Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje"

Transkript

1 Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1

2 Indhold Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 5 Dagsorden:... 5 Beretning om Gilleleje Golfklubs virksomhed Golfsituationen i Danmark og klubberne nær Gilleleje... 6 Klubbens organisation... 7 Klubbens nye PRO... 7 Golfshoppen... 7 Restauranten... 8 Bestyrelsen... 8 ERFA møder... 8 DGU møder... 8 Klubbens udvalg... 8 Klubbens interne kommunikation... 9 Klubbens hjemmeside... 9 Debatforum Klubbens eksterne kommunikation Golfens Dag og Tag din nabo med Udvalgsarbejdet Baneudvalget Årets ordinære generalforsamling den 25. marts Ekstraordinær generalforsamling den 5. juni Banen Sponsorudvalget Begynderudvalget

3 Husudvalget Bygningsudvalget Sporten Motionsgolf Klubturneringer Turneringsudvalget Handicapudvalget Eliten Juniorerne Klubbens underklubber Medlemssituationen Hvorfor får vi så mange udmeldinger - er der noget galt i Gilleleje Golfklub? Økonomien Green fee indtægterne Budgettet for Gilleleje Golfklub i 2013 og fremover Banen i Roughen Vi vender tilbage til 10. min start intervaller Økonomi og nærhedsprincippet er vigtige elementer Kan vi få flere juniorer? Konkurrencen tager til Foredrag og præsentationer i foreninger, klubber og lign Golfens Dag Hjemmesiden Aftaler med andre klubber Andre markedsføringsaktiviteter Er vores forskellige medlemsformer attraktive nok?

4 Hvem skal lede klubben fremover Medlemsmøde i Gilleleje Golfklubs Visioner Visioner for Gilleleje Golfklub Det frivillige arbejde Bilag 1 Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse Bilag 2: Forslag til ændring af Gilleleje Golf Klubs vedtægter: Fremsendt af Karsten Kold.24 4

5 Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl der afholdes i Gilleleje Hallen, Møllegården, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (Da beretningen er bilagt denne indkaldelse, vil den ikke endnu engang blive præsenteret i sin helhed. Der vil dog blive lejlighed til at kommentere beretningen) 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. (Bestyrelsens kommentarer er indeholdt i årsberetningen). 4. Fastsættelse af indskud og medlemskontingenter: Se bilag 1 5. Forslag fra bestyrelsen a. Ingen 6. Forslag fra medlemmer a. Forslag fra Karsten Kold: Se bilag 2 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: I henhold til vedtægterne afgår Richardt Juhl, Mogens Lousen og Erik B. Jensen Bestyrelsen foreslår genvalg Richardt Juhl, Mogens Lousen og Erik B. Jensen 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Eventuelt 5

6 Beretning om Gilleleje Golfklubs virksomhed 2012 Sjældent har klubbens smukke bane været bedre. Allerede fra sæsonstart fremstod banen i fineste stand, og den holdt sig på samme høje niveau sæsonen igennem. Klubbens medlemmer og gæster fik i 2012 virkelig value for money. Årets store projekt var anlæggelsen af 2 nye huller, en proces som skabte en del uro blandt medlemmerne, idet nogle ikke mente, at medlemmerne var nok inddraget i beslutningen af hullernes placering og udformning. Bestyrelsens forslag blev dog godkendt på en ekstraordinær generalforsamling, og anlægsarbejdet blev igangsat kort tid efter. Når man tager i betragtning, at der var tale om anlægsarbejder, som fysisk er placeret indenfor golfbanens areal, så var det bemærkelsesværdigt, at det hele kunne lade sig gøre uden de store gener for spillet på de nuværende huller. Det skal Baneudvalg og entreprenør have stor ros for, men der er et lille men, som beskrives nærmere i afsnittet om Banen. Vi bød velkommen til ca. 40 nye medlemmer, som Begynderudvalget gjorde et stort arbejde for, at de allerede fra starten skulle komme til, at føle sig godt tilpas i Gilleleje Golfklub. Vi fik også sagt velkommen til vores nye PRO Jan Andersen, samt til de nye forpagtere i Golfshoppen, Susanne og Finn Mogensen. Så alt i alt var det en rigtig god sæson. At klubbens økonomi og fremtidsudsigter pt. ser lidt brogede ud, er så en helt anden historie. Mere herom senere i beretningen. Golfsituationen i Danmark og klubberne nær Gilleleje Det er selvfølgelig de mange udmeldelser, der alle steder volder problemer. DGU s kampagner har hidtil ikke givet de ønskede resultater, og selvom antallet af nye Flexmedlemskaber har været stigende, så må man desværre erkende, at mange Flexmedlemmer kom fra gruppen af et fuldt medlemskab, og dermed ikke skabte en tilgang, men måske afværgede nogle udmeldelser. Man fik kun få nye yngre medlemmer, og selvom alle er enige i, at uden nye yngre medlemmer, så har golfen ingen fremtid, så må vi bare konstatere, at majoriteten af de nye ansigter vi ser i klubberne er i aldersgruppen 50+. Derfor satser DGU nu på målgruppen Tidligere tiders kontantbetalte indskud, er enten afskaffede eller nedsat, og betalingen erlægges i rater over flere år. Vi vil fremover komme til, at se flere forskellige medlemskaber med forskellige rettigheder, og til forskellige priser. Med ganske få undtagelser, så findes der heller ikke længere ventelister, og alle nye kan derfor frit vælge den klub, de ønsker at være medlem af. Og det bliver helt naturligt den klub, de bor i nærheden af. Det er med andre ord blevet købers marked. Vores nærmeste naboklubber mangler, ligesom GGK, i gennemsnit min. 100 eller flere medlemmer. Alene klubberne på nordkysten, mangler mere end 400 medlemmer tilsammen. Klubberne er desværre nået til et nulpunkt, endda under, og selvom alle forsøger at undgå det, så kommer man ikke uden om kontingentforhøjelser. Også mere om dette senere hen. 6

7 Inden jeg tager fat på Gilleleje Golfklubs meget konkrete problemstilling, så vil jeg kort gennemgå klubbens mange aktiviteter. Klubbens organisation Administrationen Klubbens professionelle administration. Vores Klub Manager Peter Rønne var også i år manden, der havde fingeren på pulsen, og med stor flid fik klaret de mange administrative opgaver. I selve golfsæsonen fik han stor hjælp af Ulla og Ena, som udover at assistere Peter, også stod for den meget populære spillerservice. Og også i år blev regnskabsfunktionen varetaget af regnskabsfirmaet Rikim. Det er jo kun rimeligt, hvis nogen spørger sig selv, om man i disse økonomimæssigt dårlige tider, kan have en sådan administration. Men så stor en økonomisk belastning er der nu heller ikke tale om. Lægger man samtlige lønninger og honorarer sammen, så svarer det til 2 fulde lønninger, og bestyrelsen finder det for risikabelt, kun at have en mand på posten året igennem. Der arbejdes løbende på, at omlægge og effektivisere funktionen, og det er vort ønske, at den totale omkostning på dette område i 2013 ikke vil stige, snarere tværtimod. Greenkeeper organisationen. Der skal ikke herske tvivl om, at vores dygtige greenkeepere har haft deres andel i banens fine stand. Nogen vil måske spørge, om det nu også er nødvendigt med en så fin bane. Det har jo sine omkostninger. Det er ikke nemt at afgøre. På den ene side har vi medlemmernes ønsker og krav, og på den anden side har vi greenfee gæsternes forventninger. Der er ingen tvivl om, at mange greenfee gæster kommer p.g.a. af banens kvalitet. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at netop greenkeeping er vores største omkostningsområde, og derfor har der været meget fokus på effektiviteten og planlægningen af dette arbejdsområde. I efteråret bad vi DGU s eksperter på området om, at bistå os med hjælp og gode råd. Vi indgik således i en sammenligning af effektiviteten med andre baner, og der vil i 2013 blive arbejdet meget med planlægning og prioritering af de mange opgaver. Klubbens nye PRO Som bekendt så tiltrådte Jan Andersen som klubbens PRO, og han var i fuld gang fra sæsonens start. Der er ingen tvivl om, at Jans gode humør har motiveret mange til at gøre noget ved træningen. At Jan også er en meget dygtig og pædagogisk træner, er der mange der i dag ville kunne skrive under på. Jan har fuldstændig levet sig ind i klubbens hverdag, og står til rådighed næsten døgnet rundt. F.eks. har Jan tilbudt træningstimer efter fyraften. Et populært tilbud til de arbejdsramte. Golfshoppen Også her er der kommet nye ansigter. Susanne og Finn Mogensen, kunne efter endt ombygning i foråret åbne sæsonen med nyindrettede lokaler, som bugnede med nye varer og udstyr. Medlemmerne har taget godt imod alt det nye, og både Susanne og Finn har givet udtryk for, at det har været en tilfredsstillende sæson, og at de derfor glæder sig til at fortsætte succesen i Der er ikke mange klubber, som i disse tider har en golfshop som vi, og slet ikke en, der kører tilfredsstillende. Men som bekendt skal der to til en tango, og jeg tror derfor, at vi kan takke både forpagterne og medlemmerne for, at det er gået som det er tilfældet. 7

8 Restauranten Jeff og Rikke formåede igen at leve op til forventningerne, og også herfra meldes der om en, efter omstændighederne, tilfredsstillende sæson. Det siger sig selv, at en nedgang i medlemsantallet, har en afsmittende effekt på restaurantens omsætning. Men et stigende antal greenfee gæster har kompenseret på det faldende medlemsantal. Jeg tror også, det er klogt, at priserne kun er justeret ganske lidt. Restauranten tilbyder i dag Mad ud af huset. Ligesom en del private fester har været afholdt i året løb. Bestyrelsen Bestyrelsen har som tidligere haft 10 officielle møder, samt et utal af uofficielle, ikke mindst p.ga. af baneomlægningen, og af de mange markedsføringstiltag. Bestyrelsen i 2012 bestod af følgende: Jens Balling, formand, kommunikation Erik B. Jensen, Næstformand, Sponsorer Richardt Juhl, Baneudvalget Mogens Lousen, Det frivillige arbejde, Begynderudvalget, Baneservice Kjeld Plesner Davidsen, Kasserer, Husudvalget, Bygningsudvalget Bestyrelsen er fortsat meget interesseret i, at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer med min. et ekstra bestyrelsesmedlem. Vi har et stort behov for, at få en person som, kan påtage sig det overordnede ansvar for klubbens sportslige aktiviteter. Men også opgaverne indenfor økonomi, jura og markedsføring har behov for kvalificeret hjælp. ERFA møder Vi har deltaget i de halvårlige ERFA møder med 18 andre klubber i Nordsjælland og København Nord. Vi har utrolig stor nytte af disse møder, ikke mindst i disse krisetider, hvor alle kæmper med de samme problemer. DGU møder Ligeledes deltager vi i alle DGU møderne, hvor der også hentes megen inspiration og gode ideer. Derudover anvender vi på alle måder DGU s forskellige rådgivere, som gratis, og i øvrigt meget velvilligt, træder til når behovet melder sig. Klubbens udvalg I modsætning til flere andre klubber, så er det desværre ikke lykkedes, at få alle de ønskelige udvalg op at stå, og mange af de følgende udvalg består i dag udelukkende af enkeltpersoner, som enten alene, eller sammen med Peter Rønne, udgør det pågældende udvalg. Her MÅ og SKAL vi alle gøre noget ved problemet. Blandt klubbens medlemmer MÅ der være nogen, som har lyst, og som kan afse den fornødne tid til, at give en hånd med. Vi havde i 2012 følgende udvalg: Forretningsudvalg: Formand Jens Balling Økonomiudvalg: Formand Kjeld Plesner Davidsen 8

9 Baneudvalg: Formand Richardt Juhl Banekomiteen: Formand Richardt Juhl Bygningsudvalg: Formand Kjeld Plesner Davidsen Frivilligudvalg: Formand Mogens Lousen Begynderudvalg: Formand Mogens Lousen Sponsorudvalg: Erik B. Jensen Husudvalg: Formand Iben Hueg Sportsudvalg: Formand Svend Vebel Turnerings- og matchledelse: Formand Svend Vebel Eliteudvalg: Formand Michael Götsche Disiplinærudvalg: Formand Erik B. Jensen Handicapudvalg: Formand Harry Hedegaard Juniorudvalg: Formand Ole Drachman Kommunikationsudvalg: Formand Jens Balling Klubbens interne kommunikation Nyhedsbreve og Vi har året igennem udsendt en række nyhedsbreve og nyhedsmails. Der er ingen fast udgivelsesplan, og brevene udsendes derfor kun, når det skønnes, at der er noget relevant at informere om. Vi tror, at vi på denne måde, kan holde medlemmerne ajour med, hvad der sker i klubben, og hvad der vil ske. De læseranalyser vi gennemførte sidste år viste, at ca. 2/3 af medlemmerne åbner vores nyhedsbreve. Da man kunne forestille sig, at husstande med 2 eller flere -adresser, kun åbner den ene mail, men til gengæld har flere læsere, så må vi konstatere at medlemmerne finder vores nyhedsbreve og nyhedsmails relevante. Ikke mindst brevene om medlemshvervning, som blev udsendt allersidst på året, blev flittigt studeret. Klubbens hjemmeside Mange informationer, f.eks. de dagsaktuelle om banen, findes på hjemmesiden. Men som alt andet, så trængte vores hjemmeside til en kraftig opdatering. Ikke mindst fordi, den er potentielle medlemmers første møde med klubben. Man skal hurtigt kunne finde informationer om klubben, samt om fordelene ved et medlemskab. Greenfee gæster skal ligeledes hurtigt kunne finde de ønskede informationer om priser, udstyr etc. Derudover skal den indeholde alle de informationer, som medlemmerne har behov for. 9

10 Debatforum Man kan vist roligt sige, at denne kommunikationsmåde blev taget i brug af en del medlemmer, ikke mindst i relation til anlæggelsen af de nye huller, og af formandens måde at håndtere processen på. Det er fortsat ikke meningen, at bestyrelsen skal deltage i en løbende dialog i Debatforum. Det skal være en debat medlemmerne imellem. Men det betyder jo ikke, at bestyrelsen ikke læser indlæggene. De bliver læst med stor interesse, alt andet ville da også være mærkeligt. De mange synspunkter, og det store engagement kunne tyde på, at der blandt de personer som skriver indlæggene, burde kunne findes kandidater til det frivillige arbejde. Det være sig i bestyrelsen, såvel som i udvalgsarbejdet. Klubbens eksterne kommunikation Et godt eksempel på en ægte frivillig indsats er den flotte Gilleleje Golfklub Avis, som blev produceret og sidenhen distribueret mange forskellige steder. Baggrunden var den, at vores medlem Steen Bjørnvig havde den opfattelse, og sikkert med rette, at vi ikke gjorde nok ved, at fortælle om alt det positive i klubben. På kort tid udformede Steen ideoplægget til det, der senere hen blev til en flot og informativ golfavis om GGK. I forbindelse med den endelige udformning foregik der et tæt samarbejde imellem Steen og et andet medlem, nemlig fotografen Poul Kofod. De skal begge have en stor tak for deres indsats. Såfremt der endnu er eksemplarer tilbage, så er alle velkomne til at få nogle eksemplarer til brug for den videre medlemshvervning. Golfens Dag og Tag din nabo med Der har været mange weekendarrangementer som har haft til hensigt, at invitere interesserede til at besøge klubben. Her har frivillige vist rundt, og vores PRO har gjort et stort arbejde for at motivere de fremmødte. Heldigvis har nogle af disse anstrengelser resulteret i flere nye medlemmer, desværre bare langt fra nok. Udvalgsarbejdet Alle vores udvalg fortjener en stor tak og ros for deres store indsats. Som nævnt før, så er der nogle udvalg, som kun består af en eller to personer, og det kan simpelthen ikke blive ved. Hæren af Tordenskjolds soldater bliver mindre og mindre, og det er helt forståeligt. Jeg vil derfor opfordre alle til, endnu engang at overveje, at give en hånd med. Kom selv på banen og brug ikke som undskyldning, at man ikke er blevet kontaktet. Fortæl Peter Rønne eller Mogens Lousen, hvad du kunne tænke dig at være med til. Baneudvalget Ingen kan være i tvivl om, at dette udvalg året igennem, har udført en kæmpe indsats. Hovedopgaven var som bekendt, at udarbejde et forslag til en baneomlægning, der løste vores mangeårige vandproblemer omkring hullerne 4, 13 og 14. Projektet skulle økonomisk holdes indenfor et budget, der svarede til den flotte donation på Kr. 1,5 mill. fra Erik Westerman. I samarbejde med banearkitekt, entreprenører og de offentlige myndigheder, fik man udarbejdet et projekt, der i videst mulig omfang levede op til kravene. De to nye huller, samt lidt andre baneændringer vil betyde, at man fremover kan undgå problemerne i de våde områder. 10

11 Det var bestyrelsens plan, at orientere om projektet, så snart der forelå en endelig godkendelse fra myndighederne, og herefter påbegynde anlægsarbejdet. Godkendelsen forelå umiddelbart før årets ordinære generalforsamling. Men sådan gik det ikke helt. Årets ordinære generalforsamling den 25. marts Der var lagt op til en normal og rolig generalforsamling. Bestyrelsen havde ikke fremlagt forslag, og et enkelt forslag fra et medlem blev trukket tilbage. Under emnet Eventuelt opstod der en hed debat, og en del medlemmer udtrykte stor utilfredshed med den måde, som bestyrelsen havde håndteret projektet på. Man mente ikke, at bestyrelsen uden generalforsamlingens godkendelse, kunne iværksætte et sådant projekt. Bestyrelsen tog naturligvis de mange indlæg til efterretning. Ekstraordinær generalforsamling den 5. juni I tiden efter generalforsamlingen blev der etableret en underskriftsindsamling, som havde til formål, at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Emnet var, at man ikke ønskede, at gennemføre det af bestyrelsen fremlagte projekt til baneomlægning. Der blev ikke fremlagt et alternativt forslag, og bestyrelsen fastholdt sit oprindelige forslag. Resultatet blev, at bestyrelsens forslag blev godkendt, og anlægsarbejdet til baneomlægningen kunne umiddelbart herefter, med ca. en måneds forsinkelse, igangsættes. Banen Til trods for, at anlægsarbejdet med omlægningen indebar, at der skulle flyttes meget store mængder jord, så blev det hele gennemført uden nævneværdige gener for spillet på de nuværende huller. Alt gik efter planen, og snart kunne man fornemme, hvordan det hele ville komme til at se ud. De tilsåede arealer voksede fint, og mange medlemmer, heraf flere fra gruppen af tidligere tvivlere, udtrykte stor tilfredshed med de nye huller og deres placering. Men, men, så nemt skulle det nu heller ikke gå. Omkring den tid hvor Baneudvalget skulle godkende leveringen, opstod der pludselig en tvivl om græsset på det kommende 17. huls green. Noget var galt. En nærmere undersøgelse viste desværre, at entreprenøren under eftersåningsprocessen var kommet til, at anvende en forkert græsblanding, og ikke det aftalte green græs. Entreprenøren anerkendte fejlen, og efter mange overvejelser besluttede Baneudvalget, at der kun var én udvej på den ulykkelige hændelse. Det nye græslag skulle fjernes, og erstattes med et nyt, som så igen skulle sås. Denne gang med den aftalte greengræsblanding. En blanding, som er identisk med det græs, vi har på de øvrige greens. Desværre var det for sent på sæsonen til at foretage udbedringen, og arbejdet kan derfor først foretages, når der igen er grøde i jorden. En dybt ulykkelig hændelse, for entreprenøren, såvel som for os. Vi må derfor nu konstatere, at de nye huller ikke kan tages i brug før Vi må så håbe på, at vi ikke får vandproblemer i 2013, idet vi i denne sæson skal fortsætte spillet på de nuværende huller. Sponsorudvalget I forlængelse af sidste års indsats, er der nu kommet styr på sponsorindsatsen, og tro mig, det er 11

12 ikke nemt at sælge sponsorater i dag. Men Sponsorudvalget har alligevel formået, at øge antallet af sponsorer, og jeg synes de sponsorskilte, som nu kan ses flere steder, næsten pynter i området, og forhåbentlig giver de sponsorerne den respons de forventer. Som noget nyt introducerede Sponsorudvalget en løbende turnering for klubbens sponsorer. Man mødes en fredag i måneden til fælles spisning, og spiller efterfølgende 18. eller 9 huller. Begynderudvalget Jeg er overbevist om, at Begynderudvalget (og her er der tale om et stort udvalg) virkelig har gjort en forskel, således at alle nye, på en hurtig og venlig måde, er blevet introduceret til klubben og de mange aktiviteter. Husudvalget Som tidligere har dette udvalg sørget for, at vores lokaler og områderne omkring klubhuset fremstår på en sådan måde, at både vi selv, men så sandelig også vores mange gæster, har stor glæde af det. F.eks. fik gården et lille facelift med nye smukke beplantninger. Bygningsudvalget Med lidt maling lykkedes det også i år, at få vores gamle klubhus til at fremstå som en pæn bygning, selvom vi alle er klar over, at der under malingen gemmer sig fremtidige nødvendige renoveringer. Men pengene er desværre ikke til stede. Heldigvis har vi altid haft et budget til de såkaldte uforudsete omkostninger, og sådanne forekom også i Myndighederne pålagde os, at udskifte hele ventilationssystemet i restaurantens køkken. Dette var en bekostelig affære. Sidst på sæsonen blev den nye rengøringsplads på parkeringspladsen færdig. Mange medlemmer, såvel som gæster, har været glade for, at man nu kunne få rengjort sit udstyr inden det blev lagt i bilerne. En stor tak til den anonyme sponsor. Sporten Gilleleje Golfklub er en sportsklub, men vi må erkende, at det sportslige de senere år er afløst af det mere motionsprægede. Andre sportsgrene opdeler Sporten i Eliten og Motionen, og her må vi konstatere, at langt den overvejende del af de sportslige aktiviteter i GGK er indenfor området Motion. Der er selvfølgelig flere årsager til denne udvikling. Den væsentligste er nok den, at antallet af yngre medlemmer i GGK har været faldende de senere år. Vi er ikke en bynær klub, og derfor er de fleste juniorer afhængige af, at blive transporteret til og fra klubben. Aldersgruppen 18 25/30 har ikke tid. De er under uddannelse eller i en begyndende karriere, samt er i gang med at stifte familie. Derudover er flere i denne gruppe flyttet fra området, og vender først hjem igen, når de er i 50 erne. Det er derfor ikke så underligt, at de relative få talenter som er, eller har været i GGK, melder sig ind i de klubber, som kan tilbyde større junior/ungsenior afdelinger med den deraf følgende større 12

13 udfordring for spillerne. Dette er på ingen måde noget nyt for GGK og beskeden til de unge talenter har de sidste år været, at vi desværre ikke kan være med. Men vi har da heldigvis stadigvæk mange juniorer og en mindre gruppe elitespillere, grupper som klubben hidtil har sponsoreret økonomisk, såvel som med gratis træning af klubbens PRO. Såvel Juniorerne som Eliten står selv for afviklingen af deres turneringer og øvrige aktiviteter. Motionsgolf Som nævnt udgør denne gruppe langt den største del af de sportslige aktiviteter i klubben. Årets største sportslige begivenhed, som i øvrigt henvender sig til såvel Eliten som motionisterne, er klubmesterskaberne. Selvom klubmesterskaberne i dag er opdelt i mange forskellige aldersgrupper, så er det næsten udelukkende nogle af de få elitespillere, der løber med sejren. Dette er kun fair, men det er måske medvirkende til, at relativt få deltager i mesterskaberne. Det er egentlig lidt ærgerligt. Selvom man ikke kan vinde, så ligger der altid en udfordring i at deltage, og selvom man er motionist, så er det mit indtryk, at de fleste alligevel kan lide den konkurrencemæssige side af sagen. Klubturneringer Udover klubmesterskaberne arrangerer klubben en lang række sociale turneringer, hvoraf de fleste er sponserede. Klubben er meget taknemmelig for disse sponsorater og takker alle sponsorerne for deres medvirken. Turneringerne er meget populære og derfor ofte fuldtegnede. Det gælder også for de populære månedsturneringer, som afvikles i samarbejde med Hornbæk Golfklub. Her er et område, hvor GGK tilsyneladende skiller sig ud fra mange andre klubber, som ikke formår at få medlemmerne til at deltage i lignende turneringer. Det er i sådanne turneringer, man møder andre end dem, man normalt spiller sammen med, og disse turneringer er derfor med til, at højne det sociale sammenhold i klubben. Jeg kan derfor kun anbefale, at så mange medlemmer som muligt melder sig til disse turneringer. Turneringsudvalget Formanden for Turnerings- og matchledelsen er Svend Vebel, som med stor erfaring, og ofte med hjælp fra sin kone Margrethe Vebel, ikke bare har det store overblik, han/de gennemfører også mange af turneringerne egenhændigt. Og det kan bare ikke blive ved. Svend skal have hjælp og derfor opfordres alle, der har lyst til at deltage i afviklingen af vores turneringer, til at melde sig. Vi ved det kræver viden, og derfor har Svend tilbudt at køre en række interne kurser for turneringsledere, således at andre end Svend selvstændigt kan afvikle turneringerne. Både Svend og Margrethe skal have stor tak for deres indsats, uden dem havde vi ikke kunne gennemføre flere af klubbens turneringer. Vinderne i GGK s bruttoturneringer i 2012 var: Klubmester slagspil herrer: Morten Toft Hansen Klubmester slagspil damer: Line Toft Hansen Klubmester hulspil herrer: Jens Christensen Klubmester hulspil damer: Line Toft Hansen 13

14 Klubmester juniorer, drenge: David Steensgaard Nielsen Klubmester juniorer, piger: Line Toft Hansen Klubmester Mid-age, herrer: Bo Knudsen Klubmester Mid-age, damer: Su Poulsen Klubmester senior herrer: Steen Schaffalitzky Klubmester senior damer: Sonja Gottschalch Klubmester veteran herrer: Richardt Juhl Klubmester veteran damer: Inge Holst Gilleleje Cup herrer: Morten Toft Hansen Gilleleje Cup damer: Line Toft Hansen Vi ønsker endnu engang alle tillykke med de flotte resultater. Handicapudvalget Introduktionen af det nye EGA handicapsystem gældende fra 1. juli er gået over al forventning. De medlemmer, som i henhold til de nye regler ønsker at blive handicapreguleret, klarer i dag selv hele proceduren. Eliten Seniorholdet spillede i 2. division og sluttede som nr. 3 i divisionen. Men i 2013 har man besluttet at trække holdet. Dame fusionsholdet (Golf Team Nordkysten) spillede i kvalifikationsrækken og sluttede som nr. 2 i deres pulje. I 2013 stiller Gilleleje desværre ikke noget hold. Herre hold 1 spillede i 3. division Øst, hvor de sluttede som nr. 3 i deres pulje (3 vundet og 3 tabt). I 2013 er holdet kommet i pulje med Hillerød, Helsingør og Simon s. Herre hold 2 spillede i 4. division Øst. Det gik desværre ikke så godt, da de sluttede sidst, og må en tur ned i kvalifikationsrækken i 2013, hvor de skal møde Hornbæk, Helsingør og Fredensborg. Klubben vil gerne takke alle spillerne for den store indsats de har ydet i Juniorerne Juniorerne tog i 2012 hul på sæsonen allerede den 29. januar 2012, hvor vi lancerer et nyt tiltag, med indendørs træning i Kokkedal Indoor golf. Der var arrangeret 3 træningsseancer i perioden frem mod udendørssæsonen begyndte i april. Den indendørstræning viste sig at være en succes, og der er planer om at gentage dette i Vi havde i 2012 kun 39 aktive juniorer, hvilket desværre er en tilbagegang på omkring 30 % fra tidligere år. I 2012 tog vi igen imod en ny pro. Jan Andersen har fået godt fat i juniorerne og har udviklet juniorernes golffærdigheder gennem sæsonen. I løbet af sæson 2012 har vi, foruden den ugentlige træning med Jan, afholdt en række forskellige arrangementer. Vi har som noget nyt afkortet påske og efterårssamlingerne fra 2 dages arrangementer til 1 dags træningssamlinger, hvor hele juniorafdelingen har været samlet. 14

15 Traditionen tro, blev der overnattet i telte omkring par 3 banen i forbindelse med sommertræningen. Sommertræning med overnatning er et tilbagevendende arrangement, som løber af stablen sidste week-end i juni. Området omkring par 3 banen vil derfor, forhåbentlig også i den sidste week-end af juni i 2013, være prydet af en masse camperende juniorer. Desuden har der været afholdt åbnings-, forårs-, efterårs- og afslutningsturnering samt natgolf, hvor alle juniorer uanset niveau, har haft mulighed for at dyste mod hinanden. Endelig har der også i 2012 været gennemført en gennemgående hulspilsturnering i juniorregi. Den forsvarende mester Line Toft Hansen genvandt titlen med en finalesejr over Peter Birk. På fremmede golfbaner har Gilleleje Golfklub i 2012 bl.a. været repræsenteret i DGU s Distrikts Tour, Junior Hold Turnering, og Minitour. Vores hold i minitour 5 gik i år hele vejen, og vandt den 6. oktober finalen, som afholdtes på Thorbjørn Olesens hjemmebane i Værløse. Stort tillykke til Isabella Blach Madsen samt Peter og Jacob Birk. Mini 3: Gustav Nygaard, Sebastian S. Nielsen, Simon Larsen og Jonas Jørgensen. Holdkaptajn Michael S. Nielsen Der skal lyde en stor tak til medlemmerne af Juniorudvalget. Uden den store indsats som medlemmerne hver især har bidraget med, ville det ikke have været muligt, at gennemføre de mange aktiviteter. Juniorudvalgets medlemmer har i 2012 bestået af Joanne og Morten Blach Madsen, Michael Steensgaard Nielsen og Ole Drachmann Klubbens underklubber Mange, som allerede i dag udfører et stort frivilligt arbejde, kan måske ikke forstå, hvorfor bestyrelsen vedbliver med, at opfordre flere til at træde til med en hjælpende hånd. Sagen er jo den, at de mange underklubber, som kører som selvstændige enheder, allerede lægger beslag på mange frivillige. Tænk bare på, hvor mange der gør en stor indsats i Dameklubben Onsdagspigerne Herreklubben Seniorklubben samt i de mange ikke-autoriserede underklubber som f.eks. Slynglerne, Klub 25, Humlerne, Bagerklanen etc. Der arrangeres turneringer, rejser, fester og andre aktiviteter. Men i sagens natur kun for deres egne medlemmer. Ingen skal være i tvivl om, at bestyrelsen betragter underklubberne, som en meget vigtig del af Gilleleje Golfklub, men vi må ikke glemme, at hovedparten af medlemmerne, ikke er medlem af en underklub. Hvis ikke de overordnede rammer for klubben, som f.eks. klubhus, banen, turneringerne etc. er i orden, så ville vi næppe heller have underklubber, og derfor appelleres der fortsat til, at flere giver klubben en hjælpende hånd til de klubrelaterede opgaver. Bortset fra det, så er jeg ikke i tvivl om, at der er godt styr på underklubberne, som hver for sig tilbyder sine medlemmer lige det man ønsker, nemlig et godt og kammeratlig samvær. Medlemssituationen I 2011 modtog vi 106 udmeldinger, og fik i 2012 ca. 40 nye. I 2012 modtog vi 101 udmeldinger, og 15

16 har budgetteret med at få ca. 40 nye tilmeldinger i løbet af Men disse 40 nye medlemmer kommer ikke af sig selv. Mere om det senere hen. Hvorfor får vi så mange udmeldinger - er der noget galt i Gilleleje Golfklub? Overordnet set er vi sikre på, at GGK tilbyder sine medlemmer alt det et medlem kan forvente sig. En super bane, et dejligt og velfungerende klubhus med gode faciliteter, samt et godt socialt klubliv. Kunne vi gøre det endnu bedre, og dermed tiltrække og fastholde endnu flere medlemmer? Det kunne vi helt sikkert, men derfor er det alligevel det, der hedder et godt spørgsmål. I øvrigt et spørgsmål, man også stiller sig selv i mange andre klubber. Vores naboklubber, d.v.s. Asserbo, Ree, Passebæk og Hornbæk mangler alle hver min. 100 nye medlemmer. Det siger sig selv, at manglende medlemmer betyder manglende indtægter, og da medlemsantallet i GGK pr. den 1. januar er 905, så hænger økonomien ganske simpelt ikke længere sammen. I vinter gennemførte vi en analyse af årsagerne til de mange udmeldinger, og den viste klart, at nærhedsprincippet og dobbelte medlemskaber var hovedårsagerne. Mange syntes, at der var blevet for langt at køre, og andre besluttede, at 1 klubmedlemskab var nok. Herudover spiller alderen ind, og selvfølgelig økonomien. Økonomien Bestyrelsen har året igennem kæmpet med omkostningerne for at holde årets budget. Det er stort set lykkedes. Resultatet blev et overskud på Kr før afskrivninger, og efter afskrivninger et underskud på Vi havde i 2012 for første gang afsat Kr til tab på debitorer, og heldigvis for det. Vi måtte nemlig konstatere, at tabet blev en realitet, og desværre ikke kun med de kr ,- der var afsat, men med kr ,- idet flere medlemmer ikke har betalt deres kontingent. Kan vi ikke spare endnu mere? Det kan vi sikkert, men vi kan ikke spare os ud af problemerne, ligesom yderligere besparelser kan få direkte indflydelse på kvaliteten af det, klubben tilbyder sine medlemmer og gæster. Årsregnskabet vil blive gennemgået på generalforsamlingen. Green fee indtægterne Set med golfklubbernes økonomiøjne, så har de mange forskellige green fee ordninger og rabatter medført, at den gennemsnitlige faktiske green fee pris faldt i 2012, men vi fik lidt flere gæster. Der har klubberne imellem, været ført mange drøftelser om, hvad man kunne gøre ved situationen. Ser man på den teoretiske omkostning for en 18. hullers runde, så dækker de nuværende greenfee priser på ingen måde omkostningerne. Men ingen tør sætte green fee priserne op. Billige greenfee priser og attraktive rabatordninger er umiddelbart til medlemmernes fordel, men hvis det resulterer i faldende klubindtægter, og dermed forhøjede kontingenter, så er der noget der tyder på, at rabatter og lign. er meget kortsigtede tiltag. Det er noget, man fremover skal se ganske alvorligt på. At vi får flere gæster, er naturligvis et gode for vores restaurant og golfshop, idet de ellers også ville mærke en nedgang i omsætningen grundet de mange udmeldinger. 16

17 Budgettet for 2013 Det siger næsten sig selv, at når det er lykkedes os komme ud af 2012 med et yderst beskedent overskud, og vi siden hen har modtaget mere end 100 udmeldinger, så har vi fået et problem. Eller som det hedder på nudansk: En udfordring. Samtlige omkostninger har, i forbindelse med udarbejdelsen af 2013 budgettet, været endevendt adskillelige gange, og vi er kommet til den konklusion, at vi desværre ikke kommer uden om en regulær kontingentforhøjelse. Vi har behov for både den indexregulerede, som i henhold til vedtægterne, kan gennemføres uden yderligere godkendelse, samt endnu en forhøjelse på Kr. 300 pr. år. Men selv en sådan kontingentforhøjelse rækker ikke til at dække omkostningerne. Vi SKAL have nye medlemmer. Her har vi, måske lidt optimistisk, budgetteret med 40 nye, som over en periode på 3-4 måneder, vil melde sig ind. Vi regner også med, at få nogenlunde det samme antal greenfee gæster som i Budgettet for 2013 viser et overskud på Kr før afskrivningerne, men desværre endnu en gang et underskud på lidt under Kr efter afskrivningerne. Og det er endda efter, vi har indkalkuleret de førnævnte kontingentforhøjelser. Målet er naturligvis, at fortsætte den meget stramme styring af omkostningerne, og vi tror og håber derfor, at vi kan opnå et årsresultat på +/- 0 kr. Men det kræver en ekstraordinær stor indsats fra alle. Vi skal alle gøre en indsats for, at få nye medlemmer. Og vi skal have flere til, at gøre et frivilligt arbejde for klubben. Hvis vi får den samme nettoafgang, som de to tidligere år, så bliver udfordringerne i 2014 og 2015 af en sådan karakter, at man seriøst kommer til, at drøfte mulighederne for Gilleleje Golfklubs fremtid. Gilleleje Golfklub i 2013 og fremover Banen i 2013 Som nævnt vil der fortsat blive fokuseret på effektivitet af banens vedligeholdelse, ligesom der vil blive arbejdet på, at udarbejde niveauer for banekvaliteten. Hvor ofte skal der klippes? Og skal alle fairways behandles på samme måde etc.? Roughen I 2013 vil der for alvor blive gjort noget ved vores berygtede rough. Vi har ganske enkelt ikke råd til, at miste medlemmer p.g.a. vores udfordrende rough. Derfor er der nu udarbejdet en ny plan, som indebærer mange nye tiltag i relation til roughen. Jeg er helt sikker på, at de fleste vil hilse de nye klippeplaner velkommen. Vi vender tilbage til 10. min start intervaller. Som bekendt forsøgte vi at indføre 7/8 min. intervaller i Teoretisk burde det ikke have voldt de store problemer, hvis spillerne havde udvist en strammere disciplin omkring starten på hul 1. Men vi efterkommer nu kritikken, og går tilbage til det tidligere system med 10min. intervaller. Vi vil dog alligevel gøre opmærksom på, at man IKKE må starte på sin runde, før den tid man har reserveret. Ellers vil der også fremover, opstå kø allerede ved 2. hul. 17

18 Økonomi og nærhedsprincippet er vigtige elementer At krisen kradser ved vi alle, og usikkerheden om job og økonomi får mange til at prioritere anderledes end tidligere. Når man ser på benzinprisernes himmelflugt, samt på den knappe tid, som mange familier med to udearbejdende og flere børn har, så er det ikke nemt at sælge golf medlemskaber. Og slet ikke til personer som ikke bor i nærområdet. Med andre ord, vi SKAL finde vores nye medlemmer i lokalområdet, men når man samtidigt må konstatere, at vi kun har et halvt nærområde, der er som bekendt vand i den anden halvdel, så bliver det ikke nemmere. Kan vi få flere juniorer? Mange siger vi gør for lidt for at få nye juniorer. Det er jo dem, som skal udgøre klubbens fremtid. Det lyder rigtigt, men juniorer i GGK kan ikke, som det er tilfældet med sportsgrene som f.eks. fodbold, håndbold, badminton etc., selv transportere sig til klubben. Vores geografiske placering betyder at de travle forældre, og det må så være i weekenden, må transportere juniorerne frem og tilbage. I øvrigt er golf heller ikke en helårssport som så mange andre. Altså endnu en svær opgave. Såfremt vi kan finde de fornødne ressourcer (Penge og personer), så vil vi meget gerne gøre mere ved dette område. Men vi må samtidigt erkende, at juniorkontingenter ikke hjælper på vores økonomi på kort sigt. Konkurrencen tager til Som nævnt, så er vi ikke ene om, at søge efter nye medlemmer, endda i det samme geografiske område. Vi kan ikke leve af, at hugge et par medlemmer hist og her hos hinanden. Nej, der skal helt andre aktiviteter og metoder til. Vi skal ud og overbevise personer, som end ikke har tænkt på at spille golf, at golf netop er noget for dem. Erfaringerne har desværre vist, at annoncer i lokalpressen alene, ikke giver noget. Og så er det endda også for dyrt. Vi er ligeledes nødsagede til at introducere, konkurrencedygtige og fleksible medlemstilbud, således at indgangsbilletten til klubben, ikke er en barriere i sig selv. Foredrag og præsentationer i foreninger, klubber og lign. Bestyrelsen har på sit strategimøde i november besluttet, at vi via personlige foredrag og indlæg i kommunens mange organisationer, klubber og foreninger, skal forsøge at fortælle den gode historie om, hvorfor man skal spille golf. Det første mål er, at få ændret det billede, som mange desværre stadigvæk har af golfverdenen og golfspillerne. Kan vi ikke få fjernet nogle af de mange myter, så kan vi aldrig trænge igennem. Men hvem skal gennemføre disse foredrag og præsentationer? I første omgang vil nogle bestyrelsesmedlemmer forsøge, men det siger sig selv, at her må medlemmerne træde hjælpende til. Bestyrelsen udarbejder en færdig præsentation, som herefter kan benyttes af alle, der vil være med på præsentations/foredragsholdet. Golfens Dag Klubben skal også i år deltage i den landsdækkende kampagne kaldet Golfens Dag. Dagen hvor vi holder åbent hus, og byder interesserede velkommen til en information og en rundvisning i klubben. 18

19 Åbent hus arrangementer Men vi skal ikke kun holde åbent hus arrangement på Golfens Dag. Vi skal, så vidt vi kan skaffe frivillige nok, holde åbent hus hver søndag. Det kan være arrangementer som Tag din nabo med og lign. Hjemmesiden Vi har indledt et nyt samarbejde med et professionelt webbureau, som hjælper med den tekniske opbygning af en ny hjemmeside. Vi vil selv stå for selve indholdet. Vi har netop introduceret en ny version af vores hjemmeside. Det er via hjemmesiden, nye potentielle medlemmer sammenligner os med andre klubber. Derudover skal den være med til at fastholde medlemmerne, samt kunne tiltrække nye medlemmer. Aftaler med andre klubber Der er indgået aftaler med de hidtidige venskabsklubber om gensidige greenfeepriser. Andre markedsføringsaktiviteter. Alle medlemmer opfordres til at deltage i klubbens fælles markedsføring. Det nytter ikke længere, at lægge hele ansvaret på bestyrelsens skuldre. Vi skal have udskiftet de senere års motto Hvad gør klubben for mig til Hvad kan jeg gøre for klubben. Der er masser af fremtidige golfspillere. De ved det bare ikke selv. Og det er her, alle medlemmer kan være med til at gøre en indsats. Er vores forskellige medlemsformer attraktive nok? Vi har i dag et væld af gode introduktionstilbud for nye. Men vi skal løbende være på forkanten med nye og anderledes medlemsformer. Den første tid for et nyt medlem er uhyre vigtig. De skal allerede fra starten blive overbeviste om, at golf er noget for dem. Ellers bliver de aldrig et fuldt betalende medlem. Her gør Begynderudvalget allerede i dag en kæmpe indsats, men det er vigtigt, at også klubbens andre medlemmer, er behjælpelige med at lukke nye ind i det sociale netværk. Hvem skal gennemføre de mange aktiviteter Det skal klubbens medlemmer, enten i bestyrelses- eller udvalgsregi, eller som enkeltpersoner/grupper i samarbejde med Peter Rønne. Men uden en handlekraftig klubledelse, så bliver det vanskeligt, at gennemføre de mange aktiviteter. Hvem skal lede klubben fremover Ikke mindst i disse krisetider er det vigtigt, at klubben har en handlekraftig og kompetent bestyrelse, som sammen med udvalgene og klubbens sekretariat, får det hele til at køre. Men her har klubben endnu en udfordring. Den nuværende bestyrelse har længe givet udtryk for, at den meget gerne ser bestyrelsen udvidet fra de 5 til 6-7 personer. Der er ikke indkommet forslag til kandidater, og som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen i april 2013, så er 3 af klubbens 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Dette vil, efter al sandsynlighed, være de pågældendes sidste bestyrelsesperiode. For de to øvrige, Formand og Kasserer, er 2013 deres sidste år i bestyrelsen, og ingen af dem ønsker genvalg i Der skal således ske et nyvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer i løbet af de næste 1-2 år. Hidtil har ingen meldt sig som kandidater, så situationen kan blive lidt problematisk for klubben. 19

20 På samme måde er der heller ingen, som banker på døren for at deltage i udvalgsarbejde, endsige påtage sig et ansvar som formand for et udvalg. Der kan være flere årsager til denne situation, og skulle den nuværende bestyrelse være en hindrende årsag, så agter ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, at stå i vejen for en snarlig udskiftning. Vi er overbevidste om, at der blandt klubbens medlemmer findes flere, som gerne vil give en hånd med. Og som har de fornødne kompetencer. De skal bare have et lille venligt spark bag i. Det hermed gjort. Medlemsmøde i 2013 Bestyrelsen vil i løbet af 2013 sæsonen indkalde til et medlemsmøde, hvor emner som klubbens ledelse, organisation, udvalg, holdning til sporten etc. skal drøftes. Klubben er ikke gået fri af de mange forandringer, som i disse år foregår i samfundet. Der er derfor behov for, at medlemmerne og bestyrelsen får drøftet, hvordan vi skal håndtere de mange forandringer. F.eks. er klubbens vedtægter i sin tid udarbejdet til brug for en traditionel medlemsejet idrætsforening, men set i lyset af den aktuelle markedssituation, så er der opstået et klart behov for en tiltrængt opdatering, både af hensyn til medlemmernes opfattelse af, hvordan de mener de bør se ud, og af hensyn til den siddende bestyrelse, som til daglig skal udføre deres funktion indenfor rammerne af nogle retvisende vedtægter. Gilleleje Golfklubs Visioner Bestyrelsen mener fortsat, at vores eksisterende visioner skal være gældende. De beskriver den golfklub vi alle gerne vil have, ikke nødvendigvis den klub vi pt. har. Men målet skal være klart for medlemmerne og for bestyrelsen. Såfremt der skulle være uoverensstemmelse i relation til medlemmernes ønsker og forventninger, så bør visionerne naturligvis blive genstand for en nærmere drøftelse. For god orden skyld gentager vi igen vores visioner: Visioner for Gilleleje Golfklub Gilleleje Golfklub, skal både på kort og lang sigt, være blandt Hovedstadsregionens bedste og mest udfordrende velholdte 18 hullers golfbane, og således være i top 10 i Danmark. Derfor skal faciliteterne på og omkring banen løbende justeres og vedligeholdes for at være på et tidssvarende niveau. GGK skal, med forbehold for lukninger grundet vejrlig og risiko for unødigt baneslitage, holde banen åben året rundt. GGK skal have engagerede, velkvalificerede og kompetente medarbejdere, som overordnet ledes og motiveres af en kompetent og engageret bestyrelse. GGK vil også fremover have fokus på det sociale og medlemsengagerede arbejde, som i samarbejde med bestyrelsen udføres på frivillig basis. GGK skal tilsikrer sig, at klubbens samarbejdspartnere (restaurant, Shop og PRO) i deres daglige virke lever op til målsætningerne 20

21 GGK skal fortsat være en klub hvor medlemmerne føler sig hjemme og hvor greenfee gæster bliver en oplevelse rigere og føler sig velkomne. GGK skal tilbyde sportslige og sociale aktiviteter, der appellerer bredt til medlemmerne, og skal løbende søge at skabe rammer, der motiverer medlemmerne til at udvikle deres golftalent GGK skal på både kort og lang sigt konsolidere sig og dermed opbygge en sund økonomi Det var årets beretning, og lidt om hvad vi kan forvente os af udfordringer i fremtiden. Det frivillige arbejde Egentlig burde denne årsberetning afsluttes, ligesom en film, hvor rulleteksten viser os navnene på de, som har været med til at få det hele til at køre nemlig de frivillige. Men faren for at komme til at glemme nogen, gør det desværre for risikabelt. Men de skal bestemt ikke snydes for en stor stor tak. Uden deres indsats, ville Gilleleje Golfklub ikke være den klub, som vi alle elsker at komme i. Når alt dette er sagt, så vil vi alligevel gøre en undtagelse. Som noget nyt introducere vi begrebet Årets frivillig, som er en hædersbevisning til den person, der året igennem har ydet en ekstraordinær stor indsats. Personen indstilles af et udvalg der bredt repræsenterer klubben, hvorefter bestyrelsen træffer den endelige afgørelse. Årets frivillig vil på den årlige generalforsamling få overrakt en hædersbevisning, og samtidig blive påført en ny tavle med overskriften Årets frivillig Derudover skal der også lyde en stor tak til Peter Rønne og hans service piger, til Tommy og greenkeeperne, til Jan PRO, samt til vores samarbejdspartnere Jeff og Rikke i restauranten, til Susanne og Finn i golfshoppen og til Lisbeth som arbejder med regnskaberne. Og så skal der selvfølgelig lyde en personlig tak til mine 4 kolleger i bestyrelsen for deres ekstraordinære store indsats. Jeg ønsker hermed alle god arbejdslyst og en god 2013 golfsæson. En sæson hvor det bare vælter ind med nye og forventningsfulde medlemmer. På bestyrelsens vegne Jens Balling formand Februar

22 Bilag 1 Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse Kontingent ½ års Medlemskab Aldersgruppe kontingent sæson ½ års kontingent sæson 2012 Års kontingent sæson 2012 Voksen medlemskab Over Junior medlemskab Ung-senior medlemsskab Ugedags medlemskab 1) Alle Månedsbetaling Alle 675,- Nuværende kontingent 2013 Medlemskab Aldersgruppe 1. ½ års kontingent sæson ½ års kontingent sæson 2013 Års kontingent sæson 2013 Voksen medlemskab Over Junior medlemskab Ung-senior medlemsskab Ugedags medlemskab 1) Alle Månedsbetaling Alle 695,- Bestyrelsens forslag for kontingent 2013 Medlemskab Aldersgruppe 1. ½ års kontingent sæson ½ års kontingent sæson 2013 Års kontingent sæson 2013 Voksen medlemskab Over Junior medlemskab Ung-senior medlemsskab Ugedags medlemskab 1) Alle Månedsbetaling Alle 715,- Til alle kontingenter skal tillægges DGU kontingent som i 2013 udgør kr. 152,- for seniorer og ung-seniorer og ugedagsmedlemmer kr. 76,- for juniorer 22

23 Bilag 2: Forslag til ændring af Gilleleje Golf Klubs vedtægter: Fremsendt af Karsten Kold 1) Første del af forslaget går ud på at ændre principperne for valg for de meget vigtige poster formand og kasserer. I dag er det bestyrelsen selv der bestemmer, hvem der skal være både formand og kasserer, men forslaget går ud på at lægge de beslutninger op til generalforsamlingen. F.s.v. angår tilføjelse om budget, er formålet blot at få præciseret at generalforsamlingen naturligvis skal godkende budgettet. Forslag om at fjerne valg af revisorsuppleant er fordi det skønnes overflødigt, når man hurtigt kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling til revisorvalg hvis det skulle blive nødvendigt. Vedtægternes 6 stk 1 punkt 4-9 udgår og erstattes af følgende nye punkt 4-11: 4. Godkendelse af budget for påbegyndte år, herunder af indskud og medlemskontingenter 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Forslag fra medlemmer 7. Valg af formand 8. Valg af kasserer 9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen 10. Valg af revisor 11. Eventuelt 2) Næste del af forslaget er blot en konsekvens af det første forslag. Vedtægternes 9, første sætning udgår, og erstattes af følgende ny første sætning: Formand og kasserer er valgt af generalforsamlingen, men bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med øvrige poster. 3) Den sidste del af forslaget går kun ud på at præcisere hvad der allerede er gældende efter vedtægterne. Når det skal præciseres, er det fordi de seneste generalforsamlinger har vist at bestyrelsen og en stor del af klubbens medlemmer er uenige om hvad der forstås ved at bestyrelsen har den daglige ledelse. Da den slags diskussioner skaber splid i klubben, har forslaget altså til formål at tydeliggøre hvad det er for emner der skal forelægges for generalforsamling. Vedtægternes 10 stk 1 sidste sætning udgår, og erstattes af følgende: Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben i henhold til det af generalforsamlingen godkendte budget. I perioden indtil årets budget er godkendt af generalforsamlingen, er bestyrelsen også bemyndiget til at afholde de løbende daglige driftsudgifter. Alle væsentlige beslutninger skal træffes af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Ved væsentlige beslutninger forstås bl.a. dispositioner af væsentlig økonomisk betydning, optagelse af lån udover sædvanlig lånekonvertering, anvendelse af større gaver, ændring af golfhullernes forløb, og køb og salg af fast ejendom. 23

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Tirsdag den 10 marts 2015 kl. 19.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Tirsdag den 10 marts 2015 kl. 19.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Tirsdag den 10 marts 2015 kl. 19.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 12-02-2015 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling...

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø Sorø den 18. december 2014 Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø 1. Valg af dirigent. Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19:00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19:00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19:00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling i... 4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef).

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2012. Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referent: Arne

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Økonomi I de seneste års beretninger har økonomien fyldt en del. Det gør den også i år, men kun for at beskrive, at vi er nød til at passe på udgifterne, når

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/5-17.00 Dato: 13. maj 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Aabybro Golfklub marts 2010 Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Formanden, Niels A. Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var 127 fremmødte. I bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

VÆRLØSE GOLFKLUB. onsdag d. 28. november 2012 kl. 19:00. Bemærk, at generalforsamlingen også i år gennemføres i Farum Park jf. omstående dagsorden.

VÆRLØSE GOLFKLUB. onsdag d. 28. november 2012 kl. 19:00. Bemærk, at generalforsamlingen også i år gennemføres i Farum Park jf. omstående dagsorden. VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: 4447 2124 Fax.: 4447 2128 mail @ vaerloese-golfklub.dk CVR 1761 3782 Til Alle aktive medlemmer over 18 år Dato: 6. november 2012 Emne: Indkaldelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: 4447 2124 Fax.: 4447 2128 mail @ vaerloese-golfklub.dk CVR 1761 3782 Til Alle aktive medlemmer over 18 år Dato: 11.11.2016 Emne: Indkaldelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 4/ Dato: 4. april 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 4/ Dato: 4. april 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 4/4-17.00 Dato: 4. april 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015 HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig 695 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 215 Årsrapporten er :fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 4. februar 216 kl. 19..

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere