Masterplan 2020 for VisitSydsjælland-Møn August Ny vækst i turismen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterplan 2020 for VisitSydsjælland-Møn August 2015. Ny vækst i turismen"

Transkript

1 Masterplan 2020 for VisitSydsjælland-Møn August 2015 Ny vækst i turismen VisitSydsjælland-Møn skal være et væksthus for Sydsjællands turisme. Med effektiv kommunikation og destinationsudvikling vil vi bidrage til at booste turismen og styrke Sydsjællands livskvalitet. Indhold Resumé: Ny vækst i turismen... side 2 Turismen er livsvigtig for Sydsjælland... 3 Sydsjælland har nærmest stået stille... 3 Masterplan skal kickstarte vækst... 4 Hvor skal væksten komme fra?... 7 Branding af little big places... 9 Behov for nytænkning Sådan arbejder VisitSydsjælland-Møn Game Changers skaber nye muligheder Arbejdsprogram Forretning & destinationsudvikling Markedskommunikation Service & information Organisation & ressourcer Tre strategiske projekter Dokumentation og tal... Bilag 1

2 Resumé: Ny vækst i turismen Sydsjælland skal være et nyt stærkt brand for kyst- og naturturisme i Danmark. I år 2020 skal Sydsjællands turisme være 30 pct. større end i dag. - Dette er visionen i VisitSydsjælland-Møns Masterplan 2020, som skal kickstarte turismeudviklingen på Sydsjælland efter mere end et årtis stilstand og tilbagegang. Sydsjælland har rigtig gode muligheder for at markere sig som en af Skandinaviens mest attraktive feriedestinationer. Men det kræver, at alle offentlige og private aktører samler sig om en fokuseret og strategisk indsats og tør at gå nye veje for at vende udviklingen. Masterplan 2020 sætter retning og rammer for turismeindsatsen på Sydsjælland over de næste 5 år. Den kommercielle målsætning er lige så enkel som den er ambitiøs, nemlig at øge antallet af overnatninger med 30 pct. I direkte forlængelse heraf rummer planen tre strategiske hovedspor: Flere kommercielle overnatninger er nødvendige for at sikre Sydsjælland værditilvækst af turismen. VisitSydsjælland-Møn vil iværksætte en indsats for at øge overnatningsmuligheder for autocampere, øge udbuddet af feriehuse, landejendomme og værelser til leje, forlænge feriesæsonen og for at udvikle og tiltrække private investeringer i områdets ferielejligheder og huse. Internationalt brand; Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi udvikle et nyt regionalt brand til international markedsføring. Brandingen skal ske på markedets betingelser, og udvikles gennem digitale kampagner, med strategisk PR samt udvikling af 1-2 signaturevents som bærende kommunikationsplatforme. Destinationsudvikling; Sydsjælland skal være én sammenhængende destination med fælles identitet og et oplevelsesudbud af højeste kvalitet. Det kræver et langt sejt træk for at øge innovation og kvalitet i vores service og oplevelsesprodukter, hvilket kun kan ske i tæt samarbejde med alle turismens aktører, offentlige og private. VisitSydsjælland-Møn som organisation er resultatet af et visionært kommunesamarbejde, der skal skabe samling og retning i turismeudviklingen. Vi agter at gøre en forskel med vores mission om at være et væksthus for ideer og projekter, som kan fremme turisme, kultur og livskvalitet i Sydsjælland. Masterplanen er derfor en åben invitation til alle aktører, som vil være med til at skabe ny vækst i turismen. 2

3 Turismen er livsvigtig for Sydsjælland Turismen er et strategisk væksterhverv for Sydsjælland. Turisterhvervet omsætter i dag for godt 1,8 mia. kr. og fylder i dag ca. 1,7 pct. af samfundsøkonomien, hvilket er nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet, men relativt lavt i forhold til for eksempel Nordsjælland (3,2 pct.). Turismen beskæftiger omkring personer i de fire kommuner (ca. 3,2 pct. af den samlede beskæftigelse). 1 Men turismen har imidlertid en langt større, strategisk betydning for Sydsjælland end den direkte effekt på omsætning, eksport og beskæftigelse. Turismen er ikke alene et erhverv, turismen er en samfundsaktivitet og bidrager i høj grad til landdistriktsudvikling, som er med til at gøre Sydsjælland mere attraktiv. Ikke alene skaber turismen gode jobmuligheder for især kortuddannende og iværksættere, men turismen skaber også liv og atmosfære i vores byer og bidrager med sin infrastruktur, oplevelser og tilbud til at gøre det mere attraktivt at bo og investere i Sydsjælland. Festivaller, cykelruter, sommerkoncerter, sportsarrangementer, guidede ture i naturen, slotte, parker og lystfiskeri, konferencer og højskoleophold alt sammen aktiviteter, som gør Sydsjælland spændende for både gæster og borgere. 2 Turismen er indirekte en løftestang for både kulturudvikling, identitet og livskvalitet i alle købstæder og bysamfund langs Danmarks kyster og kan i sidste ende være et værdifuldt middel til at vinde det, som alle kommuner i Danmark konkurrerer mest om; nemlig investeringer og bosætning. Turismen er således meget større end sig selv. Det er derfor, den er livsvigtig for Sydsjælland. Sydsjælland har nærmest stået stille Problemet er imidlertid, at turismen på Sydsjælland i lang tid har haft en vækst i krybesporet. Først i 2012 begyndte overnatningstallene at rette sig. Men siden finanskrisens begyndelse i 2008 er det samlede antal overnatninger faktisk faldet med 6 pct. i de fire kommuner Næstved, Faxe, Vordingborg og Stevns, mens turismen i Danmark som helhed er vokset med 5 pct. Således har de fire kommuner samlet set tabt markedsandel til andre sammenlignelige destinationer i Danmark og ikke mindst til København, hvor turismen siden 2008 er vokset med hele 43 pct. Kun på Lolland- Falster har tilbagegangen været større. 1 Se Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020, Eskild Hansen, Dorthe Kiilerich m.fl., april Se Region Sjællands Regional vækst og udviklingsstrategi , hvor turismen er et tværgående indsatsområde (side 5 og 29) 3

4 Sydsjællands turisme har tabt terræn Vækst i overnatninger (Indeks 2008=100) København VisitNordsjælland Hele DK Fyn Sydsjælland Lolland-Falster Kilde: VisitDenmark/ Danmarks Statistik Den negative udvikling har også medført et fald i Region Sjællands beskæftigelse inden for turismen i årene efter finanskrisen. Det er først fra 2012, at tilbagegangen i turismebeskæftigelsen har rettet sig nogenlunde efter tendensen på landsplan. 3 Risikoen er imidlertid, at Sydsjælland igen taber arbejdspladser såfremt det ikke lykkes at udnytte opsvinget gennem en samlet og ambitiøs turismeindsats. Sydsjællands mildt sagt sløje turismeudvikling er lidt af et paradoks, fordi tilbagegangen modsiges af markedsudviklingen omkring os, og fordi det i samme periode er lykkes vores nærmeste konkurrerende destinationer at skabe vækst og tiltrække nye investeringer. Masterplanen skal kickstarte vækst Masterplan 2020 er startskuddet til en indsats, som skal vende udviklingen for Sydsjælland. Masterplanens ambition og vision er, at introducere Sydsjælland som Danmarks nye stærke brand for kystog naturturisme og konkret, at turismen skal vokse 30 pct. frem mod år Masterplanen er også en introduktion af kommunesamarbejdet VisitSydsjælland-Møn med en mission om at være Sydsjællands nye væksthus for effektiv kommunikation og ideer, som kan udvikle og inspirere turisme, livskvalitet og bosætning i Sydsjælland. 3 Se Erhverv, vækst og beskæftigelse i Region Sjælland En del af Væksthus Sjælland Center vækstanalyse, Hovedrapport

5 Sydsjælland har alle muligheder for at skabe opsving i turismen. Vores styrker består ikke mindst i destinationens fantastiske natur- og kulturværdier samt i nærheden til København og vores vigtige tyske marked, som rykker endnu tættere på med den faste forbindelse i Det er nærliggende at sammenligne Sydsjælland med kommunesamarbejdet i Nordsjælland, som har 5 års forspring med etableringen af VisitNordsjælland i I årene under og umiddelbart efter finanskrisen er det lykkes Nordsjælland at vækste turismen langt stærkere end landsgennemsnittet - med hele 26 pct. ( ) - og at udvikle en sammenhængende destination med høj markedsprofil, stærke temaprodukter og en effektiv projektorganisation, som har formået at tiltrække betydelige EU-projektmidler. Med Nordsjælland som reference bør ambitionen for VisitSydsjælland- Møn være, at turismen i 2020 skal være 30 pct. større end i dag. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 4,5 pct. og tæller i absolutte tal sammen til ca ekstra overnatninger i 2020 oven i de knap 1,1 mio., der blev registreret i Fremskrivning; Væksten mod 1,4 mio. overnatninger Kildedata; VisitDenmark og Danmarks Statistik Fremskrivning Vandrerhjem Lystbådehavne Hotel Feriehus Feriecenter Camping Som det ses ovenfor, er det især camping og feriehuse, som tegner volumen i turismen i dag. Det vil derfor formentlig også være disse overnatningsformer, som skal drive væksten i fremtiden. Men sammenligner man Sydsjællands overnatningsprodukt med resten af landet, tegner der sig et særegent billede af destinationens specialisering. Sydsjælland har relativt færre hoteller, feriehuse og feriecentre end andre sammenlignelige destinationer. Det er et problem for Sydsjælland, fordi disse overnatningsformer normalt er forbundet med større værditilvækst og dermed aflønning til nye investeringer og beskæftigelse. 5

6 Specialisering; Hotel og feriehuse er mangelvarer Kildedata; VisitDenmark og Danmarks Statistik Visitsydsjælland-Møn VisitNordsjælland Lolland-Falster Vandrehjem Lystbåde Hotel Feriehus Feriecenter Camping Udviklingfyn Forklaring; En specialisering over 100 betyder, at en destination har en relativt større andel af pågældende overnatningsform end andre sammenlignelige destinationer i Danmark (100 = Danmark minus Storkøbenhavn og Århus) For at nå den ambitiøse målsætning om 30 pct. flere overnatninger i 2020, er det nødvendigt, at forbedre rammevilkårene for overnatningserhvervet på Sydsjælland. Nøglen til vækst ligger i større udbud, bedre kapacitetsudnyttelse (længere sæson), større konkurrence og mere synlighed. Det er en mærkesag for VisitSydsjælland-Møn at arbejde for at styrke udbuddet af overnatningsmuligheder parallelt med at udnyttelsen af de eksisterende tilbud skal øges. Hvis vi skal nå målsætningen om 1,4 millioner overnatninger ved udgangen af 2020, svarer det til en gennemsnitlig årlig vækst på ca overnatninger, hvis der var tale om en jævn vækst. Selv om det naturligvis er en kunstig fremskrivning, illustrerer det Sydsjællands vækstudfordring med et konkret tal. Til illustration kan et nyt mellemstort hotel eller feriecenter med 100 værelser nemlig tilføre en destination ca overnatninger om året ved en årsbelægning omkring 50 pct. Tilsvarende skaber en begivenhed som Bornholms Folkemøde anslået overnatninger (2015-estimat fra Destination Bornholm). VisitSydsjællands arbejdsprogram for de næste 5 år byder på en særlig indsats for at tiltrække investeringer og forbedre vækstbetingelserne, infrastruktur og synlighed for overnatningssektoren. Mere om Taskforce 2020 nedenfor... 6

7 Hvor skal væksten komme fra? Sydsjælland står i dag med et lidt uklart produkt i et svagt voksende marked. Væksten vil i fremtiden komme fra stort set de samme geografiske markeder som i dag, men der skal arbejdes på at tiltrække nye segmenter med skarpere og mere tematiserede oplevelsesprodukter. Eksempler på dette kan være festivalgæster, bryllupspar, kulturturister, sejlsportsfolk, mødedeltagere, deltagere i sportsevents mv. Fællesnævneren for markedets vækstdestinationer er, at de formår at forny deres produkter med betydelige private investeringer og offentlige satsninger på kultur, infrastruktur og turisme. Succesrige destinationer som Billund, Nordsjælland, dele af Bornholm og de nordtyske destinationer har udviklet deres helt egne skarpe produkter og markedsstrategier for at opnå vækst. Sydsjællands turismestruktur kan i dag kort opsummeres i følgende: Stor volumen fra hjemme- og nærmarkeder: Sjællands turisme er sammensat af ca. 67 pct. danske besøgende og yderligere 28 fra vores nabolande Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Sydsjællands gæster er især hjemmehørende i de nærmeste regioner i Skåne, Nordtyskland (Hamborg) og Sydnorge. 4 Kør selv i højsæson: Turismen på Sjælland er selvorganiseret. Næsten ingen rejser med en pakkerejse. Langt de fleste kommer i bil og der er mange af de udenlandske turister (61 pct.), som har været i Danmark flere gange tidligere. Der er i udpræget grad tale om sæsonturisme og ferieturisme ofte med børn (55 pct.). Feriehuse og campingpladser er den dominerende overnatningsform tilsammen tegner de sig for 76 pct. af overnatningerne. Sydsjælland har relativt få hotel- og feriecenterovernatninger. Ferieturisme for mellemindkomster: Erhvervsturismen er svagt repræsenteret med under 14 pct. af de besøgende og der er mest tale om kursusophold og sæsonarbejdere. På Sjælland som helhed er døgnforbruget derfor noget overraskende lidt over landsgennemsnittet uden for København (543 kr. og knap det dobbelte for hotelovernatninger). Men det må formodes, at de regionale tal her favoriserer Sydsjælland, og at priserne i Nordsjælland trækker niveauet op. Det vurderes således, at døgnforbruget er omtrent på linje med niveauet i resten af 4 Se Destinationsmonitor 2014, fra VisitDenmark 2015 samt Turismeprofil for region Sjælland, VisitDenmark 2013 og "Turismens økonomiske betydning i Destination Møn- Sydsjælland 2012, VisitDenmark

8 provinsen blandt andet fordi en stor del af Region Sjællands turister er i mellemindkomstgruppen. Kyst, hav og natur trækker: Rejsemotiverne er hovedsagligt begrundet i ønsket om at nyde natur og kyster. De mest populære aktiviteter er gå- eller badeture, besøg i byerne og på områdets attraktioner. Opsummerende kan man sige, at den typiske rejsende er dansker, mere end 46 år, tilhører mellemindkomstgruppen, rejser med børn og ankommer i bil. Han kommer primært for naturoplevelser, strand, børnevenlighed og forlystelsesparker. Ofte kender han i forvejen Danmark og/eller har fået regionen anbefalet af familie og venner. Han bliver gennemsnitligt i godt 7 dage og køber kun sjældent en pakkerejse. Sydsjællands turisme i dag Danske turister dominerer (67pct.). Sverige, Norge og Tyskland står for 75 pct. af internationale besøg (2014). Camping og feriehuse vejer tungt Kort højsæson Ferie for børn og mellemindkomster Kyst, hav og natur er væsentlige rejsemotiver Vækstmuligheder i fremtiden Fehmern-forbindelsen vil øge antallet af tyske overnatninger. Københavns vækst kan udnyttes med smalle oplevelsesprodukter Større udbud af feriehuse, hotelinvesteringer kan skabe ny vækst. Udvikling og synlighed af campingproduktet kan tiltrække nye nationaliteter....skal udvides med bl.a. sæsonkampagner samt sports- og kulturevents....vil også i fremtiden være velkommen. Men skal suppleres med mere eksklusive ferieformer og oplevelser (f.eks. slotsweekend for to, bryllupspakker, lystfiskerture, madfestival mv.) Også erhvervsturismen bør udvikles ikke mindst med styrket markedsføring lokalt og regionalt...og skal i fremtiden suppleres med mere interessebaseret turisme dvs. mere personlige og specifikke rejseanledninger (begivenheder, selvforkælelse, konferencer mv.) 8

9 Branding af little big places Sammensætningen af Sydsjællands turisme vidner om, at Sydsjælland som helhed ikke står med en særlig stærk eller unik markedsprofil. Hertil kommer, at turisterne fra vores nærmarkeder i Sverige, Norge og Tyskland generelt har et meget lavt kendskab til Sydsjællands attraktioner og oplevelser. Kun Møns Klint og BonBon-Land dukker som de eneste attraktioner op relativt langt nede på kendskabslisten. 5 Sydsjællands reason to go rækker således ikke langt. Vi er ikke et brand på linje med eksempelvis Skagen, Cold Hawaii eller Kongernes Nordsjælland. Ikke endnu. Årsagerne til, at Sydsjælland i dag er en ret ukendt destination er dels fraværet af en samlet geografisk identitet (f.eks. Toscana ), dels manglen på samlet markedsføring og internationalt orienterede produkter. Eksempelvis afholder Sydsjælland hvert år en mangfoldighed af over 400 fine events indenfor kultur og fritidsliv med tilsammen flere end besøgende. Men de er stort set alle sammen lokale begivenheder, som ikke har tilstrækkelige ressourcer eller ambition om at invitere verden til at lægge et besøg forbi. Se databilag. Dette billede vil VisitSydsjælland-Møn forsøge at lave om på i de kommende år. For Sydsjælland har nemlig alle muligheder for at komme med på landkortet nationalt og internationalt. Sydsjælland har noget af Danmarks mest storslåede natur ikke mindst med Møns Klint og UNESCO-anerkendte Stevns Klint. Vi har smukke kyster og havne. Vi har små, skarpe brands som Dark Sky og mange veldrevne populære attraktioner og overnatningssteder som BonBon-Land og Feddet Camping. Endelig har vi en rig kulturhistorie og et stærkt engagement i moderne kultur og fritidsaktiviteter ikke mindst en levende, lokal eventscene. Men hvis vi skal kunne udnytte mulighederne, er det nødvendigt at skabe nye fortællinger om Sydsjælland som helhed, og at vi har ambitionen om at opnå større national og international appel med skarpere produkter, relevante begivenheder og unikke oplevelser. Den nye digitale virkelighed giver os store muligheder, og i princippet adgang til et globalt publikum. VisitSydsjælland-Møn vil de næste 5 år gøre en særlig indsats for at brande Sydsjælland som destination og for understøtte begivenheder og attraktioner, som har internationalt potentiale. Vi vil udvikle en ny samlet platform for markedsføring sammen med De Danske Sydhavskyster og Die Dänische Ostsee og vi vil iværksætte projektet Sydsjælland re-visited i jagten på nye fortællinger med international appel og tiltrækningskraft. Mere om Sydsjælland re-visited nedenfor... 5 Se VisitSydsjælland-Møn strategioplæg og pejlemærker for destinationen ved Dorthe Kiilerich, Living Concepts

10 Behov for nytænkning I erkendelse af, at turismemarkedet de seneste årtier har oplevet en digital revolution, helt nye rejsemønstre og stærkt stigende konkurrence, er det nødvendigt, at ikke bare Sydsjælland, men ligeledes store dele af Danmarks turisme sadler om og går nye veje. VisitSydsjælland-Møn vil udfordre vanetænkningen og afprøve nye ideer i udviklingen af Sydsjællands turisme. Vi har formuleret et manifest, som udstikker vores professionelle etos det vil sige de strategiske dogmer, som vi arbejder efter. Sådan arbejder VisitSydsjælland-Møn RADICAL NEW Vi har modet til at gå nye utraditionelle veje. Vi vil udfordre vanetænkning og nej-hatte. DIGITAL FIRST Vores markedsføring skal være tilnærmelsesvis 100 pct. digital, og vi vil primært arbejde med sociale medier som Facebook, Google og Instagram. LOCAL IS GLOBAL Vi tror på, at Sydsjælland har et globalt publikum, hvis vores tilbud og aktiviteter er skarpe nok. Cold Hawaii er et godt eksempel til inspiration. TOGETHER IS BETTER Vi kan ikke gøre det alene, og vi er ikke bedre end dem, vi samarbejder med. Vi vil sikre, at alle toneangivende aktører er involveret i vores projekter. SHARING IS GOOD Deleøkonomien er en gave til Sydsjælland, som kan bidrage til at øge kapacitetsudnyttelsen i den private sektor. OUTSIDE IN Vi kan have mange forestillinger om os selv, men det er altid markedet vi lytter og taler til. 10

11 Game changers skaber nye muligheder I netop disse år undergår rejsemarkederne store forandringer, som fundamentalt ændrer rejsedestinationers vilkår og rolle. Også politisk er turismelandskabet i opbrud, hvortil kommer store forandringer i infrastrukturen og markedsefterspørgslen omkring Sydsjælland. Samlet set betyder det, at destinationsselskabernes klassiske rolle som markedsføringsorgan er stærkt udfordret, og at selskaberne til gengæld får nye roller som regionale udviklingsselskaber, kulturelle igangsættere og erhvervspolitisk facilitator. De væsentligste game changers, som vil forme VisitSydsjælland-Møns fremtid i de kommende 3-5 år er følgende: Ny teknologi og nyt medielandskab; Tre teknologiske bølger Internettet, mobile medier og sociale medier har ændret turismeerhvervet for altid. For det første har Internettets udvikling givet kunderne en helt ny gennemskuelighed og magt til selv at researche, sammensætte og booke deres rejseoplevelse. For det andet er de mobile medier blevet turisternes vigtigste rejsekammerat og værktøj. 6 Og for det tredje har de sociale medier fundamentalt forandret marketingsdisciplinen og medielandskabet for destinationsmarkedsføring. Rejsemarkedsføring via socialmedier som Facebook kan i dag bedst bekrives som interessebaseret præcisionsskydning med tilnærmelsesvis fuld kontrol og øjeblikkelig effekt. Facebookmarkedsføring har flyttet sig fra generelle Facebookgrupper, hvor destinationer konkurrerede om at få følgere og Likes til præcis og målbar digital annoncering direkte i brugernes eget sociale univers. 7 Hertil kommer Google-adds, som er målrettet og alene rammer forbrugere, der fornylig har søgt på eksempelvis kro-ophold, uanset hvilken internetside eller medie, forbrugeren besøger. Aldrig har annoncører haft bedre midler til at påvirke forbrugere i købsbeslutningen, end de har i dag. Konsekvens VisitSydsjælland-Møns markedsføring skal hvile på en stærk digital strategi. Vi vil sætte salg og konvertering i højsædet på vores kampagner, og derfor også hjælpe turisterhvervet til at blive 100 pct. bookbare på markedets vigtigste digitale platforme. Vi sigter mod at servicere vores besøgende på mobile medier ikke med print. Nyt turismepolitisk landskab; Med etableringen af et nyt nationalt partnerskab omkring Die Dänische Ostsee er der taget 6 Se Digitale storbyrejsende for en analyse af den digitale turists tanker og adfærd, af Mille Marcussen, Wonderful Copenhagen Se eksempelvis for en gennemgang af Facebooks marketing værktøjer for hotelindustrien. 11

12 et vigtigt skridt i retning af at udvikle et alternativ til Danmarks Vestkyst 8. Det nye partnerskab åbner desuden mulighed for, at turistforeninger, kommuner og Region Sjælland i samarbejde med turisterhvervs aktører kan etablere en ny samlet strategi og platform for markedsføring primært på nærmarkederne i Danmark, Tyskland og Sverige. Konsekvens Partnerskabet har strategisk betydning for Sydsjælland. VisitSydsjælland-Møn vil derfor engagere sig aktivt i Die Dänische Ostsee og arbejde for, at Sydsjællands attraktioner og oplevelser får en fremtrædende rolle i aktiviteterne. Vi vil desuden søge et tæt samarbejde med sekretariatet for Østersøpartnerskabet. Opbrud i "Vandkantsdanmark. Den levende debat om erhvervsog bosætningsvilkår uden for Danmarks store byer har banet vejen for en række nye politiske tanker og initiativer, som kan få positiv betydning for Sydsjælland. Regeringens ønsker om liberalisering af planloven herunder forsøg med byggeri indenfor kystbeskyttelseszonen samt øget fradrag for sommerhusudlejning kan få positiv betydning for Sydsjælland. 9 Konsekvens VisitSydsjælland-Møn vil derfor engagere sig aktivt i bestræbelserne på skabe vækst i Sydsjællands turisme med en igangsættende og koordinerende indsats, som skal sikre at de nye muligheder udnyttes optimalt. VisitSydsjælland-Møn vil etablere en task force, som i tæt samarbejde med kommunerne og udlejningsorganisationerne m.fl. skal udvikle et ide- og projektkatalog, som drager fuld nytte af de nye muligheder. Mere nedenfor. Deep Tourism: Deep Travel, Long Tail Tourism, Alternativ Travel, kulturturisme alt sammen er det aspekter af en gennemgående trend i det internationale rejsemarked. Rejsemotiverne er blevet specifikt interesse- og værdibaserede i takt med at stigende velstand, billige fly og digital research og booking. Rejsen tager sit udgangspunkt i personlig interesse og værdier (fx. madlavning eller rockmusik) eller et personligt identitetsprojekt som eksempelvis at blive gift eller at cykle fra Berlin til København. Moderne turister opfatter ikke sig selv som turister, men er ofte medproducenter af deres egen oplevelse. De søger autentiske oplevelser og interagerer med lokale (som fx. med AirBnB eller couchsurfing ). Ny forskning i populære fænomener som AirBnB and Home Exchange konkluderer således, at udlejerens personlige værtskab, tips og lokalkendskab, har meget stor betydning for gæsterne under tiden større end selve boligens kvalitet og 8 Se Vækstplan for dansk turisme, Regeringen/ Erhvervs- og Vækstministeriet, januar Se Regeringsgrundlaget Sammen om fremtiden, side

13 funktion. 10 Den generelle tendens er desuden, at udbydere af værdibaserede, livsstilsorienterede og autentiske produkter som eksempel idrætsferie, badehoteller, gastro-ferier, kulturhistorierejser mv. vinder frem. 11 Konsekvens For Sydsjælland byder udviklingen på en myriade af nye muligheder lige fra bryllupsrejser til pilgrimsvandringer mv. i alle varianter. Deep tourism betyder samtidig, at vi skal anlægge et bredere perspektiv på turismen, idet nye aktører som fx. højskoler, museer, kulturelle iværksættere, foreninger og landbrug m.fl. kan blive medproducenter og ejere af fremtidens oplevelsesprodukter. VisitSydsjælland-Møn har en vigtig rolle som inspirator og facilitator for udviklingen af nye oplevelseskoncepter i samarbejde med aktører i hele værdikæden. Konkret vil vi etablere et treårigt udviklingsprojekt med arbejdstitlen Share Zealand - mere nedenfor i vores projektkatalog. Eventing Place Branding: Iscenesættelse af internationale events er blevet et vigtigt parameter i brandingen af byer og regioner. Mens alverdens storbyer konkurrerer hårdt om storstilede megaevents som OL og VM i fodbold, har mange mindre bysamfund stor succes med at udvikle deres egne signaturevents ofte med globalt publikum. Eksemplerne på ellers ukendte ikke-steder, som har fået international synlighed i kraft af deres signaturevents er talrige lige fra Davos med World Economic Forum, Roskilde med Europas måske bedste musikfestival til Allinge med Folkemødet. Fælles for dem alle er, at begivenheden er anlagt i destinationernes kulturhistorie, moderne identitet eller blot i en ambition om at spille en rolle i en større national eller international arena. Og det virker, omend der også er mange faldgruber og eksempler på fejlslagne satsninger. 12 Konsekvens For Sydsjælland er det et kerneproblem, at ingen af destinationens events eller begivenheder rækker ud til vores omverden. En mangfoldighed af lokale havnefester, madmarkeder og jazzkoncerter er godt, men langt fra tilstrækkeligt, hvis Sydsjælland skal kunne manifestere sin identitet og attraktivitet 10 Se The Airbnb Experience and the Experience Economy: The Spatial, Relational and Experiential Inbetweenness of Airbnb af Ole_Kjær Mansfeldt. Udkommer ultimo 2015._ 11 Skift Mega Trends, 2015: Travel Brands Reimagine Themselves as Lifestyle Conisseurs pp. 19 samt Alternative Travel is Now a Reality Across the World pp. 27. Se også Alan A. Lew i Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 25(3 4) 2008 for en mere teoretisk forklaring af Long Tail Tourism. Se også Bryllupsturisme boomer i Helsingør, Helsingør Dagblad, 10 august Se The Instruments of Place Branding: How is it Done? af Gregory Ashworth, Groningen Universitet, for en diskussion af faldgruber og muligheder forbundet med Hallmarking Events 13

14 for et nationalt eller internationalt publikum. VisitSydsjælland- Møn som organisation skal ikke selv være eventejer eller operatør, men vi ser en vigtig rolle i at bidrage til udviklingen og markedsføringen af 1-2 større signaturevents på Sydsjælland i de kommende år. Konkret vil vi tage initiativ til at udarbejde en regional eventstrategi i samarbejde med de 4 kommuner og alle Sydsjællands toneangivende aktører. Ny tilgængelighed: Omkring 2022 åbner den faste forbindelse til kontinentet og med et slag vil Sydsjællands markedsopland ændre sig radikalt. Millionbyerne Berlin og Hamborg bliver turismemæssig endnu mere nærmarkeder, end de er i forvejen. Den direkte effekt af tunnelen vil blive en forøget trafik over Fehmern, som ventes at vokse ca. 54 pct. i de første år efter åbningen 13. Til sammenligning var trafikken henholdsvis 6-doblet 15 år efter Storebæltbroens åbning og 3-doblet 10 år efter åbningen Øresundsforbindelsen. 14 Den nye markedsgeografi vil både medføre øget konkurrence især fra destinationerne på Tysklands Østersøkyst men også mange nye vækstmuligheder, hvis vi forstår at identificere og imødekomme markedets efterspørgsel. Konsekvens Sydsjællands vigtigste internationale marked er Tyskland og det bliver ikke mindre vigtigt i fremtiden. Vi vil fokusere vores markedsføring og udviklingsarbejde på at øge vores synlighed og appel til tyske turister, og vil følge og iværksætte samarbejdsprojekter (f.eks. STRING), som styrker vores parathed til åbningen af den faste forbindelse - antagelig i Nye konkurrenter: Konkurrencen mellem Nordeuropas kyst-og naturdestinationer er lige så konstant, som den er dynamisk. Nordsjælland har siden 2010 haft succes med at udvikle en række nye tematiske ferieprodukter (bl.a. feriekonceptet Kærlighed på cykel ), som er taget godt i mod i markedet. I Nordtyskland er der i de senere år investeret meget i badebyerne langs nordkysten i Mecklenburg Vorpommern, og Schleswig-Holstein har haft en hæderlig vækst i andelen af internationale gæster på hen ved 2 pct. årligt efter finanskrisen. 16 Med en samlet volumen på op mod 20 millioner overnatninger, er Schleswig-Holstein uden sammenligning vores største konkurrent i det tyske marked. Bornholm og Skåne er ligeledes stærke destinationer med veletablerede brands og effektivt turismesamarbejde. 13 Se estimat for trafikspring under trafikprognoser på 14 Se STRING: Building Tourism - Tourism Strategy for the Fehmarnbelt region Se bl.a. samt Building Tourism in The Fehmarn Belt Region, udgivet af Wonderful Copenhagen & Tourism Design (DE), dec Ibid. 14

15 Konsekvens Destinationerne i VisitSydsjælland-Møns nære geografi er ikke alene konkurrenter, men også samarbejdspartnere, fordi vi tilsammen udgør en regional geografi omkring Østersøen, og fordi vi kan samarbejde og inspirere hinandens arbejde. Vi er med andre ord ikke i et nul-sumspil om fremtidens turister. VisitSydsjælland-Møn vil være en aktiv medspiler og partner for de øvrige destinationer omkring Østersøen og Sjælland ikke mindst med De Danske Sydhavskyster. Vi vil differentiere destinationen med nyskabende markedsføring af vores unikke naturressourcer og stedbundne historier og begivenheder læs mere i arbejdsprogrammet nedenfor. 15

16 Vores arbejdsprogram VisitSydsjælland-Møn skal være et væksthus for turismen. Med effektiv kommunikation og destinationsudvikling vil vi bidrage til at skabe ny vækst i turismen og styrke Sydsjællands livskvalitet. Vores arbejdsprogram for de kommende år fokuserer direkte på Sydsjællands tre største vækstudfordringer, nemlig: At øge antallet af kommercielle overnatninger. Det er nødvendigt for at sikre Sydsjælland værditilvækst af turismen. VisitSydsjælland-Møn vil derfor iværksætte en indsats for at øge overnatningsmuligheder for autocampere, øge udbuddet af feriehuse, campinghytter, landejendomme og værelser til leje, forlænge feriesæsonen og for at udvikle og tiltrække private investeringer i områdets overnatningsprodukt. Derudover vil vi sætte fokus på lystbådehavnenes store potentiale både som attraktioner og som overnatningskapacitet. Der er i den forbindelse behov for at forbedre de praktiske forhold omkring havnene og styrke kommunikationen til sejlsportsfolket. At etablere et internationalt brand; Sydsjælland mangler synlighed og profil som destination for kyst- og naturturisme. Det er nødvendigt med en klar markedsprofil, hvis Sydsjælland på længere sigt skal tilkæmpe sig en større markedsposition. VisitSydsjælland-Møn vil derfor udvikle et nyt regionalt brand til international markedsføring. Brandingen skal ske på markedets betingelser, og udvikles gennem digitale kampagner, med strategisk PR samt udvikling af 1-2 signaturevents mm. Destinationsudvikling og service; Sydsjælland skal være én sammenhængende destination med fælles identitet og et oplevelsesudbud af høj kvalitet. Det kræver et langt sejt træk for at øge innovation og kvalitet i service og oplevelsesprodukterne, og kan kun opnås i tæt samarbejde med alle turismens aktører, offentlige og private. VisitSydsjælland-Møn vil arbejde for at højne serviceniveauet, og vi vil nå et langt større publikum med vores egen turistinformation og service end tilfældet er i dag. Ovenstående tre udfordringer er centrale for vores arbejdsprogram frem til Organisatorisk vil vi arbejde i projektbaserede teams henholdsvis: 1) Forretnings- & destinationsudvikling 2) Markedskommunikation 3) Service og information På hvert af disse områder har vi strategiske mål (KPI er), som skal nås gennem afvikling af vores projekt- og driftsaktiviteter. De gennemgås i det følgende. 16

17 Forretnings- & destinationsudvikling Vores team for forretningsudvikling og destinationsudvikling er spydspidsen for det kommercielle turismesamarbejde i Sydsjælland. Teamets hovedopgave er at forbedre rammerne for kommerciel overnatning i Sydsjælland med projektet Taskforce Teamet skal sikre det brede turismesamarbejde med etablering af et nyt medlemsnetværk samt konferenceaktiviteter, debat og kommunikation om turismen i Sydsjælland. Vi vil desuden fokusere på at tiltrække unge aktører til netværket for at sikre talentmassen og stimulere branchens fornødne generationsskifte generelt. Målsætninger (KPIs) 1) Vi vil udvide og udvikle Sydsjællands overnatningsprodukt med Taskforce 2020, som skal identificere nye overnatningsmuligheder og udvide kapacitetsudnyttelsen. Succeskriteriet er, at projektet bidrager med op mod overnatninger årligt (se projektbeskrivelse nedenfor). 2) Ingen turismeorganisation er stærkere end sit netværk. Vi vil derfor etablere et medlemsnetværk omkring VISM. I 2016 skal vi have mindst 50 medlemmer i vores netværk. I 2018 skal tallet være ) Effektiv kommunikation skal gøre VISM til det synlige samlingssted for turismesamarbejdet: I 2016 skal vores nyhedsbrev, Facebook og Linked-In kommunikation nå mindst 200 beslutningstagere, stigende til 300 i Vi vil årligt samle mindst 150 pers. til vores årskonferencer. Projektaktiviteter Taskforce 2020 (se projektbeskrivelse nedenfor) 2 Årskonference med Byråd og aktører 3 Samarbejdsaftale med Østersøpartnerskab 4 Etablering af bredt medlemsnetværk 5 Etablering af Nyhedsbrev og Facebookgruppe 6 Engagement i STRING-samarbejdet og Danske Destinationer. - 50t overnat. - Min. 150 delt. Indgået Aktiv - 50 medl. - Min t overnat. Min. 150 delt. 50t overnat. Min. 150 delt. Aktiv Evaluering 75 medl. Min medl. Min t overnat. Min. 150 delt. 50t overnat. Min. 150 delt. - - Tbd. Min. 300 Tbd. Min. 300 Aktiv Aktiv Aktiv Aktiv Aktiv Aktiv 17

18 Markedskommunikation Vores team Markedskommunikation har en strategisk hovedopgave i at udvikle en brand-platform for Sydsjællands internationale markedskommunikation. Med identitetsprojektet Sydsjælland re-visited (arbejdstitel) vil vi invitere såvel vores besøgende som erhvervets aktører og lokalsamfundets ildsjæle til at give deres besyv med - se projektbeskrivelse nedenfor. Teamet skal tage initiativ til nye innovative kampagnetiltag, som baserer sig på stærke digitale kompetencer og opsøgende samarbejde med erhvervet, med De danske Sydhavskyster, med Dänische Ostsee, VisitDenmark m.fl. Vi vil etablere DDA Det Digitale Akademi som inspirations- og læringsgruppe for attraktioner og overnatningssteder. Endelig skal teamet sikre, at VisitSydsjælland- Møns egne digitale platforme bliver hovedportal til Sydsjællands oplevelser og tilbud. Målsætninger (KPIs) 1) Sydsjælland skal udvikle et nyt superbrand for ferie & naturturisme. I 2017 skal brandet være bærende for vores markedsføring. 2) Vores digitale kampagner skal nå mindst 10 millioner kontakter i 2016 og derefter yderligere 10 % vækst årligt. 3) PR: I 2016 skal vi have mindst 20 markante omtaler/artikler i nationale (A) medier på vores nærmarkeder som resultat af vores pressearbejde. I 2018 skal tallet være 30. 4) (alle sprogversioner) skal i 2016 have mindst unikke besøg. I 2018 skal tallet være mindst (10 % vækst pro anno) (dertil kommer et mål om følgere på Facebook i 2020). 5) Det Digitale Akademi er arbejdstitlen på et virksomhedsnetværk, hvor eksperter fra ind- og udland skal inspirere virksomhedernes markedsføring på sociale medier, bookingplatforme mv. Målet er 25 medlemmer i Projektaktiviteter Identitetsprojekt Sydsjælland Revisited - Lancering Udrulning Evalue ring 2 Udvikl. og eksekvering af kampagner for 2016 tilnærmelsesvis 100 pct. digital og social (samarb. Ostsee og danske Sydhavskyster) - 10 mio. kont. 11 mio. kont. 12,1 mio. kont. 13,2 mio. kont. 14,5 mio. kont. 3 PR-events og aktiviteter (omtaler i A-medier) 4 Re-design af webside Lancering i Det Digitale Akademi Vidensnetværk, antal medlemmer stk. 25 stk. 30 stk. Tbd. Tbd t unikke besøg 610 t unikke besøg 670 t unikke besøg 730 t unikke besøg Tbd. Tbd. 18

19 Service & information VisitSydsjælland-Møns service og turistinformation skal være i særklasse både personligt og digitalt. Den vigtigste opgave for vores serviceteam i de kommende 2-3 år bliver at gennemføre re-organisere og ekspandere Sydsjællands turistservice så vi når længere ud i landskabet. Vi vil udbrede turistinformationen til vores samarbejdspartnere, vi vil være mere opsøgende overfor turisterne og vi vil i lommen på turisterne med relevant service og information til de digitale devices. Målet er, at vi i 2020 har 4 gange så mange ekspeditioner som i dag. På side 25 ses en projektbeskrivelse af Mere for flere. Målsætninger (KPIs) 1) Sydsjællands service og værtskab skal være i særklasse både personligt og digitalt. Med projektet Mere for flere vil vi reorganisere og ekspandere vores turistservice se projektbeskrivelse nedenfor. 2) Projektets succesmål er følgende: 3) Vi vil i 2020 servicere 3 gange så mange turister som i dag digitalt eller personligt. 4) Tilfredsheden med vores personlige værtskab skal være mindst 4,0 på en skala til 5,0 i jævnlige kundemålinger 5) Vi vil etablere et netværk af turist-inspirationer 30 stk i 2016 og 35 stk i ) Vi vil arbejde på forbedret og koordineret skiltning til attraktioner og overnatningssteder. 7) Vi vil introducere en mobil turistinformation til festivaller, havnefest mv. (lancering 2016) 8) Vi vil arbejde for et effektivt mobilnetværk i de 4 kommuner. I dag viser vores analyser, at der er flere områder som er helt uden mobildækning hvilket er uacceptabelt og en trussel mod vores digitale strategi. Projektaktiviteter Mere for flere Reorganisering og ekspansion af turistservice Delmål Etablering af turistinspirationer 1.2 Koncept for mobil turistinformation 1.3 Digitalt værtskab (web & app), antal ekspeditioner 1.4 Kundeservice, tilfredshedsmåling (Skala 1-5) 1.5 Deltagelse i NICE og landsdækkende værtskabsprojekt Opstart Lancering og pilot Drift Drift Drift Drift - 30 stk. 35 stk. 40 stk Tbd. Tbd. - Lancering unikke besøg Drift Drift Drift Drift unikke besøg unikke besøg unikke besøg unikke besøg - Min. 4 Min. 4 Min. 4 Min. 4 Min. 4 - Aktiv Aktiv Aktiv Tbd. Tbd. 19

20 Organisation & ressourcer Som organisation er VisitSydsjælland-Møn organiseret efter de tre forretningsområder, som er beskrevet i det foregående. I den kommende strategiperiode skal hvert forretningsområde afvikle deres respektive strategiske projekt. Vores arbejdsform er således projektbaseret i en fleksibel teamstruktur, hvor opgaver og projekter under tiden har tværgående karakter. Hver af de tre forretningsområder har en ansvarlig teamleder. Service & information Mere for flere Forretningsudvikling Taskforce 2020 Daglig ledelse & Administration Teamledere Projektteam Markedskommunikation Sydsjælland Re-visited 3 strategiske projekter I det følgende skitserer vi de tre strategiske projekter, som vil være VisitSydsjælland-Møns hovedprioriteter i de kommende år: Task Force 2020 skal bidrage til flere kommercielle overnatninger på tværs af overnatningsformer Sjælland re-visited skal skabe en ny samlet brandplatform for hele Sydsjælland Mere for flere skal udbrede vores turistinformation og service såvel regionalt som digitalt. Projektbeskrivelser på siderne nedenfor. 20

21 PROJEKTSKITSE Taskforce 2020 Formål Taskforce 2020 er vækstprojektet, som skal ekspandere og udvikle Sydsjællands overnatningstilbud. Den overordnede målsætning er at bidrage til væksten i antallet af kommercielle overnatninger ved både at skabe ny kapacitet og ved at øge udnyttelsen af de eksisterende udbud. Hovedelementerne i projektet er følgende: I efteråret 2015 nedsættes en tværkommunal task force bestående af kommunernes planchefer og erhvervschefer samt brancherepræsentanter, som styregruppe for arbejdet. Gruppens kommissorium er at udvikle og gennemføre konkrete tiltag, som styrker alle sektorer i Sydsjællands overnatningsprodukt: Projektspor Flere autocamperpladser; Sydsjælland har et stort potentiale for at tiltrække flere turister i autocampere. Taskforce 2020 skal udpege minimum 6-8 nye pladser til etablering inden for de kommende 2 år. Pladserne kan eksempelvis være i forbindelse med skovområder, havnepladser eller attraktioner og der skal udvikles driftsaftaler med private aktører i lokalområdet. Øget sommerhusudlejning: VisitSydsjælland-Møn vil i det kommende år gennemføre en pilot-kampagne for at få flere sommerhusudlejere og ejere af landejendomme til at overveje udlejning. I samarbejde med branchens kommercielle aktører vil vi gennemføre en opsøgende indsats, mailkampagne, informationsmøder mv. Nye sommerhusområder og feriecentre: Taskforcen har en vigtig opgave i at sikre, at Sydsjælland udnytter mulighederne i liberaliseringen inden for plan- og kystbeskyttelseslovgivningen. Styregruppen skal koordinere kommunernes initiativer og udspil til Stat og Region eksempelvis med et fælles ide- og projektkatalog, som lokaliserer og skitserer muligheder for nye feriecentre, badehoteller, sommerhusområde eller rekreative faciliteter. Deleøkonomi: Med delprojektet Share Zealand vil vi undersøge mulighederne for styrke den private udlejning og deleøkonomi på platforme som AirBnB, CouchSurfing, Home Exchange m.fl. og vi vil afsøge mulige samarbejdsformer og opmærksomhedsskabende tiltag omkring de nye platforme. Bookbar og international camping: Taskforce 2020 vil i dialog med Sydsjællands toneangivende campingpladser og branchens aktører undersøge og forfølge mulighederne for at styrke branchens integration med store Europæiske udbydere som Eurocamp, Vancansoleil, Ugogo m.fl. Målet er at få Sydsjællands campingpladser gjort synlige og bookbare med tilbud om hytter, 21

22 mobil homes mv. på Europas store bookingplatforme eksempelvis tyske ADAC m.fl. Hoteludvikling: Taskforce 2020 vil indlede samarbejde med regionale investeringsorganisationer om at tiltrække nye hotelinvesteringer såsom konferencehoteller, motorvejshoteller, feriehoteller, familie moteller mv. til Sydsjælland. Første skridt er at identificere mulige lokaliteter i samarbejde med kommunerne sideløbende med, at der indledes dialog med ejendomsudviklere og mulige interesserede operatører. Resumé: Taskforce 2020 Målsætning Øge antallet af kommercielle overnatninger og udnyttelsen af eksisterende udbud Aktører Styregruppe med ejer kommuner og centrale brancheaktører Arbejdsgruppe VisitSydsjælland-Møns projektteam, ad hoc arbejdsgrupper for delprojekter. Periode Budget Projektejer & medinvestorer Samarbejde Første fase , hvorefter projektet evalueres med henblik på eventuel fortsættelse. 3 mio. kr. (1½ mio. kr. årligt) Sekretariat hos VisitSydsjælland-Møn Der søges regional medfinansiering på 1½ mio. kr. i Vækstforum Sjælland (50 pct.) Taskforce 2020 vil søge samarbejde med alle aktører, som har interesse i delprojekterne ovenfor. 22

23 PROJEKTSKITSE Sydsjælland re-visited Formål SJÆL søges LAND haves. Et tydelig fortælling om Sydsjælland er nødvendig, hvis Sydsjælland skal kunne positionere sig som ny og attraktiv destination i Danmark. Sydsjælland re-visited er arbejdstitlen på identitetsprojektet, som skal tilvejebringe et nyt brand og dermed en kampagneplatform for markedsføringen af Sydsjælland som én samlet destination. Projektet skal etablere en ny samlet fortælling i ord, billeder, debat og begivenheder, som indrammer og vitaliserer Sydsjællands identitet og attraktivitet som feriedestination og levested. Projektet skal således ikke nødvendigvis levere et nyt logo og et slogan. I stedet skal projektet initiere kampagner, aktiviteter, presseomtaler og debatter mv. som kan være med til at manifestere Sydsjællands identitet og image som attraktiv feriedestination og levested. Projektspor Projektets hovedelementer er følgende: Kreativ konkurrence; i efteråret 2015 iværksættes en kreativ konkurrence blandt inviterede kommunikationsbureauer om at identificere og udtrykke Sydsjællands kerneværdier og attraktion som feriedestination. Bureauernes forslag skal kunne fungere i kampagner på sociale medier. Som supplement til konkurrencen vil vi overveje crowdsourcing i jagten på Sydsjællands nye identitet og fortællinger. Hometown celebs: VisitSydjælland vil i løbet af 2015 og 2016 i dialog med de mest fremtrædende personligheder i Danmarks kultur- og samfundsliv, som har et personligt tilhørsforhold til Sydsjælland. Formålet er at skabe et engageret netværk af kulturambassadører som i kraft af deres position og personlige ressourcer kan være med til at drive projekter og medieomtale, mv., der fremmer Sydsjællands turisme, kultur og erhverv. Kampagne på sociale medier: I feriesæsonen 2016 inviteres borgere og besøgende til at booste kampagnen med indhold genereret i konkurrencer og debat på sociale medier med hovedvægt på Facebook, Youtube og Instragram. Det er tanken, at det i meget høj grad er turisterne selv, som skal producere og udvikle indholdet i de fremtidige kampagner for kyst- og naturturisme i Sydsjælland. Signaturevents; Som et vigtigt element i Sydsjælland re-visited skal projektet identificere 2-3 vigtige signaturevents, som skal udvikles i årene fremover. Det kan være allerede eksisterende eller helt nye begivenheder (kultur eller sport), blot de er rodfæstede i Sydsjællands lokalmiljøer, historie eller kulturliv, og har potentialet til at manifestere Sydsjælland nationalt og internationalt. På samme måde som Smukfest, Folkemødet og Roskildefestival sætter deres respektive hjemsteder på landkortet, skal Sydsjælland satse 23

24 større og målrettet på skarpe begivenheder, som har brandingværdi, kommunikationskraft og relevans for et nationalt og internationalt publikum. Platform for markedsføring af erhvervsturisme: Vi vil skabe et fundament for markedsføringen af Sydsjællands unikke møde- og konferencesteder. Det starter med at samle og distribuere et digitalt katalog over produktudbuddet og skal følges op med en tiltagende BtB-bearbejdning af markedets vigtigste aktører. Nyt website: Det har høj prioritet for VisitSydsjælland-Møn at udvikle et nyt og mobilvenligt website, som platform for vores digitale markedsføring. Websitet skal have en høj grad af integration med sociale medier og kunne fungere med de mest anvendte værktøjer til søgeoptimering, analyse og dataanvendelse. Endelig skal websitet være en visuel indføring i Sydsjællands nye brandingunivers. Websitet lanceres efter planen i International PR og mediesamarbejder: PR og medieproduktioner kan have stor betydning i destinationsmarkedsføring. Et vigtig opgave for kommunikations-teamet er derfor at arbejde proaktivt og strategisk med PR og mediepartnerskaber med eksempelvis, bloggere, tv og printmedier mv. Projektet vil desuden søge samarbejde med VisitDenmark, Udenrigstjenesten m.fl. for at tiltrække flere medieformater og produktioner, som passer til Sydsjælland og Møn eksempelvis natur- og madprogrammer, adventure-tv mv. Resumé: Sydsjælland Re-visited Målsætning Der skal skabes en ny metafortælling /brandplatform for Sydsjælland som destination for kyst- og naturturisme. Aktører Lokale kommunikationsbureauer, festivaller og begivenhedsejere, borgere og turister som indholdsleverandører på sociale medier. Arbejdsgruppe VisitSydsjælland-Møns projektteam, repræsentanter fra turisterhvervet, kulturlivet samt eventejere. Periode Kreativ konkurrence i Social Media buzz i PR, mediealliancer og kommercielle kampagner fra 2016 og frem. Budget 3 mio. kr. årligt ( ) Projektejer & medinvestorer Samarbejde VisitSydsjælland-Møn samt Region Sjælland/Vækstforum. Projektet vil søge samarbejde med alle aktører, som har interesse i delprojekterne ovenfor. 24

25 PROJEKTSKITSE Turistservice: Mere for flere Formål Med projektet Mere for flere sætter vi os for at udbrede og styrke vores turistinformation og service såvel regionalt som digitalt. Vi vil nå langt flere besøgende end vi gør i dag, og vi vil levere en ensartet høj serviceoplevelse på tværs af kommunerne. Vi skal være tilstede med relevant information, når og hvor turisterne samles, og vi skal altid være i lommen på turister, som vil betjenes mobildigitalt. Hovedelementerne i projektet er: Projektspor I efteråret 2015 nedsættes en intern arbejdsgruppe, som skal drive projektets hovedaktiviteter: Evaluering af sæson 2015: På basis af research og data indsamlet i sæsonen skal der sættes retning på det fremtidige turistinformation og service i Sydsjælland. I efteråret vil arbejdsgruppen desuden tage på inspirationstur til andre destinationer i Danmark og der vil blive udarbejdet et samlet servicekoncept for Sydsjælland. Fokuseret modtageapparat: Fra sæson 2016 vil vi slå dørene op med en fokuseret ressourceanvendelse og tilpassede åbningstider i vores turistbureauer. Vi vil samtidig eksperimentere med at oprette et central call-center service, så turisterne aldrig møder en lukket dør. Det kan blive nødvendigt at nedlægge serviceskranker for at flytte ressourcer til lokaliteter med større trafik og flere besøg. Turistinspirationer: Vores turistinformation skal være tilgængelig der, hvor turisterne færdes. Vi vil derfor etablere et fintmasket net af Turistinspirationer i Sydsjællands turisme landskab det vil sige hos attraktioner, seværdigheder, overnatningssteder og trafikknudepunkter, hvor der er stort besøg af turister. Allerede i 2016 vil vi have en attraktiv pakke af informationsmaterialer, displays og services klar til mindst 30 af vores partnere. Koncept for mobil turistinformation: Det er et væsentlig sigte med Mere for flere at være tilstede, hvor turisterne er. For at skabe en synlig og relevant turistinformation vil vi udvikle en mobil turistservice, som kan flyttes mellem lokaliteter og events som f.eks. havnefester, festivaler, markedsdage etc. Vi vil gennemføre et pilotprojekt med indretning af eksempelvis en veteranbil, en el-bil eller en klassisk Air Stream Campingvogn eller lignende, som kan bemandes og aktiveres i højsæsonen. 25

VisitSydjælland-Møn. Business Faxe Copenhagen 15. marts 2016

VisitSydjælland-Møn. Business Faxe Copenhagen 15. marts 2016 VisitSydjælland-Møn Business Faxe Copenhagen 15. marts 2016 Turismeforbrug i regioner, andel af udbud og turismeskabt årsværk 2013 Turismeforbrug fordelt på produkter og formål 2013 Turismeforbrug fordelt

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv HVORFOR v TURISME I v DANMARK? v Kystturismen 43,2 mia. Omsætning turismen i DK 91,1 mia kr. Kystturismen overnatninger 34,6 mio. Overnatninger i DK 49,1 mio. Kystturisme

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. ORGANISERING AF TURISMEINDSATSEN I DANMARK Det Nationale Turismeforum

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

NY STRATEGI FOR BYENS TURISME AALBORG ALL IN nye jobs til byen

NY STRATEGI FOR BYENS TURISME AALBORG ALL IN nye jobs til byen NY STRATEGI FOR BYENS TURISME 2017-2020 AALBORG ALL IN 1.000 nye jobs til byen PRÆSENTATION 2x10 minutter Kort om strategiprocessen v. Rasmus Status på turismeudviklingen og globale trends v. Peter Strategien

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Det Transformative Møde

Det Transformative Møde Konceptbeskrivelse Version 2 Titel Baggrund Det Transformative Møde Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats for at udvikle Nordsjælland som rejsemål.

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger 30. juni 2017 1 Baggrund I foråret 2017 nedsatte Kommunernes Kontaktudvalg i Region

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger Destination Bornholm Fra empiri til flere overnatninger Indhold Destination Bornholm Turismens betydning for øen Hvad er fundamentet for vores markedsføring? Omsætning af empiri til kampagnerkommunikation

Læs mere

Kvalitets- og servicestandard for turisme

Kvalitets- og servicestandard for turisme Kvalitets- og servicestandard for turisme Agenda Hvorfor lave en standard for kvalitetsturisme? Idé, baggrund og formål Hvilken form og hvilket indhold får standarden? Myter og virkelighed Hvordan foregår

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere