Kulturministeriet. København, den 19. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturministeriet. København, den 19. april 2010"

Transkript

1 Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt ,70 kr. til følgende formål: 1) tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål; 2) tilskud til regeringens handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark, jf. finanslovsaftale ( ); 3) administration. Bevillingen er optaget på Finansloven under Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af 6 H, stk. 1., nr. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven), jf. LBK. Nr. 273 af 17. april Beløbet til fordeling svarer til 23,88 pct. af Kulturministeriets samlede udlodning på 3,74 pct. af overskuddet for regnskabsåret 2009 i Danske Spil A/S efter fratrækning af administrationsbidrag. Hertil kommer tilbageførte tilskud samt overførte beløb. Administrationsudgifterne er delt ligeligt imellem de to almennyttige puljer. Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1 Andel af overskud Tilbageførte tilskud i 2009 Videreførelse fra 2009 til brug i 2011 Overført fra 2009 I alt ,32 kr ,94 kr ,96 kr ,44 kr ,70kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2 Fordelte tilskud, aktstykket Administration Videreførelse til brug i 2011 Øremærket til idræt (FL ) I alt ,70 kr ,00 kr ,96 kr ,00 kr ,70 kr.

2 2. Ifølge finanslovsaftale for perioden overføres i alt 20 mio. kr. fra denne pulje til regeringens handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark, I hvert af årene 2010 og 2011 overføres således 7,0 mio. kr. til handlingsplanen. Videreførelsen i ovenstående tabel sker for at kompensere for dette på puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål i det kommende år. Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3: Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige tipspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser 61 I alt modtaget 222 Kulturministeriet har i alt modtaget 222 ansøgninger om tilskud, hvoraf 161 opfylder kriterierne. Alle ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 61 ansøgninger opfylder ikke kriterierne eller er blevet trukket tilbage. De 161 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en procentuel andel af deres godkendte, ansøgte formål. En bagatelgrænse har løftet en enkelt indstilling (Himmerlands Energi og Miljøforening) fra 382,96 kr. til det godkendte formåls fulde beløb på 2.128,00 kr. Differencen på 1745,04 kr. er trukket fra det videreførte beløb fra 2009 til 2011 ( kr. 1754,04 = ,96 kr.). En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1 en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne tipspulje i årene sammen med det i 2010 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet. Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på følgende måde jf. tabel 4:

3 3. Tabel 4 foreninger der er indstillet til tilskud Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb i kr. ADDA Agricultural Development Denmark Asia Formål: At arbejde for fremme af selvforsyningsgraden og forbedre de økonomiske vilkår for de fattigste dele af landbefolkningen I U-lande gennem at yde hjælp til selvhjælp; At igangsætte landbrugs- og fødevareprojekter i U-lande; At støtte social og miljømæssig bæredygtig udvikling hos målgruppen. ADRA Danmark Formål: At lindre akut nød samt at arbejde for en langsigtet og bæredygtig udvikling blandt fattige og underprivilegerede befolkningsgrupper og styrke deres muligheder for at skabe et værdigt liv. Afrika Kontakt Formål: At støtte folkelige bevægelser og deres organisering samt forbedre deres vilkår for politisk indflydelse. At sikre de universelle menneskerettigheder med vægt på de sociale og økonomiske rettigheder. Aibidji Formål: Socialt arbejde i Armenien, Bulgarien og Georgien Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (AKO) Formål: At formidle nødhjælp gennem AKOs lokale kontakter på et givent sted, hvor der er behov for nødhjælp. Aktive Modstandsfolk Formål: Samling af tidligere modstandsfolk Amnesty International Formål: Arbejder for folks basale menneskerettigheder 1. Opbygning af lokal infrastruktur i Nordvietnam: Irrigation, brønde, fiskedamme, sanitet, kultur- og sundhedshuse 2. Landbrugstræning af bønder i Nordvietnam 1. Videokonferenceudstyr i Nærum, Uganda og Rwanda 2. Køleskabe (2 stk.) 3. Komfur og emhætte 4. Udvidelse af medlemsdatabase i Navision 5. Renovering af badeværelse 6. Renovering af sekundært køkken 1. IT udstyr , ,17 2. Kampagnemateriale ,46 1. Børnehjem 2. YMCA, Armenien 4. Børnehjem, Armenien 2. IT software 3. Ulandsprojekt: Genopbygning i Sri Lanka 4. Ulandsprojekt: Suppekøkken i Nepal 5. IT hardware 6. Trykning af informationsmateriale 7. Transport af nødhjælp 1. Ture til kz-lejr Sachsenhausen, Potsdam og Berlin til september 2010, samt fællesarrangementer 2. Trykning af blad/pjece 3. IT udstyr 1. Trykning af bladet Amnesty 2. Trykning af oplysningsmateriale (for folkeskolelærere) 3. Trykning af årsberetning 4. Istandsættelse af kontorlokaler , , , ,84

4 4. (renovation af køkken, fjernelse af gulvtæpper, renovation af gulv og istandsættelse af kontorer) 5. Istandsættelse af undervisnings- og kontorlokaler (udluftning, udskiftning af møbler, materiale opbevaring, etablering af ny skydedør) 6. Trykning af kampagnematerialer (antidiskrimination og Demand Dignity ) 7. Fornyelse af hardware 8. Videreudvikling af hjemmeside 10. Udvikling og produktion af interaktivt undervisningsmateriale Anima Formål: Foreningen for alle dyrs rettigheder. Fremme dyreetik og informere om dyrs forhold i Danmark mv. ApiAid Formål: At udføre nødhjælps- og udviklingsarbejde internationalt Arratas Venner Formål: Aktiviteter for børn og voksne i Ukraine 1. Trykning af informationsfoldere 2. Trykning af nyhedsbreve 3. IT udstyr 4. Kontormøbler 1. Etablering af basal sundhedsklinik/informationscenter inkl. brønd, Trincomali, Sri Lanka , ,55 2. Transport af tøj 8.098,35 ASF- Dansk Folkehjælp, Holeby Formål: At udbrede kendskabet til førstehjælp mm. 3. Førstehjælpsmateriel til brug i folkeskoler 4. Organisationsfoldere 5. Udstillingsmateriale 6. Etablering af elektronisk arkiv (anskaffelse, udvikling) 9. Udvikling af Introkit til ferieophold: Trykning af håndbog og indkøb af materialer 11. Ferieophold i DK for 50 omsorgssvigtede grønlandske børn 13. Etablering af elite samariterenhed: Indkøb af behandlerenheder 14. Oplysningskampagne Førstehjælp på minuttet med gratis førstehjælpskurser til befolkningen, herunder ,69 Materialer og fragt af disse Atlantsammenslutningen 7.513,47

5 5. Formål: At viderebringe baggrund, viden og forståelse for den sikkerhedspolitiske udvikling inden for det atlantiske samarbejde (NATO) og tilsvarende internationale organisationer, fx EU, OSCE og FN således, at fred, frihed og menneskerettigheder er demokratiets fundament. Axis Formål: At udvikle, styrke, støtte og styre initiativer, der fremmer en mere global fordeling af ressourcer, uddannelse og muligheder. Basic Health & Development Formål: At forbedre folkesundheden i udviklingslande og reducere frekvensen af især malaria og HIV sygdomstilfælde, samt forbedre sundhedstilstanden og styrke plejemuligheder for fattige i landområder herunder sygdomsforebyggelse, diagnose og behandling. Bernadottegårdens Venner Formål: At fremme beboernes (tidl. modstandsfolk og KZ-fanger) sociale kontakter BISU Håndværkere Uden Grænser Formål: At fremme international forståelse, samarbejde og solidaritet, med speciel vægt på det byggeteknisk faglige, miljømæssige og kulturelle område. Botosan Children Services Formål: Hjælp og støtte til de glemte børn i Rumænien Børn i Rumænien Formål: At udøve humanitær bistand til børn og voksne primært i Rumænien. Børn Sulter Formål: At yde akut hjælp til børn, der er i overhængende fare for at dø af sult. At yde langsigtet hjælp til forældreløse og udstødte børn i primært Afrika, Asien og Sydamerika, hvor situationen er alvorligst. Børnehjemmets Venner Formål: Gennem indsamling af penge at gennemføre en sommerlejr for børnene på børnehjemmet. Børnehjemmets adresse er Cirku Str. Jelgava, Letland. CARE Danmark. Formål: Fremme økonomisk udvikling i og fremskaffe støtte til U-lande. Caritas Danmark Formål: Hjælpeorganisation tilknyttet Den katolske Kirke 1. Ny hjemmeside 1. Kontorudstyr 2. Reoler og inventar 6. Førstehjælpsudstyr til Taquile 2. Etablering af HIV test center (materialer), VCT 3. Solcelleanlæg, VCT 4. Kontormøbler og IT udstyr, VCT 5. Myggenet og nødhjælpspakker, VCT 6. Trykning af informationsmateriale 1. Tur m. liftbus omkring Roskilde Fjord, 16. sept Demonstrationsbyggeri, Manica, Mozambique 2. IT udstyr, Mozambique 3. Digitalt videokamera 4. IT software 1. It udstyr 2. Konference etc. 3. Renovering af hus 4. Renovering/ udbygning af stald 1. Transport af nødhjælp til Rumænien 2. Transport af nødhjælp i Danmark 1. Ferieophold for 4 børnehjem 1. Sommerlejr i Letland 1.Telefonanlæg og terminaler 1. Hæve/sænkebord 2. Kontorstole , , , , , , , , , ,03

6 6. Danmark Lesotho Network Formål: Støtte initiativer i Lesotho, som fremmer arbejdet med at udvikle og forbedre levevilkårene i landet Danmarks Naturfredningsforening Formål: At Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig nature og et rent og sundt miljø. Danmarks Sportsfiskerforbund Formål: Sikre muligheder for sportsfiskeri Dansk Angolansk Venskab Formål: Fremme kontakt og forståelse mellem Danmarks og Angolas befolkninger Dansk Balkan Mission Formål: Humanitær indsats til fordel for den lidende befolkning på Balkan Dansk Blindesamfund Formål: At varetage blinde og svagsynedes interesser for her igennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse. 3. Reoler 4. Skabe 6. Opslagstavler 7. Projektor 8. Lærred 1. Vandprojekter 9.358,09 2. IT udstyr 1. Folder, plakat og webunivers ifm. Naturens Dag 2. Støjdæmpning af storrumskontorer 3. Kontormøbler 4. Etablering af enkelte separate kontorer 5. Minikameraer ,08 6. Materialer til naturpleje (redskaber) 7. Kopimaskine 8. Informationsfoldere om særlige naturarealer 9. Folder og hjemmeside om børn og natur 10. Folder om hjælp til naturpleje og genopretning af vandhuller 1. Undervandsvideokamera ,97 2. Informationsmateriale (vild med at fiske) 1. Landbrugsprojekt: - landbrugsskole - såsæd - transport af landbrugsmaskiner til skolen 2. Medicinsk udstyr/sundhedsprojekt ,92 3. Fagskoleprojekt: - Forbedring af grundskolefaciliteter, faglokaler og tekniske/håndværksmæssige faciliteter, redskaber, værktøj og byggemateriale 1. Vandprojekt ,38 2. Mad 3. Medicin 1. Ulandsprojekt, Ghana 2. Ulandsprojekt, Rwanda 3. Istandsættelse af hjælpemidler ,41 Dansk Børnefond ,41

7 7. Formål: Yde bistand til børn og unge i U-lande bl.a. igennem fadderskab Dansk Cyklistforbund Formål: Skabe større færdselssikkerhed for cyklister mm. Dansk Indisk Børnehjælp Formål: At hjælpe børn og kvinder i Indien. Dansk Kvindesamfund Formål: At arbejde for fuld ligestilling for kvinder og mænd 1. Renovering, Bangladesh 2. Skolebøger 3. It udstyr 4. Renovering, Uganda 5. Renovering, Ghana 6. Renovering, Ghana 7. It og renovering, Bolivia 8. Vandprojekt, Sierra Leone 9. Renovering, Ghana 10. Renovering, Uganda 1. Website ,56 3. Digital oplevelsesplatform Indiske børnehjemsbørn på udflugt Håndfri telefon og telefonsvarer 7.584,92 6. Gadeskilt Inventar og AV-udstyr 1. Trykning af tidsskrift ,95 Dansk Ornitologisk Forening Formål: Forening for fuglebeskyttelse og fugleinteresserede. Dansk Russisk Forening Formål: Kulturel og folkeoplysende virksomhed mellem DK og Rusland. Dansk Russisk Humanitærhjælp Formål: Deltage i Internationalt arbejde for børn og voksne primært i Rusland. Dansk Røde Kors, Lunderskov afd. Formål: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes, beskytte liv mv. 1. Publikation 2. Vadehavsbrochure 3. Videokonferenceudstyr 4. IT udstyr 1. It udstyr 2. Projektor 3. Multifunktionsprinter 1. Ferieophold for børnehjemsbørn 1. Stativer til genbrugsbutik 2. Reoler til genbrugsbutik , , , ,45 Dansk Selskab for Tibetansk Kultur Formål: I Danmark at fremme kendskabet til tibetansk kultur, at fremme kontakt og forståelse mellem danskere og tibetanere. Dansk Tanzaniansk Forening (DANTAN) Formål: Fremme kontakt, forståelse og samarbejde mellem de to lande 1. Medlemsblad- jubilæumsnummer 2. It udstyr 3. Medlemsfolder 4. Mødebord 5. Lagerreoler 1. Videreudvikling af biogasanlæg i Zanzibar 2. IT udstyr 3. Værktøj 4. Solpaneler til demonstrationsanlæg i , ,55

8 8. Zanzibar Dansk Vegetarforening Formål: At fremme udbredelsen af vegetarisk levevis via øget interesse for frugt og grønt samt oplysning om ernæringens betydning for helbredet mv. 1. Medlemsblad og kvartalstidsskrift 2. Oplysningsmateriale pjece om kødforbrug og klimaeffekt ,18 Dansk Zionistforbund Formål: Bl.a. at fremme zionismens idé, jødisk kultur og arbejde for fredelig sameksistens. Danske Krigsbørns Forening Formål: At varetage danske krigsbørns* interesser, virke oplysende samt yde råd og støtte til medlemmer, der leder efter deres biologiske far og dennes slægt. *Danske krigsbørn defineres som alle der er født i årene og hvor moderen eller faderen tilhørte en af de krigsførende parter. (typisk dansk mor, tysk far). Danske Soldaterforeningers Landsråd Formål: At varetage og formidle samarbejde mellem danske soldaterforeninger 1. Pjece/informationsfolder 3. Bladet Israel 1. IT udstyr Trykning af foreningsblade Informationsmateriale IT udstyr Inventar til tre veteranhjem 8.998, , ,38 Dansk-Gambiansk Forening Formål: At arbejde for udveksling af information og udbygning af kontakt mellem Danmark og Gambia samt at løse konkrete hjælpeopgaver, herunder containerforsendelser af hjælpeudstyr, samt tegning af sponsorskaber til gavn for gambianske børns uddannelse IT udstyr 4. Digitalt kamera 5. Projektor 6. Fremvisningslærred 7. Trailer 5.848,81 Dansk-Rumænsk Venskabs- og Folkeoplysningsvirksomhed Formål: At bistå med opbygning af folkeoplysning i Rumænien 1. Tøj 2. Sengelinned og madrasser 3. Renovering 4. Hårde hvidevarer 5. Skolematerialer 6. It udstyr og tv 7. Inventar 8. Legeplads ,80 DanWatch Formål: At sætte fokus på danske virksomheders handel med og brug af arbejdskraft og naturressourcer I udlandet. 1. IT udstyr og software 2. Trykning af informationsmateriale 3. AV udstyr 4. Inventar ,12

9 9. Demografisk Råd og Selskab Formål: At udbrede bevidstheden om demografiske problemers voksende betydning globalt/internationalt og nationalt/regionalt. Hensigten er at fremme bæredygtige beslutninger i befolkningsspørgsmål såvel i samfundet som på individ-niveau. Demokratisk Forum, Rumænien Formål: Fremme demokratisk og økonomisk udvikling ved at yde humanitær hjælp mv. Den Danske Afghanistan Komite Formål: Aktiv humanitærhjælp til krigsofre og til landets genopbygning. Den Danske Hjælpefond (Landsforeningen) Formål: Yder bistand til mennesker, der pga. krig, katastrofer mv. er i nød Den Nordiske Lejrskoles Venner Formål: Støtte for den nordiske lejrskole i Hillerød og dens virksomhed. Det Europæiske Hus Formål: at virke for integration for de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund 2. Produktion & distribution af bog 1. Keramisk sommerlejr for børn i Rumænien 2. Sommerlejr for børnehjemsbørn, Carpineni, Moldova 3. IT udstyr til børnehjemsbørn, Carpineni, Moldova 5. undervisningsmateriale til skole- og børnehjemsbørn, Moldova 6. Hårde hvidevarer til institutionerne i Moldova 7. Materialer til teknisk skole, Titel, Serbien 8. Renovering af lægekonsultation på børnehjem, Carpineni, Moldova 9. Transport af nødhjælp, Titel, Serbien 1. Indretning af ernæringsafdeling for småbørn ved tre baby-well clinics i Herat, Afghanistan 2. Hygiejneprojekt: indretning af badeværelser, Herat, Afghanistan 3. Symaskiner til kvindeuddannelsescenter, Herat, Afghanistan 1. Renovering/ombygning 2. Udvidelse af bygning 3. Møbler og naturfagsudstyr 4. Renovering 5. Generator indretning af bygning 6. Malkekøer 1. Udskiftning af gulvbelægning på gange og værelser 2. Udskiftning af senge 3. Etablering af skydedøre til toiletter 4. Udskiftning af døre og vinduer 5. Ventilation i opholdsrum 6. Renovering af bådebro 1. Indsamling og forsendelse til Kirgistan 2. Forsendelse af tøj 3. Informationsmateriale , , , , , ,24

10 10. Det Mosaiske Trossamfund Formål: At bevare og styrke jødisk tradition og samhørighed for alle jøder i Danmark. Det Økologiske Råd Formål: At belyse og fremme mulighederne for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel å nationalt og globalt plan. Dienesmindes Venner Formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitært arbejde for dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst- og Centraleuropa Dokumentationscenter mod Historieforfalskning Formål: At støtte og offentliggøre resultater af forskning i private og offentligt ejede dokumenter. 4. Projekt: Unge i frivilligt arbejde 5. Medieudstyr 6. Toilet 1. Foldere og pjecer 2. Informationsmateriale ,69 3. Nyhedsbreve; produktion & distribution 7. Webportal 8. Medlems-, regnskabs- og databasesystem 1. Telefonanlæg ,69 2. It udstyr 1. Til hospital, Brest, Hviderusland: Beklædning og transport af nødhjælp 2. Til krisecenter, Stolin, Hviderusland: Nødhjælp (handicaphjælpemidler, beklædning, køkkenudstyr) samt transport af nødhjælp 3. Til socialcenter, Ivasevitchi, Hviderusland: Nødhjælp (Handicaphjælpemidler, beklædning, sportsrekvisitter) og transport af nødhjælp ,32 4. Til socialcenter, Semirodoc, Hviderusland: Nødhjælp (Handicaphjælpemidler, beklædning, briller) og transport af nødhjælp 5. Til frivillig organisation hjælp til enlige mødre, Brest, Hviderusland: Nødhjælp (Handicapudstyr, beklædning, køkkenudstyr, linned, legetøj) og transport af nødhjælp 6. Til Barka, skole i Letland: Skolemøbler og handicaphjælpemidler 1. Informationsmateriale 2. Opgradering af IT udstyr 5.614,86 Donation Danmark Rumænien Formål: Forening bestående af læger, sygeplejersker mv. som ønsker at hjælpe aktivt i Rumænien Dyrenes Alliance Formål: At påvirke samfundet til at anerkende dyr som værende levende, følende individer, som har krav på rettigheder. 1. Transportstøtte 2. Hjælpemidler til lægefagligt arbejde 3. Hjælpemidler til resocialiseringsprogrammer i fængsler 1. Oplysningsmateriale 2. IT udstyr 3. Udstillingsudstyr: telt, projektor, borde mv , ,42

11 11. Dyreværnet Foreningen til værn for værgeløse dyr Formål: At virke for dyrenes vel, både lokalt og på landsplan, samt vinde og udbrede forståelse for dyrebeskyttelse, modvirke al dyrplageri. Emmaus-Samfundet i Aalborg, Abbé Pierres Klunsere Formål: Humanitært hjælpearbejde. Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Jysk afd.) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Odense afd.), Sammenslutningen af Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Omegns afd., Frederikssund), Sammenslutningen af Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Sjællands afd., Roskilde) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne 4. Kameraudstyr 1. Opgradering af hjemmeside 2. Inventar 3. Laboratorieudstyr 5. Informationskampagne 6. Karantænerum til smådyr 7. Ventilationssystem 1. Av udstyr 2. Digitalt kamera 1. Tur til Frøslev-lejren + Dannevirke 2. Tur til Hvidsten- Frederikshavn- Hanstholm 3. Tur til Dachau, München, Kehlsteinhaus 4. Tur til Sjælland, forår Tur til Ryvangen, Frilandsmuseet og sammenkomst (29. august 2010) 2. Sommerudflugt ( ) 3. Årsmøde ( ) 4. Handikapkørsel af medlemmer og kranse/blomster til alle mindedagene der deltages i 1. Bustur til KZ-lejre i september , , , , , ,80 Fair Trade Butik Bazaren Formål: Fremme salget af varer, som er produceret og handlet efter fair-trade kriterierne Fair Trade Butik Karibu, Roskilde Formål: Fremme salget af Fair Trade producerede varer samt at udbrede kendskabet hertil; at fremme oplysningsarbejde og humanitær virksomhed i forhold til producenter i 3. verdens lande. Fair Trade Butik Salam Formål: At arbejde for mellemfolkelige relationer og drive Fair Trade detailsalg af varer hovedsageligt fra den tredje verden. 1. It udstyr ,40 2. Inventar 4. Istandsættelse 1. Inventar 2. Informationsmateriale 7.198,53 1. Lys i butikken 2. Speciel parasol til vinter og sommer 3.779,23

12 12. Fair Trade Danmark Formål: Organisationen for mange af Fair Trade forretningerne; Fremme Fair Trade handlen i Danmark. Fair Trade Mærket Danmark Formål: Fremme af eksistenssikrende og miljøvenlig handel med ugunstigt stillede producenter samt den hermed forbundne oplysningsvirksomhed; At virke til udbredelsen af bæredygtig handel og af fondens mærke til brug for produkter, der opfylder minimumsbetingelser i social og økologisk henseende. FIR- Foreningen af tidligere fanger og modstandsfolk, Ølstykke Formål: At være en paraplyorganisation for de tilsluttede foreninger og deres arbejde for på tværpolitisk basis at bekæmpe nazismen i Danmark og deltage i det tilsvarende arbejde i Europa FN-Museet i Frøslevlejren Formål: Sætte et varigt minde over danske enheder og personer, der med mandat har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden. 3. Trykning af informationsmateriale (fotos, foldere, flyers, plakater og banner) 6. Undervisnings- og designmateriale 1. Videokamera 2. Trykning af magasin 3. Web kampagne 4. Postkort kampagne 5. Informationskampagne 6. Displays 7. Papkrus 1. Veteranrejse til kz-lejren Stutthof, Polen (sept. 2010) 3. Rejseudgifter til møder i Berlin 4. Oplysningsmateriale: folder om 2. verdenskrig 5. Udgivelse af erindringer o.a. relevant materiale for tidl. Modstandsfolk 6. Fællesarrangement: afholdelse af møde for FIR-International 1. Trykning af div. Materialer 2. IT udstyr , , , ,50 Folk og Forsvar Formål: Styrke og vedligeholde forsvarsviljen og forsvarsevnen. Folkebevægelsen mod Nazisme Formål: At medvirke til at afsløre og bekæmpe alle former for nazisme og dens racistiske grundlag Folkevirke Formål: At bringe nyt initiativ til oplysningsarbejdet. At fremme en aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces. Fontanas Venner Formål: 1. Udbredelsen af kendskabet til behandlingsformer til afhjælpning af afhængighedssygdomme. 2. Med vilkår til at forbedre familiens vilkår i ind- og udland 3. Særlig fokus på svage samfundsgrupper i udviklingslande 1. Frikøbe leaset fotokopimaskine 2. Trykning af informationsmateriale (minus trykning af kuverter) 3. IT udstyr 1. Dokumentariske udgivelser 4. Informationsmaterialer 5. It udstyr 1. Trykning af temanumre af Folkevirke 2. Kontorstole 3. Skrivebordsbelysning 4. Loftsbelysning 5. Projektor og bærbar pc til mødelokale 1. Materialeudgifter 2. It udstyr 3. Av udstyr 4. Interaktivt whiteboard 5. Interaktivt whiteboard, Vietnam , , , ,48

13 13. Foreningen For Anvendelse af Fri Energi Formål: At fremme vedvarende energi, både i Danmark og andre steder i verden, hvor der er behov for det og arbejde for at denne viden bruges til konkrete tiltag, hvor man går sammen i små grupper og producerer forskellige produkter inden for vedvarende energi. Foreningen Straatag Formål: At medvirke til at bevare almene bevaringsværdige og fredede stråtækte gårde, huse og bygningsværker. Fregatten Jylland, D.S.I. Formål: At bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var ombord i de store træskibes tid. 6. DVD/ brochurer 1. Materialer & værktøj 2. Informationsmateriale 1. Trykning af temanumre af bladet Straatag 2. Udstillingsmaterialer 3. IT udstyr 4. Trykning af håndbog 5. Oplysningskampagne om fyrværkeri 6. Oplysningskampagne om genbrug af byggematerialer 8. Hjemmeside (modernisering/ny) 2. Digital formidling 3. Flisebelægning og indhegning 4. Flådeprojekt: flydebroer og adgangsveje for publikum 4.181, , ,59 Friends International Formål: At støtte humanitært og socialt arbejde i ulande. Frihedskampens Veteraners Kultur- og Rejseklub Formål: At samle tidligere medlemmer af den danske frihedskamp, at opretholde forbindelsen mellem dem, at yde støtte til tidligere modstandsfolk og pårørende Alle formål vedr. skoleprojekt i Kenya 1. Renovering af bygninger 2. Kommunikationssystem (internet og hardware) 3. Forbedring af vandsystem og bæredygtig levering af vand (undergrundstank til regnvandsopsamling og brønd) 4. Bespisning af fattige børn ,05 1. Rejser med socialt samvær som formål (rejse, ophold over 4 dage, sightseeing af relevante steder, social frokost til minde og hygge) ,07 FSC Danmark Formål: at fremme bæredygtig skovdrift ved at styrke FSC som brand i Danmark. Foreningens arbejde omfatter blandt andet: at styrke kendskabet i klart definerede målgrupper gennem aktiviteter og kampagner; kontrollere brugen af FSC's logo; servicere medlemmerne med henblik på at øge deres salg af certificerede produkter; øge certificeringen af danske skove; udvikle og revidere standarder til certificering; pressearbejde og oplysning om 1. Lamper 2. Stole til mødelokale 5.897,22

14 14. FSC Genvej Til Udvikling Formål: Hjælp til u lande 1. Cementtrug ved brønde 8.124,27 Gestapofanger fra Besættelsen, Foreningen af Formål: Tidligere fanger fra 2. Verdenskrig 1. Tur til Skagen, juni Fællesarrangement: julefrokost ,43 Gestapofangerne Randers Formål: Tidligere fanger under 2. Verdenskrig Ghana Venskabsgrupperne i Danmark Formål: At udvikle venskab mellem venskabsgrupperne i Danmark og Ghana gennem selvhjælpsgrupper. Green Cross Danmark Formål: At sikre en retfærdig, bæredygtig og sikker fremtid for alle ved at støtte et værdiskifte og dyrke en ny fornemmelse af gensidig afhængighed og delt ansvar i menneskehedens relation med naturen. Foreningen arbejder med miljøprojekter, erhvervsudvikling og folkeoplysning i et bæredygtigt udviklingsperspektiv. Grøn Burkina Faso Formål: At støtte og fremskaffe midler til gennemførelse af dyrkningsprojekter i den afrikanske stat Burkina Faso Grøn Hverdag Formål: At fremme en bæredygtig samfundsudvikling gennem oplysningsvirksomhed, herunder bladudgivelse. Hesteinternatet af 1999 Formål: At udføre oplysende, vejledende og rådgivende virksomhed omkring lødigt hestehold, samt iværksætte undsætning af heste, der misrøgtes eller på anden måde udsættes for utålelige livsbetingelser. Himmerlands Energi- og Miljøforening Formål: At fremme omstillingen af energiforsyningen til vedvarende energi og fremme omstillingen til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser miljøhensyn og økologisk balance. Hjælp Jelgava Vejles venskabsby Formål: Hjælpe Vejles venskabsby igennem indsamling med opbygning af et demokratisk samfund. 1. Kranse & blomster 2. Tur til Neuengamme 3. Tur til Skæring Hede 4. Tur til Bangsbo Museet 2. It udstyr og kamera 7.072,56 3. Hjemmeside og digitalisering 8.098,35 1. IT udstyr og software 2. Informationsmateriale 1. Færdiggørelse af påbegyndt bygning med soverum, spiserum og toiletter til landbrugsskole, Ouagadougou, Burkina Faso 1. Særnummer af Grøn Hverdag 2. Informationsfolder 3. Opgradering af hjemmeside 4. Projektor 5. IT udstyr , , ,41 1. Trykning af årsskrifter Trykning af plakater/postkort 8.098,35 2. Informationsmateriale 1. Transport og fordeling af skoleudstyr og EDB til kommuner Jelgava og omegn i Letland 2128, ,88

15 Transport af materiel til div. organisationer i Jelgava Letland Hjælp Sarajevos Børn Formål: At yde humanitær hjælp til børn i Bosnien - Hercegovina Hjælp til Litauens Børn, Foreningen Formål: Humanitær støtte for børnehjem, plejehjem og sygehuse i Litauen Holger Danske Klubben Formål: Modstandsfolk fra 2. Verdenskrig Horserød Stutthoff Foreningen Formål: At fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad, samle, hjælpe og vejlede medlemmer, der under den tyske besættelse deltog i frihedskampen og derved pådrog sig skade eller sygdom, hvorved deres erhvervsevne er blevet nedsat. Hvideruslandskomiteen i Kolding, Egtved Formål: At yde humanitær hjælp og udbrede demokratiske og kulturelle værdier 1. Fødevarehjælp Beklædning (nødhjælp) 7. Personlig pleje 8. Sengelinned 9. Transport af nødhjælp 1. Udflugter til historisk relevante steder, hhv. tur til mindestenen (d ) og tur til Nordsjælland (medio oktober 2010) 2. Årsmøde og generalforsamling ( ) 3. Festmiddag, 4. maj 2010, 65-året for befrielsen 4. Tur til Churchills grav (medio september) 1. Udflugter og arrangementer (juli + senere) 2. Rejse til Stutthof i Polen/kz-lejre 3. Oplysningsmateriale 4. Udbygning af eksisterende mobiludstilling 6. Hjemmeside: tilgængeliggørelse af billedmateriale 1. Transport af nødhjælp , , , , ,14 IBIS Formål: Arbejder for at styrke befolkningsgruppers organisering og direkte indflydelse i tredje verden Indien Gruppen Fyn Formål: Bæredygtig forbedring af levevilkår i den tredje verden, specielt Indien Ingeniører uden Grænser Formål: Er bl.a. at stille ingeniørviden og -kapacitet til rådighed i katastrofeområder. 1. Multimedieudstyr 2. Oplysningsbrochure 3. Højttalerudstyr 4. Teknisk udstyr til mobil formidling 5. Serverplads 6. Smartboard 1. Strikkeprojekt 2. Fødevareprojekt 1-3. It udstyr 4. Standere til udstilling 5. Informationsmateriale 6. Foldere 10. Software , , ,88

16 Lamper 13. Projekter International Aid Services Formål: At yde katastrofehjælp til tredjelande. Foreningen er bl.a. Den Danske Pinsebevægelses katastrofe- og udviklingshjælp til tredjelande. International Børnehjælp - Verdens Børn Formål: At yde bistand til børn. International Børnesolidaritet Formål: At yde solidaritets og bistandsprojekter til gavn for børn og unge i den fattige del af verden. International Teacher Association, Danmark Formål: En mellemfolkelig, pædagogisk forening; At fremme fred, menneskerettigheder og demokrati. Kræftens Bekæmpelse Formål: Informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og politik, arbejde for tilgang af medlemmer samt varetage disses og lokalforeningens interesser, forestå indsamling til KBs arbejde, lave oplysnings- og patientstøtteaktiviteter. 1. Brønd til landsby, Tanzania 2. Trykning af præsentationsmateriale 3. Mad til fattige børn i forbindelse med skole- og gadebørnsprojekt, Nakuru, Kenya 4. Kontorudstyr (inventar og IT), Arusha, Tanzania 1. Forbedring af skolelederbolig, Entebbe Children Welfare Unit, Uganda 2. Renovering af lærerboliger, Madera Girl s Primary School, Uganda 3. Legeplads, Puthu Punal Tamil Nadu 4. Ekskursioner for 350 forældreløse børn, Uganda 5. IT udstyr, Madera Girl s Primary School, Uganda 6. Skolemøbler, Madera Girl s Primary School, Uganda 7. Skolemøbler, Kakundi Community School, Uganda 8. Skolemøbler, Mukono Childrens Home, Uganda 9. Ekskursioner for børn på Madera Girl s Primary School, Uganda 1. Støtte til unge mødre 2. Indianske børnehaver 1. Toiletbygning, Nakote Skole, Nepal 2. Fornyelse af skolemøbler, Tartong Skole, Nepal 3. Reparation/fornyelse af klasseværelse, Tartong Skole, Nepal 4. Undervisningsmaterialer, Nakote + Tartong Skoler, Nepal 5. Womens Group s Knitting Project, Nepal Bogudgivelse 2. Foto 3. Layout 4. Trykning & reproduktion , , , , ,95

17 17. Kvindehuset i Århus Formål: At etablere, drive og støtte et frivilligcenter kaldet Kvindehuset i Århus. Kvindehuset er for alle kvinder, og sigter primært på at yde hjælp til selvhjælp til kvinder i Århus med anden etnisk baggrund end dansk. Kvindernes U-landsudvalg Formål: Hjælpe gennem oplysningsarbejde dårligt stillede kvinder i ulandene. Lambda Bøsser og lesbiske på Fyn Formål: At styrke lesbiske og bøssers identitet og selvværd i lokalområdet og at modvirke normdannelse og strukturer i samfundet, som virker undertrykkende på bøsser og lesbiske. Landsforeningen af KZ-fanger fra Neuengamme, Vennekredsen Formål: At samle de i Danmark boende tidligere fanger fra den nazistiske koncentrationslejr Neuengamme med dens udekommandoer,, til bevarelse af den naturlige samhørighedsfølelse at indsamle, bearbejde og udbrede de historiske kendsgerninger om KZ lejren Neuengamme og dens udekommandoer, at bekæmpe nazismen mm. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Formål: Arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger mv. 1. IT udstyr 2. Tyverisikring af IT udstyr 3. Digital fotoramme, tyverisikret 1. Trykning af informations- og kampagnemateriale 2. Genetablering og istandsættelse i forbindelse med flytning 3. Software og hjemmeside 4. Inventar 1. Inventar 2. Hjemmeside 3. It udstyr 4. Infomateriale 1+2. Tur til Neuengamme maj 1. Trykning 2. Udvikling af hjemmeside 3. Udstillingsmateriel 6.315, , , , ,97 Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade Formål: At virke til udbredelsen af kendskabet til spiseforstyrrelser og selvskade og deres årsager. At samle personer med spiseforstyrrelser, selvskade, deres pårørende, behandlere og andre interesserede til et samarbejde. At støtte personer med spiseforstyrrelser og selvskade og deres pårørende gennem rådgivning og oplysning. Leagounols Venner Formål: Humanitær hjælp til et børnehjem i Rumænien Leve Børnene Formål: At hjælpe børn i nød i hele verden. 1. Trykning af informationsmaterialer 1. Transport 2. Undervisningsmaterialer 3. Inventar 4. Hårde hvidevarer 1. Fodboldskole for 800 gadebørn 2. Sports- og fritidstilbud i et år 3. Sommerlejr 4. Studievejledning mm for store børnehjemsbørn 5. Træhuse til slumkvarter 4.499, , ,23

18 18. Lions Club, Sønderborg Formål: At skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. LOAV, Landsforeningen til oplysning om og afskaffelse af vivisektion Formål: At arbejde for afskaffelse af dyreforsøg Læger uden Grænser Formål: At yde hjælp til folk i nød, ofre for menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger. Netværket for Økologisk Folkeoplysning (Øko-Net) Formål: På et folkeligt niveau at informere, oplyse og inspirere omkring natur og miljø, økologi og bæredygtig udvikling samt at skabe debat og netværk omkring økologiske og bæredygtige tiltag. 6. Barselspakker til teenage mødre 7. Hjemmeside 8. Informationsmateriale- Go-cards og brochurer 9. Printer, kopimaskine og fremvisere 10. Server & router 11. Hæve/sænke borde og kontorstole 12. Færdiggørelse af badeværelse 1. Transport 2. Industrivaskemaskine & tørretumbler 3. Vaskemaskine 1. Trykning af oplysningsmateriale 1. IT udstyr 2. Server, rack og backup 3. Vertical binder skab 4. Videokameraer 1. Nyhedsbrev, infomateriale & medlemsfolder 2. It udstyr 3. Software , , , ,85 New Life, Ghana Formål: At støtte udsatte grupper i Ghana, herunder børnehjemmet New Life International i Cape Coast. At forebygge ulighed og marginalisering i samfundet, samt at give det enkelte individ de bedste muligheder i fremtiden. Nordisk Humanitærhjælp Formål: At yde almennyttigt humanitært hjælpe arbejde 1. Aktivitetsrum inkl. møbler og maling, Børnehjem, Ghana 2. Borde og stole til sy/computerrum, børnehjem, Ghana 3. Scanner og printer 4. Skoleuniformer og bøger, børnehjem, Ghana 5. Medicin og førstehjælpskasse 6. Medicin/førstehjælpskasse, Ghana 1. Børnehjems udvidelse, Congo 2. Syskole til Pakistan 3. Myggenet og skoleinventar, Malawi 4. Udvidelse og udstyr til fagskole i Kenya 5. Helseklinik, Kenya 6. Udvidelse af helseklinik og opførelse af skole 7. Nyt børnehjem, Zambia 8. Helseklinik og udstyr, Zambia 9. Opførelse og indretning af trykkeri, 6.478, ,40

19 19. Kazakhstan Nordjysk Humanitærhjælp Formål: At varetage syge og svages interesser uden hensyn til tro, race og politisk opfattelse Nyt Hesteliv Formål: At modtage eller opkøbe heste og ponyer i nød og hjælpe dem videre til et nyt og bedre liv. Nøragers Humanitære Hjælpefond Formål: At fremskaffe hjælpemidler til russiske børnehjem og afholde sommerlejr mv. 1. Feriebørn til Danmark (125 stråleramte Tjernobyl børn) 2. Medicin, hygiejne og skoleartikler til 3 børnehjem og fattige familier 1. Medlemsblad 2. It udstyr & inventar 3. Informationsmateriale 4. Hjemmeside 1. Renovering af gymnastiksal 2. Legerum , , ,94 Operation Dagsværk Formål: Styrke solidariteten mellem danske gymnasier og den fattige del af verden Oplysningscenter om den 3. verden, Århus Formål: At drive O3V-centret, der formidler oplysning om lande og kulturer i den 3. verden Organisationen for Vedvarende Energi Formål: At arbejde for nationalt og globalt energi- og ressourcepolitik. Pindsvinevennerne i Danmark Formål: At udbede sig viden om pindsvins naturlige livsform Polsk Dansk Humanitær Forening Roszkowo Formål: At udbygge og videreføre båndene Wielkopolskie, der bl.a. omfatter Roszkowo/Wagrowiec/Skoki/Poznan og Danmark imellem og at hjemsøge og fremskaffe økonomiske midler til brug for sit humanitære arbejde i Polen samt støtte til udveksling af grupper og enkeltpersoner på såvel de uddannelsesmæssige som de kulturelle områder. Polske Børn Himmerland Formål: At hjælpe polske børn i de miljøbelastede hårdest områder af Polen 1. IT udstyr 2. Trykning af årsskrift 1. Kontorinventar (borde og mobilkassetteskuffer) 2. Oplysningsmaterialer (kufferter) 3. Trykning af brevpapir/kuverter m. logo 4. Belysning 5. Reoler 1. Server inkl. Back up løsning 2. Hæve/sænke borde 3. Videokonferenceudstyr 1. Informationsmateriale & medlemsblade 2. Nyetablering, udvidelse og forbedringer af plejekasser & løbegårde 3. Transport af nødstedte pindsvin 1. Krisecenter 2. Renovering af køkken 3. Sommerlejr 1. Sommerlejr 2. It udstyr , , , , , ,49 3. Ferieophold for polske børn Praktisk Økologi, Landsforeningen ,00

20 20. Formål: Fremme kendskab til økologisk levevis. Randers Samaritterforening Formål: At yde førstehjælp Reméts Venner, Den Humanitære forening Formål: At give økonomisk og materiel støtte til børnehjemmet Remét Rotary Danmark Formål: At administrere og supervisere aktiviteter, som de danske Rotary-distrikter indgår aftale om at udøve i fællesskab. PolioPlus er Rotarys bidrag til Unicefs og WHOs vaccinationsprogrammer for udryddelse af polio og fem andre sygdomme. Rumænien 97 Formål: Velgørende og humanitær forening 1. It udstyr 2. Udstillingsmateriale 3. Kontormøbler 1. Behandlerbrikse 2. Akut- rygsæk 3. Spineboard 5. Hjertestarter + træningsmodel 6. Puls-oxymetre 7. Båre 8. Iltflaske + regulator 9. Blodtryksmålere 10. Av projektor + ophæng 11. Laserprinter 1. Sommerlejr i Rumænien 2. Feriebørn til Danmark 3. Transport af nødhjælp 4. Indkøb af byggematerialer til renovering af fattige familiers boliger 5. Istandsættelse af adgangsvej til børnehjemmet 6. Maling og maleudstyr til istandsættelse af børnehjemmet 7. IT udstyr til børnehjemmet 8. Inventar til børnehjemmet 1. Polio bekæmpelse 1. Transport , , , ,04 Rumæniensprojektet af 1992 Formål: At forbedre dagligdagen og fremtidsmulighederne i Banat-provinsen Samvirkende Energi- og Miljøforeninger Formål: Ved varetagelse af Energi- og Miljøforeningernes fællesinteresser og samvirke, at fremme omstillingen af energiforsyningen til Vedvarende Energi og omstilling til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser økologisk balance. 1. Sommerlejre for rumænske børn 2. Transport af nødhjælp 3. Informationsmateriale 4. It og kontorudstyr 5. Sko-projekt 6. Legeplads 1. Udstillingsudstyr 2. Trykning af folder 3. Trykning af plakater 4. Trykning af bannere , ,25

21 21. Sarons Slette Missions- og Nødhjælpscenter Formål: Landsdækkende missions- og humanitær organisation der hjælper nødstedte 1. Transport, Izmail 2. Informationsmateriale 8.422,28 Sdr. Bork Nødhjælp Formål: At yde almennyttig humanitær hjælp. Selskabet for Dansk Amfibiecenter Formål: At deltage i bevarelse af padder i Danmark og på internationalt plan, samt fremme opdræt og information inden for amfibieområdet. Dels ved at udvikle metoder til hold og deltagelse i opdrætsprojekter. Dels ved afholdelse af symposier med foredrag og workshops. Selskabet Lysglimt Formål: At drive rekonvalescenthjemmet Lysglimt, Østre Alle 63, 3250 Gilleleje for mindrebemidlede, ensomme og ældre medborgere. Solens Børn Formål: At sprede kendskabet og medvirke til udbygningen af Inti Runakunaq Wasin, et kreativt værksted for børn i risikogruppen i Cusco, Peru; At sprede kendskabet til og bidrage til en bæredygtig udvikling af landsbysamfund i Chillcachaca. At hjælpe til relevant og nødvendig uddannelse af peruvianere, der ønsker at arbejde på projekterne. At finde og evt. støtte enkeltpersoner, der ønsker at rejse til Peru i længere perioder for at undervise, inspirere til nytænkning og hjælpe til udvikling af færdigheder. 1. Renovering af tag 2. Udstyr til børneteater & dramaprojekt, Rumænien 3. Renovering, børnehjem 1 4. Renovering, børnehjem 3 5. Mad, børnehjem 1 6. Udvidelse af bespisningscenter 1. Varmepumper og vinduesautomatik (rum 1+2) 2. Rulleskodder og automatik, ventilation (rum 5+6) 3. Varmepumper (rum ) 4. Vinduesautomatik (rum ) 5. Rulleskodder og automatik (rum ) 6. Foderdyrsskabe 5. Nye værelsesdøre i den nye fløj 6. Ny brandtrappe 7. Istandsættelse og modernisering af køkken 8. Udskiftning af eksisterende gulvtæpper og pålægning på gangarealer 9. Nødkaldesystem til samtlige værelser 10. Inventar til spisestue 1. Forbedring af mad 2. It udstyr 3. Maskiner til læderværksted 4. Musikinstrumenter 5. Hardware & software , , , ,74 SOS mod Racisme, Danmark Formål: At bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning. 2. Nyhedsbrev 3. Undervisningsmateriale ,40

22 Genoptryk af plakater og Go-cards Stairway Danmark Formål: Hjælp til gadebørn i Filippinerne 1. Lysudstyr til teaterscene (i multifunktionshus i Manila for seksuelt misbrugte børn) STS International Solidarity Formål: At yde politisk, materiel og økonomisk støtte til kræfter, der arbejder for bekæmpelse af etnisk og religiøst had og at støtte udviklingen af demokratiske samfund. At støtte udviklingen af uafhængige faglige organisationer, fredsbevægelser og bevægelser, der støtter kampen for samfund, hvor mennesket sættes i centrum. 1. Oplysningsvirksomhed 2. IT udstyr, kontormaskiner og inventar 3. Reparation af bygning 4. It udstyr 5.398, ,77 Støttekomiteen for Tibet Formål: At informere om forhold i Tibet mv. Syvende Dags Adventistkirken (tidl. Adventisternes Hjælpearbejde) Formål: At drive humanitært og socialt nødhjælpsarbejde i Danmark og udlandet Tandsundhed uden Grænser Formål: At fremme tandsundheden i lavindkomstlande. Terre Des Hommes Formål: Hjælp til nødstedte børn over hele verden. 1. Reklamematerialer: foldere og bannere 2. Udstillingsudstyr: borde og kuber 1. Transport af nødhjælp 2. Suppekøkken i Serbien 1. Hjemmeside 3. Pc ere 4. Printer 1. div. Projekter (24 stk.) i Indien, Haiti, Kenya, Sri Lanka, Bhutan, Tanzania, Thailand, Cambodia og Litauen 5.080, , , ,75 Theresienstadt Foreningen Formål: Forening for tidligere KZ- fanger 1. Ture og fællesarrangementer 6.298,72 Tibet Charity Formål: At støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og det tibetanske folk gennem humanitære projekter og kulturelle arrangementer. Tjernobylforeningen Formål: Oprette lejrophold for ramte af Tjernobyl-katastrofen. TLC Danmark 1. Møbler 2. Trykning af informationsmateriale 3. Kontormaskiner 4. Transport af udstyr (nødhjælp) 6. Medlemsblad 1. Leje af bus- sommerlejr 2. Forplejning- sommerlejr , ,33 Formål: At yde økonomisk og anden støtte til 1. Sikkert poolområde udvalgte projekter på TLC (børnehjem i 2. Baghave anlæg Johannesburg, Sydafrika), samt at arbejde til fordel for og fungere som netværk og støtte for, 3. Vandpumpe- etablering ,49 børn fra børnehjemmet og deres adoptivfamilier samt personer, som arbejder/har arbejdet på TLC og som er bosiddende i Danmark. Tværkulturelt Center ,70

23 23. Formål: At inspirere til og være en støtte for tværkulturelt kristent arbejde i Danmark. Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling Formål: At bistå lokalt forankrede kræfter med at skabe teknologiske forbedringer, som er socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. Målgruppen er fattige befolkningsgrupper i udviklingslande. U-landsforeningen Svalerne Formål: At gøre en indsats for at afhjælpe nød i verden på baggrund af Abbé Piérre s grundtanke. Vennekredsen for Zimlat Primary School Formål: At yde støtte til selve skolen Working School Formål: Yder bistand i form af oplæring og uddannelse af børn i den tredje verden WSPA Danmark Formål: Beskyttelse af dyr igennem oplysning Zoras Venner, Foreningen Formål: At støtte handicappede børn i Specialbørnehaven Zora i byen Russe i Bulgarien. Ærø hjælper Rumænien, Formål: Indsamling af relevante midler til hjælp i Rumænien 1. Trykning af informationsmateriale (positive kulturmøder) 2. IT udstyr 3. Trykning af tværreligiøs festkalender 4. Trykning af informationsmateriale (venskabsordninger) 5. Trykning af idékatalog m.m. 1. Reparationer af eksisterende vandledning, Tanzania 2. Etablering af hygiejniske vandposter, Tanzania 3. Transport af nødhjælp 1. Trykning af oplysningsmateriale 2. IT og elektronisk udstyr 3. Inventar til Fair Trade Butik Svalerne 4. Inventar til kontor 1. Skolebøger 2. Skoleborde 1. Skole/computerprojekt, Luaugprabaug, Laos 2. Skole/computerprojekt, Pakse Province, Laos 1. Gulvtæpper 2. Bordskærme 1. Indkøb af Snoezelen redskaber (sanseredskaber) 2. Transport 1. Sommerlejr , , , , , , ,27 Økologisk Byggeri, Landsforeningen Formål: At fremme økologisk Byggeri. Ølejrbevægelsen 1. Udstillingsudstyr 2. Hjemmeside-renovering 8.450,90 Formål: At skabe social forståelse i 1. Fællestelt og gulv, borde og bænke almindelighed, herunder især forståelse for 3. Vandbrønd natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt 4. Elektricitet samfund. Formålet søges opfyldt ved at afholde 5. Toiletfaciliteter ,28 ølejre, hvorved forstås en ferieform, som 6. Dansegulv og lydanlæg mennesker med forskellig alder og social baggrund danner mindre, selvstyrende samfund 7. Stor Tipi i nær kontakt til naturen og med mulighed for at deltage i meningsfyldte aktiviteter. 8. Solfanger 9. Stjernekikkert Østafrikas Venner 6.298,72

24 24. Formål: At indsamle midler til støtte for børn og unges uddannelse i Østafrika, samt midler til projekter til gavn for forældre til børn og unge i Østafrika. Østeuropæisk Børnehjælp Formål: Frivillig og humanitær indsats for trængende østeuropæiske børn 1. Maskiner til træforarbejdning 2. Ombygning af pakkelokale 1. 9 transporter til Letland og Rumænien inkl. De nødvendige medlemmer ,94 2. Indsamling af nødhjælp I alt ,70 c. Fordelingen af puljen forudsættes i tips- og lottoloven forelagt Folketingets Finansudvalg. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidler til humanitære og almennyttige formål. Der anmodes endvidere om tilslutning til at foretage forskudsudbetaling af tilskud. Udgifterne afholdes af Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. f. I henhold til LB / forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget. PER STIG MØLLER /Martin S. Jakobsen Til Finansudvalget:

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til Aktstykke nr. 26 Folketinget 2010-11 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. november 2010. 26 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-

Læs mere

Øremærket til idræt ( 21.61.20.)

Øremærket til idræt ( 21.61.20.) Aktstykke nr. 134 Folketinget 2009-10 Afgjort den 20. august 2010 134 Kulturministeriet. København, den 19. maj 2010. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm 16-06-08 11:06:54 k02 SJ 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 3. juni 2008. 171 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\577859\dokumenter\akt166.fm 15-06-09 08:30:36 k01 pz 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. juni 2009. 166 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K K U L TURMINIST E R I E T Tlf. :

Læs mere

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 166 Aktstykke Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2009 19.031 4 formål,

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling Aktstykke nr. 106 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 106 Kulturministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Ansøgningsår 2007 23. april 2007- Bilag 1 ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby (100223) 2007 930.000 trykning

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138 Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223. Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere Tilsagn 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.614,80 Afrika Kontakt 58.474,39 Agerskov Valgmenighed 59.403,93

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa Hvem taler? Immigranters indflydelse på voksenundervisning (Who speaks. The voices of immigrants on adult education) Co-ordinator: FACEPA Sammenslutning

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Om Eventure og Projekt Zambia Eventure er en dansk forening, der opbygger støtteprojekter i udviklingslande. Foreningens nuværende fokus er på Projekt Zambia - et

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN 1. Fondens navn Fondens navn er Fairtrade Mærket Danmark Fonden Nørregade

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Solidaritet for alle pengene

Solidaritet for alle pengene Solidaritet for alle pengene - information om KFUM og KFUKs solidaritets-tier Flere foldere kan fåes ved henvendelse til: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19, 2500 Valby tlf. 36 16 60 33 mail: national@kfum-kfuk.dk

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

4FairLife. Beretning 2014

4FairLife. Beretning 2014 4FairLife. Beretning 2014 På generalforsamlingen i 2014 vedtog Foreningen Hammershus Fairtrade Concert at ændre navn igen. Den direkte årsag var beslutningen om stoppe Hammershus Fairtrade Concert efter

Læs mere

Den sidste vilje giver ro

Den sidste vilje giver ro foto ı morsi Den sidste vilje giver ro I dag lever vi sammen på mange forskellige måder. Nogle lever i ægteskab, andre ikke. Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt til de mennesker, man ønsker

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Årsrapport 2005 Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Bestyrelsesberetning Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG til læreren

AKTIVITETSFORSLAG til læreren Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk AKTIVITETSFORSLAG til læreren Vi har samlet en række forslag til klasseaktiviteter i forbindelse med en emneuge om Afrika. Aktiviteternes

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL Oplysningsprojekt om fattige befolkningers adgang til læger og hospitaler Titel Syg? Så går man da bare til lægen! Formål: Formålet med projektet er at øge viden om adgangen til læge- og hospitalsbehandling

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige 2. Overordnet formål Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige har til formål at engagere

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

2013 Afsluttet (måned og år)

2013 Afsluttet (måned og år) 2013 Afsluttet (måned December 1207 Verdensbanken - CGIAR CGIAR - Den konsultative gruppe for international landbrugsforskning December 1236 Kenya Solidarity for Women Living in Distress (SOLWODI) Uregelmæssigheder

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som projekter.nu ApS har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende.

Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som projekter.nu ApS har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende. Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende. Type kunde Kirkelig organisation Kommune + Privat virksomhed Skaffet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ! ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Faisl Khaled Abed står med sin fodbold på asfaltbanen i Holtbjerg. Hans grønne dynevest uden på den sorte hættetrøje holder vinterkulden ude. Gennem de sidste

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Om Danmarks Indsamling 2014: De 12 deltagende organisationer er:

Om Danmarks Indsamling 2014: De 12 deltagende organisationer er: 151 mio. børn verden over har mistet en eller begge forældre. Antallet af børn, der vokser op på gaden, på institutioner eller på flugt uden deres mor og far er væsentlig højere. I Afrika har AIDS alene

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere