Medlemskab af Dansk Golf Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemskab af Dansk Golf Union"

Transkript

1 DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER SOM FULDT MEDLEM AF DGU 6 DGU S MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER 6 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER 7 KLUBBENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER SOM FULDGYLDIGT MEDLEM 8 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER MED BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER I DGU 11 REGLER OG BESTEMMELSER KLUBBER SKAL FØLGE 12 GOLFREGLER 12 HANDICAPSYSTEMET 12 USGA COURSE RATING SYSTEM 12 DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT 13 ADMINISTRATION AF DGU-KORT 14 INTRODUKTIONSKORT 15 DGU S OPKRÆVNINGER 17 MEDLEMSKONTINGENT 17 ANDRE OPKRÆVNINGER 17 FÆLLESFORSIKINGER 17 DGU S KONTINGENTER OG MEDLEMSKATEGORIER 18 FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB 18 BEGRÆNSET MEDLEMSKAB 18 2

3 FORORD Denne publikation er udgivet af DGU med det overordnede formål at give vejledning og oplysninger til potentielle og eksisterende klubber om forhold, i forbindelse med medlemskabet af DGU. Det er muligt at orientere sig om, hvordan klubber optages, herunder hvilke medlemskaber DGU tilbyder, samt hvilke rettigheder og forpligtelser et DGU-medlemskab medfører. Medlemspjecen står ikke alene i formidlingen af vigtige oplysninger. DGU s samlede kompleks af oplysninger findes på Morten Backhausen Direktør 3

4 DANSK GOLF UNION DGU er et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF). DGU s medlemmer er landets golfklubber. DGU s formål er, som interesseorganisation for DGU s medlemmer at virke for golfspillet. DGU skal arbejde for udbredelse og forbedring af mulighederne for udøvelse af alle DGU s aktiviteter i Danmark for såvel bredden som eliten, alt under rimelig hensyntagen til natur og miljø. For mere information om DGU se Dansk Golf Union Brøndby Stadion Brøndby Tlf Fax Åbningstider: Mandag - torsdag Fredag Telefontid: Alle dage Hjemmeside: 4

5 MEDLEMSKAB AF DGU Medlemskab af DGU kan opnås gennem fuldt medlemskab eller medlemskab med begrænsede rettigheder. Kravene som stilles til medlemmer af DGU er fastsat af DGU og af DIF. Disse krav udspringer hovedsageligt fra ønsket om at tage hensyn til golfspillet og fastholde foreningsretlige og -demokratiske principper. Ved optagelse som medlem skal DGU sammen med DIF godkende, at klubbens vedtægter, eventuelle lejeaftaler/brugsretsaftaler med udlejer eller ændringer i dokumenterne ikke tilsidesætter reglerne for medlemskab af DGU, herunder DIF. Den 24. marts 2012 besluttede Repræsentantskabet, at selskaber kan optages i DGU. Selskaber har ikke stemmeret på Repræsentantskabsmødet, men har i øvrigt de samme rettigheder og forpligtelser som fuldgyldige medlemmer. Dog kan der ikke optages et selskab på et anlæg, der i forvejen har en golfklub tilknyttet. DIF skal ikke godkende selskabsmedlemmer. DGU skal i alle tilfælde besigtige golfbanen. OPTAGELSESPROCEDURE Før stiftelse af klub eller senest umiddelbart efter stiftelse af klub bør DGU s sekretariat kontaktes for godkendelse af vedtægter og eventuel lejeaftale/brugsretsaftale samt føromtalte banebesøg. Forslag til vedtægter og andre aftaler kan downloades fra DGU s hjemmeside. Sekretariatet kan være klubben behjælpelig med juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af disse dokumenter, og det anbefales, at stifterne/klubben er i løbende dialog med DGU s sekretariat under denne fase. Gennemsnitlig er sagsbehandlingstiden en til tre måneder inklusiv banebesøg. Når klubben opfylder alle betingelser for medlemskab, kan klubben ansøge om medlemskab ved at udfylde en ansøgningsblanket, der indsendes til DGU s sekretariat. Klubben skal vedlægge følgende til ansøgningsblanketten: kopi af klubbens stiftende generalforsamlingsprotokollat kopi af vedtagne og underskrevne vedtægter kopi af lejeaftale/brugsretsaftale i underskrevet stand dokumentation for medlemsantal (udskrift fra klubbens administrationssystem) dokumentation for banens længde skriftlig bekræftelse på at banen er spilleklar, eller hvornår den bliver spilleklar 5

6 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER SOM FULDT MEDLEM AF DGU Fuldt medlemskab er forbeholdt danske golfklubber, som skal opfylde de af DGU og DIF fastsatte krav. DGU S MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER Formelt og administrativt 1. Golfklubben skal være stiftet ved en stiftende generalforsamling, hvor en ansvarlig bestyrelse er valgt, og hvor klubbens vedtægter er vedtaget. 2. Der skal være mindst 50 aktive golfspillere i klubben. 3. DGU skal godkende, at klubbens vedtægter og senere vedtægtsændringer ikke tilsidesætter reglerne for medlemskab af DGU og DIF. 16 i DGU s udkast til standardvedtægter medtages ukorrigeret i klubbens vedtægter. 4. Klubben skal have rådighed over en spilleklar bane, enten gennem ejerskab, lejekon trakt eller brugsretskontrakt. DGU skal godkende, at enhver lejekontrakt, senere ændringer heri eller ændringer i klubbens rådighedsstruktur over golfbanen, ikke tilsidesætter reglerne for medlemskab af DGU og DIF 5. Der kan kun være én klub tilknyttet et baneanlæg. 6. Golfklubben skal have et it-administrationssystem, der kan kommunikere med DGU s it-administrationssystem. 7. Klubben skal kunne udstede golfkørekort til nye spillere. Det er op til den enkelte klub at vurdere, hvem der skal undervise nye golfspillere i at kunne opnå golfkørekortets krav, og hvem der kan godkende de opnåede færdigheder jf. kravene i golfkørekortet. Det anbefales, at der er adgang til træning hos en PGA-uddannet træner. Golfkørekortet skal udstedes i overensstemmelse med retningslinjerne fastsat af PGA og DGU. Golfbanen 1. Banen skal opfylde følgende: Have mindst ni huller. Have en samlet længde fra gult teested for ni huller på mindst 1375 meter. Have mindst to sæt klart markerede teesteder (med forskellig længde). Have fairway-arealer som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af 25 m.m. eller derunder. Have greens, som er mindst 250 kvadratmeter store i gennemsnit, og som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af syv m.m. eller derunder. Afmærkning af teesteder, hazards, out of bounds, areal under reparation og lignende, samt 6

7 hulkopper og flag skal opfylde golfreglernes bestemmelser samt være godkendt af DGU. Have en træningsbane Være korrekt opmålt i henhold til USGA s retningslinjer for rating. Være rated af DGU - i starten med en midlertidig rating. I øvrigt - efter DGU s skøn - opfylde de spillemæssige krav, som en bane for klubberne under DGU bør opfylde. Golfspillet 1. Klubben skal overholde de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte golfregler. Dette indebærer, at klubbens lokale regler til enhver tid skal være godkendt af DGU, og at det skal være golfklubben, som sammen med DGU fastlægger disse, herunder også fastlægger banens markeringer. Midler tidige og kortvarige lokale regler er dog undtaget godkendelseskravet i DGU. 2. Klubben skal regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU s retningslinjer ved an ven delse af det af DGU fastsatte handicapsystem samt Course Rating og Slope systemet. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER Idrætten i Danmark har gennem tiden været den største folkelige bevægelse. Den er kendetegnet ved at være opbygget foreningsretligt, som bygger på frivilligt medlemskab af foreninger. DIF har til formål at fremme og sikre idrætten, blandt andet ved hjælp af offentlige midler. Idrættens opbygning indebærer en forpligtelse til at sikre den folkelige foreningsretlige bevægelse, som er indeholdt i DIF s lov, herunder at især lovregulativ I - 2 foreningsbegrebet - overholdes. Foreningsbegrebet indebærer, at klubben skal være en demokratisk forening stiftet ved en stiftende generalforsamling, hvor hele den ansvarlige bestyrelse er valgt, og hvor klubbens vedtægter er vedtaget. Klubbestyrelsen og udvalg i klubben skal være bemandet på demokratisk vis - ved valg eller ved den valgte bestyrelses nedsættelse af udvalgene. Kun fysiske personer kan være medlem af klubben. Ejer klubben ikke selv golfanlægget men lejer dette, stilles der en række formelle krav til lejeaftalen, der ikke må tilsidesætte foreningsbegrebet og klubbens demokratiske grundlag. Klubberne omfattes af DIF s antidopingregler og antipædofili regler. 7

8 KLUBBENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER SOM FULDGYLDIGT MEDLEM Fuldt medlemskab af DGU medfører, at golfklubben opnår såvel rettigheder som forpligtelser. RETTIGHEDER FORPLIGTELSER FORMEL INDFLYDELSE I DGU Møde-, tale- og stemmeret på DGU s Repræsentantskabsmøde Ret til deltagelse på Regionalmøder FORSIKRING Klubben er omfattet af idrættens forsikringer, se police og dækning på: Klubben skal betale forsikringspræmierne for de obligatoriske kollektive forsikringer Klubben og golfspillerne er omfattet af den kollektive ansvarsforsikring som vedtaget af DGU s bestyrelse den 14. november Se forsikringsbetingelser på: danskgolfunion.dk/media/260487/dgu.pdf KLUB OG GOLFANLÆG Klubben skal som minimum have 50 aktive golfspillere i klubben Klubben skal råde over en spilleklar golfbane og fremvise behørig dokumentation herfor Kun én golfklub kan være tilknyttet et baneanlæg Banen skal opfylde følgende krav: Have mindst ni huller Have en samlet længde fra gult teested for ni huller på mindst meter Have mindst to sæt klart markerede teesteder Have fairway-arealer, som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af 25 mm eller derunder. Have greens, som er mindst 250 kvadratmeter store i gennemsnit, og som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af syv mm eller derunder Afmærkning af teesteder, hazards, out of bounds, areal under reparation og lignende, samt hulkopper og flag skal opfylde golfreglernes bestemmelser samt være godkendt af DGU. fortsættes 8

9 RETTIGHEDER FORPLIGTELSER KLUB OG GOLFANLÆG fortsat SPORT Klubben og dens golfspillere har ret til at deltage i DGU-turneringer eller andre åbne turneringer (Gælder dog ikke klubber med ni huller under 2000 meter og golfspillere med DGU-kort med anmærkning F) Have en træningsbane Være rated af DGU - i starten med en midlertidig rating. Skal i øvrigt - efter DGU s skøn - opfylde de spillemæssige krav for en golfbane Klubbens skal overholde gensidighedsprincippet: 1. Klubben er forpligtet til at stille banen til rådighed én dag hvert andet år. Stiller selskabet banen til rådighed for en turnering, som løber over to dage, har selskabet varetaget sin forpligtelse for i alt fire år, inklusiv det år, hvor turneringen afvikles, 2. Klubben skal tillade andre golfspillere med DGU-kort greenfeespil på golfbanen. 3. DGU henstiller til, at retningslinjerne for anvendelse af DGU- og Nordisk Introduktionskort iagttages. Deltagelse i DGU s holdturneringer indebærer, at klubbens egen bane skal stilles til rådighed i holdturneringen Klubberne kan alene lægge bane til landsdækkende turneringer, herunder internationale og professionelle turneringer, såfremt DGU forud herfor har sanktioneret turneringen. Sportslige sanktioner som golfspillere idømmes (fx overtrædelse af Amatørregler) skal kunne indankes til DGU s respektive udvalg (Amatør- og Ordensudvalget, Turneringskomiteen og Handicap- og Course Rating Komiteen) og herefter DIF s Appeludvalg. Disciplinære sanktioner som golfspillere med spilleret til golfanlægget idømmes for overtrædelse af ordensregler og lignende, skal kunne indankes til DGU s Amatør- og Ordensudvalg og herefter DIF s Appeludvalg. DIF s antidopingregler og antipædofili regler skal overholdes. 9

10 DGU S LICENS- AFTALER ADMINI- STRATIVT RETTIGHEDER Ret til rating af golfbanen i overensstemmelse med DGU s licensaftale med USGA Ret til at anvende Golf- og Amatørreglerne Ret til at tildele aktive golfspillere handicap i overensstemmelse med DGU s licensaftale Ret til udstedelse af DGU-kort i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler (DGU-kort med anmærkning F giver ikke ret til greenfeespil eller ret til deltagelse i DGU s turneringer) Ret til at modtage DGU- og Nordisk Introduktionskort i overensstemmelse med reglerne for Introduktionskort Mulighed for rådgivning og bistand fra DGU Klubbens aktive golfspillere modtager pr. husstand et eksemplar af magasinet Dansk Golf Ret til køb af DGU s publikationer Ret til modtagelse af KlubNyt FORPLIGTELSER Overholde reglerne for henholdsvis EGA s handicapsystem, Golf- og Amatørreglerne samt USGA s Ratingsystem Klubben skal regulere aktive golfspilleres handicap i overensstemmelse med EGA s Handicap System Klubben skal overholde de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte Golfregler. Det indebærer, at klubbens Lokale Regler til enhver tid skal være godkendt af DGU, og at det skal være golfklubben, som sammen med DGU fastlægger disse, herunder også fastlægger banens markeringer. Midlertidige lokale regler er undtaget fra DGU s godkendelseskrav. Klubben overholder DGU s vedtægter og DIF s Lovgrundlag Klubben skal betale for medlemskabet af DGU Klubben skal overholde forpligtelserne og kravene til udstedelse af DGU-kort Klubben skal have et IT-administrationssystem, som kan kommunikere med DGU-basen Klubben skal kunne udstede golfkørekort til nye spillere. Det er op til den enkelte klub at vurdere, hvem der skal undervise nye golfspillere i at kunne opnå golfkørekortets krav, og hvem der kan godkende de opnåede færdigheder jf. kravene i golfkørekortet. Det anbefales, at der er adgang til træning hos en PGA-uddannet træner. Golfkørekortet skal udstedes i overensstemmelse med retningslinjerne fastsat af PGA og DGU Klubberne opfordres til årligt at indberette forbruget af plantebeskyttelsesmidler, arealstørrelser m.m. i relation til den indgåede pesticidaftale mellem DGU, KL og Miljøministeren. 10

11 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER MED BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER I DGU Medlemskab med begrænsede rettigheder kan opnås af klubber, selskaber, baner, organisationer med videre, som beskæftiger sig med golf, men som ikke opfylder medlemsbetingelser for fuldt medlemskab. Medlemskab med begrænsede rettigheder giver følgende rettigheder: Ret til med én hertil befuldmægtiget person at deltage i og udtale sig på DGU s Repræsentantskabs møde Ret til at deltage i DGU møder og DGU kurser Ret til at modtage DGU s information Ret til at meddele klubmedlemmer handicap. (Der gøres opmærksom på, at medlemmerne ikke modtager DGU s medlemskort. Det meddelte handicap er således kun klubhandicap.) Ret til at købe DGU-publikationer Ret til at modtage ét eksemplar af magasinet Dansk Golf Ret til at modtage telefonisk rådgivning. (Direkte omkostninger, for eksempel mødedeltagelse, udarbejdelse af dokumenter og rejser faktureres særskilt efter tidsforbrug.) Medlemmer kan tilkøbe magasinet Dansk Golf med ét eksemplar pr. husstand seks gange om året. Tilkøb forudsætter, at golfspilleren har dansk adresse og at klubben foretager en elektronisk indrapportering af de golfspillere, der skal modtage magasinet. Medlemskab med begrænsede rettigheder kan ikke udvides til at give ret til: at medlemmerne modtager DGU-kort at medlemmerne automatisk har ret til at spille greenfee i andre klubber at medlemmerne kan deltage i DGU-turneringer eller andre åbne turneringer at medlemmer har stemmeret på DGU s Repræsentantskabsmøde at medlemmer omfattes fællesforsikringerne hos DIF. For yderligere oplysninger se DGU s vedtægter: 11

12 REGLER OG BESTEMMELSER KLUBBER SKAL FØLGE Dansk Golf Union har diverse licenser i forbindelse med udøvelse af golfsporten, og ifølge DGU s vedtægter skal DGU påse at disse overholdes. GOLFREGLER DGU skal påse, at medlemmer og golfspillere følger de af Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte Golfregler. I golfreglerne indgår blandt andet amatørreglerne og hvordan spillet skal afvikles. For nærmere information om Golf- og Amatørreglerne: HANDICAPSYSTEMET DGU skal påse, at medlemmer og golfspillere følger de af European Golf Association udarbejdede regler. Det er kun de golfklubber, der er fuldgyldige medlemmer af DGU, som opnår retten til at benytte handicapsystemet. Det indebærer blandt andet, at klubben udsteder og regulerer golfspillernes handicap. Baneejeren kan således ikke udstede handicap eller arrangere tællende turneringer. Golfklubberne er forpligtet til at nedsætte en lokal handicapkomité, som har myndighed til at regulere golfspillerens handicap. For nærmere information om handicapsystemet: USGA COURSE RATING SYSTEM DGU skal tilse at golfklubber, som er fuldgyldigt medlem af DGU, opnår retten til at benytte USGA Course Rating og Slope Rating, som er meddelt af DGU. Retten til at benytte ratingen tilkommer kun golfklubberne. 12

13 DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT Medlemskab af DGU indebærer, at klubberne skal administrere DGU-kort udstedt af DGU, herunder at reglerne og retningslinjerne for DGU-kort overholdes. Klubberne skal orientere golfspillerne om DGU-kortet og dets anvendelse. Klubberne er ansvarlige for, at DGU-kort kun udleveres til berettigede golfspillere. Generelt om DGU-KORT Alle golfspillere af en golfklub under DGU er berettiget til at modtage et DGU-kort, når golfspilleren har erhvervet enten et golfkørekort eller et handicap på maksimum 36. DGU har to former for DGU-kort: 1. Traditionelt DGU-kort 2. DGU-kort med anmærkning F Kortene ser ikke ens ud. Et DGU-kort med anmærkning påføres et F (fleksibelt). Ligeledes fremgår det af magnetstrimlen, hvilken type klubmedlemskab der er tale om. Der kan ikke udstedes mere end 100 DGU-kort pr. ratet hul, som den enkelte klub har rådighed over. Klubber der på tidspunktet for repræsentantskabsmødet i år 2010, har mere end 100 DGU-kort pr. ratet hul, kan fremover maksimalt have det antal, som var meddelt i forbindelse med DGU s kontingent opkrævning i februar forud for repræsentantskabsmødet Personer der er berettiget til et traditionelt DGU-kort eller et DGU-kort med anmærkning F, er at anse som aktive spillere i henhold til DGU s vedtægter 4, stk Traditionelt DGU-kort Alle golfspillere med et aktivt fuldgyldigt medlemskab af en golfklub med ni eller flere huller, og en banelængde på minimum meter for ni huller, modtager et DGU-kort, når de påkrævede spillemæssige færdigheder er opnået. Som fuldgyldige medlemmer regnes juniorer, ungseniorer, seniorer, ægtepar, pensionister og studerende, såfremt de har uindskrænkede rettigheder til at spille på egen bane, og såfremt deres kontingent svarer til, hvad alle andre i samme medlemsgruppe og alderskategori betaler. For ægtefæller kræves det, at der er tale om et ægtefællemedlemskab. Det kræves, at studerende årligt kan fremvise gyldigt studiekort, er SU berettiget og maksimalt er fyldt 30 år ved kalenderårets begyndelse. For pensionister kræves det at medlemmet er fyldt 65 år og ikke har erhvervsarbejde. Ved uindskrænkende rettigheder forstås, at klubben ikke må indføre tidsbegrænsninger eller spillebegrænsninger på baneanlægget. Fuldgyldige medlemmer har ret til at spille på hele golfanlægget i hele kalenderåret, uden nogen form for begrænsninger, dog med respekt for klubbens arrangementer. 13

14 DGU-kort giver desuden ret til: at deltage i DGU turneringer og andre åbne turneringer at spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee og med respekt for eventuelle begrænsninger (gensidighedsprincippet) 2. DGU-kort med anmærkning F Alle andre former for medlemskategorier der ikke opfylder betingelserne for fuldgyldigt medlemskab, samt golfspillere i klubber, som for ni huller er kortere end meter, modtager DGU-kort med anmærkning F, når de påkrævede spillemæssige færdigheder er opnået. DGU-kort med anmærkning F giver ikke ret til: at deltage i DGU turneringer (både hold- og individuelle DGU-turneringer) at spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee, medmindre den enkelte klub har tilladt det ADMINISTRATION AF DGU-KORT DGU udsteder DGU-kort på baggrund af klubbernes indberetning. Klubben indberetter løbende via deres it-administrationssystem, der kommunikerer med DGU s it-administrationssystem (DGU-basen) om, hvilke golfspillere, der er berettiget til DGU-kort. DGU sørger automatisk for at udstede og fremsende af DGU-kort. Kortene sendes til klubben, der videresender dem til de relevante golfspillere. En golfspiller, der er medlem i flere klubber, vil kun modtage ét kort, og det er fra sin hjemmeklub, hvor vedkommende er aktivt medlem. DGU udsteder kun ét gratis DGU-kort. Ved bortkomst af medlemskort kan erstatningskort bestilles mod betaling af gebyr, der fastsættes af DGU s bestyrelse. Klubben er, over for DGU og alle andre klubber, ansvarlig for, at kort udleveres i overensstemmelse med de gældende regler, og kun til berettigede golfspillere. Udleverede DGU-kort skal derfor af klubben inddrives hos golfspillere, der ikke længere er berettiget til DGU-kort. DGU-kort skal forevises på forlangende. DGU-kortets nummer skal skrives i eventuel greenfeeprotokol sammen med golfspillerens navn og handicap. En klub har ret at afvise greenfee-spillere der ikke har et gyldigt DGU-kort. Klubben der udleverer DGU-kortet, kan betragte DGU-kortet som medlemsbevis i klubben. Kortet er strengt personligt og må ikke overdrages til andre. 14

15 INTRODUKTIONSKORT På baggrund af gensidighedsprincippet herunder repræsentantskabsbeslutninger og på møder imellem de nordiske golfunioner fastsættes følgende henstillinger for brug af DGU - og Nordisk Introduktionskort. DGU Introduktionskort DGU Introduktionskortet er kun gældende hos danske golfklubber, som er medlem af DGU. Følgende personer modtager DGU Introduktionskort: Indehavere af DGU s hæderstegn (gives livsvarigt) Indehavere af DGU s sølvtegn (gives for 5 år) Fem bestyrelsesmedlemmer i klubber under DGU. (Med mulighed for at videregive et kort til formanden for baneudvalget) Spillere i DGU s udviklingstrup. Personer som efter DGU s bestyrelses opfattelse gør en særlig indsats for golfsporten i Danmark, og som ikke kan henføres til andre kategorier. Samtlige DGU s frivillige og ansatte i DGU og DGU Erhverv. Nordisk Introduktionskort Nordisk Introduktionskort er gældende hos golfklubber i Norden & Danmark, som er medlem af landets respektive golfunion. Følgende personer modtager Nordisk Introduktionskort: DGU s og de nordiske golfunioners bestyrelses- og komitémedlemmer. DGU s og de nordiske golfunioners tidligere bestyrelsesformænd. Fastansat personale i DGU, DGU Erhverv og de nordiske golfunioner. Bestyrelsesformanden og ét bestyrelsesmedlem i klubber under DGU. (Med mulighed for at videregive et kort til formanden for baneudvalget) Elitespillere i DGU s og de nordiske golfunioners landsholdstrupper (A-trup og Junior-trup). Golfjournalister i henhold til lister udarbejdet i de respektive nordiske lande. Retningslinjer for kortenes udstedelse og anvendelse Indehaveren af Introduktionskort skal være aktivt medlem i en dansk golfklub, for at kunne modtaget og benytte kortet. Dog skal kortmodtagere udpeget af DGU, fx DGU s frivillige, hæderstegnsmodtagere og DGU s ansatte have et fuldgyldigt aktivt medlemskab af en dansk golfklub. DGU anbefaler samtlige danske golfklubber at tillade indehavere af introduktionskortene frit spil på klubbens bane op til fem gange i gyldighedsperioden. 15

16 De nordiske golfunioner anbefaler og henstiller til samtlige nordiske golfklubber at tillade indehavere af det Nordiske Introduktionskort frit spil på klubbens bane op til fem gange i gyldighedsperioden. Hvis der spilles introduktionsrunder på samme bane mere end fem gange i gyldighedsperioden inddrages kortet. Indehaveren af kortet skal respektere alle lokale bestemmelser og begrænsninger, herunder eventuelle handicapbegrænsninger for adgang af greenfee-spillere. Indehaveren skal før spil indskrive sig i greenfeeprotokol, så navn og kortnummer er let læseligt. Ved misbrug eller udeladelse af at følge procedurerne for anvendelse af introduktionskortene, har DGU ret til at inddrage kortet og påtale det over for kortindehaverens hjemmeklub. Hvis der i løbet af året sker en udskiftning af poster, der giver adgang til en kort, inddrager klubben kortet fra den afgående og indsender det til DGU med oplysning om navn på tiltrådte. Kortet vil herefter blive udstedt til den nye ihændehaver. 16

17 DGU S OPKRÆVNINGER Alle DGU s faktureringer foregår elektronisk. Medlemmer er forpligtet til, at orientere DGU om ændringer i adresser eller øvrige forhold, som er af betydning for en elektronisk fakturering. MEDLEMSKONTINGENT Et fuldt og et begrænset medlem skal begge betale et årligt kontingent pr. aktiv golfspiller. Det årlige kontingent opkræves forholdsmæssigt hvert kvartal. ANDRE OPKRÆVNINGER Når der hos DGU bestilles publikationer, kurser eller andet materiale, udsteder DGU en elektronisk faktura til det medlem, der foretager bestillingen. Klubber der indgår i en selskabskonstruktion og/eller, hvor selskabet varetager administrationen for klubben, skal vedkommende der bestiller materiale, gøre det klart for DGU, om det er klubben, selskabet eller en tredjepart der foretager bestillingen. Publikationsbestilling, der ikke foretages af DGU-medlemmer, skal ske ved henvendelse til DGU Erhverv A/S. FÆLLESFORSIKINGER Idrættens fællesforsikring hos Tryg DIF fakturerer en gang årligt DGU for fællesforsikringer. DGU viderefakturerer fællesforsikringerne til golfklubberne i maj. Fakturering baseres på medlemsantallet pr. 30. september opgjort et år forud for faktureringsåret. (Faktura udstedes til golfklubberne, som hæfter for betaling). Kollektiv ansvarsforsikring for klubben og golfspillere hos Tryg Forsikring Tryg Forsikring fakturerer en gang årligt DGU for den kollektive ansvarsforsikring. DGU viderefakturerer forsikringen til golfklubberne i december. Fakturering baseres på klubbens aktive medlemsantal pr. 30. september i faktureringsåret og udgør betaling af forsikringspræmien for kalenderåret forud. (Faktura udstedes til golfklubberne, som hæfter for betaling). Mistet DGU-KORT Golfklubber kan rekvirere erstatningskort for golfspillere, der har mistet et DGU-kort. Hvert erstatningskort koster kr. 100,00 som golfklubben opkræves af DGU. Gebyret fastsættes af DGU s bestyrelse. 17

18 DGU S KONTINGENTER OG MEDLEMSKATEGORIER FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB Kontingentet for klubber med fuldt medlemskab fastsættes på repræsentantskabsmødet og er i år 2011 pr. aktiv golfspiller: Voksne kr. 152,00 pr. år Juniorer* kr. 81,00 pr. år Langdistancemedlemmer** kr. 81,00 pr. år Juniorer uden banetilladelse kr. 25,00 pr. år * Et medlem anses som junior til og med kalenderåret vedkommende fylder 18 år. ** Et langdistancemedlem skal være aktivt medlem i en anden dansk golfklub. BEGRÆNSET MEDLEMSKAB Kontingent for medlemmer med begrænset medlemskab fastsættes af bestyrelsen og udgør i år 2012 kr ,00. Ønsker det begrænsede medlem at tilkøbe magasinet Dansk Golf er prisen for ét kalenderår pr. medlem: Voksen kr. 103,00 Juniorer kr. 54,00 Konsulentbistand ud over telefonrådgivning, afregnes til en timepris på kr. 975,00 eksklusiv moms. 18

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere