Kulturministeriet. København, den 19. april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturministeriet. København, den 19. april 2010"

Transkript

1 Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt ,70 kr. til følgende formål: 1) tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål; 2) tilskud til regeringens handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark, jf. finanslovsaftale ( ); 3) administration. Bevillingen er optaget på Finansloven under Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af 6 H, stk. 1., nr. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven), jf. LBK. Nr. 273 af 17. april Beløbet til fordeling svarer til 23,88 pct. af Kulturministeriets samlede udlodning på 3,74 pct. af overskuddet for regnskabsåret 2009 i Danske Spil A/S efter fratrækning af administrationsbidrag. Hertil kommer tilbageførte tilskud samt overførte beløb. Administrationsudgifterne er delt ligeligt imellem de to almennyttige puljer. Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1 Andel af overskud Tilbageførte tilskud i 2009 Videreførelse fra 2009 til brug i 2011 Overført fra 2009 I alt ,32 kr ,94 kr ,96 kr ,44 kr ,70kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2 Fordelte tilskud, aktstykket Administration Videreførelse til brug i 2011 Øremærket til idræt (FL ) I alt ,70 kr ,00 kr ,96 kr ,00 kr ,70 kr.

2 2. Ifølge finanslovsaftale for perioden overføres i alt 20 mio. kr. fra denne pulje til regeringens handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark, I hvert af årene 2010 og 2011 overføres således 7,0 mio. kr. til handlingsplanen. Videreførelsen i ovenstående tabel sker for at kompensere for dette på puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål i det kommende år. Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3: Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige tipspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser 61 I alt modtaget 222 Kulturministeriet har i alt modtaget 222 ansøgninger om tilskud, hvoraf 161 opfylder kriterierne. Alle ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 61 ansøgninger opfylder ikke kriterierne eller er blevet trukket tilbage. De 161 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en procentuel andel af deres godkendte, ansøgte formål. En bagatelgrænse har løftet en enkelt indstilling (Himmerlands Energi og Miljøforening) fra 382,96 kr. til det godkendte formåls fulde beløb på 2.128,00 kr. Differencen på 1745,04 kr. er trukket fra det videreførte beløb fra 2009 til 2011 ( kr. 1754,04 = ,96 kr.). En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1 en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne tipspulje i årene sammen med det i 2010 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet. Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på følgende måde jf. tabel 4:

3 3. Tabel 4 foreninger der er indstillet til tilskud Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb i kr. ADDA Agricultural Development Denmark Asia Formål: At arbejde for fremme af selvforsyningsgraden og forbedre de økonomiske vilkår for de fattigste dele af landbefolkningen I U-lande gennem at yde hjælp til selvhjælp; At igangsætte landbrugs- og fødevareprojekter i U-lande; At støtte social og miljømæssig bæredygtig udvikling hos målgruppen. ADRA Danmark Formål: At lindre akut nød samt at arbejde for en langsigtet og bæredygtig udvikling blandt fattige og underprivilegerede befolkningsgrupper og styrke deres muligheder for at skabe et værdigt liv. Afrika Kontakt Formål: At støtte folkelige bevægelser og deres organisering samt forbedre deres vilkår for politisk indflydelse. At sikre de universelle menneskerettigheder med vægt på de sociale og økonomiske rettigheder. Aibidji Formål: Socialt arbejde i Armenien, Bulgarien og Georgien Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (AKO) Formål: At formidle nødhjælp gennem AKOs lokale kontakter på et givent sted, hvor der er behov for nødhjælp. Aktive Modstandsfolk Formål: Samling af tidligere modstandsfolk Amnesty International Formål: Arbejder for folks basale menneskerettigheder 1. Opbygning af lokal infrastruktur i Nordvietnam: Irrigation, brønde, fiskedamme, sanitet, kultur- og sundhedshuse 2. Landbrugstræning af bønder i Nordvietnam 1. Videokonferenceudstyr i Nærum, Uganda og Rwanda 2. Køleskabe (2 stk.) 3. Komfur og emhætte 4. Udvidelse af medlemsdatabase i Navision 5. Renovering af badeværelse 6. Renovering af sekundært køkken 1. IT udstyr , ,17 2. Kampagnemateriale ,46 1. Børnehjem 2. YMCA, Armenien 4. Børnehjem, Armenien 2. IT software 3. Ulandsprojekt: Genopbygning i Sri Lanka 4. Ulandsprojekt: Suppekøkken i Nepal 5. IT hardware 6. Trykning af informationsmateriale 7. Transport af nødhjælp 1. Ture til kz-lejr Sachsenhausen, Potsdam og Berlin til september 2010, samt fællesarrangementer 2. Trykning af blad/pjece 3. IT udstyr 1. Trykning af bladet Amnesty 2. Trykning af oplysningsmateriale (for folkeskolelærere) 3. Trykning af årsberetning 4. Istandsættelse af kontorlokaler , , , ,84

4 4. (renovation af køkken, fjernelse af gulvtæpper, renovation af gulv og istandsættelse af kontorer) 5. Istandsættelse af undervisnings- og kontorlokaler (udluftning, udskiftning af møbler, materiale opbevaring, etablering af ny skydedør) 6. Trykning af kampagnematerialer (antidiskrimination og Demand Dignity ) 7. Fornyelse af hardware 8. Videreudvikling af hjemmeside 10. Udvikling og produktion af interaktivt undervisningsmateriale Anima Formål: Foreningen for alle dyrs rettigheder. Fremme dyreetik og informere om dyrs forhold i Danmark mv. ApiAid Formål: At udføre nødhjælps- og udviklingsarbejde internationalt Arratas Venner Formål: Aktiviteter for børn og voksne i Ukraine 1. Trykning af informationsfoldere 2. Trykning af nyhedsbreve 3. IT udstyr 4. Kontormøbler 1. Etablering af basal sundhedsklinik/informationscenter inkl. brønd, Trincomali, Sri Lanka , ,55 2. Transport af tøj 8.098,35 ASF- Dansk Folkehjælp, Holeby Formål: At udbrede kendskabet til førstehjælp mm. 3. Førstehjælpsmateriel til brug i folkeskoler 4. Organisationsfoldere 5. Udstillingsmateriale 6. Etablering af elektronisk arkiv (anskaffelse, udvikling) 9. Udvikling af Introkit til ferieophold: Trykning af håndbog og indkøb af materialer 11. Ferieophold i DK for 50 omsorgssvigtede grønlandske børn 13. Etablering af elite samariterenhed: Indkøb af behandlerenheder 14. Oplysningskampagne Førstehjælp på minuttet med gratis førstehjælpskurser til befolkningen, herunder ,69 Materialer og fragt af disse Atlantsammenslutningen 7.513,47

5 5. Formål: At viderebringe baggrund, viden og forståelse for den sikkerhedspolitiske udvikling inden for det atlantiske samarbejde (NATO) og tilsvarende internationale organisationer, fx EU, OSCE og FN således, at fred, frihed og menneskerettigheder er demokratiets fundament. Axis Formål: At udvikle, styrke, støtte og styre initiativer, der fremmer en mere global fordeling af ressourcer, uddannelse og muligheder. Basic Health & Development Formål: At forbedre folkesundheden i udviklingslande og reducere frekvensen af især malaria og HIV sygdomstilfælde, samt forbedre sundhedstilstanden og styrke plejemuligheder for fattige i landområder herunder sygdomsforebyggelse, diagnose og behandling. Bernadottegårdens Venner Formål: At fremme beboernes (tidl. modstandsfolk og KZ-fanger) sociale kontakter BISU Håndværkere Uden Grænser Formål: At fremme international forståelse, samarbejde og solidaritet, med speciel vægt på det byggeteknisk faglige, miljømæssige og kulturelle område. Botosan Children Services Formål: Hjælp og støtte til de glemte børn i Rumænien Børn i Rumænien Formål: At udøve humanitær bistand til børn og voksne primært i Rumænien. Børn Sulter Formål: At yde akut hjælp til børn, der er i overhængende fare for at dø af sult. At yde langsigtet hjælp til forældreløse og udstødte børn i primært Afrika, Asien og Sydamerika, hvor situationen er alvorligst. Børnehjemmets Venner Formål: Gennem indsamling af penge at gennemføre en sommerlejr for børnene på børnehjemmet. Børnehjemmets adresse er Cirku Str. Jelgava, Letland. CARE Danmark. Formål: Fremme økonomisk udvikling i og fremskaffe støtte til U-lande. Caritas Danmark Formål: Hjælpeorganisation tilknyttet Den katolske Kirke 1. Ny hjemmeside 1. Kontorudstyr 2. Reoler og inventar 6. Førstehjælpsudstyr til Taquile 2. Etablering af HIV test center (materialer), VCT 3. Solcelleanlæg, VCT 4. Kontormøbler og IT udstyr, VCT 5. Myggenet og nødhjælpspakker, VCT 6. Trykning af informationsmateriale 1. Tur m. liftbus omkring Roskilde Fjord, 16. sept Demonstrationsbyggeri, Manica, Mozambique 2. IT udstyr, Mozambique 3. Digitalt videokamera 4. IT software 1. It udstyr 2. Konference etc. 3. Renovering af hus 4. Renovering/ udbygning af stald 1. Transport af nødhjælp til Rumænien 2. Transport af nødhjælp i Danmark 1. Ferieophold for 4 børnehjem 1. Sommerlejr i Letland 1.Telefonanlæg og terminaler 1. Hæve/sænkebord 2. Kontorstole , , , , , , , , , ,03

6 6. Danmark Lesotho Network Formål: Støtte initiativer i Lesotho, som fremmer arbejdet med at udvikle og forbedre levevilkårene i landet Danmarks Naturfredningsforening Formål: At Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig nature og et rent og sundt miljø. Danmarks Sportsfiskerforbund Formål: Sikre muligheder for sportsfiskeri Dansk Angolansk Venskab Formål: Fremme kontakt og forståelse mellem Danmarks og Angolas befolkninger Dansk Balkan Mission Formål: Humanitær indsats til fordel for den lidende befolkning på Balkan Dansk Blindesamfund Formål: At varetage blinde og svagsynedes interesser for her igennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse. 3. Reoler 4. Skabe 6. Opslagstavler 7. Projektor 8. Lærred 1. Vandprojekter 9.358,09 2. IT udstyr 1. Folder, plakat og webunivers ifm. Naturens Dag 2. Støjdæmpning af storrumskontorer 3. Kontormøbler 4. Etablering af enkelte separate kontorer 5. Minikameraer ,08 6. Materialer til naturpleje (redskaber) 7. Kopimaskine 8. Informationsfoldere om særlige naturarealer 9. Folder og hjemmeside om børn og natur 10. Folder om hjælp til naturpleje og genopretning af vandhuller 1. Undervandsvideokamera ,97 2. Informationsmateriale (vild med at fiske) 1. Landbrugsprojekt: - landbrugsskole - såsæd - transport af landbrugsmaskiner til skolen 2. Medicinsk udstyr/sundhedsprojekt ,92 3. Fagskoleprojekt: - Forbedring af grundskolefaciliteter, faglokaler og tekniske/håndværksmæssige faciliteter, redskaber, værktøj og byggemateriale 1. Vandprojekt ,38 2. Mad 3. Medicin 1. Ulandsprojekt, Ghana 2. Ulandsprojekt, Rwanda 3. Istandsættelse af hjælpemidler ,41 Dansk Børnefond ,41

7 7. Formål: Yde bistand til børn og unge i U-lande bl.a. igennem fadderskab Dansk Cyklistforbund Formål: Skabe større færdselssikkerhed for cyklister mm. Dansk Indisk Børnehjælp Formål: At hjælpe børn og kvinder i Indien. Dansk Kvindesamfund Formål: At arbejde for fuld ligestilling for kvinder og mænd 1. Renovering, Bangladesh 2. Skolebøger 3. It udstyr 4. Renovering, Uganda 5. Renovering, Ghana 6. Renovering, Ghana 7. It og renovering, Bolivia 8. Vandprojekt, Sierra Leone 9. Renovering, Ghana 10. Renovering, Uganda 1. Website ,56 3. Digital oplevelsesplatform Indiske børnehjemsbørn på udflugt Håndfri telefon og telefonsvarer 7.584,92 6. Gadeskilt Inventar og AV-udstyr 1. Trykning af tidsskrift ,95 Dansk Ornitologisk Forening Formål: Forening for fuglebeskyttelse og fugleinteresserede. Dansk Russisk Forening Formål: Kulturel og folkeoplysende virksomhed mellem DK og Rusland. Dansk Russisk Humanitærhjælp Formål: Deltage i Internationalt arbejde for børn og voksne primært i Rusland. Dansk Røde Kors, Lunderskov afd. Formål: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes, beskytte liv mv. 1. Publikation 2. Vadehavsbrochure 3. Videokonferenceudstyr 4. IT udstyr 1. It udstyr 2. Projektor 3. Multifunktionsprinter 1. Ferieophold for børnehjemsbørn 1. Stativer til genbrugsbutik 2. Reoler til genbrugsbutik , , , ,45 Dansk Selskab for Tibetansk Kultur Formål: I Danmark at fremme kendskabet til tibetansk kultur, at fremme kontakt og forståelse mellem danskere og tibetanere. Dansk Tanzaniansk Forening (DANTAN) Formål: Fremme kontakt, forståelse og samarbejde mellem de to lande 1. Medlemsblad- jubilæumsnummer 2. It udstyr 3. Medlemsfolder 4. Mødebord 5. Lagerreoler 1. Videreudvikling af biogasanlæg i Zanzibar 2. IT udstyr 3. Værktøj 4. Solpaneler til demonstrationsanlæg i , ,55

8 8. Zanzibar Dansk Vegetarforening Formål: At fremme udbredelsen af vegetarisk levevis via øget interesse for frugt og grønt samt oplysning om ernæringens betydning for helbredet mv. 1. Medlemsblad og kvartalstidsskrift 2. Oplysningsmateriale pjece om kødforbrug og klimaeffekt ,18 Dansk Zionistforbund Formål: Bl.a. at fremme zionismens idé, jødisk kultur og arbejde for fredelig sameksistens. Danske Krigsbørns Forening Formål: At varetage danske krigsbørns* interesser, virke oplysende samt yde råd og støtte til medlemmer, der leder efter deres biologiske far og dennes slægt. *Danske krigsbørn defineres som alle der er født i årene og hvor moderen eller faderen tilhørte en af de krigsførende parter. (typisk dansk mor, tysk far). Danske Soldaterforeningers Landsråd Formål: At varetage og formidle samarbejde mellem danske soldaterforeninger 1. Pjece/informationsfolder 3. Bladet Israel 1. IT udstyr Trykning af foreningsblade Informationsmateriale IT udstyr Inventar til tre veteranhjem 8.998, , ,38 Dansk-Gambiansk Forening Formål: At arbejde for udveksling af information og udbygning af kontakt mellem Danmark og Gambia samt at løse konkrete hjælpeopgaver, herunder containerforsendelser af hjælpeudstyr, samt tegning af sponsorskaber til gavn for gambianske børns uddannelse IT udstyr 4. Digitalt kamera 5. Projektor 6. Fremvisningslærred 7. Trailer 5.848,81 Dansk-Rumænsk Venskabs- og Folkeoplysningsvirksomhed Formål: At bistå med opbygning af folkeoplysning i Rumænien 1. Tøj 2. Sengelinned og madrasser 3. Renovering 4. Hårde hvidevarer 5. Skolematerialer 6. It udstyr og tv 7. Inventar 8. Legeplads ,80 DanWatch Formål: At sætte fokus på danske virksomheders handel med og brug af arbejdskraft og naturressourcer I udlandet. 1. IT udstyr og software 2. Trykning af informationsmateriale 3. AV udstyr 4. Inventar ,12

9 9. Demografisk Råd og Selskab Formål: At udbrede bevidstheden om demografiske problemers voksende betydning globalt/internationalt og nationalt/regionalt. Hensigten er at fremme bæredygtige beslutninger i befolkningsspørgsmål såvel i samfundet som på individ-niveau. Demokratisk Forum, Rumænien Formål: Fremme demokratisk og økonomisk udvikling ved at yde humanitær hjælp mv. Den Danske Afghanistan Komite Formål: Aktiv humanitærhjælp til krigsofre og til landets genopbygning. Den Danske Hjælpefond (Landsforeningen) Formål: Yder bistand til mennesker, der pga. krig, katastrofer mv. er i nød Den Nordiske Lejrskoles Venner Formål: Støtte for den nordiske lejrskole i Hillerød og dens virksomhed. Det Europæiske Hus Formål: at virke for integration for de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund 2. Produktion & distribution af bog 1. Keramisk sommerlejr for børn i Rumænien 2. Sommerlejr for børnehjemsbørn, Carpineni, Moldova 3. IT udstyr til børnehjemsbørn, Carpineni, Moldova 5. undervisningsmateriale til skole- og børnehjemsbørn, Moldova 6. Hårde hvidevarer til institutionerne i Moldova 7. Materialer til teknisk skole, Titel, Serbien 8. Renovering af lægekonsultation på børnehjem, Carpineni, Moldova 9. Transport af nødhjælp, Titel, Serbien 1. Indretning af ernæringsafdeling for småbørn ved tre baby-well clinics i Herat, Afghanistan 2. Hygiejneprojekt: indretning af badeværelser, Herat, Afghanistan 3. Symaskiner til kvindeuddannelsescenter, Herat, Afghanistan 1. Renovering/ombygning 2. Udvidelse af bygning 3. Møbler og naturfagsudstyr 4. Renovering 5. Generator indretning af bygning 6. Malkekøer 1. Udskiftning af gulvbelægning på gange og værelser 2. Udskiftning af senge 3. Etablering af skydedøre til toiletter 4. Udskiftning af døre og vinduer 5. Ventilation i opholdsrum 6. Renovering af bådebro 1. Indsamling og forsendelse til Kirgistan 2. Forsendelse af tøj 3. Informationsmateriale , , , , , ,24

10 10. Det Mosaiske Trossamfund Formål: At bevare og styrke jødisk tradition og samhørighed for alle jøder i Danmark. Det Økologiske Råd Formål: At belyse og fremme mulighederne for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel å nationalt og globalt plan. Dienesmindes Venner Formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitært arbejde for dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst- og Centraleuropa Dokumentationscenter mod Historieforfalskning Formål: At støtte og offentliggøre resultater af forskning i private og offentligt ejede dokumenter. 4. Projekt: Unge i frivilligt arbejde 5. Medieudstyr 6. Toilet 1. Foldere og pjecer 2. Informationsmateriale ,69 3. Nyhedsbreve; produktion & distribution 7. Webportal 8. Medlems-, regnskabs- og databasesystem 1. Telefonanlæg ,69 2. It udstyr 1. Til hospital, Brest, Hviderusland: Beklædning og transport af nødhjælp 2. Til krisecenter, Stolin, Hviderusland: Nødhjælp (handicaphjælpemidler, beklædning, køkkenudstyr) samt transport af nødhjælp 3. Til socialcenter, Ivasevitchi, Hviderusland: Nødhjælp (Handicaphjælpemidler, beklædning, sportsrekvisitter) og transport af nødhjælp ,32 4. Til socialcenter, Semirodoc, Hviderusland: Nødhjælp (Handicaphjælpemidler, beklædning, briller) og transport af nødhjælp 5. Til frivillig organisation hjælp til enlige mødre, Brest, Hviderusland: Nødhjælp (Handicapudstyr, beklædning, køkkenudstyr, linned, legetøj) og transport af nødhjælp 6. Til Barka, skole i Letland: Skolemøbler og handicaphjælpemidler 1. Informationsmateriale 2. Opgradering af IT udstyr 5.614,86 Donation Danmark Rumænien Formål: Forening bestående af læger, sygeplejersker mv. som ønsker at hjælpe aktivt i Rumænien Dyrenes Alliance Formål: At påvirke samfundet til at anerkende dyr som værende levende, følende individer, som har krav på rettigheder. 1. Transportstøtte 2. Hjælpemidler til lægefagligt arbejde 3. Hjælpemidler til resocialiseringsprogrammer i fængsler 1. Oplysningsmateriale 2. IT udstyr 3. Udstillingsudstyr: telt, projektor, borde mv , ,42

11 11. Dyreværnet Foreningen til værn for værgeløse dyr Formål: At virke for dyrenes vel, både lokalt og på landsplan, samt vinde og udbrede forståelse for dyrebeskyttelse, modvirke al dyrplageri. Emmaus-Samfundet i Aalborg, Abbé Pierres Klunsere Formål: Humanitært hjælpearbejde. Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Jysk afd.) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Odense afd.), Sammenslutningen af Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Omegns afd., Frederikssund), Sammenslutningen af Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Sjællands afd., Roskilde) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne 4. Kameraudstyr 1. Opgradering af hjemmeside 2. Inventar 3. Laboratorieudstyr 5. Informationskampagne 6. Karantænerum til smådyr 7. Ventilationssystem 1. Av udstyr 2. Digitalt kamera 1. Tur til Frøslev-lejren + Dannevirke 2. Tur til Hvidsten- Frederikshavn- Hanstholm 3. Tur til Dachau, München, Kehlsteinhaus 4. Tur til Sjælland, forår Tur til Ryvangen, Frilandsmuseet og sammenkomst (29. august 2010) 2. Sommerudflugt ( ) 3. Årsmøde ( ) 4. Handikapkørsel af medlemmer og kranse/blomster til alle mindedagene der deltages i 1. Bustur til KZ-lejre i september , , , , , ,80 Fair Trade Butik Bazaren Formål: Fremme salget af varer, som er produceret og handlet efter fair-trade kriterierne Fair Trade Butik Karibu, Roskilde Formål: Fremme salget af Fair Trade producerede varer samt at udbrede kendskabet hertil; at fremme oplysningsarbejde og humanitær virksomhed i forhold til producenter i 3. verdens lande. Fair Trade Butik Salam Formål: At arbejde for mellemfolkelige relationer og drive Fair Trade detailsalg af varer hovedsageligt fra den tredje verden. 1. It udstyr ,40 2. Inventar 4. Istandsættelse 1. Inventar 2. Informationsmateriale 7.198,53 1. Lys i butikken 2. Speciel parasol til vinter og sommer 3.779,23

12 12. Fair Trade Danmark Formål: Organisationen for mange af Fair Trade forretningerne; Fremme Fair Trade handlen i Danmark. Fair Trade Mærket Danmark Formål: Fremme af eksistenssikrende og miljøvenlig handel med ugunstigt stillede producenter samt den hermed forbundne oplysningsvirksomhed; At virke til udbredelsen af bæredygtig handel og af fondens mærke til brug for produkter, der opfylder minimumsbetingelser i social og økologisk henseende. FIR- Foreningen af tidligere fanger og modstandsfolk, Ølstykke Formål: At være en paraplyorganisation for de tilsluttede foreninger og deres arbejde for på tværpolitisk basis at bekæmpe nazismen i Danmark og deltage i det tilsvarende arbejde i Europa FN-Museet i Frøslevlejren Formål: Sætte et varigt minde over danske enheder og personer, der med mandat har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden. 3. Trykning af informationsmateriale (fotos, foldere, flyers, plakater og banner) 6. Undervisnings- og designmateriale 1. Videokamera 2. Trykning af magasin 3. Web kampagne 4. Postkort kampagne 5. Informationskampagne 6. Displays 7. Papkrus 1. Veteranrejse til kz-lejren Stutthof, Polen (sept. 2010) 3. Rejseudgifter til møder i Berlin 4. Oplysningsmateriale: folder om 2. verdenskrig 5. Udgivelse af erindringer o.a. relevant materiale for tidl. Modstandsfolk 6. Fællesarrangement: afholdelse af møde for FIR-International 1. Trykning af div. Materialer 2. IT udstyr , , , ,50 Folk og Forsvar Formål: Styrke og vedligeholde forsvarsviljen og forsvarsevnen. Folkebevægelsen mod Nazisme Formål: At medvirke til at afsløre og bekæmpe alle former for nazisme og dens racistiske grundlag Folkevirke Formål: At bringe nyt initiativ til oplysningsarbejdet. At fremme en aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces. Fontanas Venner Formål: 1. Udbredelsen af kendskabet til behandlingsformer til afhjælpning af afhængighedssygdomme. 2. Med vilkår til at forbedre familiens vilkår i ind- og udland 3. Særlig fokus på svage samfundsgrupper i udviklingslande 1. Frikøbe leaset fotokopimaskine 2. Trykning af informationsmateriale (minus trykning af kuverter) 3. IT udstyr 1. Dokumentariske udgivelser 4. Informationsmaterialer 5. It udstyr 1. Trykning af temanumre af Folkevirke 2. Kontorstole 3. Skrivebordsbelysning 4. Loftsbelysning 5. Projektor og bærbar pc til mødelokale 1. Materialeudgifter 2. It udstyr 3. Av udstyr 4. Interaktivt whiteboard 5. Interaktivt whiteboard, Vietnam , , , ,48

13 13. Foreningen For Anvendelse af Fri Energi Formål: At fremme vedvarende energi, både i Danmark og andre steder i verden, hvor der er behov for det og arbejde for at denne viden bruges til konkrete tiltag, hvor man går sammen i små grupper og producerer forskellige produkter inden for vedvarende energi. Foreningen Straatag Formål: At medvirke til at bevare almene bevaringsværdige og fredede stråtækte gårde, huse og bygningsværker. Fregatten Jylland, D.S.I. Formål: At bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var ombord i de store træskibes tid. 6. DVD/ brochurer 1. Materialer & værktøj 2. Informationsmateriale 1. Trykning af temanumre af bladet Straatag 2. Udstillingsmaterialer 3. IT udstyr 4. Trykning af håndbog 5. Oplysningskampagne om fyrværkeri 6. Oplysningskampagne om genbrug af byggematerialer 8. Hjemmeside (modernisering/ny) 2. Digital formidling 3. Flisebelægning og indhegning 4. Flådeprojekt: flydebroer og adgangsveje for publikum 4.181, , ,59 Friends International Formål: At støtte humanitært og socialt arbejde i ulande. Frihedskampens Veteraners Kultur- og Rejseklub Formål: At samle tidligere medlemmer af den danske frihedskamp, at opretholde forbindelsen mellem dem, at yde støtte til tidligere modstandsfolk og pårørende Alle formål vedr. skoleprojekt i Kenya 1. Renovering af bygninger 2. Kommunikationssystem (internet og hardware) 3. Forbedring af vandsystem og bæredygtig levering af vand (undergrundstank til regnvandsopsamling og brønd) 4. Bespisning af fattige børn ,05 1. Rejser med socialt samvær som formål (rejse, ophold over 4 dage, sightseeing af relevante steder, social frokost til minde og hygge) ,07 FSC Danmark Formål: at fremme bæredygtig skovdrift ved at styrke FSC som brand i Danmark. Foreningens arbejde omfatter blandt andet: at styrke kendskabet i klart definerede målgrupper gennem aktiviteter og kampagner; kontrollere brugen af FSC's logo; servicere medlemmerne med henblik på at øge deres salg af certificerede produkter; øge certificeringen af danske skove; udvikle og revidere standarder til certificering; pressearbejde og oplysning om 1. Lamper 2. Stole til mødelokale 5.897,22

14 14. FSC Genvej Til Udvikling Formål: Hjælp til u lande 1. Cementtrug ved brønde 8.124,27 Gestapofanger fra Besættelsen, Foreningen af Formål: Tidligere fanger fra 2. Verdenskrig 1. Tur til Skagen, juni Fællesarrangement: julefrokost ,43 Gestapofangerne Randers Formål: Tidligere fanger under 2. Verdenskrig Ghana Venskabsgrupperne i Danmark Formål: At udvikle venskab mellem venskabsgrupperne i Danmark og Ghana gennem selvhjælpsgrupper. Green Cross Danmark Formål: At sikre en retfærdig, bæredygtig og sikker fremtid for alle ved at støtte et værdiskifte og dyrke en ny fornemmelse af gensidig afhængighed og delt ansvar i menneskehedens relation med naturen. Foreningen arbejder med miljøprojekter, erhvervsudvikling og folkeoplysning i et bæredygtigt udviklingsperspektiv. Grøn Burkina Faso Formål: At støtte og fremskaffe midler til gennemførelse af dyrkningsprojekter i den afrikanske stat Burkina Faso Grøn Hverdag Formål: At fremme en bæredygtig samfundsudvikling gennem oplysningsvirksomhed, herunder bladudgivelse. Hesteinternatet af 1999 Formål: At udføre oplysende, vejledende og rådgivende virksomhed omkring lødigt hestehold, samt iværksætte undsætning af heste, der misrøgtes eller på anden måde udsættes for utålelige livsbetingelser. Himmerlands Energi- og Miljøforening Formål: At fremme omstillingen af energiforsyningen til vedvarende energi og fremme omstillingen til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser miljøhensyn og økologisk balance. Hjælp Jelgava Vejles venskabsby Formål: Hjælpe Vejles venskabsby igennem indsamling med opbygning af et demokratisk samfund. 1. Kranse & blomster 2. Tur til Neuengamme 3. Tur til Skæring Hede 4. Tur til Bangsbo Museet 2. It udstyr og kamera 7.072,56 3. Hjemmeside og digitalisering 8.098,35 1. IT udstyr og software 2. Informationsmateriale 1. Færdiggørelse af påbegyndt bygning med soverum, spiserum og toiletter til landbrugsskole, Ouagadougou, Burkina Faso 1. Særnummer af Grøn Hverdag 2. Informationsfolder 3. Opgradering af hjemmeside 4. Projektor 5. IT udstyr , , ,41 1. Trykning af årsskrifter Trykning af plakater/postkort 8.098,35 2. Informationsmateriale 1. Transport og fordeling af skoleudstyr og EDB til kommuner Jelgava og omegn i Letland 2128, ,88

15 Transport af materiel til div. organisationer i Jelgava Letland Hjælp Sarajevos Børn Formål: At yde humanitær hjælp til børn i Bosnien - Hercegovina Hjælp til Litauens Børn, Foreningen Formål: Humanitær støtte for børnehjem, plejehjem og sygehuse i Litauen Holger Danske Klubben Formål: Modstandsfolk fra 2. Verdenskrig Horserød Stutthoff Foreningen Formål: At fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad, samle, hjælpe og vejlede medlemmer, der under den tyske besættelse deltog i frihedskampen og derved pådrog sig skade eller sygdom, hvorved deres erhvervsevne er blevet nedsat. Hvideruslandskomiteen i Kolding, Egtved Formål: At yde humanitær hjælp og udbrede demokratiske og kulturelle værdier 1. Fødevarehjælp Beklædning (nødhjælp) 7. Personlig pleje 8. Sengelinned 9. Transport af nødhjælp 1. Udflugter til historisk relevante steder, hhv. tur til mindestenen (d ) og tur til Nordsjælland (medio oktober 2010) 2. Årsmøde og generalforsamling ( ) 3. Festmiddag, 4. maj 2010, 65-året for befrielsen 4. Tur til Churchills grav (medio september) 1. Udflugter og arrangementer (juli + senere) 2. Rejse til Stutthof i Polen/kz-lejre 3. Oplysningsmateriale 4. Udbygning af eksisterende mobiludstilling 6. Hjemmeside: tilgængeliggørelse af billedmateriale 1. Transport af nødhjælp , , , , ,14 IBIS Formål: Arbejder for at styrke befolkningsgruppers organisering og direkte indflydelse i tredje verden Indien Gruppen Fyn Formål: Bæredygtig forbedring af levevilkår i den tredje verden, specielt Indien Ingeniører uden Grænser Formål: Er bl.a. at stille ingeniørviden og -kapacitet til rådighed i katastrofeområder. 1. Multimedieudstyr 2. Oplysningsbrochure 3. Højttalerudstyr 4. Teknisk udstyr til mobil formidling 5. Serverplads 6. Smartboard 1. Strikkeprojekt 2. Fødevareprojekt 1-3. It udstyr 4. Standere til udstilling 5. Informationsmateriale 6. Foldere 10. Software , , ,88

16 Lamper 13. Projekter International Aid Services Formål: At yde katastrofehjælp til tredjelande. Foreningen er bl.a. Den Danske Pinsebevægelses katastrofe- og udviklingshjælp til tredjelande. International Børnehjælp - Verdens Børn Formål: At yde bistand til børn. International Børnesolidaritet Formål: At yde solidaritets og bistandsprojekter til gavn for børn og unge i den fattige del af verden. International Teacher Association, Danmark Formål: En mellemfolkelig, pædagogisk forening; At fremme fred, menneskerettigheder og demokrati. Kræftens Bekæmpelse Formål: Informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og politik, arbejde for tilgang af medlemmer samt varetage disses og lokalforeningens interesser, forestå indsamling til KBs arbejde, lave oplysnings- og patientstøtteaktiviteter. 1. Brønd til landsby, Tanzania 2. Trykning af præsentationsmateriale 3. Mad til fattige børn i forbindelse med skole- og gadebørnsprojekt, Nakuru, Kenya 4. Kontorudstyr (inventar og IT), Arusha, Tanzania 1. Forbedring af skolelederbolig, Entebbe Children Welfare Unit, Uganda 2. Renovering af lærerboliger, Madera Girl s Primary School, Uganda 3. Legeplads, Puthu Punal Tamil Nadu 4. Ekskursioner for 350 forældreløse børn, Uganda 5. IT udstyr, Madera Girl s Primary School, Uganda 6. Skolemøbler, Madera Girl s Primary School, Uganda 7. Skolemøbler, Kakundi Community School, Uganda 8. Skolemøbler, Mukono Childrens Home, Uganda 9. Ekskursioner for børn på Madera Girl s Primary School, Uganda 1. Støtte til unge mødre 2. Indianske børnehaver 1. Toiletbygning, Nakote Skole, Nepal 2. Fornyelse af skolemøbler, Tartong Skole, Nepal 3. Reparation/fornyelse af klasseværelse, Tartong Skole, Nepal 4. Undervisningsmaterialer, Nakote + Tartong Skoler, Nepal 5. Womens Group s Knitting Project, Nepal Bogudgivelse 2. Foto 3. Layout 4. Trykning & reproduktion , , , , ,95

17 17. Kvindehuset i Århus Formål: At etablere, drive og støtte et frivilligcenter kaldet Kvindehuset i Århus. Kvindehuset er for alle kvinder, og sigter primært på at yde hjælp til selvhjælp til kvinder i Århus med anden etnisk baggrund end dansk. Kvindernes U-landsudvalg Formål: Hjælpe gennem oplysningsarbejde dårligt stillede kvinder i ulandene. Lambda Bøsser og lesbiske på Fyn Formål: At styrke lesbiske og bøssers identitet og selvværd i lokalområdet og at modvirke normdannelse og strukturer i samfundet, som virker undertrykkende på bøsser og lesbiske. Landsforeningen af KZ-fanger fra Neuengamme, Vennekredsen Formål: At samle de i Danmark boende tidligere fanger fra den nazistiske koncentrationslejr Neuengamme med dens udekommandoer,, til bevarelse af den naturlige samhørighedsfølelse at indsamle, bearbejde og udbrede de historiske kendsgerninger om KZ lejren Neuengamme og dens udekommandoer, at bekæmpe nazismen mm. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Formål: Arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger mv. 1. IT udstyr 2. Tyverisikring af IT udstyr 3. Digital fotoramme, tyverisikret 1. Trykning af informations- og kampagnemateriale 2. Genetablering og istandsættelse i forbindelse med flytning 3. Software og hjemmeside 4. Inventar 1. Inventar 2. Hjemmeside 3. It udstyr 4. Infomateriale 1+2. Tur til Neuengamme maj 1. Trykning 2. Udvikling af hjemmeside 3. Udstillingsmateriel 6.315, , , , ,97 Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade Formål: At virke til udbredelsen af kendskabet til spiseforstyrrelser og selvskade og deres årsager. At samle personer med spiseforstyrrelser, selvskade, deres pårørende, behandlere og andre interesserede til et samarbejde. At støtte personer med spiseforstyrrelser og selvskade og deres pårørende gennem rådgivning og oplysning. Leagounols Venner Formål: Humanitær hjælp til et børnehjem i Rumænien Leve Børnene Formål: At hjælpe børn i nød i hele verden. 1. Trykning af informationsmaterialer 1. Transport 2. Undervisningsmaterialer 3. Inventar 4. Hårde hvidevarer 1. Fodboldskole for 800 gadebørn 2. Sports- og fritidstilbud i et år 3. Sommerlejr 4. Studievejledning mm for store børnehjemsbørn 5. Træhuse til slumkvarter 4.499, , ,23

18 18. Lions Club, Sønderborg Formål: At skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. LOAV, Landsforeningen til oplysning om og afskaffelse af vivisektion Formål: At arbejde for afskaffelse af dyreforsøg Læger uden Grænser Formål: At yde hjælp til folk i nød, ofre for menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger. Netværket for Økologisk Folkeoplysning (Øko-Net) Formål: På et folkeligt niveau at informere, oplyse og inspirere omkring natur og miljø, økologi og bæredygtig udvikling samt at skabe debat og netværk omkring økologiske og bæredygtige tiltag. 6. Barselspakker til teenage mødre 7. Hjemmeside 8. Informationsmateriale- Go-cards og brochurer 9. Printer, kopimaskine og fremvisere 10. Server & router 11. Hæve/sænke borde og kontorstole 12. Færdiggørelse af badeværelse 1. Transport 2. Industrivaskemaskine & tørretumbler 3. Vaskemaskine 1. Trykning af oplysningsmateriale 1. IT udstyr 2. Server, rack og backup 3. Vertical binder skab 4. Videokameraer 1. Nyhedsbrev, infomateriale & medlemsfolder 2. It udstyr 3. Software , , , ,85 New Life, Ghana Formål: At støtte udsatte grupper i Ghana, herunder børnehjemmet New Life International i Cape Coast. At forebygge ulighed og marginalisering i samfundet, samt at give det enkelte individ de bedste muligheder i fremtiden. Nordisk Humanitærhjælp Formål: At yde almennyttigt humanitært hjælpe arbejde 1. Aktivitetsrum inkl. møbler og maling, Børnehjem, Ghana 2. Borde og stole til sy/computerrum, børnehjem, Ghana 3. Scanner og printer 4. Skoleuniformer og bøger, børnehjem, Ghana 5. Medicin og førstehjælpskasse 6. Medicin/førstehjælpskasse, Ghana 1. Børnehjems udvidelse, Congo 2. Syskole til Pakistan 3. Myggenet og skoleinventar, Malawi 4. Udvidelse og udstyr til fagskole i Kenya 5. Helseklinik, Kenya 6. Udvidelse af helseklinik og opførelse af skole 7. Nyt børnehjem, Zambia 8. Helseklinik og udstyr, Zambia 9. Opførelse og indretning af trykkeri, 6.478, ,40

19 19. Kazakhstan Nordjysk Humanitærhjælp Formål: At varetage syge og svages interesser uden hensyn til tro, race og politisk opfattelse Nyt Hesteliv Formål: At modtage eller opkøbe heste og ponyer i nød og hjælpe dem videre til et nyt og bedre liv. Nøragers Humanitære Hjælpefond Formål: At fremskaffe hjælpemidler til russiske børnehjem og afholde sommerlejr mv. 1. Feriebørn til Danmark (125 stråleramte Tjernobyl børn) 2. Medicin, hygiejne og skoleartikler til 3 børnehjem og fattige familier 1. Medlemsblad 2. It udstyr & inventar 3. Informationsmateriale 4. Hjemmeside 1. Renovering af gymnastiksal 2. Legerum , , ,94 Operation Dagsværk Formål: Styrke solidariteten mellem danske gymnasier og den fattige del af verden Oplysningscenter om den 3. verden, Århus Formål: At drive O3V-centret, der formidler oplysning om lande og kulturer i den 3. verden Organisationen for Vedvarende Energi Formål: At arbejde for nationalt og globalt energi- og ressourcepolitik. Pindsvinevennerne i Danmark Formål: At udbede sig viden om pindsvins naturlige livsform Polsk Dansk Humanitær Forening Roszkowo Formål: At udbygge og videreføre båndene Wielkopolskie, der bl.a. omfatter Roszkowo/Wagrowiec/Skoki/Poznan og Danmark imellem og at hjemsøge og fremskaffe økonomiske midler til brug for sit humanitære arbejde i Polen samt støtte til udveksling af grupper og enkeltpersoner på såvel de uddannelsesmæssige som de kulturelle områder. Polske Børn Himmerland Formål: At hjælpe polske børn i de miljøbelastede hårdest områder af Polen 1. IT udstyr 2. Trykning af årsskrift 1. Kontorinventar (borde og mobilkassetteskuffer) 2. Oplysningsmaterialer (kufferter) 3. Trykning af brevpapir/kuverter m. logo 4. Belysning 5. Reoler 1. Server inkl. Back up løsning 2. Hæve/sænke borde 3. Videokonferenceudstyr 1. Informationsmateriale & medlemsblade 2. Nyetablering, udvidelse og forbedringer af plejekasser & løbegårde 3. Transport af nødstedte pindsvin 1. Krisecenter 2. Renovering af køkken 3. Sommerlejr 1. Sommerlejr 2. It udstyr , , , , , ,49 3. Ferieophold for polske børn Praktisk Økologi, Landsforeningen ,00

20 20. Formål: Fremme kendskab til økologisk levevis. Randers Samaritterforening Formål: At yde førstehjælp Reméts Venner, Den Humanitære forening Formål: At give økonomisk og materiel støtte til børnehjemmet Remét Rotary Danmark Formål: At administrere og supervisere aktiviteter, som de danske Rotary-distrikter indgår aftale om at udøve i fællesskab. PolioPlus er Rotarys bidrag til Unicefs og WHOs vaccinationsprogrammer for udryddelse af polio og fem andre sygdomme. Rumænien 97 Formål: Velgørende og humanitær forening 1. It udstyr 2. Udstillingsmateriale 3. Kontormøbler 1. Behandlerbrikse 2. Akut- rygsæk 3. Spineboard 5. Hjertestarter + træningsmodel 6. Puls-oxymetre 7. Båre 8. Iltflaske + regulator 9. Blodtryksmålere 10. Av projektor + ophæng 11. Laserprinter 1. Sommerlejr i Rumænien 2. Feriebørn til Danmark 3. Transport af nødhjælp 4. Indkøb af byggematerialer til renovering af fattige familiers boliger 5. Istandsættelse af adgangsvej til børnehjemmet 6. Maling og maleudstyr til istandsættelse af børnehjemmet 7. IT udstyr til børnehjemmet 8. Inventar til børnehjemmet 1. Polio bekæmpelse 1. Transport , , , ,04 Rumæniensprojektet af 1992 Formål: At forbedre dagligdagen og fremtidsmulighederne i Banat-provinsen Samvirkende Energi- og Miljøforeninger Formål: Ved varetagelse af Energi- og Miljøforeningernes fællesinteresser og samvirke, at fremme omstillingen af energiforsyningen til Vedvarende Energi og omstilling til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser økologisk balance. 1. Sommerlejre for rumænske børn 2. Transport af nødhjælp 3. Informationsmateriale 4. It og kontorudstyr 5. Sko-projekt 6. Legeplads 1. Udstillingsudstyr 2. Trykning af folder 3. Trykning af plakater 4. Trykning af bannere , ,25

21 21. Sarons Slette Missions- og Nødhjælpscenter Formål: Landsdækkende missions- og humanitær organisation der hjælper nødstedte 1. Transport, Izmail 2. Informationsmateriale 8.422,28 Sdr. Bork Nødhjælp Formål: At yde almennyttig humanitær hjælp. Selskabet for Dansk Amfibiecenter Formål: At deltage i bevarelse af padder i Danmark og på internationalt plan, samt fremme opdræt og information inden for amfibieområdet. Dels ved at udvikle metoder til hold og deltagelse i opdrætsprojekter. Dels ved afholdelse af symposier med foredrag og workshops. Selskabet Lysglimt Formål: At drive rekonvalescenthjemmet Lysglimt, Østre Alle 63, 3250 Gilleleje for mindrebemidlede, ensomme og ældre medborgere. Solens Børn Formål: At sprede kendskabet og medvirke til udbygningen af Inti Runakunaq Wasin, et kreativt værksted for børn i risikogruppen i Cusco, Peru; At sprede kendskabet til og bidrage til en bæredygtig udvikling af landsbysamfund i Chillcachaca. At hjælpe til relevant og nødvendig uddannelse af peruvianere, der ønsker at arbejde på projekterne. At finde og evt. støtte enkeltpersoner, der ønsker at rejse til Peru i længere perioder for at undervise, inspirere til nytænkning og hjælpe til udvikling af færdigheder. 1. Renovering af tag 2. Udstyr til børneteater & dramaprojekt, Rumænien 3. Renovering, børnehjem 1 4. Renovering, børnehjem 3 5. Mad, børnehjem 1 6. Udvidelse af bespisningscenter 1. Varmepumper og vinduesautomatik (rum 1+2) 2. Rulleskodder og automatik, ventilation (rum 5+6) 3. Varmepumper (rum ) 4. Vinduesautomatik (rum ) 5. Rulleskodder og automatik (rum ) 6. Foderdyrsskabe 5. Nye værelsesdøre i den nye fløj 6. Ny brandtrappe 7. Istandsættelse og modernisering af køkken 8. Udskiftning af eksisterende gulvtæpper og pålægning på gangarealer 9. Nødkaldesystem til samtlige værelser 10. Inventar til spisestue 1. Forbedring af mad 2. It udstyr 3. Maskiner til læderværksted 4. Musikinstrumenter 5. Hardware & software , , , ,74 SOS mod Racisme, Danmark Formål: At bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning. 2. Nyhedsbrev 3. Undervisningsmateriale ,40

22 Genoptryk af plakater og Go-cards Stairway Danmark Formål: Hjælp til gadebørn i Filippinerne 1. Lysudstyr til teaterscene (i multifunktionshus i Manila for seksuelt misbrugte børn) STS International Solidarity Formål: At yde politisk, materiel og økonomisk støtte til kræfter, der arbejder for bekæmpelse af etnisk og religiøst had og at støtte udviklingen af demokratiske samfund. At støtte udviklingen af uafhængige faglige organisationer, fredsbevægelser og bevægelser, der støtter kampen for samfund, hvor mennesket sættes i centrum. 1. Oplysningsvirksomhed 2. IT udstyr, kontormaskiner og inventar 3. Reparation af bygning 4. It udstyr 5.398, ,77 Støttekomiteen for Tibet Formål: At informere om forhold i Tibet mv. Syvende Dags Adventistkirken (tidl. Adventisternes Hjælpearbejde) Formål: At drive humanitært og socialt nødhjælpsarbejde i Danmark og udlandet Tandsundhed uden Grænser Formål: At fremme tandsundheden i lavindkomstlande. Terre Des Hommes Formål: Hjælp til nødstedte børn over hele verden. 1. Reklamematerialer: foldere og bannere 2. Udstillingsudstyr: borde og kuber 1. Transport af nødhjælp 2. Suppekøkken i Serbien 1. Hjemmeside 3. Pc ere 4. Printer 1. div. Projekter (24 stk.) i Indien, Haiti, Kenya, Sri Lanka, Bhutan, Tanzania, Thailand, Cambodia og Litauen 5.080, , , ,75 Theresienstadt Foreningen Formål: Forening for tidligere KZ- fanger 1. Ture og fællesarrangementer 6.298,72 Tibet Charity Formål: At støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og det tibetanske folk gennem humanitære projekter og kulturelle arrangementer. Tjernobylforeningen Formål: Oprette lejrophold for ramte af Tjernobyl-katastrofen. TLC Danmark 1. Møbler 2. Trykning af informationsmateriale 3. Kontormaskiner 4. Transport af udstyr (nødhjælp) 6. Medlemsblad 1. Leje af bus- sommerlejr 2. Forplejning- sommerlejr , ,33 Formål: At yde økonomisk og anden støtte til 1. Sikkert poolområde udvalgte projekter på TLC (børnehjem i 2. Baghave anlæg Johannesburg, Sydafrika), samt at arbejde til fordel for og fungere som netværk og støtte for, 3. Vandpumpe- etablering ,49 børn fra børnehjemmet og deres adoptivfamilier samt personer, som arbejder/har arbejdet på TLC og som er bosiddende i Danmark. Tværkulturelt Center ,70

23 23. Formål: At inspirere til og være en støtte for tværkulturelt kristent arbejde i Danmark. Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling Formål: At bistå lokalt forankrede kræfter med at skabe teknologiske forbedringer, som er socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. Målgruppen er fattige befolkningsgrupper i udviklingslande. U-landsforeningen Svalerne Formål: At gøre en indsats for at afhjælpe nød i verden på baggrund af Abbé Piérre s grundtanke. Vennekredsen for Zimlat Primary School Formål: At yde støtte til selve skolen Working School Formål: Yder bistand i form af oplæring og uddannelse af børn i den tredje verden WSPA Danmark Formål: Beskyttelse af dyr igennem oplysning Zoras Venner, Foreningen Formål: At støtte handicappede børn i Specialbørnehaven Zora i byen Russe i Bulgarien. Ærø hjælper Rumænien, Formål: Indsamling af relevante midler til hjælp i Rumænien 1. Trykning af informationsmateriale (positive kulturmøder) 2. IT udstyr 3. Trykning af tværreligiøs festkalender 4. Trykning af informationsmateriale (venskabsordninger) 5. Trykning af idékatalog m.m. 1. Reparationer af eksisterende vandledning, Tanzania 2. Etablering af hygiejniske vandposter, Tanzania 3. Transport af nødhjælp 1. Trykning af oplysningsmateriale 2. IT og elektronisk udstyr 3. Inventar til Fair Trade Butik Svalerne 4. Inventar til kontor 1. Skolebøger 2. Skoleborde 1. Skole/computerprojekt, Luaugprabaug, Laos 2. Skole/computerprojekt, Pakse Province, Laos 1. Gulvtæpper 2. Bordskærme 1. Indkøb af Snoezelen redskaber (sanseredskaber) 2. Transport 1. Sommerlejr , , , , , , ,27 Økologisk Byggeri, Landsforeningen Formål: At fremme økologisk Byggeri. Ølejrbevægelsen 1. Udstillingsudstyr 2. Hjemmeside-renovering 8.450,90 Formål: At skabe social forståelse i 1. Fællestelt og gulv, borde og bænke almindelighed, herunder især forståelse for 3. Vandbrønd natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt 4. Elektricitet samfund. Formålet søges opfyldt ved at afholde 5. Toiletfaciliteter ,28 ølejre, hvorved forstås en ferieform, som 6. Dansegulv og lydanlæg mennesker med forskellig alder og social baggrund danner mindre, selvstyrende samfund 7. Stor Tipi i nær kontakt til naturen og med mulighed for at deltage i meningsfyldte aktiviteter. 8. Solfanger 9. Stjernekikkert Østafrikas Venner 6.298,72

24 24. Formål: At indsamle midler til støtte for børn og unges uddannelse i Østafrika, samt midler til projekter til gavn for forældre til børn og unge i Østafrika. Østeuropæisk Børnehjælp Formål: Frivillig og humanitær indsats for trængende østeuropæiske børn 1. Maskiner til træforarbejdning 2. Ombygning af pakkelokale 1. 9 transporter til Letland og Rumænien inkl. De nødvendige medlemmer ,94 2. Indsamling af nødhjælp I alt ,70 c. Fordelingen af puljen forudsættes i tips- og lottoloven forelagt Folketingets Finansudvalg. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidler til humanitære og almennyttige formål. Der anmodes endvidere om tilslutning til at foretage forskudsudbetaling af tilskud. Udgifterne afholdes af Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. f. I henhold til LB / forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget. PER STIG MØLLER /Martin S. Jakobsen Til Finansudvalget:

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til Aktstykke nr. 26 Folketinget 2010-11 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. november 2010. 26 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-

Læs mere

Øremærket til idræt ( 21.61.20.)

Øremærket til idræt ( 21.61.20.) Aktstykke nr. 134 Folketinget 2009-10 Afgjort den 20. august 2010 134 Kulturministeriet. København, den 19. maj 2010. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm 16-06-08 11:06:54 k02 SJ 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 3. juni 2008. 171 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009

Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009 Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\577859\dokumenter\akt166.fm 15-06-09 08:30:36 k01 pz 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. juni 2009. 166 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K K U L TURMINIST E R I E T Tlf. :

Læs mere

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 166 Aktstykke Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2009 19.031 4 formål,

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2013

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag Afgjort den 20. marts 2013 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Andel af ekstra bevilling i 2012

Andel af ekstra bevilling i 2012 Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag Afgjort den 20. marts 2013 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling Aktstykke nr. 106 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 106 Kulturministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008

Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008 Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008 Tilskudsmodtagere tilsagn Kristelig Handicapforening 98.118,80 Dansk Indisk Børnehjælp 66.866,65 Evangelisk Luthers Missionsforening 102.589,70

Læs mere

Ansøgningsår 2005. ASF - Dansk Folkehjælp, Vejle afd., Vejle (201523) 2005 25.000 kr. til Hjertestartere

Ansøgningsår 2005. ASF - Dansk Folkehjælp, Vejle afd., Vejle (201523) 2005 25.000 kr. til Hjertestartere Ansøgningsår 2005 Den 10.05.2005 Bilag 1 Aktstykke-puljen Kontorets forslag til fordeling i 2005 Samlet puljebeløb 13.388.896 kr. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips- og lottomidler indeværende

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt Ansøgningsår 2006 Den 25. april 2006 Bilag 1 Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år ASF-Dansk

Læs mere

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Ansøgningsår 2007 23. april 2007- Bilag 1 ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby (100223) 2007 930.000 trykning

Læs mere

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013.

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2012-13 Afgjort den 21. februar 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. 63 a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder hermed om

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt Aktstykke nr. 104 Folketinget 2013-14 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. 104 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 5. september 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0331 Dok.: AWE40359 Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Dansk Gede Union Beløb: 32.000

Læs mere

Tabel 1. 7.574.468,79 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2. Afgjort den 4.

Tabel 1. 7.574.468,79 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2. Afgjort den 4. Aktstykke nr. 104 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 104 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2006-2010 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1. 8.385.425,69 kr.

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1. 8.385.425,69 kr. Aktstykke nr. 143 Folketinget 2014-15 143 Kulturministeriet. København, den 22. maj 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidler

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 2012 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Tips- og lottolovens pulje

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 134 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt 2010 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Tips- og lottolovens pulje til humanitære,

Læs mere

Tilbageførte tilskud i 2012. 8.234.424,38 kr. Øremærket til idræt (FL 21.61.20)

Tilbageførte tilskud i 2012. 8.234.424,38 kr. Øremærket til idræt (FL 21.61.20) Aktstykke nr. 20 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. december 2013 Kulturministeriet. København, den 14. november 2013. 20 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

8.385.425,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2

8.385.425,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2 Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 Offentligt Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014 Adgangskrav og fordelingsnøgle 2014 2017 Rev. 2014 1. Tilskudskriterier For at kunne modtage penge fra Danmarks Indsamling skal en organisation opfylde følgende kriterier: 1.1. Organisationsform Organisationen

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina Engagement Udvikling Faglig kompetence Vi bygger bedre liv INGENIØRER UDEN GRÆNSER Palæstina Togo Vand & hygiejne Indien Byggeri & miljø Vi skaber udvikling Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138 Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223. Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere Tilsagn 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.614,80 Afrika Kontakt 58.474,39 Agerskov Valgmenighed 59.403,93

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2015

Landsdækkende almennyttige organisationer 2015 Landsdækkende almennyttige organisationer 2015 Tilskudsmodtagere Tilsagn i kr. 100% til Børnene 65.696,11 ADDA 52.645,36 ADRA Danmark 143.193,39 Afrika Kontakt 55.385,12 Agerskov Valgmenighed *55287,03

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Nyhedsjournalen. Omsorg er den bedste medicin. for verdens gadebørn

Nyhedsjournalen. Omsorg er den bedste medicin. for verdens gadebørn Nr. 56 nov. 2004 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Fabienne De Laval Omsorg er den bedste medicin for verdens gadebørn Gadebørn er en sårbar og overset befolkningsgruppe.

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2011-2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard,

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard, Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00 Faxnummer:

Læs mere

INDSATSER OG RESULTATER

INDSATSER OG RESULTATER INDSATSER OG RESULTATER Indhold Redaktion: 8884 Red Barnet 4 4 8 4 8 Foto: Anne-Sofie Helms/Red Barnet Modelfoto: Ken Hermann Foto: Hedinn Halldorsson/Red Barnet BUD EFTER RED BARNET ser bse beder se dræbte

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika..

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. ..fordi vi må starte et sted.. I Afrika vokser mange børn op i hytter som disse - lavet af ko-lort eller diverse affald. Fattige mennesker har ingen pension,

Læs mere