Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014"

Transkript

1 Side 1 af 6 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014 Også denne gang kan jeg glæde mig over et år med mange gode oplevelser sammen med medlemmerne af Visens Venner i Køge såvel til hulemøderne som til viseaftenerne med god stemning og godt humør. Og det er vel lige netop en af foreningens opgaver, nemlig at skabe god underholdning og dermed bidrage til, at vi alle får nogle gode viseoplevelser. Viseaftener Som i de foregående år blev der afholdt 5 viseaftener i løbet af sæsonen. Vi lagde ud den 7. februar, hvor vi havde besøg af den nye formand for Visens Venner i Danmark, Dorte Birch. Helle Juul Sørensen var visevært, og alle vore egne aktive var på scenen, enten som solister eller som forsangere. Helle havde endvidere taget sin egen swingtrio, Line Up, med. De sang sig ind i publikum hjerter og de gjorde de så godt, at de blev engageret til en kirkekoncert i Køge Kirke senere på året. Den 7. marts var repræsentanter for Visens Venner på Amager på besøg. De præsterede en underholdende forestilling med et repertoire, som størstedelen af publikum fandt særdeles morsomt og underholdende. Men enkelte var af den mening, at det kun i begrænset omfang faldt ind under begrebet "viser". Aftenens visevært, Ellen Lykke, havde i sit program valgt at markere fødselsdagen for det svenske viseikon, Evert Taube, den 13. marts (1890), ved at lade vore egne solister, Grethe, Lindved og Erik fortolke nogle af Evert Taubes viser. Sædvanen tro sluttede vi sæsonen med en kabaretforestilling, der denne gang havde titlen "Jorden rundt på et par timer" for tredje år i træk instrueret af Annie Birgit Garde. Forestillingen blev opført den 11. april for fulde huse. Og det kan nok være, at vi kom vidt omkring. Alt gik op i en højere enhed, og aktørerne modtog stående ovation fra publikum. Og instruktøren var ovenud begejstret. Den nye sæson (2014/15) blev indledt den 3. oktober med musikteaterforestillingen "Smæk*Kys PH i tide og utide" med sangerne og skuespillerne Rikke Duelund og Allan Høier samt guitaristen og sangeren Allan Thorsgaard. Som titlen antyder omhandlede forestillingen Poul Henningsens liv og levned. Blandt publikum var der en vis utilfredshed med, at specielt 1. akt var for teaterorienteret med for lidt sang og musik. Dette rettede sig dog noget i 2. akt. Forestillingen strakte sig over godt 1½ time, hvorfor der kun var lidt tid til foreningens egne solister. Viseværten, Erik Lund Nielsen, havde derfor bedt Arndt Olsen om at udfylde den resterende tid med sin fortolkning af nogle populære Osvald Helmuth tekster. Og den del vakte udelt begejstring blandt publikum.

2 Side 2 af 6 Det har efterhånden udviklet sig således, at viseaftenen i november måned afholdes uden brug af gæstesolister var ingen undtagelse, idet der den 14. november blev afholdt en Ønskekoncert baseret på publikums ønsker. Kurt Stoltze havde påtaget sig at iscenesætte forestillingen, hvor aktørerne skiftedes til at agere "Margaret Lindhardt" altså oplæser i Giro 413 eller som det hed i vor ønskekoncert giro 314. Behøver jeg at nævne, at publikum modtog forestillingen med begejstring? Også 2014 var præget af meget stort fremmøde til viseaftenerne. Hvis der overhovedet var ledige pladser, skyldtes de afbud i sidste øjeblik. Vi er selvfølgelig så "naive" at tro, at tilstrømningen skyldes en høj og seværdig kvalitet. Men lidt nøgternt vurderet har udsendelse af de elektroniske medlemsbreve forud for viseaftenerne sikkert haft en væsentlig betydning. Uanset årsag: Stor tak for jeres fremmøde det inspirerer de aktive til at yde deres bedste hver gang. Udeoptræden Også i 2014 har der været bud efter vore dygtige udøvende medlemmer til optræden uden for Musikcaféen. For tredje år i træk blev vi inviteret til at optræde i D.O.F. Jystrup. den 21. marts opførte hele holdet "Knud Børges konfirmation" fra november Og den 25. april var holdet igen på opgave denne gang i Visens Venner i Taastrup, hvor kabaretforestillingen "Jorden rundt på et par timer" var på plakaten. LOF i Køge havde i en kursusrække indlagt en viseaften i programmet, og vor forening stod den 14. oktober for aftenens indhold, nemlig et program udviklet af Ellen Lykke, hvori der blev fortalt om visens udvikling gennem tiderne, visegenrer og visedigtere alt krydret med eksempler dels som fællessang og dels som solosang. Foreningens deltagere var Birte Rask Andersen, Ellen Lykke, Erik Lund Nielsen og Helle Juul Sørensen. Det er nu tredje gang, vi har afholdt dette "kursus", og det er vor agt at gøre et fremstød om kurset over for andre oplysningsforbund i omegnen af Køge kommune. Den sidste torsdag i oktober måned hvert år afholdes der "Spil dansk" over hele landet i år den 30. oktober, og som sædvanligt havde Kulturelt Samråd i Køge kommune arrangeret Spil Dansk i Borup Kulturhus. Vi var repræsenteret af Helle Juul Sørensen, Kurt Stoltze og Lindved Sørensen med nogle gode viser, der vakte begejstring hos tilskuerne. Årets sidste gæsteoptræden fandt sted den 4. oktober i Gundsø Ældreklub ved Roskilde. Vor forening var repræsenteret af Arndt Olsen, Hanne Jørgensen, Kurt Stoltze og Helle Juul Sørensen. Behøver jeg at nævne, at den kvartet gjorde vor forening stor ære.

3 Side 3 af 6 Forberedelser I beretningen for 2013 orienterede jeg detaljeret om de udøvende medlemmers forberedelser til viseaftener eller gæsteoptræden i andre fora og ikke mindst om forberedelserne til den traditionsrige afslutningskabaret. Denne gang vil jeg indskrænke mig til kun at om tale om forberedelserne til afslutningskabareten, idet vi har besluttet ikke at engagere en professionel instruktør. I stedet har Ellen Lykke og Kurt Stoltze påtaget sig at iscenesætte "Han, hun og kærligheden". Deres drejebog blev forelagt holdets medlemmer i november måned, og de er nu gået i gang med at øve deres numre. Her på denne plads vil jeg gerne fremhæve det store engagement, som alle vore aktive udøvende medlemmer udviser. Det er en fornøjelse at opleve, hvordan alle er "oppe på mærkerne" og støtter hinanden, hvilket ikke mindst kommer til udtryk i de store forestillinger, hvor hele holdet er på banen. Den korpsånd medvirker til, at alle føler sig frie, hvilket igen medfører en fornem indsats. Stor tak til jer alle! De udøvende de såkaldt aktive På nuværende tidspunkt har foreningen 10 aktive visesangere og én akkompagnatør. 1 af sangerne er imidlertid ikke disponible for tiden, hvorfor arrangementerne hjemme såvel som ude skal bestrides af 9 personer, hvilket kun kan gennemføres på baggrund af det store engagement hos hver enkelt. Der ligger en stor byrde på Helle Juul Sørensen, der er alene om at akkompagnere såvel hjemme som ude. Heldigvis har vi mulighed for at trække på Ane Juul Hansen stor tak til såvel Helle som Ane for jeres store indsats. Bestyrelsen er sig bevidst, at det er en urimelig byrde, som Helle har påtaget sig. Vi vil derfor gøre en mere aktiv indsats for at supplere musikken med én eller flere musikere, der vil kunne aflaste hende. Økonomi Foreningens økonomiske situation fremgår af regnskabet, som vor kasserer, Poul Dahm Andersen, vil gennemgå på dagsordens næste punkt. Vore indtægter stammer væsentligst fra 3 kilder, nemlig kontingenter fra et stabilt medlemstal, honorarer fra udeoptræden og tilskud fra Køge Kommune.

4 Side 4 af 6 Disse indtægter har gjort det muligt også i 2014 af afholde et betydeligt beløb til uddannelse i form af instruktion til afslutningskabareten "Jorden rundt på et par timer". Desuden er der foretaget indkøb mikrofoner m.m. for godt kr. Regnskabet slutter med en underskud på ca kr. Det er helt klart, at vor økonomi i høj grad også hviler på den kendsgerning, at Musikcaféen stilles vederlagsfrit til rådighed for os af kommunen, hvilket vi er meget taknemmelig for. Medlemmer og medlemsorientering Ved udgangen af 2014 var der 135 medlemmer heraf 15 udøvende og bestyrelsesmedlemmer samt 2 æresmedlemmer. Orientering til medlemmerne sker for hovedpartens vedkommende i form af medlemsbreve, der udsendes pr. e mail med jævne mellemrum, typisk forud for en viseaften. For tiden udsendes disse medlemsorienteringer til ca. 75 e mail adresser. Viseværten medlemsbrev på papir udsendes to gange årligt. Ét nummer med indkaldelse til generalforsamling og kontingent indbetalingskort til alle medlemmer. Et andet nummer udsendes i september til de medlemmer, der ikke har en e mail adresse, eller som ikke har meddelt os en sådan. "Viseværten" kan også ses på foreningens hjemmeside. Endelig udsendes der pressemeddelelser til pressen i Køge til orientering om kommende visearrangementer. Pressen har været meget villig til at offentliggøre disse informationer. Medlemmerne har i øvrigt mulighed for at holde sig orienteret om foreningens aktiviteter på hjemmesiden der løbende bliver ajourført. Klage Vi modtager mange roser, men i marts måned beklagede et medlem sig over, at der ikke var plads til alle foreningens medlemmer i Musikcaféen. Medlemmet fik tilsendt en redegørelse og en tilsvarende redegørelse blev givet i nr. 3 / 2014 af det elektroniske medlemsblad. Fremtiden Vi står stadigvæk på "Herrens mark", hvad angår Teaterbygningens fremtid og dermed vore fremtidige faciliteter til afholdelse af viseaftener. Foreløbig har vi booket lokaler til udgangen af I medlemsbrev nr. 6 af 2. december 2014 blev der peget på, at foreningen står over for et aldersproblem først og fremmest blandt de udøvende medlemmer. Vi er endvidere sårbar, hvad

5 Side 5 af 6 angår det forhold, at vi kun råder over én akkompagnatør. Begge emner vil have topprioritet for bestyrelsen i de kommende måneder. Noget tyder på, at 2015 også vil blive et år med mange invitationer til de udøvende medlemmer til optræden ude. Allerede nu er der aftale om 4 udearrangementer, hvoraf de 2 allerede har fundet sted. Trods det beskrevne problem med alderssammensætningen ser bestyrelsen med fortrøstning på det kommende år. Bestyrelsen I årets løb har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøderne afholdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne. Der har nu udviklet sig den sædvane, at der i forlængelse af bestyrelsesmødet i april måned afholdes et møde med deltagelse af alle de udøvende medlemmer. På mødet gøres der status over den forløbne sæson og den nye sæsons aktiviteter diskuteres. I 2014 var Visens Venner i Køge repræsenteret af Birte Rask Andersen og Poul Dahm Andersen på regionalmødet i Visens Venner Furesø og landsmødet i Visens Venner i Kalundborg. Visens Venner i Køge havde til landsmødet stillet forslag om, at Visens Venner Danmark skulle melde sig ud af den nordiske paraplyorganisation, Norvisa, men det forslag led en krank skæbne, idet der kun var få foreninger, der støttede op. Under Norvisa og med de nationale landsorganisationer i Danmark: Visens Venner i Danmark udgives, der et visemagasin, Viser/Visor, hvis formål oprindeligt skulle være at udbrede kendskabet til og dyrkning af visekunsten og dermed skabe mulighed for en fornyelse af "bevægelsen". Bestyrelsen i Visens Venner i Køge er af den opfattelse, at det nuværende blad ikke er egnet til at interessere andre end en mindre kreds af viseelskere og udøvere, hvorfor den ikke har kunnet støtte op om salget af abonnementer. Bestyrelsesmedlemmerne har hver især påtaget sig forskellige opgaver foruden det egentlige bestyrelsesarbejde. En del af disse opgaver er knyttet til afvikling af viseaftenerne eksempelvis modtagelse af tilmeldinger, betjening af lydbord, udfærdigelse af sanghæfter o.m.m. Bestyrelsesarbejdet er præget af medlemmernes store engagement og aktive indsats under bestyrelsesmøderne såvel som før og efter møderne. Jeg vil gerne rette en stor tak til bestyrelsesmedlemmer for deres positive og ihærdige indsats til gavn for foreningen.

6 Side 6 af 6 Under vedtægternes punkt 6 er der valg til bestyrelsen. På nuværende tidspunkt har Ingvor Eintoft til stor beklagelse valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi har naturligvis stor forståelse for hans beslutning, og jeg vil gerne takke ham for en stor indsats både i et konstruktivt og positivt bestyrelsesarbejde og ikke mindst i arbejdet med modtagelse af tilmeldinger til viseaftenerne. Det er et stort arbejde, der kræver stor akkuratesse, så alle tilmeldte får den mad, de har bestilt, men også stort overblik. Du har løst den opgave til "ug med kryds og slange", Ingvor. Tak. Den sidste tak vil jeg rette til alle medlemmer, der troligt møder op til vore visearrangementer. Jeres medlevende engagement er drivkraften for præstationerne på scenen. Hermed giver jeg ordet tilbage til dirigenten.

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Nr. 91 Marts 2002 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Sidste nyt. Skuespillerne er på plads. Kurt Holm har også meldt sig under fanerne. Så der bliver 6 damer og 4 herrer. Det er meget

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

www.visensvenner-kbh.dk

www.visensvenner-kbh.dk Medlemsblad for Visens Venner København. Årgang 12, nr. 1 - Januar 2010 www.visensvenner-kbh.dk INDHOLDSFORTEGNELSE - NR. 1, 2010 Alt ved det gamle?... 2 Vi har vundet 10000.- hos Jørn Hjorting!... 3 Kirsten

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 62 Juni 2014 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 62. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Tale til de kommende elever. 6... Nyt fra Skolekredsen, ny bestyrelse,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

www.visensvenner-kbh.dk

www.visensvenner-kbh.dk Medlemsblad for Visens Venner København. Årgang 16, nr. 1 - Januar 2014 www.visensvenner-kbh.dk INDHOLDSFORTEGNELSE - NR. 1, 2014 At lære en vise... 2 Revyminder og Bodil Steen-viser... 3 Unge møder gamle

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014

Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014 Referat fra skolens GENRALFORSAMLING 2014 - Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.30 i foredragssalen. - I genrealforsamlingen deltog der 34 personer fra skolekredsen og elevforeningen. Dagsordenen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 2 marts 2010. Generalforsamlingen. 17. februar 2010. Beretning og. refer at. Foto: Jørgen Hedegaard

Nyhedsbrev. Nr. 2 marts 2010. Generalforsamlingen. 17. februar 2010. Beretning og. refer at. Foto: Jørgen Hedegaard Generalforsamlingen 17. februar 2010 Nyhedsbrev Nr. 2 marts 2010 Beretning og refer at Foto: Jørgen Hedegaard TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 2/2010 SIDE 2 Generalforsamlingen Årsberetning/Tegnerne juni 2009 -

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere