages forbehold for resultaterne, idet svarfordelingen er baseret på et meget lavt antal respondenter Deloitte 30

31 Resultater Hvorfor vælger virksomheder jobrotation? I hvilken grad er efteruddannelse af medarbejderne et led i virksomheds strategi? Holde på gode folk og uddanne til internt brug. Markedsføring. Vi ønsker at jobrotationen skal hjælpe med at øge produktiviteten. 31% 6% 63% Højne kvalifikationer og derigennem kvalitet så vi bliver mere konkurrencedygtige Generel kompetenceløft til medarbejderne ved hjælp af efteruddannelse. Bedre forretningsforståelse og kundeservice og -fokus. I høj grad I nogen grad I middel grad Jobrotation er en god måde at få dækket virksomhedens vikarbehov samtidig med, at vi hjælper en ledig med at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Efteruddannelse er med til at sikre, at medarbejdernes kompetencer vedligeholdes og ikke mindst udvikles i forhold til de krav der er til faget Deloitte 31

32 Resultat Barrierer for jobrotation Har følgende udsagn været en betænkelighed/barriere for at indgå i jobrotationsprojektet? Det er usikkert, om vi kan finde en kvalificeret jobrotationsvikar Virksomheden har ikke tidligere haft vikarer ansat og er betænkelige ved dette Virksomheden har ikke tidligere benyttet sig af efteruddannelse Det er svært at få et overblik over, hvordan økonomien vil hænge sammen i jobrotationsforløbet 2,25 2,31 2,94 3,31 Den interne koordination og planlægning er tidskrævende 3,13 Processen med at finde de rigtige efteruddannelsesforløb og tilmelde sig er tidskrævende Det er tidskrævende at udfylde de officielle papirer i forbindelse med jobrotationsordningen 2,88 3,25 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Skala 1-5 Kilde: Rovsing Management 2015 Deloitte 32

33 Erfaringer og perspektiver 2015 Deloitte 33

34 Erfaringer Forandrede rammer for indsatsen 1. juli 2014 Taksten for private virksomheder sættes ned fra 198,76 kr. til 176,20 kr. 18. september 2014 Den særlige pulje er tom for midler, hvilket der først bliver offentliggjort en måned senere. En del virksomheder har derfor søgt den særlige pulje uden held. 17. oktober 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender en Skrivelse om orientering om jobrotationsordningen, der strammer jobrotationsordningen op og fjerner meget af fleksibiliteten i ordningen. Det er fx ikke længere muligt at søge puljen på tværs af p-numre, ligesom jobrotationsvikaren skal have funktionssammenfald med medarbejderne som er på uddannelse. 1. januar 2015 Beskæftigelsesreformen forringer mulighederne for jobrotationsordningen. Jobrotationsvikarerne kan nu kun være i vikariat i seks måneder mod 12 måneder før årsskiftet, vikaren skal have være ledig i minimum 6 måneder, hvor kravet tidligere var tre måneder. Nye refusionsregler betyder, at det jobcenter som leverer rotationsvikaren er berettiget til 60 % refusion (mod tidligere 100%) og selv skal finansiere de 40% af finansieringen Deloitte 34

35 Erfaringer Nye regler betyder mindre jobrotation Rovsing Management vurderer at have tabt ca jobrotationsdage, der var i pipeline, men som ikke bliver til noget som følge af nye regler. Eksempler på større jobrotationsprojekter, der har måttet opgives: Imerco (ca jobrotationsdage) Kriminalforsorgen (ca jobrotationsdage) CM Port (ca. 338 jobrotationsdage) 2015 Deloitte 35

36 Antal jobrotationsdage Forventninger til målopfyldelse Rovsing Management forventer at nå målet Jobrotationsdage Såfremt regler og forudsætninger for jobrotationsordningen forbliver som de er i dag, og jobcentrene ikke foretager yderligere stramninger, forventer Kompetenceløft for alle at nå det absolutte mål på jobrotationsdage heri er indregnet planlagte og godkendte samt påbegyndte forløb ved projektets afslutning. Kompetenceløft-enheden har erfaret, at den håndholdte indsats, opfølgning og koordinering er afgørende for, at jobrotationsprojekter bliver gennemført. Enheden har derfor ansat endnu en udviklingskonsulent med fokus på den virksomhedsrettede indsats. Der er en vis usikkerhed om virksomhedernes fremtidige efterspørgsel. Bedre erfaringer i den opsøgende indsats og øget kendskab til jobrotationsordningen kan føre til stigende efterspørgsel blandt virksomhederne. Omvendt kan markedet for jobrotationsprojekter risikere at være mættet i den sidste del af perioden, ligesom lavere tilskud kan begrænse efterspørgslen. Potentiel udvikling i virksomhedernes efterspørgsel Faldende efterspørgsel Samarbejde Kompetenceløft-enheden oplever, at samarbejdet på tværs af aktørgrupperne er forbedret. Enheden oplever, at jobcentrene og uddannelsesudbydere (herunder VEU) i vid udstrækning bruger enheden som sparringspartner på jobrotationsområdet. Efter aftale med Region Hovedstaden har kompetenceløft-enheden opprioriteret indsatsen der hvor jobcentrene er positive og efterspørger hjælp og sparring. Prioriteringen medvirker til at øge det gode samarbejde, der hvor muligheder for at skabe resultater er størst. Procesoptimering Kompetenceløft-enhedens indsats vedr. procesoptimeringsaktiviteter blev sat markant tilbage, da muligheden for at gøre brug af jobrotationsnet-platformen med nem-id login i forhold til håndtering af jobrotationsprocessen forsvandt. Procesoptimeringen imellem aktører er blevet vanskeliggjort af ændrede prioriteringer i bl.a. jobcentrene, men kompetenceløftenheden arbejder videre på, at vise veje i gode samarbejdsprocesser sammen med andre aktører på feltet. Kompetenceløft-enheden har lavet mindre procesoptimeringsprodukter og vil den nærmeste fremtid bl.a. se nærmere på hvordan enheden kan være med til at optimere samarbejdet mellem uddannelsesudbydere og jobcentre. Stigende efterspørgsel 2015 Deloitte Tid 36

37 Perspektiver Videreførelse af gode erfaringer + nye tiltag Virksomhedsrettet kontakt Kompetenceløft-enheden vil sætte øget fokus på det dobbelte kompetenceløft, hvor der sikres kvalificerede vikarer inden for de områder, hvor kompetenceløft-enheden oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft, fx sosu-medhjælpere, hotel- og restaurantbranchen og byggebranchen. Der vil blive udarbejdet flere artikler om jobrotationsordningen og markedsføring af ordningen vil ske i fagblade som Lederne og Dansk HR. Kompetenceløft-enheden vil arbejde målrettet med øget kommunikation til og rådgivning af virksomheder. Procesudvikling Samarbejde på tværs Kompetenceløft-enheden vil afholde flere arrangementer for aktørerne med fokus på jobrotationsordningen med henblik på at øge samarbejde på tværs af aktørerne, fx dialogmøde mellem VEU og jobcentre. Kompetenceløft-enheden vil fortsætte med et tættere samarbejde med VEU-centrene, da arbejdsopgaver overlapper på flere områder Videreførelse og forankring Kompetenceløft-enheden vil udarbejde en endnu mere konkret vejledning til virksomhederne i form af en Step-by-step guide til etablering af jobrotationsforløb. Kompetenceløft-enheden vil fortsat have fokus på udvikling af værktøjer, der kan hjælpe virksomhederne i forbindelse med jobrotationsordningen. Kompetenceløft-enheden vil fortsat arbejde med strukturer for samarbejde på tværs af aktører. Kompetenceløft-enheden har påbegyndt overvejelser om, hvordan projektet kan videreføres herunder: Udsende orienteringsbrev til virksomhedskontakter med en vejledning til, hvordan de fortsat kan gøre brug af jobrotationsordningen. At afholde en række netværksmøder med deltagelse af aktører som kan have glæde af hinanden i fremtidige netværk. Videregivelse af materiale til uddannelsesudbydere, som de kan bruge som inspiration til deres eget materiale i forbindelse med jobrotation Deloitte 37

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot

sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot sssss NOTAT Cabi, 16. september 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Notatets opbygning... 3 2. Resumé af de vigtigste erfaringer i FleksPilot... 5 3. Baggrund... 7 4. Præsentation af FleksPilot... 8 5.

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder.

Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder. Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder Juli 2014 1 Indhold Indledning 3 Om projekt AKT-Vestegnen... 3 Målgruppen... 4 Læsevejledning

Læs mere

Høje-Taastrup Roterer Del 1

Høje-Taastrup Roterer Del 1 FEBRUAR 2012 Høje-Taastrup Roterer Del 1 EVALUERINGSRAPPORT: RESULTATER OG DATABANK LO STORKØBENHAVN PROJEKT & ANALYSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 BAGGRUND... 4 FORMÅL... 4 2. CENTRALE RESULTATER

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Nyfleks forsøget Supplerende materiale

Nyfleks forsøget Supplerende materiale Maj 2013 SLUTEVALUERING Nyfleks forsøget INDHOLD i det supplerende materiale 1. E-guiden 1,2,3 skridt til fleksjob 3 Kort introduktion til e-guiden samt webadressen 2. Delnotat 2 5 3. Artikler fra nyhedsbreve

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

Projekt Samarbejde og Partnerskab

Projekt Samarbejde og Partnerskab EUC Nord - Netværk Nordjylland Projekt Samarbejde og Partnerskab Midtvejsevaluering September 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk EUC Nord

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden Nye veje mod job for nydanske kvinder Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden December 2008 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...5 1. Målgruppebeskrivelse...6

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere