ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff"

Transkript

1 Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd. 6, Tibberupparken, Helhedsplan, renovering af altaner og facader mv. På vegne af Boligselskabet Nordkysten fremsendes hermed skema B ansøgning for Landsbyggefond-støttet renovering af altaner og facader i ovennævnte afdeling. Vi skal på Boligselskabet Nordkystens vegne bede Helsingør Kommune om godkendelse af den foreliggende ansøgning og fremsende skriftlig accept herpå til: Boligkontoret Danmark Byggeafdelingen Havneholmen København V 19. august 2014 Byggeafdelingen øst Holger Danskes vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Tlf Fax Almen boligadministration Udover dette brev består materialet af nedenstående: Skema B ansøgning BOSSID: Anlægsbudget for det samlede projekt og for omkostninger af Indledning og baggrund Boligselskabet Nordkysten, tidligere Espergærde Andelsboligforening, har siden 2009 arbejdet med en helhedsplan af afdelingen. Bebyggelsen er opført i 1968 og består af 9 boligblokke med i alt 264 boliglejemål. Renoveringen er en del af en helhedsplan for afdelingen for at få genoprettet og fremtidssikret afdelingen, således at afdelingen kan forblive en attraktiv boligafdeling i Espergærde. Helhedsplanen er blevet til i samspil med Landsbyggefonden. Ved brev af 19. oktober 2012 har Boligselskabet Nordkysten fremsendt skema A ansøgning om gennemførelse af udbedring af byggeskaderne i afdelingen især på altaner og facader samt til fremtidssikring af afdelingen i form af tilgængelighed, lejlighedssammenlægninger samt udearealer, hvor der vil blive fælles arealer med grillplads, og multibane med masser af aktiviteter og motionsformer for både børn og voksne. side 1/5

2 Men også fordi der kun er 2-5 cm isolering i alle eksisterende ydervægge, hvilket medfører høje varmeudgifter og ringe boligkomfort for beboerne. (Med det net nye projekt forventes en varmebesparelse på mindst 30 % af det nuværende forbrug.) Helsingør Kommune har på Byrådsmøde den godkendt skema A. Der har i den mellemliggende periode været EU-udbud både på totalrådgivningen og på hovedentreprisen. Efter projektering og udbud og licitation foreligger prisen nu på det økonomisk mest fordelagtige tilbud i hovedentreprise. Projektet omfatter følgende hoveddele: Afhjælpning af byggeskader Eksisterende beton gavle og -indgangsfacader inddækkes ved efterisolering og opmuring af skalmur i tegl. De eksisterende altanfacaders brystninger inddækkes ved efterisolering, altaner udvides med bærende konstruktioner af stål, og der udføres altanfront i keramik. Altanerne forsynes med glasinddækninger, der kan foldes til side. Tag, tagrender mv. tilrettes til de nye facader Der isættes nye døre, vinduer, facadepartier mv. Miljøarbejder: Der etableres adgang til små private haver fra alle stuelejlighederne. Der etableres fælles udearealer med grillplads, legeplads til børn og motionsredskaber til voksne mv. Ombygning/sammenlægning Alle 36 1-værelses lejligheder i bebyggelsen nedlægges og sammenlægges med de øvrige lejligheder. Tilgængelighed Der udføres tilgængelighed med elevator i alt seks opgange: To opgange i blok 9 og 4 opgange i blok 4. i disse 2 blokke udføres der tillige taglejligheder, som ligeledes udføres med tilgængelighed. Der ansøges særskilt herfor efter nybyggeribestemmelserne. Forbedring/modernisering For at genoprette til en vedligeholdsmæssig fornuftig standard i afdelingen udskiftes tagene til nye, falsende metalplader. Gavltrekanterne udskiftes ligeledes. Eksisterende døre og vinduer og facadepartier udskiftes til nye energibesparende elementer De eksisterende altaner udvides med bærende konstruktioner af stål, og der udføres altanfront i keramik. Altanerne forsynes med glasinddækninger, der kan foldes til side. Skader på kælderydervægge udbedres og kælderydervæggene isoleres med drænplader. Eksisterende betontrapper til kældre udskiftes, der udskiftes ventilatorer på lofter og ventilationsanlæg renses, der isoleres vandrør mv. side 2/5

3 Der udføres tilgængelighed med inde liggende elevatorer alt seks opgange: To opgange i blok 9 og 4 opgange i blok 4. Alle 36 1-værelses lejligheder i bebyggelsen nedlægges og sammenlægges med de to tilstødende lejligheder. Helsingør Kommune har på Byrådsmøde den godkendt skema A. Skema A projektet medførte følgende forpligtelser for Helsingør Kommune: Godkendelse af projektet, herunder skema A kr ,og den u støttede del der ikke indgår i skema A kr Godkendelse af afdelingens ønske om fritagelse for indbetaling til dispositionsfond ved ud amortisering af lån. Vedståelse af eksisterende lånegarantier samt vedståelse af garanti for ny låneoptagelse i forhold til de u støttede lån kr Samlet anlægssum Finansiering: Søttede lån (iht. LBF skrivelse) Ustøttede lån (iht. LBF skrivelse) Ustøttede lån i øvrigt Skema B projektet vil medføre følgende forpligtelser for Helsingør Kommune: (Ændringer i forhold til skema A er markeret med grønt.) Godkendelse af projektet, herunder skema B kr ,og den u-støttede del, der ikke indgår i skema B kr Godkendelse af afdelingens ønske om fritagelse for indbetaling til dispositionsfond ved ud-amortisering af lån. Vedståelse af eksisterende lånegarantier samt vedståelse af garanti for ny låneoptagelse i forhold til de u-støttede lån kr Samlet anlægssum Finansiering: Søttede lån (iht. LBF skrivelse) Ustøttede lån (iht. LBF skrivelse) Ustøttede lån i øvrigt Landsbyggefonden har godkendt en kapitaltilførselssag på kr pr. andel. Kommunens andel på kr. ønskes tillige godkendt. side 3/5

4 Projektet Projektet finansieres via besparelser på den nuværende drift, omlægning af køkkenlån, Boligselskabets tilskud fra dispositionsfond, huslejestigning samt via Landsbyggefondens støttede realkreditlån, hvor ydelserne betales via fritagelse for indbetaling af ud amortiserede lån, huslejestøtte og huslejestigning. Fordeling af arbejderne inkl. moms: Opretning inklusiv fordelte arbejder (støttede arb.) kr. Forbedring/modernisering og vedligeholdelse kr. Samlet anskaffelsessum kr. Finansiering Den samlede pris for helhedsplanen er 335 mio. kr., altså en lille stigning i det u- støttede lån, men det er den samme forklaring, idet renten tilsvarende er faldet. Fra Landsbyggefonden har vi modtaget følgende tilbagemelding: Af dette beløb udgør de støttede arbejder på 213 mio. og huslejestøtte til yderligere 25 mio. kr. De u støttede arbejder som gennemføres beløber sig til 97,7 mio. kr. Det vil koste ca. kr i årlig ydelse(at låne kr. 97,7 mio.), som skal findes på følgende måde: Besparelse på den nuværende drift, 40 kr. m2 Omlægning af køkkenlån Tilskud fra dispositionsfonden Huslejestigning fra 822 kr. m2 til 975 kr. m2 Finansiering i alt ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Huslejekonsekvens Den nuværende gennemsnitlige husleje inkl. køkkenmoderniseringer er jf. budget 2012/13 = 732 kr. pr m². Huslejen forhøjes til 822 kr. pr. m², efter at Landsbyggefonden har støttet sagen. Landsbyggefonden har tillige tilkendegivet, at huslejen herudover gennemsnitlig ikke må overstige kr. 975 kr. pr. m². Det betyder at huslejeniveauet efter renovering vil ligge mellem 885 kr. pr. m² og kr kr. pr. m², idet de 975 kr. pr. m² er udtryk for den gennemsnitlige husleje. Der bliver altså tale om differentieret husleje efter lejlighedernes indbyrdes værdi. Beboerdemokrati: Organisationsbestyrelsen er løbende blevet orienteret om projektet status har ligeledes godkendt nærværende helhedsplan inkl. økonomi. side 4/5

5 Afdelingens beboere er på afdelingsmøderne løbende blevet orienteret om det kommende projekt, og afdelingen har den 10. oktober 2012 godkendt helhedsplansarbejdernes omfang og den førnævnte huslejestigning. Foreløbig overordnet tidsplan: Fremsendelse af skema A ansøgning oktober 2012 Tilsagn fra Helsingør Kommune November 2012 Tilsagn fra Landsbyggefonden November 2012 Rådgiverudbud Januar maj 2013 Projektering - udbud August 2013 maj 2014 Licitation Juli 2014 Fremsendelse af skema B ansøgning August 2014 Tilsagn fra Helsingør Kommune September 2014 Tilsagn fra Landsbyggefonden September 2014 Byggestart Oktober 2014 Aflevering Oktober 2016 Såfremt der ønskes yderligere oplysninger bedes henvendelse venligst rettet til undertegnede. Med venlig hilsen Boligkontoret Danmark Birgit Engelsen Projektleder Tlf Mobil: Mail: Kopi af dette brev er sendt til: Landsbyggefonden side 5/5

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde Ekstraordinært afdelingsmøde 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Valg af dirigent og referent 18.05 Spisning 18.45 Afdelingsmøde del 1 Præsentation af aftenens panel v/ordstyrer

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen

Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen eller lejlighedsudvidelse i afdelingen Hvordan kommer vi i gang? Hvad skal vi overveje? Et inspirationskatalog 2014 Indholdsfortegnelse SAB s strategi og holdninger... Side 3 Hvordan vil SAB gerne realisere

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO Fysisk renovering af afdelinger Kl. 17.00 20.00 I VIBO Hvad gør vi nu? Undervisere John Christensen / VIBO Merethe Bryder Omfang Afdelinger der vil lave et forbedringsarbejde Byggeskader hvor Landsbyggefonden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere