Bustur til Stevnsfortet søndag den 6. september kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bustur til Stevnsfortet søndag den 6. september kl. 10.00-18.00"

Transkript

1 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, tlf / Nyhedsbrev, august 2009 Bustur til Stevnsfortet søndag den 6. september kl Den årlige medlemstur finder sted søndag den 6. september. Årets tur med turistbus går til Koldkrigsmuseum Stevnsfort ikke langt fra Rødvig. I 1952 begyndtes anlæggelsen af Stevnsfortet i Stevns Klint. Her havde forsvaret sin gang indtil I 2008 åbnedes området som et koldkrigsmuseum under Østsjællands Museum. Læs evt. mere via www. stevnsfortet.dk. Vi har sparet sammen, så deltagerbetalingen kun er 50 kr. for entre, omvisning over og under jorden samt transport i bus. Henning Fischer har lovet at være guide på busturen. Vi vil finde et sted at spise frokost, inden vi ankommer til museet. Vi skal være klar ved velkomstbygningen kl Herfra bliver vi guidet rundt i mindst halvanden time. Deltagerantal kan være højst 30. Vær opmærksom på, at der kun er 10,5 grader i undergrunden, hvor vi går ca. 3 km atten meter under jordoverfladen. Man bedes medbringe betaling, frokostmadpakke og drikkevarer. Tænk også over termokaffe. Der er afgang fra Sorø Torv kl Se efter bussen fra Vedde Turist. Vi forventer at være tilbage på Torvet i Sorø ved 18-tiden. Tilmelding pr. telefon eller sker til Niels G. Sørensen (se til venstre for denne artikel). Tilmeldingsfrist er den 29. august kl Vi anvender først til mølle-princippet. Bemærk at deltagerne skal være medlemmer af foreningen. Andre kan evt. komme på venteliste. Bestyrelsen

2 To foredrag i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening efterår 2009 Oktober: Foredragene holdes i Sorø Sognegård, Munkevænget 22, kl Fra vikingernes verden v/museumsinspektør, afdelingsleder ved Vikingeborgen Trelleborg, Anne-Christine Larsen Kørekort til kulturhistorien Af Sara Maria Cordtz og Rune Lundberg Kulturkørekort Skoletjenesten ved Sydvestsjællands Museum er museets nye formidlingsenhed, som siden januar har tilbudt gratis undervisningsforløb til folkeskoler og daginstitutioner i Sorø og Slagelse kommuner. Efter et halvt år med udvikling, undervisning og uldne vikingedragter gør afdelingen status. Anton på 5 år løfter den lille model af et vikingeskib op til munden og puster ganske forsigtigt. Pædagogerne smiler, og det kræver lidt overtalelse at få Anton til at række vikingeskibet videre til det næste barn i rundkredsen. Ved redaktionens slutning var datoen beklageligvis ikke fastsat. Vi beder medlemmerne orientere sig på vores hjemmeside: Vi vil også orientere via pressen. 25. november: Oldtidsminder ved Sorø Stendysser og jættestuer omkring Sorø v/arkæolog, dr.phil. Klaus Ebbesen, Hørsholm Områderne omkring Sorø er særlig rige på stendysser fra tiden fvt. Det skyldes sandsynligvis, at området var særlig tæt bebygget i bondestenalderen. Klaus Ebbesen har skrevet en bog: Oldtidsminder ved Sorø. Foredraget danner oplæg til denne bogudgivelse. Børnene lytter intenst til formidlerens fortælling omkring bålet på Trelleborg. SVM. Foredragene arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet Anton og hans kammerater sidder omkring bålet i langhuset på Vikingeborgen Trelleborg, og museumsformidleren iklædt vikingetøj har lige fortalt Anton og de andre børn fra børnehaven Holberghaven i Sorø historien om guden Frej og hans skib Skidbladner. Ifølge den nordiske mytologi kan skibet ligesom Tors hammer gøres helt lille, så det kan 2 Sorø Museumsforening Nyhedsbrev, august

3 ligge i en pung, men hvis man puster på det, foldes det ud til et kæmpemæssigt vikingefartøj, der kan rumme alle aserne og deres krigere, og som altid har vinden med sig. Nu leder formidleren snakken hen på, hvorfor skibe mon var så vigtige for vikingerne, og hvorfor Trelleborg egentlig er bygget ved to åers sammenløb. Alle sanser i spil Undervisningsforløbet Nordiske guder, der er målrettet børnehaver og de mindste klasser i folkeskolen, er i fuld gang. Under overskriften Sans for Kulturhistorie giver forløbet børnene mulighed for at lytte til, røre ved og smage på fortiden. Med fortællinger om Odin og Tor som en rød tråd kan børnene røre ved drikkehorn, torshammere, tordenkiler, ravnefjer og andre genstande knyttet til den nordiske mytologi. Gennem lege om bl.a. Midgårdsormen og Mimers brønd får de via kropslige bevægelser sat billeder på de gamle fortællinger, og en mundfuld af den æbledrik, der bobler over bålet, giver Anton og hans kammerater en prøve på vikingetidens smagsunivers. Nordiske guder er ét af de undervisningsforløb, Kulturkørekortet tilbyder alle børn og unge fra børnehave til 9. klasse i Sorø og Slagelse kommuner. I alle forløbene lægges der stor vægt på den sanselige tilgang til kulturhistorien og på aktiverende formidlings- Faktaboks Kulturkørekortet tilbyder i 2009 følgende faste undervisningsforløb:. Sans for kulturhistorie (daginstitutioner indskoling). Skole som i gamle dag (1.-3. klasse). Arkæologi i børnehøjde (3.-4. klasse). Kampen om Vårbygårdøllet (5.-6. klasse). Klosterliv og middelalder (7.-9. klasse) Se mere om de enkelte forløb på former, så børnene oplever en afveksling i forhold til den mere traditionelle klasseundervisning, de er en del af i hverdagen. Det er eksempelvis en stor begivenhed for en 2. klasse at besøge Flakkebjerg Skolemuseum i forbindelse med kulturkørekortforløbet Skole som i gamle dage. Her mærkes historien på nærmeste hold, når børnene iklædes gammeldags tøj og får et nyt navn, fordi de i et rollespilsorienteret forløb skal opleve en skoledag, som den udspandt sig hos lærerinden Fru Nielsen omkring Skriveøvelser med pen og blæk og fedtemadder i spisefrikvarteret er med til at understrege den autentiske ramme for børnenes oplevelse af en skoledag på oldefars tid. Skole som i gamle dage på Flakkebjerg Skolemuseum. SVM. Historie til alle tider Kulturkørekort Skoletjenesten ved Sydvestsjællands Museum blev oprettet som en afdeling ved museet pr. 1. oktober Afdelingen består af tre fuldtidsansatte museumsformidlere og en afdelingsleder. Etableringen af den nye undervisningsenhed er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Sydvestsjællands Museum, Sorø og Slagelse Kommuner, Skoletjenesten på Sjælland samt Kulturministeriet. Der er indgået aftale om finansiering af afdelingen i en foreløbig treårig periode fra 1. januar Formålet med skoletjenesten er at bygge bro mellem museets kerneydelser og undervisningssektoren. Alle undervisningstilbud tager udgangspunkt i undervisningskonceptet Kulturkørekort historie til alle tider, der er en del af Sydvestsjællands Museums strategi for forskningsbaseret formidling, som er formuleret i museets fireårsplan. Det indgår samtidig som en del af museets regionale speciale om undervisning og uddannelsessteder. Kulturkørekortet er udviklet med midler fra blandt andet Kulturministeriet i perioden og er efterfølgende blevet eksternt evalueret. Målet er, at der årligt skal gennemføres ca. 300 arrangementer og udvikles 1-2 nye undervisningsforløb eller kurser for lærere og pædagoger som en del af deres kompetenceudvikling. 4 Sorø Museumsforening Nyhedsbrev, august

4 Når formidlerne er ude på skolerne med Arkæologi i børnehøjde, så skal eleverne på udgravning og arbejde med originalt fundmateriale. SVM.. I forløbet Leg i historien kommer museumsformidleren ud på skoler og daginstitutioner og giver en sanselig introduktion til kulturhistorien. SVM. Foruden de faste undervisningstilbud gennemfører Kulturkørekortet en lang række særarrangementer for både daginstitutioner, SFO er og skoler. Det drejer sig om alt fra ferieaktiviteter til særlig tilrettelagte undervisningsforløb på de enkelte afdelinger. Kulturkørekortet har også medvirket i temauger for hele indskolinger ude på skolerne. Museet på skolen - skolen på museet Undervisningsforløbene finder sted på Sydvestsjællands Museums forskellige afdelinger såvel Sorø og Slagelse Museer som Flakkebjerg Skolemuseum og Vikingeborgen Trelleborg. Men samtidig foregår en stor del af undervisningen også ude på de enkelte skoler og daginstitutioner, når én eller flere museumsformidlere kommer på besøg med en arkæologisk udgravning i skolegården, som det sker i forløbet Arkæologi i børnehøjde, eller viser legetøj fra gamle dage frem i forløbet Leg i historien. Desuden tilbyder Kulturkørekortet også interaktive undervisningsmuligheder i form af det digitale undervisningsmateriale Klosterliv og middelalder, hvor eleverne i de ældste klasser inviteres en tur i cyberspace for på egen hånd at arbejde med historiske kilder og kildekritik. Alle Kulturkørekortets undervisningsforløb er tilpasset folkeskolens arbejde med Fælles Mål samt børnehavernes arbejde med pædagogiske læreplaner og kan derfor indgå som en integreret del af undervisningen på de forskellige klassetrin. Til alle forløbene er der desuden knyttet elevopgaver, baggrundsartikler til læreren, skriftligt undervisningsmateriale, lærervejledning med mere, så klassen før eller efter selve kulturkørekortforløbet kan arbejde videre med emnet på egen hånd. Udviklingen af de enkelte undervisningsmaterialer og -forløb sker i tæt samarbejde med skoler og daginstitutioner. Der er nedsat en faglig følgegruppe bestående af lærere og pædagoger fra Sorø og Slagelse kommuner, som er med til at sikre, at undervisningen er relevant for eleverne på de forskellige klassetrin. Det en væsentlig pointe i denne sammenhæng, at Kulturkørekortet ikke laver undervisning for skolerne, men med skolerne. For at museumsundervisningen skal blive en succes og kunne integreres som en del af skolernes undervisning, er det vigtigt, at der er tale om et møde mellem lærernes didaktiske og pædagogiske faglighed og museets fagfaglige viden indenfor arkæologi, historie med mere. Et kulturkørekortforløb skal derfor være et møde med en faglighed, der kan være med til at kvalificere børnenes læring på en anderledes måde end i den traditionelle klasseundervisning. Hvad ved vi? Hvordan ved vi det? Kulturkørekortet skal styrke børns historiske interesse og bevidsthed og bygge bro mellem skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner for at synliggøre museernes arbejde med forskning, bevaring og formidling på en måde, der er relevant og interessant for børn 6 Sorø Museumsforening Nyhedsbrev, august

5 og unge. Det skal være spændende og lærerigt at komme på museerne, ligesom museerne i højere grad skal være en naturlig del af børn og unges hverdag - et sted man gerne kommer, både alene og sammen med venner og familie. Den særlige viden, der oparbejdes på et statsanerkendt kulturhistorisk museum, skal sættes i spil og styrke elevernes faglighed. Indenfor både arkæologi, vikingetid og nyere tid har Sydvestsjællands Museum en særlig viden, der skal formidles, og som kan danne udgangspunkt for undervisning i folkeskolen. Indgangsspørgsmålet er: Hvad ved vi? Ved at omsætte denne viden i samarbejde med undervisningssektoren kan Kulturkørekortet være med til at skærpe elevernes interesse for kulturhistorie, ikke mindst den historie, der tager udgangspunkt i børnenes egne steder, hvor de bor. Ved samtidig at stille spørgsmålet: Hvordan ved vi det? kommer museets faglige metoder i fokus sammen med de redskaber og spor, der kan hjælpe til at forstå fortiden I det digitale undervisningsmateriale Klosterliv og middelalder introduceres eleverne til historikerens arbejde med kildekritik og de skal forholde sig til en række centrale begivenheder i historien, for eksempel blodgildet i Roskilde. Erik Petri og SVM. og kulturhistorien. De forskellige undervisningsforløb lader eleverne stille spørgsmålene Hvad ved vi? Hvordan ved vi det? og introducerer herigennem børnene til grundlæggende viden om kulturarven samtidig med, at børnene selv prøver kræfter med arkæologens, historikerens og etnologens arbejdsopgaver og metoder. Det første halve år Ved udgangen af maj måned 2009 har Kulturkørekortet gennemført 137 arrangementer. Forløbene har dækket et bredt fagområde fra forhistorie over vikingetid til nyere tids kulturhistorie. I alt 2200 børn og voksne har oplevet et kulturkørekortforløb og været på jordomrejse på et flyvende tæppe, leget historiske lege eller været i selskab med de nordiske guder og gået i skole som i gamle dage. Omkring 2/3 af børnene er skoleelever, mens 1/3 har været fra daginstitutioner. Fra både skoler og daginstitutioner får Kulturkørekortet meget positive tilbagemeldinger på de enkelte undervisningsforløb. Især vækker det glæde, at museumsformidleren kommer ud på skoler og daginstitutioner i forbindelse med både Arkæologi i børnehøjde og Sans for kulturhistorie. For mange af de mindre skoler i yderdistrikterne er det ofte vanskeligt at tage af sted på tur, både med hensyn til tid og økonomi. Her rykker Kulturkørekortet så ud, hvilket er med til yderligere at styrke brobygningen mellem skole og museum. En af de store opgaver i forbindelse med etableringen af den nye Skoletjeneste ved Sydvestsjællands Museum har været at udbrede kendskabet til Kulturkørekortet og de mange forskellige undervisningstilbud, som skoler og daginstitutioner nu kan få del i. Sorø og Slagelse kommuner rummer mere end potentielle brugere fordelt på 33 skoler, 39 SFOer og 72 daginstitutioner. Kulturkørekortet er i gang med at opbygge et netværk af kontaktpersoner, som kan fungere som en slags ambassadører ude på de enkelte institutioner. Oplæg ved pædagogiske rådsmøder og i kredsen af skoleledere og institutionsledere har været en af Kulturkørekortets mest effektive PR-strategier, ligesom en nyhedsbrevstjeneste er under etablering. Siden Kulturkørekortets start er der også blevet udviklet en række nye undervisningsforløb og materialer. Sans for kulturhistorie er blevet udvidet med to nye temaer, så der ud over Leg i historien nu er mulighed for at rejse Jorden rundt samt at beskæftige sig med Nordiske guder. Disse forløb er især blevet gennemført ude på dagsinstitutionerne samt i indskolingen på skolerne, men de er også blevet afprøvet som særarrangementer på 8 Sorø Museumsforening Nyhedsbrev, august

6 I forløbet Jorden rundt oplever eleverne alverdens kulturer på rejse med det flyvende tæppe. SVM. enkelte af vores museumsafdelinger. I vinterferien kunne daginstitutioner for eksempel opleve Leg i historien på Slagelse Museum, mens der i maj måned blev lavet et særligt tilbud til dagsinstitutioner og SFOer omkring Nordiske guder på Trelleborg. Undervisningsforløbet Skole som i gamle dage er også blevet udviklet og opdateret med tilhørende undervisningshæfte, lærervejledning, opgaver, baggrundsartikel med mere. Desuden er der blevet udarbejdet et samlet udbudskatalog med en præsentation af Kulturkørekortet og de faste undervisningstilbud. Udbudskatalog og klassesæt med undervisningshæftet Skole som i gamle dage er sendt ud til alle skoler i Sorø og Slagelse kommuner via Center for Undervisningsmidler i Slagelse. Alle materialer kan imidlertid også frit downloades fra museets hjemmeside på Nye projekter i støbeskeen I resten af 2009 arbejder Kulturkørekortet videre med opbygning af et kontaktnetværk til skoler og daginstitutioner i Sorø og Slagelse og gennemfører et stort antal arrangementer både på museets forskellige afdelinger samt ude på institutionerne. Der er også planlagt en række særarrangementer, som løbende kan følges på museets hjemmeside. Det drejer sig for eksempel om aktiviteter på Trelleborg i efterårsferien, et lærerkursus i oktober, et særprogram med arrangementer på Slagelse Museum i november samt et spændende samarbejde med Slagelse Naturskole, hvor vi til efteråret sætter fokus på Darwin og naturhistorien. Ved siden af disse planlagte aktiviteter har Kulturkørekortet gang i forskellige udviklingsog samarbejdsprojekter, som rækker videre ind i fremtiden. Her er blandt andet udvikling af digitale undervisningsressourcer i centrum. Der afventes i øjeblikket svar på en større ansøgning omkring et projekt om Åmosen, hvor Kulturkørekortet sammen med Kalundborg Museum og Holbæk Museum vil udarbejde et undervisningsmateriale til folkeskolens ældste klasser, der kan understøtte brugen af IT i folkeskolen. I forlængelse af Darwin-projektet og samarbejdet med Slagelse Naturskole er der også planer om at lave et undervisningsforløb for udskolingseleverne omkring brud i historien. Dette projekt vil være en kombination af en digital undervisningsressource, lærerkurser og konkrete undervisningsforløb, som tilbydes ude på skolerne. Her kan der også blive tale om samarbejder med forskellige relevante institutioner og øvrige museer i Kulturregionen. Samarbejde på mange fronter Samarbejde både indadtil mellem museets mange forskellige afdelinger og fagligheder samt udadtil med andre kulturinstitutioner er helt centralt for Kulturkørekortets arbejde. Det gælder både i udviklingen af nye undervisningstiltag, der skal forankres på skolerne, på dagsinstitutionerne samt i museet. Men det gælder også i forhold til vidensdeling og erfaringsudveksling med kollegaer, der arbejder med museumsformidling og undervisning andre steder. Fra centralt hold er der stor opmærksomhed på formidling og samarbejde mellem kulturinstitutioner og undervisningssektoren. Kulturarvsstyrelsen har i 2006 lanceret en stor formidlingsplan, og der afsættes årligt (over en 4-årig periode) et beløb på ca. 40 millioner kroner til at styrke og professionalisere museumsformidlingen. En del af disse midler er øremærket til bestemte projekter, mens andre udbydes i bestemte puljer, som kan søges af statsanerkendte museer. Det er ikke mindst på grund af disse projektmidler, at Kulturkørekortet er blevet en realitet, men allervigtigst er det, at kommunerne Sorø og Slagelse er gået aktivt ind i 10 Sorø Museumsforening Nyhedsbrev, august

7 Holberghaven Sans for Kulturhistorie Nordiske Guder Kulturkørekort vestmuseum.dk Samarbejde er i centrum både i de enkelte undervisningsforløb og i konceptet bag Kulturkørekortet. SVM. underviser Sydvestsjællands Museum processen og har sikret, at de gode erfaringer fra et indledende pilotprojekt nu er blevet omsat til en egentlig skoletjeneste, der løbende udvikler og gennemfører undervisning og aktiviteter for skoler og daginstitutioner i de to kommuner. I forhold til vidensdeling og professionalisering af museumsundervisningen har samarbejdet med Skoletjenesten på Sjælland, som Kulturkørekortet er en del af, også stor betydning. Kulturkørekortet er en del af et netværk af museumsundervisere og skoletjenester med forankring på store og mindre museer på Sjælland både kunst- kulturhistoriske og naturhistoriske museer. I gennem dette samarbejde bliver Kulturkørekortet og dets formidlere løbende opkvalificeret og har mulighed for at sparre faglige problemstillinger samt søge inspiration, hjælp og støtte i det daglige undervisnings- og udviklingsarbejde, hvilket i høj grad er med til at professionalisere undervisningen. Et fokus på fortsat samarbejde både indadtil og udadtil vil derfor være en af fremtidens centrale omdrejningspunkter for Kulturkørekortet Skoletjenesten ved Sydvestsjællands Museum. Kørekort til kulturhistorien Tilbage omkring bålet i langhuset på Vikingeborgen Trelleborg er forløbet Nordiske Guder ved at være slut. Børnene fra Holberghaven leger fangelegen Midgårdsormen en sidste Alle forløb slutter med fotografering og overrækkelse af kulturkørekort til børnene. Efterfølgende modtager de et diplom til ophængning i skolen eller børnehaven. Fotos: SVM. gang, inden de stiller op til afsluttende fotografering, så et fint diplom efterfølgende kan blive sendt hjem til institutionen. Til sidst uddeles kulturkørekort til alle børnene små kort i rigtigt kørekortformat, de kan skrive navn på og medbringe næste gang, de deltager i et kulturkørekortforløb for at få påsat et klistermærke. Det er hensigten, at der i fremtiden også skal afholdes særlige arrangementer for børn med kulturkørekort, hvor de eksempelvis med forældre eller bedsteforældre kan få en speciel oplevelse på en af Sydvestsjællands Museums afdelinger. For Anton og mange af hans kammerater fra Holberghaven var forløbet Nordiske Guder det første møde med Sydvestsjællands Museum. Kulturkørekortet arbejder for, at Antons besøg på Trelleborg kun er det første i en lang række spændende og lærerige oplevelser, som i de kommende år klæder Anton og andre børn og unge fra Sorø og Slagelse på til at møde kulturhistorien med alle sanser åbne. Sara Maria Cordtz, museumsformidler Rune Lundberg, afdelingsleder 12 Sorø Museumsforening Nyhedsbrev, august

8 Chr. 4. og Sorø eller byen, der ikke vil kendes ved sin grundlægger? Det er ikke ualmindeligt, at byer mindes deres grundlægger på en eller anden måde f. eks. med et monument, mindesmærke, buste eller lignende. Nogle er endog så stolte, at de benytter enhver lejlighed til at gøre opmærksom på deres grundlægger. Det mest markante eksempel er nok Christianstad i Skaane, som på ingen måde lægger skjul på, hvem der er byens grundlægger. Med stolthed benytter man byvåbnet ved enhver lejlighed, også som store blomsterbede ved byens berømte Trefoldighedskirke. Rådhusets facade prydes både af byvåben og buste og overalt i byen støder man på byvåben og buster. I Sorøs tilfælde erindrer dog hverken byens navn eller byvåbnet om byens grundlægger, og selv om det ikke var en så markant grundlæggelse, som de fleste andre af denne konges grundlæggelser, for det meste fæstninger og fæstningsbyer, så behøver man vel ikke helt forbigå erindringen herom. Det var dog ham, byen skylder sin eksistens. I 1623 oprettede han et adeligt akademi ved siden af sin faders»besynderlige og bedre skole«. Uden for Klosterporten lod han derfor i årene opføre en række bygninger for at der skulle kunne huses lærere, 2 prinser, samt tilrejsende. De Unge Herrers Gård og kroen, nu museum, kan vi glæde os over den dag i dag. I 1625 tillod han en undersåt at forsyne beboerne med daglige fornødenheder og endelig i 1638 tilstod han Sorø en art købstadsrettigheder for at få gang i handel og håndværk. Sorø Torv prydes af en kongelig statue overskuende torvet med blikket rettet mod det forhenværende hotel i husrækken afgrænsende torvet mod øst. Hed dette hotel mon»hotel Kong Christian 4.«? Ak, nej det var»hotel Kong Frederik 7«. og statuen er ikke af byens grundlægger, men derimod af Grundlovens giver, Frederik 7. Hvad kan så årsagen til denne fornægtelse(?) af byens grundlægger være? Den umiddelbare tanke er jo nok, at byen har en lang perlerække af berømtheder at prale med, at der ganske simpelt ikke også er plads til byens grundlægger. Og det er lige fra biskop Absalon og Hvideslægten til B.S. Ingemann. Men, mon der dog ikke kunne blive plads og råd til en enkelt buste af Chr. 4.? På Rosenborg befinder sig en sådan, modelleret i 1643 af Francois Dieussart og støbt på kanonstøberiet i Chr.4 s fæstningsby på Elben, Glückstadt. Kobbermølle Museum ved Kruså prydes af en kopi deraf. Formen til denne blev for et par år siden udlånt til borgmesteren i Glückstadt for at busten dér kunne pryde rummet foran Chr. 4. s kirke. Kobbermøllens vogter, Bodo Daetz, udlåner med glæde sin støbeform også til Sorø, for at også denne by kan prydes af en buste af byens grundlægger. Bronzestøberiet Leif Jensen i Bagsværd, som støbte den i 1988, skal i dag have kr. + moms for en ny støbning, under forudsætning af at Bodo Daetz form stadig kan bruges. Så spørgsmålet er nu, hvem gør noget ved det? Hvor skal busten opsættes? I forbindelse med rådhusbyggeriet? Og hvorledes får vi den finansieret? Henning Bussenius-Larsen 14 Sorø Museumsforening Nyhedsbrev, august

9 Firmamedlemskaber af Sorø Museumsforening Et ordinært medlemskab for et par koster fortsat 150 kr., medens et firmamedlemskab kan tegnes for 500 kr. årligt. Firmanavnene bringes på vores hjemmeside og nævnes i Nyhedsbrevet. Vi tilbyder at etablere et link fra vores hjemmeside til firmaets hjemmeside. Bestyrelsen takker nedenstående firmaer for deres interesse, støtte og økonomiske hjælp. Niels G. Sørensen ADVODAN Sorø DANSKE BANK Sorø EMILS CHOKOLADE JUL I SORØ BANG & OLUFSEN Sorø THIELE Sorø SKÆLSKØR BANK Sorø SORØ BLOMSTERCENTER SORØ APOTEK SORØ CAMPING LEMANN GRAFISK NORDEA Sorø SUPERBEST Holberg Arkaden PETER DUE BOLIG KOPP SORØ A/S SORØ VVS ApS Restaurant STØVLET KATRINES HUS CHRIS JENSEN A/S COMWELL SORØ STORKRO LINDRUP BYG ApS STIFTELSEN SORØ AKADEMI Find informationer her: Sydvestsjællands Museum: Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: Sorø Museumsforening: Sorø Museumsforenings bestyrelse: Niels G. Sørensen, formand Ejler Jensen, næstformand Jørgen Svendsen, kasserer Flemming Hansen, sekretær Henning Fischer, webmaster Alan Tomlinson, foredrag Henning Bussenius-Larsen Adresser, telefonnumre og s: se foreningens hjemmeside. Nyhedsbrevet er trykt hos Lemann Grafisk Ansvarlig for nyhedsbrevet er Niels G. Sørensen

Nyhedsbrev, februar 2010. Første nyhedsbrev i 2010

Nyhedsbrev, februar 2010. Første nyhedsbrev i 2010 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, februar 2010 Første nyhedsbrev i 2010 Hermed udsendes det første

Læs mere

KULTURKØREKORT HISTORIE TIL ALLE TIDER. V/ Rune Lundberg, Henrik Madsen, Mette Andersen

KULTURKØREKORT HISTORIE TIL ALLE TIDER. V/ Rune Lundberg, Henrik Madsen, Mette Andersen KULTURKØREKORT HISTORIE TIL ALLE TIDER V/ Rune Lundberg, Henrik Madsen, Mette Andersen Hvem er vi? Ny afdeling ved Sydvestsjællands Museum pr. 1. okt. 2008 (3-årig forsøgsperiode pr. 1. jan 2009) Samarbejde

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Hvem er vi & hvad gør vi?

Hvem er vi & hvad gør vi? Hvem er vi & hvad gør vi? KULTUR- OG SKOLETJENESTEN KULTUR- OG SKOLETJENESTEN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS OPGAVER Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske

Læs mere

Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling. 8. nov kl Museumscenter Hanstholm

Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling. 8. nov kl Museumscenter Hanstholm Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling 8. nov. 2016 kl. 8.30 15.00 Museumscenter Hanstholm Hvem er jeg? Uddannet lærer i 2004, bl.a. som historielærer og kristendomskundskabslærer.

Læs mere

Sydvestjyske Museer Læringstilbud i Ribe

Sydvestjyske Museer Læringstilbud i Ribe 2017-18 Der tages forbehold for prisændringer Sydvestjyske Museer Læringstilbud i Ribe Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning book hos Visit Ribe Tilpasses

Læs mere

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud 2017 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på netop

Læs mere

Museet Ribes Vikinger

Museet Ribes Vikinger Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 for lejrskoler Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Museet Ribes Vikinger er placeret på netop det sted,

Læs mere

Temadage om vikinger i autentiske omgivelser.

Temadage om vikinger i autentiske omgivelser. Temadage om vikinger i autentiske omgivelser. 4 temadage for elever fra 4 årgange - 0.kl., 4.kl., valghold (7., 8. og 9.kl.) og sprogklasser. I de%e hæ(e kan du finde før-under og e(er materiale for en

Læs mere

Nyhedsbrev, januar 2009

Nyhedsbrev, januar 2009 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, januar 2009 Generalforsamling i Sorø Sognegård den 11. marts Hermed

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

Målgruppe: I-3.klasse I skole som i gamle dage

Målgruppe: I-3.klasse I skole som i gamle dage 1 Målgruppe: I-3.klasse Fagområder: Dansk, historie, matematik og kristendomskundskab (kan anvendes tværfagligt). Kort beskrivelse: Dette forløb består af et tre timers besøg på Flakkebjerg Forskole suppleret

Læs mere

Mit Østfyn et kørekort til kulturarven på Østfyn

Mit Østfyn et kørekort til kulturarven på Østfyn Mit Østfyn et kørekort til kulturarven på Østfyn Et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn. Troels Malthe Borch og Lene Feveile Museumsinspektører ved Østfyns Museer Mål at udnytte kulturarven

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Museum Vestsjælland. Museum i skolen. Gentofte Hovedbibliotek den 18. marts 2014

Museum Vestsjælland. Museum i skolen. Gentofte Hovedbibliotek den 18. marts 2014 Museum Vestsjælland Museum i skolen et lokalt partnerskab Gentofte Hovedbibliotek den 18. marts 2014 Ea Matzon Esm@vestmuseum.dk Museum i Skolen Indhold 1. Samarbejdet mellem institutionerne 2. Organisering

Læs mere

Lærervejledning. På sporet af familien Sørensen

Lærervejledning. På sporet af familien Sørensen Lærervejledning På sporet af familien Sørensen Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet På sporet af familien Sørensen på Arbejdermuseet. Lærervejledningen

Læs mere

Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet

Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet Denne vejledning har til formål at inspirere dig som lærer til at få et lærerigt og spændende besøg på museet. Vi har samlet information om museumsbesøget, gode råd

Læs mere

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg Lærervejledning Mit Østfyn Danehoffets by - Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg Mit Østfyn Et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn om formidling af egnens kulturarv. Målet

Læs mere

Åben Skole - kunst, kultur og musik. Skoleafdelingen

Åben Skole - kunst, kultur og musik. Skoleafdelingen Skoleafdelingen Åben Skole - kunst, kultur og musik I denne folder kan du læse om fire gratis og obligatoriske åben skole undervisningsforløb til folkeskolerne i Hillerød Kommune. Forløbene har særligt

Læs mere

Årets medlemstur går til Kronborg Slot og Fæstning Søndag den 29. maj 2011

Årets medlemstur går til Kronborg Slot og Fæstning Søndag den 29. maj 2011 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, februar 2011 Årets medlemstur går til Kronborg Slot og Fæstning Søndag

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Afrapportering: Beskrivelse af processen:

Afrapportering: Beskrivelse af processen: Afrapportering: Forløbet: Din historie-min historie- vores historie Målgruppe: Modtagelsesklasser på mellemtrinnet (4.-6. klassetrin) Deltagende institution: Museum Vestsjælland Formidler: Jesse-Lee Costa

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde ved Mortenstrupgård - et historisk værksted Gratis undervisningstilbud til skoler i Fredensborg og Hørsholm kommuner 2010 www.hoersholmmuseum.dk Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård er et historisk værksted

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER. Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen

UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER. Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen Deltagere i studiegruppen Tunge temaer i din formidling: CFU - University College Lillebælt Forsorgsmuseet Svendborg

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Lærervejledning. Familien Sørensen

Lærervejledning. Familien Sørensen Lærervejledning Familien Sørensen Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkomne til undervisningsforløbet Familien Sørensen på Arbejdermuseet. Lærervejledningen er udarbejdet med det formål,

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Om inspirationsmaterialet. Indholdsfortegnelse

Om inspirationsmaterialet. Indholdsfortegnelse Om inspirationsmaterialet Dette materiale henvender sig både til de klasser, der laver deres tese og bandbulle på værksteder med kunstner Susanne Ahrenkiel, og til de klasser, som selv arbejder, uafhængigt

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol Mennesket i Naturen i historisk tid

Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol Mennesket i Naturen i historisk tid Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol. 2.0. Mennesket i Naturen i historisk tid På baggrund af successen, evalueringen og dialogen med kursisterne fra efteruddannelseskurset Mennesket i Naturen,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon:

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon: Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch Brummersvej 7 4540 Fårevejle Telefon: 20 92 41 20 Lidt om mig: Jeg hedder Line og er fra år 1990. Jeg er kæreste med Michael og sammen har vi Kalle fra 2013.

Læs mere

Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten

Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten Fagområder: Historie, dansk og kristendomskundskab Kort beskrivelse: Kampen om magten er tre individuelle undervisningsforløb uden museumsunderviser med dertilhørende

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune + Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune Samarbejde mellem Børnekulturhuset, Kultur- og Borgerservice og Pædagogik og Integration, Børn og Unge i Aarhus Kommune + Baggrund - hvad taler

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Forårs SFO for dit barn

Forårs SFO for dit barn Tingløkkeskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling

Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling Rapport til Region Syddanmark i forlængelse af resultatkontrakt for bevilling i 2014 Indhold Indledning... 1 Generelt om aktiviteter i 2014...

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2014

Nyhedsbrev, september 2014 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, september 2014 Sorø Museumsforening udsender hermed sit september-nyhedsbrev.

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Ane Riis Svendsen, Sara Tougaard, Susanne Arne-Hansen Mål for

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk Ny i lærer Vallensbæk Hvem er vi Læring og pædagogik i børnehøjde Pædagogisk Center i Vallensbæk byder dig velkommen som lærer i kommunen. Pædagogisk Center arbejder for at skabe de bedste rammer for din

Læs mere

Så blev det september 2015

Så blev det september 2015 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, september 2015 Så blev det september 2015 Hermed udsender Sorø Museumsforening

Læs mere

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse Find landskabet Lærervejledning 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Modulernes aktiviteter og formål side 4-12 o Forberedelse side 13 o Trinmål side 14-15 o Praktisk information side 16 2 Forord Undervisningsforløbet

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Praktikvejlederkonference

Praktikvejlederkonference FORBUND Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikvejlederkonference 2017 Hvordan kan du arbejde med relationskompetencer

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Sorø Museumsforening udsender hermed Nyhedsbrev februar 2013.

Sorø Museumsforening udsender hermed Nyhedsbrev februar 2013. Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, februar 2013 Sorø Museumsforening udsender hermed Nyhedsbrev februar

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen. Indledning

Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen. Indledning Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen Indledning I undervisningsforløbene til 3.-4. klasse er der taget højde for, at undervisningen passer med trinmålene efter 4. klasse, hvor eleverne bl.a.

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER actionfotografering bliv hurtigere end din egen skygge DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER 2 Workshoppens mål At bevæbne kursisterne med teknikker, der vil gøre det muligt

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

UNDERHOLDNING UNDERVISNING?

UNDERHOLDNING UNDERVISNING? Trine Hyllested UNDERHOLDNING eller UNDERVISNING? Naturfaglige ekskursioner til eksterne læringsmiljøer i hele skoleforløbet Indhold Forord.............................................................

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Rapport vedr. projekt ArkæoLAB, Holbæk Museum, 2013. Projektets formål

Rapport vedr. projekt ArkæoLAB, Holbæk Museum, 2013. Projektets formål Rapport vedr. projekt ArkæoLAB, Holbæk Museum, 2013 Projektets formål ArkæoLAB indgår som en del af en større vision, hvor museet ønsker at skabe et nyt image for arkæologien og for Holbæk Museum generelt.

Læs mere

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN Frivilligpolitik Ringkøbing-Skjern Museum 2016 Bliv en del af den levende historie RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk 1 2 Titel: Frivilligpolitik ved Ringkøbing-Skjern Museum Udgivet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Den Åbne skole. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen

Den Åbne skole. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen Den Åbne skole Børne- og Ungdomsforvaltningen Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen Baggrund Hvilke muligheder giver det omkringliggende landskab? Stort potentiale som kalder

Læs mere