Redigeret marts Lejrmappen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redigeret marts 2011. Lejrmappen"

Transkript

1 Redigeret marts Lejrmappen

2 Centerlejr på Trevældcenteret I skal nu på lejr på Trevæld, og der er en række informationer i den forbindelse, det kan være rart at have. På de følgende sider kan I finde oplysninger under disse overskrifter: Trevældcentret lidt baggrund og adresse Bygningerne Stuehus, Loen, Idestalden m.m. Pladsen Raftegård, aktivitetssteder, ordensregler m.m. Centerlejr aktiviteter og trevlerne Centerfordag formødet i maj Den Blå Bog adresser og telefonnumre på nøglepersoner Bemærk: Hvis du ønsker at benytte diverse links i denne mappe, skal du have adgang til internettet. Trevældcenteret Trevældcenteret er et grønt spejdercenter oprettet af KFUM-Spejderne og De grønne pigespejdere i de gamle Ringkøbing og Viborg amter i 1972, og har siden gennemgået mange forandringer, så centret hele tiden har passet til sine formål. I dag er centrets bygninger velegnet til alle former for spejderlejre, både store og små, lejrskoler og private lejemål. De tilhørende 32 tønder land giver gode muligheder for udendørs aktiviteter samt teltlejre. I finder os på følgende adresse: Trevældvej 7 Herrup, 7830 Vinderup Tryk her, for at se placeringen på et kort.

3 Bygninger Til Stuehuset hører normalt Alkoven, Patruljehytterne og Folkestuen. Derudover har vi Loen til indendørs aktiviteter og de regnfulde dage sammen med Aktivitetsladen. Vognporten ligger i forlængelse Loen, og her finder I Værkstedet, hvor der er udlevering og aflevering af aktivitetsmaterialer. For materialer gælder følgende: Det udleverede noteres for den enkelte enhed. Ved bortkomst eller ødelæggelse må dette erstattes til indkøbspris. Bemærk: - Centret råder over 6 fuldt udstyrede patruljekasser, der kan lejes for 50,- pr. dag. - Besnøringstov udlånes i bundter af 20 stk. og kun til aktiviteter. Tov til søaktiviteter findes i skuret ved søen. - Høstbindegarn, eksempelvis til rebslagning, kan købes til dagspris. I Vognporten finder man også Idestalden, som I vil stifte bekendtskab med på Centerfordagen, da det er her, vores aktiviteter er at finde. Det er også i Vognporten de daglige ledermøder afholdes. Derudover har vi Fadeburet til opbevaring af jeres mad. Hvis I vælger at bestille proviant gennem centret, skal bestillingslisten for lørdag, søndag, mandag sendes til Hagebro Købmand senest tirsdag, inden I ankommer. Under lejren skal den afleveres i Fadeburet 2 dage før, senest kl Der er både køleskab og fryser i fadeburet. Muleposen, vores kiosk, sælger slik, postkort, Trevældmærker, T-shirts, mug m.m. Der er ingen mønttelefon, men i nødsituationer kan Trevlernes telefon ( ) kontaktes.

4 Pladsen Selve pladsen er opdelt i 8 vange/marker, hvor lejrpladserne ligger. Derudover er der Almindingen, hvor vi mødes til Flaghejsning, og hvor der desuden er masser af aktivitetsplads. Her ligger også Aktivitetsladen med smedjen. Under samme tag har vi Raftegården. For rafter gælder, at alle enheder kan hente rafter her. Efter brug bringes rafterne tilbage, hvor de anbringes i båse efter farve, så der er orden i raftegården. Der må naturligvis ikke saves i rafterne. Ved søen ligger Toiletbygningen med toiletter, håndvaske og brusere (koldt vand). Der findes desuden en enkelt bruser med varmt vand. Toiletbygningen rengøres dagligt i en turnusordning mellem enhederne efter instruktion af trevlerne. For at se et kort over Trevældcentret tryk her.

5 Retningslinjer for ophold på Trevældcentret. Vis hensyn til vore naboer. Benyt veje og afmærkede stier. Nord for centret ligger et vildsvinereservat. Det er absolut forbudt at færdes indenfor indhegningen (et 2 m højt ståltrådshegn). Områderne omkring søen er fredede arealer, hvor der ikke må tændes ild eller graves. Lejrpladserne efterlades i opryddet tilstand, f. eks. med korrekt sløjfet bålsted. Pladsen godkendes af centerlederen inden afrejse. Fedtfælder graves i/ved læbælterne. Der skal forefindes branddaskere ved bålpladserne. Disse udleveres af trevlerne ved ankomst. Centrets affaldssortering følges. Der findes forskellige affaldsposter. Bilkørsel på pladsen er ikke tilladt Biler parkeres, hvor det er anvist foran centret. Boldspil foregår kun på Almindingen. Beskadigelse af materialer eller inventar meldes til centerlederen, og erstatning betales inden afrejse. Sikkerhedsregler ved søaktiviteter Al søaktivitet foregår under ansvar af enhedens leder, som drager omsorg for overholdelse af følgende regler: (Vi gør opmærksom på, at centret kun råder over svømmeveste). 1. Sejlads med selvbyggede fartøjer. (Risbåde, tømmerflåder, etc.) Fartøjet skal være forsynet med flydemidler i en sådan mængde og af en sådan beskaffenhed, at de kan holde fartøjet flydende i mindst 24 timer med personer og udstyr. De ombordværende skal være iført redningsvest/svømmeveste. Svømmeveste udlånes af centret. Der anvendes kun tovværk af kunstfiber, som lånes af centret. Tømmerflåder skal, medmindre andet er aftalt, skilles ad efter hver dags brug. Dette for at forhindre, at fremmede låner flåderne, eller børn fra lejren, uden leders vidende, sejler med flåderne.

6 2. Sejlads med kanoer og kajakker. De ombordværende skal være iført svømmeveste, der er godkendt af Statens skibstilsyn eller være varedeklareret. Svømmeveste udlejes sammen med kanoerne og kajakkerne af centret. Søsportens 10 sikkerhedsråd skal kendes. o Lær at svømme. o Lær at sejle. o Lær søens færdselsregler. o Hold båden i orden. o Hold udstyr og redningsmidler i orden. o Undersøg vejrforholdene. o Vis hensyn overfor store skibe. o Ved kæntring, bliv ved båden. o Bland ikke spiritus og søsport. o Giv ikke anledning til unødig ængstelse ring hjem. Bemærk fredningsreglerne for Stubbergård Sø. Efter efterskoleulykken ved Præstø, er der i øjeblikket ved at blive udarbejdet nye sikkerhedsregler for sejlads med kano og kajak. Dette vil sandsynligvis påvirke mulighederne for søaktiviteter. Derfor skal ovenstående tages med forbehold, og vores centerledere vil så vidt muligt kunne orientere jer om de nye regler.

7 Centerlejr på Trevæld I centerperioden (skolernes sommerferie) er Trevældcentret bemandet med Trevlerne - centrets medarbejdere. I denne periode er der mulighed for at få det fulde udbytte ud af centrets faciliteter og aktiviteter. Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp: I Idéstalden har vi 130 aktivitetstilbud og materialer klar til brug. Trevlerne hjælper med at finde aktivitetsbeskrivelser og materialer. Herefter sørger lederne selv for at gennemføre aktiviteterne. Trevlerne er frivillige, organiseret i Trevlerfolket, som forestår vedligeholdelsen af centeret. De er populært sagt de praktiske grise. Det er dem, der står for alt, lige fra oprydning på pladsen til maling, lidt nybyggeri, vedligeholdelse af bygninger - inde som ude. Om sommeren er det dem, der sørger for, at der er brænde nok, samler affald sammen, afvikler enkelte aktiviteter, natløb, holder åbent i Muleposen (kiosken) og ordner andre ting, der måtte være. Særlige aftaler med trevlerne om lejrbål, andagter, natløb o.lign. træffes på Centerfordag (se denne). Trevlerne bor i Bemandingen, som er privat område.

8 Dagsprogram Liv i lejren Flaghejsning Toiletrengøring Stilhed i lejren Udlevering af materialer, Udleveringen Aktivitetsperiode Materialer retur, Udleveringen Frokost Muleposen er åben Udlevering af materialer, Udleveringen Toiletrengøring Materialer retur, Udleveringen Muleposen er åben Ledermøde i Vognporten Ro i lejren. Ret til ændringer forbeholdes.

9 Aktiviteter I Idestalden finder du alle centrets aktiviteter, hikes og hikeovernatningssteder. Til alle vores aktiviteter findes der arbejdstegninger, vejledninger og de materialer, der skal bruges. Alle aktiviteter kan benyttes uden yderligere beregning. (Undtaget herfra er kanosejlads, rebslagning, kajakaktivitet samt mad til primiaktiviteter.) Vi har aktiviteter inden for flg. områder: - Pionerings- og søaktiviteter - Primimad - Spejderaktiviteter for de 7-10 årige - Spejderaktiviteter for de årige - Koder, signalering og natløb - Faste udlagte orienteringsløb og GPS-løb - Forkyndelse - Hikes med overnatningssteder og poster - Lejrbål - Smedje og tinstøbning Kanoer - centret råder over 4 kanoer. Disse kan lejes for 25,- pr. time eller 125,- pr. dag. Kanoerne skal være på centret om natten. I prisen er inkluderet redningsveste. Kajakker Centret har 11 kajakker, som bl.a. kan bruges til kajakpolo. Kajakker med polobane kan lejes for kr. 300,- for én aktivitetsperiode. Derudover er der flere gode udflugtsmål, f.eks. Hjerl Hede og Daugbjerg Kalkminer. Det kan være en fordel at koordinere fælles udflugter på Centerfordag, da stederne giver grupperabat.

10 Centerfordag: Trevældcentret afholder i foråret inden centerlejrene Centerfordagen. Her giver vi en rundvisning på centret. Dernæst gives de nødvendige oplysninger inden centerperioden. I løbet af dagen vil der blive rig lejlighed til at lave aftaler med andre enheder om evt. fælles programpunkter i netop jeres lejruge. Samme dag kan I også planlægge aktiviteter, bestille proviant til de første dage, arrangere hiken, bestille kanoer og kajkker, og købe Trevældmærker og T-shirt m.v. Efter denne dag kan din sommerlejr være på plads. Den Blå Bog Udlejer: Anders Christiansen, Brahmsvej 60, 7500 Holstebro Mail: Pedel: Anja Hjort Sørensen, Flyndersøvej 17B, Estvad, 7800 Skive Mail: Formand: Ole Skovsgaard, Kornvej 7, 7700 Thisted Mail: Kasserer: Lene Junget, Højbjerggårdsvej 1, 7752 Snedsted Mail: Indkøb: Hagebro Købmandshandel, Viborgvej 96, 7800 Skive Bemandingen (kun i nødstilfælde i centerperioden):

CENTERTILBUD. Besøg spejdercentrene på www.spejdercentre.dk

CENTERTILBUD. Besøg spejdercentrene på www.spejdercentre.dk CENTERTILBUD 2006 CENTERTILBUD Udgivet af Fælleskorpsligt Centerudvalg: Det Danske Spejderkorps De grønne pigespejdere KFUM-Spejderne i Danmark Opsætning: Eva Sejersbøl Hansen Tryk: Als Offset ApS Kære

Læs mere

S P E J D E R C E N T R E T A S S E N B Æ K M Ø L L E. Sommerlejr Brochure

S P E J D E R C E N T R E T A S S E N B Æ K M Ø L L E. Sommerlejr Brochure S P E J D E R C E N T R E T A S S E N B Æ K M Ø L L E Sommerlejr Brochure 2014 Indholdsfortegnelse Kære spejderledere... 3 Området... 3 Drejerne... 3 Faciliteter... 3 Værkstedet... 4 Møllehjulet... 4 Tømmergården...

Læs mere

CENTERTILBUD. Besøg spejdercentrene på www.spejdercentre.dk

CENTERTILBUD. Besøg spejdercentrene på www.spejdercentre.dk CENTERTILBUD 2007 CENTERTILBUD Udgivet af Fælleskorpsligt Centerudvalg: Det Danske Spejderkorps De grønne pigespejdere KFUM-Spejderne i Danmark Opsætning: Eva Sejersbøl Hansen, Næsbycentret Tryk: Als Offset

Læs mere

SOMMERLEJR. Praktiske oplysinger til deltagere på Centersommerlejr

SOMMERLEJR. Praktiske oplysinger til deltagere på Centersommerlejr SOMMERLEJR 2003 Praktiske oplysinger til deltagere på Centersommerlejr VELKOMMEN TIL EN PRAKTISK RUNDVISNING Dette hæfte er ment som et supplement til vores årspjece Forlev Spejdercenter 2003. Vi håber,

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

DELTAGERBREV. Centerlejr Tydal 2015. Kære spejderkammerat! www.centerlejr.dk

DELTAGERBREV. Centerlejr Tydal 2015. Kære spejderkammerat! www.centerlejr.dk Centerlejr Tydal 2015 DELTAGERBREV Kære spejderkammerat! Centerlejren giver dig en lidt anderledes sommerlejr. Der er her mulighed for at møde grupper fra andre landsdele og finde nye venner på tværs af

Læs mere

Med udsendelsen af denne infopakke

Med udsendelsen af denne infopakke side 1 af 12 Med udsendelsen af denne infopakke er den endelige tilmelding til Sø 15 åbnet. Hvordan du tilmelder din spejdergruppe, kan du læse mere om sidst i infopakken. Målet med denne infopakke er

Læs mere

SPEJDERCENTER. Det må også gerne være sjovt! Luk op og se mange ting vi tilbyder i

SPEJDERCENTER. Det må også gerne være sjovt! Luk op og se mange ting vi tilbyder i SPEJDERCENTER Det må også gerne være sjovt! Luk op og se mange ting vi tilbyder i 2008 2 Velkommen på Forlev Forlev Spejdercenter slår dørene op til endnu et år med masser af nye venskaber, lejrliv og

Læs mere

Colleruphus Det Danske Spejderkorps

Colleruphus Det Danske Spejderkorps Colleruphus Det Danske Spejderkorps Generelt Adresse Colleruphus, Høje Sandbjergvej 11 D, 2840 Holte www.dds.dk/colleruphus Kontakt Mønttelefon i huset: 45 80 28 12 Udlejers telefon: 45 80 78 75 e-mail:

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER Adresse: ARRESØCENTRET Auderød Byvej 4 3300 Frederiksværk

PRAKTISKE INFORMATIONER Adresse: ARRESØCENTRET Auderød Byvej 4 3300 Frederiksværk PRAKTISKE INFORMATIONER Adresse: ARRESØCENTRET Auderød Byvej 4 3300 Frederiksværk Togforbindelse: København - Hillerød - Frederiksværk - Hundested Busforbindelse: Linie 319: Frederikssund - Frederiksværk

Læs mere

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Lederbrev Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 1: For det i "Love for KFUM-Spejderne i Danmark" 12, stk. 1 omtalte lederbrev har Hovedbestyrelsen fastsat

Læs mere

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007.

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. ANSVAR Husk vi har med andre folks børn at gøre i FDF. Det betyder ikke, at du skal sidde med hænderne i skødet og ikke turde lave noget. Men det betyder, at du skal bruge

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Velkommen til Bellevue 1 Gråsten

Velkommen til Bellevue 1 Gråsten Velkommen til Bellevue 1 Gråsten Fællesinformation til beboerne Venlig hilsen Ejerforeningen, Bellevue 1 Maj 2015 Introduktion Bellevue er et smukt byggeri direkte på havnen i Gråsten. Den samlede bebyggelse

Læs mere

mandag den 12. august

mandag den 12. august Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Praktiske oplysninger. Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler på Billums

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Praktiske oplysninger. Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler på Billums Indholdsfortegnelse side 2: side 3: side 4: side 9: side 10: side 11: side 10: Skolelederen har ordet Kalenderen Praktiske oplysninger Nyt fra Klubben Årets Magnusfest Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Lej Le rbog ~ ~ Tro r l o db d je bjerg 09 g 09 di d st istri riktssom ktsso me mmerle l j e r Navn: ~ ~ 1 1 ~

Lej Le rbog ~ ~ Tro r l o db d je bjerg 09 g 09 di d st istri riktssom ktsso me mmerle l j e r Navn: ~ ~ 1 1 ~ Lejrbog ~ Troldbjerg 09 distriktssommerlejr Navn: ~ 1 ~ indholdsfortegnelse ~ ~ Velkommen til Troldbjerg09 Velkommen.................................... 3 Lejrregler......................................

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Kredsbestyrelsen Kredsledelsen Hvidbjerg afd. Uglev afd.

Læs mere

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale.

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale. Velkommen til Dalum Landbrugsskole Afdeling Korinth DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

Hjemmeside. Ordensregler. Sikkerhed Prisliste. Udlejning April-nov. Red. 2014-1501

Hjemmeside. Ordensregler. Sikkerhed Prisliste. Udlejning April-nov. Red. 2014-1501 2014 Hjemmeside Ordensregler Sikkerhed Prisliste Udlejning April-nov. Red. 2014-1501 ORDENSREGLER FOR ENEBÆRODDE Skal efterkommes af alle, lejere og leverandører. Såfremt disse ordensregler ikke efterkommes

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Sådan virker din efterskole

Sådan virker din efterskole Sådan virker din efterskole Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2014-15 Alle nye elever møder søndag d. 17. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere