Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje"

Transkript

1 Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1

2 Indhold Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 5 Dagsorden:... 5 Beretning om Gilleleje Golfklubs virksomhed Golfsituationen i Danmark og klubberne nær Gilleleje... 6 Klubbens organisation... 7 Klubbens nye PRO... 7 Golfshoppen... 7 Restauranten... 8 Bestyrelsen... 8 ERFA møder... 8 DGU møder... 8 Klubbens udvalg... 8 Klubbens interne kommunikation... 9 Klubbens hjemmeside... 9 Debatforum Klubbens eksterne kommunikation Golfens Dag og Tag din nabo med Udvalgsarbejdet Baneudvalget Årets ordinære generalforsamling den 25. marts Ekstraordinær generalforsamling den 5. juni Banen Sponsorudvalget Begynderudvalget

3 Husudvalget Bygningsudvalget Sporten Motionsgolf Klubturneringer Turneringsudvalget Handicapudvalget Eliten Juniorerne Klubbens underklubber Medlemssituationen Hvorfor får vi så mange udmeldinger - er der noget galt i Gilleleje Golfklub? Økonomien Green fee indtægterne Budgettet for Gilleleje Golfklub i 2013 og fremover Banen i Roughen Vi vender tilbage til 10. min start intervaller Økonomi og nærhedsprincippet er vigtige elementer Kan vi få flere juniorer? Konkurrencen tager til Foredrag og præsentationer i foreninger, klubber og lign Golfens Dag Hjemmesiden Aftaler med andre klubber Andre markedsføringsaktiviteter Er vores forskellige medlemsformer attraktive nok?

4 Hvem skal lede klubben fremover Medlemsmøde i Gilleleje Golfklubs Visioner Visioner for Gilleleje Golfklub Det frivillige arbejde Bilag 1 Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse Bilag 2: Forslag til ændring af Gilleleje Golf Klubs vedtægter: Fremsendt af Karsten Kold.24 4

5 Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl der afholdes i Gilleleje Hallen, Møllegården, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (Da beretningen er bilagt denne indkaldelse, vil den ikke endnu engang blive præsenteret i sin helhed. Der vil dog blive lejlighed til at kommentere beretningen) 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. (Bestyrelsens kommentarer er indeholdt i årsberetningen). 4. Fastsættelse af indskud og medlemskontingenter: Se bilag 1 5. Forslag fra bestyrelsen a. Ingen 6. Forslag fra medlemmer a. Forslag fra Karsten Kold: Se bilag 2 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: I henhold til vedtægterne afgår Richardt Juhl, Mogens Lousen og Erik B. Jensen Bestyrelsen foreslår genvalg Richardt Juhl, Mogens Lousen og Erik B. Jensen 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Eventuelt 5

6 Beretning om Gilleleje Golfklubs virksomhed 2012 Sjældent har klubbens smukke bane været bedre. Allerede fra sæsonstart fremstod banen i fineste stand, og den holdt sig på samme høje niveau sæsonen igennem. Klubbens medlemmer og gæster fik i 2012 virkelig value for money. Årets store projekt var anlæggelsen af 2 nye huller, en proces som skabte en del uro blandt medlemmerne, idet nogle ikke mente, at medlemmerne var nok inddraget i beslutningen af hullernes placering og udformning. Bestyrelsens forslag blev dog godkendt på en ekstraordinær generalforsamling, og anlægsarbejdet blev igangsat kort tid efter. Når man tager i betragtning, at der var tale om anlægsarbejder, som fysisk er placeret indenfor golfbanens areal, så var det bemærkelsesværdigt, at det hele kunne lade sig gøre uden de store gener for spillet på de nuværende huller. Det skal Baneudvalg og entreprenør have stor ros for, men der er et lille men, som beskrives nærmere i afsnittet om Banen. Vi bød velkommen til ca. 40 nye medlemmer, som Begynderudvalget gjorde et stort arbejde for, at de allerede fra starten skulle komme til, at føle sig godt tilpas i Gilleleje Golfklub. Vi fik også sagt velkommen til vores nye PRO Jan Andersen, samt til de nye forpagtere i Golfshoppen, Susanne og Finn Mogensen. Så alt i alt var det en rigtig god sæson. At klubbens økonomi og fremtidsudsigter pt. ser lidt brogede ud, er så en helt anden historie. Mere herom senere i beretningen. Golfsituationen i Danmark og klubberne nær Gilleleje Det er selvfølgelig de mange udmeldelser, der alle steder volder problemer. DGU s kampagner har hidtil ikke givet de ønskede resultater, og selvom antallet af nye Flexmedlemskaber har været stigende, så må man desværre erkende, at mange Flexmedlemmer kom fra gruppen af et fuldt medlemskab, og dermed ikke skabte en tilgang, men måske afværgede nogle udmeldelser. Man fik kun få nye yngre medlemmer, og selvom alle er enige i, at uden nye yngre medlemmer, så har golfen ingen fremtid, så må vi bare konstatere, at majoriteten af de nye ansigter vi ser i klubberne er i aldersgruppen 50+. Derfor satser DGU nu på målgruppen Tidligere tiders kontantbetalte indskud, er enten afskaffede eller nedsat, og betalingen erlægges i rater over flere år. Vi vil fremover komme til, at se flere forskellige medlemskaber med forskellige rettigheder, og til forskellige priser. Med ganske få undtagelser, så findes der heller ikke længere ventelister, og alle nye kan derfor frit vælge den klub, de ønsker at være medlem af. Og det bliver helt naturligt den klub, de bor i nærheden af. Det er med andre ord blevet købers marked. Vores nærmeste naboklubber mangler, ligesom GGK, i gennemsnit min. 100 eller flere medlemmer. Alene klubberne på nordkysten, mangler mere end 400 medlemmer tilsammen. Klubberne er desværre nået til et nulpunkt, endda under, og selvom alle forsøger at undgå det, så kommer man ikke uden om kontingentforhøjelser. Også mere om dette senere hen. 6

7 Inden jeg tager fat på Gilleleje Golfklubs meget konkrete problemstilling, så vil jeg kort gennemgå klubbens mange aktiviteter. Klubbens organisation Administrationen Klubbens professionelle administration. Vores Klub Manager Peter Rønne var også i år manden, der havde fingeren på pulsen, og med stor flid fik klaret de mange administrative opgaver. I selve golfsæsonen fik han stor hjælp af Ulla og Ena, som udover at assistere Peter, også stod for den meget populære spillerservice. Og også i år blev regnskabsfunktionen varetaget af regnskabsfirmaet Rikim. Det er jo kun rimeligt, hvis nogen spørger sig selv, om man i disse økonomimæssigt dårlige tider, kan have en sådan administration. Men så stor en økonomisk belastning er der nu heller ikke tale om. Lægger man samtlige lønninger og honorarer sammen, så svarer det til 2 fulde lønninger, og bestyrelsen finder det for risikabelt, kun at have en mand på posten året igennem. Der arbejdes løbende på, at omlægge og effektivisere funktionen, og det er vort ønske, at den totale omkostning på dette område i 2013 ikke vil stige, snarere tværtimod. Greenkeeper organisationen. Der skal ikke herske tvivl om, at vores dygtige greenkeepere har haft deres andel i banens fine stand. Nogen vil måske spørge, om det nu også er nødvendigt med en så fin bane. Det har jo sine omkostninger. Det er ikke nemt at afgøre. På den ene side har vi medlemmernes ønsker og krav, og på den anden side har vi greenfee gæsternes forventninger. Der er ingen tvivl om, at mange greenfee gæster kommer p.g.a. af banens kvalitet. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at netop greenkeeping er vores største omkostningsområde, og derfor har der været meget fokus på effektiviteten og planlægningen af dette arbejdsområde. I efteråret bad vi DGU s eksperter på området om, at bistå os med hjælp og gode råd. Vi indgik således i en sammenligning af effektiviteten med andre baner, og der vil i 2013 blive arbejdet meget med planlægning og prioritering af de mange opgaver. Klubbens nye PRO Som bekendt så tiltrådte Jan Andersen som klubbens PRO, og han var i fuld gang fra sæsonens start. Der er ingen tvivl om, at Jans gode humør har motiveret mange til at gøre noget ved træningen. At Jan også er en meget dygtig og pædagogisk træner, er der mange der i dag ville kunne skrive under på. Jan har fuldstændig levet sig ind i klubbens hverdag, og står til rådighed næsten døgnet rundt. F.eks. har Jan tilbudt træningstimer efter fyraften. Et populært tilbud til de arbejdsramte. Golfshoppen Også her er der kommet nye ansigter. Susanne og Finn Mogensen, kunne efter endt ombygning i foråret åbne sæsonen med nyindrettede lokaler, som bugnede med nye varer og udstyr. Medlemmerne har taget godt imod alt det nye, og både Susanne og Finn har givet udtryk for, at det har været en tilfredsstillende sæson, og at de derfor glæder sig til at fortsætte succesen i Der er ikke mange klubber, som i disse tider har en golfshop som vi, og slet ikke en, der kører tilfredsstillende. Men som bekendt skal der to til en tango, og jeg tror derfor, at vi kan takke både forpagterne og medlemmerne for, at det er gået som det er tilfældet. 7

8 Restauranten Jeff og Rikke formåede igen at leve op til forventningerne, og også herfra meldes der om en, efter omstændighederne, tilfredsstillende sæson. Det siger sig selv, at en nedgang i medlemsantallet, har en afsmittende effekt på restaurantens omsætning. Men et stigende antal greenfee gæster har kompenseret på det faldende medlemsantal. Jeg tror også, det er klogt, at priserne kun er justeret ganske lidt. Restauranten tilbyder i dag Mad ud af huset. Ligesom en del private fester har været afholdt i året løb. Bestyrelsen Bestyrelsen har som tidligere haft 10 officielle møder, samt et utal af uofficielle, ikke mindst p.ga. af baneomlægningen, og af de mange markedsføringstiltag. Bestyrelsen i 2012 bestod af følgende: Jens Balling, formand, kommunikation Erik B. Jensen, Næstformand, Sponsorer Richardt Juhl, Baneudvalget Mogens Lousen, Det frivillige arbejde, Begynderudvalget, Baneservice Kjeld Plesner Davidsen, Kasserer, Husudvalget, Bygningsudvalget Bestyrelsen er fortsat meget interesseret i, at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer med min. et ekstra bestyrelsesmedlem. Vi har et stort behov for, at få en person som, kan påtage sig det overordnede ansvar for klubbens sportslige aktiviteter. Men også opgaverne indenfor økonomi, jura og markedsføring har behov for kvalificeret hjælp. ERFA møder Vi har deltaget i de halvårlige ERFA møder med 18 andre klubber i Nordsjælland og København Nord. Vi har utrolig stor nytte af disse møder, ikke mindst i disse krisetider, hvor alle kæmper med de samme problemer. DGU møder Ligeledes deltager vi i alle DGU møderne, hvor der også hentes megen inspiration og gode ideer. Derudover anvender vi på alle måder DGU s forskellige rådgivere, som gratis, og i øvrigt meget velvilligt, træder til når behovet melder sig. Klubbens udvalg I modsætning til flere andre klubber, så er det desværre ikke lykkedes, at få alle de ønskelige udvalg op at stå, og mange af de følgende udvalg består i dag udelukkende af enkeltpersoner, som enten alene, eller sammen med Peter Rønne, udgør det pågældende udvalg. Her MÅ og SKAL vi alle gøre noget ved problemet. Blandt klubbens medlemmer MÅ der være nogen, som har lyst, og som kan afse den fornødne tid til, at give en hånd med. Vi havde i 2012 følgende udvalg: Forretningsudvalg: Formand Jens Balling Økonomiudvalg: Formand Kjeld Plesner Davidsen 8

9 Baneudvalg: Formand Richardt Juhl Banekomiteen: Formand Richardt Juhl Bygningsudvalg: Formand Kjeld Plesner Davidsen Frivilligudvalg: Formand Mogens Lousen Begynderudvalg: Formand Mogens Lousen Sponsorudvalg: Erik B. Jensen Husudvalg: Formand Iben Hueg Sportsudvalg: Formand Svend Vebel Turnerings- og matchledelse: Formand Svend Vebel Eliteudvalg: Formand Michael Götsche Disiplinærudvalg: Formand Erik B. Jensen Handicapudvalg: Formand Harry Hedegaard Juniorudvalg: Formand Ole Drachman Kommunikationsudvalg: Formand Jens Balling Klubbens interne kommunikation Nyhedsbreve og Vi har året igennem udsendt en række nyhedsbreve og nyhedsmails. Der er ingen fast udgivelsesplan, og brevene udsendes derfor kun, når det skønnes, at der er noget relevant at informere om. Vi tror, at vi på denne måde, kan holde medlemmerne ajour med, hvad der sker i klubben, og hvad der vil ske. De læseranalyser vi gennemførte sidste år viste, at ca. 2/3 af medlemmerne åbner vores nyhedsbreve. Da man kunne forestille sig, at husstande med 2 eller flere -adresser, kun åbner den ene mail, men til gengæld har flere læsere, så må vi konstatere at medlemmerne finder vores nyhedsbreve og nyhedsmails relevante. Ikke mindst brevene om medlemshvervning, som blev udsendt allersidst på året, blev flittigt studeret. Klubbens hjemmeside Mange informationer, f.eks. de dagsaktuelle om banen, findes på hjemmesiden. Men som alt andet, så trængte vores hjemmeside til en kraftig opdatering. Ikke mindst fordi, den er potentielle medlemmers første møde med klubben. Man skal hurtigt kunne finde informationer om klubben, samt om fordelene ved et medlemskab. Greenfee gæster skal ligeledes hurtigt kunne finde de ønskede informationer om priser, udstyr etc. Derudover skal den indeholde alle de informationer, som medlemmerne har behov for. 9

10 Debatforum Man kan vist roligt sige, at denne kommunikationsmåde blev taget i brug af en del medlemmer, ikke mindst i relation til anlæggelsen af de nye huller, og af formandens måde at håndtere processen på. Det er fortsat ikke meningen, at bestyrelsen skal deltage i en løbende dialog i Debatforum. Det skal være en debat medlemmerne imellem. Men det betyder jo ikke, at bestyrelsen ikke læser indlæggene. De bliver læst med stor interesse, alt andet ville da også være mærkeligt. De mange synspunkter, og det store engagement kunne tyde på, at der blandt de personer som skriver indlæggene, burde kunne findes kandidater til det frivillige arbejde. Det være sig i bestyrelsen, såvel som i udvalgsarbejdet. Klubbens eksterne kommunikation Et godt eksempel på en ægte frivillig indsats er den flotte Gilleleje Golfklub Avis, som blev produceret og sidenhen distribueret mange forskellige steder. Baggrunden var den, at vores medlem Steen Bjørnvig havde den opfattelse, og sikkert med rette, at vi ikke gjorde nok ved, at fortælle om alt det positive i klubben. På kort tid udformede Steen ideoplægget til det, der senere hen blev til en flot og informativ golfavis om GGK. I forbindelse med den endelige udformning foregik der et tæt samarbejde imellem Steen og et andet medlem, nemlig fotografen Poul Kofod. De skal begge have en stor tak for deres indsats. Såfremt der endnu er eksemplarer tilbage, så er alle velkomne til at få nogle eksemplarer til brug for den videre medlemshvervning. Golfens Dag og Tag din nabo med Der har været mange weekendarrangementer som har haft til hensigt, at invitere interesserede til at besøge klubben. Her har frivillige vist rundt, og vores PRO har gjort et stort arbejde for at motivere de fremmødte. Heldigvis har nogle af disse anstrengelser resulteret i flere nye medlemmer, desværre bare langt fra nok. Udvalgsarbejdet Alle vores udvalg fortjener en stor tak og ros for deres store indsats. Som nævnt før, så er der nogle udvalg, som kun består af en eller to personer, og det kan simpelthen ikke blive ved. Hæren af Tordenskjolds soldater bliver mindre og mindre, og det er helt forståeligt. Jeg vil derfor opfordre alle til, endnu engang at overveje, at give en hånd med. Kom selv på banen og brug ikke som undskyldning, at man ikke er blevet kontaktet. Fortæl Peter Rønne eller Mogens Lousen, hvad du kunne tænke dig at være med til. Baneudvalget Ingen kan være i tvivl om, at dette udvalg året igennem, har udført en kæmpe indsats. Hovedopgaven var som bekendt, at udarbejde et forslag til en baneomlægning, der løste vores mangeårige vandproblemer omkring hullerne 4, 13 og 14. Projektet skulle økonomisk holdes indenfor et budget, der svarede til den flotte donation på Kr. 1,5 mill. fra Erik Westerman. I samarbejde med banearkitekt, entreprenører og de offentlige myndigheder, fik man udarbejdet et projekt, der i videst mulig omfang levede op til kravene. De to nye huller, samt lidt andre baneændringer vil betyde, at man fremover kan undgå problemerne i de våde områder. 10

11 Det var bestyrelsens plan, at orientere om projektet, så snart der forelå en endelig godkendelse fra myndighederne, og herefter påbegynde anlægsarbejdet. Godkendelsen forelå umiddelbart før årets ordinære generalforsamling. Men sådan gik det ikke helt. Årets ordinære generalforsamling den 25. marts Der var lagt op til en normal og rolig generalforsamling. Bestyrelsen havde ikke fremlagt forslag, og et enkelt forslag fra et medlem blev trukket tilbage. Under emnet Eventuelt opstod der en hed debat, og en del medlemmer udtrykte stor utilfredshed med den måde, som bestyrelsen havde håndteret projektet på. Man mente ikke, at bestyrelsen uden generalforsamlingens godkendelse, kunne iværksætte et sådant projekt. Bestyrelsen tog naturligvis de mange indlæg til efterretning. Ekstraordinær generalforsamling den 5. juni I tiden efter generalforsamlingen blev der etableret en underskriftsindsamling, som havde til formål, at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Emnet var, at man ikke ønskede, at gennemføre det af bestyrelsen fremlagte projekt til baneomlægning. Der blev ikke fremlagt et alternativt forslag, og bestyrelsen fastholdt sit oprindelige forslag. Resultatet blev, at bestyrelsens forslag blev godkendt, og anlægsarbejdet til baneomlægningen kunne umiddelbart herefter, med ca. en måneds forsinkelse, igangsættes. Banen Til trods for, at anlægsarbejdet med omlægningen indebar, at der skulle flyttes meget store mængder jord, så blev det hele gennemført uden nævneværdige gener for spillet på de nuværende huller. Alt gik efter planen, og snart kunne man fornemme, hvordan det hele ville komme til at se ud. De tilsåede arealer voksede fint, og mange medlemmer, heraf flere fra gruppen af tidligere tvivlere, udtrykte stor tilfredshed med de nye huller og deres placering. Men, men, så nemt skulle det nu heller ikke gå. Omkring den tid hvor Baneudvalget skulle godkende leveringen, opstod der pludselig en tvivl om græsset på det kommende 17. huls green. Noget var galt. En nærmere undersøgelse viste desværre, at entreprenøren under eftersåningsprocessen var kommet til, at anvende en forkert græsblanding, og ikke det aftalte green græs. Entreprenøren anerkendte fejlen, og efter mange overvejelser besluttede Baneudvalget, at der kun var én udvej på den ulykkelige hændelse. Det nye græslag skulle fjernes, og erstattes med et nyt, som så igen skulle sås. Denne gang med den aftalte greengræsblanding. En blanding, som er identisk med det græs, vi har på de øvrige greens. Desværre var det for sent på sæsonen til at foretage udbedringen, og arbejdet kan derfor først foretages, når der igen er grøde i jorden. En dybt ulykkelig hændelse, for entreprenøren, såvel som for os. Vi må derfor nu konstatere, at de nye huller ikke kan tages i brug før Vi må så håbe på, at vi ikke får vandproblemer i 2013, idet vi i denne sæson skal fortsætte spillet på de nuværende huller. Sponsorudvalget I forlængelse af sidste års indsats, er der nu kommet styr på sponsorindsatsen, og tro mig, det er 11

12 ikke nemt at sælge sponsorater i dag. Men Sponsorudvalget har alligevel formået, at øge antallet af sponsorer, og jeg synes de sponsorskilte, som nu kan ses flere steder, næsten pynter i området, og forhåbentlig giver de sponsorerne den respons de forventer. Som noget nyt introducerede Sponsorudvalget en løbende turnering for klubbens sponsorer. Man mødes en fredag i måneden til fælles spisning, og spiller efterfølgende 18. eller 9 huller. Begynderudvalget Jeg er overbevist om, at Begynderudvalget (og her er der tale om et stort udvalg) virkelig har gjort en forskel, således at alle nye, på en hurtig og venlig måde, er blevet introduceret til klubben og de mange aktiviteter. Husudvalget Som tidligere har dette udvalg sørget for, at vores lokaler og områderne omkring klubhuset fremstår på en sådan måde, at både vi selv, men så sandelig også vores mange gæster, har stor glæde af det. F.eks. fik gården et lille facelift med nye smukke beplantninger. Bygningsudvalget Med lidt maling lykkedes det også i år, at få vores gamle klubhus til at fremstå som en pæn bygning, selvom vi alle er klar over, at der under malingen gemmer sig fremtidige nødvendige renoveringer. Men pengene er desværre ikke til stede. Heldigvis har vi altid haft et budget til de såkaldte uforudsete omkostninger, og sådanne forekom også i Myndighederne pålagde os, at udskifte hele ventilationssystemet i restaurantens køkken. Dette var en bekostelig affære. Sidst på sæsonen blev den nye rengøringsplads på parkeringspladsen færdig. Mange medlemmer, såvel som gæster, har været glade for, at man nu kunne få rengjort sit udstyr inden det blev lagt i bilerne. En stor tak til den anonyme sponsor. Sporten Gilleleje Golfklub er en sportsklub, men vi må erkende, at det sportslige de senere år er afløst af det mere motionsprægede. Andre sportsgrene opdeler Sporten i Eliten og Motionen, og her må vi konstatere, at langt den overvejende del af de sportslige aktiviteter i GGK er indenfor området Motion. Der er selvfølgelig flere årsager til denne udvikling. Den væsentligste er nok den, at antallet af yngre medlemmer i GGK har været faldende de senere år. Vi er ikke en bynær klub, og derfor er de fleste juniorer afhængige af, at blive transporteret til og fra klubben. Aldersgruppen 18 25/30 har ikke tid. De er under uddannelse eller i en begyndende karriere, samt er i gang med at stifte familie. Derudover er flere i denne gruppe flyttet fra området, og vender først hjem igen, når de er i 50 erne. Det er derfor ikke så underligt, at de relative få talenter som er, eller har været i GGK, melder sig ind i de klubber, som kan tilbyde større junior/ungsenior afdelinger med den deraf følgende større 12

13 udfordring for spillerne. Dette er på ingen måde noget nyt for GGK og beskeden til de unge talenter har de sidste år været, at vi desværre ikke kan være med. Men vi har da heldigvis stadigvæk mange juniorer og en mindre gruppe elitespillere, grupper som klubben hidtil har sponsoreret økonomisk, såvel som med gratis træning af klubbens PRO. Såvel Juniorerne som Eliten står selv for afviklingen af deres turneringer og øvrige aktiviteter. Motionsgolf Som nævnt udgør denne gruppe langt den største del af de sportslige aktiviteter i klubben. Årets største sportslige begivenhed, som i øvrigt henvender sig til såvel Eliten som motionisterne, er klubmesterskaberne. Selvom klubmesterskaberne i dag er opdelt i mange forskellige aldersgrupper, så er det næsten udelukkende nogle af de få elitespillere, der løber med sejren. Dette er kun fair, men det er måske medvirkende til, at relativt få deltager i mesterskaberne. Det er egentlig lidt ærgerligt. Selvom man ikke kan vinde, så ligger der altid en udfordring i at deltage, og selvom man er motionist, så er det mit indtryk, at de fleste alligevel kan lide den konkurrencemæssige side af sagen. Klubturneringer Udover klubmesterskaberne arrangerer klubben en lang række sociale turneringer, hvoraf de fleste er sponserede. Klubben er meget taknemmelig for disse sponsorater og takker alle sponsorerne for deres medvirken. Turneringerne er meget populære og derfor ofte fuldtegnede. Det gælder også for de populære månedsturneringer, som afvikles i samarbejde med Hornbæk Golfklub. Her er et område, hvor GGK tilsyneladende skiller sig ud fra mange andre klubber, som ikke formår at få medlemmerne til at deltage i lignende turneringer. Det er i sådanne turneringer, man møder andre end dem, man normalt spiller sammen med, og disse turneringer er derfor med til, at højne det sociale sammenhold i klubben. Jeg kan derfor kun anbefale, at så mange medlemmer som muligt melder sig til disse turneringer. Turneringsudvalget Formanden for Turnerings- og matchledelsen er Svend Vebel, som med stor erfaring, og ofte med hjælp fra sin kone Margrethe Vebel, ikke bare har det store overblik, han/de gennemfører også mange af turneringerne egenhændigt. Og det kan bare ikke blive ved. Svend skal have hjælp og derfor opfordres alle, der har lyst til at deltage i afviklingen af vores turneringer, til at melde sig. Vi ved det kræver viden, og derfor har Svend tilbudt at køre en række interne kurser for turneringsledere, således at andre end Svend selvstændigt kan afvikle turneringerne. Både Svend og Margrethe skal have stor tak for deres indsats, uden dem havde vi ikke kunne gennemføre flere af klubbens turneringer. Vinderne i GGK s bruttoturneringer i 2012 var: Klubmester slagspil herrer: Morten Toft Hansen Klubmester slagspil damer: Line Toft Hansen Klubmester hulspil herrer: Jens Christensen Klubmester hulspil damer: Line Toft Hansen 13

14 Klubmester juniorer, drenge: David Steensgaard Nielsen Klubmester juniorer, piger: Line Toft Hansen Klubmester Mid-age, herrer: Bo Knudsen Klubmester Mid-age, damer: Su Poulsen Klubmester senior herrer: Steen Schaffalitzky Klubmester senior damer: Sonja Gottschalch Klubmester veteran herrer: Richardt Juhl Klubmester veteran damer: Inge Holst Gilleleje Cup herrer: Morten Toft Hansen Gilleleje Cup damer: Line Toft Hansen Vi ønsker endnu engang alle tillykke med de flotte resultater. Handicapudvalget Introduktionen af det nye EGA handicapsystem gældende fra 1. juli er gået over al forventning. De medlemmer, som i henhold til de nye regler ønsker at blive handicapreguleret, klarer i dag selv hele proceduren. Eliten Seniorholdet spillede i 2. division og sluttede som nr. 3 i divisionen. Men i 2013 har man besluttet at trække holdet. Dame fusionsholdet (Golf Team Nordkysten) spillede i kvalifikationsrækken og sluttede som nr. 2 i deres pulje. I 2013 stiller Gilleleje desværre ikke noget hold. Herre hold 1 spillede i 3. division Øst, hvor de sluttede som nr. 3 i deres pulje (3 vundet og 3 tabt). I 2013 er holdet kommet i pulje med Hillerød, Helsingør og Simon s. Herre hold 2 spillede i 4. division Øst. Det gik desværre ikke så godt, da de sluttede sidst, og må en tur ned i kvalifikationsrækken i 2013, hvor de skal møde Hornbæk, Helsingør og Fredensborg. Klubben vil gerne takke alle spillerne for den store indsats de har ydet i Juniorerne Juniorerne tog i 2012 hul på sæsonen allerede den 29. januar 2012, hvor vi lancerer et nyt tiltag, med indendørs træning i Kokkedal Indoor golf. Der var arrangeret 3 træningsseancer i perioden frem mod udendørssæsonen begyndte i april. Den indendørstræning viste sig at være en succes, og der er planer om at gentage dette i Vi havde i 2012 kun 39 aktive juniorer, hvilket desværre er en tilbagegang på omkring 30 % fra tidligere år. I 2012 tog vi igen imod en ny pro. Jan Andersen har fået godt fat i juniorerne og har udviklet juniorernes golffærdigheder gennem sæsonen. I løbet af sæson 2012 har vi, foruden den ugentlige træning med Jan, afholdt en række forskellige arrangementer. Vi har som noget nyt afkortet påske og efterårssamlingerne fra 2 dages arrangementer til 1 dags træningssamlinger, hvor hele juniorafdelingen har været samlet. 14

15 Traditionen tro, blev der overnattet i telte omkring par 3 banen i forbindelse med sommertræningen. Sommertræning med overnatning er et tilbagevendende arrangement, som løber af stablen sidste week-end i juni. Området omkring par 3 banen vil derfor, forhåbentlig også i den sidste week-end af juni i 2013, være prydet af en masse camperende juniorer. Desuden har der været afholdt åbnings-, forårs-, efterårs- og afslutningsturnering samt natgolf, hvor alle juniorer uanset niveau, har haft mulighed for at dyste mod hinanden. Endelig har der også i 2012 været gennemført en gennemgående hulspilsturnering i juniorregi. Den forsvarende mester Line Toft Hansen genvandt titlen med en finalesejr over Peter Birk. På fremmede golfbaner har Gilleleje Golfklub i 2012 bl.a. været repræsenteret i DGU s Distrikts Tour, Junior Hold Turnering, og Minitour. Vores hold i minitour 5 gik i år hele vejen, og vandt den 6. oktober finalen, som afholdtes på Thorbjørn Olesens hjemmebane i Værløse. Stort tillykke til Isabella Blach Madsen samt Peter og Jacob Birk. Mini 3: Gustav Nygaard, Sebastian S. Nielsen, Simon Larsen og Jonas Jørgensen. Holdkaptajn Michael S. Nielsen Der skal lyde en stor tak til medlemmerne af Juniorudvalget. Uden den store indsats som medlemmerne hver især har bidraget med, ville det ikke have været muligt, at gennemføre de mange aktiviteter. Juniorudvalgets medlemmer har i 2012 bestået af Joanne og Morten Blach Madsen, Michael Steensgaard Nielsen og Ole Drachmann Klubbens underklubber Mange, som allerede i dag udfører et stort frivilligt arbejde, kan måske ikke forstå, hvorfor bestyrelsen vedbliver med, at opfordre flere til at træde til med en hjælpende hånd. Sagen er jo den, at de mange underklubber, som kører som selvstændige enheder, allerede lægger beslag på mange frivillige. Tænk bare på, hvor mange der gør en stor indsats i Dameklubben Onsdagspigerne Herreklubben Seniorklubben samt i de mange ikke-autoriserede underklubber som f.eks. Slynglerne, Klub 25, Humlerne, Bagerklanen etc. Der arrangeres turneringer, rejser, fester og andre aktiviteter. Men i sagens natur kun for deres egne medlemmer. Ingen skal være i tvivl om, at bestyrelsen betragter underklubberne, som en meget vigtig del af Gilleleje Golfklub, men vi må ikke glemme, at hovedparten af medlemmerne, ikke er medlem af en underklub. Hvis ikke de overordnede rammer for klubben, som f.eks. klubhus, banen, turneringerne etc. er i orden, så ville vi næppe heller have underklubber, og derfor appelleres der fortsat til, at flere giver klubben en hjælpende hånd til de klubrelaterede opgaver. Bortset fra det, så er jeg ikke i tvivl om, at der er godt styr på underklubberne, som hver for sig tilbyder sine medlemmer lige det man ønsker, nemlig et godt og kammeratlig samvær. Medlemssituationen I 2011 modtog vi 106 udmeldinger, og fik i 2012 ca. 40 nye. I 2012 modtog vi 101 udmeldinger, og 15

16 har budgetteret med at få ca. 40 nye tilmeldinger i løbet af Men disse 40 nye medlemmer kommer ikke af sig selv. Mere om det senere hen. Hvorfor får vi så mange udmeldinger - er der noget galt i Gilleleje Golfklub? Overordnet set er vi sikre på, at GGK tilbyder sine medlemmer alt det et medlem kan forvente sig. En super bane, et dejligt og velfungerende klubhus med gode faciliteter, samt et godt socialt klubliv. Kunne vi gøre det endnu bedre, og dermed tiltrække og fastholde endnu flere medlemmer? Det kunne vi helt sikkert, men derfor er det alligevel det, der hedder et godt spørgsmål. I øvrigt et spørgsmål, man også stiller sig selv i mange andre klubber. Vores naboklubber, d.v.s. Asserbo, Ree, Passebæk og Hornbæk mangler alle hver min. 100 nye medlemmer. Det siger sig selv, at manglende medlemmer betyder manglende indtægter, og da medlemsantallet i GGK pr. den 1. januar er 905, så hænger økonomien ganske simpelt ikke længere sammen. I vinter gennemførte vi en analyse af årsagerne til de mange udmeldinger, og den viste klart, at nærhedsprincippet og dobbelte medlemskaber var hovedårsagerne. Mange syntes, at der var blevet for langt at køre, og andre besluttede, at 1 klubmedlemskab var nok. Herudover spiller alderen ind, og selvfølgelig økonomien. Økonomien Bestyrelsen har året igennem kæmpet med omkostningerne for at holde årets budget. Det er stort set lykkedes. Resultatet blev et overskud på Kr før afskrivninger, og efter afskrivninger et underskud på Vi havde i 2012 for første gang afsat Kr til tab på debitorer, og heldigvis for det. Vi måtte nemlig konstatere, at tabet blev en realitet, og desværre ikke kun med de kr ,- der var afsat, men med kr ,- idet flere medlemmer ikke har betalt deres kontingent. Kan vi ikke spare endnu mere? Det kan vi sikkert, men vi kan ikke spare os ud af problemerne, ligesom yderligere besparelser kan få direkte indflydelse på kvaliteten af det, klubben tilbyder sine medlemmer og gæster. Årsregnskabet vil blive gennemgået på generalforsamlingen. Green fee indtægterne Set med golfklubbernes økonomiøjne, så har de mange forskellige green fee ordninger og rabatter medført, at den gennemsnitlige faktiske green fee pris faldt i 2012, men vi fik lidt flere gæster. Der har klubberne imellem, været ført mange drøftelser om, hvad man kunne gøre ved situationen. Ser man på den teoretiske omkostning for en 18. hullers runde, så dækker de nuværende greenfee priser på ingen måde omkostningerne. Men ingen tør sætte green fee priserne op. Billige greenfee priser og attraktive rabatordninger er umiddelbart til medlemmernes fordel, men hvis det resulterer i faldende klubindtægter, og dermed forhøjede kontingenter, så er der noget der tyder på, at rabatter og lign. er meget kortsigtede tiltag. Det er noget, man fremover skal se ganske alvorligt på. At vi får flere gæster, er naturligvis et gode for vores restaurant og golfshop, idet de ellers også ville mærke en nedgang i omsætningen grundet de mange udmeldinger. 16

17 Budgettet for 2013 Det siger næsten sig selv, at når det er lykkedes os komme ud af 2012 med et yderst beskedent overskud, og vi siden hen har modtaget mere end 100 udmeldinger, så har vi fået et problem. Eller som det hedder på nudansk: En udfordring. Samtlige omkostninger har, i forbindelse med udarbejdelsen af 2013 budgettet, været endevendt adskillelige gange, og vi er kommet til den konklusion, at vi desværre ikke kommer uden om en regulær kontingentforhøjelse. Vi har behov for både den indexregulerede, som i henhold til vedtægterne, kan gennemføres uden yderligere godkendelse, samt endnu en forhøjelse på Kr. 300 pr. år. Men selv en sådan kontingentforhøjelse rækker ikke til at dække omkostningerne. Vi SKAL have nye medlemmer. Her har vi, måske lidt optimistisk, budgetteret med 40 nye, som over en periode på 3-4 måneder, vil melde sig ind. Vi regner også med, at få nogenlunde det samme antal greenfee gæster som i Budgettet for 2013 viser et overskud på Kr før afskrivningerne, men desværre endnu en gang et underskud på lidt under Kr efter afskrivningerne. Og det er endda efter, vi har indkalkuleret de førnævnte kontingentforhøjelser. Målet er naturligvis, at fortsætte den meget stramme styring af omkostningerne, og vi tror og håber derfor, at vi kan opnå et årsresultat på +/- 0 kr. Men det kræver en ekstraordinær stor indsats fra alle. Vi skal alle gøre en indsats for, at få nye medlemmer. Og vi skal have flere til, at gøre et frivilligt arbejde for klubben. Hvis vi får den samme nettoafgang, som de to tidligere år, så bliver udfordringerne i 2014 og 2015 af en sådan karakter, at man seriøst kommer til, at drøfte mulighederne for Gilleleje Golfklubs fremtid. Gilleleje Golfklub i 2013 og fremover Banen i 2013 Som nævnt vil der fortsat blive fokuseret på effektivitet af banens vedligeholdelse, ligesom der vil blive arbejdet på, at udarbejde niveauer for banekvaliteten. Hvor ofte skal der klippes? Og skal alle fairways behandles på samme måde etc.? Roughen I 2013 vil der for alvor blive gjort noget ved vores berygtede rough. Vi har ganske enkelt ikke råd til, at miste medlemmer p.g.a. vores udfordrende rough. Derfor er der nu udarbejdet en ny plan, som indebærer mange nye tiltag i relation til roughen. Jeg er helt sikker på, at de fleste vil hilse de nye klippeplaner velkommen. Vi vender tilbage til 10. min start intervaller. Som bekendt forsøgte vi at indføre 7/8 min. intervaller i Teoretisk burde det ikke have voldt de store problemer, hvis spillerne havde udvist en strammere disciplin omkring starten på hul 1. Men vi efterkommer nu kritikken, og går tilbage til det tidligere system med 10min. intervaller. Vi vil dog alligevel gøre opmærksom på, at man IKKE må starte på sin runde, før den tid man har reserveret. Ellers vil der også fremover, opstå kø allerede ved 2. hul. 17

18 Økonomi og nærhedsprincippet er vigtige elementer At krisen kradser ved vi alle, og usikkerheden om job og økonomi får mange til at prioritere anderledes end tidligere. Når man ser på benzinprisernes himmelflugt, samt på den knappe tid, som mange familier med to udearbejdende og flere børn har, så er det ikke nemt at sælge golf medlemskaber. Og slet ikke til personer som ikke bor i nærområdet. Med andre ord, vi SKAL finde vores nye medlemmer i lokalområdet, men når man samtidigt må konstatere, at vi kun har et halvt nærområde, der er som bekendt vand i den anden halvdel, så bliver det ikke nemmere. Kan vi få flere juniorer? Mange siger vi gør for lidt for at få nye juniorer. Det er jo dem, som skal udgøre klubbens fremtid. Det lyder rigtigt, men juniorer i GGK kan ikke, som det er tilfældet med sportsgrene som f.eks. fodbold, håndbold, badminton etc., selv transportere sig til klubben. Vores geografiske placering betyder at de travle forældre, og det må så være i weekenden, må transportere juniorerne frem og tilbage. I øvrigt er golf heller ikke en helårssport som så mange andre. Altså endnu en svær opgave. Såfremt vi kan finde de fornødne ressourcer (Penge og personer), så vil vi meget gerne gøre mere ved dette område. Men vi må samtidigt erkende, at juniorkontingenter ikke hjælper på vores økonomi på kort sigt. Konkurrencen tager til Som nævnt, så er vi ikke ene om, at søge efter nye medlemmer, endda i det samme geografiske område. Vi kan ikke leve af, at hugge et par medlemmer hist og her hos hinanden. Nej, der skal helt andre aktiviteter og metoder til. Vi skal ud og overbevise personer, som end ikke har tænkt på at spille golf, at golf netop er noget for dem. Erfaringerne har desværre vist, at annoncer i lokalpressen alene, ikke giver noget. Og så er det endda også for dyrt. Vi er ligeledes nødsagede til at introducere, konkurrencedygtige og fleksible medlemstilbud, således at indgangsbilletten til klubben, ikke er en barriere i sig selv. Foredrag og præsentationer i foreninger, klubber og lign. Bestyrelsen har på sit strategimøde i november besluttet, at vi via personlige foredrag og indlæg i kommunens mange organisationer, klubber og foreninger, skal forsøge at fortælle den gode historie om, hvorfor man skal spille golf. Det første mål er, at få ændret det billede, som mange desværre stadigvæk har af golfverdenen og golfspillerne. Kan vi ikke få fjernet nogle af de mange myter, så kan vi aldrig trænge igennem. Men hvem skal gennemføre disse foredrag og præsentationer? I første omgang vil nogle bestyrelsesmedlemmer forsøge, men det siger sig selv, at her må medlemmerne træde hjælpende til. Bestyrelsen udarbejder en færdig præsentation, som herefter kan benyttes af alle, der vil være med på præsentations/foredragsholdet. Golfens Dag Klubben skal også i år deltage i den landsdækkende kampagne kaldet Golfens Dag. Dagen hvor vi holder åbent hus, og byder interesserede velkommen til en information og en rundvisning i klubben. 18

19 Åbent hus arrangementer Men vi skal ikke kun holde åbent hus arrangement på Golfens Dag. Vi skal, så vidt vi kan skaffe frivillige nok, holde åbent hus hver søndag. Det kan være arrangementer som Tag din nabo med og lign. Hjemmesiden Vi har indledt et nyt samarbejde med et professionelt webbureau, som hjælper med den tekniske opbygning af en ny hjemmeside. Vi vil selv stå for selve indholdet. Vi har netop introduceret en ny version af vores hjemmeside. Det er via hjemmesiden, nye potentielle medlemmer sammenligner os med andre klubber. Derudover skal den være med til at fastholde medlemmerne, samt kunne tiltrække nye medlemmer. Aftaler med andre klubber Der er indgået aftaler med de hidtidige venskabsklubber om gensidige greenfeepriser. Andre markedsføringsaktiviteter. Alle medlemmer opfordres til at deltage i klubbens fælles markedsføring. Det nytter ikke længere, at lægge hele ansvaret på bestyrelsens skuldre. Vi skal have udskiftet de senere års motto Hvad gør klubben for mig til Hvad kan jeg gøre for klubben. Der er masser af fremtidige golfspillere. De ved det bare ikke selv. Og det er her, alle medlemmer kan være med til at gøre en indsats. Er vores forskellige medlemsformer attraktive nok? Vi har i dag et væld af gode introduktionstilbud for nye. Men vi skal løbende være på forkanten med nye og anderledes medlemsformer. Den første tid for et nyt medlem er uhyre vigtig. De skal allerede fra starten blive overbeviste om, at golf er noget for dem. Ellers bliver de aldrig et fuldt betalende medlem. Her gør Begynderudvalget allerede i dag en kæmpe indsats, men det er vigtigt, at også klubbens andre medlemmer, er behjælpelige med at lukke nye ind i det sociale netværk. Hvem skal gennemføre de mange aktiviteter Det skal klubbens medlemmer, enten i bestyrelses- eller udvalgsregi, eller som enkeltpersoner/grupper i samarbejde med Peter Rønne. Men uden en handlekraftig klubledelse, så bliver det vanskeligt, at gennemføre de mange aktiviteter. Hvem skal lede klubben fremover Ikke mindst i disse krisetider er det vigtigt, at klubben har en handlekraftig og kompetent bestyrelse, som sammen med udvalgene og klubbens sekretariat, får det hele til at køre. Men her har klubben endnu en udfordring. Den nuværende bestyrelse har længe givet udtryk for, at den meget gerne ser bestyrelsen udvidet fra de 5 til 6-7 personer. Der er ikke indkommet forslag til kandidater, og som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen i april 2013, så er 3 af klubbens 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Dette vil, efter al sandsynlighed, være de pågældendes sidste bestyrelsesperiode. For de to øvrige, Formand og Kasserer, er 2013 deres sidste år i bestyrelsen, og ingen af dem ønsker genvalg i Der skal således ske et nyvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer i løbet af de næste 1-2 år. Hidtil har ingen meldt sig som kandidater, så situationen kan blive lidt problematisk for klubben. 19

20 På samme måde er der heller ingen, som banker på døren for at deltage i udvalgsarbejde, endsige påtage sig et ansvar som formand for et udvalg. Der kan være flere årsager til denne situation, og skulle den nuværende bestyrelse være en hindrende årsag, så agter ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, at stå i vejen for en snarlig udskiftning. Vi er overbevidste om, at der blandt klubbens medlemmer findes flere, som gerne vil give en hånd med. Og som har de fornødne kompetencer. De skal bare have et lille venligt spark bag i. Det hermed gjort. Medlemsmøde i 2013 Bestyrelsen vil i løbet af 2013 sæsonen indkalde til et medlemsmøde, hvor emner som klubbens ledelse, organisation, udvalg, holdning til sporten etc. skal drøftes. Klubben er ikke gået fri af de mange forandringer, som i disse år foregår i samfundet. Der er derfor behov for, at medlemmerne og bestyrelsen får drøftet, hvordan vi skal håndtere de mange forandringer. F.eks. er klubbens vedtægter i sin tid udarbejdet til brug for en traditionel medlemsejet idrætsforening, men set i lyset af den aktuelle markedssituation, så er der opstået et klart behov for en tiltrængt opdatering, både af hensyn til medlemmernes opfattelse af, hvordan de mener de bør se ud, og af hensyn til den siddende bestyrelse, som til daglig skal udføre deres funktion indenfor rammerne af nogle retvisende vedtægter. Gilleleje Golfklubs Visioner Bestyrelsen mener fortsat, at vores eksisterende visioner skal være gældende. De beskriver den golfklub vi alle gerne vil have, ikke nødvendigvis den klub vi pt. har. Men målet skal være klart for medlemmerne og for bestyrelsen. Såfremt der skulle være uoverensstemmelse i relation til medlemmernes ønsker og forventninger, så bør visionerne naturligvis blive genstand for en nærmere drøftelse. For god orden skyld gentager vi igen vores visioner: Visioner for Gilleleje Golfklub Gilleleje Golfklub, skal både på kort og lang sigt, være blandt Hovedstadsregionens bedste og mest udfordrende velholdte 18 hullers golfbane, og således være i top 10 i Danmark. Derfor skal faciliteterne på og omkring banen løbende justeres og vedligeholdes for at være på et tidssvarende niveau. GGK skal, med forbehold for lukninger grundet vejrlig og risiko for unødigt baneslitage, holde banen åben året rundt. GGK skal have engagerede, velkvalificerede og kompetente medarbejdere, som overordnet ledes og motiveres af en kompetent og engageret bestyrelse. GGK vil også fremover have fokus på det sociale og medlemsengagerede arbejde, som i samarbejde med bestyrelsen udføres på frivillig basis. GGK skal tilsikrer sig, at klubbens samarbejdspartnere (restaurant, Shop og PRO) i deres daglige virke lever op til målsætningerne 20

21 GGK skal fortsat være en klub hvor medlemmerne føler sig hjemme og hvor greenfee gæster bliver en oplevelse rigere og føler sig velkomne. GGK skal tilbyde sportslige og sociale aktiviteter, der appellerer bredt til medlemmerne, og skal løbende søge at skabe rammer, der motiverer medlemmerne til at udvikle deres golftalent GGK skal på både kort og lang sigt konsolidere sig og dermed opbygge en sund økonomi Det var årets beretning, og lidt om hvad vi kan forvente os af udfordringer i fremtiden. Det frivillige arbejde Egentlig burde denne årsberetning afsluttes, ligesom en film, hvor rulleteksten viser os navnene på de, som har været med til at få det hele til at køre nemlig de frivillige. Men faren for at komme til at glemme nogen, gør det desværre for risikabelt. Men de skal bestemt ikke snydes for en stor stor tak. Uden deres indsats, ville Gilleleje Golfklub ikke være den klub, som vi alle elsker at komme i. Når alt dette er sagt, så vil vi alligevel gøre en undtagelse. Som noget nyt introducere vi begrebet Årets frivillig, som er en hædersbevisning til den person, der året igennem har ydet en ekstraordinær stor indsats. Personen indstilles af et udvalg der bredt repræsenterer klubben, hvorefter bestyrelsen træffer den endelige afgørelse. Årets frivillig vil på den årlige generalforsamling få overrakt en hædersbevisning, og samtidig blive påført en ny tavle med overskriften Årets frivillig Derudover skal der også lyde en stor tak til Peter Rønne og hans service piger, til Tommy og greenkeeperne, til Jan PRO, samt til vores samarbejdspartnere Jeff og Rikke i restauranten, til Susanne og Finn i golfshoppen og til Lisbeth som arbejder med regnskaberne. Og så skal der selvfølgelig lyde en personlig tak til mine 4 kolleger i bestyrelsen for deres ekstraordinære store indsats. Jeg ønsker hermed alle god arbejdslyst og en god 2013 golfsæson. En sæson hvor det bare vælter ind med nye og forventningsfulde medlemmer. På bestyrelsens vegne Jens Balling formand Februar

22 Bilag 1 Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse Kontingent ½ års Medlemskab Aldersgruppe kontingent sæson ½ års kontingent sæson 2012 Års kontingent sæson 2012 Voksen medlemskab Over Junior medlemskab Ung-senior medlemsskab Ugedags medlemskab 1) Alle Månedsbetaling Alle 675,- Nuværende kontingent 2013 Medlemskab Aldersgruppe 1. ½ års kontingent sæson ½ års kontingent sæson 2013 Års kontingent sæson 2013 Voksen medlemskab Over Junior medlemskab Ung-senior medlemsskab Ugedags medlemskab 1) Alle Månedsbetaling Alle 695,- Bestyrelsens forslag for kontingent 2013 Medlemskab Aldersgruppe 1. ½ års kontingent sæson ½ års kontingent sæson 2013 Års kontingent sæson 2013 Voksen medlemskab Over Junior medlemskab Ung-senior medlemsskab Ugedags medlemskab 1) Alle Månedsbetaling Alle 715,- Til alle kontingenter skal tillægges DGU kontingent som i 2013 udgør kr. 152,- for seniorer og ung-seniorer og ugedagsmedlemmer kr. 76,- for juniorer 22

23 Bilag 2: Forslag til ændring af Gilleleje Golf Klubs vedtægter: Fremsendt af Karsten Kold 1) Første del af forslaget går ud på at ændre principperne for valg for de meget vigtige poster formand og kasserer. I dag er det bestyrelsen selv der bestemmer, hvem der skal være både formand og kasserer, men forslaget går ud på at lægge de beslutninger op til generalforsamlingen. F.s.v. angår tilføjelse om budget, er formålet blot at få præciseret at generalforsamlingen naturligvis skal godkende budgettet. Forslag om at fjerne valg af revisorsuppleant er fordi det skønnes overflødigt, når man hurtigt kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling til revisorvalg hvis det skulle blive nødvendigt. Vedtægternes 6 stk 1 punkt 4-9 udgår og erstattes af følgende nye punkt 4-11: 4. Godkendelse af budget for påbegyndte år, herunder af indskud og medlemskontingenter 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Forslag fra medlemmer 7. Valg af formand 8. Valg af kasserer 9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen 10. Valg af revisor 11. Eventuelt 2) Næste del af forslaget er blot en konsekvens af det første forslag. Vedtægternes 9, første sætning udgår, og erstattes af følgende ny første sætning: Formand og kasserer er valgt af generalforsamlingen, men bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med øvrige poster. 3) Den sidste del af forslaget går kun ud på at præcisere hvad der allerede er gældende efter vedtægterne. Når det skal præciseres, er det fordi de seneste generalforsamlinger har vist at bestyrelsen og en stor del af klubbens medlemmer er uenige om hvad der forstås ved at bestyrelsen har den daglige ledelse. Da den slags diskussioner skaber splid i klubben, har forslaget altså til formål at tydeliggøre hvad det er for emner der skal forelægges for generalforsamling. Vedtægternes 10 stk 1 sidste sætning udgår, og erstattes af følgende: Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben i henhold til det af generalforsamlingen godkendte budget. I perioden indtil årets budget er godkendt af generalforsamlingen, er bestyrelsen også bemyndiget til at afholde de løbende daglige driftsudgifter. Alle væsentlige beslutninger skal træffes af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Ved væsentlige beslutninger forstås bl.a. dispositioner af væsentlig økonomisk betydning, optagelse af lån udover sædvanlig lånekonvertering, anvendelse af større gaver, ændring af golfhullernes forløb, og køb og salg af fast ejendom. 23

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 05. MARTS 2015 kl. 19.00 i K L U B H U S E T Karlslunde Centervej

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub

Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub Indledning Bestyrelsens beretning er i år rimelig fyldestgørende, hvilket er et udtryk for, at vi ønsker at

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Breinholtgård Golf Klub 4. November 2008

Breinholtgård Golf Klub 4. November 2008 Breinholtgård Golf Klub 4 November 2008 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg V. E-mail: bgk@tiscali.dk www.breinholtgaardgolfklub.dk Klubbladet: Ansvarsh./ Jakob Kristensen...40 29 47

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 16. årgang Nr. 1 Juni 2008

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 16. årgang Nr. 1 Juni 2008 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 1 Juni 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L 9.-14. juni (uge 24) 9.-14. juni (uge 24) ic design Ndr. Strandvej 24 8240 Risskov Tlf. 86 17 82 88

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 2 September 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L En glad golfspiller En glad golfspiller en golfoplevelse rigere Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf

Læs mere

RGK Medlemsblad. Aktive juniorer i vinterkulden. Åbning musik. Læs side 20. Læs side 16. Maj 2012. Nummer 1. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Aktive juniorer i vinterkulden. Åbning musik. Læs side 20. Læs side 16. Maj 2012. Nummer 1. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Maj 2012. Nummer 1. 35. Årgang Aktive juniorer i vinterkulden Læs side 20 Åbning med B&O musik Læs side 16 HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling,

Læs mere

NR. 1 2014 22. ÅRG. Læs bl.a. om. Bestyrelsens beretning s. 4. Vigtige datoer s. 8. Generalforsamling s. 11. Golfens Dag 2014 s.

NR. 1 2014 22. ÅRG. Læs bl.a. om. Bestyrelsens beretning s. 4. Vigtige datoer s. 8. Generalforsamling s. 11. Golfens Dag 2014 s. Læs bl.a. om Bestyrelsens beretning s. 4 Vigtige datoer s. 8 Generalforsamling s. 11 Golfens Dag 2014 s. 14 Nyt fra handicapudvalget s. 20 RingMaster s. 23 TrackMan i Odder Golfklub s. 24 Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 Forord Side 02 1981-1982 Opstart. Side 03 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 1986-1991 Nexø Golf Klub. En klub med en 9 hullers bane. Side 08 1992-2000

Læs mere

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk ÅRSSKRIFT 2013 3. årgang LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. Bestyrelse Formand Flemming Nielsen... 9782 2127 Næstformand Bente Knudsen...

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgk@tiscali.dk Sekretariatet/Golf Manager Michael Klose

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere