Referenceliste Kompetencer ses under punkterne Funktion der beskriver arbejde udført af Anders Svendborg Andersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referenceliste Kompetencer ses under punkterne Funktion der beskriver arbejde udført af Anders Svendborg Andersen."

Transkript

1 Referenceliste Kompetencer ses under punkterne Funktion der beskriver arbejde udført af Anders Svendborg Andersen. År: 2013: Koncept for bæredygtige boliger Udarbejdelse og ledelse af konceptudvikling til både renoveringssager og nybyggeri til DGNB certificerbare boliger Projektleder Lejerbos udviklings- og byggeafdeling Skimmelrenovering i Tjørneparken Helhedsplan og fremtidssikring Rødovreorganisation 198 boliger Tranehusene Nybyg af 18 boliger efter DGNB bæredygtige principper og som 0-energiboliger. Bygherrerådgiver, projektleder Lejerbo Køge Bugt 18 boliger på 110kvm hver Syn og skønssager Private bygherres sager Sagkyndig vurdering Div. retskredse på Sjælland Småsagsprocesser Blandede Sejerø ombygning Ombygning til reduceret behov Bygherrerådgiver, projektleder Holbæk organisation 5 boliger ombygges til 3 + ændringer i varmesystem Helhedsplan på Frederiksborgvej Ombygning og renovering af boligafdeling i Farum Bygherrerådgiver, projektleder Div. retskredse på Sjælland 122 boliger r Lærkevej Sammenlægning af boliger og totalrenovering efter bæredygtige principper. Bygherrerådgiver, projektleder Lejerbo København 36 boliger sammenlægges til 18

2 3 Helhedsplaner i Næstved Fremtidssikring af 3 afdelinger Næstvedorganisation 80, 42 og 70 boliger i 3 afdelinger År: 2012: Fasanparken Nyopførelse af familieboliger + fælleslokaler Ishøj Kommune 62 boliger Købmandsgaarden Totalrenovering Bygherrerådgiver, projektleder Holbæk organisation 20 boliger Syn og skønssager Private bygherres sager Sagkyndig vurdering Div. retskredse på Sjælland Småsagsprocesser Blandede Totalrenovering for Ringen Helhedsplan for boliger og udeareal i Køge, bæredygtig projektering Boligforening Ringen 126 boliger Totalrenovering Maglehøj Helhedsplan for boliger og udeareal i Halsnæs, bæredygtig projektering Org. Frederiksværk 419 boliger 4 r Nedrivning i Maglehøj Som led i helhedsplanen nedrives bolig blok og på pladsen etableres aktivitetsfelter. Org. Frederiksværk 74 boliger

3 År: 2011: Betonrenovering Mølleåparken Renovering af beton på altaner og facader samt ekstraisolering og ny facadebeklædning Boligforening Mølleåparken i Lyngby 2 blokke med 48 boliger totalrenoveres facader Lindegården Nyopførelse af 12 boliger samt totalrenovering af 24 boliger og serviceareal Fredensborg Kommune 36 boliger Syn og skønssager Private bygherres sager Sagkyndig vurdering Div. retskredse på Sjælland Småsagsprocesser Blandede Familieboliger på Ringbjerget Nyopførelse af familieboliger i blokke Lejerbo Allerød 4 familieboliger på 110m2 hver År: 2010: Bredebo opførelse af 96 plejeboliger Nedrivning af eksisterende plejecenter med tilhørende ældreboliger. Nyopførsel af 96 boliger med tilhørende servicearealer. Ca støtteberettigede m 2. Hertil teknikrum, depoter mv. i kælder. Opføres i lavenergiklasse 1. Byggepladsindretning samt Byggesagsbeskrivelse Lyngby-Taarbæk Kommune og LAB v/dab Ca. 125 mio. kr. inkl. moms AlmenBolig+ Bygherrerådgivning ifm. udbud af rammeaftaler om opførelse af industrielt fremstillede boliger. Boligerne opføres i energiklasse 1. Bygherrerådgiver KAB 113 Almene boliger på Ragnhildgade Et partneringlignende samarbejde som i udførelsesfasen går over i totalentreprise.

4 Grundkøb af Ragnhildgade Bygherrerådgivning ifm. grundkøb ved forundersøgelser af eksisterende forhold herunder bygninger og jord. Grund til 28 plejeboliger og 113 Almene boliger på Ragnhildgade Nedrivning og oprensning udføres i hovedentreprise. Bygherrerådgiver ifm. grundkøb (miljø og jord) herunder deltagelse i møder med Københavns Kommune. KAB Daginstitution på Ragnhildgade Opførelse af integreret daginstitution. Lavenergiklasse 1 Konkurrence-tilbud. Vundet. Koordinering af ingeniørbidrag samt beskrivelse af organisationsopsætning. KEjd 34 mio m 2 På m2 grund med BNS og Vandkunsten Holmegårdsparken Plejehjem Bygherrerådgivning ifm. ombygningssag. 150 boliger ombygges til 120 boliger. Udbud, tilbudsvurdering Den Selvejende Institution Holmegårdsparken og OK Bolig A/S (OK Fonden A/S) Ca. 170 mio. kr. Idrætshal i Brøndby Nybygning af idrætshal i Brøndby Kommune i Lavenergi klasse 1 Udarbejdelse af Byggesagsbeskrivelse og byggeprogram med brugerinddragelse. Brøndby Kommune 2050m 2 År: 2009: 650 entredøre i Avedøre Udskiftning af 650 entredøre i boligforening i 4 etaper. Byggesagsbeskrivelse og udbud, tilbudsvurdering og indstilling KAB 650 døre Tagrenovering i plejecenter Tagudskiftning på plejecenter i Allerød Projekteringsledelse, projektering, byggesagsbeskrivelse, fagtilsyn og byggeledelse DAB 3.000m 2.

5 Facaderenovering samt efterisolering Top Danmark / Telia Amager Facaderenovering, montage af isolering, montage af færdige kassetter (Alucobond). Bygherrerådgivning med projekteringsledelse, udbud, tilbudsvurdering og indstilling samt byggeledelse. Top Danmark 2.000m 2 dog medprojekterende entreprenør. KUA Skimmelundersøgelse Amager Skimmelundersøgelse i bygning hos KUA Skimmelundersøge bygningen ved prøvetagning strategiske steder med Mycometertest og Agarprøver samt fugtmålinger. Rapportskrivning konkluderende med beregnet økonomi på anbefalet skimmelrenovering. Københavns Universitet Amager 750m 2 Tilstandsvurdering af bygning M og Q for Leo Pharma Tilstandsvurdering af bygning M og Q før ombygning eller nedriv og nybygning Besigtigelse og registrering af tilstand, inkl. Skimmelregistrering, med afrapportering af økonomisat renoveringsforslag kontra økonomisat nedrivning. Leo Pharma 6.200m 2 Vagtelhave på Vagtelvej Bygherrerådgivning Bygherrerådgivning for ejerforeningen Bygherrerådgivning for bestyrelsen, med løbende anbefalinger, tilstandsvurdering (bl.a. af klimaskærm), byggeledelse af renoveringer og langtidsbudgetter. Derudover projekteringsledelse ved opstart af større kloakrenovering E/F Vagtelhave 123 boliger r og få hovedentrepriser. Røde Møllegård Altanetablering Nye altaner etableres. Vinduer ændres til døre. Ændre hovedentreprise til totalentreprisekontrakt. Bygherrerådgivning. Bygherretilsyn. Bygherremøder. Myndighedskontakt. DAB 148 boliger

6 År: 2008: Skimmel i CPH kælder Forundersøgelse for skimmelforekomst i lufthavnens kælderafsnit. Skimmelundersøge kælderafsnit ved prøvetagning strategiske steder med Mycometertest og Agarprøver samt fugtmålinger. Rapportskrivning konkluderende med beregnet økonomi på anbefalet skimmelrenovering. CPH Københavns Lufthavne 575m 2 Vedligeholdelsesbehov i København Kommunes bygninger Tilstandsvurdering og indrapportering af økonomisat vedligeholdelsesbehov i CareTaker Besigtigelse og tilstandsregistrering og -vurdering samt økonomisætning af vedligeholdelse og renoveringsbehov. Indrapportering i CareTaker. KEjd (København Kommune) 38sites (daginstitutioner, skoler mm.) Tagrenovering Tjørnevænget Tagrenovering. Etablering af undertag og nyt tegltag, samt dampspærre og efterisolering. Fagtilsyn og bygherrerådgivning. Private rækkehusejere. 7 rækkehuse Vedligeholdelsesbehov i Hillerød Kommunes bygninger Tilstandsvurdering og indrapportering af økonomisat vedligeholdelsesbehov i CareTaker Besigtigelse og tilstandsregistrering og -vurdering samt økonomisætning af vedligeholdelse og renoveringsbehov. Indrapportering i CareTaker. Hillerød Kommune 67 sites (daginstitutioner, skoler mm.) År: 2007: Skadesbesigtigelse Albertslund Skole Vurdering af skader i mur og bærende konstruktioner. Besigtigelse og vurdering af skader i teglstensmur og beton, med risikovurdering samt rapportering med økonomisat udbedringsforslag. Albertslund Kommune Hal til kommuneskole Driftsledelse af CPH s bygninger Driftsledelse af bygninger i Kastrup Lufthavn. Ledelse af håndværksgruppe. Koordinering af bygningsreparationer og vedligeholdelse. Ansvarlig for drift af bygningerne i hele Lufthavnen. CPH Driftsafdeling m 2 Bygninger r

7 Tagboliger AAB afd. 15 Ombygning af tørrelofter til tagboliger samt tagrenovering. Projektforslag. Bygherrerådgivning, projektledelse, bygherremøder, rådgiverkontakt. AAB afdeling m 2 tag fordelt på 3 blokke År: 2006: Boliger på Rovsingsgade Opførelse af 45 nye boliger i tilknytning til eksisterende boligforening. Driftsherrerådgiver. Forretningsførelse af sagen. AAB (afd. 91) 45 boliger Tagrenovering Rødovre Stationscenter Tagrenovering Bygherrerådgiver, projektleder, bygherretilsyn, kontrahering Rødovre Stationscenter (AAB-afdeling) 1.400m 2 Vinduesrenovering Tycho Brahes Alle Renovering af vinduer Hovedsagelig malerbehandling Bygherrerådgiver, projektleder, bygherretilsyn, bygherremøder, udbud, kontrahering AAB afd boliger Bygningsansvarlig for 41 boligafdelinger Vedligeholdelse af bygningerne mm. Bygherrerådgivning, forretningsførelse ifm renovering og vedligeholdelse for boligafdelingerne. Kontrahering med rådgivere (og entreprenører). AAB 41 afdelinger Alle typer År: 2005: Voldgiftssag i Skovlundeafdelingen Voldgiftssag ifm. udskiftning af vinduespartier Bygherrerådgiver, projektleder, bygherremøder AAB afd boliger

8 Tagrenovering Høje Gladsaxe Renovering af tagpap i Høje Gladsaxe. Et højhus. Bygherrerådgiver, projektleder, bygherretilsyn, udbud, kontrahering, projektering, byggesagsbeskrivelse, fagtilsyn, byggemøder, bygherremøder AAB afd boliger Skimmelrenovering Skimmelrenovering i flere afdelinger i diverse boliger Bygherrerådgiver, projektleder, bygherretilsyn, udbud, kontrahering, projektering, byggesagsbeskrivelse, fagtilsyn, byggemøder, bygherremøder AAB afdelinger 20 boliger. Gårdrenovering i afd. 15 Gårdrenovering med kælderfugt, kloak og terrænarbejder Bygherrerådgiver, projektleder, bygherretilsyn, udbud, kontrahering, bygherremøder AAB afd boliger ca m 2 gårdareal År: 2004: Vinduesudskiftning Nørrebro Vinduesudskiftning på Egegade Bygherrerådgiver, projektleder, bygherretilsyn, udbud, kontrahering, projektering, byggesagsbeskrivelse, fagtilsyn, byggemøder, bygherremøder AAB afd boliger. Forundersøgelser. Diverse. Sammenlægning af boliger. Etablering af altaner. Ændringer i varmesystem. Omlægning af køkken/bad. Udskiftning af stigstrenge og faldstammer. Energirenoveringer Bygherrerådgiver, rådgiverkontrahering, entreprenørkontrahering, bygherremøder AAB afdelinger ca. 1mio kr. Altaner i Utterslevgård Tilstandsvurdering af eksisterende altaner og efterfølgende udskiftning til nye altaner. Bygherre, projektleder, forretningsfører, bygherretilsyn, rådgiverkontrahering. Byggemøder. AAB afd. 78 (ældreboliger) 175 boliger

9 År: 2003: Bredbåndsprojekt til 2738 boliger Bredbånd til 2738 boliger i Brøndby i samarbejde med omkringliggende boligforeninger. Bygherrerådgiver for AAB afd. 53. Projekt- bygherreog koordineringsmøder. AAB afd boliger/ 466 boliger i AAB 53 IT Universitetet Opførelse af råhus. Kvalitetssikring af membran på kælderkonstruktion. Beregninger af ekstraudgifter ifm. ændringer af konstruktioner. Undervisningsministeriet / IT Højskolen m 2 Holmegårdsskolen Nyt indgangsparti + ombygning Ny hovedindgang og ombygning af bibliotek og skoleafsnit til DAMP-børn. Entrepriseleder med delt projektledelse. Bygherremøder, fagtilsyn, byggeledelse Karlebo Kommune ca m 2 med åben økonomi som i partnering. År: 2002: Q8 Hovedsæde Vedligeholdelse Sikre drift og vedligeholdelse af Q8 hovedkontor i Birkerød Serviceleder, ledelse af håndværksgruppe, koordinering af bygningsreparationer og vedligeholdelse. Ansvarlig for gennemførelse og planlægning af drift og vedligeholdelse af matriklen. Q8 ca m 2 r Karlebo skole Tagrenovering Tagrenovering. Fra tegltag uden undertag til nyt tegltag med undertag, inkl. nye kviste. Entrepriseleder med projektledelse. Bygherremøder, fagtilsyn, byggeledelse Karlebo Kommune ca m 2

10 WM Data Hovedsæde Vedligeholdelse Sikre drift og vedligeholdelse af WM Data hovedkontor i Ballerup Serviceleder, ledelse af håndværksgruppe, koordinering af bygningsreparationer og vedligeholdelse. Ansvarlig for gennemførelse og planlægning af drift og vedligeholdelse af matriklen. WM Data ca m 2 r År: 2001: År: 2000: Karlebo Skoler Vedligeholdelse Sikre drift og vedligeholdelse af 5 skoler i Karlebo Kommune Serviceleder, ledelse af håndværksgruppe, koordinering af bygningsreparationer og vedligeholdelse. Ansvarlig for gennemførelse og planlægning af drift og vedligeholdelse af skolerne. Karlebo Kommune ca m 2 r Laboratorium og kontorer ombygges i Byg. N Ombygning til ny funktion med robotrum. Afdelingsleder hos Lundbeck 2.300m 2 Nybygning af dyrestald på Midtsjælland Etablering af ny dyrestald i forbindelse med eksisterende bygninger. Afdelingsleder hos Lundbeck 300m 2 Totalrenovering af Byg. PR Flytning af bygning (sammensatte pavilloner) samt totalrenovering indvendig og udvendig. Afdelingsledere hos Lundbeck ca m 2

11 År: 1999: Renovering af del af direktionsbygningen Renovering indvendig på direktionsgangen. Direktionssekretæren hos Lundbeck ca. 800m 2 Videokonferencerum Etablering af videokonferencerum. Afdelingsleder hos Lundbeck ca. 50m 2 År: 1998: Aptering af eksisterende tomt råhus Etablering af kontorlokaler mm. til intern post- og vareafdeling Afdelingsleder hos Lundbeck 350m 2 Fugt i pakkeriet Registrering, afgrænsning og udbedring af fugt i facadevæg. Afdelingsleder hos Lundbeck ca. 40m 2 År: 1997: Lundbeck Valby Vedligeholdelse Foranledige drift og vedligeholdelse og ombygninger af bygningerne i Valby. Planlægning og foranledige bygningsreparationer og vedligeholdelse. Lundbeck m 2 r

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE. ODENSE.

PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE. ODENSE. PRAKTIKANT HOS PRÆSENTATION 2015 Jeg er lige fra dag 1, gennem min praktikperiode, blevet modtaget som en kollega, fremfor en praktikant og har til hver en tid, følt at jeg kunne spørge og få svar. Citat:

Læs mere

FINN BALLE. Akademiingeniør fra 1987. Finn Balle ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning

FINN BALLE. Akademiingeniør fra 1987. Finn Balle ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Medarbejder: Fødselsår Profession FINN BALLE 1962 Akademiingeniør fra 1987 Stillingsbetegnelse: Indehaver og bygherrerådgiver i firmaet Finn Balle ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER:

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE.

PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE. PRAKTIKANT HOS PRÆSENTATION 2014 Praktikperioden ved STB Byg gav mig mere indsigt og lærdom end de forrige 5 semestre på skolen havde givet mig. Modsat mange andre firmaer, så blev jeg ikke sat til at

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark, 3. sal Deltagere: Bestyrelsen, Suppl. Svend Larsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.),

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten....3

Læs mere

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer - Rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling University College Nordjylland 2014 Bygningskonstruktøruddannelsen Efterår

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

FIRMABESKRIVELSE. STB Byg A/S Cvr: 20 09 06 42 Andkærvej 24 7100 Vejle Tlf.: 75871767 Fax: 75872544 www.stbbyg.dk

FIRMABESKRIVELSE. STB Byg A/S Cvr: 20 09 06 42 Andkærvej 24 7100 Vejle Tlf.: 75871767 Fax: 75872544 www.stbbyg.dk TØMRER PRÆSENTATION FIRMABESKRIVELSE STB Byg A/S Cvr: 20 09 06 42 Andkærvej 24 7100 Vejle Tlf.: 75871767 Fax: 75872544 www.stbbyg.dk STB BYG A/S blev stiftet i 1956 som en traditionel tømrervirksomhed,

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21

INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21 INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21 FIRMABESKRIVELSE STB Entreprise Andkærvej 24 7100 Vejle. STB Håndværk Skovbøllingvej 17 7300 Jelling

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, 30. Juni 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Hospitals- og laboratoriebyggeri

Hospitals- og laboratoriebyggeri UDVALGTE REFERENCER Hospitals- og laboratoriebyggeri EKJ har i de seneste år løst en lang række af opgaver inden for hospitals- og laboratoriebyggeri og farmaceutisk industri. EKJ's omsætning inden for

Læs mere

E-mail: jensenklit@vip.cybercity.dk 9270 Klarup Telefon: +45 2813 7077

E-mail: jensenklit@vip.cybercity.dk 9270 Klarup Telefon: +45 2813 7077 Navn: Henrik Jensen Fødselsår: 1961 Nationalitet: Profession: Uddannelse: Stilling i firmaet: Dansk Konstruktionsingeniør Civilingeniør B, DTH Speciale i statik og materialelære Direktør Ansat siden: 01.06.11

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

Kommunernes investeringer 2014-2017

Kommunernes investeringer 2014-2017 Kommunernes investeringer 1-17 Et overblik over de 9 kommuners bygge- og anlægsinvesteringer Rapporten dækker 3 projekter til en værdi af knap mia. kr. og indeholder 1 grafer og 1 tabeller og illustrationer

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

ANSAT I FIRMA : 2009 TOLDERLUND 2008 2L Development A/S 1997 2007 Grontmij Carl Bro A/S, Rådgivende ingeniørfirma

ANSAT I FIRMA : 2009 TOLDERLUND 2008 2L Development A/S 1997 2007 Grontmij Carl Bro A/S, Rådgivende ingeniørfirma 1 NAVN : FØDSELSÅR : 1946 NATIONALITET : Dansk PROFESSION : Civilingeniør STILLING I FIRMA : Projektchef ANSAT I FIRMA : 2009 TOLDERLUND 2008 2L Development A/S 1997 2007, Rådgivende ingeniørfirma 1984

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk AB Eksempelhus 2015 Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen er at

Læs mere